Tvåbarnsmamma får ingen bostad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tvåbarnsmamma får ingen bostad"

Transkript

1 LÖRDAG 24 januari 2009 Nr 19, vecka 4 Pris: 12 kr Urpremiär för drama om Gud, sex och lydnad SIDAN 11 VINNARE FRÅN BÅLSTA I SVERIGEKRYSSET SIDAN 20 Vem minns Fritiof Lundqvists välsorterade Grillbyaffär? SIDAN 14 DAGENS VÄDER SIDAN 32 GRUNDAD 1880 Debatt: "Enköping och Håbo utgör första vågen i denna strävan att ge bättre vård och omhändertagande" SIDAN 2 Tvåbarnsmamma får ingen bostad En arbetslös tvåbarnsmamma flyttade till Håbo och fick jobb. Men på grund av betalningsanmärkningar kan hon inte få hyreskontrakt. Och hon får ingen hjälp att ordna bostad. Ta in på vandrarhem eller flytta till en annan kommun, är rådet hon fått från socialtjänsten i Håbo. Nu bor familjen kvinnan, hennes man och de två barnen hemma hos hennes mamma och mammans sambo i en fyrarummare i Bålsta. Ohållbart, anser kvinnan. SIDAN 4 Glömda verkstäder ihågkomna Teda fläkt & smide och Vånsjöbro svets & smide är De glömda verkstäderna i en avhandling av Bo Larsson, antikvarie på Upplandsmuseet. Det var spännande att upptäcka att både i Teda och i Vånsjöbro var företagen intimt sammanvävda med sin omgivning, både vad gäller kunder och anställda, säger han. SIDAN 12 Bålstamisshandel i hovrätten För nästan fyra år sedan ägde en misshandel rum på en lägenhetsfest i Bålsta. Målet har nu avgjorts i Svea hovrätt. SIDAN 5 NYTT HUS LOCKAR FLER YNGRE ÄN ÄLDRE UNGDOMAR SIDAN 6 Nybörjare. Alla står fint i led och följer tränaren på scenen när det är linedance för nybörjare. Nybörjarna radar upp sig för dans De står på en linje och dansar tillsammans. Men de dansar var för sig. Stegen är gemensamma, men dansarna får vara individuella. FOTO: MAGNUS ERIKSSON EP har besökt en nybörjarkurs i Enköping med Ena linedancers och prövat på att dansa tillsammans med 40-talet kvinnor. SIDAN 16 Toppmöte i allettan På söndag möter ESK Visby/Roma hemma i hockeyns alletta. Det är ett möte mellan två topplag som båda har siktet inställt på fortsatt spel mot allsvenskan. När lagen möttes på Gotland vann Visby/Roma med 2 1. Tar ESK revansch nu? SIDAN 17 Del 1 Åsikter...2 Mera åsikter...3 Inrikes & utrikes..8 Helg...10 Pepparroten...14 Del 2 Sport...17 Pengar...21 Familje...22 Serier & tv...27 Vädret...32

2 2 ENKÖPINGS-POSTEN Lördag 24 januari 2009 CITERAT ÅSIKTER Politik är att vilja, sade Olof Palme. För en vald i en kommun eller ett landsting är politik långt oftare att välja. Välja det som är viktigast, men samtidigt systematiskt välja bort allt det som kan tyckas gott men som inte är centralt för verksamheten. Barometern (M) grundad 1880 Enköpings-Posten Badhusgatan 5 Box Enköping Telefon Privatannonser: Telefon Företagsannonser: Elisabeth Carlsson Bitte Hallberg Marie Forsberg Lennart Carlsson-Llull Telefon Prenumeration: Telefon växel: Telefon redaktion: Efter kl 17: Telefax: E-post: Platschef: Thomas Odeheim Chefredaktör: Thomaz Andersson (ansvarig utgivare) Säljchef: Lennart Carlsson-Llull www-adress: eposten.se/ Prenumerationspriser: 12 mån kr 6 mån kr 4 mån 775 kr 2 mån 435 kr 1 mån autogiro 172 kr Plusgiro för prenumeration: Vid utebliven tidning, ring: Ring före 9.00 så delar vi ut tidningen samma dag (må-fre lö ) ISSN Tryckt hos: Nya Wermlands-Tidningen AB i Karlstad 2009 Text och bild i EP lagras elektroniskt och publiceras helt eller delvis på Internet. Förbehåll mot elektronisk lagring måste göras av skribenten. Detta medges normalt inte. För obeställt material ansvaras inte. Behöver vården mer pengar? LEDARE LÖRDAG 24 JANUARI Under de senaste 25 åren har hälso- och sjukvården fått rejält ökade resurser. Ändå har antalet vårddagar och läkarbesök minskat. Får vi mindre för mer pengar? Måste vi skjuta till ännu mer pengar till vården? Både ja och nej. I en rapport kallad Välfärdsmysteriet? tar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett brett grepp på dessa frågeställningar. Genom att studera statistik från 1980 och framåt diskuteras såväl ökade kostnader som tillgången på vård och omsorg. En slutsats är att det med dagens resurser skulle vara möjligt att med råge tillhandahålla samma sorts äldreomsorg som Men, konstaterar rapportförfattarna, då skulle å andra sidan äldre få sina behov tillgodosedda på samma vis som För den som inte minns hur det var på den tiden ger rapporten en målande beskrivning: Många dementa skulle idag liksom då vara hänvisade till mentalsjukhus samtidigt som tiotusentals äldre skulle tillbringa sina sista år i långvårdens flerbäddsrum med enbart ett PRESSKLIPP Bush gjorde inte mycket gott George W Bush har inte gjort tillräckligt för att vända utvecklingen i en annan riktning. Han har i stället fört en politik som gynnat hans redan rika vänner i oljebranschen och militärindustrin. Räkningen skickas DEBATT Invånare i Uppsala län ska kunna få merparten av sitt vårdbehov uppfyllt nära hemorten. Det är enkelt uttryckt innebörden av utvecklingen mot närvård som nu pågår inom landstinget i Uppsala län, i nära samverkan med länets samtliga kommuner. Länets södra del, Enköping och Håbo, utgör första vågen i denna strävan att ge bättre vård och omhändertagande för många med stort behov av såväl hälso- och sjukvård som kommunala omsorgsinsatser. För oss är detta en högt prioriterad fråga som rör kärnan av välfärden och där bland annat den demografiska utvecklingen klädskåp och ett sängbord som förvaringsplats för sina ägodelar. Tesen att det var bättre förr avfärdas därmed bestämt. Poängen är nämligen att vården visserligen blivit dyrare, men samtidigt bättre. Idag kan vi bota sjukdomar och utföra behandlingar som överhuvudtaget inte var möjliga för ett kvarts sekel sedan. Många behandlingar har blivit effektivare. Mediciner mot magsår istället för operation och titthålsoperationer istället för omfattande ingrepp minskar både obehaget för patienterna och behovet av vårddygn. Att vårdtiderna blir kortare behöver med andra ord inte vara ett tecken på kris i vården snarare tvärtom. Men en ökad kvalitet och tekniska framsteg ökar sammantaget kostnaderna. I takt med att levnadsstandarden i samhället i övrigt stiger ökar dessutom efterfrågan på vård. Människor vill helt enkelt lägga mer pengar på att förbättra sin hälsa. Att vården kostar mer pengar är alltså snarast ett tecken på en ökad generell välfärd. Frågan blir då hur dessa ökande kostnader för vården ska hanteras. Efterfrågan lär knappast minska. SKL:s politiska ledning har sagt sitt: mera skattepengar. I finanskrisens och bilpaketens spår blir de ytterligare ett i till nationens barn och barnbarn. Värmlands Folkblad (S) Ryska björnen har vaknat Vi ska stödja kampen för demokrati överallt. Men vi ska akta oss för att stödja andras nationalistiska rörelser vare sig det gäller ryssars, georgiers eller ukrainares. Skillnaden är bara att framöver ställer ökade krav på samverkan. Idag står en liten del av befolkningen för cirka hälften av de samlade kostnaderna för hälsooch sjukvård. Det är ofta äldre och multisjuka. Samma personer är ofta också i behov av omsorg som kommunen ansvarar för. Lasarettet som nav Sanningen är att dagens organisation inte fungerar utifrån ett individperspektiv och att samverkan mellan landsting och kommuner måste utvecklas betydligt. Tanken är därför att närvården ska byggas upp utifrån patienternas behov av vård. Här ska vanliga sjukdomar tas om hand. Närvården ska ansvara för förebyggande insatser, diagnostik, behandling och rehabilitering, men också vara aktiv i det hälsofrämjande arbetet. Allt fler i samhället behöver hjälp från olika håll kring vård under en lång tid, rysk nationalism kan bli farlig för oss. Därför behöver vi ett försvar för att möta det. Dagbladet Nya Samhället (S) Splittring om försvaret Efter Georgien-kriget har alla plötsligt vaknat. Björklund kräver att vi ska kunna mobilisera fler män, vi ska behålla kompetensen inom alla En viktig uppgift för närvården är att förebygga sjukdomstillstånd och att samordna insatserna för ovan dessa patientgrupper. Mot denna bakgrund inledde landstinget och kommunerna under förra året ett samarbete för att utveckla närvården i länet. Redan från början har tanken varit att arbetet ska inledas i den södra länsdelen med Lasarettet i Enköping som nav. För att kunna erbjuda medborgarna en god vård i den lokala miljön förutsätts bland annat en väl utvecklad samverkan mellan den kommunala vården och omsorgen och landstingets hälso- och sjukvård. Meningen är inte att landsting och kommuner ska försöka skyffla ansvar mellan sig, utan tvärtom att bättre nyttja de gemensamma skatteresurser som står till vårt förfogande. Patienter ska inte behöva raden av intressen som ser sin chans att kräva pengar från staten. Det intressanta är att SKL:s egen rapport som ledningen valde att stoppa drar en annan slutsats. Att öka den offentliga finansieringen och höja skatterna är knappast en lösning. Mera pengar till vården förutsätter tillväxt. Och eftersom höjda skatter har en negativ inverkan på samhällsekonomin vore det rent av kontraproduktivt att finansiera utvecklingen genom mera skattepengar. Fokus måste i ökad grad riktas mot alternativa finansieringsformer, lyder rapportens försiktiga slutsats. Ju bättre ställt vi får det, desto mer och bättre vård efterfrågar vi. Då är det också rimligt att vi i större utsträckning bekostar den själva. Sanningen är att dagens organisation inte fungerar utifrån ett individperspektiv och att samverkan mellan landsting och kommuner måste utvecklas betydligt. Erik Weiman (M) Ordförande i landstingsstyrelsen Anna Wiklund (M) Kommunstyrelsens ordförande Enköping Nina Lagh (M) Kommunstyrelsens ordförande Håbo Välfärdstecken. Att vården kostar mer pengar är snarast ett tecken på en ökad generell välfärd. FOTO: BERTIL ERICSON/SCANPIX vapenslag och Gotland ska återmilitariseras. Konsekvensen måste bli ökade anslag, men det går inte försvarsminister Sten Tolgfors med på. Efter Björklunds utspel och folkpartiets rapport Ett starkare svenskt försvar stiger temperaturen inför regeringens försvarsproposition som läggs fram i mitten av mars. Borås Tidning (M) Närvården ska utgå från patienternas behov fundera över vem som ansvarar för den ena eller andra insatsen, det ska fungera betydligt smidigare än idag. Förslag under våren Nu pågår ett gemensamt arbete med att analysera de lokala behoven av hälso- och sjukvård i Enköping och Håbo för att sedan lämna förslag på gemensamma projekt samt att utveckla redan befintliga projekt i linje med närvårdsutvecklingen. Vi räknar med att de första konkreta förslagen kommer att kunna presenteras under våren För oss som företrädare för landstinget, Enköping och Håbo kommuner är denna fråga högt prioriterad och avgörande för att våra invånare i framtiden ska kunna få sjukvård och omsorg utifrån individens behov.

3 Lördag 24 januari 2009 MERA ÅSIKTER ENKÖPINGS-POSTEN Tyck till! Skriv till Åsikter-sidan, men skriv kort och enkelt! Skicka helst texten via e-post eller på cd. Adressen är Enköpings-Posten, Box 918, Enköping för vanlig post, och för e-post. Insändare tas även emot på Internet: Redaktionen förbehåller sig rätten att stryka i insändare. Och du: glöm inte att uppge ditt namn, även om du skriver under signatur! KORT SAGT Har du något kort och kärnfullt att säga? En vass kommentar, en koncentrerad åsikt eller en snabb reflektion? Då är Kort sagt platsen för dig. Mejla max 200 tecken till Obs! Glöm inte att ange namn, även om du skriver under signatur. 3 Den talande tystnaden Jag har sagt det tidigare och förhoppningsvis tål det att upprepas. I demokratisk ordning har svenska folket valt att låta sig representeras av en borgerlig ideologi, det vill säga en ideologi som vill gynna dem med litet konsumtionsbehov (de som kan öka sitt sparande med hjälp av eventuella skattesänkningar) på bekostnad av dem med ett stort konsumtionsbehov (de som skulle kunna vara till god hjälp vad tillväxten av BNP beträffar). Eftersom denna ideologi stöds av ett parti på kristen värdegrund, så borde de kristna samfunden applådera denna samhällssyn. Men alltför få applåder hörs, och frågan är hur vi skall tolka denna talande tystnad. Tolkningssvårigheterna lär kvarstå så länge KD inte vill eller vågar bekräfta huruvida den borgerliga alliansens politik rimmar med Jesu liv och lära eller ej. Och skulle den mot förmodan inte göra det, så borde Kristdemokraternas högerorienterade ställningstaganden framstå som en rejäl förolämpning mot den kristna värdegrunden och därmed med få undantag få partiets representanter att framstå som en samling maktlystna hycklare. Jesus. Hur är det, rimmar den borgerliga alliansens politik med hans lära eller ej? Över det funderar Bob Jonson i sitt inlägg. Kristusstatyn på bilden återfinns i Dolores i södra Spanien. FOTO: STEFAN GUSTAVSSON/SVD/SCANPIX Men nu är det som det är debatten om partiets legitimitet är synnerligen vilande, troligtvis beroende på att det utan KD kan bli svårt för den borgerliga alliansen att balansera sig kvar på maktens lina.om förakt för svaghet, skattesänkningar för de av livet gynnade på bekostnad av de av livet missgynnade, harmonierar med den kristna värdegrunden, så borde den svenska kristenheten redan nu börja planera för en nationell jubelfest efter valet Dagligen bekräftar rapporter från verkligheten att borgerlig politik på kristen grund bär riklig skörd: Mer till de mindre behövande och mindre till de mer behövande. Det var så vi ville ha det 2006 och vill vi fortfarande ha det så så lär nästa val bli en lätt promenadseger för en borgerlighet med kristna förtecken. Att svenska folket skulle rösta bort en politik som framgångsrikt levererat det den gick till val på 2006 förefaller osannolikt, såvida inte väljarna fördes bakom ljuset när det gäller vad en borgerlig ideologi på kristen värdegrund egentligen står för. Nu vet vi verkligheten har belysts så att även blinda kan genomskåda kärnan i den borgerliga alliansens människooch samhällssyn: en socioekonomisk segregration med bevisligen ett av fyra ben gjutet i den kristna värdegrundens bibliska cement: Åt den som har skall varda givet. Bob Jonson Dagens ros Folkpartiet finns och behövs! Damell, Dahlberg och Lidman. Folkpartisterna i Enköping ska se till att deras parti märks i politiken i år. Vi som bor i Enköping lever i den bästa av världar. Mycket tack vare den socialliberala politik som Folkpartiet står för och som har påverkat all den politik som bedrivs i Enköping. En politik som värnar om de svaga i samhället, den livsmiljö vi lever i och det fria ordet. Även om de flesta partier och politiker nu säger sig vara liberala och ibland tävlar om att vara den mest liberala, är det Folkpartiet som genom åren i handling visat detta. Livsmiljön för oss som valt att bo i Enköping ska, när Folkpartiet får bestämma, vara sund och hälsosam. Det är viktigt att vi som fått förtroendet att arbeta med politik ser Enköping som en kommun som en del av världen men som ändå kan se behovet av en lokal arbetsmarknad som producerar kanske framför allt det vi dagligen äter, men att det också på nära håll finns den dagliga service vi vill ha. Att transportera varor, men också människor, kors och tvärs runt jordklotet har på många sätt blivit ett hot mot vår livsmiljö. Eftersom nästan hälften av Enköpings kommuninvånare bor på landsbygden är det viktigt att också de som valt att bosätta sig där har tillgång och närhet till skolor, äldreomsorg och annan kommunal service. Under året 2008 har Folkpartiet inte på ett helt tillfredsställande sätt levt upp till det förtroende som gavs oss i valet 2006 och vi har tyvärr inte lyckats få det gehör för vår politik som vi skulle ha önskat. Det är vi inte nöjda med. Vi har arbetat hårt för att rätta till det som inte fungerat och ska se till att Folkpartiet under 2009 på ett tydligt sätt kommer att finnas med i Enköpingspolitiken och att det kommer att märkas. Staffan Damell (FP) Nils-Bertil Carlsson (FP) Birgitta Persson (FP) Lennart Lidman (FP) Sigbritt Dahlberg (FP) 1 4 rader kostar 50:- 5 8 rader kostar 100:- Kontant betalning bifogas manus. Dagens ros-annonsen är ett forum för små vänliga meddelanden till personer somhar gjort sig förtjänta av en Dagens ros. Annonser med olämplig text eller fel innehåll ändras om så är möjligt. Om inte sparas annonsen tills annonsören hör av sig. Anonyma annonsbeställningar införes ej. För- och efternamn skall sättas ut på avsändaren och om möjligt på mottagaren. Vid tack till företag hänvisas till annan annonsrubrik. Vad innehållet beträffar gäller tidningens policy. Annonsbeställningen skall vara oss tillhanda senast två arbetsdagar före införingsdag. Dagens ros lämnas på vårt kontor Badhusgatan 5, Enköping eller sändes per post till: Enköpings-Posten, Dagens ros, Box 918, Enköping.

4 4 ENKÖPINGS-POSTEN Lördag 24 januari 2009 Trygghet. Om jag inte kan få hjälp med ett tryggt boende kan jag inte ge mina barn trygghet, och då finns det risk för att socialtjänsten får ta hand om dem. Är det inte bättre att hjälpa mig med en bostad nu så jag kan fungera som bra förälder? Så resonerar en kvinna som flyttat till Bålsta för att hon fått jobb där, men inte får någon bostad på grund av gamla skulder. Socialtjänsten råder henne att ta in på vandrarhem eller flytta tillbaka till den kommun hon kommer ifrån. FOTO: MAGNUS ERIKSSON Familjeförsörjare får ingen bostad i Håbo Socialtjänstens råd: Ta in på vandrarhem eller flytta till en annan kommun HÅBO (EP) Hon hade inget jobb och levde på socialbidrag. Därför flyttade hon till Håbo kommun där hon fick jobb så hon kan försörja sig och familjen. Men här får hon ingen bostad på grund av gamla skulder. Ta in på vandrarhem eller flytta till en annan kommun. Det är rådet hon fått från socialtjänsten. I den kommun där hon bodde tidigare hade hon en lägenhet, men inget jobb så hon levde på socialbidrag. Hon flyttade till Håbo och fick jobb inom äldreomsorgen. Men här får familjen ingen bostad, utan trängs som inneboende hos hennes mamma. Socialtjänstens råd till henne är att ta in på vandrarhem, eller flytta tillbaka till den kommun som hon kom ifrån. Bett om hyresgaranti Jag har betalningsanmärkningar och kan därför inte få något hyreskontrakt. Därför har jag bett socialtjänsten om hjälp med hyresgaranti eller något liknande som finns i andra kommuner, berättar kvinnan. Hon betonar att hon inte behöver något ekonomiskt stöd. Hon har jobb och kan försörja sig själv och barnen. Både jag och min man har gamla skulder som vi får dras med, men vi måste ju ha någonstans att bo för det, säger hon, något bitter och mycket oförstående till hur socialtjänsten ställer sig till det hela. Skylla sig själv Hon har fått till svar att hon får skylla sig själv som har försatt sig i den situation hon befinner sig i. Det råd hon fått för att lösa bostadssituationen är att ta in på vandrarhem, eller flytta tillbaka till den gamla hemkommunen. Men jag måste ju kunna ta mig till jobbet, och barnen till skola och dagis. Hur ska det gå, Kjell Karlsson,chef för socialförvaltningens myndighetsenhet. FOTO: BIRGITTA LIINAMAA jag har ingen bil, säger hon. Nu bor familjen kvinnan, hennes man och deras två barn hemma hos hennes mamma och mammans sambo, i en fyrarummare. HÅBO (EP) Det ingår inte i socialtjänstens uppdrag att förse människor med bostäder, annat än i akuta nödsituationer. Det framhåller Kjell Karlsson, chef för socialförvaltningens myndighetsenhet. Det innebär inte ett långsiktigt boendeperspektiv att tillhandahålla en lägenhet. I dagsläget bistås den enskilde i den akuta situationen ofta genom att vi köper vandrarhemsboende och liknande. Det ger personen rådrumstid så att hon/han kan planera för Både jag och min man har gamla skulder som vi får dras med, men vi måste ju ha någonstans att bo för det. sitt långsiktiga boende, förklarar han. Andrahandsboende Ett led i det, menar han, kan vara att hyra en bostad i andra hand. Det ger utrymme för vidare planering och kötid i fastighetsägarnas köer, säger han. Förutom det kommunägda Håbohus finns ett tiotal fastighetsägare i kommunen. En bostadssökande har själv möjlighet att söka bostad hos dem alla. I hela Stockholmsregionen är det en generell brist på bostäder och då är det tyvärr individer med den Bostadslös tvåbarnsmor i Håbo Det är inte hållbart, vi behöver en egen bostad. Att hyra i andra hand är inget alternativ eftersom hyresvärdar oftast inte tillåter uthyrning i andra hand längre än ett år. Vi kan inte hålla sämsta betalningsförmågan och som tidigare har brustit i sina betalningsåtaganden som har sämst förutsättningar att få ett förstahandskontrakt, säger Kjell Karlsson. Kommunen har ingen egen bostadskö och därmed finns det inte heller några förtursköer. Den enskildes ansvar Det åligger alltid den enskilde att planera sitt boende så att individens och familjens behov tillgodoses. Kommunen har ett ansvar att bistå den enskilde då hon är i en akut situation eller inte har förmågan. Min uppfattning är på att flytta titt som tätt, för barnens skull, säger kvinnan. Hon undrar var tanken om barnens bästa finns hos socialtjänsten i Håbo kommun. De behöver trygghet. Om jag inte kan få hjälp med ett tryggt boende kan jag inte ge dem det, och då finns det risk för att socialtjänsten får ta hand om dem. Är det inte bättre att hjälpa mig med en bostad nu så jag kan fungera som bra förälder? resonerar hon. Birgitta Liinamaa Det åligger alltid den enskilde att planera sit att det är ett fåtal fall per år där den enskilde inte har förmågan och dessa är vanligtvis kopplade till någon form av funktionsnedsättning, säger Kjell Karlsson, och påpekar att den enskilde har möjlighet att lämna in en formell ansökan och få den besvarad i enlighet med socialtjänstlagen. Ett avslagsbeslut kan sedan överklagas till länsstyrelsen. Om kvinnan i fråga skulle lyckas få tag i en lägenhet men inte kan få kontrakt på grund av betalningsanmärkningar, kan socialtjänsten gå in som borgenär då? Nej, socialförvalt-

5 Lördag 24 januari 2009 BAKGRUND Boendelösningar för hemlösa kartlagda Tillfälliga lösningar för permanenta behov Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden kommunernas boendelösningar för hemlösa personer. Det är titeln på en kartläggning gjord av Boverket och socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen. Den visar att det främst är ensamhushåll som hänvisas till den sekundära bostadsmarknaden, men även barnfamiljer förekommer. Ett vanligt problem är att hyresvärdar inte godtar försörjningsstöd som inkomst. Detta bidrar till inlåsningseffekter, och därmed också till att upprätthålla hemlösheten. Intervjuer med representanter i 20 kommuner visar att många kommuner har ett samarbete med fastighetsägare kring frågan om bostäder för de kategorier av människor som av olika skäl inte kan få egna kontrakt. Flera kommuner har inrättat tjänster som bostadskonsulenter och bostadssamordnare som länkar mellan socialtjänsten och hyresvärdarna. Dessa personer har till uppgift att skaffa fram lägenheter och bistå i kontakter med hushållen, exempelvis vid störningsärenden. Det är enligt undersökningen mycket vanligt att socialtjänsten innehar förstahandskontraktet på bostaden och sedan hyr ut den i andra hand till den aktuella klienten/hyresgästen. I några kommuner är det däremot fastighetskontoret som fungerar som hyresvärd Källa: t boende ningen kan inte gå in som borgenär för enskild person. Inget avtal i Håbo Staten har gett kommuner möjlighet att gå in som borgenärer med ett statligt stöd, men det avser inte individer med försörjningsstöd utan är tänkt för individer med projektanställning och liknande. Håbo kommun har dock valt att inte teckna avtal med staten om detta, säger Kjell Karlsson. Birgitta Liinamaa ENKÖPINGS-POSTEN 35 församlingar ska bli nio 2010 ÖRSUNDSBRO/ENKÖPING (EP) De tio församlingarna i Gryta pastorat blir från den 1 januari 2010 en enda församling, Lagunda församling. Sammanläggningen är en av dem som stiftsstyrelsen beslutade om vid sitt senaste sammanträde. Under de senaste åren har ett antal sammanläggningar av församlingar genomförts. Antalet församlingar i Uppsala stift kommer att minska ytterligare från och med nästa år genom stiftsstyrelsens beslut vid senaste sammanträdet. Färre pastorat också 2008 fanns 165 församlingar i stiftet. Från och med 2010 kommer det att finnas bara 136 stycken. Också vad gäller pastorat sker en förändring, från 85 stycken 2008 till 82 stycken Trots att stiftsstyrelsen eget förslag var att göra Gryta pastorats tio församlingar till två så blev beslutet alltså att Biskopskulla, Fittja, Fröslunda, Svea hovrätt mildrade misshandelsdom BÅLSTA (EP) En misshandelshistoria i en lägenhet i Bålsta för nästan fyra år sedan har fått sitt rättsliga efterspel i Svea hovrätt. Uppsala tingsrätt dömde i våras två män för misshandel. I mars 2005 hade männen gått in på en fest i en lägenhet i Bålsta och misshandlat festdeltagare. De inblandade har lämnat olika versioner om vad som utspelade sig på festen. Ny fastighetschef. Vilhelm Backman, 55, är ny fastighetschef i Enköpings kommun. FOTO: CECILIA TORESÄTER Giresta, Gryta, Hjälsta, Holms, Kulla, Långtora och Nysätra församlingar blir en enda församling, Lagunda församling. Två i Villberga I linje med det tidigare förslaget från stiftsstyrelsen blev beslutet att Husby-Sjutolfts, Härkeberga och Litslena församlingar i Villberga pastorat läggs samman till en församling. Det nya namnet blir Litslena församling. I Villberga pastorat finns ytterligare en församling, Villberga-Hacksta-Löt. Den församlingen, sammanslagen av de tidigare tre församlingarna, skapades från och med I Tillinge pastorat läggs Tillinge och Södra Åsunda församlingar samman från Nytt församlingsnamn blir Tillinge och Södra Åsunda församling. I pastoratet finns ytterligare en församling, Sparrsätra-Breds församling. I Enköpings kommun kommer från 2010 därmed att finnas endast nio för- En man från Solna dömdes till nio månaders fängelse och en man från Bålsta dömdes till villkorlig dom med 100 timmars samhällstjänst. Männen ska ha använt sig av batong, slag och sparkar vid misshandeln. Mildrat straff Domen överklagades till hovrätten som nu har förkunnat sin dom. Hovrätten mildrade straffet för Solnabon, ENKÖPING (EP) Vilhelm Backman är ny fastighetschef i Enköpings kommun. Han ersätter Reijo Nygård som slutade i höstas på egen begäran. samlingar, två i Villberga pastorat, två i Veckholms pastorat, två i Tillinge pastorat, en i Gryta pastorat, en i Fjärdhundrabygden samt Enköpings församling. Innan alla sammanläggningar påbörjades fanns inom kommunens gränser 35 församlingar. Så många kyrkor finns förstås kvar. Ja, det finns till och med 36 kyrkor tillhöriga Svenska kyrkan eftersom det i Enköping finns två, Vårfrukyrkan och S:t Lars kyrka. Kalmar och Yttergran Vid stiftsstyrelsen sammanträde beslutades bland annat också att Kalmar och Yttergrans församlingar i Håbo pastorat läggs samman. Det nya namnet blir Kalmar-Yttergrans församling. Vidare blir från nästa år Bro och Håtuna församlingar, som utgör ett pastorat tillsammans, en församling under namnet Bro församling. Kerstin Maurd bland annat för att det inte ansågs tillräckligt bevisat att han använt sig av en batong som tillhygge vid misshandeln. Solnabon dömdes till villkorlig dom med 100 timmars samhällstjänst. För Bålstabons del ändrade inte hovrätten på tingsrättens påföljd, utan tidigare utdömda villkorliga dom står fast. Anders Jagemo Backman efter Nygård Backman är 55 år och bor i Jakobsberg. Han har lämnat Stockholm Stad som fastighetsexpert för att vara chef på Fastighetskontoret i Enköping. Valet av honom har varit klart länge och han har nu börjat arbeta i Enköping efter att ha avslutat sin tidigare anställning. Johan Wahlberg som varit tillförordnad fastighetschef har återgått till sin tidigare tjänst. Gatuchefen Magnus Ribbing har begärt att få andra uppgifter och därför har VA-chefen Ulf Pilö trätt in även som gatuchef för ett antal månader. Kan det bli så permanent, Ulf Pilö? Det är inte lätt att svara på, men hittills känns det bra, men en förutsättning är att en förstärkning görs på VA-sidan den tid jag har gatuchefsuppgiften också. En skadad i trafikolycka ENKÖPING. En bilist fördes till Akademiska sjukhuset efter en trafikolycka på Östra järnvägsgatan igår morse. Bilföraren körde Östra järnvägsgatan ner mot Salavägen. Där stod en annan bil och väntade för att köra ut på Salavägen. Den körde han in i. Föraren i den påkörda bilen klagade över ont i nacken, men behövde inte åka till sjukhus. Bilarna fick plåtskador. (EP) Blev av med kamera och mobil ÖRSUNDSBRO. En gäst på en servering på Lilla torget i Örsundsbro hängde jackan över stolsryggen när han åt lunch. Det skulle han inte ha gjort. Både hans kamera och hans mobil blev stulna. (EP) Inbrott på pizzeria ENKÖPING. Ricos pizzeria vid Sandbrogatan hade inbrott vid tvåtiden natten till igår. En ruta i entrédörren krossades och lokalen genomsöktes. Växelkassan var det som tjuvarna kom undan med. (EP) Då var väskan borta ENKÖPING. En dam var inne i en skoaffär på Kungsgatan i Enköping för att prova skor. Hon ställde ifrån sig handväskan på golvet när hon provade. Därefter lämnade hon butiken och åkte hem. Först då kom hon på att väskan inte var med och ringde till butiken. Men då var väskan redan borta. (EP) 70% 50% Stora torget. Tel på alla byxor t.o.m 31/1 på övriga varor + ett urval 100:- av varor för endast Välkommen Åsa Ljungnelius signerar idag kl Åsa är formgivare och konstnär på Kosta Boda. Hon är nominerad till Dagens Nyheters kulturpris! Johanssons Presentaffär Stora Torget, Enköping. Tel

6 6 ENKÖPINGS-POSTEN Lördag 24 januari 2009 Träffpunkt. Ungdomens hus är populärt bland ungdomarna som är yngre än 15 år. De här ungdomarna deltog i en skateskola där i höstas. FOTO: MAGNUS ERIKSSON Populärt hus för unga Ungdomens hus bättre alternativ än att sitta hemma och mögla ENKÖPING (EP) Det är de yngre ungdomarna som har hittat till Ungdomens hus. De trivs och kommer dit regelbundet. Jag är här nästan alla dagar som det är öppet. Det är kul här, säger elvaåriga Madeleine. Ungdomens hus är populärt bland ungdomarna som är yngre än 15 år. Huset är öppet tre gånger i veckan och det är enligt medarbetarna alltid ett gäng barn som gärna kommer dit. Madeleine, Linnéa och Sofia är tre elvaåriga tjejer som brukar vara på Ungdomens Hus. De kommer från tre olika skolor och har träffats i huset. När jag pratar med dem sitter de och ritar i hobbyrummet. Träffa kompisar Många av mina kompisar har jag träffat här. Vi brukar rita, spela x-box eller titta på en film i biosalen, berättar Sofia. Ungdomens Hus har öppet för ungdomar under 15 år på onsdagar, fredagar och lördagar. Det är de yngre som dominerar i huset. På helgerna brukar det vara ett 40-tal ungdomar under 15 år, säger samordnaren Karin Losman Reidemar. Är ofta där Det finns en biosal, ett x-boxrum, mysrum, hobbyrum, dansrum och en idrottsal. Sedan finns det självklart det stora vardagsrummet med kafeteria, bord, tv, datorer och ett biljardbord. Alla dessa rum blir utnyttjade, inte ett enda står tomt. Min kompis berättade att det här stället fanns. Jag kom hit tre veckor efter att det öppnade. Sedan dess har jag kommit hit typ en gång i månaden varje månad. Då brukar jag spela biljard, berättar Adrian, tolv år från Västerledsskolan. Klassvis De flesta ungdomar som kommer till Ungdomens Hus är stammisar. Men ibland kommer det barn klassvis från olika skolori kommunen. Det händer att lärare ringer och frågar om de kan komma förbi med sina klasser i samband med en utflykt eller liknande, säger Karin Losman Reidemar. Ungdomarna tycker i alla fall att huset är ett bättre alternativ till att bara sitta hemma och mögla. Här finns det alltid något att göra. Det är roligare än att sitta hemma själv och inte göra något alls. Jag har också sagt åt mina klasskamrater att komma hit. Några har kommit, säger Linnéa, elva år. Jenny Soffel Praktikant från Södertörns högskola De vill locka gymnasieeleverna till huset ENKÖPING (EP) Gymnasieeleverna i Enköping är helt ointresserade av Ungdomens hus. Vi har faktiskt räknat lite med ett begränsat intresse, säger Petri Asikainen, medarbetare på ungdomshuset. Det finns ett stort rum i Ungdomens hus som enbart får användas av ungdomar över 16 år. Det står tomt. Två medarbetare från Ungdomens hus står för tredje gången utanför kafeterian på Enköpings gymnasium. De försöker väcka Tomt. Representanterna Ricky Eliasson, till vänster och Petri Asikainen från Ungdomens hus hoppas att ungdomarna ska intressera sig. FOTO: CHRISTER GUSTAVSSON intresset hos ungdomarna och hoppas på att Ungdomens Hus snart kommer fyllas även med äldre ungdomar. Medarbetarna delar ut informationslappar med texten Kommer du? och har ställt upp en vägg med bilder på hur det ser ut i huset. Men ingen visar intresse utan alla går förbi. De flesta utgår från att det är tråkigt och kommer inte ens till huset för att kolla vad det är, säger Petri Asikainen. Berätta för kompisarna Däremot tror Petri att de äldre ungdomar som varit i huset har gillat det. Han hoppas att de kommer berätta för sina kompisar hur det är där. Förra helgen var det faktiskt runt 15 ungdomar hos oss som var över 16. Men de kom inte från gymnasiet, berättar han. Dålig information Ungdomarna på gymnasiet tycker att informationen är för dålig. Jag vet att det finns, men inte var det ligger, berättar en 16-årig tjej. En kille går till slut fram till informationsdisken. Han trodde Ungdomens hus var mer till för de yngre, men blir intresserad när han får reda på att så inte är fallet. Själv har jag aldrig varit där. Man får väl ta och kolla hur det är, säger han. Han tycker även att Ungdomens hus borde ha en egen hemsida. Det vore bättre än att bara ingå i kommunens hemsida, tycker han. Nästan ingen av de ungdomar EP frågar har planer på att besöka ungdomshuset. Jag känner inte att jag behöver gå dit. Ingen av mina kompisar är där heller och vi kommer nog inte gå dit, berättar en 16-årig elev som bara går förbi informationsdesken. Jenny Soffel Praktikant från Södertörns högskola

7 Lördag 24 januari 2009 Hallå! Björn Kumlin, 68 affärsman, Uppsala/Tjulstaholm/Örsundsbro......som kan få en väg i Örsundsbro uppkallad efter sig. Miljö- och stadsbyggnads mätavdelning föreslår att Industrivägen byter namn till Björn Målares väg. Hur känns det att ge namn åt en väg? Ja, om det nu blir beslut på det så känns det mycket hedrande att den egna kommunen, om jag får säga det, uppmärksammar en. Jag vet inte vem det är som kom idén med Björn Målares väg. Men det låter väldigt trivsamt. Vägen förknippas med dig? Ja, jag kom dit 1977, flyttade dit huvudkontoret, startade färghandel och ett stort sprutmåleri. Det blev en väldig fart på verksamheten där. Sen flyttade vi huvudkontoret till Uppsala. När jag sen sålde mitt måleri har jag flyttat mitt kontor till Industrivägen. Nu är det full fart där igen. Det finns inte en kvadratmeter i huset som inte är uthyrt nu. Vad gör du nu för tiden? Vi har kvar företaget Kumlins Holding AB och har fortfarande mycket affärsverksamhet. Mitt liv ser mycket ut som det gjorde tidigare, med den skillnaden att jag inte har ansvar för så många människor längre. Jag har en fantastisk tillvaro och trivs ypperligt. Jag styr min tid själv, men har ändå fyllda dagar. Är du ofta i Örsundsbro? När jag är hemma i Sverige är jag där var och varannan dag. Du är, har jag förstått, tävlingsinriktad. Vad har du för mål nu? Jag sätter inte upp fasta mål. En entreprenör, som jag anser mig vara, är mer flexibel. Men en sak som jag har hård fokus på är att hålla mig frisk. Anders Jagemo ENKÖPINGS-POSTEN Staket uppklippt BÅLSTA. Staketet runt Eons anläggning på Björnängsvägen har klippts upp. Det gjordes någon gång efter 21 december. (EP) Familjeaktivitet på skridskor i Bredsand Söndag 22 februari Se kommande annonsering Arrangörer: Friluftsfrämjandet, EAI, Friskis & Svettis, Fritidskontoret Enköpings kommun och OK Enen 7 Klottrare ertappade BÅLSTA. Tre ungdomar i årsåldern ertappades i torsdags kväll av en väktare vid pendeltågsstationen i Bålsta. De hade hoppat över ett stängsel och klottrat på tågvagnar. Väktaren tillkallade polis. (EP) Nytt namn. Industrivägen föreslås byta namn till Björn Målares väg. FOTO: KERSTIN MAURD Owe Fröjd Fröjd siktar på EU-parlamentet HÅBO. Bålstabon Owe Fröjd, inom kommunal politik Bålstapartist och ordförande för kommunfullmäktige, är med på Junilistans valsedel till EU-valet. Fröjd är 24:a på den 48 namn starka listan. Sören Wibe, Junilistans ordförande, toppar valsedeln. (EP) Däck för stulna BÅLSTA. Åtta däck på aluminiumfälgar stals ur ett källarförråd på Kalmarsandsvägen mellan jul och nyår. Däcken är värda över kronor. (EP) Klotter på lastport BÅLSTA. Väggar och en lastport har blivit klottrade på hos ett företag på Vänersborgsvägen i Bålsta. (EP)

8 8 IN- & UTRIKES ENKÖPINGS-POSTEN Lördag 24 januari 2009 Död kvinna blev mördad UPPSALA. Den 23-åriga kvinna som hittades död tillsammans med en död man i en lägenhet i en liten ort i Uppland blev mördad. Obduktionen visar att kvinnan bragts om livet och att den ett år yngre mannen begått självmord, säger Uppsalapolisens informatör Christer Nordström. Han vill inte svara på frågan om mannen dödat kvinnan och därefter tagit sitt eget liv. Vi kan inte utesluta det. Paret hade en tragisk relation och det är en rad tråkiga omständigheter som lett fram till den här händelsen, säger han. Det finns idag inga misstankar om att ytterligare någon person är inblandad i dödsfallen. Mannen hade bott i kvinnans lägenhet en tid. I tisdags larmades polisen om att allt inte stod rätt i lägenheten. När polisen kom dit var ytterdörren låst. Enligt Christer Nordström fanns inga vapen i bostaden. (TT) Flera förgiftade i lunchrum GÖTEBORG. Kylskåpet i personalrummet för hemtjänsten på Hisingen i Göteborg har fått ett rejält lås på dörren, sedan flera i personalen drabbats av förgiftningssymptom. En anställda fick åka ambulans till akuten och två andra togs in på sjukhus, skriver Göteborgs-Posten. Gemensamt är förgiftningssymptom sedan de ätit och druckit i personalrummet. Sammanlagt är fem drabbade och en gång hittades rester av ett vitt pulver i maten. (TT) En död i nordnorskt skottdrama TRÖMSÖ. En kvinna miste livet och en man fick livshotande skador i ett skottdrama i Nordnorge på fredagsmorgonen. En vecka efter det att samboparet gjort slut sköt den 53-årige polismannen ihjäl sin 41-åriga tidigare partner med sin tjänstepistol innan han riktade vapnet mot sig själv. Mordet och självmordsförsöket ägde rum på en parkering utanför Slettaelva barneskole i Tromsö vid halvniotiden på fredagsmorgonen. När polis och ambulans kom till platsen kunde man konstatera att kvinnan var död och att mannen hade mycket allvarliga skador i huvudet. Kvinnan skulle just inleda sin sista dag lärarpraktik på skolan. Kommunen har upprättat flera krisgrupper för att ta hand elever som mår dåligt. Parkeringsplatsen ligger bara 50 meter från skolan. Vid en presskonferens uppgav polisen att 53-åringen arbetat som polis i Tromsö polisdistrikt i 20 år. (TT-NTB) På land. 50 kaskelotvalar strandade i går på en ö utanför Tasmanien. FOTO: SCANPIX Dyster prognos för strandade valar SYDNEY. En flock på 50 kaskelotvalar strandade natten till fredagen på en ö utanför Tasmanien. Bara två levde fortfarande på fredagsmorgonen, enligt naturvårdare som kämpade för att rädda djuren. Hannarna kan bli upp till 18 meter långa och väga upp till 50 ton. På grund av tyngden skadas de inre organen när djuren hamnar på land. Masstrandningar av valar sker i perioder i Australien. En teori är att djuren störs av fartygens ekolod och tappar orienteringen. Men varför 80 procent av de strandade valarna hamnar på just Tasmaniens stränder är en gåta. (TT-AFP) Massmord på familj i irakiska Diyala BAQUBA. Nio irakiska släktingar, sex kvinnor, två män och ett barn, mördades när okända män på fredagen stormade deras hem i den oroliga provinsen Diyala i Irak, meddelade polisen i provinshuvudstaden Baquba. Den angripna sunnimuslimska familjens hem ligger i samhället Balad Ruz 2,5 mil söder om Baquba. Polisen sade sig inte veta orsaken till överfallet. I trakten är shiamuslimer i majoritet. Enligt polisens talesman hade familjen och släktingarna flyttat tillbaka till Balad Ruz för två månader sedan efter att tidigare ha sökt skydd i Baquba undan det våld som plågat stora delar av Irak alltsedan den USA-ledda invasionen (TT-AFP) Barn knivdödade på belgiskt dagis Ett tiotal personer skadades vid attacken SINT GILLIS (TT:S KORRESPONDENT) Den lilla staden Sint Gillis nordväster om Bryssel är i chock. Två barn och en anställd knivskars till döds på ett dagis på fredagen. Många barn är skadade. Vi är helt chockade. Det här är sånt som man hör händer i USA, men inte här. Det här är en liten stad där alla känner alla, så alla blir berörda, säger Hilde Dierickx. Hon bor i närheten av dagiset där en man dödade två barn och en anställd och skadade minst tio, en del av dem allvarligt. Ingen vet varför han tog sig in på dagiset och knivskar så många. När räddningspersonalen kom fram till dagiset låg det skadade barn överallt. Hilde Dierickx är ändå lättad över att attacken inte skedde senare på dagen. På eftermiddagarna är det också fritidsverksamhet i förskolan. Då hade ännu fler barn varit där, säger hon. Lugnt område För människorna som står och tittar in på den avspärrade Femte januarigatan är allt bara obegripligt. Låga tegelhus kantar gatan, allt ser fridfullt ut, bilden störs bara av de många poliserna. Alfons De Backer har arbetat som lärare många år på skolan intill. Han trodde aldrig något sådant kunde hända. STOCKHOLM (TT) Systembolagets nya vd heter Magdalena Gerger och kommer från Arla Food där hon jobbat med varor som mjölk, fil och yoghurt. Nu blir det starkare drycker. Magdalena Gerger tillträder sitt nya jobb den 1 maj då nuvarande chefen Anitra Steen går i pension. Gerger var en av 120 som sökte jobbet när det annonserades ut. Och på torsdagen fick hon beskedet att jobbet var hennes. Det känns fantastiskt WASHINGTON (TT-AFP) USA:s president Barack Obama markerar att han sätter en lösning i Mellanöstern högt på sin prioriteringslista. På torsdagen utsåg han den erfarne förhandlaren George Mitchell till sändebud i regionen. Mitchell rester till Mellanöstern så snart som möjligt för att försöka säkra en lösning där en israelisk och en palestinsk stat kan leva Sorg. I det lilla samhället Sint Gillis i Belgien råder det stor sorg. Två barn och en anställd knivskars till döds efter en man i 30-årsåldern stormat in på deras dagis. Det är ett lugnt medelklassområde, säger han. Vansinnesdådet hände i Sint Gillis, ett samhälle med runt invånare i utkanten av Dendermonde, några mil nordväst om Belgiens huvudstad Bryssel. Någon gång på förmiddagen gick mannen in på dagiset, knivskar barn och personal och flydde sedan på cykel. Han greps strax därefter och en del tumult uppstod vid gripandet. Mannen är mellan 20 och 25 år, men i övrigt vet polisen än så länge inte så Arla-chef ny vd för Systembolaget Ny vd. Magdalena Gerger. FOTO: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX bra, säger hon. Men det bli inga större i fred sida vid sida, sade den nye presidenten. Min regerings politik blir att aktivt och offensivt söka en varaktig fred mellan Israel och palestinierna, sade Obama när han för första gången i sin nya roll besökte utrikesdepartementet på torsdagen. Obama krävde att Israel öppnar Gazas gränsövergångar för hjälpsändningar och handel. Hjälpen måste kunna nå oskyldiga palestinier som är beroende av den. Vi förändringar med den nya chefen. Förvalta uppdraget Det är en mycket välskött organisation. Det viktigaste jag har att göra är att förvalta uppdraget så väl som möjligt så jag tror inte det kommer att märkas så mycket. Men det är ju en föränderlig värld. Du som kommer från det privata näringslivet, känns det skönt att slippa konkurrenter? Alkohol är ju en väldigt speciell vara där monopolet har en viktig roll att spela. Det känns jättebra att känner starkt med de civila palestinier som omedelbart behöver mat, rent vatten och medicinsk vård och som levt i en kvävande fattigdom alldeles för länge, sade han. FOTO: SCANPIX mycket om honom. Därför vet man inte heller om han kände någon i lokalerna eller varför han valde just ett dagis. Han hade en skottsäker jacka på sig när han greps och stirrade bara tyst framför sig. Poliserna som grep honom berättade att han var mycket blek, snarast vit, och hade kraftigt markerade ögonbryn kanske ett resultat av smink. Puttiman är mycket nöjd att den stora polisinsatsen kunde gripa mannen så snabbt. inte bara jobba med kommersiella frågor utan också med djupare och viktigare frågor, säger Gerger, på fritiden engagerad i Rädda Barnen. Varför Gerger? Varför just hon blev utvald i den hårda konkurrensen förklarar Systembolagets ordförande Cecilia Schelin Seidgård så här: Hon är en modern, ung chef med ett starkt konsumentfokus. Hon har erfarenheter i hälsofrågor från livsmedelsindustrin. Hon är kvick, analytisk, teamorienterad och positiv. Obama kräver gränsöppning i Gaza Fred Georg Mitchell lovade så fort han utnämnts att lägga alla sina ansträngningar på att försöka skapa fred och stabilitet i Mellanöstern. Presidenten och utrikesminister Hillary Clinton anser, precis som jag, att strävan efter fred är så viktig att den kräver att vi satsar maximalt oavsett svårigheter, oavsett bakslag, sade han. Han tillstod att det fanns många anledningar att vara skeptisk till utsikterna för fred mellan israeler och palestinier. Men presidenten och utrikesministern tror inte det. Nyckel är ömsesidigt engagemang från parterna och ett aktivt deltagande av USA:s regering.

9

10 10 ENKÖPINGS-POSTEN Lördag 24 januari 2009 HELG Olämpligt tv-tittande Fångar på norska fängelser tittar på tok för mycket på polisserier i tv. På det sättet lär de sig alldeles för mycket om polisens metoder, anser chefen för kriminalpolisen i Agder i södra Norge, Arne Pedersen. Serier som den även i Sverige populära CSI lär till exempel de kriminella hur man ska undgå att lämna allt för uppenbara DNA-bevis efter sig. Det framgår inte om den norska kriminalvården nu tänker införa nya regler för internernas tv-tittande. (TT-NTB) Diktonius dagboksvariant Före detta Bålstabons nya bok berättar om ett sadomasochistiskt hälsohem GÖTEBORG (EP) Två sadomasochister bedriver ett hälsohem i Gästrikland. Det går snett. Det är i stora drag handlingen i Ulf Diktonius nya bok Vad hände i Axbyhamn. Ulf Diktonius, före detta Bålstabo, är både författare och korrekturläsare. Han bor numera i Göteborg. Men inspirationen till boken fick han till stora delar av Gästrikland, där hans familj tidigare hade en sommarstuga. Orten Axbyhamn däremot existerar inte. Ulf tycker att samhället vi lever i är extremt. Det håller på att erodera. Han pekar framförallt på den moderna människans svikande moral och hur vi människor umgås med varandra. Han tycker även att det är kul att tänja på gränserna. Kvasidokumentär Vad hände i Axbyhamn är Ulfs senaste bok. Det är en kvasidokumentär-dagboks-variant, berättar han. Huvudpersoner i boken är sadomasochister som bedriver ett hälsohem i Gästrikland. Vad hände i Axbyhamn är enligt Ulf ett eget litterärt Man blir förbannat trött på texterna efter ett tag, men man vill ju lära känna personerna man ska skriva om först. experiment som kommer att chocka och förarga medmänniskorna med ett explicit innehåll fullt av sadomasochism och omvända könsroller Ulf Diktonius, författare men även om människans ständiga sökande efter frid, lust och njutning mitt i en värld full av stress och ångest. Boken, som är en rent fiktiv berättelse, har fått både bra och dålig respons. Jag förväntade mig inget annat, säger Ulf. Flera års jobb Det tog honom ett halvår att jobba fram den slutgiltiga versionen innan boken gavs ut i oktober 2008 av hans eget förlag, Diktonius text. Men sammanlagt har han jobbat på boken i flera år innan han blev nöjd. Man blir förbannat trött på texterna efter ett tag, men man vill ju lära känna personerna man ska skriva om först, säger Ulf. När han var klar med boken var han både trött och glad. Det känns som om man äntligen kan släppa taget, säger Ulf. Förutom Vad hände i Axbyhamn har Ulf tidigare varit medförfattare till bland annat The Rocky Horror Prostata Show. Han kommer också ut med en ny bok i april. Jenny Soffel Praktikant från Södertörns högskola Förtvivlan. I boken kan man läsa hur de sadomasochistiska lekarna går över styr och gästerna i hälsohemmet blir förtvivlade. FOTO: ULF DIKTONIUS Colin Firth. FOTO: SCANPIX Oväntat bra pris för Mr Darcy En porträttmålning föreställande Colin Firth i rollen som Mr Darcy från Stolthet och fördom har sålts till ett oväntat bra pris. Målningen såldes på Bonhams i London för drygt kronor, vilket var två gånger det förväntade beloppet, uppger BBC. Med tavlan följde ett brev från Colin Firth där den 48-årige skådespelaren konstaterar att Mr Darcy åldrats bättre än de flesta av oss. Tv-serien Stolthet och fördom lockade elva miljoner tittare bara i England och Jane Austens klassiska roman hittar ständigt nya läsare. (TT Spektra) Stig Claesson. FOTO: SCANPIX "Slas" son gör upp med sin far Författaren Stig Slas Claesson avled i januari förra året. Nu skriver sonen Nils Claesson en bok om sin pappa. Jag har skrivit boken för att nyansera bilden av pappa. Jag har trots allt sett honom från första parkett, säger Nils Claesson till magasinet Filter. I boken tar Nils Claesson bland annat upp sin pappas missbruk. Folk som inte ser hans svarta sidor förstår heller inte hans författarskap. Han var väldigt svart, framför allt när han drack. Han kunde förnedra människor och vara väldigt elak, säger han till Filter. Boken Blåbärsmaskinen släpps i mars. (TT Spektra)

11 Lördag 24 januari 2009 ENKÖPINGS-POSTEN HELG 11 KULTUR Frankrike renoverar sina katedraler Frankrike har reserverat 100 miljoner euro till stora statliga byggnadsprojekt. När det nu kommer besked om hur pengarna ska användas står det klart att 70 procent går till bevarandet av historiska monument och byggnader. En särskild satsning kommer att göras för att bevara Frankrikes katedraler, skriver Le Figaro. Stora summor ska också gå till institutioner som Mucem i Marseille och konsthallen Musée de Tokyo i Paris. (TT Spektra) Knutby handlar om lydnad UPPSALA (EP) Uppsala stadsteater vårsäsongs första urpremiär är en pjäs baserad på en dramatisk lokal händelse i nutid. Ja, varför spela pjäser som är 50 eller 100 år gamla när det finns så brännbart och intressant stoff på nära håll? Först ut den 31 januari är nämligen Knutby, ett drama om Gud, sex och lydnad. Pjäsen är en av stadsteaterns fyra urpremiärer under våren Att valet föll på Knutby har att göra med teaterns uppdrag att verka i tiden och att arbeta på ett journalistiskt sätt, berättade teaterchefen Linus Tunström. Han kontaktade författaren Malin Lagerlöf som blev intresserad inte av pastor Fossmo i första hand, utan av församlingen. Vad är det som gör att man väljer en grupp på det sätt man gjort i Knutby? Det har Malin undrat när hon dykt djupt ner i förhörsprotokoll och annat dokumentärt material för att få svar på frågor om hur människor kan vara beredda på att offra allt för att inte riskera sin tillhörighet och åka ut i kylan. Det har varit ett långt, svårt men spännande arbete. Det handlar om lydnad Det är alltså inte själva mordet eller vad som hände efter det, som har intresserat, utan tiden före ( ). Hur kunde detta hända i det idylliska svenska samhället? Knutby berättar om hierarkin Gud, mannen, kvinnan, barnen. Förförelsens (frälsningens) mekanismer ställs mot den antifeministiska verkligheten i församlingen, där kvinnan skall underordna sig mannen genom lydnad. Det handlar om lydnad och om maktstruktur. Vad är det som gör att man blir en lydig kvinna? Varför ifrågasätter man inte pastorernas påstående att kvinnan är underlägsen mannen, varför säger ingen varför då? det är några av pjäsens frågeställningar, berättar pjäsens regissör Eva Dahlman, som effektfullt inleder föreställningen med medryckande och suggestiva Carola-hiten En evighet. Fler urpremiärer Det blir fler urpremiärer på stadsteatern. Till dem hör En dag ska jag berätta om mamma efter Karin Thunbergs succéroman och Soundtrack of your life i regi av Tomas Alfredson och teaterchefen Linus Tunström. Inför Soundtrack har den som känt för det kunnat skicka in sitt musikaliska minne och berättelsen kring det. På dessa minnen av varierande slag baseras föreställningen på stora scenen. Urpremiär i vår har också Kassett, som är en skolföreställning Festival och introduktioner Till nyheterna på teatern hör Uppsala internationella scenkonstfestival, TUPP, som pågår april Annat nytt är publikintroduktionerna, där man får kött på benen, innan man bänkar sig på föreställningen. Intro ges inför föreställningar av Knutby, Lång dags färd mot natt samt Soundtrack of your life. Totalt sex gånger (två per föreställning). Gunilla Edström Knutby på scen. Emil Almén gör rollen som Helge Fossmo och Åsa Waldau spelas av Lolo Elwin. Emil Almén spelar också rollen som Fossmo i filmen om Knutby. FOTO: PATRIK LUNDIN Inledning. Den pastellklädda församlingen sjunger Carolas Evighet. FAKTA Knutby på scen, bio och tv FOTO: PATRIK LUNDIN 1Knutby. Gud, sex och lydnad har urpremiär på Uppsala stadsteater den 31 januari. Öppet genrep 24/1. Malin Lagerlöf har skrivit manus, Eva Dahlman regisserar. Medverkande: Emil Almén, Viveca Dahlén, Lolo Elwin, Gustav Levin, Anna Lyons, Julia Marko Nord, Fredrik Meyer, David Mjönes, Shima Niavarani, Crister Olsson, samt kör och statister. 2Vägen hem heter en film och tv-serie om Knutby skriven och regisserad av journalisten och dokumentärfilmaren Karin Swärd. Även där spelas Helge Fossmo av Emil Almén. Filmen har biopremiär den 30 januari på Folkets hus och parkers digitala biografer, och i februari visas en tv-serie i tre delar på TV4. (TT Spektra-EP) Författaren. Malin Lagerlöf har framför allt intresserat sig för församlingen och den slutna gruppen. FOTO: PATRIK LUNDIN

12 12 HELG ENKÖPINGS-POSTEN Lördag 24 januari 2009 Svensk industrihistoria Enasladden och Tedafläkten kom från de glömda verkstäderna ENKÖPING/UPPSALA (EP) Mindre verkstadsföretag har ofta glömts bort när svensk industrihistoria har skrivits. Det har antikvarie Bo Larsson ändrat på. Hans nyligen framlagda avhandling speglar verksamhet och utveckling i två små verkstadsföretag på Enköpings landsbygd. I början av 2000-talet kartlade Upplandsmuseet ett femtontal små verkstadsföretag på landsbygden i Uppsala län. Antikvarie Bo Larsson gjorde kartläggningen. När han något år senare ville forska djupare i denna del av den svenska industrihistorien valde han Teda fläkt & smide samt Vånsjöbro svets & smide. Jag hade redan från den första inventeringen mycket material från Teda och Vånsjöbro så när jag antogs till forskarutbildningen passade de två företagen bra. Jag ville studera två företag som låg ganska nära varandra så att de geografiska förutsättningarna inte var för olika, säger Bo Larsson. Spelade en viktig roll De glömda verkstäderna är namnet på Bo Larssons avhandling. Den typen av små verkstäder har, menar han, spelat en viktig roll på regional nivå. Det ena företaget, Vånsjöbro svets & smide, startades av Nils-Evert Eriksson redan 1936 men från 1939 fanns företaget i just Vånsjöbro, i det som tidigare var ett mejeri. Teda fläkt & smide startades av Karl Fredrik Karlsson och sonen Uno Carlsson. Deras ursprungliga smedja byggdes på 1920-talet. År 1933 ombildades verksamheten till ett företag. Unos söner Nils och Tore fortsatte sedan företaget. Många intervjuer Antikvarie Bo Larsson har inhämtat material till sin avhandling i första hand genom ett stort antal intervjuer med ägare till och anställda i de två verkstäderna. Han har också använt sig av källmaterial som fotografier, föremål, räkenskaper och lokalpress. De intervjuade är i Vånsjöbros fall Marianne och Åke Eriksson. Marianne var syster till verkstadsägarens fru. Både hon och maken Åke arbetade dessutom i verkstaden i Vånsjöbro. Om Teda fläkt & smide, senare Teda plåt & smide, har Bo Larsson fått veta det mesta av Tore och Nils Carlsson. I båda fallen har han fått låna många fina bilder, som bidrar till förståelsen för de båda företagens verksamhet. Bo Larsson har studerat hur de två verkstäderna fungerade vad gäller tillkomst och produktion, hur de fungerade som familjeföretag, vilka relationer verkstäderna hade med sin omgivning vad gäller kunder och anställda samt vilken motivation och vilka drivkrafter ägarna hade. Mycket gemensamt Trots att båda verkstäderna var små har de haft en komplex verksamhet, menar Bo Larsson, och han har hittat många gemensamma nämnare. Båda verkstäderna har haft en egen produkt, Enasladden respektive Tedafläkten, som jag har följt från idéstadiet tills produktionen läggs ned. Tedafläkten blåste upp spannmål till en gårds torkanläggning. Den experimenterades fram av Uno Karlsson på 30- och 40-talen. Bland de gemensamma nämnarna för Teda och Vånsjöbro finns också att de tillverkade det Forskade. Bo Larsson har skrivit sin avhandling om två verkstadsföretag i Enköpings kommun. FOTO: BENGT BACKLUND, UPPLANDSMUSEET som lantbrukarna i den närmaste omgivning frågade efter. Bo Larsson menar att produktutvecklingen skedde i samarbete med avnämarna. Verkstäderna hade också samspel med omgivningen vad gällde personalen. Man anställde, utöver familjemedlemmar, folk från trakten, folk man kände, säger Bo Larsson. Dessa var ofta personer som hade praxiskunskap, förklarar Bo Larsson, personer som var vana vid maskiner, som kom ur andra småföretagarled och som hade samma inställning till arbetet som verkstadsägarna. Kvinnor och barn Om funktionen som familjeföretag noterar han bland annat kvinnorna och barnens delaktighet i verksamheten. I Teda började barnen jobba i verkstaden redan som mycket unga. I Vånsjöbro fanns inga barn, men Marianne Eriksson var mycket ung när hon både arbetade i hushållet och i verkstaden. Vad gäller verkstadsägarnas drivkrafter resonerar Bo Larsson mot slutet av sin avhandling om att det i första hand inte handlade om att tjäna stora pengar eller att växa och bli större företag, utan om friheten att vara sin egen och att ingå i omgivningens sociala sammanhang. Kerstin Maurd Fotnot: Under sin doktorandtid var Bo Larsson knuten till tre institutioner: Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet, Nordiska museets forskarskola och Upplandsmuseet. Bo Larsson är idag antikvarie vid Upplandsmuseet. En företagsskola. Vånsjöbro svets & smide, hade mellan 1939 och 1976 sin verksamhet i denna byggnad. Åt startade sedan egna företag, uppmuntrade av sin gamle chef Nils-Evert Eriksson, berättar Bo Larsson. Fick nya kunder. När Teda fläkt & smides service till jordbrukare minskade gick bröderna Nils och Tore Carlsson större industriföretag, bland annat Bahco Verktyg och Bahco Ventilation.

13 Lördag 24 januari 2009 ENKÖPINGS-POSTEN HELG 13 påenköpings landsbygd Åke och Marianne kan Vånsjöbro svets & smides historia TORSTUNA (EP) Åke och Marianne Eriksson har båda arbetat på Vånsjöbro svets & smide. Marianne hörde dessutom till företagarfamiljen eftersom hon var svägerska med ägaren Nils-Evert Eriksson. minstone fem personer som hade arbetat här FOTO: BO LARSSON, UPPLANDSMUSEET Åke och Marianne Eriksson har båda mycket gott minne och kan berätta väldigt mycket om det lilla företaget i Vånsjöbro. Marianne var yngre syster till företagaren Nils-Evert Erikssons fru Greta. Nästan 15 år skilde dem i ålder. Av olika omständigheter kom Marianne att flytta till sin syster och svåger när hon var 15 år gammal. Hon hjälpte systern med hushållsarbetet började hon arbeta i svågerns verkstad efter att en tid ha varit barnflicka i en granngård. Först stod jag vid en gängmaskin. Sedan fick jag lära mig elsvetsen och sedan jobbade jag med den i sju år. Tio som mest Marianne blev bekant med sin blivande man Åke På hösten 1954 började också han på verkstadsföretaget. Första anställningen blev kort. Åke fick erbjudande om att köra skolbuss. Men när den lokale entreprenören la ned sin verksamhet 1956 kom Åke tillbaka till Vånsjöbro svets & smide. I genomsnitt var vi väl tre till fem anställda. Som mest Forskarens källor. Åke och Marianne Eriksson vet massor om företaget Vånsjöbro svets & smide. De har varit Bo Larssons viktigaste källa i forskningen kring detta landsbygdsföretag. var vi tio personer. Roligaste jobben var, tycker Åke, att montera smidda trappräcken för då fick han ibland åka iväg ifrån verkstaden. Evert hade blivit bekant med en försäljare i Uppsala som sålde trappor som det behövdes järnräcken till. Han skickade ritningar och vi smidde räcken. Marianne tycker att tillverkningen av Enasladden var roligast. Det var jobbigt och tungt när delarna till sladden skulle vändas, men vi jobbade på ackord och man kunde tjäna bra slutade hon arbeta i verkstaden sedan hon fått sitt tredje barn och systern Greta inte längre orkade hjälpa till med barnpassningen. Marianne fortsatte dock att hoppa in när det var extra mycket jobb i verkstaden. FOTO: KERSTIN MAURD Ville inte ta över Åke Eriksson blev kvar i Vånsjöbro tills verkstaden lades ner. Vi hade diskuterat att jag skulle ta över. Men jag ville inte bli min egen. Lönsamheten hade börjat bli sämre och lokalerna var inte så ändamålsenliga. Jag skulle ha blivit tvungen att bygga om och till de trånga lokalerna. Åke och Marianne tycker att det är väldigt roligt att verkstaden och därmed stora delar av deras liv blivit dokumenterad. Jag hade unnat Evert att få vara med om det, säger Marianne Eriksson. Kerstin Maurd Tredje generationen gläds åt att verksamheten dokumenteras ENKÖPING (EP) Visst är det trevligt att ha blivit dokumenterad, så att eftervärlden kan läsa om vår verksamhet. Det tycker Tore Carlsson, 77 år, en av bröderna i den tredje generation som drev Teda fläkt & smide, senare Teda plåt & smide. alltmer över till arbete som underentreprenörer till FOTO: PRIVAT Tore och Gunvor Carlsson bor sedan drygt tio år inne i Enköping, men Tore blir fortfarande nästan varje dag hämtad av sin yngre bror Nils för att delta i jobb ute på verkstaden i Teda. Lite småreparationer bara. Verksamheten är under avveckling. Tore och Nils blev bekanta med Bo Larsson redan vid den första inventeringen av verkstäder på den uppländska landsbygden. De hade inget emot att ställa upp i den fördjupning som blev Larssons avhandling. Det var skojigt. Vår verksamhet blir ju kvar på det viset, menar Tore Carlsson. I avhandlingen finns en bild av Tore när han som mycket ung deltar i Teda fläkt & smides arbete. Han står och jobbar vid en maskin, knappt tio år gammal. Han står på en låda för att nå upp. Trivdes ni med verkstaden? Ja visst, vi kunde ju hjälpa Har verkstadskunskap. Tore Carlsson var i många år verksam i familjeföretaget Teda fläkt & smide tillsammans med sin bror Nils. Antikvarie Bo Larsson har intervjuat dem för sin avhandling om två landsbygdsverkstäder. På bilden Tore tillsammans med hustrun Gunvor, som också bidragit till avhandlingen FOTO: KERSTIN MAURD de flesta som kom började vi mer som lejda av andra företag, med plåtarbeten främst åt Bahco Ventilation. Hur länge fanns bondgården som en del av verksamheten? Det var till 50-talet, under pappas tid. Hur många var ni som mest i verkstaden? Vi var tre anställda och två ägare i slutet på 70-talet. Och så hoppade fruarna in med målerijobb och städning. Ville ni inte bli större? Nej, det är inte bra om det blir för stort. Tore minns en lågkonjunktur då uppdragsgivaren Bahco Ventilation fick stöd för att producera för lager i stället för att permittera personal. Vi fick vara kvar och göra fastighetsunderhåll och reparationer för verkstadschefen sa att om han skulle släppa iväg oss, då skulle vi kunna ta andra jobb och inte vara till hands när hjulen började snurra igen delade bröderna Carlsson på sig. Tore startade en verkstad i Jung i Vårfrukyrka medan Nils fortsatte i Tedaverkstaden. Verkstaden i Jung är sedan länge såld, men ännu är Tore alltså igång till viss del hos brodern ute i Teda. Kerstin Maurd

14 14 HELG ENKÖPINGS-POSTEN Lördag 24 januari 2009 PEPPARR TEN Rotens favorit bland korgblommiga växter: rotfibbla COLLINA HAR ALLTID RÄTT Ancona-AlbinoLeffe 1-0. Illa. Ännu värre: målskytten heter Nassi i efternamn. Maurizio i förnamn. Ännu värre ändå: Leffe gjorde ett regelrätt mål på övertid. Domaren blåste dock av matchen för tidigt och underkände målet. Fotbollsdomare är ett underligt släkte. Alla utom den italienska fotbollsdomarguden och levande legenden Pierluigi Collina. Han såg nämligen matchen och anser att målet borde ha godkänts. Varför kan inte alla vara som han? Domare Collina. Varför kan inte alla ha lika rätt som han? FOTO: SCANPIX Välsorterad Grillbyaffär HOROSKOPET Vattumannen 21/1 19/2 Luften går ur dig. Många krav från både dig själv och andra har gjort sitt till. Ta en lugn hemmakväll. VECKANS ROTENKÄNDIS Vi såg företagsdoktorn Jörgen Bergkvist målmedvetet ta sig fram i gråvintern i centrala Enköping vid lunchtid en dag i början på arbetsveckan. Han försvann in på en minst Bergkvist. sagt torgnära restaurang, vars heta kök förhoppningvis kunde värma den gode läkaren. Inte minst hans huvud, eftersom han valt att gå barhuvad i råkylan. Lösning Minns någon Fritiof Lundqvists välsorterade affär i Grillby? Vi vet att han sålde varor, oklart av vilken karaktär, och att han hade agentur för ett försäkringsbolag. Det torde ha varit någon form av diversehandel. Affären var heller ingen liten lokal angelägenhet. Filialer fanns i både Skolsta och Thorsberg, var nu sist nämnda ort ligger. Allt detta talar en tändsticksask om. Fynd. Asken ger en del svar, men många frågor kvarstår. Men frågorna är fortfarande många. Infödde Grillbybon Gunnar Lundin har hittat asken i trossbotten hemma i huset i Grillby. Huset är från Det vore kul om någon vet vad det var för någon affär, säger tändsticksaskens upphittare. Den som vet eller tror sig veta något om Fritiof Lundqvist och hans affär är välkommen att meddela Roten: Pepparroten Enköpings-Posten Box Enköping eller MORDET PÅ STADSHOTELLET En sommar-vikarie-deckare i alldeles för många avsnitt av Bertil Bängman Detta har hänt: En författare sprider lögner i en bok som författaren hävdar är en sann berättelse. En annan författare går till angrepp mot den första författaren och hävdar i en fiktiv bok att den första författaren mest bara blåljuger. Den andra författaren hävdar att det i själva verket inte alls skett något mord på ett Stadshotell i den lilla, lilla Mälarstaden. Tre andra författare hävdar att den första författaren är fiktiv. Allt fler vanliga människor hävdar att de inte fattar någonting alls. Gåtan går mot sin slutgiltiga upplösning. Kapitel 83: Vari polischefen Gummit måste utreda två mystiska försvinnanden. Det är två politiska partier som hävdar att de helt har lämnat politiken. Gummit sökte febrilt efter spår av någon slags folklig aktivitet i protokoll, kvarlevor, urkunder, vittnesberättelser eller parkeringsböter från de båda partierna. Han hittade först ingenting. Han började leta i förteckningen över politikerarvoden. Fiskarna 20/2 20/3 Det är alltid kul att se hur saker förändras. Även om det först inte blir bra så kan allt förklaras. Väduren 21/3 20/4 Koppla av och njut av att du är ledig. En fest blir trevlig och nu känns känslorna äkta. Oxen 21/4 21/5 Din kärlek har en del bekymmer och det fixar du enkelt om du bara vet rätt förutsättningar. Tvillingarna 22/5 21/6 En fest blir riktigt rolig. En hel del friska fläktar har gjort om några av dina bekanta. Kräftan 22/6 23/7 Dina nya idéer känns lockande. Vill du komma framåt måste du visa att du kan. Lejonet 24/7 23/8 Du behöver verkligen koppla av. Gör något som absolut inte har med jobbet att göra. Jungfrun 24/8 23/9 Släpp alla negativa tankar och tänk på något riktigt roligt. En överraskning gör dig omtumlad. Vågen 24/9 23/10 Bjud hem några goda vänner på en anspråkslös fest. Och glöm allt gammalt groll. Skorpionen 24/10 22/11 Ta det lugnt men har du inte redan en fest inbokad så borde du nog själv ordna en... Skytten 23/11 22/12 Koppla av och pyssla om dig själv lite, det är du värd. Glöm bara inte bort din kärlek. Räddare i nöden. Wallace och Gromit ska rädda britterna från fetma. Här tillsammans med regissören Nick Park på en bild som AP-fotografen Itsuo Inouye tagit. Par i lera ska inspirera Två animerade lerfigurer ska enligt vad Roten erfar hjälpa britterna till ett hälsosammare liv. En reklamfilm med de populära figurerna Wallace och Orkar Gummit fortsätta sökandet efter sanningen? Spännande forts nästa lördag på Roten! Gromit är huvudnumret i en regeringsfinansierad kampanj mot övervikt. Att en stor del av engelsmännen lider av fetma är känt sedan länge, men nu har det nått en nivå där regeringen kallar det för en nationell kris. Det var genom informationskampanjer man fick folk att sluta röka, och därför tror man nu från regeringens sida att en film med Wallace och Gromit kan hjälpa britterna i kampen mot fetman. Hela kalaset beräknas kosta 850 miljoner kronor meddelar vår källa TT Spektra. Stenbocken 23/12 20/1 Var lyhörd för vad någon har att säga dig. Det kan ha stor betydelse för framtiden. Du som fyller år: Den närmaste månaden är din om du gör allt efter ditt eget huvud. Organisera, men släpp alla hämningar och gör precis så som du planerat. Tänk inte så mycket på vad andra tycker och tänker. Stå på så kommer du att lyckas. Och sedan finns det tid för kärlek.

15 Lördag 24 januari 2009 ENKÖPINGS-POSTEN HELG 15 SUNES... Vinskribenten Sune Liljevall. FOTO: TT SPEKTRA...röda: Graham Beck Merlot 2005, Sydafrika (nr 12982) 89 kr Ställer krav. Vi svenskar har omvandlats från att vara brännvinssupare till ett kräset vinälskande folk med höga krav på vad som hälls i glasen. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX Vi sätter trenderna Konkurrensen om de svenska vindrickarna är stenhård. Vi tillhör de mest kräsna vinkonsumenterna i världen. Därför har allt fler vinproducenter börjat spana in vad som går hem i de blågula stugorna. FAKTA Orsaken är att vi svenskar väljer och vrakar i Systemets hyllor utan några som helst förutfattade meningar. Vi har till exempel inte den traditionsbundna inställning som kan finnas i de vinproducerande länderna. I stället väljer vi de viner som smakar bäst och ger mest valuta för pengarna oavsett om de kommer från fina Bordeaux eller mindre statustyngda Uruguay. Och oavsett om det är förpackat i låda eller på flaska. Vinländernas tio-i-topp i Sverige ) Sydafrika 2) Italien 3) Australien 4) Spanien 5) Frankrike 6) Chile 7) USA 8) Tyskland 9) Argentina 10) Ungern Fem-i-topp röda viner 1) Italien 2) Australien 3) Spanien 4) Sydafrika 5) Chile Fem-i-topp vita viner 1) Sydafrika 2) Tyskland 3) Australien 4) Italien 5) Frankrike Hög lägstanivå Att vi svenskar genom Systemets inköpspolicy även förskonats från de simplaste billighetsbordsvinerna gör också att vår uppfattning om lägstanivå ligger betydligt högre än motsvarande i till exempel Spanien och Italien. Därför spanar vinproducenter världen över in vilka vintyper och trender som slår här. Om vi svenskar gillar deras viner så vågar de satsa även på andra marknader. Vi var de första som upptäckte Australiens viner under en period köpte vi mest aussievin i världen, och likadant var det med Rioja på 80-talet. Den syditalienska primitivodruvan tog vi tidigt till oss, liksom Sydafrikas och Chiles viner. Kärlek och respekt Portugals stjärnproducent João Portugal Ramos är oss svenskar evigt tacksam, det var vi som först av alla upptäckte hans moderna viner och beredde vägen för hans exportsatsningar. Därför låter han här sin utmärkta Vila Santa ligga kvar på en prisnivå långt under vad den säljs för på hemmaplan och i andra länder. Den banbrytande, innovativa spanjoren Miguel Torres har också sedan länge en ovanlig respekt och kärlek till oss svenskar som tidigt tog till oss hans ospanska spanjorer på franska druvor. För att nämna några. Vi svenskar är helt klart högt respekterade vinkonsumenter i ett land på väg bort från den brutala brännvinsstämpeln. Nu dricker lyckligtvis allt fler för njutningens skull, inte för rusets. Sune Liljevall Ett härligt, generöst merlotvin med en djup mogen karaktär och med pikanta inslag av kaffe, fat och god piptobak. Helt drickfärdigt och matvänligt. Var är biffen?!...vita: Banrock Station Chardonnay 2008, Australien (nr 6481) 65 kr Mycket behagligt, lättgillat och charmigt chardonnayvin i bussig fruktgenerös stil. Till smakrik fisk och kryddiga kycklingrätter....starka: Allesverloren Fine Old Vintage 2005, Sydafrika (nr 12109) 127 kr Kan konkurrera med högkvalitativ port från Portugal. Bjuder på en maffig, harmonisk, söt smakrikedom med toner av farin, fikon och choklad. Njut till en bit blåmögelost eller till en chokladdessert, gärna med nötter. Gammal favorit på nytt sätt Säger man isterband tänker de flesta på stuvad potatis och inlagda rödbetor. Gott, ja visst, men de goda isterbanden kan även bjudas med andra tillbehör. Prova att ugnsrosta rotsaker smaksatta med honung, ett tillbehör som kan serveras till snart sagt vad som helst. Isterbandets rökta smak i kombination med rotsakernas sötma möter en tredje smak i dressingen som bjuds till. Crème fraiche, gärna av lätt sort, blandas med skånsk senap. Den skånska senapen innehåller inte ättika vilket gör att smaken blir mild och tilltalande. Isterband med honungsglaserade rotsaker För 4 personer 4 isterband 1 msk rapsolja 2 morötter 3 stora potatisar av fast sort 1 persiljerot 1/2 rotselleri 3 msk honung 1 msk smör 1 msk olivolja salt och nymald vitpeppar Till servering: 2 dl lätt crème fraiche 2 3 msk skånsk senap 1 nypa salt persilja 1. Skala och skär rotsakerna i bitar. För att få samma tillagningstid skär man morot, rotselleri och persiljerot i ganska tunna bitar medan potatisen kan skäras i något större. Sjud bitarna några minuter i lättsaltat vatten. När den värsta råheten försvunnit tippas rotsakerna upp och får rinna av i durkslag för att sedan läggas på ugnsfast fat. Blanda honung, smör och olja i en kastrull. Ringla blandningen över rotsakerna och avsluta med lite salt och peppar. Vänd runt och sätt in formen 15 minuter i 225 graders ugn. 2. Stick små hål med kniv eller liknande i isterbanden. Stek dem med rapsolja i medelvarm panna. Vänd Nytänkande. Isterband behöver inte alltid serveras med stuvad potatis. Prova med honungsglaserade rotsaker och ringla kall senapsdressing över. ett par gånger och var uppmärksam så ytan inte blir bränd. 3. Blanda dressingen. Crème fraiche, skånsk senap och en nypa salt är allt som behövs. FOTO: DAN STRANDQVIST 4. Fördela de honungsglaserade rotsakerna på tallrikar och lägg ett delat isterband på varje portion. Ringla över dressing och garnera med persilja. Dan Strandqvist

16 Skjutdörrar 30% rabatt Vikdörrar 20% rabatt Inredning 15% rabatt enl. önskemål. Medtag gärna ritning. INARIA Fett erbjudande Castrol Magnatec Köp 4 liter 5w-40 och få 1 liter + ett praktiskt Top Up kit (värde 249 kr). + Öppet: Må-fre Lö Erbjudandena gäller t.o.m. 14/2-09 Vagnsgatan 4, Enköping Lördag 24 januari 2009 Del 1 Nyberg Motor Eftr. AB, Åkerbyg. 7, Enköping, tel Gäller t.o.m. 31/1. 30/11. Öppet mån-fre mån fre , , lör lör 9-14, 9 14, sön sön Visar stegen. Linedancetränaren Monica Spårby visar från scenen hur stegen ska göras och nybörjarna på golvet lyssnar och tittar koncentrerat. FOTO: MAGNUS ERIKSSON Ska fortsätta. Inger Dahlén bestämde sig direkt för att fortsätta med linedance. Hon tycker det är jättekul. 40 flickor med fokus på fötter ENKÖPING (EP) Heel strut, heel strut, heel strut, heel strut, säger tränaren Monica Spårby och visar gruppen med linedancenybörjare hur de med hälen först ska gå framåt. Hon står uppe på scenen i konferensrummet Lambert Hall i Ena Energis lokaler. Alla tittar koncentrerat upp mot henne och fokuserar på fötterna och stegen. Lugnt och pedagogiskt går Ena linedancers tränare Monica Spårby igenom första dansen, A-B Ticket, där A-B betyder Absolute Beginner. Och nybörjare, det är precis vad de 40 personerna i lokalen är. Det är alldeles tyst, förutom en och annan som redan under genomgången prövar på hur stegen ska tas. Utan partner Nybörjargruppen består av enbart kvinnor. Många tjejer och kvinnor tycker om att dansa. Om man ska gå på en salsakurs så måste man ha partner, men hit kan man gå själv, säger Christina Dahnell. Hon är en av de drivande i Ena Linedancers som startades i våras. När hon återvände till Enköping efter många år tyckte hon att det var läge att starta en linedanceklubb i staden. Hela grejen med linedance är att man står på rader, på en linje, och dansar tillsammans, fast var för sig. Dansen är uppbyggd av olika stegkombinationer, åttor. Stegen är gemensamma, men det be- Touch. Ned med tån mot golvet i en touch. tyder inte att man inte får vara Kvällens danser är grundläggande och enkla. Musiken är takt- individuell. Många tror det är cowboy, men fast country. det är det inte. Vi dansar salsa, Och nu kommer hip bumps. funk, vals och annat i linedance. Höger, höger, vänster, vänster, höger, vänster, höger, vänster, säger Monica i mikrofonen och alla vickar på höfterna i takt till musiken. Har bestämt sig Längst fram står Inger Dahlén. Hon är på kursen för andra gången och har redan bestämt sig för att fortsätta. Jag bestämde mig redan förra veckan, det är jätteroligt, säger hon medan Monica uppmuntrar alla att ta om dansen en gång till. De är så härliga ledarna. Du hör ju hur pedagogiska de är! Hanna Burman KRÖNIKAN Hur kunde jag missa...?! Wow, jag är ju värsta proffset tänker jag och ler stort. Då tappar jag bort mig. Jag biter mig i läppen, rynkar ögonbrynen. En stund tidigare började passet där linedance står på schemat. Direkt när träningen börjar visar det sig att stegen inte är svåra. Jag står på golvet i ett rutmönster med de andra dansarna. Det är tyst i salen. Nybörjare är vi allihopa, lite nervösa och fokuserade som aldrig förr följer vi Monicas fötter. Många känslor. Det är kul och ibland svårt och lite irriterande att missa ett steg, men det är bara att fortsätta dansa, konstaterar EP:s reporter som provar på linedance. Jag tycker att känns bra direkt, men så fort jag tillåter mig själv att tänka det så tappar jag bort mig. Jag ler lite spänt. Hur kunde jag missa på det där enkla?! Jag blir lite irriterad på mig själv, trots att Christina Dahnell nyss sagt till mig att det inte gör något. FOTO: MAGNUS ERIKSSON Det spelar ingen roll om man gör fel, det är bara att skratta och börja om. Jag andas ut och tar det en gång till. Jag hänger med bra, tar stegen i rätt ordning och slappnar av lite. Vad oroade jag mig för? Det här är ju inget problem, jag ÄR bra! Samtidigt som den kaxiga tanken fladdrar genom mitt huvud och det lyckliga leendet når munnen försvinner stegen ur fötterna och vänsterfoten gör ett litet soloframträdande åt helt fel håll. Fast den här gången suckar jag bara och skakar på huvudet och dansar på ändå. Vad gör väl ett felsteg då och då? Och jag har ju ingen partner som kan bli irriterad, jag dansar ju själv. Jag dansar tillsammans med ungefär 40 andra nybörjare och jag tror, trots att jag inte har tid att titta, att jag inte är ensam om att ta ett felsteg då och då. När musiken tystnar brister alla ut i stora leenden. Spontant börjar några applådera och resten av oss hänger med. Lyckan att ha klarat sin första linedance till musik går inte att ta miste på. Jag klarade det! tänker jag nöjt och ler. Hanna Burman

17 Pallplats för Ferry SIDAN 18 SPORTEN DEL 2 Sporten 17 Pengar 21 Familje 22 Serierna 27 Radio & tv 28 Väder 32 Lördag 24 januari 2009 Telefon: Kjell Mattsson, chef, , Kjell Sjöberg, , Anders Hallman och Therese Gustafsson, E-post: Resultat: Toppmöte i Bahcohallen Visby/Roma en svår nöt att knäcka för ESK ENKÖPING (EP) Sju omgångar återstår av allettan i ishockey. Och på söndag väntar ett toppmöte i Bahcohallen, då ESK gästas av Visby/Roma, det enda lag som besegrat ESK under ordinarie matchtid. Ja, där gjorde vi en halvdan match tycker jag, säger tränaren Filip Åkerlund. När ESK mötte Visby/Roma i första omgången på Gotland, åkte ESK dit som stora favoriter. Visby/Roma hade med stora besvär tagit sig till allettan. De tog fjärdeplatsen i division 1D i den allra sista omgången. Men därefter har det hänt en hel del faktiskt. Laget besegrade ESK med 2 1 i premiären. Vi inledde den matchen trevande, säger Åkerlund. Men jag tycker att vi tog över matchen efter det att vi kvitterat. Men tyvärr släppte vi in ett billigt mål i slutet av andra perioden och orkade sedan inte komma igen riktigt. Bättre hemma än borta Visby/Roma är ett krigande gäng, som är tuffa att möta. Speciellt på Gotland. Ska bli intressant att se hur de klara av spelet på bortaplan. Faktiskt är det så att Visby/Roma är det enda lag från 1D som har kunnat konkurrera med lagen från 1C. Väsby, Nyköping och Arlanda har alla tre underpresterat och har inget med toppstriden att göra. De två bästa lagen går direkt vidare till play off, medan trean tvingas till ett ytterligare kval. ESK har inför vändningen en klar fördel mot de övriga topplagen. De har dem alla kvar att möta i Bahcohallen. Måste bli lite hetare Ja, det är ett klart plus för oss, säger Filip Åkerlund. Vi är svårslagna hemma och det ska vi utnyttja. Jag känner mig optimistisk inför fortsättningen av serien. Fast vi måste bli lite hetare i avslutningarna. Vi skapar mycket hela tiden, men gör lite för lite mål. Hur ser det ut i truppen inför söndagens match? Vi har alla spelare friska och har också tillgång till de två VIK-juniorerna ( Eddie Davidsson och Jonas Pontusson) vi brukar låna i den här matchen. Skönt också att Rikard Erikssons höft höll mot Arlanda. Rikard gjorde en stark match och också två av våra mål. I allettan har Linus Fernström varit den av målvakterna som fått förtroendet från start flest gånger. Han har stått i fem av de sju matcherna. Daniel Odehag i två två övriga. Linus har en räddningsprocent på 94,56 mot Daniels 90,16. Vem av dem vaktar målet mot Visby/Roma? Det blir Linus fernström, säger Åkerlund. Kjell Mattsson Repris? ESK-spelarna jublar efter ett av sina mål i allettan. Får vi sen en repris på bilden på söndag, då ESK gästas av Visby/Roma? FOTO: EP/ARKIV Har en helt annan skärpa och kvalitet nu ENKÖPING (EP) Det ESK som i höstas såg trögt och segt ut i division 1C har nu blivit en vinstmaskin i allettan. I allettan finns laget med i toppen efter sju spelade matcher och 16 poäng. Vi har en helt annan skärpa och kvalitet i spelet nu jämfört med innan jul, säger ESK-tränaren Filip Åkerlund. Filip Åkerlund Stundtals har ESK imponerat i allettan och gjort riktigt bra matcher. Men man har även gjort några mindre bra matcher som mot Väsby i söndags och Arlanda på onsdagen. Men trots att man inte presterade någon bra ishockey mot Väsby och Arlanda så vann man ändå båda matcherna. Det är en styrka att vi kan vinna trots att vi inte spelar bra, menar Filip. ESK har nu mött samtliga lag i Allettan C en gång. Nu väntar returmöten mot samtliga lag. När serien sedan ska summeras om sju omgångar så går de tre bäst placerade lagen vidare i det allsvenska kvalspelet. Så här analyserar Filip Åkerlund motståndarlagen i Allettan C efter sju omgångar: Visby-Roma Ett kämpande lag som vet att det kostar blod, svett och tårar om man ska vinna några matcher i allettan. Laget har ett otroligt stöd på hemmaplan. Visby-Roma har nu flera tuffa matcher på bortais, bland annat mot oss. Frågan är hur de klarar av att hantera tufft motstånd på bortais. Jag tror dom kan få vissa problem om dom åker på ett par förluster nu när serien vänder. Hade någon frågat mig innan Allettan startade vilka tre lag som skulle finnas med i toppen så skulle jag inte ha sagt Visby-Roma. Valbo Valbo är ett jämt lag. Oavsett om det är första- eller tredjefemman som är på isen så är dom bra. Valbo är ett spelande lag. En av deras svagheter verkar vara att de har svårt mot oss. Det ska vi förhoppningsvis kunna utnyttja när vi möter dem på hemmaplan. Surahammar Surahammars högsta nivå är otroligt hög. Men i gengäld kan dom också göra riktiga botteninsatser också. Just nu verkar dom vara nere på botten och jag tror dom kan få svårt lyfta sig och ta dom poäng som krävs för att komma bland de tre bästa i serien. Arboga Ett svårspelat lag som vi haft svårt mot. Dom saknar struktur och går istället mycket på inspiration och kraft. Målvakten Mikael Bohman är en otrolig tillgång för dem. Deras stora problem är att det är mycket upp och ner i deras spel. Väsby Inställningen och viljan är deras styrka, så länge dom har chansen på poäng i en match jobbar de stenhårt. Väsby är ett lag som det gäller att hänga av tidigt i matcherna, då tappar dom intresset och då kan man springa ifrån rejält mot dom i målprotokollet. Jag trodde nog Väsby skulle vara bättre än vad dom är. Trodde nog att dom skulle finnas med där uppe och kämpa om en av tre topplatserna. Nu tar säsongen slutar för Väsby när dom spelat sin sista match i allettan. Arlanda Det var en stor överraskning för mig att Arlanda tog sig till allettan överhuvudtaget. Det verkar nästan var så bland spelarna i Arlanda också. De verkar nöjda med att gå till allettan och säkrat en plats i nästa säsongs division I. Nyköping Laget är bättre än vad tabellplaceringen visar. Har många bra spelare som inte fått ut maximalt. Helt klart har klubbens ekonomiska problem påverkat spelarnas prestationer på isen. Vilka lag tar sig vidare från allettan C och får kvala vidare om allsvenskan? Valbo och ESK går vidare. Sen tror jag Visby-Roma tar den tredje platsen. Jag tror dock att gotläningarna kommer att tappa en del nu, men dom kommer att hålla undan för dom andra lagen i serien och ta tredjeplatsen. Kjell Sjöberg

18 18 SPORT ENKÖPINGS-POSTEN Lördag 24 januari 2009 Kapten Kims kanon tyst ZAGREB, KROATIEN (TT) En av världens bästa skyttar heter Kim Andersson. I sitt klubblag Kiel vräker han in mål. I VM har kanonen knappt mullrat alls. Ibland, med betoning på ibland, kanske han skulle skjuta mer, säger förbundskaptenen Staffan Olsson. Under sin egen tid i det framgångsrika lag som satte skräck i handbollsvärlden under 1990-talet fick Olsson själv ofta höra att han sköt för mycket. För Sveriges lagkapten Kim Andersson är det tvärtom. Det är hans vänsterkanon många saknat i VM. Andersson har lossat 15 skott på fem matcher, lite i jämförelse med stjärnspelare i Sveriges kommande motståndarlag: Nikola Karabatic Frankrike som skjutit 33 skott, Slovakiens Frantisek Sulc som slängt iväg 27 skott och Ungerns Ferenc Ilyes som kommit upp i 33 skott från nio meter. Men Staffan Olsson tycker att Kim Andersson har andra kvalitéer som är minst lika värdefulla för laget. De andra lagen har en otroligt stor respekt för honom. Han drar på sig mycket folk och ger utrymme för Larholm och Doder i stället. Kim funkar jättebra i spelet och i försvarsspelet, säger Staffan Olsson. Så här långt tycker Sveriges ene förbundskapten att hans lag skött sig över förväntan i VM. Pojkfyrstads i S:t Ilians matsal BROTTNING. I dag avgörs Pojkfyrstads i brottning. För EBK är det matcher på hemmaplan. Man möter Spårvägen och Öregrund i S:t Iliansskolans matsal. Hallstahammar skulle också ha varit med, men har tvingats lämna återbud. Gruppsegraren går sedan vidare till riksfinal. (EP) Ferry tvåa Bergman fyra ANTERSELVA, ITALIEN (TT) Den sista världscupsprinten inför VM blev ett riktigt styrkebesked för svenskarna i italienska Anterselva. Inte nog med att Björn Ferry knep sin andra pallplats för säsongen. Tre blågula åkare sköt fullt och hamnade på topp-15. Björn Ferry trivs i italienska Anterselva. Fjolårssäsongen bjöd på två pallplatser på den sydtyroliska skidskyttestadion - och på fredagen blev det ännu en topp-tre-placering genom andraplatsen i den milslånga sprinten. Jag har ju lätt för den höga höjden här, säger en nöjd Ferry till TT efteråt. Medan de flesta andra behöver en eller två veckor på sig för att anpassa sig räcker det med två dagar för mig. Och för mig är Anterselva det allra bästa stället. Det var inte bara andraplatsen som gladde 30-åringen efteråt. Han sköt även fullt för första gången för säsongen. Det starka skyttet tillsammans med en imponerande insats på slutvarvet - där Ferry var snabbast av samtliga åkare - bäddade Omaka paret vill vinna Prix d Amerique PARIS (TT) Den ene är storväxt, känslosam och pratglad. Den andra är liten, kylig och tystlåten. Tillsammans jagar travtränaren Stefan Hultman och kusken Örjan Kihlström seger i Prix d Amerique med Triton Sund. I fredags blev Stefan Hultman framröstad som årets tränare i Sverige Örjan Kihlström fick ta emot priset som årets kusk. Hultman grät floder av glädjetårar på scenen medan Kihlström drog till med tack ska ni ha. De har varit vänner i 30 år men är totalt olika som personer. Tillsammans dominerar de i svensk för pallplatsen för svensken som gick ut med startnummer 82. 3,6 sekunder blev till sist avståndet till segrande norrmannen Emil Hegle Svendsen. Jag höll ett jämt tempo hela loppet och fick höra att jag var tolv sekunder efter Svendsen efter andra skyttet. Sedan visste jag att jag tog in på slutet och gav bara järnet, säger Ferry som med sin starka avslutning puttade ner kollegan Carl Johan Bergman från pallen. Bergman, med startnummer 24, hade också han skjutit fullt i tävlingen och låg länge tvåa innan han fick se sig passerad av först polacken Tomasz Sikora och sedan Björn Ferry. Sikora, som alltså blev trea, slutade 6,7 sekunder bakom Svendsen - medan fyran Bergman var ytterligare sex sekunder bakom. Ska någon peta ner mig från pallen så är det väl Ferry. Det var väl det bästa, säger Bergman. Jag gjorde ett perfekt race i dag och har redan fått de besked jag behöver inför VM. Jag åker så bra jag kan önska och skjuter så bra jag kan önska. Nu har jag i alla fall ett bra utgångsläge inför jaktstarten (på lördagen). travsport och har vunnit allt som går att vinna - utom Prix d Amerique på Vincennes. Min karriär skulle vara fulländad om vi vann d Amerique på söndag. Jag har ju vunnit Elitloppet, Kriteriet, Derbyt, Stochampionatet samt Prix de France, men det saknas en seger, säger Hultman. Kihlström är inne på samma linje: Att vinna Elitloppet har ju alltid varit en dröm men nu har man ju gjort det (From Above 2003) och då är Prix d Amerique det största, utan tvekan. I sitt livs form Triton Sund är hästen som kan ge det omaka paret den efterlängtade segern i världens tuffaste travlopp. Andraplats. Björn Ferry körde in som tvåa i sprinten. Förra året satte åttaåringen rekordet genom att vinna tio Gulddivisionslopp med Sundsvall open trot som det största. Tränare Hultman har haft söndagens lopp i tankarna ända sedan november. Varje minut, varje travsteg har planerats för Triton Sund - allt med sikte på toppform på söndag. Jag kan inte ha förberett Triton på ett bättre sätt. Allt har funkat, han har inte stått över ett enda träningspass och i de senaste jobben har han varit grym. Han är i toppform. Nu är det bara att be en stilla bön att Örjan klarar starten. Jag kommer att vara djävulskt nervös, men vet också att jag har den coolaste och bästa kusken i världen. I tidigare starter på Vincennes har Triton Sund varit väldigt FOTO: SCANPIX spänd och nervös. Han har också galopperat ett par gånger. Hultman har tränat hemma på att vända till vänster som man gör på Vincennes. Men det är något helt annorlunda när 17 motståndare ska slåss om utrymmet i den röriga starten. Jag har förstås funderat en hel del men det är alltid svårt att lägga upp någon taktik, allt kan förändras på ett par sekunder. Men jag tycker att Triton Sund är mera mogen och lugnare nu och hoppas att vi kan komma i väg bra från början. Då är han en av dom som kan vinna, säger Kihlström. Opal Viking, med Jorma Kontio i sulkyn, är det andra svenska ekipaget som ska försvara andraplatsen från i fjol. Stig Lindmark OBS TIDEN! ALLETTAN BAHCOHALLEN söndag 25 jan ESK VISBY/ROMA IS-SKRAPA TILL DE 100 FÖRSTA BETALANDE Matchvärd Entré: Sittplats 70:- Ståplats 50:- Pensionärer och Ungdom under 16 år 30:- Jagar seger. Örjan Kihlström och Stefan Hultman har seger i Prix d Amerique på söndag i sikte. Örjan sitter upp bakom Triton Sund. FOTO: SCANPIX

19 Lördag 24 januari 2009 ENKÖPINGS-POSTEN SPORT/RESULTAT 19 GOLF DOHA Europatouren herrar e andra ronden (par 72): 1) Louis Oosthuizen, Sydafrika, 132 (67 65), 2) Andrew Coltart, Storbritannien, 135 (66 69), 3) Alvaro Quiros, Spanien, (69 67) och Brett Rumford, Australien, (67 69), båda 136. Sv plac bland de 65 bästa: 6) Henrik Stenson 138 (66 72), 12) Johan Edfors 139 (72 67), 16) Peter Hedblom (69 71) och Robert Karlsson (68 72), båda 140, 25) Magnus A Carlsson (70 71), Niclas Fasth (70 71) och Peter Hanson (72 69), alla 141, 47) Joakim Haeggman (73 70), Mikael Lundberg (72 71), Alexander Norén (72 71) och Jarmo Sandelin (68 75), alla 143. LA QUINTA, Kalifornien USA-touren herrar e andra ronden Tävlingen avgörs på fyra banor: Nicklaus course (NC), Palmer course (PC), Bermuda dunes (BD) och Silver rock (SR). 1) Pat Perez, USA, 124 (61 PC - 63 NC), 2) Briny Baird, do, 216 (63 PC - 63 NC), 3) David Berganio, do, 127 (63 NC - 64 PC). Sv plac: 4) Richard S Johnson 128 (63 NC - 65 PC), 105) Daniel Chopra 141 (72 PC - 69 NC), 124) Jesper Parnevik 145 (72 SR - 73 BD). SKIDSKYTTE ANTERSELVA, Italien Världscupen herrar, 10 km, sprint Sport i tv och radio Modo mot Linköping i Elitserien Canal + Sport 18.15»SVT Vinterstudion 9.50 Alpint, VC. Cortina, Direkt Skidor, VC. Direkt Skidskytte, VC. Direkt Bandy, VM. Direkt Sportnytt»SVT Skidor, VC. Direkt Skidskytte, VC. Direkt Konståkning, EM. Direkt»TV Trav 2.25 Fotboll, Landskamp, USA Sverige, Direkt»Kanal Elitserie-extra»Eurosport 9.30 Tennis, Australian Open, Direkt Alpint, VC. Direkt Skidskytte, VC. Direkt Konståkning, EM. Direkt Skidskytte, VC. Direkt Konståkning, EM. Direkt Längdåkning, VC Längdåkning, VC Backhoppning, VC Backhoppning, VC. Direkt Cykel, Planet Armstrong Konståkning, EM Bowls, Inomhus- VM Skidskytte, VC 0.15 Skidskytte, VC 1.00 Tennis, Australian Open. Direkt»Eurosport 2 (Direkt, övrig tid nyheter, magasin och repriser) Alpint, VC. Direkt Motorsport, Gp2. Direkt Längdåkning, VC. Direkt Rodel, VC. Direkt Bandy, VM. Direkt Volleyboll, Italienska damligan Serie A. Chieri Busto Arsizio, Direkt Motorsport, Trial, Direkt Bilracing, Direkt»Viasat Sport European Tour weekly Inside the PGA Tour Ishockey, KHL. Metallurg Magnitogorsk SKA St Petersburg Ishockey, CHL, Metallurg Magnitogorsk ZSC Lions Zurich Basket, Basketligan. Södertälje Kings Norrköping Sportmagasin NFL Gameday Boxning, Valujev Holyfield Ishockey, CHL, Metallurg Magnitogorsk ZSC Lions Zurich 0.00 NFL Highlights 1.00 CHL Magazine 1.30 Sportmagasin»Viasat Fotboll MUTV Chelsea TV FA-cupstudion FA-cupen, Hartlepool United West Ham, Direkt FAcupen, Doncaster Aston Villa, Direkt FA-cupen, Manchester United Tottenham, Direkt FA-cupen, Hartlepool United- West Ham FAcupen, Manchester United Tottenham MUTV 0.25 Källa: TTspektra 1) Emil Hegle Svendsen, Norge, 24.52,5 (0), 2) Björn Ferry, Sverige, +3,6 (0), 3) Tomasz Sikora, Polen, +6,7 (0), 4) Carl Johan Bergman, Sverige, +12,7 (0), 5) Halvard Hanevold, Norge, +19,0 (0), 6) Christoph Sumann, Österrike, +27,0 (0), 7) Michael Greis, Tyskland, +27,7 (1), 8) Jevgenij Ustiugov, Ryssland, +29,2 (0), 9) Michal Slesingr, Tjeckien, +32,1 (0), 10) Tobias Eberhard, Österrike, +32,4 (1). Övr sv plac: 14) David Ekholm +57,8 (0), 36) Magnus Jonsson +1.37,8 (2), 37) Mattias Nilsson +1.40,2 (2). Ställning e 12 av 26 deltävl 1) Svendsen 520 p, 2) Sikora 475, 3) Bergman 413, 4) Ole Einar Björndalen, Norge, 408, 5) Maxim Tjudov, Ryssland, 382. Övr sv plac 8) Ferry 342, 48) Nilsson 69, 59) Jonsson 42, 63) Ekholm 33, 69) Jörgen Brink 24. TRAV ESKILSTUNA Fredag 23 januari V5 raden: (lopp 5 9) 5 rätt: (41) kr. V4 raden: (lopp 1 4) 4 rätt: (193) kr. LOPP 1: 1) Motion Picture, Jorma Kontio, 1.15,1, 2) Volmar Haga, 3) Mattahari. Tvilling: 2/3 11,08. Odds: 4,29. Plats: 1,90 2,26 6,44. LOPP 2: 1) Sweet Rockbank, Dagfinn Aarum, 1.18,6, 2) Mogas Svea, 3) Josefine Drew. Tvilling: 7/10 5,00. Odds: 5,96. Plats: 1,51 1,09 2,78. LOPP 3: LÖRDAG FA-cupen, Doncaster Aston Villa»Viasat Motor GP2 Asia Series, Direkt Red Bull Air Race 2008 Season Review Speedcar Series, Direkt A1 GP Enduro, Red Bull Last Man Standing A1 GP GP2 Asia Series Speedcar Series Enduro, Red Bull Hare Scramble A1 GP GP2 Asia Series Speedcar Series 1.00 Enduro, Red Bull Romaniacs 1.30 Red Bull Last Man Standing»Viasat Golf The Commercial Bank Qatar Masters, Direkt Inside the PGA Tour Bob Hope Chrysler Classic The Commercial Bank Qatar Masters Bob Hope Chrysler Classic 2009, Direkt 1.00 Inside the PGA Tour 1.30 European Tour weekly»svt Alpina magasinet Bandy, VM. Direkt Yrke, höjdhoppare om Stefan Holm»Canal+ Sport Ishockey, Elitserien. Timrå Brynäs Serie A-magasin Golf news Big Break Golf Ishockey, Elitserien, Södertälje Rögle BK Trans world sport Ishockey, Elitserien, Modo Linköping, Direkt Premier League world Motor- world Fotboll, Serie A. Juventus Fiorentina 0.30 Golf news 1.00 Ishockey, NHL. Direkt»Canal+ Sport Ishockey, Elitserien, Frölunda Djurgården Premier League, Höjdpunkter Serie A-magasin Fifa futbol mundial Ishockey, Elitserien, Skellefteå Modo Fotboll, Serie A. Juventus Fiorentina, Direkt Ishockey, Serie A. Modo Linköping»TV4 Sport 7.00 Proffsen mot folket 9.55 Poker sekundertipset Hockeyfredag Alpint, VC. Direkt sekunder tipset Ekwall synar Poker Jakt & fiske sekundertipset Holiday festival on ice Fotbollskanalen on tour Handboll, VM. Direkt Fotboll, La liga. Villarreal- Osasuna, Direkt Fotboll, La liga. Barcelona Numancia, Direkt The ultimate fighter 1.55 UFC Jakt & fiske»sportradion P Sportextra SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT 1) Avanto, Peter Walltin, 1.15,0, 2) Cannes, 3) Focus Ås. Tvilling: 4/7 74,24. Odds: 10,32. Plats: 3,29 4,12 2,01. LOPP 4: 1) Buzzin Fantastic, Carl-Erik Lindblom, 1.17,5, 2) Nelle Chip, 3) West Dream. Tvilling: 1/5 39,90. Odds: 12,11. Plats: 3,29 3,64 2,31. LOPP 5: 1) Spott Mollie M.J., Johan Wiman, 1.21,2, 2) Gazzmå Crown, 3) Sophia Glass. Tvilling: 1/3 25,36. Odds: 5,27. Plats: 1,82 2,00 1,53. Struken nr 2. LOPP 6: 1) Tap Int Bort, Bengt-Erik Olsson, 1.19,3, 2) Karle Palema, 3) Xanadu. Tvilling: 2/6 14,38. Odds: 8,06. Plats: 1,62 1,24 1,34. LOPP 7: 1) Somzagt, Richard L Jansson, 1.18,1, 2) Cash Arriba, 3) Pållen. Tvilling: 5/12 19,22. Odds: 9,92. Plats: 1,71 1,92 1,99. Strukna nr 4 och 6. LOPP 8: 1) Lady Snowball, Tony Wallin, 1.17,4, 2) Stoneridge Later. Tvilling: 3/7 8,06. Odds: 2,05. Plats: 1,66 2,03. Struken nr 1. LOPP 9: 1) Bar le Duc, Lars-Åke Söderholm, 1.18,3, 2) La Luna Hills, 3) Nightride. Tvilling: 4/12 20,72. Odds: 3,70. Plats: 2,48 3,07 6,15. Struken nr 10. ESKILSTUNA Trio Fredag 23 januari 1) Buzzin Fantastic (12,11), 2) Nelle Chip, 3) West Dream. Komb: Odds: 508,78 Tvilling: 1/5 39,90. ESKILSTUNA ld-odds Fredag 23 januari LD - 1: 7 Sweet Rockbank (5,96). LD - 2: 4 Avanto (10,32). Odds: 73,76. Sport i tv och radio VM-final i bandy spelas i Västerås. Är det Sveriges tur i år? SVT 15.30»SVT Alpint, VC, Cortina. Direkt Skidor, VC. Direkt Skidskytte, VC. Direkt Bandy, VM-final. Direkt Sportnytt Sportspegeln»SVT Alpint, VC, Cortina. Direkt Konståkning, EM. Direkt Ridsport, Världscuphoppning.»TV Trav Sporten Fotbollskanalen Europa»TV4 Plus Trav, Prix d Amerique. Direkt Svenska motorklassiker»kanal Fotboll: Serie A. Napoli Roma, Direkt»Eurosport 9.30 Tennis, Australian Open. Direkt Skidskytte, VC. Direkt Alpint, VC. Direkt Skidskytte, VC. Direkt Konståkning, EM. Direkt Bowls, Inomhus-VM Backhoppning, VC Backhoppning, VC. Direkt Wintersports Weekend Cykel. Planet Armstrong Konståkning, EM Bowls, Inomhus-VM 1.00 Tennis, Australian Open. Direkt»Eurosport Alpint, VC. Direkt Alpint, VC. Direkt Längdåkning, VC. Direkt Rodel. VC. Direkt Motorsport, Bilracing. Direkt Bandy, VM. Direkt Bilracing, Daytona 24-timmars. Direkt Bilracing, Daytona 24-timmars. Direkt»Viasat Sport Bowling Segling Ishockey: KHL. Metallurg Magnitogorsk SKA St Petersburg Ishockey: CHL, Metallurg Magnitogorsk ZSC Lions, Zurich NFL Highlights Sportmagasin NFL Gameday Basket: Basketligan. Södertälje Kings Norrköping 0.00 Boxning: Valujev- Holyfield 1.00 NFL Highlights»Viasat Fotboll Fotboll: FA-cupen. Manchester U-Tottenham MUTV Fotboll: FA-cupen. Cardiff-Arsenal, Direkt Fotboll: FA-cupen. Liverpool- Everton, Direkt Fotboll: FAcupen Everton-Liverpool Fotboll: FA-cupen. Liverpool Everton Fotboll: FA-cupen. Cardiff- Arsenal 0.55 Fotboll: FA-cupen. Manchester United Tottenham»Viasat Motor A1 GP F1 Archives Enduro, Red Bull Hare Scramble A1 GP Källa: TTspektra DAGENS DUBBEL Halmstad lördag 24 januari. Lopp 9. V75-6. DD m: 1 Alsace Cobra, L Forsgren ,7 2 Somvictor, T Uhrberg ,4 3 Foreign Life, C Sjöström d 2 16,9 4 Bull Trap, E Adielsson 6 5 d ,5 5 Afrodite Sund, J Untersteiner ,7 6 Casander Boy, J Takter d 15,2 7 Revenue J:r, J Sjunnesson ,6 8 Nicke Boy, C-E Lindblom d d 16,3 9 Sensational, R Karlstedt ,9 10 Goldcrest, D Widegren ,0 11 El Guerrouj, P Ingves d ,1 12 Domino Eson*, P Untersteiner ,6 4 Bull Trap galopperade i en trång situation senast han var på Halmstad. V75- segrade på Hagmyren, avslutade sylvasst i finalen när Super Mack Håleryd vann. 6 Casander Boy galopperade senast på Åby som följd. Duktig V75-tvåa på Bergsåker bakom vinnande Juan Carlos. 7 Revenue J:r har övertygat stort vid de två senaste segrarna efter en hel del strul i tidigare lopp. I striden vid felfritt. Jörgen Sjunnesson har kört fyraåringen tidigare. 11 El Guerrouj galopperade senast men var bra när han vann V75-finalen på rekordtid efter en stark spurt. Ranking: Lopp 10.V75-7.DD-2.Auto.2144 m: 1 Amarillo Ås, M Elfstrand ,2a 2 Sean Trot, J Sjunnesson ,4a 3 Action Venesi*, T Jansson d ,8a 4 Prince de Charme, D Olsson ,2a SÖNDAG Speedcar Series Enduro, Red Bull Romaniacs A1 GP 1.30 Powerboat P Season Review Evolution Class»Viasat Golf The Commercial Bank Qatar Masters. Direkt European Tour weekly Bob Hope Chrysler Classic The Commercial Bank Qatar Masters Bob Hope Chrysler Classic Direkt 1.00 Senior Tour årskrönika»svt Skidskytte, VC. Direkt Bandy, VM. Direkt Freestylemagasinet Ridsport, VC Snowboardmagasinet Sportspegeln»Canal+ Sport Ishockey: Elitserien. Djurgården- Brynäs 9.00 Ishockey: Elitserien. Luleå Södertälje Ishockey: Elitserien. Rögle Skellefteå Ishockey, NHL Fotboll: Serie A. Bologna Milan, Direkt Fotboll: Holländska ligan. Groningen Ajax Golf news Trans world sport Fotboll: Serie A. Inter Sampdoria, Direkt Fifa futbol mundial Motorworld Golf news 0.00 Ishockey, NHL. Direkt»Canal+ Sport Ishockey: Elitserien. Färjestad Timrå 9.15 Ishockey: Elitserien. Modo Linköping Fotboll: Holländska ligan. Eindhoven NAC Breda Fotboll: Holländska ligan. Groningen- Ajax, Direkt Big Break Golf NHL Flashback, Stanley Cup 1984, Edmonton NY Islanders NHL Flashback 1980 NHL All Star Game Ishockey: NHL, Skills Competition 0.00 Ishockey: Elitserien. Frölunda HV 71»TV4 Sport 6.00 Jakt & fiske 7.00 Proffsen mot folket sekunder tipset Alpint, VC. Direkt Badminton, Swedish international, Direkt Alpint, VC. Direkt Badminton, Swedish international, Direkt Fotboll: La liga. Mallorca Valencia, Direkt Fotboll: La liga. Mallorca Valencia, Direkt Fotboll: La liga. Sevilla Racing Santan- der, Direkt Fotboll: La liga. Real Madrid Deportivo La Coruna, Direkt Fotbollskanalen on tour Film: The game of their lives IFL fight night 3.30 IFL Battleground 5.05 Våghalsiga stunts 5.30 Världens bilar 5.55 Forma kroppen»sportradion P Sportextra SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT 5 Strong Boy D.E.*, M Blomqvist ,3a 6 Star Running, J Takter ,7a 7 Uncle Joe s Jet, J Lövgren ,2a 8 Mighty Value, C Lönn ,3a 9 Lindy Later, E Adielsson 1 3 d ,4a 10 Rocket Power*, P Untersteiner ,9a 11 Dude Kemp, T Uhrberg STRUKEN 12 Beijing Man, D Widegren ,8a 5 Strong Boy D.E. slog Livi Barcelona men åkte dit sista meterna mot Global Investment men insatsen som V75-finaltvåa från dödens var femstjärnig. Stor chans att här överta ledningen av Sean Trot. 4 Prince de Charme är svårplacerad, men Lutfi Kolgjinis sexåring tog en norsk V75- seger på Jarlsberg. Svårt uppskatta formen efter tävlingsvila en dryg månad. 10 Rocket Power tog hem V75-mästaren på rekord, 1.13,9/2140, efter att ha tagit rygg på Commander Crowe när denne attackerade. Fin vid V75-segern på Solvalla. Struken: 11 Dude Kemp. Ranking: Systemförslag DD 1: 4 Bull Trap, 6 Casander Boy, 7 Revenue J:r. DD 2: 5 Strong Boy D.E., 4 Prince de Charme, 10 Rocket Power. System: 4, 6, 7 x 4, 5, 10, = 9 rader. Solvalla söndag 25 januari. Lopp 7. DD-1. Auto meter: 1 Derby Star, J Untersteiner d 3 d ,4a 2 Boris Box, R Odén ,5a 3 Triobie Tempest, C G Sundin ,6a 4 Samuel Eme, U Ohlsson ,3a 5 Mr Big Step, T Jansson 3 0 d 6 d 13,2a 6 Persbo Dimo, D Olsson ,9a 7 Letter Writing, G Norman ,2a 8 Bearlee a Life*, E Adielsson ,7a 9 King of Spader, O Goop d 3 13,8a 10 Elis Ride, F B Larsson ,0a 11 Monas Fortknight, U Larsson 4 0 d ,5a 12 Wakeup Little Jojo, J Byström ,7 4 Samuel Eme har haft en lång formtopp där tredje segern på drygt två månader togs efter ett lopp utvändigt ledaren och ärliga takter på upploppet. Ulf Ohlsson kuskförstärker. 1 Derby Star ledde runt om senast och efter ett lugnt första varv kunde ingen utmana sexåringen. Läget kan ge spets igen. 8 Bearlee a Life är jämn och stabil, men noll segrar på fjolårets 21 starter är ett minus. Kan Erik Adielsson ändra på vinnarstatistiken? 5 Mr Big Step har mest galopper på slutet, men har farten och ska passas. Ranking: Lopp 8. DD meter: 1 Jimas Ikterus, M Baumann d d ,5 2 Jesper Burge, J Sternsjö k d k ,1 3 Pegasus Fairway, D Olsson ,1 4 Altai, C Sjöström ,7 5 Princesse Seya, J H Åsberg d 0 k 0 d 15, meter: 6 Regi, J B Karlsson d 15,5 7 Gossip s King, T Jansson d ,1 8 Jean Dobel, E Adielsson ,6 9 Eject, U Ohlsson d d ,3 10 Vodka on Ice, J Siirtonen 2 7 d ,6 11 Kabir, P Mahony ,4 12 Jigsaw, P Lennartsson ,5 13 Askö Serve, K Frick 0 d 4 d 2 14,7 14 Arrak Kloster, C-E Lindblom ,3 4 Altai vann från dödens i fjolårets sista lopp. Senast kom han aldrig in i matchen från spår tolv. 8 Jean Dobel övertog ledningen efter 500 meter i årsfinalen, bestämde i lugnt tempo och vann ohotad. 11 Kabir gör sin första start på nästan tre månader. Han tränar bra, gillar långt. 9 Eject har ingen rad som skrämmer, men här finns resurser. Ranking: Systemförslag DD 1: 4 Samuel Eme, 1 Derby Star. DD 2: 4 Altai, 8 Jean Dobel, 11 Kabir, 9 Eject, 13 Askö Serve. System: 1,4 x 4,8,9,11,13=10 rader. Trio Täby Lördag 24 januari Lopp 1. Trio dt 1 Mogul - Smith M Take Down The Moon - Hollstenius A Gold Ribbon - Santos M Common Sense - Mattsson D Chorusso - Westerlund N B 62 6 River Boy - Reilly A Greenday - Johansen J Prince of Darkness - Santos L Pamperwell - Sandh M Oscar - Gråberg P B Exenetos - Långström T B Go Away - Danekilde D 5345u Queen of Racing - Magnusson L 403ks Itsanugget - Colldin R Rank: Trio Täby Söndag 25 januari Lopp 2. Trio.2000 dt 1 Fair Mile - Williamson D k Black Orchid - Worrell M Roc De France - Karlsson S B 53 4 Begg - Reilly A B 52 5 Irish Lad - Hollstenius A Engelen - Johansen J k Albinoni - Danekilde D Vodka Luge - Colldin R B 55 9 Mr Chandon - Långström T Toll Gate - Santos L B Oxeasy - Westerlund N Shimada - Sandh M B Roxby Island - Gråberg P 1020s B Noble Splendour - Santos M Fingers Crossed - Smith M Rank:

20 20 ENKÖPINGS-POSTEN Lördag 24 januari s! an Extra vinstch pris: 25 Trisslotter pris: 10 Trisslotter 3:e 15:e pris: 5 Trisslotter Alla som deltar med rätt svar är med i en bonusdragning, där vi varje månad lottar ut 25 lottpaket med en DubbelTrisslott och en Skrap-Krysslott (vinstvärde 80 kr). Har du t ex deltagit fyra gånger under en månad har du fyra lotter i bonusdragningen! Vinnarna redovisas varje månad på tävlingsnummer 4497 Ring senast måndag 26/ Du måste ringa från en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr. 1 Lös korsordet och fyll i bokstäverna i de numrerade färgade rutorna: 2 Fyll i motsvarande in tävlingsnumret, följt av fyrkant, lösningskoden och fyrkant. Bokstav Siffra Å-Ä-Ö 1 A-B-C 2 D-E-F 3 G-H-I 4 J-K-L 5 Bokstav Siffra M-N-O 6 P-Q-R-S 7 T-U-V 8 W-X-Y-Z 9 1:a pris (25 Trisslotter) Karin Persson Göteborg 2:a pris (10 Trisslotter) Bengt Starå Helsingborg 3:e 15:e pris (5 Trisslotter) Inga-Lill Hermansson, Göteborg. Ingeborg Ohlsson, Höganäs. Anders Niklasson, Tollered. Rickard Sutej, Malmö. A-C Hyltén-Cavallius, Säve. Rune Schandorff, Kungälv. Hans Henning, Bålsta. Jan Rosenqvist, Gärds Köpinge. Åke Johansson, Götene. Roger Rundqvist, Örträsk. Rose-Marie Strömvall, Gråbo. Karl-Eric Jansson, Karlskoga. Rose-Marie Fransson, Dalby. Exempel siffra enligt siffernyckeln här intill. 3 Ring och knappa Siffernyckel #XXXXXX# Du kan också skicka ett sms till Knappa in TTS (mellanslag) tävlingsnumret (mellanslag) samt den sexsiffriga lösningskoden. Sms kostar 10 kr plus mobiloperatörens trafikavgift. Du kan också posta ett vykort med tävlingsnumret samt lösningskoden i siffor. Vykortet ska vara oss tillhanda senast 28/1. Adress: Sverigekrysset, Box 10, Karlstad A eller B eller C ger siffran 2. När du översatt bokstäverna i de blå rutorna till siffror i de vita har du fått lösningskoden. Förra veckans lösningskod: Frågor eller synpunkter? Mejla oss på

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em.

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em. Jona Det är gött att Jona bok finns med i Bibeln. Det berättas om många män och kvinnor i Bibeln som upplever att Gud kallar dem och vill dra dem in i sitt uppdrag, men som inte tror på sig själva, Jeremia

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 32 Fredag 29 oktober 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 32 Fredag 29 oktober 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 32 Fredag 29 oktober 2010 NORRBOTTEN Poliser grep utpressare Många maskerade poliser stoppade en bil i centrala Piteå i lördags. Poliserna hade vapen i händerna när dom drog ut två

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

EN TJUV UTANFÖR DÖRREN Lärarmaterial

EN TJUV UTANFÖR DÖRREN Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Ellen Holmboe Vad handlar boken om? Boken handlar om Filip som är en hemlig agent. Varje morgon läser han tidningen. Men plötsligt kommer inte tidningen längre. Mamma ringer och klagar.

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

prästen med blått hår

prästen med blått hår Prästen PRÄ STE N MED Bert Ceder är präs t ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Martin Palmqvis t prästen ORDLISTA gå i pension (s 5, rad 4) vara gammal och inte behöva jobba mer församling (sid 5, rad 6) de som

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig 1 Tunadalskyrkan 150614 2 e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig Tänk att en text som är 3500 år gammal ändå kan kännas så aktuell. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Skål för Åmål. Expressen Fredag förfestade med skådisarna i höstens film

Skål för Åmål. Expressen Fredag förfestade med skådisarna i höstens film Fucking Åmål Skål för Åmål. Expressen Fredag förfestade med skådisarna i höstens film TROLLHÄTTAN Finns det saker du skulle vilja göra men som du inte vågar? Se Fucking Åmål. Efteråt känns ingenting omöjligt.

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Kastades från balkong tog själv fallet till HD

Kastades från balkong tog själv fallet till HD Kastades från balkong tog själv fallet till HD Bakgrund Bakgrund. Natten till den 10 februari 2013 kommer ett larm om att en kvinna i Södertälje har fallit från sin lägenhet på sjätte våningen. Den 22

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. från

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt Arbetsmaterial LÄSARE Det sista slaget Författare: Tomas Dömstedt Bakgrund Det här materialet hör till boken Det sista slaget som är skriven av Tomas Dömstedt. Materialet är tänkt som ett stöd för dig

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar finns, finns inte. En så mycket bättre värld. Den var vadderad, full av förmildrande omständigheter. Hon ville aldrig vakna mer och behöva återvända till det där andra till verkligheten. Nej, hellre då

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet.

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. TRO Paula Rehn-Sirén Personer: Tove Robert Olivia DEL 1 (Vi befinner oss i ett trevåningshus.

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 8 Fredag 12 mars 2010 NORRBOTTEN Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå Regeringen har sagt ja till att bygga 1 100 vind-kraftverk i Piteå kommun. -Det är ett av världens största

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Välkommen till Seniorting 2012

Välkommen till Seniorting 2012 Välkommen till Seniorting 2012 Uthållig trohet, stark solidaritet Låt oss tala om detta Politiken och samhället Seniorpolitiken Mycket har hänt Nya utmaningar Sjukvård, men också friskvård! En politik

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer