TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS. Internet of things förändrar allt. Alan Waller om supply chain innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS. Internet of things förändrar allt. Alan Waller om supply chain innovation"

Transkript

1 FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN NUMMER 1/2015 TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Internet of things förändrar allt Martin Christopher, Mats Abrahamsson och Bo-Inge Stensson om förmågan att hantera ökad komplexitet Alan Waller om supply chain innovation Intervju: Stefan Fölster om näringslivets automatisering

2 maxipacker Made in Smålandsstenar. Works worldwide. Just nu lyfter EABs Maxipacker pallar över hela världen med olika volymprodukter - från färskvaror och kolonialvaror, till kapitalvaror och förbrukningsprodukter. Vårt patenterade, och numera mycket väl beprövade, system Maxipacker är framtaget för att möjliggöra maximalt utnyttjande av lageryta, funktionalitet, driftsäkerhet över tid samt en säker och ergonomisk arbetsmiljö. Läs mer om oss på

3 Who designed your Supply Chain? The basic premise of an efficient supply chain is that it has been designed based on the market requirements. Optilon has helped several of the largest companies within the Nordic region with analysis in Supply Chain Design, answering: > What does it cost to serve > Where should production facilities > How do mergers and acquisitions > How does the risk and variability a specific customer? impact the supply chain? and distribution centers be located? effect cost and service? Optilon creates sustainable business value through solutions based on leading Supply Chain applications. Our focus areas are Supply Chain Design, Service Optimization and Supply Chain Planning. Optilon operates globally from offices in Stockholm, Malmo and Helsinki. Our goal is that all customers become reference customers within 6 months after project closure.

4 LEDARE 1/2015 Supply chain brains Jag tillhör den skara upplysningsmänniskor som tror stenhårt på att kunskap baserad på vetenskap är av godo och gör en enorm skillnad. Inte ett så kontroversiellt ställningstagande tänker du kanske. Men kom ihåg att världen inklusive företag och organisationer är full av vidskeplighet, tro, tyckande och därmed raka motsatsen till kunskap härledd ur erfarenhet och systematisk forskning. Tidningen Supply Chain Effect har ända sedan starten för 6 år sedan haft som ambition att fylla det tomrum som finns vad gäller kompetensutvecklande, aktuella artiklar och reportage inom supply chain management och logistik. Artiklar med framgångsrika case, best practice, nya innovationer och värdefulla erfarenheter i teori och praktik helst i kombination. Mycket nytt 2015 Under 2015 har vi mot den bakgrunden inlett samarbeten med ledande forskare vid Linköpings universitet, Stockholms Universitet och Centrum för detaljhandelsforskning vid Lunds Universitet. Forskare med en bred och djup samlad kompetens inom alla delområden i supply chain. Tillsammans ska vi presentera populärvetenskapliga artiklar baserade på aktuell forskning, teori och praktik. Som komplement till den akademiska förstärkningen har även ett antal framstående praktiker från marknadsledande företag engagerats som skribenter. Här blir fokus ännu mer på verkliga case, best practice och handfasta råd. Nya sceffect.se Hittills har Supply Chain Effects webb sceffect.se i första hand varit en plats för nedladdning av vår e-tidning, utgivningsplaner och för registrering av prenumeration. I början av april i år ska det bli ändring på den saken. Då lanseras nya sceffect.se. Den nya webben är inte bara snyggare, modernare och tydligare. Den uppdateras dagligen med aktuella budskap, fördjupande texter och inspirerande läsning. Till nytta för läsare, annonsörer och partners. De nya samarbetena finns det flera exempel på i detta nummer av tidningen och det kommer ännu mer framöver! Trevlig läsning! Stefan Karlöf Chefredaktör, e post: Redaktion Supply Chain Effects namnkunniga redaktion leds av chefredaktör Stefan Karlöf som samverkar med några av de främsta specialisterna, konsulterna och skribenterna inom supply chain management. Redaktionsråd Professor Mats Abrahamsson, Kjell Rundqvist, VD i Sonat, Sven Olof Kulldorff, styrelseproffs och f.d. inköpsdirektör i Ikea och vvd i ICA, Johan Jemdahl, Senior Executive Ericsson. Tryck Ineko Layout Michael Kvick Partners Supply Chain Effect har ett innehållssamarbete med ledande forskare på Linköpings universitet/tekniska Högskolan, Stockholms Universitet/Stockholm Business School och Lunds Universitet/Centrum för handelsforskning. Medarbetare i detta nummer Alan Waller, VP Supply Chain Innovation, Solving Efeso, Mats Abrahamsson, professor, Martin Christopher, adj. professor, Bo-Inge Stensson, Senior vice president, SKF, Pär Sandström, logistikkonsult, Mandar Dabhilkar, tekn.dr/docent samt Michael Kvick, formgivare 4 Supply Chain Effect 1/2015

5 Svensk tillverkning! FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN INNEHÅLL 1/2015 TEMA: Framtidens supply chains? 6 Framtidens scm - Förmåga att hantera ökad komplexitet 8 Mats Abrahamsson, Martin Christopher och Bo-Inge Stensson. Internet-of-Things omvandlar försörjningskedjorna 16 Har du jobbet kvar när försörjningskedjorna automatiseras? 20 Intervju med Stefan Fölster Intervju: Framtidens lager är smart och automatiserat 24 Foto: istockphoto.com Resiliens hantera det oförutsedda i försörjningskedjan 28 Mandar Dabhilkar Krönika: Trender och framtid inom varuförsörjning och logistik 34 Pär Sandström Prenumeration Som prenumerant på Supply Chain Effect så får du 4 ggr per år ett fullmatat magasin som består av det bästa av det senaste inom supply chain management ett skarpt innehåll med höjd i tanken som hjälper dig att få ut den fulla effekten ur er supply chain. En prenumeration under ett år kostar 499 kr inklusive moms. Beställ din prenumeration genom att skicka ett mejl till: Annonser Med Supply Chain Effect når du de allra viktigaste beslutsfattarna i supply chain. Personer som fattar tunga beslut om investeringar, sourcingstrategier, leverantörssamarbeten, varuförsörjning, logistikstrategier samt beslut om konsult och systemstöd för supply chain. Kontakta gärna vår annonsansvarige för bokning och mer information: Ronny Jarestrand, telefon: , mobil: , e post: Supply Chain Effect 1/2015 5

6 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Framtidens supply chains är redan här I bland känns det som att utvecklingen i världen går långsamt. Som att det mesta är som vanligt. Men förändringstakten är hög vad gäller det mesta inte minst kunskapsutveckling, teknologiutveckling, företagande och välstånd. Och bakom all denna utveckling finns människan. Är det inte paradoxalt att människan är upphovet till all utveckling men samtidigt den kraft som starkast motverkar förändring? Av Stefan Karlöf Just detta är orsaken till att framtidsvisioner och idéer alltid slår igenom långsammare än vi tror. Även när tanken, visionen eller idén är fullt logisk, av godo och omedelbart realiserbar så tar det alltid ganska lång tid för det nya att slå igenom på bred front. Det gäller i vår tid exempelvis visionen om det kontantlösa samhället likväl som det papperslösa samhälle som det talats om i decennier. Eller visionen om det jämställda samhället vilket ju kan tyckas okontroversiellt och vettigt. Nu ska vi inte närmare fördjupa oss i frågan om varför vi människor förändras så långsamt, utan nöja oss med att konstatera att idéer, tekniker och möjligheter förändras mycket snabbare än vi människor. En följd av detta faktum är att det är svårt att veta när och i vilken omfattning framtidens supply chains kommer att bli dagens supply chains. Delvis är det nya redan här i alla fall i tanken och delvis återstår det att förverkliga. På temat Framtidens supply chains fördjupar vi oss i några av de mest spännande utvecklingstrenderna just nu inom supply chain och logistik. Ökad komplexitet En följd av näringslivets globalisering, värdekedjornas fragmentisering och allt fler segment och produktvarianter är att komplexiteten i försörjningskedjan ökar lavinartat. Om detta och hur komplexiteten kan mötas resonerar Martin Christopher, Mats Abrahamsson och Bo-Inge Stensson om under rubriken Framtidens supply chain management förmåga att hantera komplexitet. Sidorna Supply Chain Effect 1/2015

7 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Osäkerhet och risk Av delvis samma orsaker som den ökade komplexiteten ökar även osäkerheten och risken i försörjningskedjan. Med allt längre transportavstånd, allt fler involverade aktörer på fler kontinenter ökar riskerna hela tiden. Leverantörsrisker är förstås en huvudfråga för alla som köper eller producerar globalt. Riskerna är flera, men särskilt allvarligt är risker av typen naturkatastrofer, råvarubrist samt politiska och finansiella risker som kan omöjliggöra leverans eller snabbt förändra andra förutsättningar. Att förutse och mentalt förbereda sig för olika scenarios är grundläggande. Men i ökad utsträckning bygger företag upp funktioner och processer som hanterar riskerna när de uppstår. Det handlar om att bygga Supply Chain Resilience med målet att en viss oförutsedd händelse ska hanteras så snabbt som möjligt med minimal påverkan på flöden och kunder. Om detta skriver Mandar Dabhilkar en intressant artikel på sidorna Multikanal/omnikanal Tjatiga ord för något så banalt som att vi numera köper och konsumerar med datorer, paddor och mobiler? Både ja och nej. Visst, ibland handlar det mer om att köparen eller kunden kan välja på vilket sätt en produkt ska köpas eller beställas. Men allt oftare handlar det om att försörjningskedjan behöver anpassas och utvecklas för nya mönster och nya behov. internet of Things Ett flummigt ord som får varningsklockorna att ringa hos alla som upplevde utvecklingen under den så kallade internethypen, Men bakom uttrycket Internet of Things, finns en massa intressanta utvecklingstrender och praktiska tilllämpningar med stor påverkan på försörjningskedjans effektivitet, snabbhet, flexibilitet och värdeskapande. Mer om ämnet på sidorna Ännu mer automatisering Under hela nittonhundratalet har industrins produktion automatiserats allt mer med robotar och datorer. Inom supply chain har även lagerproduktion och godshantering automatiserats. I framtiden förutspås automatiseringen drivas ännu längre och påverka allt från maskinoperatörer och chaufförer till försäljare, revisorer, läkare och annan vårdpersonal. Mer om detta i en intervju med Stefan Fölster, sid samt med en intervju med Ralf Büchner, Director Global Solution Managment E-Commerce och Pano Papamanoglou, Head of Global Solution Management, Swisslog. Sidorna Supply Chain Effect 1/2015 7

8 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Framtidens SCM Förmåga att hantera ökad komplexitet Av Mats Abrahamsson, professor, Linköpings Universitet, Martin Christopher, emeritus professor Marketing & Logistics och Bo-Inge Stensson, Senior Vice President Group Purchasing, SKF I grunden handlar utvecklingen av framtidens SCM om att företag behöver öka sin förmåga att hantera komplexitet. Komplexitet i försörjningskedjor är mångfacetterat eftersom en internationell supply chain består av många oberoende enheter som länkas samman på olika sätt beroende på hur relationen ser ut mellan de olika enheterna. Detta gör en försörjningskedja till ett mycket komplext system att utforma leda och styra. Komplexiteten drivs dessutom av flera olika faktorer. En är den allt mer omfattande outsourcingen av aktiviteter som tidigare utfördes inom företaget. Outsourcing kombineras dessutom ofta med off-shoring, d.v.s. man flyttar verksamheten till andra länder där produktionskostnaden är lägre. Men komplexiteten drivs också av det ökade kravet på individualisering av produkter som leder till att produktportföljen för manga företag ökar markant, vilket I sin tur leder till mer komplicerade inköpsoch försörjningsprocesser. Effekten av den ökade komplexiteten är både ökade kostnader och ökade leveransrisker, men också att man inte klarar att hantera den höga flexibilitet som krävs. Kopplingen mellan komplexitet och kostnader är uppenbar. Ju fler noder och länkar i en supply chain desto högre blir transaktionskostnaderna och transportkostnaderna. På samma sätt driver en ökad variantrikedom lagerhållningskostnader och kapitalbindning, samt högre kostnader för eftermarknad och reservdelshållning. Ett ökat antal nätverkskopplingar och ömsesidiga beroende mellan företag i en supply chain kan leda till att hela systemet fallerar om kritiska noder och länkar inte fungerar som planerat sårbarheten blir helt enkelt större. Men ökad komplexitet är inte bara av ondo det finns god komplexitet och dålig komplexitet. God komplexitet uppstår då man har byggt upp en förmåga att utveckla, leda och styra stora och komplexa system som resulterar i en differentiering som gör företaget unikt på marknaden och som kan leverera produkter och tjänster med ett högt kundvärde. En sådan god komplexitet kan dessutom bidra till att minska en potentiell risk genom att i systemet bygga in alternativa försörjningslösningar för kritiska produkter. Den dåliga komplexiteten uppstår på samma sätt om förmågan att utforma och leda komplexa system saknas, vilket leder till mer eller mindre kaos med mycket brandkårsutryckningar och andra dyra åtgärder som behövs för att hålla systemet vid liv. Kort sagt; de växande globala försörjningsnätverken präglas av ökad komplexitet och därmed ökad risk. Lägg därtill alla de andra faktorer i omvärlden som skapar en ökad turbulens och volatilitet för globala verksamheter. Sammantaget leder den här utvecklingen till ett ökat behov av anpassningsförmåga till olika utvecklingsscenarios. Det krävs dynamiska förmågor. Behovet av att utveckla dynamiska förmågor Behovet av högre dynamik återspeglas i strategilitteraturen av begreppet Dynamic Capabilities eller med vår försvenskning dynamiska förmågor. Genom att lägga till ett antal dynamiska förmågor till sin resursbas kan företag och organisationer långsiktigt upprätthålla sin konkurrenskraft i en turbulent och föränderlig värld där förutsättningarna hela tiden ändras. En av de viktigaste dynamiska förmågor som har identifierats av forskaren 8 Supply Chain Effect 1/2015

9 Vi gör allt som Leif Johanson lovar. I Viared utanför Borås pågår ständigt en febril verksamhet. Här ligger Ellos centrallager varifrån man dagligen skickar ut tiotusentals paket till kunder i hela Norden. För att det här ska fungera samarbetar Ellos med PostNord. Vi har ju inga fysiska möten med våra kunder, så därför är det extra viktigt att vi håller vad vi lovar, säger Leif Johanson, operativ chef på Ellos Group. Vi måste leverera till rätt plats och i rätt tid. Har vi sagt att varan ska komma fram dagen därpå ska den göra det, till och med om man beställer på en söndag. För att det ska fungera behöver man en riktigt bra partner inom logistik. Och det har vi lyckligtvis. Se mer om vårt samarbete på postnordlogistics.se/ellos PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.

10 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS David Teece är förmågan att uppfatta och påverka möjligheter och risker/hot så att man kan fånga de möjligheter som uppstår, är grundläggande dynamiska förmågor i ett modernt företag. En grundläggande uppgift för alla företag blir därmed att skanna av, undersöka och utforska omvärlden såväl inom som utanför den egna organisationen och omsätta detta i analyser om vad som företaget behöver förändra i verksamheten. Men det räcker inte att analysera omvärlden (Sensing). För att vara konkurrenskraftig över tiden behöver man också utveckla olika hypotetiska scenarier för hur omvärlden kommer att utvecklas i olika avseenden och utifrån dessa bygga upp en förmåga att kunna agera mycket snabbt. Denna förmåga ska inte i första hand vara knuten till individer, utan till en organisatorisk förmåga som behöver byggas upp och som är mindre sårbar än om den är knuten till en viss individ. När företaget uppfattar en möjlighet på marknaden gäller det att så snabbt som möjligt fånga den (Seizing). Det innebär att det krävs öppenhet och flexibilitet fram till den punkt då det är tydligt hur en viss marknad eller teknologi kommer att utvecklas. Därefter krävs det snabb handling och en förmåga att omforma verksamheten till nya de nya förutsättningarna med bibehållen hög operativ effektivitet (Reconfiguring). Att snabbt ställa om verksamheten till nya förutsättningar, kräver att morgondagens företagsledare har förmågan att hantera flera dimensioner i det strategiska arbetet på samma gång. Strategisk utveckling och marknadspositionering samtidigt med operativ utveckling och praktisk förändringsförmåga. Dynamik är med andra ord inte detsamma som flexibilitet. Flexibilitet handlar primärt om att kortsiktigt anpassa den operativa verksamheten till nya kundkrav. Dynamik handlar om att över tiden anpassa hela verksamheten i de tre dimensionerna marknadspositionering, operativ utveckling och förändringsförmåga. SKFs arbete uppströms för att skapa värde nedströms Svenska SKF är ett företag som medvetet har arbetat med att öka sina dynamiska förmågor för att svara upp mot de utmaningar som de möter på en global, konkurrensutsatt och osäker marknad. Detta beskrivs på ett tydligt sätt med följande citat i årsredovisningen från Our focus is to manage the uncertain macro economic environment through a cost down and lean approach and effectively drive waste out from our operations while at the same time investing in our business and our resources to better support our customers. Business Excellence is firmly rooted into our operations and Six Sigma and Lean are critical tools to achieve the objectives of continuous improvement and cost leadership (SKF Annual Report, 2013, p.39). En viktig hörnsten i SKFs arbete med at ta sig an den turbulenta och dynamiska omvärld som företaget verkar i har varit förändringen av den traditionella industriella ansatsen där kapacitetsutveckling är prioriterat till ett fokus på att göra hela supply chain så flexibel och dynamisk som möjligt. En del av detta är insikten att SKF inte endast konkurrerar med sina egna resurser som grund utan med all den kompetens och förmåga som finns i deras försörjningskedja som helhet. Drivet av nyckelorden Customer Focus Everywhere så har inköps- och SCM-organisationen bidragit till att SKF ska kunna leverera ett högre värde till sina kunder genom efterfrågestyrda försörjningskedjor. Det sker genom att koppla samman kundefterfrågan med leverantörerna och deras utveckling och på så sätt öka tillgängligheten av varor samtidigt som kostnaderna minskas. En del av detta är SKF Responsible Sourcing Programme som säkrar att leverantörerna lever upp till SKFs omfattande code of conduct. SKF har dessutom höga krav på att minska CO2- emissionerna från sin verksamhet, varför speciella program har utvecklats för de mest energiintensiva leverantörerna. En nyckel för att kunna öka försörjningskedjans totala prestation är förmågan att välja ut rätt leverantörer som bolaget kan växa tillsammans med. Det arbetet drivs utifrån modellen QCDIM (quality, cost, delivery, innovation and management). För att ytterligare stärka relationen med de viktigaste leverantörerna och för att säkra deras kompetens- 10 Supply Chain Effect 1/2015

11 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Bo-Inge Stensson Mats Abrahamsson Martin Christopher utveckling så bjuds 100 av dessa in till SKFs årliga globala leverantörsdag där de får del av SKFs strategier och mål, samtidigt som de bästa leverantörerna premieras utifrån QCDIM-modellens nyckeltal. En annan viktig faktor för SKF är att säkra tillgången på viktiga råvaror, främst olika typer av metaller som behövs för tillverkning av högkvalitativt stål. Därför har man etablerat ett långsiktigt strategiskt arbete med de mest affärskritiska leverantörerna. Ett exempel på det är samarbetet med en kinesisk leverantör av stål, vars främsta tillgång ur supply chain-synpunkt är att dom äger en gruva i Australien där de viktiga metallerna utvinns. På så sätt säkrar SKF tillgången till det högkvalitativa stål som behövs för lång tid framöver. Sammanfattningsvis så har SKF under de senaste åren utvecklat ett antal viktiga dynamiska förmågor för att kunna hantera bolagets allt mer komplexa försörjningskedjor: Uppgradering av leverantörsbasen i syfte att kunna inkludera de viktigaste leverantörerna i SKFs totala resurs- och kompetensbas, vilket behövs för att kunna leverera högt kundvärde. Visibilitet genom hela försörjningskedjan så att flaskhalsar succesivt kan jobbas bort och leveransbrister undvikas. Säkra tillgång till viktiga råvaror genom medvetet arbete uppströms i supply chain. Förmåga att organisatoriskt kunna agera snabbt för att svara upp mot förändringar i marknaden. Tydliga nyckeltal som bidrar till att de övergripande målen kan uppnås. Stödja och möjliggöra lärande både internt och tillsammans med leverantörer i syfte att öka leverantörernas kompetens och förmåga. Ledarskap som gör att alla, inklusive leverantörerna blir en del i processen att leverera maximalt kundvärde, t.ex. genom leverantörsutvecklingsprogram. Aktivt beslutsfattande som inkluderar CEO och bidrar till att ta bort barriärer som hindrar den planerade utvecklingen. Erfarenheterna från SKF och från forskningen i övrigt visar att framtidens supply chain management handlar om att göra verksamheter mer flödesorienterad genom ett medvetet arbete uppströms med leverantörerna i syfte att skapa mervärden för kunderna nedström. Men också att en medveten kompetenshöjning i hela försörjningskedjan behövs för att kunna svara upp mot global konkurrens och en dynamisk och osäker omvärld som kräver ständiga ompositioneringar och förändringar av verksamheten. Utvecklingen påkallar ett stort kompetensbehov Världen förändras i allt snabbare takt. Den tekniska utvecklingen erbjuder ständigt nya möjligheter och skapar nya förutsättningar för logistiken. Marknader blir mer internationella och globala på samma gång som de blir mer diversifierade och unika. Försörjningskedjorna bir längre och nätverken med olika beroendeförhållanden mellan företag mer komplexa vilket är en utveckling som kommer att accelerera de kommande åren. Orsaken är den tilltagande globaliseringen och en ökad konkurrens, kostnadsjakt och krav på miljömässig hållbarhet. Den här utvecklingen drivs av ett antal övergripande internationella och globala trender som kommer att påverka Supply Chain Effect 1/

12 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS de flesta verksamheter oavsett om vi vill det eller inte: Ökad globalisering innebär en kraftig ökning av världshandeln till 2030 (+10% per år enligt Oxford Economics), med BRIC-länderna som draglok. Framtida brist på råvaror innebär att för svensk industri viktig råvaruförsörjning kommer att sökas globalt och från flera marknader än tidigare samtidigt som behovet av återvinning för återanvändning och recirkulering av råvaror ökar. När huvuddelen av framtida marknadspotential finns i BRICländerna och miljökostnaderna ökar, så ställer det krav på en mycket mer effektiv och miljömässigt hållbar logistik jämfört med idag. Förändrade köpbeteenden med högre grad av t ex e-handel innebär nya kundkrav på transporter, både i termer av snabbhet, men också att kunder styr sista milen genom sena val av leveransplats och snabbare och smartare returer. Tillgången på information ökar mycket snabbt, vilket är nyckeln till mer innovativ logistik i framtiden. Mer information leder också till att kunderna kommer att stärka sin position visavi leverantörerna, vars prestationer kommer att mätas och följas upp i allt högre grad än tidigare. Utveckling av ny produktionsteknik som bl.a. kommer att ändra förutsättningarna för vad som kan lokaliseras lokalt och vad som behöver centraliseras i globala logistiksystem. Globalisering leder inte bara till ökade exportmöjligheter utan primärt till ökad konkurrens alternativa leverantörer finns alltid tillgängliga beredda att leverera motsvarande produkt billigare och snabbare. För många företag innebär globalisering att förmågan att kunna utforma, styra och leda global försörjningskedjor och nätverk är väl så viktig för konkurrenskraften som att ha effektiv produktion. Väl medvetna om den här utvecklingen tog de tre ledande universiteten i logistik och SCM i Sverige, Linköpings Universitet, Lunds Universitet och Chalmers, tillsammans med en lång rad företag och organisationer och på uppdrag av Vinnova, fram en strategisk innovations- och forskningsagenda för framtidens logistik för drygt ett år sedan. Agendan beskriver på ett tydligt sätt de utmaningar som vi står inför i framtiden och vad som behöver utvecklas för att möta dessa utmaningar.* I det arbetet konstaterades att kunskaper i modern logistik och SCM har en avgörande betydelse för många företags förmåga att möta marknadens allt högre krav på värdeskapande, lönsamhet, tillväxt, snabbhet och en hållbar utveckling. Logistikkompetens blir en strategisk resurs/tillgång som gör det möjligt att i varje given situation orkestrera nätverk av resurser och därmed skapa effektiva försörjningskedjor (supply chains). En sådan orkestrerande roll förutsätter en systemkunskap och en förmåga att designa, styra och utveckla stora system. Vi konstaterade också att det primärt inte handlar om att utveckla nya modeller utan att det är väl så viktigt att öka näringslivets förmåga att ta till sig modeller och teorier om hur man utformar, organiserar och styr komplexa system. HUR-frågan med implementering i fokus är i det här sammanhanget väl så viktig som VAD-frågan. *) 12 Supply Chain Effect 1/2015

13 EFFEKTIVA LOGISTIK- LÖSNINGAR FÖR LAGER OCH DISTRIBUTION SWISSLOG UTVECKLAR, PROJEKTERAR OCH LEVERERAR EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR Vi erbjuder lösningar och tjänster från en enda källa från rådgivning och design till implementering och livslång kundservice. Arbetar du med att få saker på plats? I så fall har du världens viktigaste jobb. Logistik och makt Niklas Gustavsson från AB Volvo talade på Logistik & Transport 2014 Årets konferensprogram finns på Utan logistik stannar både samhälle och näringsliv. Med rätt planering ger bra logistik affärsnytta och stärkt konkurrenskraft. Därför är du viktig. Och Logistik & Transport din viktigaste mötesplats. En gång om året träffas experter, företag och yrkesfolk i Sveriges logistikhuvudstad Göteborg för att dela erfarenheter, göra affärer, uppdatera sig och diskutera framtid. Hjärtat är det tunga konferensprogrammet, där de som vet mest delar med sig av sina kunskaper och bästa idéer. Du hittar det uppdaterade programmet på vår webbplats. En nationell arena för kunskap, framsteg och affärer. Anmäl dig idag! OFFICIELL MEDIAPARTNER: MEDIAPARTNER: Transportnytt Intelligent Logistik

14 AKTUELLT Än lever mässan som mötesplats Ryktet om mässans snara död tycks överdrivet. I alla fall om man betraktar den uppsjö av mässor, events och konferenser inom logistik, inköp och varuförsörjning som planeras under Mässdeltagandet ökar, liksom antalet utställare. Trots att mötesformen på sätt och vis är ganska tidskrävande för alla inblandade och kanske inte alltid levererar en upplevelse i världsklass. Men några mässor har redan hunnit avverkas och många är på gång under året. Närmast är det Easyfairs som arrangerar Logistik Sverige/Danmark den mars på Malmömässan. Den maj är det Logistik & Transport som för säkerhetsskull kör årets mässa i tre hela dagar och har med truckbranschen och ett omfattande konferensprogram. Den 23 september är det 600 Minutes supply chain på Clarion Hotel. En konferens som allt mer fått karaktären av mässa och konferens. Samtidigt (23-24 september) är det dags för Logistikmässan i Kista, även den med ett seminarieprogram. Den 6-8 oktober genomförs Elmia Future Transport på Elmiamässan i Jönköping med mängder av seminarier och namnkunniga talare. Nämnda events är de mest tongivande i Sverige. Men det finns många fler. Vidgas perspektivet till våra närmast grannländer och till Tyskland, Frankrike och Storbritannien ökar antalet mångfalt. Framöver kommer du kunna följa aktuella events inom supply chain management och logistik i och utanför Norden på vår nya webb sceffect.se. Där ger vi vår syn på de olika mötesplatsernas inriktning, position och styrkor. Vilken blir Sveriges bästa logistiklösning 2014? Foto: PostNord PostNord Sveriges chef Anders Holm Det årliga logistikpriset PostNord Logistics Award hyllar och belönar innovativ och effektiv logistik. I början av mars utsågs fyra logistiklösningar till finalister i tävlingen. Apotea för sin genomtänkta, effektiva och snabbväxande e-handelslogistik för läkemedel, Electra Sweden för den innovativa service- och logistiktjänsten Installationsportalen, Ericsson för sin globala funktion för att motverka, hantera och minimera konsekvensen av oförutsedda händelser i försörjningskedjan och Logistikbolaget för sina bemannade funktioner för samordning av logistik, återvinning och returhantering i köpcentrum. Den 27 mars offentliggör PostNord Sveriges chef Anders Holm vilken lösning som slutligen kammar hem det prestigefyllda priset. Mer om finalisterna, priset och prisutdelningen på postnordlogistics.se. 14 Supply Chain Effect 1/2015

15 AKTUELLT Kampen om dagligvarorna 20 maj i Göteborg Den ständigt pågående kampen i dagligvarubranschen går vidare. Sedan årtionden har det pågått en fajt mellan de starka varumärkena och detaljisterna om vem som ska äga distributionen, utrymmet i butikshyllorna och konsumenternas gunst. Med den ökade e-handeln med dagligvaror rubbas kanske makten igen och dagligvarorna rundar butiken och kör direkt hem till konsumenten? Om detta samtalar en rad toppnamn vid årets Logistik & Transport i Göteborg den 20 maj. På talarlistan finns bland annat Tomas Kull, ägare VD och grundare av Mathem.se, Carl Ceder, Logistikchef, Lidl Sverige, Erik Sandberg, Docent Associate Professor, Henrik Hjalmarsson, VD, Findus, Johanna Småros, Skandinavienansvarig och grundare av RELEX, Kristian Hamberger, Logistikchef, Mat.se och Sven-Olof Kulldorf, Styrelseproffs. Mer om programmet på logistik.to. Johanna Småros, Skandinavienansvarig och grundare av RELEX Foto: Relex "The system reduces fuel, personnel and administration costs and meets all requirements." YOU RE THE EXPERT. MAKE SURE YOU STAY THAT WAY. You re experts at making sure your delivery vehicles keep on delivering. We re experts at helping you do it better. Our software, hardware and services help you move everything from your warehouse to your customers in smarter ways, so they get goods faster, and you distribute them cheaper. Don t just take our word for it. Ask an expert. consafelogistics.se/iwantproof Supply Chain Effect 1/

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken Foto:Swisslog Swisslog AB Brodalsvägen 13B, Box 4 SE-433 38 Partille Tel. +46 31 336 60 00 wds.nordic@swisslog.com Swisslogs Logistikseminarium 14 april 2015 Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation VÅR VISION: CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation Målet är att utveckla tekniska lösningar som behövs för att skapa morgondagens samhälle

Läs mer

Miljölogistik - och E-handel? Maria Huge-Brodin Professor i Miljölogistik 22 oktober 2015, Logistikdagen i Borås, Svensk Digital Handel

Miljölogistik - och E-handel? Maria Huge-Brodin Professor i Miljölogistik 22 oktober 2015, Logistikdagen i Borås, Svensk Digital Handel Miljölogistik - och E-handel? Maria Huge-Brodin Professor i Miljölogistik 22 oktober 2015, Logistikdagen i Borås, Svensk Digital Handel Maria Huge-Brodin 2015-10-29 2 Miljölogistik och E-handel? Miljölogistik

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 1 TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 2 DEN DIGITALA REVOLUTIONEN ÄR STARKT PÅDRIVEN AV ETT ANTAL TEKNOLOGIER SOM KOMMER HA EN STOR PÅVERKAN PÅ FÖRETAG OCH SAMHÄLLET I STORT DIGITALA INTÄKTER MOBILITET Idag

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Schema för modulen 2 Material flow (MF) Demand (material flow) Transport Market Supply (load unit flow) Transport

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0

Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0 Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0 Anders Skoogh Assistant Professor Director of Chalmers Master s Programme in Production Engineering anders.skoogh@chalmers.se, 0733-668072 Industrie 4.0 - möjliggörare

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive 1 Förändring Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Den industriella revolutionen Olja Don t be

Läs mer

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2012 PRAKTIKFALL FRÅN VP, Head of Market Strategy and Consumer Insight Torbjörn Johansson Management Consultant Product Manager VP Marketing Technical

Läs mer

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör våra kunder mer lönsamma > OM ELEMENT LOGIC Norden som

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Supply chain integration- Forskningsläget Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Integration Varför Vad menas Sätt att förändra integration Makt Hinder Vad händer och vad

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

Richard Skogward CEO

Richard Skogward CEO Richard Skogward CEO Att berätta om Axelent Engineering skulle kunna ta en hel dag. Vi väljer den korta och snabbaste vägen: Vi har en enda uppgift Att skapa lönsamma flöden i våra kunders produktion Vi

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Future Smart Industry

Future Smart Industry Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen Blue Institute Örjan Larsson maj 2015 orjan.larsson@blueinst.com

Läs mer

Modiga sammanfattning och exempel

Modiga sammanfattning och exempel Modiga sammanfattning och exempel JULI 2010 Summering av arbetet i utvecklingsgrupperna Modiga - sammanfattning och exempel 1 Modiga sammanfattning och exempel Mod handlar ofta om att utmana på något sätt.

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning?

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Micael Thunberg Teknologie Doktor i bygglogistik Agenda Vad är logistik? Kopplingen logistik och planering Kort om förutsättningarna för effektiv bygglogistik

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Vad tänker ni på?? När ni hör ordet Logistik Supply chain management 2 Material flow (MF) Demand (material flow) Transport

Läs mer

Nyckelord för anförandet

Nyckelord för anförandet Sweden Logistics Knallar med konkurrenskraft Knallar 3.0 från Sjuhärad Högskolan i Borås 4 april 2013 Dag Ericsson dag.ericsson@hb.se Nyckelord för anförandet Kundnärhet Enkelhet Sunt förnuft Partnerskap

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING i den digitala tornadon

AFFÄRSUTVECKLING i den digitala tornadon AFFÄRSUTVECKLING i den digitala tornadon Business Innovation Boost Stockholm den 26 februari 2016 Robert Elm 2011 IRM AB All rights reserved Det populäraste mediaföretaget. Skapar inget innehåll Uber Världens

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Workshop FÖRPACKNINGAR 2025 FÖRPACKNINGAR IDAG VAD KRÄVS

Workshop FÖRPACKNINGAR 2025 FÖRPACKNINGAR IDAG VAD KRÄVS Workshop FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR Hur interagerar konsumenter med förpackningar idag? Idagsläget är det viktigaste fokuset kring förpackningar att de ska vara säkra i transportkedjan och skydda produkten.

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 KVALITETSMÄSSAN DEN 14 16 NOVEMBER 2017 SVENSKA

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Sammanfattning! 2 FOTO SIMON GATE Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Möjliggörande faktorer 6 3 Genomförande av strategin 7 3.1 Prioriterade projekt

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Arbetar ni med att reducera era koldioxidutsläpp?

Arbetar ni med att reducera era koldioxidutsläpp? 2 Branschenkät Branschenkät Status miljö- och klimatarbete 56 företag inom handel och leverantörer Svar från logistikansvariga på ledningsnivå Genomförd september 2009 Arbetar ni med att reducera era

Läs mer

SALES AND OPERATIONS PLANNING

SALES AND OPERATIONS PLANNING inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 MODERATOR Chalmers Patrik Jonsson PRAKTIKFALL FRÅN ABB Fernando Duran SKF Anders Carlsson Processer, verktyg & förankring för effektiv S&OP Volvo

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer