TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS. Internet of things förändrar allt. Alan Waller om supply chain innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS. Internet of things förändrar allt. Alan Waller om supply chain innovation"

Transkript

1 FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN NUMMER 1/2015 TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Internet of things förändrar allt Martin Christopher, Mats Abrahamsson och Bo-Inge Stensson om förmågan att hantera ökad komplexitet Alan Waller om supply chain innovation Intervju: Stefan Fölster om näringslivets automatisering

2 maxipacker Made in Smålandsstenar. Works worldwide. Just nu lyfter EABs Maxipacker pallar över hela världen med olika volymprodukter - från färskvaror och kolonialvaror, till kapitalvaror och förbrukningsprodukter. Vårt patenterade, och numera mycket väl beprövade, system Maxipacker är framtaget för att möjliggöra maximalt utnyttjande av lageryta, funktionalitet, driftsäkerhet över tid samt en säker och ergonomisk arbetsmiljö. Läs mer om oss på

3 Who designed your Supply Chain? The basic premise of an efficient supply chain is that it has been designed based on the market requirements. Optilon has helped several of the largest companies within the Nordic region with analysis in Supply Chain Design, answering: > What does it cost to serve > Where should production facilities > How do mergers and acquisitions > How does the risk and variability a specific customer? impact the supply chain? and distribution centers be located? effect cost and service? Optilon creates sustainable business value through solutions based on leading Supply Chain applications. Our focus areas are Supply Chain Design, Service Optimization and Supply Chain Planning. Optilon operates globally from offices in Stockholm, Malmo and Helsinki. Our goal is that all customers become reference customers within 6 months after project closure.

4 LEDARE 1/2015 Supply chain brains Jag tillhör den skara upplysningsmänniskor som tror stenhårt på att kunskap baserad på vetenskap är av godo och gör en enorm skillnad. Inte ett så kontroversiellt ställningstagande tänker du kanske. Men kom ihåg att världen inklusive företag och organisationer är full av vidskeplighet, tro, tyckande och därmed raka motsatsen till kunskap härledd ur erfarenhet och systematisk forskning. Tidningen Supply Chain Effect har ända sedan starten för 6 år sedan haft som ambition att fylla det tomrum som finns vad gäller kompetensutvecklande, aktuella artiklar och reportage inom supply chain management och logistik. Artiklar med framgångsrika case, best practice, nya innovationer och värdefulla erfarenheter i teori och praktik helst i kombination. Mycket nytt 2015 Under 2015 har vi mot den bakgrunden inlett samarbeten med ledande forskare vid Linköpings universitet, Stockholms Universitet och Centrum för detaljhandelsforskning vid Lunds Universitet. Forskare med en bred och djup samlad kompetens inom alla delområden i supply chain. Tillsammans ska vi presentera populärvetenskapliga artiklar baserade på aktuell forskning, teori och praktik. Som komplement till den akademiska förstärkningen har även ett antal framstående praktiker från marknadsledande företag engagerats som skribenter. Här blir fokus ännu mer på verkliga case, best practice och handfasta råd. Nya sceffect.se Hittills har Supply Chain Effects webb sceffect.se i första hand varit en plats för nedladdning av vår e-tidning, utgivningsplaner och för registrering av prenumeration. I början av april i år ska det bli ändring på den saken. Då lanseras nya sceffect.se. Den nya webben är inte bara snyggare, modernare och tydligare. Den uppdateras dagligen med aktuella budskap, fördjupande texter och inspirerande läsning. Till nytta för läsare, annonsörer och partners. De nya samarbetena finns det flera exempel på i detta nummer av tidningen och det kommer ännu mer framöver! Trevlig läsning! Stefan Karlöf Chefredaktör, e post: Redaktion Supply Chain Effects namnkunniga redaktion leds av chefredaktör Stefan Karlöf som samverkar med några av de främsta specialisterna, konsulterna och skribenterna inom supply chain management. Redaktionsråd Professor Mats Abrahamsson, Kjell Rundqvist, VD i Sonat, Sven Olof Kulldorff, styrelseproffs och f.d. inköpsdirektör i Ikea och vvd i ICA, Johan Jemdahl, Senior Executive Ericsson. Tryck Ineko Layout Michael Kvick Partners Supply Chain Effect har ett innehållssamarbete med ledande forskare på Linköpings universitet/tekniska Högskolan, Stockholms Universitet/Stockholm Business School och Lunds Universitet/Centrum för handelsforskning. Medarbetare i detta nummer Alan Waller, VP Supply Chain Innovation, Solving Efeso, Mats Abrahamsson, professor, Martin Christopher, adj. professor, Bo-Inge Stensson, Senior vice president, SKF, Pär Sandström, logistikkonsult, Mandar Dabhilkar, tekn.dr/docent samt Michael Kvick, formgivare 4 Supply Chain Effect 1/2015

5 Svensk tillverkning! FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN INNEHÅLL 1/2015 TEMA: Framtidens supply chains? 6 Framtidens scm - Förmåga att hantera ökad komplexitet 8 Mats Abrahamsson, Martin Christopher och Bo-Inge Stensson. Internet-of-Things omvandlar försörjningskedjorna 16 Har du jobbet kvar när försörjningskedjorna automatiseras? 20 Intervju med Stefan Fölster Intervju: Framtidens lager är smart och automatiserat 24 Foto: istockphoto.com Resiliens hantera det oförutsedda i försörjningskedjan 28 Mandar Dabhilkar Krönika: Trender och framtid inom varuförsörjning och logistik 34 Pär Sandström Prenumeration Som prenumerant på Supply Chain Effect så får du 4 ggr per år ett fullmatat magasin som består av det bästa av det senaste inom supply chain management ett skarpt innehåll med höjd i tanken som hjälper dig att få ut den fulla effekten ur er supply chain. En prenumeration under ett år kostar 499 kr inklusive moms. Beställ din prenumeration genom att skicka ett mejl till: Annonser Med Supply Chain Effect når du de allra viktigaste beslutsfattarna i supply chain. Personer som fattar tunga beslut om investeringar, sourcingstrategier, leverantörssamarbeten, varuförsörjning, logistikstrategier samt beslut om konsult och systemstöd för supply chain. Kontakta gärna vår annonsansvarige för bokning och mer information: Ronny Jarestrand, telefon: , mobil: , e post: Supply Chain Effect 1/2015 5

6 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Framtidens supply chains är redan här I bland känns det som att utvecklingen i världen går långsamt. Som att det mesta är som vanligt. Men förändringstakten är hög vad gäller det mesta inte minst kunskapsutveckling, teknologiutveckling, företagande och välstånd. Och bakom all denna utveckling finns människan. Är det inte paradoxalt att människan är upphovet till all utveckling men samtidigt den kraft som starkast motverkar förändring? Av Stefan Karlöf Just detta är orsaken till att framtidsvisioner och idéer alltid slår igenom långsammare än vi tror. Även när tanken, visionen eller idén är fullt logisk, av godo och omedelbart realiserbar så tar det alltid ganska lång tid för det nya att slå igenom på bred front. Det gäller i vår tid exempelvis visionen om det kontantlösa samhället likväl som det papperslösa samhälle som det talats om i decennier. Eller visionen om det jämställda samhället vilket ju kan tyckas okontroversiellt och vettigt. Nu ska vi inte närmare fördjupa oss i frågan om varför vi människor förändras så långsamt, utan nöja oss med att konstatera att idéer, tekniker och möjligheter förändras mycket snabbare än vi människor. En följd av detta faktum är att det är svårt att veta när och i vilken omfattning framtidens supply chains kommer att bli dagens supply chains. Delvis är det nya redan här i alla fall i tanken och delvis återstår det att förverkliga. På temat Framtidens supply chains fördjupar vi oss i några av de mest spännande utvecklingstrenderna just nu inom supply chain och logistik. Ökad komplexitet En följd av näringslivets globalisering, värdekedjornas fragmentisering och allt fler segment och produktvarianter är att komplexiteten i försörjningskedjan ökar lavinartat. Om detta och hur komplexiteten kan mötas resonerar Martin Christopher, Mats Abrahamsson och Bo-Inge Stensson om under rubriken Framtidens supply chain management förmåga att hantera komplexitet. Sidorna Supply Chain Effect 1/2015

7 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Osäkerhet och risk Av delvis samma orsaker som den ökade komplexiteten ökar även osäkerheten och risken i försörjningskedjan. Med allt längre transportavstånd, allt fler involverade aktörer på fler kontinenter ökar riskerna hela tiden. Leverantörsrisker är förstås en huvudfråga för alla som köper eller producerar globalt. Riskerna är flera, men särskilt allvarligt är risker av typen naturkatastrofer, råvarubrist samt politiska och finansiella risker som kan omöjliggöra leverans eller snabbt förändra andra förutsättningar. Att förutse och mentalt förbereda sig för olika scenarios är grundläggande. Men i ökad utsträckning bygger företag upp funktioner och processer som hanterar riskerna när de uppstår. Det handlar om att bygga Supply Chain Resilience med målet att en viss oförutsedd händelse ska hanteras så snabbt som möjligt med minimal påverkan på flöden och kunder. Om detta skriver Mandar Dabhilkar en intressant artikel på sidorna Multikanal/omnikanal Tjatiga ord för något så banalt som att vi numera köper och konsumerar med datorer, paddor och mobiler? Både ja och nej. Visst, ibland handlar det mer om att köparen eller kunden kan välja på vilket sätt en produkt ska köpas eller beställas. Men allt oftare handlar det om att försörjningskedjan behöver anpassas och utvecklas för nya mönster och nya behov. internet of Things Ett flummigt ord som får varningsklockorna att ringa hos alla som upplevde utvecklingen under den så kallade internethypen, Men bakom uttrycket Internet of Things, finns en massa intressanta utvecklingstrender och praktiska tilllämpningar med stor påverkan på försörjningskedjans effektivitet, snabbhet, flexibilitet och värdeskapande. Mer om ämnet på sidorna Ännu mer automatisering Under hela nittonhundratalet har industrins produktion automatiserats allt mer med robotar och datorer. Inom supply chain har även lagerproduktion och godshantering automatiserats. I framtiden förutspås automatiseringen drivas ännu längre och påverka allt från maskinoperatörer och chaufförer till försäljare, revisorer, läkare och annan vårdpersonal. Mer om detta i en intervju med Stefan Fölster, sid samt med en intervju med Ralf Büchner, Director Global Solution Managment E-Commerce och Pano Papamanoglou, Head of Global Solution Management, Swisslog. Sidorna Supply Chain Effect 1/2015 7

8 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Framtidens SCM Förmåga att hantera ökad komplexitet Av Mats Abrahamsson, professor, Linköpings Universitet, Martin Christopher, emeritus professor Marketing & Logistics och Bo-Inge Stensson, Senior Vice President Group Purchasing, SKF I grunden handlar utvecklingen av framtidens SCM om att företag behöver öka sin förmåga att hantera komplexitet. Komplexitet i försörjningskedjor är mångfacetterat eftersom en internationell supply chain består av många oberoende enheter som länkas samman på olika sätt beroende på hur relationen ser ut mellan de olika enheterna. Detta gör en försörjningskedja till ett mycket komplext system att utforma leda och styra. Komplexiteten drivs dessutom av flera olika faktorer. En är den allt mer omfattande outsourcingen av aktiviteter som tidigare utfördes inom företaget. Outsourcing kombineras dessutom ofta med off-shoring, d.v.s. man flyttar verksamheten till andra länder där produktionskostnaden är lägre. Men komplexiteten drivs också av det ökade kravet på individualisering av produkter som leder till att produktportföljen för manga företag ökar markant, vilket I sin tur leder till mer komplicerade inköpsoch försörjningsprocesser. Effekten av den ökade komplexiteten är både ökade kostnader och ökade leveransrisker, men också att man inte klarar att hantera den höga flexibilitet som krävs. Kopplingen mellan komplexitet och kostnader är uppenbar. Ju fler noder och länkar i en supply chain desto högre blir transaktionskostnaderna och transportkostnaderna. På samma sätt driver en ökad variantrikedom lagerhållningskostnader och kapitalbindning, samt högre kostnader för eftermarknad och reservdelshållning. Ett ökat antal nätverkskopplingar och ömsesidiga beroende mellan företag i en supply chain kan leda till att hela systemet fallerar om kritiska noder och länkar inte fungerar som planerat sårbarheten blir helt enkelt större. Men ökad komplexitet är inte bara av ondo det finns god komplexitet och dålig komplexitet. God komplexitet uppstår då man har byggt upp en förmåga att utveckla, leda och styra stora och komplexa system som resulterar i en differentiering som gör företaget unikt på marknaden och som kan leverera produkter och tjänster med ett högt kundvärde. En sådan god komplexitet kan dessutom bidra till att minska en potentiell risk genom att i systemet bygga in alternativa försörjningslösningar för kritiska produkter. Den dåliga komplexiteten uppstår på samma sätt om förmågan att utforma och leda komplexa system saknas, vilket leder till mer eller mindre kaos med mycket brandkårsutryckningar och andra dyra åtgärder som behövs för att hålla systemet vid liv. Kort sagt; de växande globala försörjningsnätverken präglas av ökad komplexitet och därmed ökad risk. Lägg därtill alla de andra faktorer i omvärlden som skapar en ökad turbulens och volatilitet för globala verksamheter. Sammantaget leder den här utvecklingen till ett ökat behov av anpassningsförmåga till olika utvecklingsscenarios. Det krävs dynamiska förmågor. Behovet av att utveckla dynamiska förmågor Behovet av högre dynamik återspeglas i strategilitteraturen av begreppet Dynamic Capabilities eller med vår försvenskning dynamiska förmågor. Genom att lägga till ett antal dynamiska förmågor till sin resursbas kan företag och organisationer långsiktigt upprätthålla sin konkurrenskraft i en turbulent och föränderlig värld där förutsättningarna hela tiden ändras. En av de viktigaste dynamiska förmågor som har identifierats av forskaren 8 Supply Chain Effect 1/2015

9 Vi gör allt som Leif Johanson lovar. I Viared utanför Borås pågår ständigt en febril verksamhet. Här ligger Ellos centrallager varifrån man dagligen skickar ut tiotusentals paket till kunder i hela Norden. För att det här ska fungera samarbetar Ellos med PostNord. Vi har ju inga fysiska möten med våra kunder, så därför är det extra viktigt att vi håller vad vi lovar, säger Leif Johanson, operativ chef på Ellos Group. Vi måste leverera till rätt plats och i rätt tid. Har vi sagt att varan ska komma fram dagen därpå ska den göra det, till och med om man beställer på en söndag. För att det ska fungera behöver man en riktigt bra partner inom logistik. Och det har vi lyckligtvis. Se mer om vårt samarbete på postnordlogistics.se/ellos PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.

10 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS David Teece är förmågan att uppfatta och påverka möjligheter och risker/hot så att man kan fånga de möjligheter som uppstår, är grundläggande dynamiska förmågor i ett modernt företag. En grundläggande uppgift för alla företag blir därmed att skanna av, undersöka och utforska omvärlden såväl inom som utanför den egna organisationen och omsätta detta i analyser om vad som företaget behöver förändra i verksamheten. Men det räcker inte att analysera omvärlden (Sensing). För att vara konkurrenskraftig över tiden behöver man också utveckla olika hypotetiska scenarier för hur omvärlden kommer att utvecklas i olika avseenden och utifrån dessa bygga upp en förmåga att kunna agera mycket snabbt. Denna förmåga ska inte i första hand vara knuten till individer, utan till en organisatorisk förmåga som behöver byggas upp och som är mindre sårbar än om den är knuten till en viss individ. När företaget uppfattar en möjlighet på marknaden gäller det att så snabbt som möjligt fånga den (Seizing). Det innebär att det krävs öppenhet och flexibilitet fram till den punkt då det är tydligt hur en viss marknad eller teknologi kommer att utvecklas. Därefter krävs det snabb handling och en förmåga att omforma verksamheten till nya de nya förutsättningarna med bibehållen hög operativ effektivitet (Reconfiguring). Att snabbt ställa om verksamheten till nya förutsättningar, kräver att morgondagens företagsledare har förmågan att hantera flera dimensioner i det strategiska arbetet på samma gång. Strategisk utveckling och marknadspositionering samtidigt med operativ utveckling och praktisk förändringsförmåga. Dynamik är med andra ord inte detsamma som flexibilitet. Flexibilitet handlar primärt om att kortsiktigt anpassa den operativa verksamheten till nya kundkrav. Dynamik handlar om att över tiden anpassa hela verksamheten i de tre dimensionerna marknadspositionering, operativ utveckling och förändringsförmåga. SKFs arbete uppströms för att skapa värde nedströms Svenska SKF är ett företag som medvetet har arbetat med att öka sina dynamiska förmågor för att svara upp mot de utmaningar som de möter på en global, konkurrensutsatt och osäker marknad. Detta beskrivs på ett tydligt sätt med följande citat i årsredovisningen från Our focus is to manage the uncertain macro economic environment through a cost down and lean approach and effectively drive waste out from our operations while at the same time investing in our business and our resources to better support our customers. Business Excellence is firmly rooted into our operations and Six Sigma and Lean are critical tools to achieve the objectives of continuous improvement and cost leadership (SKF Annual Report, 2013, p.39). En viktig hörnsten i SKFs arbete med at ta sig an den turbulenta och dynamiska omvärld som företaget verkar i har varit förändringen av den traditionella industriella ansatsen där kapacitetsutveckling är prioriterat till ett fokus på att göra hela supply chain så flexibel och dynamisk som möjligt. En del av detta är insikten att SKF inte endast konkurrerar med sina egna resurser som grund utan med all den kompetens och förmåga som finns i deras försörjningskedja som helhet. Drivet av nyckelorden Customer Focus Everywhere så har inköps- och SCM-organisationen bidragit till att SKF ska kunna leverera ett högre värde till sina kunder genom efterfrågestyrda försörjningskedjor. Det sker genom att koppla samman kundefterfrågan med leverantörerna och deras utveckling och på så sätt öka tillgängligheten av varor samtidigt som kostnaderna minskas. En del av detta är SKF Responsible Sourcing Programme som säkrar att leverantörerna lever upp till SKFs omfattande code of conduct. SKF har dessutom höga krav på att minska CO2- emissionerna från sin verksamhet, varför speciella program har utvecklats för de mest energiintensiva leverantörerna. En nyckel för att kunna öka försörjningskedjans totala prestation är förmågan att välja ut rätt leverantörer som bolaget kan växa tillsammans med. Det arbetet drivs utifrån modellen QCDIM (quality, cost, delivery, innovation and management). För att ytterligare stärka relationen med de viktigaste leverantörerna och för att säkra deras kompetens- 10 Supply Chain Effect 1/2015

11 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Bo-Inge Stensson Mats Abrahamsson Martin Christopher utveckling så bjuds 100 av dessa in till SKFs årliga globala leverantörsdag där de får del av SKFs strategier och mål, samtidigt som de bästa leverantörerna premieras utifrån QCDIM-modellens nyckeltal. En annan viktig faktor för SKF är att säkra tillgången på viktiga råvaror, främst olika typer av metaller som behövs för tillverkning av högkvalitativt stål. Därför har man etablerat ett långsiktigt strategiskt arbete med de mest affärskritiska leverantörerna. Ett exempel på det är samarbetet med en kinesisk leverantör av stål, vars främsta tillgång ur supply chain-synpunkt är att dom äger en gruva i Australien där de viktiga metallerna utvinns. På så sätt säkrar SKF tillgången till det högkvalitativa stål som behövs för lång tid framöver. Sammanfattningsvis så har SKF under de senaste åren utvecklat ett antal viktiga dynamiska förmågor för att kunna hantera bolagets allt mer komplexa försörjningskedjor: Uppgradering av leverantörsbasen i syfte att kunna inkludera de viktigaste leverantörerna i SKFs totala resurs- och kompetensbas, vilket behövs för att kunna leverera högt kundvärde. Visibilitet genom hela försörjningskedjan så att flaskhalsar succesivt kan jobbas bort och leveransbrister undvikas. Säkra tillgång till viktiga råvaror genom medvetet arbete uppströms i supply chain. Förmåga att organisatoriskt kunna agera snabbt för att svara upp mot förändringar i marknaden. Tydliga nyckeltal som bidrar till att de övergripande målen kan uppnås. Stödja och möjliggöra lärande både internt och tillsammans med leverantörer i syfte att öka leverantörernas kompetens och förmåga. Ledarskap som gör att alla, inklusive leverantörerna blir en del i processen att leverera maximalt kundvärde, t.ex. genom leverantörsutvecklingsprogram. Aktivt beslutsfattande som inkluderar CEO och bidrar till att ta bort barriärer som hindrar den planerade utvecklingen. Erfarenheterna från SKF och från forskningen i övrigt visar att framtidens supply chain management handlar om att göra verksamheter mer flödesorienterad genom ett medvetet arbete uppströms med leverantörerna i syfte att skapa mervärden för kunderna nedström. Men också att en medveten kompetenshöjning i hela försörjningskedjan behövs för att kunna svara upp mot global konkurrens och en dynamisk och osäker omvärld som kräver ständiga ompositioneringar och förändringar av verksamheten. Utvecklingen påkallar ett stort kompetensbehov Världen förändras i allt snabbare takt. Den tekniska utvecklingen erbjuder ständigt nya möjligheter och skapar nya förutsättningar för logistiken. Marknader blir mer internationella och globala på samma gång som de blir mer diversifierade och unika. Försörjningskedjorna bir längre och nätverken med olika beroendeförhållanden mellan företag mer komplexa vilket är en utveckling som kommer att accelerera de kommande åren. Orsaken är den tilltagande globaliseringen och en ökad konkurrens, kostnadsjakt och krav på miljömässig hållbarhet. Den här utvecklingen drivs av ett antal övergripande internationella och globala trender som kommer att påverka Supply Chain Effect 1/

12 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS de flesta verksamheter oavsett om vi vill det eller inte: Ökad globalisering innebär en kraftig ökning av världshandeln till 2030 (+10% per år enligt Oxford Economics), med BRIC-länderna som draglok. Framtida brist på råvaror innebär att för svensk industri viktig råvaruförsörjning kommer att sökas globalt och från flera marknader än tidigare samtidigt som behovet av återvinning för återanvändning och recirkulering av råvaror ökar. När huvuddelen av framtida marknadspotential finns i BRICländerna och miljökostnaderna ökar, så ställer det krav på en mycket mer effektiv och miljömässigt hållbar logistik jämfört med idag. Förändrade köpbeteenden med högre grad av t ex e-handel innebär nya kundkrav på transporter, både i termer av snabbhet, men också att kunder styr sista milen genom sena val av leveransplats och snabbare och smartare returer. Tillgången på information ökar mycket snabbt, vilket är nyckeln till mer innovativ logistik i framtiden. Mer information leder också till att kunderna kommer att stärka sin position visavi leverantörerna, vars prestationer kommer att mätas och följas upp i allt högre grad än tidigare. Utveckling av ny produktionsteknik som bl.a. kommer att ändra förutsättningarna för vad som kan lokaliseras lokalt och vad som behöver centraliseras i globala logistiksystem. Globalisering leder inte bara till ökade exportmöjligheter utan primärt till ökad konkurrens alternativa leverantörer finns alltid tillgängliga beredda att leverera motsvarande produkt billigare och snabbare. För många företag innebär globalisering att förmågan att kunna utforma, styra och leda global försörjningskedjor och nätverk är väl så viktig för konkurrenskraften som att ha effektiv produktion. Väl medvetna om den här utvecklingen tog de tre ledande universiteten i logistik och SCM i Sverige, Linköpings Universitet, Lunds Universitet och Chalmers, tillsammans med en lång rad företag och organisationer och på uppdrag av Vinnova, fram en strategisk innovations- och forskningsagenda för framtidens logistik för drygt ett år sedan. Agendan beskriver på ett tydligt sätt de utmaningar som vi står inför i framtiden och vad som behöver utvecklas för att möta dessa utmaningar.* I det arbetet konstaterades att kunskaper i modern logistik och SCM har en avgörande betydelse för många företags förmåga att möta marknadens allt högre krav på värdeskapande, lönsamhet, tillväxt, snabbhet och en hållbar utveckling. Logistikkompetens blir en strategisk resurs/tillgång som gör det möjligt att i varje given situation orkestrera nätverk av resurser och därmed skapa effektiva försörjningskedjor (supply chains). En sådan orkestrerande roll förutsätter en systemkunskap och en förmåga att designa, styra och utveckla stora system. Vi konstaterade också att det primärt inte handlar om att utveckla nya modeller utan att det är väl så viktigt att öka näringslivets förmåga att ta till sig modeller och teorier om hur man utformar, organiserar och styr komplexa system. HUR-frågan med implementering i fokus är i det här sammanhanget väl så viktig som VAD-frågan. *) 12 Supply Chain Effect 1/2015

13 EFFEKTIVA LOGISTIK- LÖSNINGAR FÖR LAGER OCH DISTRIBUTION SWISSLOG UTVECKLAR, PROJEKTERAR OCH LEVERERAR EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR Vi erbjuder lösningar och tjänster från en enda källa från rådgivning och design till implementering och livslång kundservice. Arbetar du med att få saker på plats? I så fall har du världens viktigaste jobb. Logistik och makt Niklas Gustavsson från AB Volvo talade på Logistik & Transport 2014 Årets konferensprogram finns på Utan logistik stannar både samhälle och näringsliv. Med rätt planering ger bra logistik affärsnytta och stärkt konkurrenskraft. Därför är du viktig. Och Logistik & Transport din viktigaste mötesplats. En gång om året träffas experter, företag och yrkesfolk i Sveriges logistikhuvudstad Göteborg för att dela erfarenheter, göra affärer, uppdatera sig och diskutera framtid. Hjärtat är det tunga konferensprogrammet, där de som vet mest delar med sig av sina kunskaper och bästa idéer. Du hittar det uppdaterade programmet på vår webbplats. En nationell arena för kunskap, framsteg och affärer. Anmäl dig idag! OFFICIELL MEDIAPARTNER: MEDIAPARTNER: Transportnytt Intelligent Logistik

14 AKTUELLT Än lever mässan som mötesplats Ryktet om mässans snara död tycks överdrivet. I alla fall om man betraktar den uppsjö av mässor, events och konferenser inom logistik, inköp och varuförsörjning som planeras under Mässdeltagandet ökar, liksom antalet utställare. Trots att mötesformen på sätt och vis är ganska tidskrävande för alla inblandade och kanske inte alltid levererar en upplevelse i världsklass. Men några mässor har redan hunnit avverkas och många är på gång under året. Närmast är det Easyfairs som arrangerar Logistik Sverige/Danmark den mars på Malmömässan. Den maj är det Logistik & Transport som för säkerhetsskull kör årets mässa i tre hela dagar och har med truckbranschen och ett omfattande konferensprogram. Den 23 september är det 600 Minutes supply chain på Clarion Hotel. En konferens som allt mer fått karaktären av mässa och konferens. Samtidigt (23-24 september) är det dags för Logistikmässan i Kista, även den med ett seminarieprogram. Den 6-8 oktober genomförs Elmia Future Transport på Elmiamässan i Jönköping med mängder av seminarier och namnkunniga talare. Nämnda events är de mest tongivande i Sverige. Men det finns många fler. Vidgas perspektivet till våra närmast grannländer och till Tyskland, Frankrike och Storbritannien ökar antalet mångfalt. Framöver kommer du kunna följa aktuella events inom supply chain management och logistik i och utanför Norden på vår nya webb sceffect.se. Där ger vi vår syn på de olika mötesplatsernas inriktning, position och styrkor. Vilken blir Sveriges bästa logistiklösning 2014? Foto: PostNord PostNord Sveriges chef Anders Holm Det årliga logistikpriset PostNord Logistics Award hyllar och belönar innovativ och effektiv logistik. I början av mars utsågs fyra logistiklösningar till finalister i tävlingen. Apotea för sin genomtänkta, effektiva och snabbväxande e-handelslogistik för läkemedel, Electra Sweden för den innovativa service- och logistiktjänsten Installationsportalen, Ericsson för sin globala funktion för att motverka, hantera och minimera konsekvensen av oförutsedda händelser i försörjningskedjan och Logistikbolaget för sina bemannade funktioner för samordning av logistik, återvinning och returhantering i köpcentrum. Den 27 mars offentliggör PostNord Sveriges chef Anders Holm vilken lösning som slutligen kammar hem det prestigefyllda priset. Mer om finalisterna, priset och prisutdelningen på postnordlogistics.se. 14 Supply Chain Effect 1/2015

15 AKTUELLT Kampen om dagligvarorna 20 maj i Göteborg Den ständigt pågående kampen i dagligvarubranschen går vidare. Sedan årtionden har det pågått en fajt mellan de starka varumärkena och detaljisterna om vem som ska äga distributionen, utrymmet i butikshyllorna och konsumenternas gunst. Med den ökade e-handeln med dagligvaror rubbas kanske makten igen och dagligvarorna rundar butiken och kör direkt hem till konsumenten? Om detta samtalar en rad toppnamn vid årets Logistik & Transport i Göteborg den 20 maj. På talarlistan finns bland annat Tomas Kull, ägare VD och grundare av Mathem.se, Carl Ceder, Logistikchef, Lidl Sverige, Erik Sandberg, Docent Associate Professor, Henrik Hjalmarsson, VD, Findus, Johanna Småros, Skandinavienansvarig och grundare av RELEX, Kristian Hamberger, Logistikchef, Mat.se och Sven-Olof Kulldorf, Styrelseproffs. Mer om programmet på logistik.to. Johanna Småros, Skandinavienansvarig och grundare av RELEX Foto: Relex "The system reduces fuel, personnel and administration costs and meets all requirements." YOU RE THE EXPERT. MAKE SURE YOU STAY THAT WAY. You re experts at making sure your delivery vehicles keep on delivering. We re experts at helping you do it better. Our software, hardware and services help you move everything from your warehouse to your customers in smarter ways, so they get goods faster, and you distribute them cheaper. Don t just take our word for it. Ask an expert. consafelogistics.se/iwantproof Supply Chain Effect 1/

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0 F Ö R B E S L U T S FAT TA R E I S U P P LY C H A I N NUMMER 1/2014 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: Citylogistik på frammarsch Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER

SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN NUMMER 2/2012 WWW.SCEFFECT.SE SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Logistikmaskinen Nille erövrar Sverige. Nyttan av en outsourcad logistikfunktion. Sonat satsar på Supply Chain Integration Platform

Logistikmaskinen Nille erövrar Sverige. Nyttan av en outsourcad logistikfunktion. Sonat satsar på Supply Chain Integration Platform En affärstidning från Sonat #1 2013 Logistikmaskinen Nille erövrar Sverige Nyttan av en outsourcad logistikfunktion Sonat satsar på Supply Chain Integration Platform Nestorn DAG ERICSSON i personlig intervju

Läs mer

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam Logistik #6 EFFEKTIVITET, MILJÖ OCH EKONOMI I SAMSPEL FÖR KONKURRENSKRAFTIGA LOGISTIK- OCH GODSTRANSPORTLÖSNINGAR RFID-experten

Läs mer

artneren affärstidning

artneren affärstidning Supply chain artneren affärstidning från Sonat 1#-2011 Sund Birstas Erik Karlström: Bättre service och mer än 30% lägre transportkostnader Maria Huge Brodin: Kompetenshöjning behövs hos transportköparna

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson. Reportage från Sonats operativa center i Örebro. Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar

Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson. Reportage från Sonats operativa center i Örebro. Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar En affärstidning från Sonat #2 2013 Reportage från Sonats operativa center i Örebro Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar Innehåll 4 6 8 12 14 15 16 18

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Würth imponerar Så lyckas det världsledande industriföretaget hantera 200 000 artiklar i sortimentet utan att tappa några bollar.

Würth imponerar Så lyckas det världsledande industriföretaget hantera 200 000 artiklar i sortimentet utan att tappa några bollar. Som VD för Cervera, med förståelse för logistikfrågor ur ett ledningsperspektiv, blir hon en utmärkt representant för detaljhandeln Mats Abrahamsson om att Cerveras vd Yvonne Magnusson tar plats i juryn

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER

7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 6 / November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS 7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER Underleverantörer Allt

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 9. Deember 2008

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 9. Deember 2008 Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 9. Deember 2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Citybanan löser upp getingmidjan Utbilda istället för att avskeda Varför bilindustrin drabbats

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Business Intelligence MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 BPM - ökad effektivitet och bättre användarstöd Läs mer sid.18

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Sommarnummer Låt transporterna ta vattenvägen Lean på Scania, Volvo och i Vara Miljölogistik

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer