TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS. Internet of things förändrar allt. Alan Waller om supply chain innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS. Internet of things förändrar allt. Alan Waller om supply chain innovation"

Transkript

1 FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN NUMMER 1/2015 TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Internet of things förändrar allt Martin Christopher, Mats Abrahamsson och Bo-Inge Stensson om förmågan att hantera ökad komplexitet Alan Waller om supply chain innovation Intervju: Stefan Fölster om näringslivets automatisering

2 maxipacker Made in Smålandsstenar. Works worldwide. Just nu lyfter EABs Maxipacker pallar över hela världen med olika volymprodukter - från färskvaror och kolonialvaror, till kapitalvaror och förbrukningsprodukter. Vårt patenterade, och numera mycket väl beprövade, system Maxipacker är framtaget för att möjliggöra maximalt utnyttjande av lageryta, funktionalitet, driftsäkerhet över tid samt en säker och ergonomisk arbetsmiljö. Läs mer om oss på

3 Who designed your Supply Chain? The basic premise of an efficient supply chain is that it has been designed based on the market requirements. Optilon has helped several of the largest companies within the Nordic region with analysis in Supply Chain Design, answering: > What does it cost to serve > Where should production facilities > How do mergers and acquisitions > How does the risk and variability a specific customer? impact the supply chain? and distribution centers be located? effect cost and service? Optilon creates sustainable business value through solutions based on leading Supply Chain applications. Our focus areas are Supply Chain Design, Service Optimization and Supply Chain Planning. Optilon operates globally from offices in Stockholm, Malmo and Helsinki. Our goal is that all customers become reference customers within 6 months after project closure.

4 LEDARE 1/2015 Supply chain brains Jag tillhör den skara upplysningsmänniskor som tror stenhårt på att kunskap baserad på vetenskap är av godo och gör en enorm skillnad. Inte ett så kontroversiellt ställningstagande tänker du kanske. Men kom ihåg att världen inklusive företag och organisationer är full av vidskeplighet, tro, tyckande och därmed raka motsatsen till kunskap härledd ur erfarenhet och systematisk forskning. Tidningen Supply Chain Effect har ända sedan starten för 6 år sedan haft som ambition att fylla det tomrum som finns vad gäller kompetensutvecklande, aktuella artiklar och reportage inom supply chain management och logistik. Artiklar med framgångsrika case, best practice, nya innovationer och värdefulla erfarenheter i teori och praktik helst i kombination. Mycket nytt 2015 Under 2015 har vi mot den bakgrunden inlett samarbeten med ledande forskare vid Linköpings universitet, Stockholms Universitet och Centrum för detaljhandelsforskning vid Lunds Universitet. Forskare med en bred och djup samlad kompetens inom alla delområden i supply chain. Tillsammans ska vi presentera populärvetenskapliga artiklar baserade på aktuell forskning, teori och praktik. Som komplement till den akademiska förstärkningen har även ett antal framstående praktiker från marknadsledande företag engagerats som skribenter. Här blir fokus ännu mer på verkliga case, best practice och handfasta råd. Nya sceffect.se Hittills har Supply Chain Effects webb sceffect.se i första hand varit en plats för nedladdning av vår e-tidning, utgivningsplaner och för registrering av prenumeration. I början av april i år ska det bli ändring på den saken. Då lanseras nya sceffect.se. Den nya webben är inte bara snyggare, modernare och tydligare. Den uppdateras dagligen med aktuella budskap, fördjupande texter och inspirerande läsning. Till nytta för läsare, annonsörer och partners. De nya samarbetena finns det flera exempel på i detta nummer av tidningen och det kommer ännu mer framöver! Trevlig läsning! Stefan Karlöf Chefredaktör, e post: Redaktion Supply Chain Effects namnkunniga redaktion leds av chefredaktör Stefan Karlöf som samverkar med några av de främsta specialisterna, konsulterna och skribenterna inom supply chain management. Redaktionsråd Professor Mats Abrahamsson, Kjell Rundqvist, VD i Sonat, Sven Olof Kulldorff, styrelseproffs och f.d. inköpsdirektör i Ikea och vvd i ICA, Johan Jemdahl, Senior Executive Ericsson. Tryck Ineko Layout Michael Kvick Partners Supply Chain Effect har ett innehållssamarbete med ledande forskare på Linköpings universitet/tekniska Högskolan, Stockholms Universitet/Stockholm Business School och Lunds Universitet/Centrum för handelsforskning. Medarbetare i detta nummer Alan Waller, VP Supply Chain Innovation, Solving Efeso, Mats Abrahamsson, professor, Martin Christopher, adj. professor, Bo-Inge Stensson, Senior vice president, SKF, Pär Sandström, logistikkonsult, Mandar Dabhilkar, tekn.dr/docent samt Michael Kvick, formgivare 4 Supply Chain Effect 1/2015

5 Svensk tillverkning! FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN INNEHÅLL 1/2015 TEMA: Framtidens supply chains? 6 Framtidens scm - Förmåga att hantera ökad komplexitet 8 Mats Abrahamsson, Martin Christopher och Bo-Inge Stensson. Internet-of-Things omvandlar försörjningskedjorna 16 Har du jobbet kvar när försörjningskedjorna automatiseras? 20 Intervju med Stefan Fölster Intervju: Framtidens lager är smart och automatiserat 24 Foto: istockphoto.com Resiliens hantera det oförutsedda i försörjningskedjan 28 Mandar Dabhilkar Krönika: Trender och framtid inom varuförsörjning och logistik 34 Pär Sandström Prenumeration Som prenumerant på Supply Chain Effect så får du 4 ggr per år ett fullmatat magasin som består av det bästa av det senaste inom supply chain management ett skarpt innehåll med höjd i tanken som hjälper dig att få ut den fulla effekten ur er supply chain. En prenumeration under ett år kostar 499 kr inklusive moms. Beställ din prenumeration genom att skicka ett mejl till: Annonser Med Supply Chain Effect når du de allra viktigaste beslutsfattarna i supply chain. Personer som fattar tunga beslut om investeringar, sourcingstrategier, leverantörssamarbeten, varuförsörjning, logistikstrategier samt beslut om konsult och systemstöd för supply chain. Kontakta gärna vår annonsansvarige för bokning och mer information: Ronny Jarestrand, telefon: , mobil: , e post: Supply Chain Effect 1/2015 5

6 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Framtidens supply chains är redan här I bland känns det som att utvecklingen i världen går långsamt. Som att det mesta är som vanligt. Men förändringstakten är hög vad gäller det mesta inte minst kunskapsutveckling, teknologiutveckling, företagande och välstånd. Och bakom all denna utveckling finns människan. Är det inte paradoxalt att människan är upphovet till all utveckling men samtidigt den kraft som starkast motverkar förändring? Av Stefan Karlöf Just detta är orsaken till att framtidsvisioner och idéer alltid slår igenom långsammare än vi tror. Även när tanken, visionen eller idén är fullt logisk, av godo och omedelbart realiserbar så tar det alltid ganska lång tid för det nya att slå igenom på bred front. Det gäller i vår tid exempelvis visionen om det kontantlösa samhället likväl som det papperslösa samhälle som det talats om i decennier. Eller visionen om det jämställda samhället vilket ju kan tyckas okontroversiellt och vettigt. Nu ska vi inte närmare fördjupa oss i frågan om varför vi människor förändras så långsamt, utan nöja oss med att konstatera att idéer, tekniker och möjligheter förändras mycket snabbare än vi människor. En följd av detta faktum är att det är svårt att veta när och i vilken omfattning framtidens supply chains kommer att bli dagens supply chains. Delvis är det nya redan här i alla fall i tanken och delvis återstår det att förverkliga. På temat Framtidens supply chains fördjupar vi oss i några av de mest spännande utvecklingstrenderna just nu inom supply chain och logistik. Ökad komplexitet En följd av näringslivets globalisering, värdekedjornas fragmentisering och allt fler segment och produktvarianter är att komplexiteten i försörjningskedjan ökar lavinartat. Om detta och hur komplexiteten kan mötas resonerar Martin Christopher, Mats Abrahamsson och Bo-Inge Stensson om under rubriken Framtidens supply chain management förmåga att hantera komplexitet. Sidorna Supply Chain Effect 1/2015

7 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Osäkerhet och risk Av delvis samma orsaker som den ökade komplexiteten ökar även osäkerheten och risken i försörjningskedjan. Med allt längre transportavstånd, allt fler involverade aktörer på fler kontinenter ökar riskerna hela tiden. Leverantörsrisker är förstås en huvudfråga för alla som köper eller producerar globalt. Riskerna är flera, men särskilt allvarligt är risker av typen naturkatastrofer, råvarubrist samt politiska och finansiella risker som kan omöjliggöra leverans eller snabbt förändra andra förutsättningar. Att förutse och mentalt förbereda sig för olika scenarios är grundläggande. Men i ökad utsträckning bygger företag upp funktioner och processer som hanterar riskerna när de uppstår. Det handlar om att bygga Supply Chain Resilience med målet att en viss oförutsedd händelse ska hanteras så snabbt som möjligt med minimal påverkan på flöden och kunder. Om detta skriver Mandar Dabhilkar en intressant artikel på sidorna Multikanal/omnikanal Tjatiga ord för något så banalt som att vi numera köper och konsumerar med datorer, paddor och mobiler? Både ja och nej. Visst, ibland handlar det mer om att köparen eller kunden kan välja på vilket sätt en produkt ska köpas eller beställas. Men allt oftare handlar det om att försörjningskedjan behöver anpassas och utvecklas för nya mönster och nya behov. internet of Things Ett flummigt ord som får varningsklockorna att ringa hos alla som upplevde utvecklingen under den så kallade internethypen, Men bakom uttrycket Internet of Things, finns en massa intressanta utvecklingstrender och praktiska tilllämpningar med stor påverkan på försörjningskedjans effektivitet, snabbhet, flexibilitet och värdeskapande. Mer om ämnet på sidorna Ännu mer automatisering Under hela nittonhundratalet har industrins produktion automatiserats allt mer med robotar och datorer. Inom supply chain har även lagerproduktion och godshantering automatiserats. I framtiden förutspås automatiseringen drivas ännu längre och påverka allt från maskinoperatörer och chaufförer till försäljare, revisorer, läkare och annan vårdpersonal. Mer om detta i en intervju med Stefan Fölster, sid samt med en intervju med Ralf Büchner, Director Global Solution Managment E-Commerce och Pano Papamanoglou, Head of Global Solution Management, Swisslog. Sidorna Supply Chain Effect 1/2015 7

8 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Framtidens SCM Förmåga att hantera ökad komplexitet Av Mats Abrahamsson, professor, Linköpings Universitet, Martin Christopher, emeritus professor Marketing & Logistics och Bo-Inge Stensson, Senior Vice President Group Purchasing, SKF I grunden handlar utvecklingen av framtidens SCM om att företag behöver öka sin förmåga att hantera komplexitet. Komplexitet i försörjningskedjor är mångfacetterat eftersom en internationell supply chain består av många oberoende enheter som länkas samman på olika sätt beroende på hur relationen ser ut mellan de olika enheterna. Detta gör en försörjningskedja till ett mycket komplext system att utforma leda och styra. Komplexiteten drivs dessutom av flera olika faktorer. En är den allt mer omfattande outsourcingen av aktiviteter som tidigare utfördes inom företaget. Outsourcing kombineras dessutom ofta med off-shoring, d.v.s. man flyttar verksamheten till andra länder där produktionskostnaden är lägre. Men komplexiteten drivs också av det ökade kravet på individualisering av produkter som leder till att produktportföljen för manga företag ökar markant, vilket I sin tur leder till mer komplicerade inköpsoch försörjningsprocesser. Effekten av den ökade komplexiteten är både ökade kostnader och ökade leveransrisker, men också att man inte klarar att hantera den höga flexibilitet som krävs. Kopplingen mellan komplexitet och kostnader är uppenbar. Ju fler noder och länkar i en supply chain desto högre blir transaktionskostnaderna och transportkostnaderna. På samma sätt driver en ökad variantrikedom lagerhållningskostnader och kapitalbindning, samt högre kostnader för eftermarknad och reservdelshållning. Ett ökat antal nätverkskopplingar och ömsesidiga beroende mellan företag i en supply chain kan leda till att hela systemet fallerar om kritiska noder och länkar inte fungerar som planerat sårbarheten blir helt enkelt större. Men ökad komplexitet är inte bara av ondo det finns god komplexitet och dålig komplexitet. God komplexitet uppstår då man har byggt upp en förmåga att utveckla, leda och styra stora och komplexa system som resulterar i en differentiering som gör företaget unikt på marknaden och som kan leverera produkter och tjänster med ett högt kundvärde. En sådan god komplexitet kan dessutom bidra till att minska en potentiell risk genom att i systemet bygga in alternativa försörjningslösningar för kritiska produkter. Den dåliga komplexiteten uppstår på samma sätt om förmågan att utforma och leda komplexa system saknas, vilket leder till mer eller mindre kaos med mycket brandkårsutryckningar och andra dyra åtgärder som behövs för att hålla systemet vid liv. Kort sagt; de växande globala försörjningsnätverken präglas av ökad komplexitet och därmed ökad risk. Lägg därtill alla de andra faktorer i omvärlden som skapar en ökad turbulens och volatilitet för globala verksamheter. Sammantaget leder den här utvecklingen till ett ökat behov av anpassningsförmåga till olika utvecklingsscenarios. Det krävs dynamiska förmågor. Behovet av att utveckla dynamiska förmågor Behovet av högre dynamik återspeglas i strategilitteraturen av begreppet Dynamic Capabilities eller med vår försvenskning dynamiska förmågor. Genom att lägga till ett antal dynamiska förmågor till sin resursbas kan företag och organisationer långsiktigt upprätthålla sin konkurrenskraft i en turbulent och föränderlig värld där förutsättningarna hela tiden ändras. En av de viktigaste dynamiska förmågor som har identifierats av forskaren 8 Supply Chain Effect 1/2015

9 Vi gör allt som Leif Johanson lovar. I Viared utanför Borås pågår ständigt en febril verksamhet. Här ligger Ellos centrallager varifrån man dagligen skickar ut tiotusentals paket till kunder i hela Norden. För att det här ska fungera samarbetar Ellos med PostNord. Vi har ju inga fysiska möten med våra kunder, så därför är det extra viktigt att vi håller vad vi lovar, säger Leif Johanson, operativ chef på Ellos Group. Vi måste leverera till rätt plats och i rätt tid. Har vi sagt att varan ska komma fram dagen därpå ska den göra det, till och med om man beställer på en söndag. För att det ska fungera behöver man en riktigt bra partner inom logistik. Och det har vi lyckligtvis. Se mer om vårt samarbete på postnordlogistics.se/ellos PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.

10 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS David Teece är förmågan att uppfatta och påverka möjligheter och risker/hot så att man kan fånga de möjligheter som uppstår, är grundläggande dynamiska förmågor i ett modernt företag. En grundläggande uppgift för alla företag blir därmed att skanna av, undersöka och utforska omvärlden såväl inom som utanför den egna organisationen och omsätta detta i analyser om vad som företaget behöver förändra i verksamheten. Men det räcker inte att analysera omvärlden (Sensing). För att vara konkurrenskraftig över tiden behöver man också utveckla olika hypotetiska scenarier för hur omvärlden kommer att utvecklas i olika avseenden och utifrån dessa bygga upp en förmåga att kunna agera mycket snabbt. Denna förmåga ska inte i första hand vara knuten till individer, utan till en organisatorisk förmåga som behöver byggas upp och som är mindre sårbar än om den är knuten till en viss individ. När företaget uppfattar en möjlighet på marknaden gäller det att så snabbt som möjligt fånga den (Seizing). Det innebär att det krävs öppenhet och flexibilitet fram till den punkt då det är tydligt hur en viss marknad eller teknologi kommer att utvecklas. Därefter krävs det snabb handling och en förmåga att omforma verksamheten till nya de nya förutsättningarna med bibehållen hög operativ effektivitet (Reconfiguring). Att snabbt ställa om verksamheten till nya förutsättningar, kräver att morgondagens företagsledare har förmågan att hantera flera dimensioner i det strategiska arbetet på samma gång. Strategisk utveckling och marknadspositionering samtidigt med operativ utveckling och praktisk förändringsförmåga. Dynamik är med andra ord inte detsamma som flexibilitet. Flexibilitet handlar primärt om att kortsiktigt anpassa den operativa verksamheten till nya kundkrav. Dynamik handlar om att över tiden anpassa hela verksamheten i de tre dimensionerna marknadspositionering, operativ utveckling och förändringsförmåga. SKFs arbete uppströms för att skapa värde nedströms Svenska SKF är ett företag som medvetet har arbetat med att öka sina dynamiska förmågor för att svara upp mot de utmaningar som de möter på en global, konkurrensutsatt och osäker marknad. Detta beskrivs på ett tydligt sätt med följande citat i årsredovisningen från Our focus is to manage the uncertain macro economic environment through a cost down and lean approach and effectively drive waste out from our operations while at the same time investing in our business and our resources to better support our customers. Business Excellence is firmly rooted into our operations and Six Sigma and Lean are critical tools to achieve the objectives of continuous improvement and cost leadership (SKF Annual Report, 2013, p.39). En viktig hörnsten i SKFs arbete med at ta sig an den turbulenta och dynamiska omvärld som företaget verkar i har varit förändringen av den traditionella industriella ansatsen där kapacitetsutveckling är prioriterat till ett fokus på att göra hela supply chain så flexibel och dynamisk som möjligt. En del av detta är insikten att SKF inte endast konkurrerar med sina egna resurser som grund utan med all den kompetens och förmåga som finns i deras försörjningskedja som helhet. Drivet av nyckelorden Customer Focus Everywhere så har inköps- och SCM-organisationen bidragit till att SKF ska kunna leverera ett högre värde till sina kunder genom efterfrågestyrda försörjningskedjor. Det sker genom att koppla samman kundefterfrågan med leverantörerna och deras utveckling och på så sätt öka tillgängligheten av varor samtidigt som kostnaderna minskas. En del av detta är SKF Responsible Sourcing Programme som säkrar att leverantörerna lever upp till SKFs omfattande code of conduct. SKF har dessutom höga krav på att minska CO2- emissionerna från sin verksamhet, varför speciella program har utvecklats för de mest energiintensiva leverantörerna. En nyckel för att kunna öka försörjningskedjans totala prestation är förmågan att välja ut rätt leverantörer som bolaget kan växa tillsammans med. Det arbetet drivs utifrån modellen QCDIM (quality, cost, delivery, innovation and management). För att ytterligare stärka relationen med de viktigaste leverantörerna och för att säkra deras kompetens- 10 Supply Chain Effect 1/2015

11 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Bo-Inge Stensson Mats Abrahamsson Martin Christopher utveckling så bjuds 100 av dessa in till SKFs årliga globala leverantörsdag där de får del av SKFs strategier och mål, samtidigt som de bästa leverantörerna premieras utifrån QCDIM-modellens nyckeltal. En annan viktig faktor för SKF är att säkra tillgången på viktiga råvaror, främst olika typer av metaller som behövs för tillverkning av högkvalitativt stål. Därför har man etablerat ett långsiktigt strategiskt arbete med de mest affärskritiska leverantörerna. Ett exempel på det är samarbetet med en kinesisk leverantör av stål, vars främsta tillgång ur supply chain-synpunkt är att dom äger en gruva i Australien där de viktiga metallerna utvinns. På så sätt säkrar SKF tillgången till det högkvalitativa stål som behövs för lång tid framöver. Sammanfattningsvis så har SKF under de senaste åren utvecklat ett antal viktiga dynamiska förmågor för att kunna hantera bolagets allt mer komplexa försörjningskedjor: Uppgradering av leverantörsbasen i syfte att kunna inkludera de viktigaste leverantörerna i SKFs totala resurs- och kompetensbas, vilket behövs för att kunna leverera högt kundvärde. Visibilitet genom hela försörjningskedjan så att flaskhalsar succesivt kan jobbas bort och leveransbrister undvikas. Säkra tillgång till viktiga råvaror genom medvetet arbete uppströms i supply chain. Förmåga att organisatoriskt kunna agera snabbt för att svara upp mot förändringar i marknaden. Tydliga nyckeltal som bidrar till att de övergripande målen kan uppnås. Stödja och möjliggöra lärande både internt och tillsammans med leverantörer i syfte att öka leverantörernas kompetens och förmåga. Ledarskap som gör att alla, inklusive leverantörerna blir en del i processen att leverera maximalt kundvärde, t.ex. genom leverantörsutvecklingsprogram. Aktivt beslutsfattande som inkluderar CEO och bidrar till att ta bort barriärer som hindrar den planerade utvecklingen. Erfarenheterna från SKF och från forskningen i övrigt visar att framtidens supply chain management handlar om att göra verksamheter mer flödesorienterad genom ett medvetet arbete uppströms med leverantörerna i syfte att skapa mervärden för kunderna nedström. Men också att en medveten kompetenshöjning i hela försörjningskedjan behövs för att kunna svara upp mot global konkurrens och en dynamisk och osäker omvärld som kräver ständiga ompositioneringar och förändringar av verksamheten. Utvecklingen påkallar ett stort kompetensbehov Världen förändras i allt snabbare takt. Den tekniska utvecklingen erbjuder ständigt nya möjligheter och skapar nya förutsättningar för logistiken. Marknader blir mer internationella och globala på samma gång som de blir mer diversifierade och unika. Försörjningskedjorna bir längre och nätverken med olika beroendeförhållanden mellan företag mer komplexa vilket är en utveckling som kommer att accelerera de kommande åren. Orsaken är den tilltagande globaliseringen och en ökad konkurrens, kostnadsjakt och krav på miljömässig hållbarhet. Den här utvecklingen drivs av ett antal övergripande internationella och globala trender som kommer att påverka Supply Chain Effect 1/

12 TEMA FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS de flesta verksamheter oavsett om vi vill det eller inte: Ökad globalisering innebär en kraftig ökning av världshandeln till 2030 (+10% per år enligt Oxford Economics), med BRIC-länderna som draglok. Framtida brist på råvaror innebär att för svensk industri viktig råvaruförsörjning kommer att sökas globalt och från flera marknader än tidigare samtidigt som behovet av återvinning för återanvändning och recirkulering av råvaror ökar. När huvuddelen av framtida marknadspotential finns i BRICländerna och miljökostnaderna ökar, så ställer det krav på en mycket mer effektiv och miljömässigt hållbar logistik jämfört med idag. Förändrade köpbeteenden med högre grad av t ex e-handel innebär nya kundkrav på transporter, både i termer av snabbhet, men också att kunder styr sista milen genom sena val av leveransplats och snabbare och smartare returer. Tillgången på information ökar mycket snabbt, vilket är nyckeln till mer innovativ logistik i framtiden. Mer information leder också till att kunderna kommer att stärka sin position visavi leverantörerna, vars prestationer kommer att mätas och följas upp i allt högre grad än tidigare. Utveckling av ny produktionsteknik som bl.a. kommer att ändra förutsättningarna för vad som kan lokaliseras lokalt och vad som behöver centraliseras i globala logistiksystem. Globalisering leder inte bara till ökade exportmöjligheter utan primärt till ökad konkurrens alternativa leverantörer finns alltid tillgängliga beredda att leverera motsvarande produkt billigare och snabbare. För många företag innebär globalisering att förmågan att kunna utforma, styra och leda global försörjningskedjor och nätverk är väl så viktig för konkurrenskraften som att ha effektiv produktion. Väl medvetna om den här utvecklingen tog de tre ledande universiteten i logistik och SCM i Sverige, Linköpings Universitet, Lunds Universitet och Chalmers, tillsammans med en lång rad företag och organisationer och på uppdrag av Vinnova, fram en strategisk innovations- och forskningsagenda för framtidens logistik för drygt ett år sedan. Agendan beskriver på ett tydligt sätt de utmaningar som vi står inför i framtiden och vad som behöver utvecklas för att möta dessa utmaningar.* I det arbetet konstaterades att kunskaper i modern logistik och SCM har en avgörande betydelse för många företags förmåga att möta marknadens allt högre krav på värdeskapande, lönsamhet, tillväxt, snabbhet och en hållbar utveckling. Logistikkompetens blir en strategisk resurs/tillgång som gör det möjligt att i varje given situation orkestrera nätverk av resurser och därmed skapa effektiva försörjningskedjor (supply chains). En sådan orkestrerande roll förutsätter en systemkunskap och en förmåga att designa, styra och utveckla stora system. Vi konstaterade också att det primärt inte handlar om att utveckla nya modeller utan att det är väl så viktigt att öka näringslivets förmåga att ta till sig modeller och teorier om hur man utformar, organiserar och styr komplexa system. HUR-frågan med implementering i fokus är i det här sammanhanget väl så viktig som VAD-frågan. *) 12 Supply Chain Effect 1/2015

13 EFFEKTIVA LOGISTIK- LÖSNINGAR FÖR LAGER OCH DISTRIBUTION SWISSLOG UTVECKLAR, PROJEKTERAR OCH LEVERERAR EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR Vi erbjuder lösningar och tjänster från en enda källa från rådgivning och design till implementering och livslång kundservice. Arbetar du med att få saker på plats? I så fall har du världens viktigaste jobb. Logistik och makt Niklas Gustavsson från AB Volvo talade på Logistik & Transport 2014 Årets konferensprogram finns på Utan logistik stannar både samhälle och näringsliv. Med rätt planering ger bra logistik affärsnytta och stärkt konkurrenskraft. Därför är du viktig. Och Logistik & Transport din viktigaste mötesplats. En gång om året träffas experter, företag och yrkesfolk i Sveriges logistikhuvudstad Göteborg för att dela erfarenheter, göra affärer, uppdatera sig och diskutera framtid. Hjärtat är det tunga konferensprogrammet, där de som vet mest delar med sig av sina kunskaper och bästa idéer. Du hittar det uppdaterade programmet på vår webbplats. En nationell arena för kunskap, framsteg och affärer. Anmäl dig idag! OFFICIELL MEDIAPARTNER: MEDIAPARTNER: Transportnytt Intelligent Logistik

14 AKTUELLT Än lever mässan som mötesplats Ryktet om mässans snara död tycks överdrivet. I alla fall om man betraktar den uppsjö av mässor, events och konferenser inom logistik, inköp och varuförsörjning som planeras under Mässdeltagandet ökar, liksom antalet utställare. Trots att mötesformen på sätt och vis är ganska tidskrävande för alla inblandade och kanske inte alltid levererar en upplevelse i världsklass. Men några mässor har redan hunnit avverkas och många är på gång under året. Närmast är det Easyfairs som arrangerar Logistik Sverige/Danmark den mars på Malmömässan. Den maj är det Logistik & Transport som för säkerhetsskull kör årets mässa i tre hela dagar och har med truckbranschen och ett omfattande konferensprogram. Den 23 september är det 600 Minutes supply chain på Clarion Hotel. En konferens som allt mer fått karaktären av mässa och konferens. Samtidigt (23-24 september) är det dags för Logistikmässan i Kista, även den med ett seminarieprogram. Den 6-8 oktober genomförs Elmia Future Transport på Elmiamässan i Jönköping med mängder av seminarier och namnkunniga talare. Nämnda events är de mest tongivande i Sverige. Men det finns många fler. Vidgas perspektivet till våra närmast grannländer och till Tyskland, Frankrike och Storbritannien ökar antalet mångfalt. Framöver kommer du kunna följa aktuella events inom supply chain management och logistik i och utanför Norden på vår nya webb sceffect.se. Där ger vi vår syn på de olika mötesplatsernas inriktning, position och styrkor. Vilken blir Sveriges bästa logistiklösning 2014? Foto: PostNord PostNord Sveriges chef Anders Holm Det årliga logistikpriset PostNord Logistics Award hyllar och belönar innovativ och effektiv logistik. I början av mars utsågs fyra logistiklösningar till finalister i tävlingen. Apotea för sin genomtänkta, effektiva och snabbväxande e-handelslogistik för läkemedel, Electra Sweden för den innovativa service- och logistiktjänsten Installationsportalen, Ericsson för sin globala funktion för att motverka, hantera och minimera konsekvensen av oförutsedda händelser i försörjningskedjan och Logistikbolaget för sina bemannade funktioner för samordning av logistik, återvinning och returhantering i köpcentrum. Den 27 mars offentliggör PostNord Sveriges chef Anders Holm vilken lösning som slutligen kammar hem det prestigefyllda priset. Mer om finalisterna, priset och prisutdelningen på postnordlogistics.se. 14 Supply Chain Effect 1/2015

15 AKTUELLT Kampen om dagligvarorna 20 maj i Göteborg Den ständigt pågående kampen i dagligvarubranschen går vidare. Sedan årtionden har det pågått en fajt mellan de starka varumärkena och detaljisterna om vem som ska äga distributionen, utrymmet i butikshyllorna och konsumenternas gunst. Med den ökade e-handeln med dagligvaror rubbas kanske makten igen och dagligvarorna rundar butiken och kör direkt hem till konsumenten? Om detta samtalar en rad toppnamn vid årets Logistik & Transport i Göteborg den 20 maj. På talarlistan finns bland annat Tomas Kull, ägare VD och grundare av Mathem.se, Carl Ceder, Logistikchef, Lidl Sverige, Erik Sandberg, Docent Associate Professor, Henrik Hjalmarsson, VD, Findus, Johanna Småros, Skandinavienansvarig och grundare av RELEX, Kristian Hamberger, Logistikchef, Mat.se och Sven-Olof Kulldorf, Styrelseproffs. Mer om programmet på logistik.to. Johanna Småros, Skandinavienansvarig och grundare av RELEX Foto: Relex "The system reduces fuel, personnel and administration costs and meets all requirements." YOU RE THE EXPERT. MAKE SURE YOU STAY THAT WAY. You re experts at making sure your delivery vehicles keep on delivering. We re experts at helping you do it better. Our software, hardware and services help you move everything from your warehouse to your customers in smarter ways, so they get goods faster, and you distribute them cheaper. Don t just take our word for it. Ask an expert. consafelogistics.se/iwantproof Supply Chain Effect 1/

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken Foto:Swisslog Swisslog AB Brodalsvägen 13B, Box 4 SE-433 38 Partille Tel. +46 31 336 60 00 wds.nordic@swisslog.com Swisslogs Logistikseminarium 14 april 2015 Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Richard Skogward CEO

Richard Skogward CEO Richard Skogward CEO Att berätta om Axelent Engineering skulle kunna ta en hel dag. Vi väljer den korta och snabbaste vägen: Vi har en enda uppgift Att skapa lönsamma flöden i våra kunders produktion Vi

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Nyckelord för anförandet

Nyckelord för anförandet Sweden Logistics Knallar med konkurrenskraft Knallar 3.0 från Sjuhärad Högskolan i Borås 4 april 2013 Dag Ericsson dag.ericsson@hb.se Nyckelord för anförandet Kundnärhet Enkelhet Sunt förnuft Partnerskap

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014

Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014 Magnus Höjman Supply Chain Professional of the Year 2014 Magnus Höjman på Clas Ohlson vann tävlingen och blev årets Supply Chain Professional 2014 i stenhård konkurrens av de övriga fem finalisterna. Juryns

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0

Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0 Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0 Anders Skoogh Assistant Professor Director of Chalmers Master s Programme in Production Engineering anders.skoogh@chalmers.se, 0733-668072 Industrie 4.0 - möjliggörare

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Det dynamiska företaget

Det dynamiska företaget Det dynamiska företaget Mats Abrahamsson Stefan Karlöf DET DYNAMISKA FÖRETAGET Om följsamhet och flödesorienterade affärsmodeller Det dynamiska företaget Om följsamhet och flödesorienterade affärsmodeller

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Future Smart Industry

Future Smart Industry Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen Blue Institute Örjan Larsson maj 2015 orjan.larsson@blueinst.com

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Detta dokument innehåller en sammanställning av frågor och svar om MA-system AB. Har du ytterligare frågor så tveka inte att kontakta oss. Kontaktperson: Marknadschef

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Arbetar ni med att reducera era koldioxidutsläpp?

Arbetar ni med att reducera era koldioxidutsläpp? 2 Branschenkät Branschenkät Status miljö- och klimatarbete 56 företag inom handel och leverantörer Svar från logistikansvariga på ledningsnivå Genomförd september 2009 Arbetar ni med att reducera era

Läs mer

Ta det personligt! Jan-Åke Jonsson VD

Ta det personligt! Jan-Åke Jonsson VD Det löser vi! Ta det personligt! Vi brukar säga att vi tar det personligt. Löften som håller, ett personligt ansvarstagande och gods som kommer fram i tid. Självklart får du alltid ett vänligt bemötande,

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 Ledning av logistik Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 IEI, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (c:a 400 anst.) LiU Linköpings Universitet Utb.vet.

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET PEDAB [P0433] Senast ändrad 15-06-10 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I KORTHET: ANALYTICS... 3 2. I KORTHET: CLOUD... 4 3. I KORTHET: MOBILITY... 5 4. I KORTHET: SECURITY...

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

AVANCERAD PROGNOSTISERING FMCG

AVANCERAD PROGNOSTISERING FMCG inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2014 DU FÅR MÖTA Andreas Sjöblom Per Sundeck Findus Kristian Ahlgren Supply Chain Planning Manager & Masterdata Manager Arla Jonas Vännström Demand Planner

Läs mer

Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning

Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Möjligheterna med SCM i byggsektorn BEAST Stockholm 2014-01-23 Framtidens konkurrenskraft handlar om förmågan att utforma, leda och styra

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR TELEKOM IDAG PRESENTERAR 25 APRIL BONNIER CONFERENCE CENTER I STOCKHOLM STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION TEMA REDO FÖR MOLNET MOLNTJÄNSTER Vad gömmer sig bakom begreppen? I PRAKTIKEN Ta del

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Fem vanliga fallgropar

Fem vanliga fallgropar EN MINIRAPPORT från CERTUS GROWTH Fem vanliga fallgropar vid utveckling i mindre bolag Av David Tegenmark, Certus Growth Certus Growth arbetar för att entreprenörer i kunskapsföretag ska lyckas. Vi bidrar

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Logistikens betydelse för e-handeln

Logistikens betydelse för e-handeln Logistikens betydelse för e-handeln Arne Andersson Sid 1 Sid 2 Är detta din bild av logistik? Trender Varför är logistiken viktig för e-handeln? Sid 3 Ehandel - Hur svårt kan de va? För mig är det inte

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

OM OSS. Bengt Östlund köpte Göthes AB 1964. Här demonstrerar han, högst upp till vänster, hur noga bokföringen sköttes för över 100 år sedan.

OM OSS. Bengt Östlund köpte Göthes AB 1964. Här demonstrerar han, högst upp till vänster, hur noga bokföringen sköttes för över 100 år sedan. + OM OSS Bengt Östlund köpte Göthes AB 1964. Här demonstrerar han, högst upp till vänster, hur noga bokföringen sköttes för över 100 år sedan. n Göthes AB är ett välkänt och välrenommerat företag med över

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel idag Organisation Individer som har något gemensamt tex arbetar för att uppnå ett gemensamt mål ( obs! ett

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer