Verksamhetsdriven och modellbaserad utveckling av affärssystem för FMV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsdriven och modellbaserad utveckling av affärssystem för FMV"

Transkript

1 Verksamhetsdriven och modellbaserad utveckling av affärssystem för FMV Generell problembild - Verksamheter och IT Så tänker vi - CoreEAF (Core Enterprise Architecture Framework) Systemuppbyggnad - FMV s system Andra modellbaserade exempel - Få men goda Fördelar med modellbaserat - Ett försök att kvantifiera SWEAN Konferens, Januari Tomas Jonsson, Genicore AB, 2015

2 Försvaret, Kustbevakning, MSB beställer av FMV FMV leder utveckling och upphandlar globalt Omsättning MSEK/år Orderstock/pågående projekt MSEK 1000 aktiva uppdrag Samtliga bilder från SWEAN Konferens, Januari Tomas Jonsson, Genicore AB, 2015

3 Genicore AB Teknik och metodleverantör. Utbildning, modellering, verktyg och IT-system baserade på Coremetoden. Bolag 2001 Världsledande på dokumentation av verksamhetskunskap och modellbaserad informationshantering. Partners - Enfo, KnowIT, Init, Inserve Samarbetar med Chalmers Industriteknik, IT-universitetet Göteborg, Försvarets Materielverk. Medlem i SESAM, försvarsindustrins nätverk för software engineering Tomas Jonsson, Chalmers Elektroteknik Elenergi, Telekom, Embedded system, Affärssystem Elektronik, programvara, informationsteori och metoder Konstruktör, projektledare, säljare, affärsutvecklare, forskande praktiker Gotland, Göteborg, Wien, Washington DC, Tokyo SWEAN Konferens, Januari Tomas Jonsson, Genicore AB, 2015

4 Kunskapsbarriären EA och modeller Målet bör vara Kommunicerbar formaliserad kunskap om verksamheter Verksamhet i ständig förändring Verksamhetskunskap Behöver föränderlig informationshantering Kommunikations- och kunskapsbarriären Levererar statiska tekniska lösningar IT-leverantörer och deras datasystem Kunskap om informationsteknologin som hårdvara och programvara Stora IT projekt 80% missar målen 50% används aldrig Miljarder SEK/år Största orsaken, bristande specifikationer SWEAN Konferens, Januari Tomas Jonsson, Genicore AB, 2015

5 Verksamheten CoreEAF (Core Enterprise Architecture Framework) Aktörer Förädlingen Det som finns Kunskapsmodell Organisationer Förädlingskedjor Verksamhetsfenomen Utveckling Aktörer Ansvarsfördelning Beslutsordning Information Motivation Organisationsutveckling Verksamhet Metod Process Aktivitet Nyckeltal Verksamhetsutveckling Affär/Uppdrag Produkter, Ärenden, Projekt, Kunder Affärsregler Marknadskanaler Affärsutveckling IT-system SWEAN Konferens, Januari Tomas Jonsson, Genicore AB, 2015

6 Core Systemarkitektur Informationsvyer Modell av verksamheten Informationsmotor SWEAN Konferens, Januari Tomas Jonsson, Genicore AB, 2015

7 Aktör Annat system Användarvyer/ Applikation Integrationsvyer FMV-Core Orderstock MSEK 1000 aktiva kunduppdrag 1200 Användare Alla NyttRa Business Intelligence Excelrapporter Malldefinitioner BI Data MPS B I Beställningar Ramses Uppdragsstyrning Prognos, uppföljning Leveransattest 4e generationens informationsmotor Modell Win7-64, av FMVs Linux, verksamhet WinServer och informationshantering & Web teknologier (första: Win3.1/DG UNIX) Agresso Bokföringsorder Betalningsbekräftelse Projektstruktur Coreplattformen Projekten Inköpare Adm/Ek SAP beställning leverans UH Upphandling Leverantörsbeställningar CDI e-faktura UH-Doc SIX Valutakurs GF Leveransrapportering Fakturagranskning Bokföringsorder Diners Resekost. VIP Tidrapport Förvaltning GU Grundinformation, klienter Användare, rollbehörighet, valutakurser, leverantörer... SäkAdm Inloggningsbehörighet UH Adm Upphandlingsregler Klausulsamling Prisomräkning CoreComManager Integrationsövervakning MPS Agresso FM-SAP CDI SIX Diners VIP CMS FM Materielplanmodell CM-modell SWEAN Konferens, Januari Tomas Jonsson, Genicore AB, 2015

8 Modell av verksamhetskunskap Förvaltningsorganisation Verksamhetsansvariga Beställaransvarig Modellansvarig Driftleverantör 8 SWEAN Konferens, Januari Första modell 1994 Ett 30 tal verksamhetsfenomen Efterhand absorberat information och regelverk från flera avvecklade system Nytt system 3 ggr/år Idag e generationens informationsmotor 230 verksamhetsfenomen 7 abstraktionsnivåer 400 relationer 3000 dataattribut 5600 regler och beräkningar Tomas Jonsson, Genicore AB, 2015

9 Interaktiv verksamhetsmodell Verksamhetens begreppsvärld och strukturer direkt till användarna Bygger på användarnas kunskaper Intuitivt och självinstruerande Förmedlar både verksamhetsinformation och verksamhetskunskap SWEAN Konferens, Januari Tomas Jonsson, Genicore AB, 2015

10 Ledande modellbaserade exempel Försvarets Materielverk - Core plattformen. Start 1980-talet, Bolag Genicore 2001 Modellstyrd (Core Modeling Language) informationsmotor för 3 olika IT-system. FMVs affärssystem - projekt, inköp, leveranser - planering, genomförande och uppföljning - beslutsstöd, integration (aktiva projekt 60 Mdr kr), ett system för scenarier av FM s långtidsplan för materiel samt ett CM-system. - Modellbaserat Helhetsperspektiv med Verktygsstöd Jeppesen Göteborg (f.d. Carmen, f.d. Volvodata) ägt av Boeing - Start 1980-talet, Bolag 1994 Modellmotor för optimering av bemanning av flygplansflottor. Kör modell (Jeppesen Rave Modeling Language) av regelverk för arbetstider, fackavtal, kostnader, önskemål etc. för 30% av all flygpersonal i världen. T.ex. Lufthansa koncernen, 285 destinationer, 620 plan, talet besättningspersoner - Modellbaserat med Verktygsstöd DSP (Department of Social Protection, University Dublin) Irland - Start 1990-talet, Första system Modellramverk som kör ett informationssystem för alla (70-tal) socialförsäkringar, pensioner, arbetslöshetsförsäkringar och program, omsätter 180 Mdr/år (ett system som successivt ersätter ett 30-tal åldrande IT-system, idag ca 3/år) - Modellbaserat Helhetsperspektiv SWEAN Konferens, Januari Tomas Jonsson, Genicore AB, 2015

11 Vinster: Kvalitet +3000% Kostnad -93% Modellbaserat med CoreEAF Skillnad i absoluta tal Besparing Kodrader 1) Dolda fel 2) Utveckling 3) kr kr kr 93 % Förvaltning i 10 år 4) kr kr kr 93 % kr kr kr 93 % Dolda säkerhetsproblem 2) Totalt på 10 år Besparingspotential Traditionellt Programkod Kostnad Affärssystem FMV 1) Ett affärssystem med motsvarande funktionalitet består av minst någon miljon rader programkod. En Core-modell kan beskrivas i ett programspråksliknande textformat vilket ger för FMV s affärssystem ca rader för informationskärnan och ca rader för användargränssnitt och integrationer. (SAP > 300 miljoner rader kod + verksamhetsspecifik konfiguration och anpassning, enligt Dr. Vishal Sikka, CTO för SAP) 2) Enligt Stefan Axelsson på Blekinge Tekniska Högskola, Sveriges ledande forskare på IT-forensics, finns det i vanlig kommersiell programvara i genomsnitt ett oupptäckt fel per 100 rader kod och ett oupptäckt säkerhetsproblem per 1000 rader kod. Detta påverkar både informationskvalité och säkerhet. Vi bortser här från att det allmänt anses att deklarativ kod, som i Core, reducerar risken för fel jämfört med imperativ kod som används för traditionella affärssystem. 3) En programmerare anses i genomsnitt i större projekt åstadkomma 10 rader testad och dokumenterad kod per dag, tämligen oberoende av programspråk. Vi bortser från att produktiviteten minskar med växande systemkomplexitet, dvs. kodmängd, och att 80% av stora IT-projekt missar målen. Antagen timkostnad 500 kr för traditionell programmering och 1000 kr/tim för Core-modellörer. 4) En schablonkostnad för förvaltning på 20% av utvecklingskostnaden, per år. Enligt en nypublicerad rapport från Radar Ecosystem är, för affärssystem, Total Cost of Ownership på 10 års sikt, 3,1-5,7 gånger initialinvesteringen. SWEAN Konferens, Januari Tomas Jonsson, Genicore AB, 2015

12 Sammanfattning FMV-Core modelldrivet intuitivt affärssystem Kunskapsbarriären och EA - Ökad kunskap, bättre kommunikation, minskad risk. Core EA - Det som finns, förädlingen och aktörer Core Systemarkitektur - Motor, modell, vyer. Interaktiva självinstruerande applikationer Andra exempel - Jeppesen/Boeing, DSP Irland Vinster - Kvalitet +3000%, Kostnad -93% SWEAN Konferens, Januari Tomas Jonsson, Genicore AB, 2015

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Är du nöjd med ditt analyssystem?

Är du nöjd med ditt analyssystem? Är du nöjd med ditt analyssystem? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt analyssystem? BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se Är du nöjd med ditt analyssystem? 3 Undersökningen BI Lifecycle satisfaction

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008

Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008 2008-05-16 1 Vad är eupphandling Hur ser de nya reglerna ut? ~ Några frågor & svar på Stora e-upphandlingsdagen den 15 maj 2008 Advokat Carl Bokwall och Jur.

Läs mer

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst Nummer 11. Vår/Sommar 2014 Internationell utrullning med effektiv metod Informationshantering när den är som bäst Usability sparar tid och pengar Jobba effektivt & smart med Integrationslösningar får systemen

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Magazine #8 2012. pågen För att minska personberoendet och få en modern plattform, beslutade Pågen att byta ut OLF mot Microsoft Dynamics AX. sid 8.

Magazine #8 2012. pågen För att minska personberoendet och få en modern plattform, beslutade Pågen att byta ut OLF mot Microsoft Dynamics AX. sid 8. Magazine #8 2012 Lesjöfors istone kan verkligen vår verksamhet. De lever upp till hur en konsult ska vara och göra och vi ser fram emot att vidareutveckla M3 10.1 tillsammans med istone" Kenth Wiipa Lesjöfors

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system UFV 2011/xxx Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system Problem, effekter och nytta 2011-11-01 Thomas Lind Fredrik Brattlöf Åsa Cajander Bengt Sandblad Bengt Göransson Anders Jansson

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

Inventarier KLK KS 001

Inventarier KLK KS 001 Objekt/Projekt Kommunledningskontoret inventarier Upprättad den 2014-04-29 Upprättad av Kommunkansliet Inventarier KLK KS 001 Investeringsbudgeten redovisar ett schablonbelopp för det kontinuerliga utbytet

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer