SL650 Bruksanvisning 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SL650 Bruksanvisning 1"

Transkript

1 SL650 Bruksanvisning 1

2 Bästa kund Tack för ditt val av Bea-fon SL650 Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde när det gäller den här bruksanvisningen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i tekniska specifikationer utan föregående meddelande. 2

3 Innehållsförteckning 1. Säkerhet Telefonens utseende Knappar och delar Bildskärmssymboler Komma igång Batterier Installera och avinstallera batteriet Ladda batteriet Slå PÅ/stäng AV telefonen Använda batteriet Batterinivåindikator Ansluta till nätverket SIM-kort Installera och avinstallera SIM-kortet Lås upp SIM-kortet

4 Ansluta till nätverket Samtalsfunktion Ström på/av för telefon Uppringning Direktuppringning Ring från telefonboken Obesvarat samtal Besvara samtal under ett telefonsamtal Nödsamtal Fotokontakter Ange telefonkontakt Ring fotokontakter Telefonbok Meddelanden Skriv meddelande Ordigenkänning:

5 Aktivera eller inaktivera automatisk ordigenkänning SMS MMS Inkorg Utkast Utkorg Skickade meddelanden Sändningsmeddelanden Meddelandeinställningar Samtalshistorik Sorteringsverktyg Alarm Kalender Uppgifter Kalkylator Stoppur Tjänster

6 Facebook Twitter Multimedia Kamera Bildvisningsverktyg FM-radio Filhanterare Inställningar Profiler Telefoninställningar Nätverksinställningar SOS-inställningar M1, M2, M Säkerhetsinställningar SIM-säkerhet Telefonsäkerhet Anslutning Bluetooth

7 Datakontoinställningar Samtalsinställningar Inställningar för SIM-kortssamtal Återställ fabriksinställningar Kopiera bilder till datorn Bilaga Vanliga frågor och svar Felmeddelande Underhåll och skötsel Innehåll i Bea-fon SL650: Grundläggande specifikationer: Certifieringsinformation (SAR) Information

8 Allmän information Tack för ditt val av vår mobiltelefon Bea-fon SL650. Den här bruksanvisningen innehåller allmän information och funktionsbeskrivningar. Den här telefonen med färgskärm är utformad för en nätverksmiljö av typen 2G GSM. Njut av god samtalskvalitet och hög dataöverföringshastighet i nätverket. Paketet innehåller ett laddningsbart batteri, laddare och andra tillbehör. Se avsnittet Tillbehör för mer information. Obs! För att garantera säkerheten, använd endast tillbehör som godkänts av telefontillverkaren. Om detta inte efterföljs innebär det en överträdelse av reglerna och villkoren för garantin. Om innehållet och skärmbilderna som beskrivs i den här bruksanvisningen inte överensstämmer med funktionen hos din telefon ska du följa skärmbilderna på telefonen. Vi förbehåller oss rätten att ändra bland telefonfunktionerna utan föregående meddelande. Den här bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. 8

9 1. SÄKERHET Nödsamtal Oavsett vilket land du befinner dig i kan du ringa 112 (eller andra nödsamtalsnummer) för att få akut hjälp. Obs! På grund av hur mobiltelefonitekniken fungerar kan vi inte garantera att det går att ringa nödsamtal. För din säkerhet Stäng av telefonen på sjukhus och i flygplan. Följ alla restriktioner. Trådlösa enheter kan påverka medicinsk behandling och orsaka störningar i flygplan. Vissa medicintekniska enheter, såsom hörapparater och pacemaker kan vara känsliga för externa radiofrekvensvågor. Kontakta tillverkaren av enheten eller din läkare innan du använder telefonen i närheten av medicintekniska enheter. Var speciellt noggrann med inställningarna av ringsignalsvolym och vibration om du har hjärtproblem. Följ alla skyltar och instruktioner i områden med potentiellt explosiv miljö, exempelvis bensinstationer och förvarings- och transportanläggningar för bränsle och kemiska ämnen. 9

10 Din telefon sänder ut radiovågor även i standby-läge. Stäng av telefonen när du får instruktioner om att göra det. Följ alltid gällande regler och bestämmelser i ditt område. Använd inte telefonen när du kör bil. Använd handsfree-funktionen, om den finns tillgänglig, och håll uppmärksamheten fullt riktad på körningen och vägen. Sväng av vägen och parkera innan du ringer någon eller besvarar ett samtal om körförhållandena kräver det. Om du tappar bort telefonen eller om den blir stulen ska du omedelbart informera din operatör för att hindra att SIM-kortet används. När du kontaktar din operatör behöver du uppge ditt IMEI-nummer. Detta är tryckt på telefonens baksida (du ser det när du tar ut batteriet), alternativt kan du slå numret *#06# för att söka ditt IMEI-nummer. Kopiera det här numret och spara det för framtida behov. För att förhindra att telefonen används om den kommer i orätta händer kan du låsa SIM-kortet eller telefonen och ändra lösenord vid behov. Ta inte ut batteriet utan att stänga av telefonen. Underlåtelse att följa de här instruktionerna kan resultera i dataförlust. När du kliver ur bilen ska du ta med dig telefonen eller lägga den i handskfacket för att undvika stöld. Förvara telefonen, batteriet och laddaren utom räckhåll för barn. 10

11 Information kring din användning av telefonen Förvara inte telefonen nära magnetiska kort och andra föremål med magnetiska egenskaper. Telefonens magnetiska funktion kan rensa information som finns lagrad på diskett, förbetalda telefonkort och kreditkort. Användning av telefonen nära analog telefon, tv, radio och automatiska kontorsenheter kan orsaka störningar och påverka mobiltelefonens funktion. Håll telefonen torr. Alla typer av vätskor kan angripa de elektroniska kretsarna. Förvara inte telefonen i extrema temperaturer. Håll telefonen borta från varma platser där temperaturen kan överskrida 60 C, exempelvis instrumentbrädan i en bil, fönsterbrädan, nära eld eller vid en tänd cigarett. Måla inte telefonen. Undvik att tappa telefonen och slå mot eller skaka telefonen. Du får inte plocka isär eller modifiera telefonen. Detta kan skada telefonen, orsaka läckage och förstöra den invändiga kretsen. Använd bara en fuktig trasa eller en torr trasa utan statisk elektricitet för att rengöra telefonen. Använd inte alkohol, thinner, bensen eller andra kemikalier eller rengöringsmedel med slipeffekt för att rengöra telefonen. Telefonen blir varm under normal användning och när batteriet laddas. Lämna inte telefonen utan batteri under en längre tid. Detta kan leda till dataförlust. 11

12 Metalldelarna i telefonen kan komma att irritera känslig hud. Stoppa inte telefonen i bakfickan. Om du sätter dig på telefonen kan det skada den. Lägg inte telefonen längst ned i en väska. Du kan krossa den. När vibrationsläget är aktiverat ska du vara försiktig när du lägger ned telefonen, så att den inte faller från hög höjd eller flyttas närmare en värmekälla på grund av vibrationerna. Att observera kring batterianvändning Du får inte plocka isär eller modifiera dina batterier, eftersom det kan orsaka läckage, överhettning, brand eller explosion. Om du kastar batteriet i en eld kan detta orsaka brand eller explosion. Gamla batterier ska lämnas in till din återförsäljare eller kastas i enlighet med lokala föreskrifter. Kasta inte batteriet i hushållsavfallet. Kortslut inte batteriet med kablar, nålar eller andra metallföremål, och förvara inte batterierna nära halsband eller andra metallföremål, eftersom det kan orsaka läckage, överhettning, brand och explosion. Det finns risk att du blir blind om batterivätska tränger in i ögonen. Om detta händer får du inte gnugga dig i ögonen, utan du ska skölja dem ordentligt direkt med kranvatten och omedelbart kontakta sjukhuset. 12

13 Om utläckt batterivätska kommer i kontakt med huden kan det uppstå brännskador på huden. Tvätta huden med rikligt med vatten och kontakta omedelbart sjukhuset. Stoppa aldrig batteriet i munnen. Batterivätskan kan vara toxisk. Sluta använda batteriet om du märker att det blir varmare, och ändrar färg och form på ett onormalt sätt under användning, laddning eller förvaring. Håll batterierna torra. Använd inte och förvara inte batterierna nära eld, element eller andra platser med hög temperatur, eftersom det annars kan resultera i läckage, överhettning, brand eller explosion. Förvara batteriet på en sval och väl ventilerad plats utan direkt solljus. Ladda inte batteriet i mer än 24 timmar. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men blir i slutändan förbrukat. Batteriets livslängd förkortas för varje laddning. Vid byte av batteriet får du bara byta batterier som godkänts av telefontillverkaren. Skada som uppkommer till följd av användning av ej godkända batteriet täcks inte av garantin. 13

14 Trafiksäkerhet Använd inte telefonen när du kör bil. Håll full uppmärksamhet på körningen på vägen. Om det sker en olycka ska du stanna bilen på en säker plats och sedan använda telefonen. Följ alla lokala trafikregler och föreskrifter. Normala elektroniska system i bilen ska inte påverkas av RF-signaler (Radio Frequency) från din trådlösa telefon. Om du däremot misstänker att det uppstår någon skada till följd av RF-signaler på telefonen, ska du kontakta bilåterförsäljaren. Sluta använda telefonen i bilen tills en behörig tekniker har åtgärdat problemet. Stäng av telefonen om du befinner dig på en bensinstation eller annan plats där användning av trådlös utrustning är förbjuden. Placera och transportera inte telefonen tillsammans med antändbara eller explosiva ämnen, eftersom den inbyggda gnistbildaren kan avfyras, vilket kan orsaka brand. Flygplanssäkerhet Stäng av telefonen innan du kliver ombord, eftersom användning av en trådlös telefon på ett flygplan är farlig för flygplansfunktionen och kan störa det trådlösa telefonnätverket, vilket kan vara olagligt. Om du underlåter att följa de här instruktionerna kan det leda till rättstvist eller upphävande av rätten att använda GSM-mobiltjänsten. Kontakta kabinpersonalen om det skulle uppstå en nödsituation. 14

15 2. Telefonens utseende 2.1. Knappar och delar 15

16 1 Mottagare 2 Kamera 3 Vänster menyknapp - Vänster funktionsknapp 4 Höger menyknapp - Höger funktionsknapp 5 Uppringning 6 Ström-/slutknapp 7 Piltangent (upp). På viloskärmen kommer du till meddelandemenyn med hjälp av den här knappen. 8 Piltangent (ned). På viloskärmen kommer du till fotokontakter med den här knappen 9 Direktuppringningsnummer (M1, M2, M3) 10 Knappen *. Tryck på den här knappen på startskärmen för att ange följande symboler: */+/P/W. 11 Knappen #. Tryck länge på den här knappen för att växla mellan tyst läge i allmänna lägen; I redigeringsläge ändrar du inmatningssätt. 16

17 12 Volymknapp 13 Ficklampsknapp. Tryck länge för att tända ficklampan 14 Volymknapp 15 Reservskärm 16 LED-lampa för låg batterinivå (blinkar) och laddningsstatus-led 17 LED-lampa för textmeddelande och missade samtal (blinkar) 18 Kamera 19 Ficklampa 20 SOS-knapp 21 Högtalare 22 Headset 23 Laddningsuttag 17

18 2.2. Bildskärmssymboler Signalstyrka De vertikala staplarna visar nätverksanslutningsstyrkan. Telefonen tar emot signaler Nya meddelanden Den här ikonen visar när du får ett nytt meddelande. SIM-kortet innehåller ett oläst meddelande Inkorgen är full. Den här ikonen blinkar när inkorgen är full och du behöver radera meddelanden för att kunna ta emot nya meddelanden. Hörlur Den här ikonen visar när du kopplar in hörluren. Röst hörs från hörluren. Missade samtal Den här ikonen visas när du visar det missade samtalet. SIM-kortet innehåller ett missat samtal. Starta alarm Den här ikonen visas när du startar alarmet. 18

19 Larmtyp Ringsignal Tyst Endast tyst läge och vibration på Vibrera och Ringsignal Omdirigering av samtal Den här ikonen visas när du omdirigerar alla samtal. SIM-kortet har ställts in på omdirigering av samtal. GPRS Den här ikonen visas när GPRS-anslutningen är tillgänglig eller aktiv. Roaming Den här ikonen visas när telefonen är i roaming-läge. SIM-kortet använder roaming. Bluetooth Den här ikonen visas när Bluetooth är aktiverat. 19

20 Batteristyrka Den här ikonens färg ändras beroende på batteristyrka:,,, 3. Komma igång 3.1. Batteriet Batteriet ingår i förpackningen. Det är inte fulladdat i fabriken men räcker för att slå på telefonen. Låt batteriet dra ur helt ladda sedan i minst 12 timmar med telefonen avstängd. Batteriet når optimal status efter tre cykler med laddning och urladdning Installera och avinstallera batteriet För att installera batteriet tar du bort bakre luckan från telefonen genom att trycka ordentligt på luckan och skjuta ned den helt. Rikta in de guldpläterade kontakterna på batteriet i telefonen och tryck sedan in batteriet ordentligt på plats. Sätt tillbaka den bakre luckan. 20

21 För att demontera batteriet vänder du batteriet utåt från enhetens undersida Ladda batteriet Dra ut laddaren ur uttaget på telefonens sida. Anslut laddaren till ett AC-vägguttag. Den blinkande ikonen för batterinivån indikerar att batteriet laddas. När blinkningarna upphör indikerar det att laddningen är klar Under laddning känns laddaren och telefonen varma vid beröring. Detta är helt normalt Slå PÅ/stäng AV telefonen Så här slår du PÅ: tryck i flera sekunder på den röda knappen för att avsluta samtal Så här stänger du AV: tryck i flera sekunder på den röda knappen tills skärmen stängs av. 21

22 Varning: Den omgivande temperaturen för laddaren är 0 C-50 C. Används inte när temperaturen överskrider den här gränsen. Använd bara laddare som är godkända av telefontillverkaren för att garantera säkerheten. Om detta inte efterföljs innebär det en överträdelse av reglerna och villkoren för garantin Använda batteriet De angivna standby- och samtalstiderna är riktgivande. De faktiska värdena varierar med nätverksförhållanden, driftsmiljö och användningssätt. Följ lokala regler för kassering av batteriet (exempelvis återvinning). Kasta inte i hushållsavfallet. 22

23 Batterinivåindikator När telefonen är på, visas batterinivåindikatorn i övre högra hörnet på skärmen Ansluta till nätverket SIM-kort Mata in SIM-kortet (Subscriber Identity Module) i telefonen före användning. SIM-koret tillhandahålls av din nätverksoperatör. All information kopplad till nätverksanslutningen är registrerad på SIM-kortet, liksom kontaktinformation, såsom namn, telefonnummer och SMS som du ställer in för att lagras på SIM-kortet. Du kan ta ut SIM-kortet ur telefonen och mata in det i en annan GSM-telefon för att använda det. De flesta nya telefoner identifierar SIM-kortet automatiskt. Rör inte vid de guldpläterade kontakterna på SIM-kortet och håll det borta från elektricitet och magnetism för att undvika skador. Du kan inte använda telefonen om SIM-kortet skadats. 23

24 Obs! Innan du matar in och ut SIM-kortet ska du alltid se till att telefonen stängs av och kopplas från en extern strömkälla, annars kan både telefonen och SIM-kortet skadas Installera och avinstallera SIM-kortet SIM-kortet levereras vanligtvis installerat i ett specialkort. Metallkontakterna på SIM-kortet skadas lätt av repbildning, så ta ut det innan du installerar det i telefonen. Stäng av telefonen, ta bort bakre luckan, batteriet och eventuell annan extern strömkälla. Stoppa in SIM-kortet i SIM-kortsfacket. Rikta in det vinklade hörnet på SIM-kortet i facket. Skjut in SIM-kortet, se till att det sitter på plats, installera batteriet och sätt tillbaka bakre luckan. På samma sätt tar du ut SIM-kortet, stänger av telefonen, tar ut batteriet och SIM-kortet. 24

25 Lås upp SIM-kortet PIN-kod Din PIN-kod skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. Din PIN-kod levereras vanligtvis med SIM-kortet. Om den här säkerhetsfunktionen är aktiverad behöver du ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Du kan även inaktivera den här funktionen. För att låsa upp SIM-kortet håller du in strömknappen, så slås telefonen på. Ange PIN-koden. Efter tre felaktiga PIN-kodsinmatningsförsök spärras koden och du måste ange PUK-koden för att avblockera den. PUK-kod Den här koden krävs för att ändra PIN-låskod. Om koden inte medföljer SIM-kortet, ska du kontakta operatören. Efter tio felaktiga inmatningar av PUK-koden kan inte SIM-kortet användas längre. Kontakta operatören för att köpa ett nytt SIM-kort. Du kan inte redigera PUK-koden. Kontakta operatören om den försvinner. 25

26 Ansluta till nätverket Efter att SIM-kortet låsts upp söker telefonen automatiskt efter det registrerade nätverket eller andra lokala, tillgängliga nätverk. När anslutningen skapats visas namnet på nätverksoperatören överst på skärmen. Telefonen är nu i standby-läge, redo att ringa och ta emot samtal. 4. Samtalsfunktion Efter att installationen som beskrivits i föregående avsnitt slutförts kan du ringa och ta emot samtal med den grundläggande information som erbjuds i det här avsnittet. Obs! När du använder headsetet ska du koppla in/koppla ur headsetet försiktigt för att undvika skada på headsetuttaget. 26

27 4.1. Ström på/av för telefon Ström på Håll in för att slå på telefonen. Om PIN-koden krävs ska du läsa föregående avsnitt i den här guiden. Ström av I Standby-läge trycker du på 4.2. Uppringning för att stänga av telefonen. När nätverksoperatören visas på skärmen har telefonen övergått i Standby-läget och du kan ringa eller ta emot samtal. Om du har installerat SIM-kort visas båda nätverksoperatörerna på skärmen Direktuppringning Tryck på valfri sifferknapp för att öppna uppringningsskärmen. Du kan tilldela snabbuppringningsnummer (2-9) för 8 ofta använda telefonnummer. 27

28 Meny: Telefonbok Alternativ Telefonboksinställningar Snabbuppringning Hemsamtal Tryck på sifferknapparna och sedan på för att ringa telefonsamtalet. Skärmen visar namnet och telefonnumret till den person du ringer. Efter att samtalet gått igenom visar skärmen en tidsmätare som komplement till telefonnumret och/eller namnet på personen du ringer till. Internationellt samtal Skriv in symbolen + genom att trycka på och hålla in *, följt av önskad landskod och telefonnummer. Om du exempelvis vill ringa ett samtal till Tyskland, håller du in * tills + visas och anger sedan 49 (landskoden för Tyskland) och telefonnumret. 28

29 Ring från telefonboken Öppna telefonboken från huvudmenyn. Du kan använda bokstäver för att göra en snabbsökning av namnen Obesvarat samtal Om du har ställt in automatisk återuppringning ringer telefonen automatiskt upp det senast uppringda numret som inte besvarats Besvara samtal När det kommer in ett samtal meddelar telefonen dig genom vibration, ringsignal, vibration plus ringsignal etc. Namn och telefonnummer på den inringande visas på skärmen om nätverket stöder tjänsten. Du kan besvara eller avvisa samtalet. Om funktionen Samtal väntar är aktiverad (du behöver ansöka om den här tjänsten hos din nätverksoperatör) när du är upptagen i telefonen och du är upptagen i telefonen och det kommer in ett annat samtal meddelas du genom en kort signal. Du kan besvara eller avvisa det andra samtalet. Om du väljer att besvara det andra samtalet parkeras det aktuella samtalet. 29

30 4.4. Handlingar under ett telefonsamtal När du är upptagen i telefonen kan följande funktioner användas: Obs! Funktionerna kan variera med SIM-kort och nätverk. Parkera: Det aktuella samtalet parkeras och du och personen du ringer till hör inte varandra. När samtalet är parkerat kan du ta det igen eller avsluta samtalet genom alternativmenyn. Avsluta ett enkelt samtal: Avsluta det aktuella samtalet. Nytt samtal: Ring den motsatta parten för att skapa ett flerpartssamtal. Telefonbok: Öppna telefonboken och gör följande. Den här funktionen är praktisk när du ska söka efter telefonsamtal under ett telefonsamtal. Samtalshistorik: Öppna funktionsmenyn för samtalsregistreringar. Meddelanden: Öppna meddelandeskärmen och gör följande. Tyst: Öppna eller stäng lokal röstfunktion. DTMF: Öppna eller stäng DTMF-funktionen under samtalet. Du kan öppna uppringnings- eller telefonboksskärmarna för att ringa ett nytt telefonsamtal när det aktuella telefonsamtalet fortfarande pågår. 30

31 4.5. Nödsamtal Om du befinner dig i den region i ett GSM-nätverkssystem, som täcks av nätverket, ska du använda nödsamtalstjänsten även utan SIM-kort Fotokontakter En fotokontakt är ett namn/telefonnummer som registrerats utöver fotot av kontakten. När du använder registrerade telefonnummer går det även att välja ett registrerat nummer med fotokontaktboken, som visas i standby-skärmen genom en ikon längst nere till höger. Du kan spara upp till 8 kontakter, inklusive bilder i fotokontakter. Telefonen visar bilden för den här kontakten på skärmen när det finns ett inkommande eller utgående samtal. Obs! Fotokontakten stöder bara bilder med en upplösning på 240x320 pixlar, du kan ändra upplösningen för bilderna i kamerainställningarna. 31

32 Ange telefonkontakt 1. Tryck på piltangent ned på startskärmen för att gå till fotokontaktmenyn. 2. Växla med hjälp av piltangenterna till önskat kontaktnummer (1-8). 3. Tryck på the vänster funktionsknapp för att redigera fotokontakten. 4. Välj menyalternativet 5.Redigera och tryck på vänster funktionsknapp. 5. Ange namn och nummer i fälten (tryck på nummertangenten # för att växla mellan olika inmatningssätt). 6. Tryck sedan på piltangent ned för att gå till alternativfältet Bild för inringande. 7. Växla med hjälp av M1/M3-knappen till menyn Från fil och tryck på vänster funktionsknapp 32

33 8. Välj menyalternativet 2.Från fil och tryck på vänster funktionsknapp 9. Navigera med filhanteraren till mappen bilder, välj önskad bild och tryck på vänster funktionsknapp. 10. Kontrollera bilden med vänster funktionsknapp. 11. Om inmatningen är fullständig trycker du på vänster funktionsknapp, väljer menyn 1.Spara och sedan trycker du på vänster funktionsknapp Ring fotokontakter 1. Tryck på piltangent ned på startskärmen för att gå till fotokontaktmenyn. 2. Växla med hjälp av piltangenterna till önskade kontaktnummer (1-8) och tryck på den gröna samtalsknappen. 33

34 Huvudmeny 5. Telefonbok Du kan spara ett telefonnummer i minnet för SIM-kort eller telefon. Tryck på höger funktionsknapp i standby-läget och välj sedan telefonboken om du vill ange funktionen. Välj en kontakt i fönstret för kontaktlistan och tryck på vänster funktionsknapp för att verkställa: Visa: Visa aktuellt nummer. Skicka SMS: Ange ditt SMS direkt och skicka det till det sökta telefonnumret. Skicka MMS: Du kan redigera, skicka och ta emot MMS med den här funktionen. Ring: Ring den aktuella kontakten. Redigera: Redigera den aktuella kontakten. Radera: Radera den aktuella kontakten. 34

35 Kopiera: Kopiera den aktuella kontakten. Lägg till på svarta listan: Lägg till numret till svarta listan och blockera samma nummer för att ringa dig. Telefonboksinställningar: Du kan hantera telefonboken med den här funktionen. Önskad lagringsplats: Du kan välja önskad lagringsplats, mellan SIM-kort, telefon eller både och. Snabbuppringning: Du kan tilldela snabbuppringningsnummer (2-9) för 8 ofta använda telefonnummer. Minnesstatus: Visa kvantiteten för sparad telefon på SIM-kort eller i telefonens minne. Kopiera kontakter: Du kan använda funktionen för att kopiera telefonboken från telefon till SIM-kort, från SIM-kort till telefon. Flytta kontakter: Du kan använda funktionen för att flytta telefonboken från telefonen till SIM-kortet, från SIM-kortet till telefonen. Radera alla kontakter: Du kan använda funktionen för att ta bort hela telefonboken från SIM1 eller telefonen. 35

36 6. Meddelanden Du kan skicka och ta emot SMS och MMS, samt använda mobilplaceringsskärm med den här funktionen. I det här kapitlet introduceras meddelandetjänster som erbjuds av GSM-nätverket. Vissa tjänster kanske inte stöds av det lokala nätverket Skriv meddelande Du kan redigera och skicka SMS med den här funktionen. Följande funktioner är tillgängliga: Tryck på 0 för att lägga till mellanslag. Tryck på knappen * för att lägga till specialtecken; med piltangenterna, M1 och M2 kan du navigera till önskade symboler. Tryck på knappen M1/M3 för att flytta positionsindikatorn till vänster eller höger. Tryck på Radera för att radera en bokstav; för att radera hela texten trycker du på och håller in Radera ). 36

37 Tryck på knappen # för att växla mellan versaler och gemener och ordigenkänning: Smart SV, SV, sv, 123 och observera symbolen överst till vänster på displayen Ordigenkänning: Ange önskat ord genom att trycka på knapparna för varje individuell bokstav endast en gång. Ordet ändras beroende på vilken knapp som trycks in. Exempel: För att skriva Hej, trycker du på knappen 435. Obs! Om de föreslagna orden inte stämmer kan du spara det saknade ordet. Du kan spara det nya ordet genom att trycka på knapparna M1/M3 och sedan välja nytt ord och trycka på OK, ange det nya ordet och trycka på spara Aktivera eller inaktivera automatisk ordigenkänning När du skriver en text, trycker du på Alternativ och väljer Alternativ för inmatningssätt. 37

38 Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk ordidentifiering väljer du Automatisk ordidentifiering och trycker på OK SMS Skicka till: Ange numret och skicka sedan ditt SMS till det angivna numret. Inmatningssymbol: Ändra inmatningssymbol. Inmatningssätt: Ändra inmatningssätt. Alternativ för inmatningssätt: Du kan välja skrivspråk. Avancerat: Infoga bilder, melodislinga, telefonnummer och bokmärke. Infoga nummer: Infoga numret för kontakterna. Infoga namn: Infoga namnet på telefonboken. Spara: Spara SMS i Utkastkorgen MMS MMS-funktionen gör det möjligt för dig att skicka text och multimedia som bilder, ljud och videoklipp till den andra telefonen. Efter att du skapat meddelandet har du följande alternativ: 38

39 Skicka till: Skicka meddelandet. Infoga symbol: Ange punkteringsgränssnitt, välj den symbol du vill ha. Inmatningssätt: Ändra inmatningssätt. Alternativ för inmatningssätt: Du kan välja skrivspråk. Lägg till bild: Infoga bild. Lägg till ljud: Infoga ljudfilen. Lägg till video: Infoga videofilen. Lägg till ämne: Redigera MMS-tema. Förhandsgranska MMS: Förhandsgranska aktuellt MMS. Bildspelsalternativ: Infoga en ny sida före eller efter den aktuella sidan. Avancerat: Infoga bilaga: I filhanteraren väljer du infoga bilagor. Spara: Spara i Utkastkorgen. Obs! Vissa operatörer kräver att ditt SIM-kort bör aktiveras för MMS-bruk 39

40 före du kan skicka meddelanden Inkorg I inkorgen listas mottagna SMS och MMS. Du har följande alternativ: Visa, svara via SMS och MMS, samtalsavsändare, vidarebefordra, radera, radera allt, radera flera; med det avancerade alternativet: Kopiera till telefon/sim, Flytta till telefon/sim, Kopiera och flytta allt; Visa detaljer; Obs! Den nya meddelandeikonen fortsätter blinka i standby-läget när inkorgen är full. Radera några meddelanden för att kunna ta emot nya Utkast I Utkast kan du visa SMS-utkastmeddelanden du har sparat. Du kan välja följande alternativ vid läsning av utkast: Visa, skicka, redigera, radera, radera allt, radera flera, i Avancerade 40

41 alternativ: Kopiera till telefon/sim, Flytta till telefon/sim, Kopiera och flytta allt; Visa detaljer; 6.4. Utkorg I Utkorgen kan du visa meddelanden du inte har skickat men sparat. Du kan välja följande alternativ när du läser dina skickade SMS: Skicka om, redigera, radera, radera allt och detaljer Skickade meddelanden Här kan du se meddelanden som du har skickat Sändningsmeddelanden Sök sändningsmeddelanden. Dina alternativ inkluderar följande: Mottagarläge: Aktivera eller inaktivera mobilsändning. Kanaler: Du kan lägga till, redigera och radera den aktuella kanalen och avbryta läsningen. 41

42 Språk: ange språk för mobilsändning. Läs meddelanden: Spara mobilsändnings information Meddelandeinställningar Du kan justera de olika inställningarna för meddelandefunktioner, inklusive SMS, MMS, tjänstemeddelande. 7. Samtalshistorik I samtalshistoriken kan du utföra följande åtgärder: visa samtalshistoriken, redigera samtalshistoriken, spara samtalshistoriken i telefonboken, lägga till samtalshistoriken i svarta listan, radera samtalshistoriken och du kan även visa samtalstiden. På menyn för Missade samtal/uppringda samtal/mottagna samtal väljer du valfri logg och trycker på vänster funktionsknapp för att öppna alternativlistan: Visa: Visa information för aktuellt samtal. Ring: Ring det aktuella numret. 42

43 Skicka SMS: Ange ditt SMS direkt och skicka det till det sökta telefonnumret. Skicka MMS: Du kan redigera, skicka och ta emot MMS med den här funktionen. Spara i telefonbok: Spara i telefonbok. Lägg till på svarta listan: Lägg till numret till svarta listan och blockera samma nummer för att ringa dig. Redigera före samtal: Redigera numret före samtal eller spara det. Radera: Radera aktuella loggar. Markera flera: Används för att radera markerad samtalshistorik. Radera samtalsloggar: Du kan välja att radera missade samtal/uppringda samtal/mottagna samtal och alla samtal. Samtalstid: Du kan visa det senaste samtalet, uppringda samtal, mottagna samtal och samtalstidsregistreringar. Kan även återställa registreringen. Senaste samtal: visa samtalslängden för det senaste samtalet. Uppringda samtal: Visa uppringda nummer, totalt. 43

44 Mottagna samtal: visa total längd för den inringande. Återställ allt: alla samtalstider till noll. GPRS-räkneverk Du kan visa uppgifter för senaste skickade och alla skickade på SIM-korten, eller ingen GPRS-uppgiftsmätare på SIM-kort eller ställa in uppgiftsbegränsning efter inmatning av funktionen. 8. Hjälpredor 8.1. Alarm Med den här funktionen kan du göra inställningar så att alarmklockan ringer på en viss tid. Ställa in alarmklockan Ställ in alarmklockan med följande alternativ: Ställ in status för alarmklockan som öppen eller stängd. Ställ in tiden för alarmklockan. Ställ in för att upprepa, en gång, varje dag, dagar. Välj snooze-tid. 44

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

M500 ANVÄNDARHANDBOK

M500 ANVÄNDARHANDBOK M500 ANVÄNDARHANDBOK FÖR OPTIMAL ANVÄNDBARHET AV ER CELLWATCH M500, VAR GOD LÄS IGENOM FÖLJANDE INFORMATION.. Denna användarhandbok är till för att du skall kunna nyttja din telefon maximalt. Alla bilder

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning PowerTel M7000 Mobiltelefon Bruksanvisning M7000 Hörapparatskompatibel (HAC Hearing Aid Compatible to M4/T4 Rating) Mobiltelefonen M7000 har en integrerad induktionsspole och är hörapparatskompatibel.

Läs mer

Nokia Oro Användarhandbok

Nokia Oro Användarhandbok Nokia Oro Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 9 Sätta i eller ta ur ett minneskort 10 Sätta i batteriet 11 Ladda 12 Slå på eller

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia 700 Användarhandbok

Nokia 700 Användarhandbok Nokia 700 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Ladda batteriet via USB 12 Slå på

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Inledning. Försäkran om överensstämmelse

Inledning. Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse Härmed intygar Sharp Telecommunications of Europe Ltd att denna GX10i-telefon står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon.

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon. INNEHÅLL Huvudfunktioner........................... 1 Komma igång............................. 2 Grundläggande telefonfunktioner och samtalshantering....................... 15 Skriva in text.............................

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer