SL650 Bruksanvisning 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SL650 Bruksanvisning 1"

Transkript

1 SL650 Bruksanvisning 1

2 Bästa kund Tack för ditt val av Bea-fon SL650 Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde när det gäller den här bruksanvisningen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i tekniska specifikationer utan föregående meddelande. 2

3 Innehållsförteckning 1. Säkerhet Telefonens utseende Knappar och delar Bildskärmssymboler Komma igång Batterier Installera och avinstallera batteriet Ladda batteriet Slå PÅ/stäng AV telefonen Använda batteriet Batterinivåindikator Ansluta till nätverket SIM-kort Installera och avinstallera SIM-kortet Lås upp SIM-kortet

4 Ansluta till nätverket Samtalsfunktion Ström på/av för telefon Uppringning Direktuppringning Ring från telefonboken Obesvarat samtal Besvara samtal under ett telefonsamtal Nödsamtal Fotokontakter Ange telefonkontakt Ring fotokontakter Telefonbok Meddelanden Skriv meddelande Ordigenkänning:

5 Aktivera eller inaktivera automatisk ordigenkänning SMS MMS Inkorg Utkast Utkorg Skickade meddelanden Sändningsmeddelanden Meddelandeinställningar Samtalshistorik Sorteringsverktyg Alarm Kalender Uppgifter Kalkylator Stoppur Tjänster

6 Facebook Twitter Multimedia Kamera Bildvisningsverktyg FM-radio Filhanterare Inställningar Profiler Telefoninställningar Nätverksinställningar SOS-inställningar M1, M2, M Säkerhetsinställningar SIM-säkerhet Telefonsäkerhet Anslutning Bluetooth

7 Datakontoinställningar Samtalsinställningar Inställningar för SIM-kortssamtal Återställ fabriksinställningar Kopiera bilder till datorn Bilaga Vanliga frågor och svar Felmeddelande Underhåll och skötsel Innehåll i Bea-fon SL650: Grundläggande specifikationer: Certifieringsinformation (SAR) Information

8 Allmän information Tack för ditt val av vår mobiltelefon Bea-fon SL650. Den här bruksanvisningen innehåller allmän information och funktionsbeskrivningar. Den här telefonen med färgskärm är utformad för en nätverksmiljö av typen 2G GSM. Njut av god samtalskvalitet och hög dataöverföringshastighet i nätverket. Paketet innehåller ett laddningsbart batteri, laddare och andra tillbehör. Se avsnittet Tillbehör för mer information. Obs! För att garantera säkerheten, använd endast tillbehör som godkänts av telefontillverkaren. Om detta inte efterföljs innebär det en överträdelse av reglerna och villkoren för garantin. Om innehållet och skärmbilderna som beskrivs i den här bruksanvisningen inte överensstämmer med funktionen hos din telefon ska du följa skärmbilderna på telefonen. Vi förbehåller oss rätten att ändra bland telefonfunktionerna utan föregående meddelande. Den här bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. 8

9 1. SÄKERHET Nödsamtal Oavsett vilket land du befinner dig i kan du ringa 112 (eller andra nödsamtalsnummer) för att få akut hjälp. Obs! På grund av hur mobiltelefonitekniken fungerar kan vi inte garantera att det går att ringa nödsamtal. För din säkerhet Stäng av telefonen på sjukhus och i flygplan. Följ alla restriktioner. Trådlösa enheter kan påverka medicinsk behandling och orsaka störningar i flygplan. Vissa medicintekniska enheter, såsom hörapparater och pacemaker kan vara känsliga för externa radiofrekvensvågor. Kontakta tillverkaren av enheten eller din läkare innan du använder telefonen i närheten av medicintekniska enheter. Var speciellt noggrann med inställningarna av ringsignalsvolym och vibration om du har hjärtproblem. Följ alla skyltar och instruktioner i områden med potentiellt explosiv miljö, exempelvis bensinstationer och förvarings- och transportanläggningar för bränsle och kemiska ämnen. 9

10 Din telefon sänder ut radiovågor även i standby-läge. Stäng av telefonen när du får instruktioner om att göra det. Följ alltid gällande regler och bestämmelser i ditt område. Använd inte telefonen när du kör bil. Använd handsfree-funktionen, om den finns tillgänglig, och håll uppmärksamheten fullt riktad på körningen och vägen. Sväng av vägen och parkera innan du ringer någon eller besvarar ett samtal om körförhållandena kräver det. Om du tappar bort telefonen eller om den blir stulen ska du omedelbart informera din operatör för att hindra att SIM-kortet används. När du kontaktar din operatör behöver du uppge ditt IMEI-nummer. Detta är tryckt på telefonens baksida (du ser det när du tar ut batteriet), alternativt kan du slå numret *#06# för att söka ditt IMEI-nummer. Kopiera det här numret och spara det för framtida behov. För att förhindra att telefonen används om den kommer i orätta händer kan du låsa SIM-kortet eller telefonen och ändra lösenord vid behov. Ta inte ut batteriet utan att stänga av telefonen. Underlåtelse att följa de här instruktionerna kan resultera i dataförlust. När du kliver ur bilen ska du ta med dig telefonen eller lägga den i handskfacket för att undvika stöld. Förvara telefonen, batteriet och laddaren utom räckhåll för barn. 10

11 Information kring din användning av telefonen Förvara inte telefonen nära magnetiska kort och andra föremål med magnetiska egenskaper. Telefonens magnetiska funktion kan rensa information som finns lagrad på diskett, förbetalda telefonkort och kreditkort. Användning av telefonen nära analog telefon, tv, radio och automatiska kontorsenheter kan orsaka störningar och påverka mobiltelefonens funktion. Håll telefonen torr. Alla typer av vätskor kan angripa de elektroniska kretsarna. Förvara inte telefonen i extrema temperaturer. Håll telefonen borta från varma platser där temperaturen kan överskrida 60 C, exempelvis instrumentbrädan i en bil, fönsterbrädan, nära eld eller vid en tänd cigarett. Måla inte telefonen. Undvik att tappa telefonen och slå mot eller skaka telefonen. Du får inte plocka isär eller modifiera telefonen. Detta kan skada telefonen, orsaka läckage och förstöra den invändiga kretsen. Använd bara en fuktig trasa eller en torr trasa utan statisk elektricitet för att rengöra telefonen. Använd inte alkohol, thinner, bensen eller andra kemikalier eller rengöringsmedel med slipeffekt för att rengöra telefonen. Telefonen blir varm under normal användning och när batteriet laddas. Lämna inte telefonen utan batteri under en längre tid. Detta kan leda till dataförlust. 11

12 Metalldelarna i telefonen kan komma att irritera känslig hud. Stoppa inte telefonen i bakfickan. Om du sätter dig på telefonen kan det skada den. Lägg inte telefonen längst ned i en väska. Du kan krossa den. När vibrationsläget är aktiverat ska du vara försiktig när du lägger ned telefonen, så att den inte faller från hög höjd eller flyttas närmare en värmekälla på grund av vibrationerna. Att observera kring batterianvändning Du får inte plocka isär eller modifiera dina batterier, eftersom det kan orsaka läckage, överhettning, brand eller explosion. Om du kastar batteriet i en eld kan detta orsaka brand eller explosion. Gamla batterier ska lämnas in till din återförsäljare eller kastas i enlighet med lokala föreskrifter. Kasta inte batteriet i hushållsavfallet. Kortslut inte batteriet med kablar, nålar eller andra metallföremål, och förvara inte batterierna nära halsband eller andra metallföremål, eftersom det kan orsaka läckage, överhettning, brand och explosion. Det finns risk att du blir blind om batterivätska tränger in i ögonen. Om detta händer får du inte gnugga dig i ögonen, utan du ska skölja dem ordentligt direkt med kranvatten och omedelbart kontakta sjukhuset. 12

13 Om utläckt batterivätska kommer i kontakt med huden kan det uppstå brännskador på huden. Tvätta huden med rikligt med vatten och kontakta omedelbart sjukhuset. Stoppa aldrig batteriet i munnen. Batterivätskan kan vara toxisk. Sluta använda batteriet om du märker att det blir varmare, och ändrar färg och form på ett onormalt sätt under användning, laddning eller förvaring. Håll batterierna torra. Använd inte och förvara inte batterierna nära eld, element eller andra platser med hög temperatur, eftersom det annars kan resultera i läckage, överhettning, brand eller explosion. Förvara batteriet på en sval och väl ventilerad plats utan direkt solljus. Ladda inte batteriet i mer än 24 timmar. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men blir i slutändan förbrukat. Batteriets livslängd förkortas för varje laddning. Vid byte av batteriet får du bara byta batterier som godkänts av telefontillverkaren. Skada som uppkommer till följd av användning av ej godkända batteriet täcks inte av garantin. 13

14 Trafiksäkerhet Använd inte telefonen när du kör bil. Håll full uppmärksamhet på körningen på vägen. Om det sker en olycka ska du stanna bilen på en säker plats och sedan använda telefonen. Följ alla lokala trafikregler och föreskrifter. Normala elektroniska system i bilen ska inte påverkas av RF-signaler (Radio Frequency) från din trådlösa telefon. Om du däremot misstänker att det uppstår någon skada till följd av RF-signaler på telefonen, ska du kontakta bilåterförsäljaren. Sluta använda telefonen i bilen tills en behörig tekniker har åtgärdat problemet. Stäng av telefonen om du befinner dig på en bensinstation eller annan plats där användning av trådlös utrustning är förbjuden. Placera och transportera inte telefonen tillsammans med antändbara eller explosiva ämnen, eftersom den inbyggda gnistbildaren kan avfyras, vilket kan orsaka brand. Flygplanssäkerhet Stäng av telefonen innan du kliver ombord, eftersom användning av en trådlös telefon på ett flygplan är farlig för flygplansfunktionen och kan störa det trådlösa telefonnätverket, vilket kan vara olagligt. Om du underlåter att följa de här instruktionerna kan det leda till rättstvist eller upphävande av rätten att använda GSM-mobiltjänsten. Kontakta kabinpersonalen om det skulle uppstå en nödsituation. 14

15 2. Telefonens utseende 2.1. Knappar och delar 15

16 1 Mottagare 2 Kamera 3 Vänster menyknapp - Vänster funktionsknapp 4 Höger menyknapp - Höger funktionsknapp 5 Uppringning 6 Ström-/slutknapp 7 Piltangent (upp). På viloskärmen kommer du till meddelandemenyn med hjälp av den här knappen. 8 Piltangent (ned). På viloskärmen kommer du till fotokontakter med den här knappen 9 Direktuppringningsnummer (M1, M2, M3) 10 Knappen *. Tryck på den här knappen på startskärmen för att ange följande symboler: */+/P/W. 11 Knappen #. Tryck länge på den här knappen för att växla mellan tyst läge i allmänna lägen; I redigeringsläge ändrar du inmatningssätt. 16

17 12 Volymknapp 13 Ficklampsknapp. Tryck länge för att tända ficklampan 14 Volymknapp 15 Reservskärm 16 LED-lampa för låg batterinivå (blinkar) och laddningsstatus-led 17 LED-lampa för textmeddelande och missade samtal (blinkar) 18 Kamera 19 Ficklampa 20 SOS-knapp 21 Högtalare 22 Headset 23 Laddningsuttag 17

18 2.2. Bildskärmssymboler Signalstyrka De vertikala staplarna visar nätverksanslutningsstyrkan. Telefonen tar emot signaler Nya meddelanden Den här ikonen visar när du får ett nytt meddelande. SIM-kortet innehåller ett oläst meddelande Inkorgen är full. Den här ikonen blinkar när inkorgen är full och du behöver radera meddelanden för att kunna ta emot nya meddelanden. Hörlur Den här ikonen visar när du kopplar in hörluren. Röst hörs från hörluren. Missade samtal Den här ikonen visas när du visar det missade samtalet. SIM-kortet innehåller ett missat samtal. Starta alarm Den här ikonen visas när du startar alarmet. 18

19 Larmtyp Ringsignal Tyst Endast tyst läge och vibration på Vibrera och Ringsignal Omdirigering av samtal Den här ikonen visas när du omdirigerar alla samtal. SIM-kortet har ställts in på omdirigering av samtal. GPRS Den här ikonen visas när GPRS-anslutningen är tillgänglig eller aktiv. Roaming Den här ikonen visas när telefonen är i roaming-läge. SIM-kortet använder roaming. Bluetooth Den här ikonen visas när Bluetooth är aktiverat. 19

20 Batteristyrka Den här ikonens färg ändras beroende på batteristyrka:,,, 3. Komma igång 3.1. Batteriet Batteriet ingår i förpackningen. Det är inte fulladdat i fabriken men räcker för att slå på telefonen. Låt batteriet dra ur helt ladda sedan i minst 12 timmar med telefonen avstängd. Batteriet når optimal status efter tre cykler med laddning och urladdning Installera och avinstallera batteriet För att installera batteriet tar du bort bakre luckan från telefonen genom att trycka ordentligt på luckan och skjuta ned den helt. Rikta in de guldpläterade kontakterna på batteriet i telefonen och tryck sedan in batteriet ordentligt på plats. Sätt tillbaka den bakre luckan. 20

21 För att demontera batteriet vänder du batteriet utåt från enhetens undersida Ladda batteriet Dra ut laddaren ur uttaget på telefonens sida. Anslut laddaren till ett AC-vägguttag. Den blinkande ikonen för batterinivån indikerar att batteriet laddas. När blinkningarna upphör indikerar det att laddningen är klar Under laddning känns laddaren och telefonen varma vid beröring. Detta är helt normalt Slå PÅ/stäng AV telefonen Så här slår du PÅ: tryck i flera sekunder på den röda knappen för att avsluta samtal Så här stänger du AV: tryck i flera sekunder på den röda knappen tills skärmen stängs av. 21

22 Varning: Den omgivande temperaturen för laddaren är 0 C-50 C. Används inte när temperaturen överskrider den här gränsen. Använd bara laddare som är godkända av telefontillverkaren för att garantera säkerheten. Om detta inte efterföljs innebär det en överträdelse av reglerna och villkoren för garantin Använda batteriet De angivna standby- och samtalstiderna är riktgivande. De faktiska värdena varierar med nätverksförhållanden, driftsmiljö och användningssätt. Följ lokala regler för kassering av batteriet (exempelvis återvinning). Kasta inte i hushållsavfallet. 22

23 Batterinivåindikator När telefonen är på, visas batterinivåindikatorn i övre högra hörnet på skärmen Ansluta till nätverket SIM-kort Mata in SIM-kortet (Subscriber Identity Module) i telefonen före användning. SIM-koret tillhandahålls av din nätverksoperatör. All information kopplad till nätverksanslutningen är registrerad på SIM-kortet, liksom kontaktinformation, såsom namn, telefonnummer och SMS som du ställer in för att lagras på SIM-kortet. Du kan ta ut SIM-kortet ur telefonen och mata in det i en annan GSM-telefon för att använda det. De flesta nya telefoner identifierar SIM-kortet automatiskt. Rör inte vid de guldpläterade kontakterna på SIM-kortet och håll det borta från elektricitet och magnetism för att undvika skador. Du kan inte använda telefonen om SIM-kortet skadats. 23

24 Obs! Innan du matar in och ut SIM-kortet ska du alltid se till att telefonen stängs av och kopplas från en extern strömkälla, annars kan både telefonen och SIM-kortet skadas Installera och avinstallera SIM-kortet SIM-kortet levereras vanligtvis installerat i ett specialkort. Metallkontakterna på SIM-kortet skadas lätt av repbildning, så ta ut det innan du installerar det i telefonen. Stäng av telefonen, ta bort bakre luckan, batteriet och eventuell annan extern strömkälla. Stoppa in SIM-kortet i SIM-kortsfacket. Rikta in det vinklade hörnet på SIM-kortet i facket. Skjut in SIM-kortet, se till att det sitter på plats, installera batteriet och sätt tillbaka bakre luckan. På samma sätt tar du ut SIM-kortet, stänger av telefonen, tar ut batteriet och SIM-kortet. 24

25 Lås upp SIM-kortet PIN-kod Din PIN-kod skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. Din PIN-kod levereras vanligtvis med SIM-kortet. Om den här säkerhetsfunktionen är aktiverad behöver du ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Du kan även inaktivera den här funktionen. För att låsa upp SIM-kortet håller du in strömknappen, så slås telefonen på. Ange PIN-koden. Efter tre felaktiga PIN-kodsinmatningsförsök spärras koden och du måste ange PUK-koden för att avblockera den. PUK-kod Den här koden krävs för att ändra PIN-låskod. Om koden inte medföljer SIM-kortet, ska du kontakta operatören. Efter tio felaktiga inmatningar av PUK-koden kan inte SIM-kortet användas längre. Kontakta operatören för att köpa ett nytt SIM-kort. Du kan inte redigera PUK-koden. Kontakta operatören om den försvinner. 25

26 Ansluta till nätverket Efter att SIM-kortet låsts upp söker telefonen automatiskt efter det registrerade nätverket eller andra lokala, tillgängliga nätverk. När anslutningen skapats visas namnet på nätverksoperatören överst på skärmen. Telefonen är nu i standby-läge, redo att ringa och ta emot samtal. 4. Samtalsfunktion Efter att installationen som beskrivits i föregående avsnitt slutförts kan du ringa och ta emot samtal med den grundläggande information som erbjuds i det här avsnittet. Obs! När du använder headsetet ska du koppla in/koppla ur headsetet försiktigt för att undvika skada på headsetuttaget. 26

27 4.1. Ström på/av för telefon Ström på Håll in för att slå på telefonen. Om PIN-koden krävs ska du läsa föregående avsnitt i den här guiden. Ström av I Standby-läge trycker du på 4.2. Uppringning för att stänga av telefonen. När nätverksoperatören visas på skärmen har telefonen övergått i Standby-läget och du kan ringa eller ta emot samtal. Om du har installerat SIM-kort visas båda nätverksoperatörerna på skärmen Direktuppringning Tryck på valfri sifferknapp för att öppna uppringningsskärmen. Du kan tilldela snabbuppringningsnummer (2-9) för 8 ofta använda telefonnummer. 27

28 Meny: Telefonbok Alternativ Telefonboksinställningar Snabbuppringning Hemsamtal Tryck på sifferknapparna och sedan på för att ringa telefonsamtalet. Skärmen visar namnet och telefonnumret till den person du ringer. Efter att samtalet gått igenom visar skärmen en tidsmätare som komplement till telefonnumret och/eller namnet på personen du ringer till. Internationellt samtal Skriv in symbolen + genom att trycka på och hålla in *, följt av önskad landskod och telefonnummer. Om du exempelvis vill ringa ett samtal till Tyskland, håller du in * tills + visas och anger sedan 49 (landskoden för Tyskland) och telefonnumret. 28

29 Ring från telefonboken Öppna telefonboken från huvudmenyn. Du kan använda bokstäver för att göra en snabbsökning av namnen Obesvarat samtal Om du har ställt in automatisk återuppringning ringer telefonen automatiskt upp det senast uppringda numret som inte besvarats Besvara samtal När det kommer in ett samtal meddelar telefonen dig genom vibration, ringsignal, vibration plus ringsignal etc. Namn och telefonnummer på den inringande visas på skärmen om nätverket stöder tjänsten. Du kan besvara eller avvisa samtalet. Om funktionen Samtal väntar är aktiverad (du behöver ansöka om den här tjänsten hos din nätverksoperatör) när du är upptagen i telefonen och du är upptagen i telefonen och det kommer in ett annat samtal meddelas du genom en kort signal. Du kan besvara eller avvisa det andra samtalet. Om du väljer att besvara det andra samtalet parkeras det aktuella samtalet. 29

30 4.4. Handlingar under ett telefonsamtal När du är upptagen i telefonen kan följande funktioner användas: Obs! Funktionerna kan variera med SIM-kort och nätverk. Parkera: Det aktuella samtalet parkeras och du och personen du ringer till hör inte varandra. När samtalet är parkerat kan du ta det igen eller avsluta samtalet genom alternativmenyn. Avsluta ett enkelt samtal: Avsluta det aktuella samtalet. Nytt samtal: Ring den motsatta parten för att skapa ett flerpartssamtal. Telefonbok: Öppna telefonboken och gör följande. Den här funktionen är praktisk när du ska söka efter telefonsamtal under ett telefonsamtal. Samtalshistorik: Öppna funktionsmenyn för samtalsregistreringar. Meddelanden: Öppna meddelandeskärmen och gör följande. Tyst: Öppna eller stäng lokal röstfunktion. DTMF: Öppna eller stäng DTMF-funktionen under samtalet. Du kan öppna uppringnings- eller telefonboksskärmarna för att ringa ett nytt telefonsamtal när det aktuella telefonsamtalet fortfarande pågår. 30

31 4.5. Nödsamtal Om du befinner dig i den region i ett GSM-nätverkssystem, som täcks av nätverket, ska du använda nödsamtalstjänsten även utan SIM-kort Fotokontakter En fotokontakt är ett namn/telefonnummer som registrerats utöver fotot av kontakten. När du använder registrerade telefonnummer går det även att välja ett registrerat nummer med fotokontaktboken, som visas i standby-skärmen genom en ikon längst nere till höger. Du kan spara upp till 8 kontakter, inklusive bilder i fotokontakter. Telefonen visar bilden för den här kontakten på skärmen när det finns ett inkommande eller utgående samtal. Obs! Fotokontakten stöder bara bilder med en upplösning på 240x320 pixlar, du kan ändra upplösningen för bilderna i kamerainställningarna. 31

32 Ange telefonkontakt 1. Tryck på piltangent ned på startskärmen för att gå till fotokontaktmenyn. 2. Växla med hjälp av piltangenterna till önskat kontaktnummer (1-8). 3. Tryck på the vänster funktionsknapp för att redigera fotokontakten. 4. Välj menyalternativet 5.Redigera och tryck på vänster funktionsknapp. 5. Ange namn och nummer i fälten (tryck på nummertangenten # för att växla mellan olika inmatningssätt). 6. Tryck sedan på piltangent ned för att gå till alternativfältet Bild för inringande. 7. Växla med hjälp av M1/M3-knappen till menyn Från fil och tryck på vänster funktionsknapp 32

33 8. Välj menyalternativet 2.Från fil och tryck på vänster funktionsknapp 9. Navigera med filhanteraren till mappen bilder, välj önskad bild och tryck på vänster funktionsknapp. 10. Kontrollera bilden med vänster funktionsknapp. 11. Om inmatningen är fullständig trycker du på vänster funktionsknapp, väljer menyn 1.Spara och sedan trycker du på vänster funktionsknapp Ring fotokontakter 1. Tryck på piltangent ned på startskärmen för att gå till fotokontaktmenyn. 2. Växla med hjälp av piltangenterna till önskade kontaktnummer (1-8) och tryck på den gröna samtalsknappen. 33

34 Huvudmeny 5. Telefonbok Du kan spara ett telefonnummer i minnet för SIM-kort eller telefon. Tryck på höger funktionsknapp i standby-läget och välj sedan telefonboken om du vill ange funktionen. Välj en kontakt i fönstret för kontaktlistan och tryck på vänster funktionsknapp för att verkställa: Visa: Visa aktuellt nummer. Skicka SMS: Ange ditt SMS direkt och skicka det till det sökta telefonnumret. Skicka MMS: Du kan redigera, skicka och ta emot MMS med den här funktionen. Ring: Ring den aktuella kontakten. Redigera: Redigera den aktuella kontakten. Radera: Radera den aktuella kontakten. 34

35 Kopiera: Kopiera den aktuella kontakten. Lägg till på svarta listan: Lägg till numret till svarta listan och blockera samma nummer för att ringa dig. Telefonboksinställningar: Du kan hantera telefonboken med den här funktionen. Önskad lagringsplats: Du kan välja önskad lagringsplats, mellan SIM-kort, telefon eller både och. Snabbuppringning: Du kan tilldela snabbuppringningsnummer (2-9) för 8 ofta använda telefonnummer. Minnesstatus: Visa kvantiteten för sparad telefon på SIM-kort eller i telefonens minne. Kopiera kontakter: Du kan använda funktionen för att kopiera telefonboken från telefon till SIM-kort, från SIM-kort till telefon. Flytta kontakter: Du kan använda funktionen för att flytta telefonboken från telefonen till SIM-kortet, från SIM-kortet till telefonen. Radera alla kontakter: Du kan använda funktionen för att ta bort hela telefonboken från SIM1 eller telefonen. 35

36 6. Meddelanden Du kan skicka och ta emot SMS och MMS, samt använda mobilplaceringsskärm med den här funktionen. I det här kapitlet introduceras meddelandetjänster som erbjuds av GSM-nätverket. Vissa tjänster kanske inte stöds av det lokala nätverket Skriv meddelande Du kan redigera och skicka SMS med den här funktionen. Följande funktioner är tillgängliga: Tryck på 0 för att lägga till mellanslag. Tryck på knappen * för att lägga till specialtecken; med piltangenterna, M1 och M2 kan du navigera till önskade symboler. Tryck på knappen M1/M3 för att flytta positionsindikatorn till vänster eller höger. Tryck på Radera för att radera en bokstav; för att radera hela texten trycker du på och håller in Radera ). 36

37 Tryck på knappen # för att växla mellan versaler och gemener och ordigenkänning: Smart SV, SV, sv, 123 och observera symbolen överst till vänster på displayen Ordigenkänning: Ange önskat ord genom att trycka på knapparna för varje individuell bokstav endast en gång. Ordet ändras beroende på vilken knapp som trycks in. Exempel: För att skriva Hej, trycker du på knappen 435. Obs! Om de föreslagna orden inte stämmer kan du spara det saknade ordet. Du kan spara det nya ordet genom att trycka på knapparna M1/M3 och sedan välja nytt ord och trycka på OK, ange det nya ordet och trycka på spara Aktivera eller inaktivera automatisk ordigenkänning När du skriver en text, trycker du på Alternativ och väljer Alternativ för inmatningssätt. 37

38 Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk ordidentifiering väljer du Automatisk ordidentifiering och trycker på OK SMS Skicka till: Ange numret och skicka sedan ditt SMS till det angivna numret. Inmatningssymbol: Ändra inmatningssymbol. Inmatningssätt: Ändra inmatningssätt. Alternativ för inmatningssätt: Du kan välja skrivspråk. Avancerat: Infoga bilder, melodislinga, telefonnummer och bokmärke. Infoga nummer: Infoga numret för kontakterna. Infoga namn: Infoga namnet på telefonboken. Spara: Spara SMS i Utkastkorgen MMS MMS-funktionen gör det möjligt för dig att skicka text och multimedia som bilder, ljud och videoklipp till den andra telefonen. Efter att du skapat meddelandet har du följande alternativ: 38

39 Skicka till: Skicka meddelandet. Infoga symbol: Ange punkteringsgränssnitt, välj den symbol du vill ha. Inmatningssätt: Ändra inmatningssätt. Alternativ för inmatningssätt: Du kan välja skrivspråk. Lägg till bild: Infoga bild. Lägg till ljud: Infoga ljudfilen. Lägg till video: Infoga videofilen. Lägg till ämne: Redigera MMS-tema. Förhandsgranska MMS: Förhandsgranska aktuellt MMS. Bildspelsalternativ: Infoga en ny sida före eller efter den aktuella sidan. Avancerat: Infoga bilaga: I filhanteraren väljer du infoga bilagor. Spara: Spara i Utkastkorgen. Obs! Vissa operatörer kräver att ditt SIM-kort bör aktiveras för MMS-bruk 39

40 före du kan skicka meddelanden Inkorg I inkorgen listas mottagna SMS och MMS. Du har följande alternativ: Visa, svara via SMS och MMS, samtalsavsändare, vidarebefordra, radera, radera allt, radera flera; med det avancerade alternativet: Kopiera till telefon/sim, Flytta till telefon/sim, Kopiera och flytta allt; Visa detaljer; Obs! Den nya meddelandeikonen fortsätter blinka i standby-läget när inkorgen är full. Radera några meddelanden för att kunna ta emot nya Utkast I Utkast kan du visa SMS-utkastmeddelanden du har sparat. Du kan välja följande alternativ vid läsning av utkast: Visa, skicka, redigera, radera, radera allt, radera flera, i Avancerade 40

41 alternativ: Kopiera till telefon/sim, Flytta till telefon/sim, Kopiera och flytta allt; Visa detaljer; 6.4. Utkorg I Utkorgen kan du visa meddelanden du inte har skickat men sparat. Du kan välja följande alternativ när du läser dina skickade SMS: Skicka om, redigera, radera, radera allt och detaljer Skickade meddelanden Här kan du se meddelanden som du har skickat Sändningsmeddelanden Sök sändningsmeddelanden. Dina alternativ inkluderar följande: Mottagarläge: Aktivera eller inaktivera mobilsändning. Kanaler: Du kan lägga till, redigera och radera den aktuella kanalen och avbryta läsningen. 41

42 Språk: ange språk för mobilsändning. Läs meddelanden: Spara mobilsändnings information Meddelandeinställningar Du kan justera de olika inställningarna för meddelandefunktioner, inklusive SMS, MMS, tjänstemeddelande. 7. Samtalshistorik I samtalshistoriken kan du utföra följande åtgärder: visa samtalshistoriken, redigera samtalshistoriken, spara samtalshistoriken i telefonboken, lägga till samtalshistoriken i svarta listan, radera samtalshistoriken och du kan även visa samtalstiden. På menyn för Missade samtal/uppringda samtal/mottagna samtal väljer du valfri logg och trycker på vänster funktionsknapp för att öppna alternativlistan: Visa: Visa information för aktuellt samtal. Ring: Ring det aktuella numret. 42

43 Skicka SMS: Ange ditt SMS direkt och skicka det till det sökta telefonnumret. Skicka MMS: Du kan redigera, skicka och ta emot MMS med den här funktionen. Spara i telefonbok: Spara i telefonbok. Lägg till på svarta listan: Lägg till numret till svarta listan och blockera samma nummer för att ringa dig. Redigera före samtal: Redigera numret före samtal eller spara det. Radera: Radera aktuella loggar. Markera flera: Används för att radera markerad samtalshistorik. Radera samtalsloggar: Du kan välja att radera missade samtal/uppringda samtal/mottagna samtal och alla samtal. Samtalstid: Du kan visa det senaste samtalet, uppringda samtal, mottagna samtal och samtalstidsregistreringar. Kan även återställa registreringen. Senaste samtal: visa samtalslängden för det senaste samtalet. Uppringda samtal: Visa uppringda nummer, totalt. 43

44 Mottagna samtal: visa total längd för den inringande. Återställ allt: alla samtalstider till noll. GPRS-räkneverk Du kan visa uppgifter för senaste skickade och alla skickade på SIM-korten, eller ingen GPRS-uppgiftsmätare på SIM-kort eller ställa in uppgiftsbegränsning efter inmatning av funktionen. 8. Hjälpredor 8.1. Alarm Med den här funktionen kan du göra inställningar så att alarmklockan ringer på en viss tid. Ställa in alarmklockan Ställ in alarmklockan med följande alternativ: Ställ in status för alarmklockan som öppen eller stängd. Ställ in tiden för alarmklockan. Ställ in för att upprepa, en gång, varje dag, dagar. Välj snooze-tid. 44

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450 Bruksanvisning Svenska Bea-fon SL560/SL450 Allmän information Gratulerar till köpet av din Bea-fon SL560/SL450! Läs denna information innan telefonen används för att få bättre förståelse om hur din telefon

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Bruksanvisningar svenska. Bea-fon S33

Bruksanvisningar svenska. Bea-fon S33 Bruksanvisningar svenska Bea-fon S33 1 Allmänt Bea-fon S33 förpackningen innehåller: 1 mobiltelefon (S33) 1 bordsladdare(s33) 1 reseladdare (S33) 1 batteri (S33) Bruksanvisningar (S33) Ifall bruksanvisningarnas

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar:

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar: Snabbguide Tack för att du valde vår produkt! I det här häftet sammanfattas kortfattat telefonens grundläggande funktioner. Samtliga Android-funktioner omnämns ej. DIN TELEFON Överblick 1 2 3 4 5 13 14

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25 Innehållsförteckning Komma igång 5 SIM kort och Batteri 5 Ladda Batteri 6 Laddnings indikator 7 På och Avstängning av Mobiltelefonen 7 Telefonöversikt 9 Tangenter och Knappar 10 Ficklampa 11 Knapplås 11

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Bruksanvisning. Mobiltelefon

Bruksanvisning. Mobiltelefon SE Bruksanvisning Mobiltelefon Hörapparatkompatibel (Hörapparat kompatibel M3/T4) Vegas har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion kan hörapparatsanvänderaren

Läs mer

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi SMS För Handi med telefonfunktion Version 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

myphone 1055 Retto Bruksanvisning

myphone 1055 Retto Bruksanvisning myphone 1055 Retto Bruksanvisning Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs igenom bruksanvisningen noga. Innehåll Första stegen... 6 SIM kort och batteri installation...

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

Copyright myphone 2011. All rights reserved. myphone 5300 SWE. myphone 5300 Forte

Copyright myphone 2011. All rights reserved. myphone 5300 SWE. myphone 5300 Forte Bruksanvisning myphone 5300 Forte Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs bruksanvisningen noga. myphone 5300 Forte är avsedd att användas i 900/1800 MHz GSM-nätet.

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 KNAPPAR OCH ANSLUTNINGAR 1 Mikrofon 2 Kamera på framsidan 3 Närhetssensor 4 Inställning av ljudvolym 5 Kameraknapp 6 Knapp för att avsluta samtal 7 Hemknapp

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03 TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200 Bruksanvisning v1.03 OFFICIELLT MEDDELANDE Teltonika 2008, GSM Desktop Phone DPH200 Bruksanvisning v1.02 Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Bruksanvisning. Menyfunktioner. Programversion 2.2. Rev E SE

Bruksanvisning. Menyfunktioner. Programversion 2.2. Rev E SE Bruksanvisning Menyfunktioner Memoactive Memoplanner Programversion 2.2 Rev E SE Innehåll 1 Inledning 4 2 Menyer och funktioner 5 3 Diktafon 6 4 Mina foton 7 4.1 Radera 8 5 Nedräkning 8 5.1 Ny nedräkning

Läs mer