Bruksanvisning SL320

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning SL320"

Transkript

1 Bruksanvisning SL320

2 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig användning. Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra produkter och tjänster. Därför förbehåller sig Bea-fon rätten att göra modifieringar och förbättringar av produkterna som beskrivs i den här dokumentationen utan föregående meddelande. Innehållet i den här bruksanvisningen presenteras i befintligt skick. Bea-fon tar inget ansvar för riktigheten och fullständigheten av innehållet i den här bruksanvisningen. Bilderna i den här bruksanvisningen kan avvika något från den verkliga telefonen; dessa fungerar bara som exempel; studera telefonen. Vissa funktioner varierar med nätverksoperatör; för ytterligare information, kontakta nätverksoperatören. Kontrollera de medföljande tillbehören för att säkerställa att alla tillbehör finns där. Kontakta återförsäljaren där du köpte telefonen om någon av komponenterna skulle saknas eller vara felaktig. 2

3 Innehåll Bea-fon SL320 1 telefon 1 laddningsstation 1 laddare 1 batteri 1 USB-kabel Bruksanvisning 3

4 Allmän information Skulle teckensnittet vara för litet och svårt att läsa för dig kan du se en större version av bruksanvisningen på vår webbplats. Gå till Produkter på vår webbplats: Enhetskod: Användning av den här koden kan förhindra obehöriga personer från att använda den här telefonen. Förinställd kod är: 0000 PIN-kod: Koden från nätverksoperatören som tillhandahålls med SIM-kortet förhindrar användning av kortet av obehöriga personer. Du kan aktivera/inaktivera eller ändra PINkoden. 4

5 Innehållsförteckning Allmän information... 1 Enhetskod:... 4 PIN-kod:... 4 Min telefon SL Komma igång Vad är ett SIM-kort? Sätta i SIM-kortet och Micro SD-kortet.. 10 Sätta in i batteriet Ladda batteriet Slå på/av telefonen Standby Låsskärm Ficklampa Menyfunktion Bildskärm (startskärm) Bildskärmssymboler Headset/Bluetooth-läge Samtalsfunktioner Samtal Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken Ringa med fotokontakter Skapa fotokontakt Besvara ett samtal Funktioner under en konversation Volymkontroll Handsfree Huvudmeny Meny Telefonbok

6 Öppna telefonnummer Ny kontakt Redigera en kontakt Radera alla kontakter Rekommenderad lagring Snabbuppringning Minnesstatus Meddelanden Skriv meddelanden Textinmatning Aktivera eller inaktivera automatisk ordigenkänning Inkorg Utkorg: Utkast Skickade meddelanden Observera MMS: Inställningar Meddelande (SMS) Multimediemeddelanden (MMS) Röstbrevlådeserver Samtalslog Samtalslog Radera samtalsloggar Samtalsltid Sorteringsverktyg Alarm Påminnelser Kalendar Kalkylator Tjänster Multimedia

7 Kamera Ta bilder Bildvisare Kopiera bilder till datorn Filhanterare Inställningar Toninställningar SOS-nummer SOS-inställningar Entrycksknappar M1 M Telefoninställningar Samtalsinställningar Nätverksinställningar Säkerhetsinställningar Möjlighet att ansluta Återställ fabriksinställningar Specifikationer: Frågor och svar PIN låst: Batteri Telefon För din säkerhet Information om certifiering (SAR) För din säkerhet Ansvarsfriskrivning: Adress:

8 Min telefon SL320 1 Menynknapp, vänster (M1): I standby-läge kan du öppna huvudmenyn med den här knappen. Entrycksknapp (M1) I standby-läge håller du in knappen i 2-3 sekunder för att starta snabbuppringningsfunktionen. 2 Grön samtalstangent/samtalsloggar För åtkomst till samtalsloggar i standbyläge. 3 *-knapp Tryck på den här knappen i standby-läge för att ange följande tecken: */+/P/W. Låsskärm I standby-läge håller du in den här knappen i 2-3 sekunder. 8

9 4 Högtalare 5 Pilknapp (uppåt), i standby-läge för åtkomst till SMS-menyer, kamera, alarmklocka och kalender. 6 Menyknapp, höger För åtkomst till telefonboken i standbyläge. Entrycksknapp M2 I standby-läge håller du in den här knappen i 2-3 sekunder. 7 Ström på/av/avsluta konversation 8 Pilknapp (nedåt) För att öppna bildkontakter i standbyläge. 9 #-knapp Håll in i standby-läge för att aktivera/ inaktivera tyst läge. I redigeringsläge; ändra inmatningssätt. 10 Nödsamtalsknapp 11 Polyfoniska högtalare 12 Kamera 13 Mikrofon 14 Laddstationsanslutning 15 Micro USB-anslutning för laddare och headset 16 Ficklampa 9

10 Komma igång Vad är ett SIM-kort? Varje mobiltelefon behöver ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). Utan SIMkortet kan du inte ringa några telefonsamtal. SIM-kortet är en mikroprocessor som sparar dina data och kontakter. Därför ska du vara försiktig vid hantering och när du sätter i eller tar ut kortet. Förvara SIM-kort utom räckhåll för små barn. Sätta i SIM-kortet och Micro SDkortet 1. Telefonen måste stängas av och kopplas från laddaren. 2. Ta bort batteriluckan på telefonens baksida. 3. Ta ut batteriet om det sitter kvar i enheten. 4. Det finns 2 tillgängliga korthållare: Upptill för SIM-kort och under detta till höger för Micro SD-kortet. 5. För försiktigt in SIM-kortet i SIMkortsfacket (1). Se till att de guldpläterade kontakterna på kortet är vända nedåt och det udda vinklade hörnet vänt åt vänster. 10

11 Komma igång 6. Micro SD: Tryck försiktigt in Micro SDkortet i Micro SD-korthållaren (2) och lås det efteråt. 11

12 Sätta in i batteriet 1. Rikta de guldpläterade kontakterna på batteriet mot motsvarande kontakter på telefonen. 2. Tryck på andra änden av batteriet tills det snäpper fast på plats. 3. Skjut på batteriluckan på enheten tills den låses fast på plats. Ladda batteriet Det går att ladda batteriet i SL320 på två sätt: A. Laddningsstation B. Laddare 12

13 1. Anslut laddningskontakten till telefonen. 2. Anslut laddaren till ett vägguttag. 3. Det kan ta flera timmar att ladda batteriet. Om telefonen laddas när den är avstängd dröjer det några sekunder innan laddningsindikatorn visas på skärmen. 4. Om telefonen laddas när den är påslagen börjar batteriindikatorn öka. Batteriet är fulladdat när batteriindikatorn inte längre ökar. 5. Koppla från laddaren från elnätet och från enheten när den inte längre behövs! Obs! Den första batteriladdningen ska ta minst 12 timmar. Slå på/av telefonen Se till att SIM-kortet är i telefonen och att batteriet laddas. 1. Tryck och håll in den röda knappen i 2-3 sekunder för att slå på telefonen. 2. Om PIN-koden aktiveras ombeds du att uppge din PIN-kod; ange den och bekräfta inmatningen med OK (M1- knappen). 3. Välj språk och bekräfta valet med OK (M1-knappen). 4. Håll in den röda knappen i 2-3 sekunder för att slå av telefonen. 13

14 Obs! Utan SIM-kort kan man endast ringa nödsamtal. Om du anger fel PIN-kod 3 gånger i rad ombeds du att ange PUK-koden, som du fick tillsammans med SIM-kortet från nätverksoperatören. Standby Om du inte använder telefonen under en kortare period kommer telefonen växla automatiskt till standby-läge. Tryck på valfri knapp för att avsluta det här läget. Samtal kan besvaras i standby-läge. Låsskärm För att undvika att du oavsiktligt trycker på några knappar, tryck och håll inne knappen * i 2-3 sekunder för att aktivera låsskärmen. För att avsluta låsskärmsläget väljer du lås upp (M1-knappen) och tryck på *-knappen inom 1,5 sekund. För att besvara ett samtal när knapparna är låsta trycker du på samtalsknappen. Om du avslutar eller avvisar ett samtal låses knappsatsen automatiskt igen. Ytterligare funktioner: Automatiskt knapplås Se menyalternativet Inställningar Säkerhetsinställningar. Du kan fortfarande använda nödsamtalsknappen även när knapparna är låsta. 14

15 Ficklampa På startskärmen, tryck på "0" -knappen i några sekunder för att slå på ficklampan och därmed lyser ficklampan; Om du trycker på knappen igen, då är ficklampan avstängd och ficklampan lyser inte. Menyfunktion På startskärmen trycker du på vänster menyknapp (M1) för att gå till Huvudmenyn ( ) och höger menyknapp (M2) för att gå till Kontakter ( ). Genom att trycka på Uppåtpilen går du till Meddelanden ( ) och till menyalternativen: Kamera, Alarm och Bluetooth; genom att trycka på Nedåtpilen går du till Fotokontakter. 15

16 Bildskärm (startskärm) Mottagningsstyrka 2. Symboler 3. Batteristatus 4. Nätverksoperatör 5. Tid 6. Datum 7. Meny 8. Meddelanden 9. Telefonbok 16

17 Bildskärmssymboler Mottagningsstyrka: De vertikala fälten visar mottagningsstyrkan för din nätverksoperatör. Nya meddelanden Den här symbolen visas när du tar emot ett nytt meddelande. SIM-kortet har ett oläst meddelande. Den här symbolen blinkar när inkorgsmappen är full. Du behöver radera några meddelanden för att kunna ta emot nya meddelanden. Hörlurar Den här symbolen visas när hörlurarna är inkopplade. Missade samtal Den här symbolen visas om du inte besvarar ett samtal. Samtalssignal Endast ringsignal Tyst läge och vibrera Vibrera och Ringsignal Vidarekoppla samtal Den här symbolen visas när alla samtal vidarekopplas. 17

18 Alarm Den här symbolen visas när väckarklockan är påslagen. Bluetooth Den här symbolen visas är Bluetooth är aktiverat. Batteriindikator Den här symbolen ändrar färg, beroende på batteristatusen:,,, Headset/Bluetooth-läge Om ett headset ansluts till USB-uttaget (eller ett Bluetooth-headset), kan du besvara samtalet med knappen på headsetet. Samtalsfunktioner Samtal 1. Ange telefonnumret, inklusive riktnumret och tryck på den gröna knappen. Internationella samtal: Innan du anger riktnumret ska du ange +-symbolen genom att trycka på två gånger, samt landskoden/regionsnumret. (Vid behov kan du utelämna 0 i riktnumret). 18

19 2. Tryck på Radera (M2-knappen) för att radera numret till vänster om markören. 3. Tryck på den gröna knappen för att ringa numret. Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken Om det finns kontakter sparade i telefonboken kan du ringa med hjälp av telefonboken. 1. Tryck på M2-knappen för att gå till telefonboken från standardskärmen. 2. Bläddra uppåt eller nedåt med pilen till önskat telefonnummer. 3. Tryck på den gröna knappen för att ringa numret. 4. Tryck på den röda knappen för att avbryta eller avsluta samtalet. Ringa med fotokontakter På standardskärmen, tryck på nedåtpilen. Här kan du välja upp till 8 fotokontakter. Bläddra med pilknapparna för att gå till önskad fotokontakt och tryck sedan på samtalsknappen (grön knapp). Det valda fotot visas i fotokontaktkatalogen. Utför följande för att tilldela ett foto till den här kontakten: Skapa fotokontakt 1. På standardskärmen trycker du på nedåtpilen för att gå till fotokontaktmenyn. 19

20 2. Använd pilknapparna för att bläddra. 3. För att redigera en fotokontakt trycker du på Alternativ (M1-knappen), väljer Redigera och bekräftar med OK (M1- knappen). 4. Ange namn och telefonnummer och lägg till en bild på uppringaren. 5. Du har möjligheten att ta en bild direkt med kameran (från kameran) eller välja ett redan sparat foto (från en mapp) med hjälp av filhanteraren. 6. Efter detta trycker du på Alternativ och väljer en förinställd metod under menyalternativ Lägg till fotot och bekräfta med Fortsätt (M1-knappen) 8. Efter att du har slutfört redigeringen av kontakten kan du spara den genom att trycka på Alternativ (M1-knappen), välja Spara och trycka på OK (M1- knapp). Obs! För att spara flera bilder behöver du ett Micro SD-minneskort. (Ej inkluderat i tillbehören) Besvara ett samtal När du tar emot ett samtal och telefonen ringer eller vibrerar ser du numret eller namnet på skärmen. 1. Om du vill besvara samtalet trycker du på den gröna knappen eller M1. 20

21 2. Om du vill avvisa samtalet trycker du på den röda knappen eller M2. Funktioner under en konversation Genom att trycka på Alternativ (M1- knappen) under ett telefonsamtal kan du välja bland följande funktioner: Parkera*: Parkera det här samtalet. Avsluta ett enkelt samtal*: Avsluta samtal. Kontakter: Gå till telefonboken. Samtalsloggar: Gå till samtalsloggar. Meddelanden: Gå till meddelanden. Tyst: Slå av/på mikrofonen Volym: Justera samtalsvolymen Obs! Menyobjekten som markerats med * måste kunna hanteras av SIM-kortet. För mer information, kontakta nätverksoperatören. Volymkontroll Under telefonsamtalet trycker du på uppåt - eller nedåt -pilen för att justera samtalsvolymen. Handsfree Du kan slå på/av handsfree-funktionen genom att trycka på höger menyknapp (M2). 21

22 Huvudmeny 22

23 Meny 1. Telefonbok 1. Lägg till ny kontakt 2. Fotokontakter 2. Meddelanden 1. Skriv meddelande 2. Inkorg 3. Utkorg 4. Utkast 5. Skickade meddelanden 6. Inställningar 7. Sändning - Meddelanden 3. Samtalslog 1. Missade samtal 2. Uppringda samtal 3. Mottagna samtal 4. Samtalslogg 5. Samtalslängd 4. Sorteringsverktyg 1. Alarm 2. Påminnelser 3. Kalender 4. Kalkylator 5. Multimedia 1. Kamera 2. Visa bilder 3. Filhanterare 6. Inställningar 1. Toninställningar 2. SOS-Inställningar 3. M1/M2 4. Telefoninställningar 5. Samtalsinställningar 6. Nätverksinställningar 7. Säkerhetsinställningar 8. Möjilghet att ansluta 9. Åteerställ Fabriksinställningarna 23

24 Telefonbok Du kan spara upp till 300 telefonnummer i din SL320-telefon. På SIM-kortet finns det plats för upp till 300 telefonnummer. Öppna telefonnummer Du har två alternativ att gå till kontakterna: 1. I standardläge trycker du på M2-knappen 2. I standardläget trycker du på M1- knappen, väljer Telefonbok och bekräftar med OK Obs! Symboliserar en SIM-kortsinmatning. Symboliserar en telefoninmatning. Ny kontakt 1. Välj Lägg till ny kontakt i menyn Telefonbok. 2. Välj minne: SIM-kort eller Telefon. SIM-lagring: Endast Namn och Mobilnummer kan lagras. 3. Telefonlagring: Enligt standard lagras Namn, Mobilnummer och Samtalsbild. 4. För att spara en Kontakt trycker du på Alternativ och Spara. Redigera en kontakt 1. Välj ett namn och tryck på Alternativ och välj Redigera och bekräfta med OK. 24

25 2. Redigera inmatningarna. För att spara ändringarna trycker du på Alternativ och väljer Spara och bekräftar med OK Radera alla kontakter 1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på OK (M1) 2. Tryck på Alternativ (M1) 3. Välj Radera alla kontakter och tryck på OK (M1) 4. Välj SIM-kort eller telefon och tryck på OK (M1) 5. Tryck på OK (M1) igen för att bekräfta borttagningsprocessen. Rekommenderad lagring 1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på OK 2. Tryck på Alternativ 3. Välj Inställningar och tryck på OK 4. Välj Önskad lagring och tryck på OK Välj önskad lagringsplats för nyligen skapade kontakter: SIM-kort, Telefon eller Båda. Snabbuppringning 1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på OK (M1) 2. Tryck på Alternativ (M1) 3. Välj Inställningar och tryck på OK (M1) 4. Välj Snabbuppringning och tryck på OK (M1) 25

26 Du kan växla Snabbuppringning (status) mellan alternativen på eller av. Ange nummer: Upp till 8 nummer kan sparas som snabbuppringningsnummer (2-9) 1. Välj Ange nummer och tryck på OK. 2. Välj önskat nummer (2-9) och tryck på Redigera. 3. Välj önskat namn i telefonboken och tryck på OK (det önskade namnet måste vara sparat under Kontakter). På standardskärmen trycker du på önskat nummer (2-9) och det tilldelade numret kommer ringas upp. Minnesstatus 1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på OK 2. Tryck på Alternativ 3. Välj Inställningar och tryck på OK 4. Välj Minnesstatus och tryck på OK Visar numret för alla och redan använda kontaktplatser på SIM-kortet och telefonen 26

27 Meddelanden Skriv meddelanden 1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK 2. Tryck på Skriv meddelande 3. Välj SMS eller MMS och tryck på OK I den här menyn kan du komponera meddelanden. Antalet bokstäver som används visas längst ut till höger på skärmen. Textinmatning Följande funktioner är tillgängliga: Tryck på 0 för att lägga till mellanslag. Tryck på knappen * för att lägga till specialtecken; med pilknapparna, * och # kan du navigera till önskade symboler. Tryck på pilknappen för att flytta positionsindikatorn åt vänster eller höger. Tryck på Radera (M2) för att radera en bokstav; för att radera hela texten trycker du på och håller in Radera (M2). Tryck på knappen # för att växla mellan versaler och gemener och ordigenkänning: Smart SV, Sv, sv, 123 och observera symbolen överst till vänster på displayen. 27

28 Aktivera eller inaktivera automatisk ordigenkänning När du skriver en text, trycker du på Alternativ och väljer Alternativ för inmatningssätt. Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk ordidentifiering väljer du Automatisk ordidentifiering och trycker på OK Ordigenkänning: Ange önskat ord genom att trycka på knapparna för varje individuell bokstav endast en gång. Ordet ändras beroende på vilken knapp som trycks in. Ett exempel på detta är att om du ska skriva Hallå trycker du på knappen Efter att du har skrivit klart meddelandet trycker du på Alternativ och väljer Skicka. Här har du möjligheten att lägga till en eller flera Kontakter till Meddelande Andra alternativ: Infoga symbol, Inmatningsmetod, Avancerat och Spara. Inkorg 1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK 2. Välj Inkorg och tryck på OK I den här menyn kan du visa nya eller redan lästa Meddelanden. 28

29 Beroende på valt läge vibrerar telefonen eller ringer om du får ett nytt Meddelande och du ser den här symbolen på standardskärmen. Tryck på Alternativ för följande funktioner: Visa, Svara med SMS, Svara med MMS, Ring avsändare, Vidarebefordra, Radera, Radera alla och Ordna enligt Obs! Om minnet förkorta meddelanden är fullt blinkar symbolen på standardskärmen. Radera några meddelanden för att kunna ta emot nya igen. Utkorg: I Utkorg sparas ej skickade SMS. Utkast I Utkast ser du dina sparade SMS. Skickade meddelanden I den här menyn kan du visa redan skickade Meddelanden. Följande funktioner är tillgängliga: Visa, Vidarebefordra, Radera, Radera alla och Ordna enligt. Observera MMS: Med MMS-funktionen kan du skicka textmeddelanden och multimedieinnehåll, såsom bilder eller ljudfiler till en annan telefon. 29

30 Jämfört med traditionella SMS, har du följande alternativ i MMS-inställningarna: Lägg till bild, Lägg till ljud, Lägg till video, Lägg till ämne, Förhandsgranska MMS, Bildspelsalternativ, Avancerat och Spara. Inställningar 1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK 2. Välj Inställningar och tryck på OK Följande funktioner är tillgängliga: Meddelande (SMS) Du kan definiera SMS-inställningar. Följande funktioner är tillgängliga: SIM (Profilinställningar): Här kan du bland annat lägga in nummer till meddelandeservicecenter (SMSC) (beroende på nätverksoperatör) och andra SMSinställningar. Minnesstatus: Med det här alternativet visas SMSminnesstatus från ditt SIM-kort och telefonen. Räknare för textmeddelanden: Räknar antalet skickade och mottagna textmeddelanden Skickade meddelanden: Slå på/av lagringsplatsen för skickade meddelanden 30

31 Rekommenderad lagring Välj lagringsplatsen för SMS Telefon eller SIM Multimediemeddelanden (MMS) Datakonto: Välj det datakonto som ska användas Gemensamma inställningar: Följande inställningar är tillgängliga: Skapa, Skicka, Hämta, Önskad lagring och Minnesstatus. Viktig anmärkning: För att kunna skicka eller ta emot MMS behöver du ett minneskort som stöder SL320, Micro SD-kort med upp till 8 GB minne. För att konfigurera MMS-inställningarna korrekt ska du kontakta nätverksoperatören. Du kan skapa ett datakonto i följande meny: Inställningar Anslutning Datakonto. Röstbrevlådeserver Röstbrevlådan är en nätverksfunktion. Om ett röstmeddelande har tagits emot visas mottagningskvittot för det nya meddelandet på telefonens display. 31

32 1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK 2. Välj Inställningar och tryck på OK 3. Välj SMS och tryck på OK 4. Välj SIM och tryck på OK 5. Välj Röstmeddelandeserver och tryck på OK 1. Välj 1. <Tom> och tryck på Alternativ. 2. Välj Välj eller Redigera 3. Om du väljer Redigera, ange ett Namn och Nummer för ditt röstbrevlådenummer. 4. På standardskärmen: Håll in siffran 1 så ringer telefonen upp motsvarande nummer som sparats på Röstmeddelandeservern. Obs! Den här tjänsten måste stödjas av nätverksoperatören. Samtalslog Samtalslog 1. Välj Meny, Samtalsloggar och tryck på OK Din telefon lagrar Missade samtal, Uppringda samtal och Mottagna samtal De senaste inmatningarna ligger högst upp på listan. 32

33 Under Alternativ är följande funktioner tillgängliga för dig: Visa, Samtal, Skicka textmeddelande, Skicka multimediameddelande, Spara till telefonbok och Radera. Radera samtalsloggar Du kan inviduellt radera loggar bland Missade, Uppringda och Mottagna samtal eller radera alla samtalsloggar. Samtalsltid I den här menyn kan du se samtalstiderna. Sorteringsverktyg Alarm 1. Välj Meny, Tillbehör och tryck på OK 2. Välj Alarm och tryck på OK Upp till maximalt 5 alarm kan ställas in. Ställa in alarmet: 1. Välj ett alarm och tryck på Redigera. 2. Ställa in alarmet: På eller Av, (med knappen * eller # ) Tid, Snooze, Upprepa Volym, Alarmton och Larmtyp. 3. För att spara alarmet trycker du på Spara (M1-knappen). När ett alarm hörs trycker du på Avbryt (M1) för att stoppa det eller på Snooze-knappen 33

34 (M2). I det här fallet återkommer alarmet och hörs igen efter 5 minuter (standard). Påminnelser Här kan du ange påminnelser eller händelser. Lägg till händelser: Tryck på Alternativ och välj Lägg till. Ange önskade detaljer. För att spara händelsen trycker du på Alternativ och Spara. I menyn för påminnelser finns följande Alternativ tillgängliga för dig: Visa, Lägg till, Redigera, Radera, Radera förfallna, Radera allt, Gå till datum, Visa ej slutförda, Skicka vcalendar och Spara som fil. Kalendar 1. Välj Meny, Tillbehör och tryck på OK 2. Välj Kalender och tryck på OK Du kan ange påminnelser i kalendern. I kalendergränssnittet trycker du på övre och nedre pilknapparna och på knapparna + / # för att söka igenom olika dagar. Lägg till händelse: 1. Tryck på Alternativ och välj Lägg till händelse. 34

35 2. Ange önskade detaljer. 3. För att spara händelsen trycker du på Alternativ och Spara. I kalendern är följande Alternativ tillgängliga: Visa, Visa allt, Lägg till händelse, Radera händelse, Gå till datum, Gå till idag och Visa vecka. Kalkylator 1. Välj Meny, Tillbehör och tryck på OK 2. Välj Kalender och tryck på OK Med den här funktionen kan du använda mobiltelefonen som miniräknare. Miniräknaren kan utföra grundläggande räkneuppgifter. Funktioner: Ange siffror (1 till 0). Tryck på # för decimaltecken. Tryck på pilknapperna för +, -, x, ; För att få fram resultatet trycker du på OK och håller in Radera om du vill påbörja nya räkneproblem. Tjänster Det här är en tjänst som är beroende av nätverksoperatören. 35

36 Multimedia Kamera 1. Välj Meny, Multimedia och tryck på OK 2. Välj Kamera och tryck på OK Ta bilder Rikta kameralinsen mot en plats eller ett objekt och tryck på kameraknappen (uppåtpilen) för att ta en bild. Efter att ögonblicksbilden har tagits visas bilden på skärmen och sparas automatiskt. Viktigt: Om du vill spara flera bilder ska du använda ett minneskort (Micro SD-kort upp till 8 GB). I fotoläge är följande funktioner tillgängliga för dig: Knapp Funktion 1 Ändra bildupplösning 2 Bildkvalitet 4 Vitbalans 6 Fördröjningstimer * Underexponerad bild (EV-) # Överexponerad bild (EV+) 36

37 Under Alternativ kan du öppna följande funktioner: Bilder: Visa sparade bilder (i.jpg-format). Du kan även ta emot bilder via Bluetooth. Följande funktioner är tillgängliga under Alternativ: Visa, Bläddringsalternativ, Skicka, Använd som, Döp om, Radera, Sortera via, Radera allt, Lagring och Bildinformation. Kamerainställningar: Definition av, Slutarljud, EV (Över- och underexponering), Kontrast, Frekvens och Fördröjningsinst. Bildinställningar: Definiera Bildstorlek och Bildkvalitet. Vitbalans: Gör inställningar enligt omgivande ljusförhållanden. Motivläge: Val mellan Auto och Mörkläge Effekter: Här kan du lägga till olika bildeffekter. Lagringsutrymme: Välj mellan: Telefon eller Minneskort. Återställ standardinställningar: Återställer standardinställningar (fabriksinställningar). (Telefonnummer: 0000) 37

38 Bildvisare 1. Välj Meny, Multimedia och tryck på OK 2. Välj Bildvisare och tryck på OK Visa sparade bilder (i.jpg-format). Du kan även ta emot bilder via Bluetooth. Följande funktioner är tillgängliga under Alternativ: Visa, Bläddringsalternativ, Skicka, Använd som, Döp om, Radera, Sortera via, Radera allt, Lagring och Bildinformation. Kopiera bilder till datorn Fortsätt enligt följande för att kopiera bilderna du har tagit med SL320-kameran till datorn: 1. Anslut telefonen till datorn med den medföljande micro USB-kabeln. 2. Sedan visas en meny på telefonen välj Masslagring och bekräfta med OK 3. Datorn identifierar telefonen som löstagbar media. 4. Genom att använda Windows Utforskaren kan du nu behandla data som vanligt eller kopiera dem till datorn. Obs! Bilderna finns på telefonen i mappen Bilder 38

39 Filhanterare Använd filhanteraren för att hantera dina filer och mappar i telefonens minne och på minneskortet. 1. Välj Meny, Multimedia och tryck på OK 2. Välj Filhanteraren och tryck på OK Öppna: Visa innehållet i den valda mappen. Ny mapp: Skapa en ny mapp. Namnbyte Byt namn på en mapp. Radera: Radera en mapp. Formatera VAR FÖRSIKTIG! Med den här funktionen raderas alla data på lagringsenheten. Inställningar Toninställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Toninställningar och tryck på OK 39

40 Följande toninställningar finns tillgängliga: Larmtyp, Ringtyp, Ringsignal, Ringsignalsvolym, Meddelanden, Meddelandevolym, Knappsats, Knapptonsvolym, Ström på, Ström av och Systemmeddelande (Systemmeddelande vid felmeddelanden, låg batterinivå etc.). Obs! I standardläge, om du trycker och håller in # i 2-3 sekunder aktiveras Tyst läge ; tryck igen för att inaktivera Tyst läge. SOS-nummer SOS-funktionen är en enkel funktion som kan rädda liv vid kritiska situationer. Du kan spara upp till 5 SOS-kontakter och ett SMS. Dessa nummer, som du behöver spara i turordning, rings automatiskt upp i ett akutläge om du trycker på nödsamtalsknappen på telefonens baksida. Under ett nödsamtal hörs en ljudvarningssignal, så att personen som rings upp vet att det har uppstått en olycka och även skickar ett akut SMS! Om det första numret inte går fram kommer nästa nummer ringas upp automatiskt, o.s.v. Om inga nödsamtalsnummer sparas eller telefonkortet är tomt, eller om du är på ett utländskt nätverk (om exempelvis roaming inte är aktiverat), kan du ändå ringa

41 eller andra nödsamtalsnummer med sifferknapparna. Om SOS-samtalet besvaras växlar telefonen till handsfree-läge. Obs! För att stoppa eller avbryta nödsamtalet måste du trycka på höger musknapp eller SOS-knappen. Vid användning av kontantkort: Se alltid till att ha tillräckligt med kredit på ditt förbetalda kort, eftersom privata nödsamtalsnummer inte kan ringas upp utan tillräcklig kredit. Utanför nätverksoperatörens hemnätverk går det oftast ändå att ringa internationella nödnummer 112. Observera: Om du sparar nödnummer, till exempelvis larmtjänst, polis, brandkår etc. måste du i förväg avtala detta med respektive verksamhet. Inget ansvar tas för kostnader som tillkommer till följd av att du ringer ett sådant nummer av misstag. SOS-inställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj SOS-inställningaroch tryck på OK Följande menyalternativ finns tillgängliga: SOS-knapp 41

42 Du kan slå på/av SOS-status. SOS-nummer Ange max 5 SOS-nummer och deras prioritetssekvens. SOS-SMS Om SOS-läget startas skickas det här textmeddelandet till SOS-nummer. Texten kan ändras enligt önskemål (max. 50 tecken). SOS-information Kort beskrivning av SOS-nödsamtalsfunktion Entrycksknappar M1 M2 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Entrycksknapparna M1 M2 och tryck på OK Här kan du redigera M1- och M2-numren. Genom att hålla in M1- eller M2-knappen (2-3 sekunder) i standardläge ringer SL320 upp det allokerade telefonnumret. Telefoninställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK. 2. Välj Telefoninställningar och tryck på OK. Följande menyalternativ finns tillgängliga: Tid och datum 42

43 Ställ in Tidszon, Datum och Tid. Språk I den här menyn kan du ställa in skärmspråk. Rekommenderad inmatningsmetod I den här menyn kan du definiera önskat inmatningssätt (Smart DE, de, ABC, abc, 123 och andra språk). Visa tillbehör Bakgrundsbild: Välj din egen bakgrund. Automatiskt Knappsatslås Du kan ställa in telefonen så att knappsatsen automatiskt söker efter en förinställningstidsperiod. Starta skärmen Välj din egen bakgrund när telefonen startar om. Stäng av skärmen Välj din egen bakgrund när telefonen stängs av. Datum och tid I den här menyn kan du visa/dölja visning av tid och datum i standardläge. 43

44 Skärm LCD-belysning Ställa in ljusstyrkan och visa belysningsperiod Samtalsinställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Samtalsinställningar och tryck på OK Beroende på nätverksoperatör kan du använda följande tjänster: Egan nummer Här kan du definiera om ditt nummer ska vara synligt eller inte för personen som rings upp. Samtal väntar Du får ett meddelande under ett samtal om ett annat samtal kommer in. Tryck på OK (M1-knappen) för att besvara samtalet. Det första samtalet hålls kvar på linjen; om du inte vill besvarar samtalet trycker du på knappen Lägg på. Vidarekoppla samtal Med den här nätverkstjänsten kan du vidarekoppla inkommande samtal till en annan telefon som specificerats av dig. Flera vidarekopplingar av samtal kan aktiveras samtidigt. 44

45 Blockera samtal Med den här nätverkstjänsten kan du begränsa dina samtal. Avancerat Automatisk återuppringning Om linjen till en person du ringer är upptagen eller om samtalet inte besvaras kan du lägga in en automatisk återuppringning. Påminnelse om samtalslängd En signalton hörs under samtalet Svarsläge Välj metoden som du vill använda för att besvara samtalet. Nätverksinställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Nätverksinställningar och tryck på OK Beroende på nätverksoperatör kan du använda följande tjänster: Nätverksval Här kan du göra följande: Ny sökning, Nätverksval och Urvalsläge GPRS-anslutning En GPRS-anslutning krävs för att skicka MMS. 45

46 GPRS-alternativet primärt SL320 kan inte skicka och ta emot MMS samtidigt som du talar i telefon; ställ in prioritet för vilken anslutning du föredrar. Säkerhetsinställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Säkerhetsinställningar och tryck på OK. Följande menyalternativ finns tillgängliga: SIM-säkerhet PIN-lås Vid på- och av stängning av PIN-förfrågan ombeds du ange rätt PIN-kod för SIM-kortet. Du kan ändra PIN-kod för SIM-kortet när som helst. Ändra PIN/PIN2 För att ändra lösenord anger du det aktuella lösenordet och sedan det nya: PIN eller PIN2 Telefonsäkerhet: Telefonlås Vid på eller av stängning av PIN-förfrågan ombeds du ange rätt Telefonlösenord på telefonen. Ändra lösenordet 46

47 För att ändra lösenord anger du det nuvarande lösenordet och det nya två gånger. Automatiskt Knappsatslås Du kan ställa in telefonen så att knappsatsen automatiskt söker efter en förinställningstidsperiod. Möjlighet att ansluta 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Anslutningar och tryck på OK Följande menyalternativ finns tillgängliga: Bluetooth Med Bluetooth kan du ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-enhet. För att gå direkt till menyn trycker du på Nedåtpilen på standardskärmen. Följande funktioner är tillgängliga: Bluetooth: Tryck på M1 för att aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen. Synlig Du kan ställa in telefonen så att den kan identifieras av andra Bluetooth-enheter. Identifierade enheter: 47

48 I den här menyn kan du upprätta en anslutning med redan identifierade Bluetooth-enheter. Sök efter ljudenhet I den här menyn kan du upprätta en anslutning med Bluetooth-aktiverade ljudtillbehör. Ändra enhetsnamn: Ändra namnen på Bluetooth-enheterna. Avancerat I den här menyn kan du göra följande: Definiera Sökväg för ljud och lagring och under Min adress visas MAC-adressen för din telefon. Sök efter Bluetooth-ljudenhet 1. För att påbörja en sökning efter en annan Bluetooth-enhet trycker du på OK. 2. Välj önskad enhet och tryck på Para ihop. 3. Om en anslutning till en annan Bluetoothenhet upprättas behöver du uppge ett Lösenord. Bekräfta lösenordet med OK. Under Alternativ hittar du följande funktioner: Anslut, Namnbyte, Auktorisera, Radera och Radera alla Datakonton För att kunna använda MMS-funktionen måste du skapa ett datakonto. Konfigurationen av datakontot är beroende av din nätverksoperatörs data. 48

49 Viktigt: Kontakta din nätverksoperatör och se till att konfigurationsdata för MMSinställningar skickas till dig. Återställ fabriksinställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Återställ till fabriksinställningar och tryck på OK Med den här funktionen kan du återställa telefoninställningarna till fabriksstandardkonfigurationen. Du måste uppge lösenordet för att återställa fabriksinställningarna. Standardlösenoret är: Specifikationer: Dual Band-nätverk: GSM 900/1800 Batteri: Mått: Standby-tid: Samtalstid: Li-ion 3,7 V 1100 mah 123 x 57 x 12mm < 320 timmar* < 420 minuter* * Funktionslivslängden för batteriet beror på SIM-kortet, nätverket, de inställningar som används och användning, samt omgivningen. Frågor och svar 49

50 Om frågorna om telefonen ställs ofta, hänvisas du till svaren på följande sätt. Efter det om du fortfarande inte kan lösa frågan, vänligen kontakta mobilens återförsäljare eller nätoperatör. Kan inte slå på telefonen: Kontrollera batteriet och se till att det är korrekt insatt. Kontrollera om batterinivån är låg, byt batteri eller ladda batteriet. Kontrollera om du har angett fel PIN-kod tre gånger i rad. Om ja är telefonen låst, och du måste ange din PUK-kod (kontakta din nätoperatör för din PUK-kod). SIM-fel: Är SIM-kortet smutsigt? Vänligen rengör det. Försök installera om SIM-kortet. Är SIM-kortet skadat? Kontakta din operatör. Svag signal eller ingen signal: Du kan vara på en plats där mottagningen är dålig, t ex tunnel eller källare, vänligen förflytta dig och försök igen. Du kan prova att vända dig något eller gå nära fönstret om du är i ett rum. Kontakta din operatör om du fortfarande har en svag signal eller ingen signal. Dålig talkvalitet: 50

51 Svag signal? Se: Svag signal eller ingen signal. Kontrollera om batteriet är svagt. Ladda batteriet eller byt batteri. Använd uppåt-volymknappen för att justera mikrofonen under ett samtal. Kan inte ringa ett samtal: Kontrollera om du anger rätt nummer och tryck grön knapp. Kontrollera om du ställt in en samtalsspärr, om ja, vänligen avbryt den. Kontrollera om SIM-kortet är registrerat i nätverket. Om SIM-kortet är ett förbetalt kort, se till att det finns tillräckligt med pengar på kortet. Kan inte ta emot samtal: Är SIM-kortet registrerat i nätverket? Kontrollera om telefonen är påslagen. Kontrollera om skärmen inte visar någon signal, om nej, se: Svag signal eller ingen signal. Kontrollera om du ställt in en samtalsspärr, om ja, vänligen avbryt den. Skärmen är mörk: Kontrollera om batteriet är svagt. Ladda batteriet eller byt batteri. Justera bakgrundsbilden. 51

52 Din telefon kan påverkas av fukt, håll den torr. PIN låst: Kontrollera om du har angett fel PIN-kod tre gånger i rad. Om ja är telefonen låst, och du måste ange din PUK-kod (kontakta din nätoperatör för din PUK-kod). Tips: Om alla förslag på lösningar inte kan lösa ditt problem, kontrollera Kundservice på Försök inte ta isär eller reparera din telefon utan professionell guide. Batteri Din telefonen drivs med ett laddningsbart batteri. Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först efter två eller tre fullständiga uppladdningar och urladdningar! Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom är det oanvändbart. När drifttiden (samtalstid och standby mode) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Använd endast batterier som godkänts av telefonens tillverkare och ladda endast 52

53 batterierna med laddare som godkänts av tillverkaren. Koppla ur laddaren när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Om ett fulladdat batteri lämnas oanvänt laddas det så småningom ur. Extrema temperaturer påverkar möjligheten för batteriets laddning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batterier som är skadade. Kortslut inte batteriet. Oavsiktlig kortslutning kan uppstå när ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) orsakar en direkt kontakt med + och - poler (de metallband på batteriet) till exempel om du har ett reservbatteri i fickan eller handväskan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det nämnda föremålet. Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 C och 25 C. En telefon med ett varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batterier är särskilt 53

54 begränsade i temperaturer långt under fryspunkten. Kasta aldrig batterier i öppen eld. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser (t.ex. återvinning). Kasta dem inte i hushållsavfallet. Ladda inte mobilen om batteriet inte är installerat. Telefon Din telefon är en produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg.förslagen nedan hjälper dig att uppfylla garantin som skall gälla och ha nytta av produkten i många år. Förvara telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn. Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Dess rörliga delar kan skadas. Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. 54

55 Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna. Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den. Tappa inte, slå på eller skaka telefonen. Oförsiktig hantering kan skada kretskorten Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Måla inte på telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning. Använd endast medföljande eller en godkänd antenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller för radioenheter. Samtliga ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon av dem inte fungerar som den ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. 55

56 För din säkerhet Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här bruksanvisningen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara. Störningar Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda. Stäng av telefonen i flygplan Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan. Stäng av telefonen på sjukhus Följ alla föreskrifter och regler. Stänga av telefonen i närheten av medicinsk utrustning. Stäng av telefonen när du tankar Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den 56

57 inte nära bränsle och kemikalier. Trafiksäkerheten kommer först Använd inte en mobiltelefon när du kör. Trafiksäkerhet: Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Säkra alltid telefonen i hållaren, placera inte den löst på passagerarsätet eller någon annanstans där den kan slungas iväg vid en kollison eller häftig inbromsning. Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand! Användnigsregler: Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara. Använd bara telefonen i dess normala positioner. Delar av telefonen är magnetiska. Metalliska material kan dra till telefonen. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas. Elektroniskutrustning: 57

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450 Bruksanvisning Svenska Bea-fon SL560/SL450 Allmän information Gratulerar till köpet av din Bea-fon SL560/SL450! Läs denna information innan telefonen används för att få bättre förståelse om hur din telefon

Läs mer

Bruksanvisningar svenska. Bea-fon S33

Bruksanvisningar svenska. Bea-fon S33 Bruksanvisningar svenska Bea-fon S33 1 Allmänt Bea-fon S33 förpackningen innehåller: 1 mobiltelefon (S33) 1 bordsladdare(s33) 1 reseladdare (S33) 1 batteri (S33) Bruksanvisningar (S33) Ifall bruksanvisningarnas

Läs mer

Bruksanvisning SL470

Bruksanvisning SL470 Bruksanvisning SV SL470 Allmän information Vi gratulerar till ditt köp av Bea-fon SL470! Läs denna information innan telefonen används för att få bättre förståelse om hur din telefon fungerar. Vi är inte

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-3W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Doro PhoneEasy. 338gsm

Doro PhoneEasy. 338gsm Doro PhoneEasy 338gsm 20. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. På/av Sidoknapp (volym) Menyknapp Display Snabbval Samtalsknapp/OK Numerisk knappsats * / Knapplås # / Byt profil Avsluta samtal/radera/bakåt Pilknappar

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) 9236277 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-21W uppfyller villkoren

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-8W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-112W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Mobiltelefon FAS-18100M

Mobiltelefon FAS-18100M Mobiltelefon FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Användarhandbok SWE-1 Svenska Börja använda Sätt in/ta ur batteri Sätt in batteri 1. Öppna batteriluckan. 2. Sätt batteriet i batterifacket. Håll

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-94W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Seniortelefon GSP-110. Användarhandbok

Seniortelefon GSP-110. Användarhandbok Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Användarhandbok Swedish 85 Börja använda------------------------------------------87 Sätt in/ta ur batteri----------------------------------87 Sätt

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

SL650 Bruksanvisning 1

SL650 Bruksanvisning 1 SL650 Bruksanvisning 1 Bästa kund Tack för ditt val av Bea-fon SL650 Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok 9248116 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-25W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Mono Headset BH 218 kan du nu hantera samtal ännu enklare. För att besvara ett samtal plockar du bara upp

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-209 1 5 2 3 4 7 8 6 11 9 10 9204657/2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-97W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Användarhandbok Nokia 105

Användarhandbok Nokia 105 Användarhandbok Nokia 105 Utgåva 1.0 SV Säkerhetsinformation Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller strida mot lokala lagstiftningar och bestämmelser. STÄNG AV ENHETEN

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

myphone 1055 Retto Bruksanvisning

myphone 1055 Retto Bruksanvisning myphone 1055 Retto Bruksanvisning Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs igenom bruksanvisningen noga. Innehåll Första stegen... 6 SIM kort och batteri installation...

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Nokia 1600 Användarhandbok

Nokia 1600 Användarhandbok Nokia 1600 Användarhandbok 9239922 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-64 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 Utgåva 1.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-109 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två mobiler samtidigt.

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Nokia 1200/1208/1209 Användarhandbok

Nokia 1200/1208/1209 Användarhandbok Nokia 1200/1208/1209 Användarhandbok 9207571 Utgåva 3 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 3 Komma igång 4 Sätta i SIM-kortet och batteriet 4 Ladda batteriet 4 Slå på och stänga av 5 Din telefon 5 Knappar och

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-105-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Inledning 3 Om ditt headset 3 Om Bluetooth-anslutningar 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Bära headsetet 4 Slå på och stänga av

Läs mer

Bruksanvisning SL140

Bruksanvisning SL140 Bruksanvisning SE SL140 Allmän information Vi gratulerar till ditt köp av Bea-fon SL140! Läs denna information innan telefonen används för att få bättre förståelse om hur din telefon fungerar. Vi är inte

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna BH-104 står i överensstämmelse med de väsentliga

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25 Innehållsförteckning Komma igång 5 SIM kort och Batteri 5 Ladda Batteri 6 Laddnings indikator 7 På och Avstängning av Mobiltelefonen 7 Telefonöversikt 9 Tangenter och Knappar 10 Ficklampa 11 Knapplås 11

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1 Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2 9232492 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PD-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0

Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0 Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias J-headsetet kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två mobiler samtidigt. Obs: Produktens yta innehåller

Läs mer

Doro 6031 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111 Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 kan du ha händerna fria och samtidigt hantera samtal och njuta av din favoritmusik.

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-34W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Doro PhoneEasy 740. Svenska

Doro PhoneEasy 740. Svenska Doro PhoneEasy 740 Svenska 15 18 16 17 19 20 21 22 23 1. Hörlur 2. Grön LED-lampa=nytt meddelande/missat samtal 3. Upp/ned-knapp 4. OK-knapp 5. Menyknapp 6. Funktionsknapp 7. Samtalsknapp 8. Röstbrevlåda

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Doro PhoneEasy 609. Svenska

Doro PhoneEasy 609. Svenska Doro PhoneEasy 609 Svenska 1 16 2 4 3 5 6 7 8 1 2 ABC 3 4 5 6 7 8 9 * GHI JKL 0 # DEF MNO PQRS TUV WXYZ + 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Doro PhoneEasy 631. Svenska

Doro PhoneEasy 631. Svenska Doro PhoneEasy 631 Svenska 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV Kom igång Nokia N95-1 9205547, Utgåva 1 SV Knappar och delar (arbetsläge) Modellnummer: Nokia N95-1. Nedan kallad Nokia N95. 1 Strömbrytare 2 Väljarknappar och väljer kommandon och öppnar Val Tips! Du

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D230 D235 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Copyright myphone 2011. All rights reserved. myphone 5300 SWE. myphone 5300 Forte

Copyright myphone 2011. All rights reserved. myphone 5300 SWE. myphone 5300 Forte Bruksanvisning myphone 5300 Forte Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs bruksanvisningen noga. myphone 5300 Forte är avsedd att användas i 900/1800 MHz GSM-nätet.

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D4550 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Nokia minihögtalare MD /1

Nokia minihögtalare MD /1 Nokia minihögtalare MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessorieslogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer