Bruksanvisning SL320

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning SL320"

Transkript

1 Bruksanvisning SL320

2 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig användning. Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra produkter och tjänster. Därför förbehåller sig Bea-fon rätten att göra modifieringar och förbättringar av produkterna som beskrivs i den här dokumentationen utan föregående meddelande. Innehållet i den här bruksanvisningen presenteras i befintligt skick. Bea-fon tar inget ansvar för riktigheten och fullständigheten av innehållet i den här bruksanvisningen. Bilderna i den här bruksanvisningen kan avvika något från den verkliga telefonen; dessa fungerar bara som exempel; studera telefonen. Vissa funktioner varierar med nätverksoperatör; för ytterligare information, kontakta nätverksoperatören. Kontrollera de medföljande tillbehören för att säkerställa att alla tillbehör finns där. Kontakta återförsäljaren där du köpte telefonen om någon av komponenterna skulle saknas eller vara felaktig. 2

3 Innehåll Bea-fon SL320 1 telefon 1 laddningsstation 1 laddare 1 batteri 1 USB-kabel Bruksanvisning 3

4 Allmän information Skulle teckensnittet vara för litet och svårt att läsa för dig kan du se en större version av bruksanvisningen på vår webbplats. Gå till Produkter på vår webbplats: Enhetskod: Användning av den här koden kan förhindra obehöriga personer från att använda den här telefonen. Förinställd kod är: 0000 PIN-kod: Koden från nätverksoperatören som tillhandahålls med SIM-kortet förhindrar användning av kortet av obehöriga personer. Du kan aktivera/inaktivera eller ändra PINkoden. 4

5 Innehållsförteckning Allmän information... 1 Enhetskod:... 4 PIN-kod:... 4 Min telefon SL Komma igång Vad är ett SIM-kort? Sätta i SIM-kortet och Micro SD-kortet.. 10 Sätta in i batteriet Ladda batteriet Slå på/av telefonen Standby Låsskärm Ficklampa Menyfunktion Bildskärm (startskärm) Bildskärmssymboler Headset/Bluetooth-läge Samtalsfunktioner Samtal Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken Ringa med fotokontakter Skapa fotokontakt Besvara ett samtal Funktioner under en konversation Volymkontroll Handsfree Huvudmeny Meny Telefonbok

6 Öppna telefonnummer Ny kontakt Redigera en kontakt Radera alla kontakter Rekommenderad lagring Snabbuppringning Minnesstatus Meddelanden Skriv meddelanden Textinmatning Aktivera eller inaktivera automatisk ordigenkänning Inkorg Utkorg: Utkast Skickade meddelanden Observera MMS: Inställningar Meddelande (SMS) Multimediemeddelanden (MMS) Röstbrevlådeserver Samtalslog Samtalslog Radera samtalsloggar Samtalsltid Sorteringsverktyg Alarm Påminnelser Kalendar Kalkylator Tjänster Multimedia

7 Kamera Ta bilder Bildvisare Kopiera bilder till datorn Filhanterare Inställningar Toninställningar SOS-nummer SOS-inställningar Entrycksknappar M1 M Telefoninställningar Samtalsinställningar Nätverksinställningar Säkerhetsinställningar Möjlighet att ansluta Återställ fabriksinställningar Specifikationer: Frågor och svar PIN låst: Batteri Telefon För din säkerhet Information om certifiering (SAR) För din säkerhet Ansvarsfriskrivning: Adress:

8 Min telefon SL320 1 Menynknapp, vänster (M1): I standby-läge kan du öppna huvudmenyn med den här knappen. Entrycksknapp (M1) I standby-läge håller du in knappen i 2-3 sekunder för att starta snabbuppringningsfunktionen. 2 Grön samtalstangent/samtalsloggar För åtkomst till samtalsloggar i standbyläge. 3 *-knapp Tryck på den här knappen i standby-läge för att ange följande tecken: */+/P/W. Låsskärm I standby-läge håller du in den här knappen i 2-3 sekunder. 8

9 4 Högtalare 5 Pilknapp (uppåt), i standby-läge för åtkomst till SMS-menyer, kamera, alarmklocka och kalender. 6 Menyknapp, höger För åtkomst till telefonboken i standbyläge. Entrycksknapp M2 I standby-läge håller du in den här knappen i 2-3 sekunder. 7 Ström på/av/avsluta konversation 8 Pilknapp (nedåt) För att öppna bildkontakter i standbyläge. 9 #-knapp Håll in i standby-läge för att aktivera/ inaktivera tyst läge. I redigeringsläge; ändra inmatningssätt. 10 Nödsamtalsknapp 11 Polyfoniska högtalare 12 Kamera 13 Mikrofon 14 Laddstationsanslutning 15 Micro USB-anslutning för laddare och headset 16 Ficklampa 9

10 Komma igång Vad är ett SIM-kort? Varje mobiltelefon behöver ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). Utan SIMkortet kan du inte ringa några telefonsamtal. SIM-kortet är en mikroprocessor som sparar dina data och kontakter. Därför ska du vara försiktig vid hantering och när du sätter i eller tar ut kortet. Förvara SIM-kort utom räckhåll för små barn. Sätta i SIM-kortet och Micro SDkortet 1. Telefonen måste stängas av och kopplas från laddaren. 2. Ta bort batteriluckan på telefonens baksida. 3. Ta ut batteriet om det sitter kvar i enheten. 4. Det finns 2 tillgängliga korthållare: Upptill för SIM-kort och under detta till höger för Micro SD-kortet. 5. För försiktigt in SIM-kortet i SIMkortsfacket (1). Se till att de guldpläterade kontakterna på kortet är vända nedåt och det udda vinklade hörnet vänt åt vänster. 10

11 Komma igång 6. Micro SD: Tryck försiktigt in Micro SDkortet i Micro SD-korthållaren (2) och lås det efteråt. 11

12 Sätta in i batteriet 1. Rikta de guldpläterade kontakterna på batteriet mot motsvarande kontakter på telefonen. 2. Tryck på andra änden av batteriet tills det snäpper fast på plats. 3. Skjut på batteriluckan på enheten tills den låses fast på plats. Ladda batteriet Det går att ladda batteriet i SL320 på två sätt: A. Laddningsstation B. Laddare 12

13 1. Anslut laddningskontakten till telefonen. 2. Anslut laddaren till ett vägguttag. 3. Det kan ta flera timmar att ladda batteriet. Om telefonen laddas när den är avstängd dröjer det några sekunder innan laddningsindikatorn visas på skärmen. 4. Om telefonen laddas när den är påslagen börjar batteriindikatorn öka. Batteriet är fulladdat när batteriindikatorn inte längre ökar. 5. Koppla från laddaren från elnätet och från enheten när den inte längre behövs! Obs! Den första batteriladdningen ska ta minst 12 timmar. Slå på/av telefonen Se till att SIM-kortet är i telefonen och att batteriet laddas. 1. Tryck och håll in den röda knappen i 2-3 sekunder för att slå på telefonen. 2. Om PIN-koden aktiveras ombeds du att uppge din PIN-kod; ange den och bekräfta inmatningen med OK (M1- knappen). 3. Välj språk och bekräfta valet med OK (M1-knappen). 4. Håll in den röda knappen i 2-3 sekunder för att slå av telefonen. 13

14 Obs! Utan SIM-kort kan man endast ringa nödsamtal. Om du anger fel PIN-kod 3 gånger i rad ombeds du att ange PUK-koden, som du fick tillsammans med SIM-kortet från nätverksoperatören. Standby Om du inte använder telefonen under en kortare period kommer telefonen växla automatiskt till standby-läge. Tryck på valfri knapp för att avsluta det här läget. Samtal kan besvaras i standby-läge. Låsskärm För att undvika att du oavsiktligt trycker på några knappar, tryck och håll inne knappen * i 2-3 sekunder för att aktivera låsskärmen. För att avsluta låsskärmsläget väljer du lås upp (M1-knappen) och tryck på *-knappen inom 1,5 sekund. För att besvara ett samtal när knapparna är låsta trycker du på samtalsknappen. Om du avslutar eller avvisar ett samtal låses knappsatsen automatiskt igen. Ytterligare funktioner: Automatiskt knapplås Se menyalternativet Inställningar Säkerhetsinställningar. Du kan fortfarande använda nödsamtalsknappen även när knapparna är låsta. 14

15 Ficklampa På startskärmen, tryck på "0" -knappen i några sekunder för att slå på ficklampan och därmed lyser ficklampan; Om du trycker på knappen igen, då är ficklampan avstängd och ficklampan lyser inte. Menyfunktion På startskärmen trycker du på vänster menyknapp (M1) för att gå till Huvudmenyn ( ) och höger menyknapp (M2) för att gå till Kontakter ( ). Genom att trycka på Uppåtpilen går du till Meddelanden ( ) och till menyalternativen: Kamera, Alarm och Bluetooth; genom att trycka på Nedåtpilen går du till Fotokontakter. 15

16 Bildskärm (startskärm) Mottagningsstyrka 2. Symboler 3. Batteristatus 4. Nätverksoperatör 5. Tid 6. Datum 7. Meny 8. Meddelanden 9. Telefonbok 16

17 Bildskärmssymboler Mottagningsstyrka: De vertikala fälten visar mottagningsstyrkan för din nätverksoperatör. Nya meddelanden Den här symbolen visas när du tar emot ett nytt meddelande. SIM-kortet har ett oläst meddelande. Den här symbolen blinkar när inkorgsmappen är full. Du behöver radera några meddelanden för att kunna ta emot nya meddelanden. Hörlurar Den här symbolen visas när hörlurarna är inkopplade. Missade samtal Den här symbolen visas om du inte besvarar ett samtal. Samtalssignal Endast ringsignal Tyst läge och vibrera Vibrera och Ringsignal Vidarekoppla samtal Den här symbolen visas när alla samtal vidarekopplas. 17

18 Alarm Den här symbolen visas när väckarklockan är påslagen. Bluetooth Den här symbolen visas är Bluetooth är aktiverat. Batteriindikator Den här symbolen ändrar färg, beroende på batteristatusen:,,, Headset/Bluetooth-läge Om ett headset ansluts till USB-uttaget (eller ett Bluetooth-headset), kan du besvara samtalet med knappen på headsetet. Samtalsfunktioner Samtal 1. Ange telefonnumret, inklusive riktnumret och tryck på den gröna knappen. Internationella samtal: Innan du anger riktnumret ska du ange +-symbolen genom att trycka på två gånger, samt landskoden/regionsnumret. (Vid behov kan du utelämna 0 i riktnumret). 18

19 2. Tryck på Radera (M2-knappen) för att radera numret till vänster om markören. 3. Tryck på den gröna knappen för att ringa numret. Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken Om det finns kontakter sparade i telefonboken kan du ringa med hjälp av telefonboken. 1. Tryck på M2-knappen för att gå till telefonboken från standardskärmen. 2. Bläddra uppåt eller nedåt med pilen till önskat telefonnummer. 3. Tryck på den gröna knappen för att ringa numret. 4. Tryck på den röda knappen för att avbryta eller avsluta samtalet. Ringa med fotokontakter På standardskärmen, tryck på nedåtpilen. Här kan du välja upp till 8 fotokontakter. Bläddra med pilknapparna för att gå till önskad fotokontakt och tryck sedan på samtalsknappen (grön knapp). Det valda fotot visas i fotokontaktkatalogen. Utför följande för att tilldela ett foto till den här kontakten: Skapa fotokontakt 1. På standardskärmen trycker du på nedåtpilen för att gå till fotokontaktmenyn. 19

20 2. Använd pilknapparna för att bläddra. 3. För att redigera en fotokontakt trycker du på Alternativ (M1-knappen), väljer Redigera och bekräftar med OK (M1- knappen). 4. Ange namn och telefonnummer och lägg till en bild på uppringaren. 5. Du har möjligheten att ta en bild direkt med kameran (från kameran) eller välja ett redan sparat foto (från en mapp) med hjälp av filhanteraren. 6. Efter detta trycker du på Alternativ och väljer en förinställd metod under menyalternativ Lägg till fotot och bekräfta med Fortsätt (M1-knappen) 8. Efter att du har slutfört redigeringen av kontakten kan du spara den genom att trycka på Alternativ (M1-knappen), välja Spara och trycka på OK (M1- knapp). Obs! För att spara flera bilder behöver du ett Micro SD-minneskort. (Ej inkluderat i tillbehören) Besvara ett samtal När du tar emot ett samtal och telefonen ringer eller vibrerar ser du numret eller namnet på skärmen. 1. Om du vill besvara samtalet trycker du på den gröna knappen eller M1. 20

21 2. Om du vill avvisa samtalet trycker du på den röda knappen eller M2. Funktioner under en konversation Genom att trycka på Alternativ (M1- knappen) under ett telefonsamtal kan du välja bland följande funktioner: Parkera*: Parkera det här samtalet. Avsluta ett enkelt samtal*: Avsluta samtal. Kontakter: Gå till telefonboken. Samtalsloggar: Gå till samtalsloggar. Meddelanden: Gå till meddelanden. Tyst: Slå av/på mikrofonen Volym: Justera samtalsvolymen Obs! Menyobjekten som markerats med * måste kunna hanteras av SIM-kortet. För mer information, kontakta nätverksoperatören. Volymkontroll Under telefonsamtalet trycker du på uppåt - eller nedåt -pilen för att justera samtalsvolymen. Handsfree Du kan slå på/av handsfree-funktionen genom att trycka på höger menyknapp (M2). 21

22 Huvudmeny 22

23 Meny 1. Telefonbok 1. Lägg till ny kontakt 2. Fotokontakter 2. Meddelanden 1. Skriv meddelande 2. Inkorg 3. Utkorg 4. Utkast 5. Skickade meddelanden 6. Inställningar 7. Sändning - Meddelanden 3. Samtalslog 1. Missade samtal 2. Uppringda samtal 3. Mottagna samtal 4. Samtalslogg 5. Samtalslängd 4. Sorteringsverktyg 1. Alarm 2. Påminnelser 3. Kalender 4. Kalkylator 5. Multimedia 1. Kamera 2. Visa bilder 3. Filhanterare 6. Inställningar 1. Toninställningar 2. SOS-Inställningar 3. M1/M2 4. Telefoninställningar 5. Samtalsinställningar 6. Nätverksinställningar 7. Säkerhetsinställningar 8. Möjilghet att ansluta 9. Åteerställ Fabriksinställningarna 23

24 Telefonbok Du kan spara upp till 300 telefonnummer i din SL320-telefon. På SIM-kortet finns det plats för upp till 300 telefonnummer. Öppna telefonnummer Du har två alternativ att gå till kontakterna: 1. I standardläge trycker du på M2-knappen 2. I standardläget trycker du på M1- knappen, väljer Telefonbok och bekräftar med OK Obs! Symboliserar en SIM-kortsinmatning. Symboliserar en telefoninmatning. Ny kontakt 1. Välj Lägg till ny kontakt i menyn Telefonbok. 2. Välj minne: SIM-kort eller Telefon. SIM-lagring: Endast Namn och Mobilnummer kan lagras. 3. Telefonlagring: Enligt standard lagras Namn, Mobilnummer och Samtalsbild. 4. För att spara en Kontakt trycker du på Alternativ och Spara. Redigera en kontakt 1. Välj ett namn och tryck på Alternativ och välj Redigera och bekräfta med OK. 24

25 2. Redigera inmatningarna. För att spara ändringarna trycker du på Alternativ och väljer Spara och bekräftar med OK Radera alla kontakter 1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på OK (M1) 2. Tryck på Alternativ (M1) 3. Välj Radera alla kontakter och tryck på OK (M1) 4. Välj SIM-kort eller telefon och tryck på OK (M1) 5. Tryck på OK (M1) igen för att bekräfta borttagningsprocessen. Rekommenderad lagring 1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på OK 2. Tryck på Alternativ 3. Välj Inställningar och tryck på OK 4. Välj Önskad lagring och tryck på OK Välj önskad lagringsplats för nyligen skapade kontakter: SIM-kort, Telefon eller Båda. Snabbuppringning 1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på OK (M1) 2. Tryck på Alternativ (M1) 3. Välj Inställningar och tryck på OK (M1) 4. Välj Snabbuppringning och tryck på OK (M1) 25

26 Du kan växla Snabbuppringning (status) mellan alternativen på eller av. Ange nummer: Upp till 8 nummer kan sparas som snabbuppringningsnummer (2-9) 1. Välj Ange nummer och tryck på OK. 2. Välj önskat nummer (2-9) och tryck på Redigera. 3. Välj önskat namn i telefonboken och tryck på OK (det önskade namnet måste vara sparat under Kontakter). På standardskärmen trycker du på önskat nummer (2-9) och det tilldelade numret kommer ringas upp. Minnesstatus 1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på OK 2. Tryck på Alternativ 3. Välj Inställningar och tryck på OK 4. Välj Minnesstatus och tryck på OK Visar numret för alla och redan använda kontaktplatser på SIM-kortet och telefonen 26

27 Meddelanden Skriv meddelanden 1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK 2. Tryck på Skriv meddelande 3. Välj SMS eller MMS och tryck på OK I den här menyn kan du komponera meddelanden. Antalet bokstäver som används visas längst ut till höger på skärmen. Textinmatning Följande funktioner är tillgängliga: Tryck på 0 för att lägga till mellanslag. Tryck på knappen * för att lägga till specialtecken; med pilknapparna, * och # kan du navigera till önskade symboler. Tryck på pilknappen för att flytta positionsindikatorn åt vänster eller höger. Tryck på Radera (M2) för att radera en bokstav; för att radera hela texten trycker du på och håller in Radera (M2). Tryck på knappen # för att växla mellan versaler och gemener och ordigenkänning: Smart SV, Sv, sv, 123 och observera symbolen överst till vänster på displayen. 27

28 Aktivera eller inaktivera automatisk ordigenkänning När du skriver en text, trycker du på Alternativ och väljer Alternativ för inmatningssätt. Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk ordidentifiering väljer du Automatisk ordidentifiering och trycker på OK Ordigenkänning: Ange önskat ord genom att trycka på knapparna för varje individuell bokstav endast en gång. Ordet ändras beroende på vilken knapp som trycks in. Ett exempel på detta är att om du ska skriva Hallå trycker du på knappen Efter att du har skrivit klart meddelandet trycker du på Alternativ och väljer Skicka. Här har du möjligheten att lägga till en eller flera Kontakter till Meddelande Andra alternativ: Infoga symbol, Inmatningsmetod, Avancerat och Spara. Inkorg 1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK 2. Välj Inkorg och tryck på OK I den här menyn kan du visa nya eller redan lästa Meddelanden. 28

29 Beroende på valt läge vibrerar telefonen eller ringer om du får ett nytt Meddelande och du ser den här symbolen på standardskärmen. Tryck på Alternativ för följande funktioner: Visa, Svara med SMS, Svara med MMS, Ring avsändare, Vidarebefordra, Radera, Radera alla och Ordna enligt Obs! Om minnet förkorta meddelanden är fullt blinkar symbolen på standardskärmen. Radera några meddelanden för att kunna ta emot nya igen. Utkorg: I Utkorg sparas ej skickade SMS. Utkast I Utkast ser du dina sparade SMS. Skickade meddelanden I den här menyn kan du visa redan skickade Meddelanden. Följande funktioner är tillgängliga: Visa, Vidarebefordra, Radera, Radera alla och Ordna enligt. Observera MMS: Med MMS-funktionen kan du skicka textmeddelanden och multimedieinnehåll, såsom bilder eller ljudfiler till en annan telefon. 29

30 Jämfört med traditionella SMS, har du följande alternativ i MMS-inställningarna: Lägg till bild, Lägg till ljud, Lägg till video, Lägg till ämne, Förhandsgranska MMS, Bildspelsalternativ, Avancerat och Spara. Inställningar 1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK 2. Välj Inställningar och tryck på OK Följande funktioner är tillgängliga: Meddelande (SMS) Du kan definiera SMS-inställningar. Följande funktioner är tillgängliga: SIM (Profilinställningar): Här kan du bland annat lägga in nummer till meddelandeservicecenter (SMSC) (beroende på nätverksoperatör) och andra SMSinställningar. Minnesstatus: Med det här alternativet visas SMSminnesstatus från ditt SIM-kort och telefonen. Räknare för textmeddelanden: Räknar antalet skickade och mottagna textmeddelanden Skickade meddelanden: Slå på/av lagringsplatsen för skickade meddelanden 30

31 Rekommenderad lagring Välj lagringsplatsen för SMS Telefon eller SIM Multimediemeddelanden (MMS) Datakonto: Välj det datakonto som ska användas Gemensamma inställningar: Följande inställningar är tillgängliga: Skapa, Skicka, Hämta, Önskad lagring och Minnesstatus. Viktig anmärkning: För att kunna skicka eller ta emot MMS behöver du ett minneskort som stöder SL320, Micro SD-kort med upp till 8 GB minne. För att konfigurera MMS-inställningarna korrekt ska du kontakta nätverksoperatören. Du kan skapa ett datakonto i följande meny: Inställningar Anslutning Datakonto. Röstbrevlådeserver Röstbrevlådan är en nätverksfunktion. Om ett röstmeddelande har tagits emot visas mottagningskvittot för det nya meddelandet på telefonens display. 31

32 1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK 2. Välj Inställningar och tryck på OK 3. Välj SMS och tryck på OK 4. Välj SIM och tryck på OK 5. Välj Röstmeddelandeserver och tryck på OK 1. Välj 1. <Tom> och tryck på Alternativ. 2. Välj Välj eller Redigera 3. Om du väljer Redigera, ange ett Namn och Nummer för ditt röstbrevlådenummer. 4. På standardskärmen: Håll in siffran 1 så ringer telefonen upp motsvarande nummer som sparats på Röstmeddelandeservern. Obs! Den här tjänsten måste stödjas av nätverksoperatören. Samtalslog Samtalslog 1. Välj Meny, Samtalsloggar och tryck på OK Din telefon lagrar Missade samtal, Uppringda samtal och Mottagna samtal De senaste inmatningarna ligger högst upp på listan. 32

33 Under Alternativ är följande funktioner tillgängliga för dig: Visa, Samtal, Skicka textmeddelande, Skicka multimediameddelande, Spara till telefonbok och Radera. Radera samtalsloggar Du kan inviduellt radera loggar bland Missade, Uppringda och Mottagna samtal eller radera alla samtalsloggar. Samtalsltid I den här menyn kan du se samtalstiderna. Sorteringsverktyg Alarm 1. Välj Meny, Tillbehör och tryck på OK 2. Välj Alarm och tryck på OK Upp till maximalt 5 alarm kan ställas in. Ställa in alarmet: 1. Välj ett alarm och tryck på Redigera. 2. Ställa in alarmet: På eller Av, (med knappen * eller # ) Tid, Snooze, Upprepa Volym, Alarmton och Larmtyp. 3. För att spara alarmet trycker du på Spara (M1-knappen). När ett alarm hörs trycker du på Avbryt (M1) för att stoppa det eller på Snooze-knappen 33

34 (M2). I det här fallet återkommer alarmet och hörs igen efter 5 minuter (standard). Påminnelser Här kan du ange påminnelser eller händelser. Lägg till händelser: Tryck på Alternativ och välj Lägg till. Ange önskade detaljer. För att spara händelsen trycker du på Alternativ och Spara. I menyn för påminnelser finns följande Alternativ tillgängliga för dig: Visa, Lägg till, Redigera, Radera, Radera förfallna, Radera allt, Gå till datum, Visa ej slutförda, Skicka vcalendar och Spara som fil. Kalendar 1. Välj Meny, Tillbehör och tryck på OK 2. Välj Kalender och tryck på OK Du kan ange påminnelser i kalendern. I kalendergränssnittet trycker du på övre och nedre pilknapparna och på knapparna + / # för att söka igenom olika dagar. Lägg till händelse: 1. Tryck på Alternativ och välj Lägg till händelse. 34

35 2. Ange önskade detaljer. 3. För att spara händelsen trycker du på Alternativ och Spara. I kalendern är följande Alternativ tillgängliga: Visa, Visa allt, Lägg till händelse, Radera händelse, Gå till datum, Gå till idag och Visa vecka. Kalkylator 1. Välj Meny, Tillbehör och tryck på OK 2. Välj Kalender och tryck på OK Med den här funktionen kan du använda mobiltelefonen som miniräknare. Miniräknaren kan utföra grundläggande räkneuppgifter. Funktioner: Ange siffror (1 till 0). Tryck på # för decimaltecken. Tryck på pilknapperna för +, -, x, ; För att få fram resultatet trycker du på OK och håller in Radera om du vill påbörja nya räkneproblem. Tjänster Det här är en tjänst som är beroende av nätverksoperatören. 35

36 Multimedia Kamera 1. Välj Meny, Multimedia och tryck på OK 2. Välj Kamera och tryck på OK Ta bilder Rikta kameralinsen mot en plats eller ett objekt och tryck på kameraknappen (uppåtpilen) för att ta en bild. Efter att ögonblicksbilden har tagits visas bilden på skärmen och sparas automatiskt. Viktigt: Om du vill spara flera bilder ska du använda ett minneskort (Micro SD-kort upp till 8 GB). I fotoläge är följande funktioner tillgängliga för dig: Knapp Funktion 1 Ändra bildupplösning 2 Bildkvalitet 4 Vitbalans 6 Fördröjningstimer * Underexponerad bild (EV-) # Överexponerad bild (EV+) 36

37 Under Alternativ kan du öppna följande funktioner: Bilder: Visa sparade bilder (i.jpg-format). Du kan även ta emot bilder via Bluetooth. Följande funktioner är tillgängliga under Alternativ: Visa, Bläddringsalternativ, Skicka, Använd som, Döp om, Radera, Sortera via, Radera allt, Lagring och Bildinformation. Kamerainställningar: Definition av, Slutarljud, EV (Över- och underexponering), Kontrast, Frekvens och Fördröjningsinst. Bildinställningar: Definiera Bildstorlek och Bildkvalitet. Vitbalans: Gör inställningar enligt omgivande ljusförhållanden. Motivläge: Val mellan Auto och Mörkläge Effekter: Här kan du lägga till olika bildeffekter. Lagringsutrymme: Välj mellan: Telefon eller Minneskort. Återställ standardinställningar: Återställer standardinställningar (fabriksinställningar). (Telefonnummer: 0000) 37

38 Bildvisare 1. Välj Meny, Multimedia och tryck på OK 2. Välj Bildvisare och tryck på OK Visa sparade bilder (i.jpg-format). Du kan även ta emot bilder via Bluetooth. Följande funktioner är tillgängliga under Alternativ: Visa, Bläddringsalternativ, Skicka, Använd som, Döp om, Radera, Sortera via, Radera allt, Lagring och Bildinformation. Kopiera bilder till datorn Fortsätt enligt följande för att kopiera bilderna du har tagit med SL320-kameran till datorn: 1. Anslut telefonen till datorn med den medföljande micro USB-kabeln. 2. Sedan visas en meny på telefonen välj Masslagring och bekräfta med OK 3. Datorn identifierar telefonen som löstagbar media. 4. Genom att använda Windows Utforskaren kan du nu behandla data som vanligt eller kopiera dem till datorn. Obs! Bilderna finns på telefonen i mappen Bilder 38

39 Filhanterare Använd filhanteraren för att hantera dina filer och mappar i telefonens minne och på minneskortet. 1. Välj Meny, Multimedia och tryck på OK 2. Välj Filhanteraren och tryck på OK Öppna: Visa innehållet i den valda mappen. Ny mapp: Skapa en ny mapp. Namnbyte Byt namn på en mapp. Radera: Radera en mapp. Formatera VAR FÖRSIKTIG! Med den här funktionen raderas alla data på lagringsenheten. Inställningar Toninställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Toninställningar och tryck på OK 39

40 Följande toninställningar finns tillgängliga: Larmtyp, Ringtyp, Ringsignal, Ringsignalsvolym, Meddelanden, Meddelandevolym, Knappsats, Knapptonsvolym, Ström på, Ström av och Systemmeddelande (Systemmeddelande vid felmeddelanden, låg batterinivå etc.). Obs! I standardläge, om du trycker och håller in # i 2-3 sekunder aktiveras Tyst läge ; tryck igen för att inaktivera Tyst läge. SOS-nummer SOS-funktionen är en enkel funktion som kan rädda liv vid kritiska situationer. Du kan spara upp till 5 SOS-kontakter och ett SMS. Dessa nummer, som du behöver spara i turordning, rings automatiskt upp i ett akutläge om du trycker på nödsamtalsknappen på telefonens baksida. Under ett nödsamtal hörs en ljudvarningssignal, så att personen som rings upp vet att det har uppstått en olycka och även skickar ett akut SMS! Om det första numret inte går fram kommer nästa nummer ringas upp automatiskt, o.s.v. Om inga nödsamtalsnummer sparas eller telefonkortet är tomt, eller om du är på ett utländskt nätverk (om exempelvis roaming inte är aktiverat), kan du ändå ringa

41 eller andra nödsamtalsnummer med sifferknapparna. Om SOS-samtalet besvaras växlar telefonen till handsfree-läge. Obs! För att stoppa eller avbryta nödsamtalet måste du trycka på höger musknapp eller SOS-knappen. Vid användning av kontantkort: Se alltid till att ha tillräckligt med kredit på ditt förbetalda kort, eftersom privata nödsamtalsnummer inte kan ringas upp utan tillräcklig kredit. Utanför nätverksoperatörens hemnätverk går det oftast ändå att ringa internationella nödnummer 112. Observera: Om du sparar nödnummer, till exempelvis larmtjänst, polis, brandkår etc. måste du i förväg avtala detta med respektive verksamhet. Inget ansvar tas för kostnader som tillkommer till följd av att du ringer ett sådant nummer av misstag. SOS-inställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj SOS-inställningaroch tryck på OK Följande menyalternativ finns tillgängliga: SOS-knapp 41

42 Du kan slå på/av SOS-status. SOS-nummer Ange max 5 SOS-nummer och deras prioritetssekvens. SOS-SMS Om SOS-läget startas skickas det här textmeddelandet till SOS-nummer. Texten kan ändras enligt önskemål (max. 50 tecken). SOS-information Kort beskrivning av SOS-nödsamtalsfunktion Entrycksknappar M1 M2 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Entrycksknapparna M1 M2 och tryck på OK Här kan du redigera M1- och M2-numren. Genom att hålla in M1- eller M2-knappen (2-3 sekunder) i standardläge ringer SL320 upp det allokerade telefonnumret. Telefoninställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK. 2. Välj Telefoninställningar och tryck på OK. Följande menyalternativ finns tillgängliga: Tid och datum 42

43 Ställ in Tidszon, Datum och Tid. Språk I den här menyn kan du ställa in skärmspråk. Rekommenderad inmatningsmetod I den här menyn kan du definiera önskat inmatningssätt (Smart DE, de, ABC, abc, 123 och andra språk). Visa tillbehör Bakgrundsbild: Välj din egen bakgrund. Automatiskt Knappsatslås Du kan ställa in telefonen så att knappsatsen automatiskt söker efter en förinställningstidsperiod. Starta skärmen Välj din egen bakgrund när telefonen startar om. Stäng av skärmen Välj din egen bakgrund när telefonen stängs av. Datum och tid I den här menyn kan du visa/dölja visning av tid och datum i standardläge. 43

44 Skärm LCD-belysning Ställa in ljusstyrkan och visa belysningsperiod Samtalsinställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Samtalsinställningar och tryck på OK Beroende på nätverksoperatör kan du använda följande tjänster: Egan nummer Här kan du definiera om ditt nummer ska vara synligt eller inte för personen som rings upp. Samtal väntar Du får ett meddelande under ett samtal om ett annat samtal kommer in. Tryck på OK (M1-knappen) för att besvara samtalet. Det första samtalet hålls kvar på linjen; om du inte vill besvarar samtalet trycker du på knappen Lägg på. Vidarekoppla samtal Med den här nätverkstjänsten kan du vidarekoppla inkommande samtal till en annan telefon som specificerats av dig. Flera vidarekopplingar av samtal kan aktiveras samtidigt. 44

45 Blockera samtal Med den här nätverkstjänsten kan du begränsa dina samtal. Avancerat Automatisk återuppringning Om linjen till en person du ringer är upptagen eller om samtalet inte besvaras kan du lägga in en automatisk återuppringning. Påminnelse om samtalslängd En signalton hörs under samtalet Svarsläge Välj metoden som du vill använda för att besvara samtalet. Nätverksinställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Nätverksinställningar och tryck på OK Beroende på nätverksoperatör kan du använda följande tjänster: Nätverksval Här kan du göra följande: Ny sökning, Nätverksval och Urvalsläge GPRS-anslutning En GPRS-anslutning krävs för att skicka MMS. 45

46 GPRS-alternativet primärt SL320 kan inte skicka och ta emot MMS samtidigt som du talar i telefon; ställ in prioritet för vilken anslutning du föredrar. Säkerhetsinställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Säkerhetsinställningar och tryck på OK. Följande menyalternativ finns tillgängliga: SIM-säkerhet PIN-lås Vid på- och av stängning av PIN-förfrågan ombeds du ange rätt PIN-kod för SIM-kortet. Du kan ändra PIN-kod för SIM-kortet när som helst. Ändra PIN/PIN2 För att ändra lösenord anger du det aktuella lösenordet och sedan det nya: PIN eller PIN2 Telefonsäkerhet: Telefonlås Vid på eller av stängning av PIN-förfrågan ombeds du ange rätt Telefonlösenord på telefonen. Ändra lösenordet 46

47 För att ändra lösenord anger du det nuvarande lösenordet och det nya två gånger. Automatiskt Knappsatslås Du kan ställa in telefonen så att knappsatsen automatiskt söker efter en förinställningstidsperiod. Möjlighet att ansluta 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Anslutningar och tryck på OK Följande menyalternativ finns tillgängliga: Bluetooth Med Bluetooth kan du ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-enhet. För att gå direkt till menyn trycker du på Nedåtpilen på standardskärmen. Följande funktioner är tillgängliga: Bluetooth: Tryck på M1 för att aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen. Synlig Du kan ställa in telefonen så att den kan identifieras av andra Bluetooth-enheter. Identifierade enheter: 47

48 I den här menyn kan du upprätta en anslutning med redan identifierade Bluetooth-enheter. Sök efter ljudenhet I den här menyn kan du upprätta en anslutning med Bluetooth-aktiverade ljudtillbehör. Ändra enhetsnamn: Ändra namnen på Bluetooth-enheterna. Avancerat I den här menyn kan du göra följande: Definiera Sökväg för ljud och lagring och under Min adress visas MAC-adressen för din telefon. Sök efter Bluetooth-ljudenhet 1. För att påbörja en sökning efter en annan Bluetooth-enhet trycker du på OK. 2. Välj önskad enhet och tryck på Para ihop. 3. Om en anslutning till en annan Bluetoothenhet upprättas behöver du uppge ett Lösenord. Bekräfta lösenordet med OK. Under Alternativ hittar du följande funktioner: Anslut, Namnbyte, Auktorisera, Radera och Radera alla Datakonton För att kunna använda MMS-funktionen måste du skapa ett datakonto. Konfigurationen av datakontot är beroende av din nätverksoperatörs data. 48

49 Viktigt: Kontakta din nätverksoperatör och se till att konfigurationsdata för MMSinställningar skickas till dig. Återställ fabriksinställningar 1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK 2. Välj Återställ till fabriksinställningar och tryck på OK Med den här funktionen kan du återställa telefoninställningarna till fabriksstandardkonfigurationen. Du måste uppge lösenordet för att återställa fabriksinställningarna. Standardlösenoret är: Specifikationer: Dual Band-nätverk: GSM 900/1800 Batteri: Mått: Standby-tid: Samtalstid: Li-ion 3,7 V 1100 mah 123 x 57 x 12mm < 320 timmar* < 420 minuter* * Funktionslivslängden för batteriet beror på SIM-kortet, nätverket, de inställningar som används och användning, samt omgivningen. Frågor och svar 49

50 Om frågorna om telefonen ställs ofta, hänvisas du till svaren på följande sätt. Efter det om du fortfarande inte kan lösa frågan, vänligen kontakta mobilens återförsäljare eller nätoperatör. Kan inte slå på telefonen: Kontrollera batteriet och se till att det är korrekt insatt. Kontrollera om batterinivån är låg, byt batteri eller ladda batteriet. Kontrollera om du har angett fel PIN-kod tre gånger i rad. Om ja är telefonen låst, och du måste ange din PUK-kod (kontakta din nätoperatör för din PUK-kod). SIM-fel: Är SIM-kortet smutsigt? Vänligen rengör det. Försök installera om SIM-kortet. Är SIM-kortet skadat? Kontakta din operatör. Svag signal eller ingen signal: Du kan vara på en plats där mottagningen är dålig, t ex tunnel eller källare, vänligen förflytta dig och försök igen. Du kan prova att vända dig något eller gå nära fönstret om du är i ett rum. Kontakta din operatör om du fortfarande har en svag signal eller ingen signal. Dålig talkvalitet: 50

51 Svag signal? Se: Svag signal eller ingen signal. Kontrollera om batteriet är svagt. Ladda batteriet eller byt batteri. Använd uppåt-volymknappen för att justera mikrofonen under ett samtal. Kan inte ringa ett samtal: Kontrollera om du anger rätt nummer och tryck grön knapp. Kontrollera om du ställt in en samtalsspärr, om ja, vänligen avbryt den. Kontrollera om SIM-kortet är registrerat i nätverket. Om SIM-kortet är ett förbetalt kort, se till att det finns tillräckligt med pengar på kortet. Kan inte ta emot samtal: Är SIM-kortet registrerat i nätverket? Kontrollera om telefonen är påslagen. Kontrollera om skärmen inte visar någon signal, om nej, se: Svag signal eller ingen signal. Kontrollera om du ställt in en samtalsspärr, om ja, vänligen avbryt den. Skärmen är mörk: Kontrollera om batteriet är svagt. Ladda batteriet eller byt batteri. Justera bakgrundsbilden. 51

52 Din telefon kan påverkas av fukt, håll den torr. PIN låst: Kontrollera om du har angett fel PIN-kod tre gånger i rad. Om ja är telefonen låst, och du måste ange din PUK-kod (kontakta din nätoperatör för din PUK-kod). Tips: Om alla förslag på lösningar inte kan lösa ditt problem, kontrollera Kundservice på Försök inte ta isär eller reparera din telefon utan professionell guide. Batteri Din telefonen drivs med ett laddningsbart batteri. Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först efter två eller tre fullständiga uppladdningar och urladdningar! Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom är det oanvändbart. När drifttiden (samtalstid och standby mode) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Använd endast batterier som godkänts av telefonens tillverkare och ladda endast 52

53 batterierna med laddare som godkänts av tillverkaren. Koppla ur laddaren när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Om ett fulladdat batteri lämnas oanvänt laddas det så småningom ur. Extrema temperaturer påverkar möjligheten för batteriets laddning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batterier som är skadade. Kortslut inte batteriet. Oavsiktlig kortslutning kan uppstå när ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) orsakar en direkt kontakt med + och - poler (de metallband på batteriet) till exempel om du har ett reservbatteri i fickan eller handväskan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det nämnda föremålet. Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 C och 25 C. En telefon med ett varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batterier är särskilt 53

54 begränsade i temperaturer långt under fryspunkten. Kasta aldrig batterier i öppen eld. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser (t.ex. återvinning). Kasta dem inte i hushållsavfallet. Ladda inte mobilen om batteriet inte är installerat. Telefon Din telefon är en produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg.förslagen nedan hjälper dig att uppfylla garantin som skall gälla och ha nytta av produkten i många år. Förvara telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn. Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Dess rörliga delar kan skadas. Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. 54

55 Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna. Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den. Tappa inte, slå på eller skaka telefonen. Oförsiktig hantering kan skada kretskorten Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Måla inte på telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning. Använd endast medföljande eller en godkänd antenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller för radioenheter. Samtliga ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon av dem inte fungerar som den ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. 55

56 För din säkerhet Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här bruksanvisningen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara. Störningar Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda. Stäng av telefonen i flygplan Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan. Stäng av telefonen på sjukhus Följ alla föreskrifter och regler. Stänga av telefonen i närheten av medicinsk utrustning. Stäng av telefonen när du tankar Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den 56

57 inte nära bränsle och kemikalier. Trafiksäkerheten kommer först Använd inte en mobiltelefon när du kör. Trafiksäkerhet: Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Säkra alltid telefonen i hållaren, placera inte den löst på passagerarsätet eller någon annanstans där den kan slungas iväg vid en kollison eller häftig inbromsning. Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand! Användnigsregler: Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara. Använd bara telefonen i dess normala positioner. Delar av telefonen är magnetiska. Metalliska material kan dra till telefonen. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas. Elektroniskutrustning: 57

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450 Bruksanvisning Svenska Bea-fon SL560/SL450 Allmän information Gratulerar till köpet av din Bea-fon SL560/SL450! Läs denna information innan telefonen används för att få bättre förståelse om hur din telefon

Läs mer

Bruksanvisningar svenska. Bea-fon S33

Bruksanvisningar svenska. Bea-fon S33 Bruksanvisningar svenska Bea-fon S33 1 Allmänt Bea-fon S33 förpackningen innehåller: 1 mobiltelefon (S33) 1 bordsladdare(s33) 1 reseladdare (S33) 1 batteri (S33) Bruksanvisningar (S33) Ifall bruksanvisningarnas

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

SL650 Bruksanvisning 1

SL650 Bruksanvisning 1 SL650 Bruksanvisning 1 Bästa kund Tack för ditt val av Bea-fon SL650 Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

myphone 1055 Retto Bruksanvisning

myphone 1055 Retto Bruksanvisning myphone 1055 Retto Bruksanvisning Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs igenom bruksanvisningen noga. Innehåll Första stegen... 6 SIM kort och batteri installation...

Läs mer

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25 Innehållsförteckning Komma igång 5 SIM kort och Batteri 5 Ladda Batteri 6 Laddnings indikator 7 På och Avstängning av Mobiltelefonen 7 Telefonöversikt 9 Tangenter och Knappar 10 Ficklampa 11 Knapplås 11

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar:

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar: Snabbguide Tack för att du valde vår produkt! I det här häftet sammanfattas kortfattat telefonens grundläggande funktioner. Samtliga Android-funktioner omnämns ej. DIN TELEFON Överblick 1 2 3 4 5 13 14

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Bruksanvisning. Mobiltelefon

Bruksanvisning. Mobiltelefon SE Bruksanvisning Mobiltelefon Hörapparatkompatibel (Hörapparat kompatibel M3/T4) Vegas har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion kan hörapparatsanvänderaren

Läs mer

Copyright myphone 2011. All rights reserved. myphone 5300 SWE. myphone 5300 Forte

Copyright myphone 2011. All rights reserved. myphone 5300 SWE. myphone 5300 Forte Bruksanvisning myphone 5300 Forte Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs bruksanvisningen noga. myphone 5300 Forte är avsedd att användas i 900/1800 MHz GSM-nätet.

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

MANUAL. MOBIL- TELEFON Voxtel M320

MANUAL. MOBIL- TELEFON Voxtel M320 MANUAL MOBIL- TELEFON Voxtel M320 V3 2 1 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL I förpackningen hittar du: 1 mobiltelefon 1 dockningsladdare 1 nätadapter 1 batterilucka 1 manual 1 USB kabel Varning Ficklampan lyser starkt,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Din manual DORO PHONEEASY 615 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3925197

Din manual DORO PHONEEASY 615 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3925197 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO PHONEEASY 615. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO PHONEEASY 615 instruktionsbok

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat 9311542 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-11 uppfyller villkoren

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi SMS För Handi med telefonfunktion Version 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Användarhandbok Nokia 108 Dual SIM

Användarhandbok Nokia 108 Dual SIM Användarhandbok Nokia 108 Dual SIM Utgåva 1.3 SV Användarhandbok Nokia 108 Dual SIM Innehåll Säkerhetsinformation 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Sätta i SIM-kort och batteri 4 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

Nokia mobil TV-mottagare Användarhandbok

Nokia mobil TV-mottagare Användarhandbok Nokia mobil TV-mottagare Användarhandbok 9207220 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna SU-33W-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok

Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok 9203666 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-95W uppfyller grundläggande krav och andra relevanta

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Komma igång Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N77-1. Nedan kallad Nokia N77. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm 20 English 1. Side key (volume) 2. Display 3. Left soft key 4. Call key 5. 1 / Voice mail 6. Numeric keypad 7. # 8. End call/power on/off 9. Arrow keys 10. Right soft key Svenska

Läs mer

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok. 9212932 Utgåva 2 SV

Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok. 9212932 Utgåva 2 SV Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok 9212932 Utgåva 2 SV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna LPS-5 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Doro PhoneEasy 610. Svenska

Doro PhoneEasy 610. Svenska Doro PhoneEasy 610 Svenska A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp 4. Mikrofon 5. Snabbval 6. 1 / Röstbrevlåda 7. # / Tyst / Inmatningsmetod

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

English. Svenska. Norsk . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0..

English. Svenska. Norsk . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. PhoneEasy 345gsm English. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. Side key (volume) Torch key Display Left soft key Call key Numeric keypad * / Key lock # / Change profile End call Arrow keys Right soft key 5. 6. 7. 8. 9.

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning SMS Programversion 4.8.0 eller senare Rev D Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda SMS... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Skriva nytt SMS... 4 2.3 Inkomna

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer