Din manual NOKIA HS-3W

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok NOKIA HS-3W Manual NOKIA HS-3W Bruksanvisning NOKIA HS-3W Användarguide NOKIA HS-3W Bruksanvisningar NOKIA HS-3W Din manual NOKIA HS-3W

2 Utdrag ur manual: Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på Copyright 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden. Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. din närmaste Nokia-återförsäljare. Kortet i förpackningen Komma igång Översikt.

3 ... 7 Laddare och batterier Ta ur och installera batteriet Ladda batteriet.

4 ...11 När batteriet börjar ta slut Koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon Koppla ur headsetet från telefonen...13 Återansluta ett ihopkopplat headset till den kompatibla telefonen Felsökning...

5 14 3. Använda headsetet Slå på och stänga av headsetet Använda headsetet

6 ...16 Samtalsfunktioner...17 Svara på och avsluta ett samtal Svara utan knapptryck..17 Avvisa ett samtal...

7 ...17 Återuppringning av senast slagna telefonnummer Mute-funktion under pågående samtal Röststyrd uppringning.

8 .18 Justera ljudstyrkan Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 3 Pendla mellan telefonen och headsetet...18 Använda headsetet med flera ihopkopplade telefoner..19 Återställa headsetet...

9 Batteriinformation Ladda och ladda ur.. 21 Skötsel och underhåll 23 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved Inledning Trådlöst Clip-on-headset HS-3W kan anslutas till kompatibla telefoner som kan hantera Bluetooth-teknik. Detta gör att du kan ringa och ta emot samtal med fria händer både på och utanför kontoret. Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda headsetet. Använd inte den här användarhandboken för trådlöst Clip-on-headset HS-3W i stället för telefonens användarhandbok, som innehåller viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara headsetet utom räckhåll för barn. Bluetoothteknik för trådlös kommunikation Det trådlösa Clip-on-headsetet HS-3W är särskilt utformat för de kompatibla Nokia-telefoner som kan hantera Bluetoothteknik. Headsetet kan emellertid användas tillsammans med alla kompatibla Bluetooth-enheter som kan hantera headset- eller handsfree-profilen. (En profil är en uppsättning Bluetoothkommandon som telefonen använder för att styra headsetet.) Bluetooth-tekniken gör att du kan ansluta kompatibla kommunikationsenheter utan att använda kablar. Bluetooth-anslutningen kräver inte att telefonen och headsetet finns inom siktlinje från varandra även om anslutningen kan störas av hinder, t ex väggar eller andra elektroniska enheter. Båda enheterna bör dock vara inom 10 meter från varandra. Trådlöst Clip-onheadset HS-3W följer och omfattar Bluetooth-specifikation Interoperabilitet mellan trådlöst Clip-on-headset HS-3W och andra Bluetooth- Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 5 aktiverade produkter

10 garanteras emellertid inte eftersom interoperabilitet beror på kompatibilitet. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer information om kompatibilitet mellan trådlöst Clip-on-headset HS-3W och andra Bluetoothaktiverade produkter. Kortet i förpackningen På kortet finns den ursprungliga Bluetooth-koden (0000) som du behöver för att koppla ihop (associera) telefonen med headsetet. Förvara detta kort på ett säkert ställe, se Koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon på sidan 12. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved Komma igång Obs! restriktionerna och rätta dig efter alla skyltar och instruktioner beträffande användningen av trådlösa enheter. Översikt Headsetet består av följande delar, se Figur 1. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 7 Obs!: Delar av headsetet är magnetiska. Material som innehåller metall kan dras till headsetet och personer med hörapparat eller pacemaker ska inte hålla headsetet vid örat, om de använder hörapparat, eller nära pacemakern. Placera alltid hörsnäckan i hållaren, eftersom material kan dras till hörsnäckan. Placera inte kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedia nära headsetet, eftersom information som sparats på dem kan raderas. 1 - Av/på-knapp: Slår på och stänger av headsetet, eller sätter på och stänger av ljudet under pågående samtal (mute). 2 - Svara/avsluta-knapp: Besvarar eller avslutar samtalet. Denna knapp kan du också använda vid röstuppringning, återuppringning och när du vill växla mellan headsetet och den kompatibla telefonen under samtal. 3 - Indikator: Visar aktuell status på headsetet. 4 - Höj volym: Höjer volymen i hörsnäckan under ett samtal. 5 - Sänk volym: Sänker volymen i hörsnäckan under ett samtal. 6 - Hörsnäcka: Här hörs rösten på personen som ringer. 7 - Mikrofon: Fångar upp din röst under ett samtal. 8 - Uttag för laddare 9 - Batterilucka Innan du kan börja använda headsetet måste du: Installera och ladda batteriet. Koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon. Din manual NOKIA HS-3W

11 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 8 Laddare och batterier Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Trådlöst Clipon-headset HS-3W är avsett att användas med följande laddare: ACP-8, ACP-9, ACP-12 och LCH-12. Varning! Använd endast batterier och laddare som godkänts av Nokia för användning med just detta tillbehör. Om någon annan batterityp kopplas in blir tillbehörets typgodkännande och garanti ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara. Byt ut batteriet. Stäng batteriluckan, se Figur 2,5. rights reserved. 10 Ladda batteriet 1. Anslut laddarens kabel till headsetet enligt Figur Anslut laddaren till ett nätuttag. Den röda indikatorn lyser under laddning. Det kan ta upp till 2 timmar 45 minen. rights reserved Använda headsetet Obs! piper och den gröna indikatorn blinkar. kan också svara på samtal eller avsluta samtal med telefonen. Svara utan knapptryck Om funktionen Svara utan knapptryck är aktiverad på telefonen besvaras det inkommande samtalet automatiskt efter en ringsignal. Avvisa ett samtal Tryck snabbt två gånger på knappen svara/avsluta när du tar emot ett inkommande samtal du inte vill svara på. Återuppringning av senast slagna telefonnummer Tryck snabbt två gånger på knappen svara/avsluta i passningsläge. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 17 Mute-funktion under pågående samtal Du kan sätta på eller stänga av ljudet under pågående samtal (mute) genom att snabbt trycka på knappen av/på. Röststyrd uppringning Håll ned knappen svara/avsluta i passningsläge tills du hör en ton som anger att du kan tala in ett namn ("röstmärke"). Uttala röstmärket. Röstmärket spelas upp och telefonnumret rings. Du kan också aktivera röstuppringning med telefonen. Mer information om röstuppringning finns i användarhandboken för telefonen. Observera att denna funktion bara finns om din telefon stöder röstuppringning. Justera ljudstyrkan Tryck på knappen höj volym om du vill höja volymen eller sänk volym om du vill sänka volymen. Om du vill justera ljudstyrkan snabbt trycker du och håller ner någon av knapparna. Pendla mellan telefonen och headsetet Du kan växla pågående samtal mellan headsetet och alla kompatibla telefoner. Håll ned knappen svara/avsluta eller använd respektive funktion på telefonen när du vill växla samtalet från headsetet till telefonen och tvärtom. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 18 Använda headsetet med flera ihopkopplade telefoner Innan du kan använda headsetet måste den kompatibla telefonen och headsetet kopplas ihop (associeras). Headsetet kan kopplas ihop med upp till 8 kompatibla telefoner men bara vara anslutet till en telefon i taget. Den telefon som först kopplas ihop med headsetet kallas för "standardtelefon". Den telefon som senast kopplades ihop med headsetet kallas för "senast använda telefon". Om headsetet slås på inom 10 meter från flera ihopkopplade telefoner försöker det ansluta till "standardtelefonen" inom några sekunder. Om headsetet inte kan ansluta till "standardtelefonen" (det kan till exempel hända om den inte är påslagen eller om telefonens användare avvisar anslutningen) försöker headsetet att ansluta till "senast använda telefon" inom några sekunder. Om headsetet inte kan ansluta till någon av de kompatibla telefonerna kan det identifieras av andra telefoner i ungefär 10 minuter. Detta indikeras av den blinkande gröna lampan. Om du inte gör någon anslutning under den tiden stängs headsetet av automatiskt. Om du vill använda headsetet med en ihopkopplad telefon som inte är "standardtelefon" eller "senast använda telefon" upprättar du anslutningen på telefonens Bluetooth-meny. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 19 Återställa headsetet Du kan återställa headsetet till dess ursprungliga inställning, t ex om du vill ändra standardanvändare till headsetet. När du återställer headsetet rensas alla inställningar, inklusive information om ihopkopplade telefoner. Så här återställer du headsetet: Håll ned knapparna av/på och höj volym samtidigt i 10 sekunder. När headsetet är återställt piper det två gånger i headsetet och den gröna och röda indikatorn blinkar växelvis i flera sekunder. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved Batteriinformation Headsetet drivs med ett laddningsbart batteri. Ta väl hand om det och följ riktlinjerna nedan. Ladda och ladda ur Batteriet kan laddas upp och laddas ur hundratals gånger men tar så småningom slut. När driftstiden (samtalstid och passningstid) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Använd endast batterier som godkänts av telefontillverkaren och ladda endast batteriet med laddare som är godkända av tillverkaren. Koppla bort laddaren från strömkällan när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur. Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare och batterier som är skadade. Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och poler (de metallband som finns på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 21 Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försöka alltid förvara batteriet mellan 15 C och 25 C (59 F och 77 F). Ett headset med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Din manual NOKIA HS-3W

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 C. Kasta aldrig batterier i öppen eld! Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser (t.ex. återvinning). Kasta det inte i hushållsavfallet. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 22 Skötsel och underhåll Ditt headset är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år. Skydda headsetet mot fukt. rörliga delar kan ta skada. Förvara inte headsetet på varma platser. Förvara inte headsetet på kalla platser. När headsetet värms upp (till sitt normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av det, vilket kan skada de elektroniska kretsarna. Försök inte öppna headsetet. Okunnigt hanterande kan skada den. Tappa, slå på eller skaka det inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder. Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra headsetet. Måla inte headsetet. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning. Om headsetet inte fungerar som det ska, ta det till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 23. Din manual NOKIA HS-3W

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6212 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6212 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6216 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6216 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Nokia E90 Communicator Användarhandbok

Nokia E90 Communicator Användarhandbok Nokia E90 Communicator Användarhandbok 9251268 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RA-6 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 5630

Användarhandbok för Nokia 5630 Användarhandbok för Nokia 5630 Utgåva 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-431 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer