Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS Utgåva 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 Utgåva 1"

Transkript

1 Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS Utgåva 1

2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LS-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på Copyright 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia och Nokia Connecting People är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare /Utgåva 1

3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION...5 Översikt...6 Första gången du använder Nokia Fitness Monitor... 6 Inledning Delar och knappar Komma igång...10 Ladda Nokia Fitness Monitor...10 Sätta på och stänga av Nokia Fitness Monitor...10 Använda menyn och lägga in information...11 Fästa Nokia Fitness Monitor...12 Lista över menyfunktioner Använda Nokia Fitness Monitor...15 Välja aktivitet...15 Lägga till och ta bort aktiviteter...16 Visa information...16 Sätta upp mål...17 Personuppgifter...18 Allmänna inställningar...20 Använda tidtagaruret och timern...20 Tidtagarur...20 Timer...20 Överföra information

4 4. Teknisk information Information om batteri...23 Ladda och ladda ur...23 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

5 SÄKERHETSINFORMATION Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information. INNAN DU BÖRJAR TRÄNA Innan du påbörjar ett regelbundet träningsprogram bör du rådfråga en läkare. KVALIFICERAD SERVICE Reparation av produkten får endast utföras av utbildad personal. ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter. VATTENBESTÄNDIGHET Enheten är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt. 5

6 Översikt Tack för att du har valt Nokia Fitness Monitor! Första gången du använder Nokia Fitness Monitor 1. Ladda Nokia Fitness Monitor över natten: Öppna locket till laddningskontakten på undersidan till Nokia Fitness Monitor och sätt laddaren i enheten och i ett vägguttag. Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Enheten är avsedd att användas med ström från en ACP-12-laddare. Varning! Använd endast laddare som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Om andra laddare används kan enhetens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara. Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända laddare som finns tillgängliga. När du kopplar ur nätsladden till ett tillbehör, håll i kontakten, aldrig i sladden. 2. Sätt på Nokia Fitness Monitor genom att trycka på och hålla ner. Du ombeds ange dina personuppgifter för en mer exakt beräkning av sträcka och kaloriförbrukning. Dessutom ska du välja språk till assistenten och ställa in rätt tid och dag. 6

7 Tryck på Ja för att ange informationen (se Personuppgifter på sidan 18) eller Nej för att använda standardinställningen. 3. Fäst Nokia Fitness Monitor på bältet eller i linningen och sätt igång med dagens aktiviteter. Aktiviteten Automatisk väljs som standard. Assistenten samlar automatiskt in information om din kaloriförbrukning, hur många steg du tar och hur långt du färdas. Assistenten lägger märke till om du går, springer eller står stilla. Varning! Se till att ta det lugnt i början om du inte är van vid att träna. Innan du påbörjar ett regelbundet träningsprogram bör du rådfråga en läkare. 4. Under dagen kan du trycka på för att jämföra informationen om din sammanlagda aktivitet med det mål du har satt upp för dagen. 5. På kvällen, när du t.ex. är ute och springer, kan du ändra aktivitetstyp från Automatisk till Löpning. Tryck på Aktivitet, välj Löpning och tryck sedan på Start. 6. Efter joggingturen återgår du till läget Automatisk. Tryck på Stopp och eller för att bläddra genom resultaten för träningstypen Löpning. Tryck på Avsluta för att spara resultatet. 7. Stäng av Nokia Fitness Monitor när du går och lägger dig genom att trycka och hålla ner. 7

8 Inledning Med Nokia Fitness Monitor LS-2 kan du registrera din aktivitetsnivå hela dagen. Fäst Nokia Fitness Monitor i bältet eller linningen för att mäta hur långt du har förflyttat dig, hur länge du har hållit på med en aktivitet och hur många kalorier du har gjort av med. Sätt upp ett träningsmål åt dig själv eller använd assistenten för att hålla reda på dagens, veckans eller månadens aktiviteter. Med Nokia Fitness Monitor kan du enkelt få den kondition du eftersträvar. Det är enkelt att använda Nokia Fitness Monitor, eftersom displayen och menyfunktionerna påminner om dem på Nokias telefoner. Dessutom kan du överföra lagrad information från Nokia Fitness Monitor till en kompatibel Nokiatelefon med hjälp av en infraröd anslutning (IR). Läs användarhandboken noga innan du använder Nokia Fitness Monitor. 8

9 1. Delar och knappar Nokia Fitness Monitor innehåller följande delar och knappar. 1. IR-port 2. På/Av-knapp 3. Display 4. Alternativknapparna och Alternativknapparna används till flera funktioner och texten på displayen bredvid knapparna anger vilken funktion som är aktuell, till exempel Meny och Aktivitet i vänteläget. 5. Rullknapparna och 6. Lock till laddningskontakt 9

10 2. Komma igång Ladda Nokia Fitness Monitor 1. Öppna locket till laddningskontakten. 2. Anslut laddaren till enheten. 3. Anslut laddaren till ett vägguttag. Laddningstiden är ca 2,5 timmar. Om Nokia Fitness Monitor är på slutar laddningsikonen på displayen att röra sig när enheten är fulladdad. Batteriet till Nokia Fitness Monitor håller längre om du stänger av den på natten, i stället för att ladda enheten varje dag. Obs: I Nokia Fitness Monitor finns ett laddningsbart batteri, som inte är utformat för att bytas ut av kunden. Om du behöver få service utförd på Nokia Fitness Monitor, kontakta närmaste auktoriserade serviceställe. Sätta på och stänga av Nokia Fitness Monitor Sätt på Nokia Fitness Monitor genom att trycka på och hålla ner. Stäng av Nokia Fitness Monitor genom att trycka på och hålla ner. Om Nokia Fitness Monitor går sönder och inte reagerar när du trycker på knapparna, starta om den genom att trycka på och. 10

11 När du sätter på Nokia Fitness Monitor för första gången ombeds du ange dina personuppgifter. Se Personuppgifter på sidan 18. Med hjälp av personuppgifterna kan Nokia Fitness Monitor mer exakt beräkna din kaloriförbrukning och hur långt du har förflyttat dig. Dessutom ska du välja språk till assistenten och ställa in rätt tid och dag. Om du inte anger några personuppgifter frågar Nokia Fitness Monitor dig igen om du vill göra det när du sätter på enheten för andra och tredje gången. Använda menyn och lägga in information I Nokia Fitness Monitor är funktionerna indelade i olika menyer 1. För att öppna menyn trycker du på Meny. 2. Tryck på eller för att rulla genom menyn och välj till exempel MÅL genom att trycka på Välj. 3. Välj önskad funktion. 4. Tryck på Bakåt för att återvända till föregående menynivå och Avsluta för att lämna menyn. Du kan alltid återgå till vänteläget genom att trycka på och hålla ner Bakåt. Om du vill lägga in information som t.ex. målsättning eller personuppgifter: 1. Öppna aktuell meny. 2. Tryck på eller för att rulla genom siffrorna tills rätt siffra visas. 3. Tryck på > för att flytta markören till nästa siffra. 11

12 Om du gör fel, tryck på > tills markören kommer till maximigränsen för informationen och hoppar tillbaka till den första siffran. 4. När du har angett alla uppgifter, tryck på OK för att spara informationen. Fästa Nokia Fitness Monitor Du kan fästa Nokia Fitness Monitor i bältet eller linningen. Lyft upp klämman (1) på baksidan av Nokia Fitness Monitor och kläm fast bältet under klämman. Kontrollera att Nokia Fitness Monitor sitter direkt mot midjan eller höften. Om du fäster Nokia Fitness Monitor i en ficka eller pösiga byxor kan enheten inte känna av dina rörelser. Obs: Kontrollera att Nokia Fitness Monitor sitter fäst så att IR-porten kommer uppåt. Om du fäster assistenten upp och ner kan den insamlade informationen bli felaktig. 12

13 Lista över menyfunktioner 1. RESULTAT 1 1. Idag 2. Dna vecka 3. Denna mån. 2. MÅL 1. Mål - dagligt 2. Mål - engångs 3. Mål - standard 3. PERS INFO 1. Kön 2. Född 3. Längd 4. Vikt 5. BMI och BMR 6. Steg - gång 7. Steg - löpning 4. INSTÄLLNINGAR 1. Tid 2. Datum 1. Menyn RESULTAT innehåller även undermenyer för de 11 senaste månaderna med början den månad då du först använde Nokia Fitness Monitor. 13

14 3. Energi 4. Mått 5. Språk 6. Ton 7. Fabriks-/ninställningar 5. EXTRA 1. Stoppur 2. Timer 6. DATAÖVERF. 14

15 3. Använda Nokia Fitness Monitor I vänteläget kan du trycka på för att snabbt jämföra dina aktiviteter med målsättningen. Tryck på flera gånger för att visa en jämförelse av din målsättning för den aktuella dagen, för de sju senaste dagarna och för de senaste fyra veckorna och hur nuläget stämmer överens med målsättningen för träningspasset. Välja aktivitet När du sätter på Nokia Fitness Monitor är aktiviteten Automatisk förvald. När Automatisk väljs registrerar Nokia Fitness Monitor automatiskt om du går, springer eller står still och registrerar dina träningsuppgifter utifrån detta. I läget Automatisk kan du registrera dagens aktiviteter utan att behöva ändra inställning varje gång du sätter dig ner eller börjar gå. Om du vill välja en annan aktivitet än Automatisk: 1. Tryck på Aktivitet och välj den aktivitet du ska utföra. 2. Tryck på Start och fäst Nokia Fitness Monitor i bältet eller linningen. Påbörja därefter aktiviteten. 3. Tryck på Stopp när du vill ansluta aktiviteten. Tryck på eller för att visa statistik för aktiviteten. 4. Tryck på Forts. för att återuppta aktiviteten eller Avsluta för att återgå till aktiviteten Automatisk. 15

16 Lägga till och ta bort aktiviteter Du kan hantera din aktivitetslista efter behov. Om du vill kan du lägga till nödvändiga aktiviteter och sedan ta bort dem. Vid standardinställningen finns bara gå och springa med i aktivitetslistan när du sätter på Nokia Fitness Monitor för första gången. Aktiviteten Automatisk står aldrig med, eftersom den alltid är tillgänglig som standard. 1. Tryck på Aktivitet för att öppna aktivitetslistan. 2. Välj Lägg till eller Ta bort. Om du väljer Lägg till visas en lista över alla aktiviteter som inte finns med på aktivitetslistan just nu. Om du väljer Ta bort visas en lista över alla aktiviteter som finns med på aktivitetslistan just nu. 3. Rulla genom listan och välj den aktivitet som du vill lägga till eller ta bort. Viktigt: När du tar bort en aktivitet finns de sparade resultaten för aktiviteten kvar i minnet och kan överföras till en kompatibel telefon. Du kan dock inte visa resultatet på menyn RESULTAT. Du kan inte ta bort aktiviteterna Gång och Löpning från listan. Visa information Du kan visa träningsstatistik för den aktuella dagen, veckan eller månaden eller för de 11 senaste månaderna. Information som har samlats in för över ett år sedan raderas automatiskt. 16

17 1. Tryck på Meny, välj RESULTAT och rulla till önskad tidsperiod. Nu visas det totala antalet kalorier, steg och sträcka för den valda tidsperioden. 2. Tryck på Visa och rulla för att visa statistik för varje aktivitetstyp var för sig. Tips! I vänteläget kan du snabbt jämföra dina aktiviteter med målsättningen. Tryck på för att se hur många steg du har tagit under dagen. Framstegsmätaren runt stegantalet visar hur mycket av dagens målsättning du har uppnått. Tryck på igen för att visa hur långt du har förflyttat dig och två gånger för att visa hur många kalorier du har förbränt under dagen. Tryck igen för att visa en grafisk jämförelse av de senaste sju dagarnas och fyra veckornas aktiviteter jämfört med målsättningen för varje dag. Mätarna anger dina aktiviteter under respektive dag (eller vecka) och den vågräta linjen på displayen anger din målsättning per dag (målsättningen per dag gånger sju). Tryck på igen för att visa den aktuella situationen jämfört med målsättningen för träningspasset. Sätta upp mål Du kan sätta upp en fortlöpande målsättning per dag och en enstaka målsättning för ett enda träningspass. Du kan ange målsättningen som en viss mängd förbränd energi, en viss sträcka eller ett visst antal steg. När du når målsättningen för ett visst träningspass piper Nokia Fitness Monitor och ett meddelande visas. När du bekräftar meddelandet genom att trycka på OK 17

18 stängs den enstaka målsättningen av. Aktivera den igen genom att ange en ny enstaka målsättning. 1. Tryck på Meny och välj MÅL och Mål - dagligt eller Mål - engångs. 2. Tryck på Välj och välj önskad målsättningstyp. 3. Ange målsättning, se Använda menyn och lägga in information på sidan 11. Observera att du inte kan välja målsättningen 0 för en dag. Om du vill återställa standardmålsättningarna trycker du på Meny och väljer MÅL och Mål - standard. Tryck på Ja för att bekräfta. Det finns ingen standardinställning för enstaka målsättning och standardinställningen för målsättning för en dag är steg. Personuppgifter Du kan ange personuppgifter i Nokia Fitness Monitor för mer exakt information. Med personuppgifterna kan Nokia Fitness Monitor mer exakt beräkna din kaloriförbrukning. Dessutom kan du ställa in steglängd när du går och springer, för mer exakt information. Du måste vara noga med den angivna steglängden för att uppgifterna om hur långt du har gått och sprungit ska stämma. För mer detaljerad information om sträckor kan du kalibrera steglängden. Om du inte anger några personuppgifter används förinställda standardvärden i Nokia Fitness Monitor. Tryck på Meny och välj PERS INFO. Öppna undermenyerna till PERS INFO en i taget, tryck på Ändra och ange kön, födelsedatum, vikt och längd. På undermenyerna Steg - gång och Steg - löpning, tryck på Ändra och välj Använd för 18

19 att ange din steglängd när du går och springer. För mer information se Använda menyn och lägga in information på sidan 11. Du kan kalibrera din steglängd för en ännu mer exakt mätning. Mät upp en sträcka på 100 meter, tryck på Meny och välj PERS INFO och Steg - gång eller Steg - löpning. Tryck på Ändra, välj Kalibrera och tryck på Start. Du har ungefär sju sekunder på dig att fästa Nokia Fitness Monitor i bältet innan enheten piper. Börja gå eller springa när du hör signalen. När du har avverkat de 100 meterna, stanna och vänta i ca tre sekunder. Enheten piper för att ange att kalibreringen är klar. Du kan även ta loss enheten från bältet och trycka på Stopp för att avsluta kalibreringen. Om du vill återställa standardvärdet för steglängd, tryck på Meny och välj PERS INFO och Steg - gång eller Steg - löpning. Tryck på Ändra och välj Standard. När du har angett kön, ålder, längd och vikt räknar Nokia Fitness Monitor automatiskt ut ditt BMI-värde (Body Mass Index) och BMR-värde (Basal Metabolism Rate). BMR-värdet anger hur många kalorier din ämnesomsättning automatiskt förbränner även om du inte rör dig alls. Du kan visa värdena på undermenyn BMI och BMR under PERS INFO. När Nokia Fitness Monitor anger hur många kalorier du har förbränt under träning anges de kalorier som du har förbränt utöver BMR-värdet. Nokia Fitness Monitor är bara utformad för användning av en person. Du kan bara spara personuppgifter om en person i taget. 19

20 Allmänna inställningar Tryck på Meny och välj INSTÄLLNINGAR. Öppna undermenyerna till INSTÄLLNINGAR en i taget och välj aktuell tid och dag, energi- och mätenhet, displayspråk och vilka toner som ska användas i Nokia Fitness Monitor. För mer information se Använda menyn och lägga in information på sidan 11. Om du vill återställa fabriksinställningarna, tryck på Meny och välj INSTÄLLNINGAR och Fabriks-/ninställningar. Använda tidtagaruret och timern Tidtagarur När du använder tidtagaruret går det åt mer batteri och batteriet håller inte lika länge. 1. Tryck på Meny, välj EXTRA och rulla till Stoppur. 2. Tryck på Start för att börja ta tiden. 3. Tryck på Mellantid för att registrera en mellantid och Stopp för att stoppa tidtagningen. När du har stoppat tidtagningen kan du trycka på Forts. för att fortsätta tidtagningen med de sparade mellantiderna eller Avsluta för att ta bort de sparade mellantiderna. Timer 1. Tryck på Meny, välj EXTRA och rulla till Timer. 20

21 2. Tryck på Ställ in och ange ett timervärde. När timern aktiveras piper och blinkar Nokia Fitness Monitor och ett meddelande visas. Överföra information Du kan överföra information från Nokia Fitness Monitor till en kompatibel mobiltelefon. 1. Tryck på Meny och välj DATAÖVERF.. 2. Tryck på Aktiv för att aktivera IR-porten på Nokia Fitness Monitor. 3. Rikta IR-portarna på Nokia Fitness Monitor och mottagartelefonen mot varandra och se till att det inte finns något i vägen mellan enheterna. Avståndet kan vara högst 0,5 meter och överföringsvinkeln högst 45º. Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt. 4. Aktivera överföringen från telefonen. För mer information, se telefonens användarhandbok. All information som lagras i Nokia Fitness Monitor överförs till telefonen. När överföringen är klar visas ett meddelande om detta på displayen i Nokia Fitness Monitor. 5. IR-porten inaktiveras automatiskt efter en liten stund, men om du vill inaktivera den direkt trycker du på Inaktiv. 21

22 4. Teknisk information Vikt: 40 g Mått (diameter, tjocklek): 60 mm, 22 mm Drifttid: 32 tim. Laddningstid: 2,5 tim. Drifttemperatur: från 15 C till 55 C Kompatibilitet: Nokia 40-serien med IR-anslutning och funktion för Nokia Fitness Monitor. 22

23 5. Information om batteri Ladda och ladda ur Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Obs: Enheten har ett laddningsbart batteri, som inte är utformat för att bytas ut av kunden. Om du behöver få service utförd på Nokia Fitness Monitor, kontakta närmaste auktoriserade serviceställe. Ladda bara batteriet med Nokias godkända laddare som är avsedda för den här enheten. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren. Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur. Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet. 23

24 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador. Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada. Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna. Försök inte att öppna enheten. Okunnigt hanterande kan skada den. Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder. Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning. Alla ovanstående råd gäller såväl enheten som laddaren. Om någon enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad. 24

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat 9311542 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-11 uppfyller villkoren

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-34W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-112W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-94W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-209 1 5 2 3 4 7 8 6 11 9 10 9204657/2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-97W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

SVENSKA Nokia anslutningskabel för laddning CA-126

SVENSKA Nokia anslutningskabel för laddning CA-126 Nokia anslutningskabel för laddning CA-126 Med den här kabeln kan du överföra och synkronisera data mellan en kompatibel dator och din Nokia-enhet. Du kan även använda kabeln för att samtidigt ladda batteriet

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok 9248116 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-25W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD-7W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten AD-42W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1 Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2 9232492 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PD-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) 9236277 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-21W uppfyller villkoren

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-3W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia minihögtalare MD /1

Nokia minihögtalare MD /1 Nokia minihögtalare MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessorieslogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna BH-104 står i överensstämmelse med de väsentliga

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-105-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Nokia Musikhögtalare MD-3

Nokia Musikhögtalare MD-3 Nokia Musikhögtalare MD-3 9253871/2 SVENSKA MD-3-stereohögtalarna ger hög ljudkvalitet när du lyssnar på musik eller radio på en kompatibel Nokia-telefon eller ljudenhet. Högtalarna har en 3,5 mm stereoljudkontakt

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 Utgåva 1.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-109 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två mobiler samtidigt.

Läs mer

Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok

Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok 9203666 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-95W uppfyller grundläggande krav och andra relevanta

Läs mer

Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0

Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0 Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias J-headsetet kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två mobiler samtidigt. Obs: Produktens yta innehåller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-602 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-602 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-602 Användarhandbok 9203999 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-91W uppfyller grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-803 Användarhandbok Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-803 Användarhandbok Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-803 Användarhandbok 9200804 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-89W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under eget ansvar att produkten SU-1B uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Mono Headset BH 218 kan du nu hantera samtal ännu enklare. För att besvara ett samtal plockar du bara upp

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-8W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Position Nokia N76-1

Position Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111 Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 kan du ha händerna fria och samtidigt hantera samtal och njuta av din favoritmusik.

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

Din manual NOKIA SU-33W

Din manual NOKIA SU-33W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA SU-33W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA SU-33W instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-904

Nokia Bluetooth-headset BH-904 Nokia Bluetooth-headset BH-904 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-101W-produkt står i överensstämmelse med de

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia högtalartelefon HF-200 9207896/1

Nokia högtalartelefon HF-200 9207896/1 Nokia högtalartelefon HF-200 1 2 3 4 5 6 7 9207896/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-36W-produkt överensstämmer med väsentliga krav och

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Nokia Luna med trådlös laddning (BH-220) Användarhandbok

Nokia Luna med trådlös laddning (BH-220) Användarhandbok Nokia Luna med trådlös laddning (BH-220) Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsetet kan du ringa och besvara samtal och ha händerna fria, även när du använder

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Nokia mobil TV-mottagare Användarhandbok

Nokia mobil TV-mottagare Användarhandbok Nokia mobil TV-mottagare Användarhandbok 9207220 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna SU-33W-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Användarhandbok Display Dock

Användarhandbok Display Dock Användarhandbok Display Dock Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Display Dock Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ansluta ditt tillbehör till skärmen och strömkällan 6 Ansluta

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Nokia minihögtalare MD-8 9209477/1

Nokia minihögtalare MD-8 9209477/1 Nokia minihögtalare MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessorieslogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok. 9212932 Utgåva 2 SV

Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok. 9212932 Utgåva 2 SV Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok 9212932 Utgåva 2 SV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna LPS-5 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 Utgåva 3.0 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-505-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-27W)

Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-27W) Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-27W) 9250691 Upplaga 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION NOKIA CORPORATION tillkännager härmed att produkten SU-27W följer alla krav och andra relevanta villkor i EU-direktiv

Läs mer

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV Kom igång Nokia N95-1 9205547, Utgåva 1 SV Knappar och delar (arbetsläge) Modellnummer: Nokia N95-1. Nedan kallad Nokia N95. 1 Strömbrytare 2 Väljarknappar och väljer kommandon och öppnar Val Tips! Du

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Användarhandbok Wireless Charger DT-904

Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Utgåva 2.0 SV Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden 7

Läs mer

Nokia Bilmonteringssats CK-600 med display Snabbguide och säkerhetsinformation

Nokia Bilmonteringssats CK-600 med display Snabbguide och säkerhetsinformation Nokia Bilmonteringssats CK-600 med display Snabbguide och säkerhetsinformation 9211373 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-23-produkt överensstämmer med

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Nokia högtalartelefon HF-300 Användarhandbok

Nokia högtalartelefon HF-300 Användarhandbok Nokia högtalartelefon HF-300 Användarhandbok 9203867 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-34W-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Din manual NOKIA CK-7W

Din manual NOKIA CK-7W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA CK-7W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA CK-7W instruktionsbok (information,

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Inledning 3 Om ditt headset 3 Om Bluetooth-anslutningar 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Bära headsetet 4 Slå på och stänga av

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-221

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-221 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-221 Utgåva 2.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-221 kan du ha händerna fria och samtidigt hantera samtal, lyssna på radio och njuta av

Läs mer