Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-27W)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-27W)"

Transkript

1 Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-27W) Upplaga 1 SV

2 KONFORMITETSDEKLARATION NOKIA CORPORATION tillkännager härmed att produkten SU-27W följer alla krav och andra relevanta villkor i EU-direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada eller följdskada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till vissa produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare. Obehöriga ändringar eller modifikationer av enheten kan göra att användaren förlorar sin rätt att använda utrustningen. Exportkontroll Denna enhet kan innehålla produkter, teknik eller programvara som lyder under exportlagar och bestämmelser i USA och andra länder. Vidareförsäljning som strider mot dessa lagar är förbjuden /Upplaga 1 SV

3 Innehåll 1. Introduktion... 4 Trådlös Bluetooth-teknik Komma igång... 5 Laddare... 5 Öppna och stänga USB-hållaren... 6 Ladda batteriet... 6 Ladda från en dator... 7 Ladda från ett vägguttag... 7 Indikering av batterinivå... 8 Sätta på och stänga av pennan... 8 Koppla ihop pennan... 9 Koppla ihop från en mobil enhet... 9 Koppla ihop från pennan Byta bläckpatronen Återställa pennan Grundläggande användning Anteckningsblock Bläckfärg och linjetjocklek Skapa och hantera anteckningar Skapa och skicka meddelanden Fullt minne PC-anslutning Installera programmet Logitech io Hantera anteckningarna på datorn Batteriinformation Skötsel och underhåll

4 Introduktion 1. Introduktion Med Nokias digitalpenna kan du skriva anteckningar på kompatibelt digitalt papper och överföra dem till en kompatibel mobil enhet via en Bluetooth-anslutning. Du kan också överföra anteckningarna till en dator via en Bluetoothanslutning eller genom att placera pennan i USB-hållaren som är ansluten till en USB-port på datorn. Läs användarhandboken noggrant innan du börjar använda digitalpennan. Läs även användarhandböckerna för den mobila enheten och för datorn. Där finns viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara digitalpennan och dess tillbehör utom räckhåll för barn. Trådlös Bluetooth-teknik Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla enheter utan kablar. En Bluetooth-anslutning kräver inte att den mobila enheten och den digitala pennan är inom synhåll. Däremot ska de vara inom tio meter från varandra. Anslutningen kan störas av hinder, till exempel väggar och andra elektroniska enheter. Digitalpennan följer Bluetooth Specification 1.2 och har stöd för följande profiler: Object Push Profile 1.2, Generic Object Exchange Profile 1.2 och Serial Port Profile 1.2. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten. På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören. 4

5 Komma igång 2. Komma igång Digitalpennan har följande delar: Kork (1) Bläckpatron (2) Batteriindikator (3) Sidindikator (4) Borttagningshål för bläckpatron (5) Återställningsknapp (6) 6 Innan du kan använda digitalpennan måste du ladda batteriet och koppla ihop pennan med en kompatibel mobilenhet. För att kunna använda pennan med en kompatibel Nokia S60 eller serie 80-telefon måste du först installera programvaran Nokia Digital Pen Suite från den medföljande CD-ROMskivan på mobilenheten. Om du vill använda pennan med datorn eller ändra inställningarna för pennan måste du installera programvaran Logitech io2 från CD-ROMskivan till datorn. Programvaran kan användas med operativsystemet Microsoft Windows XP eller CD-ROM-skivan innehåller även programmet Nokia Digital Pen SU-1B File Converter som du kan använda för att konvertera anteckningar du gjort med Nokias digitalpenna SU-1B till ett format som stöds av Nokias digitalpenna SU-27W. Programvaran kanske inte finns på ditt språk. Laddare Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används med denna enhet. Digitalpennan är avsedd att användas med laddarna AC-3, AC-4 och DC-4. Varning! Använd endast laddare som är godkända av Nokia för användning med det här tillbehöret. Om andra typer används kan typgodkännande eller garanti bli ogiltiga och det kan innebära fara. 5

6 Komma igång Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag ska du hålla i kontakten, aldrig i sladden. Öppna och stänga USB-hållaren Pennan levereras med en USBhållare som behövs när batteriet i pennan ska laddas. Öppna USB-hållaren genom att dra dess överdel från dess underdel. Stäng hållaren genom att trycka på knappen på sidan av den. När du inte använder hållaren kan du linda USBkabeln runt spåren på båda sidorna av den. Ladda batteriet Digitalpennan har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte att ta bort batteriet från pennan eftersom det kan medföra att den skadas. Du kan ladda pennan från datorn med den medföljande USB-hållaren eller via ett vägguttag med den medföljande laddaradaptern och en kompatibel laddare. Det kan ta upp till två timmar att ladda batteriet helt, beroende på vilken laddare som används. Om batteriet är tomt kan det ta upp till tio minuter innan batteriindikatorn börjar blinka och batteriet börjar laddas. 6

7 Komma igång Ladda från en dator Om du vill ladda pennans batteri från en dator gör du följande: 1. Öppna USB-hållaren och placera den på ett plant underlag. 2. Slå på datorn och anslut hållarens USB-kontakt till datorns USB-port. 3. Börja ladda genom att ta av pennans kork och sätta pennan i USB-hållaren så att pennans kontakter är vända mot hållarens kontakter. Om du använder en bärbar dator som inte är ansluten till ett vägguttag, ökar laddningen belastningen på datorns batteri och batteritiden förkortas. När du ansluter hållaren till datorn första gången och datorn har operativsystemet Microsoft Windows XP eller 2000, identifieras pennan som ny maskinvara och du tillfrågas om du vill installera drivrutiner för digitalpennan. Om du bara vill ladda pennans batteri och inte överföra några data från pennan till datorn, behöver du inte installera pennans drivrutiner. Du kan i så fall stänga dialogrutan. När batteriet laddas blinkar batteriindikatorn långsamt röd, gul eller grön beroende på batteriets laddningsnivå. 4. När batteriet är fulladdat lyser batteriindikatorn med fast grönt sken. Ta loss pennan från hållaren genom att lyfta den eller koppla ur USBkontakten från datorn. Ladda från ett vägguttag Om du vill ladda pennan från ett vägguttag gör du följande: 1. Öppna USB-hållaren och placera den på ett plant underlag. 2. Ta av pennans kork och sätt pennan i USB-hållaren så att pennans kontakter är vända mot hållarens kontakter. 7

8 Komma igång 3. Anslut hållarens USB-kontakt till AD-48-laddaradaptern som medföljer pennan. 4. Anslut laddaren till ett vägguttag och anslut laddarkabeln till adaptern. När batteriet laddas blinkar batteriindikatorn långsamt röd, gul eller grön beroende på batteriets laddningsnivå. 5. När batteriet är fulladdat lyser batteriindikatorn med fast grönt sken. Koppla loss laddarkabeln från adaptern, koppla ur laddaren från vägguttaget, koppla loss USB-kontakten från adaptern och ta bort pennan från hållaren. Indikering av batterinivå Batteriindikatorn visar hur mycket laddning det finns i pennans batteri. När batteriindikatorn är grön är pennan tillräckligt laddad. När batteriindikatorn är gul är pennan mindre än 50 % laddad. När batteriindikatorn är röd är batterinivån låg. När indikatorn blinkar rött är batterinivån för låg för att pennan ska fungera. Ladda batteriet. Indikering av batterinivå) Du kan också kontrollera batterinivån med laddningsmätaren i avsnittet Battery level indication (Indikering av batterinivå) på baksidan av det medföljande anteckningsblocket. För pennans spets från vänster till höger. Pennan anger aktuell laddningsnivå med en vibration. Sätta på och stänga av pennan Sätt på pennan genom att ta av korken. Pennan vibrerar en gång och batteri- och sidindikatorerna tänds. När sidindikatorn är grön är pennan klar att skriva med. Pennan sätts på automatiskt när du sätter den i en USB-hållare som är ansluten till en strömsatt USB-port eller laddaradaptern AD-48. 8

9 Komma igång Stäng av pennan genom att sätta tillbaka korken. Batteriet och sidindikatorn stängs av. Pennan stängs automatiskt av när du kopplar loss USB-hållaren från datorn om pennan sitter i hållaren. Spara ström och skydda linsen i pennan från smuts genom att alltid ha korken på när du inte använder pennan. Koppla ihop pennan Du måste koppla ihop pennan med en kompatibel mobil enhet för att kunna överföra data från pennan. Pennan kan kopplas ihop med en mobil enhet i taget. För att kunna använda pennan med en annan mobil enhet måste du koppla ihop pennan med den enheten först. Bluetooth-lösenordet du behöver för att kunna koppla ihop enheterna finns på kortet som följde med produktpaketet. Du kan ändra det förinställda lösenordet med programmet Logitech io2, som finns på den medföljande CD-ROM-skivan. Koppla ihop från en mobil enhet 1. Ta av korken från pennan eller ta pennan från USB-hållaren och kontrollera att pennan och den kompatibla mobilenheten är påslagna. Sidindikatorn blinkar långsamt med blått ljus för att visa att pennan kan kopplas ihop med en kompatibel enhet inom två minuter. Du kan förhindra att andra Bluetooth-enheter identifierar digitalpennan med programmet Logitech io2 som finns på CD-ROMskivan som medföljer i produktpaketet. Mer information finns i dokumentationen för programmet Logitech io2. 2. Aktivera Bluetooth-funktionen på den mobila enheten och ställ in mobilenheten på att söka efter Bluetooth-enheter. Instruktioner finns i mobilenhetens användarhandbok. 3. Välj digitalpennan i listan över funna enheter. 4. Ange Bluetooth-lösenordet i mobilenheten. 9

10 Komma igång I vissa mobilenheter måste du göra Bluetooth-anslutningen separat efter ihopkopplingen. Du måste bara koppla ihop digitalpennan med mobilenheten en gång. Om ihopkopplingen lyckas, vibrerar pennan tre gånger och sidindikatorn lyser grön i två sekunder. Pennan är nu klar att använda. Om ihopkopplingen eller anslutningen misslyckas, blinkar sidindikatorn röd två gånger och visas i två sekunder. Kontrollera att pennan och mobilenheten är påslagna och ange noggrant rätt Bluetooth-lösenord. Du kan ställa in pennan så att den ansluter automatiskt till mobilenheten när den slås på. På en Nokia-enhet gör du detta genom att ändra inställningarna för ihopkopplade enheter i Bluetooth-menyn. Bluetooth-anslutningen mellan Nokias digitalpenna och den kompatibla mobilenheten bara är aktiv när pennan skickar anteckningar till mobilenheten. Koppla ihop från pennan 1. Aktivera Bluetooth-funktionen på mobilenheten enligt instruktionerna i dess användarhandbok. 2. Knacka på Pairing box (Ihopkopplingsruta) längst ned på anteckningsblocket med pennan. Sidindikatorn blinkar med blått ljus för att visa att pennan kan kopplas ihop med en kompatibel enhet inom två minuter. 3. Välj digitalpennan i listan över funna enheter på mobilenheten och ange Bluetooth-lösenordet. Byta bläckpatronen När bläckpatronen i pennan tar slut, byter du till en ny patron. Du kan köpa nytt bläck där kontorsmaterial säljs. Använd bara bläck som följer ISO D1. Använd blått bläck. Byt bara bläckpatronen när den är tom. Bläckpatronens spets kan skadas när du tar ut den. Om du försöker återanvända en patron med skadad spets kan den läcka. 1. Ta av korken. 10

11 Komma igång 2. Sätt i bläckpatronens spets i hålet i korkens klämma. 3. Vrid korken en aning medurs och dra i korkens klämma så att bläckpatronen kommer ut. Kasta bläckpatronen på rätt sätt. 4. Sätt i en ny patron i pennan och tryck försiktigt patronens spets mot det medföljande anteckningsblocket så att den sitter ordentligt. Återställa pennan Om du behöver återställa pennan för att den har slutat fungera trots att den är laddad, tar du av korken och trycker på återställningsknappen med ett gem. När pennan har startats om kan du fortsätta använda den på vanligt sätt. Återställningen tar inte bort inställningar i pennan, inklusive ihopkopplingsinformation och anteckningar som sparats i pennans minne. Om du vill tömma pennans minne och ta bort inställningar och ihopkopplingsinformation tar du av korken, trycker på återställningsknappen med ett gem och trycker samtidigt pennans spets mot en yta. Ta bort gemet från återställningsknappen. Håll pennans spets mot ytan tills batteri- och sidindikatorerna slutar blinka rött. Lyft pennan från ytan. Pennan startar om och vibrerar för att visa att den är klar att använda igen. För att kunna använda pennan måste du koppla ihop den med mobilenheten. 11

12 Grundläggande användning 3. Grundläggande användning Obs! Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1M LED-laserprodukt. Anteckningsblock Pennan levereras med två typer av anteckningsblock: Ett litet anteckningsblock (B7-storlek) och ett stort anteckningsblock (A5-storlek). Anteckningsblocken innehåller digitalt papper som kan användas med digitalpennan. Använd det lilla anteckningsblocket för att skriva kortare noteringar som du vill överföra till mobilenheten via en Bluetooth-anslutning och skicka som meddelanden. Använd det stora anteckningsblocket för att skriva längre anteckningar som du vill hantera i datorn eller mobilenheten. Innan du använder ett nytt anteckningsblock knackar du på rutan New notepad (Nytt anteckningsblock) på första sidan i anteckningsblocket. Börja inte använda ett nytt anteckningsblock av samma typ förrän du är klar med det gamla. När digitalpapperet tar slut kan du köpa nytt från en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Mer information finns på Nokias webbsida, Bläckfärg och linjetjocklek Innan du skriver en anteckning med digitalpennan kan du välja bläckfärg och linjetjocklek i Setting boxes (Inställningsrutorna) på baksidan av ett medföljande anteckningsblock. Bläckfärgen och linjetjockleken du väljer visas inte på digitalpappret, utan syns när du överför anteckningen till en mobilenhet eller dator. Om du vill byta bläckfärg eller linjetjocklek, knackar du i motsvarande ruta med pennan. Pennan vibrerar kort för att bekräfta valet. 12

13 Grundläggande användning Den valda bläckfärgen och linjetjockleken används tills du sätter på korken. Skapa och hantera anteckningar Du kan använda pennan för att skriva anteckningar som du vill spara och hantera i datorn eller mobilenheten. 1. Öppna det stora anteckningsblocket som följde med pennan. 2. Knacka på rutan New notepad (Nytt anteckningsblock) på första sidan i anteckningsblocket. 3. Skriv en anteckning. Du kan även rita bilder. 4. Om du vill välja målenhet, knackar du på rutan med en telefonikon och en bokstav för att överföra anteckningen till en mobilenhet, eller på rutan med en skrivbordsdator om du vill överföra anteckningen till en dator. 5. Om du vill överföra anteckningen till mobilenheten knackar du på rutan Send (Skicka). Om du vill överföra anteckningen till datorn, placerar du pennan i USB-hållaren som är ansluten till datorn. Sidindikatorn blinkar snabbt blå under överföringen. Om anteckningen skickades, lyser sidindikatorn blå i två sekunder och pennan vibrerar tre gånger. Om sändningen misslyckades, blinkar sidindikatorn röd två gånger och visas i två sekunder. 6. Använd programmen PenPAL och Penmail när du hanterar anteckningar i mobilenheten. Se handboken för Nokia Digital Pen Suite, som finns på CD-ROM-skivan som levererades med pennan. Hantera anteckningar i datorn med programmet Logitech io2. Mer information finns i PC-anslutning, sid. 15. Skapa och skicka meddelanden Obs! Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten. Objekt i multimediemeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn. 13

14 Grundläggande användning Du kan använda pennan för att skriva anteckningar som du vill skicka som e-post eller MMS-meddelanden från en kompatibel mobilenhet. För att kunna skicka meddelanden måste du ange rätt inställningar i mobilenheten. Mer information finns i mobilenhetens användarhandbok. Information om tillgänglighet och priser för meddelandetjänster kan du få från nätoperatören eller tjänsteleverantören. 1. Öppna det lilla anteckningsblocket som följde med pennan. 2. Knacka på rutan New notepad (Nytt anteckningsblock) på första sidan i anteckningsblocket. 3. Bluetooth-funktionen måste vara aktiverad i mobilenheten och pennan måste vara ansluten till enheten. 4. Skriv en anteckning du vill överföra till mobilenheten. Du kan även rita bilder. 5. Om du vill skicka en anteckning som en liten bild, knackar du på rutan med en stor och en liten telefonikon. Om du vill skicka en anteckning som en stor bild, knackar du på rutan med två stora telefonikoner. 6. Om du vill överföra anteckningen till mobilenheten knackar du på rutan Send (Skicka). Sidindikatorn blinkar snabbt blå under överföringen. Om anteckningen skickades, lyser sidindikatorn blå i två sekunder och pennan vibrerar tre gånger. 7. Om du vill skicka anteckningen som e-post eller MMS använder du programmet Penmail som medföljer pennan och respektive meddelandeprogram i mobiltelefonen. Fullt minne När pennans minne blir fullt vibrerar pennan oavbrutet. Innan du kan skapa och spara nya anteckningar måste du överföra dina befintliga anteckningar till datorn. Starta programmet Logitech io2 och placera pennan i USB-hållaren som är ansluten till datorn. Mer information finns i PC-anslutning, sid

15 PC-anslutning 4. PC-anslutning Installera programmet Logitech io2 Om du vill använda digitalpennan med datorn måste du installera programvaran Logitech io2 från den medföljande CD-ROM-skivan. Programvaran kan användas med operativsystemet Microsoft Windows XP eller Sätt i CD-ROM-skivan i datorns CD-enhet och följ instruktionerna på skärmen. 2. Anslut den medföljande USB-hållaren till datorns USB-port. 3. Ta av korken och sätt pennan i hållaren. Om du ansluter pennan till datorn för första gången och har en kompatibel version av operativsystemet Microsoft Windows, identifieras pennan som ny maskinvara och de nödvändiga drivrutinerna installeras automatiskt. Datorn är nu klar att ta emot och spara anteckningar från digitalpennan. Mer information finns i dokumentationen för programmet Logitech io2. Programvaran kanske inte finns på ditt språk. Hantera anteckningarna på datorn 1. Skriv en anteckning med pennan på ett medföljande anteckningsblock. Du kan även rita bilder. 2. Sätt pennan i USB-hållaren när du vill överföra anteckningen. Du kan också överföra anteckningen via en Bluetooth-anslutning. Pennan måste då vara ihopkopplad med och ansluten till en kompatibel dator med stöd för Bluetooth-teknik. Knacka på datorrutan och rutan Send (Skicka) längst ned på anteckningsblocket. 3. Om du vill visa, redigera, skicka eller konvertera anteckningen i Windows väljer du Start > Program > Logitech > io2 Pen Software. Mer information finns i dokumentationen för programmet Logitech io2. 15

16 Batteriinformation 5. Batteriinformation Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda bara batteriet med laddare som godkänts för enheten av Nokia. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fullt laddat batteri anslutet till en laddare, eftersom batteriets livslängd kan förkortas av överladdning. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur. Använd aldrig laddare som är skadade. Om du lämnar batteriet på en varm eller kall plats, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 C och 25 C (59 F och 77 F). En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 C. Kasta aldrig batterier i öppen eld, eftersom de kan explodera. Batterier kan även explodera om de har skadats. Ta hand om batterierna enligt lokala bestämmelser. Återvinn dem om möjligt. Kasta dem inte i hushållsavfallet. 16

17 Skötsel och underhåll Skötsel och underhåll Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador. Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Låt enheten torka helt om den blir blöt. Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada. Låt alltid korken vara på när du inte använder pennan. Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och medföra att vissa plaster ändrar form eller smälter. Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten återgår till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna. Försök inte öppna enheten. Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder. Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning. Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad. 17

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under eget ansvar att produkten SU-1B uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten AD-42W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-34W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok 9248116 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-25W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-94W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-209 1 5 2 3 4 7 8 6 11 9 10 9204657/2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-97W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

SVENSKA Nokia anslutningskabel för laddning CA-126

SVENSKA Nokia anslutningskabel för laddning CA-126 Nokia anslutningskabel för laddning CA-126 Med den här kabeln kan du överföra och synkronisera data mellan en kompatibel dator och din Nokia-enhet. Du kan även använda kabeln för att samtidigt ladda batteriet

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-112W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD-7W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-8W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-803 Användarhandbok Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-803 Användarhandbok Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-803 Användarhandbok 9200804 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-89W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna BH-104 står i överensstämmelse med de väsentliga

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok

Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok Nokia Bluetooth stereoheadset BH-503 Användarhandbok 9203666 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-95W uppfyller grundläggande krav och andra relevanta

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) 9236277 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-21W uppfyller villkoren

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-602 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-602 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-602 Användarhandbok 9203999 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-91W uppfyller grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-105-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 Utgåva 1.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-109 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två mobiler samtidigt.

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-3W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0

Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0 Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias J-headsetet kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två mobiler samtidigt. Obs: Produktens yta innehåller

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA SU-33W

Din manual NOKIA SU-33W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA SU-33W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA SU-33W instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia minihögtalare MD /1

Nokia minihögtalare MD /1 Nokia minihögtalare MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessorieslogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Mono Headset BH 218 kan du nu hantera samtal ännu enklare. För att besvara ett samtal plockar du bara upp

Läs mer

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1 Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2 9232492 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PD-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia mobil TV-mottagare Användarhandbok

Nokia mobil TV-mottagare Användarhandbok Nokia mobil TV-mottagare Användarhandbok 9207220 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna SU-33W-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111 Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 kan du ha händerna fria och samtidigt hantera samtal och njuta av din favoritmusik.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat 9311542 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-11 uppfyller villkoren

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

Nokia högtalartelefon HF-200 9207896/1

Nokia högtalartelefon HF-200 9207896/1 Nokia högtalartelefon HF-200 1 2 3 4 5 6 7 9207896/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-36W-produkt överensstämmer med väsentliga krav och

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 Utgåva 3.0 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-505-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok. 9212932 Utgåva 2 SV

Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok. 9212932 Utgåva 2 SV Nokia Trådlös slinga LPS-5 Användarhandbok 9212932 Utgåva 2 SV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna LPS-5 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Nokia Musikhögtalare MD-3

Nokia Musikhögtalare MD-3 Nokia Musikhögtalare MD-3 9253871/2 SVENSKA MD-3-stereohögtalarna ger hög ljudkvalitet när du lyssnar på musik eller radio på en kompatibel Nokia-telefon eller ljudenhet. Högtalarna har en 3,5 mm stereoljudkontakt

Läs mer

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Inledning 3 Om ditt headset 3 Om Bluetooth-anslutningar 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Bära headsetet 4 Slå på och stänga av

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-904

Nokia Bluetooth-headset BH-904 Nokia Bluetooth-headset BH-904 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-101W-produkt står i överensstämmelse med de

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia högtalartelefon HF-300 Användarhandbok

Nokia högtalartelefon HF-300 Användarhandbok Nokia högtalartelefon HF-300 Användarhandbok 9203867 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-34W-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Användarhandbok Display Dock

Användarhandbok Display Dock Användarhandbok Display Dock Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Display Dock Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ansluta ditt tillbehör till skärmen och strömkällan 6 Ansluta

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Nokia Luna med trådlös laddning (BH-220) Användarhandbok

Nokia Luna med trådlös laddning (BH-220) Användarhandbok Nokia Luna med trådlös laddning (BH-220) Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsetet kan du ringa och besvara samtal och ha händerna fria, även när du använder

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LS-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

Användarhandbok Wireless Charger DT-904

Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Utgåva 2.0 SV Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden 7

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

Nokia minihögtalare MD-8 9209477/1

Nokia minihögtalare MD-8 9209477/1 Nokia minihögtalare MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessorieslogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Din manual NOKIA CK-7W

Din manual NOKIA CK-7W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA CK-7W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA CK-7W instruktionsbok (information,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV Kom igång Nokia N95-1 9205547, Utgåva 1 SV Knappar och delar (arbetsläge) Modellnummer: Nokia N95-1. Nedan kallad Nokia N95. 1 Strömbrytare 2 Väljarknappar och väljer kommandon och öppnar Val Tips! Du

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer