FunkA föreslår nya modeller för lönestöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FunkA föreslår nya modeller för lönestöd"

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 5 MAJ 2012 / FunkA föreslår nya modeller för lönestöd De arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning, som innebär nedsatt arbetsförmåga, måste vara träffsäkra, flexibla och kostnadseffektiva för att fler ska få möjlighet att få och behålla ett arbete. Det är bakgrunden till att regeringen för ganska precis ett år sedan tillsatte den utredning som kom att gå under namnet FunkA. Nu har utredaren lämnat över ett förslag kallat Sänkta trösklar högt i tak till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Utgångspunkten har varit att de som har störst behov av olika insatser också ska få del av dem och att de ska utgå från vars och ens individuella behov. Arbetsmarknadsministern menar att ökat stöd till arbetsgivare är ett sätt att höja sysselsättningsgraden. Dagens fem lönestöd bör enligt utredningen ersättas av två. Ett är det som kallas för Lönestöd för utveckling och som syftar till utveckling av arbetsförmågan i ett anpassat arbete under högst två år. Till det kopplas ett utvecklingsbidrag. Det andra är Lönestöd för trygghet, för personer som har långvariga behov av stöd. Arbetsgivare, som har det primära syftet att erbjuda arbete för personer med omfattande nedsättning av arbetsförmågan, får ett förstärkt anordnarbidrag utöver den individbaserade lönesubventionen. Taket för lönestöden höjs från kronor till kronor per månad. Dessutom föreslås traineeutbildning och utökade möjligheter att pröva studier på folkhögskola för att förbättra möjligheterna för unga personer med funktionsnedsättning att få ett arbete. Förslagen föreslås träda i kraft 1 juli nästa år. Hela utredningen (SOU 2012:31) finns att ladda ned på: Avtal 2012 KFOs förhandlingar i full gång När detta skrivs har konflikt på Bilprovningen både hunnit bryta ut och avbrytas och parterna enats om ett nytt avtal efter medling 13 maj. Byggnads har däremot lagt ytterligare varsel. Den strejk som Unionen varslade om på public service-området avblåstes dock. Aktuella konflikter påverkar inte KFOs inplanerade förhandlingar som pågår hela maj och långt in i juni. Till den 10 maj har KFO tecknat avtal för områdena handel, butik, stormarknads- och lagerområdet, bygg, förvaltning, petroleum och industri, fastighetsarbete respektive ideella organisationer. För att läsa om innehållet i tecknade avtal och ta del av hela förhandlingsschemat och andra avtalsnyheter, gå till KFOs avtalswebb. För mer information se Få företag stora ränteavdrag Skatteverket har tidigare fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera skatteplanering och granska företag inom välfärdssektorn. De flesta företag inom den här sektorn ägnar sig inte åt skatteupplägg med räntor, men några stora aktörer gör det, säger Jan Amnebjer, ansvarig för uppdraget på Skatteverket. Det finns cirka företag inom den här sektorn och vi har granskat 23 koncerner som använder ränteupplägg. Dessa bolag står för en tredjedel av omsättningen inom hela välfärdssektorn. Av de undersökta företagen betalar ett fåtal bolagsskatt i Sverige, trots att verksamheten genererar goda vinster. Vissa företag har med användning av höga ränteavdrag byggt upp stora skattemässiga underskott, totalt cirka 2,7 miljarder kronor, som kan utnyttjas mot vinster under kommande år.

2 Kompakt motstånd mot vinstutdelning i vården Allmänhetens missnöje mot privata vårdgivare växer och det gäller oavsett partisympatier. I dag tycker 45 procent av svenskarna att privata företag är ganska eller mycket dåliga på att bedriva vård och omsorg. Det är en fördubbling jämfört med år 2010, då 23 procent av befolkningen hade den uppfattningen. Bästa vårdgivare är kommuner och landsting, följt av ideella och idéburna organisationer. Det framgår av en färsk undersökning av svenskarnas syn på offentliga, privata och ideella/idéburna vårdgivare, som gjorts av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Famna. Åtta av tio svenskar tycker att det är ganska stora eller mycket stora skillnader mellan privata, offentliga och ideella/idéburna vårdgivare. En uppfattning som varit i stort sett konstant sedan 2009 då den första undersökningen genomfördes. Motståndet är stort mot att vinster från vårdsektorn delas ut till ägarna. Åtta av tio menar att vinsten ska investeras i verksamheten och inte betalas ut till ägarna. Det är en ökning jämfört med tidigare undersökningar menade 71 procent att vinsten skulle återinvesteras i verksamheten, 2010 var motsvarande siffra 67 procent. Undersökningen har fått stor uppmärksamhet i medierna, såväl i radio och tv som i lokalpressen. På Famnas hemsida finns länkar till en del av dem. KFO svarar Socialstyrelsen: Bristfälliga underlag och förslag Det absoluta flertalet av assistansanordnarna är mycket seriösa och kämpar dagligen med svårigheten att tillhandahålla assistans av hög kvalitet trots starkt begränsade resurser. Det framhåller KFO i yttrandet över remissen Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning, som nyligen har överlämnats till Socialdepartementet. Assistansreformen infördes KFO konstaterar i remissvaret att den blev en frihetsreform för många. Personer som dittills hade vistats på olika typer av institutioner fick möjlighet att skaffa eget boende och familj, arbete och utbildning. Reformens betydelse kan inte överskattas för dagens ungefär assistansanvändare och de enskilda personer eller verksamheter som utnyttjat den till rent kriminell verksamhet och direkt fusk kan inte klandras nog. Tyvärr har deras handlande också medfört att seriösa assistansanvändare och assistansanordnare kommit att betraktas med misstanke och skepsis. KFO uttrycker tveksamhet mot de beräkningar av omfattningen av fusk och kriminalitet som presenteras i utredningen. Det är svårt att dra några generella slutsatser, konstaterar chefsförhandlare Anita Fink Knudsen, som formulerat remissvaret. Hon uttrycker också tydligt KFOs mening om det som beskrivs som fusk. Ren kriminalitet bör kallas just kriminalitet. Vad som är överutnyttjande är en mer komplex fråga, som kräver kvalificerade bedömningar av funktionsnedsättning och individuella behov. KFO har under flera år drivit frågan om tillstånd och tillsyn för verksamheter inom området personlig assistans, och sedan ett drygt år tillbaka gäller också tillståndsplikt. Men än har Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, inte hunnit påbörja sin tillsyn över verksamheterna i nämnvärd omfattning. KFO tillstyrker vissa delar av de förändringar i LSS som utredningen föreslår, men protesterar i skarpa ordalag mot andra. En övergripande kritik gäller just tidplanen. Det hade varit lämpligt att avvakta med förslag till nytt regelverk tills den nya lagen har utvärderats, eller åtminstone hunnit praktiseras fullt ut i stället för att med stöd av bristfälligt underlag föreslå förändringar som knappast hindrar kriminalitet, men som är kränkande för den enskilde och omöjliga att fullgöra för assistansanordnarna. Hela remissvaret finns att läsa på Utredningen (SOU 2012:6) kan laddas ned från

3 Effektiva sätt att exponera varor Butiksmiljön är komplex och de flesta konsumenter vill klara av inköpen snabbt. Men en ny studie visar att det finns effektiva sätt att kommunicera i butiken för att locka konsumenten att köpa en viss vara. Det framgår av en ny forskningsrapport, som genomförts av Centre for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm. Den visar bland annat att kommunikationen i butiken inte bör sticka ut alltför mycket från det förväntade. Om kunderna tvingas tänka efter en extra gång sorterar de bort informationen. Rörliga medier har positiva kommunikationseffekter. Hyllornas placering i höjdled har betydelse för hur produkten uppfattas. Rätt placering gör att kunden värderar varan högre. Demonstrationer i anslutning till de demonstrerade varorna, där kunderna förväntar sig att stöta på dem, leder till markant ökad försäljning. På finns en länk till hela rapporten. Fråga Sven Mejla din fråga till Se upp med bluffakturor! I dag skriver jag om ett ämne som inte handlar om arbetsrätt (och därför ligger utanför KFOs domäner), men som ändå emellanåt dyker upp under samtal med KFO-medlemmar: bluffakturor. En bluffaktura brukar (men behöver inte) se ut enligt något eller några av följande alternativ: En blankett som ser ut som en faktura. Någonstans i den finstilta texten framgår det att det rör sig om ett erbjudande eller liknande. Ett erbjudande utformat som ett korrektur. Vid första anblicken ser det ut att vara ett erbjudande om en kostnadsfri annonsering, men de verkliga förutsättningarna framgår av mycket finstilta texter. Ett erbjudande om annonsering i en produktkatalog eller på en sajt som inte finns eller som har en mycket låg spridningsgrad. En påstridig telefonförsäljare ringer och får den anställde som svarat att tro att företaget redan är kund och får den anställde att bekräfta företagets adressuppgifter etc, varefter en faktura skickas ut avseende den beställning som gjorts. Ibland har företaget spelat in samtalet och åberopar detta för att styrka att ett bindande avtal har ingåtts. Och hotar med inkasso om inte betalning sker. Bedrägeri med hjälp av bluffakturor hör till de brottstyper som ökade mest under 2011 enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Under 2011 anmäldes bluffakturabrott i Sverige (47 per dag), en ökning på 29 procent från Härtill ska läggas en stor mängd ärenden som aldrig anmäls. Det har beräknats att bluffakturor omsätter 1,2 miljarder kronor om året. Organisationen Svensk Handel har en varningslista på sin hemsida (www.svenskhandel.se) som för tillfället omfattar drygt 50 företag. Listan varnar inte bara för företag som använder bluffakturor, utan även för företag med oseriösa försäljningsmetoder och vilseledande utskick. För det fall där företaget verkligen har beställt en vara eller tjänst i skrift eller per telefon, bör det påpekas att företaget normalt blir bundet av beställningen (om inte villkoren är mycket oskäliga). Det är inte straffbart att göra en bra affär för säljföretaget. Har avtalet ingåtts med bruk av vilseledanden och lögner, blir dock saken en annan; ett sådant avtal är inte giltigt gentemot beställaren. För att motverka bluffakturor bör ett företag upplysa personalen om vem som har rätt att beställa varor och tjänster. Samtliga anställda bör dessutom uppmärksammas på förekomsten av telefonförsäljare, bluffakturor och liknande och få direktiv om att över huvud taget inte tala med telefonförsäljare (det torde vara det lättaste sättet att inte hamna i trubbel). Observera att bluffakturornas högsäsong är sommaren då många oerfarna vikarier finns på arbetsplatsen. Om företaget får en faktura som är felaktig måste företaget snarast kontakta fakturautställaren via mejl, fax eller brev och bestrida kravet (d v s i skrift). Med mejl och fax får avsändaren ett tydligt datum som styrker att reklamation skett. Beskriv vad som har inträffat, att ni anser att ni inte har gjort någon beställning eller att ni blivit vilseledda att göra beställningen samt att kravet enligt fakturan därför bestrids. Påpeka att ni önskar bekräftelse att kravet stryks och att ni annars kommer att vända er till Svensk Handel och begära att företaget sätts upp på varningslistan samt kommer att överväga en polisanmälan. Det är inte ovanligt att bluffakturaföretaget ringer upp efter en reklamation och hotar med inkasso men samtidigt förklarar sig villigt att pruta på priset. Låt er inte bevekas av sådant prat: bluffakturaföretagen lever på att skrämmas och att få in enkla pengar med minsta möjliga besvär. Det sista de vill är att få sina smutsiga metoder belysta i en domstolsprocess, så de brukar nästan alltid ge upp om de möter motstånd. Foto: Gustaf Brundin

4 Säkerhet i förskolan Varje år skadas barn i förskolan så mycket att de måste uppsöka akuten. Nu vill förskoleminister Nyamko Sabuni ta ett nationellt helhetsgrepp om barns säkerhet i förskolan. En statlig utredning har tillsatts för att kartlägga förekomsten och omfattningen av olyckor och tillbud i förskolan och analysera orsakerna. Utredaren ska också föreslå vilka åtgärder som kommuner och enskilda huvudmän bör vidta för att förbättra säkerheten. Stress gör kvinnor sjuka Många kvinnors arbetsmiljöer är riskabla med stress, högt tempo och hög arbetsbelastning som orsakar ohälsa. Det visar den första inspektionsinsatsen inom ramen för satsningen på kvinnors arbetsmiljö som genomförts på cirka arbetsplatser över hela landet. Brister påtalades i närmare hälften av besöken. Kvinnors ohälsosamma arbetsmiljö innehåller risker som ofta inte upptäcks genast men som långsamt bryter ner en människas arbetsförmåga, säger Ingrid Gidlund, samordningsansvarig för Arbetsmiljöverkets satsning. Bland de viktigaste förebyggande åtgärderna som arbetsgivare och arbetstagare anger finns bland annat ökad bemanning, mer kunskap om belastningsergonomi, bättre planering och förbättrade rutiner, bättre kommunikation mellan chefer och arbetstagare, ökad tydlighet och gränssättning från cheferna om arbetsuppgiften. Allvarligt slag mot föreningsrätten Arbetsdomstolens, AD, interimistiska beslut om Byggnads stridsåtgärder mot företag inom vvs- och plåtslageribranscherna har väckt starka reaktioner. Från arbetsgivarhåll har man hävdat att strejken är ett angrepp på föreningsrätten, eftersom facket särskilt har valt ut företag där ägare eller ledare är förtroendevalda i arbetsgivarorganisationer. Det är första gången som arbetsgivare har gått till AD för att få urvalsprocessen granskad men beslutet har alltså väckt bestörtning. Det är illavarslande och ett hårt slag mot den svenska kollektivavtalsmodellen, säger Christer Ågren, vice vd i Svenskt Näringsliv. Genom beslutet kommer det att bli svårare att engagera företrädare för företagen i de föreningar som finns på arbetsgivarsidan och i avtalsrörelser. Företagens förtroende för kollektivavtalen riskerar att urholkas. Det kan Svenskt Näringsliv inte acceptera. Vi kommer omgående att inleda en diskussion med lagstiftaren och våra fackliga motparter för att få till stånd de förändringar i lagen som krävs. Första målet till Kammarrätten Sedan de nya reglerna om tillstånd för att bedriva verksamhet inom personlig assistans-området kom till förra året har flera av de KFO-medlemmar som fått negativt besked på sina ansökningar överklagat beslutet och samtidigt ansökt om inhibition. Inhibition innebär att verksamheten får fortsätta under tiden överklagandet avgörs i domstolen, säger Björn Jidéus, KFOs rådgivare inom personlig assistansområdet. Eftersom Socialstyrelsens beslut om avslag börjar gälla efter tre veckor, kan det innebära stora skador och besvär för verksamheten och assistansanvändarna i onödan, om det ligger nära till hands att avslaget blir upphävt. För första gången har nu en fråga om inhibition, efter att verksamheten fått nej i Förvaltningsrätten, gått vidare till nästa instans. Kammarrätten beviljade inhibition, vilket innebär att verksamheten kan fortsätta i väntan på den slutliga prövningen. Anledningen till att Kammarrätten beviljat inhibition är att man har ansett att utgången i målet är osäker. Domstolens bedömning är också att det skulle innebära stor skada, både för företaget och för assistansanvändarna, om verksamheten tvingas upphöra innan det är klart avgjort om tillstånd ska ges eller inte. De medlemsorganisationer som får ett negativt besked är alltid välkomna att höra av sig till KFO, säger Björn Jidéus. Det gäller både om man vill diskutera ett överklagande eller en Plan B, det vill säga ha en diskussion om hur man avvecklar anställda och hjälper assistansanvändarna vidare.

5 Bli en ännu bättre arbetsgivare med KFOs kurser Arbetsgivarens ansvar för sina anställda gäller inte bara arbetsrätt och arbetsmiljö utan även hälsa och rehabilitering. Om personalen mår bra så mår verksamheten i allmänhet bra. Varje år deltar drygt personer i KFOs utbildningsprogram. Nu går vårens kurstermin mot sitt slut och snart kommer höstens kursutbud. Håll utkik på hemsidan! KFO-medverkan om socialt företagande Under våren har tjänstemän och politiker i Tidaholm utbildats i socialt företagande. Syftet har varit att hitta nya vägar till jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. En av föredragshållarna var KFOs chefsförhandlare Anita Fink Knudsen, som under utbildningsdagarna gick igenom det sociala företagandet ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlade bland annat om upphandlingslagar och om frågor som rör avtal mellan en kommun och ett socialt företag. Unga på sommarjobb Sommartid kommer många ungdomar ut på olika arbetsplatser många kanske på sitt första jobb. Som arbetsgivare har man ansvar för att säkerställa att de särskilda regler som gäller för minderåriga, d v s de som inte fyllt 18 år, följs. Regler om hur minderåriga får arbeta finns i Arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga. De reglerar både arbetsuppgifter och arbetstider, och gäller allt arbete som minderårig utför som anställd eller i familjeföretag. Se Arbetsmiljöverkets hemsida tema Ung i arbetslivet. För mer info se OKQ8 i sammanslagning När KFO-medlemmen OKQ8 går ihop med Q8 Danmark A/S bildas ett nytt skandinaviskt drivmedelsbolag. Det berör cirka bensin- och dieselstationer i bägge länderna med sammanlagt cirka anställda. Vi behåller varumärkena i respektive land så för kunderna blir det ingen skillnad, säger Göran Lindblå, styrelseordförande i OKQ8. De två ägarna OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International, som samarbetat sedan år 1999, hoppas genom samgåendet med Q8 Danmark på en rad samordningsvinster. Dock måste affären först godkännas av EUs konkurrensmyndigheter. Nygammalt begrepp i sjukförsäkringen Från 1 juli gäller nya regler i sjukförsäkringen. När arbetsförmågan prövas efter dag 180 i sjukperioden ska begreppet normalt förekommande arbete åter användas. Ändringen innebär att arbetsförmågan ska prövas mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden i stället för som nu mot förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. En motsvarande ändring görs när det gäller sjukpenning i särskilda fall. Varmt välkomna till KFO! Borensbergs Byggnadsförening UPA, Borensberg DHR Arvidsjaur, Arvidsjaur Fridals Kulturförening, Mellösa I ur och skur Trollsländan ek för, Spånga Inka AB, Kolmården Intopa Service AB, Trollhättan Jobb-Klotet ek för, Svängsta Kulturföreningen Yxskaftet, Åby Kvinnocenter Tensta-Hjulsta, Spånga MIA Pedagogik AB, Umeå Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB, Tumba Norrbottens Dövas Teckenspråksförening, Öjebyn PartnerJobb Syd AB, Hässleholm Personalkooperativet Äventyret ek för, Åmotfors Pålstekens Livs AB, Gnesta Qen Xiao Lin, Norsborg Skogsbrynet Livs AB, Fjugesta Spiket ek för, Ljungby Åsa Borgström, Enskede

6 Ett hugg i hjärteroten! Arbetsgivarföreningen KFO är en organisation som är för diplomatiska och pragmatiska lösningar. Sedan KFOs tillblivelse 1943 har vi och våra medlemmar varit helt befriade från strejker och arbetsmarknadspolitiska konflikter, vilket är alldeles unikt. Vi återfinns sällan eller aldrig i braskande rubriker, och föredrar, i enlighet med våra huvudavtal, konfliktfria lösningar framför att bilda opinion och vara arga i medier. Förbjudet att ha jour Men hotet mot landets föräldrakooperativ är ett hugg rakt i hjärteroten på KFO och hela vår historia. Därför har vi bestämt oss för att ryta till via debattartiklar, pressutskick och sociala medier. Och sällan har väl mottagandet i svenska medier varit hjärtligare, för föräldrakooperativ och föräldrars engagemang för sina barn berör. Det specifika fallet handlar om att Håbo kommun, med hänvisning till den nya skollagen, har förbjudit föräldrarna till barn på Vikingen att tillfälligt hoppa in - joura. Reaktioner över hela landet Titta gärna på nyhetsinslagen på Rapport och Aktuellt där KFO är med och uttalar sig tillsammans med berörd minister och oppositionspolitiker. Du hittar alla klipp via länkar på kfo.se och på facebook.com/arbetsgivarforeningen.kfo. Det finns även radioinslag och tidningsklipp där föräldrakooperativ över hela landet fått möjlighet att uttala sig om just sina verksamheter. Och om hoten mot dessa. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO tals kan drabbas Arbetsgivarföreningen KFO anser att Håbo kommuns agerande är fel, och har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. Skulle Håbo kommun vinna i Förvaltningsrätten kan beslutet bli vägledande för hur andra kommuner tolkar den nya skollagen. Det skulle innebära ett hårt slag mot mångfalden inom förskolan och kan innebära slutet för föräldrakooperativa förskolor. Drygt 660 förskolor med all sin personal, barn och föräldrar över hela landet skulle i värsta fall drabbas. Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Realtryck Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62) 2013-01-18 Rnr 89.12 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, juni 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2012 I vanlig ordning när det nalkas sommar, sol och välförtjänt ledighet

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar:

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar: R-2015/0659 Stockholm den 28 maj 2015 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2015/1050/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tillämpningsdirektivet

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 mars 2011 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Camilla Morath LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 6 maj 2009 KLAGANDE E.ON Elnät Sverige AB, 556070-6060 Ombud: Bolagsjurist Malin Persson E.ON Sverige AB 205 09 Malmö MOTPARTER 1. 3G Infrastructure

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan?

Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan? Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan? Den nya influensan A (H1N1) kännetecknas av att den är mycket smittsam och att en stor del av befolkningen riskerar att samtidigt insjukna under en kort period.

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Arbetsförmåga i sjukförsäkringen ett möte mellan juridik och medicin

Arbetsförmåga i sjukförsäkringen ett möte mellan juridik och medicin Arbetsförmåga i sjukförsäkringen ett möte mellan juridik och medicin Ruth Mannelqvist Juridiska institutionen Umeå universitet Konferens Rätt i sjukförsäkringen 2011-08-24 Mötet i regleringen En försäkrad

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI

ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI 130830 ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI 1 Det finns nog bättre sätt att skydda dig mot bedrägerier 2 kunskap t.ex. Vilka hot finns? Hur allvarliga är de? Hur skyddar jag mig och mitt företag? 3 Vilka är

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet)

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet) Vad säger lagen? Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan (detta gäller alla skolformer som regleras i skollagen): skollagen (14 a kapitlet)

Läs mer

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer