FunkA föreslår nya modeller för lönestöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FunkA föreslår nya modeller för lönestöd"

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 5 MAJ 2012 / FunkA föreslår nya modeller för lönestöd De arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning, som innebär nedsatt arbetsförmåga, måste vara träffsäkra, flexibla och kostnadseffektiva för att fler ska få möjlighet att få och behålla ett arbete. Det är bakgrunden till att regeringen för ganska precis ett år sedan tillsatte den utredning som kom att gå under namnet FunkA. Nu har utredaren lämnat över ett förslag kallat Sänkta trösklar högt i tak till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Utgångspunkten har varit att de som har störst behov av olika insatser också ska få del av dem och att de ska utgå från vars och ens individuella behov. Arbetsmarknadsministern menar att ökat stöd till arbetsgivare är ett sätt att höja sysselsättningsgraden. Dagens fem lönestöd bör enligt utredningen ersättas av två. Ett är det som kallas för Lönestöd för utveckling och som syftar till utveckling av arbetsförmågan i ett anpassat arbete under högst två år. Till det kopplas ett utvecklingsbidrag. Det andra är Lönestöd för trygghet, för personer som har långvariga behov av stöd. Arbetsgivare, som har det primära syftet att erbjuda arbete för personer med omfattande nedsättning av arbetsförmågan, får ett förstärkt anordnarbidrag utöver den individbaserade lönesubventionen. Taket för lönestöden höjs från kronor till kronor per månad. Dessutom föreslås traineeutbildning och utökade möjligheter att pröva studier på folkhögskola för att förbättra möjligheterna för unga personer med funktionsnedsättning att få ett arbete. Förslagen föreslås träda i kraft 1 juli nästa år. Hela utredningen (SOU 2012:31) finns att ladda ned på: Avtal 2012 KFOs förhandlingar i full gång När detta skrivs har konflikt på Bilprovningen både hunnit bryta ut och avbrytas och parterna enats om ett nytt avtal efter medling 13 maj. Byggnads har däremot lagt ytterligare varsel. Den strejk som Unionen varslade om på public service-området avblåstes dock. Aktuella konflikter påverkar inte KFOs inplanerade förhandlingar som pågår hela maj och långt in i juni. Till den 10 maj har KFO tecknat avtal för områdena handel, butik, stormarknads- och lagerområdet, bygg, förvaltning, petroleum och industri, fastighetsarbete respektive ideella organisationer. För att läsa om innehållet i tecknade avtal och ta del av hela förhandlingsschemat och andra avtalsnyheter, gå till KFOs avtalswebb. För mer information se Få företag stora ränteavdrag Skatteverket har tidigare fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera skatteplanering och granska företag inom välfärdssektorn. De flesta företag inom den här sektorn ägnar sig inte åt skatteupplägg med räntor, men några stora aktörer gör det, säger Jan Amnebjer, ansvarig för uppdraget på Skatteverket. Det finns cirka företag inom den här sektorn och vi har granskat 23 koncerner som använder ränteupplägg. Dessa bolag står för en tredjedel av omsättningen inom hela välfärdssektorn. Av de undersökta företagen betalar ett fåtal bolagsskatt i Sverige, trots att verksamheten genererar goda vinster. Vissa företag har med användning av höga ränteavdrag byggt upp stora skattemässiga underskott, totalt cirka 2,7 miljarder kronor, som kan utnyttjas mot vinster under kommande år.

2 Kompakt motstånd mot vinstutdelning i vården Allmänhetens missnöje mot privata vårdgivare växer och det gäller oavsett partisympatier. I dag tycker 45 procent av svenskarna att privata företag är ganska eller mycket dåliga på att bedriva vård och omsorg. Det är en fördubbling jämfört med år 2010, då 23 procent av befolkningen hade den uppfattningen. Bästa vårdgivare är kommuner och landsting, följt av ideella och idéburna organisationer. Det framgår av en färsk undersökning av svenskarnas syn på offentliga, privata och ideella/idéburna vårdgivare, som gjorts av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Famna. Åtta av tio svenskar tycker att det är ganska stora eller mycket stora skillnader mellan privata, offentliga och ideella/idéburna vårdgivare. En uppfattning som varit i stort sett konstant sedan 2009 då den första undersökningen genomfördes. Motståndet är stort mot att vinster från vårdsektorn delas ut till ägarna. Åtta av tio menar att vinsten ska investeras i verksamheten och inte betalas ut till ägarna. Det är en ökning jämfört med tidigare undersökningar menade 71 procent att vinsten skulle återinvesteras i verksamheten, 2010 var motsvarande siffra 67 procent. Undersökningen har fått stor uppmärksamhet i medierna, såväl i radio och tv som i lokalpressen. På Famnas hemsida finns länkar till en del av dem. KFO svarar Socialstyrelsen: Bristfälliga underlag och förslag Det absoluta flertalet av assistansanordnarna är mycket seriösa och kämpar dagligen med svårigheten att tillhandahålla assistans av hög kvalitet trots starkt begränsade resurser. Det framhåller KFO i yttrandet över remissen Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning, som nyligen har överlämnats till Socialdepartementet. Assistansreformen infördes KFO konstaterar i remissvaret att den blev en frihetsreform för många. Personer som dittills hade vistats på olika typer av institutioner fick möjlighet att skaffa eget boende och familj, arbete och utbildning. Reformens betydelse kan inte överskattas för dagens ungefär assistansanvändare och de enskilda personer eller verksamheter som utnyttjat den till rent kriminell verksamhet och direkt fusk kan inte klandras nog. Tyvärr har deras handlande också medfört att seriösa assistansanvändare och assistansanordnare kommit att betraktas med misstanke och skepsis. KFO uttrycker tveksamhet mot de beräkningar av omfattningen av fusk och kriminalitet som presenteras i utredningen. Det är svårt att dra några generella slutsatser, konstaterar chefsförhandlare Anita Fink Knudsen, som formulerat remissvaret. Hon uttrycker också tydligt KFOs mening om det som beskrivs som fusk. Ren kriminalitet bör kallas just kriminalitet. Vad som är överutnyttjande är en mer komplex fråga, som kräver kvalificerade bedömningar av funktionsnedsättning och individuella behov. KFO har under flera år drivit frågan om tillstånd och tillsyn för verksamheter inom området personlig assistans, och sedan ett drygt år tillbaka gäller också tillståndsplikt. Men än har Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, inte hunnit påbörja sin tillsyn över verksamheterna i nämnvärd omfattning. KFO tillstyrker vissa delar av de förändringar i LSS som utredningen föreslår, men protesterar i skarpa ordalag mot andra. En övergripande kritik gäller just tidplanen. Det hade varit lämpligt att avvakta med förslag till nytt regelverk tills den nya lagen har utvärderats, eller åtminstone hunnit praktiseras fullt ut i stället för att med stöd av bristfälligt underlag föreslå förändringar som knappast hindrar kriminalitet, men som är kränkande för den enskilde och omöjliga att fullgöra för assistansanordnarna. Hela remissvaret finns att läsa på Utredningen (SOU 2012:6) kan laddas ned från

3 Effektiva sätt att exponera varor Butiksmiljön är komplex och de flesta konsumenter vill klara av inköpen snabbt. Men en ny studie visar att det finns effektiva sätt att kommunicera i butiken för att locka konsumenten att köpa en viss vara. Det framgår av en ny forskningsrapport, som genomförts av Centre for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm. Den visar bland annat att kommunikationen i butiken inte bör sticka ut alltför mycket från det förväntade. Om kunderna tvingas tänka efter en extra gång sorterar de bort informationen. Rörliga medier har positiva kommunikationseffekter. Hyllornas placering i höjdled har betydelse för hur produkten uppfattas. Rätt placering gör att kunden värderar varan högre. Demonstrationer i anslutning till de demonstrerade varorna, där kunderna förväntar sig att stöta på dem, leder till markant ökad försäljning. På finns en länk till hela rapporten. Fråga Sven Mejla din fråga till Se upp med bluffakturor! I dag skriver jag om ett ämne som inte handlar om arbetsrätt (och därför ligger utanför KFOs domäner), men som ändå emellanåt dyker upp under samtal med KFO-medlemmar: bluffakturor. En bluffaktura brukar (men behöver inte) se ut enligt något eller några av följande alternativ: En blankett som ser ut som en faktura. Någonstans i den finstilta texten framgår det att det rör sig om ett erbjudande eller liknande. Ett erbjudande utformat som ett korrektur. Vid första anblicken ser det ut att vara ett erbjudande om en kostnadsfri annonsering, men de verkliga förutsättningarna framgår av mycket finstilta texter. Ett erbjudande om annonsering i en produktkatalog eller på en sajt som inte finns eller som har en mycket låg spridningsgrad. En påstridig telefonförsäljare ringer och får den anställde som svarat att tro att företaget redan är kund och får den anställde att bekräfta företagets adressuppgifter etc, varefter en faktura skickas ut avseende den beställning som gjorts. Ibland har företaget spelat in samtalet och åberopar detta för att styrka att ett bindande avtal har ingåtts. Och hotar med inkasso om inte betalning sker. Bedrägeri med hjälp av bluffakturor hör till de brottstyper som ökade mest under 2011 enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Under 2011 anmäldes bluffakturabrott i Sverige (47 per dag), en ökning på 29 procent från Härtill ska läggas en stor mängd ärenden som aldrig anmäls. Det har beräknats att bluffakturor omsätter 1,2 miljarder kronor om året. Organisationen Svensk Handel har en varningslista på sin hemsida (www.svenskhandel.se) som för tillfället omfattar drygt 50 företag. Listan varnar inte bara för företag som använder bluffakturor, utan även för företag med oseriösa försäljningsmetoder och vilseledande utskick. För det fall där företaget verkligen har beställt en vara eller tjänst i skrift eller per telefon, bör det påpekas att företaget normalt blir bundet av beställningen (om inte villkoren är mycket oskäliga). Det är inte straffbart att göra en bra affär för säljföretaget. Har avtalet ingåtts med bruk av vilseledanden och lögner, blir dock saken en annan; ett sådant avtal är inte giltigt gentemot beställaren. För att motverka bluffakturor bör ett företag upplysa personalen om vem som har rätt att beställa varor och tjänster. Samtliga anställda bör dessutom uppmärksammas på förekomsten av telefonförsäljare, bluffakturor och liknande och få direktiv om att över huvud taget inte tala med telefonförsäljare (det torde vara det lättaste sättet att inte hamna i trubbel). Observera att bluffakturornas högsäsong är sommaren då många oerfarna vikarier finns på arbetsplatsen. Om företaget får en faktura som är felaktig måste företaget snarast kontakta fakturautställaren via mejl, fax eller brev och bestrida kravet (d v s i skrift). Med mejl och fax får avsändaren ett tydligt datum som styrker att reklamation skett. Beskriv vad som har inträffat, att ni anser att ni inte har gjort någon beställning eller att ni blivit vilseledda att göra beställningen samt att kravet enligt fakturan därför bestrids. Påpeka att ni önskar bekräftelse att kravet stryks och att ni annars kommer att vända er till Svensk Handel och begära att företaget sätts upp på varningslistan samt kommer att överväga en polisanmälan. Det är inte ovanligt att bluffakturaföretaget ringer upp efter en reklamation och hotar med inkasso men samtidigt förklarar sig villigt att pruta på priset. Låt er inte bevekas av sådant prat: bluffakturaföretagen lever på att skrämmas och att få in enkla pengar med minsta möjliga besvär. Det sista de vill är att få sina smutsiga metoder belysta i en domstolsprocess, så de brukar nästan alltid ge upp om de möter motstånd. Foto: Gustaf Brundin

4 Säkerhet i förskolan Varje år skadas barn i förskolan så mycket att de måste uppsöka akuten. Nu vill förskoleminister Nyamko Sabuni ta ett nationellt helhetsgrepp om barns säkerhet i förskolan. En statlig utredning har tillsatts för att kartlägga förekomsten och omfattningen av olyckor och tillbud i förskolan och analysera orsakerna. Utredaren ska också föreslå vilka åtgärder som kommuner och enskilda huvudmän bör vidta för att förbättra säkerheten. Stress gör kvinnor sjuka Många kvinnors arbetsmiljöer är riskabla med stress, högt tempo och hög arbetsbelastning som orsakar ohälsa. Det visar den första inspektionsinsatsen inom ramen för satsningen på kvinnors arbetsmiljö som genomförts på cirka arbetsplatser över hela landet. Brister påtalades i närmare hälften av besöken. Kvinnors ohälsosamma arbetsmiljö innehåller risker som ofta inte upptäcks genast men som långsamt bryter ner en människas arbetsförmåga, säger Ingrid Gidlund, samordningsansvarig för Arbetsmiljöverkets satsning. Bland de viktigaste förebyggande åtgärderna som arbetsgivare och arbetstagare anger finns bland annat ökad bemanning, mer kunskap om belastningsergonomi, bättre planering och förbättrade rutiner, bättre kommunikation mellan chefer och arbetstagare, ökad tydlighet och gränssättning från cheferna om arbetsuppgiften. Allvarligt slag mot föreningsrätten Arbetsdomstolens, AD, interimistiska beslut om Byggnads stridsåtgärder mot företag inom vvs- och plåtslageribranscherna har väckt starka reaktioner. Från arbetsgivarhåll har man hävdat att strejken är ett angrepp på föreningsrätten, eftersom facket särskilt har valt ut företag där ägare eller ledare är förtroendevalda i arbetsgivarorganisationer. Det är första gången som arbetsgivare har gått till AD för att få urvalsprocessen granskad men beslutet har alltså väckt bestörtning. Det är illavarslande och ett hårt slag mot den svenska kollektivavtalsmodellen, säger Christer Ågren, vice vd i Svenskt Näringsliv. Genom beslutet kommer det att bli svårare att engagera företrädare för företagen i de föreningar som finns på arbetsgivarsidan och i avtalsrörelser. Företagens förtroende för kollektivavtalen riskerar att urholkas. Det kan Svenskt Näringsliv inte acceptera. Vi kommer omgående att inleda en diskussion med lagstiftaren och våra fackliga motparter för att få till stånd de förändringar i lagen som krävs. Första målet till Kammarrätten Sedan de nya reglerna om tillstånd för att bedriva verksamhet inom personlig assistans-området kom till förra året har flera av de KFO-medlemmar som fått negativt besked på sina ansökningar överklagat beslutet och samtidigt ansökt om inhibition. Inhibition innebär att verksamheten får fortsätta under tiden överklagandet avgörs i domstolen, säger Björn Jidéus, KFOs rådgivare inom personlig assistansområdet. Eftersom Socialstyrelsens beslut om avslag börjar gälla efter tre veckor, kan det innebära stora skador och besvär för verksamheten och assistansanvändarna i onödan, om det ligger nära till hands att avslaget blir upphävt. För första gången har nu en fråga om inhibition, efter att verksamheten fått nej i Förvaltningsrätten, gått vidare till nästa instans. Kammarrätten beviljade inhibition, vilket innebär att verksamheten kan fortsätta i väntan på den slutliga prövningen. Anledningen till att Kammarrätten beviljat inhibition är att man har ansett att utgången i målet är osäker. Domstolens bedömning är också att det skulle innebära stor skada, både för företaget och för assistansanvändarna, om verksamheten tvingas upphöra innan det är klart avgjort om tillstånd ska ges eller inte. De medlemsorganisationer som får ett negativt besked är alltid välkomna att höra av sig till KFO, säger Björn Jidéus. Det gäller både om man vill diskutera ett överklagande eller en Plan B, det vill säga ha en diskussion om hur man avvecklar anställda och hjälper assistansanvändarna vidare.

5 Bli en ännu bättre arbetsgivare med KFOs kurser Arbetsgivarens ansvar för sina anställda gäller inte bara arbetsrätt och arbetsmiljö utan även hälsa och rehabilitering. Om personalen mår bra så mår verksamheten i allmänhet bra. Varje år deltar drygt personer i KFOs utbildningsprogram. Nu går vårens kurstermin mot sitt slut och snart kommer höstens kursutbud. Håll utkik på hemsidan! KFO-medverkan om socialt företagande Under våren har tjänstemän och politiker i Tidaholm utbildats i socialt företagande. Syftet har varit att hitta nya vägar till jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. En av föredragshållarna var KFOs chefsförhandlare Anita Fink Knudsen, som under utbildningsdagarna gick igenom det sociala företagandet ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlade bland annat om upphandlingslagar och om frågor som rör avtal mellan en kommun och ett socialt företag. Unga på sommarjobb Sommartid kommer många ungdomar ut på olika arbetsplatser många kanske på sitt första jobb. Som arbetsgivare har man ansvar för att säkerställa att de särskilda regler som gäller för minderåriga, d v s de som inte fyllt 18 år, följs. Regler om hur minderåriga får arbeta finns i Arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga. De reglerar både arbetsuppgifter och arbetstider, och gäller allt arbete som minderårig utför som anställd eller i familjeföretag. Se Arbetsmiljöverkets hemsida tema Ung i arbetslivet. För mer info se OKQ8 i sammanslagning När KFO-medlemmen OKQ8 går ihop med Q8 Danmark A/S bildas ett nytt skandinaviskt drivmedelsbolag. Det berör cirka bensin- och dieselstationer i bägge länderna med sammanlagt cirka anställda. Vi behåller varumärkena i respektive land så för kunderna blir det ingen skillnad, säger Göran Lindblå, styrelseordförande i OKQ8. De två ägarna OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International, som samarbetat sedan år 1999, hoppas genom samgåendet med Q8 Danmark på en rad samordningsvinster. Dock måste affären först godkännas av EUs konkurrensmyndigheter. Nygammalt begrepp i sjukförsäkringen Från 1 juli gäller nya regler i sjukförsäkringen. När arbetsförmågan prövas efter dag 180 i sjukperioden ska begreppet normalt förekommande arbete åter användas. Ändringen innebär att arbetsförmågan ska prövas mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden i stället för som nu mot förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. En motsvarande ändring görs när det gäller sjukpenning i särskilda fall. Varmt välkomna till KFO! Borensbergs Byggnadsförening UPA, Borensberg DHR Arvidsjaur, Arvidsjaur Fridals Kulturförening, Mellösa I ur och skur Trollsländan ek för, Spånga Inka AB, Kolmården Intopa Service AB, Trollhättan Jobb-Klotet ek för, Svängsta Kulturföreningen Yxskaftet, Åby Kvinnocenter Tensta-Hjulsta, Spånga MIA Pedagogik AB, Umeå Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB, Tumba Norrbottens Dövas Teckenspråksförening, Öjebyn PartnerJobb Syd AB, Hässleholm Personalkooperativet Äventyret ek för, Åmotfors Pålstekens Livs AB, Gnesta Qen Xiao Lin, Norsborg Skogsbrynet Livs AB, Fjugesta Spiket ek för, Ljungby Åsa Borgström, Enskede

6 Ett hugg i hjärteroten! Arbetsgivarföreningen KFO är en organisation som är för diplomatiska och pragmatiska lösningar. Sedan KFOs tillblivelse 1943 har vi och våra medlemmar varit helt befriade från strejker och arbetsmarknadspolitiska konflikter, vilket är alldeles unikt. Vi återfinns sällan eller aldrig i braskande rubriker, och föredrar, i enlighet med våra huvudavtal, konfliktfria lösningar framför att bilda opinion och vara arga i medier. Förbjudet att ha jour Men hotet mot landets föräldrakooperativ är ett hugg rakt i hjärteroten på KFO och hela vår historia. Därför har vi bestämt oss för att ryta till via debattartiklar, pressutskick och sociala medier. Och sällan har väl mottagandet i svenska medier varit hjärtligare, för föräldrakooperativ och föräldrars engagemang för sina barn berör. Det specifika fallet handlar om att Håbo kommun, med hänvisning till den nya skollagen, har förbjudit föräldrarna till barn på Vikingen att tillfälligt hoppa in - joura. Reaktioner över hela landet Titta gärna på nyhetsinslagen på Rapport och Aktuellt där KFO är med och uttalar sig tillsammans med berörd minister och oppositionspolitiker. Du hittar alla klipp via länkar på kfo.se och på facebook.com/arbetsgivarforeningen.kfo. Det finns även radioinslag och tidningsklipp där föräldrakooperativ över hela landet fått möjlighet att uttala sig om just sina verksamheter. Och om hoten mot dessa. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO tals kan drabbas Arbetsgivarföreningen KFO anser att Håbo kommuns agerande är fel, och har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. Skulle Håbo kommun vinna i Förvaltningsrätten kan beslutet bli vägledande för hur andra kommuner tolkar den nya skollagen. Det skulle innebära ett hårt slag mot mångfalden inom förskolan och kan innebära slutet för föräldrakooperativa förskolor. Drygt 660 förskolor med all sin personal, barn och föräldrar över hela landet skulle i värsta fall drabbas. Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Realtryck Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader Cirkulärnr: 2005:17 Diarienr: 2005/0729 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Ekman Ellen Hausel Heldahl Göran Söderlöf Juridiska enheten Datum: 2005-03-22 Mottagare: Rubrik: Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp

Läs mer

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Bedrivas systematiskt Ansvarsfördelning Tillsyn / Påföljder Arbetsmiljö Arbetsmiljöförordningen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljö. Anders Ingwald,

Arbetsmiljö. Anders Ingwald, Arbetsmiljö Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se Om.. vem som har arbetsmiljönsvaret för eleven? Huvudmannen för skolan ansvarar för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att detta

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Personlig assistans dras in för funktionsnedsatta: Hela tillvaron kan raseras"

Personlig assistans dras in för funktionsnedsatta: Hela tillvaron kan raseras Personlig assistans dras in för funktionsnedsatta: Hela tillvaron kan raseras" Just nu pågår omprövning av beslut om personlig assistans för omsorgstagare i Borlänge. Vissa har fått avslag på fortsatt

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet!

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet! Det spelar roll vad du gör Bedrägerier Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid Skydda din identitet! Att köpa och sälja säkert på internet Köper eller säljer du begagnade varor

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Sveriges Företagshälsor Socialdepartementets diarienummer: S2017/01743/SF Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Yttrande över remiss SOU 2012:31 Sänkta trösklar högt i tak

Yttrande över remiss SOU 2012:31 Sänkta trösklar högt i tak ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2012-0263- 1.6 SID 1 (8) 2012-09-13 Handläggare: Karolina Landowska Lars Ahlenius Till Arbetsmarknadsnämnden den

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Läs mer på internet: www.polisen.se: Om Polisen Arbetet mot

Läs mer

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS):

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS): 2015-03-10 Tillgänglighet Checklistan innehåller fysiska, psykiska, sociala och kognitiva aspekter i arbetsmiljön och kan vara ett stöd i arbetet med att öka tillgängligheten på arbetsplatsen. Checklistan

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker Er beteckning RK 2014/101263 2014-09-09 Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Remissvar Teknikföretagen har getts möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning:

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Vår vision

Arbetsmiljöverket. Vår vision Arbetsmiljöverket Vår vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vår organisation Sju avdelningar Cirka 600 medarbetare Fem regioner Vår verksamhet Inspektioner Föreskrifter och regler Analys och

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Fortsättningsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringsvillkoren gäller från och med den 1 januari 2015. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 Bilagor: AFS 2015:4

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 Bilagor: AFS 2015:4 Cirkulärnr: 15:40 Diarienr: 15/06402 P-cirknr: 15-2:17 Nyckelord: Arbetsmiljö, föreskrift 2015:4 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Frida Kertz och Lina Cronebäck Avd för arbetsgivarpolitik Arbetsrätt

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF Sida 1 (5) Socialdepartementet S2017/01743/SF s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Stockholm den 17 maj 2017 Remissyttrande Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9,

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-05-28 Dnr 165/2015 1 (5) Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Fi2015/781 Sammanfattning

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö 1 Arbetsmiljölagen: vidta alla åtgärder Föreskrifterna förtydligar

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer