FunkA föreslår nya modeller för lönestöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FunkA föreslår nya modeller för lönestöd"

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 5 MAJ 2012 / FunkA föreslår nya modeller för lönestöd De arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning, som innebär nedsatt arbetsförmåga, måste vara träffsäkra, flexibla och kostnadseffektiva för att fler ska få möjlighet att få och behålla ett arbete. Det är bakgrunden till att regeringen för ganska precis ett år sedan tillsatte den utredning som kom att gå under namnet FunkA. Nu har utredaren lämnat över ett förslag kallat Sänkta trösklar högt i tak till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Utgångspunkten har varit att de som har störst behov av olika insatser också ska få del av dem och att de ska utgå från vars och ens individuella behov. Arbetsmarknadsministern menar att ökat stöd till arbetsgivare är ett sätt att höja sysselsättningsgraden. Dagens fem lönestöd bör enligt utredningen ersättas av två. Ett är det som kallas för Lönestöd för utveckling och som syftar till utveckling av arbetsförmågan i ett anpassat arbete under högst två år. Till det kopplas ett utvecklingsbidrag. Det andra är Lönestöd för trygghet, för personer som har långvariga behov av stöd. Arbetsgivare, som har det primära syftet att erbjuda arbete för personer med omfattande nedsättning av arbetsförmågan, får ett förstärkt anordnarbidrag utöver den individbaserade lönesubventionen. Taket för lönestöden höjs från kronor till kronor per månad. Dessutom föreslås traineeutbildning och utökade möjligheter att pröva studier på folkhögskola för att förbättra möjligheterna för unga personer med funktionsnedsättning att få ett arbete. Förslagen föreslås träda i kraft 1 juli nästa år. Hela utredningen (SOU 2012:31) finns att ladda ned på: Avtal 2012 KFOs förhandlingar i full gång När detta skrivs har konflikt på Bilprovningen både hunnit bryta ut och avbrytas och parterna enats om ett nytt avtal efter medling 13 maj. Byggnads har däremot lagt ytterligare varsel. Den strejk som Unionen varslade om på public service-området avblåstes dock. Aktuella konflikter påverkar inte KFOs inplanerade förhandlingar som pågår hela maj och långt in i juni. Till den 10 maj har KFO tecknat avtal för områdena handel, butik, stormarknads- och lagerområdet, bygg, förvaltning, petroleum och industri, fastighetsarbete respektive ideella organisationer. För att läsa om innehållet i tecknade avtal och ta del av hela förhandlingsschemat och andra avtalsnyheter, gå till KFOs avtalswebb. För mer information se Få företag stora ränteavdrag Skatteverket har tidigare fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera skatteplanering och granska företag inom välfärdssektorn. De flesta företag inom den här sektorn ägnar sig inte åt skatteupplägg med räntor, men några stora aktörer gör det, säger Jan Amnebjer, ansvarig för uppdraget på Skatteverket. Det finns cirka företag inom den här sektorn och vi har granskat 23 koncerner som använder ränteupplägg. Dessa bolag står för en tredjedel av omsättningen inom hela välfärdssektorn. Av de undersökta företagen betalar ett fåtal bolagsskatt i Sverige, trots att verksamheten genererar goda vinster. Vissa företag har med användning av höga ränteavdrag byggt upp stora skattemässiga underskott, totalt cirka 2,7 miljarder kronor, som kan utnyttjas mot vinster under kommande år.

2 Kompakt motstånd mot vinstutdelning i vården Allmänhetens missnöje mot privata vårdgivare växer och det gäller oavsett partisympatier. I dag tycker 45 procent av svenskarna att privata företag är ganska eller mycket dåliga på att bedriva vård och omsorg. Det är en fördubbling jämfört med år 2010, då 23 procent av befolkningen hade den uppfattningen. Bästa vårdgivare är kommuner och landsting, följt av ideella och idéburna organisationer. Det framgår av en färsk undersökning av svenskarnas syn på offentliga, privata och ideella/idéburna vårdgivare, som gjorts av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Famna. Åtta av tio svenskar tycker att det är ganska stora eller mycket stora skillnader mellan privata, offentliga och ideella/idéburna vårdgivare. En uppfattning som varit i stort sett konstant sedan 2009 då den första undersökningen genomfördes. Motståndet är stort mot att vinster från vårdsektorn delas ut till ägarna. Åtta av tio menar att vinsten ska investeras i verksamheten och inte betalas ut till ägarna. Det är en ökning jämfört med tidigare undersökningar menade 71 procent att vinsten skulle återinvesteras i verksamheten, 2010 var motsvarande siffra 67 procent. Undersökningen har fått stor uppmärksamhet i medierna, såväl i radio och tv som i lokalpressen. På Famnas hemsida finns länkar till en del av dem. KFO svarar Socialstyrelsen: Bristfälliga underlag och förslag Det absoluta flertalet av assistansanordnarna är mycket seriösa och kämpar dagligen med svårigheten att tillhandahålla assistans av hög kvalitet trots starkt begränsade resurser. Det framhåller KFO i yttrandet över remissen Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning, som nyligen har överlämnats till Socialdepartementet. Assistansreformen infördes KFO konstaterar i remissvaret att den blev en frihetsreform för många. Personer som dittills hade vistats på olika typer av institutioner fick möjlighet att skaffa eget boende och familj, arbete och utbildning. Reformens betydelse kan inte överskattas för dagens ungefär assistansanvändare och de enskilda personer eller verksamheter som utnyttjat den till rent kriminell verksamhet och direkt fusk kan inte klandras nog. Tyvärr har deras handlande också medfört att seriösa assistansanvändare och assistansanordnare kommit att betraktas med misstanke och skepsis. KFO uttrycker tveksamhet mot de beräkningar av omfattningen av fusk och kriminalitet som presenteras i utredningen. Det är svårt att dra några generella slutsatser, konstaterar chefsförhandlare Anita Fink Knudsen, som formulerat remissvaret. Hon uttrycker också tydligt KFOs mening om det som beskrivs som fusk. Ren kriminalitet bör kallas just kriminalitet. Vad som är överutnyttjande är en mer komplex fråga, som kräver kvalificerade bedömningar av funktionsnedsättning och individuella behov. KFO har under flera år drivit frågan om tillstånd och tillsyn för verksamheter inom området personlig assistans, och sedan ett drygt år tillbaka gäller också tillståndsplikt. Men än har Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, inte hunnit påbörja sin tillsyn över verksamheterna i nämnvärd omfattning. KFO tillstyrker vissa delar av de förändringar i LSS som utredningen föreslår, men protesterar i skarpa ordalag mot andra. En övergripande kritik gäller just tidplanen. Det hade varit lämpligt att avvakta med förslag till nytt regelverk tills den nya lagen har utvärderats, eller åtminstone hunnit praktiseras fullt ut i stället för att med stöd av bristfälligt underlag föreslå förändringar som knappast hindrar kriminalitet, men som är kränkande för den enskilde och omöjliga att fullgöra för assistansanordnarna. Hela remissvaret finns att läsa på Utredningen (SOU 2012:6) kan laddas ned från

3 Effektiva sätt att exponera varor Butiksmiljön är komplex och de flesta konsumenter vill klara av inköpen snabbt. Men en ny studie visar att det finns effektiva sätt att kommunicera i butiken för att locka konsumenten att köpa en viss vara. Det framgår av en ny forskningsrapport, som genomförts av Centre for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm. Den visar bland annat att kommunikationen i butiken inte bör sticka ut alltför mycket från det förväntade. Om kunderna tvingas tänka efter en extra gång sorterar de bort informationen. Rörliga medier har positiva kommunikationseffekter. Hyllornas placering i höjdled har betydelse för hur produkten uppfattas. Rätt placering gör att kunden värderar varan högre. Demonstrationer i anslutning till de demonstrerade varorna, där kunderna förväntar sig att stöta på dem, leder till markant ökad försäljning. På finns en länk till hela rapporten. Fråga Sven Mejla din fråga till Se upp med bluffakturor! I dag skriver jag om ett ämne som inte handlar om arbetsrätt (och därför ligger utanför KFOs domäner), men som ändå emellanåt dyker upp under samtal med KFO-medlemmar: bluffakturor. En bluffaktura brukar (men behöver inte) se ut enligt något eller några av följande alternativ: En blankett som ser ut som en faktura. Någonstans i den finstilta texten framgår det att det rör sig om ett erbjudande eller liknande. Ett erbjudande utformat som ett korrektur. Vid första anblicken ser det ut att vara ett erbjudande om en kostnadsfri annonsering, men de verkliga förutsättningarna framgår av mycket finstilta texter. Ett erbjudande om annonsering i en produktkatalog eller på en sajt som inte finns eller som har en mycket låg spridningsgrad. En påstridig telefonförsäljare ringer och får den anställde som svarat att tro att företaget redan är kund och får den anställde att bekräfta företagets adressuppgifter etc, varefter en faktura skickas ut avseende den beställning som gjorts. Ibland har företaget spelat in samtalet och åberopar detta för att styrka att ett bindande avtal har ingåtts. Och hotar med inkasso om inte betalning sker. Bedrägeri med hjälp av bluffakturor hör till de brottstyper som ökade mest under 2011 enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Under 2011 anmäldes bluffakturabrott i Sverige (47 per dag), en ökning på 29 procent från Härtill ska läggas en stor mängd ärenden som aldrig anmäls. Det har beräknats att bluffakturor omsätter 1,2 miljarder kronor om året. Organisationen Svensk Handel har en varningslista på sin hemsida (www.svenskhandel.se) som för tillfället omfattar drygt 50 företag. Listan varnar inte bara för företag som använder bluffakturor, utan även för företag med oseriösa försäljningsmetoder och vilseledande utskick. För det fall där företaget verkligen har beställt en vara eller tjänst i skrift eller per telefon, bör det påpekas att företaget normalt blir bundet av beställningen (om inte villkoren är mycket oskäliga). Det är inte straffbart att göra en bra affär för säljföretaget. Har avtalet ingåtts med bruk av vilseledanden och lögner, blir dock saken en annan; ett sådant avtal är inte giltigt gentemot beställaren. För att motverka bluffakturor bör ett företag upplysa personalen om vem som har rätt att beställa varor och tjänster. Samtliga anställda bör dessutom uppmärksammas på förekomsten av telefonförsäljare, bluffakturor och liknande och få direktiv om att över huvud taget inte tala med telefonförsäljare (det torde vara det lättaste sättet att inte hamna i trubbel). Observera att bluffakturornas högsäsong är sommaren då många oerfarna vikarier finns på arbetsplatsen. Om företaget får en faktura som är felaktig måste företaget snarast kontakta fakturautställaren via mejl, fax eller brev och bestrida kravet (d v s i skrift). Med mejl och fax får avsändaren ett tydligt datum som styrker att reklamation skett. Beskriv vad som har inträffat, att ni anser att ni inte har gjort någon beställning eller att ni blivit vilseledda att göra beställningen samt att kravet enligt fakturan därför bestrids. Påpeka att ni önskar bekräftelse att kravet stryks och att ni annars kommer att vända er till Svensk Handel och begära att företaget sätts upp på varningslistan samt kommer att överväga en polisanmälan. Det är inte ovanligt att bluffakturaföretaget ringer upp efter en reklamation och hotar med inkasso men samtidigt förklarar sig villigt att pruta på priset. Låt er inte bevekas av sådant prat: bluffakturaföretagen lever på att skrämmas och att få in enkla pengar med minsta möjliga besvär. Det sista de vill är att få sina smutsiga metoder belysta i en domstolsprocess, så de brukar nästan alltid ge upp om de möter motstånd. Foto: Gustaf Brundin

4 Säkerhet i förskolan Varje år skadas barn i förskolan så mycket att de måste uppsöka akuten. Nu vill förskoleminister Nyamko Sabuni ta ett nationellt helhetsgrepp om barns säkerhet i förskolan. En statlig utredning har tillsatts för att kartlägga förekomsten och omfattningen av olyckor och tillbud i förskolan och analysera orsakerna. Utredaren ska också föreslå vilka åtgärder som kommuner och enskilda huvudmän bör vidta för att förbättra säkerheten. Stress gör kvinnor sjuka Många kvinnors arbetsmiljöer är riskabla med stress, högt tempo och hög arbetsbelastning som orsakar ohälsa. Det visar den första inspektionsinsatsen inom ramen för satsningen på kvinnors arbetsmiljö som genomförts på cirka arbetsplatser över hela landet. Brister påtalades i närmare hälften av besöken. Kvinnors ohälsosamma arbetsmiljö innehåller risker som ofta inte upptäcks genast men som långsamt bryter ner en människas arbetsförmåga, säger Ingrid Gidlund, samordningsansvarig för Arbetsmiljöverkets satsning. Bland de viktigaste förebyggande åtgärderna som arbetsgivare och arbetstagare anger finns bland annat ökad bemanning, mer kunskap om belastningsergonomi, bättre planering och förbättrade rutiner, bättre kommunikation mellan chefer och arbetstagare, ökad tydlighet och gränssättning från cheferna om arbetsuppgiften. Allvarligt slag mot föreningsrätten Arbetsdomstolens, AD, interimistiska beslut om Byggnads stridsåtgärder mot företag inom vvs- och plåtslageribranscherna har väckt starka reaktioner. Från arbetsgivarhåll har man hävdat att strejken är ett angrepp på föreningsrätten, eftersom facket särskilt har valt ut företag där ägare eller ledare är förtroendevalda i arbetsgivarorganisationer. Det är första gången som arbetsgivare har gått till AD för att få urvalsprocessen granskad men beslutet har alltså väckt bestörtning. Det är illavarslande och ett hårt slag mot den svenska kollektivavtalsmodellen, säger Christer Ågren, vice vd i Svenskt Näringsliv. Genom beslutet kommer det att bli svårare att engagera företrädare för företagen i de föreningar som finns på arbetsgivarsidan och i avtalsrörelser. Företagens förtroende för kollektivavtalen riskerar att urholkas. Det kan Svenskt Näringsliv inte acceptera. Vi kommer omgående att inleda en diskussion med lagstiftaren och våra fackliga motparter för att få till stånd de förändringar i lagen som krävs. Första målet till Kammarrätten Sedan de nya reglerna om tillstånd för att bedriva verksamhet inom personlig assistans-området kom till förra året har flera av de KFO-medlemmar som fått negativt besked på sina ansökningar överklagat beslutet och samtidigt ansökt om inhibition. Inhibition innebär att verksamheten får fortsätta under tiden överklagandet avgörs i domstolen, säger Björn Jidéus, KFOs rådgivare inom personlig assistansområdet. Eftersom Socialstyrelsens beslut om avslag börjar gälla efter tre veckor, kan det innebära stora skador och besvär för verksamheten och assistansanvändarna i onödan, om det ligger nära till hands att avslaget blir upphävt. För första gången har nu en fråga om inhibition, efter att verksamheten fått nej i Förvaltningsrätten, gått vidare till nästa instans. Kammarrätten beviljade inhibition, vilket innebär att verksamheten kan fortsätta i väntan på den slutliga prövningen. Anledningen till att Kammarrätten beviljat inhibition är att man har ansett att utgången i målet är osäker. Domstolens bedömning är också att det skulle innebära stor skada, både för företaget och för assistansanvändarna, om verksamheten tvingas upphöra innan det är klart avgjort om tillstånd ska ges eller inte. De medlemsorganisationer som får ett negativt besked är alltid välkomna att höra av sig till KFO, säger Björn Jidéus. Det gäller både om man vill diskutera ett överklagande eller en Plan B, det vill säga ha en diskussion om hur man avvecklar anställda och hjälper assistansanvändarna vidare.

5 Bli en ännu bättre arbetsgivare med KFOs kurser Arbetsgivarens ansvar för sina anställda gäller inte bara arbetsrätt och arbetsmiljö utan även hälsa och rehabilitering. Om personalen mår bra så mår verksamheten i allmänhet bra. Varje år deltar drygt personer i KFOs utbildningsprogram. Nu går vårens kurstermin mot sitt slut och snart kommer höstens kursutbud. Håll utkik på hemsidan! KFO-medverkan om socialt företagande Under våren har tjänstemän och politiker i Tidaholm utbildats i socialt företagande. Syftet har varit att hitta nya vägar till jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. En av föredragshållarna var KFOs chefsförhandlare Anita Fink Knudsen, som under utbildningsdagarna gick igenom det sociala företagandet ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlade bland annat om upphandlingslagar och om frågor som rör avtal mellan en kommun och ett socialt företag. Unga på sommarjobb Sommartid kommer många ungdomar ut på olika arbetsplatser många kanske på sitt första jobb. Som arbetsgivare har man ansvar för att säkerställa att de särskilda regler som gäller för minderåriga, d v s de som inte fyllt 18 år, följs. Regler om hur minderåriga får arbeta finns i Arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga. De reglerar både arbetsuppgifter och arbetstider, och gäller allt arbete som minderårig utför som anställd eller i familjeföretag. Se Arbetsmiljöverkets hemsida tema Ung i arbetslivet. För mer info se OKQ8 i sammanslagning När KFO-medlemmen OKQ8 går ihop med Q8 Danmark A/S bildas ett nytt skandinaviskt drivmedelsbolag. Det berör cirka bensin- och dieselstationer i bägge länderna med sammanlagt cirka anställda. Vi behåller varumärkena i respektive land så för kunderna blir det ingen skillnad, säger Göran Lindblå, styrelseordförande i OKQ8. De två ägarna OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International, som samarbetat sedan år 1999, hoppas genom samgåendet med Q8 Danmark på en rad samordningsvinster. Dock måste affären först godkännas av EUs konkurrensmyndigheter. Nygammalt begrepp i sjukförsäkringen Från 1 juli gäller nya regler i sjukförsäkringen. När arbetsförmågan prövas efter dag 180 i sjukperioden ska begreppet normalt förekommande arbete åter användas. Ändringen innebär att arbetsförmågan ska prövas mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden i stället för som nu mot förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. En motsvarande ändring görs när det gäller sjukpenning i särskilda fall. Varmt välkomna till KFO! Borensbergs Byggnadsförening UPA, Borensberg DHR Arvidsjaur, Arvidsjaur Fridals Kulturförening, Mellösa I ur och skur Trollsländan ek för, Spånga Inka AB, Kolmården Intopa Service AB, Trollhättan Jobb-Klotet ek för, Svängsta Kulturföreningen Yxskaftet, Åby Kvinnocenter Tensta-Hjulsta, Spånga MIA Pedagogik AB, Umeå Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB, Tumba Norrbottens Dövas Teckenspråksförening, Öjebyn PartnerJobb Syd AB, Hässleholm Personalkooperativet Äventyret ek för, Åmotfors Pålstekens Livs AB, Gnesta Qen Xiao Lin, Norsborg Skogsbrynet Livs AB, Fjugesta Spiket ek för, Ljungby Åsa Borgström, Enskede

6 Ett hugg i hjärteroten! Arbetsgivarföreningen KFO är en organisation som är för diplomatiska och pragmatiska lösningar. Sedan KFOs tillblivelse 1943 har vi och våra medlemmar varit helt befriade från strejker och arbetsmarknadspolitiska konflikter, vilket är alldeles unikt. Vi återfinns sällan eller aldrig i braskande rubriker, och föredrar, i enlighet med våra huvudavtal, konfliktfria lösningar framför att bilda opinion och vara arga i medier. Förbjudet att ha jour Men hotet mot landets föräldrakooperativ är ett hugg rakt i hjärteroten på KFO och hela vår historia. Därför har vi bestämt oss för att ryta till via debattartiklar, pressutskick och sociala medier. Och sällan har väl mottagandet i svenska medier varit hjärtligare, för föräldrakooperativ och föräldrars engagemang för sina barn berör. Det specifika fallet handlar om att Håbo kommun, med hänvisning till den nya skollagen, har förbjudit föräldrarna till barn på Vikingen att tillfälligt hoppa in - joura. Reaktioner över hela landet Titta gärna på nyhetsinslagen på Rapport och Aktuellt där KFO är med och uttalar sig tillsammans med berörd minister och oppositionspolitiker. Du hittar alla klipp via länkar på kfo.se och på facebook.com/arbetsgivarforeningen.kfo. Det finns även radioinslag och tidningsklipp där föräldrakooperativ över hela landet fått möjlighet att uttala sig om just sina verksamheter. Och om hoten mot dessa. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO tals kan drabbas Arbetsgivarföreningen KFO anser att Håbo kommuns agerande är fel, och har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. Skulle Håbo kommun vinna i Förvaltningsrätten kan beslutet bli vägledande för hur andra kommuner tolkar den nya skollagen. Det skulle innebära ett hårt slag mot mångfalden inom förskolan och kan innebära slutet för föräldrakooperativa förskolor. Drygt 660 förskolor med all sin personal, barn och föräldrar över hela landet skulle i värsta fall drabbas. Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Realtryck Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se KFO först ut om likabehandling Foto: istockphoto KFO och Unionen har kommit överens om riktlinjer för likabehandling i arbetslivet. Jan-Eric Rönngren, rådgivare

Läs mer

Nu drar avtalsrörelsen i gång

Nu drar avtalsrörelsen i gång Nytt från KFO NUMMER 9 november 2011 / www.kfo.se Nu drar avtalsrörelsen i gång Fredagen 21 oktober genomförde Arbetsgivarföreningen KFO en avtalskonferens för sina verksamhetskommittéer. Träffen var en

Läs mer

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda De som arbetar som volontärer i idéburna företag har tidigare varit oförsäkrade när de utför

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Han är KFOs nye förbundsdirektör

Han är KFOs nye förbundsdirektör Nytt från KFO NUMMER 4 JUNI 2013 / www.kfo.se Han är KFOs nye förbundsdirektör Det bästa jobb jag kan tänka mig. Det säger Petter Skogar, som efterträder Arne Mårtensson som förbundsdirektör på KFO. Foto:

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Personlig assistans en ifrågasatt rättighet. Humanas juridiska årsbok 2012

Personlig assistans en ifrågasatt rättighet. Humanas juridiska årsbok 2012 Personlig assistans en ifrågasatt rättighet Humanas juridiska årsbok 2012 Förord Allt fler får allt svårare att få sina hjälpbehov tillgodosedda genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Låt inte jobbet tysta munnen

Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Produktion SKTF Text Pär Trehörning, frilansskribent och Sussanne Lundberg, förbundsjurist SKTF Form Camilla Birkström

Läs mer

Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo.

Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo. Nytt från KFO NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo.se Personlig assistans: Fler krav på anordnare Den 1 januari 2012 började Socialstyrelsens nya föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 1(9) Riksförbundet FUB YTTRANDE 2012-04-25 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Riksförbundet FUB är en intresseorganisation

Läs mer

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan MOTIverande SAMTAL blir vändpunkt DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan Nu ska krånglet bort färre ärenden ANMÄLs TILL Jo Livet är lättare Pär Lagerquist får mer frihet

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

4IPQQJOHSVOEB 4ZGUFU NFE MBHTUJGUOJOHFO TPN SFHMFSBS EFO

4IPQQJOHSVOEB 4ZGUFU NFE MBHTUJGUOJOHFO TPN SFHMFSBS EFO SÄKRA BETALNINGAR 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 6-7. Rapport från... 8-9. Läget! 10-18. Tema: Offentlig shoppingrunda 19. Juridikhörnan 20-21. Forum Myndighet 22. Professorns

Läs mer