V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Brf Fyren, HÄRNÖSAND 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Brf Fyren, HÄRNÖSAND 2014"

Transkript

1 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Brf Fyren, HÄRNÖSAND 2014 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Fyren, med säte i Härnösand, får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2014 Styrelsens sammansättning Ordinarie LarsGunnar Näslund ordf. Jan-Erik Lindgren v.ordf. Rode Hallgren sekr. t.o.m Monika Wedin t.o.m Thomas Staflund Nadine Hägglund Roland Innala Suppleanter Henrik Nilsson t.o.m Stig Wedin t. o m Lena Hägglund fr.o.m Adam Isaksson fr.o.m Revisor Ordinarie Sara Deutschmann Revidacta Suppleant Tobias Wiklund Revidacta Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft 11 st protokollförda sammanträden. Utöver styrelsemötena innefattar arbetsuppgifterna bl.a. personalfrågor, överlåtelser, administration och skrivelser, kontakter med bank, bokföringsbyrå, revisor och övriga samarbetspartners. Styrelsens sammanlagda arbetstid under 2014 är ca 500 timmar. Ekonomisk förvaltning Förvaltningen har utförts av Ekoni Revision AB Medlemskap Föreningen är medlem i ALMEGA som ingår i Svenskt Näringsliv samt Bostadsrätterna (tidigare SBC) vilka framförallt användes vid frågor av juridisk karaktär.

2 Stadgar Gällande stadgar antogs den 21 juni Stadgarna reviderades Personal Under ledning av styrelsen sköts driften av föreningen i största möjliga grad med egen personal, vilka under det gångna året varit: Göte Sondell, Rickard Lundqvist, Anders Moverare. Personalen har stor ansvarskänsla mot föreningen och hög servicegrad mot bostadsrättsinnehavarna, vilket vi är mycket glada över. Glöm inte bort att deras verksamhet starkt bidrar till hur vi trivs i området. Hör av Er även när Ni upplever positiva saker och inte enbart när det är problem. Fastighetskontorets ordinarie telefontid är vardagar som nås på 0611/ Det går även bra att skicka e-post under adress: Naturligtvis går det även bra att lämna ett meddelande i föreningens brevlåda som finns vid nedgången till fastighetskontoret. På vår hemsida kan du hitta värdefull information och svar på de vanligaste frågorna. Vicevärdar Göte Sondell Rickard Lundqvist Upplåsningsavtal Upplåsning vardagar ordinarie arbetstid kan göras av vår personal mot avgift. Övriga tider hänvisar vi till upplåsningsavtal med Securitas tel Telefonnummer är även anslaget i varje trappuppgång. En del lägenheter har genom egen försorg monterat in sk. sjutillhållarlås. Dessa nycklar har varken Securitas eller Brf Fyren något som helst ansvar för. Det har inträffat att Polis eller Räddningstjänst behövt omedelbart tillträde till någon av dessa lägenheter. Då har man varit tvingade att anlita låssmed. Dessa kostnader faller självklart på enskild lägenhetsinnehavare. Försäkring Fastighetsförsäkring med fullvärde är tecknad hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

3 Byggnadsbestånd Brf Fyren omfattar 3 st områden enligt följande: Fastigheterna är byggda på tomterna A) Kullen 2:1, B) Kullen 2:2 samt C) Kullen 2:3. Område/adress Byggnadsår A, V:a Ringv B. V:a Ringv C. V:a Ringv Lägenhetstyper 1:or 2:or 3:or 4:or Område A Område B Område C Totalt = 316 st I område C finns också ett daghem inrymt. Omsättning av lägenheter Under det gångna året har nya medlemmar i föreningen tillkommit genom att överlåtelse av bostadsrätter skett enl. följande: Lghtyp Antal Antal :a :a :a 5 5 4:a 3 2 Summa 38 st 22 st Hyror Den egentliga termen är årsavgift. I var mans mun talar man hellre om månadshyran. År 2007 justerades hyran med 5%, sedan dess har ingen höjning gjorts. Hyran hade innan dess varit oförändrad sedan I jämförelse med övriga Sverige och även enbart Härnösand kan konstateras att vår hyresnivå fortfarande ligger klart under genomsnittet. Ingen höjning kommer att ske under Styrelsen ser gärna att Ni anmäler Er till autogiro för betalning av er hyra. Blankett finns att hämta hos vår personal.

4 Nedan följer hyrorna för lägenheterna, vilka grundar sig på respektive andelstal. Lgh Lgh typ Andelstal Hyra/mån yta 38,3 1:a 0, kr 38,3 1:a 0, kr 48 2:a 0, kr 48 2:a 0, kr 48 2:a 0, kr 48 2:a 0, kr 63 2:a 0, kr 63 2:a 0, kr 63 2:a 0, kr 64 2:a 0, kr 64 2:a 0, kr 64 2:a 0, kr 64 2:a 0, kr 64 2:a 0, kr 64 2:a 0, kr 79,5 3:a 0, kr 79,5 3:a 0, kr 79,5 3:a 0, kr 79,5 3:a 0, kr 79,5 3:a 0, kr 79,5 3:a 0, kr 104 4:a 0, kr 104 4:a 0, kr 104 4:a 0, kr 104 4:a 0, kr 104 4:a 0, kr 154 Daghem 0, kr Värmeregleringssystem Lägenheterna är utrustade med värmeregleringssystemet Terma Systemet är fullt ut datoriserat varför det går att avläsa temperaturerna i varje lägenhet. Detta medför att avvikelse från inställd temperatur omgående registreras. En av fördelarna med systemet är att de som önskar varmare än grundtemperatur kan teckna sig för tilläggsvärme och får då betala för detta enligt nedanstående taxa. Ur rättvisesynpunkt lägenhetsinnehavare emellan är systemet helt perfekt. Det kan vara på sin plats att påpeka att det inte är tillåtet att använda sig av egna värmekällor. Månadskostnad 1 grads övertemperatur 20:- för 1:a 38 m 2, 25:- för 1:a och 2:a 48 m 2, 30:- för 2:a m 2, 35:- för 3:a 79 m 2 och 40:- för 4:a 104 m 2. Övertemperatur tecknas på 12 månaders basis. Ta kontakt med vår personal.

5 Parkeringsplatser, motorvärmare och förråd Parkeringsplatser finns i anslutning till varje område varav totalt 86 st är utrustade med motorvärmare. Dessa kostar 100 kr/mån. Det finns 113 st garageplatser med motorvärmare som kostar 150 kr/mån. I anslutning till Garagelängan finns 30 gästparkeringsplatser. Under sommarperioden får vi klagomål på att mittersta och övre parkeringen blir fullbelagda. Vi vill därför uppmana alla som har hyrd parkering att fortsätta använda dessa även under sommarperioden. Vi ber Er även hjälpa till med att våra parkeringsbestämmelser efterlevs. Påminn era besökare om att nyttja gästparkeringen. Då elimineras risken att få p- böter. Kontrollavgiften är 300 kr. Tänk även på att en bil som felaktigt parkeras på en gräsmatta river upp djupa spår och orsakar våra vaktmästare onödigt extra jobb. Under de senaste åren har vi haft bekymmer med skrotbilar som parkerats på vårt område. Styrelsen har därför beslutat att fullt ut tillämpa ordningsreglerna. Detta innebär att fordonet skall vara i kördugligt tillstånd, dvs. skattad och besiktad. P-bot kommer att erläggas. Föreningen förfogar över 29 st extra förråd som kostar 7 kr/m 2 och månad. Motorvärmare, garage och förråd tecknas hos personalen som även ansvarar för kön. Tvättstugor och gemensamma utrymmen Varje område har tillgång till tvättstuga med 5 tvättmaskiner, torkrum, 2 torktumlare samt utrustning för strykning och mangling. Det finns i varje område gemensamma utrymmen i källaren för förvaring av cyklar. Tyvärr lämnas där diverse möbler, bråte och skräp. Varje lägenhetsinnehavare har ansvar att själv deponera detta på Härnösands Kretsloppspark. I källaren V:a Ringv. 116 finns till nyttjande av medlemmarna bastu, samlingslokal och ett motionsutrymme. En övernattningslägenhet finns att hyra på V:a Ringv Sopsortering Föreningen har i varje trapphus en sopcontainer som rymmer 440 liter. Tömning sker var 14: e dag. Varje lägenhetsinnehavare skall sortera sina sopor enligt de anvisningar som Härnösands kommun och Hemab har ställt upp. Detta innebär att t.ex. tidningar, glasburkar, metall, hårdplast och kartonger ej skall hamna i soporna utan på de återvinningsplatser som bl.a finns på Kretsloppsparken Hemab, Coop Forum och Tempo.

6 Kanalutbud TV Brf Fyren har fastighetsavtal med Comhem. Det innebär att de ansvarar för att leverera signal till varje lägenhet. Fungerar inte det, så anmäler man felet till Comhem, som utreder och åtgärdar. tel , www. comhem.se. Nedanstående grundutbud kan ses av alla lägenhetsinnehavare utan extra kostnad. Ytterligare kanaler kräver enskilda abonnemang. SVT 1 SVT 2 TV 3 TV 4 Kanal 5 TV 6 Sjuan TV 8 Kanal 9 TV 10 TV 11 TV 12 SVT 24 Barnkanalen/Kunskapskanalen TLC FOX I Comhems utbud ingår även möjlighet till telefoni och bredband. Fastigheterna är även utrustade med bredbandsuttag. Ta kontakt med Bredbandsbolaget. Via telefonjacket kan även Telias tjänster för TV, bredband och telefoni nyttjas. Inre Fond Varje lägenhetsinnehavare disponerar själv sin egen fond. Materialkostnad som ska debiteras enskild medlem vid reparationer utförda av vår personal belastar fonden. Uttag av fonden till reparationer/inköp av vitvaror görs genom uppvisande av kvitto. Vänd er till vaktmästarna. Avsättning för 2015 är enligt stadgar kr. Passa på att utnyttja ROT-avdraget och anlita hantverkare till t.ex. en renovering av våtutrymmet.

7 Ekonomi och underhållsplan Vår låneskuld vid årsskiftet var 2,2 milj. kr. Det är ett lån med fast ränta med lösentid Vår årliga amortering är kr. Lånet planeras lösas i oktober Styrelsen följer den placeringspolicy som antagits i samråd med Nordea. Sparandet på konto och fonder uppgick vid årsskiftet till ca: 8 milj. kr. Föreningen för en upprättad långsiktig underhållsplan. Detta gör man för att inte oförutsett åka på stora kostnadsökningar och därmed kraftigt höjda hyror, när de större renoveringarna blir nödvändiga. Här är några exempel på underhåll som vi kan drabbas av de närmaste åren Stamrenovering. Avloppsledningarna håller idag fortfarande god kvalité och det finns ingenting idag som tyder på att de inte skulle hålla avskrivningstiden. Vi har genomfört en noggrann mätning med ultraljud på ca 100 olika kritiska sektioner på vårt avloppssystem. Resultatet av detta visar att endast några få genomföringar visar på en godstjocklek som är under normala värden. En viktig faktor för ett funktionsdugligt avloppssystem är att det ursprungliga flödet bibehålls. Erfarenhet visar på att system där flödet blockeras av fett, rost och andra partiklar har stor benägenhet att skapa skador på systemet. Vi har införskaffat egen professionell utrustning för att fortsätta hålla vårt avloppssystem i fullt fungerande skick. Personalen har god kunskap och vi minimerar behovet av att kontraktera avloppsfirmor när problem uppstår. Förr eller senare kommer ändå en tid då systemet behöver renoveras. Med dagens prisbild skulle en traditionell stamrenovering, inkluderat utbyte av golvsifoner och tätskikt i varje lägenhet kunna innebära en kostnad på ca 40 milj. kr för föreningen. Ett traditionellt stambyte är ett omfattande ingrepp i fastigheten där man river upp väggar och golv i kök och badrum. Relining och rörinfodring är metoder som blivit accepterade och godkända. De är avsevärt billigare och skapar dessutom små olägenheter för de boende. Kostnaderna beräknas till ca: 10 milj. kr. I det korta perspektivet har vi fortsatt byta ut en del liggande rörstammar och byggt bort besvärliga genomföringar. Ca kr. Garage, motorvärmare och parkeringsytrymmen måste ses över med jämna mellanrum. Överbyggnaden till parkeringsdäcket var en nödvändig åtgärd och gav oss dessutom fler parkeringsplatser under tak. I diskussion med vår totalentreprenör JASAB pågår ett arbete med att komma till rätta med den kondens som uppstår i övre garaget. Kondens som på lång sikt kan orsaka skador på träbalkarna. Sammantagna förbättringar av parkeringar kommande 10 år kan uppgå till ca: 1 milj. kr

8 Taken renoverades Ett skadat tak innebär en stor risk för följdskador och därigenom höga kostnader. Vår personal har utfört ett viktigt arbete när man årligen besiktat taken och kontinuerligt gjort förbättringsåtgärder i övergångar, rörgenomföringar och utsatta partier. Tack vare detta arbete har vi inte haft några skador. Hösten 2013 färdigställdes vårt stora arbete med ett helt nytt tätskikt. Kostnaden blev ca: 3 milj. kr Asfaltering. Vi har en stor yta som trafikeras hårt och även av en del tunga transporter. Till slut räcker det inte med att lappa och laga utan ny beläggning krävs. Ca 2 milj. kr. Fasader. Vi har vitt mexitegel som hittills klarats sig mycket bra. För ett antal år sedan var höstregnen mycket ihållande och flera fastigheter i Härnösand fick renovera sina tegelfasader. Även plåtfasaderna kommer att behöva underhåll. Ca 2-5 milj. kr. Nya regler. Olika myndigheter kan komma med krav som innebär oväntade kostnader. Några exempel är enskilda mätare för varje hushåll gällande värme, vatten och el, förändringar som gäller sophantering och hårdare krav på energianvändning. Ca 1 milj. kr Vattenskador. När lägenheter drabbas av vattenskador kan även föreningen få stora kostnader. Vi har runt om i landet de senaste åren sett exempel på källare som vattenfyllts vid skyfall där senare även dräneringen måste grävas om. Försäkringen täcker en del men inte allt. Ca kr. Balkonger. Inga tecken finns på att våra balkonger skulle behöva renoveras. Besiktning sker för att säkerställa att de är i god kondition. En av styrelsen viktigaste arbetsuppgifter är att noggrant följa dessa kommande renoveringar och planera genom avsättning till yttre fond. Styrelsen har i samråd med vår revisor en plan som innebär avsättningar på 1 milj. kr/år. Det är dock föreningsstämman som tar beslut. Detta ska trygga en fortsatt låg hyresnivå med god ekonomisk planering för framtida underhåll. Vår personal har god kunskap om våra fastigheter och för noggrann statistik för att upptäcka tendenser eller svaga punkter. Elförbrukning Vi har på vårt område gemensam mätare för elförbrukning. Det innebär en risk att varje lägenhetsinnehavare inte tar eget ansvar för att minska sin elkonsumtion då inte fakturan hamnar hos den enskilde utan i den stora föreningens ekonomi. Det innebär även möjligheter till besparingar då inte varje lägenhet drabbas av fasta avgifter för mätare. Här är några exempel på energibesparande åtgärder som vidtagits. Värmeregleringssystem Terma Minskad förbrukning genom ett temperaturstyrt fläktsystem. Minskad förbrukning genom digitala motorvärmare. Övergång till fjärrvärme. Minskad förbrukning genom närvarostyrd belysning. Byte till lågenergilampor. Byte till motorvärmare i stället för varmluftsfläkt i garagelängan Byte till LED belysning, gatubelysning, entréer och källartrappor

9 Varje lägenhetsinnehavare har dessutom en möjlighet och även ett ansvar att bidra till minskad elförbrukning genom olika enkla sparåtgärder. Stäng av tv, stereo, digitalmottagare och datorskärm helt istället för att låta dem stå i standbyläge. Skaffa en vattenkokare och koka upp vattnet innan du häller det i grytan, det spar ström och även tid. Tänk på att alltid fylla disk- och tvättmaskin innan du sätter igång den. Frosta av frysen regelbundet. Byt till LED/lågenergilampor, skaffa en timer och släck lyset där du inte vistas. Vattenskador kan orsaka stora kostnader för dig som lägenhetsinnehavare Varje lägenhetsinnehavare har ett stort ansvar för det inre underhållet och förebyggande av skador. Vi vill uppmana alla att fortlöpande rengöra golvbrunnen i badrummet, så att vatten ej stiger upp på golvet. Kontrollera regelbundet vatten/avloppsanslutningar till kranar, disk- och tvättmaskiner, samt ev. skador i väggbeklädnad. Granska noga rörgenomföringar, skarvar, var uppmärksam på en skada. Ta kontakt med våra vicevärdar för att få råd och anvisningar när du ska renovera. I mån av tid kan vår personal utföra fuktmätning i våtutrymmen där misstanke finns om skador. Vi har de senaste åren sett en ökning av vattenskador i lägenheternas badrum. Den huvudsakliga orsaken är då bristande underhåll. Du som lägenhetsinnehavare är ansvarig. Se även över ert försäkringsskydd. Tänk även på att försäkringsbolagens ersättning kraftigt minskas med sk. åldersavdrag. Ett gammalt slitet badrum ger mycket låg ersättning. Du får bära merparten av kostnaden. Nya regler från försäkringsbranschen innebär att kostnader för renovering efter vattenskador i de flesta fall hamnar på lägenhetsinnehavaren. Skadeförebyggande åtgärder är en lönsam investering. Undersök ditt badrum. Det är enklare att åtgärda innan stora skador uppstått. Varje lägenhet skall ha fungerande brandvarnare. Sätt gärna upp en i varje rum det är en billig livförsäkring.

10 Trivsel i boendet utgår från förhållandet till grannarna Bland våra medlemmar trivs en del förträffligt och det finns en del som störs av någon granne. Det är synd och det ska inte behöva vara så. Som medlem har man både rättigheter och skyldigheter. Skyldighet att visa hänsyn och rättighet att inte känna sig störd! I våra stadgar, 12, regleras bostadrättshavarens skyldigheter. Hur gör man om man känner sig störd? Tala då först personligen med den som stör dig. För fram din åsikt och försök få till en förbättring genom en ökad medvetenhet hos grannen. De flesta saker kan lösas genom en diskussion. Kanske var störningen en engångsföreteelse som du kan ha överseende med. Upprepas störningen, meddela vicevärd och skriv till styrelsen. Styrelsens mål är att alla ska ha rätt till en bra boendemiljö och styrelsen kommer att agera därefter. Om störningen är väsentlig eller förekommer på sen kvällstid eller nattetid, tveka inte att ringa polisen. Det är polisens uppgift att agera vid kraftig störning. Det finns tillfällen där störningar fortgår trots styrelsens agerande. Då är det av stor vikt att styrelsen meddelas igen. Annars kan styrelsen uppfatta att allt fungerar till belåtenhet. I undantagsfall är avhysning och förverkande av lägenheten enda utvägen för att komma till rätta med problemet. Då krävs en noggrann dokumentation av störningarna från grannar, samt att styrelsen återkommande uppmanat till omedelbar rättelse enligt stadgar. Styrelsen företräder alla 316 medlemmarna i Brf Fyren!

11 Hänt under året och planer kommande år Vid föreningsstämman 2013 beslutade stämman att bygga en samlingslokal samt ett enklare motionsutrymme. Samlingslokalen färdigställdes under hösten 2014 och många har nyttjat möjligheten att fritt boka lokalen för fest eller möten. Nu har vi även färdigställt ett motionsutrymme utanför bastun. Där finns några enkla träningsredskap och sedan följer vi hur medlemmarna nyttjar utrymmet och vilka behov av kompletteringar som kan vara aktuella. Snöskottning och sandning är en viktig arbetsuppgift för vår personal. Vi har i flera år haft egen traktor för att komplettera vår entreprenör som varit Farmartjänst. Det är alltid trevligt att höra att vår personal får beröm för att snabbt vara på plats för att skotta och sanda på parkeringsutrymmen, gångvägar och innergårdar. Det händer ändå någon gång att en enstaka medlem inte är nöjd. I jämförelse med vägar i stan och andra bostadsområden har vi inget att lära. Ett gott exempel var det snökaos som utbröt på självaste julafton. Personalen gjorde många extra timmar och höll området farbart för Tomten och hans vänner. Under årets mörka tid är vi beroende av alla ljusglimtar. Vi har ersatt belysningen framför entréer och källaringångar med moderna LED lampor. Vi har även bytt 9 st belysningsstolpar. Kostnaden hamnade på ca kr. Styrelsen har tecknat ett 4-årigt elavtal som kan sänka kostnaderna med ca kr/ år vad gäller förbrukningsavgifterna. Moms, nätavgift och elskatt kan vi dock inte påverka, men vår förhoppning är att vår totala kostnad för el inte ska öka de närmaste 4 åren. Ett nytt avtal har tecknats med ComHem för TV, bredband och telefoni. Under sommaren har vi råkat ut för kraftiga åskväder som orsakat att fläktarna upphört att fungera. En total översyn har därför gjorts av fläktsystemet där drift/styrning och kommunikationsenheter bytts ut till ett modernt system. Åskan kan vi inte styra, men återstart av fläktar kan nu utföras smidigt. Vårt avloppssystem är en av vår fastighets viktigaste delar. Här får inget gå fel då läckage kan orsaka stora kostnader och likaså enorma olägenheter för oss boende. Vi har de senaste åren satsat stora resurser på både kontroll, rengöring och renovering. Det har varit en medveten underhållsåtgärd. Innan jul färdigställdes tre nya liggande huvudstammar i källarna. Personalen har även gjort omdragningar i stickledningar för att förebygga stopp och underlätta framtida rensarbeten. Investeringen har kostat ca kr. En utbyggnad av 14 nya motorvärmare har gjorts.

12 Nya regler för andrahandsuthyrning har kommit under året. En anpassning av stadgarna behövs därför. Då våra stadgar är över 20 år passar vi även på att föreslå stämman nya med utgångspunkt från Bostadsrätternas mönsterstadgar. Vi har tidigare i nyhetsblad och föreningsstämma informerat om att de blir förändringar i vårt avfallssystem. Att samla in 50 procent av matavfallet och återvinna det via biologisk behandling är ett nationellt miljömål som successivt kommer att ökas. Matavfallsinsamling ska vara infört i hela kommunen senast Målet är att avfallet ska rötas och bli till biogas. Det är viktigt att sortering sker korrekt. Om matavfallet blandas upp med andra sopor kan det inte användas i processen för biogastillverkning. Därför är det av vikt att hela avfallshanteringen får en översyn. Förändringen kommer att kräva andra rutiner för alla boende. Styrelsen har att ta ställning till en rad alternativ. I diskussion med Hemab följer vi hur insamlingen ska gå till och nu ser det ut som om det blir svårigheter att ha kvar våra sopluckor i entréerna. Ett alternativ är då att bygga sk. miljöhus där sortering sker av vårt avfall. Detta kräver stort utrymme och leder till att alla får gå en bit för att sortera sitt avfall. Ett annat alternativ som Hemab nu öppnat för är underjordsbehållare. Där gräver man ned behållare och hämtar med kranbil. Detta kräver även stort utrymme. Vi är inte ensamma i Härnösand om att ändra avfallsmetoder. En stor aktör som Härnösandshus kan gärna gå före och visa på bra lösningar. Styrelsens ambition är att det även fortsättningsvis ska vara enkelt och nära till för alla att slänga sitt matavfall och sina hushållssopor. Ska vi kunna ha kvar den servicen måste alla medlemmar bli bättre på sortering av glas, tidningar, förpackningar, metall mm. Under april/maj pågår obligatorisk ventilationskontroll som är en lagstadgad tvingande åtgärd och det innebär att alla lägenheter måste ses över. Först ska samtliga ventilationskanaler rengöras och detta utförs av Härnösands sotningsdistrikt. Därpå följer själva mätningen och justeringen av luftflödena. Detta utförs av MD ventilation från Härnösand. Buskar, träd och planteringar är viktigt för att skapa ett trevligt område. Personalen utför ett fantastiskt arbete för att hela tiden hålla vårt område i trim. Du kanske har lagt märke till att hundratals lökar nu spirar upp i rondeller och slänter. En av styrelsens trotjänare och även sekreterare i många år flyttade i november från området. Tack Rode Hallgren för 40 års styrelsearbete!

13 Grannsamverkan inom Brf FYREN Även vi på Kullen blir drabbade av oönskade besök i våra lägenheter. Styrelsen uppmanar alla att alltid ha ytterdörren låst. De som bor längst ner kan ju vistas tidvis på altanen och hör inte vad som händer i lägenheten då de är ute. När TV:n står på kan det vara svårt att höra om någon tar sig in i lägenheten. Släpp inte in obekanta besökare i lägenheten. Avvisa dem hellre, det är inte något man ska behöva skämmas för. Berätta för dina grannar i trapphuset om du ska resa bort. Någon granne du känner kan hålla ett öga på vad som händer utanför lägenheten. Vet man om att grannen är borta så gör man det gärna. Grannsamverkan är ett sätt att hjälpas åt för att få freda sig mot dem som vill bryta sig in. Boende i ett trapphus kommer överens med varandra eller med någon annan granne om tillsyn, när de själva är bortresta. Det känns tryggare då. Meddela även våra vicevärdar om du ser något misstänkt. Brf Fyren är med i GRANNSAMVERKAN och har därför ett stöd hos Polisen. Avslutning Styrelsen ber att få tacka för det gångna året och hoppas på en fortsatt positiv utveckling av föreningen, samt att vi tillsammans skall försöka göra den så trivsam som möjligt. Styrelsen Brf Fyren Härnösand i maj 2015

14

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening

Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening Brf Brage Allmän boendeinformation för medlemmarna i bostadsrättsföreningen Brage Du har förmånen att vara ägare av en lägenhet i HSB bostadsrättsförening Brage i Boden. Genom vår förening äger vi vårt

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Innehåll 1.Välkommen till bostadsrättsförening Vårregnet i Lund... 2 2. Vad är en bostadsrätt?... 2 Föreningsstämma, stadgar, och ditt inflytande...

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn.

Läs mer

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad Brf Surbrunn 15 - Informationsblad I detta material har bostadsrättsföreningens styrelse gjort ett försök att samla relevant information gällande vår förening samt vad det innebär att vara medlem i en

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer