BAKGRUND Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAKGRUND Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet"

Transkript

1 BAKGRUND Rundbana i Sverige bedrivs antingen i specialiserade klubbar eller i klubbar med fler discipliner. Alla klubbar är medlemmar i Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) knöts förbundet till FIM, den globala mc-sportens huvudorganisation. SVEMO är också sedan mer än 50 år anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Rundbaneklubbarna är ideella föreningar av klassisk nordisk modell: medlemmarna väljer styrelse på årsmötet och den utser klubbens funktionärer samt ansvarar för föreningens skötsel och ekonomi. Även när verksamhet drivs i bolagsform bestäms policy av föreningen som majoritetsägare. Nästan allt arbete i klubbarna görs frivilligt och oavlönat. Grenarna inom rundbana är högt specialiserade och motorcyklarna kan bara köras på särskilda banor. Denna exklusivitet innebär att sporten utövas av ett fåtal jämfört med grenar där man kör mer normala motorcyklar, där många ansluter sig till en klubb enbart för att få billigare mc-försäkring. På SVEMOs distrikt- och riksstämmor beror antalet röster per klubb på mängden medlemmar. De föreningar som driver speedway och isracing har med automatik för få röster för att den vägen hävda sina intressen inom förbundet. Det är istället via Serieföreningen, som rundbanan har inflytande. Den fungerar som en informell riksdag till SVEMOs regering. Rundbanan är unik i SVEMO-familjen. Det är arenasport där hela tävlingen enkelt kan ses. Man har seriesystem med reguljära tävlingar där professionella förare från hela världen deltar. Förare betalas av hävd efter prestation. Genom åren har svenska förare nått stora sportsliga framgångar. Allt detta skapar publik- och mediaintresse. Främst speedway har stor kommersiell potential. Sporten omsätter i dagsläget c:a 100 miljoner kronor årligen. Nettot för samtliga klubbar är dock på sin höjd totalt 1 miljon. Det måste öka så att sporten kan investera i en sund framtid. Föreningarna förfogar dock inte över alla de verktyg som påverkar de intäkter sporten kan generera. Hur kommersiella rättigheter av stor ekonomisk betydelse får nyttjas beror istället på förhandlingar med SVEMO. Vid sådana diskussioner är rundbanan bakbunden då förhandlingsutrymmet avgörs av SVEMOs stadga som förbundet tolkar den då tolkningsföreträdet också är stadgat. De flesta mc-discipliner i Sverige är traditionellt amatöridrott, men främst speedway har utvecklats till att bli närmast helt professionell. Utvecklingen åt två olika håll inom samma familj resulterar i olika synsätt. SVEMOs styrelse och kansli kommer allt längre ifrån en gren vars utveckling driver fram klubbstyrelser som måste prioritera ekonomi och publika frågor. Klubbarna är under konstant ekonomiskt tryck, anser att sportens potential inte tas tillvara och att SVEMO är ett väsentligt hinder för det. Strider uppstår allt oftare om fördelning av pengar, reklamrätt, media och dylikt. Motsättningar mellan främst speedway och SVEMO har materiell grund. Tvister beror med andra ord inte på enskilda individer. Debattklimatet inom en liten sport där alla känner alla kan självklart färgas av personligheter, men motsättningarna är reella, konkreta och rör sakförhållanden. Hur rundbana bäst organiseras för att klara nutida och framtida krav har därför blivit en fråga som måste hanteras.

2 ALTERNATIV 1: Som hittills Som hittills är oförändrat som organisation sedan modern speedway infördes i Sverige. Redan föd-- seln 1948 ledde till strider mellan företrädare för den då nya sporten och förbundet. Rundbanans kostader för som hittills till SVEMO är c:a 3 miljoner årligen inräknat alla avgifter och förbundets del av ersättning för visning av speedway i TV. Summan kan bli högre om SVEMO tar sig an den arenareklam man enligt 2008 års stadga ska ha rätt till eller om man vill släppa ifrån sig mindre TV-pengar. Olika avgifter kan höjas av SVEMOs styrelse och utan föregående förhandling gjorde speedwayens elitklubbar ett bitvis framgångsrikt försök att organisera sig kommersiellt då man bildade ESS (Elitspeedway Sverige Ekonomisk Förening). Efterhand tilläts klubbegoism att bryta fram och mycket som hade vunnits i form av nationella sponsorer och (betald) TV-rätt gick förlorat eller tillbaka till SVEMO. Ett försök gjordes därpå att inom förbundet skapa en liknande organisation, men Svensk Speedway & Isracing AB avslutades 2013 utan noterbar framgång. Som hittills innebär att rundbana administreras av SVEMO med 1,75 heltidstjänster och personalkostnad på cirka 1 miljon (ingår i 3 milj ovan). Motorcykeltävlingsförsäkring som skyddar tredje man krävs enligt lag. Den betalas av SVEMO men via klubbarnas avgifter. En olycksfallsförsäkring finns, som betalas av aktiva via deras licensavgift. SVEMO äger både Nationellt Tävlingsreglemente och Specialreglementen för olika discipliner. Rundbaneklubbarna kan via Serieföreningen eller indirekt påverka reglerna, men alla avgörande beslut tas av SVEMO.

3 ALTERNATIV 2: Brittisk modell Kort historik: Brittisk rundbana har en stökig historik och lite bakgrundsinformation är nödvändig: På sent 1800-tal uppdrog regeringen åt The Royal Automobile Club (RAC) att sköta all motor sport överlät RAC daglig hanteringen av motorcykelsport till AutoCycle Union, som motsvarar SVEMO och är anslutet till FIM. Speedwayreglementet låg dock under Speedway Control Board, en styrelse över sporten bestående av tre personer från RAC och två från ACU. Klubbarna organiserade sig efter ligatillhörighet; de flesta i Provincial League medan topp-klubbarna körde i National League bröt sig Provincial League ut, bildade nytt förbund och utfärdade egna licenser. Brottet med AutoCycle Union innebar dock att förare med kontrakt i en PL-klubb inte fick köra tävlingar under FIMs eller ACUs reglementen. Man isolerades till den brittiska andraligan. Speedway var vid denna tid näst största publiksport i landet med stor ekonomisk betydelse. Härvan av anklagelser och påståenden i media var en skandal och regeringen tvingade RAC att tillsätta en juristkommission för att se över läget och föreslå åtgärder. Den leddes av Lord Shawcross, som bland annat var assisterande domare i Nürnbergrättegångarna där ledande nazister dömdes efter Andra världskriget. Dagens ordning i brittisk rundbana följer i stort kommissionens förslag. Brittiska klubbar är företag ägda av en eller flera personer. Huvudfunktionärer och ägare arbetar mot ersättning. Sedan 1965 ingår alla klubbar i British Speedway Promotors Association (BSPA). Ett årsmöte väljer en styrelse på fem personer för ett år i taget: tre från klubbar i andradivisionen och två från den högsta. Styrelsen kallas the Management Committee och är i allt väsentligt speedwayens brittiska regering. Sedan Shawcross äger dock Speedway Control Bureau reglementet inkl. domare och utbildning. SCBs styrelse utses av BSPA (2 pers) och förbundet ACU (3 pers). SCB har en sekreterare på deltid och finansieras med en mindre avgift från varje klubb. Trots att det är förbundet ACU som är anslutet till FIM sitter två delegater från BSPA i FIMs rundbanekommission (sportens globala regering ). Brittisk speedway har ingen automatisk upp- eller nedflyttning mellan serierna då de ekonomiska villkoren är så olika. Hemmalaget betalar bortalagets poäng med standard payrate och i högsta ligan är den 90 GDP/poäng och i den andra 55. Inget hindrar en klubb att betala mer, men det sker då på egen bekostnad. Förare har mycket långa avtal med sin klubb och räknas som en tillgång i företaget. Man kan mot avgift låna eller hyra ut förare till andra klubbar. Vid behov begär man hem sin tillgång till det egna laget. Varje klubb ställer en garanti ( bond ) till BSPAs förfogande, som används om företaget kommer på obestånd och inte kan betala sina förare. Garantin är f.n GDP ( SEK) i högsta ligan nyttjades Birminghams garanti och då ströks laget och resultaten ur serien. Potentiella klubbägare måste söka licens hos BSPA för att få driva speedwayverksamhet.

4 BSPA sköter sju gemensamma tävlingar (bl.a brittiska finalen), upplägg av serier, körscheman och liknande. Nationella, övergripande kommersiella frågor som namn på en liga eller sponsorer för gemensamma tävlingar samt TV hanteras av BSPA. Man har lagt uppgiften på företaget GoSpeed Ltd ägt av Swindon-promotorn Terry Russell, som arbetar mot provision. Inkomster från kommersiell verksamhet används till administration, fördelas till alla klubbar samt avsätts en summa också till den förbättringsfond som används för gemensamma satsningar. BSPAs kontor i Rugby har fyra heltider och finansieras med klubbavgifter och andel av kommersiella intäkter. Kommersiella spörsmål som inte är nationella sköts av den enskilda klubben. Konflikter mellan klubbar och/eller förare och klubb hanteras i BSPAs styrelse. Beslut kan överklagas till förbundet ACU och därpå till motorsportens högsta juridiska organ the Stewards of the RAC. Det finns inga hinder för att ta en konflikt till civil domstol, men skulle ses som illojalt om man inte först hade prövat frågan internt. Förslag till regler läggs på BSPAs årliga möte, hanteras så av styrelsen och går sedan till Speedway Control Bureau för slutligt antagande. Förslag ifrågasätts inte av varken SCB eller förbundet om de inte bedöms vara skadliga för sporten eller i konflikt med FIMs regelverk. Försäkring som skyddar tredje man betalas av varje klubb via BSPA. ALTERNATIV 2: Dansk modell Förbundet Dansk Motor Union (DMU) organiserar all mc-sport i landet och är medlem i FIM. Man är organiserad i fyra divisioner: motocross, BMX-cykel, speedway samt övrigt. Divisionen leds av två personer: ordförande och vice. De väljs av klubbarna på årsmötet och kallas Kommissionen. Divisionerna är förhållandevis oberoende i förhållande till DMUs styrelse. Den består av nio personer: förbundets ordförande plus de åtta kommissionärerna. Styrelsen hanterar enbart frågor som inte kan lösas inom en division eller som gäller all dansk mc-sport. DMU sköter officiellt reglemente, domare, utbildning och rekrytering men divisionen utför närmast arbetet på entreprenad. Finansiering av divisionen sker med klubbavgifter. Som i Sverige försäkras förare och aktiva via licensavgifter till förbundet. DMU är knutet till Team Danmark, ett samlingsorgan för kommersiella frågor för all dansk idrott som bl.a avtalar om TV. Vill Speedwaydivisionen avtala med TV eller nationella sponsorer kan den göra det men först efter godkännande från Team Danmark som kontrollerar att ett sådant avtal inte står i konflikt med andra, redan tecknade avtal. Svend Jacobsen är ordförande i Division Speedway, som har regler som avviker från FIMs både vad gäller dämpare och tävlingsställ för alla serier utom den högsta där FIMs regler gäller. Erik Gundersen är nationstränare/ledare för förare under 21 år och Anders Secher för seniorer. Båda arbetar under speedwaydivisionen, som får finansiellt stöd av Team Danmark för de två, då de utför arbete av nationell art.

5 ALTERNATIV 3: Eget förbund Kostnaden för ett rundbaneförbund är en ambitionsfråga och kan inte beräknas innan man vet exakt vad det ska uträtta. I motsats till alternativ 1 och 2 ligger dock all ekonomisk kontroll inom sporten. Försäkringsfrågorna är okomplicerade och skulle inte kosta mer än idag. Domen i fallet Svenska Motor Alliansen/Konkurrensverket vs Svenska Bilsportförbundet (20 dec 2012) är i klar och vägledande: Ett rundbaneförbund kan utfärda egna licenser till både banor och aktiva inklusive utländska för tävlingar som organiseras av medlemsklubbar i detta förbund. SVEMO eller FIM får enligt domen inte hindra människor inom EU-sfären från att ha dubbla licenser. FIMs roll är emellertid avgörande. Ska dessa licenser för svenska förare fungera utomlands (inom FIM-sfären) måste ett svenskt rundbaneförbund vara anslutet till FIM. I dagsläget släpper FIM bara in ett förbund per land och SVEMO är redan anslutet. Skulle FIM vägra att släppa in ett nytt förbund (som organiserar all rundbana i Sverige, men inga andra grenar) kan saken prövas rättsligt då det sannolikt vore brott mot EU rätten. En process lär dock ta några år och under väntetiden måste man av ovanstående skäl stanna kvar i SVEMO. Frågan bör studeras vidare då FIM f.n inte kan lämna svar på hur man agerar om all svensk rundbana lämnar SVEMO och bildar eget. Det beror på att man aldrig har ställts inför ett sådant läge. I USA finns - enbart i Kalifornien - tre olika förbund som ger ut licenser och arrangerar tävlingar, men bara American Motorcycling Association (AMA) är med i FIM. Av det skälet är alla förare som kör utanför USA med där. Ett annat villkor för anknytning till FIM är att man är anhängig den olympiska rörelsen. FIM släpper således bara in förbund som ingår i Riksidrottsförundet (RF). Villkor för inträde i RF är enkla att klara: minst 25 klubbar med sammanlagt 1500 medlemmar och att man antar RF:s stadgar.

6 Min rekommendation: Som hittills innebär att fundamentala villkor för sporten enbart beror på SVEMOs goda vilja. Många års förhandlingar har givit magra resultat då rundbanan är svag i förbundets organisationsmodell. Ett starkt, enigt och uthålligt arbete samt stridsåtgärder kan förbättra klubbarnas villkor, men det blir till priset av ständiga konflikter. Mycket möda förspills som behövs för mer framåtriktat arbete. Sportens stridsförmåga beror också i hög grad på enskilda individer. Stridbara personer med tillräcklig tid, kunskap och motivation lär inte alltid finnas till hands. Styrkeförhållandet SVEMO vs rundbana saknar rimlig balans och är inom nuvarande ramar närmast omöjligt att förändra. Högt specialiserad rundbana, som omsätter stora belopp, kan inte drivas vare sig på dagens låsta villkor eller med spontanism. Det krävs en genomtänkt, långsiktig arbetsplan (=strategi). Man kan inte begära att ett blandförbund som SVEMO effektivt kan driva rundbanans specifika frågor. Kortsiktigt krävs likväl åtgärder för mer inkomster och lägre utgifter utan att kvalitet - och därmed publikt intresse - går förlorat. Det finns ett akut behov av nyrekrytering på alla plan, inte minst av förare. På något längre sikt måste samarbete inledas med klubbar i Polen, Danmark och England om sportens grundläggande kostnadsproblem. Den frågan inkluderar bitvis avancerade tekniska spörsmål. Det enda som talar för att fortsätta som hittills är bekvämlighet och resignation ( inget kan förändras ). Jag avråder bestämt från att fortsätta på samma sätt.. FIM kan för närvarande inte ansluta ett svenskt rundbaneförbund. Saken kan sannolikt lösas med långsiktigt juridisk arbete och okonventionella metoder, men i just nu innebär FIMs hållning att rundbanan bör stanna i SVEMO och där söka bättre villkor än idag. I dagsläget kan jag inte rekommendera eget förbund... Jag föreslår att rundbanan söker nytt förhållande till SVEMO enligt alternativ 2, som fortsättningsvis kallas Rundbana Sverige. Många skäl talar för det. Bland annat följande, som är grundläggande: - Alternativ 2 är en flexibel lösning. Man kan välja tillbaka till Som hittills eller Eget förbund eller mer uppgifter för Rundbana Sverige vartefter man hittar sin kapacitet, sitt tänk och sin praktik. - Det är en trygg lösning. Man slipper att hastigt reda ut förhållandet till myndigheter, RF och FIM med de risker för fel och fummel som snabbstart med Eget förbund innebär. - Det ger många möjligheter och kan genomföras i en process. Det är sannolikt att SVEMO under prövotiden anstränger sig för att sporten ska stanna kvar och rundbanan därför kan skaffa sig ett stort fredat utrymme. Sporten har potential. ESS visade att nationella, gemensamma sponsorer kan skaffas. Lyckas det igen skapas bättre ekonomi, finansiering av gemensamma projekt som en rejäl, långsiktig och uthållig satsning på ungdom och rekrytering.

7 Så kallade immaterialrättigheter (t.ex avbildning av en tävling) kan inte lagligen beslagtas via en stadga vare sig av SVEMO eller någon annan organisation. ESS bör sköta kommersiella frågor och media för all rundbana på grundval av medlemskap eller via avtal. En fördelningsnyckel bör tas fram så att klubbar med regelbunden verksamhet - däribland isracing - får del av kommersiella intäkter trots att de i huvudsak måste genereras via Elitserien i speedway. TV och andra media samt publiken är en helhet och det fönster som kan ge nationella sponsorer. Detta synsätt är inte naturligt inbyggt i SVEMO. Amatörsport dominerar förbundet medan rundbana sysslar med sådana frågor varje dag. Professionell arenasport med betalda och internationella förare måste centralt skötas på annat sätt än fritidsbetonad mc-sport. Den danska modellen har mer att ge än den brittiska, som av historiska skäl är rörig och komplicerad. Beslutar klubbarna om alternativ 2 ska förhandlare utses visavi SVEMO. De ska behärska sporten i detalj, dess ekonomi samt media och reglemente. Det är en fördel om basala tekniska kunskaper finns i delegationen, som bör vara liten av hastighetsskäl. Förhandlarna måste ha juridiskt understöd och rätt att hämta råd från specialister och sakkunniga inom rundbanan. De måste också kunna kalla på stridsåtgärder om det blir nödvändigt. Sådana bör diskuteras innan förhandlingar startas och vara solidariska så att förbundet inte kan ge sig på en enskild klubb utan helheten. Det är också av yttersta vikt att speedwayens elitklubbar inte agerar utan hänsyn till helheten. Administration av och kostnader för alternativ 2 beror på ambitioner och förhandlingsresultat: vad ska göras av SVEMO (mot ersättning) och vad av Rundbana Sverige? Tydliga gränsdragningar måste förhandlas fram och stadfästas i ett protokoll. Det kan vara femårigt för arbetsro och även stadga när förhandling senast ska starta inför nästa period (förslagsvis minst ett år innan perioden är slut). SVEMO anger att rundbanans andel av övergripande administration f. n kostar per år. En logisk plattform vore att omvandla Serieföreningen till Rundbana Sverige. En valberedning måste i så fall utses, som arbetar parallellt med förhandlarna och tar fram förslag till styrelse med kunskap, arbetsförmåga och omdöme för att t.ex anställa rätt personal den dag en förhandling är klar. Personalfrågor bör inte diskuteras innan man i detalj vet vad som ska göras eller ens var ett eventuellt kontor ska placeras. Man ska inte spänna vagnen framför hästen! Vill man nå maximalt oberoende inom förbundet är det klokt att fysiskt avskilja Rundbana Sverige från såväl Norrköping som SVEMOs byggnad. Domarföreningen bör knytas till en styrelse via adjungering och ges en betydande roll i utbildning av högre funktionärer. Specialreglementet ska ägas av Rundbana Sverige men godkännas av SVEMO då det samtidigt utgör del av Nationella Tävlingsreglementet och RF:s regelverk. Första instans för tvister mellan klubbar och/eller förare och klubb bör ligga under Rundbana Sverige. Rätt till prövning via SVEMO och RF bibehålls. Detaljer som försäkringsfrågor och liknande kan lämnas muntligt om det blir en seriös diskussion om alternativ 3 eller om man senare kommer fram till att sådana frågor ska ingå i uppgifter som sköts av Rundbana Sverige.

8

Försäkringar och licenser samlad rapport för året 2016.

Försäkringar och licenser samlad rapport för året 2016. Försäkringar och licenser samlad rapport för året 2016. Svemo har sedan införandet av det nya licens- och försäkringssystemet lovat att återkomma till klubbar och distrikt med en analys av vad beslutet

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016.

Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016. Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016. Under hösten 2015 har ärendet varit uppe på samtliga styrelsemöten. I protollen har vid flera tillfällen redovisats en bakgrund

Läs mer

Styrelsens förslag inför Seglardagen 2015 Ny avgiftsstruktur

Styrelsens förslag inför Seglardagen 2015 Ny avgiftsstruktur Styrelsens förslag inför Seglardagen 2015 Ny avgiftsstruktur 1. Bakgrund Efter det att sammanslagningsdiskussionerna med Svenska Båtunionen avslutades vid Seglardagen 2013 gavs styrelsen uppdrag att starta

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund

ISRACING-MÖTE I Östersund SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET ISRACING-MÖTE I Östersund 2007-05-05 Närvarande: Christer Gustavson, SVEMO Annika Halvarsson, Bollnäs MK Sören Johansson, Bollnäs MK Peter Lundqvist, SMK Gävle

Läs mer

Förtydligande och ändringar i NT 2016-2017 2016-01-19

Förtydligande och ändringar i NT 2016-2017 2016-01-19 Svemo Tävlingskommitté Tävlingskommittén har sedan maj 2015 arbetat med en revidering av Nationella tävlingsreglementet (NT). Stora förändringar har skett på licens och försäkringssidan i och med att Förbundet

Läs mer

Tid 2007-04-13 kl 13.00 18.00 Plats Elite Grand Hotel, Norrköping

Tid 2007-04-13 kl 13.00 18.00 Plats Elite Grand Hotel, Norrköping PROTOKOLL STY 3/2007 Sammanträdesdata Tid 2007-04-13 kl 13.00 18.00 Plats Elite Grand Hotel, Norrköping Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

U L F Organisation INNEHÅLL. Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6

U L F Organisation INNEHÅLL. Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6 INNEHÅLL sid Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6 3:1 ISHOCKEYNS ORGANISATION i SVERIGE Ishockeyn i Sverige är ett av de största specialidrottsförbunden och

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet INLEDNING... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 3 VISION... 3 VÄRDEGRUND...

Läs mer

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte Inkomna motioner till 2013 års årsmöte 1. Motion: Att låta styrelseledamot medverka i valberedningen I många föreningar använder man sig av ett arbetssätt där en av styrelsen utpekad styrelseledamot medverkar

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004

Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004 Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004 Datum: 9 april 2004 Plats: Hotell Åhusstrand Tid: 09.00 15.00 Deltagare: Margareta Lindfors Ordförande Håkan Svensson Peter Johansson Peter Isgren Handläggare Elitseriekommittén

Läs mer

Reglemente för Division 1- föreningar

Reglemente för Division 1- föreningar Division 1-licens. I olika steg har följande beslut tagits angående Division 1-licens. Division 1 ska vara en förbundsserie i samverkan med regionen. Division 1 ska bestå av 48-64 lag. Service ska ges

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0

Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0 Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0 Det här är en sammanställning för att du ska få en överblick över vilka tävlingsformer som finns för dragracing MC/Snöskoter.

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Tid 2006-12-02 kl 10.00 16.00 Plats Göteborg Convention Centre, Göteborg

Tid 2006-12-02 kl 10.00 16.00 Plats Göteborg Convention Centre, Göteborg 1 (5) Sammanträdesdata Tid 2006-12-02 kl 10.00 16.00 Plats Göteborg Convention Centre, Göteborg Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström

Läs mer

Förening. [Här kan du läsa en enkel guide hur du använder SVEMO TA.]

Förening. [Här kan du läsa en enkel guide hur du använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Förening [Här kan du läsa en enkel guide hur du använder SVEMO TA.] Innehåll Förberedelse... 3

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Stadgar för SVENSKA MODELL RACER UNIONEN

Stadgar för SVENSKA MODELL RACER UNIONEN Stadgar för SVENSKA MODELL RACER UNIONEN Revidering av 1997 års SMRU-stadgar. Antagna på årsmötet 2012-05-12. 1 Allmänt Organisationens namn är Svenska Modell Racer Unionen ( SMRU ). SMRU utgör en sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Magnus Lindh Adjungerad (fr.o.m. 2005-09-17) Koordinator Motocross/SuperMoto, SVEMO-Kansli

Magnus Lindh Adjungerad (fr.o.m. 2005-09-17) Koordinator Motocross/SuperMoto, SVEMO-Kansli 1 SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET Protokoll Sektionsmöte 1-2005 Plats: Scandic Elmia, Jönköping Datum/Tid: Lördagen den 18 september, kl.10:00 20:00 Deltagare: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Seriemotocross 2015 reviderad 17 jan 2015 Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa

Läs mer

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö 7. FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 10.1 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till Strategi2020, verksamhetsoch ekonomisk plan. (se punkt 5 i FM-dokumentationen) 10.2 Fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Kommittémöte

Kommittémöte Kommittémöte 2007-04-14 Cafeterian Alleby Mötesdeltagare Agneta Kindholm Anders Gustafsson Ann-Sofie Jonasson Cecilia Adolfsson Gunilla Jonsson Kicki Olsson Kim Strach Nisse Adolfsson Robert Persson Susanne

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

1 Grundval och uppgift

1 Grundval och uppgift EFS stadgar antagna vid årsmöte 1874, med åren 1904, 1911, 1921, 1922, 1923, 1942, 1949, 1958, 1962, 1964, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1986, 1994, 1997, 2002, 2006, 2008, 2010 och 2012 beslutade ändringar

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF)

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) fastställda av UPF:s konstituerande föreningsmöte 1975-12-11 att gälla från 1975-12-31. Ändringar beslutade vid årsmöten 1980, 1981, 1983 och extra

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet Beslutad av Förbundsstyrelsen. Gäller från 2015-07-01.

Arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet Beslutad av Förbundsstyrelsen. Gäller från 2015-07-01. Arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet Beslutad av Förbundsstyrelsen. Gäller från 2015-07-01. Utgångspunkten utgörs av den grundläggande principen om det ideella ledarskapet. Uppdraget

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 2008-03-01 10:00-16:35 Scandic Hotel, Norrköping Närvarande Svemo Sture Fredell Stig Klemetz Lisbeth Hagman Jörgen Hafström Bertil Bergström Åke Knutsson Olle Bergman

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 8 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 8 2014 1 (8) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 8 2014 2014-08-16 (09.30-17.00) Norrköping Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Peter Svensson Per Westling Martin Jarl Anna

Läs mer

Friidrott för 2010-talet

Friidrott för 2010-talet Friidrott för 2010-talet Hej! Här kommer nu den utlovade sista delen Enhetliga och demokratiska avgifter och sanktioner som en del av det uppdrag årsmötet gav Svenska Friidrottsförbundets styrelse kring

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Kapitel 1 Grundläggande bestämmelser 1 Namn, verksamhetsområde samt styrelsens hemort Förbundets namn är Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Stadgar för PTC User Sweden

Stadgar för PTC User Sweden 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är PTC User Sweden. Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga ordinarie styrelseledamöter,

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 12-2014 2014-10-28 (19.00-21.00) Telefon Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therése Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Sammankallande Ledamot Ledamot Koordinator

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Frillesås FF. Medlemskap 9. - Medlemskap 9.1. - Medlems- sektions avgifter 9.2. - Anmälan om medlemskap 9.3

Frillesås FF. Medlemskap 9. - Medlemskap 9.1. - Medlems- sektions avgifter 9.2. - Anmälan om medlemskap 9.3 Medlemskap 9 - Medlemskap 9.1 - Medlems- sektions avgifter 9.2 - Anmälan om medlemskap 9.3 Indexsida oktober 2010 Medlemskap Frågan om upptagning och uteslutning av medlemmar regleras i föreningens stadgar.

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

MINA ANTECKNINGAR 2 MHF-Ungdom RRB-reglemente 2015-2016

MINA ANTECKNINGAR 2 MHF-Ungdom RRB-reglemente 2015-2016 GILTIGHETSTID 2015-2016 MINA ANTECKNINGAR 2 MHF-Ungdom RRB-reglemente 2015-2016 Innehållsförteckning MHF-Ungdom grenreglemente RRB. Rundbana, rakbana och backe RRB1 Grundreglemente... 4 RRB2 Högsta myndighet

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 10 2012 2012-09-15 (10.00-16.30) Norrköping Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Jörgen Hafström Dag Hjalmarsson Tony Jacobsson Per Westling Anna Wilhelmsson

Läs mer

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Södra Motorcykelförbundet STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Motorcykelförbundet (SMF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets

Läs mer

PROVA-PÅ. Träningsledare Ledare inom klubben ansvarar för genomförande av Prova-På-aktivitet

PROVA-PÅ. Träningsledare Ledare inom klubben ansvarar för genomförande av Prova-På-aktivitet Prova på Träning tävling Enklare tävling Nationell tävling Internationell tävling i Sverige Mästerskapstävling i Sverige Ansökan i Svemo TA Nej Nej Ja Ja Ja Nej Svemo styrelse Tävlingstillstånd Nej - Ingen

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011. Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer

Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011. Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011 Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer Vissa tog stora anteckningar Utkastade på luft- och lärakännapaus Föreningskunskapsmemory

Läs mer

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Namn, ändamål samt styrelsens säte 1 Namn Denna förenings namn är Systraföreningen Junebäcken. 2 Ändamål

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner

STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner Stadgarna fastställdes av årsmötet i Taivalkoski Finland i samband med Veteran VM i Backhoppning och Nordisk Kombination den 2008-02-25. Föreningens syften: Föreningens

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Ärende 15, bilaga A Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Förslag till beslut vid årsmötet 2016 Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Fastställda av årsmötet 2016 Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 STADGAR för ÖSTRA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF) skall enligt

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Tid kl Plats Scandic Nord Hotel, Norrköping

Tid kl Plats Scandic Nord Hotel, Norrköping 1 (5) ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MELLAN SVEMO STYRELSE OCH REPRESENTANTER FRÅN ENDURO-, MOTOCROSS- OCH RUND- BANESEKTIONERNA SAMT RESPEKTIVE INTERNATIONELL REPRESENANT OCH HANDLÄGGARE Tid 2004-11-14 kl 10.00-16.00

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Prova på Träning Enklare Nationell tävling Internationell tävling. Träning 1 år Tävling 1 år Tävling 2 år Tävling 3 år. Tävlingsledare Domare

Prova på Träning Enklare Nationell tävling Internationell tävling. Träning 1 år Tävling 1 år Tävling 2 år Tävling 3 år. Tävlingsledare Domare Ansökan i Svemo TA Tävlingstillstånd Prova på Träning Enklare Nationell tävling Internationell tävling FIM/ FIM Europe Mästerskap Nej Nej Ja Ja Ja Nej Svemo Styrelse Nej - Ingen avgift Nej - Ingen avgift

Läs mer

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring FD 13-04 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum 2013-05-10 Bilagor - Handläggare Revision A Datum för revisionsändring 2015-01-14 Sidor 4 Sändlista Leksands ridklubb Att vara medlem i LRK 2015-01-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer