Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhet 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhet 2010"

Transkript

1 Länsbiblioteket i Västerbotten Verksamhet 2010

2 Länsbiblioteket i Västerbotten är en basenhet under Staben för tillväxt och regional utveckling inom Västerbottens Läns Landsting och finansieras av landsting och stat. Ny huvudman från 1 januari 2011 är Region Västerbotten. Länsbiblioteket bistår kommunbiblioteken och arbetar för utveckling av den samlade biblioteksverksamheten i länet genom bl. a. samordning, rådgivning, fortbildning och information. Text och foto: Länsbiblioteket i Västerbotten (där inget annat anges) Tryck: Västerbottens Läns Landsting,

3 Innehåll Bibliotekens roll för den regionala utvecklingen 5 Kompletterande medieförsörjning 9 Barn och unga 12 Västerbotten möter världen 14 Sjukhusbiblioteken 16 Kalendarium 20 Verksamhetsplan

4 4

5 Bibliotekens roll för den regionala utvecklingen Länsbibliotekets uppgift är att verka för en positiv och ständig utveckling genom att samordna, stödja, stimulera och entusiasmera biblioteksverksamheten i länet. Länsbiblioteket och kommunbiblioteken En central roll för Länsbiblioteket är att kontinuerligt besöka kommunbiblioteken för att diskutera lokala och regionala utvecklingsfrågor. Detta år har fokus legat på bibliotekens roll i integration och mångfald, biblioteken som mötesplats och arena samt hur den kompletterande medieförsörjningen kan utvecklas. Unikt i vårt län är samarbetet mellan kommunerna i Umeåregionen, i V8-området samt Skellefteå. Länsbiblioteket har i egen regi eller i nära samarbete med andra genomfört kompetensutvecklande insatser för ca 2500 deltagare. Det nya Ålidhemsbiblioteket 5

6 Länsbibliotekets samverkan regionalt och nationellt En betydande del av länsbibliotekets utvecklingsarbete har skett i olika samarbetsoch metodutvecklingsprojekt på regional, nationell och internationell nivå. Prioriterade områden har varit bibliotekssamverkan, läsfrämjande och tillgänglighet. Samarbetet med de övriga norrlandslänen kring biblioteksutveckling fortsätter. En process pågår för att identifiera länsbibliotekens olika kompetenser, för att synliggöra hur vi kompletterar varandra o c h vad som behöver förstärkas inför en eventuell framtida gemensam region. Skönlitterärt arbete i Västerbotten Med Skönlitterärt arbete i Västerbottens län, utvecklades nya metoder för att förmedla skönlitteratur till vuxna. Fortbildningen som pågått sedan 2007 avslutades 2010 då en metod- och informationsskrift gavs ut. Projektet har erhållit stöd från Kulturrådet. 6

7 Tillgänglighet Första halvåret 2010 avslutades två projekt med fokus på tillgänglighetsfrågor: SPUNK läsglädje med barn och unga i särskola och AudioIndex det talande biblioteket. Projekten avslutades med konferensen Hur står det till med tillgängligheten?, med Länsbiblioteket och Västerbottens läns landsting som arrangör. Under konferensen hölls 14 seminarier med 150 deltagare. En av programpunkterna var Täppas Fogelberg, känd talbokaholic, som talade om tillgänglighet, attityder och bemötande. Länsbiblioteket har konverterat ett fyrtiotal äldre lokala inläsningar till s.k. daisyformat, främst skönlitteratur som finns att nå från Talboks- och punktskriftsbibliotekets katalog. Under året har en inläsning skett i samarbete med Länsbibliotek Västernorrland av boken Sanatoriet i Hällnäs av Lars-Göran Wiman. Vid årets bokmässa i Göteborg mottog representanter för Umeåregionens bibliotek årets Amy-pris för sitt arbete med tillgänglighet. Täppas Fogelberg Susanne Andersson, Robertsfors bibliotek tar emot Amy-priset 7

8 Litterär turism i norr Ett angeläget åtagande för projektet var att ha en monter för Västerbotten och Norrbotten på Bok & biblioteksmässan i Göteborg. EU-projektet Litterär turism i norr, som ägs av Länsbiblioteket i Västerbotten, avslutas i december Projektet har under året arbetat med en rad aktiviteter och nätverksbyggande för att stärka den litterära turismen i Västerbotten och Norrbotten. Projektet har stöttat utvecklingen av litterära turistmål i Norsjö, Vilhelmina, Skellefteå, Kiruna, Boden och Tornedalen. Göran Lidberg från Bernhard Nordh-sällskapet om Marsliden som litterärt besöksmål. 1.3 ton kärnis från Torne älv Bok & Bibliotek 1300 besökare på 48 programpunkter lade sina händer på isblocket 8 Monterns webbsändningar sågs av 215 personer

9 Kompletterande medieförsörjning Länsbibliotekets uppgift är att komplettera kommunbiblioteken med såväl fysiska som digitala medier. Fjärrlån I Västerbottens län samarbetar sex respektive åtta kommuner om en gemensam webbplats och katalog med fria lånesamarbeten inom dessa. Kommunbiblioteken förser sina låntagare med efterfrågade medier och kontaktar Länsbiblioteket för kompletterande service. Fjärrlån: 835 (2010) 6762 (2000) Depositioner Länsbiblioteket tillhandahåller litteratur på många språk. Förutom svenska, så har böcker på 22 språk sänts ut till kommuninvånare i länet. Albanska Amhariska Arabiska Engelska Finska Franska Hindi Polska Nypersiska Dari Rumänska Ryska Serbiska Somali Bosniska Sorani Spanska Tyska Sydsamiska Thailändska Tigrinja Vietnamesiska Depositioner: 156 (år 2010), 70 (år 2000) 9

10 Databaser Länsbiblioteket har fortsatt att stödja kommunernas tillgång till digitala tjänster främst i form av databaser, ej fritt tillgängliga på Internet men åtkomliga med remote access, d.v.s. via lånekort hemifrån. Genom ett nationellt samarbete samt ett nära arbete med kommunbiblioteken bidrar Länsbiblioteket till förmånliga avtal och gör tjänsterna mer tillgängliga för länets invånare. Databasen är en deldatabas i den nationella katalogen Libris och ett samarbete mellan länsbiblioteken i Norr. Bothnica är en litteraturdatabas där litteratur och artiklar om den nordligaste delen av landet visas och är sökbar för intresserad allmänhet, forskare och skolundervisning. 10

11 Tidbib är en databas som visar de tidningar och tidskrifter som finns på kommunbiblioteken i länet. Den har byggts upp av Länsbiblioteket med teknikstöd från Landstinget och i samarbete med Umeå kommun och ILS i Umeå, (Informations-och lånecentraler i samverkan). Alla bibliotek i länet som vill kan delta och själva lägga in och uppdatera sina uppgifter. Distansstudier Länsbiblioteket har sammanställt och uppdaterat en folder där alla universitet och högskolor i norr informerar om den service de ger till sina distansstuderande. Kommunbiblioteken i länet kan använda denna för att ge information till de kommuninvånare som studerar på distans i vårt län. 11

12 Barn och unga Barn- och ungdomsbiblioteksverksamheten i Västerbotten utgår från FN:s barnkonvention om barns rättigheter och behov. Barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet. Alla barn har lika värde. Barnbiblioteksverksamheten ger alla barn och ungdomar tillgång till information, kunskap, upplevelser och glädje i språket. Barnbibliotekets roll i samhället I samarbete med utbildningen för Biblioteksoch informationsvetenskap vid Umeå universitet, har Länsbiblioteket planerat och genomfört en kurs om barnbibliotekets roll i samhället. Kursen som hade deltagare från hela landet kommer att erbjudas vartannat år. Barn som anhöriga Inom landstinget finns nätverket Barn som anhöriga som verkar för att uppmärksamma och öka kunskapen om de närstående barnens situation. I klinikernas stödmaterial finns en bibliografi över barn- och 12

13 ungdomslitteratur om barn och ungdomar i svåra livssituationer, Sorg saknad sammanhang, och en uppdaterad litteraturförteckning som sammanställs av Länsbiblioteket och Alva kultur. Språknätet Språknätet är ett regionalt kompetens- och resursnätverk med fokus på små barns språktillägnan där barnhälsovård, lekterapi, logopedi, mångkultur och Länsbibliotek ingår. Skapande skola Länsbiblioteket ingår i det regionala nätverket Bungk som samarbetar kring barnoch ungdomskulturfrågor och stödjer skolorna. Give me five 5-åringar och bilderböcker - en oslagbar kombination! Länsbiblioteket har beviljats statliga medel för att utveckla lustfyllda lässtrategier för mindre barn och deras vuxna. Fantasystafetten Läs- och skrivprojektet Fantasystafetten, för klasser i skolår 5 i länet, har genomförts i samarbete med Mediacenter i Västerbotten. Projektet avslutades under våren med bokutgivning och tårtkalas. 13

14 Västerbotten möter världen Frågor kring mångkultur och integration har kommit att ta en allt större plats i Länsbibliotekets verksamhet. Detta gäller såväl vårt läsfrämjande och metodutvecklande arbete som de aktiviteter vi bedriver för att stimulera barn och ungas delaktighet i kulturlivet. Muhammad från Frostmofjället berättelser om manlighet i mångkulturella miljöer Muhammad från Frostmofjället, ett läsfrämjande projekt som stimulerade barns intresse för läsning och berättelser just i de skärningspunkter där olika kulturer möts och blir nyfikna på varandra. Barnböcker på olika språk 14

15 Världen i Västerbotten Projektet Världen i Västerbotten satte särskilt fokus på att skapa interkulturella mötesplatser för ungdomar i hela länet. Projektet hjälpte invandrarungdomar att bygga nätverk för ökad delaktighet i samhället och kulturen, samt att synliggöra för svenskfödda ungdomar vilka möjligheter det mångkulturella samhället öppnar. Projektet engagerade 700 barn och ungdomar. Projektet finansierades av Europeiska integrationsfonden, Statens kulturråd och Västerbottens läns landsting. Biblioteket mitt i världen Länsbiblioteket har beviljats statliga och regionala medel för projektet Biblioteket mitt i världen. Projektets mål är att synliggöra och utveckla biblioteken som interkulturella mötesplatser i alla Västerbottens kommuner. Även här satsar vi särskilt på att öka de ungas delaktighet. Boxning, böcker och värderingar med Raad AL- Duhan i Stensele skola 15

16 Sjukhusbiblioteken Sjukhusbiblioteken i länet ansvarar för en bred och mångsidig verksamhet och bedriver Kultur i vården samt allmän biblioteksverksamhet. I Skellefteå och Lycksele ansvarar man även för den medicinska biblioteksverksamheten. Medicinska biblioteken Den medicinska biblioteksverksamheten i Lycksele och Skellefteå ger stöd åt vårdpersonal i ett evidensbaserat arbetssätt genom att tillhandahålla aktuell information i både tryckt och elektronisk form. Personalen har förutom vid Skellefteå och Lycksele lasarett även besökt sjukstugorna i Tärnaby och Storuman för att informera om och utbilda kring de elektroniska medicinska resurserna. 130 personer deltog vid utbildning kring medicinska elektroniska resurser 800 medicinska e-tidskrifter är tillgängliga och användandet ökade med 25% E-biblioteket användes ca gånger EiRA och Sjukvårdens e-bibliotek EiRA-samarbetet är nationellt och omfattar huvudsakligen inköp av e-tidskrifter. EiRA har under året gett landstinget tillgång till ca 800 e- tidskrifter samt ett kliniskt beslutsstöd. Innehållet i EiRA tillgängliggörs genom Sjukvårdens e-bibliotek. E-biblioteket omfattar även andra informationsresurser inom hälso- och sjukvård. 16

17 Kultur i vården För att främja ett vidgat hälsobegrepp i vårdmiljö och skapa utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser har det under året presenterats olika kulturarrangemang för patienter, personal och anhöriga. Dessa har ägt rum på Norrlands universitetssjukhus, Lycksele och Skellefteå lasarett. Kultur i vården arbetar i nära samarbete med vården och i nätverk med länets kulturkonsulenter, kulturinstitutioner samt bildningsförbund och Umeå universitet. Kultur i vården har under 2010 arrangerat mer än 250 kulturarrangemang som haft totalt deltagare. Antalet dagar med arrangemang uppgick till Novemberblues - sjukt bra kulturfestival För tredje året i rad arrangerades kulturfestivalen Novemberblues. Vid länets tre sjukhus erbjöds författarbesök, musik, filmvisningar, dans, slöjdworkshops, fotoföreläsning och andra överraskningar. En av programpunkterna var författaren och poeten Bob Hansson som pratade om sin bok Vips så blev det liv! Bild: Frida Hammar 17

18 Lycksele sjukhusbibliotek Sjukhusbiblioteket på Lycksele lasarett är en knutpunkt som har erbjudit ett antal kulturella evenemang, författarbesök, musik, workshops, filmvisningar och utställningar samt medicinsk biblioteksverksamhet. Lasarettets kör har övat i biblioteket och gav härliga konserter på sjukhuset. Biblioteket har gett personal på Lycksele lasarett och på inlandets sjukstugor handledning i medicinsk informationssökning och i biblioteket finns aktuell medicinsk litteratur. Foto: Jan Alfredsson Läsecirklar pågår, intressanta samtal väcks när man har läst samma bok. Foto: Jan Alfredsson 18 Skellefteå sjukhusbibliotek Biblioteket har erbjudit kulturella upplevelser och litteratur. Medicinsk information i tryckt och elektronisk form har tillhandahållits och vårdpersonal har erbjudits handledning i informationssökning. Kliniker har informerats om Sjukvårdens e-bibliotek, exempelvis under ett välbesökt personalmöte vid den psykogeriatriska avdelningen. Bibliotekets läsrum är tillgängligt dygnet runt, året om och är en populär mötesplats. Skellefteå sjukhusbibliotek: besök utlån

19 Alva kultur Alva kultur är ett kulturcentrum som innefattar sjukhusbiblioteket, Galleri Alva och Alva moviebox. Miljön som presenteras är tilltalande och tillgänglig samt skapar förutsättningar för kulturella och sociala sammanhang, trivsel och gemenskap, väntade och oväntade möten. Alva kultur: besök 10 utställningar på Galleri Alva 248 öppetdagar 1730 boktips och 1240 samtal om litteratur, konst eller kultur 19 Kultur på recept Västerbottens läns landsting fick under året projektmedel av regeringen för att genomföra projektet Kultur på recept. Projektet, som fått namnet Med mina händer, är en vetenskaplig studie som under ett år ska undersöka om eget skapande som keramik och måleri kan motverka stressrelaterade besvär. Sjukhusbiblioteken: Patienter bok musik författarbesök anhörig barn sökning vårdpersonal oas lust samtal film möten litteratur konst databas tröst Bild: Frida Hammar

20 Kalendarium ett urval av arrangemang i egen regi eller i samarbete med andra Januari Februari Mars Barnbibliotekariemöte i V8- samarbetet Ålidhemsbiblioteket invigs Ledarutbildning, Världen i Västerbotten Kursen Barnbibliotekens roll i samhället startar SAV-avslutning med föreläsningar Nättjänster i Västerbotten, utbildningsdag om nättjänster, Vem vill höra min berättelse? Fortbildning kring identitet, berättelser och läsning. Bibliotekschefsmöte i samarbete med Norrbotten Men den var ju min! seminariedagar om ny medieförmedling och upphovsrätt, Medverkar vid Kulturlov i Vilhelmina Teaterworkshop April Maj Juni Littfest Berättarfestival Hur står det till med tillgängligheten? Bokjuryn - nationell läskampanj där barn röstar fram årets bästa böcker. Prisutdelning och avslutningsfest med 500 barn. Litteraturseminarium på Medieplaneringskursen - barn och unga Fantasystafettens avslutning Bibliotekschefsmöte 20

21 Juli Augusti September Härlig sommar är det då Biblioteken öppna stå Litteraturseminarium inom Medieplaneringskursen Med framtiden i sikte, nationell medicinsk bibliotekskonferens Sommarläger, Den god förebilden Bok- och biblioteksmässan. Västerbotten och Norrbotten hade gemensam monter Roligt eller farligt? Fortbildningsdag om bilderbokens nya villkor. Ledarutbildning Oktober November December Länskulturdagar i Vilhelmina African Story Week Informationsdag för studenter på Biblioteks- och informationsvetenskap Möte med ungdomsstyrelsen Digitala tjänster, fortbildningsdag. Novemberblues sjukt bra kulturfestival! Bibliotekschefsmöte Fjärrlånekonferens Medieplaneringskurs 21

22 Verksamhetsplan Länsbiblioteket är en del av det nationella biblioteksnätverket och ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling. Verksamheten ska bidra till den regionala utvecklingen och stärka den regionala identiteten. Stat och landsting har ett delat ansvar för den regionala biblioteksverksamheten i syfte att säkerställa tillgången till litteratur, medier och information för alla i regionen. Vid Länsbiblioteket bedrivs ett flertal projekt, med såväl landstingsintern som extern finansiering, i syfte att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, sprida kunskap om det mångkulturella samhället samt utveckla, förnya och fördjupa litteraturfrämjande metoder. Regionalt, nationellt och internationellt samarbete är en viktig del i Länsbibliotekets verksamhet. Med utgångspunkt från nämnden för regional utvecklings riktlinjer och prioriteringar har tre områden identifierats där Länsbibliotekets verksamhet bland annat bidrar till att uppfylla målet Ökad tillväxt och regional kraftsamling. Länsbiblioteket har formulerat övergripande mål för verksamheten och därigenom formulerat en sammanhållen verksamhetsplan för länsbiblioteket, Kultur i vården, medicinsk biblioteksverksamhet i Skellefteå och Lycksele samt för Eira. 22

23 23

24 Länsbiblioteket i Västerbotten UMEÅ Besöksadress: Rådhusesplanaden 8 Sjukhusbiblioteket Lycksele lasarett LYCKSELE Alva kultur Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ Sjukhusbiblioteket Skellefteå lasarett SKELLEFTEÅ /77 Från och med 1 januari 2011: 24

Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhet 2009

Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhet 2009 Länsbiblioteket i Västerbotten Verksamhet 2009 Länsbiblioteket i Västerbotten är en basenhet under Staben för tillväxt och regional utveckling inom Västerbottens Läns Landsting och finansieras av landsting

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Regional biblioteksplan för Västerbottens län. Beslutad 2012-03-21

Regional biblioteksplan för Västerbottens län. Beslutad 2012-03-21 Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2012-2015 Regional biblioteksplan för Västerbottens län Beslutad 2012-03-21 2012 2 2015 Den 1 januari 2005 kompletterades Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) med

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhetsrapport 2011

Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhetsrapport 2011 Länsbiblioteket i Västerbotten Verksamhetsrapport 2011 Länsbiblioteket i Västerbotten har länet som arbetsfält och ingår i det nationella biblioteksnätverket. Länsbiblioteket arbetar för utveckling av

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen.

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Startade 2007 Privat initiativ av bibliotekarie Nina Frid Drivs från och med hösten 2010 av Sveriges

Läs mer

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 VISION Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för Länsbibliotek Dalarna

Verksamhetsplan 2011 för Länsbibliotek Dalarna Verksamhetsplan 2011 för Länsbibliotek Dalarna Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling i Dalarna. Uppdraget är att vara stöd och samarbetspartner för folkbiblioteken,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken 2 Innehåll Regional biblioteksplan 2015 2017... 1 Västernorrland... 1 REGIONAL

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK Ett framgångsrikt 2008 Länsbiblioteket i siffror Genom våra webbplatser Barnens Polarbibliotek, Norrbottenslitteratur.se och bibblo.se når vi årligen ca 200

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 En strategisk plan med inriktning på att utöka användarnas tillgång till och användning av TPB:s taktila produkter och tjänster Innehåll 1. Uppdrag och

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Länsbiblioteket i Västerbotten

Länsbiblioteket i Västerbotten Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2016 2019 Länsbiblioteket i Västerbotten Länsbiblioteket i Västerbotten har länet som arbetsfält och ingår i det nationella biblioteksnätverket. Vi arbetar

Läs mer

Regionalt mediesamarbete i Skåne. Internationella biblioteket

Regionalt mediesamarbete i Skåne. Internationella biblioteket Regionalt mediesamarbete i Skåne Internationella biblioteket 130905 Regionalt mediesamarbete i Skåne Kultur Skånes webbplats http://www.skane.se/kultur/mediesamarbete Bibliotek, bildning och medias blogg

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Regional biblioteksplan. Västernorrland

Regional biblioteksplan. Västernorrland Regional biblioteksplan Västernorrland Bibliotekslagen 7 a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Läsrätt! Interkulturellt/mångkulturellt Inspirationsdag 16/2 2012 Arkenbiblioteket Örnsköldsvik

Läsrätt! Interkulturellt/mångkulturellt Inspirationsdag 16/2 2012 Arkenbiblioteket Örnsköldsvik Läsrätt! Interkulturellt/mångkulturellt Inspirationsdag 16/2 2012 Arkenbiblioteket Örnsköldsvik Sammanfattning av dagen Deltagare: Solweig Dehlin, Kristina Kvist, Eva Granath-Wigardt, Birgitta Norgren,

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 för Länsbibliotek Dalarna

Verksamhetsplan 2010 för Länsbibliotek Dalarna Verksamhetsplan 2010 för Länsbibliotek Dalarna Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling. Uppdraget är att vara stöd och samarbetspartner för folkbiblioteken,

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum"

Ansökan för samverkansprojektet Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum" (En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 2001/2002:4) Alla offentliga bibliotek i Värmland kan samverka Länsbiblioteket

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan Bränningevägen 2015

Verksamhetsplan Förskolan Bränningevägen 2015 Verksamhetsplan Förskolan Bränningevägen 2015 Förskolan Bränningevägens verksamhet utgår från uppdraget i Läroplanen där kartläggning, uppföljning, utvärdering och utveckling ingår i kvalitetsuppföljningen.

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Denna VP gäller Internationella biblioteket i rollen som lånecentral och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när

Läs mer

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis VÄRMLÄNDSK BOKMÄSSA 2015, CCC Varför ska vi ha en egen bokmässa? Berättartraditionen är unik för

Läs mer

Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? Namn Antal Svarsfrekvens Hur gammal är du? Namn Antal Svarsfrekvens Vetlanda kommun

Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? Namn Antal Svarsfrekvens Hur gammal är du? Namn Antal Svarsfrekvens Vetlanda kommun Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? A. Kvinna 50 72,5 B. Man 19 27,5 Total 69 100 98,6% (69/70) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 6 8,6 C. 35-64 28 40 D. 65-36 51,4 Total 70 100 100% (70/70)

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information Länsbibliotek Östergötland Verksamhetsplan 2003 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Biblioteksplan för Luleå kommun

Biblioteksplan för Luleå kommun Biblioteksplan för Luleå kommun NLL Dnr 01810-2015 Luleå kommun Ärendenummer 2014.26-88 Bakgrund I enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner och landsting upprätta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2005 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VERKSAMHETSPLAN 2005 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VERKSAMHETSPLAN 2005 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK www.norrbottenslansbibliotek.nu INNEHÅLL 1. FÖRUTSÄTTNINGAR s. 3 1.1 Olika intressenter 1.2 Landstingets kulturpolitiska mål 1.3 Länsbibliotekets statliga

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan Antaget av Kommunfullmäktige 24 oktober 2016, 96

Biblioteksplan Antaget av Kommunfullmäktige 24 oktober 2016, 96 Biblioteksplan 2016-2020 Antaget av Kommunfullmäktige 24 oktober 2016, 96 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Hållbar utveckling... 3 1.2 Vår vision... 3 1.3 För-dig-perspektivet

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov.

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Verksamhetsidé för Länsbibliotek Sydost Genom att verka

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Patientinformation. idag och imorgon. Sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015

Patientinformation. idag och imorgon. Sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015 Patientinformation idag och imorgon Sjukhusbiblioteken i Region Skåne Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015 Sjukhusbiblioteken i Region Skåne Sjukhusbiblioteket med Patientutbildningscentrum

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer