TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER"

Transkript

1 TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER INGET KÖP ELLER BETALNING AV NÅGOT SOM HELST SLAG KRÄVS FÖR DELTAGANDE ELLER VINST. ETT KÖP KOMMER INTE ATT ÖKA MÖJLIGHETEN ATT VINNA. GÄLLER INTE DÄR DET ÄR FÖRBJUDET. GENOM DELTAGANDE SAMTYCKER DELTAGAREN TILL ATT FÖLJA DESSA OFFICIELLA REGLER. 1. VILLKOR FÖR DELTAGANDE: Tävlingen Designa en egen Radisson Blu Egg TM -stol ("Tävlingen") är öppen för personer som uppnått myndig åldern i sitt hemland vid tiden för deltagandet i tävlingen. Tävlingen gäller inte och är inte öppen för personer som är bosatta i eller befinner sig i följande jurisdiktioner: Azerbajdzjan, Bahrain, Brasilien, Burma, Egypten, Etiopien, Förenade Arabemiraten, Gabon, Georgien, Iran, Jordanien, Kenya, Kuba, Kuwait, Libanon, Libyen, Mali, Moçambique, Nigeria, Nordkorea, Oman, Qatar, Quebec, Ruanda, Saudiarabien, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Syrien, Tunisien, Uzbekistan, Venezuela, Zambia och alla andra länder som är belagda med handelsförbud av USA:s regering eller som har angivits som ett "terroriststödjande land", eller länder som vid tiden för deltagandet inte finns med som ett alternativ på registreringssidan på tävlingswebbplatsen. Gäller inte i länder eller områden där tävlingen är förbjuden eller på annat sätt begränsad enligt lag. Anställda, entreprenörer, direktörer och chefer samt deras närmaste familje- och hushållsmedlemmar med koppling till Radisson Hotels International, Inc., ("Sponsor"), Rezidor Hotels, ApS Danmark, DigitasLBi Denmark ApS, Fritz Hansen A/S, Kvadrat A/S, Graven Images Limited och domarna (enligt definitionen häri), och samtliga av deras respektive moderbolag, dotterbolag och bolag i vilka de har intressen samt alla andra organ som är delaktiga i förvaltningen, utvecklingen, fullbordandet och genomförandet av tävlingen (tillsammans "Tävlingsparterna") är inte berättigade att delta i tävlingen. 2. TÄVLINGSPERIOD: Tävlingen är öppen mellan kl. 12:00:00 Central Time ("CT") i USA 1 september 2015 och kl CT 5 oktober 2015 ("Total tävlingsperiod"). Den totala tävlingsperioden har fem perioder (var och en är en "Tävlingsperiod"). Varje tävlingsperiod har en deltagandeperiod ("Deltagandeperiod") och en röstningsperiod ("Röstningsperiod"): Tävlingsperiod nummer 1: o Deltagandeperiod 1: mellan kl CT i USA 1 september 2015 och kl CT 7 september o Röstningsperiod 1: mellan kl CT i USA 8 september 2015 och kl CT 14 september Tävlingsperiod nummer 2: o Deltagandeperiod 2: mellan kl CT i USA 8 september 2015 och kl CT 14 september o Röstningsperiod 2: mellan kl CT i USA 15 september 2015 och kl CT 21 september Tävlingsperiod nummer 3: o Deltagandeperiod 3: mellan kl CT i USA 15 september 2015 och kl CT 21 september

2 o Röstningsperiod 3: mellan kl CT i USA 22 september 2015 och kl CT 28 september Tävlingsperiod nummer 4: o Deltagandeperiod 4: mellan kl CT i USA 22 september 2015 och kl CT 28 september, o Röstningsperiod 4: mellan kl CT i USA 29 september 2015 och kl CT 5 oktober. Tävlingsperiod nummer 5: o Deltagandeperiod 5: mellan kl CT i USA 29 september 2015 och kl CT 5 oktober o Röstningsperiod 5: mellan kl CT i USA 6 oktober 2015 och kl CT 12 oktober. 3. FÖR ATT DELTA I TÄVLINGEN: För att delta i tävlingen, gå till ("Tävlingswebbplatsen") och följ instruktionerna på skärmen för att skicka in en design för en Egg TM -stol (ett "Tävlingsbidrag"). Följande villkor gäller: Kreativ uppgift för tävlingsbidrag: Den kreativa uppgiften för tävlingsbidrag ("Kreativ uppgift") är att: o Granska designalternativen i konfigurationsinstrumentet på tävlingswebbplatsen ("Konfiguratorn"). Konfiguratorn tillhandahåller alternativ för designegenskaper som färg, färgmättnad, skala, mönster, rotation av mönster etc. Konfiguratorn tillhandahålls endast för användning i denna tävling och får inte användas för något annat syfte. o Använd konfiguratorn för att skapa en Egg TM -stol som du tror motsvarar bedömningskriterierna. o Registrera dig på tävlingswebbplatsen, eller logga in om du tidigare har registrerat dig på tävlingswebbplatsen. Du måste ange ditt namn, e-postadress och ett lösenord. Du ombeds att verifiera i vilket land du är bosatt och att bekräfta att du samtycker till att följa dessa officiella regler. o Skicka in ditt tävlingsbidrag. Bedömningskriterier för tävlingsbidrag: Bedömningskriterierna ("Bedömningskriterier") för tävlingsbidrag är som följer: Betydelse Kriterium Beskrivning 50 % Skandinavisk En vacker, men ändå enkel och ren design, skapad designestetik för att framhäva formen och funktionen hos den 25 % Modern och sofistikerad ikoniska Egg TM -stolen. Kännetecknad av modern stil och tilltalande utseende, med förmåga att bevara sin relevans över tid. 25 % Flexibelt mönster Den anpassade designen ska kunna integreras i interiördesignen på Radisson Blu. Tekniska krav för tävlingsbidrag: Tävlingsbidrag får endast använda element från konfiguratorn. 2

3 Riktlinjer och restriktioner för tävlingsbidrag o o o o o o Alla tävlingsbidrag måste erhållas under den totala tävlingsperioden och i inget fall senare än kl CT 13 oktober Personen som laddar upp tävlingsbidraget kommer att anses vara vara tävlingsdeltagaren ("Tävlingsdeltagare"). Om flera personer använder samma e- postkonto och deltar i tävlingen, och en tvist därefter uppstår gällande tävlingsdeltagarens identitet, kommer den auktoriserade kontoinnehavaren för e- postkontot vid inlämningstidpunkten att anses vara tävlingsdeltagaren. "Auktoriserad kontoinnehavare" definieras som den fysiska person som har tilldelats en e-postadress av en leverantör för internetåtkomst, en leverantör av onlinetjänster eller någon annan organisation som ansvarar för att tilldela e-postadresser eller den domän som är kopplad till den angivna e-postadressen. Fler än en person kan samarbeta om ett tävlingsbidrag, men en person måste identifieras som tävlingsdeltagare. Varken sponsorn eller någon av tävlingsparterna kan hållas ansvariga för tvister som uppstår mellan samarbetande deltagare under eller i samband med tävlingen. Varje tävlingsdeltagare har rätt till ett tävlingsbidrag för varje tävlingsperiod, och maximalt fem tävlingsbidrag under den totala tävlingsperioden. Varje tävlingsbidrag: måste vara ett originalbidrag som tävlingsdeltagaren framställt för denna tävling; måste följa dessa officiella regler och tävlingswebbplatsens villkor för användning; får inte ha lämnats in eller ha vunnit tidigare tävlingar eller priser; får inte ha publicerats tidigare i några media; får inte inkräkta på någon parts intellektuella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärke eller rätt till namn och bild, eller andra rättigheter; måste vara lämplig för visning och publicering i hela världen; får inte innehålla oanständigt, kränkande eller pornografiskt material eller innehålla nedsättande påståenden eller meddelanden (inklusive, men inte begränsat till, ord, bilder eller symboler som allmänt anses kränkande för individer av en viss ras, etnisk tillhörighet, religion, kön, yrkesgrupp, åldersgrupp, sexuell inriktning eller socioekonomisk eller annan grupp); får inte stödja någon form av hat eller hatgrupp; får inte inkludera hot mot någon person, plats, företag, grupp eller världsfreden, inkräkta på integritet eller andra rättigheter för någon person, företag eller enhet, eller bryta mot gällande lagar och föreskrifter; får inte innehålla eller referera till några andra varumärken, logotyper eller symboler för hotellprodukter, andra än hotell med varumärket Radisson och Radisson Blu ; får inte avbilda och får inte i sig själv utgöra ett lagbrott; får inte förmedla meddelanden eller bilder som inte stämmer med de positiva bilder och/eller den goodwill med vilken sponsorn vill associeras; får inte innehålla verk med upphovsrätt (andra än sådana som ägs av tävlingsdeltagaren och/eller som tillhandahålls av sponsorn i konfiguratorn); och får inte föreställa kända byggnader eller annan arkitektur eller kända konstverk, eftersom många av dessa skyddas av upphovsrätten. Sponsorn förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller inte låta tävlingsbidrag gå till omröstning i någon region där det inte skulle överensstämma med gällande lag eller föreskrifter, och om tävlingsbidraget inte kan ändras enligt ovanstående, enligt sponsorns rimliga åsikt. 3

4 o Om det enligt sponsorns mening är nödvändigt eller lämpligt att göra mindre, inte avgörande, ändringar av ett tävlingsbidrag som i övrigt följer reglerna, för att det ska motsvara specifikationerna eller villkoren för publicering (eller lokala juridiska krav i något tillämpligt område) kan sponsorn enligt eget gottfinnande välja att göra det, eller be den aktuella tävlingsdeltagaren att göra det. Om sponsorn ber tävlingsdeltagaren att göra dessa ändringar och tävlingsdeltagaren väljer att inte göra dessa ändringar, kan tävlingsbidraget diskvalificeras enligt sponsorns eget gottfinnande. Tävlingsbidrag som inte följer dessa officiella regler eller som på annat sätt innehåller förbjudet eller olämpligt innehåll enligt sponsorns eget gottfinnande, kommer att diskvalificeras. Sponsorn fäller det slutliga avgörandet gällande vilka tävlingsbidrag som tillåts delta i tävlingen och som kan komma ifråga för ett pris. Tävlingsbidrag kan då och då under den totala tävlingsperioden komma att visas på tävlingswebbplatsen och/eller på sponsorns sidor på sociala medier och i andra kanaler, enligt sponsorns eget gottfinnande. Att väljas ut som visat tävlingsbidrag är inte relaterat till bedömningskriterierna och garanterar inte att bidraget väljs ut som finalist. Om tävlingsdeltagarens faktiska, tillskrivna eller publicerade uppförande är olagligt, eller om tävlingsdeltagaren har dömts för ett brott, eller enligt sponsorns eget gottfinnande på annat sätt är allvarligt kränkande, eller bryter mot allmänt erkända standarder för uppförande, eller på annat sätt leder till att sponsorn rimligen antar eller kommer till slutsatsen att offentlig koppling till tävlingsdeltagaren leder till att sponsorn utsätts för förlöjliganden, förakt, tvister, generande omständigheter eller skandal kan sponsorn, enligt eget gottfinnande, diskvalificera tävlingsdeltagaren och tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag kommer inte längre att delta i tävlingen. Genom att lämna in ett tävlingsbidrag ger tävlingsdeltagaren oåterkalleligt sponsorn och dennes ombud, i den utsträckning som är tillåten enligt lagen, den villkorslösa och varaktiga rätten att annonsera, skapa avhängiga verk av, visa, sända ut, publicera, använda, anpassa, editera, översätta, dubba och/eller modifiera sådant tävlingsbidrag på alla sätt, i alla medier, i hela världen, för alla syften, utan begränsningar och utan att meddela dig eller ta hänsyn till dig. Tävlingsdeltagaren samtycker till att friskriva sponsorn och tävlingsparterna och att hålla dem skadeslösa gällande anspråk på att kommersiellt, reklam-, eller presentationsmaterial eller webbinnehåll eller annat material som därefter producerats, presenterats och/eller iordningställts av eller för sponsorns räkning inkräktar på tävlingsdeltagarens rättigheter till innehållet i tävlingsbidraget. Tävlingsdeltagaren förstår och samtycker till att sponsorns användning av material som utvecklats oberoende, vilket i materiellt hänseende är liknande eller identiskt med tävlingsbidraget eller vilket innefattar egenskaper eller element som är liknande eller identiska med dem i tävlingsbidraget, inte kräver att sponsorn förhandlar med tävlingsdeltagaren, och att det inte heller ger tävlingsdeltagaren rätt till kompensation av något som helst slag. Tävlingsdeltagaren förstår och bekräftar att inget häri ska hindra sponsorn från att använda något material i tävlingsbidraget eller som liknar tävlingsbidraget och att man inte har någon förpliktelse mot tävlingsdeltagaren, inklusive, men inte begränsat till, om sponsorn har eller har fastställt att denne har en oberoende juridisk rättighet att använda sådant annat material, inklusive utan begränsning, eftersom sådana egenskaper eller element inte var nya eller innovativa, eller inte var tävlingsdeltagaren originalverk, eller var skapade eller kan hädanefter skapas oberoende av, eller lämnas till, sponsorn. Tävlingsdeltagaren inser att andra tävlingsdeltagare kan ha använt idéer och/eller koncept som kan vara liknande den idé eller det koncept som inkluderades i tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag. Tävlingsdeltagaren förstår och samtycker till att han/hon inte ska ha något krav gentemot någon annan tävlingsdeltagare eller sponsorn till följd av någon sådan likhet, och att han/hon inte har rätt till någon ersättning på grund av någon sådan likhet. 4. FÖR ATT RÖSTA PÅ EN DESIGN: För att rösta på ett tävlingsbidrag, gå till tävlingswebbplatsen och följ instruktionerna på skärmen. Röster måste baseras på 4

5 bedömningskriterierna i regel nr 3. Max en (1) röst per person/e-postadress per röstningsperiod. Användning av automatiska anordningar för att rösta i denna tävling är förbjudet. Röstande får inte registrera flera e-postadresser eller använda någon annan anordning eller strategi för att registrera sig flera gånger eller som flera personer. En röstande som försöker rösta med flera e-postadresser och flera identiteter eller som använder någon anordning eller strategi för att registrera sig eller rösta flera gånger kommer att diskvalificeras. Tävlingsdeltagare är förbjudna att erhålla röster på något bedrägligt eller olämpligt sätt, inklusive, men inte begränsat till, att erbjuda priser eller andra incitament till domare eller allmänheten, betala en tredje parts tjänst för att rösta eller för att skaffa röster för tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag, eller samarbeta med andra personer eller grupper för att utbyta röster. Sponsorn förbehåller sig rätten att ogitigförklara alla sådana röster och att diskvalificera tävlingsdeltagaren från tävlingen. Deltagande i utlottningen: Om du är bosatt i Belgien, Colombia, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Indien, Kanada (med undantag gör Quebec), Japan, Kina, Luxemburg, Nederlänerna, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Taiwan, Tyskland, Storbritannien, Venezuela eller Österrike, någon av de 50 delstaterna i USA eller Washington D.C. kommer din röst automatiskt att ge dig en lott i utlottningen kopplad till tävlingen Designa din egen Radisson Blu Egg TM -stol ("Utlottningen"). Se utlottningens officiella regler för detaljerad information. 5. VAL AV VINNANDE TÄVLINGSBIDRAG: Finalister: Femton (15) finalister (var och en är en "Finalist") kommer att väljas under den totala tävlingsperioden. Tre finalister kommer att väljas under varje tävlingsperiod enligt följande: o Under varje tävlingsperiod: En domare utsedd av sponsorn (en "Domare") väljer ett tävlingsbidrag bland alla tävlingsbidrag under den aktuella tävlingsperioden, baserat på bedömningskriterierna som beskrevs ovan under regel nr 3 ("Domarens potentiella finalistbidrag") och Besökare på tävlingswebbplatsen kan rösta på ett tävlingsbidrag bland alla tävlingsbidrag under den aktuella tävlingsperioden, baserat på bedömningskriterierna som beskrevs i regel nr 3 och i enlighet med röstningsbegränsningarna i regel nr 4 ("Allmänhetens potentiella finalistbidrag"). Domarens potentiella finalistbidrag och de två av allmänhetens potentiella finalistbidrag som fått mest röster är "Potentiella finalistbidrag". o I slutet av varje röstningsperiod: Sponsorn meddelar de tävlingsdeltagare som lämnat in ett potentiellt finalistbidrag. Meddelandet kommer att innehålla de friskrivningar som beskrivs i regel nr 8. Tävlingsdeltagare som återsänder friskrivningarna till sponsorn inom fyrtioåtta (48) timmar efter meddelandet kommer att anses vara "Finalister" och deras tävlingsbidrag är "Finalisttävlingsbidrag". Om en tävlingsdeltagare inte återsänder friskrivningarna kommer deltagarens potentiella finalistbidrag anses vara ogiltigt och domarens nästa potentiella finalistbidrag eller allmänhetens potentiella finalistbidrag med näst flest röster kommer att anses som ett potentiellt finalistbidrag. o Sponsorn kommer att publicera finalisterna och finalistbidragen på tävlingswebbplatsen. Förstapristagare: Under veckan som infaller den 13 oktober 2015 väljer domarna ut ett finalistbidrag baserat på bedömningskriterierna som beskrivs i regel nr 3. Bidraget utses till det vinnande tävlingsbidraget ("Vinnande tävlingsbidrag"), och tävlingsdeltagaren som lämnade in det vinnande tävlingsbidraget vinner förstapriset ("Förstapristagaren"). 5

6 Förstapristagaren kommer att meddelas via e-post, och det vinnande tävlingsbidraget och förstapristagaren kommer att offentliggöras under eller före veckan som infaller den 26 oktober Tillverkning av fåtölj: Finalister och Förstapristagare bekräftar och samtycker till att sponsorn kan tillverka och i Radisson Blu -hotell i hela världen placera Egg TM -stolar baserade på finalistbidrag eller på det vinnande tävlingsbidraget. Detta sker enligt sponsorns eget gottfinnande och utan ytterligare hänsynstagande eller ersättning till finalister eller förstapristagare. 6. INFORMATION OM PRISER: Femton finalistpriser: Varje finalist erhåller (i) en Egg TM -stol i miniatyr baserad på sitt tävlingsbidrag ("Ministol") och (ii) en elektroniskt värdekupong som gäller för två på varandra följande nätter i ett standarddubbelrum på valfritt Radisson Blu-hotell världen över (en "Ekupong") (Ministol och E-kupong är "finalistpriset"). E-kupongen går ut den 30 april Ungefärligt kommersiellt värde ("UKV") för varje Finalistpris är US$ 831, eller motsvarigheten i lokal valuta för vinnare utanför USA. Totalt UKV för alla Finalistpriser är US$ ,0 eller motsvarigheten i lokal valuta för vinnare utanför USA. Faktiskt värde på Finalistpriserna varierar beroende på fluktuationer i hotellpriserna. En eventuell skillnad mellan UKV och faktiskt värde utbetalas inte. Ett förstapris: Förstapristagaren erhåller (i) finalistpriset, (ii) en Egg TM -stol i full storlek baserad på vinnarens tävlingsbidrag ("Stolen") och (iii) en resa för förstapristagaren och en gäst till tävlingens avtäckningsceremoni på Radisson Blu Royal Hotel, Copenhagen ("Hotellet"), planerat till veckan som infaller den 16 november "Resan", finalistpriset, stolen och resan är "Förstapriset") och kan efter eget gottfinnande ändras av sponsorn. Förstaprisets totala ungefärliga värde är US-dollar eller motsvarigheten i lokal valuta för vinnare utanför USA. Det faktiska värdet varierar beroende på resans utgångspunkt och fluktuationer i hotellpriserna. En eventuell skillnad mellan ungefärligt försäljningsvärde och faktiskt värde utbetalas inte. Resan innefattar flygbiljetter för två personer, tre nätter i Room 606 på hotellet, frukost varje morgon, en middag på Alberto K, utnämning till förstapristagare på evenemanget och en exklusiv rundtur i Republic of Fritz Hansen. Följande resevillkor gäller för alla resor som övervägs enligt dessa officiella regler: Flygplats, flygbolag, biljetter och/eller hotellinkvartering för resepriset väljs av sponsorn. Endast i den utsträckning som detta krävs av gällande lag kommer resan att innefatta ett dagligt traktamente på 50 US-dollar per person och dag. Alla måltider, avgifter och andra utlägg i samband med resan och som inte särskilt nämns i dessa regler är förstapristagarens eget ansvar. Alla resor måste genomföras på de datum som anges av sponsorn, resan kommer annars att gå förlorad. Förstapristagaren och hans/hennes gäst måste ha samma färdväg. Varje förstapristagares gäst måste ha uppnått myndighetsåldern i det land där han eller hon bor. Gäster kommer också att ombes att fylla i och underteckna en ansvarsfriskrivning före resans början. Förstapristagarens och/eller gästens deltagande i någon eller alla aktiviteter i samband med resan är frivilligt. I det fall förstapristagaren och/eller gästen väljer att inte delta i någon eller alla planerade aktiviteter under resan, kommer förstapristagaren inte att erhålla någon ersättning istället för dessa. Förstapristagaren och gästen måste ha alla nödvändiga identifikations- och/eller resedokument (t.ex. giltigt körkort, pass, visum etc.) som krävs för resan, och får inte ha några begränsningar i sina resemöjligheter, inklusive rätten att besöka destinationslandet eller något annat land som besöks under resan. När förstapristagarens gäst har bestämts får han/hon inte ersättas, såvida inte sponsorns gett sitt godkännande. Återbetalning/överföring av flygbiljetterna är inte möjligt. Biljetterna kan inte heller uppgraderas och berättigar inte till flygmil i bonusprogram. Alla flygbiljetter omfattas av variationer i flygtrafik, 6

7 trafikstopp och ändringar av scheman eller rutter. Om, enligt sponsorns bedömning, en flygresa inte krävs på grund av förstapristagarens närhet till Fritz Hansen, kommer marktransport att ersätta flygresan enligt sponsorns eget och absoluta gottfinnande. Skillnaden i värde kommer inte att utbetalas till förstapristagaren. Sponsorn är inte ansvarig för eventuella avbokningar, förseningar, längre färdvägar eller ersättning eller för någon handling eller underlåtenhet från flygbolag, hotell, researrangörer, transportbolag, pristillverkare eller andra personer som tillhandahåller tjänster eller inkvartering i samband med förstapriset. Sponsorn är inte ansvarig om resan hindras genom regeringsbeslut eller beslut av andra flygtrafik- eller flygplatsmyndigheter. Ytterligare detaljer om prisutdelning och reseinformation kommer att meddelas förstapristagaren vid tidpunkten då priset meddelas. Förstapristagaren och hans/hennes gäst är också ansvariga för att teckna reseförsäkring (och alla andra typer av försäkringar) enligt eget val, och bekräftar härmed att sponsorn inte har tecknat och inte kommer att teckna reseförsäkring eller någon annan typ av försäkring. Förlorade, stulna eller skadade flygbiljetter, resekuponger eller certifikat kommer inte att ersättas eller bytas ut. Om förstapristagaren av något skäl inte har möjlighet att delta i resan, inklusive om förstapristagaren inte har möjlighet att erhålla ett resevisum, förlorar förstapristagaren resedelen av förstapriset och ingen motsvarighet i kontanter kommer att betalas ut. I den mån som värdet på finalistpriserna eller förstapriset begränsas av gällande lag kommer finalisterna eller förstapristagaren, i förekommande fall, att tilldelas det värde för sitt pris som tillåts enligt lagen. Mellanskillnaden kommer att doneras till en välgörenhetsorganistaion enligt överenskommelse mellan sponsorn och aktuell finalist eller förstapristagare. Sponsorn gör inga utfästelser eller garantier om var/när/om en eller flera Egg TM -stolar baserade på det vinnande tävlingsbidraget kommer att tillverkas eller distribueras. ODDSEN ATT VINNA BEROR PÅ DOMARNAS BESLUT OCH RESULTATET AV DEN OFFENTLIGA OMRÖSTNINGEN. HÖGSTA TOTALA UNGEFÄRLIGA FÖRSÄLJNINGSVÄRDET FÖR ALLA PRISER I TÄVLINGEN ÄR: US-dollar eller motsvarigheten i lokal valuta för vinnare utanför USA. 7. ALLMÄNNA VILLKOR: Tävlingsdeltagare samtycker till att sponsorn ensam har rätten att besluta i alla frågor och tvister som härrör från tävlingen och att sponsorns samtliga beslut är slutgiltiga och inte möjliga att ifrågasätta eller överklaga. Tävlingsdeltagare samtycker till att, i den största utsträckning som lagen medger, friskriva, ersätta och hålla följande skadeslösa: Sponsorn, tävlingsparterna, Facebook, Inc., Twitter, Inc. och Instagram LLC, liksom samtliga av deras respektive moderbolag, dotterbolag och bolag i vilka de har intressen samt alla deras respektive anställda, chefer, direktörer, representanter, entreprenörer, reklambyråer, sponsorer och agenter (tillsammans de "Friskrivna parterna") från allt ansvar, alla förluster, skador, kostnader eller krav härrörande från deltagande i tävlingen, och från accepterandet, användningen eller missbruket av ett pris, inklusive, men inte begränsat till, publicering av ett tävlingsbidrag, och från deras deltagande i eventuella prisrelaterade aktiviteter. Förutom där det är förbjudet enligt lag är finalister och förstapristagare själva ansvariga för eventuell beskattning av sina respektive priser. Finalister och förstapristagare som är bosatta i USA kommer att erhålla formuläret IRS Form 1099 avseende det beskattningsbara värdet på sitt pris. Utbyte av priset erbjuds inte, såvida inte sponsorn efter eget gottfinnande finner detta lämpligt. Priser kan inte överlåtas. Outkrävda priser kommer att förbli outdelade eller att hanteras på annat lagenligt sätt. Om ett pris, eller en del därav, av något skäl inte kan utdelas, förbehåller sig sponsorn rätten att ersätta priset med ett annat pris av lika stort eller större värde. Vidare förbehåller sig sponsor rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera varje individ som bedöms ha (a) manipulerat eller försökt att manipulera bidrags- eller röstningsprocessen eller administrationen av tävlingen eller någon av sponsorns eller tävlingens webbplatser; (b) brutit mot dessa officiella regler; (c) brutit mot villkoren för tjänsterna på tävlingswebbplatsen, användarvillkoren och/eller tillämpliga allmänna regler och riktlinjer; (d) uppfört sig på ett osportsligt eller störande sätt, eller haft avsikt att förarga, smäda, hota 7

8 eller störa någon annan person eller (e) deltagit i bedrägeri, oärlighet eller illegal aktivitet; (f) avsiktligt försökt att skada, förstöra eller på annat sätt underminera det legitima genomförandet av tävlingen och/eller sponsorns affärsaktiviteter, inklusive, men utan begränsning till lurendrejeri, hackning, bedrägeri och/eller andra oärliga handlingar, inklusive, men inte begränsat till användning av automatiserade deltagande- eller röstningsprogram och/eller anordningar; (g) deltagit i att ändra tävlingens resultat och/eller (h) givit falsk eller vilseledande information till sponsorn eller tävlingsparterna. Sponsorn kan, i maximalt tillåten laglig utsträckning, vidta åtgärder mot en individ som deltar i ovan nämnda handlingar eller som handlar på ett sätt som äventyrar tävlingens integritet. Naturen och omfattningen på sådana åtgärder ska beslutas av sponsorn efter eget och absolut gottfinnande, och kan innefatta diskvalificering eller förlust av privilegier att delta i några andra av sponsorns tävlingar. Tävlingen styrs av lagen i delstaten Minnesota i USA. Alla krav som på något sätt hänför sig till tävlingen eller till något tävlingsbidrag måste lösas i de federala eller statliga domstolarna som i Hennepin County, State of Minnesota, USA. I den utsträckning som lagen medger avstår parterna från alla rättigheter till rättegång i någon fråga eller process som rests i samband med dessa officiella regler, inklusive och utan begränsning till tävlingen. I den utsträckning som lagen medger ska en tvist eller ett krav som härrör från eller som relaterar till dessa officiella regler och/eller tävlingen avgöras individuellt, och ska inte slås samman med något krav eller någon tvist gällande någon annan part. Tvisten eller kraven skall behandlas i Hennepin County, State of Minnesota, USA. Lagarna i det land där en deltagare är bosatt kan ge deltagaren rätt att lägga fram krav inför domstolar i detta land och kan stipulera att vissa lagar i detta land även skall tillämpas på denna tävling. Om något villkor i dessa officiella regler eller tillämpningen av sådana villkor på en person eller en omständighet förklaras vara ogiltigt, omöjligt att genomdriva eller ej tillämpligt, ska ett sådant beslut inte innebära att återstoden av dessa officiella regler ogiltigförklaras eller upphävs. Det är parternas avsikt och överenskommelse att dessa officiella regler ska anses som ändrade genom att modifiera ett sådant villkor i den utsträckning som krävs för att göra det giltigt, lagligt och genomdrivningsbart medan dess avsikt bevaras, eller om en sådan modifiering inte är möjlig, genom att ersätta med ett annat villkor som är giltigt, lagligt och genomdrivningsbart, så att sponsorns avsikt kan genomföras. Se sponsorns integritetspolicy som finns på för information om sponsorns policy gällande de personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen. I det fall det föreligger en konflikt mellan dessa officiella regler och integritetspolicyn gäller de officiella reglerna. JURIDISK VARNING: VARJE FÖRSÖK AV EN INDIVID, VARE SIG DET ÄR EN TÄVLINGSDELTAGARE ELLER EJ, ATT MED AVSIKT SKADA, FÖRSTÖRA, MANIPULERA ELLER VANDALISERA TÄVLINGSWEBBPLATSEN ELLER ATT STÖRA GENOMFÖRANDET AV TÄVLINGEN ÄR ETT BROTT MOT STRAFFRÄTTSLIG OCH CIVILLAG. SPONSORN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT SÖKA SKADESTÅND OCH ATT VIDTA ALLA TILL BUDS STÅENDE ÅTGÄRDER MOT NÅGON SÅDAN INDIVID TILL LAGENS FULLA OMFATTNING. 8. FINALISTMEDDELANDE: Finalister meddelas via e-post på eller omkring de datum som anges ovan. Det krävs att finalisterna fyller i, undertecknar och återsänder en försäkran om behörighet (eller, för personer legalt bosatta i Kanada, en överensstämmelsedeklaration), en friskrivning från ansvar, och, där lagen tillåter, godkännande av publicering (kollektivt "friskrivningar"). Förutom där detta förbjuds av lagen ger varje finalist tillåtelse (och samtycker till att bekräfta denna tillåtelse i skrift om så krävs) för sponsorn och de som agerar på dennes auktoritet att använda hans/hennes namn, fotografi, röst och/eller avbild för reklam- och/eller publicitetssyften i alla nu kända medier eller som hädanefter uppfinns, utan territoriella eller tidsmässiga begränsningar och utan ersättning. Förstapristagaren kan behöva underteckna ytterligare friskrivningar, enligt sponsorns beslut. I den utsträckning som lagen medger och enligt beslut av sponsorn efter dennes eget gottfinnande förbehåller sig sponsorn rätten att ombe en potentiell förstapristagare att undergå en konfidentiell bakgrundskontroll för att bekräfta behörighet och hjälpa till att säkerställa att användning 8

9 av en sådan person i reklam eller publicitet för tävlingen inte kommer att utsätta sponsorn för offentligt dåligt rykte, förakt, skandal eller förlöjligande eller ge tävlingen dåligt rykte. Om sponsorn gör ett undantag gällande någon av följande förpliktelser innebär detta inte ett allmänt undantag av förpliktelser gentemot tävlingsdeltagarna. Genom att acceptera ett pris samtycker varje finalist och förstapristagaren, och samtycker till detta i skrift om så begärs, att hans/hennes tävlingsbidrag ska anses vara ett "Work Made For Hire" (ett arbete vars upphovsrätt tillkommer arbetsgivaren) enligt USA:s upphovsrättslagar och ett arbete som utförts under loppet av en anställning under Kanadas upphovsrättslagar. Om det inte kan anses som sådant samtycker varje finalist och förstapristagaren till att, i den utsträckning som lagen medger, underteckna en friskrivning som oåterkalleligt tilldelar och överför till sponsorn samtliga rättigheter, innehav och intressen i och till deltagarens tävlingsbidrag, om sådana finns, inklusive, men inte begränsat till, alla upphovsrättigheter och varumärkesrättigheter han eller hon kan ha i USA och globalt, varigenom erhållandet och dess tillräcklighet härmed bekräftas. Härigenom gör varje finalist och förstapristagaren till förmån för sponsorn avkall på alla rättigheter under "Droit Moral" eller "Moral Rights of Authors" (upphovsmannens moraliska rätt till sitt verk) eller eventuella liknande rättigheter eller juridiska principer som finalisterna eller förstapristagaren nu eller senare kan ha till sitt tävlingsbidrag, avseende sponsorns användning av tävlingsbidraget enligt dessa officiella regler ochsponsornstävling (inklusive, men inte begränsat till tryckta, digitala, sociala eller andra media). Varje finalist och förstapristagaren samtycker också till att sponsorn eller dennes ombud utför (eller avstår från att utföra) handlingar avseende hans/hennes tävlingsbidrag, vilka i annat fall kunde utgöra en kränkning av finalisternas och förstapristagarens moraliska rättigheter. Sponsorn förbehåller sig rätten, i den utsträckning som medges av lagen, att ändra eller modifiera ett tävlingsbidrag enligt eget gottfinnande. På sponsorns begäran ska finalister och förstapristagare framställa och leverera sådant ytterligare bevis på tilldelning av rättigheter som sponsorn ensam kan anse rimligen nödvändiga för att dokumentera rättigheter, ägande och intressen i och av tävlingsbidraget och de upphovsrätter som överförts och de "Moral Rights of Authors" (upphovsmannens moraliska rätt till sitt verk) som avstås och/eller ges samtycke till enligt dessa officiella regler. Skulle sponsorns underlåta att begära nämnda tilldelning av rättigheter såsom angivits, ska detta inte anses vara ett upphävande av sponsorns rättigheter. Sponsorn kan begära tilldelningen vid en senare tidpunkt. 9. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OCH FRISKRIVNING: I den största utsträckning som lagen medger åtar sig sponsorn och andra friskrivna parter ingen betalningsskyldighet och inget ansvar för någon persons deltagande i eller försök att deltaga i tävlingen, eller möjligheten att, eller att inte, ladda upp eller ladda ned någon information i samband med deltagande i tävlingen. Ingen betalningsskyldighet och inget ansvar åligger sponsorn och andra friskrivna parter för tekniska problem eller tekniska felfunktioner som uppkommer i samband med någon av följande händelser som kan påverka tävlingens genomförande: fel på maskinvara eller programvara; felaktig dator, telefon, kabel, satellit, nätverk, elektronik, trådlös uppkoppling eller internetuppkoppling eller andra problem med kommunikationslinjer; fel eller begränsningar hos leverantörer av internettjänster, servrar, värdar eller distributörer; oläsbara, sammanblandade eller felaktiga dataöverföringar; e- postmeddelanden som inte blir sända eller mottagna; förlorade, sena, försenade eller uppsnappade e-post-meddelanden; ingen åtkomst till hela eller delar av tävlingswebbplatsen oavsett skäl; trafiköverbelastning på internet eller på tävlingswebbplatsen; ej auktoriserade mänskliga eller icke mänskliga ingrepp i genomförandet av tävlingen, inklusive utan begränsningar ej auktoriserad manipulering, hackning, stöld, virus, programmeringsfel, maskar eller förstörelse av någon aspekt av tävlingen, eller förlust, felräkning, feldirigering, oåtkomlighet eller otillgänglighet av ett e-postkonto som används i samband med tävlingen. I den största utsträckning som lagen medger är sponsorn och andra friskrivna parter inte ansvariga för några typografiska fel vid annonseringen av priser eller av dessa officiella regler, eller för felaktiga eller ej korrekta uppgifter som finns på tävlingswebbplatsen. Användning av tävlingswebbplatsen sker på användarens egen risk. I den största utsträckning som lagen medger är sponsorn och andra friskrivna parter inte ansvariga för några person- eller materialskador eller förluster av något slag, som kan drabba användares eller andra personers datorutrustning som ett resultat av deltagande i tävlingen, användning av tävlingswebbplatsen eller nedladdning av information från tävlingswebbplatsen. Genom deltagande i 9

10 tävlingen samtycker tävlingsdeltagare till, i den största utsträckning som lagen medger, att friskriva och hålla sponsorn och andra friskrivna parter skadeslösa från allt ansvar för förlust, olycka, skada, olycksfall, kostnader eller utlägg oavsett typ, inklusive men utan begränsning till skada på egendom, personskada och/eller död som kan inträffa i samband med, vid förberedelse för, resa till eller deltagande i tävlingen, eller vid innehav, accepterande, användning och missbruk av pris, eller vid deltagande i någon tävlingsrelaterad aktivitet, samt från krav baserade på publicitetsrättigheter, ryktesspridning, integritetskränkning, kränkning av upphovsrätt, kränkning av varumärke eller någon annan tvist relaterad till immateriella rättigheter. Sponsorn och andra friskrivna parter är inte ansvariga i det fall att någon del av tävlingen, ett evenemang eller sändningen av ett evenemang ställs in beroende på väder, eldsvåda, strejk, krigshandlingar eller terrorism, eller några andra omständigheter utanför deras kontroll (en "Force Majeure-händelse"). Skulle en Force Majeurehändelse inträffa kan sponsorn, men är inte förpliktigad att, genomföra kommersiellt rimliga ansträngningar för att sända en reklamfilm om utdelningen av förstapriset vid någon annan tidpunkt, eller enligt eget gottfinnande ordna en rimlig ersättning. I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LAGEN KOMMER I INGET FALL SPONSORN ELLER ANDRA FRISKRIVNA PARTER ATT HÅLLAS ANSVARIGA ELLER ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR NÅGRA SKADOR ELLER FÖRLUSTER I NÅGON FORM, INKLUSIVE DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TÄVLINGSWEBBPLATSEN OCH/ELLER TÄVLINGEN, NEDLADDNING FRÅN OCH/ELLER UTSKRIFT AV MATERIAL SOM LADDATS NED FRÅN WEBBPLATSER ELLER APPAR SOM ÄR KOPPLADE TILL TÄVLINGEN. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE TILLHANDAHÅLLS TÄVLINGEN OCH ALLA PRISER "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. VISSA JURISDIKTIONER KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGARNA ELLER UTESLUTANDET AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER UTESLUTANDET AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VARFÖR VISSA AV OVAN ANGIVNA BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTANDEN KANSKE INTE GÄLLER DIG. KONTROLLERA LAGARNA DÄR DU BOR VAD GÄLLER RESTRIKTIONER ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEEENDE DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UTESLUTANDEN. I den händelse att lagen i England, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Norge, Singapore eller någon annan lag gäller, där en ansvarbegränsning gällande död eller personskada, eller någon annan skada, inte medges, ska inget i dessa officiella regler anses begränsa eller utesluta någon parts ansvar för död eller personskada som orsakats av denna parts underlåtenhet, bedrägeri eller allvarliga underlåtenhet. Vad gäller Australien finns det inget i dessa officiella regler som begränsar, utesluter, ändrar, eller har till syfte att begränsa, utesluta eller ändra lagliga konsumentgarantier eller någon underförstådd omständighet eller garanti vars uteslutande från dessa officiella regler skulle motsäga någon paragraf eller orsaka att någon del av dessa officiella regler blev ogiltig. 11. LISTA ÖVER VINNARE/BEGÄRAN AV REGLER: Om du väljs ut som finalist eller förstapristagare kommer din information att inkluderas i en offentligt tillgänglig vinnarlista. För att begära namnen på finalisterna eller förstapristagaren, eller för att begära en kopia av dessa officiella regler, skickar du din begäran med ett frankerat kuvert adresserat till dig själv. Brevet ska vara oss tillhanda senast den 30 november 2015 och skickas till: Radisson Blu Egg Chair Design Contest (ange Winners' List eller Official Rules), 701 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota, 55305, USA eller gå till tävlingswebbplatsen. Boende i Vermont och boende utanför USA behöver inte bifoga porto för begäran av officiella regler. 10

11 12. SPONSOR: Radisson Hotels International, Inc., 701 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota 55305, USA. Tävlingen är på inget sätt sponsrad, godkänd, administrerad av, eller kopplad Facebook, Twitter eller Instagram. 13. ADMINISTRATÖR: Tävlingen administreras av DigitasLBi Denmark ApS. UTLOTTNINGEN KOPPLAD TILL TÄVLINGEN DESIGNA EN RADISSON BLU EGG -STOL OFFICIELLA REGLER INGET KÖP ELLER BETALNING KRÄVS FÖR DELTAGANDE ELLER VINST. ETT KÖP KOMMER INTE ATT ÖKA MÖJLIGHETEN ATT VINNA. GÄLLER INTE DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. GENOM ATT DELTA SAMTYCKER DU TILL ATT FÖLJA DESSA OFFICIELLA REGLER. UTLOTTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR TÄVLING I BELGIEN, COLOMBIA, DANMARK, FINLAND, FRANKRIKE, GREKLAND, INDIEN, KANADA (MED UNDANTAG FÖR QUEBEC), JAPAN, KINA, LUXEMBURG, NEDERLÄNDERNA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, TAIWAN, TYSKLAND, STORBRITANNIEN, USA, VENEZUELA OCH ÖSTERRIKE OCH REGLERAS AV AMERIKANSK LAG. DELTA INTE OM DU INTE ÄR BERÄTTIGAD OCH INTE ÄR BOSATT I BELGIEN, COLOMBIA, DANMARK, FINLAND, FRANKRIKE, GREKLAND, INDIEN, KANADA (MED UNDANTAG FÖR QUEBEC), JAPAN, KINA, LUXEMBURG, NEDERLÄNDERNA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, TAIWAN, TYSKLAND, STORBRITANNIEN, USA, VENEZUELA ELLER ÖSTERRIKE VID TIDPUNKTEN FÖR DELTAGANDET. DELTA INTE OM DU INTE ÄR BERÄTTIGAD OCH INTE ÄR BOSATT I NÅGOT AV OVAN NÄMNDA LÄNDER VID TIDPUNKTEN FÖR DELTAGANDET. ÖPPEN FÖR LEGALT BOSATTA PERSONER I 50 DELSTATER I USA, WASHINGTON DC, BELGIEN, COLOMBIA, DANMARK, FINLAND, FRANKRIKE, GREKLAND, INDIEN, KANADA (MED UNDANTAG FÖR QUEBEC), JAPAN, KINA, LUXEMBURG, NEDERLÄNDERNA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, TAIWAN, TYSKLAND, STORBRITANNIEN, VENEZUELA OCH ÖSTERRIKE SOM HAR UPPNÅTT MYNDIG ÅLDER I SITT HEMLAND. Genom att delta samtycker du till att följa alla villkor som anges i dessa officiella regler. 1) BEHÖRIGHET: Utlottningen kopplad till tävlingen Designa en egen Radisson Blu Egg -stol ("Utlottningen") är endast öppen för personer som har uppnått myndig ålder i sitt hemland, och som är legalt bosatta i Belgien, Colombia, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Indien, Kanada (med undantag gör Quebec), Japan, Kina, Luxemburg, Nederlänerna, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Taiwan, Tyskland, Storbritannien, Venezuela, Österrike, någon av de 50 delstaterna i USA eller Washington D.C. vid tidpunkten för deltagandet. Anställda, entreprenörer, direktörer och chefer samt deras närmaste familje- och hushållsmedlemmar med koppling till Radisson Hotels International, Inc., ("Sponsor"), Rezidor Hotels, ApS Danmark, DigitasLBi Denmark ApS, Fritz Hansen A/S, Kvadrat A/S, Graven Images Limited och domarna i tävlingen Designa en Radisson Blu Egg -stol ("Tävlingen"), och samtliga av deras respektive moderbolag, dotterbolag och bolag i vilka de har intressen samt alla andra organ som är delaktiga i förvaltningen, utvecklingen, fullbordandet och genomförandet av denna utlottning (tillsammans "Utlottningsparterna") är inte berättigade att delta i utlottningen. Utlottningen omfattas av alla federala, statliga och lokala lagar och föreskrifter. Gäller inte i länder eller områden som inte specifikt angivits ovan eller där det är förbjudet eller på annat sätt begränsat enligt lag. 11

12 2) UTLOTTNINGSPERIOD:Utlottningen är öppen mellan kl central amerikansk tid ("CT") 8 september 2015 och kl CT 12 oktober 2015 ("Utlottningsperiod"). Utlottningsperioden har fem röstningsperioder: Röstningsperiod 1: mellan kl CT i USA 8 september 2015 och kl CT 14 september Röstningsperiod 2: mellan kl CT i USA 15 september 2015 och kl CT 21 september Röstningsperiod 3: mellan kl CT i USA 22 september 2015 och kl CT 28 september Röstningsperiod 4: mellan kl CT i USA 29 september 2015 och kl CT 5 oktober. Röstningsperiod 5: mellan kl CT i USA 6 oktober 2015 och kl CT 12 oktober ) FÖR ATT DELTA: För att delta i utlottningen går du till webbplatsen för tävlingen på ("Tävlingswebbplatsen") och följer instruktionerna på skärmen för att rösta på en Egg TM -stol. Rösterna måste baseras på bedömningskriterier: Betydelse Kriterium Beskrivning av kriterier 50 % Skandinavisk En vacker, men ändå enkel och ren design, skapad designestetik för att komplettera formen och funktionen hos 25 % Modern och sofistikerad den ikoniska Egg TM -stolen. Kännetecknad av modern stil och tilltalande utseende, med förmåga att bevara sin relevans över tid. 25 % Flexibelt mönster Den anpassade designen ska kunna integreras i interiördesignen på Radisson Blu. Endast ett deltagande per person/e-postadress per röstningsperiod. Användning av automatiska anordningar för att delta i utlottningen är förbjudet. De friskrivna parterna tar inget ansvar för förlorade, sena eller feladresserade bidrag eller eventuella fel på datorer, internetuppkoppling, telefon eller tekniska felaktigheter som kan uppstå. Alla bidrag blir sponsorns egendom och kommer inte att returneras. Deltagare får inte registrera flera e-postadresser och deltagare får inte heller använda någon annan anordning eller strategi för att registrera sig flera gånger eller som flera personer. En deltagare som försöker delta med flera e-postadresser och flera identiteter eller som använder någon anordning eller strategi för att registrera sig eller tävla flera gånger kommer enligt sponsorns gottfinnande att diskvalificeras och förlorar eventuella priser som vunnits. Deltagare måste ha en giltig e-postadress. Sponsorn är inte ansvarig för inkorrekt eller felaktig information om deltagande, vare sig denna har orsakats av internetanvändare eller av någon utrustning eller programmering som har samband med eller används i utlottningen, eller av något tekniskt eller mänskligt fel som kan uppstå vid behandlingen av bidraget. Genom att delta samtycker deltagarna till dessa officiella regler, som är slutgiltiga och i alla avseenden bindande. 4) SLUMPMÄSSIG DRAGNING, VINSTCHANSER, PRISER: Inom 48 timmar efter att en röstningsperiod har avslutats kommer sponsorn eller sponsorns företrädare att slumpmässigt välja tio (10) vinnare bland alla behöriga deltagare vars bidrag erhållits under motsvarande röstningsperiod, vilket ger totalt femtio (50) vinnare under hela utlottningsperioden. Alla slumpmässiga dragningar kommer att ske under sponsorns överinseende, och dennes beslut är slutgiltiga. Chansen att vinna ett pris beror på antalet behöriga deltagare under varje röstningsperiod. Om så krävs måste en potentiell prisvinnare först korrekt, och utan hjälp av något slag, besvara en matematisk eller färdighetsprövande fråga. I det fall den potentiella prisvinnaren är oförmögen att korrekt besvara den färdighetsprövande frågan har sponsorn 12

13 rätten att slumpmässigt dra en annan behörig deltagare. Sponsorn ska helt och fullt friskrivas från och inte vara ansvarig för någon ersättning eller ansvarighet gällande detta. Priser: Varje vinnare erhåller en (1) elektronisk värdekupong som gäller för två (2) på varandera följande nätter i ett standarddubbelrum på ett Radisson Blu -hotell i hela världen (en "Ekupong"). Ungefärligt försäljningsvärde för varje pris är 250 US-dollar, eller motsvarigheten i lokal valuta för vinnare utanför USA.Totalt ungefärligt försäljningsvärde för alla priser är US-dollar eller motsvarigheten i lokal valuta för vinnare utanför USA. E-kupongen går ut 30 april På grund av skatterappporteringsskäl kan vinnaren vara tvungen att ge sponsorn ett giltigt socialförsäkrings-/personnummer eller ett skattenummer innan priset delas ut. Boende i Kanada kan riskera skatteflykt, och boende i Kanada är ansvariga för rapportering och betalning av eventuell inkomstskatt. Priserna kan inte bytas mot kontanter. Priset kan inte bytas ut, överföras eller tilldelas någon annan. Sponsorn förbehåller sig dock rätten att ersätta ett pris med ett pris av ett lika stort eller större värde. Alla federala, statliga och lokala skatter relaterade till ett pris, vare sig priset används i sin helhet eller delvis, är uteslutande prisvinnarnas ansvar och sponsorn kommer att följa alla skatterapporteringskrav. Alla andra utgifter som inte specificerats som del av prisbeskrivningen är uteslutande vinnarnas ansvar. 5) VINNARE: Vinnarna meddelas och bekräftas enligt följande: a) Prisvinnare: Prisvinnarna meddelas via e-post till den e-postadress som angavs vid registreringen för utlottningen. Priser som returneras eftersom de inte kunde levereras kommer att gå förlorade. Outkrävda priser kommer inte att delas ut. Potentiella vinnare måste identifiera sig och verifiera sin ålder. Om en potentiell vinnare befinns vara obehörig eller inte följer dessa officiella regler kommer den potentiella vinnaren att diskvalificeras. Om en meddelad vinnare är obehörig, förlorar priset eller avstår från priset kan en alternativ vinnare slumpmässigt väljas som prisvinnare om tid och omständigheter medger detta, även om den diskvalificerade potentiella vinnarens namn har annonserats offentligt. b) Publicitetsfriskrivning: Deltagare ger vidare sponsorn och friskrivna parter rätten att använda och publicera deras namn, stater och hemländer på nätet, i tryck och i andra medier i samband med utlottningen. Accepterande av ett pris ger sponsorn tillåtelse att använda vinnarens namn, fotografi, röst och/eller avbildning i reklam- och/eller kampanjsyfte i alla nu kända media och media som härefter uppfinns, utan territoriella eller tidsmässiga begränsningar och utan ersättning, meddelande, granskning, godkännande eller ytterligare ersättning, såvida detta inte förbjuds enligt lag. 6) YTTERLIGARE VILLKOR: Genom att delta samtycker deltagaren till att godkänna och följa de officiella reglerna för utlottningen och samtycker till att en eventuell tvist gällande genomförandet av utlottningen, regeltolkning eller pristilldelning ska avgöras av sponsorn, vars beslut är bindande och slutgiltigt. Genom att delta samtycker deltagaren till att kontaktas av sponsorn via den kontaktinformation som angivits i deltagarnes röst, i syfte att administrera utlottningen. Utlottningen styrs av lagarna i delstaten Minnesota i USA, och deltagaren samtycker till att eventuella tvister som härrör ur utlottningen är underställda den exklusiva jurisdiktionen och domstolarna i delstaten Minnesota i USA. Utlottningen omfattas av alla federala, statliga och lokala lagar och föreskrifter. Genom att delta samtycker deltagaren till att friskriva och hålla följande skadeslösa: Utlottningsparterna, Facebook, Inc., Twitter, Inc. och Instagram LLC, samt var och en av deras respektive samarbetspartners och dotterbolag, och var och en av deras respektive direktörer, chefer, anställda och ombud ("Friskrivna parter") från någon olyckshändelse, förlust eller personskada, inklusive död eller egendomsskada, som i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, beror på accepterandet, användningen eller missbruket av ett pris, deltagande i någon utlottningsrelaterad aktivitet eller deltagande i utlottningen. De 13

14 friskrivna parterna är inte ansvariga för några typografiska eller andra fel vid tryckningen av detta erbjudande, administrationen av utlottningen eller annonseringen av priser, inklusive sådana fel som kan ge en felaktig föreställning om att ett pris har vunnits. I det fall sponsorn hindras från att fortsätta med utlottningen, eller om integriteten och/eller genomförbarheten av utlottningen undermineras av någon händelse, inklusive men inte begränsat till, eldsvåda, översvämning, epidemi, jordbävning, explosion, arbetskonflikt eller strejk, Force Majeure eller fientliga handlingar, fel på satelliter eller utrustning, upplopp eller civila oroligheter, krig (vare sig det deklarerats eller ej), terroristhot eller -aktivitet, eller någon federal, statlig eller lokal regeringslag, order eller föreskrift, domstols - eller jurisdiktionsorder, eller någon annan orsak som rimligen inte ligger inom sponsorns kontroll (vardera en "Force Majeure-händelse"), har sponsorn rätt att efter eget gottfinnande förkorta, modifiera, ställa in, avbryta eller avsluta utlottningen utan meddelande eller ytterligare förpliktelser. Om sponsorn efter eget gottfinnande väljer att förkorta utlottningen som ett resultat av en Force Majeure-händelse förbehåller sig sponsorn rätten, men har ingen förpliktelse, att slumpmässigt välja en eller flera vinnare bland alla giltiga och behöriga bidrag som erhållits fram till till tidpunkten för en sådan Force Majeure-händelse. Sponsorn är inte ansvarig för någon ändring av deltagarnas e-postadress och/eller telefonnummer. Se sponsorns integritetspolicy som finns på för information om sponsorns policy gällande de personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen. Om du väljs ut som vinnare kommer din information att inkluderas i en offentligt tillgänglig vinnarlista. 7) FRISKRIVNING: Som ett villkor för deltagande samtycker deltagare till (och samtycker till att bekräfta detta i skrift): (a) att friskriva de friskrivna parterna från vilken som helst och all ersättningsskyldighet, förlust eller skada som uppkommit i samband med utdelning, mottagande, innehav och/eller missbruk av något pris, inklusive en resa relaterad till detta; (b) att deltagaren under inga omständigheter kommer att tillåtas erhålla ersättning - och deltagaren avstår härmed alla rättigheter till krav, vare sig de avser straffmässiga, oförutsedda, följdskador eller någon annan typ av skador - förutom för faktiska direktutlägg; (c) att alla tvister som härrör från eller har samband med utlottningen eller något utdelat pris ska lösas individuellt, utan att göra det till en gemensam process; och (d) att alla krav, domar och tilldelningar ska vara begränsade till faktiska direktutlägg, exklusive advokatkostnader och rättegångskostnader. 8) INTERNET: Om internetdelen av utlottningen av något skäl inte kan genomföras som planerat, däribland angrepp av datorvirus, programmeringsfel, manipulering, oauktoriserade ingrepp, bedrägeri, tekniska fel eller några andra orsaker utanför sponsorns kontroll, vilka förstör eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan eller det korrekta genomförandet av utlottningen, förbehåller sig sponsorn rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera varje individ som manipulerar deltagandeprocessen och att avbryta, avsluta, modifiera eller upphäva utlottningen. I sådant fall kommer sponsorn enligt eget gottfinnande att slumpmässigt välja en/flera vinnare bland behöriga, ej misstänkta bidrag som erhållits före händelsen som kräver sådant avslutande, upphävande eller avbrott. De friskrivna parterna tar inget ansvar för fel, underlåtenhet, avbrott, radering, defekter, förseningar vad gäller drift eller överföring, fel på kommunikationslinjer, stöld eller förstörelse eller ej auktoriserad åtkomst till eller ändring av bidrag. De friskrivna parterna är inte ansvariga för några problem eller tekniska felfunktioner hos något telefonnätverk eller -linjer, onlinesystem för datorer, servrar eller leverantörer, datorutrustning, programvara, fel på någon e-post eller något bidrag som inte mottags av sponsorn beroende på tekniska problem eller trafiköverbelastning på internet eller på någon webbplats, eller någon kombination av detta, inklusive olycksfall eller skada på deltagarens eller någon annan persons dator, relaterad till eller härrörande från deltagande eller nedladdning av material i utlottningen. VARNING! VARJE FÖRSÖK ATT AVSIKTLIGT SKADA NÅGON WEBBPLATS ELLER UNDERMINERA DET LEGITIMA GENOMFÖRANDET AV UTLOTTNINGEN KAN VARA ETT BROTT MOT STRATTRÄTTSLIGA OCH CIVILLAGAR. SKULLE ETT SÅDANT FÖRSÖK GÖRAS 14

15 FÖRBEHÅLLER SIG SPONSORN RÄTTEN ATT SÖKA SKADESTÅND I LAGENS FULLA UTSTRÄCKNING. Bidrag som skickats in via internet kommer att anses vara gjorda av den auktoriserade kontoinnehavaren för den e-postadress som angivits vid tidpunkten för deltagandet. "Auktoriserad kontoinnehavare" definieras som den fysiska person som har tilldelats en e-postadress av en leverantör för internetåtkomst, en leverantör av online-tjänster eller någon annan organisation (t.ex. företag, skola, institution etc.) som ansvarar för att tilldela e- postadresser för den domän som är kopplad till den angivna e-postadressen. 9) LISTA ÖVER VINNARE: Namnen på prisvinnarna kommer att annonseras online på tävlingswebbplatsen, på eller runt den 26 oktober Listan kommer att visas under minst trettio (30) dagar. 10) SPONSOR: Utlottningen sponsras av Radisson Hotels International, Inc., 701 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota 55305, USA. Utlottningen är på inget sätt sponsrad, godkänd, administrerad av eller kopplad till Facebook, Twitter eller Instagram. 11) ADMINISTRATÖR: Utlottningen administreras av DigitasLBi Denmark ApS. 15

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling )

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Villkor och bestämmelser för Sverige LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Genom att delta i tävlingen godtar och samtycker varje deltagare (enligt definitionen

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser:

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser: Deltagandevillkor Zalando SE (hädanefter "Zalando"), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, är ett tyskt företag registrerat vid tingsrätten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855B

Läs mer

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken "Delta".

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken Delta. OFFICIELLA REGLER 1. LIPIKAR FAMILJER-prorammet administreras av La Roche-Posay, en enhet inom L Oréal Sverige AB. Programmet är öppet för personer bosatta i Sverige och pågår från 01.10.2014 kl. 00:01

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen.

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. TÄVLINGSREGLER Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. Tävla så här: Besök tävlingssidan på http://www.disney.se

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Drive to Win: Officiella regler Inget köp eller någon form av betalning krävs för att vara med eller vinna.

Drive to Win: Officiella regler Inget köp eller någon form av betalning krävs för att vara med eller vinna. Drive to Win: Officiella regler Inget köp eller någon form av betalning krävs för att vara med eller vinna. Kampanjbeskrivning Young Livings kampanj Drive to Win ( Kampanjen ) sponsras av Young Living

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor EMEA Team Up Success Trip 2016 Regler och villkor Godkännande av Regler och villkor Du godkänner och accepterar att följa dessa Regler och villkor när du kvalificerar dig till 2016 års EMEA "Team Up" Success

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor 1. MÅL I fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? kan lag med ungdomar från EU svara på frågan Vad innebär vetenskap för dig? i bildformat.

Läs mer

TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE

TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE 18 augusti 2012-28 september 2012 Tävlingsregler App Cup Skåne A. Allmänt 1. Tävlingen App Cup Skåne arrangeras av Region Skåne, och startar den 18 augusti 2012. Under de första

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N

A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N Användaravtal för webbplatsen A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Kyäni, Inc. och dess dotterbolag (tillsammans Kyäni) ger tillgång till Kyänis webbplats på

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Du inleder detta Bidragsavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med hänsyn till Viacom International Media

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT Senast uppdaterad: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Detta Affiliate Agreement (hädanefter kallat Avtalet ) ingås av Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på ANVÄNDARVILLKOR 1. ALLMÄNT 1.1 Välkommen till Exam.net ( Tjänsten, Tjänsterna ) som tillhandahålls till dig ( Användaren, du eller dig ) av Teachiq AB med organisationsnummer 556538-9409 och adress Granparksstigen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Användarvillkor. LoungeKey Användarvillkor Från den 8 april 2016

Användarvillkor. LoungeKey Användarvillkor Från den 8 april 2016 LoungeKey Användarvillkor Från den 8 april 2016 Användarvillkor 1. LoungeKey är ett program som ger tillträde till flygplatslounger med hjälp av ett behörigt betalkort, lojalitetskort, elektroniskt pass

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK

ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK Detta abonnemangsavtal för Mobile RTK Signal Network ( avtal ) gäller mellan dig (användaren av John Deere Mobile RTK Signal Network) och parten som listas

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Sponsrad av Viacom International Media Networks, en del av Viacom International, Inc., och Plan International USA, Inc. DU BEHÖVER INTE KÖPA

Läs mer

EMEA Team Up Success Trip 2017 Regler och villkor

EMEA Team Up Success Trip 2017 Regler och villkor EMEA Team Up Success Trip 2017 Regler och villkor Godkännande av Regler och villkor Du godkänner och accepterar att följa dessa Regler och villkor när du kvalificerar dig till 2017 års EMEA "Team Up" Success

Läs mer

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar Rapport om myndigheters informationsförfrågningar juli december Apple tar skyddet av din information på största allvar och vi gör vårt yttersta för att erbjuda säkraste möjliga hårdvara, mjukvara och tjänster.

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Regler för tävlingen Resa för 0 kr

Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1 Allmänna föreskrifter Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1. Tävlingen arrangeras av Polish Baltic Shipping Co, som ligger på gatan Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, registrerat i nationella domstolsregistret

Läs mer