TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER"

Transkript

1 TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER INGET KÖP ELLER BETALNING AV NÅGOT SOM HELST SLAG KRÄVS FÖR DELTAGANDE ELLER VINST. ETT KÖP KOMMER INTE ATT ÖKA MÖJLIGHETEN ATT VINNA. GÄLLER INTE DÄR DET ÄR FÖRBJUDET. GENOM DELTAGANDE SAMTYCKER DELTAGAREN TILL ATT FÖLJA DESSA OFFICIELLA REGLER. 1. VILLKOR FÖR DELTAGANDE: Tävlingen Designa en egen Radisson Blu Egg TM -stol ("Tävlingen") är öppen för personer som uppnått myndig åldern i sitt hemland vid tiden för deltagandet i tävlingen. Tävlingen gäller inte och är inte öppen för personer som är bosatta i eller befinner sig i följande jurisdiktioner: Azerbajdzjan, Bahrain, Brasilien, Burma, Egypten, Etiopien, Förenade Arabemiraten, Gabon, Georgien, Iran, Jordanien, Kenya, Kuba, Kuwait, Libanon, Libyen, Mali, Moçambique, Nigeria, Nordkorea, Oman, Qatar, Quebec, Ruanda, Saudiarabien, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Syrien, Tunisien, Uzbekistan, Venezuela, Zambia och alla andra länder som är belagda med handelsförbud av USA:s regering eller som har angivits som ett "terroriststödjande land", eller länder som vid tiden för deltagandet inte finns med som ett alternativ på registreringssidan på tävlingswebbplatsen. Gäller inte i länder eller områden där tävlingen är förbjuden eller på annat sätt begränsad enligt lag. Anställda, entreprenörer, direktörer och chefer samt deras närmaste familje- och hushållsmedlemmar med koppling till Radisson Hotels International, Inc., ("Sponsor"), Rezidor Hotels, ApS Danmark, DigitasLBi Denmark ApS, Fritz Hansen A/S, Kvadrat A/S, Graven Images Limited och domarna (enligt definitionen häri), och samtliga av deras respektive moderbolag, dotterbolag och bolag i vilka de har intressen samt alla andra organ som är delaktiga i förvaltningen, utvecklingen, fullbordandet och genomförandet av tävlingen (tillsammans "Tävlingsparterna") är inte berättigade att delta i tävlingen. 2. TÄVLINGSPERIOD: Tävlingen är öppen mellan kl. 12:00:00 Central Time ("CT") i USA 1 september 2015 och kl CT 5 oktober 2015 ("Total tävlingsperiod"). Den totala tävlingsperioden har fem perioder (var och en är en "Tävlingsperiod"). Varje tävlingsperiod har en deltagandeperiod ("Deltagandeperiod") och en röstningsperiod ("Röstningsperiod"): Tävlingsperiod nummer 1: o Deltagandeperiod 1: mellan kl CT i USA 1 september 2015 och kl CT 7 september o Röstningsperiod 1: mellan kl CT i USA 8 september 2015 och kl CT 14 september Tävlingsperiod nummer 2: o Deltagandeperiod 2: mellan kl CT i USA 8 september 2015 och kl CT 14 september o Röstningsperiod 2: mellan kl CT i USA 15 september 2015 och kl CT 21 september Tävlingsperiod nummer 3: o Deltagandeperiod 3: mellan kl CT i USA 15 september 2015 och kl CT 21 september

2 o Röstningsperiod 3: mellan kl CT i USA 22 september 2015 och kl CT 28 september Tävlingsperiod nummer 4: o Deltagandeperiod 4: mellan kl CT i USA 22 september 2015 och kl CT 28 september, o Röstningsperiod 4: mellan kl CT i USA 29 september 2015 och kl CT 5 oktober. Tävlingsperiod nummer 5: o Deltagandeperiod 5: mellan kl CT i USA 29 september 2015 och kl CT 5 oktober o Röstningsperiod 5: mellan kl CT i USA 6 oktober 2015 och kl CT 12 oktober. 3. FÖR ATT DELTA I TÄVLINGEN: För att delta i tävlingen, gå till ("Tävlingswebbplatsen") och följ instruktionerna på skärmen för att skicka in en design för en Egg TM -stol (ett "Tävlingsbidrag"). Följande villkor gäller: Kreativ uppgift för tävlingsbidrag: Den kreativa uppgiften för tävlingsbidrag ("Kreativ uppgift") är att: o Granska designalternativen i konfigurationsinstrumentet på tävlingswebbplatsen ("Konfiguratorn"). Konfiguratorn tillhandahåller alternativ för designegenskaper som färg, färgmättnad, skala, mönster, rotation av mönster etc. Konfiguratorn tillhandahålls endast för användning i denna tävling och får inte användas för något annat syfte. o Använd konfiguratorn för att skapa en Egg TM -stol som du tror motsvarar bedömningskriterierna. o Registrera dig på tävlingswebbplatsen, eller logga in om du tidigare har registrerat dig på tävlingswebbplatsen. Du måste ange ditt namn, e-postadress och ett lösenord. Du ombeds att verifiera i vilket land du är bosatt och att bekräfta att du samtycker till att följa dessa officiella regler. o Skicka in ditt tävlingsbidrag. Bedömningskriterier för tävlingsbidrag: Bedömningskriterierna ("Bedömningskriterier") för tävlingsbidrag är som följer: Betydelse Kriterium Beskrivning 50 % Skandinavisk En vacker, men ändå enkel och ren design, skapad designestetik för att framhäva formen och funktionen hos den 25 % Modern och sofistikerad ikoniska Egg TM -stolen. Kännetecknad av modern stil och tilltalande utseende, med förmåga att bevara sin relevans över tid. 25 % Flexibelt mönster Den anpassade designen ska kunna integreras i interiördesignen på Radisson Blu. Tekniska krav för tävlingsbidrag: Tävlingsbidrag får endast använda element från konfiguratorn. 2

3 Riktlinjer och restriktioner för tävlingsbidrag o o o o o o Alla tävlingsbidrag måste erhållas under den totala tävlingsperioden och i inget fall senare än kl CT 13 oktober Personen som laddar upp tävlingsbidraget kommer att anses vara vara tävlingsdeltagaren ("Tävlingsdeltagare"). Om flera personer använder samma e- postkonto och deltar i tävlingen, och en tvist därefter uppstår gällande tävlingsdeltagarens identitet, kommer den auktoriserade kontoinnehavaren för e- postkontot vid inlämningstidpunkten att anses vara tävlingsdeltagaren. "Auktoriserad kontoinnehavare" definieras som den fysiska person som har tilldelats en e-postadress av en leverantör för internetåtkomst, en leverantör av onlinetjänster eller någon annan organisation som ansvarar för att tilldela e-postadresser eller den domän som är kopplad till den angivna e-postadressen. Fler än en person kan samarbeta om ett tävlingsbidrag, men en person måste identifieras som tävlingsdeltagare. Varken sponsorn eller någon av tävlingsparterna kan hållas ansvariga för tvister som uppstår mellan samarbetande deltagare under eller i samband med tävlingen. Varje tävlingsdeltagare har rätt till ett tävlingsbidrag för varje tävlingsperiod, och maximalt fem tävlingsbidrag under den totala tävlingsperioden. Varje tävlingsbidrag: måste vara ett originalbidrag som tävlingsdeltagaren framställt för denna tävling; måste följa dessa officiella regler och tävlingswebbplatsens villkor för användning; får inte ha lämnats in eller ha vunnit tidigare tävlingar eller priser; får inte ha publicerats tidigare i några media; får inte inkräkta på någon parts intellektuella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärke eller rätt till namn och bild, eller andra rättigheter; måste vara lämplig för visning och publicering i hela världen; får inte innehålla oanständigt, kränkande eller pornografiskt material eller innehålla nedsättande påståenden eller meddelanden (inklusive, men inte begränsat till, ord, bilder eller symboler som allmänt anses kränkande för individer av en viss ras, etnisk tillhörighet, religion, kön, yrkesgrupp, åldersgrupp, sexuell inriktning eller socioekonomisk eller annan grupp); får inte stödja någon form av hat eller hatgrupp; får inte inkludera hot mot någon person, plats, företag, grupp eller världsfreden, inkräkta på integritet eller andra rättigheter för någon person, företag eller enhet, eller bryta mot gällande lagar och föreskrifter; får inte innehålla eller referera till några andra varumärken, logotyper eller symboler för hotellprodukter, andra än hotell med varumärket Radisson och Radisson Blu ; får inte avbilda och får inte i sig själv utgöra ett lagbrott; får inte förmedla meddelanden eller bilder som inte stämmer med de positiva bilder och/eller den goodwill med vilken sponsorn vill associeras; får inte innehålla verk med upphovsrätt (andra än sådana som ägs av tävlingsdeltagaren och/eller som tillhandahålls av sponsorn i konfiguratorn); och får inte föreställa kända byggnader eller annan arkitektur eller kända konstverk, eftersom många av dessa skyddas av upphovsrätten. Sponsorn förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller inte låta tävlingsbidrag gå till omröstning i någon region där det inte skulle överensstämma med gällande lag eller föreskrifter, och om tävlingsbidraget inte kan ändras enligt ovanstående, enligt sponsorns rimliga åsikt. 3

4 o Om det enligt sponsorns mening är nödvändigt eller lämpligt att göra mindre, inte avgörande, ändringar av ett tävlingsbidrag som i övrigt följer reglerna, för att det ska motsvara specifikationerna eller villkoren för publicering (eller lokala juridiska krav i något tillämpligt område) kan sponsorn enligt eget gottfinnande välja att göra det, eller be den aktuella tävlingsdeltagaren att göra det. Om sponsorn ber tävlingsdeltagaren att göra dessa ändringar och tävlingsdeltagaren väljer att inte göra dessa ändringar, kan tävlingsbidraget diskvalificeras enligt sponsorns eget gottfinnande. Tävlingsbidrag som inte följer dessa officiella regler eller som på annat sätt innehåller förbjudet eller olämpligt innehåll enligt sponsorns eget gottfinnande, kommer att diskvalificeras. Sponsorn fäller det slutliga avgörandet gällande vilka tävlingsbidrag som tillåts delta i tävlingen och som kan komma ifråga för ett pris. Tävlingsbidrag kan då och då under den totala tävlingsperioden komma att visas på tävlingswebbplatsen och/eller på sponsorns sidor på sociala medier och i andra kanaler, enligt sponsorns eget gottfinnande. Att väljas ut som visat tävlingsbidrag är inte relaterat till bedömningskriterierna och garanterar inte att bidraget väljs ut som finalist. Om tävlingsdeltagarens faktiska, tillskrivna eller publicerade uppförande är olagligt, eller om tävlingsdeltagaren har dömts för ett brott, eller enligt sponsorns eget gottfinnande på annat sätt är allvarligt kränkande, eller bryter mot allmänt erkända standarder för uppförande, eller på annat sätt leder till att sponsorn rimligen antar eller kommer till slutsatsen att offentlig koppling till tävlingsdeltagaren leder till att sponsorn utsätts för förlöjliganden, förakt, tvister, generande omständigheter eller skandal kan sponsorn, enligt eget gottfinnande, diskvalificera tävlingsdeltagaren och tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag kommer inte längre att delta i tävlingen. Genom att lämna in ett tävlingsbidrag ger tävlingsdeltagaren oåterkalleligt sponsorn och dennes ombud, i den utsträckning som är tillåten enligt lagen, den villkorslösa och varaktiga rätten att annonsera, skapa avhängiga verk av, visa, sända ut, publicera, använda, anpassa, editera, översätta, dubba och/eller modifiera sådant tävlingsbidrag på alla sätt, i alla medier, i hela världen, för alla syften, utan begränsningar och utan att meddela dig eller ta hänsyn till dig. Tävlingsdeltagaren samtycker till att friskriva sponsorn och tävlingsparterna och att hålla dem skadeslösa gällande anspråk på att kommersiellt, reklam-, eller presentationsmaterial eller webbinnehåll eller annat material som därefter producerats, presenterats och/eller iordningställts av eller för sponsorns räkning inkräktar på tävlingsdeltagarens rättigheter till innehållet i tävlingsbidraget. Tävlingsdeltagaren förstår och samtycker till att sponsorns användning av material som utvecklats oberoende, vilket i materiellt hänseende är liknande eller identiskt med tävlingsbidraget eller vilket innefattar egenskaper eller element som är liknande eller identiska med dem i tävlingsbidraget, inte kräver att sponsorn förhandlar med tävlingsdeltagaren, och att det inte heller ger tävlingsdeltagaren rätt till kompensation av något som helst slag. Tävlingsdeltagaren förstår och bekräftar att inget häri ska hindra sponsorn från att använda något material i tävlingsbidraget eller som liknar tävlingsbidraget och att man inte har någon förpliktelse mot tävlingsdeltagaren, inklusive, men inte begränsat till, om sponsorn har eller har fastställt att denne har en oberoende juridisk rättighet att använda sådant annat material, inklusive utan begränsning, eftersom sådana egenskaper eller element inte var nya eller innovativa, eller inte var tävlingsdeltagaren originalverk, eller var skapade eller kan hädanefter skapas oberoende av, eller lämnas till, sponsorn. Tävlingsdeltagaren inser att andra tävlingsdeltagare kan ha använt idéer och/eller koncept som kan vara liknande den idé eller det koncept som inkluderades i tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag. Tävlingsdeltagaren förstår och samtycker till att han/hon inte ska ha något krav gentemot någon annan tävlingsdeltagare eller sponsorn till följd av någon sådan likhet, och att han/hon inte har rätt till någon ersättning på grund av någon sådan likhet. 4. FÖR ATT RÖSTA PÅ EN DESIGN: För att rösta på ett tävlingsbidrag, gå till tävlingswebbplatsen och följ instruktionerna på skärmen. Röster måste baseras på 4

5 bedömningskriterierna i regel nr 3. Max en (1) röst per person/e-postadress per röstningsperiod. Användning av automatiska anordningar för att rösta i denna tävling är förbjudet. Röstande får inte registrera flera e-postadresser eller använda någon annan anordning eller strategi för att registrera sig flera gånger eller som flera personer. En röstande som försöker rösta med flera e-postadresser och flera identiteter eller som använder någon anordning eller strategi för att registrera sig eller rösta flera gånger kommer att diskvalificeras. Tävlingsdeltagare är förbjudna att erhålla röster på något bedrägligt eller olämpligt sätt, inklusive, men inte begränsat till, att erbjuda priser eller andra incitament till domare eller allmänheten, betala en tredje parts tjänst för att rösta eller för att skaffa röster för tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag, eller samarbeta med andra personer eller grupper för att utbyta röster. Sponsorn förbehåller sig rätten att ogitigförklara alla sådana röster och att diskvalificera tävlingsdeltagaren från tävlingen. Deltagande i utlottningen: Om du är bosatt i Belgien, Colombia, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Indien, Kanada (med undantag gör Quebec), Japan, Kina, Luxemburg, Nederlänerna, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Taiwan, Tyskland, Storbritannien, Venezuela eller Österrike, någon av de 50 delstaterna i USA eller Washington D.C. kommer din röst automatiskt att ge dig en lott i utlottningen kopplad till tävlingen Designa din egen Radisson Blu Egg TM -stol ("Utlottningen"). Se utlottningens officiella regler för detaljerad information. 5. VAL AV VINNANDE TÄVLINGSBIDRAG: Finalister: Femton (15) finalister (var och en är en "Finalist") kommer att väljas under den totala tävlingsperioden. Tre finalister kommer att väljas under varje tävlingsperiod enligt följande: o Under varje tävlingsperiod: En domare utsedd av sponsorn (en "Domare") väljer ett tävlingsbidrag bland alla tävlingsbidrag under den aktuella tävlingsperioden, baserat på bedömningskriterierna som beskrevs ovan under regel nr 3 ("Domarens potentiella finalistbidrag") och Besökare på tävlingswebbplatsen kan rösta på ett tävlingsbidrag bland alla tävlingsbidrag under den aktuella tävlingsperioden, baserat på bedömningskriterierna som beskrevs i regel nr 3 och i enlighet med röstningsbegränsningarna i regel nr 4 ("Allmänhetens potentiella finalistbidrag"). Domarens potentiella finalistbidrag och de två av allmänhetens potentiella finalistbidrag som fått mest röster är "Potentiella finalistbidrag". o I slutet av varje röstningsperiod: Sponsorn meddelar de tävlingsdeltagare som lämnat in ett potentiellt finalistbidrag. Meddelandet kommer att innehålla de friskrivningar som beskrivs i regel nr 8. Tävlingsdeltagare som återsänder friskrivningarna till sponsorn inom fyrtioåtta (48) timmar efter meddelandet kommer att anses vara "Finalister" och deras tävlingsbidrag är "Finalisttävlingsbidrag". Om en tävlingsdeltagare inte återsänder friskrivningarna kommer deltagarens potentiella finalistbidrag anses vara ogiltigt och domarens nästa potentiella finalistbidrag eller allmänhetens potentiella finalistbidrag med näst flest röster kommer att anses som ett potentiellt finalistbidrag. o Sponsorn kommer att publicera finalisterna och finalistbidragen på tävlingswebbplatsen. Förstapristagare: Under veckan som infaller den 13 oktober 2015 väljer domarna ut ett finalistbidrag baserat på bedömningskriterierna som beskrivs i regel nr 3. Bidraget utses till det vinnande tävlingsbidraget ("Vinnande tävlingsbidrag"), och tävlingsdeltagaren som lämnade in det vinnande tävlingsbidraget vinner förstapriset ("Förstapristagaren"). 5

6 Förstapristagaren kommer att meddelas via e-post, och det vinnande tävlingsbidraget och förstapristagaren kommer att offentliggöras under eller före veckan som infaller den 26 oktober Tillverkning av fåtölj: Finalister och Förstapristagare bekräftar och samtycker till att sponsorn kan tillverka och i Radisson Blu -hotell i hela världen placera Egg TM -stolar baserade på finalistbidrag eller på det vinnande tävlingsbidraget. Detta sker enligt sponsorns eget gottfinnande och utan ytterligare hänsynstagande eller ersättning till finalister eller förstapristagare. 6. INFORMATION OM PRISER: Femton finalistpriser: Varje finalist erhåller (i) en Egg TM -stol i miniatyr baserad på sitt tävlingsbidrag ("Ministol") och (ii) en elektroniskt värdekupong som gäller för två på varandra följande nätter i ett standarddubbelrum på valfritt Radisson Blu-hotell världen över (en "Ekupong") (Ministol och E-kupong är "finalistpriset"). E-kupongen går ut den 30 april Ungefärligt kommersiellt värde ("UKV") för varje Finalistpris är US$ 831, eller motsvarigheten i lokal valuta för vinnare utanför USA. Totalt UKV för alla Finalistpriser är US$ ,0 eller motsvarigheten i lokal valuta för vinnare utanför USA. Faktiskt värde på Finalistpriserna varierar beroende på fluktuationer i hotellpriserna. En eventuell skillnad mellan UKV och faktiskt värde utbetalas inte. Ett förstapris: Förstapristagaren erhåller (i) finalistpriset, (ii) en Egg TM -stol i full storlek baserad på vinnarens tävlingsbidrag ("Stolen") och (iii) en resa för förstapristagaren och en gäst till tävlingens avtäckningsceremoni på Radisson Blu Royal Hotel, Copenhagen ("Hotellet"), planerat till veckan som infaller den 16 november "Resan", finalistpriset, stolen och resan är "Förstapriset") och kan efter eget gottfinnande ändras av sponsorn. Förstaprisets totala ungefärliga värde är US-dollar eller motsvarigheten i lokal valuta för vinnare utanför USA. Det faktiska värdet varierar beroende på resans utgångspunkt och fluktuationer i hotellpriserna. En eventuell skillnad mellan ungefärligt försäljningsvärde och faktiskt värde utbetalas inte. Resan innefattar flygbiljetter för två personer, tre nätter i Room 606 på hotellet, frukost varje morgon, en middag på Alberto K, utnämning till förstapristagare på evenemanget och en exklusiv rundtur i Republic of Fritz Hansen. Följande resevillkor gäller för alla resor som övervägs enligt dessa officiella regler: Flygplats, flygbolag, biljetter och/eller hotellinkvartering för resepriset väljs av sponsorn. Endast i den utsträckning som detta krävs av gällande lag kommer resan att innefatta ett dagligt traktamente på 50 US-dollar per person och dag. Alla måltider, avgifter och andra utlägg i samband med resan och som inte särskilt nämns i dessa regler är förstapristagarens eget ansvar. Alla resor måste genomföras på de datum som anges av sponsorn, resan kommer annars att gå förlorad. Förstapristagaren och hans/hennes gäst måste ha samma färdväg. Varje förstapristagares gäst måste ha uppnått myndighetsåldern i det land där han eller hon bor. Gäster kommer också att ombes att fylla i och underteckna en ansvarsfriskrivning före resans början. Förstapristagarens och/eller gästens deltagande i någon eller alla aktiviteter i samband med resan är frivilligt. I det fall förstapristagaren och/eller gästen väljer att inte delta i någon eller alla planerade aktiviteter under resan, kommer förstapristagaren inte att erhålla någon ersättning istället för dessa. Förstapristagaren och gästen måste ha alla nödvändiga identifikations- och/eller resedokument (t.ex. giltigt körkort, pass, visum etc.) som krävs för resan, och får inte ha några begränsningar i sina resemöjligheter, inklusive rätten att besöka destinationslandet eller något annat land som besöks under resan. När förstapristagarens gäst har bestämts får han/hon inte ersättas, såvida inte sponsorns gett sitt godkännande. Återbetalning/överföring av flygbiljetterna är inte möjligt. Biljetterna kan inte heller uppgraderas och berättigar inte till flygmil i bonusprogram. Alla flygbiljetter omfattas av variationer i flygtrafik, 6

7 trafikstopp och ändringar av scheman eller rutter. Om, enligt sponsorns bedömning, en flygresa inte krävs på grund av förstapristagarens närhet till Fritz Hansen, kommer marktransport att ersätta flygresan enligt sponsorns eget och absoluta gottfinnande. Skillnaden i värde kommer inte att utbetalas till förstapristagaren. Sponsorn är inte ansvarig för eventuella avbokningar, förseningar, längre färdvägar eller ersättning eller för någon handling eller underlåtenhet från flygbolag, hotell, researrangörer, transportbolag, pristillverkare eller andra personer som tillhandahåller tjänster eller inkvartering i samband med förstapriset. Sponsorn är inte ansvarig om resan hindras genom regeringsbeslut eller beslut av andra flygtrafik- eller flygplatsmyndigheter. Ytterligare detaljer om prisutdelning och reseinformation kommer att meddelas förstapristagaren vid tidpunkten då priset meddelas. Förstapristagaren och hans/hennes gäst är också ansvariga för att teckna reseförsäkring (och alla andra typer av försäkringar) enligt eget val, och bekräftar härmed att sponsorn inte har tecknat och inte kommer att teckna reseförsäkring eller någon annan typ av försäkring. Förlorade, stulna eller skadade flygbiljetter, resekuponger eller certifikat kommer inte att ersättas eller bytas ut. Om förstapristagaren av något skäl inte har möjlighet att delta i resan, inklusive om förstapristagaren inte har möjlighet att erhålla ett resevisum, förlorar förstapristagaren resedelen av förstapriset och ingen motsvarighet i kontanter kommer att betalas ut. I den mån som värdet på finalistpriserna eller förstapriset begränsas av gällande lag kommer finalisterna eller förstapristagaren, i förekommande fall, att tilldelas det värde för sitt pris som tillåts enligt lagen. Mellanskillnaden kommer att doneras till en välgörenhetsorganistaion enligt överenskommelse mellan sponsorn och aktuell finalist eller förstapristagare. Sponsorn gör inga utfästelser eller garantier om var/när/om en eller flera Egg TM -stolar baserade på det vinnande tävlingsbidraget kommer att tillverkas eller distribueras. ODDSEN ATT VINNA BEROR PÅ DOMARNAS BESLUT OCH RESULTATET AV DEN OFFENTLIGA OMRÖSTNINGEN. HÖGSTA TOTALA UNGEFÄRLIGA FÖRSÄLJNINGSVÄRDET FÖR ALLA PRISER I TÄVLINGEN ÄR: US-dollar eller motsvarigheten i lokal valuta för vinnare utanför USA. 7. ALLMÄNNA VILLKOR: Tävlingsdeltagare samtycker till att sponsorn ensam har rätten att besluta i alla frågor och tvister som härrör från tävlingen och att sponsorns samtliga beslut är slutgiltiga och inte möjliga att ifrågasätta eller överklaga. Tävlingsdeltagare samtycker till att, i den största utsträckning som lagen medger, friskriva, ersätta och hålla följande skadeslösa: Sponsorn, tävlingsparterna, Facebook, Inc., Twitter, Inc. och Instagram LLC, liksom samtliga av deras respektive moderbolag, dotterbolag och bolag i vilka de har intressen samt alla deras respektive anställda, chefer, direktörer, representanter, entreprenörer, reklambyråer, sponsorer och agenter (tillsammans de "Friskrivna parterna") från allt ansvar, alla förluster, skador, kostnader eller krav härrörande från deltagande i tävlingen, och från accepterandet, användningen eller missbruket av ett pris, inklusive, men inte begränsat till, publicering av ett tävlingsbidrag, och från deras deltagande i eventuella prisrelaterade aktiviteter. Förutom där det är förbjudet enligt lag är finalister och förstapristagare själva ansvariga för eventuell beskattning av sina respektive priser. Finalister och förstapristagare som är bosatta i USA kommer att erhålla formuläret IRS Form 1099 avseende det beskattningsbara värdet på sitt pris. Utbyte av priset erbjuds inte, såvida inte sponsorn efter eget gottfinnande finner detta lämpligt. Priser kan inte överlåtas. Outkrävda priser kommer att förbli outdelade eller att hanteras på annat lagenligt sätt. Om ett pris, eller en del därav, av något skäl inte kan utdelas, förbehåller sig sponsorn rätten att ersätta priset med ett annat pris av lika stort eller större värde. Vidare förbehåller sig sponsor rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera varje individ som bedöms ha (a) manipulerat eller försökt att manipulera bidrags- eller röstningsprocessen eller administrationen av tävlingen eller någon av sponsorns eller tävlingens webbplatser; (b) brutit mot dessa officiella regler; (c) brutit mot villkoren för tjänsterna på tävlingswebbplatsen, användarvillkoren och/eller tillämpliga allmänna regler och riktlinjer; (d) uppfört sig på ett osportsligt eller störande sätt, eller haft avsikt att förarga, smäda, hota 7

8 eller störa någon annan person eller (e) deltagit i bedrägeri, oärlighet eller illegal aktivitet; (f) avsiktligt försökt att skada, förstöra eller på annat sätt underminera det legitima genomförandet av tävlingen och/eller sponsorns affärsaktiviteter, inklusive, men utan begränsning till lurendrejeri, hackning, bedrägeri och/eller andra oärliga handlingar, inklusive, men inte begränsat till användning av automatiserade deltagande- eller röstningsprogram och/eller anordningar; (g) deltagit i att ändra tävlingens resultat och/eller (h) givit falsk eller vilseledande information till sponsorn eller tävlingsparterna. Sponsorn kan, i maximalt tillåten laglig utsträckning, vidta åtgärder mot en individ som deltar i ovan nämnda handlingar eller som handlar på ett sätt som äventyrar tävlingens integritet. Naturen och omfattningen på sådana åtgärder ska beslutas av sponsorn efter eget och absolut gottfinnande, och kan innefatta diskvalificering eller förlust av privilegier att delta i några andra av sponsorns tävlingar. Tävlingen styrs av lagen i delstaten Minnesota i USA. Alla krav som på något sätt hänför sig till tävlingen eller till något tävlingsbidrag måste lösas i de federala eller statliga domstolarna som i Hennepin County, State of Minnesota, USA. I den utsträckning som lagen medger avstår parterna från alla rättigheter till rättegång i någon fråga eller process som rests i samband med dessa officiella regler, inklusive och utan begränsning till tävlingen. I den utsträckning som lagen medger ska en tvist eller ett krav som härrör från eller som relaterar till dessa officiella regler och/eller tävlingen avgöras individuellt, och ska inte slås samman med något krav eller någon tvist gällande någon annan part. Tvisten eller kraven skall behandlas i Hennepin County, State of Minnesota, USA. Lagarna i det land där en deltagare är bosatt kan ge deltagaren rätt att lägga fram krav inför domstolar i detta land och kan stipulera att vissa lagar i detta land även skall tillämpas på denna tävling. Om något villkor i dessa officiella regler eller tillämpningen av sådana villkor på en person eller en omständighet förklaras vara ogiltigt, omöjligt att genomdriva eller ej tillämpligt, ska ett sådant beslut inte innebära att återstoden av dessa officiella regler ogiltigförklaras eller upphävs. Det är parternas avsikt och överenskommelse att dessa officiella regler ska anses som ändrade genom att modifiera ett sådant villkor i den utsträckning som krävs för att göra det giltigt, lagligt och genomdrivningsbart medan dess avsikt bevaras, eller om en sådan modifiering inte är möjlig, genom att ersätta med ett annat villkor som är giltigt, lagligt och genomdrivningsbart, så att sponsorns avsikt kan genomföras. Se sponsorns integritetspolicy som finns på för information om sponsorns policy gällande de personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen. I det fall det föreligger en konflikt mellan dessa officiella regler och integritetspolicyn gäller de officiella reglerna. JURIDISK VARNING: VARJE FÖRSÖK AV EN INDIVID, VARE SIG DET ÄR EN TÄVLINGSDELTAGARE ELLER EJ, ATT MED AVSIKT SKADA, FÖRSTÖRA, MANIPULERA ELLER VANDALISERA TÄVLINGSWEBBPLATSEN ELLER ATT STÖRA GENOMFÖRANDET AV TÄVLINGEN ÄR ETT BROTT MOT STRAFFRÄTTSLIG OCH CIVILLAG. SPONSORN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT SÖKA SKADESTÅND OCH ATT VIDTA ALLA TILL BUDS STÅENDE ÅTGÄRDER MOT NÅGON SÅDAN INDIVID TILL LAGENS FULLA OMFATTNING. 8. FINALISTMEDDELANDE: Finalister meddelas via e-post på eller omkring de datum som anges ovan. Det krävs att finalisterna fyller i, undertecknar och återsänder en försäkran om behörighet (eller, för personer legalt bosatta i Kanada, en överensstämmelsedeklaration), en friskrivning från ansvar, och, där lagen tillåter, godkännande av publicering (kollektivt "friskrivningar"). Förutom där detta förbjuds av lagen ger varje finalist tillåtelse (och samtycker till att bekräfta denna tillåtelse i skrift om så krävs) för sponsorn och de som agerar på dennes auktoritet att använda hans/hennes namn, fotografi, röst och/eller avbild för reklam- och/eller publicitetssyften i alla nu kända medier eller som hädanefter uppfinns, utan territoriella eller tidsmässiga begränsningar och utan ersättning. Förstapristagaren kan behöva underteckna ytterligare friskrivningar, enligt sponsorns beslut. I den utsträckning som lagen medger och enligt beslut av sponsorn efter dennes eget gottfinnande förbehåller sig sponsorn rätten att ombe en potentiell förstapristagare att undergå en konfidentiell bakgrundskontroll för att bekräfta behörighet och hjälpa till att säkerställa att användning 8

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Sponsrad av Viacom International Media Networks, en del av Viacom International, Inc., och Plan International USA, Inc. DU BEHÖVER INTE KÖPA

Läs mer

Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige)

Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Denna tävling är ogiltig i de fall den är förbjuden eller begränsad genom lag. Rätt att delta i Freescale Technology Forum

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

XANGO. Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE

XANGO. Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE XANGO Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE Gäller från den 17 mars 2009 1 Policyer & Procedurer Dessa Policyer & Procedurer gäller per det datum som visas ovan och styr det sätt på

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. ADOBE Licensavtal för persondatorprogramvara 1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Nu Skin. Policy och procedurer Europa, Mellanöstern och Afrika

Nu Skin. Policy och procedurer Europa, Mellanöstern och Afrika Nu Skin Policy och procedurer EMEA Europa, Mellanöstern och Afrika i Innehållsförteckning Innehållsförteckning... ii Kapitel 1 - Ditt distributörskap... 1 1 Att bli distributör... 1 1.1 Ansöka om att bli

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer