PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011"

Transkript

1 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor (benämns i detta avtal individuellt eller i grupp som "Virtuell valuta") och vilken som helst av våra produkter och tjänster genom vilken du kan köpa eller använda Virtuell valuta ("Play4free-speltjänster"). Om du är bosatt i USA, Kanada eller Japan gäller avtalet mellan dig och Electronic Arts Inc. Om du är bosatt i något annat land gäller avtalet mellan dig och EA Swiss Sàrl. Nedan finner du kontaktinformation för Electronic Arts Inc. och EA Swiss Sàrl. I detta avtal innebär termen "du" kunden; och termerna "EA", "vi", "oss" och "vår" innebär antingen Electronic Arts Inc. eller EA Swiss Sàrl, beroende på vilket som gäller för dig. Detta avtal är ett tillägg till EA:s servicevillkor. EA:s servicevillkor hittar du längst ner på alla EA:s webbsidor och genom att skriva in "terms.ea.com" i adressfältet i din webbläsare. Skriv ut kopior av dessa dokument när du köper virtuell valuta. Om EA:s servicevillkor och detta avtal inte stämmer överens är det detta avtal som utgör regelverket för ditt köp och din användning av Virtuell valuta. Genom att kryssa för rutan "Jag har läst och godkänner EA:s avtal för digitala tjänster" godkänner du att din användning av Virtuell valuta, Play4free-speltjänster och allt relaterat innehåll omfattas av detta avtal. 2. Ändrade villkor. Vi kan komma att ändra detta avtal när som helst och ändringarna gäller alla efterföljande köp av Virtuell valuta och efterföljande åtkomst till innehåll som du får genom att använda Virtuell valuta. När vi ändrar i detta avtal ändrar vi även datumet "senast uppdaterat" ovan. Varje gång du köper Virtuell valuta går du med på att granska detta avtal. Om du inte godkänner ändringarna ska du sluta använda Play4free-speltjänster. 3. Kontoregistrering. Om någon av Play4free-speltjänsterna kräver att du öppnar ett konto (ett "Play4free-spelkonto") måste du fullföra registreringsprocessen genom att ange aktuell, fullständig och precis information (inklusive din e-postadress) enligt registreringsformuläret. Du kanske också ombes att välja ett lösenord och ett användarnamn. Du kan inte välja ett användarnamn som används av någon annan, som är vulgärt eller på annat sätt stötande (enligt vår definition), som innehåller ett registrerat varumärke eller annat som ägs av någon annan, eller som på annat sätt strider mot detta avtal eller EA:s servicevillkor. Du är ensamt ansvarig för att ditt lösenord och konto förblir konfidentiella. Dessutom är du helt ansvarig för alla aktiviteter på ditt konto. Du går med på att omedelbart meddela oss om obehörig användning eller stöld av ditt konto eller annat brott mot säkerheten (och att samla in ordentligt dokumenterade bevis om detta krävs av oss). Vi är inte ansvariga för eventuella förluster som ett resultat av att någon annan använder ditt lösenord eller konto, med eller utan din vetskap. Däremot är du ansvarig för eventuella förluster för EA eller annan part om någon annan använder ditt konto eller lösenord. Du får aldrig använda någon annans konto. När Play4free-speltjänster använder kontosystemet från ett socialt nätverk (som Facebook eller

2 MySpace) är du ansvarig för att behålla sekretessen kring ditt lösenord och konto för det sociala nätverket och är fullt ansvarig för alla aktiviteter på ditt konto. 4. Licens för Virtuell valuta. Virtuell valuta kan köpas via Play4free-speltjänster. Vi kan också komma att dela ut Virtuell valuta i samband med kampanjer och turneringar. När du köper Virtuell valuta går du med på att betala skatt som EA pålägger ditt köp. Genom att köpa eller på annat sätt erhålla Virtuell valuta enligt ovan får du en begränsad licens för åtkomst till det innehåll som vi uttryckligen gör tillgängligt som en del av Play4free-speltjänsterna ("Play4free-spelinnehåll"). Virtuell valuta har inte något penningvärde och ersätter inte valuta eller egendom av något slag. Virtuell valuta kan endast lösas in mot Play4free-spelinnehåll. Virtuell valuta kan inte säljas eller överföras och kan inte växlas in mot kontanter eller andra varor eller tjänster förutom Play4free-spelinnehåll. Virtuell valuta är inte återbetalningsbar. Du har inte rätt till ersättning för Virtuell valuta som inte använts. 5. Villkor för Virtuell valuta. Perioden för din licens för Virtuell valuta startar när du förvärvar Virtuell valuta och, enligt detta avtal, avslutas två år efter inköps- eller erhållningsdatum (enligt omständigheterna och för varje enskilt köp eller förvärv) eller på dagen då din åtkomst till Play4free-speltjänsterna avslutas eller spärras enligt detta avtal. 6. Köpprocess. För att köpa Virtuell valuta, (i) följ instruktionerna för Play4freetjänsterna på motsvarande ##webbsida (ii) och logga in på ditt Play4free-spelkonto om det krävs (eller skapa ett Play4free-konto om nödvändigt); (iii) ange din faktureringsinformation; och (iv) bekräfta informationen om vad du köper och att du har läst och accepterar EA:s avtal för digitala tjänster. Om du bestämmer dig för att köpa en abonnemangsbaserad Play4freespeltjänst bekräftar du att all information som du anger är sann och precis (inklusive, utan begränsning, din faktureringsinformation som kontokortsnummer och utgångsdatum), och att du går med på att betala alla abonnemangsavgifter som du förpliktigar dig till inklusive gällande skatt. 7. Prissättning. Priset som du betalar ("Priset") är det pris som anges på den aktuella webbplatsen för Play4free-speltjänster. Om du är bosatt i Europa inkluderar Priset gällande moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priset och specifikationerna som visas i samband med Play4free-speltjänsterna. Om priset eller specifikationen som anges på den aktuella webbplatsen för Play4free-speltjänster är inkorrekt när du gör en beställning för produkter eller tjänster och du kontaktar oss för att informera oss om denna inkorrekta information kommer vi att: (i) ge dig korrekt pris eller specifikation; och (ii) be dig bekräfta att du vill köpa produkterna eller tjänsterna till rätt pris eller specifikation. Om det är tillämpligt kommer vi också att ange en giltighetstid för erbjudandet eller priset. Om du väljer att inte genomföra köpet till det korrigerade priset eller produktspecifikationen kommer vi att till fullo återbetala eventuella pengar du redan har betalat. 8. Betalning. Du kan betala för Virtuell valuta antingen med kontokort eller med andra typer av betalningstjänster (som PayPal, Trialpay, Paymo och PayByCash) som vi anger på aktuell webbplats. Om du betalar för Virtuell valuta med kontokort måste du ange din kontokortsinformation när du gör din beställning. Vi ger inte tillgång till några produkter eller - 2 -

3 tjänster förrän din kontokortsleverantör eller motsvarande har godkänt köpet. Om du väljer att använda tjänster från en alternativ fakturerings- och betalningsleverantör kommer transaktionen att lyda under den tredje partens villkor, vilka är tillgängliga på denna parts webbplats. Du kan behöva skapa ett konto hos den alternativa leverantören och förse den leverantören med information om ditt bankkonto eller ditt kredit- eller betalkort. Kostnader i samband med tillgång till Play4free-speltjänsterna beror på din internetleverantör. Se villkoren från din internetleverantör. 9. Fullgörande av kontraktet. Virtuell valuta blir tillgänglig för dig så snart du har fullgjort ditt köp. Om du är bosatt i EU och du köper en produkt eller tjänst från EA har du rätt att ångra ditt köp inom fjorton kalenderdagar, med start dagen efter köpdatum ("Ångerperiod"). Observera att du förlorar ångerrätten om du har börjat använda tjänsten innan ångerperioden är slut. Observera att om du köper Virtuell valuta från oss går ångerrätten förlorad, då tjänsten påbörjas omedelbart efter att köpet är fullgjort. Detta avtal ger inga rättigheter eller ersättningsmöjligheter till någon annan person än parterna i detta avtal. Du kan också ha ytterligare rättigheter under tillämplig lagstiftning. 10. Användning och upphörande av Virtuell valuta. Under perioden för denna licens har du rätt att lösa in Virtuell valuta för valt Play4free-spelinnehåll. Vi garanterar inte att något föremål som erbjuds som en del av Play4free-speltjänster kommer att vara tillgängliga alltid eller vid en viss tidpunkt. Vi garanterar inte att vi kommer att fortsätta erbjuda specifika föremål under en specifik tidsperiod. Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera vårt Play4free-spelinnehåll utan att meddela dig. Om du inte har använt din Virtuella valuta under tjugofyra (24) månader eller mer och ditt konto innehåller Virtuell valuta kommer din Virtuella valuta att förfalla och ditt konto kan stängas på grund av inaktivitet. När du eller vi enligt nedan har löst in Virtuell valuta mot Play4free-spelinnehåll kan detta innehåll inte returneras, växlas ut eller ersättas mot Virtuell valuta eller kontanter, eller andra varor eller tjänster. 11. Play4free spelinnehåll. När du erhåller Play4free-spelinnehåll får du en begränsad licens för att använda Play4free spelinnehåll för personligt, icke-kommersiellt bruk med alla specificerade tillåtna Play4free-speltjänster som vi identifierar då och då. EA reserverar alla rättigheter, alla titlar och intressen i Play4free-spelinnehåll och alla tillhörande copyright, varumärken och andra immateriella äganderättigheter däri. Denna licens är begränsad till EA:s immaterialrättsliga egendom i Play4free-spelinnehåll och inbegriper inte några andra rättigheter till andra patent eller immateriell egendom. Du får inte ta bort, ändra eller dölja identifiering, copyright eller andra meddelanden om immaterialrättslig egendom i Play4free-spelinnehåll. 12. Tillgänglighet för Virtuell valuta. Virtuell valuta kan endast användas av personer med hemvist i länder där tillgång och användning av Play4free-speltjänster är tillåtet. Virtuell valuta kan endast köpas eller erhållas från EA, dvs från våra webbsidor eller på annat auktoriserat sätt. EA förbehåller sig rätten att avslå din begäran att köpa och/eller erhålla Virtuell valuta, och att begränsa eller blockera förfrågan om köp eller erhållande av Virtuell valuta av vilket skäl som helst

4 13. Upphävande och avstängning. Vi kan upphäva eller stänga av din tillgång till Virtuell valuta, Play4free-speltjänster eller ditt EA-konto, på egen begäran och utan föregående meddelande, om (a) du inte handlar i enlighet med detta avtal eller EA:s servicevillkor; eller (b) om vi på annat sätt misstänker bedrägeri eller missbruk av Play4free-speltjänster och/eller Virtuell valuta, eller annan illegal aktivitet i samband med ett konto som registrerats eller använts av dig. 14. Avslutande av tjänster. Du godkänner att EA kan komma att sluta tillgängliggöra Virtuell valuta och Play4free-speltjänster när som helst, utan några förpliktelser gentemot dig. Om vi slutar att underhålla Play4free-speltjänster kommer vi att meddela dig minst trettio (30) dagar i förväg genom att publicera det på Field Code Changed 15. Ansvarsfriskrivning. PLAY4FREE-SPELTJÄNSTER ERBJUDS I BEFINTLIGT SKICK. EA GER INGEN GARANTI VAD DET GÄLLER PLAY4FREE-SPELTJÄNSTER, PLAY4FREE-SPELINNEHÅLL ELLER VIRTUELL VALUTA. EA FRISKRIVER SIG, SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNINGAR IMPLICERADE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ANPASSNING FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, TITEL OCH ICKEÖVERTRÄDELSE. EA GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONALITETEN ELLER ANVÄNDNING AV PLAY4FREE-SPELTJÄNSTER, KONTON ELLER STÖDSYSTEM OCH WEBBPLATSER (SAMMANTAGET, "EA SERVICES") KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FRI FRÅN FEL, ATT DEFEKTER I EA:S TJÄNSTER KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT EA-TJÄNSTER ELLER SERVRARNA SOM GÖR DESSA EA-TJÄNSTER TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA OMSTÄNDIGHETER ELLER KOMPONENTER. I VISSA DOMVÄRJOR TILLÅTS INTE BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VARFÖR OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UTESLUTNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. 16. Begränsat ansvar. EA HAR INGET ANSVAR, OAVSETT OM DET ÄR BASERAT I DETTA KONTRAKT, KRÄNKNING, NEGLIGERING, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING DIREKT, INDIREKT, OAVSIKTLIG, KONSEKVENTIELL, SPECIELL, STRAFFRÄTTSLIG SKADA) SOM PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR SIG UR FUNKTIONALITETEN ELLER ANVÄNDNINGEN (ELLER MISSLYCKAD FUNKTION ELLER HANTERING) AV EA-TJÄNSTER, VIRTUELL VALUTA, ELLER PLAY4FREE-SPELINNEHÅLL ÄVEN OM EA HAR INFORMERATS UTTRYCKLIGEN OM SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN EA:S SAMMANLAGDA ANSVAR UNDER DETTA AVTAL ÖVERSKRIDA DEN SUMMA SOM DU FAKTISKT BETALAT FÖR VIRTUELL VALUTA. OAKTAT OVANNÄMNDA, FINNS INGET I DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR SOM BEGRÄNSAR EA:S ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR BEDRÄGLIGT OSANNA UPPGIFTER, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR SOM ORSAKAS AV EA:S FÖRSUMLIGHET, ELLER NÅGOT ANNAT ANSVAR I SÅDAN UTSTRÄCKNING DÄR SÅDANT ANSVAR INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. I VISSA DOMVÄRJOR TILLÅTS INTE BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VARFÖR OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UTESLUTNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. 17. Förbehållna rättigheter. EA reserverar rättigheten att vidta alla nödvändiga rättsliga och tekniska åtgärder, inklusive rättsliga utvägar och straffrättsliga påföljder, om detta - 4 -

5 avtal eller EA:s servicevillkor. Om vi misslyckas i att genomdriva detta avtal eller om EA:s servicevillkor innebär inte det en uppsägning av EA:s rättigheter. 18. Elektroniskt kontrakt. Du bekräftar och godkänner att du genom att klicka på knappen "köp" (eller liknande) när du lägger ordern, också lämnar ett rättsligt bindande bud. Du samtycker till: (i) användning av elektroniska kommunikationer för att ingå avtal och lägga order hos oss och (ii) elektronisk leverans av meddelanden, principer och transaktionsinformation som du initierat eller genomfört online. Du har rätt att dra tillbaka detta samtycke, men om du gör det kan vi avbryta din tillgång till Play4Free-speltjänster. Om du inte samtycker till att få meddelanden elektroniskt måste du sluta använda Play4freespeltjänster. Så länge du lägger order hos oss online, är du införstådd med och samtycker till att du ska ha tillgång till nödvändig programvara och maskinvara för att kunna få elektronisk information från oss, gällande transaktioner som du initierat eller genomfört online. Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA EA Swiss Sarl, Place du Molard 8, 1204, Geneva, Switzerland

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise FÖLJANDE VILLKOR ( VILLKOREN ) UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN SYMANTEC CORPORATION OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG ( SYMANTEC ) OCH DIG OCH REGLERAR

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde 1. Dessa allmänna villkor reglerar användningen av allt innehåll och alla tjänster som tillhandahålls av operatören på sajten (nedan även kallad GameTwist-sajten,

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015 Volume Licensing Villkor för Onlinetjänster 1 April 2015 Onlinetjänstvillkor för Microsofts volymlicensieringsavtal (svenska, april 2015) 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 TIDIGARE VERSIONER... 3 FÖRTYDLIGANDEN

Läs mer

SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL

SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL Blivande ANGO -distributör, Grattis! Du håller just på att ge dig ut på en fantastisk resa som ANGO-distributör. Detta företag kan skryta med att ha världens bästa distributörer;

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer