Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00"

Transkript

1 Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: Fikon Design

2 Studentens ABC L ä r a r u t b i l d n i n g e n läsåret 2008/09 1

3 Studentens ABC är en handbok med kortfattad information om allt från adress till utbildningsplan praktisk information som du kommer att ha nytta av under hela din utbildningstid. 2

4 Adress A Postadress: Malmö högskola, Lärarutbildningen, Malmö Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö Telefon: (Malmö högskolas växel) Adressändring Om du byter adress ska du lämna uppgifterna till: Studerandeexpeditionen, rum C 223, E-post: Studentkåren Malmö, kårexpeditionen i Kårhuset, Norra Neptunigatan 5, E-post: Biblioteket. Gå till och klicka på mitt bibliotekskonto för att ändra dina uppgifter. Ambassadör Vill du vara med och marknadsföra Lärarutbildningen och samtidigt få vana att prata inför andra? Som studentambassadör finns du med på mässor och skolbesök och ger din bild av hur det är att vara student på Lärarutbildningen. Du erbjuds en kortare utbildning och förutom erfarenheten får du också betalt för din insats. Genom projektet Skugga en student kan du också bli guide för en dag för den som är nyfiken på studier på Lärarutbildningen. Kontakta Studentcentrum, Ingela Wiese, tel E-post Antagning I Malmö högskolas antagningsordning hittar du de regler som gäller vid antagning till högskolan. Läs mer på B Bibliotek och IT Orkanenbiblioteket sträcker sig över hela femte våningen i Orkanen. Här finns framför allt litteratur inom pedagogik, samhällsvetenskap, konst, kultur och kommunikation, men det finns också skönlitteratur och filmer. Orkanenbiblioteket är mötesplats och arbetsplats för tusentals studenter på högskolan. Här kan du studera enskilt eller i grupp, i tystnad eller i sorl, vid de fasta datorerna eller vid din egen bärbara (trådlöst nätverk finns i hela huset). Här finns också skanners, cd-brännare, kopiatorer och datorer med program för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Bibliotek och IT erbjuder kurser och handledning i informationssökning samt olika datorkurser. Bibliotekets öppettider under terminstid: måndag-torsdag kl. 9-20, fredag 9-17, lördag När Orkanenbiblioteket är stängt kan du lämna dina böcker i automaten på gatuplan i Orkanen, vid hörnet Nordenskiöldsgatan/Jacob Bagges gata. Har du datorfrågor kan du vända dig till helpdesken i Orkanenbiblioteket eller till helpdesken på plan 1 (E121). I E121 kan du även låna IT-utrustning. Helpdeskens öppettider under terminstid: måndagtorsdag 9-20, fredag 9-17, lördag På Orkanenbiblioteket finns också högskolans studieverkstad Läs mer på 3

5 Blanketter Blanketter för ansökan om studieuppehåll, byte av studiespår med mera hittar du på klicka på Blanketter. Bostäder Annonsera i dagspressen eller på Malmö högskolas webbplats, läs bostadsanslag på stan. Sätten är många när du letar bostad i Malmö med omnejd. På Malmö högskolas studentsida på webben hittar du tips för bostadsletandet, länkar till fastighetsbolag i Malmö och kan själv annonsera efter bostad. Läs mer på under rubriken Anslagstavla. C Cykel Cykelställ finns längs med Nordenskiöldsgatan. Om du väljer att parkera din cykel vid centralstationen bör du ställa den i cykelparkeringen eller cykelställen där. Risken är annars att den forslas bort av Gatukontoret. D Datorer På lärarutbildningen finns allmänna utrymmen med datorer som du kan använda för informationssökning, e-post med mera. Det finns datorer i biblioteket och i olika salar som du kan få tillgång till med passerkort. ] Se även Bibliotek och IT Datoridentitet När du börjar på Lärarutbildningen är det viktigt att du så snart som möjligt hämtar ut din datoridentitet. Du hämtar den i helpdesk på Orkanenbiblioteket eller på Bibliotek och IT plan 1. Du behöver din datoridentitet för att använda de datorer som finns tillgängliga på Malmö högskola. Datoridentiteten ger dig tillgång till en egen e-postadress, högskolans nätverk och en hemkatalog på en server där du kan spara dina dokument. Hemkatalogen kan du även nå via din dator hemifrån. Datorsupport helpdesk Om du stöter på problem vänder du dig i första hand till helpdesken ( , e-post Läs mer på under rubriken IT-support/Helpdesk. För dig som vill underlätta dina studier och höja din datorkompetens erbjuder Studentdatorutbildningen ett tiotal kortkurser om datorstöd. Läs mer på Drivhuset Drivhuset Vill du dra igång ett projekt eller starta ett företag kan du kontakta Drivhuset. Drivhuset är en gratis resurs för alla studenter vid Malmö högskola och arbetar för att inspirera och stödja entreprenörskap. Läs mer på 4

6 Dyslexi ] Se Funktionshinder. E-postadresser E När du börjar på högskolan får du en datoridentitet som ger dig tillgång till egen e-postadress, högskolans nätverk och en egen hemkatalog på 250 Mb. All kommunikation från högskolan sker via e-post. Det kan vara kursinformation, sidoämnesinformation eller annat. Ta därför för vana att läsa din e-post ofta. ] Se även Bibliotek och IT samt Datorsupport Examen Se utbildningsplanen för respektive utbildning. Utbildningsplaner hittar du på Examensbevis När utbildningen är avslutad och rapporterad ska du ansöka om examensbevis. Du ansöker på en särskild blankett som du hittar på Läs också Rättigheter och skyldigheter på under rubriken Student. F FunktionsNEDSÄTTNING/DYSLEXI Malmö högskola ska erbjuda alla studenter möjlighet att studera på lika villkor i en bra arbetsmiljö. Studenter med funktionshinder, vilket ska styrkas via intyg, erbjuds kompensatoriskt stöd i studiesituationen utifrån sina individuella behov. För ansökan om individuellt stöd tag kontakt med samordnaren för studenter med funktionshinder: Ingrid Ademar, Studentcentrum, Norra Neptunigatan 1, telefon , e-post Studenter som påbörjat sina studier vid Malmö högskola och misstänker att de har dyslexi men saknar ett giltigt intyg kan ta kontakt med dyslexipedagog Elna Johansson för en begränsad utredning. Elna Johansson finns på Studentcentrum och nås säkrast via e-post Läs mer om det individuella stödet på Malmö högskola erbjuder även stöd för funktionshindrade i högsklans bibliotek. Bland annat finns det IT- baserade läs- och skrivhjälpmedel samt en studieverkstad som alla studenter kan ta hjälp av i sitt studiearbete. Det finns också möjlighet att låna talböcker. Läs mer på ] Se även Likabehandling och Rättigheter och skyldigheter. 5

7 6

8 Försäkring Tänk på att försäkra dig och ditt hem. Många försäkringsbolag har studentförsäkringar. Från och med den 1 juli 2000 är studenter vid universitet och högskolor försäkrade under studietiden och under direkt färd mellan bostaden och högskolan/partnerskola eller där du gör din praktik. Försäkringen täcker endast personskador. Läs mer på under rubriken Juridiska frågor, Försäkringar. I Internationella studier Vill du läsa utomlands eller se världen via Lärarutbildningen? Lärarutbildningen är en del av det globala samhället och kontakterna med andra länder ökar hela tiden. Det sker genom utlandsstudier, gästföreläsningar, internationella kurser vid lärarutbildningen, kontaktresor, studieresor, studerandepraktik utomlands, deltagande i konferenser, medverkan i internationella projekt med mera. Läs mer under rubriken Utbildning på Vill du veta mer, kontakta: Annika Landberg, internationell handläggare Tel , e-post: Bo Lundahl, internationell koordinator Tel , e-post: It s learning It s learning är Malmö högskolas nya plattform (LMS) för nätutbildning. Verktyget erbjuder kurswebbplatser för alla utbildningar i högskolans regi och projektplatser för studenter och anställda. ] Se även Datoridentitet och Datorsupport. K Kartor Var ligger Lärarutbildningen? Kartor över Lärarutbildningen och Malmö högskola hittar du under rubriken Om Malmö högskola på Det finns också en husguide för Lärarutbildningens hus Orkanen. Den hittar du på Kommunikationer Orkanen ligger en kort promenad från Malmö Centralstation. För att åka buss till Orkanen kan du välja linje 2 mot Västra hamnen eller linje 3 (ringlinje) via Västra hamnen alternativt linje 32 mot Ön eller linje 35 mot Östra hamnen. För mer information om kollektivtrafiken se Skånetrafikens hemsida Orkanen ligger på Nordenskiöldsgatan 10. Kurslitteratur Uppgifter om kurslitteratur finns i respektive kursplan. Kurslitteratur kan du få tag på en mängd olika sätt. Du kan låna på biblioteket, köpa nytt eller begagnat. Kurslitteratur och kompendier kan köpas vid KFS bokhandel på Studentcentrum, Bassänggatan 2. Läs mer på 7

9 Kursplaner I kursplanen kan du läsa om syfte och innehåll, kursens arbetsformer, lärandemål och examination. Här hittar du också den litteraturlista som gäller för din kurs. Kursplaner hittar du på Du kan också söka efter kurser och program på kurskod (tex. LU4006) Kåravgift I Sverige finns något som kallas kårobligatorium (SFS 1983:18). Det innebär att alla som studerar vid en högskola/universitet är medlem i den studentkår som finns vid lärosätet. Först efter att du har registrerat dig hos din studentkår och betalt din kåravgift registreras dina poäng. Kåravgiften används till studentkårens huvuduppgifter inte till fest och underhållning. En till två veckor efter att du betalt din kåravgift får du Studentkortet i brevlådan. Kårhuset På Norra Neptunigatan 5 ligger Kårhuset. Här hittar du Studentkåren Malmös reception, där du bland annat kan köpa billiga träningskort och biobiljetter. Här sitter också kårföreningar, kårstyrelse och kårens kansli. Dessutom finns i n f o r u m och m a h n e g e n här. i n f o r u m är kårens forum för informationsarbete, som ger dig som student möjlighet att vid sidan av studierna utvecklas och få praktisk erfarenhet av medial och grafisk produktion. m a h n e g e n är kårens arena för arrangemang och fest, där kreativitet och glädje är lika viktigt som professionalism och resultat. I kommunens gamla festlokaler (Kajplats 305) ligger nu studentpuben och arrangemangsalen. 8

10 Ladok ] Se Studiemeritförteckning Likabehandling Alla studenter på Malmö högskola ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Läs mer om Malmö högskolas åtgärdsplan utifrån lagen om likabehandling av studenter på under rubriken Rättigheter och skyldigheter. ] Se även Funktionshinder och Rättigheter och skyldigheter. Lärarutbildningen Lärarutbildningen är Malmö högskolas största område. Hösten 2008 läser ca 7000 studenter vid Lärarutbildningen. Vid Lärarutbildningen i Malmö är all utbildning, forskning och fortbildning fördelad på sex enheter: Individ och samhälle (IS), Idrottsvetenskap (IDV), Barn-ungasamhälle (BUS), Natur-miljö-samhälle (NMS), Kultur-språk-medier (KSM) samt Skolutveckling och ledarskap (SOL). På Lärarutbildningen utbildar vi också rektorer, speciallärare, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Du som siktar mot att arbeta som ledare inom idrott, friskvård, skolidrott eller fritidssektorn kan läsa idrottseller fritidsvetenskap. Därutöver ges ett stort antal fristående kurser. Läs mer om Lärarutbildningen på M Malmö Länkar om Malmö hittar du på under rubriken Student (klicka på Länkar om Malmö och Köpenhamn). Malmö stads information hittar du på Malmö högskola Malmö högskola driver 90 utbildningsprogram och 500 kurser. De flesta av våra utbildningar är professionsinriktade och vi har ett omfattande samarbete med det övriga samhället. Inte minst inom vår flervetenskapliga forskning. Ett särskilt fokus ligger på skola, hälsa och välfärd, samt samtidsstudier av idrott, medier, migration och miljö. Vi vill ta ett socialt ansvar genom breddad rekrytering, kritisk granskning av kunskapssamhället och globaliseringens konsekvenser. Malmö högskola har studenter och är landets åttonde största lärosäte. Läs mer på Mat På entréplanet i Lärarutbildningens hus Orkanen ligger restaurangen Nordenskiöld 10. Menyn hittar du på För dig som tar med egen mat finns pausrum med möjlighet till att värma mat i rum C 202 och rum C

11 N Näktergalen I Mentorsverksamheten Näktergalen skapas möten mellan skolbarn och högskolestudenter. Detta innebär att du som student har möjlighet att, under sju månader, vara mentor åt ett barn i åldern 8 12 år. Sedan 1997 har 800 studenter varit mentorer i Mentorsprojektet Näktergalen. Som mentor träffar du ditt barn en gång i veckan, ca två tre timmar. Ni träffas utanför skoltid, från oktober till maj. Ni bestämmer tillsammans vad ni ska göra och när ni ska träffas. Utifrån bådas intressen kan ni tillsammans ta del av vad Malmö har att erbjuda, t ex kultur, sport, natur och nöjen. För detta får du kronor, ett arbetsintyg och mycket roligt tillsammans med ett barn! Läs mer på O Orkanenbiblioteket ] Se Bibliotek och IT. P Parkering Lärarutbildningen har ingen egen parkeringsplats. I Lärarutbildningens källarplan och på gator i området finns allmänna parkeringsplatser mot avgift. Passerkort Du behöver ett passerkort för att komma in i Lärarutbildningens lokaler. Passerkort kan du få vid utbildningsstarten i Atriet (foajén) där det finns två fotostationer, ingång direkt från Nordenskiöldsgatan. Vi finns där under ca två veckor, därefter får du vända dig till E121. Passerkortet aktiveras först när du är registrerad på din utbildning. Närmare information om passerkort kan lämnas av Bengt Stridh Påverkan ] Se Studentrepresentanter och Studentkåren Malmö. R Reception På entréplan, rum D 121 finns reception som bemannas av Malmö högskolas växelpersonal. Telefonnummer till Malmö högskolas växel är Registrering För att få följa en kurs som du är antagen till måste du registrera dig. Från och med termin 2 hittar programstudenter blanketten på www. mah.se/lut/student. Se även informationen i det välkomstbrev du får när du antas till Lärarutbildningen. 10

12 Rättigheter och skyldigheter För att du ska kunna vara delaktig i din utbildning måste du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har. I studenternas rättighetsoch skyldighetslista kan du läsa om omtentamen, regler och åtgärder vid fusk, sexuella trakasserier med mera. Läs mer på ] Se även Likabehandling. S Schema Det första schemat delas ut vid kursstarten (gäller endast nyantagna). Det kan inte lämnas ut tidigare eftersom det är först efter registreringen som gruppindelningar kan göras. Sedan kommer du att hitta ditt schema fyra veckor innan kursstart på Sjukanmälan Om du blir sjuk behöver du inte göra någon sjukanmälan till lärarutbildningen. Endast vid en längre tids sjukdom gör du en sjukanmälan till studerandeexpeditionen. Information om hur sjukskrivning påverkar ditt studiemedel finns på Språkverkstad Språkverkstaden finns i Orkanenbiblioteket. Studenter är välkomna till Språkverkstaden för att få stöd i sin språkliga utveckling. Läs mer om språkverkstadens verksamhet på Stipendier Ansökningstider för stipendier på Lärarutbildningen är 1 15 april och 1 15 oktober. Läs mer på under rubriken Studiemedel och stipendier. Läs även om andra stipendier på under rubriken Student. Studentcentrum Här finns bland annat den centrala studie- och yrkesvägledningen, antagningsavdelning, examensavdelning, studieadministration, studenthälsan och internationella sekretariatet. Adress: Bassänggatan 2. Studentkortet En till två veckor efter att du betalt din kåravgift får du ett studentkort hemskickat. Detta kort fungerar som ett kvitto på att du betalt din kåravgift och är studerande. Till studentkortet är rabatter knutna, till exempel hos SAS och SJ. För mer information om rabatter gå in på Studentmenyn Vid Malmö högskola finns en hel meny av aktiviteter som fungerar utvecklande och stödjande för dig under din studietid. Här finner du bland annat aktiviteter som stresshantering, föreläsningar i studieteknik, våga tala-kurs, karriärgrupper, samtalsgrupper och mycket mer. Läs mer om studentmenyn på under rubriken Student, Studentservice. 11

13 Studerandeexpedition Till Lärarutbildningens studerandeexpedition kan du vända dig med alla typer av frågor som rör din utbildning. Här kan du beställa intyg, hämta vissa blanketter och få information om vart du vänder dig i olika frågor. Tänk på att meddela din adressändring till studerandeexpeditionen. Studerandeexpeditionen finns i rum C223. E-post: Telefon: Telefontid månfre Öppettider: mån-tors , fre Studenthälsan Som student på Malmö högskola har du tillgång till studenthälsovård via Studenthälsan. Hos oss finner du kuratorer och sjuksköterska som alla har stor kunskap om studenters livssituation. Vi erbjuder stöd och hjälp i form av grupper, kurser och enskilda samtal. Du kan till exempel kontakta oss för stöd och rådgivning kring stress, oro i samband med studiestart, studieavbrott eller studieuppehåll, prestationsångest, livsstilsfrågor så som alkohol, kost eller motion och mycket mer. Tveka inte att ta kontakt. Studenthälsan finns på Studentcentrum, Bassänggatan 2, vån 2. Du kan läsa mer om studenthälsans verksamhet på: Aktuellt kurs-/grupputbud hittar du i Studentmenyn: ] Se även Funktionshinder. 12

14 Studentkåren Malmö Studentkåren är studenternas röst gentemot högskolan och dess främsta uppgifter är att bevaka utbildningarnas kvalitet, att förbättra studenternas allmänna situation samt att företräda enskilda studenter. Studentkårens arvoderade är dina studentombud, till dem kan du vända dig om du får problem eller bekymmer i eller utanför dina studier. Det behöver inte vara direkt studierelaterat, i uppdraget ingår även fritid och hälsa. Dina studentombud möter du på uppropen, på ditt område eller på Kårens dag. Läs mer om studentkåren och dess verksamhet på ] Se även Studentrepresentanter, Kårhuset och Studentkortet. Studentrepresentanter Studenter från alla program väljer representanter, som sedan för medstudenternas talan på olika former av inflytanderåd (så kallade studentråd eller kvalitetsråd). Vid dessa möten diskuteras utbildningen och utbildningskvaliteten tillsammans med studentrepresentanter från andra antagningsomgångar, lärarrepresentanter och programansvariga. Inflytanderåden gör det möjligt att direkt påverka och förändra utbildningen medan den genomförs, utan att man som student behöver föra sin egen talan. Vill du veta mer om dessa råd och representantsystemet, kontakta din program- eller kursansvarige eller studentombudet på ditt område. 13

15 Studentombud ] Se Studentkåren Malmö Studentkårsutskott Studentkåren Malmö har flera olika organ där man kan engagera sig i form av olika utskott och föreningar. Ta kontakt med ditt lokala studentombud för mer information. Studentpräst och pastor Studentprästerna finns till för dig som är student på högskola och universitet i Malmö för enskilda samtal om livsfrågor, identitet, relationer, tro, studier och mycket mera. Vi har absolut tystnadsplikt och tar även emot bikt. Läs mer på under rubriken Studentservice. Studieavbrott och studieuppehåll Om du har frågor och funderingar kring studieavbrott eller studieuppehåll vänder du dig till ledningen på den enhet du tillhör eller studievägledarna på lärarutbildningen. Blanketter hittar du på under rubriken Blanketter. Studiemedel För studier på universitet, högskola eller kvalificerad yrkesutbildning är det med få undantag studiemedel som gäller. Läs mer om studiemedel på Studiemeritförteckning Studiemeritförteckningen är ett utdrag ur Ladok där ditt studieresultat (dina poäng och betyg) framgår. Du kan själv se dina studieresultat i Ladok via webben på lpw.mah.se. För att kunna logga in krävs datoridentitet och lösenord. Studievägledare Du som är student vid Lärarutbildningen eller funderar på att söka till någon av våra utbildningar är välkommen till Lärarutbildningens studievägledare. Vi kan hjälpa dig med bland annat studievägledning, information om behörighet, val av sidoämnen och studieuppehåll. Vi finns på Lärarutbildningen, Nordenskiöldsgatan 10. (rum C330, C331, C332) Telefonservice: , måndag till torsdag E-postadress: Drop in under terminstid: måndag till onsdag finns vi på våning 3 i rum C330, C331, C332 i Orkanen Enskilt samtal: Via telefon eller e-post kan du boka tid för vägledande samtal. 14

16 Telefonnummer T Malmö högskolas växel når du på telefonnummer På finns även en sökfunktion där du kan söka efter personalens direktanknytningar. Tentamen Du måste kunna visa upp giltig fotolegitimations vid tentamenstillfället. Fler exempel på regler kring tentamen kan du läsa mer om på under Dokument Terminstider Hösttermin 1 september januari 2009 Vårtermin 19 januari juni 2009 U Utbildningsplan I utbildningsplanen kan du läsa om utbildningens uppbyggnad och innehåll. Här kan du också se vilka föreskrifter som gäller för din utbildning. Utbildningsplaner hittar du på 15

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Adresser Besöksadressen till Hälsa och samhälle är Universitetssjukhuset MAS, ingång 49. Postadressen är Malmö högskola,

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

FADDER HANDBOK OMTÄNKSAMHET ÖPPENHET NYTÄNKANDE #HISINTRO15

FADDER HANDBOK OMTÄNKSAMHET ÖPPENHET NYTÄNKANDE #HISINTRO15 015 FADDER HANDBOK OMTÄNKSAMHET ÖPPENHET NYTÄNKANDE #HISINTRO15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR DIG SOM FADDER Att vara fadder...4 Obligatoriska tillfällen...5 Kontakt Högskolans introgrupp...6 Studentkåren...7

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1 Studera med funktionsnedsättning En guide för studenter 2 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter Välkommen till Stockholms

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLANS I GÖTEBORG STUDENTKÅR

HANDELSHÖGSKOLANS I GÖTEBORG STUDENTKÅR Student guiden 12 13 HANDELSHÖGSKOLANS I GÖTEBORG STUDENTKÅR 1 Campusnära bostäder bo där du studerar Ställ dig i kö när du är 17 år 1 000 Mb bredband, 2 000 lägenheter Ansök nu! V Studentbostäder rg.

Läs mer

Checklista för din första vecka Välkommen till Malmö!

Checklista för din första vecka Välkommen till Malmö! Checklista för din första vecka Välkommen till Malmö! - en överlevnadsguide till dig som är ny student Så hittar du bostad i Malmö INSPARK 2015 INNEHÅLL Krönika från ordförande och vice ordförande...3

Läs mer

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15 NYCKELVIKSSKOLAN Viktig information till studerande Läsåret 2014-15 1 Hej och välkommen till Nyckelviksskolan! Här kommer ett häfte med information till dig inför skolstarten. Vi har samlat ihop sådant

Läs mer

Trygghet. Samlad information om studiesociala. Studentkårs medlemmar

Trygghet. Samlad information om studiesociala. Studentkårs medlemmar Trygghet Årgång 2014Chalma Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten 1

Läs mer

2008/2009. Du försvinner inte i mängden

2008/2009. Du försvinner inte i mängden 2008/2009 Du försvinner inte i mängden HÖGSKOLAN KOMMUNERNA STUDENTKÅRERNA TELEFONNUMMER PRODUKTIONSGRUPP Birgitta Svensson (Projektledare Högskolan Dalarna), Cecilia Weinacht (Högskolan Dalarna), Emma

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Från breddad rekrytering till breddat deltagande - en analys av hur

Läs mer

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill.

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. En utbildning förändrar dig och ditt sätt att tänka. Det gör också alla de människor du träffar. Du får nya infallsvinklar,

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad Välkommen till Komvux Malmö Pauli 2 Välkommen till Komvux Malmö Pauli Hos oss kan du bl.a. läsa in gymnasieexamen och komplettera med ämnen

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan INNEHÅLL Våra utbildningar 2 Praktisk information Information från biblioteket Information från kurator Information från studie- och yrkesvägledare 3-4 5 6 7 Lagen

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare

MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare STUDERANDEHANDBOK FÖRSÄLJNINGSAKADEMIEN Säljare och marknadsförare B2B MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare RISKHANTERINGSAKADEMIEN

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer