Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Personal... 1 Reception Campus Telge... 3 Akademiexpedition i Eskilstuna och Västerås... 3 Lärare... 3 Inriktningsansvarig... 3 Registering... 3 Omregistrering... 3 Användar-ID och E-postadress... 4 Passerkort... 4 MDH-kort... 4 Studentportal... 4 Blackboard... 4 Helpdesk... 4 Utskrift skrivare... 5 Schema... 5 Studievägledning... 5 Studieplanering... 6 Stöd för studenter med funktionshinder... 6 Studera utomlands... 7 VFU-plats... 7 KLOK kurs i studieteknik... 7 Studieteknikprogrammmet... 7 Utbildningsplan och kursplan... 7 Studenthälsan... 8 Studieavbrott och studieuppehåll... 8 Studentkår, studentförening och studentrepresentation... 8 Studentombudsmannen... 8 Lokaler och grupprum... 9 Biblioteket vid Campus Telge... 9 Stadsbiblioteket i Södertälje... 9 Öppna föreläsningar/kalendarium... 9 Lunch/uppvärmning av medhavd mat... 9 Bokhandel Utbildningsvetenskapliga nämnden Utvärdering Examenshögtid... 10

3 Personal Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) ansvarar för lärarprogrammet. Adress Campus Telge: Mariekällgatan SÖDERTÄLJE Besöksadress UKK: Postadress: Drottninggatan 16 A, plan 5, Eskilstuna Högskoleplan 1, Hus U, plan 3, Västerås Box 325, ESKILSTUNA Lärarprogrammets hemsida: Campus Telges hemsida: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation ansvarar för: upprop och introduktion av nya studenter den löpande informationen om programmet att informera inför fortsatta studier inom programmet (valmöjligheter och examenskrav) studievägledning att följa upp och utvärdera lärarprogrammet partnerskoleplacering och -samverkan Therese Welén, utbildningsledare Rum H507 Telefon: E-post: Ansvarar för lärarprogrammets struktur, kursutbud och tillgänglighet Ann Hagernäs, studievägledare för Campus Telge, programsamordnare Rum B112 (Södertälje) och H589 (Eskilstuna) Telefon: E-post: eller Telefontid: måndag-torsdag kl Ger studievägledning samt information om tillgodoräknande inom lärarprogrammet Bistår med hjälp vid planering av studiegången fram till lärarexamen Annika Hofling, studievägledare Rum H587 (Eskilstuna) Telefon: E-post: Telefontid: måndag-torsdag kl Ger studievägledning samt information om tillgodoräknande inom lärarprogrammet Bistår med hjälp vid planering av studiegången fram till lärarexamen 1

4 Maud Björnfot, studievägledare Rum U3-220 (Västerås) Telefon: E-post: Telefontid: måndag-torsdag kl Ger studievägledning samt information om tillgodoräknande inom lärarprogrammet Bistår med hjälp vid planering av studiegången fram till lärarexamen Studievägledning inför studier utomlands Monica Pettersson, VFU-ansvarig i Södertälje, utvecklingsledare VFU Rum H544 Telefon: E-post: Ansvarar för kontakt med och information till partnerskolor i Eskilstuna, Södertälje och övriga Södermanland Studerandeärenden från partnerskola och lärarstudent Leder utveckling av verksamhetsförlagd utbildning, VFU och regionalt utvecklingscentrum Mälardalen, RUC Herbert Söderling, VFU-ansvarig, utbildningsledare VFU Rum H543 Telefon: E-post: Ansvarar för kontakt med och information till partnerskolor i Västerås och Västmanland Studerandeärenden från partnerskola och lärarstudent Leder utveckling av verksamhetsförlagd utbildning, VFU Karin Sandeberg, handläggare Rum H508 Telefon: E-post: Handlägger partnerskoleplaceringar samt administrerar VFU-portalen Övergripande studentservice Åsa Brattlund, utvecklingsledare, RUC- Mälardalen Rum H509 Telefon: E-post: Handläggare för regionalt utvecklingscentrum Mälardalen, RUC Kamran Namdar, ansvarig lärare första terminen, hösten 2010 Rum B240 (Södertälje) Telefon: E-post: Ansvarig lärare på plats 2

5 Reception Campus Telge Receptionen vid huvudentrén på Campus Telge är öppen måndag till fredag mellan 8.00 och Telefonnummer: E-post: Akademiexpedition i Eskilstuna och Västerås Ta kontakt med expeditionen om du vill ha hjälp med bl.a. registrering på kurs, upplysning om tentamen, problem med att anmäla dig till tentamen samt studie- och registreringsintyg. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK: Eskilstuna: Drottninggatan 16 A, plan 5. Telefon: Västerås: Högskoleplan 1, Hus U, plan 3. Telefon: Expeditionerna är öppna måndag till fredag mellan och E-post: Lärare Om du behöver kontakta lärare finner du telefonnummer och e-postadress på följande adress: Inriktningsansvarig För varje inriktning på Lärarprogrammet finns det en inriktningsansvarig. Den inriktningsansvarig för inriktningen Lek, lärande och utveckling: Anette Sandberg, UKK Telefon: E-post: Registering Alla studenter vid högskolan ska registrera sig varje termin. Registreringen visar att man avser att bedriva studier under terminen och är en förutsättning för att få delta i undervisning och examination. Som nybörjare på ett utbildningsprogram kan du själv registrera dig via webben på program och kurs. Om du inte webbregistrera dig kommer du att registreras i samband med upprop. Från och med termin två och framåt ska du själv både program- och kursregistrera dig via studentportalen. Information om din registrering överförs till CSN vilket i sin tur innebär att de kan betala ut dina studiemedel om du ansökt om det. Det är inte förrän du registrerat dig och skickat in din personliga studieförsäkran till CSN som det första studiemedelsbeloppet betalas ut. Omregistrering Har du en oavslutad kurs som du vill fullfölja kan du omregistrera dig på kursen vid tillfälle då kursen ges. Omregistrering sker i kontakt med studievägledare. 3

6 Användar-ID och E-postadress Användar-ID behöver du för att få tillgång till: datorer studentportalen e-post Du kommer även att få ett eget e-postkonto. Din e-postadress är: Passerkort Som student på Campus Telge kommer du att få ett passerkort. Kortet är en viktig handling som fungerar som: passerkort till ytterdörrar och datasalar inträde till kåren (kårleg) på Campus Telge MDH-kort När du kommer till MDH: s lokaler i Eskilstuna eller Västerås första gången kommer du även att få ett MDH-kort. MDH-kortet hämtar du vid Infocenter vid huvudentrén på båda orterna. Detta är också en viktig handling som fungerar som: passerkort till ytterdörrar och datasalar färdbevis på bussen mellan Eskilstuna och Västerås lånekort på högskolebiblioteket inträde till kåren (kårleg) i Eskilstuna och Västerås Studentportal Studentportalen är din personliga sida som gör det möjligt för dig att ta del av kursrelevant information som ditt schema, tentamensschema, anmälan till salstentamen och dina studieresultat. Härifrån kommer du även enkelt åt din e-post. Studieresultaten skickas via e-post. MDH har som policy att all kommunikation via e-post med lärare och annan personal ska ske via den e-postadress studenten får av högskolan. Information om studentportalen: Studentportalen: https://portal.mdh.se/student Blackboard Blackboard är ett internetbaserat system där lärare kan lägga ut kursmaterial som du som student behöver i dina studier. Verktyget används även för kommunikation mellan dig och läraren och mellan dig och dina medstudenter. Mer information: Helpdesk Helpdesken ger service till dig som är student vid Mälardalens högskola och behöver hjälp med IT-relaterade frågor. Du kan nå helpdesk på följande sätt: Telefon: (kostnadsfritt) eller mellan och

7 E-post: Helpdesk finns på Campus Telge för att hjälpa till med datafrågor någon dag i månaden, se anslag i datasalen B001. En allmän dataintroduktion kommer att erbjudas, se kursschema. Har du IT relaterade frågor vid andra tidpunkter och vill prata med någon på plats så kan du vända dig till receptionen på campus. De kommer att hjälpa dig efter bästa förmåga. De kommer dock inte att kunna hjälpa dig med programvaruproblem. Då får du kontakta Helpdesk, se ovan. För mer information gå in på sidan Utskrift skrivare Printo är ett utskrifts- och kopieringssystem med kontantlös betalning för studenter vid Mälardalens högskola. Studenter kan använda Printo för att skriva ut, kopiera och skanna in dokument. Betalning hanteras genom en online-lösning med hjälp av PayEx. För mer information, se hemsidan https://support.comaround.se/content/group/elearning.aspx?groupid=39832 En Multifunktionsskrivare (MFP) finns på plan 0, samma plan som datorsalen, skrivaren står vid trappen. Schema Du hittar ditt schema på MDH:s hemsida Fortsätt enligt nedan: 1. Bild 1. Markera endast Kurstillfälle. Fortsätt. 2. Bild 2. Vid Akademi markerar du Alla eller den akademi som ansvarar för kursen/kurserna. Vid Sortering markerar du kurskod eller kursnamn. Fortsätt. 3. Bild 3. Skrålla ner till raden med den kurskod eller det kursnamn som är aktuellt för dig och markera raden. För att få fram ett schema med flera kurstillfällen, kombinera två eller flera tillfällen med hjälp av Ctrl-tangenten. Fortsätt. Nu har du fått fram schemat. När du är registrerad på dina kurstillfällen får du ditt personliga schema genom att gå in på studentportalen, https://portal.mdh.se/student Vi för in eventuella schemaändringar där så du bör besöka sidan kontinuerligt. Studievägledning Ann Hagernäs är ansvarig studievägledare för Campus Telge. Hon kommer att finnas på Campus Telge ett par dagar i månaden. Du kan se när hon är på plats utanför studievägledarrummet vid receptionen och i MDH:s datasal. Du kan även nå henne på följande sätt: Telefontid måndag till torsdag kl på telefon E-post på adressen: 5

8 Studievägledaren kan hjälpa dig med: Information om lärarprogrammets innehåll Behörighetsfrågor Studieplanering och kursval inom program Studieplanering i VFU-portalen Tillgodoräknande från andra lärosäten i Sverige och utomlands Studieproblem Studieuppehåll och studieavbrott Validering av yrkesverksamhet som lärare Studieplanering Inom lärarutbildningen använder vi ett webbaserat studieplanerings- och prognosverktyg. Varje student ska vid studiestarten registrera sin fullständiga studieplan, sin väg genom hela lärarprogrammet för att uppnå examenskraven. Detta görs genom en serie val av kursblock för varje termin under studietiden. Du gör din studieplanering för att själv få en överskådlig bild av din utbildning och för att din partnerskola ska få kännedom om din studieplanering och kan planera för den verksamhetsförlagda utbildningen. Med hjälp av den kan vi nå dig om det skett förändringar i kursutbudet som påverkar din studieplanering. Studieplaneringen gör du i VFU-portalen på hemsida För att valen ska bli definitiva ska du en termin före kursstart, dvs. 15 april för kursstart påföljande hösttermin och 15 oktober för kursstart påföljande vårtermin, anmäla dig till de olika kurser som ingår i varje termins kursblock. Detta gör du via webben på I schemat är inlagt information från studievägledare inför studieplanering och kursval, se kursschemat. Stöd för studenter med funktionshinder Ett av högskolans mål är att så långt det är möjligt erbjuda alla studenter lika förutsättningar för framgångsrika studier Du som har någon typ av funktionshinder kan få hjälp med särskilda stödresurser. Följande personer kan du vända dig till. Mälardalens högskolas samordnare: Angela Andersson telefon , Handläggare för studenter med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter: Stefan Dahlgren telefon För mer information se Stadsbiblioteket i Södertälje har dator och programvara som är anpassad för dyslektiker. De kan även hjälpa till med talböcker. 6

9 Studera utomlands Som student vid Mälardalens högskola har du möjlighet att förlägga en del av dina studier utomlands. Är du intresserad av att studera utomlands som utbytesstudent ska du vända dig till Internationella enheten på Studentcentrum. De svarar på frågor av övergripande karaktär om utbytesstudier, På varje akademi finns också en internationaliseringsansvarig som svarar på frågor angående den akademiska delen av dina utbytesstudier, t.ex. kursval och tillgodoräknande. På hemsidan för lärarutbildning finns ytterligare information som beskriver de möjligheter som finns för att studera utomlands som lärarstudent. Du ansvarar själv för ansökningsprocess, planering och praktiska förberedelser om du är intresserad av att studera utomlands. VFU-plats Under din utbildningstid ska du ha en VFU-plats på en partnerskola. Där genomförs den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen. Du söker själv platsen i den nätbaserade VFU-portalen under perioden 2-12 september. Vilken partnerskola du har tilldelas publiceras i VFU-portalen den 29 september. VFU-portalen finns på hemsida och där beskrivs hur du går till väga. I schemat är inlagt information om VFU den 7 september, tid och plats se kursschemat. Du kan även under anmälningsperioden få support av Karin Sandeberg på telefon KLOK kurs i studieteknik KLOK är ett koncept med återkommande korta kurser och seminarier. Studieteknik handlar framförallt om att lära sig att planera sin tid, att söka och bearbeta information, att sortera och strukturera kunskap, att kommunicera det man kan. Du hittar mer information om KLOK och hur du blir antagen på denna länk: I kursschemat kan du se när KLOK-föreläsningarna går på Campus Telge. Har du frågor kring KLOK, kontakta: Marina Alvmo, e-post eller på telefon Mikael Lindberg, e-post eller telefon Studieteknikprogrammmet På följande nätadress kan du läsa mer om en kurs i studieteknik: Målet med kursen är att studierna på högskolan ska bli roligare, inlärningstiden ska förkortas och du ska förstå mer. Kursen behandlar förhållningssätt, effektiv lästeknik, anteckningsteknik, snabbläsning, koncentration, minnesteknik, tentamen. Utbildningsplan och kursplan Utbildningsplan för lärarprogrammet finner du på: 7

10 För varje kurs finns en kursplan som beskriver kursens poängtal, syfte, lärandemål, innehåll, undervisningsformer, förkunskapskrav, examinationsmoment, betygsskala och litteratur. Du hittar samtliga kursplaner vid Mälardalens högskola på följande adress: På lärarprogrammets hemsida hittar du länkar till de kursplaner som gäller för de kurser som ingår i lärarprogrammet. Markera rubriken Lärarprogrammet och gå vidare till Allmänt utbildningsområde eller Inriktningar. Studenthälsan Hos Studenthälsan kan du få stöd och hjälp av kurator, friskvårdspedagog och studentpräst. Via Studenthälsan kan du även få kontakt med sjuksköterska och läkare. De som arbetar på Studenthälsan har tystnadsplikt. Studenthälsan ger även kurser i till exempel massage och stresshantering. Studenthälsan finns i Eskilstuna och Västerås. För kontakt och information ring via högskolans växel eller gå in på hemsida Studieavbrott och studieuppehåll Om du av någon anledning avbryter studierna eller tar studieuppehåll är det viktigt att du meddelar din akademi detta. Tag kontakt med din studievägledare. Särskild blankett för detta finns att hämta på följande adress: Studentkår, studentförening och studentrepresentation Studentkåren kan liknas vid en fackförening, som jobbar för studenters rättigheter och intressen. Studentkåren utser representanter till alla grupperingar som har utvecklande och/eller beslutande funktioner. Anmäl dig som medlem på hemsidan En MDH-kår är under uppbyggnad på Campus Telge. Linjeföreningen ALF (Alla Lärarstuderandes Förening) finns till för alla studerande på lärarprogrammet. ALF engagerar sig i utbildningsfrågor och sociala aktiviteter som rör lärarstuderande. Du når ALF via hemsidan eller e-post Studentombudsmannen Studentombudsmannen är anställd av Mälardalens högskola och är en servicefunktion för studenterna. Det här kan studentombudsmannen hjälpa till med: Ge stöd och vägledning till studenter och blivande studenter vid kontakter med högskolan och dess anställda. Du kan till exempel vända dig till studentombudsmannen om du känner dig diskriminerad eller felaktigt behandlad. Informera om vilken hjälp högskolan samt andra statliga och kommunala myndigheter kan ge studenter. Ta emot, samordna och systematisera synpunkter på högskolans verksamhet, så som tillgänglighetsfrågor och information som högskolan ger med mera. Detta som ett led i högskolans kvalitetsarbete. Mer information om hur du får kontakt med Studentombudsmannen 8

11 Lokaler och grupprum I A-huset och C-huset finns det föreläsningssalar. I B-huset finns en datasal, B001, lärarrum och ett rum för studievägledare, B112. Grupprum på Campus Telge: Samtliga grupprum i B-huset är tillgängliga för alla studenter vid Campus Telge. Bokningslistor finns upphängda utanför rummen. Studenter kan dessutom sitta och arbeta i matsalen under andra tider än lunchtid. Biblioteket vid Campus Telge Biblioteket på Campus Telge har öppet måndag till fredag mellan kl 9.00 till Biblioteket har dock inga böcker som berör lärarutbildningen. För kurslitteratur för lärarutbildningen hänvisas till Stadsbiblioteket i Södertälje. De datorer som finns i biblioteket är uppkopplade mot MDH och kan användas för internetsökningar. Du kan också via fjärrstöd få hjälp från högskolebiblioteket i Eskilstuna/Västerås. Under hösten kommer biblioteket att byggas om för att få fler arbetsplatser och för att kunna förlänga öppettiderna. Stadsbiblioteket i Södertälje Stadsbiblioteket i Södertälje tillhandahåller i första hand referenslitteratur och endast i viss mån den kurslitteratur som ska ingå i undervisningen. Du kan också få hjälp med fjärrlån. Observera dock att fjärrlån endast är möjligt om biblioteket inte själva äger boken. Är den utlånad så är det väntelista som gäller. Notera att bibliotek kan vägra att bevilja fjärrlån. Biblioteket ligger i Luna kulturhus, Storgatan/Lunagallerian. Biblioteket har följande öppettider: Måndag-torsdag 9-20 Fredag 9-18 Lördag Söndag (oktober-april) Öppna föreläsningar/kalendarium Besök regelbundet hemsidan för information om öppna föreläsningar vid MDH som kan vara av intresse för lärarstudenter. Se även i VFU-portalen under rubriken NYHETER till höger på första sidan. Där anslås också föreläsningar för lärarstudenter. Lunch/uppvärmning av medhavd mat Mikrovågsungar för uppvärmning av medhavd mat finns i Studentkårens hus på innergården på Campus Telge. Du kan även äta lunch eller fika på restaurangen som finns på Campus Telge. Restaurangen har öppet mellan kl 8.00 till och serverar lunch mellan och Restaurangens telefonnummer är

12 Bokhandel Som student kan du beställa din litteratur på Akademibokhandeln. Bokhandeln levererar inom en vecka. Akademibokhandeln i Södertälje, Kringlan, Storgatan 4 Telefon: På studentkårens hemsida får du information om hemsidor där du kan köpa kurslitteratur på nätet. Begagnad kurslitteratur: bok.mds.mdh.se Utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden är lärarutbildningens beslutande organ. Där finns de i lärarutbildningen involverade akademierna samt studenter representerade. Se vidare på hemsidan Utvärdering Det är angeläget att du som student deltar i utvärderingen av varje kurs för att förbättra kvaliteten på din utbildning. Kurserna utvärderas av den akademi som ansvarar för kursen. Om du vill ta del av tidigare utförda kursutvärderingar vänder du dig till akademins expedition (UKK). Examenshögtid Lärarprogrammet anordnar varje år en examenshögtid för de studenter som har tagit examen. Tillfället markerar övergången från lärarstudent till utexaminerad lärare. 10

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rubrik Sidnummer Akademiexpeditioner 4 Allmän datorintroduktion 8 Anslagstavlor 9 Blackboard 7 Examenshögtid 10 Helpdesk 7 KLOK studieteknik 8 Kurslitteratur 10 Lokaler och grupprum

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kontakt... 2 Lärare... 4 Akademiexpedition... 4 Registrering... 4 Omregistrering... 4 Passertag... 4 Datorkonto och e-post... 4 Studentportal... 5 Blackboard... 5 Utskrift skrivare,

Läs mer

FÖRSKOLLÄRAR- & ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET STUDENTGUIDE

FÖRSKOLLÄRAR- & ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET STUDENTGUIDE FÖRSKOLLÄRAR- & ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET STUDENTGUIDE HT 2012 Eskilstuna Västerås www.mdh.se/lararutbildning Innehållsförteckning Rubrik Sidnummer Akademiexpeditioner 3 Anslagstavlor 9 Ansökan om examensbevis

Läs mer

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Dagens program Måndagen den 22 september kl. 10.30 ca 12.00 Lärarfacket Programmets

Läs mer

och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp

och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp Upprop och registrering sker måndagen den 25 augusti kl. 09.00 i sal 31:530, i samband med er första träff på kursen Perspektiv på läraryrket (se särskilt

Läs mer

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen 1 (6) 2015-06-01 INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER HÖSTTERMINEN 2015 Hej! Nu börjar det närma sig. Hösterminen vid vår institution börjar måndagen den 31 augusti. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Programinformation Förskollärarprogrammet. Ann Hagernäs studievägledare

Programinformation Förskollärarprogrammet. Ann Hagernäs studievägledare Programinformation Förskollärarprogrammet Ann Hagernäs studievägledare Studievägledning Förskollärarprogrammet Ann Hagernäs E-post: ann.hagernas@mdh.se Telefon: 016-15 37 96 Besök i Eskilstuna eller Västerås

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2014

Viva komvux guiden hösten 2014 Viva komvux guiden hösten 2014 Välkommen till Viva komvux hösten 2014! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Viva komvux Guiden våren 2016

Viva komvux Guiden våren 2016 Viva komvux Guiden våren 2016 Välkommen till Viva komvux våren 2016! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2016 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE 1 Karta Universitetsholmen med omnejd Teknik och samhälle, byggnad Kranen (4) 1. Gemensam förvaltning med bland annat Studentcentrum (Central

Läs mer

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Hösten 2015 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument Version 2008 03 26 Bilaga 1 Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH I denna förteckning presenteras de dokument som kan vara

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Lärarhandledning Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Introduktion Att hålla en kurs innebär inte bara att hålla ett antal föreläsningar och seminarium. En stor del av arbetet ligger även

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 Du som antagits till en kurs inom Lärarlyftet VT15 har möjlighet att ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål.

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2012. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet. Hej! Vi har glädjen att berätta att du blivit antagen till kursen Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7.5h, kurskod: PS062G, anmälningskod: P4081. Varmt

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

Grundlärarprogrammet. 240 hp

Grundlärarprogrammet. 240 hp Grundlärarprogrammet 240 hp CAMPUS GOTLAND Sökanvisningar och kursutbud vt 2016 Detta material vänder sig till dig som läser på grundlärarprogrammet med studieort Campus Gotland. För dig som läser Grundlärarprogrammet

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2016 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

Innehåll. Välkommen till LTH och Ingenjörshögskolan 2 Studiestarten 6 Studieåret 8 Ta dig till oss! 11 Bostad 12 Ekonomi 15

Innehåll. Välkommen till LTH och Ingenjörshögskolan 2 Studiestarten 6 Studieåret 8 Ta dig till oss! 11 Bostad 12 Ekonomi 15 Innehåll Välkommen till LTH och Ingenjörshögskolan 2 Studiestarten 6 Studieåret 8 Ta dig till oss! 11 Bostad 12 Ekonomi 15 Fotografer: Elisabet Gersbro-Bülow, Gunnar Menander, Gustaf Bjerne. Text: Frida

Läs mer

VALINFORMATION VÅREN 2012. LGLÄR-programmet. Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö

VALINFORMATION VÅREN 2012. LGLÄR-programmet. Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö VALINFORMATION VÅREN 2012 LGLÄR-programmet Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö Studie- och yrkesvägledare Susann.Engstrom@lnu.se Telefontid: 0470-70 82 91 Träffas

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-03-20 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Förskollärar- programmet 210 hp

Förskollärar- programmet 210 hp Förskollärar- programmet 210 Sökanvisningar och kursutbud vt 2014 Detta material vänder sig till dig som läser på Förskollärarprogrammet i Uppsala. För dig som läser samma program på Campus Gotland finns

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Informationshäfte Psykologprogrammet

Informationshäfte Psykologprogrammet Informationshäfte Psykologprogrammet Institutionen för psykologi Vt 2016 VT/2016 Institutionen för Psykologi Välkommen till psykologprogrammet i Umeå Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar

Läs mer

Välkommen till Handelshögskolan!

Välkommen till Handelshögskolan! Välkommen till Handelshögskolan! Välkommen! Vi är glada att du har valt att studera på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hos oss får du inte bara en konkurrenskraftig utbildning, utan också tillgång

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2016! mars 2016

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2016! mars 2016 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2016! 1 mars 2016 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4 e.

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

3. Högskolans roll och funktion

3. Högskolans roll och funktion 3. Högskolans roll och funktion 3.1 Behovsinventering och planering av kurser I oktober månad bjuds de regionala utbildningssamordnarna in till högskolan för att diskutera nästkommande läsårs fristående

Läs mer

Fysisk planering 180 hp

Fysisk planering 180 hp Fys Välkomstbrev Fysisk planering 180 hp Välkommen Välkommen till kandidatprogrammet i Fysisk planering vid BTH! Terminen börjar måndagen den 31 augusti och ett obligatoriskt upprop sker klockan 10.00,

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2014. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg 1 Vart vänder jag mig? Generella

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen. Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 21126 och 21124 KURSVECKOR 04-23 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial teoretisk nivå vårterminen 2016 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Uppföljning av studieresultat... 2 Reservintagning...

Läs mer

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM02.

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM02. Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur

Läs mer

Välkommen till Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 180 högskolepoäng Distans helfart

Välkommen till Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 180 högskolepoäng Distans helfart OBS! Detta brev gäller under förutsättning att du är antagen och har tackat ja till din plats på studera.nu, alternativt är antagen i 2:a urvalet. Karlskrona 2010-06-15 Välkommen till Folkhälsovetenskap

Läs mer

Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet

Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet Denna informationsskrift innehåller viktig information till Dig som ska börja studera till förskollärare. Här har vi försökt att beskriva lite kort hur

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering

Sammanställning kursutvärdering Kulturgeografiska institutionen Sammanställning kursutvärdering Kurs: Destinationer, 15 hp Termin: ht 2014 Kursansvarig lärare: Erika Sörensson 26 studenter har regelbundet deltagit på kursen. Av dessa

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01, GFE01, GFV01, GFS01, GFN01, GFA01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Sommarakademin 2010 SOMMARGUIDE

Sommarakademin 2010 SOMMARGUIDE Sommarakademin 2010 SOMMARGUIDE Innehåll: Välkommen till HFF! Tacka JA! till kursen Att vara i huset Schema Bra att veta inför kursen Studentexpeditionen Verkstäder och utlåning Utställning Välkommen till

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Informationshäfte Psykologprogrammet

Informationshäfte Psykologprogrammet Informationshäfte Psykologprogrammet Institutionen för psykologi HT 2015 HT/2015 Institutionen för Psykologi Välkommen till psykologprogrammet i Umeå Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar

Läs mer

Välkommen till Sociologiska institutionen LUNDS UNIVERSITET

Välkommen till Sociologiska institutionen LUNDS UNIVERSITET Välkommen till Sociologiska institutionen LUNDS UNIVERSITET 2 SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN VÄLKOMMEN TILL SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN! Vi är glada över att just du har valt att studera hos oss. I denna broschyr

Läs mer

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper Välkomstbrev VT15 - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet Faddergeneraler: Agnes och Jesper Faddrar: Niclas N.O, Niklas F., Tobias, Camilla, Tova, Kajsa, Filippa, Rei,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Idag: Massor av Information och Inspiration!

Idag: Massor av Information och Inspiration! Idag: Massor av Information och Inspiration! Studievägledning Studieuppföljning och information Individuella vägledningssamtal Kurativa samtal tystnadsplikt Planering av dina studier Individuella studieplaner

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Introduktion till Fronter för studenter

Introduktion till Fronter för studenter Introduktion till Fronter för studenter Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är. För att få ytterligare information om de specifika verktygen som finns i Fronter hänvisar vi till separata manualer.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Välkommen till kursen Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp hösttermin 2015

Välkommen till kursen Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp hösttermin 2015 Välkommen till kursen Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp hösttermin 2015 Kursen vänder sig till Dig som är intresserad av att studera konflikt och konflikthantering

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos mig kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2014! Augusti 2014

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2014! Augusti 2014 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2014! 1 Augusti 2014 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Undervisningens utformning Kursen pågår i 5 veckor och omfattar klinisk tjänstgöring på slutenvårdsavdelning,

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HEMSIDA... 8 ADMINISTRATION... 3 RÖKNING... 11 I... 8 A... 4 S... 11 SALSNAMN... 11 ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HEMSIDA... 8 ADMINISTRATION... 3 RÖKNING... 11 I... 8 A... 4 S... 11 SALSNAMN... 11 ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET... Till dig som studerar på Vuxenutbildningen hösten 2015 I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig en allmän information från Vuxenutbildningen där vi beskriver de viktigaste reglerna och

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2013-02-12 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS290 Teoretisk affärsjuridik - Rollperspektiv på rätten, 15 högskolepoäng Theoretical business law - Role Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-09-10

Läs mer

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Diarienummer LUN 2015/41 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Programkod: LGVAL Omfattning: Maximalt 120 hp (SFS 2011:689, 14 ) för att uppnå

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Del 1 Teori. Omvårdnad och medicinsk vetenskap inom gynekologisk, obstetrisk och pediatrisk vård, 12 hp HT 2015. Studiehandledning

Del 1 Teori. Omvårdnad och medicinsk vetenskap inom gynekologisk, obstetrisk och pediatrisk vård, 12 hp HT 2015. Studiehandledning Institutionen för kvinnors och barns hälsa Sjuksköterskeprogrammet, Termin 4 Omvårdnad och medicinsk vetenskap inom gynekologisk, obstetrisk och pediatrisk vård, 12 hp HT 2015 Studiehandledning Del 1 Teori

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014

Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014 Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014 Innehåll 1. Ämneslärarprogrammet innehåll och struktur 2. Ämnes- och ämnesdidaktiska studier med fältdagar 3. Ämneskombinationer 4.

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Höstterminen 2012 Välkommen till Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE Nr 7:2009 Utbildningsvetenskapliga nämnden 2009-11-11 Dnr. MDH 2009/1004 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU

VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU VFU-HANDBOK Denna VFU-handbok riktar sig till lärarutbildare i verksamheten; VFU-lärare, studenter i den förnyade lärarutbildningen, universitetslärare; HFU-lärare,

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

VILL DU HA VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser. Väljer

Läs mer

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering YTTRANDE 1(2) Avdelning Datum Utvärderingsavdelningen 2013-06-27 42-74-13 Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@uk-ambetet.se Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Yttrande över

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Om ekonomiska frågor och bostadsfrågor... 2. Om studiemiljöfrågor... 3. Om studiesociala frågor... 4. Om utbildningsfrågor... 5

Om ekonomiska frågor och bostadsfrågor... 2. Om studiemiljöfrågor... 3. Om studiesociala frågor... 4. Om utbildningsfrågor... 5 Sid 1(10) THS ÅSIKTER 2011 THS är en partipolitiskt och religöst obunden studentkår som verkar för KTH:s studenters intressen. Organisationen är demokratiskt uppbyggd och alla studenter har möjlighet att

Läs mer