STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE"

Transkript

1 STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE 1

2 Karta Universitetsholmen med omnejd Teknik och samhälle, byggnad Kranen (4) 1. Gemensamt verksamhetsstöd med bland annat Studentcentrum (Central studievägledning, antagning, internationella frågor, examensärenden, studenthälsan, studentpräst och service till funktionshindrade) 2. Orkanen Lärande och samhälle samt gemensamt bibliotek - Nordenskiöldsgatan Gäddan 8, Kultur och samhälle (GPS och SPS) - Citadellsvägen 7 4. Kranen Teknik och samhälle och Kultur och samhälle (K3) - Östra Varvsgatan 11A Ubåtshallen Kultur och samhälle (US) Östra Varvsgatan 9 A 5. Kajplats 305 Studentkåren Malmö - Norra Neptunigatan 5 Buss 8 Närmaste busshållplatser till Östra Varvsgatan, linje 8 och 3 2

3 Utbildning och forskning vid Malmö högskola är organiserad i fem flervetenskapliga fakulteter: Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) Fakulteten för kultur och samhälle (KS) Fakulteten för lärande och samhälle (LS) Fakulteten för teknik och samhälle (TS) Odontologiska fakulteten (OD) Inom Teknik och samhälle erbjuder vi både program och fristående kurser. Det finns ett stort kursutbud både dagtid och kvällstid samt på distans. Guide för dig som är student Vi hoppas att du som student hos oss finner värdefull information i detta häfte. Om det är något du inte hittar svar på här kan du söka på Du kan också kontakta din studieadministratör. Hjälp oss att bli bättre! Vilken information vill du ha med i Studentguiden till kommande år? Kontakta våra kommunikatörer och berätta! 3

4 INFOGUIDE FRÅN A Ö Absolut vilse? Lugn, det finns hjälp. Som ny student möter du många nya begrepp och har säkert många frågor du vill ha svar på. Många svar, tips och vem du vänder dig till finns i denna broschyr och på våra webbsidor, se t ex Adressändring Om du byter adress eller e-postadress, ändra på Mina studier https://minastudier.mah.se eller meddela ditt ämnes/programs studieadministratör. Det är viktigt att vi kan nå dig! Ansökan till senare del av program Om du uppfyller behörigheten till ett utbildningsprogram, och om du genom andra högskolestudier har godkända kurser som motsvarar programmets tidigare terminer, då har du möjlighet att ansöka till senare del av programmet (så att du inte behöver läsa om liknande kurser). Då kan du exempelvis söka in till andra året på ett program, om du har läst kurser som motsvarar programmets första år. Antagningen Malmö högskolas Antagning, i samarbete med UHR, tar hand om all antagning till högskolans program och kurser. Det är Antagningen du ska vända dig till om du har frågor rörande antagning och din ansökan, Bibliotek Orkanenbiblioteket är högskolans största och nyaste bibliotek och finns i samma hus som Fakulteten för lärande och samhälle. Här kan du låna böcker och filmer, läsa tidningar och tidskrifter samt få hjälp med att söka information. Ditt multikort fungerar som lånekort (se Passerkort/ Multikort). Biblioteket har studiearbetsplatser, grupprum och ett tyst läsrum. Här finns också skanners, cd-brännare och datorer med program för dig med läs- och skrivsvårigheter. Malmö högskola har även bibliotek på Fakulteten för hälsa och samhälle och Odontologiska fakulteten. Du finner mer information om alla våra bibliotek på www. mah.se/bibliotek Bostäder I Malmö finns nästan 2200 studentbostäder. De flesta av bostäderna går bara att söka genom Boplats Syd. På vår hemsida finns länkar och tips för dig som söker bostad. Du kan även besöka Anslagstavlan där många 4 annonserar om lediga bostäder. Anslagstavlan hittar du här Brand, utrymning och första hjälpen Brandsäkerhet 1. Informera dig om närmaste utrymningsväg, (gröna utrymningsskyltar). 2. Ta reda på var närmaste släckningsutrustning finns, (t ex handbrandsläckare). 3. Via uppsatta utrymningsplaner kan du informera dig om hur du skall agera. Vid utrymningslarm (Brandlarm) 1. Utrym alltid vid larm, oavsett pågående arbete. 2. Ta närmaste vägen ut, följ de gröna skyltarna så kommer du ut via en säker väg. 3. Hjälp varandra, se till att dina kamrater också kommer ut. 4. Samlas utanför byggnaden vid angiven samlingsplats, stanna kvar så att brandkåren kan få information om någon eventuellt saknas. Stå inte för nära byggnaden. 5. Gå inte tillbaka in i byggnaden förrän du har fått klartecken från brandskyddsansvarig. OBS! Du får aldrig använda hiss vid en utrymning. Första hjälpen Första förbandstavlor finns vid toaletterna på varje våningsplan och på Kranen även i kemilaboratorierna. Kalla på ambulans och brandkår genom att ringa 112. OBS! Kom ihåg att slå en nolla före 112 om du ringer från en av de interna telefonerna. Du kan också larma brandkåren genom att trycka på brandlarmsknapp. Nödtelefon finns vid receptionen på Kranen. Defibrillator/hjärtstartare Det finns en hjärtstartare, en s.k. defibrillator, på C-plan, till vänster precis ovanför stora huvudtrappan. Talade instruktioner för hur den används börjar så snart den startas. Flera lärare och annan personal har utbildning i hur hjärtstartaren används. Be någon hämta hjälp! Precis under defibrillatorn finns också en nödtelefon. Datoridentitet och e-post När du börjar på högskolan får du en datoridentitet i samband med webbregistreringen. Denna ger dig tillgång till högskolans nätverk och en egen hemkatalog.

5 Genom att du använder din datoridentitet accepterar du automatiskt de datorregler som gäller. Notera att överträdelse av reglerna kan medföra avstängning. OBS! En stor del av högskolans kommunikation sker via e-post. Läs därför din e-post ofta! Tänk också på att e-post och It s learning-meddelanden är två skilda saker: du måste ha koll på båda. Datorsalar På Teknik och samhälle har du tillgång till datorsalar. Datorsalarna finner du på plan 4 och 5 i Ubåtshallen samt på plan B och C i Kranen. Vissa salar har du tillgång till dygnet runt. Mer information får du av din lärare när terminen börjat. Datorsupport (IT-support) Har du datorrelaterade problem eller frågor, vänd dig till helpdesken. Helpdeskens funktion är att vara en resurs och service till de studenter vid Malmö högskola som behöver hjälp med högskolans datorer och nät. Det finns bemannade Helpdesk-stationer på Orkanenbiblioteket, och du kan även ringa för support. För aktuella öppettider och telefonnummer, gå in på Datorutbildning: SDM - Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Alla studenter vid Malmö högskola är välkomna att delta i SDMs kurser. Kurserna är till för dig som vill höja din datorkompetens eller behöver datorstöd för att underlätta dina studier. Kurserna är gratis för studerande som har en datoridentitet på Malmö högskola. För mer information, se under Studentdatorutbildningar i detta dokument, eller gå in på Datorutskrift Som student vid Teknik och samhälle vänder du dig i första hand till Helpdesken när du behöver göra utskrifter. Du behöver först skaffa dig ett Multikort. För mer information om Multikort och utskrifter, gå in på Disciplinära åtgärder En student som försöker fuska eller vilseleda vid examination, stör eller hindrar undervisning, examination eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen, kan bli föremål för disciplinära åtgärder såsom varning eller avstängning. Se mer i detta dokument under Rättigheter och skyldigheter. Drivhuset Drivhuset finns för dig som är student! Drivhuset vill väcka din lust att genomföra den där idén som du bär på. Genom bland annat praktisk vägledning, utbildning och kontakter inom Drivhusets nätverk får du hjälp att gå vidare i processen från idéförverkligande till företagsamhet. Alla aktiviteter i Drivhusets regi är kostnadsfria för alla studenter, se Examensbevis När utbildningen är avslutad och samtliga resultat är registrerade ska du ansöka om examensbevis. Du ansöker via Mina studier eller på en särskild blankett. Behandlingen av ansökan tar vanligtvis ca en månad. Blanketten finns på Frågor kring examina hanteras av utbildningskoordinatorn vid Teknik och samhälle. Funktionsnedsättning För studenter med någon form av funktionsnedsättning, finns flera möjligheter att anpassa studiemiljön. Det gäller både fysiska funktionsnedsättningar och dyslexi m.m. Tag kontakt med samordnaren för studenter med funktionshinder som finns på Studentcentrum. Fusk Se Disciplinära åtgärder Försäkring Tänk på att försäkra dig och ditt hem. Studenter vid universitet och högskolor är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och högskolan. Försäkringen täcker endast personskador. Läs mer på Anmälan om ett tillbud, d v s en händelse som kan ge eller skulle kunna ge upphov till skada, sjukdom eller annan skadlig inverkan i studierna/ arbetet, finns på Helpdesk Se Datorsupport Hälsa och socialt stöd - Studenthälsan Som student på Malmö högskola har du möjlighet att vända dig till Studenthälsan med frågor och bekymmer som rör dina studier och din hälsa. Där finner du kuratorer, sjuksköterska/ 5

6 barnmorska och folkhälsovetare. De erbjuder stöd och hjälp i form av grupper, kurser och enskilda samtal. Gå in här: Information Den mesta information som rör dig som student kommer du få via din lärare och via din studentepost. Var därför noga med att kontrollera din brevlåda ofta! Aktuell information för dig som student läggs också ut på alternativt Intyg Behöver du intyg kan de vanligaste sorterna skrivas ut via Mina studier. Annars kan du kontakta studieadministratören. Det kan t.ex. gälla studieintyg, ett utdrag från Ladok med dina resultat, eller ett registreringsintyg med terminstider och uppgift om att du är/var inskriven vid Malmö högskola en viss termin. Det är även möjligt att hämta ut säkra intyg som inte kräver underskrift av studieadministratören direkt från webben via Mina studier, Intygens äkthet kan kontrolleras via webben. It s learning It s learning är den lärplattform som används här på Malmö högskola. Där kan kursdeltagare och lärare kommunicera med varandra och utbyta dokument. Läs mer om It s learning här: Jämställdhet och mångfald Teknik och samhälle strävar efter en jämn könsfördelning bland studenter i våra utbildningar samt att vara fria från diskriminering. Malmö högskolas tillika Teknik och samhälles jämställdhets- och mångfaldspolicy finner du på Klassrepresentanter Studenter på 30-poängskurser och program väljer klassrepresentanter. Klassrepresentanternas uppdrag är att föra sina medstudenters talan på kursråd/programråd. Under dessa möten får studenter och lärare möjlighet att diskutera utbildningen och utbildningskvalitén. Vill du veta mer om klassrepresentantsystemet, kontakta din program- eller kursansvarige lärare alternativt studentombudet på fakulteten. 6 Kommunikationer till Kranen och Ubåtshallen Det är lätt att ta sig till Kranen och Ubåtshallen. Stadsbussar går hit flera gånger i timmen, vid rusningstid så ofta som var femte minut. Linje 2 Lindängen Södervärn Centralen Anna Lindhs Plats Västra hamnen. Busshållplats: Anna Lindhs Plats. Byt till buss 8 eller 3, eller gå till fots, 5-10 min promenad. Linje 8 Kastanjegården Södervärn Centralen Västra hamnen. Busshållplats: Ubåtshallen Linje 3 Ringlinjen: Värnhem Centralen Dockan Erikslust Södervärn Värnhem Busshållplats: Dockan (5 min promenad till Kranen och Ubåtshallen) Till fots från Centralstationen tar det ca 15 minuter. Åker du tåg, kan du promenera ca 15 min från Malmö central via uppgång Anna Lindhs plats. Det finns även fina cykelväger genom hela Malmö och ut till Västra hamnen. Kopiering För att kopiera och skriva ut krävs ett multikort Läs mer på: Kranen Kranen är huset i Västra hamnen där Teknik och samhälle och de flesta av våra utbildningar huserar. Här hittar du även all personal, både lärare och administratörer. Kursansvarig lärare Varje kurs har en kursansvarig lärare som är den du först och främst kommer att ha kontakt med under din kurs. Vem som är kursansvarig lärare och kontaktuppgifter till denne hittar du på kurssidorna på högskolans hemsida. Kursplaner I kursplanen anges bland annat kursinnehåll, examinationsform och kurslitteratur. Kursplanerna finns tillgängliga på webben under respektive kurs. För att lätt hitta rätt sida söker du på kursens namn eller kurskod i sökrutan på Malmö högskolas hemsida Kursvärdering Tyckte du att din kurs var bra, eller hade du önskat att något gjordes annorlunda? Gör din röst hörd! Vi på Teknik och samhälle strävar hela tiden efter att säkra kvaliteten på våra utbildning-

7 ar och är därför väldigt måna om att få reda på hur studenterna upplever dem. För att få ett hum om kursens kvalitet vill vi därför att du deltar i de kursvärderingar som genomförs via It s learning! Berätta både om det som var dåligt och det som var bra. Kursvärderingarna är anonyma (se även Programråd). Kårhuset På Norra Neptunigatan 5 ligger Kårhuset. Här hittar du Studentkåren Malmös reception, där du bland annat kan få svar på dina frågor, få intyg på att du är medlem i kåren och köpa billiga träningskort. Här sitter också kårföreningar, kårstyrelse och kårens kansli. Ladok Ladok står för Lokalt adb-baserat studiedokumentationssystem och används vid alla högskolor och universitet i Sverige för att registrera bland annat dina personuppgifter och högskolepoäng. Genom att logga in på Mina studier kan du som student på Malmö högskola se vilka uppgifter som högskolan registrerat om dig i Ladok. För att logga in på tjänsten använder du samma datoridentitet och lösenord som till högskolans datornätverk. Det är även möjligt att hämta ut säkra intyg som inte kräver underskrift av studieadministratör. Intygens äkthet kan kontrolleras via webben på direktadressen https://minastudier.mah.se Mat Det finns restauranger både på Kranen och Ubåtshallen, och det finns gott om andra matställen i närområdet. På Kranen finns tillgång till mikrovågsugnar för medhavd mat. Matematikverkstaden Matematikverkstaden är en mötesplats dit du som student kan komma för att få stöd, inspiration och fördjupade kunskaper i matematik. Du kan vända dig hit för att få hjälp med - matematik/statistikfrågor i kurser - projekt/uppsatser - examensarbeten Matematikverkstaden är till för alla studenter, oavsett utbildning och kunskaper i matematik. För mer information om matematikverkstaden se Mina studier På webbplatsen Mina studier kan du logga in och ta del av information om dina antagningar, registreringar och studieresultat. Du kan bland annat också göra webbregistrering, ändra adress samt skapa verifierbara studieintyg. https://minastudier.mah.se Näktergalen mentorsverksamhet Studenterna på Malmö högskola kan ansöka om att vara mentor för ett barn i åldern 8 till 12 år. Som mentor träffar man sitt barn en gång i veckan under perioden oktober till maj och hittar på saker ihop: vardagliga saker, idrotta, fika, gå på museum eller bara prata. Genom att vara mentor lär man sig om livet, man kan kalla det en bildningsresa som sker parallellt med den utbildningsresa man gör som student! Läs mer om näktergalen på Omregistrering Om du av någon anledning har missat en kurs som du är antagen på, har du inte automatiskt rätt att följa den igen, dvs bli omregistrerad på den. Du har däremot alltid rätt till de om-examineringstillfällen som erbjuds i samband med det kurstillfälle du varit antagen till. Kontakta din studieadministratör om du har frågor om omregistrering. Parkering Parkeringarna runt Kranen och Ubåtshallen sköts av Parkering Malmö. Du kan parkera med månadskort eller med biljett från någon av automaterna. Månadskort köps på Parkering Malmös kontor på Östergatan 39. Läs mer på Passerkort/Multikort Malmö högskolas Multikort innehåller flera funktioner. Framförallt fungerar det som passerkort inom Malmö högskola. Som student har du alltid tillgång till våra hus och de utrymmen som är avsedda för studenter, med multikortet kommer du in i byggnader och datorsalar även när byggnaderna är stängda. Det kan även användas för kopiering och utskrifter. Du kvitterar ut ditt multikort vid reception/informationsdisk på Kranen i samband med terminsstart. Personal På under sök hittar du telefonnummer och e-postadresser till samtlig personal på högskolan. Kontaktuppgifter till personal på Teknik och samhälle hittar du även på se/ts/kontakt. 7

8 8

9 Programledare Varje utbildningsprogram har en programledare som ansvarar för programmets planering och genomförande. Du hittar namn och kontaktuppgifter till aktuell programledare i högerspalten på kurs/ programsidan på Malmö högskolas hemsida. Programråd Varje årskurs utser representanter som ska arbeta för utbildningens utveckling. I programrådet samlas programledaren, lärare och studenter för att diskutera utbildningen hur den fungerar och om man kan förbättra något. Ett underlag för diskussionerna är t ex kursvärderingarna som genomförs varje termin: Ta chansen att engagera dig och möjligheten att påverka din utbildning! (se även Kursvärderingar). Registrering När du har blivit antagen till en utbildning, måste du registrera dig. Om du glömmer att registrera dig riskerar du att förlora din plats. Du får information om hur du gör det i välkomstbrevet som skickas till dig med e-post. Kontakta din studieadministratör om du inte har fått något välkomstbrev innan kursstart (se Studieadministratör). Är du programstudent måste du komma ihåg att inför varje termin både terminsregistrera dig på programmet och registrera dig på dina kurser. (se även Omregistrering). Rättigheter och skyldigheter För att du ska kunna vara delaktig i din utbildning måste du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har. I Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola kan du läsa om examination, regler och åtgärder vid fusk, studentinflytande, kränkande särbehandling med mera, se Schema Scheman för program och fristående kurser samt eventuella schemaändringar hittar du på Tänk på att scheman kan ändras under terminens gång, kolla ditt schema regelbundet och din lärares uppdatering på It s learning! Studentdatorutbildning SDM Studentdatorutbildningen hjälper dig att komma igång med olika datorprogram som du kan ha nytta av i dina studier. Inom SDM arbetar studenter som utbildare. Läs mer om SDMs moduler på 9 Där hittar du också anmälningsformulär och aktuella tider för när modulerna ges. Studenthälsan Både studierna och livet utanför Malmö högskola kan haka upp sig. Det ena brukar ofta påverka det andra. Det är därför viktigt att lösa de problem som uppstår. På Studenthälsan kan du få rådgivning och stödsamtal kring hälsa och sex & samlevnad, här finns både sjuksköterskor och kuratorer. Vid Malmö högskola finns även en hel meny av aktiviteter som fungerar utvecklande och stödjande för dig under din studietid, t ex stresshantering, studieteknik, gruppanalys och våga tala kurser, se Studentkåren Malmö Studentkåren är studenternas röst på högskolan och dess främsta uppgifter är att bevaka utbildningarnas kvalitet, att förbättra studenternas allmänna situation samt att företräda enskilda studenter gentemot högskolan. Till studentombudet kan du vända dig om du får problem eller bekymmer i eller utanför dina studier. Det behöver inte vara direkt studierelaterat, i uppdraget ingår även fritid och hälsa. Dina studentombud möter du på uppropen, under introduktionsveckan eller på fakulteten. Läs mer om studentkåren och dess verksamhet på malmostudenter.se Det är frivilligt att vara medlem i en studentkår. Studieadministratör Alla kurser och program har en studieadministratör. Studieadministratören sköter den löpande administrationen kring dina studier. Det är till studieadministratören du går för studieintyg, undertecknade utdrag från Ladok m.m. Du hittar namn och kontaktuppgifter till aktuell studieadministratör under fliken Kontakt på kurs-/programsidan. Teknik och samhälles studieadministratörer sitter på E-plan i Kranen. Namn och kontaktuppgifter finns också samlade här: Studiemedel För information se Studier utomlands Vill du tillbringa en del av din studietid vid ett utländskt universitet? Malmö högskola har flera spännande kontakter med universitet i andra länder och det finns många möjligheter att spendera till exempel en termin utomlands som utbytesstudent! Ta kontakt med den internationella koordinatorn.

10 Studieuppehåll och studieavbrott Vill du av någon anledning göra ett uppehåll eller avbryta dina studier måste du anmäla detta till oss. Blanketter för detta finns på ts/blanketter. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas om det finns särskilda skäl. Dessa ska styrkas med intyg. Beslut om studieuppehåll fattas av utbildningskoordinator. Avbrott som sker inom 3 veckor från kursstart registreras såsom tidigt. Det innebär att du som student har möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle. Kontakta utbildningskoordinatorn om du har frågor rörande studieuppehåll. Studieverkstaden - Vill du diskutera uppgiftsbeskrivningen/kommentarerna du har fått av din handledare/lärare? - Är du osäker på om du förstått uppgiften rätt? - Vill du ha hjälp med att komma igång med skrivandet? - Har du kört fast? På Malmö högskolas studieverkstad finns det lärare med språkkompetens i både svenska, svenska som andraspråk och engelska. Här kan du få vägledning i hur du kan förbättra ditt skrivande. På studieverkstaden finns det också datorer med speciella träningsprogram för dig som vill öva lite extra på stavning och grammatik i engelska. För mer information om studieverkstaden se Studie- och karriärvägledning och studiesociala ärenden Studievägledaren kan hjälpa dig med studieinformation, studievägledning och studiesociala ärenden. Studievägledaren har tystnadsplikt och du kan boka tid för samtal och rådgivning. Teknik och samhälles studievägledare heter Dorota Gorna och träffas på Kranen, E-plan. Telefon: eller E-post: För information om högskolans gemensamma studie- och karriärvägledning, se här: i Studenternas rättigheter och skyldigheter, se Terminstider HT 2013: 2 september januari 2014 VT 2014: 20 januari juni 2014 Tillgodoräknande Studenter vid kurs eller program som t.ex. genom tidigare högskolestudier läst kurser som motsvarar en hel kurs eller del av en kurs (till exempel på ett annat universitet/högskola), kan ansöka om att få tillgodoräkna sig dessa högskolepoäng. Observera att ett tillgodoräknande kan komma att påverka ev. studiemedel från CSN. Beslut om tillgodoräknande tas av utbildningskoordinator. Blanketter för att ansöka om tillgodoräknande finns på Trådlöst nätverk Som student på Malmö högskola kan du koppla upp dig mot det trådlösa nätet på Teknik och samhälle. Så här kopplar du upp dig mot det trådlösa nätet: 1. Anslut till det trådlösa nätverket mah-login 2. Öppna din webbläsare, du slussas automatiskt till vår inloggningssida. 3. Ange din datorid och ditt lösenord för nätverket. Utbildningsplan I utbildningsplanen anges bland annat utbildningens mål, innehåll och uppbyggnad. Utbildningsplaner för aktuella program hittar du på under respektive program. Kursplaner till programmets kurser finner du som bilaga till utbildningsplanen. Vaktmästeri Vaktmästeri för Kranen och Ubåtshallen finns på Kranen, C-plan i rum C137, telefon: , Tentamen Inför skriftlig tentamen måste du alltid anmäla dig senast en vecka innan tentamenstillfället. Det gör du via Mina studier Ej anmälda studenter får tentera i mån av plats. Tentamenscheman, anmälan och regler för tentamen hittar du på Dispens från den i kursplanen angivna examinationsformen kan i särskilda fall beviljas. Läs mer 10 Valbara kurser I flertalet utbildningsprogram finns det ett valbart utrymme. Det innebär att du som student ges möjlighet att nischa din utbildning i någon mån. Utbildningskoordinatorn informerar programstudenterna om hur det görs när det är dags att välja.

11 Öppettider under terminstid Kranen och Ubåtshallen: Huvudentréerna är öppna måndag-torsdag kl samt fredagar kl För passage under övriga tider eller via andra dörrar används passerkort/multikort. Hissarna går endast att använda vardagar kl Ventilationen är avslagen mellan kl och under denna tid bör inte någon befinna sig i fastigheten. 11

12 12

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE 1 Karta Universitetsholmen med omnejd Teknik och samhälle, byggnad Kranen (4) 1. Gemensam förvaltning med bland annat Studentcentrum (Central

Läs mer

Kultur och samhälle. Urbana studier, US

Kultur och samhälle. Urbana studier, US Kultur och samhälle Urbana studier, US Bussar: Linje 2. Busshållplats Ubåtshallen Linje 3. Busshållplats Dockan (5 min promenad till Kranen och Ubåtshallen) Buss 2 1 2 Isbergs gata Buss 3 8 3 5 4 Verksamheten

Läs mer

Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3 Institutionen för urbana studier, US

Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3 Institutionen för urbana studier, US K U LT U R O C H S A M H Ä L L E Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3 Institutionen för urbana studier, US Verksamheten vid institutionen för språkstudier (SPS) och institutionen för globala

Läs mer

KULTUR OCH SAMHÄLLE, GÄDDAN 8. Institutionen för globala politiska studier (GPS) Institutionen för språkstudier (SPS)

KULTUR OCH SAMHÄLLE, GÄDDAN 8. Institutionen för globala politiska studier (GPS) Institutionen för språkstudier (SPS) KULTUR OCH SAMHÄLLE, GÄDDAN 8 Institutionen för globala politiska studier (GPS) Institutionen för språkstudier (SPS) Buss 8 Verksamheten vid institutionen för språkstudier (SPS) och institutionen för globala

Läs mer

Hälsa och samhälle och Odontologiska fakulteten ligger intill station Triangeln vid sjukhusområdet i Malmö.

Hälsa och samhälle och Odontologiska fakulteten ligger intill station Triangeln vid sjukhusområdet i Malmö. STUDENTGUIDEN S.1 S.2 Välkommen till Malmö högskola! mah.se facebook.com/malmohogskola twitter: @malmohogskola instagram: @malmostudent Malmö högskola finns på flera platser i Malmö. Nära centralstationen,

Läs mer

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Fikon Design Studentens ABC L ä r a r u t b i l d n i n g e n läsåret 2008/09 1 Studentens ABC är en

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig information inför programstarten.

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kontakt... 2 Lärare... 4 Akademiexpedition... 4 Registrering... 4 Omregistrering... 4 Passertag... 4 Datorkonto och e-post... 4 Studentportal... 5 Blackboard... 5 Utskrift skrivare,

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp

Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp Studentinformation 2011/12 Adressändring Du uppdaterar själv ditt telefonnummer och eventuell tillfällig postadress via Studentportalen. Din folkbokföringsadress

Läs mer

Välkommen till Kranen och Ubåtshallen!

Välkommen till Kranen och Ubåtshallen! Välkommen till Kranen och Ubåtshallen! Byggnaden som inhyser US, K3 och CTS består av två delar, Kranen och Ubåtshallen. Under sommaren har ombyggnationer gjorts för att byggnaden skall klara av de krav

Läs mer

Fastighetsföretagande 180 hp

Fastighetsföretagande 180 hp Fastighetsföretagande 180 hp Välkomna FF1! 1 Introduktion 29/8 ht 2011 9.15 Upprop & programinformation: Ann-Charlotte Lyvall, programansvarig 10.00 Paus 10.15 Programinformation Val av programrådsrepresentanter

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Välkommen till Malmö högskola! mah.se. facebook.com/malmohogskola

Välkommen till Malmö högskola! mah.se. facebook.com/malmohogskola STUDENTGUIDEN mah.se facebook.com/malmohogskola twitter: @malmohogskola instagram: @malmostudent Malmö högskola är högskolan mitt i Malmö. Som student här har du nära till allt och är en del av stadslivet

Läs mer

Med vänliga hälsningar Uppsala studentkår, i samarbete med Försäkringskassan, Uppsala universitet och Studenthälsan.

Med vänliga hälsningar Uppsala studentkår, i samarbete med Försäkringskassan, Uppsala universitet och Studenthälsan. Stödkortet Om du som student är i behov av stöd vid funktionsnedsättning eller blir sjuk är det inte lätt att veta vilken hjälp som finns eller hur du ska gå till väga. Här har vi sammanställt vad det

Läs mer

FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE

FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE VAD ÄR FRAMGÅNGSRIKA STUDIER? Vad är framgångsrika studier? Inspiration att upptäcka oanade resurser i dig själv, trygghet att utnyttja

Läs mer

BTH HANDBOK FÖR NYA STUDENTER

BTH HANDBOK FÖR NYA STUDENTER BTH BLEKINGE B L E K I N G E TEKNISKA T E K N I S K A HÖGSKOLA H Ö G S K O L A HANDBOK FÖR NYA STUDENTER Hej! Välkommen till BTH, kul att du valt att läsa här. Dina studier vid BTH kommer att de dig värdefulla

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2016 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp 2014-01-02 Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp Kurskod VPG04F Kursen startar torsdagen den 30 januari, kl. 16.00 i sal. Den följande undervisningen kommer att ske i ett antal olika

Läs mer

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Dagens program Måndagen den 22 september kl. 10.30 ca 12.00 Lärarfacket Programmets

Läs mer

Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10

Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10 Malmö högskola Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10 Här hittar du information om kursen som är viktig att läsa. Kursplan Kursens kod i ladok är DA120A. Denna beteckning används ofta som unik referens

Läs mer

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Hösten 2015 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Personal... 1 Reception Campus Telge... 3 Akademiexpedition i Eskilstuna och Västerås... 3 Lärare... 3 Inriktningsansvarig... 3 Registering... 3 Omregistrering... 3 Användar-ID och

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

FÖRSKOLLÄRAR- & ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET STUDENTGUIDE

FÖRSKOLLÄRAR- & ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET STUDENTGUIDE FÖRSKOLLÄRAR- & ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET STUDENTGUIDE HT 2012 Eskilstuna Västerås www.mdh.se/lararutbildning Innehållsförteckning Rubrik Sidnummer Akademiexpeditioner 3 Anslagstavlor 9 Ansökan om examensbevis

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365 2016 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

VFU-guide Socionomprogrammet

VFU-guide Socionomprogrammet Ht-17 VFU-guide Socionomprogrammet 28 augusti - 12 januari 2018 1(6) VFU - Verksamhetsförlagd utbildning VFU genomförs på Socionomprogrammets femte termin. Kursen Yrkesroll, praxis och utövande i socialt

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

FRÅN ANTAGNING TILL PROGRAMSTART

FRÅN ANTAGNING TILL PROGRAMSTART STUDENTGUIDE FÖR LÄRARUTBILDNINGEN 2011 Campus och distans KARLSTADS UNIVERSITET I studentguiden har vi samlat information som kan vara till nytta innan och under utbildningens gång. Vår förhoppning är

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2014

Viva komvux guiden hösten 2014 Viva komvux guiden hösten 2014 Välkommen till Viva komvux hösten 2014! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

OM DU BEHÖVER STÖD. Studenthälsan

OM DU BEHÖVER STÖD. Studenthälsan Stödkortet 1 OM DU BEHÖVER STÖD Stöd i studierna från universitet Som student kan du få olika former av stöd i dina studier. Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna finns det

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365 2017 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Adresser Besöksadressen till Hälsa och samhälle är Universitetssjukhuset MAS, ingång 49. Postadressen är Malmö högskola,

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Välkommen till Studentkåren Malmö

Välkommen till Studentkåren Malmö Välkommen till Studentkåren Malmö makt över alla beslut Studenterna på en högskola har rätt till inflytande över allt som kan påverka dem. Studenter är med och röstar i alla beslutsorgan. Studenter träffar

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Välkommen till kursen i handledning för yrkeslärare inom gymnasieskolan, 7, 5 Hp, HT-14

Välkommen till kursen i handledning för yrkeslärare inom gymnasieskolan, 7, 5 Hp, HT-14 2014-06-14 Välkommen till kursen i handledning för yrkeslärare inom gymnasieskolan, 7, 5 Hp, HT-14 Kursen startar torsdagen den 11 september kl. 9.00 i sal 2419 vid Institutionen för pedagogik och didaktik,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Information till årskurs 2 CDATE inför årskurs 3

Information till årskurs 2 CDATE inför årskurs 3 Information till årskurs 2 CDATE inför årskurs 3 KTH/CSC - Datateknik 300 hp Studievägledare Alicja Lissenko tel. 08-790 81 76 Måndag torsdag kl. 9-12 för bokade besök kl.13-15 drop-in Sitter i E-huset

Läs mer

Välkommen till Hälsopedagogik 1 15/30 hp (VPG03F/VPG01F)

Välkommen till Hälsopedagogik 1 15/30 hp (VPG03F/VPG01F) 2014-06-17 Välkommen till Hälsopedagogik 1 15/30 hp (VPG03F/VPG01F) Kursen startar måndagen den 15 september klockan 09.00 i sal 2511 vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. För

Läs mer

Välkommen till kursen Vårdpedagogik I, 30 hp, Vårterminen 2014

Välkommen till kursen Vårdpedagogik I, 30 hp, Vårterminen 2014 2013-12-11 Välkommen till kursen Vårdpedagogik I, 30 hp, Vårterminen 2014 Utbildningen startar torsdagen den 30 januari kl. 13-16 i sal 1503 vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen

Läs mer

Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem. Webbprogrammerare. #wplnu #udmlnu. http://webbprogrammerare.se http://udm-devops.

Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem. Webbprogrammerare. #wplnu #udmlnu. http://webbprogrammerare.se http://udm-devops. Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem Webbprogrammerare Linnéuniversitetet, institutionen för datavetenskap #wplnu #udmlnu http://webbprogrammerare.se http://udm-devops.se Information om inspelningar

Läs mer

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen 1 (6) 2015-06-01 INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER HÖSTTERMINEN 2015 Hej! Nu börjar det närma sig. Hösterminen vid vår institution börjar måndagen den 31 augusti. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Viva komvux Guiden våren 2016

Viva komvux Guiden våren 2016 Viva komvux Guiden våren 2016 Välkommen till Viva komvux våren 2016! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Hösten 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Hösten 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Hösten 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi hoppas att du också ska finna att du kan få den assistans

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg 1 Vart vänder jag mig? Generella

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Studieinformation Våren Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2017 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

karen.mah.se Kåren är stor när du känner dig liten Kåren är engagerad när du inte kan vara det Kåren ser till att du har kul även när du inte pluggar

karen.mah.se Kåren är stor när du känner dig liten Kåren är engagerad när du inte kan vara det Kåren ser till att du har kul även när du inte pluggar Kåren är stor när du känner dig liten För många studenter är utbildningen ingen solskenshistoria utan lika delar arbete och krångel. Vi kan berätta om dina rättigheter och hjälpa dig om du hamnar i trubbel.

Läs mer

Vart vänder. jag mig?

Vart vänder. jag mig? Vart vänder jag mig? I dragspelet hittar du funktioner inom: Högskolan Studentkåren Externa Kontaktlistan digitalt: www.bit.ly/chs_kontaktlista Kurator Mikael Carlsson Stöd- och krissamtal, bearbetning

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rubrik Sidnummer Akademiexpeditioner 4 Allmän datorintroduktion 8 Anslagstavlor 9 Blackboard 7 Examenshögtid 10 Helpdesk 7 KLOK studieteknik 8 Kurslitteratur 10 Lokaler och grupprum

Läs mer

Bra att veta. som student vid Högskolan i Gävle

Bra att veta. som student vid Högskolan i Gävle Bra att veta som student vid Högskolan i Gävle INNEHÅLL Välkommen till Högskolan i Gävle 2 Studentcentrum 3 Studentportalen 3 Bra att veta som student 4 Anstånd 4 Biblioteket 4 Blackboard 4 Datasalar 4

Läs mer

Omregistrerade studenter i Studentportalen

Omregistrerade studenter i Studentportalen Guide Omregistrerade studenter i Studentportalen Senast uppdaterad: 2015-02-16 Innehåll Deltagarlistan på ett kurstillfälle... 2 Omregistrerade studenter... 2 Rekommenderade rutiner vid en omregistrering...

Läs mer

Studievägledare SVL. Civilingenjörsprogrammet CMEDT 300 hp. Ann Häger Nerdell Medicinsk teknik

Studievägledare SVL. Civilingenjörsprogrammet CMEDT 300 hp. Ann Häger Nerdell Medicinsk teknik Studievägledare SVL Civilingenjörsprogrammet CMEDT 300 hp Ann Häger Nerdell Medicinsk teknik ann.hager.nerdell@sth.kth.se 1 Studievägledning på KTH. Vägledning: Vägledningssamtal Individuell studieplanering

Läs mer

Att studera vid Newmaninstitutet

Att studera vid Newmaninstitutet Att studera vid Newmaninstitutet På vår hemsida www.newman.se finns all information du kan behöva för dina studier hos oss. Aktuella evenemang och nyheter finner du under fliken Aktuellt Vi finns även

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enheten för fysioterapi Umeå universitet, 901 87 Umeå www.umu.se Sid 1 (5) Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN ! VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN! Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Föreskrifter för tentand

Föreskrifter för tentand Tentamen Föreskrifter för tentand Dessa föreskrifter gäller från och med HT 2010. Före tentamen Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs via webben på StudentCentrums hemsida senast sju (7) dagar

Läs mer

Handbok för yrkeslärarprogrammet

Handbok för yrkeslärarprogrammet Handbok för yrkeslärarprogrammet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet 1 Innehåll Välkommen till yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet!... 3 Allmänt om programmet...

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Information till programstudenter. Söka kurser inför VT2016

Information till programstudenter. Söka kurser inför VT2016 Information till programstudenter Söka kurser inför VT2016 Viktiga datum 15 oktober sista anmälningsdag November kontrollbesked skickas ut 9 december antagningsbesked 1 skickas ut OBS! svarskrav! 18 december

Läs mer

Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrative

Läs mer

Värdefulla verktyg under studietiden. Informationspass för nya studenter

Värdefulla verktyg under studietiden. Informationspass för nya studenter Värdefulla verktyg under studietiden Informationspass för nya studenter 2016-09-06 Högskolan i Gävle 1 Datorkonto Ditt datorkonto består av ett användarnamn och ett lösenord och fungerar som inloggning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Informationshäfte Psykologprogrammet

Informationshäfte Psykologprogrammet Informationshäfte Psykologprogrammet Institutionen för psykologi Vt 2016 VT/2016 Institutionen för Psykologi Välkommen till psykologprogrammet i Umeå Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar

Läs mer

INNEHÅLL........................

INNEHÅLL........................ NIAGARA EN HUSGUIDE INNEHÅLL Hitta rätt... 6 Kortet är din nyckel... 10 Service, mat och dryck... 12 IT och teknik... 16 Säkerhet... 20 Ta sig hit... 24 För dig med särskilda behov... 28 Register... 30

Läs mer

Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015

Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015 Komvux- handboken Information för studerande på Komvux i Söderköping höstterminen 2015 Allmän information Studie- och yrkesvägledaren Vår SYV Viveca Frejd hittar du i Nyströmska skolans huvudbyggnad på

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Information till programstudenter. Söka kurser inför VT2017

Information till programstudenter. Söka kurser inför VT2017 Information till programstudenter Söka kurser inför VT2017 Viktiga datum 17 oktober sista anmälningsdag Oktober & november kontrollbesked skickas ut 1 december sista kompletteringsdag 8 december antagningsbesked

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI 2016 Välkommen till Vuxenutbildningen Studier i Svenska för invandrare, SFI Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Programbeskrivning Programmet vänder sig till studerande som vill arbeta inom förskolans verksamhet. Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och verksamhetsförlagda

Läs mer