STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE"

Transkript

1 STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE 1

2 Karta Universitetsholmen med omnejd Teknik och samhälle, byggnad Kranen (4) 1. Gemensamt verksamhetsstöd med bland annat Studentcentrum (Central studievägledning, antagning, internationella frågor, examensärenden, studenthälsan, studentpräst och service till funktionshindrade) 2. Orkanen Lärande och samhälle samt gemensamt bibliotek - Nordenskiöldsgatan Gäddan 8, Kultur och samhälle (GPS och SPS) - Citadellsvägen 7 4. Kranen Teknik och samhälle och Kultur och samhälle (K3) - Östra Varvsgatan 11A Ubåtshallen Kultur och samhälle (US) Östra Varvsgatan 9 A 5. Kajplats 305 Studentkåren Malmö - Norra Neptunigatan 5 Buss 8 Närmaste busshållplatser till Östra Varvsgatan, linje 8 och 3 2

3 Utbildning och forskning vid Malmö högskola är organiserad i fem flervetenskapliga fakulteter: Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) Fakulteten för kultur och samhälle (KS) Fakulteten för lärande och samhälle (LS) Fakulteten för teknik och samhälle (TS) Odontologiska fakulteten (OD) Inom Teknik och samhälle erbjuder vi både program och fristående kurser. Det finns ett stort kursutbud både dagtid och kvällstid samt på distans. Guide för dig som är student Vi hoppas att du som student hos oss finner värdefull information i detta häfte. Om det är något du inte hittar svar på här kan du söka på Du kan också kontakta din studieadministratör. Hjälp oss att bli bättre! Vilken information vill du ha med i Studentguiden till kommande år? Kontakta våra kommunikatörer och berätta! 3

4 INFOGUIDE FRÅN A Ö Absolut vilse? Lugn, det finns hjälp. Som ny student möter du många nya begrepp och har säkert många frågor du vill ha svar på. Många svar, tips och vem du vänder dig till finns i denna broschyr och på våra webbsidor, se t ex Adressändring Om du byter adress eller e-postadress, ändra på Mina studier https://minastudier.mah.se eller meddela ditt ämnes/programs studieadministratör. Det är viktigt att vi kan nå dig! Ansökan till senare del av program Om du uppfyller behörigheten till ett utbildningsprogram, och om du genom andra högskolestudier har godkända kurser som motsvarar programmets tidigare terminer, då har du möjlighet att ansöka till senare del av programmet (så att du inte behöver läsa om liknande kurser). Då kan du exempelvis söka in till andra året på ett program, om du har läst kurser som motsvarar programmets första år. Antagningen Malmö högskolas Antagning, i samarbete med UHR, tar hand om all antagning till högskolans program och kurser. Det är Antagningen du ska vända dig till om du har frågor rörande antagning och din ansökan, Bibliotek Orkanenbiblioteket är högskolans största och nyaste bibliotek och finns i samma hus som Fakulteten för lärande och samhälle. Här kan du låna böcker och filmer, läsa tidningar och tidskrifter samt få hjälp med att söka information. Ditt multikort fungerar som lånekort (se Passerkort/ Multikort). Biblioteket har studiearbetsplatser, grupprum och ett tyst läsrum. Här finns också skanners, cd-brännare och datorer med program för dig med läs- och skrivsvårigheter. Malmö högskola har även bibliotek på Fakulteten för hälsa och samhälle och Odontologiska fakulteten. Du finner mer information om alla våra bibliotek på www. mah.se/bibliotek Bostäder I Malmö finns nästan 2200 studentbostäder. De flesta av bostäderna går bara att söka genom Boplats Syd. På vår hemsida finns länkar och tips för dig som söker bostad. Du kan även besöka Anslagstavlan där många 4 annonserar om lediga bostäder. Anslagstavlan hittar du här Brand, utrymning och första hjälpen Brandsäkerhet 1. Informera dig om närmaste utrymningsväg, (gröna utrymningsskyltar). 2. Ta reda på var närmaste släckningsutrustning finns, (t ex handbrandsläckare). 3. Via uppsatta utrymningsplaner kan du informera dig om hur du skall agera. Vid utrymningslarm (Brandlarm) 1. Utrym alltid vid larm, oavsett pågående arbete. 2. Ta närmaste vägen ut, följ de gröna skyltarna så kommer du ut via en säker väg. 3. Hjälp varandra, se till att dina kamrater också kommer ut. 4. Samlas utanför byggnaden vid angiven samlingsplats, stanna kvar så att brandkåren kan få information om någon eventuellt saknas. Stå inte för nära byggnaden. 5. Gå inte tillbaka in i byggnaden förrän du har fått klartecken från brandskyddsansvarig. OBS! Du får aldrig använda hiss vid en utrymning. Första hjälpen Första förbandstavlor finns vid toaletterna på varje våningsplan och på Kranen även i kemilaboratorierna. Kalla på ambulans och brandkår genom att ringa 112. OBS! Kom ihåg att slå en nolla före 112 om du ringer från en av de interna telefonerna. Du kan också larma brandkåren genom att trycka på brandlarmsknapp. Nödtelefon finns vid receptionen på Kranen. Defibrillator/hjärtstartare Det finns en hjärtstartare, en s.k. defibrillator, på C-plan, till vänster precis ovanför stora huvudtrappan. Talade instruktioner för hur den används börjar så snart den startas. Flera lärare och annan personal har utbildning i hur hjärtstartaren används. Be någon hämta hjälp! Precis under defibrillatorn finns också en nödtelefon. Datoridentitet och e-post När du börjar på högskolan får du en datoridentitet i samband med webbregistreringen. Denna ger dig tillgång till högskolans nätverk och en egen hemkatalog.

5 Genom att du använder din datoridentitet accepterar du automatiskt de datorregler som gäller. Notera att överträdelse av reglerna kan medföra avstängning. OBS! En stor del av högskolans kommunikation sker via e-post. Läs därför din e-post ofta! Tänk också på att e-post och It s learning-meddelanden är två skilda saker: du måste ha koll på båda. Datorsalar På Teknik och samhälle har du tillgång till datorsalar. Datorsalarna finner du på plan 4 och 5 i Ubåtshallen samt på plan B och C i Kranen. Vissa salar har du tillgång till dygnet runt. Mer information får du av din lärare när terminen börjat. Datorsupport (IT-support) Har du datorrelaterade problem eller frågor, vänd dig till helpdesken. Helpdeskens funktion är att vara en resurs och service till de studenter vid Malmö högskola som behöver hjälp med högskolans datorer och nät. Det finns bemannade Helpdesk-stationer på Orkanenbiblioteket, och du kan även ringa för support. För aktuella öppettider och telefonnummer, gå in på Datorutbildning: SDM - Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Alla studenter vid Malmö högskola är välkomna att delta i SDMs kurser. Kurserna är till för dig som vill höja din datorkompetens eller behöver datorstöd för att underlätta dina studier. Kurserna är gratis för studerande som har en datoridentitet på Malmö högskola. För mer information, se under Studentdatorutbildningar i detta dokument, eller gå in på Datorutskrift Som student vid Teknik och samhälle vänder du dig i första hand till Helpdesken när du behöver göra utskrifter. Du behöver först skaffa dig ett Multikort. För mer information om Multikort och utskrifter, gå in på Disciplinära åtgärder En student som försöker fuska eller vilseleda vid examination, stör eller hindrar undervisning, examination eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen, kan bli föremål för disciplinära åtgärder såsom varning eller avstängning. Se mer i detta dokument under Rättigheter och skyldigheter. Drivhuset Drivhuset finns för dig som är student! Drivhuset vill väcka din lust att genomföra den där idén som du bär på. Genom bland annat praktisk vägledning, utbildning och kontakter inom Drivhusets nätverk får du hjälp att gå vidare i processen från idéförverkligande till företagsamhet. Alla aktiviteter i Drivhusets regi är kostnadsfria för alla studenter, se Examensbevis När utbildningen är avslutad och samtliga resultat är registrerade ska du ansöka om examensbevis. Du ansöker via Mina studier eller på en särskild blankett. Behandlingen av ansökan tar vanligtvis ca en månad. Blanketten finns på Frågor kring examina hanteras av utbildningskoordinatorn vid Teknik och samhälle. Funktionsnedsättning För studenter med någon form av funktionsnedsättning, finns flera möjligheter att anpassa studiemiljön. Det gäller både fysiska funktionsnedsättningar och dyslexi m.m. Tag kontakt med samordnaren för studenter med funktionshinder som finns på Studentcentrum. Fusk Se Disciplinära åtgärder Försäkring Tänk på att försäkra dig och ditt hem. Studenter vid universitet och högskolor är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och högskolan. Försäkringen täcker endast personskador. Läs mer på Anmälan om ett tillbud, d v s en händelse som kan ge eller skulle kunna ge upphov till skada, sjukdom eller annan skadlig inverkan i studierna/ arbetet, finns på Helpdesk Se Datorsupport Hälsa och socialt stöd - Studenthälsan Som student på Malmö högskola har du möjlighet att vända dig till Studenthälsan med frågor och bekymmer som rör dina studier och din hälsa. Där finner du kuratorer, sjuksköterska/ 5

6 barnmorska och folkhälsovetare. De erbjuder stöd och hjälp i form av grupper, kurser och enskilda samtal. Gå in här: Information Den mesta information som rör dig som student kommer du få via din lärare och via din studentepost. Var därför noga med att kontrollera din brevlåda ofta! Aktuell information för dig som student läggs också ut på alternativt Intyg Behöver du intyg kan de vanligaste sorterna skrivas ut via Mina studier. Annars kan du kontakta studieadministratören. Det kan t.ex. gälla studieintyg, ett utdrag från Ladok med dina resultat, eller ett registreringsintyg med terminstider och uppgift om att du är/var inskriven vid Malmö högskola en viss termin. Det är även möjligt att hämta ut säkra intyg som inte kräver underskrift av studieadministratören direkt från webben via Mina studier, Intygens äkthet kan kontrolleras via webben. It s learning It s learning är den lärplattform som används här på Malmö högskola. Där kan kursdeltagare och lärare kommunicera med varandra och utbyta dokument. Läs mer om It s learning här: Jämställdhet och mångfald Teknik och samhälle strävar efter en jämn könsfördelning bland studenter i våra utbildningar samt att vara fria från diskriminering. Malmö högskolas tillika Teknik och samhälles jämställdhets- och mångfaldspolicy finner du på Klassrepresentanter Studenter på 30-poängskurser och program väljer klassrepresentanter. Klassrepresentanternas uppdrag är att föra sina medstudenters talan på kursråd/programråd. Under dessa möten får studenter och lärare möjlighet att diskutera utbildningen och utbildningskvalitén. Vill du veta mer om klassrepresentantsystemet, kontakta din program- eller kursansvarige lärare alternativt studentombudet på fakulteten. 6 Kommunikationer till Kranen och Ubåtshallen Det är lätt att ta sig till Kranen och Ubåtshallen. Stadsbussar går hit flera gånger i timmen, vid rusningstid så ofta som var femte minut. Linje 2 Lindängen Södervärn Centralen Anna Lindhs Plats Västra hamnen. Busshållplats: Anna Lindhs Plats. Byt till buss 8 eller 3, eller gå till fots, 5-10 min promenad. Linje 8 Kastanjegården Södervärn Centralen Västra hamnen. Busshållplats: Ubåtshallen Linje 3 Ringlinjen: Värnhem Centralen Dockan Erikslust Södervärn Värnhem Busshållplats: Dockan (5 min promenad till Kranen och Ubåtshallen) Till fots från Centralstationen tar det ca 15 minuter. Åker du tåg, kan du promenera ca 15 min från Malmö central via uppgång Anna Lindhs plats. Det finns även fina cykelväger genom hela Malmö och ut till Västra hamnen. Kopiering För att kopiera och skriva ut krävs ett multikort Läs mer på: Kranen Kranen är huset i Västra hamnen där Teknik och samhälle och de flesta av våra utbildningar huserar. Här hittar du även all personal, både lärare och administratörer. Kursansvarig lärare Varje kurs har en kursansvarig lärare som är den du först och främst kommer att ha kontakt med under din kurs. Vem som är kursansvarig lärare och kontaktuppgifter till denne hittar du på kurssidorna på högskolans hemsida. Kursplaner I kursplanen anges bland annat kursinnehåll, examinationsform och kurslitteratur. Kursplanerna finns tillgängliga på webben under respektive kurs. För att lätt hitta rätt sida söker du på kursens namn eller kurskod i sökrutan på Malmö högskolas hemsida Kursvärdering Tyckte du att din kurs var bra, eller hade du önskat att något gjordes annorlunda? Gör din röst hörd! Vi på Teknik och samhälle strävar hela tiden efter att säkra kvaliteten på våra utbildning-

7 ar och är därför väldigt måna om att få reda på hur studenterna upplever dem. För att få ett hum om kursens kvalitet vill vi därför att du deltar i de kursvärderingar som genomförs via It s learning! Berätta både om det som var dåligt och det som var bra. Kursvärderingarna är anonyma (se även Programråd). Kårhuset På Norra Neptunigatan 5 ligger Kårhuset. Här hittar du Studentkåren Malmös reception, där du bland annat kan få svar på dina frågor, få intyg på att du är medlem i kåren och köpa billiga träningskort. Här sitter också kårföreningar, kårstyrelse och kårens kansli. Ladok Ladok står för Lokalt adb-baserat studiedokumentationssystem och används vid alla högskolor och universitet i Sverige för att registrera bland annat dina personuppgifter och högskolepoäng. Genom att logga in på Mina studier kan du som student på Malmö högskola se vilka uppgifter som högskolan registrerat om dig i Ladok. För att logga in på tjänsten använder du samma datoridentitet och lösenord som till högskolans datornätverk. Det är även möjligt att hämta ut säkra intyg som inte kräver underskrift av studieadministratör. Intygens äkthet kan kontrolleras via webben på direktadressen https://minastudier.mah.se Mat Det finns restauranger både på Kranen och Ubåtshallen, och det finns gott om andra matställen i närområdet. På Kranen finns tillgång till mikrovågsugnar för medhavd mat. Matematikverkstaden Matematikverkstaden är en mötesplats dit du som student kan komma för att få stöd, inspiration och fördjupade kunskaper i matematik. Du kan vända dig hit för att få hjälp med - matematik/statistikfrågor i kurser - projekt/uppsatser - examensarbeten Matematikverkstaden är till för alla studenter, oavsett utbildning och kunskaper i matematik. För mer information om matematikverkstaden se Mina studier På webbplatsen Mina studier kan du logga in och ta del av information om dina antagningar, registreringar och studieresultat. Du kan bland annat också göra webbregistrering, ändra adress samt skapa verifierbara studieintyg. https://minastudier.mah.se Näktergalen mentorsverksamhet Studenterna på Malmö högskola kan ansöka om att vara mentor för ett barn i åldern 8 till 12 år. Som mentor träffar man sitt barn en gång i veckan under perioden oktober till maj och hittar på saker ihop: vardagliga saker, idrotta, fika, gå på museum eller bara prata. Genom att vara mentor lär man sig om livet, man kan kalla det en bildningsresa som sker parallellt med den utbildningsresa man gör som student! Läs mer om näktergalen på Omregistrering Om du av någon anledning har missat en kurs som du är antagen på, har du inte automatiskt rätt att följa den igen, dvs bli omregistrerad på den. Du har däremot alltid rätt till de om-examineringstillfällen som erbjuds i samband med det kurstillfälle du varit antagen till. Kontakta din studieadministratör om du har frågor om omregistrering. Parkering Parkeringarna runt Kranen och Ubåtshallen sköts av Parkering Malmö. Du kan parkera med månadskort eller med biljett från någon av automaterna. Månadskort köps på Parkering Malmös kontor på Östergatan 39. Läs mer på Passerkort/Multikort Malmö högskolas Multikort innehåller flera funktioner. Framförallt fungerar det som passerkort inom Malmö högskola. Som student har du alltid tillgång till våra hus och de utrymmen som är avsedda för studenter, med multikortet kommer du in i byggnader och datorsalar även när byggnaderna är stängda. Det kan även användas för kopiering och utskrifter. Du kvitterar ut ditt multikort vid reception/informationsdisk på Kranen i samband med terminsstart. Personal På under sök hittar du telefonnummer och e-postadresser till samtlig personal på högskolan. Kontaktuppgifter till personal på Teknik och samhälle hittar du även på se/ts/kontakt. 7

8 8

9 Programledare Varje utbildningsprogram har en programledare som ansvarar för programmets planering och genomförande. Du hittar namn och kontaktuppgifter till aktuell programledare i högerspalten på kurs/ programsidan på Malmö högskolas hemsida. Programråd Varje årskurs utser representanter som ska arbeta för utbildningens utveckling. I programrådet samlas programledaren, lärare och studenter för att diskutera utbildningen hur den fungerar och om man kan förbättra något. Ett underlag för diskussionerna är t ex kursvärderingarna som genomförs varje termin: Ta chansen att engagera dig och möjligheten att påverka din utbildning! (se även Kursvärderingar). Registrering När du har blivit antagen till en utbildning, måste du registrera dig. Om du glömmer att registrera dig riskerar du att förlora din plats. Du får information om hur du gör det i välkomstbrevet som skickas till dig med e-post. Kontakta din studieadministratör om du inte har fått något välkomstbrev innan kursstart (se Studieadministratör). Är du programstudent måste du komma ihåg att inför varje termin både terminsregistrera dig på programmet och registrera dig på dina kurser. (se även Omregistrering). Rättigheter och skyldigheter För att du ska kunna vara delaktig i din utbildning måste du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har. I Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola kan du läsa om examination, regler och åtgärder vid fusk, studentinflytande, kränkande särbehandling med mera, se Schema Scheman för program och fristående kurser samt eventuella schemaändringar hittar du på Tänk på att scheman kan ändras under terminens gång, kolla ditt schema regelbundet och din lärares uppdatering på It s learning! Studentdatorutbildning SDM Studentdatorutbildningen hjälper dig att komma igång med olika datorprogram som du kan ha nytta av i dina studier. Inom SDM arbetar studenter som utbildare. Läs mer om SDMs moduler på 9 Där hittar du också anmälningsformulär och aktuella tider för när modulerna ges. Studenthälsan Både studierna och livet utanför Malmö högskola kan haka upp sig. Det ena brukar ofta påverka det andra. Det är därför viktigt att lösa de problem som uppstår. På Studenthälsan kan du få rådgivning och stödsamtal kring hälsa och sex & samlevnad, här finns både sjuksköterskor och kuratorer. Vid Malmö högskola finns även en hel meny av aktiviteter som fungerar utvecklande och stödjande för dig under din studietid, t ex stresshantering, studieteknik, gruppanalys och våga tala kurser, se Studentkåren Malmö Studentkåren är studenternas röst på högskolan och dess främsta uppgifter är att bevaka utbildningarnas kvalitet, att förbättra studenternas allmänna situation samt att företräda enskilda studenter gentemot högskolan. Till studentombudet kan du vända dig om du får problem eller bekymmer i eller utanför dina studier. Det behöver inte vara direkt studierelaterat, i uppdraget ingår även fritid och hälsa. Dina studentombud möter du på uppropen, under introduktionsveckan eller på fakulteten. Läs mer om studentkåren och dess verksamhet på malmostudenter.se Det är frivilligt att vara medlem i en studentkår. Studieadministratör Alla kurser och program har en studieadministratör. Studieadministratören sköter den löpande administrationen kring dina studier. Det är till studieadministratören du går för studieintyg, undertecknade utdrag från Ladok m.m. Du hittar namn och kontaktuppgifter till aktuell studieadministratör under fliken Kontakt på kurs-/programsidan. Teknik och samhälles studieadministratörer sitter på E-plan i Kranen. Namn och kontaktuppgifter finns också samlade här: Studiemedel För information se Studier utomlands Vill du tillbringa en del av din studietid vid ett utländskt universitet? Malmö högskola har flera spännande kontakter med universitet i andra länder och det finns många möjligheter att spendera till exempel en termin utomlands som utbytesstudent! Ta kontakt med den internationella koordinatorn.

10 Studieuppehåll och studieavbrott Vill du av någon anledning göra ett uppehåll eller avbryta dina studier måste du anmäla detta till oss. Blanketter för detta finns på ts/blanketter. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas om det finns särskilda skäl. Dessa ska styrkas med intyg. Beslut om studieuppehåll fattas av utbildningskoordinator. Avbrott som sker inom 3 veckor från kursstart registreras såsom tidigt. Det innebär att du som student har möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle. Kontakta utbildningskoordinatorn om du har frågor rörande studieuppehåll. Studieverkstaden - Vill du diskutera uppgiftsbeskrivningen/kommentarerna du har fått av din handledare/lärare? - Är du osäker på om du förstått uppgiften rätt? - Vill du ha hjälp med att komma igång med skrivandet? - Har du kört fast? På Malmö högskolas studieverkstad finns det lärare med språkkompetens i både svenska, svenska som andraspråk och engelska. Här kan du få vägledning i hur du kan förbättra ditt skrivande. På studieverkstaden finns det också datorer med speciella träningsprogram för dig som vill öva lite extra på stavning och grammatik i engelska. För mer information om studieverkstaden se Studie- och karriärvägledning och studiesociala ärenden Studievägledaren kan hjälpa dig med studieinformation, studievägledning och studiesociala ärenden. Studievägledaren har tystnadsplikt och du kan boka tid för samtal och rådgivning. Teknik och samhälles studievägledare heter Dorota Gorna och träffas på Kranen, E-plan. Telefon: eller E-post: För information om högskolans gemensamma studie- och karriärvägledning, se här: i Studenternas rättigheter och skyldigheter, se Terminstider HT 2013: 2 september januari 2014 VT 2014: 20 januari juni 2014 Tillgodoräknande Studenter vid kurs eller program som t.ex. genom tidigare högskolestudier läst kurser som motsvarar en hel kurs eller del av en kurs (till exempel på ett annat universitet/högskola), kan ansöka om att få tillgodoräkna sig dessa högskolepoäng. Observera att ett tillgodoräknande kan komma att påverka ev. studiemedel från CSN. Beslut om tillgodoräknande tas av utbildningskoordinator. Blanketter för att ansöka om tillgodoräknande finns på Trådlöst nätverk Som student på Malmö högskola kan du koppla upp dig mot det trådlösa nätet på Teknik och samhälle. Så här kopplar du upp dig mot det trådlösa nätet: 1. Anslut till det trådlösa nätverket mah-login 2. Öppna din webbläsare, du slussas automatiskt till vår inloggningssida. 3. Ange din datorid och ditt lösenord för nätverket. Utbildningsplan I utbildningsplanen anges bland annat utbildningens mål, innehåll och uppbyggnad. Utbildningsplaner för aktuella program hittar du på under respektive program. Kursplaner till programmets kurser finner du som bilaga till utbildningsplanen. Vaktmästeri Vaktmästeri för Kranen och Ubåtshallen finns på Kranen, C-plan i rum C137, telefon: , Tentamen Inför skriftlig tentamen måste du alltid anmäla dig senast en vecka innan tentamenstillfället. Det gör du via Mina studier Ej anmälda studenter får tentera i mån av plats. Tentamenscheman, anmälan och regler för tentamen hittar du på Dispens från den i kursplanen angivna examinationsformen kan i särskilda fall beviljas. Läs mer 10 Valbara kurser I flertalet utbildningsprogram finns det ett valbart utrymme. Det innebär att du som student ges möjlighet att nischa din utbildning i någon mån. Utbildningskoordinatorn informerar programstudenterna om hur det görs när det är dags att välja.

11 Öppettider under terminstid Kranen och Ubåtshallen: Huvudentréerna är öppna måndag-torsdag kl samt fredagar kl För passage under övriga tider eller via andra dörrar används passerkort/multikort. Hissarna går endast att använda vardagar kl Ventilationen är avslagen mellan kl och under denna tid bör inte någon befinna sig i fastigheten. 11

12 12

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Fikon Design Studentens ABC L ä r a r u t b i l d n i n g e n läsåret 2008/09 1 Studentens ABC är en

Läs mer

Hälsa och samhälle och Odontologiska fakulteten ligger intill station Triangeln vid sjukhusområdet i Malmö.

Hälsa och samhälle och Odontologiska fakulteten ligger intill station Triangeln vid sjukhusområdet i Malmö. STUDENTGUIDEN S.1 S.2 Välkommen till Malmö högskola! mah.se facebook.com/malmohogskola twitter: @malmohogskola instagram: @malmostudent Malmö högskola finns på flera platser i Malmö. Nära centralstationen,

Läs mer

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Adresser Besöksadressen till Hälsa och samhälle är Universitetssjukhuset MAS, ingång 49. Postadressen är Malmö högskola,

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! 1 Augusti 2015 2 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked

Läs mer

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM HITTA RÄTT PÅ SOL 3 Hitta rätt på SOL Varmt välkommen till Språk- och litteraturcentrum (SOL-centrum)! Du som har valt att läsa något av våra ämnen kommer till en

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan INNEHÅLL Våra utbildningar 2 Praktisk information Information från biblioteket Information från kurator Information från studie- och yrkesvägledare 3-4 5 6 7 Lagen

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information

Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information Komvux Malmö INNEHÅLL Södervärn Våra utbildningar 2 Praktisk information 3-4 Regler / Rutiner 5-6 Likabehandlingslagen Information om olycksfall och tillbud 7 8 Elevrådet 8 Studiemedel 9 Studieavbrott

Läs mer

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Innehåll Inledning... 2 Utbildningspolitiska grunder... 3 Grundsyn... 3... 3 Studenten som medaktör... 3... 3 Högskolans roll i det omgivande samhället... 4

Läs mer

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Vårterminen 2015 Innehåll: Viktigt att veta för dig som elev Utvärderingsplan Likabehandlingsplan Handlingsplan vid stödinsatser Kontaktuppgifter Lägg

Läs mer

FADDER HANDBOK OMTÄNKSAMHET ÖPPENHET NYTÄNKANDE #HISINTRO15

FADDER HANDBOK OMTÄNKSAMHET ÖPPENHET NYTÄNKANDE #HISINTRO15 015 FADDER HANDBOK OMTÄNKSAMHET ÖPPENHET NYTÄNKANDE #HISINTRO15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR DIG SOM FADDER Att vara fadder...4 Obligatoriska tillfällen...5 Kontakt Högskolans introgrupp...6 Studentkåren...7

Läs mer

Checklista för din första vecka Välkommen till Malmö!

Checklista för din första vecka Välkommen till Malmö! Checklista för din första vecka Välkommen till Malmö! - en överlevnadsguide till dig som är ny student Så hittar du bostad i Malmö INSPARK 2015 INNEHÅLL Krönika från ordförande och vice ordförande...3

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Reviderad: Årsmötet 150212 1 Innehåll Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår... 1 Innehåll... 2 1. Grundsyn... 4 1.2 Studenten som medaktör... 4 1.3 Högskolan

Läs mer

Studentkompassen Höstterminen 2015

Studentkompassen Höstterminen 2015 Handelshögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger

Läs mer

Teknisk bastermin våren 2014 LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Teknisk bastermin våren 2014 LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Tekniskk bastermin våren 2014 LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Välkommen till LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Vi är glada för förtroendet att du valt att påbörja dina studier

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer