Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle"

Transkript

1 Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Adresser Besöksadressen till Hälsa och samhälle är Universitetssjukhuset MAS, ingång 49. Postadressen är Malmö högskola, Hälsa och samhälle, Malmö. Adress- och telefonnummerändring Om du byter adress under pågående utbildning ska anmälan göras till Folkbokföringen på Skattemyndigheten. Tankning av adressuppgifterna görs sedan från Folkbokföringen till högskolan. Om du byter telefonnummer ska detta anmälas till studieadministratören för den utbildning du studerar på. Aulan Aulan (E 002) finns på plan 0 (källarplanet) i mittdelen, Hus E. Biblioteket Hälsa och samhälle Biblioteket finns i mittdelen, Hus E, på plan 2-4. Biblioteket kan nås via trappa från receptionen eller hiss. Öppettider: måndag-torsdag , fredag Tfn: , fax: , e-post: Som student inom Malmö högskola har du dessutom tillgång till - Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10, Tfn: Kranen biblioteket på Centrum för teknikstudier, CTS, Ö Varvsgatan 11, Tfn: Odontologiska biblioteket, Smedjegatan 16, Tfn: Bostäder Information och tips om studentboende i Malmö med omnejd hittar du på Byggnaden Hälsa och samhälles byggnad består av tre delar, Hus U (till höger), Hus E (mittdelen) och Hus F (till vänster), sett från entrén. I Hus U finns undervisningslokaler, studentkårsexpeditionen, datorsalar, konferensrum, laboratorier, vaktmästeri och restaurang, i Hus E finns receptionen och biblioteket och i Hus F finns lärarnas och den administrativa personalens arbetsrum. Se också under rubrikerna Hus U och Hus F.

2 Studenter med passerkort har tillgång till byggnaden på vardagar och övriga dagar. Datorsalar Datorsalar finns i Hus U; U , U 211. Disciplinära åtgärder Student som försöker fuska eller vilseleda vid prov, stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen, kan bli föremål för disciplinära åtgärder såsom varning eller avstängning. Drivhuset Drivhuset arbetar med att inspirera studenter till att se möjligheter i egna idéer och våga "göra sin grej", oavsett om det gäller som egen företagare, entreprenör, eller som anställd inom ett företag, intraprenör, att skapa rätt förutsättningar för studenterna att utveckla affärsidéer, starta företag och driva projekt och att knyta kontakter mellan studenter och företag i regionen. Mer information om Drivhuset finns på och om Medeon på Dryckautomater Dryckautomater finns på varje plan 0, 1, 2 i Hus U (undervisningsdelen). Dyslexi För studenter med dyslexi finns möjlighet till särskilt stöd och service. Studenter med läsoch skrivproblem/dyslexi utan läkarintyg kan vända sig till Ingrid Ademar för utredning. Se under rubriken Funktionsnedsättning/dyslexi. På Malmö högskolas hemsida finns information om funktionsnedsättning/dyslexi under Är Student / Studentservice. E-post och datoridentitet Användaridentitet för nätverk och e-post hämtas på Har du frågor eller problem när det gäller datoridentiteten kan du kontakta Helpdesk (se rubriken Helpdesk). Global inloggning gäller vilket innebär att hemkataloger med mer är åtkomliga över hela högskolan. Om du vill läsa din e-post går du in på webmail.mah.se. Observera att viss viktig kursinformation kommer att skickas till din e-postadress. För att kunna följa dina studier måste du alltså läsa de mejl som lärare och andra på Hälsa och samhälle skickar dig. Funktionsnedsättning/dyslexi Funktionsnedsättning är inget hinder för högskolestudier. Studenter med funktionsnedsättning ska kunna studera på samma villkor som andra. Det betyder att man har rätt till insatser som kompenserar för funktionsnedsättningen i studiesituationen eller vid examination. Malmö högskola satsar också på IT-stöd och specialutrustade datorer finns strategiskt placerade i högskolans olika bibliotek. Man måste ansöka om stödinsatser och kunna styrka sitt funktionshinder med läkarintyg. Studenter med funktionsnedsättning eller dyslexi har möjlighet att få särskilt stöd och service. Den som har funktionsnedsättning eller läs- och skrivproblem/dyslexi kan vända sig till Ingrid Ademar som är samordnare för studenter med funktionsnedsättning/dyslexi. Ingrid Ademar, Tfn: , e-post: På Malmö högskolas hemsida finns information om funktionsnedsättning/dyslexi under Är Student / Studentservice.

3 Helpdesk (IT-support) Som student på Malmö högskola har du tillgång till högskolans datorer och nätverk. Datorerna finns i datorsalar och på biblioteken. Har du frågor som rör din datorhantering och behöver hjälp med högskolans datorer och nät kan du vända dig till bibliotekens Helpdesk. En av Helpdeskstationerna finns på Biblioteket Hälsa och samhälle. Denna station bemannas varje vardag kl Helpdesk kan också nås på Tfn och via e-post till Hemsidor på Internet Malmö högskolas och Hälsa och samhälles hemsidor är viktiga informationskanaler för dig som student. Här finns bland annat scheman och utbildnings- och kursplaner. Besök gärna Malmö högskolas hemsida och Hälsa och samhälles hemsida Hus F (personaldelen) Plan 1 (entréplanet): dekan, utbildningschef, kanslichef, studievägledare, informatör, registrator studieadministratörer, annan kanslipersonal Plan 2: Socialt arbete, Omvårdnad Plan 3: Socialt arbete, Biomedicinsk laboratorievetenskap/-teknologi, Omvårdnad Plan 4: Omvårdnad Plan 5: Omvårdnad, Biomedicinsk laboratorievetenskap/- teknologi och Folkhälsovetenskap Hus U (undervisningsdelen) Plan 1 (entréplanet): studentkårsexpedition, vaktmästeri/verksamhetstekniker, restaurang, studentkök Plan 3: Lärarrum + IT-support för personal Plan 4: Kliniskt träningscenter, humanbiologirum Plan 5: laboratorier På de olika planen i Hus U finns också andra undervisningslokaler, datorsalar, konferensrum mm. Information Mikael Matteson informatör Tfn: Rum F 102 Kompendieförsäljning KFS Studentbokhandel förmedlar kurslitteratur och kurskompendier till studenter på Malmö högskola. Bokhandeln finns på Studentcentrum, Norra. Neptunig. 1 och är öppen på vardagar. Kontakta KFS: Tfn eller Mer information finns på Kommunikationer Ett antal olika busslinjer, både lokala och regionala, stannar på Södervärns busstation varifrån det är gångavstånd till Hälsa och samhälles byggnad på sjukhusområdet. Kopiering Om du vill skriva ut eller kopiera måste du betala i förväg via webben (Pcounterwebpay). Du har också möjlighet att köpa utskrifter/kopior kontant i E121, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

4 Mer information finns på under tjänsten Biblioteket. Multikortet kan användas som kopieringskort. Se rubriken Passerkort/multikort. Kursbevis och LADOK-utdrag Kursbevis skickas ut automatiskt så snart en kurs är klar. För utbildningsprogram gäller att en gång per termin utfärdas utdrag ur universitetets datorbaserade studiedokumentationsregister (LADOK). Detta utdrag kan du använda när du söker studiemedel och om du av annan anledning vill dokumentera dina studieresultat under pågående utbildning. CSN har möjlighet att själv gå in i LADOK och kontrollera Dina studieresultat. Du kan också själv få fram ett LADOK-utdrag via webben Kvarglömda föremål Kvarglömda föremål lämnas i receptionen och kan sedan hämtas där av ägaren. Se Receptionen. Kåravgift Se under rubriken Terminsräkning/kåravgift Lärplattform På Malmö högskola används lärplattformen It s learning. Här hittar du viktig kursinformation och här har du möjligheter att kommunicera med kursansvarig lärare. Du loggar in på Mat och dryck Mat och dryck får inte tas med till undervisningssalarna och datorsalarna. Parkering bil/cykel Hälsa och samhälle har inga parkeringsplatser utan du hänvisas till offentliga p-platser i närheten av våra undervisningslokaler. Parkeringshus finns på sjukhusområdet mot Södra Förstadsgatan. Cykelställ finns utanför Hälsa och samhälles hus. När du parkerar din cykel måste du sätta den i ett cykelställ. Annars finns det risk för att den forslas bort. Passerkort/multikort För att kunna nyttja Hälsa och samhälles allmänna utrymmen och datorsalarna (alla tider) på plan 2 efter lektionstid måste du ha ett passerkort. Tillträdestiderna för studenter med passerkort är på vardagar och kl övriga dagar. Vid terminsstart produceras multikortet i en station i anslutning till Helpdesken i biblioteket. Under terminerna sker det på vaktmästeriet. Tider för produktion anslås vid receptionen och vaktmästeriet. Personskadeförsäkring för studenter Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna är från den 1 juli 2000 försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. Om Din skada blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt. Mer information finns på

5 Provtagning och vaccinationer Om du arbetat eller varit inlagd på sjukhus utomlands och ska ut på praktik i utbildningen måste du kontakta Studenthälsan vid Malmö högskola (se rubriken Studenthälsa och socialt stöd) för provtagning gällande meticillinresistenta stafylokocker, MRSA. Du som är student på biomedicinsk analytiker- eller sjuksköterskeutbildningen måste tänka på följande när det gäller ditt vaccinationsskydd. I enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd 1982:13 om diagnostik av och förebyggande åtgärder mot rubellainfektion rekommenderar vi studenter som ej tidigare haft Röda hund eller är vaccinerade att inför den kliniska utbildningen vaccinera sig mot rubella. Du bör även se över ditt vaccinationsskydd mot t ex stelkramp och polio. När det gäller tuberkulos ska alla studenter lämna en hälsodeklaration, utifrån denna görs en bedömning om personen varit exponerad för tuberkulos. Receptionen Receptionen finns på plan 1 (entréplanet). Här kan du bl a få praktisk information, studieintyg, ladokutdrag, hämta och lämna tentor, låna gamla tentamensfrågor och hämta beställda passerkort. I anslutning till receptionen finns tavlor med uppgifter om tid och plats för tentamenstillfällen och ställ med informationsmaterial om Hälsa och samhälle, områdets utbildningar och annat med anknytning till högskolan. Receptionen är bemannad på följande tider: Måndag fredag kl Registrering För att få delta i undervisningen, få tentera, få utbildningsbevis/kursbevis, få studiemedel och komma in i adressregistret så att du kan få viktiga meddelanden hemskickade, måste du registreras varje termin. Programstudenter som går termin 1 registreras via blankett till studieadministratören. Vi tillämpar webbregistrering för programstudenter fr o m termin 2 och studenter på samtliga fristående kurser vid Hälsa och samhälle, detta innebär att ni själva aktivt ska registrera er på den termin och/eller kurser som med automatik är registrerbara efter inloggning. Under perioden är webbregistreringen öppen för vårterminens program/kurser. Efter den 25/ måste ni kontakta er studieadministratör för registrering. Detta medför att ni ca 3 dagar efter registrering kommer att ha tillgång till kursen i It s learning. Logga in på Restaurang Restaurangen FreDa på 49:an hittar du på entréplanet i Hus U. Öppettider: Vi serverar frukost mellan och 09.00, lilla 18 kr / stora 26 kr. Lunch mellan 11 och 14. Vi har tre alternativ varje dag: husmannen, hälsa och vegetarisk, vilka kostar 59 kr (billigare med 10-häfte). Salladsbuffé, bröd, vatten och kaffe ingår. Vill man bara ha salladsbuffé kostar den 45 kr. Utöver detta serverar vi ett brett cafésortiment, sallad, baguetter, kakor mm. Rökning Högskolans och sjukhusets område är en rökfri miljö. Det finns anvisade ställen för

6 rökning på sjukhuset, t ex vid Hälsa och samhälles byggnad mot Pildammsparken och vid grannbyggnaden CRC, Clinical Research Centre, också mot Pildammsparken. Schema Schema för alla utbildningar hittar du via länkar på till programmets eller kursens hemsida. På finns en länk Hitta schema, där du själv kan söka schemat för en viss utbildning. Ange aktuell kurskod nr du söker. Kurskoderna hittar du i respektive utbildningsplan och kursplan som finns på Skugga en student Är du intresserad av att låta dig skuggas en dag av någon som är intresserad av att börja på högskolan? Då kan du vara med i högskolans Skugga-en-student-projekt. Att få träffa en student och lära känna högskolemiljön under en dag kan vara det som avgör om man tar steget eller ej. På köpet blir du en flitigare biobesökare. För varje potentiell student som du låter dig skuggas av får du nämligen en biocheck! Oemotståndligt erbjudande, eller hur? Anmäl ditt intresse till: Mikael Matteson tfn , rum F 102 Studentambassadör och webbambassadör Vid mässor och skolbesök tar vi hjälp av studenter för att presentera högskolans utbildningar. Vill du bli studentambassadör? Vill du bli webbambassadör och svara på frågor via nätet? Kontakta Mikael Matteson, , eller rum F 102. Studenthälsa och socialt stöd Studenthälsan vid Malmö högskola består av kuratorer, sjuksköterska/barnmorska och folkhälsovetare. Studenthälsans personal har stor kunskap om studentens livssituation och ska främja studentens fysiska-, psykiska och sociala hälsa. Alla besök på studenthälsan är kostnadsfria och all personal har tystnadsplikt. Studenthälsan finns på Studentcentrum, N. Neptunigatan 1, vån 2, Malmö. E-post: Tidbokning och rådgivning Tfn (mån-tors 10-12). Kontakta sjuksköterskan/barnmorskan: Drop-in tid: Tfn: Måndagar 10:00-12:00 (mån-tors, röstbrevlåda) Torsdagar 13:00-15:00 Mer information om Studenthälsan finner du på Malmö högskolas webbplats, Studentkort När du betalt din kåravgift får du Studentkortet inom ett par veckor. Tillsammans med en identitetshandling garanterar kortet dig ett antal förmånliga studentrabatter. För att få rabatt på SAS och SJ innan du fått kortet kan du få ett intyg från Studentkortet. Läs mer på och Studentkåren Malmö Som student vid Hälsa och samhälle (HS) tillhör du Studentkåren Malmö. Vid Hälsa och samhälle finns det ett studentombud som du kan kontakta vid

7 frågor som rör din utbildning, livet som student et cetera. Studentkårens expedition på HS hittar du på entréplan i hus U, rum U112. Expeditionens öppettider anges på whiteboarden utanför expeditionen. Där anges också hur du kan nå studentombudet via telefon eller e-post. Vanligtvis träffas studentombudet kl och nås via e-post Studentkåren har även ett kansli i Kårhuset som du hittar på Norra Neptunig. 5. Öppettiderna är vardagar (onsdagar är kansliet öppet till kl 17) med lunchstängt Kansliet går även att nå via telefon på eller via epost på Hemsideadressen är Studentkök På plan 1 (entréplanet) i Hus U finns ett studentkök där du som student har tillgång till mikrovågsugn, kyl, kaffeautomat. Varuautomat och dryckautomat med kalla drycker finns på plan 0. Studentpräster Bengt Nilsson, studentpastor (Sv Missionskyrkan), Tfn: , e-post: Kent Wisti, studentpräst (Svenska kyrkan), Tfn: , e-post: Katarina Egfors Härnring, studentpräst (Svenska kyrkan), Tfn: , e-post: Studentprästerna träffas på Studentcentrum, Bassänggatan 2, tfn: , , samt i Studentprästernas lokaler, Kapellg.6, in på gården. Studentprästerna är till för enskilda samtal om livsfrågor, relationer, vem är jag, om det som är nära och personligt. Kanske kan de vara till hjälp också i studierna, när det gäller livssyn och människosyn. Studentprästerna tar även emot bikt och har absolut tystnadsplikt. Mer information om studentprästerna hittar du på Studiemedel Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den statliga myndighet som ansvarar för det svenska studiestödet, det vill säga lån och bidrag för studier. CSN har ett kontor i Lund på Stora Södergatan 47. Besökstiden är måndag, onsdag och fredag Telefonnumret är Telefontiden är måndag till fredag Postadressen är CSN Lund, Stora Södergatan 47, Lund. CSN-personal finns i Malmö på Infoteket Malmö, Föreningsgatan 7A, måndag till torsdag För att få ut ditt studiemedel krävs att du är registrerad för terminen. Något särskilt studieintyg krävs i allmänhet inte. Om du gör studieuppehåll eller får ändrade inkomstförhållanden ska du anmäla det till CSN. Detaljerad information om studiemedel hittar du på CSN:s hemsida, Studieuppehåll och studieavbrott Om du av någon anledning måste göra ett uppehåll i dina studier eller avbryter dem ska du omedelbart anmäla detta till den enhetschef som ansvarar för ditt utbildningsområde (se viktiga telefonnummer och e-postadresser) genom blankett som finns hos

8 studievägledaren. Blanketterna finns också Hälsa och samhälles hemsida under Är student på HS Studieinformation och studievägledning. Studier utomlands Vill du tillbringa en del av din studietid vid ett utländskt universitet? Kontakta då den internationellt ansvariga för den utbildning du studerar på. De internationellt ansvariga för de olika utbildningsprogrammen är följande. Biomedicinska analytikerprogrammet: Bodil Persson, tfn , rum F 503 Folkhälsovetenskapliga programmet: Ellis Janzon, tfn , rum F 528 Sjuksköterskeprogrammet: Anna Carlsson, Tfn , rum F 218 Socionomprogrammen: Pelle Hallstedt, Tfn , rum F 324 Mats Högström, Tfn , rum F 329 Internationell sekreterare är Sara Säthersten, Tfn , rum F 115. Information finns på Hälsa och samhälles hemsida under Är student på HS Studera utomlands. Studievägledning Studievägledare för Hälsa och samhälle är Carina Svensson och Björn Lindahl, Tfn , rum F Den gemensamma studie- och karriärvägledningen på Malmö högskola svarar på allmänna frågor kring arbete och studier. Tfn: E-post: Drop-inbesök måndag-torsdag Studievägledningen finns på Studentcentrum, N. Neptunig.1. På Studentcentrum finns dessutom Antagningen (Tfn ), Internationella sekretariatet (Tfn / / / / ), Studentkåren (se Studentkåren) och Studenthälsan (se Studenthälsa och socialt stöd). Säkerhet/brandskydd Var noga med vem du släpper in när du använder ditt passerkort efter ordinarie öppettid så att inga obehöriga får tillträde till byggnaden. Tänk också på att ditt passerkort är en personlig värdehandling som inte får lånas ut till andra. I alla korridorer finns det skyltar som visar var nödutgångarna finns och vad som gäller vid nödsituationer. Går brandlarmet ska du agera enligt anvisningar även om du tror att det bara är ett övningslarm. På vissa toaletter finns det ett ultraviolett ljus. Ljuset finns där för på grund av hygieniska skäl och säkerhets skäl. Anledningen är att ljuset gör det omöjligt för t ex sprutnarkomaner att injicera. Frågor angående säkerhet och brandskydd besvaras av verksamhetsteknikerna. Se rubriken Vaktmästeri/verksamhetstekniker. Terminsräkning/kåravgift I Sverige har vi något som kallas för kårobligatorium, vilket innebär att studenter vid universitet och högskolor måste vara medlemmar i en studentkår. Studentkåren har som uppgift att tillvarata

9 studenternas intressen på olika sätt. För detta betalar studenterna en mindre administrativ avgift, s k kåravgift. (Förordning (1983:18) om studerandekårer /../ vid universitet och högskolor) Det innebär att alla som studerar vid Malmö högskola, förutom dem som studerar vid Odontologiska fakulteten ska vara medlemmar i Studentkåren Malmö. Den som studerar vid Odontologiska fakulteten är istället medlem i Odontologiska studentkåren. Det är först efter att du har registrerat dig hos Studentkåren Malmö och betalt din kåravgift som du får rätten till att skriva tentor och ta ut din examen. Som medlem av studentkåren är du berättigad till ett stort antal förmåner. Kåravgiften varierar beroende på hur många poäng du är antagen till. Kåravgiften ska vara betald senast den 15 oktober. Om du inte har fått någon avi hemskickad i mitten av september kontakta studentkåren snarast på För närvarande är kåravgiften för studenter på Hälsa och samhälle (HS) 270 kr (full avgift) eller 200 kr (reducerad avgift). Du får reducerad avgift om du antingen; studerar mindre än 15hp, läser på distans eller betalt full avgift till annan studentkår (uppvisande av kvitto krävs). Du kan betala på alla post- och bankkontor och givetvis även via bank på Internet. Om summa och/eller sektion inte stämmer på avin kontakta den centrala kårexpeditionen eller studentombudet på HS för en ny avi. Observera att du inte själv kan ändra en felaktig avi, utan måste beställa en ny! Du kan beställa en ny avi genom att ringa, besöka eller e-posta den centrala kårexpeditionen eller kårexpeditionen på HS. Kårobligatoriet kommer dock att avskaffas den 1 juli 2010 på uppdrag av regeringen. Det innebär att du är skyldig att betala din kåravgift även under vårterminen Efter det är det upp till dig om du vill vara medlem i kåren eller inte. Mer om Studentkåren Malmö och studentombudet på HS på Terminstider Vt Ht Fler terminstider finns på Tysta arbetsplatser Tysta arbetsplatser för studenter finns vid biblioteket på Odontologiska fakulteten, som finns på Carl Gustafs väg 34, nära Hälsa och samhälle. Det finns också på Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10. Utrymningsplan Utrymningsplanen finns uppsatt på varje plan vid trapphusen och hissarna. Återsamlingsplats är området framför CRC, Clinical Research Centre, granne till HS-byggnaden. Utvärderingsstrategi Vid Hälsa och samhälle finns fyra olika slag av utvärderingar där studenterna har möjlighet att förmedla sina tankar kring utbildningen i olika skeden. Det enkäter som finns är följande: startenkät, temperaturtagning, kursutvärdering och programutvärdering.

10 Vaktmästeri/verksamhetstekniker Vaktmästeriet/verksamhetsteknikerna finns på entréplanet i U-byggnaden, rum U 109. Lunchstängt Tfn: och (verksamhetstekniker). Viktiga telefonnummer och e-post-adresser Reception Ledning Dekanus Margareta Östman Rum F Hälsa och samhälles centrala kansli Kanslichef Ulla Gertsson F125 Registrator / receptionen Lena Winslow Rum F 121 Studievägledare Carina Svensson Rum F 107 Björn Lindahl Rum F 106 Informatör Mikael Matteson Rum F 102 Utbildningshandläggare fristående kurser Helen Olsson Rum F 119 Internationell sekreterare Sara Säthersten Rum F 115 Fax till kansliet: Biomedicinsk laboratorievetenskap/ - teknologi Enhetschef Lennart Ljunggren Rum F 530

11 Studieadministratör bma/bmt Kina Larsson Rum F 117 Folkhälsovetenskap Enhetschef Agneta Bjuväng Rum F 507 Studieadministratör Marie Enberg Rum F 120 Psykiatrisk omvårdnad Enhetschef Irena Dychawy-Rosner Rum F 417 Studieadministratör Marie Enberg Rum F 120 Omvårdnad Enhetschefer Irena Dychawy-Rosner Rum F 417 Marianne Ahlner-Elmqvist Rum F 415 Studieadministratör sjuksköterskeprogrammet Malin Clarke Rum F 118 Studieadministratör specialistutbildningarna Sara Säthersten Rum F115 Praktikplatssamordnare Solvig Falk Rum F 427 Ann Stockenberg Rum F 408

12 Socialt arbete Enhetschefer Lupita Svensson Rum F 225 Ingrid Runesson Rum F 208 Studieadministratörer Germana di Lorenzo, socionom IFS och VU Rum F 116 Marie Enberg, socionom FÅ och Äldrepedagog Rum F 120 Lokalbokning, scheman och tentor Åsa Nilsson F120 Verksamhetstekniker / IT-support Verksamhetstekniker Thomas Karlsson U109 Verksamhetstekniker Markus Pålsson U109

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö

Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö Sociologiska institutionen finns i kvarteret Engelska parken, Humanistiskt centrum. Besöksadress: Sociologiska institutionen Thunbergsvägen 3H Tel: 018-471

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Välkommen till Glokala Folkhögskolan i Malmö. Handbok för deltagare hösten 2015. Foto: Jenny Ljunggren

Välkommen till Glokala Folkhögskolan i Malmö. Handbok för deltagare hösten 2015. Foto: Jenny Ljunggren Välkommen till Glokala Folkhögskolan i Malmö Handbok för deltagare hösten 2015 Foto: Jenny Ljunggren Välkommen till Glokala folkhögskolan! I den här handboken hittar du bland annat: - Datum för våra gemensamma

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Studentpresentation. Bild 1

Studentpresentation. Bild 1 Studentpresentation Bild 1 HUR HITTAR DU SVERIGES BÄSTA UNIVERSITET? Hur hittar du Sveriges bästa universitet? Gör du det genom att prata med kompisar och lyssna till historier om färgglada overaller med

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer