Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle"

Transkript

1 Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Adresser Besöksadressen till Hälsa och samhälle är Universitetssjukhuset MAS, ingång 49. Postadressen är Malmö högskola, Hälsa och samhälle, Malmö. Adress- och telefonnummerändring Om du byter adress under pågående utbildning ska anmälan göras till Folkbokföringen på Skattemyndigheten. Tankning av adressuppgifterna görs sedan från Folkbokföringen till högskolan. Om du byter telefonnummer ska detta anmälas till studieadministratören för den utbildning du studerar på. Aulan Aulan (E 002) finns på plan 0 (källarplanet) i mittdelen, Hus E. Biblioteket Hälsa och samhälle Biblioteket finns i mittdelen, Hus E, på plan 2-4. Biblioteket kan nås via trappa från receptionen eller hiss. Öppettider: måndag-torsdag , fredag Tfn: , fax: , e-post: Som student inom Malmö högskola har du dessutom tillgång till - Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10, Tfn: Kranen biblioteket på Centrum för teknikstudier, CTS, Ö Varvsgatan 11, Tfn: Odontologiska biblioteket, Smedjegatan 16, Tfn: Bostäder Information och tips om studentboende i Malmö med omnejd hittar du på Byggnaden Hälsa och samhälles byggnad består av tre delar, Hus U (till höger), Hus E (mittdelen) och Hus F (till vänster), sett från entrén. I Hus U finns undervisningslokaler, studentkårsexpeditionen, datorsalar, konferensrum, laboratorier, vaktmästeri och restaurang, i Hus E finns receptionen och biblioteket och i Hus F finns lärarnas och den administrativa personalens arbetsrum. Se också under rubrikerna Hus U och Hus F.

2 Studenter med passerkort har tillgång till byggnaden på vardagar och övriga dagar. Datorsalar Datorsalar finns i Hus U; U , U 211. Disciplinära åtgärder Student som försöker fuska eller vilseleda vid prov, stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen, kan bli föremål för disciplinära åtgärder såsom varning eller avstängning. Drivhuset Drivhuset arbetar med att inspirera studenter till att se möjligheter i egna idéer och våga "göra sin grej", oavsett om det gäller som egen företagare, entreprenör, eller som anställd inom ett företag, intraprenör, att skapa rätt förutsättningar för studenterna att utveckla affärsidéer, starta företag och driva projekt och att knyta kontakter mellan studenter och företag i regionen. Mer information om Drivhuset finns på och om Medeon på Dryckautomater Dryckautomater finns på varje plan 0, 1, 2 i Hus U (undervisningsdelen). Dyslexi För studenter med dyslexi finns möjlighet till särskilt stöd och service. Studenter med läsoch skrivproblem/dyslexi utan läkarintyg kan vända sig till Ingrid Ademar för utredning. Se under rubriken Funktionsnedsättning/dyslexi. På Malmö högskolas hemsida finns information om funktionsnedsättning/dyslexi under Är Student / Studentservice. E-post och datoridentitet Användaridentitet för nätverk och e-post hämtas på Har du frågor eller problem när det gäller datoridentiteten kan du kontakta Helpdesk (se rubriken Helpdesk). Global inloggning gäller vilket innebär att hemkataloger med mer är åtkomliga över hela högskolan. Om du vill läsa din e-post går du in på webmail.mah.se. Observera att viss viktig kursinformation kommer att skickas till din e-postadress. För att kunna följa dina studier måste du alltså läsa de mejl som lärare och andra på Hälsa och samhälle skickar dig. Funktionsnedsättning/dyslexi Funktionsnedsättning är inget hinder för högskolestudier. Studenter med funktionsnedsättning ska kunna studera på samma villkor som andra. Det betyder att man har rätt till insatser som kompenserar för funktionsnedsättningen i studiesituationen eller vid examination. Malmö högskola satsar också på IT-stöd och specialutrustade datorer finns strategiskt placerade i högskolans olika bibliotek. Man måste ansöka om stödinsatser och kunna styrka sitt funktionshinder med läkarintyg. Studenter med funktionsnedsättning eller dyslexi har möjlighet att få särskilt stöd och service. Den som har funktionsnedsättning eller läs- och skrivproblem/dyslexi kan vända sig till Ingrid Ademar som är samordnare för studenter med funktionsnedsättning/dyslexi. Ingrid Ademar, Tfn: , e-post: På Malmö högskolas hemsida finns information om funktionsnedsättning/dyslexi under Är Student / Studentservice.

3 Helpdesk (IT-support) Som student på Malmö högskola har du tillgång till högskolans datorer och nätverk. Datorerna finns i datorsalar och på biblioteken. Har du frågor som rör din datorhantering och behöver hjälp med högskolans datorer och nät kan du vända dig till bibliotekens Helpdesk. En av Helpdeskstationerna finns på Biblioteket Hälsa och samhälle. Denna station bemannas varje vardag kl Helpdesk kan också nås på Tfn och via e-post till Hemsidor på Internet Malmö högskolas och Hälsa och samhälles hemsidor är viktiga informationskanaler för dig som student. Här finns bland annat scheman och utbildnings- och kursplaner. Besök gärna Malmö högskolas hemsida och Hälsa och samhälles hemsida Hus F (personaldelen) Plan 1 (entréplanet): dekan, utbildningschef, kanslichef, studievägledare, informatör, registrator studieadministratörer, annan kanslipersonal Plan 2: Socialt arbete, Omvårdnad Plan 3: Socialt arbete, Biomedicinsk laboratorievetenskap/-teknologi, Omvårdnad Plan 4: Omvårdnad Plan 5: Omvårdnad, Biomedicinsk laboratorievetenskap/- teknologi och Folkhälsovetenskap Hus U (undervisningsdelen) Plan 1 (entréplanet): studentkårsexpedition, vaktmästeri/verksamhetstekniker, restaurang, studentkök Plan 3: Lärarrum + IT-support för personal Plan 4: Kliniskt träningscenter, humanbiologirum Plan 5: laboratorier På de olika planen i Hus U finns också andra undervisningslokaler, datorsalar, konferensrum mm. Information Mikael Matteson informatör Tfn: Rum F 102 Kompendieförsäljning KFS Studentbokhandel förmedlar kurslitteratur och kurskompendier till studenter på Malmö högskola. Bokhandeln finns på Studentcentrum, Norra. Neptunig. 1 och är öppen på vardagar. Kontakta KFS: Tfn eller Mer information finns på Kommunikationer Ett antal olika busslinjer, både lokala och regionala, stannar på Södervärns busstation varifrån det är gångavstånd till Hälsa och samhälles byggnad på sjukhusområdet. Kopiering Om du vill skriva ut eller kopiera måste du betala i förväg via webben (Pcounterwebpay). Du har också möjlighet att köpa utskrifter/kopior kontant i E121, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

4 Mer information finns på under tjänsten Biblioteket. Multikortet kan användas som kopieringskort. Se rubriken Passerkort/multikort. Kursbevis och LADOK-utdrag Kursbevis skickas ut automatiskt så snart en kurs är klar. För utbildningsprogram gäller att en gång per termin utfärdas utdrag ur universitetets datorbaserade studiedokumentationsregister (LADOK). Detta utdrag kan du använda när du söker studiemedel och om du av annan anledning vill dokumentera dina studieresultat under pågående utbildning. CSN har möjlighet att själv gå in i LADOK och kontrollera Dina studieresultat. Du kan också själv få fram ett LADOK-utdrag via webben Kvarglömda föremål Kvarglömda föremål lämnas i receptionen och kan sedan hämtas där av ägaren. Se Receptionen. Kåravgift Se under rubriken Terminsräkning/kåravgift Lärplattform På Malmö högskola används lärplattformen It s learning. Här hittar du viktig kursinformation och här har du möjligheter att kommunicera med kursansvarig lärare. Du loggar in på Mat och dryck Mat och dryck får inte tas med till undervisningssalarna och datorsalarna. Parkering bil/cykel Hälsa och samhälle har inga parkeringsplatser utan du hänvisas till offentliga p-platser i närheten av våra undervisningslokaler. Parkeringshus finns på sjukhusområdet mot Södra Förstadsgatan. Cykelställ finns utanför Hälsa och samhälles hus. När du parkerar din cykel måste du sätta den i ett cykelställ. Annars finns det risk för att den forslas bort. Passerkort/multikort För att kunna nyttja Hälsa och samhälles allmänna utrymmen och datorsalarna (alla tider) på plan 2 efter lektionstid måste du ha ett passerkort. Tillträdestiderna för studenter med passerkort är på vardagar och kl övriga dagar. Vid terminsstart produceras multikortet i en station i anslutning till Helpdesken i biblioteket. Under terminerna sker det på vaktmästeriet. Tider för produktion anslås vid receptionen och vaktmästeriet. Personskadeförsäkring för studenter Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna är från den 1 juli 2000 försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. Om Din skada blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt. Mer information finns på

5 Provtagning och vaccinationer Om du arbetat eller varit inlagd på sjukhus utomlands och ska ut på praktik i utbildningen måste du kontakta Studenthälsan vid Malmö högskola (se rubriken Studenthälsa och socialt stöd) för provtagning gällande meticillinresistenta stafylokocker, MRSA. Du som är student på biomedicinsk analytiker- eller sjuksköterskeutbildningen måste tänka på följande när det gäller ditt vaccinationsskydd. I enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd 1982:13 om diagnostik av och förebyggande åtgärder mot rubellainfektion rekommenderar vi studenter som ej tidigare haft Röda hund eller är vaccinerade att inför den kliniska utbildningen vaccinera sig mot rubella. Du bör även se över ditt vaccinationsskydd mot t ex stelkramp och polio. När det gäller tuberkulos ska alla studenter lämna en hälsodeklaration, utifrån denna görs en bedömning om personen varit exponerad för tuberkulos. Receptionen Receptionen finns på plan 1 (entréplanet). Här kan du bl a få praktisk information, studieintyg, ladokutdrag, hämta och lämna tentor, låna gamla tentamensfrågor och hämta beställda passerkort. I anslutning till receptionen finns tavlor med uppgifter om tid och plats för tentamenstillfällen och ställ med informationsmaterial om Hälsa och samhälle, områdets utbildningar och annat med anknytning till högskolan. Receptionen är bemannad på följande tider: Måndag fredag kl Registrering För att få delta i undervisningen, få tentera, få utbildningsbevis/kursbevis, få studiemedel och komma in i adressregistret så att du kan få viktiga meddelanden hemskickade, måste du registreras varje termin. Programstudenter som går termin 1 registreras via blankett till studieadministratören. Vi tillämpar webbregistrering för programstudenter fr o m termin 2 och studenter på samtliga fristående kurser vid Hälsa och samhälle, detta innebär att ni själva aktivt ska registrera er på den termin och/eller kurser som med automatik är registrerbara efter inloggning. Under perioden är webbregistreringen öppen för vårterminens program/kurser. Efter den 25/ måste ni kontakta er studieadministratör för registrering. Detta medför att ni ca 3 dagar efter registrering kommer att ha tillgång till kursen i It s learning. Logga in på Restaurang Restaurangen FreDa på 49:an hittar du på entréplanet i Hus U. Öppettider: Vi serverar frukost mellan och 09.00, lilla 18 kr / stora 26 kr. Lunch mellan 11 och 14. Vi har tre alternativ varje dag: husmannen, hälsa och vegetarisk, vilka kostar 59 kr (billigare med 10-häfte). Salladsbuffé, bröd, vatten och kaffe ingår. Vill man bara ha salladsbuffé kostar den 45 kr. Utöver detta serverar vi ett brett cafésortiment, sallad, baguetter, kakor mm. Rökning Högskolans och sjukhusets område är en rökfri miljö. Det finns anvisade ställen för

6 rökning på sjukhuset, t ex vid Hälsa och samhälles byggnad mot Pildammsparken och vid grannbyggnaden CRC, Clinical Research Centre, också mot Pildammsparken. Schema Schema för alla utbildningar hittar du via länkar på till programmets eller kursens hemsida. På finns en länk Hitta schema, där du själv kan söka schemat för en viss utbildning. Ange aktuell kurskod nr du söker. Kurskoderna hittar du i respektive utbildningsplan och kursplan som finns på Skugga en student Är du intresserad av att låta dig skuggas en dag av någon som är intresserad av att börja på högskolan? Då kan du vara med i högskolans Skugga-en-student-projekt. Att få träffa en student och lära känna högskolemiljön under en dag kan vara det som avgör om man tar steget eller ej. På köpet blir du en flitigare biobesökare. För varje potentiell student som du låter dig skuggas av får du nämligen en biocheck! Oemotståndligt erbjudande, eller hur? Anmäl ditt intresse till: Mikael Matteson tfn , rum F 102 Studentambassadör och webbambassadör Vid mässor och skolbesök tar vi hjälp av studenter för att presentera högskolans utbildningar. Vill du bli studentambassadör? Vill du bli webbambassadör och svara på frågor via nätet? Kontakta Mikael Matteson, , eller rum F 102. Studenthälsa och socialt stöd Studenthälsan vid Malmö högskola består av kuratorer, sjuksköterska/barnmorska och folkhälsovetare. Studenthälsans personal har stor kunskap om studentens livssituation och ska främja studentens fysiska-, psykiska och sociala hälsa. Alla besök på studenthälsan är kostnadsfria och all personal har tystnadsplikt. Studenthälsan finns på Studentcentrum, N. Neptunigatan 1, vån 2, Malmö. E-post: Tidbokning och rådgivning Tfn (mån-tors 10-12). Kontakta sjuksköterskan/barnmorskan: Drop-in tid: Tfn: Måndagar 10:00-12:00 (mån-tors, röstbrevlåda) Torsdagar 13:00-15:00 Mer information om Studenthälsan finner du på Malmö högskolas webbplats, Studentkort När du betalt din kåravgift får du Studentkortet inom ett par veckor. Tillsammans med en identitetshandling garanterar kortet dig ett antal förmånliga studentrabatter. För att få rabatt på SAS och SJ innan du fått kortet kan du få ett intyg från Studentkortet. Läs mer på och Studentkåren Malmö Som student vid Hälsa och samhälle (HS) tillhör du Studentkåren Malmö. Vid Hälsa och samhälle finns det ett studentombud som du kan kontakta vid

7 frågor som rör din utbildning, livet som student et cetera. Studentkårens expedition på HS hittar du på entréplan i hus U, rum U112. Expeditionens öppettider anges på whiteboarden utanför expeditionen. Där anges också hur du kan nå studentombudet via telefon eller e-post. Vanligtvis träffas studentombudet kl och nås via e-post Studentkåren har även ett kansli i Kårhuset som du hittar på Norra Neptunig. 5. Öppettiderna är vardagar (onsdagar är kansliet öppet till kl 17) med lunchstängt Kansliet går även att nå via telefon på eller via epost på Hemsideadressen är Studentkök På plan 1 (entréplanet) i Hus U finns ett studentkök där du som student har tillgång till mikrovågsugn, kyl, kaffeautomat. Varuautomat och dryckautomat med kalla drycker finns på plan 0. Studentpräster Bengt Nilsson, studentpastor (Sv Missionskyrkan), Tfn: , e-post: Kent Wisti, studentpräst (Svenska kyrkan), Tfn: , e-post: Katarina Egfors Härnring, studentpräst (Svenska kyrkan), Tfn: , e-post: Studentprästerna träffas på Studentcentrum, Bassänggatan 2, tfn: , , samt i Studentprästernas lokaler, Kapellg.6, in på gården. Studentprästerna är till för enskilda samtal om livsfrågor, relationer, vem är jag, om det som är nära och personligt. Kanske kan de vara till hjälp också i studierna, när det gäller livssyn och människosyn. Studentprästerna tar även emot bikt och har absolut tystnadsplikt. Mer information om studentprästerna hittar du på Studiemedel Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den statliga myndighet som ansvarar för det svenska studiestödet, det vill säga lån och bidrag för studier. CSN har ett kontor i Lund på Stora Södergatan 47. Besökstiden är måndag, onsdag och fredag Telefonnumret är Telefontiden är måndag till fredag Postadressen är CSN Lund, Stora Södergatan 47, Lund. CSN-personal finns i Malmö på Infoteket Malmö, Föreningsgatan 7A, måndag till torsdag För att få ut ditt studiemedel krävs att du är registrerad för terminen. Något särskilt studieintyg krävs i allmänhet inte. Om du gör studieuppehåll eller får ändrade inkomstförhållanden ska du anmäla det till CSN. Detaljerad information om studiemedel hittar du på CSN:s hemsida, Studieuppehåll och studieavbrott Om du av någon anledning måste göra ett uppehåll i dina studier eller avbryter dem ska du omedelbart anmäla detta till den enhetschef som ansvarar för ditt utbildningsområde (se viktiga telefonnummer och e-postadresser) genom blankett som finns hos

8 studievägledaren. Blanketterna finns också Hälsa och samhälles hemsida under Är student på HS Studieinformation och studievägledning. Studier utomlands Vill du tillbringa en del av din studietid vid ett utländskt universitet? Kontakta då den internationellt ansvariga för den utbildning du studerar på. De internationellt ansvariga för de olika utbildningsprogrammen är följande. Biomedicinska analytikerprogrammet: Bodil Persson, tfn , rum F 503 Folkhälsovetenskapliga programmet: Ellis Janzon, tfn , rum F 528 Sjuksköterskeprogrammet: Anna Carlsson, Tfn , rum F 218 Socionomprogrammen: Pelle Hallstedt, Tfn , rum F 324 Mats Högström, Tfn , rum F 329 Internationell sekreterare är Sara Säthersten, Tfn , rum F 115. Information finns på Hälsa och samhälles hemsida under Är student på HS Studera utomlands. Studievägledning Studievägledare för Hälsa och samhälle är Carina Svensson och Björn Lindahl, Tfn , rum F Den gemensamma studie- och karriärvägledningen på Malmö högskola svarar på allmänna frågor kring arbete och studier. Tfn: E-post: Drop-inbesök måndag-torsdag Studievägledningen finns på Studentcentrum, N. Neptunig.1. På Studentcentrum finns dessutom Antagningen (Tfn ), Internationella sekretariatet (Tfn / / / / ), Studentkåren (se Studentkåren) och Studenthälsan (se Studenthälsa och socialt stöd). Säkerhet/brandskydd Var noga med vem du släpper in när du använder ditt passerkort efter ordinarie öppettid så att inga obehöriga får tillträde till byggnaden. Tänk också på att ditt passerkort är en personlig värdehandling som inte får lånas ut till andra. I alla korridorer finns det skyltar som visar var nödutgångarna finns och vad som gäller vid nödsituationer. Går brandlarmet ska du agera enligt anvisningar även om du tror att det bara är ett övningslarm. På vissa toaletter finns det ett ultraviolett ljus. Ljuset finns där för på grund av hygieniska skäl och säkerhets skäl. Anledningen är att ljuset gör det omöjligt för t ex sprutnarkomaner att injicera. Frågor angående säkerhet och brandskydd besvaras av verksamhetsteknikerna. Se rubriken Vaktmästeri/verksamhetstekniker. Terminsräkning/kåravgift I Sverige har vi något som kallas för kårobligatorium, vilket innebär att studenter vid universitet och högskolor måste vara medlemmar i en studentkår. Studentkåren har som uppgift att tillvarata

9 studenternas intressen på olika sätt. För detta betalar studenterna en mindre administrativ avgift, s k kåravgift. (Förordning (1983:18) om studerandekårer /../ vid universitet och högskolor) Det innebär att alla som studerar vid Malmö högskola, förutom dem som studerar vid Odontologiska fakulteten ska vara medlemmar i Studentkåren Malmö. Den som studerar vid Odontologiska fakulteten är istället medlem i Odontologiska studentkåren. Det är först efter att du har registrerat dig hos Studentkåren Malmö och betalt din kåravgift som du får rätten till att skriva tentor och ta ut din examen. Som medlem av studentkåren är du berättigad till ett stort antal förmåner. Kåravgiften varierar beroende på hur många poäng du är antagen till. Kåravgiften ska vara betald senast den 15 oktober. Om du inte har fått någon avi hemskickad i mitten av september kontakta studentkåren snarast på För närvarande är kåravgiften för studenter på Hälsa och samhälle (HS) 270 kr (full avgift) eller 200 kr (reducerad avgift). Du får reducerad avgift om du antingen; studerar mindre än 15hp, läser på distans eller betalt full avgift till annan studentkår (uppvisande av kvitto krävs). Du kan betala på alla post- och bankkontor och givetvis även via bank på Internet. Om summa och/eller sektion inte stämmer på avin kontakta den centrala kårexpeditionen eller studentombudet på HS för en ny avi. Observera att du inte själv kan ändra en felaktig avi, utan måste beställa en ny! Du kan beställa en ny avi genom att ringa, besöka eller e-posta den centrala kårexpeditionen eller kårexpeditionen på HS. Kårobligatoriet kommer dock att avskaffas den 1 juli 2010 på uppdrag av regeringen. Det innebär att du är skyldig att betala din kåravgift även under vårterminen Efter det är det upp till dig om du vill vara medlem i kåren eller inte. Mer om Studentkåren Malmö och studentombudet på HS på Terminstider Vt Ht Fler terminstider finns på Tysta arbetsplatser Tysta arbetsplatser för studenter finns vid biblioteket på Odontologiska fakulteten, som finns på Carl Gustafs väg 34, nära Hälsa och samhälle. Det finns också på Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10. Utrymningsplan Utrymningsplanen finns uppsatt på varje plan vid trapphusen och hissarna. Återsamlingsplats är området framför CRC, Clinical Research Centre, granne till HS-byggnaden. Utvärderingsstrategi Vid Hälsa och samhälle finns fyra olika slag av utvärderingar där studenterna har möjlighet att förmedla sina tankar kring utbildningen i olika skeden. Det enkäter som finns är följande: startenkät, temperaturtagning, kursutvärdering och programutvärdering.

10 Vaktmästeri/verksamhetstekniker Vaktmästeriet/verksamhetsteknikerna finns på entréplanet i U-byggnaden, rum U 109. Lunchstängt Tfn: och (verksamhetstekniker). Viktiga telefonnummer och e-post-adresser Reception Ledning Dekanus Margareta Östman Rum F Hälsa och samhälles centrala kansli Kanslichef Ulla Gertsson F125 Registrator / receptionen Lena Winslow Rum F 121 Studievägledare Carina Svensson Rum F 107 Björn Lindahl Rum F 106 Informatör Mikael Matteson Rum F 102 Utbildningshandläggare fristående kurser Helen Olsson Rum F 119 Internationell sekreterare Sara Säthersten Rum F 115 Fax till kansliet: Biomedicinsk laboratorievetenskap/ - teknologi Enhetschef Lennart Ljunggren Rum F 530

11 Studieadministratör bma/bmt Kina Larsson Rum F 117 Folkhälsovetenskap Enhetschef Agneta Bjuväng Rum F 507 Studieadministratör Marie Enberg Rum F 120 Psykiatrisk omvårdnad Enhetschef Irena Dychawy-Rosner Rum F 417 Studieadministratör Marie Enberg Rum F 120 Omvårdnad Enhetschefer Irena Dychawy-Rosner Rum F 417 Marianne Ahlner-Elmqvist Rum F 415 Studieadministratör sjuksköterskeprogrammet Malin Clarke Rum F 118 Studieadministratör specialistutbildningarna Sara Säthersten Rum F115 Praktikplatssamordnare Solvig Falk Rum F 427 Ann Stockenberg Rum F 408

12 Socialt arbete Enhetschefer Lupita Svensson Rum F 225 Ingrid Runesson Rum F 208 Studieadministratörer Germana di Lorenzo, socionom IFS och VU Rum F 116 Marie Enberg, socionom FÅ och Äldrepedagog Rum F 120 Lokalbokning, scheman och tentor Åsa Nilsson F120 Verksamhetstekniker / IT-support Verksamhetstekniker Thomas Karlsson U109 Verksamhetstekniker Markus Pålsson U109

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Adresser Besöksadressen till Hälsa och samhälle är Universitetssjukhuset MAS, ingång 49. Postadressen är Malmö högskola,

Läs mer

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE 1 Karta Universitetsholmen med omnejd Teknik och samhälle, byggnad Kranen (4) 1. Gemensam förvaltning med bland annat Studentcentrum (Central

Läs mer

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Fikon Design Studentens ABC L ä r a r u t b i l d n i n g e n läsåret 2008/09 1 Studentens ABC är en

Läs mer

KULTUR OCH SAMHÄLLE, GÄDDAN 8. Institutionen för globala politiska studier (GPS) Institutionen för språkstudier (SPS)

KULTUR OCH SAMHÄLLE, GÄDDAN 8. Institutionen för globala politiska studier (GPS) Institutionen för språkstudier (SPS) KULTUR OCH SAMHÄLLE, GÄDDAN 8 Institutionen för globala politiska studier (GPS) Institutionen för språkstudier (SPS) Buss 8 Verksamheten vid institutionen för språkstudier (SPS) och institutionen för globala

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3 Institutionen för urbana studier, US

Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3 Institutionen för urbana studier, US K U LT U R O C H S A M H Ä L L E Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3 Institutionen för urbana studier, US Verksamheten vid institutionen för språkstudier (SPS) och institutionen för globala

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Kultur och samhälle. Urbana studier, US

Kultur och samhälle. Urbana studier, US Kultur och samhälle Urbana studier, US Bussar: Linje 2. Busshållplats Ubåtshallen Linje 3. Busshållplats Dockan (5 min promenad till Kranen och Ubåtshallen) Buss 2 1 2 Isbergs gata Buss 3 8 3 5 4 Verksamheten

Läs mer

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE 1 Karta Universitetsholmen med omnejd Teknik och samhälle, byggnad Kranen (4) 1. Gemensamt verksamhetsstöd med bland annat Studentcentrum (Central

Läs mer

Välkommen till kursen Vårdpedagogik I, 30 hp, Vårterminen 2014

Välkommen till kursen Vårdpedagogik I, 30 hp, Vårterminen 2014 2013-12-11 Välkommen till kursen Vårdpedagogik I, 30 hp, Vårterminen 2014 Utbildningen startar torsdagen den 30 januari kl. 13-16 i sal 1503 vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen

Läs mer

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp 2014-01-02 Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp Kurskod VPG04F Kursen startar torsdagen den 30 januari, kl. 16.00 i sal. Den följande undervisningen kommer att ske i ett antal olika

Läs mer

Hälsa och samhälle och Odontologiska fakulteten ligger intill station Triangeln vid sjukhusområdet i Malmö.

Hälsa och samhälle och Odontologiska fakulteten ligger intill station Triangeln vid sjukhusområdet i Malmö. STUDENTGUIDEN S.1 S.2 Välkommen till Malmö högskola! mah.se facebook.com/malmohogskola twitter: @malmohogskola instagram: @malmostudent Malmö högskola finns på flera platser i Malmö. Nära centralstationen,

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2010 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Dagens program Måndagen den 22 september kl. 10.30 ca 12.00 Lärarfacket Programmets

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Välkommen till Hälsopedagogik 1 15/30 hp (VPG03F/VPG01F)

Välkommen till Hälsopedagogik 1 15/30 hp (VPG03F/VPG01F) 2014-06-17 Välkommen till Hälsopedagogik 1 15/30 hp (VPG03F/VPG01F) Kursen startar måndagen den 15 september klockan 09.00 i sal 2511 vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. För

Läs mer

Välkommen till kursen i handledning för yrkeslärare inom gymnasieskolan, 7, 5 Hp, HT-14

Välkommen till kursen i handledning för yrkeslärare inom gymnasieskolan, 7, 5 Hp, HT-14 2014-06-14 Välkommen till kursen i handledning för yrkeslärare inom gymnasieskolan, 7, 5 Hp, HT-14 Kursen startar torsdagen den 11 september kl. 9.00 i sal 2419 vid Institutionen för pedagogik och didaktik,

Läs mer

Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10

Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10 Malmö högskola Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10 Här hittar du information om kursen som är viktig att läsa. Kursplan Kursens kod i ladok är DA120A. Denna beteckning används ofta som unik referens

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Elevbladet Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig information inför programstarten.

Läs mer

Välkommen att börja Din sjuksköterskeutbildning hos oss vid Karolinska Institutet! När du tackat ja till din utbildningsplats på studera.

Välkommen att börja Din sjuksköterskeutbildning hos oss vid Karolinska Institutet! När du tackat ja till din utbildningsplats på studera. Programnämnden för sjuksköterskeprogrammet Programdirektor Christina Forsberg Christina.Forsberg@ki.se Bästa student i sjuksköterskeprogrammet, Välkommen att börja Din sjuksköterskeutbildning hos oss vid

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Personal... 1 Reception Campus Telge... 3 Akademiexpedition i Eskilstuna och Västerås... 3 Lärare... 3 Inriktningsansvarig... 3 Registering... 3 Omregistrering... 3 Användar-ID och

Läs mer

FRÅN ANTAGNING TILL PROGRAMSTART

FRÅN ANTAGNING TILL PROGRAMSTART STUDENTGUIDE FÖR LÄRARUTBILDNINGEN 2011 Campus och distans KARLSTADS UNIVERSITET I studentguiden har vi samlat information som kan vara till nytta innan och under utbildningens gång. Vår förhoppning är

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp

och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp Upprop och registrering sker måndagen den 25 augusti kl. 09.00 i sal 31:530, i samband med er första träff på kursen Perspektiv på läraryrket (se särskilt

Läs mer

PROTOKOLL från den 2008-11-11 2008-11-12 Dnr HS

PROTOKOLL från den 2008-11-11 2008-11-12 Dnr HS 1(7) Utbildningsnämnden Närvarande Annika Staaf Ordförande Martin Chard Studentrepresentant Isabella Staf Studentrepresentant Lisbeth Karlsson Universitetsadjunkt Agneta Bjuväng Enhetschef Lena Wetterskog

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg 1 Vart vänder jag mig? Generella

Läs mer

Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp

Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp Studentinformation 2011/12 Adressändring Du uppdaterar själv ditt telefonnummer och eventuell tillfällig postadress via Studentportalen. Din folkbokföringsadress

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Information om medlemskap i Stockholms universitets studentkår

Information om medlemskap i Stockholms universitets studentkår Information om medlemskap i Stockholms universitets studentkår Viktig information till dig som välkomnar nya studenter höstterminen 2010 För studievägledare och kanslipersonal på Stockholms universitet

Läs mer

Bra att veta. som student vid Högskolan i Gävle

Bra att veta. som student vid Högskolan i Gävle Bra att veta som student vid Högskolan i Gävle INNEHÅLL Välkommen till Högskolan i Gävle 2 Studentcentrum 3 Studentportalen 3 Bra att veta som student 4 Anstånd 4 Biblioteket 4 Blackboard 4 Datasalar 4

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Viva komvux Guiden våren 2016

Viva komvux Guiden våren 2016 Viva komvux Guiden våren 2016 Välkommen till Viva komvux våren 2016! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Välkommen till kursen Vårdpedagogik I, 15 hp, höstterminen 2013

Välkommen till kursen Vårdpedagogik I, 15 hp, höstterminen 2013 2013-06-18 Välkommen till kursen Vårdpedagogik I, 15 hp, höstterminen 2013 Utbildningen startar tisdagen den 10 september kl. 13-16 i sal 2503 vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen

Läs mer

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Hösten 2015 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Välkommen till kursen Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp hösttermin 2015

Välkommen till kursen Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp hösttermin 2015 Välkommen till kursen Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp hösttermin 2015 Kursen vänder sig till Dig som är intresserad av att studera konflikt och konflikthantering

Läs mer

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student:

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till student 1 (5) 2008-04-23 Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: DISCIPLINÄRENDE FÖRSEELSE Vad menas med disciplinärende?

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2016 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

Vart vänder. jag mig?

Vart vänder. jag mig? Vart vänder jag mig? I dragspelet hittar du funktioner inom: Högskolan Studentkåren Externa Kontaktlistan digitalt: www.bit.ly/chs_kontaktlista Kurator Mikael Carlsson Stöd- och krissamtal, bearbetning

Läs mer

BTH HANDBOK FÖR NYA STUDENTER

BTH HANDBOK FÖR NYA STUDENTER BTH BLEKINGE B L E K I N G E TEKNISKA T E K N I S K A HÖGSKOLA H Ö G S K O L A HANDBOK FÖR NYA STUDENTER Hej! Välkommen till BTH, kul att du valt att läsa här. Dina studier vid BTH kommer att de dig värdefulla

Läs mer

Välkomna till Samhällsvetar sektionen! En guide till Göta studentkår Samhällsvetarsektionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten

Välkomna till Samhällsvetar sektionen! En guide till Göta studentkår Samhällsvetarsektionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten Välkomna till Samhällsvetar sektionen! En guide till Göta studentkår Samhällsvetarsektionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehåll Samhällsvetarsektionen vid Göta studentkår...4 Hitta till oss...9

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan Besöksadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Postadress: Box 2542, 403 17 Göteborg Våren 2014 Vart vänder

Läs mer

Student Institutionen för tillämpad IT

Student Institutionen för tillämpad IT Student 2010 Institutionen för tillämpad IT Innehåll 1. Välkommen 2. Att hitta i byggnaden 3. Kaffe & kök 4. Datakonto 5. GUL 6. Studieinformation 7. Kommunikation 8. Miljö 9. Studentkåren 10. Kontaktuppgifter

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Välkommen till kursen Genus i vård, hälsa och lärande, VPG06F

Välkommen till kursen Genus i vård, hälsa och lärande, VPG06F 2013-12-11 Välkommen till kursen Genus i vård, hälsa och lärande, VPG06F Kursen startar tisdag 28 januari 9-12, vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. För karta och vägbeskrivning,

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2014

Viva komvux guiden hösten 2014 Viva komvux guiden hösten 2014 Välkommen till Viva komvux hösten 2014! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Måndagen den 14 december 2015 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument 1 (av 3) Instruktion Rutiner vid examination av studenter med funktionsnedsättningar Inom finns en andel studenter som har någon form av funktionsnedsättning. Nedanstående rutin syftar till att tydliggöra

Läs mer

Med vänliga hälsningar Uppsala studentkår, i samarbete med Försäkringskassan, Uppsala universitet och Studenthälsan.

Med vänliga hälsningar Uppsala studentkår, i samarbete med Försäkringskassan, Uppsala universitet och Studenthälsan. Stödkortet Om du som student är i behov av stöd vid funktionsnedsättning eller blir sjuk är det inte lätt att veta vilken hjälp som finns eller hur du ska gå till väga. Här har vi sammanställt vad det

Läs mer

INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER VÅRTERMINEN Nu börjar det närma sig. Vårterminen vid vår institution börjar måndagen den 16 januari.

INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER VÅRTERMINEN Nu börjar det närma sig. Vårterminen vid vår institution börjar måndagen den 16 januari. 1(5) 2011-12-09 Dnr: INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER VÅRTERMINEN 2012 Hej! Nu börjar det närma sig. Vårterminen vid vår institution börjar måndagen den 16 januari. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN ! VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN! Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Välkommen till yrkeslärarprogrammet halvfart, 90 hp, höstterminen 2013

Välkommen till yrkeslärarprogrammet halvfart, 90 hp, höstterminen 2013 2013-06-18 Välkommen till yrkeslärarprogrammet halvfart, 90 hp, höstterminen 2013 Utbildningen startar måndagen den 2 september kl. 9 i sal 2419 vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Välkommen till yrkeslärarprogrammet halvfart, 90 hp,

Välkommen till yrkeslärarprogrammet halvfart, 90 hp, 2014-06-09 Välkommen till yrkeslärarprogrammet halvfart, 90 hp, Utbildningen startar måndagen den 1 september kl. 9 i sal 2403 belägen vid Institutionen för pedagogik och didaktik. För karta och vägbeskrivning,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kontakt... 2 Lärare... 4 Akademiexpedition... 4 Registrering... 4 Omregistrering... 4 Passertag... 4 Datorkonto och e-post... 4 Studentportal... 5 Blackboard... 5 Utskrift skrivare,

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Programbeskrivning Programmet vänder sig till studerande som vill arbeta inom förskolans verksamhet. Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och verksamhetsförlagda

Läs mer

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL Lärvux 2 Praktisk information 3 Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket

Läs mer

Information om medlemskap i Stockholms universitets studentkår

Information om medlemskap i Stockholms universitets studentkår Information om medlemskap i Stockholms universitets studentkår Viktig information till dig som välkomnar nya studenter vårterminen 2011 För studievägledare och kanslipersonal på Stockholms universitet

Läs mer

Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska. Ledamot med endast närvaro- och yttranderätt: Frånvarande Ledamöter: Bui, Tuan Tandläkarstuderande

Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska. Ledamot med endast närvaro- och yttranderätt: Frånvarande Ledamöter: Bui, Tuan Tandläkarstuderande 1 Närvarande Ledamöter: Wolf, Eva Biträdande lektor/ötl, ordförande Dahlqvist, Carl Emil Tandläkarstuderande Liedholm, Rolf Universitetslektor/ötl Lundgren-Svensson, Ingegärd Tandsköterska Olsson, Henrik

Läs mer

2013-12-11. Studiehandledningen finns på vår lärplattform Mondo, där du loggar in efter det att du webbregistrerat dig.

2013-12-11. Studiehandledningen finns på vår lärplattform Mondo, där du loggar in efter det att du webbregistrerat dig. 2013-12-11 Välkommen till YPG04F Utbildningsledare vid trafikskola 30hp Vt-2014 Educational Leadership in Driver s Education, FC, 30 ECTS Kursen startar måndagen den 10 februari kl. 13.00 i sal 2503, vid

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen 1 (6) 2015-06-01 INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER HÖSTTERMINEN 2015 Hej! Nu börjar det närma sig. Hösterminen vid vår institution börjar måndagen den 31 augusti. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

Handbok för yrkeslärarprogrammet

Handbok för yrkeslärarprogrammet Handbok för yrkeslärarprogrammet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet 1 Innehåll Välkommen till yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet!... 3 Allmänt om programmet...

Läs mer

Idag: Massor av Information och Inspiration!

Idag: Massor av Information och Inspiration! Idag: Massor av Information och Inspiration! Studievägledning Studieuppföljning och information Individuella vägledningssamtal Kurativa samtal tystnadsplikt Planering av dina studier Individuella studieplaner

Läs mer

Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Nr 7, september 2015

Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Nr 7, september 2015 Tipsa en vän om Vägledarinfo! Nr 7, september 2015 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Hej, Nu är höstterminen igång för fullt och campus har åter igen fyllts med studenter. Såväl Orientation

Läs mer

Välkommen till Yrkeslärarutbildningen

Välkommen till Yrkeslärarutbildningen Distansutbildning halvfart 2012-07-02 Välkommen till Yrkeslärarutbildningen Du är mycket välkommen till yrkeslärarutbildningen som bedrivs på halvfart och modifierad distans. Det betyder att du även har

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

Riktlinjer för studievägledning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Riktlinjer för studievägledning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet Riktlinjer Fastställt av fakultetsstyrelsen 01-06-20 med ändring 2004-12-01 Dnr M:A9 46/2001 1 Studievägledarna Riktlinjer för studievägledning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet I högskoleförordningen

Läs mer

FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE

FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE VAD ÄR FRAMGÅNGSRIKA STUDIER? Vad är framgångsrika studier? Inspiration att upptäcka oanade resurser i dig själv, trygghet att utnyttja

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Elevbladet VUXENUTBILDNINGEN. våren Viktig information för dig som ska studera inom vux i Trollhättan l Vänersborg

Elevbladet VUXENUTBILDNINGEN. våren Viktig information för dig som ska studera inom vux i Trollhättan l Vänersborg Elevbladet Viktig information för dig som ska studera inom vux i Trollhättan l Vänersborg våren 2017 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Välkommen till Kranen och Ubåtshallen!

Välkommen till Kranen och Ubåtshallen! Välkommen till Kranen och Ubåtshallen! Byggnaden som inhyser US, K3 och CTS består av två delar, Kranen och Ubåtshallen. Under sommaren har ombyggnationer gjorts för att byggnaden skall klara av de krav

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enheten för fysioterapi Umeå universitet, 901 87 Umeå www.umu.se Sid 1 (5) Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI 2016 Välkommen till Vuxenutbildningen Studier i Svenska för invandrare, SFI Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa

Läs mer

Fastighetsföretagande 180 hp

Fastighetsföretagande 180 hp Fastighetsföretagande 180 hp Välkomna FF1! 1 Introduktion 29/8 ht 2011 9.15 Upprop & programinformation: Ann-Charlotte Lyvall, programansvarig 10.00 Paus 10.15 Programinformation Val av programrådsrepresentanter

Läs mer