Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder."

Transkript

1 Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot, som varje student har under hela sin studietid. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

2 Lukaskonto Lukaskontot är ett IT-konto som ges som ett verktyg till studenter i grundutbildningen under den aktiva studietiden. Lukaskontot ger tillgång till e-post, studentportal, fi llager, datasalar, bibliotekets databas, konton på vissa institutioner med mera. Gör så här för att aktivera ditt Lukaskonto: 1. Registrera dig på din utbildning. 2. Dagen efter att du registrerat dig kan du hämta en aktiveringsnyckel på någon av Studerandeexpeditionerna i hus Zenit, Campus Valla, Kåkpunkten i Kåkenhus, Campus Norrköping eller på Studentenheten på HU (Sandbäcksgatan 7). Ta med dig legitimation! Innan du får ut din kontoinformation så måste du skriva under en ansvarsförbindelse, som reglerar hur du får och inte får använda universitetets IT-resurser. Var noga med att läsa igenom ansvarsförbindelsen ordentligt! Du får en kopia av den tillsammans med din kontoinformation. Ansvarsförbindelsen går också att läsa och skriva ut på nätet under följande adress: Läs mer om Lukaskontot på Vill du byta lösenord för ditt Lukaskonto (och därmed även lösenord för t ex inloggning till Webmail och Studentportalen) gör du det på https://account.liu.se/password/. E-post Dagen efter att du har aktiverat ditt Lukaskonto kan du börja utnyttja din student e-post. Du kan antingen använda dig av ett e-postprogram såsom Eudora, Netscape Mail eller Outlook Express, eller så kan du använda dig av webmail, vilket innebär att du kan komma åt din e-post från vilken dator som helst som har en webbläsare och en Internetförbindelse. Om du vill använda dig av webmail går du till adressen och loggar in med ditt Lukaskonto. Du har bara ett begränsat utrymme på ditt konto, för närvarande är det 15MB. Om ditt konto fylls upp till gränsen, så kan du inte längre ta emot e-post. Däremot får du då varningar skickade till dig med jämna mellanrum, som talar om att du överskridit utrymmet. Om du redan har en privat e-postadress kan du koppla ihop den med den du får av universitetet, så att du får all post till samma adress. LiU-kortet Tre dagar efter betald kåravgift och registrering kan du hämta ut ditt LiU-kort vid någon av universitetets LiU-kortstationer på campus Valla, campus Norrköping eller på Örat på campus US. LiU-kortet fungerar som ett passerkort, lånekort på universitetsbiblioteken, busskort på Campusbussen med mera. Mer information om LiU-kortet och var du kan hämta ut det fi nns på

3 Datorer Knutpunkter Knutpunkterna är datorsalar som är tillgängliga för alla studenter på Linköpings universitet. På knutpunkterna fi nns utrustning för rapportskrivning (Offi ce-paketet), e-postläsning och informationssökning på Internet. För att få tillträde till knutpunkterna krävs att du är registrerad vid Linköpings universitet, samt har aktiverat ditt Lukaskonto. För tillgänglighet på kvällar och helger krävs dessutom ett passerkort/liu-kort. I de olika knutpunkterna fi nns det publika skrivare som studenter får använda till utskrifter. Varje utskrift betalas via postgiro eller direkt i Butiken i A-huset (Campus Valla). Betalar du in via postgiro dröjer det ca en vecka innan du kan börja skriva ut. Inbetalningskort fi nns på respektive Knutpunkt samt i Butiken och på studerandeexpeditionen i hus Zenit. Om du vill veta hur mycket pengar du har på ditt utskriftskonto kan du gå till På campus Valla fi nns knutpunkter i hus C, hus D och i hus Key. På campus Norrköping fi nns det en knutpunkt i Bomullsspinneriet. På campus HU kan du gå till Birgittaskolan och Örat. Övriga datorer På universitetsområdet finns också övriga datorer där du har tillgång till informationssökning via Internet. Dessa datorer fi nns på universitetsbiblioteken och i hus Zenit på Campus Valla. På vissa institutioner fi nns det också datasalar som är avsedda för institutionens studenter. Egen dator Om du har en egen bärbar dator som du vill använda dig av för att koppla upp dig mot universitetets nätverk via sladd eller trådlöst, kan du läsa hur du går till väga på följande adress: Fillager Alla studenter har tillgång till 50 Mb fi llagring som kan nås från alla datorer anslutna till universitetets nätverk oavsett institution eller datasal. Du har kvar ditt fillager under hela din studietid. Du kan också använda fi llagret för att publicera din egen hemsida. För mer information, se IT-kurs Är du vilsen i IT-djungeln och behöver vägledning? Då ska du genast besöka universitetets egen IT-kurs för studenter på nätet. Ett självinstruerande material om universitetets IT-tjänster ger dig vägledning och svar på de fl esta frågor. Gå in på och läs mer!

4 Studentportalen Studentportalen är en IT-tjänst där du som student loggar in och själv utför fl era studieadministrativa rutiner. Här registrerar du dig på kurser, anmäler dig till tentor, beställer studiemeritförteckningar och mycket annat. Du loggar in i Studentportalen med ditt Lukaskonto genom att klicka på menyvalet Studentportalen på adressen: >> Studentportalen. Har du problem med inloggning kan du höra av dig till studenternas helpdesk, eller telefon På Studentportalens huvudsida anslås nyheter och aktuell information. De olika studieadministrativa tjänsterna fi nner du under olika kapitel: Tentamensanmälan: Du måste anmäla dig till de tentor du vill gå på senast 10 arbetsdagar innan tentan för att vara garanterad en plats i tentemenslokalen. Det är också viktigt att du avanmäler dig till tentan om du inte avser att utföra den på grund av de höga kostnader som annars uppstår för vakter, material och salar. Kursanmälan/val: Här kan du anmäla dig till fristående kurser/sommarkurser samt anmäla dig till programkurser inom samtliga fakulteter. Kursvärdering: I Studentportalen fi nns ett internetbaserat system för kursvärdering och som används av Tekniska högskolan samt av vissa kurser inom Filosofi ska fakulteten. Studieresultat: Resultat på kurser och prov kan du se i Studentportalen från och med dagen efter det att de har rapporterats in i det studieadministrativa datasystemet Ladok. Registrering: De studenter som läser eller tidigare läst fristående kurser vid Linköpings universitet samt de studenter som ska fortsätta på sitt utbildningsprogram på termin 2 och uppåt har tillgång till registrering via Studentportalen. Övriga hänvisas till studerandeexpeditionerna i Zenit eller Kåkenhus. Schema: Studenter på Tekniska högskolan och de som går vissa kurser inom Filosofi ska fakulteten hittar sitt schema i Studentportalen och kan själva välja layout och omfattning på vad som ska visas på schemat. Studieuppehåll: Ansökan om studieuppehåll görs innan terminsregistrering och det kan endast göras för hel termin och för högst två terminer i taget. Inställningar: Här kan du välja om du vill läsa Studentportalen på svenska eller engelska, eftersända din e-post till en annan adress och registrera din hemsida med mera. Studerandeservice: Här kan du beställa intyg och kursbevis, anmäla adressändring till universitetet och studentkåren samt beställa blankett för ansökan om examensbevis. LiU-kortet: I Studentportalen kan du se status för ditt LiU-kort, ändra PIN-kod (OBS! Detta gäller endast campus Valla) eller spärra det. Sök student: Här kan du bland annat söka fram e-postadresser och programuppgifter för andra studenter. Observera att detta bara gäller om studenten ifråga valt att visa dessa uppgifter. Du kan själv välja vad som ska synas för dig under Inställningar. Studieadministrativa handboken: Den studieadministrativa handboken (SAH) fungerar som en uppslagsbok där du själv kan söka fram vad som gäller för olika studieadministrativa ärenden. SAH fi nns på adressen Om det är något i Studentportalen som du fi nner oklart kan du på varje sida få mer information under Hjälp. Har du ytterligare frågor eller kommentarer om innehållet kan du kontakta Frågor om studieadministration besvaras av Centrala studerandeexpeditionen, eller telefon

5 Snabba lösningar på vanliga problem Glömt lösenordet till Lukaskontot? Gå till studerandeexpeditionen i hus Zenit eller Kåkenhus eller till Studentenheten på Hälsouniversitetet (Sandbäcksgatan 7, Linköping). Det går inte att logga in på Studentportalen! Försök igen lite senare. Om det ändå inte går, kontakta studenternas Helpdesk på eller skicka ett e- postmeddelande till Tentan du ska anmäla dig till finns inte i Studentportalen. Alla tentor dyker inte alltid upp automatiskt på din sida i Studentportalen, utan du kanske måste söka efter dem. Hör med institutionen om tentan verkligen kommer att ges och att du har rätt uppgifter om kurskod, tentamensdatum o s v. Tänk på att man måste skriva exakt rätt om man söker på t ex kursnamnet. Det är lättast att hitta tentor om man söker på kurskoden. Kontrollera att sista anmälningsdatumet inte har passerat! (Normalt 10 arbetsdagar innan tentan.) Du har fått ditt Lukaskonto men det står att du inte är behörig eller inte har rättigheter att komma åt sidor som är krypterade (= har adresser som börjar med https). Detta har att göra med Internet Explorer. Prova med att ändra säkerhetsnivån för zonen Internet i inställning för Internet Explorer till Medel eller Låg. Fungerar det fortfarande inte, försök med en dator som har Netscape Communicator eller annan webbläsare. Tänk också på att det måste vara version 4.01 eller senare av Internet Explorer och version 4.06 eller senare av Netscape Communicator för att det ska fungera överhuvudtaget (p g a år 2000-problematik). En ruta kommer upp som säger att Internet Explorer inte litar på certifikatet (eller liknande) och frågar om du vill fortsätta eller inte. Det beror på att certifi katet för säker (krypterad) överföring har tillverkats av universitetet istället för ett visst företag. Du väljer Ja i denna ruta för att gå vidare. För att slippa sådana frågor kan du importera universitetets så kallade rot-certifi kat i din webbläsare, så att den känner igen universitetets certifi kat. Mer information fi nns på Hjälp Till studenternas helpdesk vänder du dig om du har problem med e-post, lösenord eller om du har frågor rörande de allmänna datasalarna och deras programvaror. Telefonsupportens öppettider är: * Måndag och torsdag: kl 8-19 * Tisdag, onsdag, fredag: kl 8-17 Telefonnumret är En särskild Helpdesktelefon, som är gratis, fi nns utanför studerandeexpeditionen i hus Zenit. Du kan också skicka e-post till eller anmäla problem direkt till Helpdesken via Studentwebben:

6 Läs mer om olika IT-tjänster på Juni 2006 Grafi sk design och ansvarig utgivare: Teres Huitema, Avdelningen för Studenttjänster

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard?

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? 8 Blackboard 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle. Både campus- och distanskurser kan med dess hjälp bli tillgängliga

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Välkommen. Den här guiden visar enkelt hur Kundservice på internet fungerar, hur du hittar och hur du använder olika funktioner.

Välkommen. Den här guiden visar enkelt hur Kundservice på internet fungerar, hur du hittar och hur du använder olika funktioner. Välkommen Kundservice på internet är alltid öppet. Du gör dina GE Money Bank-ärenden när du vill och där du vill; hemma, på jobbet, från sommarstugan. Vi kan också svara på dina frågor som du skickar som

Läs mer

Datorsalarna U11, U12 och U13! 2010-08-17

Datorsalarna U11, U12 och U13! 2010-08-17 Datorsalarna U11, U12 och U13! 2010-08-17 Innehåll Tillgång till salarna... 1 Bokning... 2 Inloggning och hemkatalog... 2 Språkval... 2 Dockan... 2 Fönsterhantering... 3 Öppna och spara dokument... 3 Skriva

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Uppstart av er bredbandsuppkoppling

Uppstart av er bredbandsuppkoppling Byggprojektet 19 sep 2007 1 / 10 sförteckning ALLMÄNT...2 KAREBY BREDBAND... 2 K-NET... 2 TJÄNSTER... 2 INTERNET / E-POST...2 INTERNETHASTIGHET... 2 E-POST... 3 TELEFONI...3 IP-TELEFONI... 3 KOSTNADER...3

Läs mer

Steg 3 Internet Windows 8

Steg 3 Internet Windows 8 Steg 3 Internet Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 3 W 8 Sida 1 Inledning Förberedelser Förkunskaper Steg 1 och 2. Sökning på Internet Denna kurs förutsätter att du skaffat någon form

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund SVEA

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund SVEA Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund SVEA Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida när du behöver

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Steg 3 Internet Windows 7

Steg 3 Internet Windows 7 Steg 3 Internet Windows 7 Juni -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 3 Sida 1 Inledning Förberedelser Förkunskaper Steg 1 och 2. Sökning på Internet Denna kurs förutsätter att du skaffat någon form av

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-bokning Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Söka tider 3. Schemat

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer