tentamensguide studentens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentamensguide studentens"

Transkript

1 studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen för din kurs. De ordningsföreskrifter som beskrivs i denna broschyr gäller generellt vid Linköpings universitet.

2 Ordningsföreskrifter vid skriftlig tentamen Vid skriftlig tentamen tjänstgör tentamensvakter i sal och i korridor. Du som tenterar ska ovillkorligen följa tentamensvakternas anvisningar. Ohörsamhet rapporteras till examinator eller ansvarig lärare som beslutar om du ska avvisas från tentamen. Anmälan till skriftlig tentamen Det är obligatoriskt att anmäla sig till schemalagd skriftlig tentamen. I regel är sista anmälningsdag senast 10 dagar före tentamensdatum, men då avvikelser kan förekomma är det viktigt att du själv kontrollerar sista anmälningsdatum. Anmälan görs via Studentportalen som du hittar på För att kunna anmäla dig måste du ha tillgång till Internet samt ett LiU-ID, dvs. ett användarkonto för studenter vid Linköpings universitet. Dagen efter du registrerat dig kan du aktivera ditt LiU-ID på något av följande ställen: Centrala studerandeexpeditionen i hus Zenit på campus Valla eller i Kåkenhus på campus Norrköping samt Studentenheten på Hälsouniversitetet. Mer information om LiU-ID och registrering finner du på Så här anmäler du dig: Gå till Där klickar du på Studentportalen och loggar in med användarnamn och lösenord till ditt LiU-ID. Du kommer nu till din egen sida, där du bland annat kan se dina studieresultat, göra adressändring samt anmäla dig till tentamen. Leta fram rubriken»tentamensanmälan«i menyn till vänster. Du får förslag på tentamenstillfällen som du kan anmäla dig till eller så måste du själv leta upp de tentamina som du vill anmäla dig till. I så fall klickar du på»sök«. Om du måste söka efter en tentamen skriver du in kurskoden, kursens namn eller tentamensdatumet. Du kan använda dig av funktionen * när du söker. Tänk på att delprov som ingår i fristående kurser kanske inte finns med. Sök då istället på hela kursens namn, till exempel Engelska 1. Kryssa för den tentamen du vill anmäla dig till och tryck på knappen»anmäl«. Senast fyra dagar före tentamen finns information om tentamenslokal tillgänglig på samma internetadress. Anmälda blir meddelade per e-post om tid och plats för tentamen. Sista anmälningsdag är i allmänhet 10 dagar före tentamensdatum, men avvikelser kan förekomma.! Avanmälan Det är viktigt att du avanmäler dig till tentamen om du inte avser att utföra den. För att undvika höga kostnader för tentamensvakter, material och salar måste avanmälan ske senast sista anmälningsdagen, normalt 10 dagar innan tentan. Avanmälan går dock att göra i Studentportalen på till och med dagen före tentamenstillfället.

3 Tentamens genomförande Vid LiU sker rättning av skriftliga salsskrivningar anonymt. Det innebär att du vid tentamenstillfället tilldelas ett AID-nr (anonymt identitetsnummer) som ersätter namn och personnummer på tentamen. Tentamen börjar på exakt angivet klockslag. Kom i god tid, minst 15 minuter före utsatt tid. Vid ankomst efter det att tentan startat, får du vara beredd på att vänta utanför salen ca 30 minuter innan du släpps in. Det gäller oavsett om du är anmäld till tentamen eller ej. Du ska ovillkorligen respektera anvisningarna som tentamensvakten ger vad gäller placering och arrangemang kring tentamenslokalen och tentamensplatsen. Du ska också respektera anvisningarna för vad som är tillåtet att ha med sig in i tentamenslokalen, det vill säga medhavd förtäring, ytterkläder och eventuell väska. Identitets- och närvarokontroll Du måste ha med dig LiU-kortet, ditt studentkort vid Linköpings universitet. Kortet ska visas för tentamensvakt vid inpassering till salen. Kortet används även vid utdelning av ditt AID-nr vilket sker när du intagit din plats i salen. Undantagsvis (till exempel vid förlust av LiU-kort) godkänns giltig fotolegitimation så som svenskt pass, körkort, postens identitetskort och svensk banklegitimation. Om identifiering inte kan ske kommer tentamen ej att bedömas. Hjälpmedel Du ansvarar själv för att endast tillåtna hjälpmedel finns på tentamensplatsen vid tentamens början. Tentamensvakten kontrollerar medförda hjälpmedel. Om det föreligger oklarhet eller om det finns egna anteckningar i exempelvis tabellverk eller formelsamlingar kontaktas jourhavande lärare.! OBS! Exempel på utrustning som inte får förekomma på tentamensplatsen: MP3-spelare/freestyle/CD-spelare, ipod Tänk på att Linköpings universitet inte ansvarar för borttappade alternativt stulna värdesaker. Under tentamen får ingen kontakt förekomma mellan dig och de övriga som utför tentamen. Lån av hjälpmedel eller skrivmaterial får ske undantagsvis och förmedlas av tentamensvakten. Skrivningspapper Vid tentamen får endast de papper och formulär som tillhandahålls av universitetet användas. På varje blad ska AIDnr, datum, kurskod och provkod samt sidnumrering anges. För Tekniska högskolans tentamina gäller att endast en uppgift redovisas på varje blad. I övrigt gäller det som eventuellt meddelats av ansvarig lärare. Paus Du får inte lämna tentamensplatsen förrän tidigast 40 minuter efter tentamens början. Anteckning om paus sker på en pauslista och du måste följa de anvisningar som ges av tentamensvakten.

4 Tentamens avslutande Tentamensvakten meddelar när 10 minuter av tentamenstiden återstår. Tentamen ska inlämnas inom utsatt tid. I annat fall sker anmälan till ansvarig lärare och du riskerar att tentamen inte bedöms. Du ansvarar själv för märkningen av bladen du lämnar in. Kontrollera därför att du har skrivit identitetsuppgifter enligt anvisning innan skrivtiden gått ut och att varje blad är numrerat. Ifyllt omslag inlämnas även om inga lösningar bifogas. Vid inlämning av tentamen ska ditt LiU-kort uppvisas för tentamensvakt. Brandlarm Vid brandlarm ska du ovillkorligen följa de anvisningar som ges av tentamensvakten. När larmet går innebär detta att salen måste utrymmas. Troligen kan tentamen inte fortsätta. Tentamensvakten ska omgående meddela jourhavande lärare. Examinator ska ta ställning till hur tentamen ska handläggas och ansvarar för att eventuell omtentamen anordnas snarast. Fusk och störande av ordningen Enligt högskoleförordningens 10:e kapitel får disciplinära åtgärder vidtas mot studerande som: 1. Med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid tentamen eller bedömning av studieprestation. 2. Stör eller hindrar undervisning, tentamen eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Misstanke om fuskförsök Om det föreligger misstanke om fuskförsök ingriper tentamensvakten. Tentamensvakterna gör också upprepade kontroller av toalettutrymmen och tillvaratar eventuellt material som kan misstänkas tillhöra tentamen. Vid misstanke om fuskförsök anmäler tentamensvakten detta till jourhavande lärare. Tentamensvakten lämnar också en rapport till Tentamensservice. Examinator kontaktar studenten så snart som möjligt efter tentamenstillfället, för att informera om anmälans gång. Misstanke om fuskförsök anmäls till universitetets rektor och ärendet behandlas i universitetets disciplinnämnd. Nämnden består av universitetets rektor, en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två studeranderepresentanter. De disciplinära åtgärder som kan utdömas till följd av fuskförsök är varning eller avstängning från deltagande i undervisning och examination upp till sex månader. Den vanligast utdömda påföljden är avstängning från undervisning i två månader. Ett beslut om avstängning meddelas till institutioner och övriga inom Linköpings universitet som berörs, samt till CSN. Avstängning gäller oftast från och med den dag då beslutet tas. Universitetet ser lika allvarligt på fusk vid laboration, hemtentamen, uppsatsskrivning etcetera, som på fusk vid skriftlig tentamen. För mer information om vad som händer när en student avstängs efter beslut av Disciplinnämnden se:

5 Var finns studentdatorer att tillgå? Campus Valla, Linköping Universitetsbiblioteket, hus D Hus Zenit C-huset Key-huset Nationernas hus, Ågatan 55 Campus Norrköping Bomullsspinneriet Biblioteket, Kåkenhus Campus US, Hälsouniversitet Universitetsbiblioteket Studentenheten Örat

6 Kontakt Du kan kontakta följande personer på Tentamensservice: Maria Axelsson : (Norrköping) Inger Falkevall : (Valla) Marie Plantin : (Valla) Kerstin Ericsson : (Valla) Tentamensservice Informationen bygger på»föreskrifter rörande examination och examinatorer«läs mer om regelverket på LiU:s hemsida för regelverk Examinationsombud Du kan även skicka frågor rörande tentamen och examination till examinationsombuden inom varje fakultet. Filosofiska fakulteten : Tekniska högskolan : Utbildningsvetenskap : Hälsouniversitetet : Juni Ansvarig utgivare: Tentamensservice, Avdelningen för Studenttjänster. Grafisk produktion: Externa Relationer, LiU. Tryckt på Tom&otto silk 170g hos Larssons Offsettryck AB.

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli 1(6) BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Dnr Mahr 15-2009/810 Regler för skriftlig salstentamen samt instruktion till tentamensvakter

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Ordningsregler för studenter vid salstentamen

Ordningsregler för studenter vid salstentamen Ordningsregler för studenter vid salstentamen Dessa ordningsregler har fastställts av rektor 2014-09-25 och träder i kraft 2014-10-01. Dnr HS 2014/589 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 2 Tidsgränser 2 3

Läs mer

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2010-05-26 Dnr SU 301-0176-10 Doknr 1 Emma Boyagi Jurist Ledningskansliet Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om

Läs mer

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola.

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Reviderad enligt beslut av Rektor den 17 juni 2014 (dnr MDH 1.1.4-549/13). Gäller från och med 1

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Sammanställning av beslut och domar i

Sammanställning av beslut och domar i Sammanställning av beslut och domar i Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Sammanställning av

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM HITTA RÄTT PÅ SOL 3 Hitta rätt på SOL Varmt välkommen till Språk- och litteraturcentrum (SOL-centrum)! Du som har valt att läsa något av våra ämnen kommer till en

Läs mer

Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits

Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits Avdelningen för Socialt arbete Filosofiska fakulteten Linköpings universitet HT2015 Studiehandledning Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits Kurskod : 745G43 Kursansvarig

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10. Hur gör vi?

Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10. Hur gör vi? Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10 Hur gör vi? Administrativa rutiner vid Institutionen för Teknik och Byggd miljö Innehåll Introduktion

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

STUDIEORDNING VID SMI. Version 2014-08-14

STUDIEORDNING VID SMI. Version 2014-08-14 STUDIEORDNING VID SMI Version 2014-08-14 Utskriven 2014-10-14. Studieordningen uppdateras kontinuerligt. Den senaste versionen görs tillgänglig via SMI:s serverplats för studenter. I ändringshistoriken

Läs mer

PM för lärare i idéhistoria

PM för lärare i idéhistoria PM för lärare i idéhistoria Välkommen som lärare i idéhistoria vid Stockholms universitet. I detta häfte hittar du information som kan vara användbar i arbetet som lärare. Mycket av det som står här finns

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT 2009. Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT 2009. Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp HT 2009 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Lokaler... 3 Registrering... 3 Välkommen

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer