Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT 2009. Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm"

Transkript

1 Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp HT 2009 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Lokaler... 3 Registrering... 3 Välkommen till LiU... 4 Kursplan... 6 Veckoschema för Bruksspel 1 HT Lärare... 7 Kursmål... 8 Bedömning vid praktisk tentamen i bruksspel... 8 Litteraturlista... 9

3 Presentation av kursen Välkommen till Bruksspel på piano eller gitarr i teori och praktik 1, 7,5 hp! Kursen syftar till att man ska erhålla grundläggande förmåga att använda gitarr eller piano som ackompanjemanginstrument samt utveckla sina kunskaper i musik- och gehörslära. Kursen läses på kvartsfart, vilket innebär 7,5 poäng under en termin. Ansvarig för kursen är Estetiska avdelningen på Institutionen för Kultur och Kommunikation, IKK, vid Linköpings Universitet. I kursen varvas föreläsningar och praktiska tillämpningar. Du formar själv din kunskap då var och en tolkar och strukturerar den information man tar del av. Som kursdeltagare förväntas du därför vara aktiv och därmed ta ansvar för ditt eget lärande vad gäller självstudier och egen övning på valt instrument. Upprop sker måndagen den 31 augusti kl i musiksal 1 hus Key! Meddela om du inte kan delta vid uppropet, men ändå vill behålla din plats annars förlorar du den. Berätta då även vilket instrument du ämnar gå på så vi kan göra gruppindelningar. Om ni har några frågor får går det bra att skicka ett mail till kursansvarig nedan. Med hopp om en givande och lärorik kurs! Anna Englund Bohm Kursansvarig Estetiska avdelningen Institutionen för kultur och kommunikation Lokaler Föreläsningarna hålls i Musiksal 1 på plan 2 (entréplan) samt musiksal 2 på plan 4 i Hus Key på Campus Valla vid Linköpings Universitet. Liu-kartor: Registrering Se dokument Välkommen till LiU!. För de studenter som är nya på Linköpings universitet, kommer mer information att ges vid uppropet. Glöm inte att betala kåravgiften. Det är viktigt att du anmäler om du tänker hoppa av (s k avbrott) från kursen eller göra ett studieuppehåll.

4 Välkommen till LiU Du är antagen till kurs/utbildningsprogram vårterminen 2009 vid Linköpings universitet. Efter urval 2 måste man närvara vid uppropet för att behålla sin plats på kursen/programmet annars stryks man. Om du av någon anledning inte kan närvara vid uppropet måste du meddela detta till respektive kontaktperson på kursen/programmet. Ny som student Du som ska läsa din första termin på LiU har en hel del att tänka på. Det mesta du behöver veta om studentlivet finns på sajten Där kan du tex läsa om hur du hittar bostad, vad man kan hitta på i Linköping och Norrköping och vad som händer under nolle-p. Som ny student vid Linköpings universitet bör du även tänka på följande: Obligatoriskt upprop Det är obligatorisk närvaro vid upprop på utbildningsprogram/fristående kurser. Om du inte kommer och inte har anmält förhinder riskerar du att bli av med din utbildningsplats. För att meddela frånvaro kontaktar du den kontaktperson som står angiven på utbildningswebben, Registrering Du måste registrera dig på din utbildning. Det kan du göra efter att ha deltagit i det obligatoriska uppropet. Registrering görs hos din utbildningsadministratör alternativt på någon av de centrala studerandeexpeditionerna i hus Zenit på campus Valla eller i Kåkenhus på campus Norrköping eller på Studentexpeditionen, ing 65, Campus US. Läs mer om registrering på Kåravgift Alla som läser på universitet eller högskola måste enligt lag vara medlem i den studentkår som fi nns vid lärosätet. Kåravgiftsavin skickas hem till dig när du blivit antagen eller om du varit registrerad vid Linköpings universitet närmast föregående termin. Mer information om kåravgiften fi nns på Kontroll av betald kåravgift går att göra i studentportalen under menyalternativet LiU-kortet. Mer information på LiU-ID Ditt LiU-ID är en central användaridentitet som ger tillgång till både e-post, Studentportal, fi llager och datorsalar. Dagen efter att du har registrerat dig kan du hämta ut den aktiveringsnyckel du behöver för att aktivera ditt LiU-ID. Aktiveringsnyckeln kan du hämta på studerandeexpeditionerna i Zenit eller Kåkenhus samt på Studentexpeditionen, ing 65, Campus US. Läs mer på När ditt LiU-ID är aktiverat loggar du in i Studentportalen: >> Studentportal, och kontrollerar att din adress är korrekt (under menyvalet Studerandeservice). Här kan du efter kurstart även anmäla dig till tentor och kontrollera dina studiepoäng. LiU-kortet Tre dagar efter betald kåravgift och en dag efter registrering kan du hämta ut ditt LiU-kort. LiU-kortet fungerar som ett passerkort, lånekort på universitetsbiblioteket, busskort på Campusbussen m.m. Mer information om LiU-kortet finns på Checklista vid utbildningsstart Stöd och service Som student kan man ibland behöva stöd och hjälp. Inom Linköpings universitet fi nns en omfattande verksamhet för att hjälpa och underlätta studenternas situation. Studentportalen Studentportalen är en IT-tjänst där du som student loggar in och själv utför fl era studieadministrativa rutiner. Här registrerar du dig på kurser, anmäler dig till tentor, beställer studiemeritförteckningar och mycket annat. Du loggar in i Studentportalen med ditt LiU-ID på adressen https://www3.student.liu.se/portal. e-go studenternas nya e-post Webmail-systemet för studenter vid LiU drivs av Google och kallas för e-go. Förutom e-post erbjuder tjänsten också kalender, ordbehandling, kalkyl och chattfunktion. För mer information se Datorsupport Till Studenternas Helpdesk vänder du dig om du har problem med e-post, lösenord eller frågor rörande de allmänna datorsalarna samt deras programvaror. Du når Helpdesk via eller telefon Centrala studerandeexpeditioner På de centrala studerandeexpeditionerna kan du uträtta de fl esta studieadministrativa ärenden så som hämta blanketter, ansökningshandlingar och kataloger samt aktivera ditt LiU-ID. De centrala studerandeexpeditionerna fi nns i hus Zenit på campus Valla och i Kåkenhus på campus Norrköping och nås på telefon eller via e-post Du som studerar på Hälsouniversitetet kan vända dig till Studentexpeditionen, ing 65, Campus US. Campusbussen När du studerar vid Linköpings universitet kan du enkelt ta dig mellan våra tre campusområden i Linköping (Valla och Hälsouniversitetet) och Norrköping med Campusbussen. Bussarna går vardagar mellan Linköping och Norrköping, 1 gång i timmen i vardera riktningen mellan kl. 7 och 17. Som färdbevis räknas ditt LiU-kort. Mer information fi nner du på

5 Biblioteks- och informationsservice Linköpings universitetsbibliotek, LIUB, består av fyra bibliotek på tre Campus-områden. Här fi nns kurs- och referenslitteratur, läsplatser och även grupprum och datorarbetsplatser. LIUB erbjuder även en chatt- och e-postjänst för stöd och vägledning vid informationssökning. På sidan fi nns information om öppettider, besöksadresser m.m. Studievägledning Har Du frågor och funderingar som rör studie- och yrkesval? Centrala studievägledningen erbjuder studievägledning både till dig som är student och till dig som funderar på att börja studera. De finns en trappa upp i Hus Zenit på Campus Valla och på bv i Kåkenhus, Campus Norrköping. Du når Centrala studievägledningen på För studievägledning inom respektive utbildning, se Karriärcentrum Som student på Linköpings universitet kan du få feedback på ditt CV och ditt personliga brev, vägledning och coachning om arbete och karriär samt möjlighet att delta på föreläsningar om vägen till arbete. Vidare annonseras lediga tjänster och uppsatsförslag m m på vår hemsida Vill du ha kontakt med karriärcentrum mailar du Stöd vid funktionshinder, läs- eller skrivsvårigheter Studenter med ett permanent eller långvarigt funktionshinder har möjlighet att få stöd och service i studiesituationen. Funktionshindret ska kunna styrkas med intyg. Med permanent funktionshinder jämställs även dokumenterade läs-och skrivsvårigheter. För mer information om det stöd du kan få, se Försäkring Som student är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. OBS! Du måste själv teckna olycksfallsförsäkring som gäller övrig tid/fritid och hemförsäkring för att ha ett heltäckande försäkringsskydd. Läs mer på Studenthälsan Att må bra är en god grund för lyckade studier. Om balansen i tillvaron rubbas, av fysisk eller psykisk ohälsa är du välkommen till Studenthälsan. Studenthälsan arbetar även förebyggande genom exempelvis hälsoprofi ler, föreläsningar och kurser. För ytterligare information se Lika villkor För att nå målet lika villkor arbetar LiU med jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet för personer med funktionshinder, sexuellt likaberättigande samt mot diskriminering och övrig kränkande särbehandling. Läs mer om LiU:s arbete inom jämlikhet, jämställdhet och likabehandling på portalen för Lika villkor: Kårservice Vid Linköpings universitet fi nns tre studentkårer som tillsammans har en serviceorganisation som bl a administrerar kåravgifter och bevakar studiemedels- och boendefrågor samt driver en förmedling av inackorderingsrum och andrahandslägenheter. Denna serviceorganisation kallas för Kårservice och fi nns i både Linköping (http://ks.liu.studorg.se/) och Norrköping (www.trappan.nu). Produktion: Avdelningen för Studenttjänster, Linköpings universitet

6 Kursplan Kursnamn Bruksspel på piano eller gitarr i teori och praktik 1, 7,5hp Kurskategori Fristående kurs Kurskod 918G07 Mål Efter kursen skall den studerande kunna - använda piano eller gitarr på en grundläggande nivå för att kunna ackompanjera enklare visor i de för respektive instrument basala tonarterna - förstå och redogöra för grundläggande musiklära dvs notnamn och notvärden tonarter ackordens uppbyggnad kvintcirkeln Kursinnehåll Kursen innehåller dels grundläggande teoretisk musiklära, dels praktiskt utövande på piano eller gitarr. Undervisning/Arbetsformer Arbetsformerna är av både praktisk och teoretisk art och består av föreläsningar, verkstäder och självstudier. Undervisningen sker både individuellt och i grupp. Examination Kursen examineras dels genom ett skriftligt teoretiskt prov, dels genom praktiskt prov på valt instrument. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg. Förkunskap För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet Betyg På kursen ges betyget Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Internationella studenter får dessutom betyg enligt ECTS-skalan. Kursbevis Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via Blanketten lämnas till StudentCentrum. Kurslitteratur Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande Övrigt

7 Veckoschema för Bruksspel 1 HT 2009 Vecka 36 Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39 Vecka 40 Vecka 41 Vecka 42 Vecka 43 Vecka 44 Vecka 45 Vecka 46 Vecka 47 Vecka 48 Vecka 49 (tentamensförberedelse) Kursstart Piano/GItarr musikteori Piano/GItarr musikteori Självstudier Piano/Gitarr musikteori Självstudier Musikteori Piano/Gitarr musikteori (tentamensförberedelse) examination teoritentamen Piano/GItarr Vecka 50 examination praktisk tentamen Lärare Maria Köhl Musikteori Sanna Sundstedt Piano Fredrik Törnvall Gitarr Anna Englund Bohm Kursansvarig

8 Kursmål Efter kursen skall den studerande kunna - använda piano eller gitarr på en grundläggande nivå för att kunna ackompanjera enklare visor i de för respektive instrument basala tonarterna - förstå och redogöra för grundläggande musiklära dvs notnamn och notvärden tonarter ackordens uppbyggnad kvintcirkeln Ovanstående moment kommer att bedömas vid den skriftliga respektive den praktiska tentamen! För G krävs att man har rätt på 60 % av maxpoäng på varje del i den skriftliga tentamen För VG krävs att man har rätt på 85 % av maxpoäng på varje del i den skriftliga tentamen Bedömning vid praktisk tentamen i bruksspel Med stöd av en bedömningsmatris kommer vi att titta på och bedöma följande kvalitéer vid den praktiska redovisningen: Eget framförande - teknik - dynamik - tolkning - harmonik Organisation - graden av förberedelse - struktur - upplägg Kreativitet - graden av nytänkande - egna idéer Helhetsintryck - sceniskt framförande - publikkontakt - engagemang

9 Litteraturlista Teori Söderqvist-Spering, Åse. (1998). Elementär musikteori. Stockholm: Gehrmans musikförlag. Gitarr Gren, Katarina & Nilsson, Birger. (2000). Kompa enkelt på gitarr del 1 & 2. Mölndal: Förlaget Lutfisken AB. Piano Särskilt material som presenteras under kursen

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Fikon Design Studentens ABC L ä r a r u t b i l d n i n g e n läsåret 2008/09 1 Studentens ABC är en

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Vårterminen 2015 Innehåll: Viktigt att veta för dig som elev Utvärderingsplan Likabehandlingsplan Handlingsplan vid stödinsatser Kontaktuppgifter Lägg

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

HANDBOKEN. för studenter med funktionshinder

HANDBOKEN. för studenter med funktionshinder HANDBOKEN för studenter med funktionshinder I den här handboken hoppas vi att kunna ge dig svar på några av de frågor som kan dyka upp då man ska söka till universitetet. Här hittar du både allmän information

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM HITTA RÄTT PÅ SOL 3 Hitta rätt på SOL Varmt välkommen till Språk- och litteraturcentrum (SOL-centrum)! Du som har valt att läsa något av våra ämnen kommer till en

Läs mer

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Adresser Besöksadressen till Hälsa och samhälle är Universitetssjukhuset MAS, ingång 49. Postadressen är Malmö högskola,

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Teknisk bastermin våren 2014 LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Teknisk bastermin våren 2014 LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Tekniskk bastermin våren 2014 LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Välkommen till LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Vi är glada för förtroendet att du valt att påbörja dina studier

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

Välkommen. till kulturgeografiska institutionen!

Välkommen. till kulturgeografiska institutionen! Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Kulturgeografiska institutionen Tel: +46 90 786 5258 Fax: +46 90 786 6359 E-mail: margit.soderberg@geography.umu.se http://www8.umu.se/soc_econ_geography/ Välkommen till

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer