mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?"

Transkript

1 mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet

2 Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden BESSIE WEDHOLM KOMMUNIKATIONSANSVARIG Välkommen till Mäklarinsikt 3 oktober 2009 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden. Fastighetsmäklare i Sveriges samtliga 21 län har givit sin bild av hur svenska bostadsspekulanter uppfattar bostadsmarknaden. I Mäklarinsikt ges av Mäklarsamfundets medlemmar möjlighet att göra bedömningar för perioden septembernovember utifrån den lokala bostadsmarknad de verkar på. Det är i dagliga kontakter och samtal med kunderna som bedömningarna görs. Tillsammans blickar de framåt om hur bostadsmarknaden utvecklas och hur människor funderar och agerar inför köp- eller säljbeslut. I denna utgåva av Mäklarinsikt gör vi jämförelser dels med förra Mäklarinsikt där Mäklarsamfundets medlemmar bedömde perioden juniaugusti, dels jämförelser mellan riket och länen och mellan olika län. Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Detta då av Mäklarsamfundets medlemmar har möjlighet att svara, vilket ger en stor statistisk säkerhet. Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp- och säljögonblicket. Den kan också brytas ner i mindre grupper. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight. Även i denna utgåva bedömer Mäklarsamfundets medlemmar bostadsmarknaden utifrån småhus och bostadsrätter. De bedömer hur utbud, köpintresse, försäljningstid, antal avslut och pris kommer utvecklas under perioden. Sedan förra Mäklarinsikt kan konstateras att optimismen har ökat, och då menas inte enbart hos köpare och säljare på bostadsmarknaden utan samhället i stort. Dock har vi hotet om höga arbetslöshetstal framför oss. Men de som har arbete och känner sig trygga i sin anställning har också fått bättre ekonomi och vågar därmed ta steget ut på bostadsmarknaden. Jämfört med förra Mäklarinsikt är det fler fastighetsmäklare som denna gång bedömer att försäljningspris, utbud, köpintresse och antalet bostadsaffärer för såväl småhus som bostadsrätter kommer att öka, även om majoriteten fortfarande bedömer att det förblir oförändrat. Och det finns regionala skillnader. Köp först och sälj sen - är det balkong eller högt i tak som ökar köpintresset för bostadsrätt På Mäklarsamfundet får vi ofta frågan om man ska köpa först och sälja sen eller sälja först och köpa sen. Svaret är att det är något som man själv måste fatta beslut om och det finns inga rätt eller fel. Dock är det alltid tryggare att sälja först och köpa sen. Om du säljer först vet du vad din befintliga bostad är värd och samtidigt ser du vad du har för ekonomi till ditt nya boende, vad du faktiskt har råd med. Du behöver heller inte ligga sömnlös om natten och fundera på om din nuvarande bostad blir såld innan du flyttar in i din nya. Vi var nyfikna på att ta reda på hur köpbeteendet i vårt avlånga land ser ut just nu. Gör alla på samma sätt? Vi kan konstatera att det gör man inte. Läs mer om resultatet på sid 14. Vi har också tittat på vad som påverkar köpintresset för en bostadsrätt. 2

3 BESSIE WEDHOLM KOMMUNIKATIONSANSVARIG Är föreningens ekonomi viktig, ja det är den givetvis, men det finns andra parametrar som köpare av bostadsrätt bedömer som viktigare. Resultatet finner du på sid 15. Hela den svenska bostadsmarknaden Mäklarinsikt är en webbaserad undersökning, som genomförs fyra gånger per år. Den skickas till 4000 av Mäklarsamfundets medlemmar. Undersökningen genomfördes mellan den 31 augusti och 16 september I denna mätning bedömer våra medlemmar bostadsrätter och småhus separat de kommande tre månaderna, september-november I Mäklarinsikt har vi gjort nedbrytning på län- och kommunnivå, i de kommuner där det funnits tillräckligt med underlag. På sidan 16 hittar du information om metod, svarsperiod etc. I den här riksrapporten finner du en sammanfattning och analys av undersökningen. Vi har också valt att göra omfattande länsrapporter med tillhörande grafer som finns att hämta på Bessie Wedholm media- och kommunikationsansvarig, Mäklarsamfundet 3

4 Slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Räntan och ökad optimism om den egna ekonomin påverkar bostadsmarknaden Räntan är fortsatt den faktor som på riksnivå bedöms påverka bostadsmarknaden mest, följt av media och arbetsmarknaden. Både räntan och arbetsmarknadens påverkan har ökat något sedan förra Mäklarinsikt (juni-augusti), medan medias påverkan bedöms minska något. Man bedömer också att optimismen om den egna ekonomin har blivit större hos både köpare och säljare jämfört med förra Mäklarinsikt. De som har arbete och känner sig trygga i sin anställning har fått bättre ekonomi och vågar därmed ta steget att sälja och köpa. Jämfört med förra Mäklarinsikt är det fler fastighetsmäklare som denna gång bedömer att försäljningspris, utbud, köpintresse och antalet bostadsaffärer för såväl småhus som bostadsrätter kommer att öka, även om majoriteten fortfarande bedömer att det förblir oförändrat. 2. Litet utbud påverkar bostadsmarknaden Ett trendbrott noteras sedan förra Mäklarinsikt (juni-augusti). Då bedömdes det stora utbudet påverka bostadsmarknaden i mycket högre grad än vad ett litet utbud bedömdes göra. Idag är det precis det motsatta. Ett litet utbud påverkar mer än vad ett stort bedöms göra. Det råder sällan balans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. Förutsatt att efterfrågan finns leder just obalansen mellan utbud och efterfrågan till olika marknadssituationer. På marknaden med ett stort utbud har köparna fler bostäder att välja mellan och kan shoppa runt. Idag finns det fler köpare än vad det finns säljare. Det finns flera orsaker till det. En delförklaring är att det lilla utbudet påverkar obalansen. De presumtiva säljarna avvaktar med att sälja eftersom utbudet av alternativ är begränsat eller saknas. 3. Köper först och säljer sen På den osäkrare marknaden reagerar många med att sälja först och köpa sen, dels för att vara säker på att få sitt befintliga boende sålt, dels för att veta vad den nuvarande bostaden betingar för pris. Det var det som skedde för precis ett år sedan, en situation som faktiskt är unik för bostadsmarknaden. Den vanligaste ordningen i en fastighetsaffär just nu är att vi köper först och säljer sen, vilket också är det vanligaste tillvägagångssättet. Många uppfattar det som en stressande situation att sälja sitt boende utan att veta vart de ska flytta. Det finns också de som inte vill hamna i en situation där de måste hasta iväg till ett nytt boende bara för att man sålt sitt gamla. Att de flesta nu köper först och säljer sen kan också tolkas som att bostadsmarknaden och dess aktörer i stor utsträckning präglas av optimism och tillförsikt. Köpbeteende påverkas också av om det är ett stort eller litet utbud på marknaden. 4

5 Slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 4.Balkong, hiss och utsikten påverkar vid köp av bostadsrätt Ett stort köpintresse noteras för bostadsrätter med hiss och fin utsikt. Hissen är viktig för den innebär att bostadsrätten tilltalar och passar en större kundgrupp, både de med barnvagn och de med onda knän. Har bostadsrätten dessutom balkong är köpintresset ännu högre. Den klassiska bostadsrätten är belägen i tätort, att då ha en balkong är en investering i livskvalitet. Många ser balkongen som ett extrarum och inreder den därefter. Föreningens ekonomi hamnar långt ner i vad som påverkar köpintresset positivt. Dock ska tilläggas att intresset för föreningens ekonomi bli högre ju närmare köpbeslutet man kommer. Claudia Wörmann, analysansvarig. Gör utredningar samt tar fram Mäklarsamfundets rapporter och analyser. Förklaring till grafer på följande sidor Mäklarinsikt visar på stora regionala skillnader mellan länen, vilket också återspeglar att Sverige är ett land med stora geografiska avstånd och strukturer. Fastighetsmäklarna gör i undersökningen bedömningar av sin lokala bostadsmarknad utifrån en femgradig skala. Resultatet av undersökningen redovisas på följande sidor genom att först jämföra hur förändringar i köpintresset förhåller sig till förändringar i utbudet. Därefter jämförs förändringar i försäljningspriset med förändringar i antalet avslut. Notera att det är genomsnittsvärden av bedömningar. Positionen i bilden representerar hur stark bedömningen är, inte hur den faktiska marknadsförändringen är. Ett högt värde på köpintresse innebär att det är fler fastighetsmäklare som har bedömt att köpintresset ökar, jämfört med dem som bedömt att köpintresset minskar. På motsvarande innebär ett lågt värde på köpintresse att fler fastighetsmäklare bedömer att köpintresset minskar. Sammantaget ger detta en bild av hur fastighetsmäklarna i olika delar av landet bedömer förändringar på sin bostadsmarknad. 5

6 Fördjupning 1 Utbud och efterfrågan - Småhus Genom att mäta förändring mellan tidigare utgåvor av Mäklarinsikt och den senaste får vi en bra temperaturmätare på hur bostadsmarknaden i alla dess olika delmarknader utvecklas. Det har inte skett någon större förändring sedan förra Mäklarinsikt (juni-augusti) avseende utbud för småhus i riket. Majoriteten (45 procent) av fastighetsmäklarna bedömer att antalet småhus till salu i riket kommer vara lika stort kommande tre månader, eller öka (38 procent). Däremot bedömer majoriteten (49 procent) av fastighetsmäklarna denna gång att köpintresset för småhus i riket kommer öka, jämfört med 30 procent vid förra Mäklarinsikt. Idag är utbudet litet, men köpintresset stort. För att klara den efterfrågan som finns redan idag från köpare behöver utbudet av småhus öka även på riksnivå. På länsnivå skiljer sig dock bedömningarna åt. Vissa län avviker från bedömningen i riket och även i förhållande till andra län. Utbudet av småhus bedöms öka i Stockholm I Stockholm, som klarat sig tämligen bra från varsel kom de första signalerna om att marknaden vänt upp tidigt under våren 2009, vilket visade sig genom större intresse på visningarna och budgivning som följd. Bedömningen i Stockholm var vid förra mätningen att det stora utbudet påverkade bostadsmarknaden i dubbelt så hög grad som ett litet utbud. Att Stockholmsmäklarna gör bedömningen att utbudet av småhus kommer öka perioden september-november ska ses mot bakgrund av att utbudet redan minskat. Lägg sedan till att vi närmar oss en period på året som typiskt har hög aktivitet på småhusmarknaden, endast våren är intensivare när det gäller försäljning av småhus. Stockholms bostadsmarknad är snabbrörlig. Positiva och negativa förändringar märks tydligast och snabbast i Stockholm. Västerbottens län utmärker sig genom att antalet småhus till salu bedöms minska kraftigt de kommande tre månaderna, trots att köpintresset bedöms vara lika. Västerbottens bostadsmarknad är intensiv under vår och sommarmånaderna och under vintern stannar den i stort sett av. Detta präglar även bostadsmarknaden i Norrbotten och övriga län långt upp i Sverige där de kalla vintrarna påverkar både människor och bostadsmarknad. IGävleborg bedömer majoriteten att utbudet av småhus förblir oförändrat september-november. I förra Mäklarinsikt (juni-augusti) bedömde majoriteten att utbudet av småhus skulle öka. Det finns också en skillnad mellan bedömningen i köpintresse de kommande månaderna. Fastighetsmäklarna bedömer ett ökat köpintresse, vilket inte var fallet förra Mäklarinsikt, då de allra flesta bedömde att köpintresset skulle vara oförändrat. Idag görs bedömningen på en marknad som redan präglas av rörlighet och som därför bedöms vara oförändrad. Även om en majoritet av fastighetsmäklarna i Kalmar län bedömer att antalet småhus till salu kommer att vara oförändrat utmärker de sig gentemot riket genom att starkare göra bedömningen att antalet småhus till salu kommer att minska de mäklarbubblor småhus till salu-köpintresse minsikt 3-2 kommande tre månaderna. Bristen på bostäder till salu blir ett problem för rörligheten på många orter och län. I Kalmar län saknas, på grund av liten nyproduktion och liten tillförsel av nya bostäder till salu generellt, alternativ för den som vill flytta. Detta påverkar i mycket hög grad bostadsmarknaden i Kalmar län. Diagrammet visar fastighetsmäklarnas bedömning per län. I detta fall bedöms hur antalet småhus till salu förändras de kommande (september-november) tre månaderna, detta jämförs med bedömt köpintresse under motsvarande period. Diagrammet är uppdelat i fyra fält utifrån utbud och efterfrågan. 6

7 Fördjupning 1, fortsättning Majoriteten bedömer oförändrat pris på småhus Även om majoriteten (57 procent) av fastighetsmäklarna bedömer att priset på småhus för riket förblir oförändrat perioden september-november är det fler denna gång, jämfört med förra Mäklarinsikt (juni-augusti), som bedömer att försäljningspriset på småhus kommer öka, 37 procent jämfört med 18 procent. Samtidigt bedömer 33 procent att antalet avslutade affärer kommer att öka, det är en ökning med 7 procent sedan förra mätningen. Det noteras att vissa län avviker i förhållande till bedömningarna i riket. Många län har en mycket varierad marknad med kommuner med liten aktivitet och låga priser och andra med hög aktivitet och höga priser. I Stockholm bedöms både köpintresset och prisutvecklingen för småhus bli starkare än riket i övrigt. 47% bedömer att priset på småhus kommer att öka under perioden septembernovember mot 9% vid förra mäklarinsikt. Naturligtvis påverkar den låga räntan köpintresset. Den som länge funderat på att flytta realiserar enklare sitt flyttbeslut med den låga räntan. Det råder alltid obalans mellan utbud och efterfrågan på Stockholms bostadsmarknad och än mer nu när köpare finns men då det råder stor brist på objekt till salu. I Norrbottens län bedöms både antal avslut och försäljningspriset öka för småhus de kommande tre månaderna. Mest aktivitet på bostadsmarknaden har kommunerna Luleå, Piteå och Boden. I Jämtlands län gör man en starkare bedömning än i riket på att antalet småhusaffärer kommer att minska de kommande tre månaderna, och bedömningen är att försäljningspriset förblir oförändrat. Jämtlands län har en stor variation i sin bostadsmarknad, med mest aktivitet i ett fåtal kommuner. Gävleborgs län avviker såsom Jämtlands län från riket men i motsatt riktning. Fastighetsmäklarna gör en starkare bedömning att antalet avslut på småhus kommer öka septembernovember. Majoriteten bedömer att försäljningspriset bedöms förbli oförändrat, men jämfört med förra Mäklarinsikt är det fler fastighetsmäklare denna mäklarbubblor gång småhus pris som avslut minsikt bedömer 3-2 att priset på småhus ökar kommande tre månader. Gävleborg har drabbats av varsel som bland annat Sandvik genomfört. Bostadsmarknaden svarade ganska snabbt på räntesänkningarna och de bostäder som varit ute till försäljning under lång tid såldes av, men effekten ebbade ut något och ersattes med en tröghet på marknaden. Bedömningen nu, att antalet avslut kommer att öka ska ses mot bakgrund av en något trögare marknad än normalt. Diagrammet visar fastighetsmäklarnas bedömning av försäljningsprisets förändring de kommande tre månaderna (september-november). Detta jämförs med en bedömning av förändringen i avslutade bostadsaffärer under motsvarande period. 7

8 Fördjupning 1, fortsättning Bostadsrättsmarknaden bedöms ta rejäl fart Majoriteten av fastighetsmäklarna bedömer att både köpintresset och utbudet av bostadsrätter i riket kommer att öka perioden september-november. Dock finns regionala skillnader. Av hävd är hösten den mest hektiska tiden för bostadsrätter, medan det på våren är högsäsong för småhus och fritidshus. Vad är det för krafter som styr detta? En del av förklaringen ligger i att småhussäljare gärna vill visa sitt hus från den bästa sidan, det underlättar om snötäcket smält bort och trädgården börjar vakna till liv. Men man kan inte uteslutande förklara de olika högsäsongerna med trädgård och väder. En förklaring ligger i att många av villorna som säljs på våren inte blir inflyttningsklara förrän efter sommaren. Det som sker på våren på småhusmarknaden spiller alltså över på bostadsrättsmarknaden några månader senare, med en fördröjning på grund av sommar och semester. Marknaden för bostadsrätter går ned under sommarmånaderna. En del av förklaringen till det ökade utbudet och efterfrågan ligger i att vi närmar oss högsäsongen för bostadsrättsmarknaden. Vissa delmarknader har extra stor aktivitet på hösten, beroende på studenter som köper bostadsrätt i samband med kursstart. I Västmanlands län bedömer en majoritet att antalet bostadsrätter till salu kommer att öka, det är en mycket starkare bedömning jämfört med riket i övrigt. Västmanlands län har i Västerås med omnejd haft ett ganska kraftigt nytillskott av bostadsrätter i form av nyproduktion och ombildningar från hyresrätt. Därtill har marknaden varit lite mer avvaktande, bakom bedömningen ökat antal bostadsrätter till salu ligger ett uppdämt behov. Köpintresset bedöms i likhet med riket vara oförändrat till öka något. Stockholms län utmärker sig gentemot riket i övrigt genom att en majoritet bedömer att antalet bostadsrätter till salu kommer öka september-november månaderna. Även köpintresset bedöms öka, detta är en tydlig förändring sedan förra Mäklarinsikt. 42 procent gör den bedömningen nu mot 12 procent förra gången De säsongsmässiga variationerna på bostadsrättsmarknaden ligger bakom bedömningen i Stockholms län. I Kalmar län bedöms antalet bostadsrätter till salu förbli oförändrat, 69 procent gör den bedömningen. Även köpintresset bedöms bli oförändrat under perioden. I Gävleborgs län bedöms mäklarbubblor antalet bostadsrätter bostadsrätter till salu-köpintresse minsikt 3-2till salu öka september-november, detta sammanfaller med ett ökat köpintresse. Bedömningen ska ses mot bakgrund av att bostadsrättsmarknaden har präglats av samma tröghet som villamarknaden. En delförklaring till det ökade köpintresset ligger i att många studenter som påbörjar sina studier i Gävle köper bostadsrätt som alternativ till studentrum, vilket även är vanligt i övriga studentstäder. I diagrammet visas fastighetsmäklarnas bedömning per län. I detta fall bedöms hur antalet bostadsrätter till salu förändras de kommande (september-november) tre månaderna, detta jämförs med bedömt köpintresse under motsvarande period. Diagrammet är uppdelat i fyra fält utifrån utbud och efterfrågan. 8

9 Fördjupning 1, fortsättning Antal avslut och försäljningspris - Bostadsrätt mäklarbubblor bostadsrätter pris avslut miniskt 3-1 (2) Majoriteten (60 procent) av fastighetsmäklarna bedömer att antalet bostadsrättsaffärer i riket förblir oförändrat septembernovember, dock är det fler denna gång jämfört med förra Mäklarinsikt (juni-augusti) som gör bedömningen att antalet affärer kommer öka. Samtidigt görs även en starkare bedömning denna gång avseende försäljningspriset där 33 procent bedömer att priset på bostadsrätter i riket kommer öka september-november, mot 16 procent vid förra Mäklarinsikt. Även om majoriteten (58 procent) bedömer att försäljningspriset på riksnivå förblir oförändrat under samma period. En förklaring är att det nu är högsäsong för bostadsrättsmarknaden, en annan att köpintresset bedöms öka. Regionala skillnader Jämfört med förra Mäklarinsikt är det mer än dubbelt så många fastighetsmäklare (44 procent) i Dalarnas län som denna gång bedömer att försäljningspriset på en bostadsrätt kommer öka september-november och Dalarnas län avviker därmed från riket. Dalarna har en stor andel bostadsrätter som används för fritidshusändamål vilket är en del av förklaringen till bedömningen. De lite mer positiva tongångarna i bedömningen om försäljningspris framöver återfinns även i Jämtlands län. Bostadsrättsmarknaden i Jämtlands län präglas av att en stor andel säljs för att nyttjas som fritidsändamål. Vi närmar oss den tid på året som betraktas som högsäsong för fritidsboende i fjällen. Fastighetsmäklarna i Hallands län avviker gentemot riket genom att göra en starkare bedömning om att antalet avslutade bostadsrättaffärer kommer att minska de kommande tre månaderna. De avviker också avseende försäljningspriset. Visserligen bedömer majoriteten (66 procent) att priset förblir oförändrat september-november, men 23 procent bedömer att priset blir lägre, att jämföra med rikets 8 procent. Bostadsrättsmarknaden i Hallands län präglas mycket av utvecklingen i ett fåtal kommuner, Halmstad, Falkenberg, Kungsbacka och Varberg. Bedömningen framöver görs mot bakgrund av en redan aktiv bostadsrättsmarknad. Jämfört med förra Mäklarinsikt är det fler fastighetsmäklare i Örebro som denna mätning bedömer att antalet avslut kommer öka perioden september-november, även om majoriteten fortfarande bedömer oförändrat. Även försäljningspriset bedöms öka, även om majoriteten av de tillfrågade bedömer att priset på en bostadsrätt i Örebro län förblir oförändrat. Diagrammet visar fastighetsmäklarnas bedömning av försäljningsprisets förändring de kommande tre månaderna (september- november). Detta jämförs med en bedömning av förändringen i avslutade bostadsaffärer under motsvarande period. 9

10 Fördjupning 1, fortsättning Försäljningstiden för småhus -Stockholm utmärker sig Uppskattad förändrad försäljningstid småhus minsikt 3 och minsikt 2 I Stockholms län bedömer majoriteten av fastighetsmäklarna att det i snitt tar 1-3 veckor att sälja ett småhus, att jämföra med te x Blekinge där det tar 4-6 veckor. Dock går det just nu snabbare att sälja ett småhus i Blekinge jämfört med i somras. Stockholm bedömer inte enbart att det går fortare, det är dessutom fler denna gång jämfört med förra Mäklarinsikt (juni-augusti) som bedömer att det tar mindre än en vecka. För småhusmarknaden i riket noteras vid denna mätning ingen större skillnad i bedömningarna avseende hur lång tid det tar att sälja ett småhus just nu. För riket som helhet bedömer majoriteten att det tar mellan 4 till 6 veckor att sälja ett småhus, 30 procent bedömer att det tar 1 till 3 veckor och övriga att det tar sju veckor eller längre. Dock finns det regionala avvikelser. Ett stort utbud innebär längre försäljningstider. Köparna har fler bostäder att välja bland och processen tar då längre tid. Nu är det motsatt ordning, ett litet utbud påverkar mer än ett stort. Stockholms län är det enda län som avviker, 53 procent bedömer att det tar 1-3 veckor att sälja ett småhus (riket 30 procent), 29 procent bedömer att det tar 4-6 veckor (riket 50 procent) och 8 procent bedömer att det tar mindre än vecka (riket 2 procent). I Jämtland, Kronoberg, Gävleborg, Gotland, Västernorrland, Blekinge län tar det i snitt 4-6 veckor att sälja ett småhus. I Blekinge bedömer 61 procent att det just nu tar 4-6 veckor att sälja ett småhus, att jämföra med 38 procent vid Mäklarinsikt 2, 33 procent bedömer att det tar 7 veckor eller längre. Det går alltid fortare att sälja en bostadsrätt än ett småhus. Vid köp och försäljning av ett småhus är det flera steg som ska tas innan ett överlåtelseavtal kan skrivas, därav den längre försäljningstiden. Det går också fortare att sälja både småhus och bostadsrätter i storstäderna och närliggande attraktiva orter. När marknaden hamnade i obalans, orsakad av att köpare och säljare hade olika uppfattning om marknaden, för nära nog precis ett år sedan och försäljningstiderna blev mycket längre än normalt, var det tydligast i Stockholm. På andra orter, i andra delar av Sverige, där tempot i både livet och på bostadsmarknaden är lugnare märkte man inte av detta lika tydligt. Grafen visar uppskattad förändrad försäljningstid småhus Mäklarinsikt 2 och 3. Staplarna visar den genomsnittliga bedömningen per län, där värden över 3 visar på ökande försäljningstid. Uppskattad försäljningstid småhus minsikt 3 10

11 Fördjupning 1, fortsättning Kortare försäljningstid för bostadsrätter Uppskattad försäljningstid bostadsrätter minsikt 3 Jämfört med förra Mäklarinsikt (juni-augusti) är det dubbelt så många fastighetsmäklare som bedömer att en försäljning av en bostadsrätt i riket just nu tar mindre än en vecka. Det är också fler som bedömer att försäljningstiden för en bostadsrätt just nu är mellan 1 till 3 veckor och naturligtvis färre som bedömer att det tar mellan 4 och 6 veckor. Fler fastighetsmäklare gör bedömningen denna gång att försäljningstiden (dvs tiden det tar att sälja) kommande tre månader kommer att bli kortare, även om majoriteten bedömer att det kommer ta lika lång tid som tidigare. Denna bedömning görs på basis av att försäljningstiden kraftigt förkortats de senaste tre månaderna. Det sammanfaller också med ett ökat köpintresse och ett litet utbud. För bostadsrätter noteras en tydlig ökning, då nästan dubbelt så många jämfört med förra Mäklarinsikt bedömer att köpintresset kommer öka, vilket förklaras av säsongen. I Stockholm, Uppsala och Jönköpings län tar det i snitt 1-3 veckor att sälja sin bostadsrätt, medan det i Blekinge, Värmland och Västernorrlands län i snitt bedöms ta 4-6 veckor. Stockholms län avviker även vad gäller bostadsrätter där 9 procent av fastighetsmäklarna bedömer att det tar mindre än en vecka att sälja en bostadsrätt just nu (riket 4 procent), och 65 procent bedömer att det tar 1-3 veckor (riket 47 procent). Stockholms bostadsmarknad och speciellt bostadsrättsmarknaden, är mycket snabbrörlig. Förändringar sker snabbast och tydligast där. I Värmlands län bedömer 68 procent av fastighetsmäklarna att försäljningen av en bostadsrätt just nu tar 4-6 veckor, 48 procent vid förra Mäklarinsikt. Att man just nu bedömer att det tar längre tid kan bero på att det då fanns ett uppdämt behov och att det nu har stillats. 9 11

12 Fördjupning 1, fortsättning Räntan påverkar bostadsmarknaden mest Som tidigare utgåvor av Mäklarinsikt ställs frågan om vad som påverkar den lokala bostadsmarknaden mest just nu. Bedömningen bland Mäklarsamfundets medlemmar denna gång som tidigare är att räntan fortfarande är det som påverkar bostadsmarknaden mest följt av medias rapportering och arbetsmarknaden. Räntan betydelse på bostadsmarknaden har ökat sedan förra Mäklarinsikt (juni-augusti) och i vissa län mycket kraftigt. Bostadsmarknaden påverkas inte isolerat av en enda faktor, utan det är en rad faktorer som samverkar. Räntans betydelse är stor eftersom den påverkar människors boendekostnader. Idag står Sverige inför höga arbetslöshetstal varför en fungerande bostadsmarknad är mycket viktig. Utan rörlighet blir det svårt för människor att flytta dit jobben finns eller för att utbilda sig på annan ort. Bostadsmarknaden påverkas av löneutveckling och hur lätt eller svårt det är att få lån. Den påverkas också av utbud och efterfrågan, av psykologiska faktorer som pessimism eller optimism och de individuella faktorer som gör att vi flyttar för att vi skiljs, blir änka eller träffar en ny partner. Genom att kontinuerligt ställa frågan till Mäklarsamfundets medlemmar om vad som påverkar bostadsmarknaden kan vi mäta påverkansfaktorernas förändring över tid. Sett till hur starkt de olika faktorerna påverkar noteras en rad förändringar sedan förra mätningen. De olika påverkansfaktorerna ger en bild av bostadsmarknaden idag. En bostadsmarknad som mer än tidigare präglas av optimism om den egna ekonomin. På följande sida lyfter vi de påverkansfaktorer som förändrats mest mellan juli och september i år. Det stora lagret av bostäder som funnits en tid har sålts av och nu råder det snarare brist på bostäder till salu. Det gynnar inte bostadsmarknaden där rörlighet är a och o. De stora överhängande hoten mot bostadsmarknaden är fortfarande ökad arbetslöshet och högre ränta. Under 2009 har reporäntan sänkts tre gånger. Med billigare bolån som följd. Räntan bedöms inte påverka mer i storstadslänen än vad den gör i andra län. Dock varierar bedömningarna mellan länen, oavsett storstadslän eller andra. En fungerade bostadsmarknad kännetecknas av att det finns alternativ för den som vill flytta från sin villa till en bostadsrätt eller tvärtom, stor rörlighet, där det finns en efterfrågan och ett utbud. Prisutveckling är av underordnad betydelse. Sagt av fastighetsmäklare i Sverige Många kommer ihåg vad som hände förra hösten. Fastighetsmäklare i Skåne Det kanske är det här som är ett normalt flöde, vi har vant oss vid hysteriskt mycket ute, och nu är det mer normalt. Fastighetsmäklare i Västra Götaland 12

13 Fördjupning 1, fortsättning Ökad optimism och litet utbud Räntan bedöms påverka mer än tidigare Det är fler fastighetsmäklare som denna gång bedömer att räntan påverkar mer än tidigare, 87 procent jämfört med 79 procent förra Mäklarinsikt. I de län och regioner som drabbats hårt av varsel blir den låga räntan motvikten. Det ena tar dock inte ut det andra, snarare handlar det om en dragkamp mellan det positiva och det negativa. Alldeles beroende av vilken av dessa faktorer som väger tyngst framöver så utvecklas bostadsmarknaden därefter. Ökad optimism och litet utbud Optimism gällande den egna ekonomin har ökat markant sedan förra Mäklarinsikt (juni-augusti). Då bedömde 34 procent att optimismen påverkade, nu i september gör 53 procent den bedömningen. En ökning med 19 procent. Den större optimism som råder förklaras av de som har en sysselsättning och som upplever att de har en tryggad anställning också fått bättre ekonomi. Det mer optimistiska läget som råder idag borgar för större rörlighet framöver, under förutsättning att det finns ett större utbud. Arbetsmarknaden Arbetsmarknadens betydelse och påverkan på bostadsmarknaden har ökat sedan förra mätningen, idag är det tre procent fler som gör den bedömningen. Att man gör den bedömningen just nu är inte förvånande med tanke på de signaler som kommer om att arbetslösheten i landet kommer öka. 68 procent av fastighetsmäklarna bedömer att arbetsmarknaden har stor påverkan på bostadsmarknaden. Arbetsmarknaden kan påverka både positivt och negativt. Negativ påverkan på bostadsmarknaden blir det på orten eller i regionen där den största arbetsgivaren varslar. Det innebär färre människor ute på marknaden, köparna blir färre eftersom de inte har råd och säljare reagerar med avvaktan. I den region som klarat sig undan varsel och som har en mångsidig arbetsmarknad påverkar arbetsmarknaden positivt. Media Motstridiga budskap i media om vart bostadsmarknaden är på väg påverkar naturligtvis köp- och säljbeteendet. Det skedde för precis ett år sedan då det fanns olika uppfattningar om temperaturen på bostadsmarknaden. Alldeles beroende på om du var säljare eller köpare på bostadsmarknaden tillgodogjorde du dig den selektiva information som florerade, priserna upp, priserna ned, till gagn för just din situation. Följden blev olika uppfattning om bostadsmarknaden generellt och priserna speciellt, vilket ledde till stiltje. Säljarna hade sin uppfattning klar, och köparna sin. Resultat - de hade svårt att mötas. Ett litet utbud Det stora lagret av bostäder har sålts av och inflödet av nya bostäder till salu går just nu trögare. En bostadsmarknad med ett litet utbud kan bli trögrörlig eftersom det begränsar alternativen för den som vill flytta. Jämfört med förra Mäklarinsikt (juni-augusti) är det nu 17 procent fler fastighetsmäklare som gör bedömningen att ett litet utbud påverkar bostadsmarknaden, i juli var det 29 procent som gjorde den bedömningen, nu 46 procent. Regionala avvikelser Blekinge län tillhör ett av de län som drabbats hårt av de varsel som lades i vintras. Det är inte förvånande att arbetsmarknaden, tillsammans med räntan, är den största påverkansfaktorn på den lokala bostadsmarknaden i Blekinge. Dock är det något färre som gör bedömningen att arbetsmarknaden påverkar bostadsmarknaden just nu. I Södermanlands län noteras en liknande bedömning som i Blekinge, räntans och arbetsmarknadens påverkan är lika stor. Västmanlands län har drabbats hårt av varsel och har en högre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Där bedömer också fastighetsmäklarna att arbetsmarknaden har störst påverkan på bostadsmarknaden. Bankernas restriktivare utlåning och räntan hamnar på delad andraplats. I Dalarnas län ser ordningen annorlunda ut. I topp hamnar räntans påverkan, därefter medias rapportering och på delad tredjeplats hamnar säsong, allmän oro och försiktighet, samt optimism om den egna ekonomin. Arbetsmarknadens påverkan hamnar på fjärde plats. Säsongen påverkar bostadsmarknaden i Dalarna mer eftersom vintersäsongen närmar sig. I Halland, Uppsala, Västra Götaland och Östergötlands län görs bedömningen att ett litet utbud påverkar bostadsmarknaden. I dessa län har påverkansfaktorn litet utbud ökat markant sedan förra Mäklarinsikt. I Hallands län är ökningen hela 34 procent. Även i Uppsala län noteras en kraftig ökning, 30 procent fler bedömer idag att ett litet utbud påverkar jämfört med förra gången. Uppsala län har länge haft en tämligen stor nyproduktion av bostäder, men denna har marknad i stort sett stannat av helt i samband med lågkonjunkturen. Sverige har lägst nyproduktion av bostäder i Nordeuropa. Nyproduktionen sätter igång flyttkedjor och leder till större omflyttning och därmed blir utbudet större. I Västernorrland och på Gotland har andelen som bedömer att ett litet utbud påverkar deras bostadsmarknad däremot minskat sedan förra mätningen. 13

14 Fördjupning 2 Köpa först och sälja sen eller sälja först och köpa sen Sett till konjunktur och ekonomi, både individuellt och nationellt, är det ett djupt rotat beteende att agera med försiktighet i en osäker marknad. På den osäkrare marknaden reagerar många med att sälja sin befintliga bostad först och sedan köpa den nya, dels för att vara säker på att få det sålt, dels för att veta vad den nuvarande bostaden betingar för pris. Det var det som skedde för precis ett år sedan, en situation som var unik för bostadsmarknaden. Köper först och säljer sen I denna upplaga av Mäklarinsikt undersöktes hur fastighetsmäklarna bedömer att köpare och säljare agerar just nu. Nu köper man först ny bostad, därefter säljer man den befintliga, vilket också är det vanligaste på bostadsmarknaden. Bedömningen får ses som att marknaden har återgått om inte till det normala så i alla fall det mer stabila. Det visar också att de människor som nu är ute på bostadsmarknaden hyser tillförsikt och känner sig trygga på den marknad de agerar på. Det finns fel och rätt sida stan, det finns områden som inte känns riktigt bra. Livets största affär är viktig och de flesta vet precis vad de vill. Kommer då huset eller bostadsrätten till salu i rätt område slår man till och om de rätta förutsättningarna finns så köper man. Många upplever det till och med som stressande att sälja först. Man vet vad man har sålt men inte vad som väntar. Den samlade bedömningen för riket är att det normala nu i en bostadsaffär är att köpa först och sälja sen. Vissa länsvisa avvikelser kan noteras. Många län gör bedömningen att det är lika vanligt, det vill säga att lika många följer ordningen att köpa först som att sälja först. I Halland,Örebro och Norrbotten görs bedömningen att det är vanligare att sälja först och köpa sen. Uppsala län är det län som starkast gör bedömningen att en bostadsaffär präglas av ordningen att människor köper först. Köpintresse, demografi, det vill säga vilka åldersgrupper som är aktiva på bostadsmarkanden, antal nyproducerade bostäder, utbudet och den allmänt rådande psykologin påverkar köpbeslutets ordning i de olika länen. Sagt av fastighetsmäklare i Sverige Vi har sålt av mer än vi har fått in. Fastighetsmäklare på Gotland Det är en viss tveksamhet som råder bland säljarna, svårt att veta varför, men köparna finns där. Fastighetsmäklare i Stockholm 14

15 Fördjupning 2, fortsättning Gärna en bostadsrätt med balkong och hiss! Vi har också denna gång ställt frågan vad som påverkar köpintresset för en bostadsrätt positivt. Balkong och hiss är givetvis det som ökar köpintresset mest. Om hissens påverkan på köpintresset är praktiskt så handlar det ökade köpintresset för en bostadsrätt med balkong om en investering i livskvalitet. Utsikten från bostadsrätten hamnar också högt upp. Föreningens ekonomi hamnar längre ned. Dock ska tilläggas att intresset för föreningens ekonomi bli högre ju närmare köpbeslutet man kommer. Att balkongen påverkar köpintresset är inte förvånande. Den klassiska bostadsrätten är en lägenhet i tätort. Balkongen blir en oas i den urbana miljön. Den blir pricken över i: et i lägenheten och många betraktar balkongen som ett extra rum och inreder den därefter. Har man dessutom kanske bott i villa tidigare blir det än viktigare med det lilla gröna uterummet. Balkongen möjliggör även för den trädgårdsintresserade att odla och för alla att andas frisk luft. Hiss- ja tack Har bostadsrättsföreningen hiss tilltalas en större spekulantgrupp. På ålderns höst vill många bo mer bekvämt och i ett boende som inte kräver så mycket underhåll. Man säljer sin villa för att bo bostadsrätt. Men det ska vara rätt bostadsrätt. Hissen är ofta en förutsättning för det äldre paret att bo kvar en längre tid, även sedan onda knän och andra krämpor begränsar rörligheten. Hissen är också många gånger den avgörande faktorn för paret som väntar eller har barn. För båda kundgrupperna är bostadsrätt utan hiss ofta inte ens ett alternativ. Köpintresset påverkas också av utsikten. En vacker utsikt är något beständigt, något man inte kan förändra och blir därmed också väldigt viktigt vid val av bostadsrätt. Hur vi värderar utsikt är individuellt, men att se långt, att blicka ut över vatten eller grönområde är generellt faktorer som påverkar köpintresset positivt. MÖJLIGHET TILL P-plats Möjlighet till parkeringsplats påverkar också, i många städer är parkeringsmöjligheterna begränsade och något som upplevs som ett problem av många. Därför är det naturligt att köpintresset påverkas postitivt av möjlighet till parkeringsplats. Köpintresset ökar om bostadsrätten har högt i tak. I lägenheter med högt i tak ryms en rad andra attribut som tillsammans påverkar köpintresset. Den höga takhöjden i lägenheter sammanfaller ofta med knarrande parkettgolv och rum i fil. 15

16 Så gick undersökningen till Metod Undersökningen genomfördes genom en webbaserad undersökning. Metodvalet motiverades med att en webbaserad undersökning tillåter att respondenterna svarar då de anser sig ha tid. Vidare ger metoden tid till eftertanke i den mån respondenten själv önskar. Webbundersökningen administrerades genom att ett skickades till varje respondent med en länk till frågeformuläret. Ett följebrev inkluderades där syftet med undersökningen förklarades, vikten av att varje respondent svarade samt att man svarade anonymt. Här angavs också en info adress till Brand Insight som kunde användas vid frågor. Målgrupp och Urval 4000 av Mäklarsamfundets medlemmar kontaktades vilket innebär att vi arbetade med ett totalurval. Ett totalurval betyder att man inte gör något urval inom sin målgrupp utan samtliga i målgruppen kontaktas, risken för snedvridet urval elimineras därmed och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval betyder vidare att vi kan se säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre än ner till sju respondenter per grupp, detta för att inte äventyra anonymitetsskyddet. Enkät Enkäten baserades på den enkät som användes vid den andra omgången av Mäklarinsikt. Ett antal frågor har bytts ut i syfte att hålla frågeställningar och resultat aktuella. Småhus 1. Säljer du småhus? (Ja, Nej) 2. Hur bedömer du att antalet småhus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 3. Hur bedömer du att köpintresset för småhus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 4. Hur lång tid tar det i snitt att genomföra en försäljning av ett småhus just nu? (Mindre än en vecka, 1-3 veckor, 4-6 veckor, 7 veckor eller längre) 5. Hur bedömer du att tiden för att sälja ett småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Kortare tid, 5 = Längre tid) 6. Hur bedömer du att antalet avslutade småhusaffärer kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 7. Hur bedömer du att försäljningspriset på småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 8. Gradera i vilken utsträckning köpintresset för ett småhus påverkas positivt av nedanstående uppvärmningsalternativ? (1 = Inte alls, 5 = I mycket stor utsträckning) - Pellets - Direktverkande el - Oljeeldning - Bergvärme - Jordvärme - Fjärrvärme 9. Vilken tidstypisk byggstil på småhus (exempelvis 1960tal) är det mest köpintresse för just nu? Öppen fråga 10.Bedömer du att homestyling är vanligt förekommande bland säljarna av villor? (Mycket ovanligt, ganska ovanligt, ganska vanligt eller mycket vanligt) - Om ganska eller mycket vanligt - Bland vilka specifika kunder eller speciella objekt är det vanligt förekommande med homestyling? Bostadsrätt 11. Säljer du bostadsrätter? (Ja, Nej) 12. Hur bedömer du att antalet bostadsrätter till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 13. Hur bedömer du att köpintresset för bostadsrätter på din marknad kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 14. Hur lång tid tar det i snitt att genomföra en försäljning av en bostadsrätt just nu? (Mindre än en vecka, 1-3 veckor, 4-6 veckor, 7 veckor eller längre) 16

17 Så gick undersökningen till fortsättning 15. Hur bedömer du att tiden för att sälja en bostadsrätt kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Kortare tid, 5 = Längre tid) 16. Hur bedömer du att antalet avslutade bostadsrättsaffärer kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 17. Hur bedömer du att försäljningspriset på bostadsrätter kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 18. I vilken utsträckning påverkar nedanstående faktorer köpintresset positivt för en bostadsrätt, frånsett läge och skick? (1 = Inte alls, 5 = I mycket stor utsträckning) - Hiss - Balkong - Stuckatur - Öppen spis - Högt i tak - Utsikten - Föreningens ekonomi - Förråd - Möjlighet till p-plats 19. I vilken utsträckning skulle ett bostadsrättsregister underlätta för dig i ditt arbete som fastighetsmäklare? (Inte alls, i ganska liten utsträckning, i ganska stor utsträckning, i mycket stor utsträckning) 20. Kan du berätta på vilket sätt ett bostadsrättsregister skulle underlätta för dig i ditt dagliga arbete? (Öppen fråga) Övriga frågor 21. I vilken utsträckning påverkar nedanstående faktorer din bostadsmarknad just nu? (1= Inte alls, 5 = I mycket hög utsträckning) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Säsong - Väder - Allmän oro och försiktighet - Media 22. Vilket av nedanstående alternativ är vanligast vid köp av ny bostad just nu? - Köper först ny, säljer därefter befintlig bostad - Säljer först befintlig bostad, därefter köp av ny - Lika vanliga 23. Hur vanligt förekommande är det att föräldrar hjälper sina barn ekonomiskt med det första ägda boendet? Fältperiod: Fältarbetsperiod var mellan och Bortfallsredovisning: Bruttourval = Antal Inbjudna: 4522 Ej i målgruppen (t ex föräldraledighet, sjukskrivning, felaktig adress, slutat, förmedlar ej objekt till privatpersoner:) 277 Nettourval = Antal målgruppsaktuella: 4245 Ej svar under fältarbetstid: 2339 Påbörjade: 147 Nej tack (vill ej delta, vill ej delta pga tidsbrist) : 37 Kompletta svar: 1722 Svarsfrekvens = Antal kompletta svar/nettourval: 41,0% Bortfallsdiskussion Den totala svarsfrekvensen är 41% jämfört med förra Mäklarinsikt då svarsfrekvensen var 47%. De säsongsmässiga variationerna, som att marknaden nu tagit fart igen efter sommaren, gör att svarsfrekvensen är något lägre, vilket också var förväntat. Det är något fler inom gruppen år som har svarat till förmån för gruppen under 30 år men skillnaden är så pass liten att den inte bör ha någon effekt på det totala resultatet. Det är också en något högre andel män som svarat än kvinnor men även här är skillnaden så pass liten att den inte bör ha någon effekt. Då den svarande gruppen demografiskt ser ut i princip på samma sätt som den icke svarande drar vi slutsatsen att resultatet är representativt för hela gruppen. 17

18 Om Mäklarinsikt Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen gör Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala bostadsmarknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight av Mäklarsamfundets medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år. Denna gång genomfördes undersökningen mellan den 31 augusti och 16 september, Drygt 1700 medlemmar har svarat. Våra medlemmar bedömer bostadsrätter och småhus separat de kommande tre månaderna, d.v.s. septembernovember I Mäklarinsikt görs nedbrytning på län- och kommunnivå, i de kommuner där det finns tillräckligt med underlag. På sidan 16 hittar du information om metod, svarsperiod etc. I den här riksrapporten finner du en sammanfattning och analys av undersökningen. Vi har också valt att göra omfattande länsrapporter med tillhörande grafer som finns att hämta på Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, oktober Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Om Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är bransch- och serviceorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka medlemmar, vilket utgör 75 procent av den samlade kåren. Mäklarsamfundet grundades 1919 och firar därmed 90 år i år. Mäklarsamfundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa både köpare och säljare. Läs mer om oss på 18

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Vad påverkar priset på en bostadsrätt?

Vad påverkar priset på en bostadsrätt? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Vad påverkar priset på en bostadsrätt? Författare: Niclas Roll Handledare: Claes Hägg Sammanfattning Fastighetsmarknaden

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström Johan Kostela Dalarnas forskningsråd februari 2010 Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer