mäklarinsikt juli 09 Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden Stabilt i stora delar av landet Varför säljer de nuvarande ägarna?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mäklarinsikt juli 09 Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden Stabilt i stora delar av landet Varför säljer de nuvarande ägarna?"

Transkript

1 Juli 09 mäklarinsikt mäklarinsikt juli 09 Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden Stabilt i stora delar av landet Varför säljer de nuvarande ägarna? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet

2 Bostadsrätter/08, Svagare fritidshusmarknad/12, Förändrade familjeförhållanden är det vanligaste skälet till att sälja sin bostad/14, Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden BESSIE WEDHOLM KOMMUNIKATIONSANSVARIG Detta är andra utgåvan av Mäklarinsikt, Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Närmare fastighetsmäklare i Sveriges samtliga 21 län har givit sin bild av hur svenska bostadsspekulanter uppfattar marknaden. Undersökningen genomfördes mellan den 1 och 15 juni Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Detta då av Mäklarsamfundets medlemmar har möjlighet att svara, vilket ger en stor statistisk säkerhet. Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp- och säljögonblicket. Den kan också brytas ner i mindre grupper. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight. Mäklarinsikt är unik i sitt slag då undersökningen speglar ett så stort antal uppfattningar i hela landet. Här gör Mäklarsamfundets medlemmar bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokalmarknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Tillsammans blickar de framåt om hur bostadsmarknaden utvecklas och hur människor funderar och agerar inför köp- eller säljbeslut. Svagare utveckling bedöms i Stockholm starkare i Norrbotten Mäklarinsikt avspeglar fastighetsmäklarnas tolkning av svenska bostadsspekulanters beteende. Bedömningen oförändrat är tydligt framträdande i flera län på både småhus och bostadsrätter i denna upplaga av Mäklarinsikt. Men med tanke på den återhämtning som skedde på bostadsmarknaden under våren och att aktivitetsnivån sjunker något under sommarsäsongen är det kanske inte förvånande att bedömningen i flertalet län hamnar på oförändrat läge. Ser man till den regionala och lokala nivån framträder dock skillnader i fastighetsmäklarnas bedömning. Två län som särskiljer sig från andra är Stockholm och Norrbotten. Stockholm bedöms få en svagare utveckling och Norrbotten en starkare under perioden juli-september. En annan anledning till varför Stockholm bedöms få en svagare utveckling kan bero på den oro och osäkerhet som präglar arbetsmarknaden i Stockholms län just nu. Stockholms län har hittills klarat sig, men under en tid har det kommit signaler om varsel och uppsägningar, men det har också kommit signaler om att det börjar se ljusare ut igen. Ingen vet hur varslen slår och vad de leder till i slutänden och då blir det oro av förklarliga skäl. De största påverkansfaktorerna på bostadsmarknaden är just nu räntan, medias rapportering och läget på arbetsmarknaden, följt av den allmänna oron och försiktigheten i samhället samt bankernas mer restriktiva utlåning. 2

3 BESSIE WEDHOLM KOMMUNIKATIONSANSVARIG Räntesänkningen har haft en tydlig effekt under våren. När det nu spelat ut sin roll är det främst arbetsmarknaden som påverkar bostadsmarknadens fortsatta utveckling. Och där råder fortsatt osäkerhet. Arbetsmarknaden precis som bostadsmarknaden kommer att utvecklas på olika sätt beroende på var någonstans i Sverige man befinner sig. Det som framgår så tydligt med Mäklarinsikt är att bostadsmarknaden i Sverige består av flera delmarknader (län) som i sin tur består av delmarknader (kommuner). Det är just det som vi tillsammans med våra medlemmar försöker belysa, att bostadsmarknaden inte består av en isolerad ö och inte ser likadan ut över hela landet. Med Mäklarinsikt kan vi visa på att det finns skillnader, var och varför. Mäklarinsikt har denna gång gjort en djupare undersökning av vilka faktorer som påverkar säljare och köpare. Den som säljer sitt hus gör det främst på grund av ändrade familjeförhållanden, snarare än på grund av förändrad ekonomi eller nytt arbete. På bostadsrättsmarknaden är det dock något fler som bedömer att flytten sker på grund av förbättrad ekonomi. Detta ger grund för påståendet att människor i många fall ser boendet i bostadsrätt som en språngbräda till boende i småhus. De två vanligaste frågorna som presumtiva köpare ställer är om huset är besiktigat och varför de nuvarande ägarna säljer sitt hus. Som köpare vill du veta om huset är besiktigat. Det visar att de produkter om förbesiktning som branschen tagit fram legat rätt i tiden. Ett genomförande av Mäklarsamfundets tidigare förslag om översyn av jordabalken med införande av en standardiserad besiktning skulle sannolikt också mottagas positivt av köparna. Trevlig sommar! Bessie Wedholm Kommunikationsansvarig, Mäklarsamfundet 3

4 Slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Stockholm svagare på en annars stabil marknad 2. Svagare fritidshusmarknad ett tecken i tiden 3. Och varför säljer de? 4. Är huset besiktigat? Fastighetsmäklarnas bedömning är att bostadsmarknaden i stora delar av landet i stort blir oförändrad under juli-september. Stockholm avviker och förväntas få en svagare utveckling än resten av landet. I undersökningen bedömer fastighetsmäklarna att viktigaste påverkansfaktorerna för bostadsmarknaden just nu i första hand är ränteläget, därefter medias rapportering, arbetsmarknaden, och till sist bankernas mer restriktiva utlåning. Detta ska ses mot bakgrund av utvecklingen de senaste månaderna där det låga ränteläget har fått effekt och fram till september är det sannolikt förväntningarna på arbetsmarknadens utveckling som påverkar bostadsmarknaden mest. Fritidshusmarknaden präglas typiskt av hög aktivitet under sommaren. Fastighetsmäklarna bedömer dock att marknaden viker under juliseptember. Antalet fritidshus till salu ökar något samtidigt som köpintresset förväntas bli oförändrat från föregående period. Försäljningstiden förväntas bli något längre och antalet avslut något färre. Jämfört med de fastighetsmäklare som bedömer prisuppgång är det dubbelt så många fastighetsmäklare som bedömer att prisnivån på fritidshus sjunker under kommande tremånadersperiod. Det råder enighet bland landets fastighetsmäklare att förändrade familjeförhållanden är den viktigaste anledningen till att man säljer och söker ett nytt boende. Säljbeslutet tas oftast oavsett hur ränta och andra faktorer utvecklas. Endast 5,7% av alla fastighetsmäklarna uppger att en förändrad privatekonomi ligger bakom försäljningen av småhus. Arbete och studier är den näst vanligaste orsaken till att man bestämmer sig för att sälja. Detta är uppenbarligen viktig information till många av landets bostadsspekulanter, den näst vanligaste frågan en fastighetsmäklare får av spekulanterna är nämligen varför säljarna ska flytta. Den allra vanligaste frågan fastighetsmäklare får från landets småhusspekulanter är om huset är besiktigat. Ett genomförande av Mäklarsamfundets tidigare förslag om översyn av jordabalken med införande av en standardiserad besiktning skulle sannolikt tas emot positivt av dem som vill köpa ett nytt hus. Det visar också att de produkter om förbesiktning som fler fastighetsmäklare tagit fram legat rätt i tiden. Claudia Wörmann, analysansvarig. Gör utredningar samt tar fram Mäklarsamfundets rapporter och analyser. 4

5 Fördjupning 1 Marknaden för småhus och bostadsrätter blir oförändrad Under våren har bostadsmarknaden stimulerats av riksbankens sänkningar till en historiskt låg räntenivå. Situationen är nu annorlunda jämfört med hösten och den tidiga våren då ekonomisk oro dramatiskt minskade aktiviteten på bostadsmarknaden. I förra utgåvan av Mäklarinsikt rapporterade fastighetsmäklarna att räntan och sysselsättningen hade den största påverkan på den lokala bostadsmarknaden. Den bedömning som fastighetsmäklarna gjorde i förra utgåvan om oförändrade eller ökade fastighetspriser har infriats, trots den ekonomiska osäkerhet som ändå funnits. Fastighetsmäklarna bedömer även i den senaste undersökningen att räntan är den faktor som fortsätter att påverka bostadsmarknaden mest. Förändrade förutsättningar på bolånemarknaden påverkar också bostadsmarknaden. När fastighetsmäklarna bedömer hur deras lokala bostadsmarknad utvecklas under juli till september framgår att de flesta ser oförändrad till ökad aktivitet, på både småhus och bostadsrätter. Därtill bedömer de flesta fastighetsmäklarna att försäljningstiden ökar på deras bostadsmarknad. Detta gäller både för småhus och bostadsrätter. Mäklarinsikt visar på stora regionala skillnader mellan länen, vilket också återspeglar att Sverige är ett land med stora geografiska avstånd och strukturer. Fastighetsmäklarna gör i undersökningen bedömningar av sin lokala bostadsmarknad utifrån en femgradig skala. På följande sidor redovisas resultatet av undersökningen i grafer genom att först jämföra hur förändringar i köpintresset förhåller sig till förändringar i utbudet. Därefter jämförs förändringar i försäljningspriset med förändringar i antalet avslut. Notera att det är genomsnittsvärden av bedömningar. Positionen i grafen representerar hur stark bedömningen är, inte hur den faktiska marknadsförändringen är. Ett högt värde på köpintresse innebär att det är fler fastighetsmäklare som har bedömt att köpintresset ökar, jämfört med dem som bedömt att köpintresset minskar. På motsvarande innebär ett lågt värde på köpintresse att fler fastighetsmäklare bedömer att köpintresset minskar. Sammantaget ger detta en bild av hur fastighetsmäklarna i olika delar av landet bedömer förändringar på sin bostadsmarknad. Sagt av fastighetsmäklare i Sverige Att man har fått bättre ekonomi, att man flyttar närmare vänner och bekanta samt att man även byter upp sig till ett finare område Fastighetsmäklare i Västra Götaland Räntan och årstiden påverkar positivt samt att det finns ett uppdämt behov av att både sälja och köpa. Givetvis påverkar även arbetslösheten negativt. Hade den inte varit så utbredd så hade det varit fler intressenter på de objekt vi har till salu. Världsekonomin är ett hett samtalsämne Fastighetsmäklare i Västra Götaland. Osäkerhet om var i konjunkturcykeln vi ligger. Återställs framtidstron kommer ett uppdämt behov öka efterfrågan ytterligare Fastighetsmäkare Stockholm 5

6 mäklarbubblor småhus till salu-köpintresse minsikt 2.xls Fördjupning 1, fortsättning Småhus Det är ett flertal län där fastighetsmäklarna gör gemensamma bedömningar, men det finns också flera län som sticker ut och som därmed indikerar större förändringar än de övriga. Norrbotten sticker ut som det län där flest fastighetsmäklare gör bedömningen att såväl utbudet som efterfrågan ökar. Därtill ökar antalet avslut samtidigt med ett oförändrat försäljningspris. Även i Kalmar bedömer fastighetsmäklarna att köparna blir fler samtidigt som utbudet ökar (säljarna blir fler). Till skillnad mot Norrbotten bedömer dock fler fastighetsmäklare i Kalmar ett ökat försäljningspris. I närliggande Blekinge görs liknande bedömningar men i jämförelse med Kalmar är det inte lika många fastighetsmäklare som bedömer ett ökat köpintresse eller ett ökat försäljningspris. I Gävleborg är det annorlunda, där bedömer fler fastighetsmäklare att antalet objekt till salu ökar, samtidigt som köpintresset bedöms oförändrat. Fastighetsmäklarna i Stockholm och Jämtland gör annorlunda bedömningar jämfört med de flesta andra länen. Stockholms län bedöms få en svagare utveckling än övriga storstadsregioner. Den genomsnittliga bedömningen är att priserna på småhus i Stockholm blir lägre under juli-september, det är tre gånger fler som bedömer att försäljningspriserna minskar, jämfört med dem som bedömer ökning samtidigt som antalet avslut sjunker. mäklarbubblor småhus pris avslut miniskt 2.xls I diagrammen till höger visas fastighetsmäklarnas bedömning per län. I detta fall bedöms hur antalet småhus till salu förändras de kommande tre månaderna (juli september), detta jämförs med bedömt köpintresse under motsvarande period. Diagrammet är uppdelat i fyra fält utifrån utbud och efterfrågan. Det andra diagrammet till höger visar fastighetsmäklarnas bedömning av försäljningsprisets förändring de kommande tre månaderna (juli-september). Detta jämförs med en bedömning av förändringen i avslutade bostadsaffärer under motsvarande period. 6

7 Fördjupning 1 småhus, fortsättning En stor del av förklaringen till den svagare bedömningen i Stockholm ligger i att marknaden tog rejäl fart i samband med de senaste räntesänkningarna. Signalerna om återvändande köpintresse och genomförda affärer kom både tidigast och tydligast i Stockholm. Räntan har fått effekt på aktiviteten på bostadsmarknaden, men låga räntor är inte det enda som påverkar marknaden. Stockholm som länge klarade sig från varsel står nu inför en osäkrare arbetsmarknad än på mycket länge. Att bedömningen i Stockholm är svagare kan förklaras med den osäkerhet som råder vad gäller arbetsmarknaden, den låga räntan till trots. När det gäller småhusmarknaden i Jämtland är den oerhört varierad, där många kommuner bland annat Åre präglas mycket av att vara en turistort, med högt tryck på vintern. När det gäller utbudet finns i dagsläget en stor skillnad mellan Stockholm och övriga storstadsregioner. Hela 61 procent av fastighetsmäklarna i Stockholm bedömer att det stora utbudet påverkar bostadsmarknaden, mot endast 38 procent i Skåne och 22 procent i Västra Götaland. I Göteborgsområdet har ett stort antal varsel och uppsägningar redan gjorts under hösten och våren. Bostadsmarknaden i Västsverige förväntas därför bli mer stabil allt eftersom osäkerheten skingras. I Stockholm råder ett mer avvaktande klimat eftersom det fortfarande råder osäkerhet om hur stor omfattning eventuella varsel och uppsägningar kommer att få. I Skåne är bilden ljusare, där 23 procent av fastighetsmäklarnas bedömer att priset på småhus kan komma att öka. Skånes bostadsmarknad är väldigt mångsidig, de kommande månaderna är det bland annat högsäsong på Österlen vilket kan medföra något högre priser på småhus. När bostadsmarknaden vek i höstas, precis som i övriga Sverige, blev det extra påtagligt i Skåne eftersom det sammanföll med färre köpare från Danmark. I Södermanland bedömer fastighetsmäklarna att priserna kommer att sjunka. Södermanlands bostadsmarknad är väldigt varierad med stora prisskillnader mellan kommuner och orter. Marknaden är delvis också sammankopplad med Stockholmsregionen. Dessutom har nyproduktionen varit kraftig i vissa kommuner, bland annat i Strängnäs. Priserna på nyproduktion har sänkts i samband med att efterfrågan dalade, vilket kan påverka prisbilden på den befintliga bostadsmarknaden. 7

8 mäklarbubblor bostadsrätter till salu-köpintresse minsikt 2.xls Fördjupning 1, fortsättning Bostadsrätter Marknaden för bostadsrätter sammanfaller med småhus. Även här sticker Stockholms län ut i förhållande till andra bostadsmarknader. Det är nästan tre gånger så många fastighetsmäklare som bedömer att försäljningspriset minskar jämfört med dem som bedömer en ökning. Detta gäller även köpintresset, medan utbudet bedöms oförändrat. Bostadsmarknaden består av en rad olika delmarknader, och man kan kalla Stockholms bostadsrättsmarknad för epicentrum. När beteendet ändras så blir det tydligt allra först i Stockholm och i dess innerstad. Det är i Stockholm som de högsta kvadratmeterpriserna finns och det är där det sker flest bostadsrättstransaktioner. Marknaden blir därmed mer känslig för förändringar som räntesänkningar eller ökat antal varsel. Naturligtvis finns det unika påverkansfaktorer som styr den lokala marknaden. I Kalmar återfinns en marknad som har en hög andel äldre villaägare som vill bo i bostadsrätt, men där tillgången i beståndet inte matchar efterfrågan. Även vad gäller bostadsrätter ser det lite ljusare ut för Skåne kommande tre månader, Majoriteten 54 procent bedömer visserligen oförändrat köpintresse, men hela 35 procent bedömer att det kommer att öka. Att jämföra med Stockholm där 38 procent bedömer att köpintresset kommer minska. Även bedömningen av försäljningspriset skiljer sig mellan de bägge länen. 22 procent i Skåne bedömer att det ökar, medan 30 procent i Stockholm bedömer att det minskar. Majoriteten i båda länen bedömer att priset förblir oförändrat. I Halland bedöms antalet bostadsrätter till salu öka, samtidigt som köpintresset bedöms minska, kombinerat med bedömningen om ett minskat försäljningspris. Medan man i Kronoberg ser lite positivare på kommande månader. Där görs bedömningen både om ett ökat utbud samt köpintresse och ökat antal avslut och högre försäljningspris. Kalmar och Blekinge följer varandra väl i bedömningen avseende bostadsrätter. Fastighetsmäklarna i båda länen bedömer ökat antal till salu och köpintresse, även om det är fler i Kalmar som bedömer ökat köpintresse. De bedömer vidare ett ökat antal avslut och ett högre försäljningspris. Ingen i Blekinge bedömer att priserna kommer gå ner. I diagrammen till höger visas fastighetsmäklarnas bedömning per län. I detta fall bedöms hur antalet bostadsrätter till salu förändras de kommande tre månaderna (juli september), detta jämförs med bedömt köpintresse under motsvarande period. Diagrammet är uppdelat i fyra fält utifrån utbud och efterfrågan. Det andra diagrammet till höger visar fastighetsmäklarnas bedömning av försäljningsprisets förändring de kommande tre månaderna (juli-september). Detta jämförs med en bedömning av förändringen i avslutade bostadsaffärer under motsvarande period. mäklarbubblor bostadsrätter pris avslut miniskt 2.xls 8

9 Fördjupning 1, fortsättning Försäljningstiden att sälja sin bostad blir oförändrat eller längre i hela landet När det gäller genomsnittliga försäljningstider visar Mäklarinsikt att det i Uppsala, Stockholm och Örebro län i genomsnitt tar 1-3 veckor att genomföra en försäljning av ett småhus medan det i Blekinge tar 4-6 veckor eller längre. I Jönköping, Stockholm, Uppskattad Uppsala försäljningstid och småhus.xls Östergötland tar det också relativt kort tid, 1-3 veckor, att sälja bostadsrätter. Ovanstående skillnader mellan länen reflekterar att den svenska bostadsmarknaden inte är en enda, utan en rad olika delmarknader, alla med olika särart och prägel. I storstäderna är tempot mer uppskruvat, man springer till bussen och lever ett hektiskt liv, detta återspeglas också på bostadsmarknaden. Försäljningtiden varierar mycket mellan orterna och är kortare i landets storstäder och närliggande expansiva orter. Jämför man storstadsregionerna är tiderna i Stockholm/ Uppsala kortare än i Västra Götaland och Skåne. Det är också normalt att en småhusförsäljning tar längre tid än en bostadsrättsförsäljning. Köpet av ett småhus kringgärdas av fler aktiviteter, till exempel besiktning, vilket saktar ned Uppskattad förändrad försäljningstid småhus.xls processen. Starkast bedömning på att försäljningstiden kommer att bli längre görs av fastighetsmäklare i Blekinge, Gävleborg, Stockholm och Västernorrland. Staplarna visar den genomsnittliga bedömningen per län, där värden över 3 visar på ökande försäljningstid. 9

10 Fördjupning 1, fortsättning Våren är åter stark efter höstens stillastående marknad Fastighetsmäklarnas bedömningar kan också sättas i relation till bostadsmarknadens säsongsvariationer. Även om det råder aktivitet på bostadsmarknaden året runt så genomförs det färre affärer under sommaren och julhelgen. Under sommaren är många bortresta och julhelgerna spenderas hellre med familjen än på att sälja eller köpa hus. När man ställer undan snöskyffeln, slutar elda och börjar se de första snödropparna kommer energin tillbaka, också för att sälja och köpa hus. Vissa år med mer långdragna vintrar och sena vårar har även säsongen för husköp blivit försenad. Många småhusspekulanter vill få klart med det nya huset inför sommaren för att ha god tid på sig att skola in barn till daghem och skola. Dessutom vill man som säljare gärna visa upp sin villa i vårskrud och som köpare vill man skaffa sig en uppfattning om gräsmatta och rabatter, vilket försvåras om snötäcket fortfarande ligger kvar. Bostadsrättsmarknadens cykler styrs av något annorlunda betingelser jämfört med småhusmarknaden. Förstagångsköpare köper oftast bostadsrätt. Inte sällan behöver dessa anpassa sitt köp och sin flytt till terminsstart på universitet eller högskola. Säljare av bostadsrätter behöver inte visa upp sin trädgård och köpare kan gå på visning oavsett väder. Därför är inte bostadsrättsmarknaden lika väderberoende som fritidshus- och småhusmarknaden. Med tanke på den upphämtning som skedde på bostadsmarknaden under våren och att aktivitetsnivån sjunker något under sommarsäsongen är det därför inte förvånande att fastighetsmäklarnas samlade bedömning hamnar på oförändrat läge. Ser man till den regionala och lokala nivån framträder dock stora skillnader i fastighetsmäklarnas bedömning. 10

11 Fördjupning 1, fortsättning Räntan är den faktor som påverkar bostadsmarknaden mest De största påverkansfaktorerna på bostadsmarknaden just nu är räntan och påverkan från media, följt av arbetsmarknaden, den allmänna oron och försiktigheten samt bankernas mer restriktiva utlåning. I förra Mäklarinsikt besvarade fastighetsmäklarna en öppen fråga om vilka faktorer som mest påverkade den lokala bostadsmarknaden. Den här gången fick fastighetsmäklarna gradera olika faktorer efter hur stor påverkan varje enskild faktor hade på bostadsmarknaden. Även denna gång påverkar räntan mest, följt av media och först på tredje plats arbetsmarknaden. Samtidigt med den allmänna ekonomiska oron, det stigande antalet varsel och en ökande arbetslöshet har stora grupper fått bättre ekonomi. För dessa människor har riksbankens räntesänkningar fått stor betydelse tillsammans med skattelättnader, vilket har gjort att fler har fått större köpkraft. Sagt av fastighetsmäklare i Sverige De låga boräntorna påverkar mycket, kommer troligtvis en nedgång när arbetslösheten växer. Fastighetsmäklare i Stockholm Trygghet! Det är mycket psykologi i ett husköp, så om man känner sig trygg så vågar man, t ex trygg att man har råd (ränteläge), trygg i att man har ett jobb (varselläge) och trygg med fastigheten (att man verkligen vet vad man köper). Fastighetsmäklare i Skåne län Folk känner sig tryggare, räntan är lägre. Fastighetsmäklare i Skåne Den låga räntan påverkar marknaden positivt, arbetslösheten och kommande varsel är den parameter som gör att det känns som en balanserad marknad. Fastighetsmäklare i Stockholm 11

12 mäklarbubblor fritidshus till salu-köpintresse minsikt 2.xls Fördjupning 2 Svalare fritidshusmarknad Fritidshusmarknaden präglas typiskt av hög aktivitet under sommaren. Fastighetsmäklarna bedömer dock att marknaden viker under juli-september. Antalet fritidshus till salu ökar något samtidigt som köpintresset förväntas bli oförändrat från föregående period. Försäljningstiden förväntas bli något längre och antalet avslut något färre. Jämfört med de fastighetsmäklare som bedömer prisuppgång är det dubbelt så många fastighetsmäklare som bedömer att prisnivån på fritidshus sjunker under kommande tremånadersperiod. Vi är mitt inne i den mest hektiska perioden för den traditionella fritidshusmarknaden. Samtidigt finns det större regionala skillnader på marknaden för fritidshus jämfört med småhus och bostadsrätter. På Gotland bedömer fastighetsmäklarna att utbud och pris kommer att öka, vilket är naturligt med tanke på att sommaren är högsäsong och att köpare av fritidshus i första hand kommer från Stockholmsregionen. Det utländska ägandet är i stort sett obefintligt på Gotland som präglas av en marknad som lever upp under semestertider. I pittoreska sommarstäder och utpräglade semesterorter är detta mycket tydligt. Det finns också län där fler fastighetsmäklare bedömer ett minskat köpintresse. Tydligast är detta i Jämtland, där en anledning kan vara att fritidshusmarknaden i fjällen har sin högsäsong på hösten och vintern. Många gånger tänker man fritidshus, syrenberså och röd stuga med vita knutar, men man ska komma ihåg att det finns en mer vinterintensiv fritidshusmarknad i den svenska fjällvärlden. Den marknaden följer en annan rytm. mäklarbubblor fritidshus pris avslut miniskt 2.xls I Gävleborg bedömer fler fastighetsmäklare ett minskat antal avslut med ett minskat försäljningspris. Detta kan bero på att Gävleborgs län har drabbats hårt av varsel. Det ter sig rimligt att fastighetsmäklarna gör en svagare bedömning i en lågkonjunktur som även drabbat Gävleborg. Västernorrland har en säsongsmässig fritidshusmarknad, som är starkast precis nu. Prisbilden och geografin i länet, från kust till inland, gör marknaden för fritidshus väldigt varierad. Försäljningstiden är oförändrad eller längre. Fritidshusmarknaden är väldigt varierad, och det kan ta både lång och kort tid att sälja ett fritidshus. Det lilla huset på udden som alla vill ha går på en vecka medan det förfallna torpet i myggdungen inte säljer under ett halvår. I de flesta fall tar en fritidshusförsäljning längre tid än vad en småhus- eller bostadsrättsförsäljning gör. Fritidshusen är en form av lyxvara som vi kan avvara vid sämre tider. Att det kan ta längre tid under de kommande tre månaderna är därför ganska logiskt med tanke på att vi befinner oss i en lågkonjunktur som är svår att överblicka. 12

13 Fördjupning 2, fortsättning Fler utländska ägare av svenska fritidshus En faktor som påverkar den svenska marknaden för fritidshus är andelen utländska ägare som till viss del beror på värdet av den svenska kronan i förhållande till andra valutor, och närheten till den fasta bostaden. Dalarna har en stor andel utländskt ägande, i samband med låg ränta och för utländska köpare en gynnsam kronkurs ökar både utbudet och efterfrågan på fritidshus. Även Värmlands län har en mycket stor andel fritidshusköpare från andra länder. Marknaden är stark och länet ligger bra till för framför allt norska köpare. Men länet har också en stor andel tyska spekulanter. Det stora länet är mångsidigt och har en stor prisvariation på sina fritidshus. Det är ägare från Danmark, Tyskland och Norge som dominerar. Ägarna från Danmark föredrar främst Kronoberg och Skåne medan ägarna från Norge främst återfinns i gränslänen Västra Götaland och Värmland. Flest ägare från Tyskland har sitt fritidshus i Kalmar och Västra Götaland men även i Kronoberg och Värmland. Källa SCB Det utländska ägandet av fritidshus i Sverige år 2008 uppgick till knappt sex procent av det totala antalet fritidshus i landet. Det finns stora skillnader mellan länen, där det utländska ägandet är störst i Kronobergs län och även i Värmland och Jönköping. På Gotland däremot uppgår det utländska ägandet till mindre än en procent av beståndet. 13

14 Fördjupning 3 Förändrade familjeförhållanden är det vanligaste skälet till att sälja sin bostad Genom det stora antal bostadsvisningar som genomförs runtom i landet får fastighetsmäklarna en unik inblick i hur säljare och köpare resonerar. I denna upplaga av Mäklarinsikt undersöktes mer detaljerat vilka faktorer som påverkar säljare och köpare. De allra flesta fastighetsmäklarna, 81 %, bedömer att förändrade familjeförhållanden är det som gör att man säljer sitt småhus idag. För bostadsrätter är motsvarande siffra 74 procent. Däremot bedömer få fastighetsmäklare att förbättrad ekonomi är huvudorsaken till att man flyttar. Förbättrad ekonomi är dock en vanligare anledning till att man flyttar från bostadsrätt än från småhus, 6 procent för bostadsrätt respektive 3 procent för småhus. Anledningen till detta är att bostadsrätten många gånger är det första boendet man äger. Dels är bostadsrätten billigare som förstaboende än småhus, dels finns det små lägenheter som är anpassade efter en- eller tvåpersonshushåll. Det normala mönstret, vilket kallas boendekarriär, är att man efter en tid i bostadsrätt flyttar till ett småhus, många gånger i samband med första eller andra barnet. Få fastighetsmäklare bedömer att försäljning främst sker på grund av arbete eller studier på annan ort, siffrorna är 3 procent för småhus och 5 procent för bostadsrätter. Inte heller nämns det förändrade ränteläget, bankernas utlåning eller möjligheten till vinsthemtagning som skäl för att sälja. Det finns regionala skillnader i fastighetsmäklarnas bedömningar. Några län utmärker sig, i Västerbotten, Jämtland och Dalarna, anger fler fastighetsmäklare att man säljer på grund av arbete eller studier på annan ort. En förklaring till detta kan vara att arbetsmarknaden i dessa län har drabbats av den ekonomiska krisen. Köparna vill veta om huset är besiktigat och varför man säljer Mäklarinsikt ställde frågan om vad som gör att köpare fattar beslutet att köpa ett visst hus, frånsett läge och pris. Det mest framträdande svaret bland landets fastighetsmäklare var husets skick. Detta behöver dock inte betyda att alla spekulanter letar efter topprenoverade objekt, många letar efter hus med renoveringsbehov. Detta kan sedan knytas ihop med svaret på frågan Vilken är den vanligaste frågan du får av köpare? Den vanligaste frågan fastighetsmäklarna får är om huset är besiktigat. Den näst vanligaste frågan är Varför säljer de nuvarande ägarna? Detta kan tolkas som att presumtiva köpare dels vill veta mer om husets skick ur en mer byggnadsteknisk synvinkel, dels förstå varför ägarna vill sälja det hus som man själv är på väg att köpa. Husköpet är för många människor den största affären man gör i livet. Det är en affär som styrs av både förnuft och känsla. Man måste ta ställning till ekonomi, besiktning och radonmätningar etc. Men också det mer individuella och känslomässiga spelar roll. Efter en husaffär vittnar många om att det kändes rätt på en gång. Dessa känslomässiga faktorer är ju högst individuella och det som är rätt för den ena är inte det för den andra. 14

15 Så gick undersökningen till Metod Undersökningen genomfördes genom en webbaserad undersökning. Metodvalet motiverades med att en webbaserad undersökning tillåter att respondenterna svarar då de anser sig ha tid. Vidare ger metoden tid till eftertanke i den mån respondenten själv önskar. Webbundersökningen administrerades genom att ett skickades till varje respondent med en länk till frågeformuläret. Ett följebrev inkluderades där syftet med undersökningen förklarades, vikten av att varje respondent svarade samt att man svarade anonymt. Här angavs också en info adress till Brand Insight som kunde användas vid frågor. Cirka en vecka efter att länken skickats till respondenterna gick en första påminnelse ut till dem som inte svarat. En påminnelse skickas för att erhålla en så hög svarsfrekvens som möjligt. Sammanlagt skickades tre påminnelser. Målgrupp och Urval Samtliga av Mäklarsamfundets medlemmar kontaktades vilket innebär att vi arbetade med ett totalurval. Ett totalurval betyder att man inte gör något urval inom sin målgrupp utan samtliga i målgruppen kontaktas, risken för snedvridet urval elimineras därmed och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval betyder vidare att vi kan se säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre än ner till sju respondenter per grupp, detta för att inte äventyra anonymitetsskyddet. Enkät Enkäten justerades efter första omgången av Mäklarinsikt. Målet var att nå mer nyanserade resultat genom att vi gick från en tregradig till en femgradig skala på samtliga skalfrågor. Samtliga öppna frågor har bytts ut. Småhus 1. Säljer du småhus? (Ja, Nej) 2. Hur bedömer du att antalet småhus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 3. Hur bedömer du att köpintresset för småhus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 4. Hur lång tid tar det i snitt att genomföra en försäljning av ett småhus just nu? (Mindre än en vecka, 1-3 veckor, 4-6 veckor, 7 veckor eller längre) 5. Hur bedömer du att tiden för att sälja ett småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Kortare tid, 5 = Längre tid) 6. Hur bedömer du att antalet avslutade småhusaffärer kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 7. Hur bedömer du att försäljningspriset på småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 8. Vilket är det vanligaste skälet till att man säljer sitt småhus? (Man har fått bättre ekonomi, Man har fått sämre ekonomi, Förändrade familjeförhållanden, Arbete eller studier på annan ort, Annat) 9. Vilken är den sista avgörande detaljen som gör att man köper sitt småhus, förutom pris och läge? Öppen fråga 10. Vilken är den vanligaste frågan du får av köpare av småhus? Öppen fråga Bostadsrätt 11. Säljer du bostadsrätter? (Ja, Nej) 12. Hur bedömer du att antalet bostadsrätter till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 13. Hur bedömer du att köpintresset för bostadsrätter på din marknad kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 14. Hur lång tid tar det i snitt att genomföra en försäljning av en bostadsrätt just nu? (Mindre än en vecka, 1-3 veckor, 4-6 veckor, 7 veckor eller längre) 15

16 Så gick undersökningen till fortsättning 15. Hur bedömer du att tiden för att sälja en bostadsrätt kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Kortare tid, 5 = Längre tid) 16. Hur bedömer du att antalet avslutade bostadsrättsaffärer kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 17. Hur bedömer du att försäljningspriset på bostadsrätter kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 18. Vilket är just nu det vanligast skälet till att man säljer sin bostadsrätt? (Man har fått bättre ekonomi, Man har fått sämre ekonomi, Förändrade familjeförhållanden, Arbete eller studier på annan ort, Annat Fritidshus 19. Säljer du fritidshus? (Ja, Nej) 20. Hur bedömer du att antalet fritidshus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 21. Hur bedömer du att köpintresset för fritidshus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningar etc.) 22. Hur bedömer du att tiden för att sälja ett fritidshus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Kortare tid, 5 = Längre tid) 23. Hur bedömer du att antalet avslutade fritidshusaffärer kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 24. Hur bedömer du att försäljningspriset på fritidshus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) Övrig fråga 25. I vilken utsträckning påverkar nedanstående faktorer din bostadsmarknad just nu? (1= Inte alls, 5 = I mycket hög utsträckning) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Säsong - Väder - Allmän oro och försiktighet - Media Fältperiod: Fältarbetsperiod var mellan och Bortfallsredovisning: Bruttourval = Antal Inbjudna: 4315 Ej i målgruppen (t ex föräldraledighet, sjukskrivning, felaktig adress, slutat, förmedlar ej objekt till privatpersoner:) 191 Nettourval = Antal målgruppsaktuella: 4124 Ej svar under fältarbetstid: 2002 Påbörjade: 159 Nej tack (vill ej delta, vill ej delta pga tidsbrist) : 24 Kompletta svar: 1939 Svarsfrekvens = Antal kompletta svar/nettourval: 47,0% Bortfallsdiskussion Den totala svarsfrekvensen är 47% vilket får ses som en bra svarsfrekvens. Svarsfrekvensen mellan länen varierar men generellt är den högre inom de mindre länen jämfört med de större. Då det naturligt finns färre mäklare i de mindre länen gynnas dessa län speciellt av en hög svarsfrekvens då resultaten därmed blir säkrare. Fördelningen mellan kvinnor och män överensstämmer mellan den svarande och den icke svarande gruppen. Även åldersfördelningen överrensstämmer mellan de som svarat och de som inte svarat. Vid den första omgången av Mäklarinsikt märktes framför allt i Stockholm att de yngre mäklarna svarade i mindre utsträckning än de äldre. Vid denna omgång har denna snedfördelning till större delen försvunnit, de svarande mäklarna har nu i princip samma åldersfördelning som de icke svarande även i Stockholm. 16

17 Om Mäklarinsikt Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen gör Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala bostadsmarknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight. Mäklarsamfundets medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år. Denna gång genomfördes undersökningen mellan den 1 och 16 juni, Närmare medlemmar har svarat. Våra medlemmar bedömer bostadsrätter, småhus och fritidshus separat de kommande tre månaderna, d.v.s. juli - september I Mäklarinsikt görs nedbrytning på län- och kommunnivå, i de kommuner där det finns tillräckligt med underlag. På sidan 15 hittar du information om metod, svarsperiod etc. I den här riksrapporten finner du en sammanfattning och analys av undersökningen. Vi har också valt att göra omfattande länsrapporter med tillhörande grafer som finns att hämta på Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, juli Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Om Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är bransch- och serviceorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka medlemmar, vilket utgör 75 procent av den samlade kåren. Mäklarsamfundet grundades 1919 och firar därmed 90 år i år. Mäklarsamfundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa både köpare och säljare. Läs mer om oss på 17

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

mäklarinsikt april 09

mäklarinsikt april 09 April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/,

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser

mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 Bilaga Kalmar Innehåll Från bild: 1. Inledning Om undersökningen 3 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 -----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen 3. 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen 3. 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 Bilaga Uppsala Innehåll Från bild: 1. Inledning Om undersökningen 3 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 -----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 Bilaga Jönköping Innehåll Från bild: 1. Inledning Om undersökningen 3 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 -----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 Bilaga Norrbotten Innehåll Från bild: 1. Inledning Om undersökningen 3 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 -----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Bilaga Jämtland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Jämtland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/,

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

mäklarinsikt Mars 10 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet

mäklarinsikt Mars 10 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet mäklarinsikt Mars 10 5 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Bostadsrätten står sig bäst

Bostadsrätten står sig bäst Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2012 Stillastående priser Villaköparna har ofta barn Bostadsrätten står sig bäst Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Bilaga Östergötland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Östergötland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/1,

Läs mer

Bilaga Norrbotten. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Norrbotten. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/,

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

mäklarinsikt Juli 10 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat

mäklarinsikt Juli 10 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat Juli nr 6 2010 mäklarinsikt mäklarinsikt Juli 10 6 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet

Läs mer

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer