lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT"

Transkript

1 nr. 1 Våren 2011 Han har gett dyslexin ett ansikte Under skoltiden blev Benny Björkman betraktad som dum och lat. Först som vuxen fick han diagnosen grav dyslexi. Då fick han också den professionella hjälp han så väl behövde. Med starkt stöd, dator och pedagogiska program lyckades han ta en högre examen vid nära 40 års ålder. Idag är han en uppskattad föreläsare runt om i Sverige. Han gläds extra mycket när pedagoger lyssnar och låter sig inspireras av hans erfarenheter. Läs den fantastiska berättelsen om Benny Björkman mannen som har gett dyslexin ett ansikte! SIDAN Nya vägar till kommunikation och lärande Nya Läsia stimulerar flera sinnen Aktuell forskning inspirerar till nytt läsverktyg Det bredaste utbudet av pedagogisk IT Skolavtalet ger elever bra IT-verktyg Få svår text uppläst direkt i mobilen! Nu kommer det nyskapande läs- och skrivprogrammet Läsia. Det är animerat, roligt och passar alla åldrar. Läsia låter eleven arbeta med flera sinnen samtidigt för att forma ord, läsa och skriva. Sidan 4-5 Det nya läsverktyget Målia bygger på forskningsrön. Det omfattar lättlästa texter som anpassas helt individuellt. På så sätt kan eleven successivt öka läshastigheten utan att behöva arbeta med allt för svåra uppgifter. Sidan 6-7 är Skandinaviens största och bredaste leverantör av pedagogisk IT. På mittuppslaget presenterar vi en översikt över alla våra datorbaserade pedagogiska hjälpmedel. Sidan 8-9 Allt fler skolor tecknar s skolavtal! Därmed har elever nu tillgång till bra pedagogiska program i skolans datorer. Men skillnaderna är stora mellan skolor i olika delar av landet. Sidan Nu kan mobiltelefonen hjälpa till med läsningen. Ett nytt program gör det möjligt att fotografera en text med mobilen och få den uppläst direkt. Det gör vardagen lättare för dyslektiker och många andra. Sidan 16

2 2 nya vägar till kommunikation och lärande LEDARE WEB WEB WEB! Många av våra kunder har frågat oss, varför finns inte s program på Web? En bra fråga som har många svar. Vad menar man med Web? Vilka funktioner går att programmera när programmet körs via Internet? Vilka funktioner måste man avstå ifrån? Vi tolkar önskemålen om Web att programmen skall köras via Internet och att de skall exekveras i en webbläsare t.ex Explorer eller Firefox. Fram till nu har denna teknik inte gjort det möjligt att programmera alla de funktioner som vi och våra kunder ur pedagogisk synvinkel ställer krav på. Nu börjar vi däremot se ljuset i tunneln genom att det hela tiden kommer nya funktioner som underlättar för oss att nå kvalitetsmålen för vad vi kallar pedagogisk IT. Redan till sommaren lanserar vi ett antal webtjänster vilka en del kommer att ingå i vårt Skolavtal och andra kan man beställa som tilläggsavtal. Det finns sedan en plan så att inom 2 år skall huvuddelen av våra program kunna köras via web. Det innebär dock inte att vi slutar att utveckla traditionella program. I de fall när weblösningen inte ger full funktionalitet kommer vi parallellt att utveckla programmet med full funktionalitet om man installerar det på sin dator. En del kanske till och med kommer att kunna köras i Mac CAPA Service gör skillnaden Ett stort problem med webtjänster är att hantera inloggningen. Även här har vi en lösning som många av våra kunder redan har nämligen CAPA Service. Ett flertal av våra traditionella program använder CAPA Service. Listan kommer att fyllas på under det kommande året. Genom att vi nu även kommer att administrera webtjänster med hjälp av CAPA-service har vi löst även problemet med inloggning för våra kunder. Läs mer Lars Nordberg VD för - visar vägen till pedagogisk IT är Sveriges största och bredaste leverantör av pedagogisk IT till skolor. Företaget startade 1991 och är tillsammans med systerbolag i Danmark och Norge Skandinaviens största leverantör av datorbaserade pedagogiska hjälpmedel. Vår vision: Vi inspireras av människor stora som små tillsammans skapar vi nya vägar till kommunikation och lärande för alla. Företagets affärsidé är att välja ut, visa och sälja pedagogisk IT av hög kvalitet som hjälper läraren att underlätta elevens väg till kunskap och social kompetens. samarbetar med många olika leverantörer, myndigheter och organisationer samt driver egen utveckling. Vi sammanställer pedagogisk IT i olika lösningar samt media som många lärare använder som stöd inför inköp av pedagogiska programvaror. Mycket information finns också på vår hemsida. Vi ordnar även konferenser och seminarier runt om i landet för att öka kunskapen om att. Kontaktinformation Hemsida: Kundtjänst: Produktsupport: Bästa sättet att kontakta vår support är via e-post. Var då noga med att få med information som operativsystem, program, beskrivning av felet och eventuella felmeddelanden, namn, telefon samt kundnummer eller fakturanummer. Om du ringer, är det bra om du sitter vid datorn så att du väl kan beskriva din fråga samt ha kundnummer eller fakturanummer till hands. produceras av AB i samarbete med Rahmberg Relation AB och distribueras kostnadsfritt till grundskolor och kontaktpersoner i Sverige. Upplaga cirka exemplar. För ytterligare information om tidningen och dess innehåll se hemsidan Du når redaktionen genom e-post till AB Grangatan MALMÖ Telefon Fax E-post

3 nya vägar till kommunikation och lärande 3 Lönsamt att satsa på fler hjälpmedel Att satsa på hjälpmedel av olika slag kan vara lönsamt för kommuner och landsting. Det visar en rapport som nationalekonomen Åke Dahlberg har tagit fram för Hjälpmedelsinstitutet. Varje krona satsad på kognitiva hjälpmedel kan ge fem kronor tillbaka på fem år. De positiva effekterna av satsningar på kognitiva hjälpmedel redovisas i en rapport som har gjorts på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet HI. Författare till rapporten är Åke Dahlberg, fil dr i nationalekonomi, som nu driver eget företag med inriktning mot bland annat samhällsekonomiska analyser. Åke Dahlberg har gjort kostnadsnyttoanalyser baserade på användningen av två hjälpmedel. Det ena är Handi som är en handdator med olika program anpassade för personer med kognitiva funktionshinder. Denna används bland annat av personer med ADHD, Aspbergers och liknande symptom. Det andra hjälpmedlet är ett så kallat bolltäcke som kan hjälpa många hyperaktiva att slappna av vilket bland annat kan förbättra deras koncentration och underlätta inlärning. - Detta är relativt dyra hjälpmedel som också kräver en hel del tid för utprovning och individuell anpassning för att ge önskat resultat. För handdatorn räknar jag i min kalkyl med att hjälpmedlet och tiden för behovsbedömning, förskrivning, utprovning och uppföljning kostar samhället cirka kr, högt räknat. Stort samhällsekonomiskt värde Mot dessa kostnader ställer analysen de samhällsekonomiska vinsterna av brukarnas användning av hjälpmedlen. - Utifrån mina intervjuer kan jag dra slutsatsen att stödet från kommun och landsting kan minska i form av besök, telefonsamtal och så vidare när brukarna klarar sig bättre än tidigare. Försiktigt räknat handlar det i genomsnitt om en besparing av en timmes arbete för kommun- och landstingsanställda per brukare och vecka. Till detta kommer en lika stor tidsbesparing för de anhöriga som stöder personer med olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar. - Många personer med ADHD och liknande symptom är mycket intelligenta. Tack vare hjälpmedlen kan de lätttare börja eller fullfölja studier, få jobb och behålla jobb. Allt detta leder till stora samhällsekonomiska vinster. Största värdet ligger i den ökade livskvalitet som brukarna själva upplever genom ökad trygghet och självständighet. Många av dem kan klara eget boende, studier och arbete, vilket betyder bättre ekonomi både för dem själva och för samhället. - Totalkostnaden blir kronor för ett hjälpmedel medan det samhällsekonomiska värdet kan uppskattas till kronor per år. När kostnaderna och intäkterna ställs mot varandra visar det sig att intäkterna redan efter mindre än ett år överstiger kostnaderna. Efter fem år är det samhällsekonomiska värdet fem gånger större än kostnaderna, det vill säga att för varje satsad krona får samhället tillbaka fem kronor! Till detta kommer andra vinster för samhället som jag inte har kvantifierat såsom minskad belastning på sjukvården, mindre medicinering och så vidare. Även för kommuner och landsting blir det ekonomiska utfallet mycket positivt. För dem ger en satsad krona tre kronor tillbaka efter fem år. Ny studie av IThjälpmedel En intressant fråga är om man kan dra slutsatser om till exempel IT-baserade läromedel för läs- och skrivsvårigheter också är lönsamma? - Faktum är att jag just nu håller på att göra en studie av Internettjänster för Hjälpmedelinstitutet som blir klar senare i vår. Sådana tjänster är relativt billiga att distribuera och det talar för att det kan vara samhällsekonomiskt lönsamt att använda dem i större skala. Det finns bland annat en engelsk undersökning som pekar i den riktningen, svarar Åke Dahlberg. Åke Dahlberg har presenterat rapporten på flera konferenser och i möten med politiker och tjänstemän i kommuner och landsting. - Jag har blivit mer och mer engagerad. Faktum är att bara var tionde person med en intellektuell funktionsnedsättning får de hjälpmedel som de behöver. Många beslutsfattare är förvånade över de tydliga resultaten och säger att man måste ta tag i de här frågorna. Problemet är ganska stort och rör en grupp som sällan kommer till tals. Det gör det ännu viktigare att uppmärksamma att det är lönsamt för samhället att satsa på hjälpmedel, avslutar Åke Dahlberg. Rapporten i sin helhet är tillgänglig på Hjälpmedelsinstitutets hemsida

4 4 nya vägar till kommunikation och lärande Läsia - levande bokstäver Programmet lanseras i juni 2011 Nu kommer Läsia, ett nyskapande, laborativt läs- och skrivprogram. Det är animerat på ett kreativt och åldersneutralt sätt, vilket gör att det passar alla - från nybörjaren i 6-årsgruppen till högstadieeleven med bristande läs- och skrivförmåga. De Levande bokstäverna i programmet gör arbetet stimulerande och roligt. Eleven får arbeta med flera sinnen för att forma ord, läsa och skriva. Programmet innehåller flera interaktiva verktyg bl.a. en munhjälp, som hjälper elever med tal- och språksvårigheter att bilda ljuden på rätt sätt. Läsia är mycket metodiskt uppbyggt och följer ett inlärningsmönster som de flesta pedagoger är bekanta med. Men i Läsia blir både bokstavsarbete och läsinlärning interaktivt och roligt att jobba med. Den fina grafiken gör dessutom att eleverna spontant tycker om att arbeta i programmet. FAKTA Programmet innehåller 954 ord och 1664 meningar att öva på och så gott som samtliga ord är inlästa i stavelser, ex. lo- ko- mo- tiv. Utvecklingen av programmet är ett samarbetsprojekt av de nordiska pedagogerna tillsammans med tekniker och grafiker. Initiativtagare är New Business Manager Jens- Erik Rasmusen, Mikro Værkstedet i Odense. Innehållet i programmet bygger på forskning. Rösten Karin används genom hela programmet. Den digitala rösten är klar och tydligt artikulerad vad gäller både stavelser, ord, meningar och instruktioner.. Läsia består av en mängd olika övningar: Bokstavsövningar: Finn bokstaven, Skriv bokstaven, Första ljudet, Ordövningar: Alla ljuden, Skriv ordet, Stavelseövningar: Bygg ord av stavelser, Skriv ord i stavelser, Klappa ord, Laborativa övningar, Levande bokstäver, Rimord, Lägg till ett ljud, Ta bort ett ljud. Samt i Läsövningar Meningar för allt från nybörjare till expert. Lek dig fram med levande bokstäver - I Levande bokstäver kan man laborera med animerade bokstäver och få snabb respons på hur de trivs intill varandra. Det visar de nämligen på sitt eget speciella sätt, berättar Margaretha Hallgard Martinsson, konsulent och specialpedagog på som ingår i teamet som utvecklat programmet. Med hjälp av musen drar man ner vokaler och konsonanter på en linje för att bilda ord. Vokaler placeras i cirklar och konsonanter i kvadrater. Levande bokstäver: Bokstäverna dansar och rör sig på ett kul och spännande sätt Under tiden dansar bokstaven och säger sitt fonem. Hamnar bokstaven rätt, blir den glad och stannar kvar, annars dansar den tillbaka, med en sur min. Man kan laborera hur man vill och får alltid bekräftelse på vad man gör. Här leker man med språket, bygger på och lär sig efter hand. Adaptivt - från ljudenligt till ljudstridigt När programmet öppnas, finns det sju bokstäver att arbeta med, vilka är frekventa i många korta, ljudenliga ord. Genom Hjälp: Olika hjälprutor förklarar övningar på ett tydligt sätt och allt blir uppläst av rösten Karin att öva på ljud i övningar som t.ex. Finn bokstaven, Första ljudet, Alla ljuden, Rimord och Lägg till ett ljud, befäster eleven fonem och grafem. Eftersom programmet är adaptivt, anpassas det efter resultaten och utökas med nya ord och övningar i takt med framstegen. Här följs ett strikt inlärningsmönster, där ordgrupper med ljudstridig stavning i stigande svårighetsgrad övas, först när eleven är mogen för det. Därigenom är man garanterad att varje elev arbetar på sin individuellt anpassade nivå. Man kan inte välja fritt som elev, utan måste följa programmets inbyggda struktur och arbetsmönster och man kommer inte vidare till nästa steg, förrän man behärskar det förra. -Här har vi förebyggt, så att inte eleverna riskerar att få en massa luckor i sitt språk. Med det individuella upplägget kan uppgifterna se väldigt olika ut, beroende på vem som arbetar med programmet. Två elever som är ganska jämbördiga kan arbeta med helt olika ordövningar, berättar Margaretha. Tydliga digitala rösten Karin Alla övningar och instruktioner i programmet har lästs in av Karin, som är den digitala rösten i a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö Munhjälp: Verktyget kan vara till hjälp vid specifika behov, t.ex. för elever med annan språklig bakgrund, talförsening eller andra språksvårigheter. Vägledning krävs.

5 nya vägar till kommunikation och lärande 5 s program. Instruktionerna är tydliga och välartikulerade, så att även elever med bristande läsförståelse har en möjlighet att omsätta instruktioner i självständigt arbete med skriftspråket. Alla fonem, ord och meningar inne i övningarna är också inlästa av Karin och man kan lyssna, och ljuda ord och stavelser flera gånger tills man känner sig säker och kan ange sitt svar. Olika inställningar Det som gör programmet så brett, är mängden av möjligheter. Läraren kan öppna, respektive stänga ned hela, eller delar av övningar efter elevens behov. Det går också att välja mellan arbete med versaler och gemener, samt att välja individuell bakgrundsfärg, typsnitt eller färg och storlek på typsnitt. Öppna bokstäver: När eleven öppnar programmet första gången, finns det 7 öppna (gröna) bokstäver, att öva på. I takt med framstegen, blir allt fler bokstäver lärda (svarta) och nya bokstäver öppnas. Målet är att samtliga bokstäver är svarta och alla klöver färglagda. Färg och klöverblad i loggen I loggen kan eleven reflektera över sitt lärande, samtidigt som läraren har en möjlighet att på ett åskådligt sätt, kontinuerligt följa varje elevs framsteg. - Öppna bokstäver är gröna, vilket visar att det är de bokstäverna man för tillfället jobbar med. Efterhand som man behärskar dem övergår de i svart, De Lärda Bokstäverna, förklarar Margaretha. Under arbetet i de första övningstyperna grönfärgas ett antal klöverblad bit för bit i elevens logg, beroende av hur säker man är på varje bokstav. I takt med att fler bokstäver behärskas och allt fler klöverblad blir gröna, öppnas nya ord och meningar med de bokstäver man nyss lärt sig. När hela klöverängen är grön, behärskar man alla bokstäverna och har tillgång till en lite större del av ordgrupperna. I loggen kan dessutom både lärare och elev följa vilka ord och vilken stavningsnivå som redan är avklarade, nyligen öppnade och vilka som står på tur allt från abc med enkla ord på 1-10 bokstäver via ordgrupper med ljudstridig stavning ända upp till Svåra ord 2 med utländska låneord med flera olika problem i samma ord. klasser orden tillhör, med hjälp av färgade linjer under orden. Varje ordklass har sin egen färg. Något som också är genomgående, är att verb och adjektiv avbildas i form av en neutral bläckfigur, som gör att eleven inte vilseleds av vem som avbildas, utan kan fokusera på det ord som övas. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v y z å ä ö Färgglad grammatik Grammatiken är också färggrann i Läsia. - Man lär sig också vilka ord- w x Extra hjälp att klicka fram på skärmen: FAKTA Alfabetet: Klicka på någon av bokstäverna i ett alfabet på skärmen och lyssna på ljudet, samtidigt som du arbetar i övningarna. Tangentbordet: Klicka på någon av bokstäverna på ett tangentbord på skärmen och lyssna på ljudet, samtidigt du arbetar i övningarna. Munnen: Klicka på den grafiska munnen, för att studera munhålan och hur ljudet formas i talorganet. Verktyget kan vara till hjälp vid specifika behov, t.ex. för elever med annan språklig bakgrund, talförsening eller andra språksvårigheter. Vägledning krävs.

6 6 nya vägar till kommunikation och lärande Målia gör det lättare att lära sig läsa Alla kan arbeta på sin utvecklingsnivå och möta precis lagom stora utmaningar Under våren 2011 lanserar det nya programmet Målia. Det är ett läsverktyg med lättlästa texter som anpassas individuellt. Grundtanken är att varje elev ska kunna arbeta med ord och texter på just sin utvecklingsnivå. Resultatet blir att eleven kan utveckla förmågan att avkoda ord och successivt öka läshastigheten utan att behöva arbeta med allt för svåra uppgifter. Programmet som är webbaserat arbetar via en sökmotor mot en databas med över en miljon ord för sökning via ordklasser och c:a ord sorterade i ljudenlig resp. olika typ av ljudstridig stavning. Det gör att Målia kan generera texter som är individuellt anpassade till varje elev. På så sätt kan alla arbeta på sin utvecklingsnivå och möta precis lagom stora utmaningar i sin läsutveckling. psykolog och är nu professor i specialpedagogik vid Universitetet i Oslo. Tillsammans med professor Ingvar Lundberg (se intervju i lära med IT nr 1 våren 2010) var han också med om att utveckla den så kallade Bornholmsmodellen. - Målia bygger på insikten att barnets förmåga att läsa enskilda ord är avgörande för möjligheten att läsa hela texter. Men många har svårt med avkodningen och tvingas ofta att i undervisningen läsa texter på en alldeles för svår nivå. Detta födde idén hos mig att skapa ett läshjälpmedel som kan anpassas individuellt till barnen som ett stöd i lästräningen. Målia är alltså ett stödjande och användbart hjälpmedel, inte ett självständigt pedagogiskt ma- Bygger på forskningsrön Målia bygger liksom flera andra av s program på aktuell forskning. I det här fallet är det professor Jørgen Frosts forskning som ligger till grund för programmet. Han har bakgrund som lärare och skolterial. Det bygger på en balans av ord och texter, som anpassas individuellt till eleven, förklarar Jørgen Frost. Tar utgångspunkt i det svåra Målia tar sin utgångspunkt i det som är svårt för det enskilda barnet. Utgångspunkten är en text som barnet får läsa som visar vilka ord och ljud som vållar problem. Det kan till exempel handla om ord som börjar med b eller som stavas med sjeljud. Målia skapar därefter en lista med ord av just den svårighetsgrad som eleven behöver träna på. När eleven har klarat uppgiften, kan man kalla fram en ny lista på samma nivå för att se att eleven verkligen har förstått avkodningen. Därefter kan man gå vidare och öva på nästa ljud, till exempel ng-ljud. Spännande texter Målia innehåller också ett stort antal texter skrivna av nordiska författare. Det är lättlästa, spännande och intressanta texter inom olika genrer. Det handlar till exempel om hästböcker, spökhistorier, deckarhistorier och så vidare. Bland författarna finns Åsa Stork, Torsten Bengtsson, Kirsten Ahlburg och många flera. Allt som allt handlar det om texter ur ett femtiotal böcker kategoriserade efter svårighetsgrad enligt Lix. Anpassad nivå Programmet kan ta fram texter med övningar på en för eleven anpassad nivå. Den rätta nivån finner man först med hjälp av en provtext. Därefter får eleven en text på den nivå, där han/hon klarar att läsa 80% av orden. Efter väl anpassad övning och ny läsning bör eleven klara av över 90%. Det innebär att texterna hela tiden håller en nivå som gör det möjligt för eleven att baserat på sin säkerhet i läsningen också utveckla läshastigheten. - Mitt område är barn med läs- och skrivsvårigheter och jag bygger bland annat min forskning på den ryske psykologen Vygotskijs tankar om hur barn utvecklar sina förmågor. Han intresserade sig särskilt för skillnaden mellan vad barn kan lära sig på egen hand och vad det klarar med en vuxens hjälp. Det utvecklingsområde där barnet kan klara av en uppgift med begränsat stöd av en vuxen kallade han "den proximala utvecklingszonen". Detta utvecklingsområde kan bara lärare med goda fackkunskaper och hög metodisk insikt utnyttja. - Alla barn kan lära sig att läsa. Med Målia kan vi hjälpa läraren att identifiera det enskilda barnets behov och hitta den utvecklingszon där det kan börja lära sig att läsa, förklarar Jørgen Frost. Om pedagogik allmänt Som professor i pedagogik med inriktning mot lässvårigheter har Jørgen Frost synpunkter på pedagogiken i skolorna i Norden. - Pedagogikämnet inom läraryrket har blivit nervärderat, definitivt i Norge och Danmark, och skulle jag tro, även i Sverige. I Finland betonar man pedagogiken mycket starkare

7 nya vägar till kommunikation och lärande 7 och det syns också i resultaten i undervisningen. - I Sverige, Norge och Danmark tycks man ha förlorat intresset för det specialpedagogiska området, även i lärarutbildningen. Det gör att många nya lärare har stora problem med barn som inte lär sig läsa på vanligt sätt, och de har inte kunskap om hur man kan hjälpa barnet. Det betyder att många barn blir specialpedagogiska problem, fast de mycket väl skulle kunna klara sig med rätt stöd. En bra resurs - Det behövs bättre utbildning i specialpedagogik på lärarhögskolorna, annars blir det svårt för lärarna att möta barnen. Det gäller även barn med de allra vanligast förekommande problemen, det vill säga läs- och skrivsvårigheter. Dessutom är den specialpedagogiska kompetensen inte bara till hjälp för barn med stora problem, den är även en resurs i den allmänna undervisningen där den kan bidra med att analysera behov och hjälp med att lägga upp undervisningen. Annons Framtidens lärande är här och nu! En arena för skolutveckling, IT och lärande Välkommen till ett rådslag om framtidens lärande i praktiken tillsammans med elever, lärare, skolledare, beslutsfattare, forskare, it-bransch och myndigheter, maj i Nacka Strand. Dessutom äger ett antal aktiviteter rum dagen före, den 18 maj. Det blir skolbesök, kommunalt strategiseminarium, nätverksträff med lärare från hela landet som förvandlar läs- och skrivstarten med skriva sig till läsning via tangentbord, liksom lärarinspirationsträffen Teachmeet och ett stort mingel. Vi ses! maj, på Factory/Nacka strandsmässan Anmälan och program: Arrangeras av DIU, Datorn i utbildningen, i samarbete med Internationella programkontoret, Nacka kommun, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt Sveriges Kommuner och Landsting

8 Arbetsminnesträning 8 nya vägar till kommunikation och lärande Förskola Att människor är små innebär bara att de är mer nyfikna. Inte att de kräver mindre eller har små behov. Tvärtom, det är nu de lägger grunden för många av sina framtida förmågor, både mentalt och fysiskt. Att skaffa och ha en dator i förskolan betyder inte att man väljer bort något, som t ex att gå ut i skogen. Det innebär att man lägger till något. Förskoleavtal Språk Matematik Skapande Kunskapslek Trycka och hända Alternativa verktyg Alla barn och ungdomar har olika behov, förutsättningar och sätt att lära. Det finns ingen lösning som gäller för alla, utan det är viktigt att se till individen när man väljer sina alternativa verktyg i lärandet. Begreppet innebär att man kan använda både kompensatoriska hjälpmedel och träningsprogram för att ge eleven rätt stöd vid rätt tillfälle. CD-ORD SkanRead SkanRead Mobile Stava Rex Handskanner Med Minneslek Flex får skolan, elever, föräldrar och barn helt nya möjligheter att kunna anpassa den viktiga arbetsminnesträningen efter användarens behov. Barn, elever och vuxna med låg arbetsminneskapacitet överbelastar ofta sitt arbetsminne. Detta resulterar i att dessa kan ha svårt att slutföra uppgifter som de har initierat, vilket kan hämma inlärning. Minneslek Flex syftar till att förbättra arbetsminneskapacitet, vilket kan påverka koncentration och möjlighet till inlärning. Nya Minneslek Flex Avtal och tjänster De olika avtalen är s signum. Grundidén är att det är mer lönsamt för skolor att hyra program istället för att köpa program. Den ständiga utvecklingen inom datorns värld gör att program blir föråldrade inom ett par år. Med s avtal får ni gratis programuppdateringar, och 1-2 nya program varje år! Skolavtal Elevavtal Förskoleavtal Läs och skrivavtal Talavtal Språkavtal Svenska Det finns en stor mängd datorprogram som ger stöd vid skrivning och läsning. Tillvägagångssättet kan skilja sig mycket beroende på pedagogisk idé, kunskapsnivå, programmets omfattning m.m. Lästräning Talsyntesprogram Berättande Språkövningar Stavning Bokstavsträning

9 nya vägar till kommunikation och lärande 9 LEGO Education Framtiden tillhör de kreativa! Undervisningsmaterialet från LEGO Education baseras naturligtvis på den kända klossen från LEGO. Eleverna får uppgifter som de genom att experimentera och laborera ska lösa. Problemställningarna och aktiviteterna är verklighetsnära, vilket engagerar och motiverar. Robotar och IT Förnybar energi Mekanik Nya vägar till kommunikation och lärande Hjälpmedel På dessa sidor presenterar vi vad kan erbjuda både nuvarande och blivande kunder. Vi erbjuder produkter och lösninger inom flera områden b.l.a Förskola, Alternativa verktyg, Arbetsminnesträning, LEGO Education, Matematik, Svenska, Språk, hjälpmedel och sist men inte minst vårt signum; Avtal och tjänster. Kontakta gärna oss eller läs mer på Om du har behov av extra stöd hjälper vi dig att använda datorer och läromedia. En stor mängd läromedia har möjlighet till alternativ styrning. Att styra med 0-1 kontakt innebär att du väljer olika alternativa svar i programmet genom att trycka på kontakten. Detta innebär att du med behov av extra stöd kan använda många läromedia som normalt styrs med en vanlig mus. Styrkula Kontakter Program med kontaktstyrning Språk Föreställ dig en inlärningsmiljö som utmanar eleverna att utforska det engelska språket på sina egna villkor. Låt dina elever utveckla sin engelska med hjälp av de möjligheter och stöd som en dator erbjuder. Little Bridge Spellright Crosswords and more Matematik Matematik blir roligare ju mer du lär dig! Men matematik är inte bara siffror och tal utan även logiskt tänkande och problemlösning. Här hittar du läromedia med olika pedagogiska inriktningar och svårighetsgrader. Matematikhuset MUNDO Matematik i Måneby Chefrens pyramid

10 10 nya vägar till kommunikation och lärande Han har gett dyslexin ett ansikte Under hela sin skoltid blev han betraktad som dum och lat men klarade av en högre examen vid nära 40-års ålder. Idag är han också en uppskattad föreläsare. Det är den fantastiska berättelsen om Benny Björkmans liv. Efter diagnosen som konstaterade grav dyslexi har tillgång till dator, bra pedagogiska program och ny teknik gett honom allt det stöd som en dyslektiker behöver. - Andra viktiga händelser under min resa har varit mötet med förstående och professionella människor som har haft insikt om dyslektikernas livssituation, säger Benny Skolåren var en mycket jobbig period för Benny Björkman. Han klarade inte av den vanliga klassen utan hamnade tillsammans med en grupp struliga elever på skolan. Det var mest killar, som antingen hade funktionshinder eller sociala problem. Här drogs alla med av grupptrycket och blev ännu struligare, men bekräftelse var oftast vad de längtade efter. Tack och lov var Benny rustad med stark vilja och drivkraft. Efter skolan kom han så småningom in på en grafisk utbildning och utbildade sig till tryckare. Ständigt hitta flyktvägar - Eftersom jag var praktisk, energisk och ville lära mig så mycket som möjligt gick det väldigt bra för mig. Jag hittade ständigt på nya lösningar till mina arbetsuppgifter. Så länge jag slapp skriva rapporter eller avslöja mina brister. Det kunde bli mycket ångestfyllt och helgen kunde bli en mardröm när jag tänkte på om min veckorapport satt på anslagstavlan på måndagsmorgonen, för ingen kunde läsa vad det stod. Till slut lärde jag mig att inte skriva själv utan hittade en strategi för hur andra kunde göra det. Jag bedömer att drygt halva min tid gick åt till att hitta flyktvägar. Precis som för en alkoholist, spelberoende eller missbrukare, berättar Benny Olycka var räddningen Börja använd huvudet istället för händerna, sa läkaren och handkirurgen efter en svår olycka vid tryckpressen. Olyckan innebar en lång sjukskrivning för Benny och i kontakt med Arbetsförmedlingen under rehabiliteringen fick han förtroende för en av handläggarna. - Hon ville göra en test på mig för hon tyckte jag var duktig på många saker, att jag var drivande och framåt. Jag hade just då avslutat ett IT-projekt i kommunen men hade inte lämnat in den obligatoriska skriftliga dokumentationen. Hade någon annan frågat mig om test hade jag vägrat men jag insåg samtidigt att timmen var kommen vid 35 års ålder, så jag tackade motvilligt ja. Det omfattande testet tog sju timmar och visade att Benny hade grav dyslexi. Diagnosen betydde allt - Att få ett papper på att jag inte var dum och lat, var det bästa som hänt mig i livet. Enligt testet var läsförståelsen hög men avkodningen var betydligt svårare, minns Benny. Nu började en ny fas i livet med diagnosen dyslektiker och en kurs i Learning & Teaching på FMLS, Dyslexiföreningen för Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter. - Här började jag från grunden med språket igen och dessutom tillsammans med människor med samma problematik; jag var inte ensam i världen med mitt handikapp, vilken känsla, betonar Benny. Nu väntade en 20-veckors specialutbildning på Iris Hadar i Malmö, där Benny kom i kontakt med logopeden Bodil Andersson Rack. Hon arbetade med flera specialprogram för dyslektiker och hade bland annat varit med och utvecklat ett stavningsprogram. Dessutom hade hon en lång erfarenhet av att arbeta med vuxna dyslektiker. En ny värld öppnade sig för mig - Min logoped var räddningen för hon förstod vad jag hade saknat. Det var struktur, ordning och reda. Hon fick mig att börja läsa och inväntade tills jag kom igång att börja läsa våra talböcker. Jag glömmer aldrig mina två första böcker, Jonas Gardells En komikers uppväxt och Herman Lindkvists Alla är vi Europeer. För första gången förstod jag vad jag läste och jag lärde mig att ta in information. Vi tvingades också att skriva dagbok varje dag och under tiden läste jag sju böcker på 20 veckor. En helt ny värld hade öppnat sig för mig. Idag har Benny 250 ljudböcker i sin ipod och han läser med öronen, säger han. Tillgången till böcker har ökat hans ordförråd och han kan också läsa bättre på det traditionella sättet för han prövar att göra det då och då. Använda flera sinnen - Jag lärde mig hur betydelsefullt det var för min inlärning att använda flera kanaler samtidigt. Hur viktigt det var att använda alla sina sinnen. Se, höra, röra och göra! Learning by doing! De pedagogiska programmen som jag arbetade med var en fantastisk tillgång. Att äntligen kunna skriva så andra kunde läsa och förstå, den känslan går knappt att beskriva. Bennys självförtroende ökade i takt med hans framgångar. Detta och vetskapen om att han kunde ta in kunskap, gav mersmak och Benny kom in på IHM, Institutet för Högre Marknadsföring. Positiv attityd på skolan - Jag ställde krav från början och berättade om mina förutsättningar. De hade en mycket positiv attityd och gick mig till mötes på alla punkter. Mina krav var att ständigt ha tillgång till dator, att kunna spela in lektionerna och ha muntliga prov. Alla på skolan hjälpte och stöttade mig. När vi hade externa föreläsare tog jag kontakt med dem och bad dem skicka över sina OH-presentationer i förväg. Med utskrifter, datorn framför mig samtidigt som jag spelade in föreläsningen, hade jag ett gediget underlag. Dessutom fick jag anteckningarna av studiekamraten som satt bredvid. När jag kom hem började mitt omfattande studiearbete att sammanställa all min information som jag samlat på mig. Det tog tid men resultatet var gediget och det hände att materialet efterfrågades bland mina studiekamrater. Känn dina begränsningar - Ett viktig insikt som jag fick när jag jobbade med grupparbeten var att alltid vara ärlig mot mig själv. Att se till att jobba med de delar i arbetet som jag behärskade. Det blir varken bra för dig själv eller de andra i gruppen om du inte klarar av din bit, för varje gång

11 nya vägar till kommunikation och lärande 11 du har lyckats stärks ditt självförtroende. Se, höra och röra Sedan 1999 föreläser Benny och sedan 2007 genom Sensus, ett studieförbund som jobbar med utbildning och olika föreläsningsprogram. Hans föreläsningar om att leva med dyslexi är mycket välbesökta och uppskattade. Eftersom en av hans styrkor är hans verbala förmåga, kan han engagera och gripa människor med sin historia ur verkliga livet. Han ger dyslexin ett ansikte och hjälper på så vis många som har dolt sitt handikapp. - Det som gläder mig extra mycket är när pedagoger har lyssnat på mig och inspirerats av mina erfarenheter. Speciellt när det gäller att använda sina sinnen i större utsträckning i undervisningen. Se, höra, röra och göra, att något så självkart fortfarande kan vara en nyhet för så många, frågar sig Benny. Min dröm är att få komma till Lärarehögskolan och föreläsa, jag vet att jag hade kunnat ge nya pedagoger värdefull kunskap, avslutar Benny. Bennys råd och erfarenheter som dyslektiker 1. Diagnos är en förutsättning för att lyckas och den ska göras så tidigt som möjligt. Utan diagnos kan man inte sätta in den rätta hjälpen. 2. Ta reda på vad som är problemet. Lyft fram de starka sidorna och jobba med de svaga.. 3. Att få bekräftelse, att synas och att någon bryr sig. Det ger trygghet och då vågar man mer vilket i sin tur stärker självförtroendet. Detta gäller i högre grad tjejer, för killar blir ofta utagerande och hörs. 4. Datorn är ett centralt verktyg som underlättar vardagen och dessutom skriver snyggt! Alla som behöver extra stöd borde ha en egen bärbar dator. 5. Pedagogiska datorprogram såsom rättstavningsprogram som tar hänsyn till sammanhanget men också talsyntes och ordprediktion. Samtidigt som jag får ordförslag medan jag skriver stärker det ordförrådet. Det finns flera bra program som stödjer skriv- och läsutvecklingen. 6. Mobiltelefonen är ett fantastiskt hjälpmedel. Här finns massor av möjligheter till exempel spela in ljudfiler. Läraren kan läsa in frågor eller glosor som sen eleverna kan ladda ner i sin ljudfil i telefonen. Det spar en massa tid för läraren. Dessutom tar den bilder och ger hjälp med ordprediktion. Telefonen har oanade möjligheter och som ökar hela tiden. Förbjud inte mobilen i skolan!. 7. Studieteknik med tankekartor som ett viktigt redskap. En bild säger mer än tusen ord. Det borde vara ett krav att man jobbar med mind-map som ett val för dem som behöver det.. 8. Övriga tekniska hjälpmedel är pennor som spelar in tal och kan exportera texten till datorn. Smartboards är ett annat bra hjälpmedel där man kan överföra anteckningarna till datorn och därefter skriva ut dokumentet. 9. Minnesträningsprogram är också ett starkt hjälpmedel om man behöver träna upp minnet. Här får man anpassat programmet efter sin egen förmåga och repetera tills man kan det. Många pedagogiska program är ett bra komplement till läraren eller föräldern, som inte kan hålla på att fråga och repetera lika envist som en dator. 10. Glöm inte att använda alla dina sinnen se, höra, röra och göra! Annons Trådlös, bärbar och i storlek som ett pennfodral Nu kan du faktiskt ha med dig din skanner överallt! Med handskannern har du ett vertyg för att skanna som du dessutom alltid kan ha med dig. När du vill skanna en text för du handskannern ned över sidan med text, som sedan fotograferas och sparas i ett bildformat (JPG). JPG-filerna kan du sedan enkelt föra över till din dator via en USB-förbindelse. Handskanner kräver alltså ingen installation, du kan använda den med vilken dator som helst! Läs mer på

12 12 nya vägar till kommunikation och lärande Så arbetar olika skolor med populära Skolavtalet! Albin Björling, klass 2A och specialpedagog Birgitta Ström från Hagabodaskolan i Habo arbetar med matematikprogrammet Måneby, ett uppskattat och stimulerande program. Allt fler skolor tecknar s skolavtal! Därmed har nu cirka elever tillgång till ett basutbud av bra pedagogiska program i skolans datorer. Framför allt gäller det program i kärnämnena svenska, matematik och engelska. I avtalet ingår också fortlöpande uppdateringar och nya program så att man alltid har de senaste versionerna. En nyhet för i år är download som innebär att skolorna lätt kan ladda ner hela Skolavtalet eller specifika program direkt från s hemsida. Hur Skolavtalet fungerar och programmen används varierar mellan olika skolor i Sverige. Skillnaderna beror på många olika faktorer men oftast handlar det om hur skolan eller kommunen planerar sin IKTstrategi (information-kommunikation-teknologi). - Om det finns ett Skoldatatek i kommunen, finns det också en drivande motor som kontinuerligt uppdaterar pedagogerna om utbudet av program. Från s sida har vi gratis support vid installation och är behjälpliga så mycket vi kan. Vi ger också en introduktion av programmen till alla nya avtalskunder, säger Lars Nordberg, vd på. Nytt för i år är möjligheten för varje avtalskund att själv ladda ner hela Skolavtalet eller delar av det. Varje skola eller kommun som har tecknat ett avtal får en unik inloggning till sidan skickat till sig via e-post. På nedladdningssidan kan man antingen välja att ladda ner hela Skolavtalet eller enskilda program som en komprimerad fil. Så här tycker pedagoger Lära med IT har pratat med pedagoger i två kommuner som har helt olika förutsättningar men en sak har de gemensamt: de är mycket nöjda med programutbudet i Skolavtalet. Hagbodaskolan i Habo kommun är en F-9 skola. På skolan arbetar specialpedagog Karolina Björk och kollegan Birgitta Ström med F-5 klasserna och de har ansvar för 250 elever. Efter snart tre år med skolavtalet är de positiva till flera av programmen, men har inte satt sig in i hela utbudet. - Skolavtalet har många bra program. Det finns flera bra matteprogram och Läslandet är ett fint komplement i svenskundervisningen. Tecknade serier är ett annat kul program redan i förskolan och uppåt. När vi har haft ett samtal om något som hänt på skolgården, har vi gjort en tecknad historia kring just den händelsen i vår egen miljö. Det är väldigt uppskattat både bland elever och lärare. - En av våra lärare häpnade när 2:orna hade jobbat med olika vinklar i programmet Matematik i Måneby. Eleverna hade klarat av mycket svårare uppgifter än vad som hade varit möjligt med en traditionell mattebok, berättar Karolina. För få datorer Trots många goda erfarenheter så är inte Karolina helt nöjd med vad de har kunnat åstadkomma med de pedagogiska programmen. - Vårt problem är att vi inte har tillräckligt med datorer ute i klassrummen. Vi har två per klassrum och några till i intilliggande resursrum. Pedagogerna på skolan har fått egna arbetsdatorer, men dessa är inte avsedda att användas i skolans undervisning. På högstadiet får eleverna hyra in sig i datasalen en gång per vecka. Där har de datakunskap men de har även tillfälle att jobba med program i Skolavtalet då och då. - Till datasalen kan jag också gå med min 5:a i halvklass men det kräver att vi planerar och bokar in tiden. Det går inte att göra några spontana besök, berättar Karolina. Mer utbildning för pedagoger - En anledning till att vi inte har kommit igång i den utsträckning som vi hade tänkt oss är brist på utbildning. Det finns en tröskel som vi måste över. Kan vi bara bli lite säkrare genom mer utbildning och att lära av varandras erfarenheter så kommer vi att klara det, säger Karolina Björk. Nu planerar specialpedagogerna att fokusera på genomgång och utbildning av programmen vid deras nätverksträffar, som sker en eftermiddag i veckan. Eget Skoldatatek Den andra kommunen som Lära med IT har varit i kontakt med är Härryda kommun. Den har invånare, 30 förskolor och 18 skolor samt ett gemensamt Skoldatatek sedan drygt ett halvår tillbaka. Christina Alström är IT-pedagog i kommunen. Hon fördelar sin heltidstjänst mellan förskolorna och Skoldatateket där hon samarbetar med en specialpedagog. Skolavtalet har funnits i två år, men har inte fått så stort genomslag förrän Skoldatateket startade så sent som i augusti Tidigare hängde allt på

13 nya vägar till kommunikation och lärande 13 att nätverksteknikern spred kunskapen. - Nu jobbar vi strategiskt för att sprida kunskap och information om de olika programmen. Vi besöker rektorsmöten, träffar arbetslag ute i skolorna och diskuterar vilka olika lösningar man vill ha. Nu har alla pedagogerna fått egen dator med hela utbudet av s program installerat, berättar Christina Alström, IT-pedagog. Målet för förskolan är att ge barnen så goda IT-färdigheter som möjligt för att ta med sig in i undervisningen i skolan. Därför satsar kommunen extra mycket med flera datorer per avdelning och en stor mängd läsplattor till utlåning bland annat. På särskolan, träningsskolan och de integrerade grupperna har varje elev egen dator och har tillgång till samma program som alla övriga. Populära program Flera av programmen i Skolavtalet är särskilt omtyckta. Little Bridge, det engelska språkprogrammet, används mycket och är väldigt uppskattat. Bokstavslek, Matematik i Måneby och Tecknade serier är andra favoriter. - Det finns många bra program i Skolavtalet, framför allt för de yngre åldrarna. Vi ser gärna ännu fler program som är anpassade från 4-5 årskurserna och till de äldre eleverna, säger Christina. - Det är viktigt att programmen kommer in i de tidiga åldrarna, redan på förskolan då det är mer naturligt att få arbeta med stödprogram och inte så skämmigt inför andra elever. I de högre klasserna är det inte hög status att få hjälp med talsyntes till exempel. Men vi går ut i klasserna och pratar om det, och låter alla få testa vad det innebär. På så vis avdramatiserar vi också frågan, förklarar Christina. Flera projekt på gång Ett program som har fått stor genomslagskraft bland de äldre eleverna i 7:an och 8:an är det nya hjälpmedlet ScanRead. - Med ScanRead kan eleverna fotografera av texter med sin mobilkamera eller scanna av texter och föra över dem till sin dator. Med hjälp av talsyntesen i programmet får de texten uppläst. Det går snabbt och smidigt och det gillar de äldre eleverna, berättar Christina. Härryda kommun jobbar nu med vidareutveckling av sin IT-strategi. Målsättningen i den treåriga IKT-planen är att alla elever ska ha en egen dator eller läsplatta Nya medarbetare på Natasja Majer Kristoffer Trappe Svennevig har fått två nya medarbetare. Natasja Majer och Kristoffer Trappe Svennevig som båda arbetar som konsulenter och säljare. De ska utbilda lärare i de pedagogiska programmen men också ha en säljarroll. De nya medarbetarna kommer direkt från skolans värld. Var arbetade du tidigare? Jag har arbetat på Ängsdalsskolan, en friskola i Bunkeflostrand i Malmö. Där har jag varit lärare för de lägre årskurserna. Tankar om nya jobbet? Att ha erfarenhet från skolan är den bästa bakgrund man kan ha när man ska arbeta som konsulent för pedagogisk IT. Har man dessutom ett stort intresse för både utbildning och IT blir det en perfekt kombination. Några tankar kring skolan och pedagogisk IT? Min önskan är att skolan ska få mycket mer resurser. Om det ska vara fler datorer eller mer personal, ja det är upp till varje skola att fördela resurserna rätt. Fritidsintressen: Att vara mamma till min femåriga son men också att läsa böcker, gå på bio och framförallt att resa. Mina favoritställen är New York och Grekland, speciellt ön Kreta. Var arbetade du tidigare? Jag kommer närmast från Lerbäcksskolan i Lund där jag har varit matte- och NO- lärare. Tankar om nya jobbet? Det blir en stor utmaning för mig att arbeta i ett företag med försäljning som en av mina huvuduppgifter. Med min ämnesbakgrund, insikter om vad skolan behöver och hur skolan fungerar hoppas jag kunna tillföra mycket från den världen. Några tankar kring skolan och pedagogisk IT? Ja, vilka stora möjligheter som öppnar sig i framtiden när alla elever har sin egen dator. Vad har du för fritidsintressen? Jag gillar sport av olika slag framförallt bollsporter som jag också utövar en del. Allt från fotboll till badminton och tennis. Sedan gillar jag att resa och en av mina favoritstäder är New York, som jag besökte senast i höstas.

14 14 nya vägar till kommunikation och lärande Ordförklaring ska öka elevernas ordförråd Under våren och sommaren presenterar flera intressanta nyheter i sitt programutbud. En av dem är en ny modul med ordförklaringar till CD-ORD. I modulen ingår Natur & Kulturs stora ordbok med ord vilket breddar programmet avsevärt. Att öka elevernas ordförråd och i förlängningen läsförståelsen är målet med den nya läs- och skrivverktygsmodulen i den senaste versionen av CD- ORD. - Vi har haft fokus på att utöka elevernas ordförråd och att ge dem ökad ordförståelse men också lära dem hur man kan använda orden. Detta ökar i sin tur självklart också elevens läsförståelse. Tanken är att få hjälp Så fungerar ordboken Exempelord: Legend Ordförklaring 1: En gammal och kanske påhittad berättelse om något som hände för länge sedan. Exempelmening: Enligt legenden grundades staden Rom av Romulus och Remus Ordförklaring 2: En berättelse om något övernaturligt eller ett helgon Ordförklaring 3: En mycket berömd person som man fortfarande talar om Exempelmening: Muhammed Ali är en legend inom boxningen. Han är en levande legend. både med texten man arbetar med men också vilken text som helst, exempelvis Internet. - Många har svårt att avkoda ord men med CD-ORD dubbelklickar man på ordet och får det uppläst. Men förstår eleven inte innebörden hjälper det inte med bara uppläsningen. Med den nya modulen klickar man vidare och får ordet förklarat direkt i programmet. Räcker inte det, så kan man också få exempel på hur orden kan användas i olika meningar. Det är en enorm breddning av vårt verktyg, förklarar Åsa Jönewi, konsulent och specialpedagog på. Alla mår bra av att få ett rikare språk Natur & Kulturs ordbok I den nya versionen ingår Natur & Kulturs stora ordbok med cirka ord och uttryck som förklaras på ett enkelt, pedagogiskt och tydligt sätt. Utöver förklaringen får man också tillgång till exempelmeningar för av orden och antalet kommer att byggas ut efter hand. Man kan också få exempelmeningen uppläst. - I en vanlig ordbok är det mycket svårt att snabbt och enkelt komma till förklaringen för den börjar oftast med alla böjningsformer. Innan man har kommit fram till själva ordförklaringen har man tappat ordet. Här kommer istället förklaringen först och ordklasser och böjningsformer efter. Det är viktigt att de finns med i programmet så man alltid kan hitta grundformen av ordet, framförallt för de äldre eleverna, förklarar Åsa. - Vi vet att ordförråd och ordförståelse generellt har minskat de senaste åren, så behovet av ett bra hjälpverktyg har ökat. Det gäller inte enbart elever som har språksvårigheter utan det hjälper alla att utveckla sitt språk. Alla mår bra av att få

15 nya vägar till kommunikation och lärande 15 - Styrkan i den här versionen är att man slipper lägga ner en massa energi på att få orden förklarade och det gör ju studierna både roligare och effektivare, säger Åsa Jönewi, som enbart har fått positiva kommentarer för funktionen. ett rikare språk och att kunna kommunicera bättre, säger Åsa Jönewi. Ett komplett verktyg Monica Andersson, specialpedagog för årskurs 2-5 på Svaleboskolan i Veberöd utanför Lund, blev mycket entusiastisk när hon hörde talas om den nya funktionen i CD-ORD. Monica har arbetat med kompensatoriska hjälpmedel i många år där CD-ORD är en av hennes favoriter. - Det blir ju ett komplett verktyg nu när man också får ordförklaringarna i programmet. Idag har jag ett annat ordförklaringsprogram bredvid på skrivbordet men det verkar mycket smidigt och enkelt att ha allt i ett, det har jag saknat. - Alla datorer på Svaleboskolan har CD-ORD. Från början var det bara eleverna med fastställd diagnos som dyslektiker eller med andra läs-och skrivsvårigheter som hade tillgång till programmet. Idag har alla våra elever möjlighet att arbeta med CD-ORD. CD-ORD är bara ett av flera program med nyheter. Under våren-sommaren lanseras också Läsia, ett läs- och skriv program (sid 4) och Målia, ett webbaserat läsprogram, läs mer på sid 6. Samtliga nya program kommer att ingå i Skolavtalet. CD-ORD PÅ USB Skriv- och läsverktyget som du bär med dig Tänk dig att kunna ha med sig ett enkelt läsoch skrivverktyg vart du går. Det är fördelen med nya CD-ORD på USB. CD-ORD på USB är ett sådant enastående läs- och skrivstödjande verktyg. Dessutom kräver den inte någon installation utan körs direkt från USB-minnet. Med den stora flexibiliteten passar verktyget utmärkt för vuxenelever och vuxna i arbetslivet. Med CD-ORD på ett USB har användaren det omfattande läs- och skrivprogrammet med sig vart man går. Man kan använda den i vilken dator som helst i hemmet, i skolan, på jobbet eller exempelvis vid besök hos arbetsförmedlingen. - Med ett mobilt verktyg så avdramatiseras verkligen användandet av ett hjälpmedel. Det är som att sätta på sig läsglasögonen innan du börjar läsa eller hörapparaten för att uppfatta allt som sägs, konstigare än så är det inte när man behöver stöd för att läsa och skriva, säger Margaretha Hallgard Martinsson, konsulent och specialpedagog på. Snabbfakta om CD-ORD Med CD-ORD får man ett mycket bra stöd till uppläsning av all text i Word, på internet, i PDF- dokument, i e-post och många andra digitala miljöer. Medan man skriver får man ordförslag, som ger lite extra hjälp att skapa texten. Man kan skriva fritt och obehindrat utan att behöva tänka på stavningen. När man använder talsyntesen får man hjälp av de syntetiska rösterna Ingrid och Alva, eller den digitala mänskliga rösten Karin. CD-ORD används också till att läsa och skriva texter på andra språk. På engelska heter rösten Emily.

16 16 nya vägar till kommunikation och lärande Mobiltelefonen på väg att bli vårt viktigaste verktyg Vardagen blir betydligt lättare för många genom den digitala utvecklingen. Nu har ett program för mobilen som gör det möjligt att fotografera en text och få den uppläst med hjälp av talsyntes. Programmet som heter SkanRead Mobile har redan rönt stort intresse och uppskattning. - Eftersom en stor del av befolkningen har mobiltelefon så är det också naturligt att använda den till mer än att bara tala i, säger Åsa Jönewi på. Få texten uppläst direkt i mobilen För dyslektiker eller för dem som har läs- och skrivsvårigheter är programmet för mobiltelefonen en efterlängtad tjänst som gör vardagen lättare. Nu behöver de bara ta en bild på texten som därefter omvandlas till en ljudfil och läses upp av telefonen. Med mobilen till hands kan man få text uppläst var man än befinner sig. Det kan handla om allt från vägskyltar till varudeklarationer och både i arbetet och privat. Du tar en bild av en text och trycker på knappen för uppläsning så enkelt är det! - Det finns många andra områden som inte behöver vara direkt knutna till läs- och skrivsvårigheter. Att få en småstilad text uppläst kan vara till en ovärderlig hjälp när innehållsförteckningen på en produkt är omöjlig att läsa. Man behöver ju inte ha speciellt dålig syn för det. Eller en chaufför, som söker information på en skylt, kan istället ta en bild på skylten med mobilen och få texten uppläst, förklarar Åsa Jönewi. Mobilen i framtiden - I stort sett alla har mobil idag. Då är det naturligt att använda detta mycket användbara verktyg i alla möjliga sammanhang. När elever sitter på bussen på väg till skolan kan de till exempel lyssna på sina nerladdade ljudfiler med glosor eller texter. I framtiden får vi säkert många fler värdefulla funktioner i våra mobiltelefo- ner. Det finns massor av idéer redan, som till exempel en applikation med matte-program. Surfplattan, som också är på stark frammarsch har ju redan många funktioner som gör det möjligt att utöver att surfa och läsa också ringa och fotografera, berättar Åsa Jönewi. Så fungerar SkanRead mobile SkanRead Mobile fungerar på standardmobiltelefoner med Android-system, som till exempel Sony Ericsson, HTC och Samsung. Man installerar ett enkelt program, SkanRead Uppläsning Urklipp Mobile, på mobiltelefonen. Mjukvarudesignen är enkel med få ikoner. De viktigaste funktionerna finns lagrade på en server som telefonen skickar till när en bild ska omvandlas till tal. Man kan välja mellan olika röster varav en är långsammare. Uppdatering av SkanRead Mobile-programmet på telefonen genomförs via en ikon i programmet. Det går att testa SkanRead Mobile gratis. Programmet går att ladda ned och kan användas upp till 100 gånger under maximalt 30 dagar. Kamera Sätt fart på läsningen, släpp skrivandet loss! CD-ORD är ett bra läs- och skrivstöttande verktyg. Om du har svårt att läsa kan du använda CD-ORD till uppläsning av all text i Word, på internet, i PDF- dokument, i e-post och många andra digitala miljöer. CD-ORD hjälper dig även att skapa texten på vägen, programmet ger dig de ord du tänker på så att stavningen inte hindrar dig att skriva fritt och obehindrat. Du kan också använda CD-ORD till att läsa och skriva texter på andra språk, som t.ex. engelska, tyska och franska. Samtliga CD-ORD:s funktioner finns samlade i en flexibel meny, så att de alltid finns tillhands när du behöver dem. Spara Skanread Mobile riktar sig mot dyslektiker och personer med läs- och skrivsvårigheter. Med Skanread Mobile kan du använda din Android mobil till att: ta en bild av en text skicka bilden till en server få en ljudfil i retur som blir uppläst. Allt sker via mobiltelefonen. Du ska endast installera ett program på din Android mobil. Sen är den klar att läsa texter på t.ex. skyltar och varudeklarationer. Bild Text och ljud Textigenkänning (OCR) Talsyntes SkanRead-server Din Android mobil använder sig av internet för att komma i kontakt med den servern som sköter textigenkänningen och uppläsningen åt dig.

Manual för nedladdning och installation av Skolavtalets program på hemdatorer.

Manual för nedladdning och installation av Skolavtalets program på hemdatorer. Manual för nedladdning och installation av Skolavtalets program på hemdatorer. När en skola eller kommun tecknar Elevdatas skolavtal, kan datorprogrammen installeras på skolans samtliga datorer. Skolpersonal

Läs mer

Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning.

Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning. Programvaror utvecklade av BITTECH under åren 1990 till 2004 Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning. Meteor

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Läsförmåga är en nyckel för inkludering både i skolan och i samhället. Att kunna läsa är elevens viktigaste redskap för att lyckas

Läs mer

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga Oktober 2015 Appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga Flertalet appar som nämns

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH FÄRDIGHETSTRÄNING

EXTRA ANPASSNINGAR OCH FÄRDIGHETSTRÄNING EXTRA ANPASSNINGAR OCH FÄRDIGHETSTRÄNING ALLA WEBBPROGRAM SOM FINNS PÅ PORTALEN (https://www.mvnordic.com/se/portal), KAN ELEVERNA ANVÄNDA HEMMA VID LÄXLÄSNING, HEMUPPGIFTER OCH EXTRA TRÄNING! WEBBPROGRAM

Läs mer

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Det blir bäst om man gör rätt från början PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08 Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi Rådgivning och stöd

Läs mer

CD-ORD. Ett komplett läs- och skrivverktyg. Elevdata

CD-ORD. Ett komplett läs- och skrivverktyg. Elevdata CD-ORD Ett komplett läs- och skrivverktyg - med uppläsning av text, skärmläsning och ordförslag på flera språk samt möjlighet att spara i ljudfil Elevdata CD-ORD Verktyget för alla, som behöver stöd i

Läs mer

CD-ORD 8 elevdata.se

CD-ORD 8 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 8 elevdata.se SNABBHJÄLP för CD-ORD 8 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 8. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet.

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande läsutveckling i skolår F-6 Språk, lärande

Läs mer

Alternativa verktyg och studieteknik

Alternativa verktyg och studieteknik Alternativa verktyg och studieteknik Åsa Öfors asa.ofors@utb.tyreso.se Tyresö Skoldatatek & Språkotek Skoldatateket startade hösten 2007. Från HT 2010 har vi även en språkoteksverksamhet Totalt 1,75 tjänster:

Läs mer

Modell för en fungerande studiesituation

Modell för en fungerande studiesituation Modell för en fungerande studiesituation Att hitta en fungerande studiemodell för unga vuxna med dåliga erfarenheter från tidigare skolgång bygger på att identifiera verksamma framgångsfaktorer. Frågan

Läs mer

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg-

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Handlingsplan Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Kompensatoriska Tekniska Hjälpmedel - appar och andra verktyg. Cecilia Widlund, leg. logoped Logopederna Sverige AB

Kompensatoriska Tekniska Hjälpmedel - appar och andra verktyg. Cecilia Widlund, leg. logoped Logopederna Sverige AB Kompensatoriska Tekniska Hjälpmedel - appar och andra verktyg Cecilia Widlund, leg. logoped Logopederna Sverige AB 26 september 2017 Dagens upplägg Appar AudioNote Popplet Diktering Talsyntes Spreeder

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi Christina Gunnarsson Hellberg Leg. logoped Konsultativt stöd Vad är läsning? Läsning = Avkodning x Förståelse L = A x F Avkodningsförmåga Fonologisk Barnet använder

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund Ansökan till Pedagogpriset Bakgrund Hösten 2013 skulle det komma en större grupp ettor till oss på Slottsskolan. Detta gjorde att ledningen beslutade att vi skulle övergå till ett tre-parallellt system

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Använda SpellRight 2 i Word 2010

Använda SpellRight 2 i Word 2010 Använda SpellRight 2 i Word 2010 1. Skriva i Word 1. Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer

Läs mer

Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda. Utbildningsförvaltningen

Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda. Utbildningsförvaltningen Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda Bornholmsprojektet 1985-1989 Kan man: Specifikt stimulera språklig medvetenhet? Bekräfta ett positivt samband mellan fonologisk medvetenhet

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Individanpassad pedagogik Vägen till kunskap. Simon klarade skolan mot alla odds

Individanpassad pedagogik Vägen till kunskap. Simon klarade skolan mot alla odds Individanpassad pedagogik Vägen till kunskap Simon klarade skolan mot alla odds Fotografering, ljud- eller bildinspelning under föreläsningen är inte tillåtet. Presentationen är skyddad enligt upphovsrättslagen

Läs mer

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Information för dig med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Planering Överblick och ordning är nycklarna. Steg 1: Gör en översiktlig

Läs mer

Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet. anna.fouganthine@specped.su.se

Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet. anna.fouganthine@specped.su.se Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet anna.fouganthine@specped.su.se Innehåll Organisation av det särskilda stödet Handlingsplan/kartläggningsrutiner Exempel på läs- och

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

Sammanfattning av enkäten en till en projektet

Sammanfattning av enkäten en till en projektet Sammanfattning av enkäten en till en projektet Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten. Vi på 4-6 har sammanställt resultatet, och även gjort små förklaringar och svar till frågor, eller kommentarer

Läs mer

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 MatTE Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 Hej, Ingrid Margareta Vi vill nu berätta för dig om Eldorado läromedlet för FK-6 som vi hoppas ska bli ett tryggt och inspirerande verktyg för dig som pedagog, och

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

När det inte bara är dyslexi språklig sårbarhet och lärande. Den språkliga grunden. Definition av dyslexi (Lundberg, 2010)

När det inte bara är dyslexi språklig sårbarhet och lärande. Den språkliga grunden. Definition av dyslexi (Lundberg, 2010) Definition av dyslexi (Lundberg, 00) När det inte bara är dyslexi språklig sårbarhet och lärande Svenska Dyslexiföreningen, Linköping oktober 06 Tema: Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning

Läs mer

Jag vill forma goda läsare

Jag vill forma goda läsare Fackuppsats Antonia von Etter Jag vill forma goda läsare Hur lätt är det att plocka ut det viktigaste ur en lärobokstext, som när man läser den inför ett prov till exempel? Jag minns att många av mina

Läs mer

Boken om mig själv. En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter.

Boken om mig själv. En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter. Boken om mig själv En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter. Det finns flera informationsfilmer om dyslexi, men vi har saknat en film som kan förklara för yngre

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Handlingsplan. Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling

Handlingsplan. Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling Handlingsplan Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling 0 Tyresö 2014 (Reviderad 2016) Anna Refors Grundskolelärare med specialpedagogisk kompetens

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Snabbguide Digitala läromedel steg för steg

Snabbguide Digitala läromedel steg för steg Snabbguide Digitala läromedel steg för steg I Gleerups digitala läromedel utnyttjas de digitala möjligheterna fullt ut för att levandegöra ett rikt och aktuellt kvalitetsinnehåll. Allt är utvecklat i samarbete

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela TextIT Hjälp I textfältet kan du skriva din egen text eller kopiera in text ifrån andra källor som t.ex. Word, PDF, Internetsidor etc. Du kan sedan välja något av följande för att få texten uppläst. Ljudning!

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Österlengymnasiet 2009-08-14

Österlengymnasiet 2009-08-14 Österlengymnasiet 2009-08-14 Pedagogik vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lyckad dyslexipedagogik kräver Yrkesskicklighet Attityd Tid Undervisning Som om det finns en elev med dyslexi Kommunikation

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Förskoleverksamheten 2014-05-13 Björnligans förskola Skolområde2 Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Nuläge Björnligans förskola har 37 barn placerade som är fördelade på två avdelningar,

Läs mer

Läs och skrivsvårigheter är inte synonymt med dyslexi. Ur boken Barn utvecklar sitt språk 2010) redaktörer Louise Bjar och Caroline Liberg

Läs och skrivsvårigheter är inte synonymt med dyslexi. Ur boken Barn utvecklar sitt språk 2010) redaktörer Louise Bjar och Caroline Liberg Läs och skrivsvårigheter är inte synonymt med dyslexi Ur boken Barn utvecklar sitt språk 2010) redaktörer Louise Bjar och Caroline Liberg Dyslexi vad är det? Dyslexi innebär bl.a. svårigheter att urskilja

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

Läshuset hjälp. Läshuset 1.0. Elevdata i Malmö AB

Läshuset hjälp. Läshuset 1.0. Elevdata i Malmö AB Läshuset hjälp Läshuset 1.0 Elevdata i Malmö AB Läshuset hjälp: Läshuset 1.0 Elevdata i Malmö AB Revision 1.21,19. januar 2009 Innehållsförteckning Förord... vii 1. Snabbhjälp... 1 1.1. Läshusets funktion...

Läs mer

Kan man lära sig att läsa genom att skriva?

Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Ett informationshäfte om hur vi på Brickebackens skola arbetar med skriv- och läsinlärning Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Den frågan kan vi, efter

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Del 7. Digitala verktyg för att läsa och skriva

Del 7. Digitala verktyg för att läsa och skriva Digitalisering grundskola, gymnasieskola Modul: Att leda och lära i tekniktäta klassrum Del 7: Digitala verktyg för att läsa och skriva Del 7. Digitala verktyg för att läsa och skriva Text: Ulrika Jonson,

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Dyslexi/Läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi/Läs- och skrivsvårigheter Dyslexi/Läs- och skrivsvårigheter - specialpedagogiskt förhållningssätt och alternativa verktyg Dan Alberyd: Rådgivare med inriktning IT Läs och Skriv (lågstadielärare, specialpedagog) Lika värde. Lika

Läs mer

Ljungbackens skola Föräldrafrukost Tisdagen den 27 september 2016

Ljungbackens skola Föräldrafrukost Tisdagen den 27 september 2016 Ljungbackens skola Föräldrafrukost Tisdagen den 27 september 2016 Hur arbetar skolan med läs- och skrivinlärning? Hur kan du som förälder på bästa sätt stötta ditt barn i sin läs- och skrivutveckling?

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Anita Haglunds Familjedaghem Pedagogisk omsorg Anita Haglunds Familjedaghem är en liten verksamhet som jag sedan hösten 2013 driver på en avdelning på Prästkragen som jag hyr

Läs mer

INTRODUKTION www.bokochwebb.se/sv. Välkommen till bok-och-webben i Svenska A

INTRODUKTION www.bokochwebb.se/sv. Välkommen till bok-och-webben i Svenska A INTRODUKTION www.bokochwebb.se/sv Välkommen till bok-och-webben i Svenska A Välkommen till bok-och-webben i Svenska A! Vi är glada över att du har valt att använda vårt material, och vi hoppas att du och

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

IT-plan Bo SKOLA 2010-2011

IT-plan Bo SKOLA 2010-2011 IT-plan Bo SKOLA 2010-2011 2010-10-07 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. IT infrastruktur... 3 3.1 Datorer... 3 3.2 Pool PC/Elev PC... 4

Läs mer

a. Fysiska: Syn och hörselnedsättningar, eller andra som gör att du har svårt att röra dig obehindrat i samhället, tex om du är rullstolsburen.

a. Fysiska: Syn och hörselnedsättningar, eller andra som gör att du har svårt att röra dig obehindrat i samhället, tex om du är rullstolsburen. Specialpedagogik (Specialpedagogik är ett kunskaps och forskningsområde som har sin grund i pedagogiken. Historiskt har specialpedagogisk forskning framför allt berört möjligheten att anpassa undervisningen

Läs mer

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk Om AKK och modersmål Kommunikation och språk Ordet kommunikation kommer från latinets communicare och betyder att göra gemensam. Kommunikation betyder att föra över ett budskap. För att kommunikation ska

Läs mer

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag Uppgift B. Pedagogiskt inslag Inledning Syftet med min mini-kurs var att lära ut hur man i Word 00 kan arbeta med bilder som man själv fotograferat och sen sparat i datorn. Moment som ingick var: Infoga

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter 1 Börja samtalet med tjejerna idag! Starta samtalet en kort introduktion Denna bok är skrivit med ett syfte. Syftet är att ge dig de redskapen som krävs, för att träffa människor. Varken mer eller mindre.

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson Lång handledning Jag läser om resor Eva Eriksson 1 Handledning till Jag läser om resor Bakgrund I mitten av 90-talet arbetade jag med läsinlärning på träningsskolan, ett mycket roligt och stimulerande

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Glosboken.se Lär dig grunderna om Glosboken.se så att du och dina eleverna kommer igång med ert nya

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Precodia. Manual. Precodia 1.0. Elevdata AB. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten. (www.spsm.se)

Precodia. Manual. Precodia 1.0. Elevdata AB. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten. (www.spsm.se) Precodia Manual Precodia 1.0 Elevdata AB Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten (www.spsm.se) Elevdata i Malmö AB, Fosievägen 13 21431 Malmö Tel: 040-939150 www.elevdata.se

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg.

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg. 2013-09-01 It-plan NKC Lokal IT-strategi Nättrabyskolans övergripande målsättning med användandet av digitala verktyg är att förbereda våra elever inför framtida studier och arbetsliv. Samt vara väl förtrogna

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013 IKT-plan för lärande Förskola, grundskola och grundsärskola Härryda kommun 2011-2013 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Digital teknik och infrastruktur... 5 Lärande... 6 Kommunikation

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Alternativa verktyg, engelska med stöd av it

Alternativa verktyg, engelska med stöd av it Alternativa verktyg, engelska med stöd av it Aktivitets ID: 45969 Tid: 4 april - 6 maj 2016 Plats: SPSM Fortbildning Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs Målgrupp: Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson,

Läs mer

GR Utbildning Mötesplats för specialpedagogik & IKT

GR Utbildning Mötesplats för specialpedagogik & IKT GR Utbildning Mötesplats för specialpedagogik & IKT Nätverk Gymnasieantagning Pedagogiskt Centrum Skola Arbetsliv Läromedel & AV Media Utställning med inspirationsmöten Gunilla Almgren Bäck Specialpedagog

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt?

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? Frågor och svar on StegVis: Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? På sikt är det viktigt att alla som arbetar i förskolan/skolan känner väl till arbetssättet. Då talar till

Läs mer

Användarhandledning för det kompensatoriska. läshjälpmedlet Precodia. http://www.precodia.se

Användarhandledning för det kompensatoriska. läshjälpmedlet Precodia. http://www.precodia.se Användarhandledning för det kompensatoriska läshjälpmedlet Precodia Målgrupper för programvaran Precodia Personer med lässvårigheter av olika slag (läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, koncentrationssvårigheter,

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkaktiviteter i förskoleklass... 4

Läs mer

CD-ORD 9.0. Snabbhjälp

CD-ORD 9.0. Snabbhjälp CD-ORD 9.0 Snabbhjälp CD-ORD Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 9.0. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet. Hjälp i verktygslisten Snabbhjälp

Läs mer

ut arbetet över hela kvällen. Ett barn behöver också totalt ledig tid under kvällen, då allt arbete

ut arbetet över hela kvällen. Ett barn behöver också totalt ledig tid under kvällen, då allt arbete LÄXOR OCH INLÄRNING Läxorna är en viktig del av skolarbetet. Här har du som förälder en viktig roll i att hjälpa ditt barn att skapa goda rutiner. Målet är att ge barnet de verktyg som behövs för självständig

Läs mer

Elevdatas Skolavtal Läsia - dansande bokstäver Målia - ett läs- och skrivprogram och ett lärarverktyg CD-ORD - nu med ordbok!

Elevdatas Skolavtal Läsia - dansande bokstäver Målia - ett läs- och skrivprogram och ett lärarverktyg CD-ORD - nu med ordbok! Elevdatas Skolavtal Läsia - dansande bokstäver Målia - ett läs- och skrivprogram och ett lärarverktyg CD-ORD - nu med ordbok! Elevdata Elevdatas Skolavtal 10 goda skäl... Skolavtalet är ett abonnemangsavtal

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer