Överförmyndaren i Värnamo kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överförmyndaren i Värnamo kommun"

Transkript

1 Verksamhetsplan Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten 2 Organisationsbeskrivning 3 Verksamhetsbeskrivning 3 Förändring, utveckling och trender Personalförhållanden Äskanden utöver budgetram Ekonomi driftbudget Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Komplexa förvaltarskapsärenden är de mest kostsamma för överförmyndarverksamheten, då vi tvingas anlita professionella förvaltare. De senaste åren har dessa ökat i omfattning och det finns inga tecken som tyder på att trenden inte skulle fortgå. Det handlar om huvudmän med dubbel- eller till och med trippeldiagnoser och därför mycket komplexa. Behovet av ställföreträdare 1 kommer fortsättningsvis öka i första hand med tanke på vår åldrande befolkning och de demenssjukdomar som många äldre drabbas av. Värnamo kommun avser att ta emot ensamkommande flyktingbarn. När beslutet genomförs blir behovet av gode män akut för just denna kategori. En mottagning med åtta platser innebär med den omsättning som blir, att behovet blir cirka 20 gode män. Då uppdraget som god man för ensamkommande flyktingbarn är av annan karaktär än övrigt godmanskap måste särskilda både rekryterings- och utbildningsinsatser göras. Mål och riktlinjer för verksamheten Överförmyndarens verksamhet är strängt lagreglerad, främst av (FB) Föräldrabalken och Förmynderskapsförordningen. Övriga mål för verksamheten, de av kommunfullmäktige antagna övergripande målen som är tillämpbara för myndigheten, samt specifika mål för överförmyndaren för planperioden är följande: 1. Våra huvudmän ska kunna känna sig trygga i att deras ekonomi och personliga situation handläggs rättsäkert och i övrigt korrekt av både överförmyndare och ställföreträdare. 1 Med ställföreträdare avses god man, förvaltare samt förmyndare för underåriga. 1

2 2. Våra medarbetare, anställda såväl som frivilliga ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation. Vi fokuserar på tre ständigt pågående insatser. a. I syfte att snarast hitta ställföreträdare då nytt godmanskap/förvaltarskap anordnats eller vid byte av ställföreträdare, sträva vi att få en personbank med lämpliga personer, kvinna eller man av både svensk som utrikes härkomst, beredda att ta uppdrag som god man eller förvaltare. Inbjuda till informationskvällar om överförmyndarverksamheten samt beskriva vad uppdraget som god man eller/förvaltare innebär b. Kompetensutveckla - överförmyndare och handläggare Delta i regionala och nationella utbildningar för överförmyndare c. Kompetensutveckla - gode män och förvaltare erbjuda gode män och förvaltare introduktionsutbildning samt vid behov nischade påbyggnadsutbildningar i samverkan Övriga specifika mål för överförmyndarverksamheten d. informationsinsatser i syfte att synliggöra och informera om överförmyndarverksamheten - internt för personal inom kommunen, som möter huvudmän och gode män/förvaltare i sitt arbete - samarbeta med omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och komvux aktivt erbjuda information om överförmyndarverksamheten - externt till bankpersonal, försäkringskassa m fl aktivt erbjuda information om överförmyndarverksamheten och skapa goda relationer mellan externa aktörer och överförmyndaren e. förkorta handläggningstiden för respektive ärende En förutsättning för detta är bland annat personbanken, men också se till att underlaget till tingsrätten vid ansökan om godmanskap eller förvaltarskap är komplett 2

3 Organisationsbeskrivning Överförmyndarverksamheten sker sedan i samverkan med Gislaved, Gnosjö och Vaggeryds kommuner. Samverkan innebär att vi delar kansli och handläggare. Kommunjuristen är sektionschef och varje kommun har sin egen överförmyndare. Ett praktiskt samarbete sker i Överförmyndarrådet där för samverkan gemensamma frågor diskuteras och överenskommelse kan göras. Därefter har överförmyndaren för respektive kommun att fatta beslut. Öveförmyndare i Samverkan - ÖFM-rådet GGVV Värnamo, Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd kommuner Sektionschef Handläggare Handläggare Handläggare Verksamhetsbeskrivning Överförmyndarens verksamhet styrs av föräldrabalk, förmyndarskapsförordning och andra författningar. Överförmyndaren ska utöva tillsyn över gode män och förvaltare, ge råd i förekommande fall samt rekrytera ställföreträdare. Granskning av årsredovisningar från ställföreträdare, rekrytering av nya gode män och förvaltare, samt att ta fram underlag för ansökningar till tingrätten i Jönköping för anordnande av godmanskap eller förvaltarskap utgör tyngdpunkten i överförmyndarens verksamhet. Överförmyndarens tvåfaldiga uppdrag kan sammanfattas enligt nedan: 1.MYNDIGHET - FÖRÄLDRABALKEN (FB) TILLSYN (Årsredovisningar ska inlämnas senast 1 mars BESLUT (arvoden, som utbetalas före semesterperioden) ANSÖKNINGAR/YTTRANDEN (om godmanskap eller förvaltarskap inlämnas till tingsrätten för anordnande. Överförmyndaren bifogar social utredning och eventuellt läkarintyg) 3

4 2. SERVICE till allmänhet och ställföreträdare RÅDGIVNING enligt FÖRVALTNINGSLAGEN REKRYTERING (av ställföreträdare) UTBILDNING (av ställföreträdare) INFORMATION (om verksamheten) Förändring, utveckling och trender Organisationen Överförmyndare i Samverkan har just inletts. Det kommer att ta ytterligare en tid innan allt är på plats. Redan nu ser vi ett behov av att inom ramen för samverkan på en rad områden utveckla en gemensam policy. Behovet av ställföreträdare kommer att öka i takt med en allt åldrande befolkning. Samtidigt blir allt fler vuxna upptäckta med någon form av diagnos som ADHD, Asperges syndrom m fl psykiska funktionshinder. I kombination med drogmissbruk eller psykisk sjukdom har denna kategori också behov av ställföreträdare. Behovet av samarbete internationellt mellan överförmyndarmyndigheter och motsvarande myndigheter kommer också att öka i takt med den fria rörligheten inom EU och att flera av våra invandrare med någon form av ställföreträdare väljer att flytta tillbaka till sitt hemland när de blivit äldre. Personalförhållanden Som framgår av avsnittet om mål och riktlinjer för verksamheten är behovet av kompetensutveckling ett pågående behov, både för personal och för de ställföreträdare som finns i verksamheten. När beslutet om mottagande av ensamkommande flyktingbarn genomförs kommer också den administrativa bördan på kansliet öka. Det föreligger ett behov av en utökning av del av tjänst för att klara den uppgiften. Äskanden utöver budgetram Med tanke på det som ovan anförts om behovet av att i allt större utsträckning anlita professionella förvaltare och att behovet av kompetensutveckling ökar för både personal och ställföreträdare, samt en ökad administrativ börda med beslutet om mottagande av ensamkommande flyktingbarn finns ett behov av en utökad budgetram för Budgetavvikelsen för 2010 var kronor. När det gäller administrativa kostnader för ensamkommande flyktingbarn ska de i huvudsak ersättas av Migrationsverket. För 2012 äskas en utökad budget med hänsyn till dels tidigare års underskott, som i 2011 års budget reglerats med kronor och dels till ett utökat behov av professionella förvaltare kr, för 2013 äskas ytterligare kronor och för 201 ytterligare kronor.

5 Ekonomi driftbudget Nettobelopp i kkr Överförmyndare Gode män/förvaltare NETTOKOSTNAD Värnamo den 11 april 2011 Christer Fjordevik Överförmyndare Anna Thorén Starby Verksamhetschef/kommunjurist 5

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Ordförande: Förvaltningschef: Arnold Carlzon (KD) Gunnel Lundgren Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Innehållsförteckning Sid Budgetkommentarer 1 Kommunfullmäktige 9 Revisionen 10 Valnämnden 12 Överförmyndarverksamheten 13 Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunstyrelse - kommunledningskontor

Kommunstyrelse - kommunledningskontor Verksamhetsplan 201-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Hans-Göran Johansson (c) Mats Hoppe Innehållsförteckning Sidnr Mål och riktlinjer för verksamheten 1 Organisationsbeskrivning 1 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer