HEFa 1: regional konferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEFa 1: regional konferens 081106"

Transkript

1 HEFa 1: regional konferens Historik EBH nationellt Kvalitetssäkring HEF:a regionalt Nya internationella definitioner Jan Arvidsson 1 Från föredrag år Barnhabilitering i Jönköping 30 år habiliteringsöverläkare i Jönköping 2000-talet EBH (Evidens Baserad Habilitering) Kvalitetssäkring+ utvärdering+ uppföljningar HEFa ICF för barn Delaktighet Jan Arvidsson 2 Evidensbaserad habilitering, EBH Definition enl Habchefsföreningen Arbetet med evidensbaserad habilitering, EBH, syftar till att på ett systematiskt sätt sammanställa och tillgängliggöra erfarenheter samt evidens kring olika insatser som ges av habiliteringsverksamheter i Sverige. Detta arbetssätt syftar även till att tillhandahålla, för habiliteringspersonal, aktuell och systematiskt sammanställd kunskap, för att garantera högsta möjliga kvalitet på de insatser som erbjuds och öka det kritiska tänkandet. Målet är att på ett enkelt sätt, via en gemensam databas, få en uppfattning om nuläget kring evidens vid olika metoder Jan Arvidsson 3 1

2 Evidensbaserad habilitering EBH Systematiskt sammanställa och tillgängliggöra erfarenheter samt evidens kring olika insatser som ges av hab i Sverige. Garantera högsta möjliga kvalitet på de insatser som erbjuds. Öka det kritiska tänkandet. Databas med nuläget kring EBH Jan Arvidsson 4 EBH Evidens Baserad Habilitering 2001 EBH- begreppet infört av hab.chef Jan Arvidsson i Habchefsföreningen i Sverige Rapporter tillgängliga på nätet b/hab/_subwebbar/ebh_evidensbaserad_ habilitering/index.html Jan Arvidsson 5 Nationella EBH områden Insatser( =BTI Beteendeterapi intensiv) för barn med autism i förskoleålder ( bevis att insatserna är effektiva) Oralmotoriska behandlingsmetoder ( saknas bevis för vissa metoder) 3 nya områden på gång. (Motorisk träning vid CP, Inkontinensträning vid utvecklingsstörning, Dysarthri) Jan Arvidsson 6 2

3 HEFa 1: regional konferens Kvalitetssäkring inom BUH i Sverige SNPF kring 1990 ICIDH - kopplade kvalitetssäkringar Ingrid Bjerre :ISP; Kvalitet; MPOC Höftprogram CPUP Södra regionen vidgats senare år : övre extremitet + mer bakgrundsdata Jan Arvidsson 7 HEFa 1: regional konferens Intensivträning vid CP MoW Lemo studien 1997 och framåt Effekter, Hälsa, Upplevd kvalitet av familjen Landstingsfinansierad utvärdering Önskvärd forts. utveckling inom BUH. Fortsätta se på effekter, hälsa och kvalitet ur individens/familjens och verksamhetens synpunkter? Jan Arvidsson 8 HEFa 1: regional konferens Brain-storming möten regionalt Se hela hab? Börja med Alla eller En ny grupp? Down, autism eller först fortsätta med CP där erfarenhet fanns? Det blev HEFa CP! Jan Arvidsson 9 3

4 HEFa 1: regional konferens HEF:a ICF tänket! Basdata : Medicinskt, Socialt (Demografiskt) Funktioner Fanns en del från MoW/Lemo us Aktiviteter Hälsa Delaktighet MPOC Jan Arvidsson 10 CP Cerebral Pares Jan Arvidsson 11 CP- Nya tider För ca 25 år sedan (sann historia) Två 8-åriga kompisar lekte med varandra. En hade CPdiplegi. Modern hör sin son säga till kompisen: Du är så djävla CP-ig. Så får Du inte säga! Du har ju CP själv. Ja, men bara i benen!! Cerebral pares =CP Ja, men bara i benen! Stämmer inte idag! Ny definition! Jan Arvidsson 12 4

5 DEFINITION OF CEREBRAL PALSY Cerebral palsy is an umbrella term for a group of disorders; is permanent but not unchanging; involves a disorder of movement and/or posture and of motor function; is due to a non progressive interference/lesion/abnormality of the developing immature brain. According to Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) Jan Arvidsson 13 A NEW DEFINITION OF CEREBRAL PALSY Cerebral palsy describes a group of developmental disorders of movement and posture, causing activity restriction or disability, that are attributed to disturbances occurring in the fetal or infant brain. The motor impairment may be accompanied by a seizure disorder and by impairment of sensation, cognition, communication and/or behavior. According to the International Workshop on Definition and Classification of Cerebral Palsy Bethesda, Maryland, July Dev Med Child Neurol 2005,45: Jan Arvidsson 14 Den nya definitionen av cerebral pares CP Cerebral pares utgör en grupp av avvikelser i utvecklingen som berör rörelser och kroppsställning, som orsakar funktionsnedsättning eller handikapp, vilket är orsakat av störning i fostrets eller spädbarnets hjärnan. Rörelsehindret kan åtföljas av kramper, störning i känselorgan, begåvning, kommunikation och /eller beteende Jan Arvidsson 15 5

6 Spastisk Unilateral Bilateral CP-klassifikation Hemiplegi (G80.2) Diplegi (G80.1) + GMFCS I-V Tetraplegi (G80.8) Dyskinetisk Dyston Tonusväxlingsyndrom (G80.3A)( Koreo-atetos (G80.3B) Ataxi (G80.4) Jan Arvidsson 16 Den nya klassifikationen av cerebral pares En ny klassifikationen av CP innebär i praktiken endast att en gradering av funktion läggs till. Denna gradering, med hjälp av det kanadensiska grovmotoriska funktions klassifikations systemet GMFCS (Gross Motor Function Classification System) har visat sig mycket tillförlitligt och enkelt och löser bland annat vårt problem att dra gränsen mellan diplegi och tetraplegi som vållat så mycket internationell förvirring Jan Arvidsson 17 Det går utmärkt att fortsätta att ange diplegi och tetraplegi men vid bearbetning för framför allt internationella jämförelser slås dessa samman till bilateral spastisk CP som sedan ånyo delas upp i GMFCS s fem nivåer (I-V) I HEFa använder vi nya orden + gamla ICD 10 koderna Jan Arvidsson 18 6

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Cerebral pares hos barn och ungdom 2010 REGIONALT VÅRDPROGRAM Cerebral pares hos barn och ungdom 2010 Huvudförfattare Kristina Tedroff Katarina Wide ISBN 91-85211-71-0 RV 2010:01

Läs mer

Uppföljning av dislokation av höftled, passiv ledrörlighet, spasticitet samt smärta i nedre extremiteten hos barn med cerebral pares i Jämtlands län

Uppföljning av dislokation av höftled, passiv ledrörlighet, spasticitet samt smärta i nedre extremiteten hos barn med cerebral pares i Jämtlands län [Skriv text] Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Huvudämnet klinisk medicinsk vetenskap Examensarbete magisternivå, 15 högskolepoäng

Läs mer

Årsrapport 2010 Lund 2010 08 21

Årsrapport 2010 Lund 2010 08 21 Årsrapport CPUP 2010 1 Årsrapport 2010 Lund 2010 08 21 2 Årsrapport CPUP 2010 Förord Detta är den femte årsrapporten för CPUP (Uppföljningsprogram för cerebral pares) som nationellt kvalitetsregister.

Läs mer

Kvalitetsdagar för svensk barn- och ungdomshabilitering

Kvalitetsdagar för svensk barn- och ungdomshabilitering Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Kvalitetsdagar för svensk barn- och ungdomshabilitering 11-12 maj 2006 Aros Congress

Läs mer

Metoder för kognitivt stöd

Metoder för kognitivt stöd Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Metoder för kognitivt stöd Gunnel Arvidsson Margret Buchholz Gunilla Forsmark Anneli Hård Christina

Läs mer

Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med cerebral pares. behandlingsrekommendationer

Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med cerebral pares. behandlingsrekommendationer Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med cerebral

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Jenny Wilder Kunskapsöversikt 2014:1 Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar:

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

Abstract nr: 5 Barnanpassad återgivning av utredning Neuropsykolog Inger Kärnekull-Jakobsson

Abstract nr: 5 Barnanpassad återgivning av utredning Neuropsykolog Inger Kärnekull-Jakobsson Abstract nr: 5 Barnanpassad återgivning av utredning Neuropsykolog Inger Kärnekull-Jakobsson Inger Kärnekull-Jakobsson 1 Landstinget Dalarna Habiliteringen Mora, Mora Det är inte ovanligt att man i Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Uppsatsarbete omfattande 10 poäng, D-nivå (61-80 poängsnivå)

Uppsatsarbete omfattande 10 poäng, D-nivå (61-80 poängsnivå) Hälsouniversitetet Arbetsterapeututbildningen Arbetets art: Titel: Titel på engelska: Författare: Handledare: Uppsatsarbete omfattande 10 poäng, D-nivå (61-80 poängsnivå) Aktivitetsproblem inom området

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende

Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende

Läs mer

Beteendeterapeutisk intensivträning

Beteendeterapeutisk intensivträning Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Beteendeterapeutisk intensivträning Uppföljning av förskolebarn vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Uppsala län Redovisning av föräldra- och personalenkät

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt April 2013 (preliminär version webbpublicerad 13-03-20) SBU Statens beredning

Läs mer

Elisabeth Lundström. Ett barn är oss fött.

Elisabeth Lundström. Ett barn är oss fött. Elisabeth Lundström Ett barn är oss fött. Att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Ett beskrivande och tolkande perspektiv. HLS Förlag Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för individ,

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar en litteraturöversikt Fredrik Fäldth Oskar Krantz FoU-rapport 2014:1 ISBN 978-91-86631-21-5 Stadskontoret Förord Denna FoU-rapport tar upp ett mycket

Läs mer

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning STUDIEN HÄLSA OCH VÄLFÄRD BLAND BARN OCH UNGDOM I DE NORDISKA LÄNDERNA VID NORDISKA HÖGSKOLANN FÖR FOLKHÄLSOVETENSKAP Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning www.fhi.se A 2012:02 A

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Sub-Saharan African experiences. Solomon Rataemane, Department of Psychiatry, University of Limpopo, Sydafrika.

Sub-Saharan African experiences. Solomon Rataemane, Department of Psychiatry, University of Limpopo, Sydafrika. World Psychiatric Association International Congress arrangerades 1-5 sept 2010 i Beijing av WPA med 134 medlemsländer. Den hade temat "Global psychiatry at the frontier: sharing the future". Resursenheten/AIR

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer