Första lasten med ny transportflaska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Första lasten med ny transportflaska"

Transkript

1 EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN Nr Vi garanterar våra kunder bästa tänkbara service. Stefan Berbner, chef för Studsviks verksamhet i Tyskland KREATIVITET EN NYCKELFAKTOR MÖT MICHAEL GRANFORS PÅ HOT CELL LABORATORIET SÄKERHETSRAPPORT AVANCERADE UNDERLAG Första lasten med ny transportflaska

2 Ledaren Nystart Som ny VD för Studsvik känns det oerhört spännande att få leda företaget. Studsvik har mycket gott rykte, unik kompetens och en stark ställning som leverantör av tjänster till kärnkraftsindustrin. Från min tid hos en leverantör inom den kraftigt konkurrensinriktade fordonsindustrin har jag lärt mig vikten av starkt och nära samarbete med kunderna för att kunna erbjuda de bästa lösningarna. Jag ser fram emot att möta Studsviks nuvarande och framtida kunder, och lära mig mer om deras verksamhet och hur vi kan anpassa och utveckla våra tjänster på bästa sätt för att ge dem mervärde. Under den närmaste tiden ska jag titta på vad vi kan göra för att förbättra Studsviks lönsamhet, vilket är nödvändigt för att säkra långsiktig tillväxt. För att nå min vision måste vi ha ingående förståelse för våra kunders processer, behov och utmaningar för att hela tiden förbättra vårt serviceerbjudande samt effektiva arbetsprocesser som orsakar så lite spill som möjligt. Dessutom måste vi ha engagerade medarbetare med rätt kompetens och med förståelse för våra mål och strategier. När vi har nått våra första mål som rör värdeskapande och lönsamhet kommer jag att börja titta på hur vi kan få företaget att växa utifrån vår expertis och kompetens. Jag ser fram emot att leda Studsvik i en ny tid då vi ska uppnå lönsamhet genom att ligga i framkant inom innovation, hållbarhet och service inom kärnkraftsindustrin. Michael Mononen, VD Innova ges ut av Studsvikkoncernen och innehåller information om verksamheten och den internationella kärnkraftsindustrin. Chefredaktör: Jerry Ericsson, Studsvik Redaktör: Eva-Lena Lindgren, Studsvik E-post: Adress: Studsvik AB, Box 556, Nyköping Redaktör/projektledare: Petra Lodén, Appelberg Art Director: Karin Söderlind, Appelberg Layout: Lena Palmius, Appelberg Tryck: Österbergs Omslagsfoto: Thomas Müller Innehåll Gemensam sak Studsvik och Westinghouse samarbetar för att erbjuda avvecklingstjänster åt den europeiska kärnkraftsindustrin. På säkra sidan Studsvik anlitas allt oftare för att ta fram beslutsunderlag om radioaktivitet och strålskydd för myndigheten. Kreativitet i labbet Michael Granfors, specialist på masspektrometri, utvecklar nya tjänster på Hot Cell Laboratoriet. Jungfruresa Den nya transportflaskan NCS 45 uppfyller de senaste nationella och internationella kraven. Kompetenshöjning Den stora internationella strålsäkerhetsövningen i södra Sverige förra året gav deltagarna ny kunskap FOTO: MATTIAS BARDÅ Nr FOTO: THOMAS MÜLLER FOTO: STUDSVIK 2 Innova [1:2013]

3 Noterat i världen Foto: istockphoto Visste du att: Strålning finns inte bara i kärnkraftverk, röntgenapparater eller radiovågor från mobiltelefoner. Strålning används exempelvis för att rena vatten, kontrollera tjockleken på papper och att svetsfogar är felfria. Röntgenstrålning används också av tullen för att undersöka om bagage innehåller olagliga föremål. Strålkällor finns dessutom i vissa produkter, exempelvis brandvarnare. Brittisk order på avfallshantering LLW Repository Ltd (LLWR) har tecknat ett avtal med Studsvik om transport och omhändertagande av de tio återstående värmeväxlarna på Magnox Berkeley-anläggningen i Storbritannien. Det totala värdet på ordern är cirka 15 miljoner GBP. Värmeväxlarna (pannorna) väger vardera över 300 ton. De användes i samband med kärnkraftverkets el produktion innan driften upphörde Det fanns 15 värmeväxlare kvar på anläggningen. De första fem transporterades bort i mars 2012 och omhändertogs därefter av Studsvik. Kontraktet gäller de återstående tio värmeväxlarna och kommer att avsluta ett viktigt steg i nedläggningspro- Att flytta ett föremål som är mer än 20 meter långt och 5,5 meter brett kräver stor erfarenhet av tunga transporter. grammet vid Berkeleys anläggning. LLWR agerar som företrädare för Magnox Ltd i samband med upphandling och kontaktledning för projektet som enligt planerna ska genom föras Foto: studsvik Kalendarium april 2013 Studsvik International Core Management Software Users Group Meeting, Madrid, Spanien 22 april Studsviks årsstämma, World Trade Center, Stockholm maj Jahrestagung Kerntechnik Berlin, Tyskland maj ICG-EAC 2013, Corrosion and water chemistry, Karuizawa, Japan juni ENYGF (European Nuclear Young Generation Forum), Stockholm september 2013 LWR Fuel Performance Meeting/Top Fuel, Charlotte, North Carolina, USA November Nästa nummer av Innova 16 eller mer. Nytt avtal mellan IAEA och WANO Sexton länder är beroende av kärnkraft för åtminstone en fjärdedel av sin elförsörjning. Frankrike får cirka tre fjärdedelar av sin el från kärnkraft. Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Sydkorea, Sverige, Schweiz, Slovenien och Ukraina får en tredjedel Källa: World Nuclear Association I september 2012 undertecknade Internationella atomenergi organet och WANO (World Association of Nuclear Operators) en avsiktsförklaring som bygger på det intensivare samarbetet mellan de båda organisationerna efter olyckan i Fukushima Daiichi i mars Tack vare överenskommelsen kan de båda organisationerna samarbeta effektivare för att stödja en säker och pålitlig drift av kärnkraftverk i hela världen och förstärka utbytet av information om drifterfarenheter och andra relevanta områden. Erkända experter Michael Granfors från Studsviks Hot Cell Laboratorium (HCL) deltog i branschkonferensen Top Fuel i Manchester i England Michael Granfors 2012, där han presenterade studier av använt kärnbränsle som gjordes med hjälp av laser ablation. Studierna utförde han tillsammans med sin kollega Anders Puranen Anders Puranen. Metoden gör det möjligt att mäta halterna av olika ämnen i enskilda punkter på en provbit för att identifiera eventuella variationer mellan kärnan och ytan. Anders Puranen belönades med Sigvard Eklundpriset Priset delas ut varje år av Svenskt Kärntekniskt Centrum för bästa doktorsavhandling inom energirelaterad kärnteknik. En annan av Studsviks experter, Olivia Roth, fick Sigvard Eklundpriset [1:2013] Innova 3

4 Utblick Ndcon, samarbetet mellan Studsvik och Westinghouse, omfattar hela avvecklingsförfarandet från avställning till återställning av mark. text Axel Schmidt foto Thomas Müller Brunsbüttel Brokdorf Från avställning till avveckling Emsland Unterweser Grohnde Krümmel OPTIMALT I drift Licens löpte ut 2011 SAMARBETE Biblis A Biblis B Grafenrheinfeld Philipsburg 1 Philipsburg 2 Neckarwestheim 1 Neckarwestheim 2 Avveckling Ett stort antal kärnkraftverk i Europa måste stängas och demonteras under de kommande åren. Ndcon erbjuder ett heltäckande utbud av avvecklingstjänster för kärnkrafts anläggningar i Europa, inledningsvis i Tyskland och Sverige. Tyskland har beslutat att fasa ut sina 17 kärnkraftsreaktorer till Åtta av reaktorerna stoppades omedelbart I dag har Tyskland nio kärnkraftsanläggningar som totalt producerar MW i drift. Grundremmingen B Grundremmingen C Isar 1 Isar 2 4 Innova [1:2013]

5 Utblick Syftet med Studsviks och Westinghouse samarbete för avveckling av kärnkraftverk, ndcon (Nuclear Decommissioning Consortium by Studsvik and Westinghouse), är att på bästa möjliga sätt möta kärnkraftsindustrins behov i samband med avveckling av kärnkraftsanläggningar. Tjänsterna ndcon erbjuder omfattar hela avvecklings- och rivningsprocessen från för studier, planering och projektledning till det praktiska arbetet med rivning och avfallshantering. Vi inom Westinghouse har varit engagerade i olika avvecklingsprojekt under de senaste 30 åren. Förutom att stödja operatörer med licens- och avvecklingsplanering är våra fokusområden olika demonteringstekniker som vi fortlöpande har analyserat och förbättrat. Dessutom har vi fokuserat på system för planering och dekontaminering samt på installation av serviceenheter för avveckling, säger Norbert Haspel, ansvarig för region Centraleuropa inom Westinghouse. Ett samarbete med Studsvik är logiskt för oss, förklarar Norbert Haspel, eftersom Studsvik har erfarenhet av all verksamhet på ett kärnkraftverk och företaget har hög kompe- Stefan Berbner från Studsvik och Norbert Haspel från Westinghouse ska leda avvecklingskonsortiet ndcon. tens. Avvecklingen handlar dessutom i stor utsträckning om hantering av olika komponenter, och Studsvik kan behandla och återvinna dessa vid sina anläggningar i Sverige. Det centrala i samarbetet är själva avvecklingskonceptet. Det omfattar, förutom strategiutveckling, jämförelser av alternativa lösningar och arbetet med de ansökningshandlingar som krävs. Tidsplanering för avveckling av kärnkraftsanläggning Specifikation Demontering, icke kontaminerat Demontering, kontaminerade delar Demontering, aktiverade delar Dekontaminering av byggnader Aktivitetsövervakning Friklassning av byggnader Konventionell rivning år Förberedelse Godkännande Genomförande En avveckling omfattar vanligtvis hela anläggningen, inklusive primär-, reserv- och hjälpsystem. Förutom demontering och segmentering ansvarar ndcon för rivning av det biologiska skyddet samt återvinning av material som friklassats. Ndcon bistår också sina kunder med att behandla material som inte fri klassas och som därför måste gå till slutförvar. De flesta kärnkraftsoperatörer har kunskaper inom avveckling. De måste emellertid ställa sig frågan om avveckling ska ingå i deras kärnverksamhet, något som de i fram tiden ska och vill investera i form av personal utbildning och de verktyg som krävs eller om det finns andra alternativ. Ett sådant alternativ är ett samarbete med ndcon, säger Norbert Haspel. [1:2013] Innova 5

6 Utblick FOTO: FREDRIK EKENBORG Avvecklingsprocessen innebär ofta betydande logistiska utmaningar, förklarar Stefan Berbner, chef för Studsviks verksamhet i Tyskland. Tack vare vår infrastruktur kan vi emellertid tillhandahålla väl beprövade transportalternativ för extern behandling av avfall från kärnkraftsindustrin, säger han. Det innebär att alla logistik- och behandlingsenheter står redo för kunderna. På så sätt garanteras fullständig kontroll över restmaterial och behovet av förvaring på plats minskar kraftigt. Studsvik och Westinghouse har omfattande erfarenhet av olika typer av demonteringsteknik. Konsortiet för avveckling av kärnkraftverk (ndcon) en kraftfull kombination Den viktigaste frågan under avvecklingen av en kärnkraftsanläggning är i regel i vilket skick restmaterial och komponenter befinner sig. Allt måste kunna hanteras riskfritt. Ndcon garanterar säkerheten för sina kunder i det här avseendet, eftersom organisationen inte bara har den infrastruktur som krävs, inklusive nödvändiga transportbehållare, utan dessutom mångårig erfarenhet. För den som driver anläggningen kan det ge betydande besparingar genom rejält minskade kostnader. I stället för att behandla stora komponenter på plats och för att undvika potentiella problem i samband med avveckling, transport och logistik erbjuder ndcon en rip-and-shiplösning. Studsvik och Westinghouse har erfarenheter från tidigare projekt, inklusive demontering av tyska och svenska anläggningar, samt har den infrastruktur och logistik som krävs. Det ger besparingar såväl vad gäller tid som kostnader och gör det möjligt för kunden att genomföra sina projekt snabbt och effektivt. Vi möter våra kunder där de befinner sig och uppfyller deras individuella behov. Det betyder att vi kan fungera som generalentreprenör och garantera en kompetent leverans, säger Stefan Berbner. Dessutom kan ndcon ge sina kunder heltäckande stöd när det gäller att förbereda transporter samt att typbestämma och dokumentera restprodukter. Väl underbyggda lagringskoncept, inrättandet av mellanlager Studsviks och Westinghouse samarbete för avveckling av kärnkraftverk marknadsförs genom varumärket ndcon. Ndcon erbjuder alla typer av avvecklingstjänster för kärnkraftsanläggningar i Europa, inledningsvis i Tyskland och Sverige. De första kommersiella kärnkraftsanläggningarna i Europa togs i drift för 50 år sedan och många av dessa börjar nu närma sig slutet på sin planerade drifttid. I vissa fall har dessutom politiska beslut förkortat den förväntade drifttiden. Tyskland har beslutat att fasa ut landets 17 kärnkraftsreaktorer till Åtta av reaktorerna stoppades omedelbart Man kommer därför att behöva avveckla och demontera ett betydande antal kärnkraftverk i Europa under de kommande åren. Studsvik är en ledande leverantör inom behandling av radioaktivt avfall och friklassning med tre anläggningar för behandling av radioaktivt avfall i Sverige, Storbritannien och USA. och strålskyddstjänster kompletterar portföljen. Med omfattande kunskaper om olika länders lagstiftning har ndcon en bred bas, framför allt i Tyskland och Sverige. Vi kan garantera våra kunder bästa tänkbara service, säger Stefan Berbner. I dialog mellan operatören och ndcon utvecklar vi en tekniskt optimerad och säker strategi som möter kostnads- och tidskraven i projektet. Vi ser det som ett partnerskap mellan kärnkraftsoperatören och ndcon. Det ger garanterat den bästa lösningen, vilket i sin tur ger säkra, snabba och kostnadseffektiva projekt för avveckling och demontering, säger Norbert Haspel. I Tyskland erbjuder Studsvik behandling av avfall på plats avveckling, teknik och strålskydd. Westinghouse, ett företag inom Toshibakoncernen, har globala resurser inom avveckling och demontering. Westinghouse expertkunskaper omfattar avfallshantering, licensieringsförfaranden, teknik, avvecklingsplanering, demontering och projektledning med lokal anknytning. 6 Innova [1:2013]

7 Teknik Radiologiska underlagsrapporter till kärnkraftverken Att bygga om eller bygga ett nytt kärnkraftverk är en lång och komplicerad process som kräver utförliga tekniska underlag. Studsvik är en viktig aktör för att ta fram rapporter om radioaktivitet och strålskydd för myndighetens beslut. text Patrick Vreede illustration Svenska Grafikbyrån När ett nytt kärnkraftverk ska byggas eller när ett befintligt kraftverk ska modifieras måste detta godkännas av den nationella kärnkrafts- eller strålsäkerhetsmyndigheten. Som underlag för myndighetens beslut lämnas en ny eller uppdaterad säkerhetsrapport (SAR) in av kraftverksägaren. SAR innehåller en heltäckande genomgång av anläggningens säkerhet, och några betydelsefulla kapitel är de som handlar om radioaktivitet och strålskydd. Inom dessa kapitel har Studsvik ALARA Engineering under de senaste 15 åren gjort nästan samtliga beräkningar och analyser för de svenska kärnkraftverken. Även insatser för utländska verk görs i allt större omfattning. Som bas och utgångspunkt för SAR-analyserna om radioaktivitet och strålskydd tas en härdinventarierapport fram. I rapporten beräknas radioaktiviteten av fissionsprodukter och aktinider i jämnviktshärden. Underlag för detta arbete är reaktorfysikdata för bränslets design och drift. Radioaktivitet i jämnviktshärden är en viktig utgångspunkt vid bestämning av källtermer både vid normaldrift och olika typer av postulerade händelser. Nästa rapport behandlar neutroninducerad aktivitet i reaktortanken och dess interna delar samt i omkringliggande betong. För detta görs en tredimensionell modell av reaktorn för att beräkna neutronflödestätheten och dess energifördelning i de olika komponenterna. Ett exempel från en sådan modellering visas i figuren intill. De nu kända neutronflödestätheterna gör att aktiveringen av matrialen kan beräknas, förutsatt att komponenternas vikter, material och materialsammansättning är kända. Även vattnet och dess föroreningar i reaktorn neutronaktiveras. Denna aktivitet har också intresse ur strålskydds- och utsläppsperspektiv. För att beräkna detta modelleras vattenflödet genom reaktorn. Reaktortank Fuktavskiljare Ångseparator Bränslepatroner Betong Vatten För att beräkna neutronflödestätheten och dess energifördelning i de olika komponenterna görs en tredimensionell modell. Bilden visar en modell av reaktor och inneslutning. Bland annat syns bränslepatroner, styrstavar, ångseparator, trycktank samt omgivande betong. Neutronflödestäthet mäts ovan, under och radiellt från härden (både inuti och utanför reaktortanken). Utgående från ovan beskrivna bestämningar av radioaktivitet beräknas därefter olika typer av radiologiska konsekvenser vid reaktorns normaldrift samt vid olika typer av postulerade händelser: Anläggningens strålskärmsdesign, olika utrymmens indelning i strålningsklasser, och resulterande stråldos till personalen. Aktivitetsutsläpp vid normaldrift till luft och vatten, och stråldoser på grund av dessa. Aktivitet i drift- och rivningsavfall från anläggningen. Strålningsnivå kring turbinanläggningarna på grund av s.k. N 16-Skyshine (gäller specifikt BWR-anläggningar). Radioaktivitetsutsläpp och därav resulterande stråldoser vid olika postulerade händelser. Det övergripande målet med SARredovisningen är att visa att anläggningen uppfyller myndigheternas acceptanskriterier. Generellt kan sägas att de analyserade svenska kärnkraftverken väl uppfyller dessa krav. Den beskrivna metodiken tillämpas även inom avvecklingsplanering. Studsvik ALARA Engineering har under 2012 uppdaterat dessa analyser för samtliga svenska kärnkraftverk. [1.2013] Innova 7

8 Jag är ganska envis av mig och ska bara få det att fungera. Michael Granfors Mätmetoder i ett nötskal ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry): En typ av masspektrometri som kan upptäcka metaller och visa icke-metalliska ämnen i mycket låga koncentrationer. Ämnena i en provbit omvandlas till laddade joner i ett så kallat plasma vid mycket hög temperatur. Jonerna leds sedan in i masspektrometern där de sorteras efter sitt förhållande mellan massa och laddning. En detektor fångar sedan upp dem vilket ger en mätbar signal som motsvarar ämnets koncentration. G-MS (Gas Mass Spectrometry): Med den här metoden går det att identifiera ämnen i ett gasprov. Mätningarna görs direkt på gasen och joniseringen sker genom att bombardera den med elektroner. 8 Innova [1.2013]

9 Profil Michael Granfors I Studsviks laboratorier utanför Nyköping utförs material analyser åt kärnkraftindustrin. Michael Granfors ser till att metoderna håller måttet. text Åke R Malm foto Mattias Bardå ENTRÄGEN SPECIALIST På sitt kontor på Studsviks Hot Cell Laboratorium (HCL) norr om Nyköping sträcker sig Michael Granfors fram till bokhyllan ovanför skrivbordet. Där tar han ut sex små aluminiumplåtar med bitar av kapslingen till en bränslestav fastsatta på ytan. Han synar dem och tummar lite på metallen. Vi ska testa dem i morgon för att se om vi kan säga något om litiumbeläggningar på kapslingar som varit i en reaktor. Det är inte bra om det blir för stora halter. Får vi det här att fungera har vi en ny tjänst att sälja, säger han och verkar se fram mot morgondagen. Michael Granfors har arbetat på HCL sedan 2004 och är specialist på masspektrometri. Det är en metod som gör det möjligt att analysera vilka ämnen ett material innehåller. Jag hjälper projektledare och andra att tolka resultatet av analyserna vi gör. Och om kunderna har frågor eller problem så tittar jag på om vi kan lösa dem med den teknik vi har här. Hot Cell betyder att laboratoriet är byggt för att hantera radioaktiva prover. Verksamheten är helt kommersiell och uppdragen kommer från flera håll, till exempel olika tillverkare av kärnbränsle. Vi gör en del rutinanalyser, men det kommer många förfrågningar på sådant vi inte har gjort tidigare. Då får man försöka vara kreativ och se om de går att göra och hur vi ska hantera proverna. Oftast går det att lösa på något sätt, säger Michael Granfors. Han talar lugnt och eftertänksamt. En diskret dialekt avslöjar att han har sina rötter på andra sidan Östersjön. Sin barndom tillbringade han på familjens bondgård i Närpes, åtta mil söder om Vasa i den svenskspråkiga delen av Finland. På helgerna hände det att han hälsade på sin farmor. Ibland bodde jag över där och då skulle det alltid bakas. Det tyckte jag var väldigt roligt, säger Michael Granfors. Idag har han bytt farmors bakugn mot de sju heta cellerna och mätrummet på HCL. Dit kom han efter studier i analytisk kemi vid Åbo Akademi och fem år på Korrosionsoch Metallforskningsinstitutet i Stockholm, numera Swerea Kimab AB. Vi lämnar det sparsamt dekorerade kontoret, drar på oss skyddskläder och går in i laboratoriet. Han förklarar engagerat hur proverna förbereds bakom cellernas metertjocka blyglas innan de kommer till mätrummet. Där inne står utrustningen som han är specialist på: två masspektrometrar, en för gas (G-MS) och en för fasta material. Den senare är en plasmamasspektrometer (ICP-MS) och sammankopplad med en laser för att kunna analysera material utan att lösa upp dem först, vilket annars är nödvändigt. Då går det att mäta halten av ämnen i enskilda punkter istället för att nöja sig med ett medelvärde. Lasern och masspektrometrarna är standardkomponenter som Michael Granfors och hans kollegor har kompletterat med egenutvecklad specialutrustning för radio aktiva material. Liksom analysmetoderna ställer det hela tiden krav på nytänkande och det gillar han. Jag är ganska envis av mig och jag ska bara få det att fungera. Det är mycket det som driver mig. Och när man äntligen lyckas känns det bra helt enkelt, säger Michael Granfors. Michael Granfors Titel: Specialist på masspektrometri av bestrålade material Arbetsplats: Hot Cell Laboratoriet (HCL) i Studsvik Bor: Nyköping, Sverige Född: 1970 Familj: Singel Fritidsintressen: Natur, resor och bilar. Har en BMW Z3 cabriolet från 2001 som sommarbil. [1:2013] Innova 9

10 Åtta bränslestavar från spanska kärnkraftverket Almaraz blev den första lasten för Studsviks nya transportflaska NCS 45. Destinationen var Studsviks Hot Cell Laboratorium som fått i uppgift att analysera bränslet. text Åke R Malm foto Studsvik Första uppdraget för ny transport flaska I september 2012 utförde Studsvik den första transporten med företagets nya transportflaska NCS 45. Det var åtta använda bränslestavar från det spanska kärnkraftverket Almaraz, Block 2, som skulle till Studsviks Hot Cell Laboratorium (HCL) utanför Nyköping för analys. Vi är väldigt nöjda med hur den första transporten gick. Allt hanterades mycket professionellt av vår personal på plats, säger Mikael Karlsson, marknadschef inom materialteknik. Bränslestavarna placerades i NCS 45 med transportflaskan nedsänkt i Vi är väldigt nöjda med hur den första transporten gick. Mikael Karlsson en bassäng på kärnkraftverket. Därefter stängdes den och lades i en specialdesignad ISO-container försedd med alla nödvändiga säkerhetsfunktioner. Resan till HCL gick med lastbil och tog tre dagar genom fem olika länder, alla med specifika krav på fysiskt skydd. Väl framme lossades ISOcontainern från trailern med hjälp av mobilkran och NCS 45-flaskan fördes över till laboratoriet där bränslestavarna laddades ur till cellen. Inklusive alla förberedelser tog projektet ett år att genomföra. Bränslet i stavarna är av olika typer och ska analyseras av HCL på uppdrag av två kunder. Att utveckla ett nytt bränsle tar mycket lång tid. Processen kan börja med ett femtiotal olika material och sedan krymper antalet gradvis. Kanske är det bara tre till fem stycken som till sist provkörs i en reaktor för att utvärdera deras egenskaper i verklig drift. Därefter ska testmaterialen karakteriseras, testas, analyseras och utvärderas så att ett material kan väljas som nästa produkt utifrån säkerhets- och prestandaaspekter. Då spelar Studsviks laboratorier och kompetenta personal en viktig roll. Företagen vill verifiera att bräns- 10Innova [1:2013]

11 NCS 45 i siffror Maximal bruttovikt: kg Längd inklusive stötdämpare: mm Diameter inklusive stötdämpare: mm Maximal nyttolast: 350 kg Maximal lastlängd: mm Maximal lastdiameter: 220 mm Utformning: Cylindrisk kropp av specialstål med blyskärmning och stötdämpare av balsaträ i ändarna Tillverkare: Nuclear Cargo + Service GmbH, Tyskland Kostnad: Drygt tio miljoner kronor Värt att notera: Rymmer den nya längre typen av bränslestavar. let håller vad det lovar och beter sig som det är tänkt. Efter 15 års utveckling är det slutligen ofta data från våra analyser som avgör om de väljer det ena eller det andra materialet, konstaterar Mikael Karlsson. Även transportflaskor tar lång tid att utveckla, men sedan får de tjänstgöra länge. NCS 45 är den andra flaskan i Studsviks historia för hellånga stavar och en av endast två konstruktioner med en vikt under 50 ton i världen som går att använda för internationella transporter av skadade hellånga bränslestavar. Det är ofta de man vill undersöka, säger Mikael Karlsson. NCS 45 bygger på en befintlig konstruktion från Nuclear Cargo + Service GmbH i Tyskland, och Studsvik har medverkat vid kravspecifikationen, bland annat när det gäller vad som ska kunna transporteras. När den tömdes på sin första last hade det gått omkring fyra år sedan beslutet togs att den gamla transportflaskan skulle ersättas med en ny. Nu är NCS 45 tagen i drift och för de kommande två eller tre decennierna ser Studsvik problemet som löst för transporter, både från svenska och utländska verk. PROBLEM Studsviks transportflaska för transporter av radioaktiva bränslestavar från kärnkraftverk i Europa, USA och Sverige klarade inte den internationella kravbilden och de nya regler för hur sådan utrustning ska vara tekniskt dokumenterad. LÖSNING Inköp av NCS 45, en transportflaska som även internationellt uppfyller de allra senaste myndighetskraven både när det gäller egenskaper och dokumentation. I och med att den är tillverkad enligt de senaste reglerna kan den användas under lång tid framöver, säger Mikael Karlsson. [1:2013] Innova 11

12 Noterat Polisen har fått tips om att en strålkälla ligger gömd i skogen. Experter tillkallas till platsen för att hitta, mäta och omhänderta den. Det här var en av de tänkta händelser som ingick i Sveriges största strålskyddsövning i höstas. text Cecilia Vinell foto Studsvik Stor övning över gränserna I september förra året genomfördes den hittills största strålsäkerhetsövningen i Sverige. Under fem dagar övade närmare 400 personer från olika yrkesgrupper för att lära sig hantera nya krissituationer. Övningen gick under namnet Refox och ägde rum i skånska Revinge. Deltagarna kom från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Dessutom deltog observatörer från ett tiotal länder. De viktigaste erfarenheterna från övningen handlade om samarbetet mellan olika instanser säger Robert Finck från Strålsäkerhetsmyndigheten som var projektledare för hela övningen. Vi övade olika scenarion, hot och icke kontrollerbara situationer där vi samverkade med polis och räddningstjänst. Det är oerhört viktigt att vi lär oss mer om hur vi ska samverka, säger Robert Finck. Var och en kan sitt område men man behöver lära mer om de andra parternas kompetens och befogen heter. Det är oerhört viktigt att vi lär oss mer om hur vi ska samverka. Robert Finck, Strålsäkerhetsmyndigheten Polisen kan behöva säkra området och säkra bevisföring. Samtidigt har de svårigheter att bedöma strålningsfaran. Strålskyddsexperterna måste kunna ge relevant information till polisen. Studsvik var en av de aktörer som deltog i övningen i egenskap av beredskapslaboratorium som ingår i strålsäkerhetsförsvaret. En av dem som var på plats för att öva på att identifiera, kvantifiera och hantera radioaktiva ämnen i olika situationer var Joakim Söderberg, chef för verksamheten icke kärnkraftsanknutet avfall inom Studsvik. Det var kompetenshöjande att delta i övningen. Vi träffade andra som jobbar med samma frågor på myndigheter och beredskapslabb på sjukhus, och vi kunde se på samma frågeställningar ur olika infallsvinklar. Samtidigt är det värdefullt att bredda kontaktnätet, säger han. Studsviks team deltog i övningar som byggde på tre komplexa scenarier. Ett illustrerade ett fall av illegalt laboratorium med ett flertal komplexa delscenarion med bland annat kontaminerade ytor. Ett annat om försök till att starta egen kärnklyvning genom neutronstrålning i kombination med uran och vattenbad. I ytterligare ett scenario var teamets uppdrag att hitta, mäta och omhänderta radioaktivt material som låg gömt någonstans i ett kvadratkilometer stort område. Här gällde det att mobilt med karta i handen söka i terräng, på grusvägar och i skogen, säger Joakim Söderberg. En viktig aspekt på övningen, enligt Joakim Söderberg, var att få öva med starka radioaktiva strålkällor under strålsäkra former. Det är väldigt få förunnat i normal verksamhet. Dessutom fyllde övningen en viktig funktion för honom som ledare. Att få möjlighet att leda mitt team och samverka tillsammans med andra 12Innova [1 :2013]

13 Noterat Teamet från Studsvik bestod av Peter Erixon (AB SVAFO), Roberth Björkborg, Joakim Söderberg, Lars Valking och Patrik Konnéus. team under olika övningsförhållanden gjorde att jag utvecklades som teamledare, säger han. De avancerade mättekniska övningarna innebar också många utmaningar för experterna. Med gammaspektrometri mätte de olika typer av radioaktiva material som man normalt, eller sällan, kommer i kontakt med i Studsviks verksamhet, vilket också höjde deras kompetens på området. Övningen väckte stort internationellt intresse. Utöver de nordiska deltagarna fanns ett 30 tal utländska besökare från bland annat Brasilien och England. Strålsäkerhetsmyndigheten har dessutom bjudits in att hålla ett föredrag om övningen vid CBRNe Convergence Conference i USA. Under 2013 kommer en gemensam uppföljning av övningen att äga rum. Alla deltagande länder och team ska till dess lämna bidrag till den uppföljningen genom att beskriva sina erfarenheter. Patrik Konnéus från Studsvik analyserar ett gammaspektrum som är taget under övningen. fakta/ Refox Roberth Björkborg från Studsvik utför referensmätningar från olika avstånd mot en strålkälla. I övningen, som gick under namnet Refox, deltog närmare 400 personer från Strålsäkerhetsmyndigheten och den nationella strålskyddsberedskapen, polisen, brandförsvaret, tullen, försvaret och vården. Deltagarna kom från de nordiska länderna och dessutom deltog observatörer från ett tiotal länder. Övningen bekostades med krisberedskapsmedel och organiserades av Strålsäkerhetsmyndigheten i samverkan med Lunds universitet, Göteborgs universitet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Polisen i Skåne län samt Tullverket. Övningen var den största i sitt slag som genomförts i Sverige tillsammans med deltagare från de nordiska länderna. [1:2013] Innova 13

14 Noterat FOTO: UPSOLUT/HOCHZWEI FOTO: ISTOCKPHOTO Cykellopp för entusiaster Cykelloppet Vattenfall Cyclassics i Hamburg, Tyskland, är en mycket populär tävling som avgörs i augusti varje år. Det rymmer alla nivåer, från elit och motionärer till en klass för skolelever. Christian Jönsson från Studsvik i Sverige var en av de över deltagarna förra året, den sjuttonde upplagan. För honom var det första gången, men han kan definitivt tänka sig att delta igen. Loppet går i en spännande stad, där folk verkligen gillar cykel. Flera hundra tusen åskådare står och hejar. Och så kör man ut på landsbygden med riktigt fina hedar och småskog, säger Christian Jönsson. Han körde den längsta distansen, 155 kilometer, men det finns också två andra på 55 och 100 kilometer. Banorna går såväl genom hansastaden som i stadens utkanter. All trafik stoppas för att ge plats åt loppet som lockar runt besökare. Totalt deltog cirka 160 svenskar. Lokala initiativ bidrog till att många deltog. Till exempel hade Vattenfall gjort internreklam på bland annat kärnkraftverken Ringhals och Forsmark. Nästa gång hoppas Christian Jönsson få med sig fler kollegor från Studsvik. Anmälan för 2013 års lopp, som går av stapeln 25 augusti, är öppen och görs på Undvik bli bränd med ny app Många svenskar reser på sol- och badsemester utomlands. Men det gäller att hålla koll på sin soltid. Av de som varit på en badplats utomlands har fyra av tio bränt sig, enligt en enkätundersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort. Med myndighetens solapp Min soltid kan man hålla koll på sin soltid. Jag tror att många blir förvånade över hur kort tid man kan vara i solen utan att bränna sig. I Thailand mitt på dagen i december kan en solkänslig person vara i direkt sol i tio minuter och en soltålig person i 25 minuter, säger Johan Gulliksson. Strålsäkerhetsmyndighetens app fungerar utan uppkoppling och kan därför utan begränsning användas utomlands. Vi måste sätta ett pris på koldioxid, ett affärsmässigt skäl att inte använda kol. Om priset inte är bestämt, kommer det att vara svårt att överge fossila bränslen och att göra investeringar i teknik med låga koldioxidutsläpp såsom vind, sol och kärnkraft. Fatih Birol, Chief Economist Global Energy Economics vid IEA, International Energy Agency. 14Innova [1:2013 ]

15 Noterat Koll på radioaktiveten i miljödatabas illustration: istockphoto Nu finns mätvärden från Strålsäkerhetsmyndighetens miljöövervakningsprogram lättillgängliga i en särskild miljödatabas. Användarna kan själv enkelt söka efter resultat från mätningar i exempelvis vatten, mjölk, älgkött och sediment. I anslutning till mätresultaten finns också en kortare beskrivning av vad resultaten innebär. Det är bra för dem som arbetar med de här frågorna att det enkelt går att söka efter mätvärden. En fördel med miljödatabasen är också att var och en kan göra sina egna urval av data, säger Pål Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.... För att skydda solkänsliga personer från att bränna sig i solarium måste soltiden i obemannade solarier begränsas till 15 minuter enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nya 15solarieföreskrifter. Ny VD för Studsvik Michael Mononen är ny VD för Studsvik AB. Michael Mononen har lång erfarenhet från tillverkande industri med en internationell kundkrets. Han kommer nämast från en befattning som VD för CTEK Sweden AB och var dessförinnan, under perioden , chef för Sapa Heat Transfer, en exportorienterad företagsgrupp inom Sapa koncernen. Ålder: 54 Utbildning: Civilingenjör samt ekonomistudier motsvarande en fil.kand Familj: Gift, två barn Bor: Danderyd norr om Stockholm Fritidsintressen: Golf, skidåkning och löpning Internationell YG-konferens Nätverket Young Generation Network (YG) anordnar en europeisk konferens (ENYGF) i Stockholm. Konferensen pågår juni 2013 och genomförs i KTH:s lokaler i Stockholm samt i dess närområde. Programmet består av föreläsningar, workshops och unconference (deltagardrivna möten). Under en dag planeras studiebesök på olika destinationer med kärnkraftsanknytning runt om i Sverige. Tre olika teman för fördjupning erbjuds: Avveckling och avfall Att driva kärnkraftverk Kärnkraft i framtiden För de internationella deltagarna finns möjlighet att stanna och prova på att fira midsommar tillsammans. Malin Berglund är Studsviks representant i den kommitté som anordnar konferensen. Läs mer om konferensen och registrera dig på illustration: istockphoto Rising ny WNAordförande Den 1 januari 2013 tillträdde Agneta Rising posten som generaldirektör för World Nuclear Association (WNA) med säte i London. Hon kommer närmast från tjänsten som chef för Vattenfall Environment, där hon varit den ledande experten på kärnkraftsoch miljöfrågor. Agneta Rising blev ordförande för Uranium Institute i maj 2000 och ledde organisationen under ombildningen till World Nuclear Association Hon har också varit med och startat nätverket Women in Nuclear (WiN) och var även dess ordförande. Under hennes ledning fyrdubblades organisationen i storlek. Hon har också varit ordförande för European Nuclear Society och Sveriges kärntekniska sällskap. [1:2013] Innova 15

16 Time off Sudoku svår Foto: gunnar BergkrANtz Fina fisken Färdiga fiskfiléer och färgglada grönsaker som sköter sig själva i ugnen. Under tiden funderar du över hur du vill krydda ditt potatismos med dill, persilja, basilika, vitlök eller varför inte parmesanost? Våga prova! Ugnsfisk med kryddigt potatismos 4 portioner Potatismos 10 medelstora potatisar (ca 800 g) 2 msk flytande margarin Ca 2 dl mjölk Salt och peppar Muskotnöt ½ dl finskuren dill, persilja eller basilika Ugnsfisk 1 liten purjolök 4 tomater 1 msk olivolja Ca 500 g vit fiskfilé Salt och peppar 12 svarta oliver Färsk örtkrydda Tillagning: Sätt ugnen på 200 C. Skala och skär potatisen i mindre bitar och lägg i en kastrull, häll på vatten, salta och koka tills potatisen är mjuk. Ansa och skär purjolöken fint, kärna ur och hacka oliverna samt skär tomaterna i grova tärningar. Ringla olivolja i en ugnssäker form. Lägg i fisken, salta och peppra och strö över grönsakerna. Baka fisken i ugnen i cirka 15 minuter, kontrollera att den är klar. Värm under tiden mjölken försiktigt. Häll av potatisvattnet och mosa eller pressa potatisen. Späd potatisen med varm mjölk och margarin till önskad konsistens. Smaka av med salt och peppar, en gnutta riven muskot samt hackad kryddgrönska. Servera med en sallad och citronklyftor. Energivärde: 463 kcal per portion Fett: 8 g per portion Lycka till! Hjärngympa send + more money En student skriver brev hem och ber om mer pengar. Han skriver send more money, som en summa av två fyrsiffriga tal. Varje bokstav motsvarar en bestämd siffra. Hur mycket pengar behöver han? Svaret hittar du längst ner på sidan. Fotogåta Vad är detta? Ledtråd finns i tidningen och rätt svar hittar du om du vänder på tidningen. Hjärngympa: = (M = 1, O = 0, S = 9, R = 8, E = 5, N = 6, Y = 2, D = 7). Fotogåta: En av femton värmeväxlare från Berkeley i Storbritannien. Studsvik AB, Box 556, Nyköping, telefon: , fax: , e-post: