IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr

2 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Kunnig och trevlig personal ingår! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 SPF IDUN DANDERYD Innehåll i nr 1. Februari 2015 Styrelsen har ordet 4 Årsmöte i SPF IDUN 2015, dagordning (förslag) 6 Verksamhetsberättelse 7 Information från KPR 11 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 13 Bildande av vårdgrupp 13 Volontärverksamheten Seniornet - Är du en digital analfabet? 18 En hyllning till New Orleans i tal och ton 23 Re lektioner kring arbetet som läkare i krig & fred 24 Vårens program 26 Friskvårdsaktiviteter 33 Styrelse 34 Funktionsansvariga 35 Kommuninfo 37 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad & Marie-Louise Björkman Ett nytt år har börjat med alla förhoppningar och önskningar om allt gott för nära och kära. Vi i styrelsen önskar också våra medlemmar detsamma! Nytt år betyder nya tag för Iduns styrelse. Styrelsen kommer lägga ner mycket energi på att förbättra och förnya innehållet i våra medlemsmöten och vi vill verkligen höra vad ni som medlemmar önskar att medlemskapet i Idun skall ge. Under våren kommer vi att skicka ut en enkät som vi hoppas att många svarar på med både ris och ros och önskemål. De förfärliga illdåden i Frankrike manar till eftertanke och ännu en gång måste det fria ordet och människans lika värde försvaras i Europa. Vi tar ofta det fria ordet för givet i vårt land, men tyvärr sprider sig extremismen även här. Året 2014 slutade i stor politisk röra med utlysande av extra val, därefter tillbakadragande av detta och en överenskommelse mellan blocken som redan dag ett lämnade ler frågetecken än vad kanske ett extra val gjort. Det är inte lätt för oss vanliga väljare att hänga med i karusellen. I den kommunala världen har samarbetet mellan (M), (C) och (KD) upphört och ny samarbetspartner för (M) och (KD) är nu Folkpartiet. Vad det kommer att betyda för kommuninnevånarna är svårt att sia om idag men en förhoppning är att byggnationen av nya äldre- och korttidsboenden kan sätta fart och inte bara det utan även efterlängtade student- och bostadsfastigheter. Det planerade bygget av ett nytt äldreboende vid Vendevägen och gamla förskolan Pärlan har förorsakat protester från bland annat grannarna som satt upp vilseledande af ischer och ordnat protestskrivelser. Det är beklämmande att man inte kan se längre än till egna staketet och inte ens försöka sätta sig in i hur kom- 4

5 munen skall kunna erbjuda ett värdig boende för sina äldre. Vi kanske skall vänta med tyckandet tills vi sett hur byggnaden skall utformas och då komma med konstruktiva förslag. Idun kommer att följa ärendet, det kan ni lita på. Den nya politiska majoriteten i kommunen har medfört ett byte på ordförandeposten i socialnämnden och Idun hälsar Carina Erlandsson varmt välkommen på den posten och ser fram emot ett gott och fruktbärande samarbete i KPR och övriga sammanhang där äldrefrågorna behandlas. Vi vill också passa på att tacka Isabella Hökmark för hennes stora engagemang och arbete för äldrefrågorna i kommunen. Vi ber er notera att SPF:s nya namn är SPF-Seniorerna, efter kongressens beslut Den nya logotypen inns nu på vår tidnings framsida. Så till sist ni har väl noterat att vi har årsmöte den 26 februari på restaurangen Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1 A, klockan Om inte så gör det meddetsamma! Anmälan till Jan Gundberg senast den 24 februari tel eller e-post Vi hoppas få se många medlemmar där och önskar alla varmt välkomna. 5

6 IN MEMORIAM Vårt tra ikombud Gertrud Lönegren avled den 28 december. Hon var en person som kanske inte var så känd för merparten av våra medlemmar som hos Danderyds kommun, dess entreprenörer och SL. Om allt från halkbekämpning, tra ikfaror, tidtabeller mm hörde Gertrud på sitt lågmälda sätt av sig till berörda befattningshavare. Fick hon då inte gehör släppte hon aldrig taget utan fortsatte sina enträgna och målmedvetna kontakter tills hon ick önskvärt resultat. Inte bara medlemmarna i SPF och PRO utan alla äldre i Danderyds kommun har anledning att känna stor tacksamhet för Gertruds insatser under de gångna åren. Hon kommer att bli mycket svår att ersätta. Tom Thyblad, Ordförande SPF Idun Danderyd ÅRSMÖTE I SPF IDUN 2015 Torsdagen den 26 februari kl på Kevinge Värdshus, Restaurangen, Edsviksvägen 1 A. Dagordning (förslag) 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 3. Fråga om mötet kallats i behörig ordning 4. Fastställande av dagordning 5. Val av justerare tillika rösträknare 6. Verksamhetsberättelse för år Resultat- och balansräkning 8. Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 6

7 10. Fråga om arvode för styrelsen 11. Budget för år Fastställande av årsavgift för år Val av styrelse Valda fram till årsmötet 2016: Tord Céwe, Jan Halldin, Ann-Charlotte Sillén och Tom Thyblad. Valda fram till årsmötet 2015: Margareta Almquist, Gull Axén, Marie-Louise Björkman, Jan Gundberg, Ingrid Kärnekull och Gunvor Sahlqvist. 14. Val av ordförande i föreningen 15. Val av två revisorer och suppleanter 16. Utseende av representanter i KPR 17. Utseende av ombud och suppleanter till SPF-distriktets årsstämma 18. Val av valberedning 19. Motioner 20. Stadgeändring enligt kongressbeslut 21. Övriga frågor 22. Årsmötet avslutas Handlingar utöver dagordning och verksamhetsberättelse i detta medlemsblad kommer att innas vid årsmötet liksom på vår hemsida Önskas handlingar i förväg kontakta Marie-Louise Björkman, tel , mobil Kaffe och semla serveras traditionsenligt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelse Styrelsens sammansättning, se sid. 34 i Medlemsbladet. Funktionärer IDUN:s funktionärer, se sid. 35 i Medlemsbladet. Ordinarie Revisorer Sven Hedman, Klas Stackegård, revisorssuppleanter Rolf Skogsborg och 7

8 Din Syn - optikern med kvalitet och omtanke 20 % på glasen till medlemmar i SPF Idun! Erbjudandet gäller oavsett typ av glas, till och med 31/ Ni hittar oss i Mörby Centrum på plan 4. För tidsbokning av syn- och/eller synhälsoundersäkning ring eller besök Varmt välkommen önskar Gert, Jessica, Malin & Björn! Mörby Optik MONICA HALLSTRÖMS Hörselklinik Leg. Audionom När testade du din hörsel sist? God hörsel ger livskvalitet. Hörselteknik kan göra under! Välkommen till min Hörselklinik på plan 5 i Mörby Centrum. Tidsbeställning tel:

9 Marie Gadd. Sammansättning av Valberedning, Redaktions- och Programgrupp, se sid. 36 i Medlemsbladet. Representanter i Kommunala pensionärsrådet (KPR) har varit Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman, Jan Halldin och Rita Liljeström. Beträffande representanter i Förtroenderåden hänvisas till på årsmötet utlagda förteckningar. Medlemmar Medlemsantalet var vid årets ingång 946 och vid årets slut 938, alltså en minskning med 8 efter nytillskott, avlidna, ut lyttade och utträdda. Föreningens verksamhet under 2014 Följande arrangemang har under året genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 16 januari Nils Ferlin Jannika Häggström 22 januari Konståkning i tunnelbanan Tiiu Valmet 3 februari Grönköping Ulf Aspenberg 20 februari 27 år på Riksdagens podium Tom Thyblad 27 februari Årsmöte Djursholms Församlingsgård 19 mars Persisk kulturafton 3 april Teaterresa till Tallin 24 april Franz Liszt Hans Persson 23 maj Ut lykt Skånelaholms slott 28 augusti Politikerträff inför valet tillsammans med PRO 25 september Alice Tegnér i ord & toner Ingrid & Ingemar von Heijne 6 oktober Rökt sirap mot acne? Torgny Svenberg 22 oktober Längtan heter min arvedel till minne av Erik Axel Karlfeldt - Anders Hanser 3 november Finns det ingen imitatör efter Parnevik? Mats Strandberg 5 december - En hyllning till New Orleans The NO Trio 9

10 Styrelsearbetet Styrelsen har hållit 10 (tio) protokollförda sammanträden under Programgruppen Under året har programgruppen sammanträtt 4 (fyra) gånger, dessutom haft ett lertal kontakter per mejl. Kommunala pensionärsrådet & Förtroenderåden Under året har KPR sammanträtt 5 (fem) gånger. Närmare information från dessa sammanträden åter inns i samtliga medlemsblad. Förtroenderåden fungerar på samtliga boenden i kommunen. Under året har Jan Halldin haft ansvaret att verka som kontaktperson för dessa. Friskvård ute och inne De olika aktiviteterna, boule, golf och bridge ger stimulans, god social samvaro och är mycket uppskattade. Boule: Banorna bakom Kevinge pensionärsboende har utnyttjats litigt tisdagar, torsdagar och söndagar av Iduns medlemmar under ledning av Elisabet Orve. Golf: Ingegerd Linton har varit ansvarig för verksamheten under Årets Idungolftävling spelades på Djursholms GK den 11 september. Vann gjorde Gull Axén. Ingegerd ser fram emot ett fortsatt och utökat deltagande under Bridge: Alla spel har bedrivits på Kevinge pensionärsboende på torsdagar kl under ledning av Åsa Orrgård och på fredagar kl under ledning av Ranveig Bergström. Slutord Under det gångna verksamhetsåret har vi bevakat pensionärspolitik, sjukvårds- och pensionsfrågor. Under september deltog vi i Polisens trygghetsdag och möte om grannsamverkan. Den 11 november 10

11 arrangerades Seniordagen i Mörby Centrum, där vi också deltog. Vi har även haft regelbundna möten med andra SPF-föreningar i norra Storstockholm (Framtidsgruppen). Vid dessa möten har vi bland annat diskuterat förbundets förslag till stadgeändringar. Även om de minst goda remissförslagen kom att falla ick vi dock inte gehör för alla våra egna förslag. Representanter för styrelsen har dessutom deltagit i av distriktet anordnade ordförandekonferenser samt ett antal möten med Polisen i Danderyd, där bland annat diskuterats hur vi bäst skall förebygga brott mot äldre. Styrelsen framför sitt varma tack till Danderyds kommun, Polisen och Idunmedlemmar som på alla sätt hjälpt oss i vårt föreningsarbete. Ett särskilt tack också till våra brevduvor som under året varit oss behjälpliga med distribution av vårt medlemsblad. Från och med 2015 kommer medlemsbladet att distribueras enbart genom posten. Danderyd i februari 2015 Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman, Jan Gundberg, Ingrid Kärnekull, Gunvor Sahlqvist, Gull Eriksson Axén, Jan Halldin, Margareta Almquist, Gabriella Zaunders, Tord Céwe, Ann-Charlotte Sillén, Lena Bohlin INFORMATION FRÅN KPR Tom Thyblad Den 3 november hade KPR sitt sista sammanträde för år Förtroenderådens minnesanteckningar på Stocksundsgården, Svalnäs Äldreboende och Odinslund genomgicks. Även Anneberg hade haft ett förtroendemöte. Rapporterna bedömdes som värdefulla. 11

12 Utvecklingsledare Cecilia Werge gick igenom Socialstyrelsens enkät Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Därvid framkom att en stor del av Danderydsborna är nöjda med sin äldreomsorg. Biståndshandläggaren Ylva Wirén redogjorde för uppföljningen av äldreboendena. Hon berättade att hon träffat nästan alla på Stocksundsgården och att hon intervjuat de boende samt deras kontaktpersoner. I intervjuerna hade hon bland annat frågat - hur de trivdes med sitt boende -hur de tyckte om personalen - vad de tyckte om maten - om de får göra några aktiviteter och om vilket personligt hjälpbehov de har. De lesta var mycket nöjda och kände sig trygga på boendet. Det framkom dock klagomål över en ramp som var svår att självständigt nyttja för rullstolsbundna. Detta ärende har överlämnats för åtgärd till produktionsstyrelsen. Ylva Wirén hade också intervjuat boende på Svalnäs. De lesta var nöjda med sitt boende men några tyckte att rummen är för små. På Svalnäs var det många som framfört klagomål på maten och matsalen. De individuella uppföljningarna skall göras en gång per år på alla äldreboenden i kommunen. Ordföranden Isabella Hökmark informerade om att man tittat på det kvalitetspris som inns för skolan och man beslutat att man vill ha ett liknande pris inom äldreomsorgen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Viveka Svensson berättade om Qustauppföljningen som hon gjort på de särskilda boendena. Qusta är en förkortning av Quality, uppföljning, säkerhet, tillsyn och ansvar. När granskningen gjordes fanns det vissa förbättringsområden där åtgärdsplaner lämnades in. Dessa planer hade nu följts och visade ett väldigt bra resultat på hälso-och sjukvårdsområdet. Avdelningschef Britt-Marie Ekström informerade att det kommer att införas en ny utredningsmodell inom äldreomsorgen. Modellen heter Äldres behov i centrum (ÄBIC) och bygger på att man skall kartlägga olika 12

13 livsområden och den äldres behov av stöd inom respektive område. NÄTVERKET FÖR FÖREBYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Det förekommer fortfarande att kvinnor hejdar personer utanför Danderyds sjukhus och andra platser. Dessa vill ha en påskrift på en lista samtidigt som en kumpan försöker stjäla plånböcker m.m. Civila spanare inns på dessa platser och även poliser i uniform. Ingen har dock gripits. Vidare förekommer bedragare som utger sig för att vara läkare eller annan sjukvårdspersonal och därför blir insläppta hos äldre personer och där tillgriper något. Trygghetsdagen den 25 september 2014 ansågs som mycket lyckad. Det diskuterades att till nästa trygghetsdag i höst bland annat bjuda in tekniska säkerhetsföretag som säljer produkter som kan öka den äldres säkerhet i hemmet. Det nämndes kameror kopplade till titthålet i dörren där bilden kan förstoras så att man får en fullständig bild av den som står utanför. Grannsamverkansbilen fortsätter att rulla och utbildning av förare fortsätter. BILDANDE AV VÅRDGRUPP Jan Halldin, Medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor SPF Idun Danderyd Det inns inom Stockholms läns sjukvård sedan lera år tillbaka oacceptabla vårdplatsbrister och dessutom ett mycket högt tryck på sjukhusens akutmottagningar där speciellt äldre patienter far illa (se Iduns medlemsblad nr 2 och ). De kommande åren innan Nya Karolin- 13

14 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Mind. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt 14 på begravningsbyråns arvode

15 ska står klart och innan länets övriga akutsjukhus är utbyggda riskerar dessa sjukvårdsproblem i Stockholms län att ytterligare förvärras. Tyvärr får detta allvarliga konsekvenser för äldre patienter med sammansatta sjukdomstillstånd. De som då också i hög grad drabbas är de som bor på våra äldreboenden. I möjligaste mån bör man därför undvika att skicka in patienter från äldreboenden till sjukhusens akutmottagningar. Finns det då några alternativ för att de som bor våra äldreboenden inte skall behöva transporteras till sjukhus vid akut sjukdom/olycksfall? En åtgärd är att ta en läkare till äldreboendet. Som tidigare nämnts (Iduns medlemsblad nr 2, 2014) skall vårdgivaren tillgodose det särskilda boendet med läkarinsatser dygnet runt så att akuta oplanerade läkarbesök på äldreboendet kan ske inom två timmar från det att vårdgivarens läkare kontaktats. En annan åtgärd som är under utredning och som sannolikt kommer att införas i Stockholms läns landsting är mobil röntgen. Mobil röntgen innebär att patienten kan bli undersökt med mobil (rullande) röntgen på själva äldreboendet och då åtminstone initialt slippa att transporteras till sjukhus. Det kan röra sig om röntgen vid fallskador men även vid misstänkt lungin lammation och hjärtsvikt. I Skåne visade det sig att endast en bråkdel av de äldre som undersöktes hemma på äldreboendet med mobil röntgen sedan behövde åka in till sjukhusets akutmottagning. Det kan nämnas att den 22 januari kommer medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunen och en representant för SPF Idun och en för PRO att besöka akutmottagningen vid Danderyds sjukhus för att träffa ledningen där och med dem diskutera omhändertagande av äldre patienter på akuten. En kortare redogörelse av detta möte kommer att lämnas vid SPF Iduns årsmöte. Min bedömning är att situationen på Stockholms läns akutsjukhus, till 15

16 följd av överfulla akutmottagningar och brist på vårdplatser, idag är så ansträngd att patientsäkerheten riskeras och att bemötande och omhändertagande av speciellt äldre patienter inte alltid sker efter grundläggande vårdetiska riktlinjer. Då situationen de närmaste åren inom akutsjukvården i Stockholms läns landsting ytterligare kan förvärras är det nödvändigt att pensionärsorganisationerna mer aktivt bevakar och framför krav på nödvändiga åtgärder till ansvariga sjukvårdspolitiker. Som samhället och sjukvårdsorganisationen ser ut idag tror jag det är nödvändigt att vi som pensionärer själva gör våra röster hörda i dessa för oss så centrala frågor. Jag har därför som förslag att vi inom SPF Idun bildar en sjukvårdsgrupp, som har till uppgift att bevaka, ta kontakt med och ställa krav på ansvariga sjukvårdspolitiker i vård- och omsorgsfrågor rörande äldre. Denna grupp bör lämpligen bestå av läkare, sjuksköterskor och andra tidigare vårdanställda. Då jag vet att ett lertal av SPF Iduns medlemmar har denna vårderfarenhet vill jag att ni kommer till Iduns årsmöte den 26 februari så att vi efter årsmötet förhoppningsvis kan bilda en sådan sjukvårdgrupp. VOLONTÄRVERKSAMHETEN 2014 Sol-Britt Österlund Antalet volontärer har ökat under året och idag inns det ca 30 registrerade volontärer! I dagsläget inns det drygt 20 pågående uppdrag samt lera som väntar. De lesta insatser utförs i enskilt hem och resten på särskilt boende (antingen för någon enskild eller allmänt). Det har även varit en del punktinsatser samt en insats med läxhjälp. Volontärerna gör fantastiska insatser som ger guldkant till mottagarna. 16

17 Nytt under nästa år är att vi startar upp Läskraft en utbildning för blivande högläsare. Läskraft sker i samverkan med bland annat biblioteket m. l. Det kommer att bli tre utbildningstillfällen där syftet är att höja livskvalitén för äldre som är dementa eller har andra funktionsnedsättningar som gör det svårt att läsa. Utbildningen planeras att starta i början av Sprid gärna vidare till alla som kan vara intresserade av denna möjlighet till en meningsfull insats. Ca 20 personer har hittills visat intresse och det är roligt att så många hört av sig. Vi har haft en del sammankomster under året och förutom träffar med enbart volontärerna så har vi varit med i samband med Trygghetsdagen 25 september, Seniordagen den 11 november och den 12 maj hade vi ju en Inspirationsträff för allmänheten som blev väldigt trevlig. Förutom alla föreningar så var volontärer, Martin Ingvar samt Spelmän Utan Gränser med och satte guldkant på den kvällen. En kväll i oktober hade vi en introduktionsutbildning för volontärerna och det blev sammanlagt 16 deltagare. Genom studieförbundet Vuxenskolan hölls förläsning om bland annat, gränssättning, professionell vän, demenssjukdomar, lite praktiska övningar samt tips om samtalsämnen m.m. Utvärdering av kurstillfället var överlag positiv. Läraren Charlotte Olofssons insats uppskattades och utifrån synpunkter och önskemål så kommer vi planera för ytterligare en introduktion hösten I min roll som samordnare har jag också nätverkat med andra kommuners samordnare samt deltagit i Frivilligsamordnarnas förbundsdagar för påfyllning av kunskap och erfarenhetsutbyte. Det har varit givande. Glädjande nyhet för mig är att jag kommer att få fortsätta med Volontärverksamheten även framöver då den kommer att permanentas from nästa år. Jag fortsätter även med anhörigstöd och uppsökande verksamhet. 17

18 ÄR DU EN DIGITAL ANALFABET? Solveig Engdahl Ja, det är faktiskt så, att inte vara delaktig i dagens digitala samhälle har jämförts med att inte kunna läsa och skriva. Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting inns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden. Nu. Det är en värld där det ställs krav på nya färdigheter och ny kunskap. Så länge det bara handlade om datorer som gjorde företagen och samhället effektivare kunde vi välja att stå utanför, att hålla oss till det gamla. Vi behövde inte bry oss. Men idag handlar det inte bara om datorer. Internet och därmed kommunikation har tillkommit, både mellan människor, saker och omvärlden. Därför blir det så mycket svårare att stå utanför. Det går inte längre att värja sig utan att bli ohjälpligt efter; ungefär som att inte kunna läsa och skriva. Det har hänt mycket under vår livstid som förändrat våra liv men inget så revolutionerande som den digitala världens utveckling och spridning. Jag är 76 år. Jag hamnade i datorvärlden redan på 60-talet då det laboratorium jag arbetade på började utnyttja datorer. Sedan dess har jag arbetat med utveckling av datorstöd för sjukvården. Jag har alltid betraktat datorn som ett verktyg, ett redskap att få något gjort, för användarna. Gör den inte nytta - släng ut den. Har aldrig sett något självändamål med datorn. Är inte tekniker eller programmerare. Persondatorerna som var de första datorerna avsedda för privat bruk i hemmet tycker jag har varit, och är delvis fortfarande, för komplicerade för någon som är totalt tekniskt ointresserad. Jämför med bilen. I dess barndom sa man bilar är inte för gemene man, de kräver för stor teknisk kunskap. Att köra bil idag kräver kunskaper men knappast av teknisk natur. I och med surfplattorna och de smarta telefonernas genombrott, unge- 18

19 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

20 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

21 Hos oss får du alltid extra mycket för pengarna! Öppet 7 22 alla dagar Danderyd, Enebyängen vid Enmans väg

22 fär 2007, blev läget helt annorlunda. De är avsevärt lättare att hantera och kräver ganska lite för att fungera. Det krävs några grundläggande och initiala handgrepp, mest registreringar av olika uppgifter och inställningar för säkerhet. Det största problemet är friheten, det inns så många alternativ. Idag har jag en surfplatta och en smart telefon (ipad och iphone). Jag sköter via dem, oberoende av plats, i princip allt i min vardag; telefoni både röst och bild, text- och bildmeddelande (i form av SMS och MMS), e-post, GPS, adressbok och kalender (har inga andra), kamera, bilder och foton för kom-i-håg, TV (Svt Play m l) och radio. Dessutom söker jag fakta och uppgifter på internet. Slår upp tidtabeller och köper biljetter och andra varor. Jag lånar böcker på biblioteket, läser min dagstidning, gör mina bankaffärer och självdeklaration. Det är så oändligt mycket att det går inte att beskriva allt. Men sociala medier är också kul, att vara på Facebook och följa vad barn, barnbarn och vänner gör. Jag har en skrivare hemma som jag ibland men inte särskilt ofta använder. Jag har ju telefonen med mig. Alltid, eftersom jag också har mitt SL-kort i samma fodral. Jag är medveten om att jag genom min långa erfarenhet är en väldigt ovanlig användare. Men jag anser att normal läskunnighet för alla borde vara att ha och använda e-post, betala räkningar, ta bilder samt söka på internet. Att kunna hantera se vår hemsida ska vara ett självklart minimum. Seniornet Danderyd, som jag var med och startade för ca 15 år sedan, är en förening som syftar till att sprida kunskap och erfarenhet om den digitala världen enligt principen äldre lär äldre. Där får man ställa alla frågor, våra handledare svarar på det de kan och försöker ta reda på det de inte kan. Kort sagt en informell och kravlös miljö för den som vill lära sig mer. Vi inns i Kevinge Seniorboende, Edsviksvägen 1A. För mer information ring gärna vår ordförande eller vår informatör

23 EN HYLLNING TILL NEW ORLEANS I TAL OCH TON Ann-Charlotte Sillén Den 5 december 2014 samlades vi 32 personer i Danderydsgården för att njuta av snittar från Djursholms delikatesser samt vin och annan dryck. Snart kom The NO Trio bestående av Olle Eklund, Hasse Ekstrand och Sven Gustavsson för att låta oss beröras av jazzmusik från New Orleans. Det var väldigt spännande att höra hur musiken med tiden utvecklades och dessutom Live få njuta av denna underbara musik, som påminde oss om tidigt 60-tal. Alla var mycket nöjda och önskade ler program av detta slag. 23

24 REFLEKTIONER KRING ARBETET SOM LÄKARE I KRIG OCH FRED Margareta Almquist 20 personer samlades i matsalen på Kevinge Värdshus för att lyssna på Christina Doctare då hon berättade om sitt händelserika liv i krig och fred. Det blev en mycket intressant och spännande eftermiddag för oss som var där. Christina har förmågan att berätta livfullt och humoristiskt. Hon presenterade sig som en sanningssägare och stridbart medicinalråd. Hon har känt sig olik hela livet och aldrig varit rädd att säga vad hon tycker. Hon har rest över hela världen. Hon började med att berätta om sin första resa då hon var sju år och skulle resa till mormor i Pajala. Där märkte hon att människor talade bland annat olika språk. Nästa resa gick till Amerika som utbytesstudent i ett år. Hon träffade J F Kennedy genom sin värdfamilj och kände hans karisma. Hon for till Grönland. Där börjar man dagen med en Gammel Dansk och ett danskt wienerbröd! Det ligger skelett på klipporna lite varstans och hon undrade varför. Jo, marken är alltid frusen så man kan inte gräva ner de döda. Christina var en kort tid medicinalråd. Som vanligt kom hon på kollisionskurs med sin chef och ick sparken. Därefter jobbade hon ett tag som skolläkare i Tensta/Rinkeby. Christina har gjort 25 resor till Balkan. Hon har lärt sig bosniska och fått en nära kontakt med krigets offer genom att bland annat fråga How is the war for you? Människor har då öppnat sig för henne och berättat om sina fasor. Hon har själv upplevt kriget och sett människor torteras. Hon har kämpat i Kommittén mot tortyr. Hon har varit expert i Haagtribunalen. Hon har varit gästföreläsare på Harward University. Numera arbetar Christina halvtid som distriktsläkare och skriver 24

25 Välkommen som kund hos oss! 1:a Hemtjänstkompaniet har sitt ursprung i Danderyd sedan I dag finns vi etablerade i Västerort, Söderort, Danderyd, Täby, Sollentuna, Solna/Sundbyberg och Åkersberga. Vi erbjuder Lokal närvaro där du bor Engagerade och duktiga medarbetare Säkerställda kvalitetsrutiner Kompetenta och välutbildade chefer Medarbetarna talar flytande svenska Flexibla och individanpassade lösningar Vi vill tacka våra nuvarande kunder för förtroendet och välkomna nya. För mer information kontakta Åsa Carina Eriksson Fageryd Eller besök vår hemsida:

26 böcker om sina upplevelser: Hjärnstress, Skapa andrum, Vid vägs ände och just nu håller hon på med en bok om åldrandet. Det var en mycket spännande eftermiddag som Christina gav oss. VÅRENS PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Betala gärna in avgifterna direkt till Iduns plusgiro då bankerna i Mörby centrum med ett undantag inte tar emot kontanter. Glöm inte att ange ditt namn vid betalningen och arrangemanget du betalar för. Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer. Repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. Passar vitt vin till choklad? Ia Orre Montan är sommelier, adjungerad lektor på Restauranghögskolan vid Umeå universitet samt vinskribent, där hon skriver om vin och andra drycker, ost och choklad. Ia Orre har tilldelats en rad såväl svenska som utländska utmärkelser, som till exempel Dame Commandeur en Ordre du Champagne. När hon kommer till Idun, lär hon oss - efter sedvanligt kaffe och smörgås - hur man kan få vin och choklad att 26

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2011 Bowling för att det är så kul TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

Ett stort tack till våra annonsörer!

Ett stort tack till våra annonsörer! När du behöver någon att tala med - både i glädje och sorg När du önskar samvaro, närvaro - stillhet och eftertanke Morgonbön Måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka, onsdag med mässa. Lunchandakt Tisdagar

Läs mer

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg)

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) SPF-NYTT 2012-4 Falubygden INFÖR VINTERN Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: vice sekr: Karin Michols 253 98 Kerstin Stafås

Läs mer

Fest med dans Tjugondag Knut Full fart på Täby Seniorcenter Att följa sin lust, Karin Walde, konstnär

Fest med dans Tjugondag Knut Full fart på Täby Seniorcenter Att följa sin lust, Karin Walde, konstnär 4 Föreningen grundad 1975 Nr 4/2011 Årg. 16 MEDLEMSBLAD NOVEMBER JANUARI Fest med dans Tjugondag Knut Full fart på Täby Seniorcenter Att följa sin lust, Karin Walde, konstnär 1 När hjälpbehovet uppstår

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida)

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida) SPF-NYTT 2014-1 Falubygden INFÖR VÅREN Inte gör det ont när knoppar brister... Foto: Lena Tysk (Läs mer på omslagets baksida) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Gunnar Trued 0246-30211

Läs mer

Augusti 2011. NYHET! Soppteater. se sid 21

Augusti 2011. NYHET! Soppteater. se sid 21 Augusti 2011 NYHET! Soppteater se sid 21 Uppvärmning på Seniordagen Medlemsblad Hösten 2011 Välkommen till Olivia i Åkersberga! Välkommen till Olivia i Åkersberga! Vill du ha en personlig hemtjänst där

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2013 Människor, möten, minnen... Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

Läs mer

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2012 Dansant par på vårfesten TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström, 768 60 78 Chefredaktör:

Läs mer

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Jarlabanke Täby Föreningen grundad 1975 40-årsjubileum 2015 Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan 1 Årsavgiften 2015

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

"Jag hör tonerna i mitt inre"

Jag hör tonerna i mitt inre Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2015 årgång 72 Nina har en hörselnedsättning och går på Kungliga musikhögskolan "Jag hör tonerna i mitt

Läs mer

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009 Januari 2010 Dansarna Seniorernas Dag 2009 Medlemsblad våren 2010 Vårt eget luciafölje kom från Hackstaskolan. Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon.540 222 16 (telefonsvarare) E-post...info@spfvikingen.se

Läs mer

Här är nya styrelsen

Här är nya styrelsen Karlskoga Nr 3 Mars 2015 Årgång 31 Här är nya styrelsen SPF:s styrelse 2015. Från vänster: Per Aspeli, Sten-Åke Bengtsson, Gunnel Carlstedt, Curt Konradsson, Leila Raudsaar, Gunn Andersson, Lena Kinell,

Läs mer

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir Här är ditt liv, Greta

Läs mer

Colette Ahlberg. Det är jättekul och jag önskar att jag hade ännu mer tid till hyresgästerna, säger hon, men fastigheterna och allt med lägenheterna

Colette Ahlberg. Det är jättekul och jag önskar att jag hade ännu mer tid till hyresgästerna, säger hon, men fastigheterna och allt med lägenheterna POSTTIDNING B 128141801 Returadress: Box 114, 182 05 Djursholm. EN TIDNING OM BLOMSTERFONDEN. NUMMER 14, 2005. Blomstergårdar Colette Ahlberg Uppskattad värdinna! PÅ SKRIVBODET STÅR ETT FINT SLIPAT SNAPSGLAS.

Läs mer

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Demensförbundet behöver mer resurser för att arbeta för demenssjuka och deras anhöriga! Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009 Alzheimer

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer