IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr

2 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Kunnig och trevlig personal ingår! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 SPF IDUN DANDERYD Innehåll i nr 1. Februari 2015 Styrelsen har ordet 4 Årsmöte i SPF IDUN 2015, dagordning (förslag) 6 Verksamhetsberättelse 7 Information från KPR 11 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 13 Bildande av vårdgrupp 13 Volontärverksamheten Seniornet - Är du en digital analfabet? 18 En hyllning till New Orleans i tal och ton 23 Re lektioner kring arbetet som läkare i krig & fred 24 Vårens program 26 Friskvårdsaktiviteter 33 Styrelse 34 Funktionsansvariga 35 Kommuninfo 37 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad & Marie-Louise Björkman Ett nytt år har börjat med alla förhoppningar och önskningar om allt gott för nära och kära. Vi i styrelsen önskar också våra medlemmar detsamma! Nytt år betyder nya tag för Iduns styrelse. Styrelsen kommer lägga ner mycket energi på att förbättra och förnya innehållet i våra medlemsmöten och vi vill verkligen höra vad ni som medlemmar önskar att medlemskapet i Idun skall ge. Under våren kommer vi att skicka ut en enkät som vi hoppas att många svarar på med både ris och ros och önskemål. De förfärliga illdåden i Frankrike manar till eftertanke och ännu en gång måste det fria ordet och människans lika värde försvaras i Europa. Vi tar ofta det fria ordet för givet i vårt land, men tyvärr sprider sig extremismen även här. Året 2014 slutade i stor politisk röra med utlysande av extra val, därefter tillbakadragande av detta och en överenskommelse mellan blocken som redan dag ett lämnade ler frågetecken än vad kanske ett extra val gjort. Det är inte lätt för oss vanliga väljare att hänga med i karusellen. I den kommunala världen har samarbetet mellan (M), (C) och (KD) upphört och ny samarbetspartner för (M) och (KD) är nu Folkpartiet. Vad det kommer att betyda för kommuninnevånarna är svårt att sia om idag men en förhoppning är att byggnationen av nya äldre- och korttidsboenden kan sätta fart och inte bara det utan även efterlängtade student- och bostadsfastigheter. Det planerade bygget av ett nytt äldreboende vid Vendevägen och gamla förskolan Pärlan har förorsakat protester från bland annat grannarna som satt upp vilseledande af ischer och ordnat protestskrivelser. Det är beklämmande att man inte kan se längre än till egna staketet och inte ens försöka sätta sig in i hur kom- 4

5 munen skall kunna erbjuda ett värdig boende för sina äldre. Vi kanske skall vänta med tyckandet tills vi sett hur byggnaden skall utformas och då komma med konstruktiva förslag. Idun kommer att följa ärendet, det kan ni lita på. Den nya politiska majoriteten i kommunen har medfört ett byte på ordförandeposten i socialnämnden och Idun hälsar Carina Erlandsson varmt välkommen på den posten och ser fram emot ett gott och fruktbärande samarbete i KPR och övriga sammanhang där äldrefrågorna behandlas. Vi vill också passa på att tacka Isabella Hökmark för hennes stora engagemang och arbete för äldrefrågorna i kommunen. Vi ber er notera att SPF:s nya namn är SPF-Seniorerna, efter kongressens beslut Den nya logotypen inns nu på vår tidnings framsida. Så till sist ni har väl noterat att vi har årsmöte den 26 februari på restaurangen Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1 A, klockan Om inte så gör det meddetsamma! Anmälan till Jan Gundberg senast den 24 februari tel eller e-post Vi hoppas få se många medlemmar där och önskar alla varmt välkomna. 5

6 IN MEMORIAM Vårt tra ikombud Gertrud Lönegren avled den 28 december. Hon var en person som kanske inte var så känd för merparten av våra medlemmar som hos Danderyds kommun, dess entreprenörer och SL. Om allt från halkbekämpning, tra ikfaror, tidtabeller mm hörde Gertrud på sitt lågmälda sätt av sig till berörda befattningshavare. Fick hon då inte gehör släppte hon aldrig taget utan fortsatte sina enträgna och målmedvetna kontakter tills hon ick önskvärt resultat. Inte bara medlemmarna i SPF och PRO utan alla äldre i Danderyds kommun har anledning att känna stor tacksamhet för Gertruds insatser under de gångna åren. Hon kommer att bli mycket svår att ersätta. Tom Thyblad, Ordförande SPF Idun Danderyd ÅRSMÖTE I SPF IDUN 2015 Torsdagen den 26 februari kl på Kevinge Värdshus, Restaurangen, Edsviksvägen 1 A. Dagordning (förslag) 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 3. Fråga om mötet kallats i behörig ordning 4. Fastställande av dagordning 5. Val av justerare tillika rösträknare 6. Verksamhetsberättelse för år Resultat- och balansräkning 8. Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 6

7 10. Fråga om arvode för styrelsen 11. Budget för år Fastställande av årsavgift för år Val av styrelse Valda fram till årsmötet 2016: Tord Céwe, Jan Halldin, Ann-Charlotte Sillén och Tom Thyblad. Valda fram till årsmötet 2015: Margareta Almquist, Gull Axén, Marie-Louise Björkman, Jan Gundberg, Ingrid Kärnekull och Gunvor Sahlqvist. 14. Val av ordförande i föreningen 15. Val av två revisorer och suppleanter 16. Utseende av representanter i KPR 17. Utseende av ombud och suppleanter till SPF-distriktets årsstämma 18. Val av valberedning 19. Motioner 20. Stadgeändring enligt kongressbeslut 21. Övriga frågor 22. Årsmötet avslutas Handlingar utöver dagordning och verksamhetsberättelse i detta medlemsblad kommer att innas vid årsmötet liksom på vår hemsida Önskas handlingar i förväg kontakta Marie-Louise Björkman, tel , mobil Kaffe och semla serveras traditionsenligt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelse Styrelsens sammansättning, se sid. 34 i Medlemsbladet. Funktionärer IDUN:s funktionärer, se sid. 35 i Medlemsbladet. Ordinarie Revisorer Sven Hedman, Klas Stackegård, revisorssuppleanter Rolf Skogsborg och 7

8 Din Syn - optikern med kvalitet och omtanke 20 % på glasen till medlemmar i SPF Idun! Erbjudandet gäller oavsett typ av glas, till och med 31/ Ni hittar oss i Mörby Centrum på plan 4. För tidsbokning av syn- och/eller synhälsoundersäkning ring eller besök Varmt välkommen önskar Gert, Jessica, Malin & Björn! Mörby Optik MONICA HALLSTRÖMS Hörselklinik Leg. Audionom När testade du din hörsel sist? God hörsel ger livskvalitet. Hörselteknik kan göra under! Välkommen till min Hörselklinik på plan 5 i Mörby Centrum. Tidsbeställning tel:

9 Marie Gadd. Sammansättning av Valberedning, Redaktions- och Programgrupp, se sid. 36 i Medlemsbladet. Representanter i Kommunala pensionärsrådet (KPR) har varit Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman, Jan Halldin och Rita Liljeström. Beträffande representanter i Förtroenderåden hänvisas till på årsmötet utlagda förteckningar. Medlemmar Medlemsantalet var vid årets ingång 946 och vid årets slut 938, alltså en minskning med 8 efter nytillskott, avlidna, ut lyttade och utträdda. Föreningens verksamhet under 2014 Följande arrangemang har under året genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 16 januari Nils Ferlin Jannika Häggström 22 januari Konståkning i tunnelbanan Tiiu Valmet 3 februari Grönköping Ulf Aspenberg 20 februari 27 år på Riksdagens podium Tom Thyblad 27 februari Årsmöte Djursholms Församlingsgård 19 mars Persisk kulturafton 3 april Teaterresa till Tallin 24 april Franz Liszt Hans Persson 23 maj Ut lykt Skånelaholms slott 28 augusti Politikerträff inför valet tillsammans med PRO 25 september Alice Tegnér i ord & toner Ingrid & Ingemar von Heijne 6 oktober Rökt sirap mot acne? Torgny Svenberg 22 oktober Längtan heter min arvedel till minne av Erik Axel Karlfeldt - Anders Hanser 3 november Finns det ingen imitatör efter Parnevik? Mats Strandberg 5 december - En hyllning till New Orleans The NO Trio 9

10 Styrelsearbetet Styrelsen har hållit 10 (tio) protokollförda sammanträden under Programgruppen Under året har programgruppen sammanträtt 4 (fyra) gånger, dessutom haft ett lertal kontakter per mejl. Kommunala pensionärsrådet & Förtroenderåden Under året har KPR sammanträtt 5 (fem) gånger. Närmare information från dessa sammanträden åter inns i samtliga medlemsblad. Förtroenderåden fungerar på samtliga boenden i kommunen. Under året har Jan Halldin haft ansvaret att verka som kontaktperson för dessa. Friskvård ute och inne De olika aktiviteterna, boule, golf och bridge ger stimulans, god social samvaro och är mycket uppskattade. Boule: Banorna bakom Kevinge pensionärsboende har utnyttjats litigt tisdagar, torsdagar och söndagar av Iduns medlemmar under ledning av Elisabet Orve. Golf: Ingegerd Linton har varit ansvarig för verksamheten under Årets Idungolftävling spelades på Djursholms GK den 11 september. Vann gjorde Gull Axén. Ingegerd ser fram emot ett fortsatt och utökat deltagande under Bridge: Alla spel har bedrivits på Kevinge pensionärsboende på torsdagar kl under ledning av Åsa Orrgård och på fredagar kl under ledning av Ranveig Bergström. Slutord Under det gångna verksamhetsåret har vi bevakat pensionärspolitik, sjukvårds- och pensionsfrågor. Under september deltog vi i Polisens trygghetsdag och möte om grannsamverkan. Den 11 november 10

11 arrangerades Seniordagen i Mörby Centrum, där vi också deltog. Vi har även haft regelbundna möten med andra SPF-föreningar i norra Storstockholm (Framtidsgruppen). Vid dessa möten har vi bland annat diskuterat förbundets förslag till stadgeändringar. Även om de minst goda remissförslagen kom att falla ick vi dock inte gehör för alla våra egna förslag. Representanter för styrelsen har dessutom deltagit i av distriktet anordnade ordförandekonferenser samt ett antal möten med Polisen i Danderyd, där bland annat diskuterats hur vi bäst skall förebygga brott mot äldre. Styrelsen framför sitt varma tack till Danderyds kommun, Polisen och Idunmedlemmar som på alla sätt hjälpt oss i vårt föreningsarbete. Ett särskilt tack också till våra brevduvor som under året varit oss behjälpliga med distribution av vårt medlemsblad. Från och med 2015 kommer medlemsbladet att distribueras enbart genom posten. Danderyd i februari 2015 Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman, Jan Gundberg, Ingrid Kärnekull, Gunvor Sahlqvist, Gull Eriksson Axén, Jan Halldin, Margareta Almquist, Gabriella Zaunders, Tord Céwe, Ann-Charlotte Sillén, Lena Bohlin INFORMATION FRÅN KPR Tom Thyblad Den 3 november hade KPR sitt sista sammanträde för år Förtroenderådens minnesanteckningar på Stocksundsgården, Svalnäs Äldreboende och Odinslund genomgicks. Även Anneberg hade haft ett förtroendemöte. Rapporterna bedömdes som värdefulla. 11

12 Utvecklingsledare Cecilia Werge gick igenom Socialstyrelsens enkät Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Därvid framkom att en stor del av Danderydsborna är nöjda med sin äldreomsorg. Biståndshandläggaren Ylva Wirén redogjorde för uppföljningen av äldreboendena. Hon berättade att hon träffat nästan alla på Stocksundsgården och att hon intervjuat de boende samt deras kontaktpersoner. I intervjuerna hade hon bland annat frågat - hur de trivdes med sitt boende -hur de tyckte om personalen - vad de tyckte om maten - om de får göra några aktiviteter och om vilket personligt hjälpbehov de har. De lesta var mycket nöjda och kände sig trygga på boendet. Det framkom dock klagomål över en ramp som var svår att självständigt nyttja för rullstolsbundna. Detta ärende har överlämnats för åtgärd till produktionsstyrelsen. Ylva Wirén hade också intervjuat boende på Svalnäs. De lesta var nöjda med sitt boende men några tyckte att rummen är för små. På Svalnäs var det många som framfört klagomål på maten och matsalen. De individuella uppföljningarna skall göras en gång per år på alla äldreboenden i kommunen. Ordföranden Isabella Hökmark informerade om att man tittat på det kvalitetspris som inns för skolan och man beslutat att man vill ha ett liknande pris inom äldreomsorgen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Viveka Svensson berättade om Qustauppföljningen som hon gjort på de särskilda boendena. Qusta är en förkortning av Quality, uppföljning, säkerhet, tillsyn och ansvar. När granskningen gjordes fanns det vissa förbättringsområden där åtgärdsplaner lämnades in. Dessa planer hade nu följts och visade ett väldigt bra resultat på hälso-och sjukvårdsområdet. Avdelningschef Britt-Marie Ekström informerade att det kommer att införas en ny utredningsmodell inom äldreomsorgen. Modellen heter Äldres behov i centrum (ÄBIC) och bygger på att man skall kartlägga olika 12

13 livsområden och den äldres behov av stöd inom respektive område. NÄTVERKET FÖR FÖREBYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Det förekommer fortfarande att kvinnor hejdar personer utanför Danderyds sjukhus och andra platser. Dessa vill ha en påskrift på en lista samtidigt som en kumpan försöker stjäla plånböcker m.m. Civila spanare inns på dessa platser och även poliser i uniform. Ingen har dock gripits. Vidare förekommer bedragare som utger sig för att vara läkare eller annan sjukvårdspersonal och därför blir insläppta hos äldre personer och där tillgriper något. Trygghetsdagen den 25 september 2014 ansågs som mycket lyckad. Det diskuterades att till nästa trygghetsdag i höst bland annat bjuda in tekniska säkerhetsföretag som säljer produkter som kan öka den äldres säkerhet i hemmet. Det nämndes kameror kopplade till titthålet i dörren där bilden kan förstoras så att man får en fullständig bild av den som står utanför. Grannsamverkansbilen fortsätter att rulla och utbildning av förare fortsätter. BILDANDE AV VÅRDGRUPP Jan Halldin, Medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor SPF Idun Danderyd Det inns inom Stockholms läns sjukvård sedan lera år tillbaka oacceptabla vårdplatsbrister och dessutom ett mycket högt tryck på sjukhusens akutmottagningar där speciellt äldre patienter far illa (se Iduns medlemsblad nr 2 och ). De kommande åren innan Nya Karolin- 13

14 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Mind. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt 14 på begravningsbyråns arvode

15 ska står klart och innan länets övriga akutsjukhus är utbyggda riskerar dessa sjukvårdsproblem i Stockholms län att ytterligare förvärras. Tyvärr får detta allvarliga konsekvenser för äldre patienter med sammansatta sjukdomstillstånd. De som då också i hög grad drabbas är de som bor på våra äldreboenden. I möjligaste mån bör man därför undvika att skicka in patienter från äldreboenden till sjukhusens akutmottagningar. Finns det då några alternativ för att de som bor våra äldreboenden inte skall behöva transporteras till sjukhus vid akut sjukdom/olycksfall? En åtgärd är att ta en läkare till äldreboendet. Som tidigare nämnts (Iduns medlemsblad nr 2, 2014) skall vårdgivaren tillgodose det särskilda boendet med läkarinsatser dygnet runt så att akuta oplanerade läkarbesök på äldreboendet kan ske inom två timmar från det att vårdgivarens läkare kontaktats. En annan åtgärd som är under utredning och som sannolikt kommer att införas i Stockholms läns landsting är mobil röntgen. Mobil röntgen innebär att patienten kan bli undersökt med mobil (rullande) röntgen på själva äldreboendet och då åtminstone initialt slippa att transporteras till sjukhus. Det kan röra sig om röntgen vid fallskador men även vid misstänkt lungin lammation och hjärtsvikt. I Skåne visade det sig att endast en bråkdel av de äldre som undersöktes hemma på äldreboendet med mobil röntgen sedan behövde åka in till sjukhusets akutmottagning. Det kan nämnas att den 22 januari kommer medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunen och en representant för SPF Idun och en för PRO att besöka akutmottagningen vid Danderyds sjukhus för att träffa ledningen där och med dem diskutera omhändertagande av äldre patienter på akuten. En kortare redogörelse av detta möte kommer att lämnas vid SPF Iduns årsmöte. Min bedömning är att situationen på Stockholms läns akutsjukhus, till 15

16 följd av överfulla akutmottagningar och brist på vårdplatser, idag är så ansträngd att patientsäkerheten riskeras och att bemötande och omhändertagande av speciellt äldre patienter inte alltid sker efter grundläggande vårdetiska riktlinjer. Då situationen de närmaste åren inom akutsjukvården i Stockholms läns landsting ytterligare kan förvärras är det nödvändigt att pensionärsorganisationerna mer aktivt bevakar och framför krav på nödvändiga åtgärder till ansvariga sjukvårdspolitiker. Som samhället och sjukvårdsorganisationen ser ut idag tror jag det är nödvändigt att vi som pensionärer själva gör våra röster hörda i dessa för oss så centrala frågor. Jag har därför som förslag att vi inom SPF Idun bildar en sjukvårdsgrupp, som har till uppgift att bevaka, ta kontakt med och ställa krav på ansvariga sjukvårdspolitiker i vård- och omsorgsfrågor rörande äldre. Denna grupp bör lämpligen bestå av läkare, sjuksköterskor och andra tidigare vårdanställda. Då jag vet att ett lertal av SPF Iduns medlemmar har denna vårderfarenhet vill jag att ni kommer till Iduns årsmöte den 26 februari så att vi efter årsmötet förhoppningsvis kan bilda en sådan sjukvårdgrupp. VOLONTÄRVERKSAMHETEN 2014 Sol-Britt Österlund Antalet volontärer har ökat under året och idag inns det ca 30 registrerade volontärer! I dagsläget inns det drygt 20 pågående uppdrag samt lera som väntar. De lesta insatser utförs i enskilt hem och resten på särskilt boende (antingen för någon enskild eller allmänt). Det har även varit en del punktinsatser samt en insats med läxhjälp. Volontärerna gör fantastiska insatser som ger guldkant till mottagarna. 16

17 Nytt under nästa år är att vi startar upp Läskraft en utbildning för blivande högläsare. Läskraft sker i samverkan med bland annat biblioteket m. l. Det kommer att bli tre utbildningstillfällen där syftet är att höja livskvalitén för äldre som är dementa eller har andra funktionsnedsättningar som gör det svårt att läsa. Utbildningen planeras att starta i början av Sprid gärna vidare till alla som kan vara intresserade av denna möjlighet till en meningsfull insats. Ca 20 personer har hittills visat intresse och det är roligt att så många hört av sig. Vi har haft en del sammankomster under året och förutom träffar med enbart volontärerna så har vi varit med i samband med Trygghetsdagen 25 september, Seniordagen den 11 november och den 12 maj hade vi ju en Inspirationsträff för allmänheten som blev väldigt trevlig. Förutom alla föreningar så var volontärer, Martin Ingvar samt Spelmän Utan Gränser med och satte guldkant på den kvällen. En kväll i oktober hade vi en introduktionsutbildning för volontärerna och det blev sammanlagt 16 deltagare. Genom studieförbundet Vuxenskolan hölls förläsning om bland annat, gränssättning, professionell vän, demenssjukdomar, lite praktiska övningar samt tips om samtalsämnen m.m. Utvärdering av kurstillfället var överlag positiv. Läraren Charlotte Olofssons insats uppskattades och utifrån synpunkter och önskemål så kommer vi planera för ytterligare en introduktion hösten I min roll som samordnare har jag också nätverkat med andra kommuners samordnare samt deltagit i Frivilligsamordnarnas förbundsdagar för påfyllning av kunskap och erfarenhetsutbyte. Det har varit givande. Glädjande nyhet för mig är att jag kommer att få fortsätta med Volontärverksamheten även framöver då den kommer att permanentas from nästa år. Jag fortsätter även med anhörigstöd och uppsökande verksamhet. 17

18 ÄR DU EN DIGITAL ANALFABET? Solveig Engdahl Ja, det är faktiskt så, att inte vara delaktig i dagens digitala samhälle har jämförts med att inte kunna läsa och skriva. Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting inns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden. Nu. Det är en värld där det ställs krav på nya färdigheter och ny kunskap. Så länge det bara handlade om datorer som gjorde företagen och samhället effektivare kunde vi välja att stå utanför, att hålla oss till det gamla. Vi behövde inte bry oss. Men idag handlar det inte bara om datorer. Internet och därmed kommunikation har tillkommit, både mellan människor, saker och omvärlden. Därför blir det så mycket svårare att stå utanför. Det går inte längre att värja sig utan att bli ohjälpligt efter; ungefär som att inte kunna läsa och skriva. Det har hänt mycket under vår livstid som förändrat våra liv men inget så revolutionerande som den digitala världens utveckling och spridning. Jag är 76 år. Jag hamnade i datorvärlden redan på 60-talet då det laboratorium jag arbetade på började utnyttja datorer. Sedan dess har jag arbetat med utveckling av datorstöd för sjukvården. Jag har alltid betraktat datorn som ett verktyg, ett redskap att få något gjort, för användarna. Gör den inte nytta - släng ut den. Har aldrig sett något självändamål med datorn. Är inte tekniker eller programmerare. Persondatorerna som var de första datorerna avsedda för privat bruk i hemmet tycker jag har varit, och är delvis fortfarande, för komplicerade för någon som är totalt tekniskt ointresserad. Jämför med bilen. I dess barndom sa man bilar är inte för gemene man, de kräver för stor teknisk kunskap. Att köra bil idag kräver kunskaper men knappast av teknisk natur. I och med surfplattorna och de smarta telefonernas genombrott, unge- 18

19 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

20 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

21 Hos oss får du alltid extra mycket för pengarna! Öppet 7 22 alla dagar Danderyd, Enebyängen vid Enmans väg

22 fär 2007, blev läget helt annorlunda. De är avsevärt lättare att hantera och kräver ganska lite för att fungera. Det krävs några grundläggande och initiala handgrepp, mest registreringar av olika uppgifter och inställningar för säkerhet. Det största problemet är friheten, det inns så många alternativ. Idag har jag en surfplatta och en smart telefon (ipad och iphone). Jag sköter via dem, oberoende av plats, i princip allt i min vardag; telefoni både röst och bild, text- och bildmeddelande (i form av SMS och MMS), e-post, GPS, adressbok och kalender (har inga andra), kamera, bilder och foton för kom-i-håg, TV (Svt Play m l) och radio. Dessutom söker jag fakta och uppgifter på internet. Slår upp tidtabeller och köper biljetter och andra varor. Jag lånar böcker på biblioteket, läser min dagstidning, gör mina bankaffärer och självdeklaration. Det är så oändligt mycket att det går inte att beskriva allt. Men sociala medier är också kul, att vara på Facebook och följa vad barn, barnbarn och vänner gör. Jag har en skrivare hemma som jag ibland men inte särskilt ofta använder. Jag har ju telefonen med mig. Alltid, eftersom jag också har mitt SL-kort i samma fodral. Jag är medveten om att jag genom min långa erfarenhet är en väldigt ovanlig användare. Men jag anser att normal läskunnighet för alla borde vara att ha och använda e-post, betala räkningar, ta bilder samt söka på internet. Att kunna hantera se vår hemsida ska vara ett självklart minimum. Seniornet Danderyd, som jag var med och startade för ca 15 år sedan, är en förening som syftar till att sprida kunskap och erfarenhet om den digitala världen enligt principen äldre lär äldre. Där får man ställa alla frågor, våra handledare svarar på det de kan och försöker ta reda på det de inte kan. Kort sagt en informell och kravlös miljö för den som vill lära sig mer. Vi inns i Kevinge Seniorboende, Edsviksvägen 1A. För mer information ring gärna vår ordförande eller vår informatör

23 EN HYLLNING TILL NEW ORLEANS I TAL OCH TON Ann-Charlotte Sillén Den 5 december 2014 samlades vi 32 personer i Danderydsgården för att njuta av snittar från Djursholms delikatesser samt vin och annan dryck. Snart kom The NO Trio bestående av Olle Eklund, Hasse Ekstrand och Sven Gustavsson för att låta oss beröras av jazzmusik från New Orleans. Det var väldigt spännande att höra hur musiken med tiden utvecklades och dessutom Live få njuta av denna underbara musik, som påminde oss om tidigt 60-tal. Alla var mycket nöjda och önskade ler program av detta slag. 23

24 REFLEKTIONER KRING ARBETET SOM LÄKARE I KRIG OCH FRED Margareta Almquist 20 personer samlades i matsalen på Kevinge Värdshus för att lyssna på Christina Doctare då hon berättade om sitt händelserika liv i krig och fred. Det blev en mycket intressant och spännande eftermiddag för oss som var där. Christina har förmågan att berätta livfullt och humoristiskt. Hon presenterade sig som en sanningssägare och stridbart medicinalråd. Hon har känt sig olik hela livet och aldrig varit rädd att säga vad hon tycker. Hon har rest över hela världen. Hon började med att berätta om sin första resa då hon var sju år och skulle resa till mormor i Pajala. Där märkte hon att människor talade bland annat olika språk. Nästa resa gick till Amerika som utbytesstudent i ett år. Hon träffade J F Kennedy genom sin värdfamilj och kände hans karisma. Hon for till Grönland. Där börjar man dagen med en Gammel Dansk och ett danskt wienerbröd! Det ligger skelett på klipporna lite varstans och hon undrade varför. Jo, marken är alltid frusen så man kan inte gräva ner de döda. Christina var en kort tid medicinalråd. Som vanligt kom hon på kollisionskurs med sin chef och ick sparken. Därefter jobbade hon ett tag som skolläkare i Tensta/Rinkeby. Christina har gjort 25 resor till Balkan. Hon har lärt sig bosniska och fått en nära kontakt med krigets offer genom att bland annat fråga How is the war for you? Människor har då öppnat sig för henne och berättat om sina fasor. Hon har själv upplevt kriget och sett människor torteras. Hon har kämpat i Kommittén mot tortyr. Hon har varit expert i Haagtribunalen. Hon har varit gästföreläsare på Harward University. Numera arbetar Christina halvtid som distriktsläkare och skriver 24

25 Välkommen som kund hos oss! 1:a Hemtjänstkompaniet har sitt ursprung i Danderyd sedan I dag finns vi etablerade i Västerort, Söderort, Danderyd, Täby, Sollentuna, Solna/Sundbyberg och Åkersberga. Vi erbjuder Lokal närvaro där du bor Engagerade och duktiga medarbetare Säkerställda kvalitetsrutiner Kompetenta och välutbildade chefer Medarbetarna talar flytande svenska Flexibla och individanpassade lösningar Vi vill tacka våra nuvarande kunder för förtroendet och välkomna nya. För mer information kontakta Åsa Carina Eriksson Fageryd Eller besök vår hemsida:

26 böcker om sina upplevelser: Hjärnstress, Skapa andrum, Vid vägs ände och just nu håller hon på med en bok om åldrandet. Det var en mycket spännande eftermiddag som Christina gav oss. VÅRENS PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Betala gärna in avgifterna direkt till Iduns plusgiro då bankerna i Mörby centrum med ett undantag inte tar emot kontanter. Glöm inte att ange ditt namn vid betalningen och arrangemanget du betalar för. Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer. Repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. Passar vitt vin till choklad? Ia Orre Montan är sommelier, adjungerad lektor på Restauranghögskolan vid Umeå universitet samt vinskribent, där hon skriver om vin och andra drycker, ost och choklad. Ia Orre har tilldelats en rad såväl svenska som utländska utmärkelser, som till exempel Dame Commandeur en Ordre du Champagne. När hon kommer till Idun, lär hon oss - efter sedvanligt kaffe och smörgås - hur man kan få vin och choklad att 26

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Englesson dagar Gäller Englesson möbler & sängar 26 sep - 11 okt Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem.

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2013 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

Häfte 1. Välkomnande och information

Häfte 1. Välkomnande och information Häfte 1 Välkomnande och information Innehållsförteckning Häfte 1: Välkomnande och information Brev till ombuden bilaga 1 Program bilaga 2 Praktisk information bilaga 3 Information om dialog- och förslagsforum

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2014 Emma fåtölj Nu 10% rabatt Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 2014 FÖR 1 Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 Årsmötet öppnas Parentation Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justerare tillika rösträknare

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2012 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet Tid och plats Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 8.30 11.10 i Debatten, Kommunhuset Närvarande Cecilia Norlin (M) Inger Andersen (S) Anne Lindberg (MP) Göran Tode, SPF Monica Persson,

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer