IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr

2 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Kunnig och trevlig personal ingår! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 SPF IDUN DANDERYD Innehåll i nr 2. Maj 2014 Styrelsen har ordet 4 Information från KPR 6 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 7 Äldre far illa på våra sjukhusakuter 9 Volontärverksamheten i Danderyds kommun 12 Tra ik 14 Vad har hänt sedan sist? år på Riksdagens podium 15 Persisk kulturafton 19 Teaterresa till Tallin 19 Kommande program 22 Föreläsningar i ABF-huset 26 Friskvårdsaktiviteter 26 Styrelse 29 Funktionsansvariga 31 Kommuninfo 33 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad & Marie-Louise Björkman Så ägde årsmötet rum den 27 februari. Ett trettiotal medlemmar mötte upp. Mötet leddes av Erik Rossander. Styrelsen ick sin önskade ansvarsfrihet m. m. Flertalet av styrelsens ledamöter omvaldes. Elisabeth Falck och Ulla Julander, som dock båda undanbett sig omval, avtackades. Som ny styrelsemedlem invaldes Lena Bohlin. Styrelsen ick också delegation att invälja ny medlemssekreterare. Som vi redan i förra medlemsbladet berättat hade förbundet skickat ut ett ofullständigt förslag till nya stadgar. SPF Idun har lämnat remissvar där vi avstyrker detta i sin helhet. Även ett förslag från förbundet om ett namnbyte till Seniorerna har avstyrkts eftersom all utredning om kostnader m. m. kring ett sådant byte saknades. Den 25 mars ägde Stockholmsdistriktets stämma rum. Även här diskuterades förbundets förslag. Stämman förkastade helt förslagen. I juni är det förbundskongress då vi får se hur denna kommer att besluta. Ändringar av stadgarna kräver dock kvali icerad majoritet. Vid styrelsens möte den 7 april valdes i enlighet med delegationsbeslutet från årsstämman Gabriella Zaunders som ny styrelseledamot. Gabriella och Margareta Almquist skall svara för medlemssekreterarfrågor. Den 12 maj ordnar Danderyds kommun en träff för att entusiasmera ler personer att ställa upp som volontärer. Verksamheten som sådan är mycket behjärtansvärd. Se närmare härom i detta medlemsblad. SPF Idun kommer att närvara. Den 28 augusti inbjuds i samarbete med PRO till en politikerträff. Partirepresentanter i socialnämnden kommer att berätta om var de kommer att lägga tyngdpunkten under kommande mandatperiod. 4

5 Glöm inte EU-valet den 25 maj, oavsett vad du än tycker om EU. Ett högt valdeltagande är viktigt för att stärka de demokratiska partiernas in lytande. Eftersom detta är vårt sista nummer inför sommaren önskar vi er alla medlemmar en lagom varm och skön sommar med nederbörd under nätterna. 5

6 INFORMATION FRÅN KPR Marie-Louise Björkman KPR har haft två sammanträden sen sist och några större nyheter inns inte att rapportera. Diskussionerna om parkeringarna vid äldreboendena fortsätter och någon snabb lösning inns inte i sikte. Både vi och PRO har påpekat vikten av att parkeringsfrågorna vid de planerade nybyggnationerna inte glöms bort. Kommunens Sol-Britt Österlund kom till vårt sammanträde i februari och redogjorde för hur kommunens uppsökande verksamhet bedrivs. Alla innevånare som fyller 80 under innevarande år får ett brev i början av året där kommunen erbjuder hembesök, information på socialkontoret eller skriftlig info. I år har 162 brev skickats ut. Förra året skickades 144 brev där ungefär hälften tackade nej till info. Det har gått lite trögt med protokoll från förtroenderådsmöten men efter påminnelser från socialkontoret har detta förbättrats betydligt så till sammanträdet nu i veckan ick KPR lera protokoll. Det pågår mycket arbete ute på boendena för att förbättra verksamheten. På Odinslund räknar man med en omfattande kompetenshöjning då 17 vårdbiträden inlett undersköterskeutbildning. Man arbetar också genom att öka tillsvidareanställningar och ett väl de inierat kontaktmannaskap. Maten är alltid uppe till diskussion på förtroenderådsmöten på alla boenden och man strävar efter att få större variation och ökade valmöjligheter. Pensionärsorganisationerna, Idun och PRO, planerar att starta utbildning för sina representanter i förtroenderåden. LOV, lagen om valfrihet inom äldreomsorgen, har antagits av socialnämnden och skall nu beslutas i Kommunfullmäktige. En så kallad Brukarenkät, utarbetad av Socialstyrelsen, har genomförts i kommunen och ledamöterna framförde många frågetecken om alla olika enkäter visar verkligheten bakom svaren, då många äldre avstår 6

7 från att delta och att det ofta är de anhöriga som besvarar enkäterna. Värdighetsgarantierna är nu utarbetade och antagna av socialnämnden. Särskilda ombud skall utbildas på de olika boendena som sedan skall ansvara för att riktlinjerna genomsyrar verksamheten på boendena. Blomsterfonden har meddelat att man kommer tillbaka i kommunen som hemtjänstutförare och en ny utförare Akademic Care har fått tilldelningsbeslut. Maya och Bertil Falcks Omsorgsstiftelse har ännu en gång visat stor generositet mot de särskilda boendena i kommunen och delat ut sammanlagt kr för att förgylla de boendes vardag. Den nya budgeten för 2015 kommer att behandlas och antas först efter sommaren men förslaget kommer KPR till del vid junisammanträdet. NÄTVERKET FÖR FÖREBYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Möte den 7 februari Polisen kommer att vara i Mörby Centrum och möta allmänheten, onsdagar kl Polisen lånar ett bord hos Information Danderyd. Nya knep: 1. Någon ringer på och säger att det är en vattenläcka i huset. Släpps in, kranar vatten i badrummet tillsammans med den inneboende. Under tiden tömmer en kumpan lägenheten på värdesaker. 2. Någon ringer på telefonen och säger sig vara representant från Postkodlotteriet och gratulerar till storvinst, samtidigt som han eller hon behöver ha tillgång till vinnarens bankkort och kod. 7

8 3. Personer kollar försäljningen av varor på blocket.se. I ett fall såldes en vävstol. Medan köpare och säljare monterade ner vävstolen tar kumpanen hand om värdeföremål i bostaden. 4. Någon (vem som helst) kontaktar ett hemtjänstföretag och utger sig vara distriktssköterska. Avsikten är att ta prov på den inneboende och vill därför göra ett gemensamt besök med hemtjänstens personal. Hemtjänsten gjorde då kontroll med sjukvården varför dessa fejkade besök inte rönte någon framgång. Stöld i bostäder: Trenden är sjunkande. År 2012 förekom 55 stölder, varav 34 mot äldre, medan siffrorna för år 2013 är 48 respektive 28. Fickstölder: Dessa har ökat, men inte gällande äldre. Under 2013 förekom 116 ickstölder, varav 29 mot äldre. Under 2012 förekom 85 ickstölder, varav 26 mot äldre. Sedan 2009 har siffran varit ganska jämn gällande äldre. Det har förekommit fall där personer som talar i mobiltelefon plötsligt blir frånryckta denna av en person som snabbt avviker. Andra stölder: En lördag morgon i år gjordes ett inbrott i Andrums lokaler. Tjuvarna ick med sig ca kr i kontanter och ett antal taxicheckar. Brottet är ännu inte uppklarat. Hemköp i Mörby Centrum har övervakningskameror där man tittar på inspelade sekvenser för att se om man hittar någon misstänkt individ. Kassapersonalen får del av eventuella misstankar. Den 28 januari kunde därför en person, som alltför ny iket kollade kundens kodinslag, gripas för förberedelse till stöld. Polisen ska framöver träffa personal från hemtjänsten samt anhöriga för att förebygga brott mot äldre. Annette Lindell kommer också vara med. Detta är enligt samverkansavtalet som polis och kommun har undertecknat. 8

9 Projektet Grannstödsbilen fortskrider. Ett stort antal personer är inblandade. Förhoppningsvis kommer bilen att rulla i slutet av april eller början av maj. ÄLDRE FAR ILLA PÅ VÅRA SJUKHUSAKUTER. VAD KAN GÖRAS? Jan Halldin, leg. läk. med. dr. Många äldre far idag illa på sjukhusens akutmottagningar. De får vänta timtals på jourhavande läkare varvid de riskerar att under väntetiden dels få liggsår på de britsar de ligger på och dels ådra sig smittsamma infektioner från andra akutsökanden. En äldre patient känner sig dessutom ofta otrygg och orolig i en sådan situation speciellt om minnet börjar svikta. Vi har från SPF Idun Danderyd påtalat detta för akutmottagningen Danderyds sjukhus och en viss förbättring har där skett. Mycket av detta kaos på akutmottagningarna vid våra akutsjukhus bottnar i vårdplats- och personalbrist. Sverige ligger sedan länge i bottenskiktet bland OECD-länderna beträffande antalet vårdplatser per tusen invånare nåddes en ny bottennotering i vårt land med 2,6 vårdplatser per tusen invånare. I tidningen Sjukhusläkaren nr 3/2013 står om åtta dödsfall på Skånes universitetssjukhus under åren , där sjukhuset erkänt att bristen på vårdplatser varit den direkt avgörande eller bidragande orsaken till att patienten avled. På påskdagen i år berättades i radioprogrammet Kaliber om att förra året avled 35 personer medan 24 skadades allvarligt i vårt land helt eller delvis på grund av brist på vårdplatser och personal på våra sjukhus. Detta är oacceptabelt. När det gäller personalbrist är det framför allt avsaknaden av sjuksköterskor som bidrar till att inte ens be intliga vårdplatser på sjukhus 9

10 kan hållas öppna. Här handlar det ofta om löneförhållanden och arbetsmiljöproblem. Nära svenska sjuksköterskor har arbetat i Norge under de senaste tio åren med avsevärt högre löner än i Sverige. Vårdplatsbristen har lett till överbeläggningar på sjukhusen. När den egna klinikens resurser inte räcker till försöker man utlokalisera patienter till andra kliniker i mån av plats där. Man kan ju förstå att patientsäkerheten då riskeras om patienten skall skötas av personal som har utbildning i och erfarenhet från en helt annan sjukdomsspecialitet än patientens. Det har utfärdats en mängd viten till olika sjukhus, i lera fall ett lertal gånger, för allvarliga brister rörande arbetsmiljö och patientsäkerhet med anledning av vårdplatsbrister. Tyvärr är det inte sjukhusen som borde få viten utan i stället skulle ansvariga sjukvårdspolitiker ställas till svars för den uppkomna situationen. Vad bör vi göra i Sverige på grund av den prekära vårdplatsbristen? Antalet sjukvårdsplatser i Sverige måste avsevärt ökas liksom löner för sjuksköterskor. Framför allt måste vi få en politisk styrning av sjukvården så att patienter med de största vårdbehoven prioriteras. Vi kan inte som nu överlämna sjukvården till en marknad som styr genom konkurrens i stället för samverkan och som har lett till en fragmentisering av vården. Vi behöver klarlägga sjukvårdens allvarliga problem med bl.a. vårdplatsbrister och komma med förslag till åtgärder. I varje landsting bör därför inrättas en katastro kommission med tvärprofessionell kompetens bestående av läkare, sjuksköterskor, en jurist och en ekonom. Hur kan Stockholms läns landsting förbättra förhållandena på sjukhusakuterna? En akutmottagning på ett sjukhus utgör idag en farlig plats att vistas på speciellt för äldre sköra patienter. Därför bör vi i möjligaste mån 10

11 undvika att transportera äldre till dessa akutmottagningar. Hur skall detta ske? I första hand bör läkare och eventuellt sjuksköterskor åka hem till äldre patienter i stället för att dessa patienter skall transporteras in till sjukhusens akutmottagningar. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting inns ett förfrågningsunderlag rörande läkarinsatser vid särskilt boende (gällande fr.o.m ) där det framkommer att vårdgivaren ska tillgodose särskilda boenden med läkarinsatser dygnet runt så att oplanerade läkarbesök kan ske inom två timmar från det att vårdgivarens läkare kontaktas. Om nu äldre patienter undantagsvis måste transporteras till ett sjukhus bör det så långt som möjligt ske genom direktintag på den geriatriska kliniken. Patienter intagna på geriatriska kliniken är ofta multissjuka och måste ibland ha tillgång till övriga akutsjukhusets resurser. Ur detta och även andra perspektiv är det därför svårt att förstå att den geriatriska kliniken på Danderyds sjukhus skall lyttas till Sollentuna. Om nu en äldre patient trots allt hamnar på sjukhusets akutmottagning är det önskvärt att en geriatriker i första hand undersöker patienten. Akutmottagningarna vid sjukhus bör vara utrustade för att ta emot geriatriska patienter. Det bör för äldre patienter innas speciella avskilda rum/utrymmen utrustade med sängar med mjuka hygieniska madrasser. I Dagens Nyheter (15/4 2014) kunde man läsa att mer än var tredje läkare på akutmottagningarna landet runt är olegitimerad, det vill säga ännu inte klar med sin allmäntjänstgöring. I dagens allvarliga vårdplatssituation med de kaotiska förhållanden som råder på sjukhusens akutmottagningar, är det nödvändigt att de mest erfarna och meriterade läkarna tjänstgör där. Detta skulle med största sannolikhet både öka patientsäkerheten och minska väntetiderna på sjukhusakuterna. Slutligen: Uppmärksammar du som sitter som SPF IDUN:s represen- 11

12 tant i ett förtroenderåd på något av kommunens äldreboenden brister av ovan nämnt slag i omhändertagande av äldre sjuka på äldreboendet är det viktigt att detta kommer med i protokollet från förtroenderådsmötet och att du eventuellt också rapporterar det vidare till mig eller någon annan i SPF IDUN:s styrelse. VOLONTÄRVERKSAMHETEN I DANDERYDS KOMMUN I maj är det ett år sedan Danderyds kommun startade upp en volontärverksamhet. Syftet är att ta vara på människors vilja till engagemang och behov av gemenskap, stöd och hjälp. Verksamheten ska samverka med och komplettera de redan etablerade frivilligorganisationer som bedriver liknande verksamhet och har god erfarenhet av detta. Det är framför allt Röda Korset och Svenska kyrkan som har volontärer som utför frivilliga insatser inom respektive verksamhet. Kommunen har sedan tidigare ett gott samarbete med Röda Korsets frivilliga inom anhörigstödet där de ingår som ledare för ett lertal anhöriggrupper samt deltar i aktiviteter för anhöriga. I kommunen inns en anställd volontärsamordnare som har uppdraget att förmedla kontakt mellan människor som behöver eller vill ge hjälp och stöd. Volontärverksamheten ersätter inte arbetsuppgifter som utförs av anställd personal. Som volontär engagerar du dig ideellt när du har tid och möjlighet. Även en liten insats kan betyda mycket och du berikar vardagen för någon som är ensam, uträttar något meningsfullt och får nya erfarenheter, kunskaper och vänner. Att ta emot en insats av en volontär kan t.ex. vara att få en stunds gemenskap vid en kopp kaffe, promenadsällskap, en ny vän eller någon som följer med på en ut lykt. Volontären har tystnadslöfte och är försäkrade i sitt uppdrag. Det kostar inget att få en insats av en volontär. 12

13 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Mind, fd Föreningen Psykisk Hälsa. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode

14 Är du intresserad av att bli volontär, ta emot insatser av en volontär eller veta mera så kontakta kommunens volontärsamordnare. Du kan också vända dig direkt till någon av de ideella verksamheterna i vår kommun. Volontärsamordnare: Sol-Britt Österlund, tel , e-post: TRAFIK Gertrud Lönegren Sommartider - Ut lykter och resor till kända och okända platser. Med bil: Kort eller långt, om så bara en knapp kilometer. Alla i bilen ska ha bilbälten, framför allt barnen. Ingen i framsätet, barn eller vuxen, som är kortare än Om airbagen löser ut inns risk för allvarliga skador. Med cykel: Tillsammans med barn/barnbarn helst två vuxna om bara en cykla sist i cykeltåget. Varför har inte vuxna hjälm? Varför nästan aldrig mor-och farföräldrar? Med buss: Om bussen har säkerhetsbälten - använd dem! En nödvändig hastig inbromsning eller undanmanöver, även i låg hastighet, kan innebära att du själv blir skadad eller skadar medresenärer. Framför allt där passagerare sitter mittemot varandra. Vissa platser är mer riskfyllda än andra. På säten längst fram och ytterplatserna intill mittgång (även om armstödet är uppfällt) inns risk för fall utåt i mittgången men också nedåt om du sitter intill trappa. Sätt aldrig barn på ytterplats. Ta inte upp barn som ligger/sitter i barnvagn. (Expressen 18 april Bussolycka på E 18) Min dotter låg i vagnen och sov, jag vet inte vad som hade hänt om jag hållit henne i famnen. Re lexer: Bra livförsäkring även under den ljusa årstiden. Du ser säkert 14

15 bilen - jag som kör bilen ser dig i god tid även när det är skymning, dis, dimma eller regnvåt dag/kväll. Utomlands - där är nätterna mörka även på sommaren. Trevlig sommar! VAD HAR HÄNT SEDAN SIST? 27 år på Riksdagens podium Minnen Gull Eriksson Axén En torsdag i februari, när våren som var på väg men kom av sig, samlades ett antal av våra medlemmar för att lyssna på Tom Thyblad, vår ordförande, när han berättade minnen från sin tid som biträdande kammarsekreterare i Riksdagen. Riksdagens podium består av talman, vice talmän, kammarsekreterare, riksdagsstenografer och kammarservice. Tom var biträdande kammarsekreterare från december 1975 till 2002, till en början på deltid. Han berättade om hur det var att arbeta med olika talmän, om talmansresor till andra länder och lustiga anekdoter som inträffade. Kammarsekreterarnas uppgift är att hjälpa talmannen att hålla reda på voteringarna och bevaka att Riksdagsordningen följs. När han började hade Sverige den så kallade lotteririksdagen med 350 riksdagsmän. Debatterna kunde vara långa, en del talare hade anföranden på upp till en timme och debatterna kunde hålla på till klockan fyra-fem på morgonen. Numera sätter lagen om dygnsvila stopp för detta och taletiderna har blivit kortare och mer koncentrerade. Votering skedde efter varje ärende, numera har man votering i block, en gång om dagen. Samtliga talmän under Toms år i Riksdagen var kunniga och angenäma att arbeta med. Talmannen skall vara opolitisk i sitt arbete men kan bytas vid nyval. 15

16 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

17

18 Några av Toms anekdoter: En advokat som var riksdagsman brukade komma till Riksdagen efter en bättre middag och lyssna. En gång somnade han så djupt att kammarservice var tvungna att lyfta honom i armarna och skaka honom så att han vaknade. I samband med ett regeringsskifte (Fälldins 3:e period) hade de olika partierna festligheter på stan och räknade med att talarna som vanligt pratade timvis. När det blev dags för votering saknades 150 personer som man försökte kalla in. Riksdagshusets växel klappade ihop och S-riksdagsmännens festlokal låg längre bort än de borgerligas, varför voteringen i alla fall gick som den skulle. Under en talmansresa till Ungern bjöd talmannen hela delegationen på lunch men ick inte betala med kort. Man ick inte ihop tillräckligt med kontanter, ambassadören kunde inte hjälpa till och det slutade med att ambassadörens chaufför betalade! Under en resa -92 till Nordkorea ville man besöka ett museum som låg 20 mil bort. Resan gick med tåg, och man var helt ensamma på tåget. Det skulle inte ges tillfälle att tala med vanligt folk. Ian Wactmeister avgick i förtid och då blev det rörigt inom Ny Demokrati när man skulle utse vem som skulle vara med i en partiledardebatt. Sen ick vi fråga vad vi ville om arbetet i Riksdagen och det var klargörande på många sätt. Alla var överens om att det varit mycket trevligt att höra vår ordförande tala om sin tid i Riksdagen. 18

19 Persisk kulturafton Ann-Charlotte Sillén Vi samlades den 19 mars på Hornsgatan 94. Snöblask ute men inne på AK:s Inredning möttes vi av ett myller av mattor och antikviteter från Persien, numera Iran. Vi var ca 15 personer som trakterades med underbart god mat, både kall och varm, samt hur mycket vin vi ville ha. Efter maten kaffe och kaka. Maten beskrevs utförligt av auktionshusets innehavare Kina Jakobsson som har tillbringat många månader i Iran och varit gift med två iranier. Efter maten samlades vi för att lyssna på Kina som berättade så gott som allt om persiska mattor och en hel del om persisk kultur. Matta efter matta rullades ut av två iranska män. Mattorna var otroligt vackra och konstfullt vävda. Vi ick också veta hur man känner igen en äkta matta. Ett par mattor lottades ut och några hittade köpare bland oss. En mycket trevlig och givande kväll som jag varmt rekommenderar vid framtida tillfällen. Teaterresa till Tallinn Gull Axén Vi var 17 personer som samlades en torsdagseftermiddag på Tallink Silja Line-terminalen för att bege oss på en tredagarskryssning till Tallinn. Vår guide, Reet Frid, mötte upp och hade ordnat allt till det bästa för oss. Ombord på Baltic Queen möttes vi av välkomstdrink och god middag, och sedan kunde man njuta av brasiliansk underhållning om man ville. På fredagsförmiddagen steg vi iland i ett soligt men något kyligt Tallinn. Först ick vi en mycket trevlig guidad busstur runt staden (svensktalande guide med många personliga påpekanden). Tallinn är 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

21 verkligen en stad med många byggnadsstilar från olika epoker, och det var intressant att se Sjö lyghamnen, Sångarfältet, ruinen av Birgittinerklostret, slottet och parken i Kadriorg m.m. Många byggnader och miljöer väntar fortfarande på att rustas upp. Efter incheckning på vårt hotell hade vi sedan tid att ströva för oss själva i Gamla stan, medeltidsstaden som är en verklig pärla. Efter en tidig middag på hotellet var det så dags att bege sig till Nationaloperan för att se föreställningen av Czardasfurstinnan, den gamla klassiska operetten med alla sina musikaliska örhängen. Vi ick lytta om lite i bänkarna så att all kunde sitta någorlunda bekvämt i den något trånga gamla (traditionella) operalokalen. Föreställningen var mycket bra, med många duktiga sångare och dansare. De sjöng på ungerska men dialogen var på estniska, och tyvärr var textmaskinen inte riktigt i takt med dialogen och dessutom var den ibland lite för snabb, så det var lite svårt att hänga med i alla förvecklingar, men allt slutade lyckligt och alla ick varandra som de skulle. Lördagen var återigen en strålande solig dag, om än kylig. Vi hade fram till kl att åter ströva fritt i Tallin och vi gjorde olika saker. Vissa besökte konstmuseet Kumu, en ultramodern byggnad med mycket in konst, andra åkte spårvagn och såg områden utanför stan som fortfarande har spår av den sovjetiska tiden, andra åter tittade på bastionerna under Frihetstorget, som planerades och byggdes av Erik Dahlberg under den svenska eran. Gamla stan ick förstås åter besök och man tittade på Rådhustorget och stadsmuren, utsikten vid Långe Herman, stickade produkter, keramik och annat konsthantverk. Sedan gick båten och efter åter en trevlig gemensam middag med efterföljande brasiliansk dansföreställning och natt ombord var vi tillbaka i Stockholm och var rörande eniga om att det varit en mycket trevlig resa och tackade Ann-Charlotte och Reet för väl genomfört arrangemang. 21

22 KOMMANDE PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den, som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående, då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. Stockholmskans utveckling under det senaste århundradet Jenny Öqvist är il. dr. och arbetar på Institutet för språk och fornminnen i Uppsala. Hon har studerat förändringarna i det språk som talas i Stockholm. Arbetet resulterade i en avhandling som Jenny Öqvist plockar lämpliga exempel ur. I föredraget ges en översikt över stockholmskans utveckling från 1880-talet fram till 1980-talet. Det kommer framförallt att handla om stockholmskans uttal. Stockholmskan kännetecknas av social variation precis som andra stadsdialekter. Olika varianter av stockholmska, med olika social status, tycks ha funnits sedan sent 1800-tal. Vilka uttalsdrag utmärker de olika varianterna och hur har detta förändrats under 100 år? Föredraget illustreras med många exempel hämtade från inspelade intervjuer med stockholmare. 22

23 Tid: Torsdag 15 maj kl Plats: Kevinge Värdshus. Anmälan senast tisdag 13 maj till Ingrid Kärnekull på tfn eller e-post: Vårutfärd till Skånelaholms slott Utfärden går i stort sett runt sjön Fysingen som ligger på vägen mot Arlanda. Om vädret tillåter går vårt första stopp till fågeltornet nära Ströms gård, ca 500 m från bussens parkering. Ta gärna med en kikare. Därefter besöker vi Nordians hög, ett ståtligt fornminne i form av en gravhög. Om våren har kommit i vanlig tid kläds området av backsippor. Så är det dags för lunch som vi troligen äter i Torsåkers trädgård. Efter lunch tar oss bussen till Skånela kyrka och sedan till Skånelaholms slott. Slottet ägs numera av Kungliga Vitterhetsakademien och en guide möter oss på slottstrappan och för oss på en tur genom slottet. Det blir några trappor, men de är förvånande lätta att gå i. Tid: Fredag den 23 maj kl Beräknad hemkomst kl Buss hämtar kl 9.00 vid ICA Myran, Mörbyleden, kl 9.10 vid Kevinge Äldreboende, Edsviksvägen 1 och kl vid Danderydsgården/Kulturskolan, Noragårdsvägen 27. Pris: 350 kr. Betala gärna i förväg till Iduns plusgiro Anmälan senast måndag den 19 maj till Tord Céwe på tfn eller e-post: Politikerträff Tillsammans med PRO har vi Politikerträff med företrädare för de politiska partierna i socialnämnden samt företrädare för miljöpartiet som anger sina tyngdpunkter i kommande valperiod. Auditoriet ges möjlighet att ställa frågor. 23

24 Välkommen som kund hos oss! 1:a Hemtjänstkompaniet har sitt ursprung i Danderyd sedan I dag finns vi etablerade i Västerort, Söderort, Danderyd, Täby, Sollentuna, Solna/Sundbyberg och Åkersberga. Vi erbjuder Lokal närvaro där du bor Engagerade och duktiga medarbetare Säkerställda kvalitetsrutiner Kompetenta och välutbildade chefer Medarbetarna talar flytande svenska Flexibla och individanpassade lösningar Vi vill tacka våra nuvarande kunder för förtroendet och välkomna nya. För mer information kontakta Åsa Eriksson Eller besök vår hemsida:

25 Tid: Torsdag 28 augusti kl Plats: Kevinge Värdshus. Kaffe och smörgås serveras. Anmälan senast tisdag 26 augusti till Tom Thyblad tfn , alt eller e-post: Ingen avgift. Alice Tegnér i ord och toner Alice Tegnér föddes i Karlshamn Alla har väl sjungit Mors lilla Olle, Bä, bä vita lamm, Ekorrn satt i granen och många andra som har komponerats av Alice Tegnér. Hon anses som den främsta skaparen av barnvisor under det tidiga 1900-talet. Hon kom till Djursholm 1891 och arbetade som lärare vid Djursholms samskola. Från 1898 var hon kantor i Djursholms kapell, där Natanael Beskow var predikant. Alice Tegnér hade en stor och bred produktion. Viktor Rydberg, även han lärare i Samskolan, hade skrivit dikten Gläns över sjö och strand, som tonsattes av Alice Tegnér. Därtill har hon ägnat sig åt instrumentalmusik och körverk. På plats i Djursholms kapell kommer Ingrid och Ingemar von Heine att i ord och toner teckna en god bild av Alice Tegnér. Tid: Torsdag 25 september kl Plats: Djursholms kapell, Danavägen 9 nära Djursholms torg (åk buss 601 H eller 606 till Djursholms torg). Anmälan senast onsdag 24 september till Margareta Almquist på tfn eller e-post: Rökt sirap mot acne? John Arderne var läkare i England på 1300-talet och ses som en av kirurgins pionjärer. Sedan 1700-talet inns en drygt fem meter lång pergamentrulle med texter hämtade från Arderne. Den är rikt illustrerad med ca 130 färgglada igurer som ofta på ett drastiskt sätt illustrerar krämporna och botemedlen. Iduns medlemmar lider nog sällan av 25