IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr

2 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Kunnig och trevlig personal ingår! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 SPF IDUN DANDERYD Innehåll i nr 1. Februari 2014 Styrelsen har ordet 4 Årsmöte i SPF IDUN 2014, dagordning (förslag) 6 Verksamhetsberättelse 7 Information från KPR 10 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 12 Tra ik 12 Vad har hänt sedan sist? 15 Handbok för glada gubbar 15 Nils Ferlin - Klarabohemen 18 Konståkning i tunnelbanan 19 Kommande program 22 Föreläsningar i ABF-huset 28 Friskvårdsaktiviteter 29 Styrelse 29 Funktionsansvariga 30 Kommuninfo 33 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad & Marie-Louise Björkman Välkommen till ett nytt år i föreningen! Detta nummer av tidningen är vårt vårnummer. Även om det sannolikt dröjer länge innan vi får uppleva att den riktiga våren kommer, kan vi nu presentera ett digert program med aktiviteter ända fram till maj månad. Glöm inte att delta i årsmötet den 27 februari. I brist på lokaler har vi som tidigare år fått förlägga detta till Änglagaraget i Djursholm. Kommunikationerna är tyvärr inte de bästa men ni som är bilburna erbjud gärna vänner och bekanta skjuts. Förbundsstyrelsen har till lokalföreningarna remitterat ett förslag om nya stadgar för förbund, distrikt och lokalföreningar. Vi arbetar nu på att formulera ett svar på remissen och då om möjligt ett gemensamt svar från samarbetsgruppen Framtiden, dvs samtliga SPF-föreningar i norrort. Här är några av de mer omvälvande förslagen. Medlemskap beviljas idag den som har rätt att uppbära pension av något slag, den som har fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem. Det nya förslaget är att medlem kan alla vara som uppbär pension eller intresserad av SPF:s frågor. Idag är SPF en intresseorganisation för pensionärer. Med det nya förslaget skulle intressebegreppet försvinna och SPF bli en förening vilken som helst. Kanske skulle vi få ler medlemmar. Vi kan ju låta ansluta våra barn och barnbarn. Ett annat förslag är att medlemsavgiften tas in centralt av förbundet, som sedan varje månad eller varannan månad delar ut en tolftedel eller en sjättedel av de delar som tillkommer distrikt och lokalföreningar. Idag sker uppbörden av den lokalförening som beslutat om årsavgiften och som sedan betalar in till förbund och distrikt deras respektive 4

5 andelar. Av vår årsavgift (225 kr) går 120 kr till förbundet och 50 kr till distriktet. Återstoden 55 kr disponerar vår förening för sin lokala verksamhet. Inte minst våra kassörer är mycket tveksamma till förslaget. De lokala föreningarna utgör grunden för förbundet. Föreliggande förslag innebär bland annat en förskjutning mot en ökad toppstyrning. Vår tveksamhet är stor. Vi återkommer med besked om utfallet av remissrundan. BREVDUVOR SÖKES! Vill du hjälpa till med utdelning av medlemsbladet fyra gånger per år? Vi behöver en ny brevduva till distrikt 4 i Danderyd. Ca 28 brevinkast. August Wahlströms väg och Axel Johnsons väg. Gärna någon som bor i området och som har kännedom om portkodsystemet. Vi efterlyser också en ny brevduva till distrikt 17 i Danderyd. Ca 18 brevinkast. Mörbyleden Välkommen att kontakta Solweig Johansson på tfn eller e-post: 5

6 ÅRSMÖTE I SPF IDUN Torsdagen den 27 februari kl i Djursholms Församlingsgård (Änglagaraget). Dagordning (Förslag) 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet 3. Fråga om mötet kallats i behörig ordning 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två justerare tillika rösträknare 6. Verksamhetsberättelse för år Resultat-och balansräkning 8. Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fråga om arvode för styrelsen 11. Budget för år Fastställande av årsavgift för år Val av styrelse Valda fram till årsmötet 2015: Margareta Almquist, Marie-Louise Björkman, Elisabeth Falck, Jan Gundberg, Gunvor Sahlqvist, Gull Eriksson Axén och Ingrid Kärnekull. Valda fram till årsmötet 2014: Tord Céwe, Ulla Julander, Ann-Charlotte Sillén, Jan Halldin och Tom Thyblad. 14. Val av ordförande i föreningen 15. Val av två revisorer och suppleanter 16. Utseende av ombud och suppleanter till SPF-distriktets årsstämma 17. Val av valberedning 18. Motioner 19. Övriga frågor 20. Årsmötet avslutas 6

7 Dagordning och verksamhetsberättelse till årsmötet inns i detta medlemsblad. Tag gärna med bladet till årsmötet. Övriga handlingar kommer att innas vid årsmötet liksom på vår hemsida idun_danderyd. (Obs understreck mellan idun danderyd). Önskas handlingar i förväg, vänligen kontakta Marie-Louise Björkman, tfn , mobil Kaffe och semla serveras traditionsenligt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelse Styrelsens sammansättning, se sid. 29. Funktionärer IDUN:s funktionärer åter inns på sid. 30. Revisorer Sven Hedman, Klas Stackegård, revisorssuppleanter Rolf Skogsborg och Marie Gadd. Sammansättning av Valberedning, Redaktions- och Programgrupp, se sid. 32. Representanter i Kommunala pensionärsrådet (KPR) har varit Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman, Jan Halldin och Rita Liljeström. Beträffande representanter i Förtroenderåden hänvisas till på årsmötet utlagda förteckningar. Medlemmar Medlemsantalet var vid årets ingång 990 och vid årets slut 946, alltså en minskning med 44 efter nytillskott, avlidna, ut lyttade och utträdda. Föreningens verksamhet under 2013 Följande arrangemang har under året genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Jan 10 - Fritiof Nilson Piraten - Lennart Pernstam 7

8 Febr 7 - Dan Andersson Jannika Häggström Febr 21 - Årsmöte - Djursholms Församlingsgård Mars 7 Kina med tonvikt på Shanghai Ludvig Rasmusson Mars 18 Raoul Wallenberg Bengt Jangfeldt April 10 - Svenska Teatern Helsingfors Kristina från Duvemåla Maj 29 Konstmuséet Artipelag Sept 25 Ivar Lo-Johansson- museet Okt 9 - Afrikanska Mästerverk Bergrummet Skeppsholmen Okt 19 Carmina Burana Folkoperan Okt 28 - Kulturhistoria med och utan mord Jan Mårtensson Dec 5 Handbok för glada gubbar Dag Sebastian Ahlander Styrelsearbetet Styrelsen har hållit 9 (nio) protokollförda sammanträden under Programgruppen Under året har gruppen sammanträtt 3 (tre) gånger, dessutom ett lertal mail- och telefonkontakter. Kommunala pensionärsrådet & Förtroenderåden Under året har KPR sammanträtt 5 (fem) gånger. Närmare information från dessa sammanträden åter inns i samtliga medlemsblad. Med referens till Uppdrag Gransknings (UD:s) inslag i SVT den 15 januari 2014 om trygghetslarm kan nämnas att KPR diskuterat hur bland annat nuvarande trygghetslarm kan bli säkrare och snarast moderniseras. Förtroenderåden fungerar på samtliga boenden i kommunen. Under året har Jan Halldin haft ansvaret att verka som kontaktperson för dessa. Friskvård ute och inne De olika aktiviteterna, boule, golf och bridge ger stimulans, god social samvaro och är mycket uppskattade. 8

9 Boule: Banorna bakom Kevinge pensionärsboende har utnyttjats litigt tisdagar, torsdagar och söndagar av Iduns medlemmar under ledning av Elisabet Orve. Golf: Ingegerd Linton har varit ansvarig för verksamheten under Årets Idungolf spelades på Djursholms GK den 12 september och 16 entusiastiska medlemmar deltog. Vann gjorde Anita Lö berg. Ingegerd ser fram emot ett fortsatt och utökat deltagande under Bridge: Alla spel har bedrivits på Kevinge pensionärsboende på torsdagar kl under ledning av Åsa Orrgård och på fredagar kl under ledning av Ranveig Bergström. Slutord Under det gångna verksamhetsåret har vi bevakat pensionärspolitik, sjukvårds- och pensionsfrågor. Föreningen har genom ledamoten Jan Halldin tillskrivits Samverkansmötet den 25 oktober 2013 med de kommunala pensionärsråden m l om möjligheten att ordna direktintag på geriatriska kliniker för patienter från äldreboenden. Landstingsrådet Stig Nyman har lovat att återkomma med svar på frågan under våren Det bör också nämnas att föreningens tra ikombud Gertrud Lönegren lagt ner ett stort arbete där hon bland annat verkat för säkrare och bättre kommunikationer för kommunens äldre. Vi har även under hösten 2013 deltagit i Kulturbiennalen i Danderyd som utställare och med en särskild programpunkt med Ulf Durling. Under september deltog vi i Polisens trygghetsdag och möte om grannsamverkan. Den 12 november arrangerade Seniordagen i Mörby Centrum, där vi också deltog. Tillsammans med kommunen och PRO hölls den 19 november en föreläsning om demens på Kevinge Värdshus. Vi har även haft regelbundna möten med andra SPF-föreningar i norra Storstockholm (Framtidsgruppen). 9

10 Representanter för styrelsen har dessutom deltagit i av distriktet anordnade ordförandekonferenser samt ett antal möten med Polisen i Danderyd, där bland annat diskuterats hur vi bäst skall förebygga brott mot äldre. Styrelsen framför sitt varma tack till Danderyds kommun, Polisen och Idunmedlemmar som på alla sätt hjälpt oss i vårt föreningsarbete. Ett särskilt tack också till våra brevduvor som under året varit oss behjälpliga med distribution av vårt medlemsblad. Danderyd i februari 2014 Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman, Jan Gundberg, Jan Halldin, Gunvor Sahlqvist, Gull Eriksson Axén, Margareta Almquist, Tord Céwe, Ann-Charlotte Sillén, Elisabeth Falck, Ingrid Kärnekull, Ulla Julander INFORMATION FRÅN KPR Marie-Louise Björkman Sammanträde 25 november Vi började vårt sammanträde som vanligt med genomgång av rapporter från förtroenderåden. Tyvärr har det varit bristande närvaro av kontaktpolitikerna och en del boenden har inte haft möten på länge. Närvarande från SPF Idun och PRO uppmanades att ta kontakt med sina representanter och socialkontoret kontaktar boendena med påminnelser om vikten av regelbundna förtroenderådsmöten. Stocksundsgården och Storkalmar fungerar bra. Vår populäre ixare Claes Kente redogjorde för sitt arbete. Han hinner med nästan fem hembesök per dag och han deltar också i Brottsförebyggande Rådet. Vilken bra idé det var att inrätta en ixartjänst! Det är ju svårt att mäta hur hans insatser har minskat olycksfallsriskerna 10

11 i hemmet, men man kan nog vara tämligen säker på att många fallolyckor har undvikits och att många hem blivit säkrare med fungerande brandvarnare! Om du inte använt dig av ixaren och inte vet hur tjänsten fungerar så inns broschyr att hämta på Information Danderyd i Mörby C och även på kommunens hemsida, Sedan i maj 2013 har det startats en volontärverksamhet under ledning av Sol-Britt Österlund vid Anhörigstödet. Vid tiden för KPRs möte hade 13 personer registrerats som volontärer. Uppdragen ser olika ut från lera gånger i veckan till ett par gånger per halvår. Uppdragen kan handla om promenadsällskap, högläsning eller bara ett samtal över en kopp kaffe. Även här inns det information på kommunens hemsida och informationskontoret. Socialkontoret informerade om de nya ersättningarna till hemtjänstutförarna som uppgår till 359 kr/tim till den kommunala och 365 kr/ tim till de privata. De särskilda boendenas ersättning räknas upp med 3,3%. Socialkontoret har upphandlat 16 nya korttidsboendeplatser som kommer ligga i Solna, Årsta och Bredäng. Självklart kan inte Idun vara nöjd med de långa avstånden för anhöriga att besöka sina nära och kära. Vi ser det naturligtvis som självklart att kommunen i sin planering av nya boenden också räknar in korttidsboenden. Det inns två alternativ till nya boenden i kommunen dels mittemot Vasaskolan och dels Solgården. Ordföranden Isabella Jernbeck och äldreomsorgschefen Britt- Marie Ekström besöker de olika äldreboendena och har även besökt boenden i andra kommuner. Det inns många nya idéer i nybyggda boenden som kan förverkligas när vi bygger nytt i kommunen. Önskemål framfördes att KPR ska få mer information om hur trygghetslarmens digitalisering fortgår. Vid nästa sammanträde i februari kommer ansvarig att redogöra för detta. Frågan har ju också aktualiserats genom tv-programmet Uppdrag Granskning. 11

12 Vi som besöker Kevinge har väl märkt att städningen har stora brister, detta påtalades för socialkontoret som lovade att återkomma i ärendet. Önskemål om en stor anslagstavla på Kevinge framfördes också i stället för alla upptejpade lappar som laddrar på ingångsdörrarna. Vi ville också veta vem som har ansvar för de tekniska hjälpmedlen på Kevinge. NÄTVERKET FÖR FÖREBYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Gruppen möttes 2 december Närpolisens lytt till Täby diskuterades. Alla var mindre glada och hoppades på en snar åter lytt till Danderyd. Brottsförebyggande veckan liksom Seniordagen i november blev mycket lyckade med många besökare. Projektet med en Spanarbil körd av frivilliga fortskrider. I framtiden kommer det att kunna innas en sprej för att spreja sina värdesaker med personligt DNA. Detta skulle underlätta för polisen att spåra stulna värdesaker. På socialkontoret arbetar man bland annat med ett handlingsprogram om våld i hemmet inriktat på de äldre. Dessa problem är tyvärr inte unika. TRAFIK Gertrud Lönegren Nej se det snöar det var väl roligt *) Drivor - smältvatten - is läckar - sandat - osandat. Vinterdäcken är på 12

13 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Mind, fd Föreningen Psykisk Hälsa. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode

14 plats, men vad sitter på skorna? Dags för halkskydd, se till att skaffa sådana. Bra att veta broddar (CE-märkta) inns i olika utföranden. Enklast att använda halvfotsbrodd och i så fall är halkskyddet bäst. Gåstavar eller käpp glöm inte ta av gummitassen och kolla att piggen inte är sliten eller trubbig. Halkskydd= Halkrisk inomhus. *) Hurra Haninge som delar ut halkskydd till alla 65+ som är skrivna i kommunen. Snöröjningen Viktig information från SVEVIA på sid. 3 i Danderydsaktuellt 2013 Förväntade tunga leveranser hjälp inns att få. Däremot ingen info om hjälp till alla som använder rullstol eller av kommunen beviljats färdtjänst med hämtning vid entrédörr. Tacksam om du hör av dig. Får du den hjälp du behöver? Fallolyckor på snö och is Det har vi alla någon gång upplevt och tyvärr för många en olycka som fått svåra konsekvenser. En sådan olycka på allmän väg räknas inte som tra ikolycka. Någon heltäckande statistik inns inte. Polisens rapportering är bristfällig och inom sjukvården är det akutsjukhusen som ansvarar för rapport till STRADA ett skaderegister för tra ikskador. Under 2010 rapporterade akutsjukhusen personskador, 17% måste vårdas på sjukhus. Vare sig det handlar om tra ikforskning eller tra iksäkerhetsarbete fallolyckorna i tra iken har inte prioriterats. Men olyckor kostar pengar. Samhällets kostnader beräknas vara minst dubbelt så stora som kostnaderna för vinterväghållning. Tra ikmöte NTF Den 10 januari var samtliga tra ikombud i SPF och PRO inbjudna till utbildning under rubrikerna Vinter och halka och Äldres tra iksäkerhet som förare och fotgängare. Dessutom presentation av Äldre gåendes 14

15 halk-och fallolyckor ett projekt som NTF genomför 2013/2014. All information och kunskap jag ick vill jag naturligtvis dela med mig av. Att göra det i skriftlig form blir för omfattande. Bäst vore om vi kunde träffas vid ett eller lera möten. Om det inns intresse och jag har möjlighet lera träffar. Enebyberg, Djursholm och på Idalagården och Kevinge. Om vintern håller i sig borde vi väl hinna med att prata halka innan det blir vår. Kundpanelen Arriva I medlemsblad nr 4/2013 efterlyste jag synpunkter som jag kan föra vidare till ansvariga på Arriva. En viktig fråga är säkerheten när vi åker buss. Själv åker jag mycket buss båda korta och längre turer i vårt vidsträckta län. Det inns en mängd olika bussmodeller en del väl anpassade utifrån de resandes behov, en del rena katastrofen. Men oavsett hur bussen är beskaffad så är det förarens körskicklighet som avgör om resan blir säker och behaglig. Vad tycker du är viktigast? Till sist 30 mil är totala vägnätet i Danderyd. Efter lika många mil kan du vara framme i Gränna, Hudiksvall eller Karlstad! VAD HAR HÄNT SEDAN SIST? Handbok för glada gubbar glada råd för att nå livets höjdpunkt Jan Gundberg Den 5 december, i ett grått och kallt decemberväder, träffades vi på Kevinge Värdhus för att lyssna på danderydsbon Dag Sebastian Ahlander, som talade om sin senaste bok Handbok för Glada Gubbar. Dag Sebastian Ahlander har en lång karriär i UD:s tjänst bakom sig. 15

16 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

17

18 Senast var han generalkonsul i dåvarande Leningrad och sedan i New York. Han har skrivit ett lertal böcker, många av historisk karaktär. Den senaste i raden är handboken för gubbar. Den är fylld av roliga, oväntade och inspirerande råd för den nyblivne pensionären. Dag Sebastian Ahlander öser ur sin rika erfarenhet för att göra alla nyblivna pensionärsgubbar bättre utrustade för ett liv i frihet. Nu när chefen inte längre bestämmer över dig gäller det att tackla svåra situationer med humor så att du inte blir en börda för dina nära och kära. Hur vårdar du ditt äktenskap, din trädgård, ditt umgänge och din nya veteranbil? Hur umgås du bäst med barn och barnbarn? Kanske är det snarare barnboksförfattaren än den före detta ambassadören som ser det viktiga och komiska i pensionärslivet, eller är det diplomaten som kommer med dessa väl genomtänkta råd. Är det viktigt med klädseln när du nu äntligen är pensionär? Får du dricka hur många glas du vill till lunch? Är din gamla kamera inte snart färdig för tippen, liksom du själv? Det Dag Sebastian Ahlander kanske vill säga med sin handbok är att livet inte är över än trots sjukdomar och annat elände. Han säger i en bild att det moderna livet inte, som i den gamla ålderstrappan först går upp och sedan ner, utan snarare från medelåldern fortsätter uppåt mot slutet. En tänkvärd bild. Nils Ferlin Klarabohemen Gull Axén Vi var ett trettiotal personer som samlades för att lyssna på Jannika Häggström, då hon presenterade Nils Ferlin i ord och toner. Vi ick var sitt texthäfte och kunde sjunga med eller bara följa med i texten till ett tiotal visor som hon framförde till eget gitarrackompanjemang, däribland En valsmelodi, När skönheten kom till byn, Den stora kometen, Inte 18

19 ens en grå liten fågel, En liten konstnär och Får jag lämna några blommor. Hennes tolkningar är mycket personliga och det var roligt att kunna sjunga med när det passade. Mellan visorna berättade hon om Nils Ferlins liv, alltifrån uppväxten i Värmland, diversearbetandet, diktandet, skrivandet, det bohemiska och slitande livet i Klarakvarteren till de lyckliga sista åren med hustrun i Norrtäljetrakten. Hon berättade några roliga anekdoter, till exempel att han i Filipstad ville starta en cirkus, att han var duktig gymnast, att han i ungdomen ville starta ett boxningsinstitut och att hans cykel inns på museum i Norrtälje. Nils Ferlin uppfattas av många som en dyster diktare men var uppskattad av sin samtid och hade många vänner och många av hans texter är underfundigt satiriska och ironiska. Vi som lyssnade på och sjöng med Jannika uppskattade hennes framträdande mycket. Konståkning i tunnelbanan Karl-Johan Fyrö Onsdagen den 22 januari vid 11-tiden samlades vi, nio damer och tre herrar, på perrongen i Kungsträdgårdens tunnelbanestation för att med Tiiu Valmet från SL åka på konstsafari med tunnelbanans blå linje. Första tunnelbanelinjen öppnades 1950 mellan Slussen och Hökarängen. Den gick mest ovan jord och någon konstnärlig utsmyckning var det inte tal om. Men främst konstnärerna Vera Nilsson och Siri Derkert kämpade för att tunnelbanan skulle förses med konst. Låt oss få det i underjorden, katedraler under jorden! Varje hållplats ett sagoslott! Ur Vera Nilssons brev till Hjalmar Mehr, 18 mars beslutade Stockholms statsfullmäktige enhälligt om konst i tunnelbanan. Efter en tävling år 1957 ick T-Centralen som första station konst och 12 vinnande bidrag från lika många konstnärer kom på plats. Men det var inte problemfritt att skapa en integrerad miljö på det 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

21 sättet. Senare ick en eller två konstnärer uppdraget att utsmycka en station, ofta med anknytning till platsens historia. Kungsträdgårdens station utformades av Ulrik Samuelsson 1977 med kompletteringar Han utformade stationen till en underjordisk trädgård. Unikt här är de nakna bergväggarna med här och där avgjutna skulpturer och maskaroner från Jakob De la Gardies palats Makalös från1630 som låg söder om Kungsträdgården och brann ner till grunden Slaget om almarna 1971 inns också dokumenterat i form av en betongskulptur en almstam med märken efter motorsåg. Bergrummet med stationen är stort beroende på att blå linjen var planerad att fortsätta till Nacka. Grottstationerna är unika för blå linjen, ja unika i världen. Nästa anhalt var Stadshagen. Där är bergväggarna täckta av grå sprutbetong vilket ger grottkänsla och dekorationerna av Lasse Lindqvist utgörs av idrottsmotiv målade på veckade aluminiumplåtar som förändras när man går förbi. Stadshagen var förr ett friluftsområde och 1931 anlades där Storhagens idrottsplats. Härifrån åkte vi vidare till Näckrosen. Någonstans ovan jord inns här en vacker näckrosdamm och den inns representerad i taket. Många vill döpa om stationen till Filmstaden. En stor tavla visar Greta Garbos första ilmkontrakt, den första ilmen Körkarlen av Victor Sjöström som spelades in här 1919 och den sista från 1969 En passion av Ingmar Bergman. På en annan tavla har alla som arbetat med stationen skrivit sina namn, och de är många. Lizzie Olsson-Arle heter konstnären. Från Näckrosen åkte vi tillbaka till Solna centrum, en röd och grön grotta med målade motiv från 70-talets Sverige om glesbygd, folkom lyttningar och miljöförstörelse av Karl-Olov Björk och modeller av gamla Hagalund och tittskåpsmontrar med skulpterade berättelser av Anders Åberg. Just tittskåpen var under renovering och nersläckta när vi var där. Sista anhalten var Västra skogen med rätt luguber utsmyckning med 21

22 konstnären Sivert Lindbloms huvudform i olika konstellationer och med ljusa geometriska klinkermönster på väggarna. Här slutade vår konståkning och Tord tackade Tiiu Valmet med ett fång tulpaner. En spännande konståkning som har förändrat mitt beteende i tunnelbanan. Näckrosen har jag tidigare varit på ett otal gånger utan att se ett enda konstverk. På kan du läsa mer om konsten i tunnelbanan och där kan du läsa om de konståkningar som SL arrangerar. De är gratis och ingen föranmälan behövs. Program för konståkningarna kan du också hämta på SL-center vid T-centralen och Tekniska Högskolan. Ett par foton från besöket inns på vår hemsida se/idun_danderyd under Bildgalleri. KOMMANDE PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den, som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående, då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. 27 år på Riksdagens podium - Minnen - med aktivt deltagande av närvarande Idunmedlemmar Tom Thyblad, f. d. biträdande kammarsekreterare, ställföreträdande 22

23 riksdagsdirektör och numera Iduns ordförande, ger oss inside information från sin minst sagt centrala position om hur det går till när Sverige styrs. Tid: Torsdag 20 februari kl Plats: Kevinge Värdshus. Anmälan senast tisdag 18 februari till Gull Axén på tfn eller e-post: Årsmöte Iduns årsmöte äger rum i Djursholms församlingsgård (Änglagaraget), Bragevägen 32, Djursholm. Dagordning och verksamhetsberättelse inns i detta medlemsblad. Övriga handlingar delas ut. Tid: Torsdag 27 februari kl Anmälan senast tisdag 25 februari till Ann-Charlotte Sillén på tfn eller e-post: Ingen avgift. Persisk kulturafton Kina Jacobsson håller föredrag om persiska mattor och kryddar detta med en hel del persisk kultur. Vi utlovas en underbar måltid med såväl kall som varm persisk mat (kom hungrig, det är mycket mat). Drycken består av rött och vitt vin samt vatten. Efter maten serveras kaffe/te och kaka och kanske några överraskningar. Självklart inns det möjlighet att handla mattor denna kväll till oerhört förmånliga priser med alla garantier och bytesrätt i 6 månader. Tag gärna mått hemma om ni skulle få se något ni vill köpa. Tid: Onsdag 19 mars senast Vi sätter oss till bords kl Kvällarna brukar avslutas kl Avgift: 100 kr per person, som betalas kontant vid ankomst. Plats: Butiken AK:s Inredning - Antikt & Klassiskt, Hornsgatan 94. T-banan till Zinkensdamm. Anmälan senast onsdag 5 mars till Gunvor Sahlqvist på mobil eller e-post: 23

24 Välkommen som kund hos oss! 1:a Hemtjänstkompaniet har sitt ursprung i Danderyd sedan I dag finns vi etablerade i Västerort, Söderort, Danderyd, Täby, Sollentuna, Solna/Sundbyberg och Åkersberga. Vi erbjuder Lokal närvaro där du bor Engagerade och duktiga medarbetare Säkerställda kvalitetsrutiner Kompetenta och välutbildade chefer Medarbetarna talar flytande svenska Flexibla och individanpassade lösningar Vi vill tacka våra nuvarande kunder för förtroendet och välkomna nya. För mer information kontakta Åsa Eriksson Eller besök vår hemsida:

25 Seniorlån och testamente Hans Wernemar har många års vana att arbeta med seniorlån och testamente inom företaget Factum Nordica, fond och förvaltning. Han kommer att informera oss om fördelar med seniorlån och om det inns några fallgropar som bör undvikas. Dessutom informerar han om fördelarna med att skriva sitt testamente medan man ännu kan. Arvslagstiftningen har ändrats ganska mycket på senare år och den så kallade sambolagen ger inte alltid full trygghet. Tid: Torsdag den 27 mars kl Avgift: 50 kr för medlem och 80 kr för icke medlem. Plats: Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1 A. Anmälan senast 25 mars till Jan Gundberg på tfn eller e-post: Följ med på en teaterresa till Tallin Res med Tallink-Silja Lines nyaste fartyg Baltic Queen till Tallin. I priset ingår förutom resan med frukostar även buffémiddag med dryckespaket och tvårätters à la cartemiddag exklusive dryck en natt på Tallink City hotell. Därtill en guidad bussightseeing och framför allt Imre Kalmans världsberömda operett Csardasfurstinnan som spelas på Estlands Nationalopera. För resan till Estland krävs giltigt pass eller ID-kort. Körkort godkänns ej. Avresa från Värtahamnen torsdagen den 3 april kl Hemkomst till Stockholm söndagen den 6 april kl Pris: 2000 kr inbetalas till Iduns plusgiro senast 28 februari. Anmälan senast 20 februari till Ann-Charlotte Sillén på tfn eller e-post: Franz Liszt ( ) Banbrytande tonsättare och en av historiens främsta pianister Franz Liszt blev legendarisk redan som barn. Framgången som en av sin tids främsta pianister startade mycket tidigt och förmågan att 25

26 förföra sina auditorier med sitt spel och sin starka personliga utstrålning skulle egentligen aldrig upphöra. Parallellt med konserterandet blev Liszt en av 1800-talets mest intressanta och in lytelserika tonsättare hans musik var ofta tilltalande och förföriskt vacker men tidvis också framåtblickande och provocerande. Detta program handlar om ett fantastiskt liv och ett konstnärskap i den musikaliska romantikens slutskede och med tentaklerna in i en nyare tids musik. Hans Persson berättar och spelar. Tid: Torsdag den 24 april kl Plats: Träffpunkt Enebyberg. Kostnad: 100 kr per person. Anmälan senast tisdag den 22 april till Tord Céwe på tfn eller e-post: Vårutfärd till Skånelaholms slott Utfärden går i stort sett runt sjön Fysingen som ligger på vägen mot Arlanda. Om vädret tillåter går vårt första stopp till fågeltornet nära Ströms gård, ca 500 m från bussens parkering. Ta gärna med en kikare. Därefter besöker vi Nordians hög, ett ståtligt fornminne i form av en gravhög. Om våren har kommit i vanlig tid kläds området av backsippor. Så är det dags för lunch som vi troligen äter i Torsåkers trädgård. Efter lunch tar oss bussen till Skånela kyrka och sedan till Skånelaholms slott. Slottet ägs numera av Kungliga Vitterhetsakademien och en guide möter oss på slottstrappan och för oss på en tur genom slottet. Det blir några trappor, men de är förvånande lätta att gå i. Tid: Fredag den 23 maj kl Beräknad hemkomst kl Buss hämtar kl 9.00 vid ICA Myran, Mörbyleden, kl 9.10 vid Kevinge Äldreboende, Edsviksvägen 1 och kl vid Danderydsgården/Kulturskolan, Noragårdsvägen 27. Pris: 350 kr. Betala gärna i förväg till Iduns plusgiro Anmälan senast måndag den 19 maj till Tord Céwe på tfn eller e-post: 26

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2011 När är det dags att sälja huset? TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

Föreningen grundad 1975. NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ. Nr 2-2001 1

Föreningen grundad 1975. NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ. Nr 2-2001 1 2 Föreningen grundad 1975 NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ Nr 2-2001 1 2 Nr 2-2001 Välj din egen vård Ditt hem är din borg. Du väljer själv vem som får komma in. Behöver du hjälp och stöd i din vardag

Läs mer

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund SPF Grindslanten Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund Här nedan kommer tavlan mellan strecken -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HUDDINGE. Hjärtligt välkomna att ta del av. Sid 3 - FRAMTID OCH FÖRNYELSE. Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA:

HUDDINGE. Hjärtligt välkomna att ta del av. Sid 3 - FRAMTID OCH FÖRNYELSE. Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA: HUDDINGE Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA: Inte bara för medelålders!...... 3 Styrelse, funktionärer representation...... 4-5 Månadsmöten och fredagsträffar... 6-8 Då skall det bli fest!.. 9

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna

Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna RTP-S Nr 1 2011 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna Vill du veta mer om Olivia Rehabilitering? Under 2010 har

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

Kvinnorna i Manduar, Gambia. Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering...

Kvinnorna i Manduar, Gambia. Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering... OBS! NY TIDNING! OBS! Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering... Bli en framgångsrik småföretagare nr 2 2012 ISSN 1404-5028 På glada fötter... Kvinnorna

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

BROMMA. Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2013. SPF Brommas artikelserie om äldreomsorgen: Åkeshovs reningsverk

BROMMA. Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2013. SPF Brommas artikelserie om äldreomsorgen: Åkeshovs reningsverk BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2013 SPF Brommas artikelserie om äldreomsorgen: Om man inte kan eller inte vill bo kvar hemma, vad händer då? I sin andra artikel om äldreomsorgen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge?

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? Team Olivia! Vill du ha en personlig assistans där vi

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län Juni/Augusti nr 3/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Våra ombud inom NHR Medlemsavgiften och Autogiro Reseberättelse från Nepal Sid 4-6 Förlängd anmälningstid

Läs mer

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län September/Oktober nr 4/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Från Humlegården till Hagaparken Humlegården i konkurs Resegaranti Neurodagen 2012 Ett besök på Vintersol

Läs mer

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 NYTT Medlemsblad! Nu finns Infor mation och Aktiviteter i samma tidning... Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 Ett liv som räddas ska också levas! Tfn: 08-447 45 31 Mail: Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.nu

Läs mer

Medlemstidning 2007:1

Medlemstidning 2007:1 Medlemstidning 2007:1 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ordförandeordet Sid 4 Höstens program, Data med ABF Sid 5 - - HRF-kurser, Seniorer Sid 6 Hörcentralens föreläsningar Soppteater i Uppsala Sid 7 Textat i Stockholm

Läs mer

DEMENS- FORUM. Internationella Alzheimerdagen. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

DEMENS- FORUM. Internationella Alzheimerdagen. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 Bildat 1984 NR 3 2000 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Dagen då vi minns de glömda Hur kom Alzheimerdagen till? Alzheimer s Disease Internationals konferens och 10-årsjubileum

Läs mer

synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr 2-3 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr 2-3 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 2-3 2008 Årgång 27 Äntligen hos mamma och pappa Oppositionen skriver brev till majoriteten och undrar: Hur blir det med epilepsivården? Temat är försäkringar.

Läs mer

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Vi har avtal med Stockholm avseende neurologisk rehabilitering!

Läs mer