IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr

2 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Kunnig och trevlig personal ingår! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 SPF IDUN DANDERYD Innehåll i nr 1. Februari 2014 Styrelsen har ordet 4 Årsmöte i SPF IDUN 2014, dagordning (förslag) 6 Verksamhetsberättelse 7 Information från KPR 10 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 12 Tra ik 12 Vad har hänt sedan sist? 15 Handbok för glada gubbar 15 Nils Ferlin - Klarabohemen 18 Konståkning i tunnelbanan 19 Kommande program 22 Föreläsningar i ABF-huset 28 Friskvårdsaktiviteter 29 Styrelse 29 Funktionsansvariga 30 Kommuninfo 33 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad & Marie-Louise Björkman Välkommen till ett nytt år i föreningen! Detta nummer av tidningen är vårt vårnummer. Även om det sannolikt dröjer länge innan vi får uppleva att den riktiga våren kommer, kan vi nu presentera ett digert program med aktiviteter ända fram till maj månad. Glöm inte att delta i årsmötet den 27 februari. I brist på lokaler har vi som tidigare år fått förlägga detta till Änglagaraget i Djursholm. Kommunikationerna är tyvärr inte de bästa men ni som är bilburna erbjud gärna vänner och bekanta skjuts. Förbundsstyrelsen har till lokalföreningarna remitterat ett förslag om nya stadgar för förbund, distrikt och lokalföreningar. Vi arbetar nu på att formulera ett svar på remissen och då om möjligt ett gemensamt svar från samarbetsgruppen Framtiden, dvs samtliga SPF-föreningar i norrort. Här är några av de mer omvälvande förslagen. Medlemskap beviljas idag den som har rätt att uppbära pension av något slag, den som har fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem. Det nya förslaget är att medlem kan alla vara som uppbär pension eller intresserad av SPF:s frågor. Idag är SPF en intresseorganisation för pensionärer. Med det nya förslaget skulle intressebegreppet försvinna och SPF bli en förening vilken som helst. Kanske skulle vi få ler medlemmar. Vi kan ju låta ansluta våra barn och barnbarn. Ett annat förslag är att medlemsavgiften tas in centralt av förbundet, som sedan varje månad eller varannan månad delar ut en tolftedel eller en sjättedel av de delar som tillkommer distrikt och lokalföreningar. Idag sker uppbörden av den lokalförening som beslutat om årsavgiften och som sedan betalar in till förbund och distrikt deras respektive 4

5 andelar. Av vår årsavgift (225 kr) går 120 kr till förbundet och 50 kr till distriktet. Återstoden 55 kr disponerar vår förening för sin lokala verksamhet. Inte minst våra kassörer är mycket tveksamma till förslaget. De lokala föreningarna utgör grunden för förbundet. Föreliggande förslag innebär bland annat en förskjutning mot en ökad toppstyrning. Vår tveksamhet är stor. Vi återkommer med besked om utfallet av remissrundan. BREVDUVOR SÖKES! Vill du hjälpa till med utdelning av medlemsbladet fyra gånger per år? Vi behöver en ny brevduva till distrikt 4 i Danderyd. Ca 28 brevinkast. August Wahlströms väg och Axel Johnsons väg. Gärna någon som bor i området och som har kännedom om portkodsystemet. Vi efterlyser också en ny brevduva till distrikt 17 i Danderyd. Ca 18 brevinkast. Mörbyleden Välkommen att kontakta Solweig Johansson på tfn eller e-post: 5

6 ÅRSMÖTE I SPF IDUN Torsdagen den 27 februari kl i Djursholms Församlingsgård (Änglagaraget). Dagordning (Förslag) 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet 3. Fråga om mötet kallats i behörig ordning 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två justerare tillika rösträknare 6. Verksamhetsberättelse för år Resultat-och balansräkning 8. Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fråga om arvode för styrelsen 11. Budget för år Fastställande av årsavgift för år Val av styrelse Valda fram till årsmötet 2015: Margareta Almquist, Marie-Louise Björkman, Elisabeth Falck, Jan Gundberg, Gunvor Sahlqvist, Gull Eriksson Axén och Ingrid Kärnekull. Valda fram till årsmötet 2014: Tord Céwe, Ulla Julander, Ann-Charlotte Sillén, Jan Halldin och Tom Thyblad. 14. Val av ordförande i föreningen 15. Val av två revisorer och suppleanter 16. Utseende av ombud och suppleanter till SPF-distriktets årsstämma 17. Val av valberedning 18. Motioner 19. Övriga frågor 20. Årsmötet avslutas 6

7 Dagordning och verksamhetsberättelse till årsmötet inns i detta medlemsblad. Tag gärna med bladet till årsmötet. Övriga handlingar kommer att innas vid årsmötet liksom på vår hemsida idun_danderyd. (Obs understreck mellan idun danderyd). Önskas handlingar i förväg, vänligen kontakta Marie-Louise Björkman, tfn , mobil Kaffe och semla serveras traditionsenligt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelse Styrelsens sammansättning, se sid. 29. Funktionärer IDUN:s funktionärer åter inns på sid. 30. Revisorer Sven Hedman, Klas Stackegård, revisorssuppleanter Rolf Skogsborg och Marie Gadd. Sammansättning av Valberedning, Redaktions- och Programgrupp, se sid. 32. Representanter i Kommunala pensionärsrådet (KPR) har varit Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman, Jan Halldin och Rita Liljeström. Beträffande representanter i Förtroenderåden hänvisas till på årsmötet utlagda förteckningar. Medlemmar Medlemsantalet var vid årets ingång 990 och vid årets slut 946, alltså en minskning med 44 efter nytillskott, avlidna, ut lyttade och utträdda. Föreningens verksamhet under 2013 Följande arrangemang har under året genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Jan 10 - Fritiof Nilson Piraten - Lennart Pernstam 7

8 Febr 7 - Dan Andersson Jannika Häggström Febr 21 - Årsmöte - Djursholms Församlingsgård Mars 7 Kina med tonvikt på Shanghai Ludvig Rasmusson Mars 18 Raoul Wallenberg Bengt Jangfeldt April 10 - Svenska Teatern Helsingfors Kristina från Duvemåla Maj 29 Konstmuséet Artipelag Sept 25 Ivar Lo-Johansson- museet Okt 9 - Afrikanska Mästerverk Bergrummet Skeppsholmen Okt 19 Carmina Burana Folkoperan Okt 28 - Kulturhistoria med och utan mord Jan Mårtensson Dec 5 Handbok för glada gubbar Dag Sebastian Ahlander Styrelsearbetet Styrelsen har hållit 9 (nio) protokollförda sammanträden under Programgruppen Under året har gruppen sammanträtt 3 (tre) gånger, dessutom ett lertal mail- och telefonkontakter. Kommunala pensionärsrådet & Förtroenderåden Under året har KPR sammanträtt 5 (fem) gånger. Närmare information från dessa sammanträden åter inns i samtliga medlemsblad. Med referens till Uppdrag Gransknings (UD:s) inslag i SVT den 15 januari 2014 om trygghetslarm kan nämnas att KPR diskuterat hur bland annat nuvarande trygghetslarm kan bli säkrare och snarast moderniseras. Förtroenderåden fungerar på samtliga boenden i kommunen. Under året har Jan Halldin haft ansvaret att verka som kontaktperson för dessa. Friskvård ute och inne De olika aktiviteterna, boule, golf och bridge ger stimulans, god social samvaro och är mycket uppskattade. 8

9 Boule: Banorna bakom Kevinge pensionärsboende har utnyttjats litigt tisdagar, torsdagar och söndagar av Iduns medlemmar under ledning av Elisabet Orve. Golf: Ingegerd Linton har varit ansvarig för verksamheten under Årets Idungolf spelades på Djursholms GK den 12 september och 16 entusiastiska medlemmar deltog. Vann gjorde Anita Lö berg. Ingegerd ser fram emot ett fortsatt och utökat deltagande under Bridge: Alla spel har bedrivits på Kevinge pensionärsboende på torsdagar kl under ledning av Åsa Orrgård och på fredagar kl under ledning av Ranveig Bergström. Slutord Under det gångna verksamhetsåret har vi bevakat pensionärspolitik, sjukvårds- och pensionsfrågor. Föreningen har genom ledamoten Jan Halldin tillskrivits Samverkansmötet den 25 oktober 2013 med de kommunala pensionärsråden m l om möjligheten att ordna direktintag på geriatriska kliniker för patienter från äldreboenden. Landstingsrådet Stig Nyman har lovat att återkomma med svar på frågan under våren Det bör också nämnas att föreningens tra ikombud Gertrud Lönegren lagt ner ett stort arbete där hon bland annat verkat för säkrare och bättre kommunikationer för kommunens äldre. Vi har även under hösten 2013 deltagit i Kulturbiennalen i Danderyd som utställare och med en särskild programpunkt med Ulf Durling. Under september deltog vi i Polisens trygghetsdag och möte om grannsamverkan. Den 12 november arrangerade Seniordagen i Mörby Centrum, där vi också deltog. Tillsammans med kommunen och PRO hölls den 19 november en föreläsning om demens på Kevinge Värdshus. Vi har även haft regelbundna möten med andra SPF-föreningar i norra Storstockholm (Framtidsgruppen). 9

10 Representanter för styrelsen har dessutom deltagit i av distriktet anordnade ordförandekonferenser samt ett antal möten med Polisen i Danderyd, där bland annat diskuterats hur vi bäst skall förebygga brott mot äldre. Styrelsen framför sitt varma tack till Danderyds kommun, Polisen och Idunmedlemmar som på alla sätt hjälpt oss i vårt föreningsarbete. Ett särskilt tack också till våra brevduvor som under året varit oss behjälpliga med distribution av vårt medlemsblad. Danderyd i februari 2014 Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman, Jan Gundberg, Jan Halldin, Gunvor Sahlqvist, Gull Eriksson Axén, Margareta Almquist, Tord Céwe, Ann-Charlotte Sillén, Elisabeth Falck, Ingrid Kärnekull, Ulla Julander INFORMATION FRÅN KPR Marie-Louise Björkman Sammanträde 25 november Vi började vårt sammanträde som vanligt med genomgång av rapporter från förtroenderåden. Tyvärr har det varit bristande närvaro av kontaktpolitikerna och en del boenden har inte haft möten på länge. Närvarande från SPF Idun och PRO uppmanades att ta kontakt med sina representanter och socialkontoret kontaktar boendena med påminnelser om vikten av regelbundna förtroenderådsmöten. Stocksundsgården och Storkalmar fungerar bra. Vår populäre ixare Claes Kente redogjorde för sitt arbete. Han hinner med nästan fem hembesök per dag och han deltar också i Brottsförebyggande Rådet. Vilken bra idé det var att inrätta en ixartjänst! Det är ju svårt att mäta hur hans insatser har minskat olycksfallsriskerna 10

11 i hemmet, men man kan nog vara tämligen säker på att många fallolyckor har undvikits och att många hem blivit säkrare med fungerande brandvarnare! Om du inte använt dig av ixaren och inte vet hur tjänsten fungerar så inns broschyr att hämta på Information Danderyd i Mörby C och även på kommunens hemsida, Sedan i maj 2013 har det startats en volontärverksamhet under ledning av Sol-Britt Österlund vid Anhörigstödet. Vid tiden för KPRs möte hade 13 personer registrerats som volontärer. Uppdragen ser olika ut från lera gånger i veckan till ett par gånger per halvår. Uppdragen kan handla om promenadsällskap, högläsning eller bara ett samtal över en kopp kaffe. Även här inns det information på kommunens hemsida och informationskontoret. Socialkontoret informerade om de nya ersättningarna till hemtjänstutförarna som uppgår till 359 kr/tim till den kommunala och 365 kr/ tim till de privata. De särskilda boendenas ersättning räknas upp med 3,3%. Socialkontoret har upphandlat 16 nya korttidsboendeplatser som kommer ligga i Solna, Årsta och Bredäng. Självklart kan inte Idun vara nöjd med de långa avstånden för anhöriga att besöka sina nära och kära. Vi ser det naturligtvis som självklart att kommunen i sin planering av nya boenden också räknar in korttidsboenden. Det inns två alternativ till nya boenden i kommunen dels mittemot Vasaskolan och dels Solgården. Ordföranden Isabella Jernbeck och äldreomsorgschefen Britt- Marie Ekström besöker de olika äldreboendena och har även besökt boenden i andra kommuner. Det inns många nya idéer i nybyggda boenden som kan förverkligas när vi bygger nytt i kommunen. Önskemål framfördes att KPR ska få mer information om hur trygghetslarmens digitalisering fortgår. Vid nästa sammanträde i februari kommer ansvarig att redogöra för detta. Frågan har ju också aktualiserats genom tv-programmet Uppdrag Granskning. 11

12 Vi som besöker Kevinge har väl märkt att städningen har stora brister, detta påtalades för socialkontoret som lovade att återkomma i ärendet. Önskemål om en stor anslagstavla på Kevinge framfördes också i stället för alla upptejpade lappar som laddrar på ingångsdörrarna. Vi ville också veta vem som har ansvar för de tekniska hjälpmedlen på Kevinge. NÄTVERKET FÖR FÖREBYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Gruppen möttes 2 december Närpolisens lytt till Täby diskuterades. Alla var mindre glada och hoppades på en snar åter lytt till Danderyd. Brottsförebyggande veckan liksom Seniordagen i november blev mycket lyckade med många besökare. Projektet med en Spanarbil körd av frivilliga fortskrider. I framtiden kommer det att kunna innas en sprej för att spreja sina värdesaker med personligt DNA. Detta skulle underlätta för polisen att spåra stulna värdesaker. På socialkontoret arbetar man bland annat med ett handlingsprogram om våld i hemmet inriktat på de äldre. Dessa problem är tyvärr inte unika. TRAFIK Gertrud Lönegren Nej se det snöar det var väl roligt *) Drivor - smältvatten - is läckar - sandat - osandat. Vinterdäcken är på 12

13 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Mind, fd Föreningen Psykisk Hälsa. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode

14 plats, men vad sitter på skorna? Dags för halkskydd, se till att skaffa sådana. Bra att veta broddar (CE-märkta) inns i olika utföranden. Enklast att använda halvfotsbrodd och i så fall är halkskyddet bäst. Gåstavar eller käpp glöm inte ta av gummitassen och kolla att piggen inte är sliten eller trubbig. Halkskydd= Halkrisk inomhus. *) Hurra Haninge som delar ut halkskydd till alla 65+ som är skrivna i kommunen. Snöröjningen Viktig information från SVEVIA på sid. 3 i Danderydsaktuellt 2013 Förväntade tunga leveranser hjälp inns att få. Däremot ingen info om hjälp till alla som använder rullstol eller av kommunen beviljats färdtjänst med hämtning vid entrédörr. Tacksam om du hör av dig. Får du den hjälp du behöver? Fallolyckor på snö och is Det har vi alla någon gång upplevt och tyvärr för många en olycka som fått svåra konsekvenser. En sådan olycka på allmän väg räknas inte som tra ikolycka. Någon heltäckande statistik inns inte. Polisens rapportering är bristfällig och inom sjukvården är det akutsjukhusen som ansvarar för rapport till STRADA ett skaderegister för tra ikskador. Under 2010 rapporterade akutsjukhusen personskador, 17% måste vårdas på sjukhus. Vare sig det handlar om tra ikforskning eller tra iksäkerhetsarbete fallolyckorna i tra iken har inte prioriterats. Men olyckor kostar pengar. Samhällets kostnader beräknas vara minst dubbelt så stora som kostnaderna för vinterväghållning. Tra ikmöte NTF Den 10 januari var samtliga tra ikombud i SPF och PRO inbjudna till utbildning under rubrikerna Vinter och halka och Äldres tra iksäkerhet som förare och fotgängare. Dessutom presentation av Äldre gåendes 14

15 halk-och fallolyckor ett projekt som NTF genomför 2013/2014. All information och kunskap jag ick vill jag naturligtvis dela med mig av. Att göra det i skriftlig form blir för omfattande. Bäst vore om vi kunde träffas vid ett eller lera möten. Om det inns intresse och jag har möjlighet lera träffar. Enebyberg, Djursholm och på Idalagården och Kevinge. Om vintern håller i sig borde vi väl hinna med att prata halka innan det blir vår. Kundpanelen Arriva I medlemsblad nr 4/2013 efterlyste jag synpunkter som jag kan föra vidare till ansvariga på Arriva. En viktig fråga är säkerheten när vi åker buss. Själv åker jag mycket buss båda korta och längre turer i vårt vidsträckta län. Det inns en mängd olika bussmodeller en del väl anpassade utifrån de resandes behov, en del rena katastrofen. Men oavsett hur bussen är beskaffad så är det förarens körskicklighet som avgör om resan blir säker och behaglig. Vad tycker du är viktigast? Till sist 30 mil är totala vägnätet i Danderyd. Efter lika många mil kan du vara framme i Gränna, Hudiksvall eller Karlstad! VAD HAR HÄNT SEDAN SIST? Handbok för glada gubbar glada råd för att nå livets höjdpunkt Jan Gundberg Den 5 december, i ett grått och kallt decemberväder, träffades vi på Kevinge Värdhus för att lyssna på danderydsbon Dag Sebastian Ahlander, som talade om sin senaste bok Handbok för Glada Gubbar. Dag Sebastian Ahlander har en lång karriär i UD:s tjänst bakom sig. 15

16 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

17

18 Senast var han generalkonsul i dåvarande Leningrad och sedan i New York. Han har skrivit ett lertal böcker, många av historisk karaktär. Den senaste i raden är handboken för gubbar. Den är fylld av roliga, oväntade och inspirerande råd för den nyblivne pensionären. Dag Sebastian Ahlander öser ur sin rika erfarenhet för att göra alla nyblivna pensionärsgubbar bättre utrustade för ett liv i frihet. Nu när chefen inte längre bestämmer över dig gäller det att tackla svåra situationer med humor så att du inte blir en börda för dina nära och kära. Hur vårdar du ditt äktenskap, din trädgård, ditt umgänge och din nya veteranbil? Hur umgås du bäst med barn och barnbarn? Kanske är det snarare barnboksförfattaren än den före detta ambassadören som ser det viktiga och komiska i pensionärslivet, eller är det diplomaten som kommer med dessa väl genomtänkta råd. Är det viktigt med klädseln när du nu äntligen är pensionär? Får du dricka hur många glas du vill till lunch? Är din gamla kamera inte snart färdig för tippen, liksom du själv? Det Dag Sebastian Ahlander kanske vill säga med sin handbok är att livet inte är över än trots sjukdomar och annat elände. Han säger i en bild att det moderna livet inte, som i den gamla ålderstrappan först går upp och sedan ner, utan snarare från medelåldern fortsätter uppåt mot slutet. En tänkvärd bild. Nils Ferlin Klarabohemen Gull Axén Vi var ett trettiotal personer som samlades för att lyssna på Jannika Häggström, då hon presenterade Nils Ferlin i ord och toner. Vi ick var sitt texthäfte och kunde sjunga med eller bara följa med i texten till ett tiotal visor som hon framförde till eget gitarrackompanjemang, däribland En valsmelodi, När skönheten kom till byn, Den stora kometen, Inte 18

19 ens en grå liten fågel, En liten konstnär och Får jag lämna några blommor. Hennes tolkningar är mycket personliga och det var roligt att kunna sjunga med när det passade. Mellan visorna berättade hon om Nils Ferlins liv, alltifrån uppväxten i Värmland, diversearbetandet, diktandet, skrivandet, det bohemiska och slitande livet i Klarakvarteren till de lyckliga sista åren med hustrun i Norrtäljetrakten. Hon berättade några roliga anekdoter, till exempel att han i Filipstad ville starta en cirkus, att han var duktig gymnast, att han i ungdomen ville starta ett boxningsinstitut och att hans cykel inns på museum i Norrtälje. Nils Ferlin uppfattas av många som en dyster diktare men var uppskattad av sin samtid och hade många vänner och många av hans texter är underfundigt satiriska och ironiska. Vi som lyssnade på och sjöng med Jannika uppskattade hennes framträdande mycket. Konståkning i tunnelbanan Karl-Johan Fyrö Onsdagen den 22 januari vid 11-tiden samlades vi, nio damer och tre herrar, på perrongen i Kungsträdgårdens tunnelbanestation för att med Tiiu Valmet från SL åka på konstsafari med tunnelbanans blå linje. Första tunnelbanelinjen öppnades 1950 mellan Slussen och Hökarängen. Den gick mest ovan jord och någon konstnärlig utsmyckning var det inte tal om. Men främst konstnärerna Vera Nilsson och Siri Derkert kämpade för att tunnelbanan skulle förses med konst. Låt oss få det i underjorden, katedraler under jorden! Varje hållplats ett sagoslott! Ur Vera Nilssons brev till Hjalmar Mehr, 18 mars beslutade Stockholms statsfullmäktige enhälligt om konst i tunnelbanan. Efter en tävling år 1957 ick T-Centralen som första station konst och 12 vinnande bidrag från lika många konstnärer kom på plats. Men det var inte problemfritt att skapa en integrerad miljö på det 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

21 sättet. Senare ick en eller två konstnärer uppdraget att utsmycka en station, ofta med anknytning till platsens historia. Kungsträdgårdens station utformades av Ulrik Samuelsson 1977 med kompletteringar Han utformade stationen till en underjordisk trädgård. Unikt här är de nakna bergväggarna med här och där avgjutna skulpturer och maskaroner från Jakob De la Gardies palats Makalös från1630 som låg söder om Kungsträdgården och brann ner till grunden Slaget om almarna 1971 inns också dokumenterat i form av en betongskulptur en almstam med märken efter motorsåg. Bergrummet med stationen är stort beroende på att blå linjen var planerad att fortsätta till Nacka. Grottstationerna är unika för blå linjen, ja unika i världen. Nästa anhalt var Stadshagen. Där är bergväggarna täckta av grå sprutbetong vilket ger grottkänsla och dekorationerna av Lasse Lindqvist utgörs av idrottsmotiv målade på veckade aluminiumplåtar som förändras när man går förbi. Stadshagen var förr ett friluftsområde och 1931 anlades där Storhagens idrottsplats. Härifrån åkte vi vidare till Näckrosen. Någonstans ovan jord inns här en vacker näckrosdamm och den inns representerad i taket. Många vill döpa om stationen till Filmstaden. En stor tavla visar Greta Garbos första ilmkontrakt, den första ilmen Körkarlen av Victor Sjöström som spelades in här 1919 och den sista från 1969 En passion av Ingmar Bergman. På en annan tavla har alla som arbetat med stationen skrivit sina namn, och de är många. Lizzie Olsson-Arle heter konstnären. Från Näckrosen åkte vi tillbaka till Solna centrum, en röd och grön grotta med målade motiv från 70-talets Sverige om glesbygd, folkom lyttningar och miljöförstörelse av Karl-Olov Björk och modeller av gamla Hagalund och tittskåpsmontrar med skulpterade berättelser av Anders Åberg. Just tittskåpen var under renovering och nersläckta när vi var där. Sista anhalten var Västra skogen med rätt luguber utsmyckning med 21

22 konstnären Sivert Lindbloms huvudform i olika konstellationer och med ljusa geometriska klinkermönster på väggarna. Här slutade vår konståkning och Tord tackade Tiiu Valmet med ett fång tulpaner. En spännande konståkning som har förändrat mitt beteende i tunnelbanan. Näckrosen har jag tidigare varit på ett otal gånger utan att se ett enda konstverk. På kan du läsa mer om konsten i tunnelbanan och där kan du läsa om de konståkningar som SL arrangerar. De är gratis och ingen föranmälan behövs. Program för konståkningarna kan du också hämta på SL-center vid T-centralen och Tekniska Högskolan. Ett par foton från besöket inns på vår hemsida se/idun_danderyd under Bildgalleri. KOMMANDE PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den, som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående, då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. 27 år på Riksdagens podium - Minnen - med aktivt deltagande av närvarande Idunmedlemmar Tom Thyblad, f. d. biträdande kammarsekreterare, ställföreträdande 22

23 riksdagsdirektör och numera Iduns ordförande, ger oss inside information från sin minst sagt centrala position om hur det går till när Sverige styrs. Tid: Torsdag 20 februari kl Plats: Kevinge Värdshus. Anmälan senast tisdag 18 februari till Gull Axén på tfn eller e-post: Årsmöte Iduns årsmöte äger rum i Djursholms församlingsgård (Änglagaraget), Bragevägen 32, Djursholm. Dagordning och verksamhetsberättelse inns i detta medlemsblad. Övriga handlingar delas ut. Tid: Torsdag 27 februari kl Anmälan senast tisdag 25 februari till Ann-Charlotte Sillén på tfn eller e-post: Ingen avgift. Persisk kulturafton Kina Jacobsson håller föredrag om persiska mattor och kryddar detta med en hel del persisk kultur. Vi utlovas en underbar måltid med såväl kall som varm persisk mat (kom hungrig, det är mycket mat). Drycken består av rött och vitt vin samt vatten. Efter maten serveras kaffe/te och kaka och kanske några överraskningar. Självklart inns det möjlighet att handla mattor denna kväll till oerhört förmånliga priser med alla garantier och bytesrätt i 6 månader. Tag gärna mått hemma om ni skulle få se något ni vill köpa. Tid: Onsdag 19 mars senast Vi sätter oss till bords kl Kvällarna brukar avslutas kl Avgift: 100 kr per person, som betalas kontant vid ankomst. Plats: Butiken AK:s Inredning - Antikt & Klassiskt, Hornsgatan 94. T-banan till Zinkensdamm. Anmälan senast onsdag 5 mars till Gunvor Sahlqvist på mobil eller e-post: 23

24 Välkommen som kund hos oss! 1:a Hemtjänstkompaniet har sitt ursprung i Danderyd sedan I dag finns vi etablerade i Västerort, Söderort, Danderyd, Täby, Sollentuna, Solna/Sundbyberg och Åkersberga. Vi erbjuder Lokal närvaro där du bor Engagerade och duktiga medarbetare Säkerställda kvalitetsrutiner Kompetenta och välutbildade chefer Medarbetarna talar flytande svenska Flexibla och individanpassade lösningar Vi vill tacka våra nuvarande kunder för förtroendet och välkomna nya. För mer information kontakta Åsa Eriksson Eller besök vår hemsida:

25 Seniorlån och testamente Hans Wernemar har många års vana att arbeta med seniorlån och testamente inom företaget Factum Nordica, fond och förvaltning. Han kommer att informera oss om fördelar med seniorlån och om det inns några fallgropar som bör undvikas. Dessutom informerar han om fördelarna med att skriva sitt testamente medan man ännu kan. Arvslagstiftningen har ändrats ganska mycket på senare år och den så kallade sambolagen ger inte alltid full trygghet. Tid: Torsdag den 27 mars kl Avgift: 50 kr för medlem och 80 kr för icke medlem. Plats: Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1 A. Anmälan senast 25 mars till Jan Gundberg på tfn eller e-post: Följ med på en teaterresa till Tallin Res med Tallink-Silja Lines nyaste fartyg Baltic Queen till Tallin. I priset ingår förutom resan med frukostar även buffémiddag med dryckespaket och tvårätters à la cartemiddag exklusive dryck en natt på Tallink City hotell. Därtill en guidad bussightseeing och framför allt Imre Kalmans världsberömda operett Csardasfurstinnan som spelas på Estlands Nationalopera. För resan till Estland krävs giltigt pass eller ID-kort. Körkort godkänns ej. Avresa från Värtahamnen torsdagen den 3 april kl Hemkomst till Stockholm söndagen den 6 april kl Pris: 2000 kr inbetalas till Iduns plusgiro senast 28 februari. Anmälan senast 20 februari till Ann-Charlotte Sillén på tfn eller e-post: Franz Liszt ( ) Banbrytande tonsättare och en av historiens främsta pianister Franz Liszt blev legendarisk redan som barn. Framgången som en av sin tids främsta pianister startade mycket tidigt och förmågan att 25

26 förföra sina auditorier med sitt spel och sin starka personliga utstrålning skulle egentligen aldrig upphöra. Parallellt med konserterandet blev Liszt en av 1800-talets mest intressanta och in lytelserika tonsättare hans musik var ofta tilltalande och förföriskt vacker men tidvis också framåtblickande och provocerande. Detta program handlar om ett fantastiskt liv och ett konstnärskap i den musikaliska romantikens slutskede och med tentaklerna in i en nyare tids musik. Hans Persson berättar och spelar. Tid: Torsdag den 24 april kl Plats: Träffpunkt Enebyberg. Kostnad: 100 kr per person. Anmälan senast tisdag den 22 april till Tord Céwe på tfn eller e-post: Vårutfärd till Skånelaholms slott Utfärden går i stort sett runt sjön Fysingen som ligger på vägen mot Arlanda. Om vädret tillåter går vårt första stopp till fågeltornet nära Ströms gård, ca 500 m från bussens parkering. Ta gärna med en kikare. Därefter besöker vi Nordians hög, ett ståtligt fornminne i form av en gravhög. Om våren har kommit i vanlig tid kläds området av backsippor. Så är det dags för lunch som vi troligen äter i Torsåkers trädgård. Efter lunch tar oss bussen till Skånela kyrka och sedan till Skånelaholms slott. Slottet ägs numera av Kungliga Vitterhetsakademien och en guide möter oss på slottstrappan och för oss på en tur genom slottet. Det blir några trappor, men de är förvånande lätta att gå i. Tid: Fredag den 23 maj kl Beräknad hemkomst kl Buss hämtar kl 9.00 vid ICA Myran, Mörbyleden, kl 9.10 vid Kevinge Äldreboende, Edsviksvägen 1 och kl vid Danderydsgården/Kulturskolan, Noragårdsvägen 27. Pris: 350 kr. Betala gärna i förväg till Iduns plusgiro Anmälan senast måndag den 19 maj till Tord Céwe på tfn eller e-post: 26

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

Skeppsposten 2015:4 Programblad

Skeppsposten 2015:4 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2015:4 Programblad Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2013 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2014 Göteborg i augusti 2014 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Englesson dagar Gäller Englesson möbler & sängar 26 sep - 11 okt Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem.

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Medlemsbladet 2016 februari - augusti kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Ordföranden har ordet Se i medlemsbladet, det finns säkert något

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30

Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30 Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30 1 Årsmötets öppnande Mötesdeltagarna hälsades välkomna av OTF:s ordförande 2 Dagordningens fastställande Mötet fastställde dagordningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman)

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman) SPF-NYTT 2009-4 Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10 (Foto: Lennart Ekman) Styrelse Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Vice sekr: Ledamöter: Ersättare: Karin Michols 253 98 Barbro Andréason 147 72

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2017

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2017 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2017 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Verksamhets- berättelse 2013

Verksamhets- berättelse 2013 Verksamhets- berättelse 2013 PRO Skogås förening PRO SKOGÅS ÅRSMÖTE 2014 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst 3 Fastställande av dagordning 4 Nya medlemmar

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen.

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen. Adress Vårvädersvägen 4 D, 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00. Vi har sommarstängt 22/6 17/8 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Nyhet! Medlemsavgiften betalas

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer