Idun Danderyd Medlemsblad Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015"

Transkript

1 Idun Danderyd Medlemsblad Nr

2 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Kunnig och trevlig personal ingår! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 SPF IDUN DANDERYD Innehåll i nr 2. Maj 2015 Styrelsen har ordet 4 Information från KPR 5 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 6 Polisens seniorråd 8 Vårdgrupp 8 Att höra till - om ensamhet och gemenskap 8 Passar vitt vin till choklad? 10 Cornelis Vreesvijk 11 Visning på spritmuseet - i nya lokaler 13 Resan till Estland & Haapsalu 14 Kommande program 18 Friskvårdsaktiviteter 22 Styrelse 24 Funktionsansvariga 25 Kommuninfo - viktiga telefonnummer 29 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad & Marie-Louise Björkman Årsmötet ägde rum den 26 februari. Ett drygt trettiotal medlemmar mötte upp. Som föregående år leddes mötet av Erik Rossander. Merparten av styrelsen omvaldes. Lena Bohlin hade dock ombett sig omval. Som ny ledamot invaldes Lotty Nordling. Vid mötet fastställdes också de nya föreningsstadgar som beslutats av förbundskongressen. Stadgarna hade reviderats från tidigare mindre kloka förslag. Årsmötet valde dock att göra några mindre justeringar i enighet med vad som föreslagits av distriktsstyrelsen. Våra revisorer kvarstod. Valberedningen kom att bestå av Gunnar Helsing, sammankallande, Gunnar Andrén, Christina Thyblad och som ny ledamot Erik Rossander. Som ny suppleant i KPR valdes Lotty Nordling. Vi båda och Jan Halldin omvaldes. Så till en annan fråga. Vi - ordföranden och vice ordföranden - är smått oroade. Vi har ca 950 medlemmar men endast drygt ett 30-tal inklusive tio styrelsemedlemmar bevistar årsmötet. Man brukar säga att hälsan tiger still. Kanske är det så att ni alla är nöjda och inte har något att tillägga. Vi tror nog att föreningsarbetet skulle kunna utvecklas om vi ick inspiration och engagemang från er. Vad gäller vår programverksamhet är deltagandet beräknat från vår medlemskader väldigt mediokert. I den mån arrangemang inte måste ställas in (vilket under året skett några gånger) deltar i bästa fall ett drygt 20-tal medlemmar. Vi uppmanar därför er alla att ta kontakt för att berätta för oss vad ni skulle vilja ha ut av er förening på lokalplanet. I medlemsbladet inner ni våra, liksom programansvarigas kontaktuppgifter. Välkomna att höra av er! Detta är sista numret före sommaren varför vi vill önska alla våra medlemmar en skön och lagom varm sommar med ringa nederbörd. 4

5 INFORMATION FRÅN KPR Marie-Louise Björkman Det känns länge sen vårt februarisammanträde i KPR nu när blåsippor och knoppar äntligen visar sig för oss. Socialnämndens nya ordförande Carina Erlandsson presenterade sig för rådet och berättade om sin bakgrund som politiker i kommunen. Carina hade tillsammans med äldreomsorgschefen börjat sitt nya förtroendeuppdrag med besök på samtliga äldreboenden. Bra start tycker vi! Våra förtroenderåd kommer nästan alltid upp på dagordningen och det verkar svårt att få en bra styrning och innehåll i rådens arbete. Jan Halldin SPF Idun och Åke Werner PRO har därför kallat till ett samarbetsmöte för att föreningarna gemensamt skall få igång arbetet. Föreningarna kommer också att starta utbildningar för kontaktpersonerna. Socialkontoret lovade från sin sida att se till att respektive boenden påminns om vikten av kontinuerliga förtroenderådsmöten med minnesanteckningar/protokoll, och att boenden och deras anhöriga informeras om när dessa möten hålls. Det kvalitetspris inom äldreomsorgen för 2014, som initierades av tidigare ordföranden Isabella Hökmark, kommer att utdelas före sommaren. En jury har tillsatts och har haft sitt första möte för att gå igenom förslagen års pris ska delas ut på seniordagen i höst. Vi kommer berätta mer om detta när pristagarna är utsedda. Vi ick också information om de planerade nya vård- och omsorgsboendena där arbetet fortgår men det lär nog ta ett tag innan spadarna sätts i jorden. Ljudanläggningen till Kevinge lär vara beställd... 5

6 NÄTVERKET FÖR FÖREBYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Statistik över stölder visade följande: Fickstölderna ökade Personer under 65 år drabbas i tunnelbanan, äldre i Mörby centrum eller på annan plats. Stölderna i bostad gick upp under 2011 och ner under Ett förslag är att man kan kontakta någon granne när man väntar besök från en hantverkare eller dylikt. Ett annat alternativ är att bjuda hem en granne samtidigt som man tar emot besöket. Om det skett en stöld i bostad ska en patrull med brottsplatsundersökare komma hem. Aktuella tillvägagångssätt vid stöld i bostaden: 1) Den äldre blir uppringd och meddelad att vederbörande vunnit på lotteri. Någon kommer hem och ber om bankkort och kod. 2) Den äldre blir uppringd om att TV:n ska uppgraderas. Bankkort och kod ska lämnas. 3) Någon ringer på och ska kontrollera vattnet. Det är viktigt att att aldrig lämna ifrån sig bankkort, pinkod eller legitimation. I Täby har det vid två tillfällen hänt att två personer har följt efter en äldre för att se koden. En distraherar med sina varor samtidigt som koden spanas in. Den andra distraherar kassörskan. Sedan har pengar tagits ut från kontot. Diskuterades tiggare och närgångenhet. Människor upplever otrygghet med tiggare som är alltför påstridiga och närgångna. Kan ibland ligga nära gränsen för ofredande. 6

7 Din Syn - optikern med kvalitet och omtanke 20 % på glasen till medlemmar i SPF Idun! Erbjudandet gäller oavsett typ av glas, till och med 31/ Ni hittar oss i Mörby Centrum på plan 4. För tidsbokning av syn- och/eller synhälsoundersäkning ring eller besök Varmt välkommen önskar Gert, Jessica, Malin & Björn! Mörby Optik MONICA HALLSTRÖMS Hörselklinik Leg. Audionom När testade du din hörsel sist? God hörsel ger livskvalitet. Hörselteknik kan göra under! Välkommen till min Hörselklinik på plan 5 i Mörby Centrum. Tidsbeställning tel:

8 POLISENS SENIORRÅD Jan Halldin, Medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor Polisens seniorråd har bildats i Täby. Ett femtontal medlemmar från de lokala pensionärsföreningarna i Södra Roslagen inbjöds till ett första möte den 9 april 2015 på Täby polisstation. Från 1 januari år är polisen i hela Sverige föremål för en ny organisation. På mötet diskuterades en del olika frågor bland annat om polisvolontärverksamheten som i Täby är väl utbyggd och fungerar bra. Det bestämdes att vi skulle träffas tre gånger per år i polisens seniorråd i Täby. Nästa möte blir den 1 oktober. VÅRDGRUPP En sjukvårdsgrupp med företrädare från SPF Idun och PRO, under ledning av Jan Halldin och Gabriella Zaunders, hade sitt första möte den 15 april på Kevinge Värdshus. Gruppen samlade tio personer varav nio kom från SPF och en från PRO. Eventuellt kommer ytterligare en till två personer från SPF och någon till från PRO att ingå i gruppen. Alla gruppmedlemmar har erfarenhet av att ha arbetat inom sjukvården. I slutet av maj samlas sjukvårdsgruppen på Socialkontoret i kommunen för att där träffa medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Wiveka Svensson och kvalitetsutvecklaren Jonas Sundling. ATT HÖRA TILL OM ENSAMHET & GEMEN SKAP Författare: Peter Strang. Recension av Jan Halldin, leg läk, med dr Cancerläkaren och professorn i palliativ medicin Peter Strang diskuterar i sin bok»att höra till om ensamhet och gemenskap«grund- 8

9 läggande frågor om människors livsvillkor och samexistens med varandra. Denna bok bör läsas av både vårdpersonal och en större allmänhet - inte minst av oss som är något till åren komna. Boken består av tre delar, den första är en utvecklingsbiologisk del med kapitel bland annat om ensamheten som varningssignal och om ensamhetens olika former. Den andra delen avhandlar hälsoeffekter av både gemenskap och ensamhet och den tredje diskuterar den existentiella ensamheten eller»människans obotliga ensamhet«. De olika delarna och kapitlen går bitvis in i varandra vilket kan vara svårt att undvika i en tankebok av det här slaget. Strang gör en ingående analys av ämnet ur ett lertal aspekter. Han beskriver främst ensamhetens respektive gemenskapens påverkan på individen. På några ställen tas dock viktiga samhällsperspektiv på ensamhet och utanförskap upp. Ett exempel är äldreomsorgen där alltför många gamla i dag vistas ensamma i sin egen bostad. Visserligen kommer hemtjänsten då och då men många skulle må mycket bättre av social samvaro på ett seniorboende. Att ett långvarigt utanförskap kan leda till urskillningslös aggressivitet mot samhällssymboler som polis, brandkår visar bilbränningarna i Husby sommaren Författaren för förtjänstfullt fram tankar som underbyggs med vetenskapliga diskussioner och referenser. I ett avsnitt om vårt behov av hudkontakt framhålls att önskad beröring ger frisättning av olika hormoner som skapar närhet och gemenskapskänslor. Att hjärnan har ett nervsystem som kallas för spegelneuron, det vill säga nerver som speglar den andres känslor och avsikter, upptäcktes först på 1990-talet av den italienske neurofysiologen Rizzolatti. Spegelneuronen reagerar inte bara på kroppsrörelser och ansiktsminer utan även på hörsel och syn. Peter Strang använder kunskapen om spegelneuronen i kontakterna med sina patienter. Inför mötet med varje ny 9

10 patient tänker han på sitt kroppsspråk för att skapa en positiv kontakt en viktig lärdom. Strang för i sina texter in egna väl utvalda patientmöten. Dessa möten pekar på hur viktig patient/läkarrelationen är. Det handlar om inlevelseförmåga och empati och för patienten om att bli sedd. Några patientberättelser visar hur önskan om medicinering efter ett samtal inte längre är aktuellt för patienten. Vid livshotande sjukdom, när patientens hela existens står på spel, krävs det förutom ett professionellt bemötande också ett medmänskligt möte mellan patient och läkare. Avslutningskapitlet handlar om döden som aktiverar människans existentiella ensamhet. Författarens sätt att lyssna till, samtala med och endast vara med den döende kan ge många vårdanställda ökad visdom och kraft att delta i möten med döende patienter. Peter Strangs bok är livsviktig i det som händer i vård och omsorg i dag. Den visar på ett tydligt sätt vad vårdens innersta kärna handlar om och är skriven på ett lättillgängligt språk. Boken rekommenderas främst till läkare, sjuksköterskor och andra vårdarbetare men också som kurslitteratur för blivande läkare och sjuksköterskor. Recensionen är tidigare publicerad den 19 februari 2015 på Läkartidningens webb. PASSAR VITT VIN TILL CHOKLAD? Tord Céwe När jag först hörde frågan från medlemmen Maud Reuterwall tänkte jag: Nej inte kan väl det smaka bra men ny ikenheten var väckt. Jag bjöd in sommelieren Ia Orre Montan. Vi kom överens om titeln. Några dagar före provningen ringde Ia Orre och sade att Chokladmässan hade tagit all hennes tid och att hon inte hann förbereda ett prov med vitt 10

11 vin, men att hon hade ett prov med andra drycker. Kunde Idun tänka sig det? Min ny ikenhet växte, så javisst! På utsatt dag fann jag Ia Orre och en medhjälpare i Värdshusets kök i full färd med att duka upp en bricka för var och en deltagarna med 15 olika chokladbitar och fem små glas med drycker. Först föreläste Ia om chokladens historia sedan smakade vi alla 15 chokladproverna från enklaste till mer exklusiva. Men se upp: choklad som innehåller mer än 70 % kakao smakar för många lite fränt. Och så till dryckerna. Ett rött, sött och bubblande vin gjorde inte så stort intryck på mig. Annat blev det med Six Grapes, ett rött portvin tillsammans med fyllig choklad. Likaså gick sådan choklad mycket bra ihop med en god rom gjord på sockerrör. CORNELIS VREESVIJK Ann-Charlotte Sillén Jannika Häggström kom till Iduns möte den 5 mars för att sjunga och berätta om Cornelis Vreesvijks liv. Vi ick sjunga lera av Cornelis sånger, bland annat Brev från kolonien. Mycket skratt från oss under den sången. Cornelis föddes i Holland 1937 och familjen lyttade till Sverige när han var fyra år. Han hade lite besvär i skolan, men kom snart att behärska svenskan. Cornelis var gift tre gånger. Första äktenskapet var med Ingalill som han träffade på Beckomberga där han arbetade, de ick en son. Cornelis hade ett hett temperament och hamnade lera gånger i fängelse. Han skilde sig 1968 från Ingalill. Karriären var igång för fullt och han hade många spelningar. Det var jämt fest runt omkring honom och vänner bjöds från Holland dit familjen hade återvänt. Pengar kom in men försvann lika fort. Han hade hela sitt liv skatteproblem. 11

12 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Mind. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt 12 på begravningsbyråns arvode

13 Cornelis inledde en ny relation med Bim och Stockholm kändes inte bra längre. Cornelis bestämde sig för att köpa ett hus på landet. Hans skivbolag Mekonom hade skatteskulder och då lyttade han till Danmark och bytte skivbolag till Philips. Detta gjorde att han kunde betala kr för huset hamnade Cornelis på sjukhus efter långvarigt alkohol- och drogmissbruk. Där skrev han Fatumé och varnade ungdomar för knark. Cornelis dog I hans testamente inns en klausul som skall ge stipendier till musiker varje år. Det berättas att Olof Palme medlade mellan Cornelis Vreesvijk och skattemyndigheten, vilket utföll så att han skulle betala av kr/ månad, men det verkade rinna ut i sanden. Cornelis var en sammansatt människa, en tilltrasslad härva - hårt tvinnad likt en gordisk knut - av komplexa och nyckfulla neuroser. Han var en stor rimsmed, en ordhantverkare av enorma proportioner, som utan att darra på manschetten använde både slutrim och inrim med en självklarhet som om han suttit där och bara varit lekfull. Jannika Häggström gav oss en rolig eftermiddag med mycket sång och skratt. VISNING PÅ SPRITMUSEET I NYA LOKALER Gunvor Sahlqvist Vi var 14 personer som slöt upp på Spritmuseet. Några av oss passade på att prova den omtalade restaurangen före visningen. Maträtterna speglar det svenska köket med närproducerade råvaror. Spritmuseet öppnades som Vin & Sprithistoriska museet på Dalagatan 100 i Stockholm 1967, som ett företagsmuseum i samband med Vin & Spritcentralens 50-årsjubileum. Museet handlade om Sveriges vin- och 13

14 sprithistoria och tillverkning av alkohol. Sedan 1992 ägs och drivs museet av stiftelsen Vin & Sprithistoriska museet och lyttade 2012 till två av Stockholms enda bevarade Galärskjul på Djurgården. I museet visas bland annat en samling på 850 konstverk från åren 1986 till 2006, gjorda för Absolut Vodka av Andy Warhol och 550 andra kända konstnärer. Denna samling undantogs från statens försäljning av Vin & Sprit AB till Pernod Tre olika utställningar ick vi gå igenom. Den första med verk av Frank Bowling, en av konstnärerna för Absolut Vodka men också en av efterkrigstidens viktigaste brittiska konstnärer. Nästa utställning handlade om öl. Tillverkning och framställning. Öl är på frammarsch och vi ick veta att det nu inns 150 mikrobryggerier i Sverige varav ett i Danderyd. Den tredje utställningen heter Spritlandet Sverige och är den största av utställningarna. Den handlar om vårt bitterljuva förhållande till alkohol. Utställningen är utformad som en vandring genom våra årstider. Vi var alla mycket nöjda med visningen. RESAN TILL ESTLAND OCH HAAPSALU Ann-Charlotte Sillén Den 14 april reste en grupp bestående av 15 personer samt Reet Frid, som har hand om Silja Lines pensionärsresor, från Frihamnen till Tallinn. En buss väntade på oss i Tallinn och körde oss till Haapsalu 10 mil söder om Tallinn. Haapsalu ick stadsrättigheter år En järnvägsstation byggdes år 1905 för att ta emot den ryska tsaren med familj. Tsarfamiljen kom aldrig den gången men lera gånger under de följande åren. För att ej riskera att tsaren vid ankomst skulle hamna i regn byggdes tak över hela plattformen. Stationen med plattformen är därför 216 meter lång. Först besökte vi Biskopsborgen som uppfördes under 1200-talet. Den 14

15 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

16 Hos oss får du alltid extra mycket för pengarna! Öppet 7 22 alla dagar Danderyd, Enebyängen vid Enmans väg 16

17 äldsta delen består av ett fyrkantigt kastell, den så kallade lilla borgen som består av domkyrkan och konventet. Stora Borgen med en 803 meter lång ringmur med ett artilleritorn blev klar i början av 1500-talet. Tornet i borgen blev inspiration för konstnärinnan Ilon Wikland när hon skulle teckna tornet i Ronja Rövardotter (av Astrid Lindgren). Efter besöket vid Biskopsborgen åt vi lunch på en familjeägd liten restaurang Taaksi Pub. Maten av estnisk husmanskost smakade utmärkt. Nästa anhalt var Aibolands museum, Estlandssvenskarnas museum. Skandinaviska kontakter med Baltikum har förekommit redan under förkristen tid. Under och 1200-talen kom svenska kolonisatörer till den estniska kusten. Genom privilegier och ett isolerat läge bevarade den svenska bonde- och iskarbefolkningen det svenska språket och kulturen. Under 1900-talet var svenskarna en av Estlands of iciella minoriteter och hade ett svenskspråkigt skolsystem och ett eget politiskt parti. Under andra världskriget lydde ca 8000 av estlandssvenskarna till Sverige. I museet inns en 20 meter lång matta som broderats för hand och visar estlandssvenskarnas liv och leverne. Nästa stopp var Ilon Wiklands museum, där vi ick se en ilm om Ilons uppväxt. Ilon Wikland, född Maire-Ilon Pääbo 5 februari 1930 i Tartu, är framför allt känd för att ha illustrerat Astrid Lindgrens böcker. Ilon tillbringade sin barndom hos sina farföräldrar i ett litet trähus i Haapsalu alldeles bredvid Maria Magdalenakyrkan där hennes farfar var kantor lydde hon till Sverige där hon påbörjade studier i teck- 17

18 ning och målning. När Ilon var 20 år träffade hon Astrid Lindgren och hon har bland annat illustrerat Mio min Mio, Alla vi barn i Bullerbyn och Karlsson på taket beslutade sig Ilon för att donera originalen till sina bokillustrationer till den estniska staten. I juni 2006 stod galleriet klart och 2009 slog det färdiga sagolandet upp portarna. Efter en lång eftermiddag kom vi till hotell Fra Mare som är ett spahotell mitt i tallskogen nära stranden Paralepa. En fantastisk middag väntade oss efter en underbar promenad längs stranden. Nästa morgon ick de lesta av oss njuta av olika kroppsbehandlingar, bad och vattengymnastik. Man kunde även få lerinpackningar och andra hälsobehandlingar. Lunchen intogs efter all denna terapi och sedan avgick bussen tillbaka till Tallinn. Under turen såg vi lera storkbon längs vägen. Ca par storkar (!) kommer varje år till Estland och häckar på samma ställe år från år. Återresan blev lugn och njutbar. Vi ick bland annat lyssna till smäktande toner framförda av artister från Cuba. Det blev en nära och varm gemenskap mellan deltagarna. Jag är glad för att ännu en gång ha lyckats uppfylla deltagarnas förväntningar. Tack Reet Frid för all din hjälp och generösa omtanke! KOMMANDE PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. 18

19 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

20 Anmälan är bindande. Betala gärna in avgifterna direkt till Iduns plusgiro då bankerna i Mörby centrum med ett undantag inte tar emot kontanter. Glöm inte att ange ditt namn vid betalningen och arrangemanget du betalar för. Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer. Repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. OBS att det höstprogram som presenteras i nästa medlemsblad kommer att kompletteras med lera arrangemang. Följ även höstprogrammet på Iduns hemsida se/idun_danderyd. Vårut lykt - Träffa Ottar Vendelkråka vid Vendels kyrka och Örbyhus slott Vi startar som vanligt med buss kl den 27 maj till Vendel kyrka och Örbyhus som ligger nordost om Uppsala. Vi har följande tidsschema: 9.00 Start vid ICA Myran 9.10 Kevinge äldreboende 9.20 Kulturskolan Buss ika vid Vendels kyrka Vikingaklädd guide berättar Vendels historia från stenåldern till medeltid och kyrkobygge Lunch i Golfrestaurangen som ligger i slottets ombyggda ladugård Visning av Erik XIVs fängelsevåning i Örbyhus slott samt spannstallet, orangeriet och slottsparken. Slottets privatägda delar visas inte Start hemresa Beräknad hemkomst Tid: Onsdag 27 maj kl Kostnad: 350 kr. Betala gärna till Iduns plusgiro före resan. Anmälan senast torsdag 21 maj till Tord Céwe på tfn eller e-post: 20

21 Alplandet Tyrolen Genom Ingas Resor får vi möjlighet att under sex dagar besöka fem länder i Mellaneuropa. Start från Arlanda med Swiss till Zurich. Buss möter vid lygplatsen och för oss till Liechtenstein. Efter lunch i Vaduz far vi till Hotel Shronenstein i Landeck, Österike. Där bor vi i fem nätter med ut lykt varje dag bl a till Innsbruck, Swarowski kristalller, Oberammergau och över Berningapasset till Tirano, Italien. Hemresa dag sex. Avresa söndag 13 september. Hemkomst fredag 18 september. Totalpris där allt ingår kr. Anmälan till Ingas Resor, August Wahlströms väg 27, på tfn senast tisdag 8 september. Gustaf III och Det ofullbordade slottet Författaren och fotografen Nils-Erik Landell beskriver i sin senaste bok hur Gustaf III drömde om att bygga ett magni ikt palats på Haga efter ritningar av Louis Jean Desprez. Landell har vandrat i arkivens uppteckningar, läst i dagböcker, brev och dokument och undersökt lämningar och spår av konungens storstilade planer. På Haga ick han även nytta av sin breda naturkunskap. Förutom att berätta om sina fynd och intryck kommer han att ta med sig några exemplar av boken. Tors 17 sep kl på Kevinge Värdshus, Edsviksv 1 A. Anmälan 14 sep till Tord Céwe på tfn eller e-post: Vart är Ryssland på väg under Putin? Stig Fredrikson, välkänd politisk kommentator och med många år i Ryssland, kommer till Idun för att ge oss sina synpunkter på utvecklingen i Ryssland och Putins sätt att styra den utvecklingen. Vi kan räkna med en rad välgrundade synpunkter och det behöver vi i ett ganska yvigt nyhets löde. Tid: Tisdag 29 september kl Plats: Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1 A. Anmälan senast lör 26 september till Jan Gundberg på tfn eller e-post: 21

22 Hur kan man avslöja falsk konst? Heléne Anderson är fd kriminalinspektör och utbildad konstnär. Hon berättar för Idun om hur man avslöjar falsk konst. Detta fall började med att en målning signerad George Braque lämnades till auktionsförsäljning men där tvivlade man på att målningen var äkta. Polisanmälan. Husrannsakan. Då fann man tavlor av många kända konstnärer, till exempel Edvard Munch och Carl Kylberg. Kom för att lyssna på Heléne Anderson. Hon informerar om hur polisen arbetar ända fram till Hovrättens dom. Tid: Torsdag 15 oktober kl Plats: Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1 A. Anmälan senast måndag 12 oktober till Gull Axén på tfn eller e-post: Kulturbiennalen Danderyd SPF Idun kommer att delta i Kulturbiennalen Danderyd, invigning den 2 oktober FRISKVÅRDSAKTIVITETER Boule Spelas på söndagar kl vid Kevinge Äldreboende. Bridge Torsdagar på Kevinge Seniorboende kl Kontakt Åsa Orrgård tfn , eller e-post: Golf Kontaktperson: Ingegerd Linton tfn , e-post: 22

23 Välkommen som kund hos oss! 1:a Hemtjänstkompaniet Hemtränstkompaniet har sitt ursprung i Danderyd sedan I dag finns vi etablerade i Västerort, Danderyd, Söderort, Danderyd, Täby, Sollentuna, Täby, Sollentuna, Solna och Åkersberga. Solna/Sundbyberg och Åkersberga. Vi erbjuder Lokal närvaro där du bor Engagerade och duktiga medarbetare Säkerställda kvalitetsrutiner Kompetenta och välutbildade chefer Medarbetarna talar flytande svenska Flexibla och individanpassade lösningar Vi vill tacka våra nuvarande kunder för förtroendet och välkomna nya. För mer information kontakta Åsa Madeleine Eriksson Garpenvall Eller besök vår hemsida:

24 Årets Idungolf Årets Idungolf går av stapeln på Djursholms ina 9-hålsbana torsdagen den 10 september med start kl Efter avslutad runda kommer vi att äta gemensam lunch och förrätta prisutdelning. Anmälan görs till mig via mail: eller till min mobil: Jag vill att du anger namn, hcp och gol id samt röd eller gul tee. Anmälan kan göras efter 15 augusti och inte senare än 6 september. Hoppas på en lyckad golfsäsong för alla! // Ingegerd Linton. SPF IDUN:S STYRELSE Ordförande Tom Thyblad Vice ordförande Marie-Louise Björkman Sekreterare Lotty Nordling Vice sekreterare och friskvårdsansvarig Ingrid Kärnekull Medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor Jan Halldin Kassör och webbansvarig Gull Eriksson Axén Vice kassör (pers. suppl. för kassören) Gunvor Sahlqvist

25 Medlemssekreterare Gabriella Zaunders Vice medlemssekreterare Margareta Almquist Programansvarig Tord Céwe Vice programansvarig Ann-Charlotte Sillén Kansli- och lokalbokningsansvarig Jan Gundberg FUNKTIONSANSVARIGA Redaktör & annonsansvarig Christina Thyblad Webbansvarig Gull Eriksson Axén KPR-ledamöter Tom Thyblad ord Marie-Louise Björkman ord Jan Halldin suppl Lotty Nordling suppl Kontaktperson för förtroenderåden Jan Halldin Programansvarig Tord Céwe

26 Bridge Åsa Orrgård Golf Ingegerd Linton Rättsombud Tom Thyblad Revisorer Ordinarie Sven Hedman Klas Stackegård Suppleanter Rolf Skogsborg Marie Gadd Valberedning Gunnar Helsing (sammankallande) Gunnar Andrén Christina Thyblad Erik Rossander Redaktionsgrupp Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman, Lotty Nordling, Jan Halldin & Christina Thyblad. Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Margareta Almquist, Ann-Charlotte Sillén, Jan Gundberg & Maud Reuterwall. Föreningen söker nya funktionärer! Tra ikombud och ledare av bouleverksamheten. För mer info kontakta ordförande Tom Thyblad. 26

27 ÄR DU TRÖTT PÅ ATT LAGA MAT? Lugn, det fixar vi! Kom till Djursholms Delikatesser, vi har alltid ett tiotal färdiglagade rätter. Till helgerna lagar vi en trerättersmeny som varieras med årstiderna. Vi sätter en ära i att arbeta med de bästa råvarorna och lagar allt själva från grunden. Du hittar oss i den gamla mjölkbutiken på Stockholmsvägen 119 i Djursholm. Välkommen in! Hans Röing med personal Öppet tisdag-fredag måndag-fredag , , lördag lördag Tel SPF IDUN DANDERYD BEHÖVER DIN E POSTADRESS! Ni som vet att ni inte har meddelat oss e-postadress, vänligen sänd den till Via e-postadressen kommer vår kommunikation med er att bli snabbare, enklare och mera aktuell. Har ni ingen e-post glöm detta meddelande.

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Englesson dagar Gäller Englesson möbler & sängar 26 sep - 11 okt Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem.

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr

Idun Danderyd Medlemsblad Nr Idun Danderyd Medlemsblad Nr 1 2016 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

Skeppsposten 2015:4 Programblad

Skeppsposten 2015:4 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2015:4 Programblad Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2014 Göteborg i augusti 2014 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson 24-29 oktober 2015 Längtar du efter nya intryck, tid för eftertanke och gemenskap med likasinnade? Följ med oss till Marocko i höst! Den här gången är vårt fokus

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 Program 2016-2017 14 september: Månadsträff med Vikstasonen Torsten Hallman, fyrfaldig världsmästare i motocross. Berättar om sina framgångar världen över. 4 oktober: Kl 19.00

Läs mer

Mötesplats Ängholmen. Juli & Augusti. Telefonnummer

Mötesplats Ängholmen. Juli & Augusti. Telefonnummer Telefonnummer Vid fel eller frågor som gäller själva fastigheten, kontaktar ni Riksbyggen på telefon 0771-860 860. Samma nummer går att ringa hela dygnet; de har jour för akuta fel. Mötesplats Ängholmen

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD

KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD september, oktober, november 2014 Utflykt till Fredriksdal Fredriksdal är mycket på samma gång: vidsträckt park, friluftsmuseum, teaterscen,

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna vårens och sommarens aktiviteter intressanta! 20 januari: Information

Läs mer

Välkommen till en ny höst!

Välkommen till en ny höst! Vårresan till Gränna Den 23 maj åkte ett glatt gäng till Gränna. Vi fikade på ett mysigt café, tittade på ljustillverkning, smakade på choklad och fick se hur de tillverkar den. Sedan fick vi se hur man

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle! Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle med Götene

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

VECKOBLADETVECKA022012

VECKOBLADETVECKA022012 Skrivningar, prov och inlämningsuppgifter F2E --- F2N --- F3B --- F3C --- Friluftsaktiviteter På fredag em är det friluftsaktiviteter. Erik W lämnar vidare information. På fm lektioner enl schema. Schemat

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till Temaresa Vin 2017. Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/ SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/9 2017. Ungerns huvudstad Budapest består av två stadshalvor. Dessa var

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

GULDHEDEN Program hösten 2013 GULDHEDEN. Vattentornet, symbol för för Guldheden. Arkitekt: Nils Einar Eriksson. www.spfpension.

GULDHEDEN Program hösten 2013 GULDHEDEN. Vattentornet, symbol för för Guldheden. Arkitekt: Nils Einar Eriksson. www.spfpension. ..SPF FORUM Program hösten 2013 Program våren 2013 Säsongens innehållsrika program. Vattentornet, symbol för för Guldheden. Arkitekt: Nils Einar Eriksson. Medlemsmöten under höstterminen Den andra tisdagen

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016. Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl.

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016. Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl. Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016 Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl. 11-12 Gymnastik Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal Avgift: 100:- per

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 3-2009

Nyhetsbrev Nr 3-2009 1 Nyhetsbrev Nr 3-2009 2009-08-18 Information till medlemmar inom KLF Göteborgskretsen Ordföranden har ordet Nu när sommaren 2009 går mot sitt slut och de flesta lönearbetare har avslutat sin semester

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

PROGRAM FÖR VÅREN SOMMAREN 2016

PROGRAM FÖR VÅREN SOMMAREN 2016 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR VÅREN SOMMAREN 2016 Välkommen med! Onsdagar 13 januari 27 april kl. 11-12 Gymnastik Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal Avgift: 100 :- per termin för

Läs mer

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare Förord Pebbles är en av de modigaste människor jag känner. Att så öppet berätta om sin psykiska sjukdom och framför allt sina psykoser är något jag beundrar. Det finns en hel del litteratur om depressioner

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Långängen 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Cecilia Sylten (m) ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Birgit Ljung SPF,

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis kunna lägga ut ett blidkollage senare under veckan.

Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis kunna lägga ut ett blidkollage senare under veckan. Hej VIP medlem! Det är tidigt tisdag morgon! Det blev verkligen en grillfest på hotel Skansen som heter duga! Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten Utbildningsdag 30 mars 2010 Sundsvall Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten - för hela hemtjänstpersonalen, enhetschefer och biståndsbedömare inom äldreomsorgen Finurliga tips och knep i vårdtagarens

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Rapport från resa till Tavastehus, Finland, 2011

Rapport från resa till Tavastehus, Finland, 2011 Rapport från resa till Tavastehus, Finland, 2011 Söndagen den 7 augusti samlades 53 Frejamedlemmar för resa till Tavastehus i Finland. Resan gick med Lönns buss från Sundsvall vid 9-tiden på morgonen och

Läs mer

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 Härmed översändes 2007 års andra medlemsblad till föreningens medlemmar och till våra givare och kunder Föreningens styrelse och samtliga medarbetare i vår second-hand-butik

Läs mer

VerksamhetsberÄttelse får Çr 2014

VerksamhetsberÄttelse får Çr 2014 1 VerksamhetsberÄttelse får Çr 2014 FÄreningen bildades vid konstituerande mäte den 16/8 1998. Den sextonde verksamhetsberåttelsen omfattar kalenderçret 2014. Styrelsen har bestçtt av: Lars-GÄran LÄnnermark,

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet!

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Vintern har rasat ut, vår dvala är över och alla kryper ur sina bon när solens strålar lockar. Vårflöden bryter alla dämningarna, ljuset och värmen släpper alla

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner Medlemsbrev 2:2012 Efter en kall vinter och vår så går vi nu mot en skön sommartid för rekreation och njutning. Sommaren är också en tid då vår Domkyrka erbjuder ett rikt och varierat utbud. Domkyrkokaplan

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga TÖREBODA KOMMUN 2011-03-01 Vård och omsorg INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga Äldreomsorgens dagverksamhet i samarbete med föreningslivet Om du undrar över något eller känner någon som

Läs mer

! anordnat av Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem och Fritidshemmen vid Martinskolan, Stockholm Söders waldorfskola

! anordnat av Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem och Fritidshemmen vid Martinskolan, Stockholm Söders waldorfskola Vårseminarium 2014 25-27 april anordnat av Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem och Fritidshemmen vid Martinskolan, Stockholm Söders waldorfskola Nu är det dags igen Vårt stora och brokiga

Läs mer

Kulturveckorna för alla i Enköping. 9 november 21 november 2015

Kulturveckorna för alla i Enköping. 9 november 21 november 2015 Kulturveckorna för alla i Enköping 9 november 21 november 2015 Illustration: Pelle Carlsson Vinnaren i teckningstävlingen sida 2 3 Teckningsutställning på tema jubileum sida 4 Invigning sida 5 Jubel i

Läs mer

Club Eriks sommarresor Vi smakar på det bästa i Hälsingland

Club Eriks sommarresor Vi smakar på det bästa i Hälsingland Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks sommarresor Vi smakar på det bästa i Hälsingland Under tre härliga dagar i juli bjuds vi på det bästa Hälsingland har att erbjuda gällande mat, dryck, kultur

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer