Idun Danderyd Medlemsblad Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015"

Transkript

1 Idun Danderyd Medlemsblad Nr

2 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Kunnig och trevlig personal ingår! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 SPF IDUN DANDERYD Innehåll i nr 2. Maj 2015 Styrelsen har ordet 4 Information från KPR 5 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 6 Polisens seniorråd 8 Vårdgrupp 8 Att höra till - om ensamhet och gemenskap 8 Passar vitt vin till choklad? 10 Cornelis Vreesvijk 11 Visning på spritmuseet - i nya lokaler 13 Resan till Estland & Haapsalu 14 Kommande program 18 Friskvårdsaktiviteter 22 Styrelse 24 Funktionsansvariga 25 Kommuninfo - viktiga telefonnummer 29 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad & Marie-Louise Björkman Årsmötet ägde rum den 26 februari. Ett drygt trettiotal medlemmar mötte upp. Som föregående år leddes mötet av Erik Rossander. Merparten av styrelsen omvaldes. Lena Bohlin hade dock ombett sig omval. Som ny ledamot invaldes Lotty Nordling. Vid mötet fastställdes också de nya föreningsstadgar som beslutats av förbundskongressen. Stadgarna hade reviderats från tidigare mindre kloka förslag. Årsmötet valde dock att göra några mindre justeringar i enighet med vad som föreslagits av distriktsstyrelsen. Våra revisorer kvarstod. Valberedningen kom att bestå av Gunnar Helsing, sammankallande, Gunnar Andrén, Christina Thyblad och som ny ledamot Erik Rossander. Som ny suppleant i KPR valdes Lotty Nordling. Vi båda och Jan Halldin omvaldes. Så till en annan fråga. Vi - ordföranden och vice ordföranden - är smått oroade. Vi har ca 950 medlemmar men endast drygt ett 30-tal inklusive tio styrelsemedlemmar bevistar årsmötet. Man brukar säga att hälsan tiger still. Kanske är det så att ni alla är nöjda och inte har något att tillägga. Vi tror nog att föreningsarbetet skulle kunna utvecklas om vi ick inspiration och engagemang från er. Vad gäller vår programverksamhet är deltagandet beräknat från vår medlemskader väldigt mediokert. I den mån arrangemang inte måste ställas in (vilket under året skett några gånger) deltar i bästa fall ett drygt 20-tal medlemmar. Vi uppmanar därför er alla att ta kontakt för att berätta för oss vad ni skulle vilja ha ut av er förening på lokalplanet. I medlemsbladet inner ni våra, liksom programansvarigas kontaktuppgifter. Välkomna att höra av er! Detta är sista numret före sommaren varför vi vill önska alla våra medlemmar en skön och lagom varm sommar med ringa nederbörd. 4

5 INFORMATION FRÅN KPR Marie-Louise Björkman Det känns länge sen vårt februarisammanträde i KPR nu när blåsippor och knoppar äntligen visar sig för oss. Socialnämndens nya ordförande Carina Erlandsson presenterade sig för rådet och berättade om sin bakgrund som politiker i kommunen. Carina hade tillsammans med äldreomsorgschefen börjat sitt nya förtroendeuppdrag med besök på samtliga äldreboenden. Bra start tycker vi! Våra förtroenderåd kommer nästan alltid upp på dagordningen och det verkar svårt att få en bra styrning och innehåll i rådens arbete. Jan Halldin SPF Idun och Åke Werner PRO har därför kallat till ett samarbetsmöte för att föreningarna gemensamt skall få igång arbetet. Föreningarna kommer också att starta utbildningar för kontaktpersonerna. Socialkontoret lovade från sin sida att se till att respektive boenden påminns om vikten av kontinuerliga förtroenderådsmöten med minnesanteckningar/protokoll, och att boenden och deras anhöriga informeras om när dessa möten hålls. Det kvalitetspris inom äldreomsorgen för 2014, som initierades av tidigare ordföranden Isabella Hökmark, kommer att utdelas före sommaren. En jury har tillsatts och har haft sitt första möte för att gå igenom förslagen års pris ska delas ut på seniordagen i höst. Vi kommer berätta mer om detta när pristagarna är utsedda. Vi ick också information om de planerade nya vård- och omsorgsboendena där arbetet fortgår men det lär nog ta ett tag innan spadarna sätts i jorden. Ljudanläggningen till Kevinge lär vara beställd... 5

6 NÄTVERKET FÖR FÖREBYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Statistik över stölder visade följande: Fickstölderna ökade Personer under 65 år drabbas i tunnelbanan, äldre i Mörby centrum eller på annan plats. Stölderna i bostad gick upp under 2011 och ner under Ett förslag är att man kan kontakta någon granne när man väntar besök från en hantverkare eller dylikt. Ett annat alternativ är att bjuda hem en granne samtidigt som man tar emot besöket. Om det skett en stöld i bostad ska en patrull med brottsplatsundersökare komma hem. Aktuella tillvägagångssätt vid stöld i bostaden: 1) Den äldre blir uppringd och meddelad att vederbörande vunnit på lotteri. Någon kommer hem och ber om bankkort och kod. 2) Den äldre blir uppringd om att TV:n ska uppgraderas. Bankkort och kod ska lämnas. 3) Någon ringer på och ska kontrollera vattnet. Det är viktigt att att aldrig lämna ifrån sig bankkort, pinkod eller legitimation. I Täby har det vid två tillfällen hänt att två personer har följt efter en äldre för att se koden. En distraherar med sina varor samtidigt som koden spanas in. Den andra distraherar kassörskan. Sedan har pengar tagits ut från kontot. Diskuterades tiggare och närgångenhet. Människor upplever otrygghet med tiggare som är alltför påstridiga och närgångna. Kan ibland ligga nära gränsen för ofredande. 6

7 Din Syn - optikern med kvalitet och omtanke 20 % på glasen till medlemmar i SPF Idun! Erbjudandet gäller oavsett typ av glas, till och med 31/ Ni hittar oss i Mörby Centrum på plan 4. För tidsbokning av syn- och/eller synhälsoundersäkning ring eller besök Varmt välkommen önskar Gert, Jessica, Malin & Björn! Mörby Optik MONICA HALLSTRÖMS Hörselklinik Leg. Audionom När testade du din hörsel sist? God hörsel ger livskvalitet. Hörselteknik kan göra under! Välkommen till min Hörselklinik på plan 5 i Mörby Centrum. Tidsbeställning tel:

8 POLISENS SENIORRÅD Jan Halldin, Medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor Polisens seniorråd har bildats i Täby. Ett femtontal medlemmar från de lokala pensionärsföreningarna i Södra Roslagen inbjöds till ett första möte den 9 april 2015 på Täby polisstation. Från 1 januari år är polisen i hela Sverige föremål för en ny organisation. På mötet diskuterades en del olika frågor bland annat om polisvolontärverksamheten som i Täby är väl utbyggd och fungerar bra. Det bestämdes att vi skulle träffas tre gånger per år i polisens seniorråd i Täby. Nästa möte blir den 1 oktober. VÅRDGRUPP En sjukvårdsgrupp med företrädare från SPF Idun och PRO, under ledning av Jan Halldin och Gabriella Zaunders, hade sitt första möte den 15 april på Kevinge Värdshus. Gruppen samlade tio personer varav nio kom från SPF och en från PRO. Eventuellt kommer ytterligare en till två personer från SPF och någon till från PRO att ingå i gruppen. Alla gruppmedlemmar har erfarenhet av att ha arbetat inom sjukvården. I slutet av maj samlas sjukvårdsgruppen på Socialkontoret i kommunen för att där träffa medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Wiveka Svensson och kvalitetsutvecklaren Jonas Sundling. ATT HÖRA TILL OM ENSAMHET & GEMEN SKAP Författare: Peter Strang. Recension av Jan Halldin, leg läk, med dr Cancerläkaren och professorn i palliativ medicin Peter Strang diskuterar i sin bok»att höra till om ensamhet och gemenskap«grund- 8

9 läggande frågor om människors livsvillkor och samexistens med varandra. Denna bok bör läsas av både vårdpersonal och en större allmänhet - inte minst av oss som är något till åren komna. Boken består av tre delar, den första är en utvecklingsbiologisk del med kapitel bland annat om ensamheten som varningssignal och om ensamhetens olika former. Den andra delen avhandlar hälsoeffekter av både gemenskap och ensamhet och den tredje diskuterar den existentiella ensamheten eller»människans obotliga ensamhet«. De olika delarna och kapitlen går bitvis in i varandra vilket kan vara svårt att undvika i en tankebok av det här slaget. Strang gör en ingående analys av ämnet ur ett lertal aspekter. Han beskriver främst ensamhetens respektive gemenskapens påverkan på individen. På några ställen tas dock viktiga samhällsperspektiv på ensamhet och utanförskap upp. Ett exempel är äldreomsorgen där alltför många gamla i dag vistas ensamma i sin egen bostad. Visserligen kommer hemtjänsten då och då men många skulle må mycket bättre av social samvaro på ett seniorboende. Att ett långvarigt utanförskap kan leda till urskillningslös aggressivitet mot samhällssymboler som polis, brandkår visar bilbränningarna i Husby sommaren Författaren för förtjänstfullt fram tankar som underbyggs med vetenskapliga diskussioner och referenser. I ett avsnitt om vårt behov av hudkontakt framhålls att önskad beröring ger frisättning av olika hormoner som skapar närhet och gemenskapskänslor. Att hjärnan har ett nervsystem som kallas för spegelneuron, det vill säga nerver som speglar den andres känslor och avsikter, upptäcktes först på 1990-talet av den italienske neurofysiologen Rizzolatti. Spegelneuronen reagerar inte bara på kroppsrörelser och ansiktsminer utan även på hörsel och syn. Peter Strang använder kunskapen om spegelneuronen i kontakterna med sina patienter. Inför mötet med varje ny 9

10 patient tänker han på sitt kroppsspråk för att skapa en positiv kontakt en viktig lärdom. Strang för i sina texter in egna väl utvalda patientmöten. Dessa möten pekar på hur viktig patient/läkarrelationen är. Det handlar om inlevelseförmåga och empati och för patienten om att bli sedd. Några patientberättelser visar hur önskan om medicinering efter ett samtal inte längre är aktuellt för patienten. Vid livshotande sjukdom, när patientens hela existens står på spel, krävs det förutom ett professionellt bemötande också ett medmänskligt möte mellan patient och läkare. Avslutningskapitlet handlar om döden som aktiverar människans existentiella ensamhet. Författarens sätt att lyssna till, samtala med och endast vara med den döende kan ge många vårdanställda ökad visdom och kraft att delta i möten med döende patienter. Peter Strangs bok är livsviktig i det som händer i vård och omsorg i dag. Den visar på ett tydligt sätt vad vårdens innersta kärna handlar om och är skriven på ett lättillgängligt språk. Boken rekommenderas främst till läkare, sjuksköterskor och andra vårdarbetare men också som kurslitteratur för blivande läkare och sjuksköterskor. Recensionen är tidigare publicerad den 19 februari 2015 på Läkartidningens webb. PASSAR VITT VIN TILL CHOKLAD? Tord Céwe När jag först hörde frågan från medlemmen Maud Reuterwall tänkte jag: Nej inte kan väl det smaka bra men ny ikenheten var väckt. Jag bjöd in sommelieren Ia Orre Montan. Vi kom överens om titeln. Några dagar före provningen ringde Ia Orre och sade att Chokladmässan hade tagit all hennes tid och att hon inte hann förbereda ett prov med vitt 10

11 vin, men att hon hade ett prov med andra drycker. Kunde Idun tänka sig det? Min ny ikenhet växte, så javisst! På utsatt dag fann jag Ia Orre och en medhjälpare i Värdshusets kök i full färd med att duka upp en bricka för var och en deltagarna med 15 olika chokladbitar och fem små glas med drycker. Först föreläste Ia om chokladens historia sedan smakade vi alla 15 chokladproverna från enklaste till mer exklusiva. Men se upp: choklad som innehåller mer än 70 % kakao smakar för många lite fränt. Och så till dryckerna. Ett rött, sött och bubblande vin gjorde inte så stort intryck på mig. Annat blev det med Six Grapes, ett rött portvin tillsammans med fyllig choklad. Likaså gick sådan choklad mycket bra ihop med en god rom gjord på sockerrör. CORNELIS VREESVIJK Ann-Charlotte Sillén Jannika Häggström kom till Iduns möte den 5 mars för att sjunga och berätta om Cornelis Vreesvijks liv. Vi ick sjunga lera av Cornelis sånger, bland annat Brev från kolonien. Mycket skratt från oss under den sången. Cornelis föddes i Holland 1937 och familjen lyttade till Sverige när han var fyra år. Han hade lite besvär i skolan, men kom snart att behärska svenskan. Cornelis var gift tre gånger. Första äktenskapet var med Ingalill som han träffade på Beckomberga där han arbetade, de ick en son. Cornelis hade ett hett temperament och hamnade lera gånger i fängelse. Han skilde sig 1968 från Ingalill. Karriären var igång för fullt och han hade många spelningar. Det var jämt fest runt omkring honom och vänner bjöds från Holland dit familjen hade återvänt. Pengar kom in men försvann lika fort. Han hade hela sitt liv skatteproblem. 11

12 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Mind. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt 12 på begravningsbyråns arvode

13 Cornelis inledde en ny relation med Bim och Stockholm kändes inte bra längre. Cornelis bestämde sig för att köpa ett hus på landet. Hans skivbolag Mekonom hade skatteskulder och då lyttade han till Danmark och bytte skivbolag till Philips. Detta gjorde att han kunde betala kr för huset hamnade Cornelis på sjukhus efter långvarigt alkohol- och drogmissbruk. Där skrev han Fatumé och varnade ungdomar för knark. Cornelis dog I hans testamente inns en klausul som skall ge stipendier till musiker varje år. Det berättas att Olof Palme medlade mellan Cornelis Vreesvijk och skattemyndigheten, vilket utföll så att han skulle betala av kr/ månad, men det verkade rinna ut i sanden. Cornelis var en sammansatt människa, en tilltrasslad härva - hårt tvinnad likt en gordisk knut - av komplexa och nyckfulla neuroser. Han var en stor rimsmed, en ordhantverkare av enorma proportioner, som utan att darra på manschetten använde både slutrim och inrim med en självklarhet som om han suttit där och bara varit lekfull. Jannika Häggström gav oss en rolig eftermiddag med mycket sång och skratt. VISNING PÅ SPRITMUSEET I NYA LOKALER Gunvor Sahlqvist Vi var 14 personer som slöt upp på Spritmuseet. Några av oss passade på att prova den omtalade restaurangen före visningen. Maträtterna speglar det svenska köket med närproducerade råvaror. Spritmuseet öppnades som Vin & Sprithistoriska museet på Dalagatan 100 i Stockholm 1967, som ett företagsmuseum i samband med Vin & Spritcentralens 50-årsjubileum. Museet handlade om Sveriges vin- och 13

14 sprithistoria och tillverkning av alkohol. Sedan 1992 ägs och drivs museet av stiftelsen Vin & Sprithistoriska museet och lyttade 2012 till två av Stockholms enda bevarade Galärskjul på Djurgården. I museet visas bland annat en samling på 850 konstverk från åren 1986 till 2006, gjorda för Absolut Vodka av Andy Warhol och 550 andra kända konstnärer. Denna samling undantogs från statens försäljning av Vin & Sprit AB till Pernod Tre olika utställningar ick vi gå igenom. Den första med verk av Frank Bowling, en av konstnärerna för Absolut Vodka men också en av efterkrigstidens viktigaste brittiska konstnärer. Nästa utställning handlade om öl. Tillverkning och framställning. Öl är på frammarsch och vi ick veta att det nu inns 150 mikrobryggerier i Sverige varav ett i Danderyd. Den tredje utställningen heter Spritlandet Sverige och är den största av utställningarna. Den handlar om vårt bitterljuva förhållande till alkohol. Utställningen är utformad som en vandring genom våra årstider. Vi var alla mycket nöjda med visningen. RESAN TILL ESTLAND OCH HAAPSALU Ann-Charlotte Sillén Den 14 april reste en grupp bestående av 15 personer samt Reet Frid, som har hand om Silja Lines pensionärsresor, från Frihamnen till Tallinn. En buss väntade på oss i Tallinn och körde oss till Haapsalu 10 mil söder om Tallinn. Haapsalu ick stadsrättigheter år En järnvägsstation byggdes år 1905 för att ta emot den ryska tsaren med familj. Tsarfamiljen kom aldrig den gången men lera gånger under de följande åren. För att ej riskera att tsaren vid ankomst skulle hamna i regn byggdes tak över hela plattformen. Stationen med plattformen är därför 216 meter lång. Först besökte vi Biskopsborgen som uppfördes under 1200-talet. Den 14

15 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

16 Hos oss får du alltid extra mycket för pengarna! Öppet 7 22 alla dagar Danderyd, Enebyängen vid Enmans väg 16

17 äldsta delen består av ett fyrkantigt kastell, den så kallade lilla borgen som består av domkyrkan och konventet. Stora Borgen med en 803 meter lång ringmur med ett artilleritorn blev klar i början av 1500-talet. Tornet i borgen blev inspiration för konstnärinnan Ilon Wikland när hon skulle teckna tornet i Ronja Rövardotter (av Astrid Lindgren). Efter besöket vid Biskopsborgen åt vi lunch på en familjeägd liten restaurang Taaksi Pub. Maten av estnisk husmanskost smakade utmärkt. Nästa anhalt var Aibolands museum, Estlandssvenskarnas museum. Skandinaviska kontakter med Baltikum har förekommit redan under förkristen tid. Under och 1200-talen kom svenska kolonisatörer till den estniska kusten. Genom privilegier och ett isolerat läge bevarade den svenska bonde- och iskarbefolkningen det svenska språket och kulturen. Under 1900-talet var svenskarna en av Estlands of iciella minoriteter och hade ett svenskspråkigt skolsystem och ett eget politiskt parti. Under andra världskriget lydde ca 8000 av estlandssvenskarna till Sverige. I museet inns en 20 meter lång matta som broderats för hand och visar estlandssvenskarnas liv och leverne. Nästa stopp var Ilon Wiklands museum, där vi ick se en ilm om Ilons uppväxt. Ilon Wikland, född Maire-Ilon Pääbo 5 februari 1930 i Tartu, är framför allt känd för att ha illustrerat Astrid Lindgrens böcker. Ilon tillbringade sin barndom hos sina farföräldrar i ett litet trähus i Haapsalu alldeles bredvid Maria Magdalenakyrkan där hennes farfar var kantor lydde hon till Sverige där hon påbörjade studier i teck- 17

18 ning och målning. När Ilon var 20 år träffade hon Astrid Lindgren och hon har bland annat illustrerat Mio min Mio, Alla vi barn i Bullerbyn och Karlsson på taket beslutade sig Ilon för att donera originalen till sina bokillustrationer till den estniska staten. I juni 2006 stod galleriet klart och 2009 slog det färdiga sagolandet upp portarna. Efter en lång eftermiddag kom vi till hotell Fra Mare som är ett spahotell mitt i tallskogen nära stranden Paralepa. En fantastisk middag väntade oss efter en underbar promenad längs stranden. Nästa morgon ick de lesta av oss njuta av olika kroppsbehandlingar, bad och vattengymnastik. Man kunde även få lerinpackningar och andra hälsobehandlingar. Lunchen intogs efter all denna terapi och sedan avgick bussen tillbaka till Tallinn. Under turen såg vi lera storkbon längs vägen. Ca par storkar (!) kommer varje år till Estland och häckar på samma ställe år från år. Återresan blev lugn och njutbar. Vi ick bland annat lyssna till smäktande toner framförda av artister från Cuba. Det blev en nära och varm gemenskap mellan deltagarna. Jag är glad för att ännu en gång ha lyckats uppfylla deltagarnas förväntningar. Tack Reet Frid för all din hjälp och generösa omtanke! KOMMANDE PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. 18

19 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

20 Anmälan är bindande. Betala gärna in avgifterna direkt till Iduns plusgiro då bankerna i Mörby centrum med ett undantag inte tar emot kontanter. Glöm inte att ange ditt namn vid betalningen och arrangemanget du betalar för. Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer. Repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. OBS att det höstprogram som presenteras i nästa medlemsblad kommer att kompletteras med lera arrangemang. Följ även höstprogrammet på Iduns hemsida se/idun_danderyd. Vårut lykt - Träffa Ottar Vendelkråka vid Vendels kyrka och Örbyhus slott Vi startar som vanligt med buss kl den 27 maj till Vendel kyrka och Örbyhus som ligger nordost om Uppsala. Vi har följande tidsschema: 9.00 Start vid ICA Myran 9.10 Kevinge äldreboende 9.20 Kulturskolan Buss ika vid Vendels kyrka Vikingaklädd guide berättar Vendels historia från stenåldern till medeltid och kyrkobygge Lunch i Golfrestaurangen som ligger i slottets ombyggda ladugård Visning av Erik XIVs fängelsevåning i Örbyhus slott samt spannstallet, orangeriet och slottsparken. Slottets privatägda delar visas inte Start hemresa Beräknad hemkomst Tid: Onsdag 27 maj kl Kostnad: 350 kr. Betala gärna till Iduns plusgiro före resan. Anmälan senast torsdag 21 maj till Tord Céwe på tfn eller e-post: 20

21 Alplandet Tyrolen Genom Ingas Resor får vi möjlighet att under sex dagar besöka fem länder i Mellaneuropa. Start från Arlanda med Swiss till Zurich. Buss möter vid lygplatsen och för oss till Liechtenstein. Efter lunch i Vaduz far vi till Hotel Shronenstein i Landeck, Österike. Där bor vi i fem nätter med ut lykt varje dag bl a till Innsbruck, Swarowski kristalller, Oberammergau och över Berningapasset till Tirano, Italien. Hemresa dag sex. Avresa söndag 13 september. Hemkomst fredag 18 september. Totalpris där allt ingår kr. Anmälan till Ingas Resor, August Wahlströms väg 27, på tfn senast tisdag 8 september. Gustaf III och Det ofullbordade slottet Författaren och fotografen Nils-Erik Landell beskriver i sin senaste bok hur Gustaf III drömde om att bygga ett magni ikt palats på Haga efter ritningar av Louis Jean Desprez. Landell har vandrat i arkivens uppteckningar, läst i dagböcker, brev och dokument och undersökt lämningar och spår av konungens storstilade planer. På Haga ick han även nytta av sin breda naturkunskap. Förutom att berätta om sina fynd och intryck kommer han att ta med sig några exemplar av boken. Tors 17 sep kl på Kevinge Värdshus, Edsviksv 1 A. Anmälan 14 sep till Tord Céwe på tfn eller e-post: Vart är Ryssland på väg under Putin? Stig Fredrikson, välkänd politisk kommentator och med många år i Ryssland, kommer till Idun för att ge oss sina synpunkter på utvecklingen i Ryssland och Putins sätt att styra den utvecklingen. Vi kan räkna med en rad välgrundade synpunkter och det behöver vi i ett ganska yvigt nyhets löde. Tid: Tisdag 29 september kl Plats: Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1 A. Anmälan senast lör 26 september till Jan Gundberg på tfn eller e-post: 21

22 Hur kan man avslöja falsk konst? Heléne Anderson är fd kriminalinspektör och utbildad konstnär. Hon berättar för Idun om hur man avslöjar falsk konst. Detta fall började med att en målning signerad George Braque lämnades till auktionsförsäljning men där tvivlade man på att målningen var äkta. Polisanmälan. Husrannsakan. Då fann man tavlor av många kända konstnärer, till exempel Edvard Munch och Carl Kylberg. Kom för att lyssna på Heléne Anderson. Hon informerar om hur polisen arbetar ända fram till Hovrättens dom. Tid: Torsdag 15 oktober kl Plats: Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1 A. Anmälan senast måndag 12 oktober till Gull Axén på tfn eller e-post: Kulturbiennalen Danderyd SPF Idun kommer att delta i Kulturbiennalen Danderyd, invigning den 2 oktober FRISKVÅRDSAKTIVITETER Boule Spelas på söndagar kl vid Kevinge Äldreboende. Bridge Torsdagar på Kevinge Seniorboende kl Kontakt Åsa Orrgård tfn , eller e-post: Golf Kontaktperson: Ingegerd Linton tfn , e-post: 22

23 Välkommen som kund hos oss! 1:a Hemtjänstkompaniet Hemtränstkompaniet har sitt ursprung i Danderyd sedan I dag finns vi etablerade i Västerort, Danderyd, Söderort, Danderyd, Täby, Sollentuna, Täby, Sollentuna, Solna och Åkersberga. Solna/Sundbyberg och Åkersberga. Vi erbjuder Lokal närvaro där du bor Engagerade och duktiga medarbetare Säkerställda kvalitetsrutiner Kompetenta och välutbildade chefer Medarbetarna talar flytande svenska Flexibla och individanpassade lösningar Vi vill tacka våra nuvarande kunder för förtroendet och välkomna nya. För mer information kontakta Åsa Madeleine Eriksson Garpenvall Eller besök vår hemsida:

24 Årets Idungolf Årets Idungolf går av stapeln på Djursholms ina 9-hålsbana torsdagen den 10 september med start kl Efter avslutad runda kommer vi att äta gemensam lunch och förrätta prisutdelning. Anmälan görs till mig via mail: eller till min mobil: Jag vill att du anger namn, hcp och gol id samt röd eller gul tee. Anmälan kan göras efter 15 augusti och inte senare än 6 september. Hoppas på en lyckad golfsäsong för alla! // Ingegerd Linton. SPF IDUN:S STYRELSE Ordförande Tom Thyblad Vice ordförande Marie-Louise Björkman Sekreterare Lotty Nordling Vice sekreterare och friskvårdsansvarig Ingrid Kärnekull Medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor Jan Halldin Kassör och webbansvarig Gull Eriksson Axén Vice kassör (pers. suppl. för kassören) Gunvor Sahlqvist

25 Medlemssekreterare Gabriella Zaunders Vice medlemssekreterare Margareta Almquist Programansvarig Tord Céwe Vice programansvarig Ann-Charlotte Sillén Kansli- och lokalbokningsansvarig Jan Gundberg FUNKTIONSANSVARIGA Redaktör & annonsansvarig Christina Thyblad Webbansvarig Gull Eriksson Axén KPR-ledamöter Tom Thyblad ord Marie-Louise Björkman ord Jan Halldin suppl Lotty Nordling suppl Kontaktperson för förtroenderåden Jan Halldin Programansvarig Tord Céwe

26 Bridge Åsa Orrgård Golf Ingegerd Linton Rättsombud Tom Thyblad Revisorer Ordinarie Sven Hedman Klas Stackegård Suppleanter Rolf Skogsborg Marie Gadd Valberedning Gunnar Helsing (sammankallande) Gunnar Andrén Christina Thyblad Erik Rossander Redaktionsgrupp Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman, Lotty Nordling, Jan Halldin & Christina Thyblad. Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Margareta Almquist, Ann-Charlotte Sillén, Jan Gundberg & Maud Reuterwall. Föreningen söker nya funktionärer! Tra ikombud och ledare av bouleverksamheten. För mer info kontakta ordförande Tom Thyblad. 26

27 ÄR DU TRÖTT PÅ ATT LAGA MAT? Lugn, det fixar vi! Kom till Djursholms Delikatesser, vi har alltid ett tiotal färdiglagade rätter. Till helgerna lagar vi en trerättersmeny som varieras med årstiderna. Vi sätter en ära i att arbeta med de bästa råvarorna och lagar allt själva från grunden. Du hittar oss i den gamla mjölkbutiken på Stockholmsvägen 119 i Djursholm. Välkommen in! Hans Röing med personal Öppet tisdag-fredag måndag-fredag , , lördag lördag Tel SPF IDUN DANDERYD BEHÖVER DIN E POSTADRESS! Ni som vet att ni inte har meddelat oss e-postadress, vänligen sänd den till Via e-postadressen kommer vår kommunikation med er att bli snabbare, enklare och mera aktuell. Har ni ingen e-post glöm detta meddelande.

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

Runskriften Föreningsbrev för SPF Runstenen SPF Seniororganisationen i tiden Nr 4, 2014

Runskriften Föreningsbrev för SPF Runstenen SPF Seniororganisationen i tiden Nr 4, 2014 Runskriften Föreningsbrev för SPF Runstenen SPF Seniororganisationen i tiden Nr 4, 2014 Innehåll Aktiviteter s.3 Utflykter s.4 Resor s.6 Aktuellt s.9 Övrigt s.11 Ordföranden har ordet 2 Vi är redan inne

Läs mer

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län Juni/Augusti nr 3/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Våra ombud inom NHR Medlemsavgiften och Autogiro Reseberättelse från Nepal Sid 4-6 Förlängd anmälningstid

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

PROFILEN. Grillkol & Briketter. Guldöl. VaniljGlaSS 0,5 liter MAJ 2013. ÅSe. Harboe 2,8% 2,5 kg GILLA OSS PÅ. nu kan du följa oss på

PROFILEN. Grillkol & Briketter. Guldöl. VaniljGlaSS 0,5 liter MAJ 2013. ÅSe. Harboe 2,8% 2,5 kg GILLA OSS PÅ. nu kan du följa oss på Söderås Innehåller även information från GILLA OSS PÅ MAJ 2013 Kanoter i 15 å r Festivaldags? PROFILEN Luggudeträffen nu kan du följa oss på Priserna gäller 20-26/5 Reservation för slutförsäljning och

Läs mer

-bladet. 1-2013 Stockholm

-bladet. 1-2013 Stockholm -bladet 1-2013 Stockholm innehåll styrelsen SWEA Stockholms styrelse s 2 Ordföranderader 3 Nya styrelsen Information från redaktören Årsmötet 4-5 Språkstipendiet 6 Hemvändarträff Regionordförandens rader

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

BLOMSTERFONDEN TILL KRAKOW

BLOMSTERFONDEN TILL KRAKOW ALMA Tema:Resa En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #4 November 2014 Nu kanske det blir andra bullar i jul Läs mer på sid. 24 25 Läs mer på sid. 12 13 Budapest blev ett härligt litet äventyr

Läs mer

Uppropet var undertecknat

Uppropet var undertecknat POSTTIDNING B 128141801 En tidning om Blomsterfonden. Nummer 2, 2000. 2000 Nr:2 Till minne och till glädje 80 år av kamp men också framgång Här fortsätter vi den fascinerande historien om Alma Hedin och

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Årets företagare i Oxelösund utsedd

Årets företagare i Oxelösund utsedd Oktober 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Gasolycka krävde Det är en svart dag i Oxelösunds Järnverks 100-åriga historia. I den nya gasanläggningen hittas åtta arbetare till synes livlösa. Det är början på

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

SWEA-Bladet Göteborg 2007 Nr 3 Årg 19

SWEA-Bladet Göteborg 2007 Nr 3 Årg 19 SWEA-Bladet Göteborg 2007 Nr 3 Årg 19 Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd Juridik för Sweor Höstens Kick-Off Elefant till middag? Resebrev från Australien Rapport från Nordfronten Matlagningskväll

Läs mer

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen 2013 / Nr 2 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I DETTA NUMMER: #krisialmedalen KRIS första muckhämtning utomlands Porträttet med Peter Klang på Gran Canaria Unga KRIS tillbringade

Läs mer

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2011 Suzanne Reuter spelade socialdemokraternas partiledare

Läs mer

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ni som arbetar med vårdtagarna har svaren, det gäller bara att hjälpas åt för att få fram dem. Förord

Läs mer

LATTLAST. Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet. Posttidning B

LATTLAST. Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet. Posttidning B .... LATTLAST FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2015 Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet Posttidning

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer