Idun Danderyd Medlemsblad Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015"

Transkript

1 Idun Danderyd Medlemsblad Nr

2 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Kunnig och trevlig personal ingår! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 SPF IDUN DANDERYD Innehåll i nr 2. Maj 2015 Styrelsen har ordet 4 Information från KPR 5 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 6 Polisens seniorråd 8 Vårdgrupp 8 Att höra till - om ensamhet och gemenskap 8 Passar vitt vin till choklad? 10 Cornelis Vreesvijk 11 Visning på spritmuseet - i nya lokaler 13 Resan till Estland & Haapsalu 14 Kommande program 18 Friskvårdsaktiviteter 22 Styrelse 24 Funktionsansvariga 25 Kommuninfo - viktiga telefonnummer 29 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad & Marie-Louise Björkman Årsmötet ägde rum den 26 februari. Ett drygt trettiotal medlemmar mötte upp. Som föregående år leddes mötet av Erik Rossander. Merparten av styrelsen omvaldes. Lena Bohlin hade dock ombett sig omval. Som ny ledamot invaldes Lotty Nordling. Vid mötet fastställdes också de nya föreningsstadgar som beslutats av förbundskongressen. Stadgarna hade reviderats från tidigare mindre kloka förslag. Årsmötet valde dock att göra några mindre justeringar i enighet med vad som föreslagits av distriktsstyrelsen. Våra revisorer kvarstod. Valberedningen kom att bestå av Gunnar Helsing, sammankallande, Gunnar Andrén, Christina Thyblad och som ny ledamot Erik Rossander. Som ny suppleant i KPR valdes Lotty Nordling. Vi båda och Jan Halldin omvaldes. Så till en annan fråga. Vi - ordföranden och vice ordföranden - är smått oroade. Vi har ca 950 medlemmar men endast drygt ett 30-tal inklusive tio styrelsemedlemmar bevistar årsmötet. Man brukar säga att hälsan tiger still. Kanske är det så att ni alla är nöjda och inte har något att tillägga. Vi tror nog att föreningsarbetet skulle kunna utvecklas om vi ick inspiration och engagemang från er. Vad gäller vår programverksamhet är deltagandet beräknat från vår medlemskader väldigt mediokert. I den mån arrangemang inte måste ställas in (vilket under året skett några gånger) deltar i bästa fall ett drygt 20-tal medlemmar. Vi uppmanar därför er alla att ta kontakt för att berätta för oss vad ni skulle vilja ha ut av er förening på lokalplanet. I medlemsbladet inner ni våra, liksom programansvarigas kontaktuppgifter. Välkomna att höra av er! Detta är sista numret före sommaren varför vi vill önska alla våra medlemmar en skön och lagom varm sommar med ringa nederbörd. 4

5 INFORMATION FRÅN KPR Marie-Louise Björkman Det känns länge sen vårt februarisammanträde i KPR nu när blåsippor och knoppar äntligen visar sig för oss. Socialnämndens nya ordförande Carina Erlandsson presenterade sig för rådet och berättade om sin bakgrund som politiker i kommunen. Carina hade tillsammans med äldreomsorgschefen börjat sitt nya förtroendeuppdrag med besök på samtliga äldreboenden. Bra start tycker vi! Våra förtroenderåd kommer nästan alltid upp på dagordningen och det verkar svårt att få en bra styrning och innehåll i rådens arbete. Jan Halldin SPF Idun och Åke Werner PRO har därför kallat till ett samarbetsmöte för att föreningarna gemensamt skall få igång arbetet. Föreningarna kommer också att starta utbildningar för kontaktpersonerna. Socialkontoret lovade från sin sida att se till att respektive boenden påminns om vikten av kontinuerliga förtroenderådsmöten med minnesanteckningar/protokoll, och att boenden och deras anhöriga informeras om när dessa möten hålls. Det kvalitetspris inom äldreomsorgen för 2014, som initierades av tidigare ordföranden Isabella Hökmark, kommer att utdelas före sommaren. En jury har tillsatts och har haft sitt första möte för att gå igenom förslagen års pris ska delas ut på seniordagen i höst. Vi kommer berätta mer om detta när pristagarna är utsedda. Vi ick också information om de planerade nya vård- och omsorgsboendena där arbetet fortgår men det lär nog ta ett tag innan spadarna sätts i jorden. Ljudanläggningen till Kevinge lär vara beställd... 5

6 NÄTVERKET FÖR FÖREBYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Statistik över stölder visade följande: Fickstölderna ökade Personer under 65 år drabbas i tunnelbanan, äldre i Mörby centrum eller på annan plats. Stölderna i bostad gick upp under 2011 och ner under Ett förslag är att man kan kontakta någon granne när man väntar besök från en hantverkare eller dylikt. Ett annat alternativ är att bjuda hem en granne samtidigt som man tar emot besöket. Om det skett en stöld i bostad ska en patrull med brottsplatsundersökare komma hem. Aktuella tillvägagångssätt vid stöld i bostaden: 1) Den äldre blir uppringd och meddelad att vederbörande vunnit på lotteri. Någon kommer hem och ber om bankkort och kod. 2) Den äldre blir uppringd om att TV:n ska uppgraderas. Bankkort och kod ska lämnas. 3) Någon ringer på och ska kontrollera vattnet. Det är viktigt att att aldrig lämna ifrån sig bankkort, pinkod eller legitimation. I Täby har det vid två tillfällen hänt att två personer har följt efter en äldre för att se koden. En distraherar med sina varor samtidigt som koden spanas in. Den andra distraherar kassörskan. Sedan har pengar tagits ut från kontot. Diskuterades tiggare och närgångenhet. Människor upplever otrygghet med tiggare som är alltför påstridiga och närgångna. Kan ibland ligga nära gränsen för ofredande. 6

7 Din Syn - optikern med kvalitet och omtanke 20 % på glasen till medlemmar i SPF Idun! Erbjudandet gäller oavsett typ av glas, till och med 31/ Ni hittar oss i Mörby Centrum på plan 4. För tidsbokning av syn- och/eller synhälsoundersäkning ring eller besök Varmt välkommen önskar Gert, Jessica, Malin & Björn! Mörby Optik MONICA HALLSTRÖMS Hörselklinik Leg. Audionom När testade du din hörsel sist? God hörsel ger livskvalitet. Hörselteknik kan göra under! Välkommen till min Hörselklinik på plan 5 i Mörby Centrum. Tidsbeställning tel:

8 POLISENS SENIORRÅD Jan Halldin, Medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor Polisens seniorråd har bildats i Täby. Ett femtontal medlemmar från de lokala pensionärsföreningarna i Södra Roslagen inbjöds till ett första möte den 9 april 2015 på Täby polisstation. Från 1 januari år är polisen i hela Sverige föremål för en ny organisation. På mötet diskuterades en del olika frågor bland annat om polisvolontärverksamheten som i Täby är väl utbyggd och fungerar bra. Det bestämdes att vi skulle träffas tre gånger per år i polisens seniorråd i Täby. Nästa möte blir den 1 oktober. VÅRDGRUPP En sjukvårdsgrupp med företrädare från SPF Idun och PRO, under ledning av Jan Halldin och Gabriella Zaunders, hade sitt första möte den 15 april på Kevinge Värdshus. Gruppen samlade tio personer varav nio kom från SPF och en från PRO. Eventuellt kommer ytterligare en till två personer från SPF och någon till från PRO att ingå i gruppen. Alla gruppmedlemmar har erfarenhet av att ha arbetat inom sjukvården. I slutet av maj samlas sjukvårdsgruppen på Socialkontoret i kommunen för att där träffa medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Wiveka Svensson och kvalitetsutvecklaren Jonas Sundling. ATT HÖRA TILL OM ENSAMHET & GEMEN SKAP Författare: Peter Strang. Recension av Jan Halldin, leg läk, med dr Cancerläkaren och professorn i palliativ medicin Peter Strang diskuterar i sin bok»att höra till om ensamhet och gemenskap«grund- 8

9 läggande frågor om människors livsvillkor och samexistens med varandra. Denna bok bör läsas av både vårdpersonal och en större allmänhet - inte minst av oss som är något till åren komna. Boken består av tre delar, den första är en utvecklingsbiologisk del med kapitel bland annat om ensamheten som varningssignal och om ensamhetens olika former. Den andra delen avhandlar hälsoeffekter av både gemenskap och ensamhet och den tredje diskuterar den existentiella ensamheten eller»människans obotliga ensamhet«. De olika delarna och kapitlen går bitvis in i varandra vilket kan vara svårt att undvika i en tankebok av det här slaget. Strang gör en ingående analys av ämnet ur ett lertal aspekter. Han beskriver främst ensamhetens respektive gemenskapens påverkan på individen. På några ställen tas dock viktiga samhällsperspektiv på ensamhet och utanförskap upp. Ett exempel är äldreomsorgen där alltför många gamla i dag vistas ensamma i sin egen bostad. Visserligen kommer hemtjänsten då och då men många skulle må mycket bättre av social samvaro på ett seniorboende. Att ett långvarigt utanförskap kan leda till urskillningslös aggressivitet mot samhällssymboler som polis, brandkår visar bilbränningarna i Husby sommaren Författaren för förtjänstfullt fram tankar som underbyggs med vetenskapliga diskussioner och referenser. I ett avsnitt om vårt behov av hudkontakt framhålls att önskad beröring ger frisättning av olika hormoner som skapar närhet och gemenskapskänslor. Att hjärnan har ett nervsystem som kallas för spegelneuron, det vill säga nerver som speglar den andres känslor och avsikter, upptäcktes först på 1990-talet av den italienske neurofysiologen Rizzolatti. Spegelneuronen reagerar inte bara på kroppsrörelser och ansiktsminer utan även på hörsel och syn. Peter Strang använder kunskapen om spegelneuronen i kontakterna med sina patienter. Inför mötet med varje ny 9

10 patient tänker han på sitt kroppsspråk för att skapa en positiv kontakt en viktig lärdom. Strang för i sina texter in egna väl utvalda patientmöten. Dessa möten pekar på hur viktig patient/läkarrelationen är. Det handlar om inlevelseförmåga och empati och för patienten om att bli sedd. Några patientberättelser visar hur önskan om medicinering efter ett samtal inte längre är aktuellt för patienten. Vid livshotande sjukdom, när patientens hela existens står på spel, krävs det förutom ett professionellt bemötande också ett medmänskligt möte mellan patient och läkare. Avslutningskapitlet handlar om döden som aktiverar människans existentiella ensamhet. Författarens sätt att lyssna till, samtala med och endast vara med den döende kan ge många vårdanställda ökad visdom och kraft att delta i möten med döende patienter. Peter Strangs bok är livsviktig i det som händer i vård och omsorg i dag. Den visar på ett tydligt sätt vad vårdens innersta kärna handlar om och är skriven på ett lättillgängligt språk. Boken rekommenderas främst till läkare, sjuksköterskor och andra vårdarbetare men också som kurslitteratur för blivande läkare och sjuksköterskor. Recensionen är tidigare publicerad den 19 februari 2015 på Läkartidningens webb. PASSAR VITT VIN TILL CHOKLAD? Tord Céwe När jag först hörde frågan från medlemmen Maud Reuterwall tänkte jag: Nej inte kan väl det smaka bra men ny ikenheten var väckt. Jag bjöd in sommelieren Ia Orre Montan. Vi kom överens om titeln. Några dagar före provningen ringde Ia Orre och sade att Chokladmässan hade tagit all hennes tid och att hon inte hann förbereda ett prov med vitt 10

11 vin, men att hon hade ett prov med andra drycker. Kunde Idun tänka sig det? Min ny ikenhet växte, så javisst! På utsatt dag fann jag Ia Orre och en medhjälpare i Värdshusets kök i full färd med att duka upp en bricka för var och en deltagarna med 15 olika chokladbitar och fem små glas med drycker. Först föreläste Ia om chokladens historia sedan smakade vi alla 15 chokladproverna från enklaste till mer exklusiva. Men se upp: choklad som innehåller mer än 70 % kakao smakar för många lite fränt. Och så till dryckerna. Ett rött, sött och bubblande vin gjorde inte så stort intryck på mig. Annat blev det med Six Grapes, ett rött portvin tillsammans med fyllig choklad. Likaså gick sådan choklad mycket bra ihop med en god rom gjord på sockerrör. CORNELIS VREESVIJK Ann-Charlotte Sillén Jannika Häggström kom till Iduns möte den 5 mars för att sjunga och berätta om Cornelis Vreesvijks liv. Vi ick sjunga lera av Cornelis sånger, bland annat Brev från kolonien. Mycket skratt från oss under den sången. Cornelis föddes i Holland 1937 och familjen lyttade till Sverige när han var fyra år. Han hade lite besvär i skolan, men kom snart att behärska svenskan. Cornelis var gift tre gånger. Första äktenskapet var med Ingalill som han träffade på Beckomberga där han arbetade, de ick en son. Cornelis hade ett hett temperament och hamnade lera gånger i fängelse. Han skilde sig 1968 från Ingalill. Karriären var igång för fullt och han hade många spelningar. Det var jämt fest runt omkring honom och vänner bjöds från Holland dit familjen hade återvänt. Pengar kom in men försvann lika fort. Han hade hela sitt liv skatteproblem. 11

12 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Mind. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt 12 på begravningsbyråns arvode

13 Cornelis inledde en ny relation med Bim och Stockholm kändes inte bra längre. Cornelis bestämde sig för att köpa ett hus på landet. Hans skivbolag Mekonom hade skatteskulder och då lyttade han till Danmark och bytte skivbolag till Philips. Detta gjorde att han kunde betala kr för huset hamnade Cornelis på sjukhus efter långvarigt alkohol- och drogmissbruk. Där skrev han Fatumé och varnade ungdomar för knark. Cornelis dog I hans testamente inns en klausul som skall ge stipendier till musiker varje år. Det berättas att Olof Palme medlade mellan Cornelis Vreesvijk och skattemyndigheten, vilket utföll så att han skulle betala av kr/ månad, men det verkade rinna ut i sanden. Cornelis var en sammansatt människa, en tilltrasslad härva - hårt tvinnad likt en gordisk knut - av komplexa och nyckfulla neuroser. Han var en stor rimsmed, en ordhantverkare av enorma proportioner, som utan att darra på manschetten använde både slutrim och inrim med en självklarhet som om han suttit där och bara varit lekfull. Jannika Häggström gav oss en rolig eftermiddag med mycket sång och skratt. VISNING PÅ SPRITMUSEET I NYA LOKALER Gunvor Sahlqvist Vi var 14 personer som slöt upp på Spritmuseet. Några av oss passade på att prova den omtalade restaurangen före visningen. Maträtterna speglar det svenska köket med närproducerade råvaror. Spritmuseet öppnades som Vin & Sprithistoriska museet på Dalagatan 100 i Stockholm 1967, som ett företagsmuseum i samband med Vin & Spritcentralens 50-årsjubileum. Museet handlade om Sveriges vin- och 13

14 sprithistoria och tillverkning av alkohol. Sedan 1992 ägs och drivs museet av stiftelsen Vin & Sprithistoriska museet och lyttade 2012 till två av Stockholms enda bevarade Galärskjul på Djurgården. I museet visas bland annat en samling på 850 konstverk från åren 1986 till 2006, gjorda för Absolut Vodka av Andy Warhol och 550 andra kända konstnärer. Denna samling undantogs från statens försäljning av Vin & Sprit AB till Pernod Tre olika utställningar ick vi gå igenom. Den första med verk av Frank Bowling, en av konstnärerna för Absolut Vodka men också en av efterkrigstidens viktigaste brittiska konstnärer. Nästa utställning handlade om öl. Tillverkning och framställning. Öl är på frammarsch och vi ick veta att det nu inns 150 mikrobryggerier i Sverige varav ett i Danderyd. Den tredje utställningen heter Spritlandet Sverige och är den största av utställningarna. Den handlar om vårt bitterljuva förhållande till alkohol. Utställningen är utformad som en vandring genom våra årstider. Vi var alla mycket nöjda med visningen. RESAN TILL ESTLAND OCH HAAPSALU Ann-Charlotte Sillén Den 14 april reste en grupp bestående av 15 personer samt Reet Frid, som har hand om Silja Lines pensionärsresor, från Frihamnen till Tallinn. En buss väntade på oss i Tallinn och körde oss till Haapsalu 10 mil söder om Tallinn. Haapsalu ick stadsrättigheter år En järnvägsstation byggdes år 1905 för att ta emot den ryska tsaren med familj. Tsarfamiljen kom aldrig den gången men lera gånger under de följande åren. För att ej riskera att tsaren vid ankomst skulle hamna i regn byggdes tak över hela plattformen. Stationen med plattformen är därför 216 meter lång. Först besökte vi Biskopsborgen som uppfördes under 1200-talet. Den 14

15 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

16 Hos oss får du alltid extra mycket för pengarna! Öppet 7 22 alla dagar Danderyd, Enebyängen vid Enmans väg 16

17 äldsta delen består av ett fyrkantigt kastell, den så kallade lilla borgen som består av domkyrkan och konventet. Stora Borgen med en 803 meter lång ringmur med ett artilleritorn blev klar i början av 1500-talet. Tornet i borgen blev inspiration för konstnärinnan Ilon Wikland när hon skulle teckna tornet i Ronja Rövardotter (av Astrid Lindgren). Efter besöket vid Biskopsborgen åt vi lunch på en familjeägd liten restaurang Taaksi Pub. Maten av estnisk husmanskost smakade utmärkt. Nästa anhalt var Aibolands museum, Estlandssvenskarnas museum. Skandinaviska kontakter med Baltikum har förekommit redan under förkristen tid. Under och 1200-talen kom svenska kolonisatörer till den estniska kusten. Genom privilegier och ett isolerat läge bevarade den svenska bonde- och iskarbefolkningen det svenska språket och kulturen. Under 1900-talet var svenskarna en av Estlands of iciella minoriteter och hade ett svenskspråkigt skolsystem och ett eget politiskt parti. Under andra världskriget lydde ca 8000 av estlandssvenskarna till Sverige. I museet inns en 20 meter lång matta som broderats för hand och visar estlandssvenskarnas liv och leverne. Nästa stopp var Ilon Wiklands museum, där vi ick se en ilm om Ilons uppväxt. Ilon Wikland, född Maire-Ilon Pääbo 5 februari 1930 i Tartu, är framför allt känd för att ha illustrerat Astrid Lindgrens böcker. Ilon tillbringade sin barndom hos sina farföräldrar i ett litet trähus i Haapsalu alldeles bredvid Maria Magdalenakyrkan där hennes farfar var kantor lydde hon till Sverige där hon påbörjade studier i teck- 17

18 ning och målning. När Ilon var 20 år träffade hon Astrid Lindgren och hon har bland annat illustrerat Mio min Mio, Alla vi barn i Bullerbyn och Karlsson på taket beslutade sig Ilon för att donera originalen till sina bokillustrationer till den estniska staten. I juni 2006 stod galleriet klart och 2009 slog det färdiga sagolandet upp portarna. Efter en lång eftermiddag kom vi till hotell Fra Mare som är ett spahotell mitt i tallskogen nära stranden Paralepa. En fantastisk middag väntade oss efter en underbar promenad längs stranden. Nästa morgon ick de lesta av oss njuta av olika kroppsbehandlingar, bad och vattengymnastik. Man kunde även få lerinpackningar och andra hälsobehandlingar. Lunchen intogs efter all denna terapi och sedan avgick bussen tillbaka till Tallinn. Under turen såg vi lera storkbon längs vägen. Ca par storkar (!) kommer varje år till Estland och häckar på samma ställe år från år. Återresan blev lugn och njutbar. Vi ick bland annat lyssna till smäktande toner framförda av artister från Cuba. Det blev en nära och varm gemenskap mellan deltagarna. Jag är glad för att ännu en gång ha lyckats uppfylla deltagarnas förväntningar. Tack Reet Frid för all din hjälp och generösa omtanke! KOMMANDE PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. 18

19 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

20 Anmälan är bindande. Betala gärna in avgifterna direkt till Iduns plusgiro då bankerna i Mörby centrum med ett undantag inte tar emot kontanter. Glöm inte att ange ditt namn vid betalningen och arrangemanget du betalar för. Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer. Repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. OBS att det höstprogram som presenteras i nästa medlemsblad kommer att kompletteras med lera arrangemang. Följ även höstprogrammet på Iduns hemsida se/idun_danderyd. Vårut lykt - Träffa Ottar Vendelkråka vid Vendels kyrka och Örbyhus slott Vi startar som vanligt med buss kl den 27 maj till Vendel kyrka och Örbyhus som ligger nordost om Uppsala. Vi har följande tidsschema: 9.00 Start vid ICA Myran 9.10 Kevinge äldreboende 9.20 Kulturskolan Buss ika vid Vendels kyrka Vikingaklädd guide berättar Vendels historia från stenåldern till medeltid och kyrkobygge Lunch i Golfrestaurangen som ligger i slottets ombyggda ladugård Visning av Erik XIVs fängelsevåning i Örbyhus slott samt spannstallet, orangeriet och slottsparken. Slottets privatägda delar visas inte Start hemresa Beräknad hemkomst Tid: Onsdag 27 maj kl Kostnad: 350 kr. Betala gärna till Iduns plusgiro före resan. Anmälan senast torsdag 21 maj till Tord Céwe på tfn eller e-post: 20

21 Alplandet Tyrolen Genom Ingas Resor får vi möjlighet att under sex dagar besöka fem länder i Mellaneuropa. Start från Arlanda med Swiss till Zurich. Buss möter vid lygplatsen och för oss till Liechtenstein. Efter lunch i Vaduz far vi till Hotel Shronenstein i Landeck, Österike. Där bor vi i fem nätter med ut lykt varje dag bl a till Innsbruck, Swarowski kristalller, Oberammergau och över Berningapasset till Tirano, Italien. Hemresa dag sex. Avresa söndag 13 september. Hemkomst fredag 18 september. Totalpris där allt ingår kr. Anmälan till Ingas Resor, August Wahlströms väg 27, på tfn senast tisdag 8 september. Gustaf III och Det ofullbordade slottet Författaren och fotografen Nils-Erik Landell beskriver i sin senaste bok hur Gustaf III drömde om att bygga ett magni ikt palats på Haga efter ritningar av Louis Jean Desprez. Landell har vandrat i arkivens uppteckningar, läst i dagböcker, brev och dokument och undersökt lämningar och spår av konungens storstilade planer. På Haga ick han även nytta av sin breda naturkunskap. Förutom att berätta om sina fynd och intryck kommer han att ta med sig några exemplar av boken. Tors 17 sep kl på Kevinge Värdshus, Edsviksv 1 A. Anmälan 14 sep till Tord Céwe på tfn eller e-post: Vart är Ryssland på väg under Putin? Stig Fredrikson, välkänd politisk kommentator och med många år i Ryssland, kommer till Idun för att ge oss sina synpunkter på utvecklingen i Ryssland och Putins sätt att styra den utvecklingen. Vi kan räkna med en rad välgrundade synpunkter och det behöver vi i ett ganska yvigt nyhets löde. Tid: Tisdag 29 september kl Plats: Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1 A. Anmälan senast lör 26 september till Jan Gundberg på tfn eller e-post: 21

22 Hur kan man avslöja falsk konst? Heléne Anderson är fd kriminalinspektör och utbildad konstnär. Hon berättar för Idun om hur man avslöjar falsk konst. Detta fall började med att en målning signerad George Braque lämnades till auktionsförsäljning men där tvivlade man på att målningen var äkta. Polisanmälan. Husrannsakan. Då fann man tavlor av många kända konstnärer, till exempel Edvard Munch och Carl Kylberg. Kom för att lyssna på Heléne Anderson. Hon informerar om hur polisen arbetar ända fram till Hovrättens dom. Tid: Torsdag 15 oktober kl Plats: Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1 A. Anmälan senast måndag 12 oktober till Gull Axén på tfn eller e-post: Kulturbiennalen Danderyd SPF Idun kommer att delta i Kulturbiennalen Danderyd, invigning den 2 oktober FRISKVÅRDSAKTIVITETER Boule Spelas på söndagar kl vid Kevinge Äldreboende. Bridge Torsdagar på Kevinge Seniorboende kl Kontakt Åsa Orrgård tfn , eller e-post: Golf Kontaktperson: Ingegerd Linton tfn , e-post: 22

23 Välkommen som kund hos oss! 1:a Hemtjänstkompaniet Hemtränstkompaniet har sitt ursprung i Danderyd sedan I dag finns vi etablerade i Västerort, Danderyd, Söderort, Danderyd, Täby, Sollentuna, Täby, Sollentuna, Solna och Åkersberga. Solna/Sundbyberg och Åkersberga. Vi erbjuder Lokal närvaro där du bor Engagerade och duktiga medarbetare Säkerställda kvalitetsrutiner Kompetenta och välutbildade chefer Medarbetarna talar flytande svenska Flexibla och individanpassade lösningar Vi vill tacka våra nuvarande kunder för förtroendet och välkomna nya. För mer information kontakta Åsa Madeleine Eriksson Garpenvall Eller besök vår hemsida:

24 Årets Idungolf Årets Idungolf går av stapeln på Djursholms ina 9-hålsbana torsdagen den 10 september med start kl Efter avslutad runda kommer vi att äta gemensam lunch och förrätta prisutdelning. Anmälan görs till mig via mail: eller till min mobil: Jag vill att du anger namn, hcp och gol id samt röd eller gul tee. Anmälan kan göras efter 15 augusti och inte senare än 6 september. Hoppas på en lyckad golfsäsong för alla! // Ingegerd Linton. SPF IDUN:S STYRELSE Ordförande Tom Thyblad Vice ordförande Marie-Louise Björkman Sekreterare Lotty Nordling Vice sekreterare och friskvårdsansvarig Ingrid Kärnekull Medicinsk sakkunnig i äldrevårdsfrågor Jan Halldin Kassör och webbansvarig Gull Eriksson Axén Vice kassör (pers. suppl. för kassören) Gunvor Sahlqvist

25 Medlemssekreterare Gabriella Zaunders Vice medlemssekreterare Margareta Almquist Programansvarig Tord Céwe Vice programansvarig Ann-Charlotte Sillén Kansli- och lokalbokningsansvarig Jan Gundberg FUNKTIONSANSVARIGA Redaktör & annonsansvarig Christina Thyblad Webbansvarig Gull Eriksson Axén KPR-ledamöter Tom Thyblad ord Marie-Louise Björkman ord Jan Halldin suppl Lotty Nordling suppl Kontaktperson för förtroenderåden Jan Halldin Programansvarig Tord Céwe

26 Bridge Åsa Orrgård Golf Ingegerd Linton Rättsombud Tom Thyblad Revisorer Ordinarie Sven Hedman Klas Stackegård Suppleanter Rolf Skogsborg Marie Gadd Valberedning Gunnar Helsing (sammankallande) Gunnar Andrén Christina Thyblad Erik Rossander Redaktionsgrupp Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman, Lotty Nordling, Jan Halldin & Christina Thyblad. Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Margareta Almquist, Ann-Charlotte Sillén, Jan Gundberg & Maud Reuterwall. Föreningen söker nya funktionärer! Tra ikombud och ledare av bouleverksamheten. För mer info kontakta ordförande Tom Thyblad. 26

27 ÄR DU TRÖTT PÅ ATT LAGA MAT? Lugn, det fixar vi! Kom till Djursholms Delikatesser, vi har alltid ett tiotal färdiglagade rätter. Till helgerna lagar vi en trerättersmeny som varieras med årstiderna. Vi sätter en ära i att arbeta med de bästa råvarorna och lagar allt själva från grunden. Du hittar oss i den gamla mjölkbutiken på Stockholmsvägen 119 i Djursholm. Välkommen in! Hans Röing med personal Öppet tisdag-fredag måndag-fredag , , lördag lördag Tel SPF IDUN DANDERYD BEHÖVER DIN E POSTADRESS! Ni som vet att ni inte har meddelat oss e-postadress, vänligen sänd den till Via e-postadressen kommer vår kommunikation med er att bli snabbare, enklare och mera aktuell. Har ni ingen e-post glöm detta meddelande.

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Englesson dagar Gäller Englesson möbler & sängar 26 sep - 11 okt Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem.

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2013 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Höstprogram 2015 Anhörigcentrum

Höstprogram 2015 Anhörigcentrum Höstprogram 2015 Anhörigcentrum Att hjälpa en älskad eller vän i vardagen ger mycket, men kräver också mycket. Du som hjälper kanske själv behöver stöd ibland för att må bra och kunna fortsätta ge kraft,

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2014 Emma fåtölj Nu 10% rabatt Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar och är sugna på lite miniatyraktiviteter. Tyvärr har vi just fått veta att Hotell Anglais pågående reparation

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson 24-29 oktober 2015 Längtar du efter nya intryck, tid för eftertanke och gemenskap med likasinnade? Följ med oss till Marocko i höst! Den här gången är vårt fokus

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

eller om Sveriges chanser i VM.

eller om Sveriges chanser i VM. Prata om självmordstankar, ångest eller om Sveriges chanser i VM. Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Österlen form & kultur

Österlen form & kultur 08-97 45 96 es.almer@hotmail.se GEN BUTIK & CAFE 0706-04 26 74 www.borstteknik.se nnel.kivik@gmail.com recepten..osterlenskottovilt.se ttabacken.grevlunda.se w.brosarpsgastgifveri.se www.attusagard.se

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2012 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

PALACE PROVNINGAR VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR

PALACE PROVNINGAR VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR PALACE PROVNINGAR Tel. 031-807551 provningar@palace.se VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR GRUNDLÄGGANDE VINPROVNING Vi går igenom provningsteknik, avslöjar vinprovarnas "fikonspråk" och grunderna för att förstå

Läs mer

Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken

Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken En specialresa för Café Opera Golfs medlemmar som också är öppen för Hang Arounds. Vi bor på bra hotell och spelar golf

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Välkommen som ombud till förbundsmötet 18-20 november

Välkommen som ombud till förbundsmötet 18-20 november Välkommen som ombud till förbundsmötet 18-20 november Din officersförening har utsett dig som ombud för din officersförening vid förbundsmötet. Ombudens roll är att bland annat att besluta vad Officersförbundet

Läs mer

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 TURKIET 27 OKTOBER 1 NOVEMBER 2012 Följ med Matrix på ett fantastiskt frisörarrangemang på gränsen mellan den österländska och västerländska

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2011 När Kina är som bäst! Sista-Minuten- Erbjudande- Spara upp till 2395 kr! Upplev Kina på hösten! Nu erbjuder vi dig som medlem i Idun Danderyd

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Ljungbackens vård- och omsorgsboende Särskilt boende för äldre över 65 år 60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Plan 3 3 bgr

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Lärarfortbildningar 2010

Lärarfortbildningar 2010 Lärarfortbildningar 2010 Vetenskapens Hus och Naturens Hus Vi bjuder härmed in dig som lärare till flera intressanta fortbildningar i Vetenskapens Hus och Naturens Hus under våren och hösten 2010. Vi erbjuder

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Fonus en stor del av Sverige

Fonus en stor del av Sverige Fonus en stor del av Sverige Vad är Fonus? Många känner igen Fonus som Sveriges största begravningsbyrå. Men vi är mer än så. Vi lotsar människor genom stora beslut och arbetar för att göra livet enklare

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8 Höstprogram 2014 Medlemmarna möts en gång i månaden (torsdagar) på Senioren, Kungsängsgatan 25. Ändringar och kompletteringar meddelas under Föreningsnytt i UNT på lördagar samt på vår hemsida www.spfpension.se/fyris.

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer