IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr

2 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Välkommen! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 SPF IDUN DANDERYD Innehåll i nr 3. September 2013 Styrelsen har ordet 4 Information från KPR 6 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 8 Vad har hänt sedan sist? 10 Artipelag 10 Kommande program 10 Noterat 19 Anslagstavlan, ABF 19 Tra ik 21 Friskvårdsaktiviteter 22 Styrelse 23 Funktionsansvariga 25 Kommuninfo 30 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad Kära medlemmar välkomna att ta del av årets höstnummer! Som ni kommer att se väntar en höst med många intressanta aktiviteter och då inte bara i föreningens regi utan också från kommunens med leras sida. Därtill kommer Kulturbiennalveckan, en vecka fullspäckad med olika kulturella inslag. Passa på att delta i så många som möjligt av dessa begivenheter. Spalten Styrelsen har ordet har hittills skrivits tillsammans av ordföranden och vice ordföranden. Min tanke är att i fortsättningen olika ledamöter i styrelsen ska ges möjlighet att under denna rubrik komma med egna personliga synpunkter som de önskar föra till torgs. Själv vill jag nu slå ett slag för vikten av att vidta åtgärder när man märker att synen försämras. För de lesta av oss som kommit upp i åren är det inte fråga om utan när så sker. Vad angår mig själv har jag under några år märkt en gradvis försämring av att kunna se klart: vägmärken, textremsor på tv och andra markeringar. Korsordslösningar och då inte minst SvD:s baksida blev mer och mer ansträngande att läsa. Min misstanke att jag led av gråstarr besannades. Jag uppsökte ögonläkare, som kallt konstaterade: Du har gråstarr och det kan vi operera. Några veckor senare opererades det första ögat. Före ingreppet droppades ögat med bedövningsvätska och därefter skedde operationen - den tog 10 minuter. Ingreppet som inte alls var smärtsamt, innebar att den gamla linsen togs bort genom ultraljud och ersattes med en ny plastlins. Samma dags kväll kunde jag med det behandlade ögat utan glasögon läsa textraden på TV och klart se detaljer som jag tidigare missat. Efterbehandlingen innebar att ögat droppades i tre veckor tre gånger per dag. 14 dagar senare opererades det andra ögat med samma goda resultat. 4

5 Gråstarr (katarakt) är en vanlig folksjukdom som idag är enkel att behandla. Det sker årligen över operationer i Sverige av det slag som jag genomgick. Väntetiden är minimal. I mitt fall tre veckor utan remiss för att komma till ögonläkare och därefter 14 dagar till första operation och ytterligare 14 dagar till nästa. Jag vände mig till Europakliniken på Sabbatsberg. Kliniken drivs av Aleris. Kostnaden för behandlingen är i princip försumbar, kronor, vilket motsvarar högkostnadsskyddet. Om någon av er medlemmar känner igen symptomen ser disigt till exempel rekommenderar jag att söka behandling. Det betyder så mycket för livskvaliteten att kunna se. 5

6 INFORMATION FRÅN KPR Marie-Louise Björkman Sammanträde 15 april Rapporterna från förtroenderåden visar att det tyvärr är få som deltar i mötena förutom på Annebergsgården. Iduns ansvarige Jan Halldin arbetar mycket med att se till att kallelser till möten skickas och att anhöriga får information om vikten av att delta i förtroenderådens arbete. Vid varje sammanträde i KPR informerar vår medicinskt ansvariga sjuksköterska om de avvikelser som sker på våra boenden rörande läkemedel, trycksår och fallolyckor. Den 1 mars varje år ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas och sammanställas av vår MAS. Berättelsen beskriver bland annat vad man gjort för att förebygga vårdskador och hur rutinerna vid rapportering av dessa hanterats. Den som vill veta mer om hur patientsäkerheten fungerat kan vända sig till socialkontoret och beställa patientsäkerhetsberättelsen i sin helhet med diarienr. 2013/0060. Kvalitetsutvecklaren arbetar för att ge våra äldre en säker och bra vård. Många klagomål har tyvärr framförts och det är framför allt brister inom insatserna som påpekas. Värdighetsgarantier skall utarbetas inom kommunen och Marianne Ramström och Rita Liljeström skall fungera som KPR:s ledamöter i den referensgrupp som har bildats för ändamålet. Socialnämndens ordförande Isabella Jernbeck meddelade att det ser ut som att Danderyds geriatriska ska bli kvar på Danderyds sjukhus till åtminstone år Det är ett besked som glädjer Idun och vår Jan Halldin som arbetat hårt för att geriatriken inte ska lyttas. Kommunstyrelsen har beslutat att anlita en extern konsult för att analysera det nya tidsregistreringssystemet. 6

7 Sammanträde 27 maj Den nya utvecklingsledaren på socialkontoret Susanne Rydberg-Lif presenterades för KPR. Hon redogjorde för det pågående arbetet med att ta fram en värdighetsgaranti i kommunen. Arbetsgruppen består av personal från hemtjänsten, särskilda boenden och en biståndshandsläggare förutom Susanne. Arbetsgruppen ska ta fram ett antal förslag på värdighetsgarantier och därefter får referensgrupperna lägga sina synpunkter. Arbetet beräknas bli klart någon gång i början av Socialkontoret presenterade ett förslag på nytt avtal med Föreningen Mörbygårdens vänner. Det nya avtalet tar upp att ler av kommunens pensionärer ska få tillgång till verksamheten och att lera föreningar i kommunen ska kunna använda lokalerna i Kevinge. Förslaget innebär också att Mörbygårdens vänner ska svara för en öppen dagcentral för alla pensionärer, däremot att viss verksamhet kräver medlemskap i föreningen. Synpunkterna på förslaget var många och socialkontoret ick ta med sig dessa till ett nytt förslag, som skulle tas upp vid socialnämndens sammanträde i juni. En tyvärr stående punkt på KPR:s sammanträden är de besvärliga parkeringsmöjligheterna vid lera av våra äldreboenden. Ordföranden lovade att än en gång ta med sig frågan till fastighetskontoret. Den nya avdelningschefen för Äldre och LSS avdelningen samt biträdande socialdirektören Britt-Marie Ekström informerade om budgetarbetet inför Socialnämnden föreslår en höjning av ersättningen för hemtjänst och särskilt boende med 2,5%. Till hösten kommer en översyn av äldrepengen och hemtjänstchecken göras. Budgeten har sedan sammanträdet skickats ut till Idun och PRO för synpunkter. Planeringen av ett nytt äldreboende är högprioriterat och likaså hur man ska lösa behovet av korttidsplatser inom kommunen. 7

8 Socialstyrelsen kommer att föreslå nya bemanningsriktlinjer på demensboenden. Inom Stockholms län pågår en utredning om kommunalisering av hemsjukvården. Ett förslag kommer att innas i oktober och om kommunerna är överens kan detta införas under RAPPORT FRÅN NÄTVERKET FÖR FÖRE BYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad * Det varnades för icktjuvar i Mörby centrum, rulltrappor och tunnelbana. Vidare borde man vara uppmärksam på det så kallade lapptricket. Då man sitter på en servering kan en person komma fram till bordet och ställa en fråga samtidigt som han eller hon lägger en lapp över telefonen eller plånboken om dessa inns på bordet. Sedan försvinner han eller hon med lapp och det som legat under. Det inns även skäl att vara försiktig med oseriösa hantverkare, asfaltläggare och anläggningsarbetare. Man bör även vara försiktig med hantverkare som vill kolla vatten m.m. i bostaden. Av dessa bör man begära legitimation. * Det har blivit problem med tiggare i kommunen, men det är trots allt inte förbjudet att tigga. Fickstölderna är många och man arbetar i regel tre personer i lag. En man har gripits i Vallentuna, varvid 14 brott blev uppklarade. Kvinnan som länge igurerat vid uttagsautomater är nu också gripen. * Polisen ska ordna brottsförebyggande veckor under vecka 37 och 38. Tanken är att då vara vid bibliotek, Mörby centrum och eventuellt Kevinge äldreboende. 8

9

10 VAD HAR HÄNT SEDAN SIST? Artipelag Tord Céwe Den 29 maj besökte en busslast Iduneser, förstärkt med några PROmedlemmar, Artipelag, som ligger vid Baggens järden nära Gustafsberg på Värmdö. Det är en intressant byggnad som vill bli en internationell mötesplats för konst, kultur, musik, design och god mat. Byggherre är Björn Jakobsson, grundaren av Baby-Björn som tidigare fanns i Danderyd. Arkitekten Johan Nyrén har lyckats få en mycket stor byggnad att harmoniera med omgivande natur. Efter att ha orienterats runt i huset leddes vi av en guide genom utställningen Hello Nature som visar den amerikanske konstnären William Wegmans mångskiftande konstverk - allt från målningar, teckningar, collage, ilmer och kanske mest fotogra ier. Många av dessa fotogra ier visar hundar satta i mänskliga situationer, ibland till och med utklädda. Hundrasen är Weimaraner, ovanlig i Sverige men vanligare i USA. Den antas härstamma från viltspårhundar i Thüringen - minns Weimarrepubliken. Den korsades under 1800-talet med stående fågelhundar. Rasen etablerades ca 1890 och väger kg och kan nå en mankhöjd på 70 cm. Artipelag tillhör de hus som måste ses. Lägg därtill en mycket intressant utställning är målet för en ut lykt given. KOMMANDE PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som 10

11 anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. Mord i Mörby Författaren och psykiatern Ulf Durling håller föredrag under rubriken Mord i Mörby - ett kriminallitterärt kåseri för trygghetssökande seniorer. Ulf Durling har ofta låtit Danderyds sjukhus, sin f d arbetsplats under nära 40 år, limra förbi i många kriminalromaner. Men Aldrig i livet utspelar sig till allra största delen i kommunen på ett par stenkasts avstånd från Mörby centrum. Den är ett psykologiskt kammarspel om hur den pensionerade polismannen Ivar Svensson blir indragen i ett dödsdrama i en grannvilla. Efter föredraget kommer Ulf Durling att signera ett nytryck i en pocketutgåva av sin bok Aldrig i livet, som utkom för första gången I samband med föredraget serveras en enklare måltid soppa, bröd och dryck. Kostnad för föredrag, bok och måltid är 130 kronor. Tid: Onsdag 11 september kl Plats: Kevinge Värdshus. Anmälan till Tord Céwe senast måndag 9 september via mejl: tord. eller tfn Ivar Lo-Johansson Ett av Stockholms få författarmuséer visar hur Ivar Lo-Johansson - en av 1900-talets mest kända författare - arbetade och bodde. Från början 11

12 till slut bildar kampen om friheten ett mönster i hans författarskap, alltifrån individens personliga frihet till social frihet åt eftersatta grupper som statare, ungdomar, äldre och romer. Boktitlar från 1930-talet som God natt jord, Kungsgatan och Bara en mor känns ännu levande. Ivar Los arbetslägenhet på Bastugatan 21 omvandlades kort efter hans död till ett museum över hans liv och verk. Dag Mellin från Ivar Lo-sällskapet tar emot oss och berättar om en stor författarpro il. Tid: 25 september kl Pris: 100 kr/person. Hitta: Tag tunnelbana till Mariatorget. Gå över Hornsgatan in på Blecktornsgränd och följ denna upp till Bastugatan 21. Anmälan senast fredag 20 september till Ann-Charlotte Sillén på tfn eller e-post: Afrikanska mästerverk Efter Kina och terrakottaarmén, Sydamerika och Inka har turen kommit till Afrika i Bergrummet. Över 100 skulpturer av metall, sten och terrakotta från till 1500-talet berättar historien om den afrikanska civilisationen Ife, förfäder till Yoruba i dagens Nigeria. Föremålen vittnar om ett tidigt kosmopolitiskt maktcentrum i Västafrika. Utställningen berättar om Ifes världsbild, ritualer och religion och om ett samhälle som var ett av de mest avancerade för sin tid. Med utställningen vill Världskulturmuséerna bidra till att ge nya perspektiv på Afrikas historia. Ife Art in Ancient Nigeria har tidigare visats i Santander, Spanien (2009) och i Madrid (2009) innan den kritikerrosade utställningen visades på British Museum i London (2010), där den benämndes Kingdom of Ife. Utställningsturnén i USA ( ) inkluderade Houston och Indianapolis. I Bergrummet kommer Världskulturmuséerna att presentera utställningen på ett nytt och unikt sätt. Tid: Onsdag 9 oktober kl Plats: Bergrummet, Skeppsholmen omedelbart efter Skeppsholmsbron. Pris: 200 kronor betalas in på plus- 12

13 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Föreningen Psykisk Hälsa. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode

14 giro direkt efter anmälan. Obs! vi har endast 30 biljetter. Anmälan senast måndag 7 oktober till Margareta Almquist på tfn eller e-post: Carmina Burana på Folkoperan Carmina Burana är en samling latinska dikter från och 1200-talen, de lesta skrivna av kringvandrande studenter. Dikterna brukar delas in i fyra grupper: moraliskt-satiriska dikter, kärleksdikter, dryckesvisor samt andligt drama. Den tyske kompositören Carl Orff skapade en scenisk kantat som bygger på dessa dikter och uruppfördes Folkoperan kommer att samarbeta med lokala och gästande körer. Några äldre damers livsberättelser vävs in i denna konsertanta version. Tid: lördag 19 oktober kl Plats: Folkoperan, Hornsgatan 72. Tunnelbana till Mariatorget. Pris: 375 kronor, betalas in på plusgiro direkt efter anmälan. Obs! vi har endast 20 biljetter. Anmälan senast onsdag 16 oktober till Gunvor Sahlqvist på mobil eller e-post: Kulturhistoria med och utan mord Jan Mårtenson har många strängar på sin lyra. Efter en jur. kandexamen i Uppsala blev han först attaché inom UD med placering i Rio de Janeiro. Som anställd av Jordbruksdepartementet var han ansvarig för FN:s miljökonferens i Stockholm 1972, utnämndes till biträdande generalsekreterare för FN:s europakontor i Genève 1987 och senare till Sveriges ambassadör i Bern. Parallellt med Jan Mårtensons diplomatiska karriär har hela tiden funnits hans författande, allt ifrån lyrik och deckare till biogra ier, drygt 60 boktitlar. Mest känd är han nog för deckarna om antikhandlaren i Gamla Stan, Johan Kristian Homan och dennes sambo Cleo de Merode. Det centrala i 14

15 intrigerna är inte blodiga mord men väl spänning, originella människor, intressanta interiörer, kulturhistoria och inte minst mat och dryck. Säkert har Mårtensons diplomaterfarenheter varit en inspirationskälla. När höstmörkret sänkt sig över Danderyd kommer Jan Mårtenson till oss och berättar om Kulturhistoria med och utan mord, en rubrik som nog kan innebära en del överraskande avslöjanden. Tid: måndag 28 oktober kl Plats: Kulturskolan, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27. Obs! föredraget börjar kl Efter föredraget serveras dryck med tilltugg och plats för mingel. Anmälan senast torsdag 24 oktober till Ingrid Kärnekull på tfn eller e-post: Skandal och panik i Grönköping? Redan 1895 publicerade Albert Engström i Söndags-Nisse teckningar från en småstad som han kallade Grönköping var det premiär för Grönköpings Veckoblad som en del av Söndags-Nisse blev Veckobladet en egen tidning med Hasse Z som mångårig redaktör. Snart presenterades några av stadens mer framstående invånare, som t ex stadsäldsten Sophie Liljedotter, polisen Paulus U Bergström, borgmästaren Mårten Sjökvist, skalden Alfred Vestlund och ynglingen (f d gossen) Emil Ruda. Dessvärre undslipper inte Grönköping rykten om såväl skandaler som panik. För att sprida ljus i stället för panik har Ulf Aspenberg, känd från såväl Grönköping som Danderyd, lovat bringa reda i förhållandena. Herr U A har lovat att tala svenska och så långt möjligt undvika transpiranto. Tid: Torsdag 7 november kl Plats: Kevinge Värdshus. Anmälan senast måndag 4 november till Gull Axén på tfn eller e-post: 15

16 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

17

18 Handbok för glada gubbar Dag Sebastian Ahlander har nyligen pensionerat sig och anpassar sig nu till en friare tillvaro. Tidigare var han ambassadör med världen som arbetsplats, t ex Nairobi och Genève. Han var också varit generalkonsul i Leningrad och i New York. Därtill är han författare av böcker i vitt skilda ämnen. I hans bibliogra i inns titlar som Spelet om Balticum, Karl XII och Selma Lagerlöf. På senare år har Dag givit ut En pappas dagbok: samtal med ett mycket litet barn. Hans senaste bok bär titeln Handbok för glada gubbar. 109 råd för att nå livets höjdpunkt. Syftet med boken förefaller vara att lyfta fram de glada gubbarna så att de syns i en ocean av sura gubbar. Låt oss lyssna på Dag Sebastian Ahlander som mentor för blivande glada gubbar. Tid: Torsdag 5 december kl Plats: Kevinge Värdshus. Anmälan senast måndag 2 december till Jan Gundberg på tfn eller e-post: Studiecirkel om Irland Vad vet du egentligen om Irland? Det är delat i en mindre del, ansluten till Storbritannien och en större del som utgör en fristående republik, medlem i EU. Ön har en intressant historia, varierande ekonomi och ett milt klimat med relativt hög nederbörd. Många kända författare kommer från Irland, t ex Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, William Butler Yeats, James Joyce och Samuel Beckett. Efter studiecirkeln om Island som vi avslutade med en resa till Island, har vi nu bestämt att starta en ny cirkel om Irland. Upplägget blir som vid tidigare studiecirklar, det vill säga vi fördjupar oss genom att närmare diskutera geologi, natur, historia, kultur, ekonomi mm. Förhoppningsvis kommer vi att avsluta med en resa för dem som så önskar. Som vanligt är det begränsat deltagarantal till cirkeln. 18

19 Anmälan senast 10 september till Britt Berggren på tfn eller e-post: NOTERAT Seniordagen i Mörby Centrum Seniordagen i Mörby Centrum äger rum tisdag den 12 november kl Årets tema är bryta isolering-aktivering. Många seniorer och anhöriga besöker Mörby Centrum denna dag för att ta del av information och erbjudanden. Föreläsning om demens Måndag den 18 november kl håller Dagny Vikström en föreläsning om demens, anordnat av Danderyds kommun i samverkan med SPF Idun och PRO. Plats: Kevinge Värdshus, hemsida: Jourläkarbesök i hemmet Enligt vårdguiden inns det nu ler jourläkarbilar i länet. Bilarna kommer främst besöka barn och äldre. Jourläkarbilar har tidigare funnits i länet. Nu har antalet utökats så att man ska kunna göra ca hembesök om året. Man kan inte själv ringa och beställa en bil utan det är efter telefon med Vårdguiden ( ) som denna bedömer om behovet inns eller inte. Om jourläkarbilen gör hembesök får man betala som vid ett vanligt läkarbesök, 200 kr. ANSLAGSTAVLAN Höstens datum för Café Opera är tisdag 22 oktober kl Kostnad 100 kronor, vilket inkluderar ett glas vin och underhållning. 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

21 Föreläsningar i ABF-huset: Samhället och de äldre Stiftelsen Äldrecentrums föreläsningsserie hösten Entré 20 kr för medlemmar i SPF, PRO och SPRF. Övriga 40 kr. Ett liv med demenssjukdom: att minnas och berätta tillsammans. Professor Lars-Christer Hydén redovisar resultat från en studie av par som lever med demens. Vad kan vi lära av deras erfarenheter? Måndag 16 september kl Ett långt friskt liv? Hälsoutveckling och sociala skillnader i hälsa bland äldre i Sverige. Vi lever allt längre, men hur har de äldres hälsa förändrats över tid och hur skiljer den sig mellan olika grupper i samhället? Filoso ie doktor Stefan Fors föreläser. Torsdag 31 oktober kl Vad händer i hjärnan när vi åldras? När vi åldras sker förändringar i vår hjärna, både i hur hjärnan arbetar och i hjärnans struktur. Vilka metoder inns det för att undersöka den åldrande hjärnan? Vad består dessa förändringar av? Hur är de relaterade till förändringar i minnesförmåga och uppmärksamhet? Docent Jonas Persson ger svar på dessa frågor. Tisdag 3 december kl TRAFIK Gertrud Lönegren Missade du mötet i maj? Nu ges du åter möjlighet till att få aktuell information om hur du åker kollektivt med SL:s Access-kort eller andra alternativ av kort/biljetter. 21

22 I samband med inbjudan till mötet i maj kom önskemål om möten även till hösten, men då på våra Dagcentraler. Vid kontakt med SL meddelar de att det går bra. Samtliga föreståndare på våra Dagcentraler har fått kontaktuppgifter till SL för eventuell bokning. Ring snarast och anmäl ditt intresse till någon av Dagcentralerna: Idalagården, Stocksunds C ( ) Odinslund, Djursholms C ( ) Mörbygårdens vänner ( ) Träffpunkt Enebyberg Seniorcentrum ( ). I Enebyberg hålls möte torsdag 26 september ring för exakt tid. Läs gärna vad jag skrev i medlemsblad 2/2013 angående tra ik. Till sist - du ser bilarna på långt håll, men de ser inte dig förrän det kanske är för sent. Dags för re lex! FRISKVÅRDSAKTIVITETER Boule Kontakta Elisabet Orve på tfn Fler medlemmar är välkomna till våra ina banor! Bridge Torsdagar i Kevinge pensionärsboende kl.13.00, kontakta Åsa Orrgård på tfn , eller e-post: Fredagar i Kevinge pensionärsboende kl.12.30, kontakta Ranveig Bergström på tfn Golf Kontakta Ingegerd Linton på tfn eller e-post: 22

23 SPF IDUN:S STYRELSE Ordförande Tom Thyblad Vice ordförande Marie-Louise Björkman Sekreterare Jan Gundberg Vice sekreterare Jan Halldin Ekonomiansvariga Gunvor Sahlqvist Gull Eriksson Axén Medlemssekreterare Margareta Almquist Programansvarig Tord Céwe Vice programansvarig Ann-Charlotte Sillén Klubbmästare Elisabeth Falck Vice klubbmästare Ingrid Kärnekull Friskvårdsansvarig Ingrid Kärnekull Kansliansvarig Ulla Julander

24 Kvalitativ Hemtjänst sedan 1999 Hemtjänstkompaniet finns idag etablerat i Danderyd, Täby och Sollentuna. Vi vill med denna annons tacka våra kunder för förtroendet att få ansvara för er hemtjänst. Vi är stolta att kunna förmedla tjänster från våra mycket engagerade medarbetare. Över 80% har undersköterskeutbildning och i många fall även andra specialkompetenser som kommer våra kunder till del. Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss. Danderyd: Camilla Eva Dahlby Dahlin Täby: Carina Fageryd Sollentuna: Jessica Forsell

25 Adj. medlemsansvarig Vera Håkansson FUNKTIONSANSVARIGA Redaktör & annonsansvarig Christina Thyblad Webbansvarig Karl-Johan Fyrö KPR-ledamöter Tom Thyblad ord Marie-Louise Björkman ord Jan Halldin suppl Rita Liljeström suppl Kontaktperson för förtroenderåden Jan Halldin Programansvarig Tord Céwe Brevdistribution Solweig Johansson Boule Elisabet Orve Bridge Ranveig Bergström Åsa Orrgård Golf Ingegerd Linton

26 Hörselombud Anita Strihagen Tra ikombud Gertrud Lönegren Rättsombud Tom Thyblad Revisorer Ordinarie Sven Hedman Klas Stackegård Suppleant Rolf Skogsborg Marie Gadd Brevombud (ombud för postnr med närområde) Ulla Julander Danderyd Ann-Charlotte Sillén Danderyd Vivi Stackegård Enebyberg Monica Thunegard Danderyd Axel Andersson Klubbvägen, Danderyd Margareta Almquist Djursholm Marina Lembke Djursholm Monica Wikman Stocksund Sten Barkman Kevinge pensionärsboende Valberedning Gunnar Helsing (sammankallande) Gunnar Andrén Christina Thyblad

27 Redaktionsgrupp Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman, Jan Gundberg, Jan Halldin & Christina Thyblad. Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Margareta Almquist, Ann Hamilton, Maud Reuterwall, Ann-Charlotte Sillén och Per-Olof Håkansson telefon , e-post: ÄR DU TRÖTT PÅ ATT LAGA MAT? Lugn, det fixar vi! Kom till Djursholms Delikatesser, vi har alltid ett tiotal färdiglagade rätter. Till helgerna lagar vi en trerättersmeny som varieras med årstiderna. Vi sätter en ära i att arbeta med de bästa råvarorna och lagar allt själva från grunden. Du hittar oss i den gamla mjölkbutiken på Stockholmsvägen 119 i Djursholm. Välkommen in! Hans Röing med personal Öppet tisdag-fredag , lördag Tel

28 En dag för anhöriga Vårdar du din livskamrat? Vårdar du din livskamrat? Hjälper du du din din mormor? Ser du till din sjuke vän? du till din sjuke vän? Välkommen till öppet hus i Stockholms stadshus Lördagen den 5 oktober 2013

29 En dag för anhöriga Stockholms stadshus 5 oktober 2013 Lördagen den 5 oktober 2013 arrangeras En dag för anhöriga för femte året i rad. Du som är anhörigvårdare är då välkommen till Stockholms stadshus där det blir öppet hus med föreläsningar, underhållning, utställare och mingel. Gratis inträde. fyrtiotal utställare att vara på plats, liksom Stockholms ansvariga äldrepolitiker. situation och hur ett bra stöd till anhörigvårdare kan se ut. senaste rönen kring Parkinsons sjukdom och en samtalstera peut talar kring temat livsglädje. Yrkesverksamma på Silviahem met berättar om att vara ung och drabbad av demenssjukdom. sammans med Anhörigas riksförbund, Anhörigkonsulenterna i vårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, Hjälpmedelsinsti tutet, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Välkommen!

30 KOMMUNINFO Viktiga telefonnummer Socialkontoret växel Biståndshandläggare Bostadsanpassningsbidrag, handläggare Färdtjänstansökan Seniorbostad, ansökan Anhörigkonsulent /74 Fixaren Taxor och avgifter Heminstruktör, syn- och hörselskadade Öppna dagcentraler: Träffpunkt Enebyberg Seniorcentrum Idalagården, Stocksund Odinslund, Djursholm Mörbygårdens vänner Arbetsterapeut, Hemrehabteamet, Landstinget, Ansökan hjälpmedel / /55/61/63 Röda Korset, Kupan

31 BROTTSFÖREBYGGARVECKAN SEPTEMBER Under bro sförebyggarveckan kan du träffa din närpolis och kommunens bro sförebyggande råd på tre platser: 16/9 kl på Träffpunkten i Enebyberg Här ges du llfälle a prata med polisen och Trygg i Danderyd om valfria trygghetsskapande och bro sförebyggande frågor. 19/9 kl på Djursholms bibliotek Här ges du llfälle a prata med polisen och Trygg i Danderyd om valfria trygghetsskapande och bro sförebyggande frågor. 20/9 kl i Mörby Centrum, då även tekniska kontoret, anhörigstödet samt föreningar och organisa oner medverkar. Fokus ligger på förebyggande av bostadsinbro och på social trygghet, men du har även llfälle a ta upp andra valfria trygghetsskapande och bro sförebyggande frågor.

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

SKEPPS- POSTEN 2013:3

SKEPPS- POSTEN 2013:3 SKEPPS- POSTEN 2013:3 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar sig till den som har

Läs mer

Ett stort tack till våra annonsörer!

Ett stort tack till våra annonsörer! När du behöver någon att tala med - både i glädje och sorg När du önskar samvaro, närvaro - stillhet och eftertanke Morgonbön Måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka, onsdag med mässa. Lunchandakt Tisdagar

Läs mer

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2012 Dansant par på vårfesten TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström, 768 60 78 Chefredaktör:

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg)

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) SPF-NYTT 2012-4 Falubygden INFÖR VINTERN Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: vice sekr: Karin Michols 253 98 Kerstin Stafås

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2013 Människor, möten, minnen... Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

Läs mer

Nr 1 2005. För Trafik & Polioskadade

Nr 1 2005. För Trafik & Polioskadade Nr 1 2005 För Trafik & Polioskadade Ledare Inför ett nytt verksamhetsår brukar man fundera på vad har vi uppnått föregående år och vad kan vi förvänta oss av det nya. Det överskuggande intrycket av det

Läs mer

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2011 Bowling för att det är så kul TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2011 När är det dags att sälja huset? TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014

BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014 BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014 Anhörigas insatser är ovärderliga Idag har närmare 150 000 personer i Sverige en demenssjukdom. Antalet ökar i takt med att befolkningen

Läs mer

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2011 Inger Nyberg Jag har blivit med rullator TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

Fest med dans Tjugondag Knut Full fart på Täby Seniorcenter Att följa sin lust, Karin Walde, konstnär

Fest med dans Tjugondag Knut Full fart på Täby Seniorcenter Att följa sin lust, Karin Walde, konstnär 4 Föreningen grundad 1975 Nr 4/2011 Årg. 16 MEDLEMSBLAD NOVEMBER JANUARI Fest med dans Tjugondag Knut Full fart på Täby Seniorcenter Att följa sin lust, Karin Walde, konstnär 1 När hjälpbehovet uppstår

Läs mer

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon... 540 222 16 (tfnsvarare) Bankgiro... 622-6443 Org.nr... 802437-3063 E-post...info@spfvikingen.se Hemsida www.spfpension.se/stockholmsdistriktet Förbundets

Läs mer

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren.

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren. TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 4, 2013 Ledaren Tvångsvård i hemmet? sidan 3 Vandrare på Mallorca sidan 8 Tibbleseniorer på Island sidan 26 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

KONTAKTEN. Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik. Internationella Reumatikerdagen 12 okt. Storföreläsning 25 nov. Arbetsmarknadsdebatt 3 dec

KONTAKTEN. Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik. Internationella Reumatikerdagen 12 okt. Storföreläsning 25 nov. Arbetsmarknadsdebatt 3 dec REUMATIKER KONTAKTEN Nr 4, Årgång 35, 2013 Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik Internationella Reumatikerdagen 12 okt Storföreläsning 25 nov om sambandet mellan reumatism och hjärt- och kärlsjukdomar

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011 Välkommen på Kungsholmens Seniordag, tema: Må bättre, se sid 9 Parmmätargatan 3, onsdagen 12 oktober 10-15 Även i år Gåsmiddag på Långholmens Wärdshus.

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund SPF Grindslanten Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund Här nedan kommer tavlan mellan strecken -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2014:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

SVIKTIGT S. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 1 2008. Tema: Stöd och och rättigheter Stor bilaga att ta ut och spara!

SVIKTIGT S. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 1 2008. Tema: Stöd och och rättigheter Stor bilaga att ta ut och spara! NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 1 2008 SVIKTIGT S Tema: Stöd och och rättigheter Stor bilaga att ta ut och spara! Sida 11-14 Färöarna Resereportage från Nordatlantens paradis

Läs mer

"Jag hör tonerna i mitt inre"

Jag hör tonerna i mitt inre Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2015 årgång 72 Nina har en hörselnedsättning och går på Kungliga musikhögskolan "Jag hör tonerna i mitt

Läs mer

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009 Januari 2010 Dansarna Seniorernas Dag 2009 Medlemsblad våren 2010 Vårt eget luciafölje kom från Hackstaskolan. Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon.540 222 16 (telefonsvarare) E-post...info@spfvikingen.se

Läs mer