IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr

2 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons egen smakfulla kollektion möbler, soffor & fåtöljer och sköna sängar har vi de senaste nyheterna och de käraste klassikerna från välrenommerade leverantörer. Det stora tygsortimentet gör att du kan få din alldeles egna unika möbel eller gardin. Vi gör gärna ett besök hemma hos dig. På så sätt kan vi ge passande förslag på möblering, tygval, tapet- och färgsättning. Ring eller besök oss, så bokar vi en tid. Välkommen! Östbergavägen Mot E18 69 Roslagsbanan Danderydsvägen Mot Djursholms torg Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 SPF IDUN DANDERYD Innehåll i nr 3. September 2013 Styrelsen har ordet 4 Information från KPR 6 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 8 Vad har hänt sedan sist? 10 Artipelag 10 Kommande program 10 Noterat 19 Anslagstavlan, ABF 19 Tra ik 21 Friskvårdsaktiviteter 22 Styrelse 23 Funktionsansvariga 25 Kommuninfo 30 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad Kära medlemmar välkomna att ta del av årets höstnummer! Som ni kommer att se väntar en höst med många intressanta aktiviteter och då inte bara i föreningens regi utan också från kommunens med leras sida. Därtill kommer Kulturbiennalveckan, en vecka fullspäckad med olika kulturella inslag. Passa på att delta i så många som möjligt av dessa begivenheter. Spalten Styrelsen har ordet har hittills skrivits tillsammans av ordföranden och vice ordföranden. Min tanke är att i fortsättningen olika ledamöter i styrelsen ska ges möjlighet att under denna rubrik komma med egna personliga synpunkter som de önskar föra till torgs. Själv vill jag nu slå ett slag för vikten av att vidta åtgärder när man märker att synen försämras. För de lesta av oss som kommit upp i åren är det inte fråga om utan när så sker. Vad angår mig själv har jag under några år märkt en gradvis försämring av att kunna se klart: vägmärken, textremsor på tv och andra markeringar. Korsordslösningar och då inte minst SvD:s baksida blev mer och mer ansträngande att läsa. Min misstanke att jag led av gråstarr besannades. Jag uppsökte ögonläkare, som kallt konstaterade: Du har gråstarr och det kan vi operera. Några veckor senare opererades det första ögat. Före ingreppet droppades ögat med bedövningsvätska och därefter skedde operationen - den tog 10 minuter. Ingreppet som inte alls var smärtsamt, innebar att den gamla linsen togs bort genom ultraljud och ersattes med en ny plastlins. Samma dags kväll kunde jag med det behandlade ögat utan glasögon läsa textraden på TV och klart se detaljer som jag tidigare missat. Efterbehandlingen innebar att ögat droppades i tre veckor tre gånger per dag. 14 dagar senare opererades det andra ögat med samma goda resultat. 4

5 Gråstarr (katarakt) är en vanlig folksjukdom som idag är enkel att behandla. Det sker årligen över operationer i Sverige av det slag som jag genomgick. Väntetiden är minimal. I mitt fall tre veckor utan remiss för att komma till ögonläkare och därefter 14 dagar till första operation och ytterligare 14 dagar till nästa. Jag vände mig till Europakliniken på Sabbatsberg. Kliniken drivs av Aleris. Kostnaden för behandlingen är i princip försumbar, kronor, vilket motsvarar högkostnadsskyddet. Om någon av er medlemmar känner igen symptomen ser disigt till exempel rekommenderar jag att söka behandling. Det betyder så mycket för livskvaliteten att kunna se. 5

6 INFORMATION FRÅN KPR Marie-Louise Björkman Sammanträde 15 april Rapporterna från förtroenderåden visar att det tyvärr är få som deltar i mötena förutom på Annebergsgården. Iduns ansvarige Jan Halldin arbetar mycket med att se till att kallelser till möten skickas och att anhöriga får information om vikten av att delta i förtroenderådens arbete. Vid varje sammanträde i KPR informerar vår medicinskt ansvariga sjuksköterska om de avvikelser som sker på våra boenden rörande läkemedel, trycksår och fallolyckor. Den 1 mars varje år ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas och sammanställas av vår MAS. Berättelsen beskriver bland annat vad man gjort för att förebygga vårdskador och hur rutinerna vid rapportering av dessa hanterats. Den som vill veta mer om hur patientsäkerheten fungerat kan vända sig till socialkontoret och beställa patientsäkerhetsberättelsen i sin helhet med diarienr. 2013/0060. Kvalitetsutvecklaren arbetar för att ge våra äldre en säker och bra vård. Många klagomål har tyvärr framförts och det är framför allt brister inom insatserna som påpekas. Värdighetsgarantier skall utarbetas inom kommunen och Marianne Ramström och Rita Liljeström skall fungera som KPR:s ledamöter i den referensgrupp som har bildats för ändamålet. Socialnämndens ordförande Isabella Jernbeck meddelade att det ser ut som att Danderyds geriatriska ska bli kvar på Danderyds sjukhus till åtminstone år Det är ett besked som glädjer Idun och vår Jan Halldin som arbetat hårt för att geriatriken inte ska lyttas. Kommunstyrelsen har beslutat att anlita en extern konsult för att analysera det nya tidsregistreringssystemet. 6

7 Sammanträde 27 maj Den nya utvecklingsledaren på socialkontoret Susanne Rydberg-Lif presenterades för KPR. Hon redogjorde för det pågående arbetet med att ta fram en värdighetsgaranti i kommunen. Arbetsgruppen består av personal från hemtjänsten, särskilda boenden och en biståndshandsläggare förutom Susanne. Arbetsgruppen ska ta fram ett antal förslag på värdighetsgarantier och därefter får referensgrupperna lägga sina synpunkter. Arbetet beräknas bli klart någon gång i början av Socialkontoret presenterade ett förslag på nytt avtal med Föreningen Mörbygårdens vänner. Det nya avtalet tar upp att ler av kommunens pensionärer ska få tillgång till verksamheten och att lera föreningar i kommunen ska kunna använda lokalerna i Kevinge. Förslaget innebär också att Mörbygårdens vänner ska svara för en öppen dagcentral för alla pensionärer, däremot att viss verksamhet kräver medlemskap i föreningen. Synpunkterna på förslaget var många och socialkontoret ick ta med sig dessa till ett nytt förslag, som skulle tas upp vid socialnämndens sammanträde i juni. En tyvärr stående punkt på KPR:s sammanträden är de besvärliga parkeringsmöjligheterna vid lera av våra äldreboenden. Ordföranden lovade att än en gång ta med sig frågan till fastighetskontoret. Den nya avdelningschefen för Äldre och LSS avdelningen samt biträdande socialdirektören Britt-Marie Ekström informerade om budgetarbetet inför Socialnämnden föreslår en höjning av ersättningen för hemtjänst och särskilt boende med 2,5%. Till hösten kommer en översyn av äldrepengen och hemtjänstchecken göras. Budgeten har sedan sammanträdet skickats ut till Idun och PRO för synpunkter. Planeringen av ett nytt äldreboende är högprioriterat och likaså hur man ska lösa behovet av korttidsplatser inom kommunen. 7

8 Socialstyrelsen kommer att föreslå nya bemanningsriktlinjer på demensboenden. Inom Stockholms län pågår en utredning om kommunalisering av hemsjukvården. Ett förslag kommer att innas i oktober och om kommunerna är överens kan detta införas under RAPPORT FRÅN NÄTVERKET FÖR FÖRE BYGGANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad * Det varnades för icktjuvar i Mörby centrum, rulltrappor och tunnelbana. Vidare borde man vara uppmärksam på det så kallade lapptricket. Då man sitter på en servering kan en person komma fram till bordet och ställa en fråga samtidigt som han eller hon lägger en lapp över telefonen eller plånboken om dessa inns på bordet. Sedan försvinner han eller hon med lapp och det som legat under. Det inns även skäl att vara försiktig med oseriösa hantverkare, asfaltläggare och anläggningsarbetare. Man bör även vara försiktig med hantverkare som vill kolla vatten m.m. i bostaden. Av dessa bör man begära legitimation. * Det har blivit problem med tiggare i kommunen, men det är trots allt inte förbjudet att tigga. Fickstölderna är många och man arbetar i regel tre personer i lag. En man har gripits i Vallentuna, varvid 14 brott blev uppklarade. Kvinnan som länge igurerat vid uttagsautomater är nu också gripen. * Polisen ska ordna brottsförebyggande veckor under vecka 37 och 38. Tanken är att då vara vid bibliotek, Mörby centrum och eventuellt Kevinge äldreboende. 8

9

10 VAD HAR HÄNT SEDAN SIST? Artipelag Tord Céwe Den 29 maj besökte en busslast Iduneser, förstärkt med några PROmedlemmar, Artipelag, som ligger vid Baggens järden nära Gustafsberg på Värmdö. Det är en intressant byggnad som vill bli en internationell mötesplats för konst, kultur, musik, design och god mat. Byggherre är Björn Jakobsson, grundaren av Baby-Björn som tidigare fanns i Danderyd. Arkitekten Johan Nyrén har lyckats få en mycket stor byggnad att harmoniera med omgivande natur. Efter att ha orienterats runt i huset leddes vi av en guide genom utställningen Hello Nature som visar den amerikanske konstnären William Wegmans mångskiftande konstverk - allt från målningar, teckningar, collage, ilmer och kanske mest fotogra ier. Många av dessa fotogra ier visar hundar satta i mänskliga situationer, ibland till och med utklädda. Hundrasen är Weimaraner, ovanlig i Sverige men vanligare i USA. Den antas härstamma från viltspårhundar i Thüringen - minns Weimarrepubliken. Den korsades under 1800-talet med stående fågelhundar. Rasen etablerades ca 1890 och väger kg och kan nå en mankhöjd på 70 cm. Artipelag tillhör de hus som måste ses. Lägg därtill en mycket intressant utställning är målet för en ut lykt given. KOMMANDE PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som 10

11 anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. Mord i Mörby Författaren och psykiatern Ulf Durling håller föredrag under rubriken Mord i Mörby - ett kriminallitterärt kåseri för trygghetssökande seniorer. Ulf Durling har ofta låtit Danderyds sjukhus, sin f d arbetsplats under nära 40 år, limra förbi i många kriminalromaner. Men Aldrig i livet utspelar sig till allra största delen i kommunen på ett par stenkasts avstånd från Mörby centrum. Den är ett psykologiskt kammarspel om hur den pensionerade polismannen Ivar Svensson blir indragen i ett dödsdrama i en grannvilla. Efter föredraget kommer Ulf Durling att signera ett nytryck i en pocketutgåva av sin bok Aldrig i livet, som utkom för första gången I samband med föredraget serveras en enklare måltid soppa, bröd och dryck. Kostnad för föredrag, bok och måltid är 130 kronor. Tid: Onsdag 11 september kl Plats: Kevinge Värdshus. Anmälan till Tord Céwe senast måndag 9 september via mejl: tord. eller tfn Ivar Lo-Johansson Ett av Stockholms få författarmuséer visar hur Ivar Lo-Johansson - en av 1900-talets mest kända författare - arbetade och bodde. Från början 11

12 till slut bildar kampen om friheten ett mönster i hans författarskap, alltifrån individens personliga frihet till social frihet åt eftersatta grupper som statare, ungdomar, äldre och romer. Boktitlar från 1930-talet som God natt jord, Kungsgatan och Bara en mor känns ännu levande. Ivar Los arbetslägenhet på Bastugatan 21 omvandlades kort efter hans död till ett museum över hans liv och verk. Dag Mellin från Ivar Lo-sällskapet tar emot oss och berättar om en stor författarpro il. Tid: 25 september kl Pris: 100 kr/person. Hitta: Tag tunnelbana till Mariatorget. Gå över Hornsgatan in på Blecktornsgränd och följ denna upp till Bastugatan 21. Anmälan senast fredag 20 september till Ann-Charlotte Sillén på tfn eller e-post: Afrikanska mästerverk Efter Kina och terrakottaarmén, Sydamerika och Inka har turen kommit till Afrika i Bergrummet. Över 100 skulpturer av metall, sten och terrakotta från till 1500-talet berättar historien om den afrikanska civilisationen Ife, förfäder till Yoruba i dagens Nigeria. Föremålen vittnar om ett tidigt kosmopolitiskt maktcentrum i Västafrika. Utställningen berättar om Ifes världsbild, ritualer och religion och om ett samhälle som var ett av de mest avancerade för sin tid. Med utställningen vill Världskulturmuséerna bidra till att ge nya perspektiv på Afrikas historia. Ife Art in Ancient Nigeria har tidigare visats i Santander, Spanien (2009) och i Madrid (2009) innan den kritikerrosade utställningen visades på British Museum i London (2010), där den benämndes Kingdom of Ife. Utställningsturnén i USA ( ) inkluderade Houston och Indianapolis. I Bergrummet kommer Världskulturmuséerna att presentera utställningen på ett nytt och unikt sätt. Tid: Onsdag 9 oktober kl Plats: Bergrummet, Skeppsholmen omedelbart efter Skeppsholmsbron. Pris: 200 kronor betalas in på plus- 12

13 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Föreningen Psykisk Hälsa. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode

14 giro direkt efter anmälan. Obs! vi har endast 30 biljetter. Anmälan senast måndag 7 oktober till Margareta Almquist på tfn eller e-post: Carmina Burana på Folkoperan Carmina Burana är en samling latinska dikter från och 1200-talen, de lesta skrivna av kringvandrande studenter. Dikterna brukar delas in i fyra grupper: moraliskt-satiriska dikter, kärleksdikter, dryckesvisor samt andligt drama. Den tyske kompositören Carl Orff skapade en scenisk kantat som bygger på dessa dikter och uruppfördes Folkoperan kommer att samarbeta med lokala och gästande körer. Några äldre damers livsberättelser vävs in i denna konsertanta version. Tid: lördag 19 oktober kl Plats: Folkoperan, Hornsgatan 72. Tunnelbana till Mariatorget. Pris: 375 kronor, betalas in på plusgiro direkt efter anmälan. Obs! vi har endast 20 biljetter. Anmälan senast onsdag 16 oktober till Gunvor Sahlqvist på mobil eller e-post: Kulturhistoria med och utan mord Jan Mårtenson har många strängar på sin lyra. Efter en jur. kandexamen i Uppsala blev han först attaché inom UD med placering i Rio de Janeiro. Som anställd av Jordbruksdepartementet var han ansvarig för FN:s miljökonferens i Stockholm 1972, utnämndes till biträdande generalsekreterare för FN:s europakontor i Genève 1987 och senare till Sveriges ambassadör i Bern. Parallellt med Jan Mårtensons diplomatiska karriär har hela tiden funnits hans författande, allt ifrån lyrik och deckare till biogra ier, drygt 60 boktitlar. Mest känd är han nog för deckarna om antikhandlaren i Gamla Stan, Johan Kristian Homan och dennes sambo Cleo de Merode. Det centrala i 14

15 intrigerna är inte blodiga mord men väl spänning, originella människor, intressanta interiörer, kulturhistoria och inte minst mat och dryck. Säkert har Mårtensons diplomaterfarenheter varit en inspirationskälla. När höstmörkret sänkt sig över Danderyd kommer Jan Mårtenson till oss och berättar om Kulturhistoria med och utan mord, en rubrik som nog kan innebära en del överraskande avslöjanden. Tid: måndag 28 oktober kl Plats: Kulturskolan, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27. Obs! föredraget börjar kl Efter föredraget serveras dryck med tilltugg och plats för mingel. Anmälan senast torsdag 24 oktober till Ingrid Kärnekull på tfn eller e-post: Skandal och panik i Grönköping? Redan 1895 publicerade Albert Engström i Söndags-Nisse teckningar från en småstad som han kallade Grönköping var det premiär för Grönköpings Veckoblad som en del av Söndags-Nisse blev Veckobladet en egen tidning med Hasse Z som mångårig redaktör. Snart presenterades några av stadens mer framstående invånare, som t ex stadsäldsten Sophie Liljedotter, polisen Paulus U Bergström, borgmästaren Mårten Sjökvist, skalden Alfred Vestlund och ynglingen (f d gossen) Emil Ruda. Dessvärre undslipper inte Grönköping rykten om såväl skandaler som panik. För att sprida ljus i stället för panik har Ulf Aspenberg, känd från såväl Grönköping som Danderyd, lovat bringa reda i förhållandena. Herr U A har lovat att tala svenska och så långt möjligt undvika transpiranto. Tid: Torsdag 7 november kl Plats: Kevinge Värdshus. Anmälan senast måndag 4 november till Gull Axén på tfn eller e-post: 15

16 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

17

18 Handbok för glada gubbar Dag Sebastian Ahlander har nyligen pensionerat sig och anpassar sig nu till en friare tillvaro. Tidigare var han ambassadör med världen som arbetsplats, t ex Nairobi och Genève. Han var också varit generalkonsul i Leningrad och i New York. Därtill är han författare av böcker i vitt skilda ämnen. I hans bibliogra i inns titlar som Spelet om Balticum, Karl XII och Selma Lagerlöf. På senare år har Dag givit ut En pappas dagbok: samtal med ett mycket litet barn. Hans senaste bok bär titeln Handbok för glada gubbar. 109 råd för att nå livets höjdpunkt. Syftet med boken förefaller vara att lyfta fram de glada gubbarna så att de syns i en ocean av sura gubbar. Låt oss lyssna på Dag Sebastian Ahlander som mentor för blivande glada gubbar. Tid: Torsdag 5 december kl Plats: Kevinge Värdshus. Anmälan senast måndag 2 december till Jan Gundberg på tfn eller e-post: Studiecirkel om Irland Vad vet du egentligen om Irland? Det är delat i en mindre del, ansluten till Storbritannien och en större del som utgör en fristående republik, medlem i EU. Ön har en intressant historia, varierande ekonomi och ett milt klimat med relativt hög nederbörd. Många kända författare kommer från Irland, t ex Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, William Butler Yeats, James Joyce och Samuel Beckett. Efter studiecirkeln om Island som vi avslutade med en resa till Island, har vi nu bestämt att starta en ny cirkel om Irland. Upplägget blir som vid tidigare studiecirklar, det vill säga vi fördjupar oss genom att närmare diskutera geologi, natur, historia, kultur, ekonomi mm. Förhoppningsvis kommer vi att avsluta med en resa för dem som så önskar. Som vanligt är det begränsat deltagarantal till cirkeln. 18

19 Anmälan senast 10 september till Britt Berggren på tfn eller e-post: NOTERAT Seniordagen i Mörby Centrum Seniordagen i Mörby Centrum äger rum tisdag den 12 november kl Årets tema är bryta isolering-aktivering. Många seniorer och anhöriga besöker Mörby Centrum denna dag för att ta del av information och erbjudanden. Föreläsning om demens Måndag den 18 november kl håller Dagny Vikström en föreläsning om demens, anordnat av Danderyds kommun i samverkan med SPF Idun och PRO. Plats: Kevinge Värdshus, hemsida: Jourläkarbesök i hemmet Enligt vårdguiden inns det nu ler jourläkarbilar i länet. Bilarna kommer främst besöka barn och äldre. Jourläkarbilar har tidigare funnits i länet. Nu har antalet utökats så att man ska kunna göra ca hembesök om året. Man kan inte själv ringa och beställa en bil utan det är efter telefon med Vårdguiden ( ) som denna bedömer om behovet inns eller inte. Om jourläkarbilen gör hembesök får man betala som vid ett vanligt läkarbesök, 200 kr. ANSLAGSTAVLAN Höstens datum för Café Opera är tisdag 22 oktober kl Kostnad 100 kronor, vilket inkluderar ett glas vin och underhållning. 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

21 Föreläsningar i ABF-huset: Samhället och de äldre Stiftelsen Äldrecentrums föreläsningsserie hösten Entré 20 kr för medlemmar i SPF, PRO och SPRF. Övriga 40 kr. Ett liv med demenssjukdom: att minnas och berätta tillsammans. Professor Lars-Christer Hydén redovisar resultat från en studie av par som lever med demens. Vad kan vi lära av deras erfarenheter? Måndag 16 september kl Ett långt friskt liv? Hälsoutveckling och sociala skillnader i hälsa bland äldre i Sverige. Vi lever allt längre, men hur har de äldres hälsa förändrats över tid och hur skiljer den sig mellan olika grupper i samhället? Filoso ie doktor Stefan Fors föreläser. Torsdag 31 oktober kl Vad händer i hjärnan när vi åldras? När vi åldras sker förändringar i vår hjärna, både i hur hjärnan arbetar och i hjärnans struktur. Vilka metoder inns det för att undersöka den åldrande hjärnan? Vad består dessa förändringar av? Hur är de relaterade till förändringar i minnesförmåga och uppmärksamhet? Docent Jonas Persson ger svar på dessa frågor. Tisdag 3 december kl TRAFIK Gertrud Lönegren Missade du mötet i maj? Nu ges du åter möjlighet till att få aktuell information om hur du åker kollektivt med SL:s Access-kort eller andra alternativ av kort/biljetter. 21

22 I samband med inbjudan till mötet i maj kom önskemål om möten även till hösten, men då på våra Dagcentraler. Vid kontakt med SL meddelar de att det går bra. Samtliga föreståndare på våra Dagcentraler har fått kontaktuppgifter till SL för eventuell bokning. Ring snarast och anmäl ditt intresse till någon av Dagcentralerna: Idalagården, Stocksunds C ( ) Odinslund, Djursholms C ( ) Mörbygårdens vänner ( ) Träffpunkt Enebyberg Seniorcentrum ( ). I Enebyberg hålls möte torsdag 26 september ring för exakt tid. Läs gärna vad jag skrev i medlemsblad 2/2013 angående tra ik. Till sist - du ser bilarna på långt håll, men de ser inte dig förrän det kanske är för sent. Dags för re lex! FRISKVÅRDSAKTIVITETER Boule Kontakta Elisabet Orve på tfn Fler medlemmar är välkomna till våra ina banor! Bridge Torsdagar i Kevinge pensionärsboende kl.13.00, kontakta Åsa Orrgård på tfn , eller e-post: Fredagar i Kevinge pensionärsboende kl.12.30, kontakta Ranveig Bergström på tfn Golf Kontakta Ingegerd Linton på tfn eller e-post: 22

23 SPF IDUN:S STYRELSE Ordförande Tom Thyblad Vice ordförande Marie-Louise Björkman Sekreterare Jan Gundberg Vice sekreterare Jan Halldin Ekonomiansvariga Gunvor Sahlqvist Gull Eriksson Axén Medlemssekreterare Margareta Almquist Programansvarig Tord Céwe Vice programansvarig Ann-Charlotte Sillén Klubbmästare Elisabeth Falck Vice klubbmästare Ingrid Kärnekull Friskvårdsansvarig Ingrid Kärnekull Kansliansvarig Ulla Julander

24 Kvalitativ Hemtjänst sedan 1999 Hemtjänstkompaniet finns idag etablerat i Danderyd, Täby och Sollentuna. Vi vill med denna annons tacka våra kunder för förtroendet att få ansvara för er hemtjänst. Vi är stolta att kunna förmedla tjänster från våra mycket engagerade medarbetare. Över 80% har undersköterskeutbildning och i många fall även andra specialkompetenser som kommer våra kunder till del. Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss. Danderyd: Camilla Eva Dahlby Dahlin Täby: Carina Fageryd Sollentuna: Jessica Forsell

25 Adj. medlemsansvarig Vera Håkansson FUNKTIONSANSVARIGA Redaktör & annonsansvarig Christina Thyblad Webbansvarig Karl-Johan Fyrö KPR-ledamöter Tom Thyblad ord Marie-Louise Björkman ord Jan Halldin suppl Rita Liljeström suppl Kontaktperson för förtroenderåden Jan Halldin Programansvarig Tord Céwe Brevdistribution Solweig Johansson Boule Elisabet Orve Bridge Ranveig Bergström Åsa Orrgård Golf Ingegerd Linton

26 Hörselombud Anita Strihagen Tra ikombud Gertrud Lönegren Rättsombud Tom Thyblad Revisorer Ordinarie Sven Hedman Klas Stackegård Suppleant Rolf Skogsborg Marie Gadd Brevombud (ombud för postnr med närområde) Ulla Julander Danderyd Ann-Charlotte Sillén Danderyd Vivi Stackegård Enebyberg Monica Thunegard Danderyd Axel Andersson Klubbvägen, Danderyd Margareta Almquist Djursholm Marina Lembke Djursholm Monica Wikman Stocksund Sten Barkman Kevinge pensionärsboende Valberedning Gunnar Helsing (sammankallande) Gunnar Andrén Christina Thyblad

27 Redaktionsgrupp Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman, Jan Gundberg, Jan Halldin & Christina Thyblad. Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Margareta Almquist, Ann Hamilton, Maud Reuterwall, Ann-Charlotte Sillén och Per-Olof Håkansson telefon , e-post: ÄR DU TRÖTT PÅ ATT LAGA MAT? Lugn, det fixar vi! Kom till Djursholms Delikatesser, vi har alltid ett tiotal färdiglagade rätter. Till helgerna lagar vi en trerättersmeny som varieras med årstiderna. Vi sätter en ära i att arbeta med de bästa råvarorna och lagar allt själva från grunden. Du hittar oss i den gamla mjölkbutiken på Stockholmsvägen 119 i Djursholm. Välkommen in! Hans Röing med personal Öppet tisdag-fredag , lördag Tel

28 En dag för anhöriga Vårdar du din livskamrat? Vårdar du din livskamrat? Hjälper du du din din mormor? Ser du till din sjuke vän? du till din sjuke vän? Välkommen till öppet hus i Stockholms stadshus Lördagen den 5 oktober 2013

29 En dag för anhöriga Stockholms stadshus 5 oktober 2013 Lördagen den 5 oktober 2013 arrangeras En dag för anhöriga för femte året i rad. Du som är anhörigvårdare är då välkommen till Stockholms stadshus där det blir öppet hus med föreläsningar, underhållning, utställare och mingel. Gratis inträde. fyrtiotal utställare att vara på plats, liksom Stockholms ansvariga äldrepolitiker. situation och hur ett bra stöd till anhörigvårdare kan se ut. senaste rönen kring Parkinsons sjukdom och en samtalstera peut talar kring temat livsglädje. Yrkesverksamma på Silviahem met berättar om att vara ung och drabbad av demenssjukdom. sammans med Anhörigas riksförbund, Anhörigkonsulenterna i vårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, Hjälpmedelsinsti tutet, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Välkommen!

30 KOMMUNINFO Viktiga telefonnummer Socialkontoret växel Biståndshandläggare Bostadsanpassningsbidrag, handläggare Färdtjänstansökan Seniorbostad, ansökan Anhörigkonsulent /74 Fixaren Taxor och avgifter Heminstruktör, syn- och hörselskadade Öppna dagcentraler: Träffpunkt Enebyberg Seniorcentrum Idalagården, Stocksund Odinslund, Djursholm Mörbygårdens vänner Arbetsterapeut, Hemrehabteamet, Landstinget, Ansökan hjälpmedel / /55/61/63 Röda Korset, Kupan

31 BROTTSFÖREBYGGARVECKAN SEPTEMBER Under bro sförebyggarveckan kan du träffa din närpolis och kommunens bro sförebyggande råd på tre platser: 16/9 kl på Träffpunkten i Enebyberg Här ges du llfälle a prata med polisen och Trygg i Danderyd om valfria trygghetsskapande och bro sförebyggande frågor. 19/9 kl på Djursholms bibliotek Här ges du llfälle a prata med polisen och Trygg i Danderyd om valfria trygghetsskapande och bro sförebyggande frågor. 20/9 kl i Mörby Centrum, då även tekniska kontoret, anhörigstödet samt föreningar och organisa oner medverkar. Fokus ligger på förebyggande av bostadsinbro och på social trygghet, men du har även llfälle a ta upp andra valfria trygghetsskapande och bro sförebyggande frågor.

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2013 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 3 2015 Englesson dagar Gäller Englesson möbler & sängar 26 sep - 11 okt Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem.

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2012 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2011 När Kina är som bäst! Sista-Minuten- Erbjudande- Spara upp till 2395 kr! Upplev Kina på hösten! Nu erbjuder vi dig som medlem i Idun Danderyd

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2012 Oförväntade och lyckosamma upptäckter Nu finns det en ny affär i Danderyd för dig med intresse för inredning, hem och trädgård. Med en personlig

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2014-9-03 Blad 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Berge Folkets hus Strömsund kl. 9.30 12.00 Ledamöter i KPR Ragnar Lif, ordförande (C) Kerstin Sjölander

Läs mer

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12 UPS Styrelse Dag: 7 november 2012 Tid: 13.00 16.00 Plats: Storgatan 11 Närvarande; Percy Westerlund, ordförande Roland Edwardsson Ewon Enqvist Ewa Gosselman Inger Grandell Margret Kihlén Sven-Olov Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Plats och tid Strandpensionatet, Skummeslövsstrand, kl 08.30 13.30 Beslutande Mona Persson, SPF ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg, PRO Birgit Hansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-19 1 () Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Mari-Anne Andersson Sekreterare...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18 SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(5) 2015-05-18 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 11.45 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Äldreomsorgsnämnden Ulla Maj Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 PROGRAM HÖSTEN

PROGRAM HÖSTEN 2015 PROGRAM HÖSTEN ENSKEDEDALEN PROGRAM HÖSTEN 2015 MYCKET KUL I PÄRONGÅRDEN Nu är höstprogrammet klart. Vi hoppas att vi får många, både gamla och nya medlemmar i föreningen som vill vara med! Vi tycker att det ska vara

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 090225 1 (6) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21. Sonja Sundell, ordförande

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 090225 1 (6) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21. Sonja Sundell, ordförande Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 090225 1 (6) Tid: 14.00 16.10 Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Närv. Sonja Sundell Ordförande Lisbeth Nilsson VoN Anitha Johansson VoN Anders Zadik VoN Yngve Norberg

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2014 Emma fåtölj Nu 10% rabatt Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15 Plats: Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Ledamöter: Ingalill Alsterlind SKPF ordförande Lennart Andersson RPG Kerstin

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm.

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd Vårprogram 2014 Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd- för vem? Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person som på grund av sjukdom, ålder

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Hans Sternbro, ordförande

Hans Sternbro, ordförande Protokoll fört vid sammanträde 2012-09-19 Plats och tid för sammanträde: Miljökontoret, Orsa Klockan 09.00 11.45. Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Anne-Marie Fröjdh, socialnämnden Carl-Erik Wohlmer,

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 ida 1 Plats och tid Anhörigcenter, Bispmotalagatan 33, Motala Tisdag 2 februari 2010, kl 08:30 12:00 Beslutande Martina Axene KD ordförande iv Ludén Marianne Elf Hans Hollander Margaretha eger Carl-Gunnar

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent 1 (9) Plats och tid Bällstarummet, Kommunkontoret, Vallentuna. Kl. 13.00-15.00 ande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), och Åke T Carlestam (MP) Bengt Edling SPF/KOM,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2010-08-17

Sammanträdesprotokoll 2010-08-17 ida 1 Plats och tid ammanträdesrum Eken, Långbackagatan 1, Motala Tisdag 17 augusti 2010, kl 08:30 11:30 Beslutande Martina Axene KD ordf iv Ludén Jan Arvidsson C Hans Hollander PI Ingeman vensson Carl-Gunnar

Läs mer

Lokala Diarienummer: Datum:

Lokala Diarienummer: Datum: Lokala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Öster Protokoll 201 s-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015 kl. 10.00-12.00 ÖREBRO Plats Dojan, Ringgatan 32 Ledamöter och ersättare Ordi11a1ie Urban Boström,

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Höstprogram 2015 Anhörigcentrum

Höstprogram 2015 Anhörigcentrum Höstprogram 2015 Anhörigcentrum Att hjälpa en älskad eller vän i vardagen ger mycket, men kräver också mycket. Du som hjälper kanske själv behöver stöd ibland för att må bra och kunna fortsätta ge kraft,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

1. Sammanträdet öppnas Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och läste tänkvärda ord om barns tankar.

1. Sammanträdet öppnas Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och läste tänkvärda ord om barns tankar. UPS styrelseprotokoll nr 1 2011 Protokoll fört vid sammanträde med UPS styrelse onsdagen den 2 februari 2011 kl. 9.00-12.00 på Storgatan 11 Närvarande: Percy Westerlund, ordförande Roland Edwardsson Sven-Olov

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I detta Föreningsnytt följer information om när cafékvällarna är under våren, när det blir badkväll och om den föreläsning som arrangeras i

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 1 Februari 2010

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 1 Februari 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 1 Februari 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Försöksverksamhet med hjälppool......... 5 SPF IDUN:s årsmöte 2010, dagordning

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Välkommen till Lindö

Välkommen till Lindö Välkommen till Lindö Lindö ligger på historisk mark. Under 1700-talet bodde familjen Anckarström här och de grundade en porslinsfabrik strax öster om den nuvarande anläggningen. Men mest bekant är nog

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11. PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.30 Sven-Åke Svensson (KD), ordförande

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-27 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-27 1 Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-27 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Ugglan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg, PRO Siw Svensson,

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Ugglan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 11.30 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Åke Andersson, PRO Birgit Hansson, PRO Kerstin

Läs mer

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög...

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög... 2014-04-29 1 Plats och tid Närvarande Frånvarande Hemsjukvårdens konferensrum, Nygatan 5, Ödeshög Tisdagen 29 april 2014, klockan 10:00-12:10 Weine Bäck (KD) ordförande, socialnämnden Maria Gustafsson

Läs mer

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 Alla studiecirklar och kulturarrangemang sker i samarbete med ABF i Uppsala län, telefon 010 199 04 51. PROs studiecirklar leds

Läs mer

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem Studieprogram Info om anmälan till kurser, studiecirklar och studiebsesök finns vid varje akivitet. Vi hoppas du skall finna något av intresse i vårt utbud! Anmäl ditt intresse redan nu! Musiklyssning

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

Fonus en stor del av Sverige

Fonus en stor del av Sverige Fonus en stor del av Sverige Vad är Fonus? Många känner igen Fonus som Sveriges största begravningsbyrå. Men vi är mer än så. Vi lotsar människor genom stora beslut och arbetar för att göra livet enklare

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNALA ANHÖRIGRÅDET 2010 11 19. Kl.10.00 12.00

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNALA ANHÖRIGRÅDET 2010 11 19. Kl.10.00 12.00 Plats och tid Mariebergsgården Kl.10.00 12.00 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Wailet Nilsson (kd), ers Gunvor Lundberg (s), ers Margareta Svensson, Nyköpings Demensförening Pierre

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet Tid och plats Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 8.30 11.10 i Debatten, Kommunhuset Närvarande Cecilia Norlin (M) Inger Andersen (S) Anne Lindberg (MP) Göran Tode, SPF Monica Persson,

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013

Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013 Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013 Träffpunkten är öppen för alla 65+ måndag-fredag kl 8-17 och lördagar med här angivna program. Titta in när Du har lust, tidningar, böcker, kaffe/te och andra

Läs mer

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressrapport Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressen öppnades kl 12.30 med sång av Maria Möller och Mikael Blomqvist på gitarr. Curt

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.45 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ledamöter Bo Brantmark, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen (fr.o.m.

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE Datum 1 (5) MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE TID: tisdagen, den 25 februari, klockan 13:00 16:00 PLATS: Fullmäktigesalen, Stadshuset NÄRVARO: Ledamöter och ersättare: Laila Sand, PRO

Läs mer