AFFÄRSRESOR FRÅN CARLSON WAGONLIT TRAVEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFÄRSRESOR FRÅN CARLSON WAGONLIT TRAVEL"

Transkript

1 AFFÄRSRESOR FRÅN CARLSON WAGONLIT TRAVEL PAKETERBJUDANDE MED BÅDE SJÄLVBOKNING OCH PERSONLIG SERVICE CLIC&GO Copyright 2015 CWT

2 Översikt Har du tänkt på att varje resa era medarbetare gör är en investering för ert företag? FÖRDELAR ATT ANVÄNDA EN RESEBYRÅ Genom att använda en resebyrå får ni ta del av vår inköpskraft via olika rabatter, våra innovativa tekniska lösningar som underlättar för resenären samt vår kompetens och erfarenhet. Behövs sedan snabb hjälp när ni är ute och reser finns vi dygnet runt endast ett telefonsamtal bort. SJÄLVBOKNING Att boka en resa ska gå fort och vara enkelt, därför erbjuder vi bokning i flera kanaler, via telefon, självbokningssystem och via App. Några funktioner och fördelar ni får med ett självbokningssystem är: Alla leverantörer, färdmedel och priser visas tillsammans Tillgång till support och användarguider VARFÖR CARLSON WAGONLIT TRAVEL? Som kund till CWT får ni bl.a. tillgång till: Vår kostnadsfria rese-app, CWT To Go ger fullständig information om resan i realtid. Bokningsmöjlighet lanseras även under Specialpriser på utvalda hotell med upp till 40% rabatt inklusive frukost och WiFi. Dessutom garanterar vi lägsta pris utifrån vår lägsta-prisgaranti. Flygplats och destinations- information Säkerhetsmeddelanden om strejker, oväder och andra händelser som kan störa din resplan Sparad resenärsprofil för snabba bokningar och vår garanti för levererad kvalitet Spårningssystem som visar var alla era resenärer befinner sig. Alla priser och resealternativ samlat på ett ställe i samma system. Reseförsäkring ingår vid fakturering via resekonto. 24-timmars service. Analyser av era kostnader och resemönster

3 Våra paketlösningar Att hantera ett företags affärsresor och möten ska vara enkelt, därför har vi skapat 3 olika erbjudanden för att möta era behov av service och produkter. Vårt enklaste erbjudande innehåller allt ni behöver för att snabbt boka era resor via telefon eller självbokning. Har ni behov av rapportering eller vårt verktyg för att veta vart era resenärer befinner sig ingår detta i erbjudande 2 och 3. Vi gör det dessutom enkelt för er att byta mellan lösningarna när era behov förändras och vi kräver vi heller ingen bindningstid. PAKET 1 - KOMMA IGÅNG SNABBT För vem - För er som vill ha en enkel och prisvärd lösning med ambition att komma igång snabbt. Ni får, förutom möjlighet till telefonbokning, tillgång till ett optimerat självbokningssystem med flyg, tåg, hotell och hyrbilspriser. Händer något oväntat kan ni ringa vår 24-timmarsservice och omedelbart få hjälp. Vår App CWT To Go är självklart kostnadsfri att använda. PAKET 2 - RES ENKELT OCH TRYGGT För vem - För er som vill ha en enkel och prisvärd lösning med ambition att komma igång snabbt och samtidigt få stöd i reserelaterade frågor. Era resenärers trygghet är viktigt så skulle något hända kan ni direkt se vart de befinner sig. Ni får, förutom möjlighet till telefonbokning, tillgång till vår App och ett optimerat självbokningssystem med flyg, tåg, hotell och hyrbilspriser. Händer något oväntat kan ni ringa vår 24- timmarsservice och omedelbart få hjälp. Hur snabbt kan ni komma igång? Personlig service och självbokning Från 8 arbetsdagar Ni får även kostnadskontroll över era resor då vi levererar olika statusrapporter och analyser. I alla paket ingår en reseförsäkring utan kostnad vid fakturering via resekonto

4 Våra paketlösningar VARFÖR ETT RESEKONTO HOS DINERS CLUB? Några fördelar: Alla anställdas resor debiteras på ett gemensamt resekonto. PAKET 3 - STYR ERA RESEKOSTNADER För vem - För er som vill ha en enkel och prisvärd lösning och samtidigt få stöd i reserelaterade frågor. Era resenärers trygghet är viktigt så skulle något hända kan ni direkt se vart de befinner sig. Ni får tillgång till vår App och ett skräddarsytt självbokningssystem med alla flyg, tåg, hotell och hyrbilspriser. Händer något kan ni ringa vår 24-timmarsservice och omedelbart få hjälp. Kostnadsfri kompletterande reseförsäkring ingår Alla resekostnader samlas på en faktura, vilket innebär mindre administration och färre fakturor Vi samlar alla kostnader per kalendermånad och fakturerar månaden efter. Det betyder i genomsnitt 40 dagars räntefri kredit Genom att lägga till information om till exempel projekt, avdelning eller kostnadsställe, blir det möjligt att få fakturan sorterad och uppdelad Vi styr alla bokningar mot er resepolicy och era avtal och ni får ett dedikerat team för bokning via telefon. Ni får även kostnadskontroll över era resor då vi levererar olika statusrapporter och analyser. Behöver ni stöd att skapa eller utveckla er resepolicy har vi kompetensen, och ett erbjudande, för detta. I alla paket ingår en reseförsäkring utan kostnad vid fakturering via resekonto

5 Detaljer & Servicearvoden Paketen nedan innehåller olika produkter och tjänster för att passa just ert företag. Erbjudandet är enkelt och strukturerat och ni kan flytta mellan de olika alternativen utifrån era behov. Definition av en resa är en bokning per destination och person inkluderat både flyg, tåg hotell och hyrbil. Övriga tjänster finns tillgängliga till ordinarie arvoden. Dessa paket gäller löpande utan bindningstid. Detaljer & Servicearvoden Paket 1 Detaljer & Servicearvoden Paket 3 Exempel på arvoden: Exempel på arvoden: Personlig service per resa 195kr Personlig service per resa 230kr Självbokning per resa 45kr Självbokning per resa 60kr (alternativt fast månadskostnad) (alternativt fast månadskostnad) Återbetalning 195/45kr Återbetalning 230/60kr 24-timmars service 350kr 24-timmars service 350kr Andra tjänster som ingår: Andra tjänster som ingår: Reseportal med självbokning Reseportal med skräddarsydd självbokning Reseförsäkring vid fakturering via Resekonto Reseförsäkring vid fakturering via Resekonto Egen Account Manager Detaljer & Servicearvoden Paket 2 Exempel på arvoden: Personlig service per resa Självbokning per resa (alternativt fast månadskostnad) 210kr 55kr Dedikerat team för telefonservice Möjlighet att få hjälp med företagets resepolicy (Styrningsverktyg ingår i denna tjänst under 12 månader) Lägsta-pris garanti på hotell Spårning av resenärer Statistik Återbetalning 24-timmars service 210/55kr 350kr Andra tjänster som ingår: Reseportal med självbokning Reseförsäkring vid fakturering via resekonto Kontaktperson Lägsta-pris garanti på hotell Spårning av resenärer Statistik

6 Allmänna villkor Följande allmänna villkor ("Allmänna Villkor") gäller för affärsresetjänster som tillhandahålls av [CWT:s juridiska person i respektive land] ("CWT") när en juridisk person ("Kunden") har godkänt en affärsresetjänst ("Affärsreseservice"). CWT och Kunden kallas nedan gemensamt för "Parterna". Godkännande sker genom och gäller från dagen för den första bokningen med CWT, öppnandet av ett konto hos CWT eller användning av CWT:s webbplats ("Ikraftträdandedag") och inkluderar en bekräftelse av dessa Allmänna Villkor. Godkännande av Affärsreseservice och bekräftelse av de Allmänna Villkoren utgör tillsammans Parternas avtal ("Avtalet"). 1. Service: CWT ska tillhandahålla de tjänster som godkänts av Kunden enligt vad som anges i avsnittet "Omfattning" i Affärsreseservice. Kunden och resenärerna ska använda CWT:s profilhanteringsverktyg ("CWT Portrait") för att CWT ska kunna identifiera och besvara enskilda bokningsförfrågningar. CWT ska ge resenärerna åtkomst för att uppdatera sina profiler via CWT Portal och CWT To Go enligt Bilaga 1 till Avtalet. I den Affärsreseservice som offererats ska CWT utföra de resebokningar som görs av Kundens resenärer genom det självbokningssystem ("Självbokningssystem") som avtalats enligt Bilaga Reseleverantörskostnader; Avgift till CWT: Kunden ska dels betala alla CWT:s kostnader till reseleverantörerna (flygbolag, järnvägsbolag etc.) och dels de transaktionsavgifter till CWT som anges i punkten "Detaljer & Servicearvoden samt de transaktionsavgifter för tjänster som avropas utifrån prislista i CWT Portalen eller annan avropad tjänst. i. Betalning: Kunden ska betala alla Reseleverantörskostnader och alla Avgifter till CWT direkt på försäljningsstället via s.k. Resekonto (via Diners Club, First Card, American Express eller AirPlus) eller personligt kreditkort. ii. Skatter; Justeringar: Avgift till CWT inkluderar inte gällande lokala skatter som moms och varu- eller försäljningsskatter. CWT förbehåller sig rätten att när som helst utan informationsplikt justera arvodena och/eller arvodesmodell. iii. Definition: "Transaktion" betyder, för varje enskild resenär, utfärdande av flyg- och tågbiljett, bokning av hotell och hyrbil, oavsett antal hotellnätter eller hyrdagar (bokade vid samma tillfälle och för samma resa), och/eller avbokning av utfärdade biljetter på resenärens begäran samt hantering av krav på återbetalning. För övriga tillgängliga tjänster, se prislista i CWT Portalen. Tjänster som inte finns i prislistan kan avropas mot CWTs normala arvoden. 3. Avtalstid; Upphörande: Detta Avtal gäller löpande från och med Ikraftträdandedagen och förlängs därefter automatiskt med en (1) månad i sänder. Var part kan säga upp avtalet genom skriftlig uppsägning med en (1) månads varsel. Oavsett det ovanstående kan Avtalet uppsägas till omgående upphörande av endera Parten om den andra Parten väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot någon av sina förpliktelser enligt Avtalet (och inte vidtar rättelse inom 30 dagar), eller om den andra Parten på egen ansökan eller på annat sätt blir föremål för obeståndsförfarande. 4. Sekretess: Vardera Parten ska tillse att dennes företagsledning, styrelseledamöter, anställda, ombud, rådgivare och andra representanter förbinder sig att iaktta sekretess rörande innehållet i detta Avtal och rörande all information som mottagits från den andra Parten i samband med detta Avtal, samt att inte yppa sådan information till tredje part utan föregående skriftliga medgivande från den andra Parten, med undantag för information som är allmänt känd eller som lagligen erhållits från tredje part som har rätt att yppa sådan information, eller information som den andra Parten självständigt utvecklat utan användning av informationen. 5. Skydd av personuppgifter: Parterna förbinder sig att följa alla lagar och regelverk rörande behandling och lagring av personuppgifter. I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, relevanta direktiv från myndigheter för dataskydd och domstolspraxis bestämmer Parterna att Kunden ska vara registeransvarig för insamling av data och CWT ska vara registeransvarig för tillhandahållandet av Servicen, i den mån som CWT kontrollerar ändamål och metoder för databehandlingen. 6. Friskrivningar; Ansvar: Vid tillhandahållande av Affärsreseservice och överföring till reseleverantörer av försäljningsintäkter från resetjänster handlar CWT endast i egenskap av agent för reseleverantörerna. CWT garanterar inte att reseleverantörerna helt eller delvis eller på rätt sätt tillhandahåller sina tjänster, oavsett om en enskilda resetjänst ska tillhandahållas av en leverantör eller en underleverantör. CWT ansvarar inte för prisfluktuationer och ändringar i tidtabeller, utrustning eller boende i samband med någon Tjänst som ska tillhandahållas av en reseleverantör. CWT ansvarar endast för utförandet av sina tjänster enligt Avtalet men ansvarar inte för händelser utanför dennes kontroll i samband med tjänsterna eller för personskada, sakskada, förlust, försening, utebliven prestation, fel eller följder därav. 7. Skadestånd; Begränsning: Vardera Parten förbinder sig att ersätta och hålla den andre skadeslös för alla anspråk från tredje part. Parts totala skadeståndsansvar enligt Avtalet är begränsat till ett belopp motsvarande de årliga avgifterna till CWT enligt Avtalet. Ingen av Parterna ansvarar för förlorad vinst, affär, goodwill eller intäkt eller för direkt eller indirekt skada eller följdskada som uppkommer till följd av fullgörandet av Avtalet, oavsett vållande och oavsett försummelse eller fel. 8. Hela Avtalet; Ändringar: Affärsreseservicen, de Allmänna Villkoren och tillhörande bilagor utgör Parternas hela avtal rörande Avtalets föremål och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal och överenskommelser mellan Parterna. Detta Avtal kan endast ändras genom skriftlig handling som undertecknats av Parterna. 9. Meddelanden: Alla meddelanden som ska lämnas enligt Avtalet ska vara skriftliga och adresseras till Parts registrerade adress. Meddelande ska anses avlämnat när det postats med rekommenderat brev eller överlämnats genom bud eller sänts med fax, om meddelandet därefter även bekräftats med rekommenderad post. 10. Enskild bestämmelses ogiltighet: Om någon bestämmelse i detta Avtal skulle befinnas icke verkställbar ska bestämmelsen ändras så att den motsvarar Parternas intentioner. 11. Överlåtelse: Parterna får inte, helt eller delvis, överlåta eller på annat sätt förfoga över sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan föregående skriftligt medgivande från den andra Parten 12. Tillämplig lag: Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras enligt lagen i det ovan angivna land där CWT har sin bolagsrättsliga registrering. 13. Efterlevnad av lag: Parterna förbinder sig att följa alla tillämpliga lagar och regelverk vid fullgörande av Avtalet 14. Force Majeure: Ingen av Parterna ansvarar för dröjsmål eller omöjlighet att fullgöra skyldighet enligt Avtalet som orsakats av händelser som skäligen ligger utanför Partens kontroll, till exempel strejk, brand, naturkatastrof och intervention av statlig myndighet, till exempel ekonomiska restriktioner och förbud, oavsett om de beslutats av nationella eller utländska myndigheter eller av internationella organ. Om det är tillåtet ska fullgörandet av sådana skyldigheter avbrytas endast under den tid som dessa omständigheter varar. Om det fortsatta affärsförhållandet förbjuds med omgående verkan upphör alla skyldigheter enligt Avtalet omgående permanent och i sin helhet utan föregående uppsägning. 15. Avstående: Ett avstående från endera Partens sida att påtala ett avtalsbrott eller en försummelse enligt någon bestämmelse i Avtalet ska inte anses utgöra ett avstående från att påtala ett senare brott mot samma eller annan bestämmelse. Om en Part dröjer med eller underlåter att utöva rättighet, behörighet eller privilegium som Parten har eller kan ha enligt Avtalet ska detta inte utgöra ett avstående från att påtala ett avtalsbrott eller en försummelse från den andra Partens sida. 16. Inget bolag eller joint venture: Ingenting i Avtalet ska medföra att Parterna härigenom ska anses ha bildat ett bolag eller joint venture. 17. ÖVRIGA ALLMÄNNA VILLKOR : I. CWT lägsta-pris garanti på hotell: se villkor i CWT Portal

7 Allmänna villkor-bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV IT-VERKTYG A: CWT:s IT-verktyg CWT försäkrar att CWT har rätt att tillhandahålla Kunden sina upphovrättsligt skyddade verktyg som t ex CWT Portrait, CWT Portal, CWT Program Messenger och andra verktyg som CWT kan tillhandahålla Kunden enligt dessa allmänna villkor: (1) Äganderätten till IT-verktygen med tillhörande varumärken, affärshemligheter, copyright och andra upphovsrättsligt skyddade rättigheter är och förblir CWT:s och/eller dennes licensgivares egendom. (2) Kunden och dennes behöriga användare har inte rätt att ändra, modifiera, dekompilera eller dekonstruera IT-verktygen och får inte distribuera dessa eller skapa härledda arbeten ur dessa utan föregående skriftligt medgivande av CWT eller dennes leverantör. (3) Kunden och resenärerna ska använda tilldelade användar-id och lösenord för att logga in på IT-verktygen och användarna får inte avslöja sina inloggningsuppgifter för varandra eller för tredje part. (4) CWT utfärdar inga garantier avseende IT-verktygen eller avseende kontinuerlig åtkomst, tillgång eller svarstid för dessa, och CWT friskriver sig uttryckligen från alla underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål eller avsedd användning. (5) Genom länkar på Portalen kan Kunden länkas till webbplatser som ägs av tredje part och över vilka CWT inte har någon kontroll. CWT ansvarar inte för innehåll, tillgänglighet, åtkomst, riktighet, lämplighet eller andra aspekter avseende den information som finns på webbplats som tillhör tredje part. B: Bokningsverktyg som ägs av 3:e part. På begäran av Kunden kan CWT tillhandahålla verktyg för online-bokning som ägs av tredje part (Självbokningssystem) enligt av CWT standardiserad och implementerad modell på följande villkor: (1) Rättigheter till Självbokningssystem: Kunden får en begränsad, återkallelig, ickeöverlåtelsebar och icke-exklusiv rätt att ge resenärer och andra behöriga användare åtkomst till Självbokningssystem och tillhörande dokumentation, uteslutande för Kundens interna affärsändamål och i enlighet med dessa allmänna villkor. Äganderätten och alla övriga rättigheter till Självbokningssystem förbehålles den tredje part som tillhandahåller respektive Självbokningssystem samt dennes licensgivare och leverantörer. (2) Användnings-begränsningar: Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt denna bilaga förbinder sig Kunden att inte: (a) själv bereda sig tillträde, använda, distribuera, underlicensiera, i radio eller TV utsända eller kommersiellt exploatera Självbokningssystemet; (b) medvetet mata in data eller material i Självbokningssystemet som gör intrång i annans rätt eller på annat sätt är otillåtna; (c) kopiera, modifiera eller framställa arbeten som härleds ur Självbokningssystem; (d) dekonstruera, dekompilera, disassemblera eller på annat sätt försöka härleda källkoden till Självbokningssystem; eller (e) avlägsna, dölja eller ändra märkning avseende immateriell rättighet eller sekretess som på något sätt anbringats på eller framgår av Självbokningssystemet. (3) Användning av Självbokningssystem: Kunden får använda Självbokningssystemet uteslutande för de ändamål och de funktioner som uttryckligen är tillåtna och enligt skäliga instruktioner. Kunden ska förhindra obehörig eller felaktig användning av Självbokningssystem. Kunden påtar sig exklusivt ansvaret för: (a) alla skyldigheter hänförliga till ändringar och/eller avbokningar av tjänster av Kundens behöriga användare; (b) att tillse att alla köp enligt detta avtal följer Kundens riktlinjer och rutiner och lösa alla tvister med sina anställda och ombud i samband härmed; (c) betalning av alla produkter och tjänster (och därmed sammanhängande avgifter) som beställs eller köps genom Självbokningssystem. (4) Spärrad användning: CWT förbehåller sig rätten att omgående efter meddelande till Kunden spärra åtkomsten till Självbokningssystem (i) om en Reseleverantör kan dokumentera aktiviteter som strider mot leverantörens gällande försäljningsvillkor eller (ii) vid obehörig eller användning eller missbruk av Självbokningssystem. (5) Kundens användning av Data: Kunden förbinder sig att använda de data som erhålls från Självbokningssystemet uteslutande till nytta för sina resenärer i samband med deras resebokningar (inklusive prisförfrågan) och för sin interna redovisning. Kunden förbinder sig att inte publicera, yppa eller på annat sätt delge tredje part (utom CWT i samband med Kundens interna redovisning) några data eller sammanställningar av data som erhållits från Självbokningssystem. De skyldigheter som anges i detta stycke ska fortsätta att gälla även efter denna Bilagas upphörande. (6) Uppkoppling och Hosting: Kunden är exklusivt ansvarig för att tillhandahålla sina resenärer möjligheter att koppla upp sig mot Självbokningssystem. Om inte annat uttryckligen avtalats har CWT inte någon skyldighet att tillhandahålla Kunden internetanslutning, nätverksanslutning eller support av något slag. (7) Tillgänglighet: CWT och utomstående leverantörer av Självbokningssystem ska vidta affärsmässigt skäliga ansträngningar för att hålla Självbokningssystemenet tillgängligt, med undantag för planerat underhåll, oplanerat underhåll och driftsavbrott. CWT ansvarar inte gentemot Kunden för avbrott i Självbokningssystem till följd av orsak som ligger utanför CWT:s eller leverantörens av Självbokningssystemet kontroll. (8) Friskrivning: Kunden är införstådd med att Självbokningssystemet tillhandahålls "i befintligt skick" och avstår uttryckligen från att åberopa någon underförstådd garanti avseende säljbarhet, lämplighet för visst ändamål eller äganderätt.

8 Vi vill leverera The perfect trip - en tillfredsställande produkt genom hela reseprocessen. Allt från enkel bokning, säkerhet och service, konsulttjänster och mobil teknik i symbios med kostnadskontroll och styrning. Johan Wilson, Vice President Norden Vi på Carlson Wagonlit Travel tror verkligen att den perfekta resan och det perfekta mötet existerar. Det betyder inte en resa utan avbrott eller oväntade händelser, sådant är oundvikligt i dagens samhälle. Den perfekta resan innebär snarare att vi på CWT, med hjälp av tekniska lösningar, snabbt och effektivt hanterar eventuella störningar så resenären kan fortsätta fokusera på att utföra sitt jobb. Carlson Wagonlit Travel (CWT) är den ledande svenska och globala affärsresebyrån. Vi hjälper flera hundra företag och organisationer med deras affärsresor och möten och vi finns i nästan alla länder runtom i världen. I Sverige har vi ca 200 medarbetare och finns idag på 5 orter. Copyright 2015 CWT

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet Innehåll: Inloggning Flygbokning Marktransport Tågbokning Jämför Flyg/Tåg Hotellbokning Hyrbilsbokning Teknisk support bild 3 bild 4-11 bild 12-18

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Högt onlineanvändande. Så lyckades vi med vår implementation. Innehåll. Jenny Westerlund HR Controller / Travel Manager Relacom

Högt onlineanvändande. Så lyckades vi med vår implementation. Innehåll. Jenny Westerlund HR Controller / Travel Manager Relacom Högt onlineanvändande Så lyckades vi med vår implementation Jenny Westerlund HR Controller / Travel Manager Relacom 10/05/2011 Page 1 Innehåll Jenny Westerlund, Travel Manager och HR Controller på Relacom

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor 1.1. STR Service AB (nedan Leverantören ) tillhandahåller internetbaserade webbtjänster genom en portal och användargränssnitt benämnd astra WEB (astra.str.se)

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT Senast uppdaterad: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Detta Affiliate Agreement (hädanefter kallat Avtalet ) ingås av Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara

Läs mer

Avtalsvillkor för Snabber

Avtalsvillkor för Snabber Avtalsvillkor för Snabber 1. Allmänt Snabber.se är ett publiceringsverktyg ("Verktyget") som drivs av Snabber AB, organisationsnummer 556738-9779 ("Snabber"). Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst; Global Network Solution Allmänna Villkor 2006-10-05 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 5 Oktober 2006 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten EasyPark Villkor Dessa villkor reglerar förhållandet mellan EasyPark och motorföraren ( kunden ) som är ansluten till EasyPark:s system för mobila betalningar ( tjänsten ). Med kund avses både juridiska

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. ALLMÄNNA VILLKOR Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Webbplatsen Styrelseguiden.se tillhandahålls av Styrelseguiden

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer