AFFÄRSRESOR FRÅN CARLSON WAGONLIT TRAVEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFÄRSRESOR FRÅN CARLSON WAGONLIT TRAVEL"

Transkript

1 AFFÄRSRESOR FRÅN CARLSON WAGONLIT TRAVEL PAKETERBJUDANDE MED BÅDE SJÄLVBOKNING OCH PERSONLIG SERVICE CLIC&GO Copyright 2015 CWT

2 Översikt Har du tänkt på att varje resa era medarbetare gör är en investering för ert företag? FÖRDELAR ATT ANVÄNDA EN RESEBYRÅ Genom att använda en resebyrå får ni ta del av vår inköpskraft via olika rabatter, våra innovativa tekniska lösningar som underlättar för resenären samt vår kompetens och erfarenhet. Behövs sedan snabb hjälp när ni är ute och reser finns vi dygnet runt endast ett telefonsamtal bort. SJÄLVBOKNING Att boka en resa ska gå fort och vara enkelt, därför erbjuder vi bokning i flera kanaler, via telefon, självbokningssystem och via App. Några funktioner och fördelar ni får med ett självbokningssystem är: Alla leverantörer, färdmedel och priser visas tillsammans Tillgång till support och användarguider VARFÖR CARLSON WAGONLIT TRAVEL? Som kund till CWT får ni bl.a. tillgång till: Vår kostnadsfria rese-app, CWT To Go ger fullständig information om resan i realtid. Bokningsmöjlighet lanseras även under Specialpriser på utvalda hotell med upp till 40% rabatt inklusive frukost och WiFi. Dessutom garanterar vi lägsta pris utifrån vår lägsta-prisgaranti. Flygplats och destinations- information Säkerhetsmeddelanden om strejker, oväder och andra händelser som kan störa din resplan Sparad resenärsprofil för snabba bokningar och vår garanti för levererad kvalitet Spårningssystem som visar var alla era resenärer befinner sig. Alla priser och resealternativ samlat på ett ställe i samma system. Reseförsäkring ingår vid fakturering via resekonto. 24-timmars service. Analyser av era kostnader och resemönster

3 Våra paketlösningar Att hantera ett företags affärsresor och möten ska vara enkelt, därför har vi skapat 3 olika erbjudanden för att möta era behov av service och produkter. Vårt enklaste erbjudande innehåller allt ni behöver för att snabbt boka era resor via telefon eller självbokning. Har ni behov av rapportering eller vårt verktyg för att veta vart era resenärer befinner sig ingår detta i erbjudande 2 och 3. Vi gör det dessutom enkelt för er att byta mellan lösningarna när era behov förändras och vi kräver vi heller ingen bindningstid. PAKET 1 - KOMMA IGÅNG SNABBT För vem - För er som vill ha en enkel och prisvärd lösning med ambition att komma igång snabbt. Ni får, förutom möjlighet till telefonbokning, tillgång till ett optimerat självbokningssystem med flyg, tåg, hotell och hyrbilspriser. Händer något oväntat kan ni ringa vår 24-timmarsservice och omedelbart få hjälp. Vår App CWT To Go är självklart kostnadsfri att använda. PAKET 2 - RES ENKELT OCH TRYGGT För vem - För er som vill ha en enkel och prisvärd lösning med ambition att komma igång snabbt och samtidigt få stöd i reserelaterade frågor. Era resenärers trygghet är viktigt så skulle något hända kan ni direkt se vart de befinner sig. Ni får, förutom möjlighet till telefonbokning, tillgång till vår App och ett optimerat självbokningssystem med flyg, tåg, hotell och hyrbilspriser. Händer något oväntat kan ni ringa vår 24- timmarsservice och omedelbart få hjälp. Hur snabbt kan ni komma igång? Personlig service och självbokning Från 8 arbetsdagar Ni får även kostnadskontroll över era resor då vi levererar olika statusrapporter och analyser. I alla paket ingår en reseförsäkring utan kostnad vid fakturering via resekonto

4 Våra paketlösningar VARFÖR ETT RESEKONTO HOS DINERS CLUB? Några fördelar: Alla anställdas resor debiteras på ett gemensamt resekonto. PAKET 3 - STYR ERA RESEKOSTNADER För vem - För er som vill ha en enkel och prisvärd lösning och samtidigt få stöd i reserelaterade frågor. Era resenärers trygghet är viktigt så skulle något hända kan ni direkt se vart de befinner sig. Ni får tillgång till vår App och ett skräddarsytt självbokningssystem med alla flyg, tåg, hotell och hyrbilspriser. Händer något kan ni ringa vår 24-timmarsservice och omedelbart få hjälp. Kostnadsfri kompletterande reseförsäkring ingår Alla resekostnader samlas på en faktura, vilket innebär mindre administration och färre fakturor Vi samlar alla kostnader per kalendermånad och fakturerar månaden efter. Det betyder i genomsnitt 40 dagars räntefri kredit Genom att lägga till information om till exempel projekt, avdelning eller kostnadsställe, blir det möjligt att få fakturan sorterad och uppdelad Vi styr alla bokningar mot er resepolicy och era avtal och ni får ett dedikerat team för bokning via telefon. Ni får även kostnadskontroll över era resor då vi levererar olika statusrapporter och analyser. Behöver ni stöd att skapa eller utveckla er resepolicy har vi kompetensen, och ett erbjudande, för detta. I alla paket ingår en reseförsäkring utan kostnad vid fakturering via resekonto

5 Detaljer & Servicearvoden Paketen nedan innehåller olika produkter och tjänster för att passa just ert företag. Erbjudandet är enkelt och strukturerat och ni kan flytta mellan de olika alternativen utifrån era behov. Definition av en resa är en bokning per destination och person inkluderat både flyg, tåg hotell och hyrbil. Övriga tjänster finns tillgängliga till ordinarie arvoden. Dessa paket gäller löpande utan bindningstid. Detaljer & Servicearvoden Paket 1 Detaljer & Servicearvoden Paket 3 Exempel på arvoden: Exempel på arvoden: Personlig service per resa 195kr Personlig service per resa 230kr Självbokning per resa 45kr Självbokning per resa 60kr (alternativt fast månadskostnad) (alternativt fast månadskostnad) Återbetalning 195/45kr Återbetalning 230/60kr 24-timmars service 350kr 24-timmars service 350kr Andra tjänster som ingår: Andra tjänster som ingår: Reseportal med självbokning Reseportal med skräddarsydd självbokning Reseförsäkring vid fakturering via Resekonto Reseförsäkring vid fakturering via Resekonto Egen Account Manager Detaljer & Servicearvoden Paket 2 Exempel på arvoden: Personlig service per resa Självbokning per resa (alternativt fast månadskostnad) 210kr 55kr Dedikerat team för telefonservice Möjlighet att få hjälp med företagets resepolicy (Styrningsverktyg ingår i denna tjänst under 12 månader) Lägsta-pris garanti på hotell Spårning av resenärer Statistik Återbetalning 24-timmars service 210/55kr 350kr Andra tjänster som ingår: Reseportal med självbokning Reseförsäkring vid fakturering via resekonto Kontaktperson Lägsta-pris garanti på hotell Spårning av resenärer Statistik

6 Allmänna villkor Följande allmänna villkor ("Allmänna Villkor") gäller för affärsresetjänster som tillhandahålls av [CWT:s juridiska person i respektive land] ("CWT") när en juridisk person ("Kunden") har godkänt en affärsresetjänst ("Affärsreseservice"). CWT och Kunden kallas nedan gemensamt för "Parterna". Godkännande sker genom och gäller från dagen för den första bokningen med CWT, öppnandet av ett konto hos CWT eller användning av CWT:s webbplats ("Ikraftträdandedag") och inkluderar en bekräftelse av dessa Allmänna Villkor. Godkännande av Affärsreseservice och bekräftelse av de Allmänna Villkoren utgör tillsammans Parternas avtal ("Avtalet"). 1. Service: CWT ska tillhandahålla de tjänster som godkänts av Kunden enligt vad som anges i avsnittet "Omfattning" i Affärsreseservice. Kunden och resenärerna ska använda CWT:s profilhanteringsverktyg ("CWT Portrait") för att CWT ska kunna identifiera och besvara enskilda bokningsförfrågningar. CWT ska ge resenärerna åtkomst för att uppdatera sina profiler via CWT Portal och CWT To Go enligt Bilaga 1 till Avtalet. I den Affärsreseservice som offererats ska CWT utföra de resebokningar som görs av Kundens resenärer genom det självbokningssystem ("Självbokningssystem") som avtalats enligt Bilaga Reseleverantörskostnader; Avgift till CWT: Kunden ska dels betala alla CWT:s kostnader till reseleverantörerna (flygbolag, järnvägsbolag etc.) och dels de transaktionsavgifter till CWT som anges i punkten "Detaljer & Servicearvoden samt de transaktionsavgifter för tjänster som avropas utifrån prislista i CWT Portalen eller annan avropad tjänst. i. Betalning: Kunden ska betala alla Reseleverantörskostnader och alla Avgifter till CWT direkt på försäljningsstället via s.k. Resekonto (via Diners Club, First Card, American Express eller AirPlus) eller personligt kreditkort. ii. Skatter; Justeringar: Avgift till CWT inkluderar inte gällande lokala skatter som moms och varu- eller försäljningsskatter. CWT förbehåller sig rätten att när som helst utan informationsplikt justera arvodena och/eller arvodesmodell. iii. Definition: "Transaktion" betyder, för varje enskild resenär, utfärdande av flyg- och tågbiljett, bokning av hotell och hyrbil, oavsett antal hotellnätter eller hyrdagar (bokade vid samma tillfälle och för samma resa), och/eller avbokning av utfärdade biljetter på resenärens begäran samt hantering av krav på återbetalning. För övriga tillgängliga tjänster, se prislista i CWT Portalen. Tjänster som inte finns i prislistan kan avropas mot CWTs normala arvoden. 3. Avtalstid; Upphörande: Detta Avtal gäller löpande från och med Ikraftträdandedagen och förlängs därefter automatiskt med en (1) månad i sänder. Var part kan säga upp avtalet genom skriftlig uppsägning med en (1) månads varsel. Oavsett det ovanstående kan Avtalet uppsägas till omgående upphörande av endera Parten om den andra Parten väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot någon av sina förpliktelser enligt Avtalet (och inte vidtar rättelse inom 30 dagar), eller om den andra Parten på egen ansökan eller på annat sätt blir föremål för obeståndsförfarande. 4. Sekretess: Vardera Parten ska tillse att dennes företagsledning, styrelseledamöter, anställda, ombud, rådgivare och andra representanter förbinder sig att iaktta sekretess rörande innehållet i detta Avtal och rörande all information som mottagits från den andra Parten i samband med detta Avtal, samt att inte yppa sådan information till tredje part utan föregående skriftliga medgivande från den andra Parten, med undantag för information som är allmänt känd eller som lagligen erhållits från tredje part som har rätt att yppa sådan information, eller information som den andra Parten självständigt utvecklat utan användning av informationen. 5. Skydd av personuppgifter: Parterna förbinder sig att följa alla lagar och regelverk rörande behandling och lagring av personuppgifter. I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, relevanta direktiv från myndigheter för dataskydd och domstolspraxis bestämmer Parterna att Kunden ska vara registeransvarig för insamling av data och CWT ska vara registeransvarig för tillhandahållandet av Servicen, i den mån som CWT kontrollerar ändamål och metoder för databehandlingen. 6. Friskrivningar; Ansvar: Vid tillhandahållande av Affärsreseservice och överföring till reseleverantörer av försäljningsintäkter från resetjänster handlar CWT endast i egenskap av agent för reseleverantörerna. CWT garanterar inte att reseleverantörerna helt eller delvis eller på rätt sätt tillhandahåller sina tjänster, oavsett om en enskilda resetjänst ska tillhandahållas av en leverantör eller en underleverantör. CWT ansvarar inte för prisfluktuationer och ändringar i tidtabeller, utrustning eller boende i samband med någon Tjänst som ska tillhandahållas av en reseleverantör. CWT ansvarar endast för utförandet av sina tjänster enligt Avtalet men ansvarar inte för händelser utanför dennes kontroll i samband med tjänsterna eller för personskada, sakskada, förlust, försening, utebliven prestation, fel eller följder därav. 7. Skadestånd; Begränsning: Vardera Parten förbinder sig att ersätta och hålla den andre skadeslös för alla anspråk från tredje part. Parts totala skadeståndsansvar enligt Avtalet är begränsat till ett belopp motsvarande de årliga avgifterna till CWT enligt Avtalet. Ingen av Parterna ansvarar för förlorad vinst, affär, goodwill eller intäkt eller för direkt eller indirekt skada eller följdskada som uppkommer till följd av fullgörandet av Avtalet, oavsett vållande och oavsett försummelse eller fel. 8. Hela Avtalet; Ändringar: Affärsreseservicen, de Allmänna Villkoren och tillhörande bilagor utgör Parternas hela avtal rörande Avtalets föremål och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal och överenskommelser mellan Parterna. Detta Avtal kan endast ändras genom skriftlig handling som undertecknats av Parterna. 9. Meddelanden: Alla meddelanden som ska lämnas enligt Avtalet ska vara skriftliga och adresseras till Parts registrerade adress. Meddelande ska anses avlämnat när det postats med rekommenderat brev eller överlämnats genom bud eller sänts med fax, om meddelandet därefter även bekräftats med rekommenderad post. 10. Enskild bestämmelses ogiltighet: Om någon bestämmelse i detta Avtal skulle befinnas icke verkställbar ska bestämmelsen ändras så att den motsvarar Parternas intentioner. 11. Överlåtelse: Parterna får inte, helt eller delvis, överlåta eller på annat sätt förfoga över sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan föregående skriftligt medgivande från den andra Parten 12. Tillämplig lag: Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras enligt lagen i det ovan angivna land där CWT har sin bolagsrättsliga registrering. 13. Efterlevnad av lag: Parterna förbinder sig att följa alla tillämpliga lagar och regelverk vid fullgörande av Avtalet 14. Force Majeure: Ingen av Parterna ansvarar för dröjsmål eller omöjlighet att fullgöra skyldighet enligt Avtalet som orsakats av händelser som skäligen ligger utanför Partens kontroll, till exempel strejk, brand, naturkatastrof och intervention av statlig myndighet, till exempel ekonomiska restriktioner och förbud, oavsett om de beslutats av nationella eller utländska myndigheter eller av internationella organ. Om det är tillåtet ska fullgörandet av sådana skyldigheter avbrytas endast under den tid som dessa omständigheter varar. Om det fortsatta affärsförhållandet förbjuds med omgående verkan upphör alla skyldigheter enligt Avtalet omgående permanent och i sin helhet utan föregående uppsägning. 15. Avstående: Ett avstående från endera Partens sida att påtala ett avtalsbrott eller en försummelse enligt någon bestämmelse i Avtalet ska inte anses utgöra ett avstående från att påtala ett senare brott mot samma eller annan bestämmelse. Om en Part dröjer med eller underlåter att utöva rättighet, behörighet eller privilegium som Parten har eller kan ha enligt Avtalet ska detta inte utgöra ett avstående från att påtala ett avtalsbrott eller en försummelse från den andra Partens sida. 16. Inget bolag eller joint venture: Ingenting i Avtalet ska medföra att Parterna härigenom ska anses ha bildat ett bolag eller joint venture. 17. ÖVRIGA ALLMÄNNA VILLKOR : I. CWT lägsta-pris garanti på hotell: se villkor i CWT Portal

7 Allmänna villkor-bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV IT-VERKTYG A: CWT:s IT-verktyg CWT försäkrar att CWT har rätt att tillhandahålla Kunden sina upphovrättsligt skyddade verktyg som t ex CWT Portrait, CWT Portal, CWT Program Messenger och andra verktyg som CWT kan tillhandahålla Kunden enligt dessa allmänna villkor: (1) Äganderätten till IT-verktygen med tillhörande varumärken, affärshemligheter, copyright och andra upphovsrättsligt skyddade rättigheter är och förblir CWT:s och/eller dennes licensgivares egendom. (2) Kunden och dennes behöriga användare har inte rätt att ändra, modifiera, dekompilera eller dekonstruera IT-verktygen och får inte distribuera dessa eller skapa härledda arbeten ur dessa utan föregående skriftligt medgivande av CWT eller dennes leverantör. (3) Kunden och resenärerna ska använda tilldelade användar-id och lösenord för att logga in på IT-verktygen och användarna får inte avslöja sina inloggningsuppgifter för varandra eller för tredje part. (4) CWT utfärdar inga garantier avseende IT-verktygen eller avseende kontinuerlig åtkomst, tillgång eller svarstid för dessa, och CWT friskriver sig uttryckligen från alla underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål eller avsedd användning. (5) Genom länkar på Portalen kan Kunden länkas till webbplatser som ägs av tredje part och över vilka CWT inte har någon kontroll. CWT ansvarar inte för innehåll, tillgänglighet, åtkomst, riktighet, lämplighet eller andra aspekter avseende den information som finns på webbplats som tillhör tredje part. B: Bokningsverktyg som ägs av 3:e part. På begäran av Kunden kan CWT tillhandahålla verktyg för online-bokning som ägs av tredje part (Självbokningssystem) enligt av CWT standardiserad och implementerad modell på följande villkor: (1) Rättigheter till Självbokningssystem: Kunden får en begränsad, återkallelig, ickeöverlåtelsebar och icke-exklusiv rätt att ge resenärer och andra behöriga användare åtkomst till Självbokningssystem och tillhörande dokumentation, uteslutande för Kundens interna affärsändamål och i enlighet med dessa allmänna villkor. Äganderätten och alla övriga rättigheter till Självbokningssystem förbehålles den tredje part som tillhandahåller respektive Självbokningssystem samt dennes licensgivare och leverantörer. (2) Användnings-begränsningar: Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt denna bilaga förbinder sig Kunden att inte: (a) själv bereda sig tillträde, använda, distribuera, underlicensiera, i radio eller TV utsända eller kommersiellt exploatera Självbokningssystemet; (b) medvetet mata in data eller material i Självbokningssystemet som gör intrång i annans rätt eller på annat sätt är otillåtna; (c) kopiera, modifiera eller framställa arbeten som härleds ur Självbokningssystem; (d) dekonstruera, dekompilera, disassemblera eller på annat sätt försöka härleda källkoden till Självbokningssystem; eller (e) avlägsna, dölja eller ändra märkning avseende immateriell rättighet eller sekretess som på något sätt anbringats på eller framgår av Självbokningssystemet. (3) Användning av Självbokningssystem: Kunden får använda Självbokningssystemet uteslutande för de ändamål och de funktioner som uttryckligen är tillåtna och enligt skäliga instruktioner. Kunden ska förhindra obehörig eller felaktig användning av Självbokningssystem. Kunden påtar sig exklusivt ansvaret för: (a) alla skyldigheter hänförliga till ändringar och/eller avbokningar av tjänster av Kundens behöriga användare; (b) att tillse att alla köp enligt detta avtal följer Kundens riktlinjer och rutiner och lösa alla tvister med sina anställda och ombud i samband härmed; (c) betalning av alla produkter och tjänster (och därmed sammanhängande avgifter) som beställs eller köps genom Självbokningssystem. (4) Spärrad användning: CWT förbehåller sig rätten att omgående efter meddelande till Kunden spärra åtkomsten till Självbokningssystem (i) om en Reseleverantör kan dokumentera aktiviteter som strider mot leverantörens gällande försäljningsvillkor eller (ii) vid obehörig eller användning eller missbruk av Självbokningssystem. (5) Kundens användning av Data: Kunden förbinder sig att använda de data som erhålls från Självbokningssystemet uteslutande till nytta för sina resenärer i samband med deras resebokningar (inklusive prisförfrågan) och för sin interna redovisning. Kunden förbinder sig att inte publicera, yppa eller på annat sätt delge tredje part (utom CWT i samband med Kundens interna redovisning) några data eller sammanställningar av data som erhållits från Självbokningssystem. De skyldigheter som anges i detta stycke ska fortsätta att gälla även efter denna Bilagas upphörande. (6) Uppkoppling och Hosting: Kunden är exklusivt ansvarig för att tillhandahålla sina resenärer möjligheter att koppla upp sig mot Självbokningssystem. Om inte annat uttryckligen avtalats har CWT inte någon skyldighet att tillhandahålla Kunden internetanslutning, nätverksanslutning eller support av något slag. (7) Tillgänglighet: CWT och utomstående leverantörer av Självbokningssystem ska vidta affärsmässigt skäliga ansträngningar för att hålla Självbokningssystemenet tillgängligt, med undantag för planerat underhåll, oplanerat underhåll och driftsavbrott. CWT ansvarar inte gentemot Kunden för avbrott i Självbokningssystem till följd av orsak som ligger utanför CWT:s eller leverantörens av Självbokningssystemet kontroll. (8) Friskrivning: Kunden är införstådd med att Självbokningssystemet tillhandahålls "i befintligt skick" och avstår uttryckligen från att åberopa någon underförstådd garanti avseende säljbarhet, lämplighet för visst ändamål eller äganderätt.

8 Vi vill leverera The perfect trip - en tillfredsställande produkt genom hela reseprocessen. Allt från enkel bokning, säkerhet och service, konsulttjänster och mobil teknik i symbios med kostnadskontroll och styrning. Johan Wilson, Vice President Norden Vi på Carlson Wagonlit Travel tror verkligen att den perfekta resan och det perfekta mötet existerar. Det betyder inte en resa utan avbrott eller oväntade händelser, sådant är oundvikligt i dagens samhälle. Den perfekta resan innebär snarare att vi på CWT, med hjälp av tekniska lösningar, snabbt och effektivt hanterar eventuella störningar så resenären kan fortsätta fokusera på att utföra sitt jobb. Carlson Wagonlit Travel (CWT) är den ledande svenska och globala affärsresebyrån. Vi hjälper flera hundra företag och organisationer med deras affärsresor och möten och vi finns i nästan alla länder runtom i världen. I Sverige har vi ca 200 medarbetare och finns idag på 5 orter. Copyright 2015 CWT

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor 1.1. STR Service AB (nedan Leverantören ) tillhandahåller internetbaserade webbtjänster genom en portal och användargränssnitt benämnd astra WEB (astra.str.se)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

RAMAVTAL. mellan Riksgälden och American Express Services Europe Ltd, England, filial avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter

RAMAVTAL. mellan Riksgälden och American Express Services Europe Ltd, England, filial avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter Dnr 2011/2214 RAMAVTAL mellan Riksgälden och American Express Services Europe Ltd, England, filial avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter 2012-05-30 American Express Services Europe

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, 556489-2924 (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer