SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN. Studsvik prisat för säkerhetsarbete Sid 8. Med hjärta för. produktion. Sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN. Studsvik prisat för säkerhetsarbete Sid 8. Med hjärta för. produktion. Sid 4"

Transkript

1 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 2 oktober 2010 Studsvik prisat för säkerhetsarbete Sid 8 Med hjärta för produktion Sid 4 Japan nästa för unga i Nyköping Sid 14

2 Foto: Mattias Bardå

3 ledare av Magnus Groth, koncernchef och VD Det gäller att hänga med Utvecklingen går allt snabbare inom kärnteknikbranschen och för den som vill ligga i framkant gäller det att hänga med. Detta nummer av Studsvik News handlar om det kontinuerliga förändringsarbete som pågår inom Studsvik för att utveckla personal och processer. Ett bra exempel är inom området hälsa, säkerhet och miljö, där vårt arbete i Storbritannien har uppmärksammats genom att vi för andra året har vunnit en prestigefylld utmärkelse från RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents). Även vår tyska organisation har arbetat mycket med dessa frågor, vilket har resulterat i ett Best Performance Award för avvecklingsarbete i belgiska Dessel för Belgonucleaire. Förändringsarbete innefattar även effektivitet och kvalitet och i detta nummer berättar vi om det framgångsrika förändringsprogrammet Lab 2010 där målet är att öka effektiviteten i våra materiallaboratorier. Vi arbetar även på olika sätt med att säkra personalförsörjningen. Vår verksamhet i Tyskland fortsätter att utvecklas starkt och har nu över 700 anställda. Inom flera av våra verksamhetsområden, som till exempel strålskydd, råder personalbrist och vi utbildar därför personal i egen regi. Vi samarbetar även med högskolor genom att stötta elever finansiellt samt genom att våra specialister ställer upp som lärare. Detta är sista numret av News i nuvarande form. Våren 2011 kommer tidningen att få ett helt nytt ansikte som vi hoppas ska tilltala läsaren. Håll utkik efter det! INNEHÅLL NR 2 oktober 2010 Med hjärta för produktion...4 Studsvik vinner mark i Frankrike...5 Studsvik prisas för belgiskt uppdrag...5 Mässa i Berlin lockade många...5 Nedmontering snabbare än väntat i Tyskland...6 Spårbarhet viktig vid slutförvaring...7 Studsvik investerar i morgondagens arbetskraft...7 Studsvik prisat för säkerhetsarbete...8 Konferens i USA gav erfarenhetsutbyte...8 Nytt mikroskop ger bättre analyser...9 Stulna idéer förbättrar arbetet...10 Många lärde mer om avveckling...12 Avvecklingsfrågor väckte stort intresse...13 Japan nästa för unga i Nyköping...14 Studsvik News ges ut av Studsvikkoncernen för fortlöpande information om verksamheten. Ansvarig utgivare: Jerry Ericsson Redaktör: Eva-Lena Lindgren Telefon: E-post: Adress: Studsvik AB, Box Nyköping Layout & text: Citat AB & JG Communication Omslagsbild: Shutterstock Tryckning: Österbergs & Sörmlandstryck STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

4 Med hjärta för produktion Med ett stort produktionskunnande och lång erfarenhet av internationella affärer tar Mats Fridolfsson över som chef för Studsvik Sverige efter Leif Andersson som går i pension. Prio ett är att förbättra produktionen vid anläggningen i Studsvik inför de stora projekt som väntar. Vi har kommit en bra bit på väg, men det finns inget som inte kan bli bättre, säger Mats Fridolfsson. Han pekar på de ånggeneratorer från Kanadas Bruce Power som ska komma till anläggningen för behandling. Studsvik har tidigare behandlat stora komponenter från svenska och tyska kärnkraftverk, men det stora antalet ånggeneratorer från Bruce Power ger nya möjligheter att utveckla en mer effektiv behandlingsprocess. Ordern är så stor att den kräver en industrialiserad process. Det är den stora utmaningen. Kan vi hantera det här på ett bra sätt har vi skapat en plattform för att ta ännu mer affärer. Det är en milstolpe för oss och det kommer att uppmärksammas i branschen. Tidigare arbeten med ånggeneratorer har gett erfarenhet, och Studsvik har steg för steg utvecklat både utrustning och processer. Det har vi stor nytta av i förberedelserna för de kanadensiska komponenternas ankomst. Det märks att Mats brinner för de produktionsfrågor som varit hans fokus under de senaste tio åren. Kärnkrafts branschen kom han in i 2007, då han rekryterades till Alstom Power Sweden för att arbeta med de svenska moderniseringsprojekten som projektkontorschef och controller. Sedan 2009 har han varit Alstoms platschef på Oskarshamns kärnkraftverk. Före Alstomtiden arbetade jag med projekt och projekteffektivisering inom flygindustrin. Att som nu jobba i kärnkraftsbranschen är både tekniskt utmanande och intressant. Mats Fridolfsson är övertygad om att kärnkraften kommer att ha en viktig roll att fylla även i framtiden och pekar på att många av dem som engagerar sig i miljön i dag faktiskt förespråkar kärnkraft. Ska världen utvecklas vidare måste vi ha energi. Satsar vi bara på förnyelsebart kommer det att bli energibrist, säger han. När vi talas vid har Sveriges riksdag precis röstat igenom ett förslag som gör det möjligt att bygga upp till tio nya kärnkraftverk i Sverige. Det kommer att innebära två saker. Livslängden kommer att förlängas på de reaktorer som är år gamla, och när marknaden är mogen kommer nyproduktionen igång. Ska världen utvecklas vidare måste vi ha energi. Han tror att Sverige kommer att bygga två nya reaktorer, men att det kommer att dröja. Efter en lång politisk process kommer man först 2020 att kunna sätta spaden i marken, är hans tips. Innan dess har samtliga svenska reaktorer uppgraderats så att de ersätter den effekt som gick förlorad när Barsebäck stängdes. Sverige är i dag nettoexportör av el, men redan 2015 vänder vi till att bli importör. Sverige kommer inte att ha något annat val än att bygga ut kärnkraften, säger Mats Fridolfsson. Utbyggnaden kommer att ske trots att avfallsproblemet ännu inte är löst. Avfallet var skälet till att Sverige en gång beslutade sig för att avveckla kärnkraften, och det problemet kvarstår. Där kan Studsvik bidra med mycket. Det finns väldigt mycket skrot som inte hanteras miljömässigt. Avfallsverksamheten har därför möjligheter att, precis som Studsvik Scandpower, göra affärer över hela världen. Med sitt kärntekniska kunnande och som oberoende aktör i kärnkraftsindustrin har Studsvik en unik position att agera från. Text: Lena Torlegård Mats Fridolfsson Namn: Mats Fridolfsson Familj: Fru och två snart utflugna söner på 19 år och 21 år Bor: Norrköping, men letar nytt hem i Nyköping Intressen: Golf, segling och jakt. Har laddat upp inför jobbet på Studsvik med en fyraveckors seglats runt den svenska kusten som avslutas med Göta Kanal. 4 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

5 Studsvik vinner mark i Frankrike Enligt ett nytt samarbetsavtal med franska Kaefer Wanner ska Studsvik tillsammans med Kaefer Wanner byta ut ånggeneratorer på kärnkraftverken Bugey 2, Bugey 3 och Fessenheim 2. Det är första gången Studsvik arbetar med egen personal i franska kärnkraftverk. Arbetet beräknas pågå i fyra år. Två ång generatorer per år kommer att bytas allt i syfte att minimera strålningen. Studsviks personal kommer bland annat att arbeta med planering, konstruktion och dokumentation av effektiva strålskydd som uppfyller kraven enligt AREVA. Studsvik ansvarar även för transporter och det strålskydd som projektet kräver. Utbytet av ånggeneratorer är ett av de större projekten i den franska kärnkraftsindustrin och kräver erfarna och skickliga experter. För att kunna genomföra projektet så exakt som möjligt konstruerade Studsviks CAD-experter en ritning med hjälp av AutoCAD. Därmed kunde de nödvändiga åtgärderna planeras mycket noggrant. Resultatet framgår av bild A, avbildad i 3D. Vi har gjort en omfattande kvalitetskontroll och kunden är mycket nöjd. På fyra dagar har 26 Studsviksmedarbetare installerat 120 ton strålskyddsmaterial, säger Thierry Hoffmann, chef för Studsviks kontor i Frankrike. Bild A Installation av strålskyddsmaterial Studsvik prisas för belgiskt uppdrag Sedan drygt ett år arbetar Studsvik med att avveckla den belgiska bränslefabriken Belgonucleaire. Anläggningens första handskbox har demonterats, och arbetet går så bra att Belgonucleaire har gett Studsvik pris för Best Performance (bästa utförare). Enligt Ulf Kannengiesser, chef för Studsvik Tyskland, ska han och de 14 med arbetare som deltar i projektet göra allt de kan för att vinna utmärkelsen även nästa år. Uppdraget att avveckla Belgonucleaire värderas till 1,8 miljoner euro årligen. Mässa i Berlin lockade många personer besökte Nuclear Technologys årsmöte i Berlin i början av maj i år. Studsvik fanns på plats med en monter där Studsvik GmbH & Co KG, Studsvik Nuclear AB och Studsvik Scandpower visade sina olika verksamhetsgrenar. Utställningen arrangeras av German Atomic Forum and Nuclear Society. STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

6 Nedmontering snabbare än väntat i Tyskland Två månader snabbare än beräknat. Så snabbt och bra gick det att demontera turbinhallen vid kärnkraftverket Obrigheim, Tyskland. Foto: Studsvik I maj 2007 fick Studsvik i uppdrag att demontera turbinhallen vid kärnkraftverket Obrigheim. Året därpå inleddes planeringsfasen som varade några månader. Då beskrevs bland annat hur nedmonteringsprocessen skulle gå till och arbets instruktioner togs fram. I december 2008, när kunden fått licensen för nedmonteringen, öppnades turbinbyggnaden och i början av 2009 inleddes arbetet. Enligt tidplanen skulle nedmonteringen avslutas senast inom 16 månader, vilket i det här fallet innebar i början av juni Men tack vare stort engagemang och bra samarbete mellan alla inblandade parter blev arbetet klart två månader tidigare än beräknat. Den 31 mars var turbinhallen i Obrigheim färdigstädad. Speciellt glädjande är det att projektet genomförts utan några större incidenter. Alla, även underleverantörer, gick utbildningar inom säkerhet och brandskydd innan arbetet påbörjades, dels som en förberedelse för nedmonteringen, dels för att fräscha upp sina kunskaper, säger Ulf Kannengiesser, chef Studsvik Tyskland containrar användes. Under nedmonteringsfasen avlägsnades cirka ton material. Av detta var uppskattningsvis ton friklassat material som hanterades av en extern leverantör. Efter demontering Före demontering Fas i demonteringen Urlastning 6 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

7 Spårbarhet viktig vid slutförvaring Dokumentation blir allt viktigare när det gäller radioaktivt avfall och demontering av kärnkraftverk. I Studsvik Tyskland anställdes nyligen tio experter för att förbereda dokumentationen. De nya medarbetarna kommer från olika industrier och har utbildats i hur de ska förbereda dokumentationen om slutförvaring av radioaktivt avfall i Tyskland. Alla tio har redan erfarenhet av hur man hanterar teknisk dokumentation. De deltog i en tre veckors utbildning tillsammans med representanter från den tyska Handelsoch Industrikammaren i Freudenstadt. Det var en omfattande utbildning med stort fokus på kunskap om radioaktivt avfall, hur slutförvaret ska se ut och vilka säkerhetsaspekter som måste tillgodoses. Deltagarna fick även lära sig att göra specifika kalkylmodeller. Matematik-, fysik- och kemikunskaper kompletterade utbildningen. Speciell uppmärksamhet ägnades åt de myndighetskrav som finns för slutförvaring av lågaktivt avfall. Utbildningen och de tio experterna ger ytterligare möjligheter för Studsvik att världen över ge råd och stöd till kunderna i hela processen från att samla data och förbereda dokumentation till att göra analyser och slutrapporter och kommunicera med myndigheter och inspektörer. Studsvik investerar i morgon dagens arbetskraft Utbildning spelar en avgörande roll för företags framtida behov av arbetskraft. Studsvik erbjuder inte bara praktik för studenter utan även möjlighet att göra examensarbeten i koncernen. För att täcka morgondagens behov av arbetskraft krävs att fler vill utbilda sig till ingenjörer och tekniker. Att tidigt skapa intresse och engagemang för dessa yrken är därför A och O för såväl Studsvik som andra företag. I Tyskland samarbetar Studsvik med Baden Württemberg Cooperative State University genom att Studsvik är en industriell partner i universitetets examens program. Studenterna går ett treårigt program som kombinerar teori på universitetet med praktik på ett företag. Studenterna får ett anställningskontrakt och månadslön och är försäkrade på samma villkor som alla löntagare. Varje år anställer Studsvik i Tyskland tre nya studenter till utbildningen. Genom det får bolaget hela tiden nya, motiverade, hög utbildade och utvecklingsbara medarbetare. Under praktiktiden kan studenterna tillämpa sina teoretiska färdigheter och kan på ett tidigt stadium etablera kontakter med framtida kollegor och kunder. Dr. Martin Hillenbrand, enhetschef för mätteknik i Studsvik Tyskland, tar hand om studenterna och är deras mentor. Han undervisar i mätning och kontroll inom ämnet säkerhet. Under sommaren 2010 undervisade han dessutom i energiteknik som inte bara handlar om kärnkraft utan även om andra energi- och kraftkällor. Samarbetet med universitetet är mycket givande för Studsvik, inte bara för att nya experter utbildas inom kärnteknik utan även inom marknadsföringsområdet och genom att det underlättar vårt samarbete med andra utbildningsinstitutioner. Det ger ett bredare perspektiv för våra studenter och affärsmöjligheter för hela Studsvik, säger Martin Hillenbrand. STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

8 Studsvik prisat för säkerhetsarbete Studsvik i Storbritannien har fått ännu en prestigefylld utmärkelse av Royal Society for the Prevention of Accidents, RoSPA, för sitt hälso- och säkerhetsarbete. Studsvik har fått utmärkelser av RoSPA även tidigare, senast 2009, då bolaget precis som nu knep utmärkelsen för ingenjörs- och konstruktionssektorn Att vinna den här utmärkelsen för andra året i rad är en enorm bedrift och vi är naturligtvis väldigt glada, säger George Lyons, Head of Assurance i Storbritannien. Studsvik driver ett omfattande och ständigt pågående arbete inom säkerhetsområdet, och våra medarbetare tar ofta initiativ för att öka säkerheten. Bland annat har kampanjen Safe to Work resulterat i ett gemensamt arbete för ökad säkerhet. Den kärntekniska verksamheten i Studsviks anläggning i Lillyhall i Cumbria motsvarar de högsta kraven på säkerhet. Vi har prioriterat arbetet med att nå en positiv hälso- och säkerhetskultur under de fem år som vi funnits här i Storbritannien. Den öppna och ärliga skade- och säkerhetsrapporteringen har bidragit till ständiga George Lyons förbättringar och minimerat risken för att skadas i arbetet, säger George Lyons. David Rawlins, som ansvarar för RoSPA:s utmärkelser, berömmer Studsvik. Han menar att priset är välförtjänt och att det dessutom kan gynna affärsverksamheten. The Royal Society for the Prevention of Accidents Mer än människor dör i olyckor varje år i Storbritannien och åtskilliga miljoner skadas. The Royal Society for the Prevention of Accidents stödjer företagens arbete med att förhindra olyckor på arbetsplatsen, på fritiden, i trafiken och i hemmet. Det sker genom utbildning inom säkerhetsområdet. Konferens i USA gav erfarenhetsutbyte För sjätte året i rad höll Studsvik, Inc. sin årliga User s Conference i Atlanta, USA. Medarbetare från anläggningarna i Atlanta, Erwin och Memphis utbytte erfarenheter med varandra och med Studsviks kunder. Under de tre dagarna i maj fick alla goda möjligheter att bättre förstå varandras verksamheter, framför allt inom områdena ånggeneratorer och sortering av lågaktivt avfall. Även värmare för matarvatten och hållbarhetsfrågor diskuterades. Samtidigt fick Studsviks medarbetare lära mer om kundernas framtida behov av tjänster och produkter. 8 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

9 Nytt mikroskop ger bättre analyser Bättre och snabbare undersökningar av bestrålat material och högre kvalitet på bilderna. Det är fördelarna när Studsvik nu investerar i ett nytt svepelektronmikroskop. Med det nya analysverktyget kan Studsvik göra än mer avancerade bränsleundersökningar och analyser av bestrålat material. Instrumentets kapacitet har förstärkts genom addition av energi- och våglängdsdispersiva röntgenspektrometrar för kemisk analys. Båda dessa metoder mäter den karaktäristiska röntgenstrålning som genereras i provet när det bombarderas av elektroner i mikroskopet. På så sätt kan den kemiska sammansättningen i provet bestämmas, säger projektledaren Daniel Jädernäs. Den energidispersiva spektrometern ger snabba kemiska analyser, medan den våglängdsdispersiva är mycket känsligare och överlägsen när det gäller analys av spårämnen och analyser på hårt bestrålat material. Ofta behöver man även få information om materialets kristallstruktur. Det blir nu möjligt genom så kallad elektrondiffraktion. När atomerna i det material som analyseras bombarderas av elektroner kommer dessa att diffrakteras, alltså reflekteras, på olika sätt och ge upphov till ett diffraktions mönster på en skärm. En kamera fångar detta mönster, och genom analys av mönstret kan materialets kristallstruktur bestämmas. Med denna metod kan man även på detaljnivå studera hur ett material deformeras. Deformeringen syns som avvikelser i materialets kristallstruktur, säger Daniel Jädernäs. Med hjälp av en fokuserad jonstråle kan man dessutom göra hål och analysera ner i djupet på provet. Tidigare fick Studsvik använda underleverantörer för att göra denna typ av undersökningar, vilket har varit komplicerat av flera skäl: Det finns inte så många laboratorier i världen som kan göra sådana analyser, och ännu färre som kan hantera bestrålat material. Den fokuserade jonstrålen gör det möjligt att göra väldigt små och tunna prover för transmissionselektronmikroskopi. Om proverna är tillräckligt små kan man skicka även bestrålade material till många externa laboratorier, vilket underlättar och skyndar på analysprocessen, säger Daniel Jädernäs. För säker hantering av de radioaktiva proverna finns ett luftslussystem på mikroskopet som underlättar när materialet sätts in i och tas ut ur mikroskopet. Det är lätt att sätta dit extra utrustning som till exempel värmesteg och värma upp ett prov under analys, eller göra dragprov där man tittar på provet samtidigt som det utsätts för mekanisk belastning. Genom det kan man se hur mycket ett visst material tål och hur materialet i dess mikrostruktur svarar på belastningen. Studsvik har i dag tre svepelektronmikroskop som alla är omkring 25 år gamla. Det nya mikroskopet, som beräknas anlända till Studsviks anläggning i Nyköping i november 2010, är början på en uppdatering av maskinparken. SEM-bilder STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

10 Stulna idéer förbättrar arbetet Det är inte alltid fult att stjäla, framför allt inte om det handlar om goda idéer. Sedan i början av året har de tre laboratorierna inom Studsvik Nuclears materialteknikavdelning börjat arbeta mer systematiskt med sina förbättringsidéer. Förebilder är Scania och AstraZeneca i Södertälje. Niklas Lagerqvist, Jonas Martinsson och Henrik Zakrisson har tidigare arbetat i de två Södertäljeföretagen och tog med sig metoden till Studsvik. Hos oss kallar vi det LAB2010, berättar Niklas Lagerqvist som arbetar i autoklavhallen. Goda idéer och förslag fanns redan tidigare men det var ingen som hade det utpekade ansvaret att aktivt fånga upp dem och göra något av förslagen. I februari i år inleddes ett mer systematiskt arbete för att fånga upp bra idéer och förbättringsförslag. Tre grupper bildades inom laboratorieverksamheterna i Hot Cell Laboratoriet, aktiva kemilaboratoriet och autoklavhallen. Grupperna möts varje onsdag, dels för att lämna nya förslag och diskutera vad som pågår, dels för att se vilken status förslagen har. En ansvarig person utses för varje förslag som grupperna tycker är värt att utveckla och gå vidare med. Vi gör en tidplan och lägger in all information i det redan etablerade ärendehanteringssystemet C2*. I och med det kan alla följa vad som händer, säger Niklas Lagerqvist. Arbetet följs upp varje vecka och på så sätt rullar det på som ett naturligt inslag i jobbet. Grupperna själva beslutar om vad som ska göras, men är det fråga om större inköp förs önskemålen upp till närmaste chef. Det kan handla om både stora och små förslag. Måla hallen är ett förslag, köpa in hållare för sopsäckar är ett annat. Målet för de tre grupperna, att nå 60 genomförda förbättringar under året, nåddes efter bara sex månader. Andra enheter kan mycket väl jobba efter den här systematiken Tavlan där de pågående förslagen listats är synlig och uppföljningen är tydligare än tidigare. Det tror jag har bidragit till att fler vill delta, säger Niklas Lagerqvist. Den här metoden kan användas på andra håll i verksamheten och inte enbart i labben. Andra enheter kan mycket väl jobba efter den här systematiken, säger Niklas Lagerqvist. *) Niklas Lagerqvist Foto: Mattias Bardå 10 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

11 Autoklavhallen Foto: Jan Lindblad Jr

12 Många lärde mer om avveckling Ett trettiotal deltagare från hela världen deltog i det internationella mötet inom samarbetsprogrammet Technical Advisory Group (TAG) i Stockholm i mitten av maj. Konferensen arrangerades som ett samarbete mellan Studsvik Nuclear AB och Barsebäck Kraft AB. Deltagarna från bland annat Sverige, Europa, USA, Korea och Japan delade med sig av erfarenheter om olika avvecklingsprojekt. Vi redogjorde för vår avveckling av R2-reaktorn, säger Per Lidar, som är projektledare och enhetschef för R2- avvecklingen. Erfarenheter från tidigare avvecklingsprojekt visar att det är viktigt att planeringen blir rätt från början. Överraskningar i ett senare skede kan leda till att kostnaderna skenar. Det inledande arbetet måste ske systematiskt och efter en prövad metodik. Diskussioner med myndigheter måste löpa parallellt. Många misstag kan undvikas genom att lyssna på hur andra gjort. Där kan konferenser som denna vara väldigt bra. Extra värdefullt var mötet naturligtvis för de organisationer som inte tidigare har arbetat med avveckling av kärnkraftsanläggningar, säger Per Lidar. Efter tio års uppehåll har flera organisationer i USA beslutat att åter delta i TAGsamarbetet. Under konferensen fick vi höra hur USA har jobbat med avveckling av två stora militära anläggningar som hade flera tusen anställda under drifttiden. En anläggning är nu avvecklad, den andra är under avveckling. I dessa sammanhang används begrepp som att avveckla till brown fields eller till green fields. Per Lidar förklarar: Avveckling till brown fields innebär att området där anläggningen legat ska kunna användas till annan industriell verksamhet. På green fields är slutresultatet en ren yta med friare användningsområde. Japan är ett exempel på ett land som fick stor nytta av konferensen och värdefulla framtida kontakter etablerades. I Japan ska ett projekt liknande det som nu pågår i Barsebäck inledas. De två kokarvattenreaktorerna i Barsebäck Kraft AB stängdes 1999 och Rivningen av anläggningen beräknas kunna starta tidigast Att avveckla kärntekniska anläggningar är ett mycket långsiktigt åtagande och genomförs i regel med stöd från nationella fonder eller bekostas direkt av ägaren till anläggningen. Det innebär att det finns mer samarbetsmöjligheter än affärsmässig konkurrens inom avvecklingsområdet, en klar fördel för samarbetet i TAG. Det gynnar vårt utbyte av information som kan ske mer öppet, säger Per Lider. Utbyte av erfarenheter är dock inte det enda som behövs för att lyckas: Det är otroligt viktigt att myndigheterna definierar vilka spelregler som gäller för avveckling. När så stora anläggningar som Barsebäck och Studsviks R2-anläggning ska avvecklas behövs bestämda regler att arbeta efter. Foto: Fredrik Ekenborg 12 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

13 Avvecklingsfrågor väckte stort intresse Seminariet Decommissioning of nuclear facilities som hölls september blev mycket lyckat! Seminariet hölls i Studsviks hörsal som var i det närmaste fullsatt, 120 personer deltog. Seminariet arrangerades av Studsvik och Svensk Kärnbränslehantering AB som ett projekt inom Nordisk Kärnsäkerhetsforskning (NKS). Anders Appelgren, som varit värd och huvudkoordinator för seminariet, är mycket nöjd med det stora intresset för seminariet och att alla deltagare var mycket nöjda med både arrangemanget i stort och det tekniska utbytet. Anders berättar att det var fem år sedan som det hölls ett nordiskt seminarium om avvecklingsfrågor. Med tanke på att det hänt väldigt mycket under dessa fem år blev programmet under de tre dagarna både omfattande och angeläget. Vi arbetade i tre sessioner Avveckling och rivning, Friklassning och radiologisk kartläggning samt Avfallshantering och slutförvaring. Konferensen inleddes med att OECD Nuclear Energy Agency och IAEA gav ett internationellt perspektiv på avvecklingsfrågan och redogjorde för aktuella aktiviteter och pågående arbeten med internationella regelverk. Utöver det fick deltagarna veta mer om vilka planer som finns för avveckling av kärntekniska anläggningar i Norge, Danmark, Finland och Sverige. De fick också ta del av erfarenheter från genomförda och pågående avvecklingsprojekt. Finland redovisade även avvecklingsplaner för kommande reaktorbyggen. I sessionen om friklassning och radiologisk kartläggning fick deltagarna bland annat lyssna på presentationer om de nya svenska regelverken för friklassning och den omfattande radiologiska kartläggningen i Ranstad. Seminariet avslutades med fem presentationer i sessionen Avfallshantering och slutförvaring där bland annat frågor om effektiv och miljövänlig avfallshantering, utveckling och kvalificering av nya kollin för slutförvar och den i Danmark pågående förstudien gällande en slutförvarsanläggning presenterades. Det blev också tid för gruppdiskussioner och studiebesök på anläggningarna i Studsvik. Arne Larsson som ansvarar för Studsviks svenska konsultverksamhet inom området berättar att detta seminarium är en viktig del i arbetet att bygga kompetens inom området. Vi i Studsvik vill gärna bygga ett kompetenscentra kring de här frågorna då vi har goda förutsättningar med tanke på mer än 60 års dokumenterad erfarenhet, verksamheten vid de egna anläggningarna och en gedigen kunskap inom såväl den svenska organisationen som hos våra systerbolag runt om i världen, säger Arne. Det blev intensiva, intressanta och väldigt roliga dagar. Dagarna bjöd på många erfarenheter och ökad kunskap och möjliggjorde diskussioner kolleger emellan, avslutar Anders. Foto: Fredrik Ekenborg STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

14 Japan nästa för unga i Nyköping Tecknade serier väckte fascinationen för en kultur långt bortom vardagen. För fem ungdomar från Nyköping blev resan till japanska Oarai något av en drömuppfyllelse. Och tillbaka vill de. Japan är ett land som sätter spår. De starka uttrycken, vänligheten och djupt rotade traditioner i självklar mix med det senaste inom högteknologin. Och så den nästan absurda diskretionen. På toan finns en knapp med inspelat spolljud för att det inte ska höras vad man håller på med därinne, flinar Martin Lundahl. Han är en av fem ungdomar från Nyköping som i april i år med stöd av Studsvik reste till Oarai i Japan. Besöket kan ses som en del i samarbetet mellan Studsvik och JAEA (Japan Atomic Energy Agency), förklarar Magnus Arbell, vd vid Studsvik Nuclear AB. Den japanska marknaden är speciell på flera sätt, framför allt hänger näringslivet intimt samman med samhället i stort. Goda affärsrelationer byggs långsiktigt, inte bara mellan företagen utan också mellan kommunerna. För de fem ungdomarna från Nyköping började Japanäventyret redan förra hösten då deras familjer var värdar för ett antal ungdomar från Oarai på besök i Nyköping. Städerna har sedan 2006 ett så kallat regnbågsavtal, som bland annat syftar till att stimulera det lokala näringslivets kontakter, men också att skapa möjligheter till möten mellan de båda kulturerna. Kulturutbyten är alltid spännande, att värdfamiljskapet kanske kunde leda till en återresa var förstås också något man hoppades på, säger Rebecka Hagfalk. I mitten av april i år blev det verklighet för henne, Sovanny Huy Nikkilä, Tove Thörner, Martin Lundahl och Daniel Johansson. Med på resan var också Anders Stenmark, marknadsansvarig för Japan vid Studsvik Nuclear AB samt Christina Fenger-Krog och Adéle Bergentoft från Nyköpings kommun. Likt Nyköping är Oarai en småstad vid ostkusten, en timme bort från huvudstaden Tokyo och precis som Nyköping har Oarai en lång historia bakom sig. Men här slutar i stort sett likheterna, försäkrar Rebecka, Sovanny, Tove, Martin och Daniel. Det som slår en är att ingen kan engelska, det fanns inte ens engelsk information på hotellet. Först tänker man hur ska detta gå men det gjorde det ju, konstaterar Daniel med ett skratt. Med sina låga hus med tunna väggar och trånga gränder, såg Oarai ut ungefär som man tänker sig en äldre japansk stad, säger Martin. Mindre förberedda var han och hans medresenärer på den översvallande artigheten och vänligheten. Den svenska delegationen möttes med pompa och ståt. Att besöket stod högt på Oarais agenda rådde inga tvivel om. Folk var otroligt snälla och vänliga hela tiden, vi fick verkligen ett fantastiskt mottagande, säger Tove. Men mest minns de dagarna hos sina respektive värdfamiljer som bjöd på direkt insyn i den japanska vardagen. Många har en gammal och en modern del i hemmet med traditionella låga bord och sovmadrasserna direkt på golvet i ena delen. I den andra hänger värsta platteven på väggen, berättar Sovanny. Samtidigt kändes det som om det är mer som förenar är skiljer, tycker Rebecka. Man är på andra sidan jordklotet, det mesta är väldigt annorlunda och man kan inte ens kommunicera genom språk. Ändå kändes det aldrig svårt, vi är trots allt rätt lika, det är fascinerande. Intresset för Japan fanns där långt före resan. Förklaringen till den starka dragningen österut stavas Manga. Faktum är att dessa tecknade japanska serier i bokform med storögda varelser och oproportionerliga kroppar skapade något av en japanhausse när serierna lanserades i Sverige för några år sedan. Det här har också lett till att alltfler unga läser japanska, en av dem är Sovanny. Jag planerar läsa japanska några år till och därefter söka jobb i Japan som engelskalärare. För tillbaka vill jag, säger hon bestämt och får medhåll av de övriga. På Studsvik Nuclear ser man fram mot att kunna stödja fortsatta kontakter mellan unga i Nyköping och Oarai. Som företag i Nyköping vill vi engagera oss och synas i samhället. Studentutbytet mellan Oarai och Nyköping är en del av detta, säger Magnus Arbell. Text: Susanne Sawander 14 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

15 Foto: Jan Lindblad Jr STUDSVIK NEWS NR 2 augusti

16 Studsvik AB Box 556, Nyköping Telefon: Fax:

Hans Blix. Ny vår för kärnkraften. Studsvik vidgar sin marknad Sid 3. Största renoveringsprojektet SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 1 APRIL 2009

Hans Blix. Ny vår för kärnkraften. Studsvik vidgar sin marknad Sid 3. Största renoveringsprojektet SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 1 APRIL 2009 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 1 APRIL 2009 Hans Blix Ny vår för kärnkraften Studsvik vidgar sin marknad Sid 3 Största renoveringsprojektet någonsin Sid 10 Daniel Case och Elizabeth Reeves, Studsvik

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

NEWS. Testreaktorernas tid i Sverige är över nu väntar andra satsningar på tillväxt. DOE-marknaden i USA har lossnat order till TTT

NEWS. Testreaktorernas tid i Sverige är över nu väntar andra satsningar på tillväxt. DOE-marknaden i USA har lossnat order till TTT NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen juni 2005 DOE-marknaden i USA har lossnat order till TTT TTT, ägt till 50 procent av Studsvik, har nyligen fått ett kontrakt på uppförandet av en avfallshanteringsanläggning

Läs mer

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 3 DECEMBER 2008 tid är här Världens mäktigaste politiker i G8-gruppen konstaterade i sitt slutdokument från mötet i somras att kärnkraften måste få en nyckelroll

Läs mer

Utbilda allmänheten EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN. Behandling av metalliskt avfall kräver kreativa lösningar. Bo Wirendal, produktchef

Utbilda allmänheten EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN. Behandling av metalliskt avfall kräver kreativa lösningar. Bo Wirendal, produktchef EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NNOVA#1.2011 Behandling av metalliskt avfall kräver kreativa lösningar. Bo Wirendal, produktchef KRISANDE KYLNING TESTNING PÅGÅR LÅGAKTIVT METALLAVFALL MYCKET MINDRE,

Läs mer

Möt Studsviks nya koncernchef

Möt Studsviks nya koncernchef EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN Nr 1. 2012 Mer energi till Kina och Indien BRÄNSLELAKNING UTREDS VAD HÄNDER I SLUTFÖRVARET? AVVECKLINGSARBETE BERKELEYS ÅNGGENERATORER ÄR EN LOGISTISK UTMANING Möt Studsviks

Läs mer

FRAMTIDENS KÄRNKRAFT

FRAMTIDENS KÄRNKRAFT ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS I SAMARBETE MED: SKC Svenskt Kärntekniskt Centrum FRAMTIDENS

Läs mer

NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen Mars 2003

NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen Mars 2003 NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen Mars 2003 Tyskt förvärv av strategisk vikt SINA, Studsviks tyska dotterbolag, har nyligen förvärvat företagsgruppen IFM, Industrieanlagen Fritz & Marx.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3=10 efter fallande F Units with F5*10 by descending F 1 OCH 30856 77 DESSA 1188 153 LIGGER 563 229 PROBLEM 354 2 I 29551 77

Läs mer

Regulatory affairs. Vad gör nätverket Jobba med kärnkraft? ODU vägen till en systematisk reservdelshantering. Fler megawatt genom modern mätutrustning

Regulatory affairs. Vad gör nätverket Jobba med kärnkraft? ODU vägen till en systematisk reservdelshantering. Fler megawatt genom modern mätutrustning #4: AUGUSTI 2014 Så funkar OKGs projektmodell! ODU vägen till en systematisk reservdelshantering Regulatory affairs påverkan i maktens korridorer Fler megawatt genom modern mätutrustning Vad gör nätverket

Läs mer

Ringhals Tidning. En dag på jobbet med Onja. Tre frågor till Ringhals VD Eva Halldén Sidan 4

Ringhals Tidning. En dag på jobbet med Onja. Tre frågor till Ringhals VD Eva Halldén Sidan 4 Öppet hus söndagen 21 april kl 11-15 Besök simulatorn en kopia av kontrollrummet på Ringhals 2 Se dig om i vår energiutställning och få svar på dina frågor Var med i trekamp och frågetävling Ta en åktur

Läs mer

Första lasten med ny transportflaska

Första lasten med ny transportflaska EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN Nr 1 2013 Vi garanterar våra kunder bästa tänkbara service. Stefan Berbner, chef för Studsviks verksamhet i Tyskland KREATIVITET EN NYCKELFAKTOR MÖT MICHAEL GRANFORS

Läs mer

NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen December 2000

NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen December 2000 NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen December 2000 Outsourcing både fara och möjlighet Outsourcing-ivern drar fram i hela energibranschen när elpriserna pressas, men Krister Karlsson på

Läs mer

Det fi nns en outnyttjad potential begåvade personer och en stor andel är kvinnor. Stresstest av säkerheten

Det fi nns en outnyttjad potential begåvade personer och en stor andel är kvinnor. Stresstest av säkerheten EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN #2.2011 Det finns en outnyttjad potential begåvade personer och en stor andel är kvinnor. Cheryl Boggess, ordförande för WiN THOR-KRAFT HÖGTEKNISK LAKNING EN OSYNLIG

Läs mer

Följeutvärdering Slutrapport. av ESF-projektet LärlingsLotsen. Lisa Fröbel 2014-01-31

Följeutvärdering Slutrapport. av ESF-projektet LärlingsLotsen. Lisa Fröbel 2014-01-31 Följeutvärdering Slutrapport av ESF-projektet LärlingsLotsen - Lisa Fröbel 2014-01-31 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 2. Omvärldsanalys 5 Erfarenheter från Sverige 5 Stor ungdomsarbetslöshet men

Läs mer

Aktivt ägarskap. En tidning om effektivt företagande Maj 2014. Hur ska företaget drivas? LEDARSTILAR I VÄRLDEN: PASSION I ASIEN, ÖDMJUKHET I SVERIGE

Aktivt ägarskap. En tidning om effektivt företagande Maj 2014. Hur ska företaget drivas? LEDARSTILAR I VÄRLDEN: PASSION I ASIEN, ÖDMJUKHET I SVERIGE En tidning om effektivt företagande Maj 2014 LEDARSTILAR I VÄRLDEN: PASSION I ASIEN, ÖDMJUKHET I SVERIGE Aktivt ägarskap Hur ska företaget drivas? VÄRDERINGARNA STYR FAMILJEFÖRETAGET MÖT ENTREPRENÖRERNA

Läs mer

en tidning från göteborgs stad upphandlingsbolaget # 1 2012 Många områden får Nya ramavtal Så agerar du vid avtalslöshet utbyte för

en tidning från göteborgs stad upphandlingsbolaget # 1 2012 Många områden får Nya ramavtal Så agerar du vid avtalslöshet utbyte för fördelen upphandlingsbolaget en tidning från göteborgs stad # 1 2012 utbyte för social hänsyn Många områden får Nya ramavtal Så agerar du vid avtalslöshet Vi gillar att ni ställer krav vart tar alla pengar

Läs mer

Lagerbladet. Mervärden: Nytt försök med koppar Sid 14 17. Emmeli ny på jobbet Sid 12 13. en lägesrapport. Skicka ett julkort! OSKARSHAMN.

Lagerbladet. Mervärden: Nytt försök med koppar Sid 14 17. Emmeli ny på jobbet Sid 12 13. en lägesrapport. Skicka ett julkort! OSKARSHAMN. Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 3 2011 Mervärden: en lägesrapport Sid 3 11 Nytt försök med koppar Sid 14 17 Emmeli ny på

Läs mer

Fokus på hållbar energi EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN. Nr 1 2014

Fokus på hållbar energi EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN. Nr 1 2014 EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN Nr 1 2014 LÖNSAM TILLVÄXT STUDSVIKS NYA ORGANISATION SKAPAR RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR TUFF MILJÖ BYTE AV VENTILATIONS- SYSTEM VID BRITTISKT FORSKNINGS - LABORATORIUM I Studsviks

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

domkretsen Att möta allmänheten bättre en utmaning Svårigheter att rekrytera Lagrummet.se i nytappning 45 underbara år I april införs RIF SID 4 SID 11

domkretsen Att möta allmänheten bättre en utmaning Svårigheter att rekrytera Lagrummet.se i nytappning 45 underbara år I april införs RIF SID 4 SID 11 nr 1 mars 2012 Lagrummet.se i nytappning 45 underbara år I april införs RIF domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Svårigheter att rekrytera SID 4 Att möta allmänheten bättre en utmaning SID 11

Läs mer

En bildkavalkad av året som gått

En bildkavalkad av året som gått Vintern 2013 Årgång 31 En informationstidning från Forsmarks Kraftgrupp AB Kärnkraft energi att räkna med Sid 13 Sid 10 11 Sid 14 15 Halva klassen började på Forsmark Svensk kärnkraft behöver rekrytera

Läs mer

MINSKNING AV AKTIVITETS - UPPBYGGNAD

MINSKNING AV AKTIVITETS - UPPBYGGNAD EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN Nr 2 2012 Vi gör vårt bästa för att skydda miljön och allmänhetens hälsa och säkerhet. Rateb Boby Abu-Eid, Senior Advisor NRC MINSKNING AV AKTIVITETS - UPPBYGGNAD ZINKINJEKTIONER

Läs mer

Agil utveckling. detta måste du ha koll på för att överleva. Hur få chefen att fatta? Konsten att involvera kunden Agilt på distans

Agil utveckling. detta måste du ha koll på för att överleva. Hur få chefen att fatta? Konsten att involvera kunden Agilt på distans Nr 3 december 2012 Ett magasin från Combitech AB Agil utveckling detta måste du ha koll på för att överleva Hur få chefen att fatta? Konsten att involvera kunden Agilt på distans Nr 3 december 2012 Redaktionen

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

KORTA VÄGEN. Vi är på. Vi tror att riktig förståelse börjar med ett bra samtal D. Uppnå dina mål snabbare! Folkuniversitetet

KORTA VÄGEN. Vi är på. Vi tror att riktig förståelse börjar med ett bra samtal D. Uppnå dina mål snabbare! Folkuniversitetet Vi är på Våren 2015 No: 02 Jönköping KORTA VÄGEN Anne Bergquist: Flexibilitet och eget ansvar. Tips för effektiv språkutveckling. Våra steg för praktikplatser. Uppnå dina mål snabbare! Vi tror att riktig

Läs mer

Nyheter från Idhammargruppen. drift

Nyheter från Idhammargruppen. drift Nyheter från Idhammargruppen drift Nummer 9 september 2003 Innehåll: Kraven på konsultföretag Konferens om funktionsavtal Sida 2 TPM-möte nr 3 SSAB vässar underhållet Underhållet lyfter i Kiruna Idhammar

Läs mer

Beredskap i framkant en viktig pusselbit

Beredskap i framkant en viktig pusselbit #5: OKTOBER 2015 Tomas Kristiansson: Att leda i förändring Framgångssagan med 5S fortsätter Beredskap i framkant en viktig pusselbit Färgsprakande folkfest under Inspiridéum Öppet brev från oss som gör

Läs mer

Farliga förbindelser. När Strålsäkerhetsmyndigheten blev en del av kärnkraftslobbyn. Nordic

Farliga förbindelser. När Strålsäkerhetsmyndigheten blev en del av kärnkraftslobbyn. Nordic Farliga förbindelser När Strålsäkerhetsmyndigheten blev en del av kärnkraftslobbyn Nordic Farliga förbindelser När Strålsäkerhetsmyndigheten blev en del av kärnkraftslobbyn Sammanfattning Denna granskning

Läs mer

Strålning i vår naturliga miljö EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN #2.2014. Avfallet är bland det bästa med kärnkraftsindustrin.

Strålning i vår naturliga miljö EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN #2.2014. Avfallet är bland det bästa med kärnkraftsindustrin. EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN #2.2014 Restavfall Abu Dhabi Oil Refining Company får expert - hjälp av Studsvik Återvinning Lapptäcke av lagar OCh StORt utbud av metoder Avfallet är bland det bästa

Läs mer