SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN. Studsvik prisat för säkerhetsarbete Sid 8. Med hjärta för. produktion. Sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN. Studsvik prisat för säkerhetsarbete Sid 8. Med hjärta för. produktion. Sid 4"

Transkript

1 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 2 oktober 2010 Studsvik prisat för säkerhetsarbete Sid 8 Med hjärta för produktion Sid 4 Japan nästa för unga i Nyköping Sid 14

2 Foto: Mattias Bardå

3 ledare av Magnus Groth, koncernchef och VD Det gäller att hänga med Utvecklingen går allt snabbare inom kärnteknikbranschen och för den som vill ligga i framkant gäller det att hänga med. Detta nummer av Studsvik News handlar om det kontinuerliga förändringsarbete som pågår inom Studsvik för att utveckla personal och processer. Ett bra exempel är inom området hälsa, säkerhet och miljö, där vårt arbete i Storbritannien har uppmärksammats genom att vi för andra året har vunnit en prestigefylld utmärkelse från RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents). Även vår tyska organisation har arbetat mycket med dessa frågor, vilket har resulterat i ett Best Performance Award för avvecklingsarbete i belgiska Dessel för Belgonucleaire. Förändringsarbete innefattar även effektivitet och kvalitet och i detta nummer berättar vi om det framgångsrika förändringsprogrammet Lab 2010 där målet är att öka effektiviteten i våra materiallaboratorier. Vi arbetar även på olika sätt med att säkra personalförsörjningen. Vår verksamhet i Tyskland fortsätter att utvecklas starkt och har nu över 700 anställda. Inom flera av våra verksamhetsområden, som till exempel strålskydd, råder personalbrist och vi utbildar därför personal i egen regi. Vi samarbetar även med högskolor genom att stötta elever finansiellt samt genom att våra specialister ställer upp som lärare. Detta är sista numret av News i nuvarande form. Våren 2011 kommer tidningen att få ett helt nytt ansikte som vi hoppas ska tilltala läsaren. Håll utkik efter det! INNEHÅLL NR 2 oktober 2010 Med hjärta för produktion...4 Studsvik vinner mark i Frankrike...5 Studsvik prisas för belgiskt uppdrag...5 Mässa i Berlin lockade många...5 Nedmontering snabbare än väntat i Tyskland...6 Spårbarhet viktig vid slutförvaring...7 Studsvik investerar i morgondagens arbetskraft...7 Studsvik prisat för säkerhetsarbete...8 Konferens i USA gav erfarenhetsutbyte...8 Nytt mikroskop ger bättre analyser...9 Stulna idéer förbättrar arbetet...10 Många lärde mer om avveckling...12 Avvecklingsfrågor väckte stort intresse...13 Japan nästa för unga i Nyköping...14 Studsvik News ges ut av Studsvikkoncernen för fortlöpande information om verksamheten. Ansvarig utgivare: Jerry Ericsson Redaktör: Eva-Lena Lindgren Telefon: E-post: Adress: Studsvik AB, Box Nyköping Layout & text: Citat AB & JG Communication Omslagsbild: Shutterstock Tryckning: Österbergs & Sörmlandstryck STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

4 Med hjärta för produktion Med ett stort produktionskunnande och lång erfarenhet av internationella affärer tar Mats Fridolfsson över som chef för Studsvik Sverige efter Leif Andersson som går i pension. Prio ett är att förbättra produktionen vid anläggningen i Studsvik inför de stora projekt som väntar. Vi har kommit en bra bit på väg, men det finns inget som inte kan bli bättre, säger Mats Fridolfsson. Han pekar på de ånggeneratorer från Kanadas Bruce Power som ska komma till anläggningen för behandling. Studsvik har tidigare behandlat stora komponenter från svenska och tyska kärnkraftverk, men det stora antalet ånggeneratorer från Bruce Power ger nya möjligheter att utveckla en mer effektiv behandlingsprocess. Ordern är så stor att den kräver en industrialiserad process. Det är den stora utmaningen. Kan vi hantera det här på ett bra sätt har vi skapat en plattform för att ta ännu mer affärer. Det är en milstolpe för oss och det kommer att uppmärksammas i branschen. Tidigare arbeten med ånggeneratorer har gett erfarenhet, och Studsvik har steg för steg utvecklat både utrustning och processer. Det har vi stor nytta av i förberedelserna för de kanadensiska komponenternas ankomst. Det märks att Mats brinner för de produktionsfrågor som varit hans fokus under de senaste tio åren. Kärnkrafts branschen kom han in i 2007, då han rekryterades till Alstom Power Sweden för att arbeta med de svenska moderniseringsprojekten som projektkontorschef och controller. Sedan 2009 har han varit Alstoms platschef på Oskarshamns kärnkraftverk. Före Alstomtiden arbetade jag med projekt och projekteffektivisering inom flygindustrin. Att som nu jobba i kärnkraftsbranschen är både tekniskt utmanande och intressant. Mats Fridolfsson är övertygad om att kärnkraften kommer att ha en viktig roll att fylla även i framtiden och pekar på att många av dem som engagerar sig i miljön i dag faktiskt förespråkar kärnkraft. Ska världen utvecklas vidare måste vi ha energi. Satsar vi bara på förnyelsebart kommer det att bli energibrist, säger han. När vi talas vid har Sveriges riksdag precis röstat igenom ett förslag som gör det möjligt att bygga upp till tio nya kärnkraftverk i Sverige. Det kommer att innebära två saker. Livslängden kommer att förlängas på de reaktorer som är år gamla, och när marknaden är mogen kommer nyproduktionen igång. Ska världen utvecklas vidare måste vi ha energi. Han tror att Sverige kommer att bygga två nya reaktorer, men att det kommer att dröja. Efter en lång politisk process kommer man först 2020 att kunna sätta spaden i marken, är hans tips. Innan dess har samtliga svenska reaktorer uppgraderats så att de ersätter den effekt som gick förlorad när Barsebäck stängdes. Sverige är i dag nettoexportör av el, men redan 2015 vänder vi till att bli importör. Sverige kommer inte att ha något annat val än att bygga ut kärnkraften, säger Mats Fridolfsson. Utbyggnaden kommer att ske trots att avfallsproblemet ännu inte är löst. Avfallet var skälet till att Sverige en gång beslutade sig för att avveckla kärnkraften, och det problemet kvarstår. Där kan Studsvik bidra med mycket. Det finns väldigt mycket skrot som inte hanteras miljömässigt. Avfallsverksamheten har därför möjligheter att, precis som Studsvik Scandpower, göra affärer över hela världen. Med sitt kärntekniska kunnande och som oberoende aktör i kärnkraftsindustrin har Studsvik en unik position att agera från. Text: Lena Torlegård Mats Fridolfsson Namn: Mats Fridolfsson Familj: Fru och två snart utflugna söner på 19 år och 21 år Bor: Norrköping, men letar nytt hem i Nyköping Intressen: Golf, segling och jakt. Har laddat upp inför jobbet på Studsvik med en fyraveckors seglats runt den svenska kusten som avslutas med Göta Kanal. 4 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

5 Studsvik vinner mark i Frankrike Enligt ett nytt samarbetsavtal med franska Kaefer Wanner ska Studsvik tillsammans med Kaefer Wanner byta ut ånggeneratorer på kärnkraftverken Bugey 2, Bugey 3 och Fessenheim 2. Det är första gången Studsvik arbetar med egen personal i franska kärnkraftverk. Arbetet beräknas pågå i fyra år. Två ång generatorer per år kommer att bytas allt i syfte att minimera strålningen. Studsviks personal kommer bland annat att arbeta med planering, konstruktion och dokumentation av effektiva strålskydd som uppfyller kraven enligt AREVA. Studsvik ansvarar även för transporter och det strålskydd som projektet kräver. Utbytet av ånggeneratorer är ett av de större projekten i den franska kärnkraftsindustrin och kräver erfarna och skickliga experter. För att kunna genomföra projektet så exakt som möjligt konstruerade Studsviks CAD-experter en ritning med hjälp av AutoCAD. Därmed kunde de nödvändiga åtgärderna planeras mycket noggrant. Resultatet framgår av bild A, avbildad i 3D. Vi har gjort en omfattande kvalitetskontroll och kunden är mycket nöjd. På fyra dagar har 26 Studsviksmedarbetare installerat 120 ton strålskyddsmaterial, säger Thierry Hoffmann, chef för Studsviks kontor i Frankrike. Bild A Installation av strålskyddsmaterial Studsvik prisas för belgiskt uppdrag Sedan drygt ett år arbetar Studsvik med att avveckla den belgiska bränslefabriken Belgonucleaire. Anläggningens första handskbox har demonterats, och arbetet går så bra att Belgonucleaire har gett Studsvik pris för Best Performance (bästa utförare). Enligt Ulf Kannengiesser, chef för Studsvik Tyskland, ska han och de 14 med arbetare som deltar i projektet göra allt de kan för att vinna utmärkelsen även nästa år. Uppdraget att avveckla Belgonucleaire värderas till 1,8 miljoner euro årligen. Mässa i Berlin lockade många personer besökte Nuclear Technologys årsmöte i Berlin i början av maj i år. Studsvik fanns på plats med en monter där Studsvik GmbH & Co KG, Studsvik Nuclear AB och Studsvik Scandpower visade sina olika verksamhetsgrenar. Utställningen arrangeras av German Atomic Forum and Nuclear Society. STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

6 Nedmontering snabbare än väntat i Tyskland Två månader snabbare än beräknat. Så snabbt och bra gick det att demontera turbinhallen vid kärnkraftverket Obrigheim, Tyskland. Foto: Studsvik I maj 2007 fick Studsvik i uppdrag att demontera turbinhallen vid kärnkraftverket Obrigheim. Året därpå inleddes planeringsfasen som varade några månader. Då beskrevs bland annat hur nedmonteringsprocessen skulle gå till och arbets instruktioner togs fram. I december 2008, när kunden fått licensen för nedmonteringen, öppnades turbinbyggnaden och i början av 2009 inleddes arbetet. Enligt tidplanen skulle nedmonteringen avslutas senast inom 16 månader, vilket i det här fallet innebar i början av juni Men tack vare stort engagemang och bra samarbete mellan alla inblandade parter blev arbetet klart två månader tidigare än beräknat. Den 31 mars var turbinhallen i Obrigheim färdigstädad. Speciellt glädjande är det att projektet genomförts utan några större incidenter. Alla, även underleverantörer, gick utbildningar inom säkerhet och brandskydd innan arbetet påbörjades, dels som en förberedelse för nedmonteringen, dels för att fräscha upp sina kunskaper, säger Ulf Kannengiesser, chef Studsvik Tyskland containrar användes. Under nedmonteringsfasen avlägsnades cirka ton material. Av detta var uppskattningsvis ton friklassat material som hanterades av en extern leverantör. Efter demontering Före demontering Fas i demonteringen Urlastning 6 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

7 Spårbarhet viktig vid slutförvaring Dokumentation blir allt viktigare när det gäller radioaktivt avfall och demontering av kärnkraftverk. I Studsvik Tyskland anställdes nyligen tio experter för att förbereda dokumentationen. De nya medarbetarna kommer från olika industrier och har utbildats i hur de ska förbereda dokumentationen om slutförvaring av radioaktivt avfall i Tyskland. Alla tio har redan erfarenhet av hur man hanterar teknisk dokumentation. De deltog i en tre veckors utbildning tillsammans med representanter från den tyska Handelsoch Industrikammaren i Freudenstadt. Det var en omfattande utbildning med stort fokus på kunskap om radioaktivt avfall, hur slutförvaret ska se ut och vilka säkerhetsaspekter som måste tillgodoses. Deltagarna fick även lära sig att göra specifika kalkylmodeller. Matematik-, fysik- och kemikunskaper kompletterade utbildningen. Speciell uppmärksamhet ägnades åt de myndighetskrav som finns för slutförvaring av lågaktivt avfall. Utbildningen och de tio experterna ger ytterligare möjligheter för Studsvik att världen över ge råd och stöd till kunderna i hela processen från att samla data och förbereda dokumentation till att göra analyser och slutrapporter och kommunicera med myndigheter och inspektörer. Studsvik investerar i morgon dagens arbetskraft Utbildning spelar en avgörande roll för företags framtida behov av arbetskraft. Studsvik erbjuder inte bara praktik för studenter utan även möjlighet att göra examensarbeten i koncernen. För att täcka morgondagens behov av arbetskraft krävs att fler vill utbilda sig till ingenjörer och tekniker. Att tidigt skapa intresse och engagemang för dessa yrken är därför A och O för såväl Studsvik som andra företag. I Tyskland samarbetar Studsvik med Baden Württemberg Cooperative State University genom att Studsvik är en industriell partner i universitetets examens program. Studenterna går ett treårigt program som kombinerar teori på universitetet med praktik på ett företag. Studenterna får ett anställningskontrakt och månadslön och är försäkrade på samma villkor som alla löntagare. Varje år anställer Studsvik i Tyskland tre nya studenter till utbildningen. Genom det får bolaget hela tiden nya, motiverade, hög utbildade och utvecklingsbara medarbetare. Under praktiktiden kan studenterna tillämpa sina teoretiska färdigheter och kan på ett tidigt stadium etablera kontakter med framtida kollegor och kunder. Dr. Martin Hillenbrand, enhetschef för mätteknik i Studsvik Tyskland, tar hand om studenterna och är deras mentor. Han undervisar i mätning och kontroll inom ämnet säkerhet. Under sommaren 2010 undervisade han dessutom i energiteknik som inte bara handlar om kärnkraft utan även om andra energi- och kraftkällor. Samarbetet med universitetet är mycket givande för Studsvik, inte bara för att nya experter utbildas inom kärnteknik utan även inom marknadsföringsområdet och genom att det underlättar vårt samarbete med andra utbildningsinstitutioner. Det ger ett bredare perspektiv för våra studenter och affärsmöjligheter för hela Studsvik, säger Martin Hillenbrand. STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

8 Studsvik prisat för säkerhetsarbete Studsvik i Storbritannien har fått ännu en prestigefylld utmärkelse av Royal Society for the Prevention of Accidents, RoSPA, för sitt hälso- och säkerhetsarbete. Studsvik har fått utmärkelser av RoSPA även tidigare, senast 2009, då bolaget precis som nu knep utmärkelsen för ingenjörs- och konstruktionssektorn Att vinna den här utmärkelsen för andra året i rad är en enorm bedrift och vi är naturligtvis väldigt glada, säger George Lyons, Head of Assurance i Storbritannien. Studsvik driver ett omfattande och ständigt pågående arbete inom säkerhetsområdet, och våra medarbetare tar ofta initiativ för att öka säkerheten. Bland annat har kampanjen Safe to Work resulterat i ett gemensamt arbete för ökad säkerhet. Den kärntekniska verksamheten i Studsviks anläggning i Lillyhall i Cumbria motsvarar de högsta kraven på säkerhet. Vi har prioriterat arbetet med att nå en positiv hälso- och säkerhetskultur under de fem år som vi funnits här i Storbritannien. Den öppna och ärliga skade- och säkerhetsrapporteringen har bidragit till ständiga George Lyons förbättringar och minimerat risken för att skadas i arbetet, säger George Lyons. David Rawlins, som ansvarar för RoSPA:s utmärkelser, berömmer Studsvik. Han menar att priset är välförtjänt och att det dessutom kan gynna affärsverksamheten. The Royal Society for the Prevention of Accidents Mer än människor dör i olyckor varje år i Storbritannien och åtskilliga miljoner skadas. The Royal Society for the Prevention of Accidents stödjer företagens arbete med att förhindra olyckor på arbetsplatsen, på fritiden, i trafiken och i hemmet. Det sker genom utbildning inom säkerhetsområdet. Konferens i USA gav erfarenhetsutbyte För sjätte året i rad höll Studsvik, Inc. sin årliga User s Conference i Atlanta, USA. Medarbetare från anläggningarna i Atlanta, Erwin och Memphis utbytte erfarenheter med varandra och med Studsviks kunder. Under de tre dagarna i maj fick alla goda möjligheter att bättre förstå varandras verksamheter, framför allt inom områdena ånggeneratorer och sortering av lågaktivt avfall. Även värmare för matarvatten och hållbarhetsfrågor diskuterades. Samtidigt fick Studsviks medarbetare lära mer om kundernas framtida behov av tjänster och produkter. 8 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

9 Nytt mikroskop ger bättre analyser Bättre och snabbare undersökningar av bestrålat material och högre kvalitet på bilderna. Det är fördelarna när Studsvik nu investerar i ett nytt svepelektronmikroskop. Med det nya analysverktyget kan Studsvik göra än mer avancerade bränsleundersökningar och analyser av bestrålat material. Instrumentets kapacitet har förstärkts genom addition av energi- och våglängdsdispersiva röntgenspektrometrar för kemisk analys. Båda dessa metoder mäter den karaktäristiska röntgenstrålning som genereras i provet när det bombarderas av elektroner i mikroskopet. På så sätt kan den kemiska sammansättningen i provet bestämmas, säger projektledaren Daniel Jädernäs. Den energidispersiva spektrometern ger snabba kemiska analyser, medan den våglängdsdispersiva är mycket känsligare och överlägsen när det gäller analys av spårämnen och analyser på hårt bestrålat material. Ofta behöver man även få information om materialets kristallstruktur. Det blir nu möjligt genom så kallad elektrondiffraktion. När atomerna i det material som analyseras bombarderas av elektroner kommer dessa att diffrakteras, alltså reflekteras, på olika sätt och ge upphov till ett diffraktions mönster på en skärm. En kamera fångar detta mönster, och genom analys av mönstret kan materialets kristallstruktur bestämmas. Med denna metod kan man även på detaljnivå studera hur ett material deformeras. Deformeringen syns som avvikelser i materialets kristallstruktur, säger Daniel Jädernäs. Med hjälp av en fokuserad jonstråle kan man dessutom göra hål och analysera ner i djupet på provet. Tidigare fick Studsvik använda underleverantörer för att göra denna typ av undersökningar, vilket har varit komplicerat av flera skäl: Det finns inte så många laboratorier i världen som kan göra sådana analyser, och ännu färre som kan hantera bestrålat material. Den fokuserade jonstrålen gör det möjligt att göra väldigt små och tunna prover för transmissionselektronmikroskopi. Om proverna är tillräckligt små kan man skicka även bestrålade material till många externa laboratorier, vilket underlättar och skyndar på analysprocessen, säger Daniel Jädernäs. För säker hantering av de radioaktiva proverna finns ett luftslussystem på mikroskopet som underlättar när materialet sätts in i och tas ut ur mikroskopet. Det är lätt att sätta dit extra utrustning som till exempel värmesteg och värma upp ett prov under analys, eller göra dragprov där man tittar på provet samtidigt som det utsätts för mekanisk belastning. Genom det kan man se hur mycket ett visst material tål och hur materialet i dess mikrostruktur svarar på belastningen. Studsvik har i dag tre svepelektronmikroskop som alla är omkring 25 år gamla. Det nya mikroskopet, som beräknas anlända till Studsviks anläggning i Nyköping i november 2010, är början på en uppdatering av maskinparken. SEM-bilder STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

10 Stulna idéer förbättrar arbetet Det är inte alltid fult att stjäla, framför allt inte om det handlar om goda idéer. Sedan i början av året har de tre laboratorierna inom Studsvik Nuclears materialteknikavdelning börjat arbeta mer systematiskt med sina förbättringsidéer. Förebilder är Scania och AstraZeneca i Södertälje. Niklas Lagerqvist, Jonas Martinsson och Henrik Zakrisson har tidigare arbetat i de två Södertäljeföretagen och tog med sig metoden till Studsvik. Hos oss kallar vi det LAB2010, berättar Niklas Lagerqvist som arbetar i autoklavhallen. Goda idéer och förslag fanns redan tidigare men det var ingen som hade det utpekade ansvaret att aktivt fånga upp dem och göra något av förslagen. I februari i år inleddes ett mer systematiskt arbete för att fånga upp bra idéer och förbättringsförslag. Tre grupper bildades inom laboratorieverksamheterna i Hot Cell Laboratoriet, aktiva kemilaboratoriet och autoklavhallen. Grupperna möts varje onsdag, dels för att lämna nya förslag och diskutera vad som pågår, dels för att se vilken status förslagen har. En ansvarig person utses för varje förslag som grupperna tycker är värt att utveckla och gå vidare med. Vi gör en tidplan och lägger in all information i det redan etablerade ärendehanteringssystemet C2*. I och med det kan alla följa vad som händer, säger Niklas Lagerqvist. Arbetet följs upp varje vecka och på så sätt rullar det på som ett naturligt inslag i jobbet. Grupperna själva beslutar om vad som ska göras, men är det fråga om större inköp förs önskemålen upp till närmaste chef. Det kan handla om både stora och små förslag. Måla hallen är ett förslag, köpa in hållare för sopsäckar är ett annat. Målet för de tre grupperna, att nå 60 genomförda förbättringar under året, nåddes efter bara sex månader. Andra enheter kan mycket väl jobba efter den här systematiken Tavlan där de pågående förslagen listats är synlig och uppföljningen är tydligare än tidigare. Det tror jag har bidragit till att fler vill delta, säger Niklas Lagerqvist. Den här metoden kan användas på andra håll i verksamheten och inte enbart i labben. Andra enheter kan mycket väl jobba efter den här systematiken, säger Niklas Lagerqvist. *) Niklas Lagerqvist Foto: Mattias Bardå 10 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

11 Autoklavhallen Foto: Jan Lindblad Jr

12 Många lärde mer om avveckling Ett trettiotal deltagare från hela världen deltog i det internationella mötet inom samarbetsprogrammet Technical Advisory Group (TAG) i Stockholm i mitten av maj. Konferensen arrangerades som ett samarbete mellan Studsvik Nuclear AB och Barsebäck Kraft AB. Deltagarna från bland annat Sverige, Europa, USA, Korea och Japan delade med sig av erfarenheter om olika avvecklingsprojekt. Vi redogjorde för vår avveckling av R2-reaktorn, säger Per Lidar, som är projektledare och enhetschef för R2- avvecklingen. Erfarenheter från tidigare avvecklingsprojekt visar att det är viktigt att planeringen blir rätt från början. Överraskningar i ett senare skede kan leda till att kostnaderna skenar. Det inledande arbetet måste ske systematiskt och efter en prövad metodik. Diskussioner med myndigheter måste löpa parallellt. Många misstag kan undvikas genom att lyssna på hur andra gjort. Där kan konferenser som denna vara väldigt bra. Extra värdefullt var mötet naturligtvis för de organisationer som inte tidigare har arbetat med avveckling av kärnkraftsanläggningar, säger Per Lidar. Efter tio års uppehåll har flera organisationer i USA beslutat att åter delta i TAGsamarbetet. Under konferensen fick vi höra hur USA har jobbat med avveckling av två stora militära anläggningar som hade flera tusen anställda under drifttiden. En anläggning är nu avvecklad, den andra är under avveckling. I dessa sammanhang används begrepp som att avveckla till brown fields eller till green fields. Per Lidar förklarar: Avveckling till brown fields innebär att området där anläggningen legat ska kunna användas till annan industriell verksamhet. På green fields är slutresultatet en ren yta med friare användningsområde. Japan är ett exempel på ett land som fick stor nytta av konferensen och värdefulla framtida kontakter etablerades. I Japan ska ett projekt liknande det som nu pågår i Barsebäck inledas. De två kokarvattenreaktorerna i Barsebäck Kraft AB stängdes 1999 och Rivningen av anläggningen beräknas kunna starta tidigast Att avveckla kärntekniska anläggningar är ett mycket långsiktigt åtagande och genomförs i regel med stöd från nationella fonder eller bekostas direkt av ägaren till anläggningen. Det innebär att det finns mer samarbetsmöjligheter än affärsmässig konkurrens inom avvecklingsområdet, en klar fördel för samarbetet i TAG. Det gynnar vårt utbyte av information som kan ske mer öppet, säger Per Lider. Utbyte av erfarenheter är dock inte det enda som behövs för att lyckas: Det är otroligt viktigt att myndigheterna definierar vilka spelregler som gäller för avveckling. När så stora anläggningar som Barsebäck och Studsviks R2-anläggning ska avvecklas behövs bestämda regler att arbeta efter. Foto: Fredrik Ekenborg 12 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

13 Avvecklingsfrågor väckte stort intresse Seminariet Decommissioning of nuclear facilities som hölls september blev mycket lyckat! Seminariet hölls i Studsviks hörsal som var i det närmaste fullsatt, 120 personer deltog. Seminariet arrangerades av Studsvik och Svensk Kärnbränslehantering AB som ett projekt inom Nordisk Kärnsäkerhetsforskning (NKS). Anders Appelgren, som varit värd och huvudkoordinator för seminariet, är mycket nöjd med det stora intresset för seminariet och att alla deltagare var mycket nöjda med både arrangemanget i stort och det tekniska utbytet. Anders berättar att det var fem år sedan som det hölls ett nordiskt seminarium om avvecklingsfrågor. Med tanke på att det hänt väldigt mycket under dessa fem år blev programmet under de tre dagarna både omfattande och angeläget. Vi arbetade i tre sessioner Avveckling och rivning, Friklassning och radiologisk kartläggning samt Avfallshantering och slutförvaring. Konferensen inleddes med att OECD Nuclear Energy Agency och IAEA gav ett internationellt perspektiv på avvecklingsfrågan och redogjorde för aktuella aktiviteter och pågående arbeten med internationella regelverk. Utöver det fick deltagarna veta mer om vilka planer som finns för avveckling av kärntekniska anläggningar i Norge, Danmark, Finland och Sverige. De fick också ta del av erfarenheter från genomförda och pågående avvecklingsprojekt. Finland redovisade även avvecklingsplaner för kommande reaktorbyggen. I sessionen om friklassning och radiologisk kartläggning fick deltagarna bland annat lyssna på presentationer om de nya svenska regelverken för friklassning och den omfattande radiologiska kartläggningen i Ranstad. Seminariet avslutades med fem presentationer i sessionen Avfallshantering och slutförvaring där bland annat frågor om effektiv och miljövänlig avfallshantering, utveckling och kvalificering av nya kollin för slutförvar och den i Danmark pågående förstudien gällande en slutförvarsanläggning presenterades. Det blev också tid för gruppdiskussioner och studiebesök på anläggningarna i Studsvik. Arne Larsson som ansvarar för Studsviks svenska konsultverksamhet inom området berättar att detta seminarium är en viktig del i arbetet att bygga kompetens inom området. Vi i Studsvik vill gärna bygga ett kompetenscentra kring de här frågorna då vi har goda förutsättningar med tanke på mer än 60 års dokumenterad erfarenhet, verksamheten vid de egna anläggningarna och en gedigen kunskap inom såväl den svenska organisationen som hos våra systerbolag runt om i världen, säger Arne. Det blev intensiva, intressanta och väldigt roliga dagar. Dagarna bjöd på många erfarenheter och ökad kunskap och möjliggjorde diskussioner kolleger emellan, avslutar Anders. Foto: Fredrik Ekenborg STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

14 Japan nästa för unga i Nyköping Tecknade serier väckte fascinationen för en kultur långt bortom vardagen. För fem ungdomar från Nyköping blev resan till japanska Oarai något av en drömuppfyllelse. Och tillbaka vill de. Japan är ett land som sätter spår. De starka uttrycken, vänligheten och djupt rotade traditioner i självklar mix med det senaste inom högteknologin. Och så den nästan absurda diskretionen. På toan finns en knapp med inspelat spolljud för att det inte ska höras vad man håller på med därinne, flinar Martin Lundahl. Han är en av fem ungdomar från Nyköping som i april i år med stöd av Studsvik reste till Oarai i Japan. Besöket kan ses som en del i samarbetet mellan Studsvik och JAEA (Japan Atomic Energy Agency), förklarar Magnus Arbell, vd vid Studsvik Nuclear AB. Den japanska marknaden är speciell på flera sätt, framför allt hänger näringslivet intimt samman med samhället i stort. Goda affärsrelationer byggs långsiktigt, inte bara mellan företagen utan också mellan kommunerna. För de fem ungdomarna från Nyköping började Japanäventyret redan förra hösten då deras familjer var värdar för ett antal ungdomar från Oarai på besök i Nyköping. Städerna har sedan 2006 ett så kallat regnbågsavtal, som bland annat syftar till att stimulera det lokala näringslivets kontakter, men också att skapa möjligheter till möten mellan de båda kulturerna. Kulturutbyten är alltid spännande, att värdfamiljskapet kanske kunde leda till en återresa var förstås också något man hoppades på, säger Rebecka Hagfalk. I mitten av april i år blev det verklighet för henne, Sovanny Huy Nikkilä, Tove Thörner, Martin Lundahl och Daniel Johansson. Med på resan var också Anders Stenmark, marknadsansvarig för Japan vid Studsvik Nuclear AB samt Christina Fenger-Krog och Adéle Bergentoft från Nyköpings kommun. Likt Nyköping är Oarai en småstad vid ostkusten, en timme bort från huvudstaden Tokyo och precis som Nyköping har Oarai en lång historia bakom sig. Men här slutar i stort sett likheterna, försäkrar Rebecka, Sovanny, Tove, Martin och Daniel. Det som slår en är att ingen kan engelska, det fanns inte ens engelsk information på hotellet. Först tänker man hur ska detta gå men det gjorde det ju, konstaterar Daniel med ett skratt. Med sina låga hus med tunna väggar och trånga gränder, såg Oarai ut ungefär som man tänker sig en äldre japansk stad, säger Martin. Mindre förberedda var han och hans medresenärer på den översvallande artigheten och vänligheten. Den svenska delegationen möttes med pompa och ståt. Att besöket stod högt på Oarais agenda rådde inga tvivel om. Folk var otroligt snälla och vänliga hela tiden, vi fick verkligen ett fantastiskt mottagande, säger Tove. Men mest minns de dagarna hos sina respektive värdfamiljer som bjöd på direkt insyn i den japanska vardagen. Många har en gammal och en modern del i hemmet med traditionella låga bord och sovmadrasserna direkt på golvet i ena delen. I den andra hänger värsta platteven på väggen, berättar Sovanny. Samtidigt kändes det som om det är mer som förenar är skiljer, tycker Rebecka. Man är på andra sidan jordklotet, det mesta är väldigt annorlunda och man kan inte ens kommunicera genom språk. Ändå kändes det aldrig svårt, vi är trots allt rätt lika, det är fascinerande. Intresset för Japan fanns där långt före resan. Förklaringen till den starka dragningen österut stavas Manga. Faktum är att dessa tecknade japanska serier i bokform med storögda varelser och oproportionerliga kroppar skapade något av en japanhausse när serierna lanserades i Sverige för några år sedan. Det här har också lett till att alltfler unga läser japanska, en av dem är Sovanny. Jag planerar läsa japanska några år till och därefter söka jobb i Japan som engelskalärare. För tillbaka vill jag, säger hon bestämt och får medhåll av de övriga. På Studsvik Nuclear ser man fram mot att kunna stödja fortsatta kontakter mellan unga i Nyköping och Oarai. Som företag i Nyköping vill vi engagera oss och synas i samhället. Studentutbytet mellan Oarai och Nyköping är en del av detta, säger Magnus Arbell. Text: Susanne Sawander 14 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

15 Foto: Jan Lindblad Jr STUDSVIK NEWS NR 2 augusti

16 Studsvik AB Box 556, Nyköping Telefon: Fax:

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1 Rikta in dig på en karriär som högskoleingenjör i kärnkraftteknik www.karnkraftteknik.se RIKTA IN DIG PÅ EN KARRIÄR SOM HÖGSKOLEINGENJÖR I KÄRNKRAFTTEKNIK Vill

Läs mer

rivningen av Barsebäcksverket?

rivningen av Barsebäcksverket? Hur förbereder f sig Barsebäck Kraft AB inför rivningen av Barsebäcksverket? I Barsebäck jobbar vi med utveckling KASAM - Rivning av nedlagda kärntekniska k anläggningar i Sverige 11 december 2007, VD

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

Årsstämma Studsvik AB. 23 April, 2013

Årsstämma Studsvik AB. 23 April, 2013 Årsstämma Studsvik AB 23 April, 2013 Viktiga händelser 2013 Emittering av icke-säkerställd företagsobligation om 200 MSEK med en löptid om tre år. Notering på NASDAQ OMX Stockholm i slutet av mars 2013

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Sid 1/3 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 18 september 2009 kl. 09.00 11.00 Plats: Brandstationen Kungsgatan 2, sammanträdesrum

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010-2011

Verksamhetsberättelse för 2010-2011 Datum 111020 Verksamhetsberättelse för 2010-2011 1 WIN SVERIGES STRATEGISKA PLAN Grunden till WiN Sveriges strategiska plan lades under styrelsens planeringsworkshop den 19 februari 2010. Detta arbete

Läs mer

Ett uppdrag för miljön

Ett uppdrag för miljön ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Sid Ett uppdrag för miljön 1 Vårt viktigaste projekt tar form 2 Ett fruktbart teamarbete 4 Avveckling av Studvikreaktorerna 6 Avveckling i fyra etapper 9 Avveckling av övriga anläggningar

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Innehåll. Sid. Omslagsbilden föreställer HM-cellen i Studsvik, sedd genom drygt 1 m tjocka blyglasfönster och en manipulatorarm.

Innehåll. Sid. Omslagsbilden föreställer HM-cellen i Studsvik, sedd genom drygt 1 m tjocka blyglasfönster och en manipulatorarm. ÅRSRAPPORT 2013 Innehåll Sid SVAFO i korthet 1 Vd har ordet 2 Organisation och personal 4 Avfallshantering på Studsvikområdet 7 Avveckling av Studvikreaktorerna 8 Avveckling i tre etapper 10 Ranstad 13

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och levererar ingenjörstjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Vi arbetar främst inom affärsområdena

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten

Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten ÅRSRAPPORT 2012 Innehåll Sid SVAFO i korthet 2 Vd har ordet 4 Organisation och personal 6 Avfallshantering på Studsvikområdet 8 Kärnbränsle och kärnämne 10 Avveckling av R2/R20-anläggningen 12 Ranstad

Läs mer

MERITFÖRTECKNING (anno april 2007)

MERITFÖRTECKNING (anno april 2007) Torsten Dilot Född 1962 Civilstånd Bostadsort Gift MERITFÖRTECKNING (anno april 2007) Västerås Sammanfattning Har erfarenhet från främst kärnkraftsbranschen men även från den medicintekniska branschen

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar Lokala säkerhetsnämnden vid s kärnkraftverk informerar Lokala säkerhetsnämnden På Simpevarpshalvön norr om ligger sverket, som drivs av OKG Aktiebolag. Verkets tre kärnkraftsaggregat producerar en tiondel

Läs mer

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 3 DECEMBER 2008 tid är här Världens mäktigaste politiker i G8-gruppen konstaterade i sitt slutdokument från mötet i somras att kärnkraften måste få en nyckelroll

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Årsstämma hålls i Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, onsdagen den 23 april 2014 kl 16:00.

Årsstämma hålls i Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, onsdagen den 23 april 2014 kl 16:00. Årsredovisning 2013 Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 23 APRIL 2014 Årsstämma hålls i Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, onsdagen den 23 april 2014 kl 16:00. Anmälan

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

AFTER WORK. 18.10-19.00 Avslutande mingel med dryck och tilltugg

AFTER WORK. 18.10-19.00 Avslutande mingel med dryck och tilltugg AFTER WORK 16.30 Mingel med musikunderhållning från låtskrivarduon LA- Linnea Widell, Amanda Hård med backup av Håkan Stahre och Magnus Lundin. 17.10 Landshövdingen Kristina Alsér och Ulrika Fransson,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Fredag 25 mars 2011 NORRBOTTEN Oro för kärnkraft Jordskalven i Japan har skadat kärnkraftverket i Fukushima. Risken är stor att strålning kommer att läcka ut från kärnkraftverket.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Att få medverka på en av IAEVG:s årskonferenser har varit en dröm för mig sedan jag började studera studieoch yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2013

Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2013 Årsredovisning 2012 Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2013 Årsstämma hålls i Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, måndagen den 22 april 2013 kl 16:00. Anmälan

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Det har gjorts och kan göras igen.

Det har gjorts och kan göras igen. Avveckling av kärntekniska anläggningar Det har gjorts och kan göras igen. En ansenlig internationell erfarenhet som inhämtats under de senaste 20 åren visar att kärntekniska anläggningar kan rivas och

Läs mer

Hans Blix. Ny vår för kärnkraften. Studsvik vidgar sin marknad Sid 3. Största renoveringsprojektet SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 1 APRIL 2009

Hans Blix. Ny vår för kärnkraften. Studsvik vidgar sin marknad Sid 3. Största renoveringsprojektet SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 1 APRIL 2009 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 1 APRIL 2009 Hans Blix Ny vår för kärnkraften Studsvik vidgar sin marknad Sid 3 Största renoveringsprojektet någonsin Sid 10 Daniel Case och Elizabeth Reeves, Studsvik

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Hur & varför kom Flexit till? På Big Image jobbar vi med en enda sak, men på tusen olika sätt. Det är stora bilder

Läs mer

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title Vår vardag: Tunga lyft Trånga utrymmen Tidspressade aktiviter 1 27 March, 2014 Valmet Author / Title Huvudentreprenörens roll med underentreprenörer i flera led Johanna Lindén, Director Scandinavia, Valmet

Läs mer

Ringhals historia från 1965 till 2014

Ringhals historia från 1965 till 2014 Ringhals historia från 1965 till 2014 1965 Vattenfall börjar köpa in mark på Väröhalvön. 1969 Den 20 februari börjar byggarbetena för Ringhals 1. 1970 Byggstart för Ringhals 2. 1972 Ringhals är en av Europas

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia DJUNGELPOSTEN 1, 2013 Vi hoppas att du haft en härlig sommar och fått ny energi inför hösten. I detta nyhetsbrev bjuder vi på korta notiser om föreningens arbete och framförallt det viktiga arbete våra

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Nyhetsbrev juni 2013 12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Den senaste månaden har min mejlbrevlåda fyllts av intresseanmälningar och engagerade frågor om sociala insatsgrupper. Jag är tacksam att få

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Terrorism och krig i en virtuell värld

Terrorism och krig i en virtuell värld > Hela denna sida är en annons från Sif < Nätverket Hans Blix om IT-säkerhet: Terrorism och krig i en virtuell värld Under Sweden ICT Week får du en unik chans att lyssna till världens mest kände utlandssvensk

Läs mer

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Den 8-10 april var GRAF-projektet i Dublin för att ta del av Job Shadow Day. En dag som arrangeras för sjunde gången på

Läs mer

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13.

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Lunds Universitet VT - 13 Nina Glücksman Praktikrapport Under en 12 veckors period har jag praktiserat på Minnesota Communication AB.

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Peter Andersson, kanslisekreterare Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådet är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet Målgrupper Huvudmålgrupp

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Föreningen Sveriges Brandbefäl

Föreningen Sveriges Brandbefäl Föreningen Sveriges Brandbefäl Jörgen Hallberg 1:e V. ordförande Brandman i Helsingborg Brandingenjör i Helsingborg 15 år på SRV Räddningschef i Värnamo Räddningschef i Helsingborg www.brandbefal.se facebook.com/sbbsverige

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Utbildningsfrågor internationellt perspektiv. Samhällspolitisk direktör. Liaison Department Sveriges Ingenjörer

Utbildningsfrågor internationellt perspektiv. Samhällspolitisk direktör. Liaison Department Sveriges Ingenjörer Utbildningsfrågor internationellt perspektiv Peter Larsson Samhällspolitisk direktör Head of fprofessional and Liaison Department Sveriges Ingenjörer Sveriges Ingenjörer 120 000 medlemmar 80 % privat sektor

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: OHSAS 18001:2007 Typ av revision: På Intranät Samtliga

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi)

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Det var en gång för länge sedan, mer än 40 år. Då tog herrarna på slottet ett stort beslut. På ängen bakom allén av björkar, där skulle ett hus

Läs mer

Vindkraft i Lindesberg

Vindkraft i Lindesberg Förslag till : Vindkraft i Lindesberg Ett ämnesöverskrivande elevprojekt Stadskogsskolan Lindeskolan - Lindesbergs Kommun - Nordic Health Sciences Projektbeskrivning Version 1.1 2012 Copyright Fredrik

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation. Innehåll:

Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation. Innehåll: Delar av presentation från Metso Fiber Karlstad AB vid fiberlinjeträffen i Skärblacka den 30 maj, 2007: Ny teknik för fiberlinjen Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation Sten Andersson, Göte

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer