SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN. Studsvik prisat för säkerhetsarbete Sid 8. Med hjärta för. produktion. Sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN. Studsvik prisat för säkerhetsarbete Sid 8. Med hjärta för. produktion. Sid 4"

Transkript

1 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 2 oktober 2010 Studsvik prisat för säkerhetsarbete Sid 8 Med hjärta för produktion Sid 4 Japan nästa för unga i Nyköping Sid 14

2 Foto: Mattias Bardå

3 ledare av Magnus Groth, koncernchef och VD Det gäller att hänga med Utvecklingen går allt snabbare inom kärnteknikbranschen och för den som vill ligga i framkant gäller det att hänga med. Detta nummer av Studsvik News handlar om det kontinuerliga förändringsarbete som pågår inom Studsvik för att utveckla personal och processer. Ett bra exempel är inom området hälsa, säkerhet och miljö, där vårt arbete i Storbritannien har uppmärksammats genom att vi för andra året har vunnit en prestigefylld utmärkelse från RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents). Även vår tyska organisation har arbetat mycket med dessa frågor, vilket har resulterat i ett Best Performance Award för avvecklingsarbete i belgiska Dessel för Belgonucleaire. Förändringsarbete innefattar även effektivitet och kvalitet och i detta nummer berättar vi om det framgångsrika förändringsprogrammet Lab 2010 där målet är att öka effektiviteten i våra materiallaboratorier. Vi arbetar även på olika sätt med att säkra personalförsörjningen. Vår verksamhet i Tyskland fortsätter att utvecklas starkt och har nu över 700 anställda. Inom flera av våra verksamhetsområden, som till exempel strålskydd, råder personalbrist och vi utbildar därför personal i egen regi. Vi samarbetar även med högskolor genom att stötta elever finansiellt samt genom att våra specialister ställer upp som lärare. Detta är sista numret av News i nuvarande form. Våren 2011 kommer tidningen att få ett helt nytt ansikte som vi hoppas ska tilltala läsaren. Håll utkik efter det! INNEHÅLL NR 2 oktober 2010 Med hjärta för produktion...4 Studsvik vinner mark i Frankrike...5 Studsvik prisas för belgiskt uppdrag...5 Mässa i Berlin lockade många...5 Nedmontering snabbare än väntat i Tyskland...6 Spårbarhet viktig vid slutförvaring...7 Studsvik investerar i morgondagens arbetskraft...7 Studsvik prisat för säkerhetsarbete...8 Konferens i USA gav erfarenhetsutbyte...8 Nytt mikroskop ger bättre analyser...9 Stulna idéer förbättrar arbetet...10 Många lärde mer om avveckling...12 Avvecklingsfrågor väckte stort intresse...13 Japan nästa för unga i Nyköping...14 Studsvik News ges ut av Studsvikkoncernen för fortlöpande information om verksamheten. Ansvarig utgivare: Jerry Ericsson Redaktör: Eva-Lena Lindgren Telefon: E-post: Adress: Studsvik AB, Box Nyköping Layout & text: Citat AB & JG Communication Omslagsbild: Shutterstock Tryckning: Österbergs & Sörmlandstryck STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

4 Med hjärta för produktion Med ett stort produktionskunnande och lång erfarenhet av internationella affärer tar Mats Fridolfsson över som chef för Studsvik Sverige efter Leif Andersson som går i pension. Prio ett är att förbättra produktionen vid anläggningen i Studsvik inför de stora projekt som väntar. Vi har kommit en bra bit på väg, men det finns inget som inte kan bli bättre, säger Mats Fridolfsson. Han pekar på de ånggeneratorer från Kanadas Bruce Power som ska komma till anläggningen för behandling. Studsvik har tidigare behandlat stora komponenter från svenska och tyska kärnkraftverk, men det stora antalet ånggeneratorer från Bruce Power ger nya möjligheter att utveckla en mer effektiv behandlingsprocess. Ordern är så stor att den kräver en industrialiserad process. Det är den stora utmaningen. Kan vi hantera det här på ett bra sätt har vi skapat en plattform för att ta ännu mer affärer. Det är en milstolpe för oss och det kommer att uppmärksammas i branschen. Tidigare arbeten med ånggeneratorer har gett erfarenhet, och Studsvik har steg för steg utvecklat både utrustning och processer. Det har vi stor nytta av i förberedelserna för de kanadensiska komponenternas ankomst. Det märks att Mats brinner för de produktionsfrågor som varit hans fokus under de senaste tio åren. Kärnkrafts branschen kom han in i 2007, då han rekryterades till Alstom Power Sweden för att arbeta med de svenska moderniseringsprojekten som projektkontorschef och controller. Sedan 2009 har han varit Alstoms platschef på Oskarshamns kärnkraftverk. Före Alstomtiden arbetade jag med projekt och projekteffektivisering inom flygindustrin. Att som nu jobba i kärnkraftsbranschen är både tekniskt utmanande och intressant. Mats Fridolfsson är övertygad om att kärnkraften kommer att ha en viktig roll att fylla även i framtiden och pekar på att många av dem som engagerar sig i miljön i dag faktiskt förespråkar kärnkraft. Ska världen utvecklas vidare måste vi ha energi. Satsar vi bara på förnyelsebart kommer det att bli energibrist, säger han. När vi talas vid har Sveriges riksdag precis röstat igenom ett förslag som gör det möjligt att bygga upp till tio nya kärnkraftverk i Sverige. Det kommer att innebära två saker. Livslängden kommer att förlängas på de reaktorer som är år gamla, och när marknaden är mogen kommer nyproduktionen igång. Ska världen utvecklas vidare måste vi ha energi. Han tror att Sverige kommer att bygga två nya reaktorer, men att det kommer att dröja. Efter en lång politisk process kommer man först 2020 att kunna sätta spaden i marken, är hans tips. Innan dess har samtliga svenska reaktorer uppgraderats så att de ersätter den effekt som gick förlorad när Barsebäck stängdes. Sverige är i dag nettoexportör av el, men redan 2015 vänder vi till att bli importör. Sverige kommer inte att ha något annat val än att bygga ut kärnkraften, säger Mats Fridolfsson. Utbyggnaden kommer att ske trots att avfallsproblemet ännu inte är löst. Avfallet var skälet till att Sverige en gång beslutade sig för att avveckla kärnkraften, och det problemet kvarstår. Där kan Studsvik bidra med mycket. Det finns väldigt mycket skrot som inte hanteras miljömässigt. Avfallsverksamheten har därför möjligheter att, precis som Studsvik Scandpower, göra affärer över hela världen. Med sitt kärntekniska kunnande och som oberoende aktör i kärnkraftsindustrin har Studsvik en unik position att agera från. Text: Lena Torlegård Mats Fridolfsson Namn: Mats Fridolfsson Familj: Fru och två snart utflugna söner på 19 år och 21 år Bor: Norrköping, men letar nytt hem i Nyköping Intressen: Golf, segling och jakt. Har laddat upp inför jobbet på Studsvik med en fyraveckors seglats runt den svenska kusten som avslutas med Göta Kanal. 4 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

5 Studsvik vinner mark i Frankrike Enligt ett nytt samarbetsavtal med franska Kaefer Wanner ska Studsvik tillsammans med Kaefer Wanner byta ut ånggeneratorer på kärnkraftverken Bugey 2, Bugey 3 och Fessenheim 2. Det är första gången Studsvik arbetar med egen personal i franska kärnkraftverk. Arbetet beräknas pågå i fyra år. Två ång generatorer per år kommer att bytas allt i syfte att minimera strålningen. Studsviks personal kommer bland annat att arbeta med planering, konstruktion och dokumentation av effektiva strålskydd som uppfyller kraven enligt AREVA. Studsvik ansvarar även för transporter och det strålskydd som projektet kräver. Utbytet av ånggeneratorer är ett av de större projekten i den franska kärnkraftsindustrin och kräver erfarna och skickliga experter. För att kunna genomföra projektet så exakt som möjligt konstruerade Studsviks CAD-experter en ritning med hjälp av AutoCAD. Därmed kunde de nödvändiga åtgärderna planeras mycket noggrant. Resultatet framgår av bild A, avbildad i 3D. Vi har gjort en omfattande kvalitetskontroll och kunden är mycket nöjd. På fyra dagar har 26 Studsviksmedarbetare installerat 120 ton strålskyddsmaterial, säger Thierry Hoffmann, chef för Studsviks kontor i Frankrike. Bild A Installation av strålskyddsmaterial Studsvik prisas för belgiskt uppdrag Sedan drygt ett år arbetar Studsvik med att avveckla den belgiska bränslefabriken Belgonucleaire. Anläggningens första handskbox har demonterats, och arbetet går så bra att Belgonucleaire har gett Studsvik pris för Best Performance (bästa utförare). Enligt Ulf Kannengiesser, chef för Studsvik Tyskland, ska han och de 14 med arbetare som deltar i projektet göra allt de kan för att vinna utmärkelsen även nästa år. Uppdraget att avveckla Belgonucleaire värderas till 1,8 miljoner euro årligen. Mässa i Berlin lockade många personer besökte Nuclear Technologys årsmöte i Berlin i början av maj i år. Studsvik fanns på plats med en monter där Studsvik GmbH & Co KG, Studsvik Nuclear AB och Studsvik Scandpower visade sina olika verksamhetsgrenar. Utställningen arrangeras av German Atomic Forum and Nuclear Society. STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

6 Nedmontering snabbare än väntat i Tyskland Två månader snabbare än beräknat. Så snabbt och bra gick det att demontera turbinhallen vid kärnkraftverket Obrigheim, Tyskland. Foto: Studsvik I maj 2007 fick Studsvik i uppdrag att demontera turbinhallen vid kärnkraftverket Obrigheim. Året därpå inleddes planeringsfasen som varade några månader. Då beskrevs bland annat hur nedmonteringsprocessen skulle gå till och arbets instruktioner togs fram. I december 2008, när kunden fått licensen för nedmonteringen, öppnades turbinbyggnaden och i början av 2009 inleddes arbetet. Enligt tidplanen skulle nedmonteringen avslutas senast inom 16 månader, vilket i det här fallet innebar i början av juni Men tack vare stort engagemang och bra samarbete mellan alla inblandade parter blev arbetet klart två månader tidigare än beräknat. Den 31 mars var turbinhallen i Obrigheim färdigstädad. Speciellt glädjande är det att projektet genomförts utan några större incidenter. Alla, även underleverantörer, gick utbildningar inom säkerhet och brandskydd innan arbetet påbörjades, dels som en förberedelse för nedmonteringen, dels för att fräscha upp sina kunskaper, säger Ulf Kannengiesser, chef Studsvik Tyskland containrar användes. Under nedmonteringsfasen avlägsnades cirka ton material. Av detta var uppskattningsvis ton friklassat material som hanterades av en extern leverantör. Efter demontering Före demontering Fas i demonteringen Urlastning 6 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

7 Spårbarhet viktig vid slutförvaring Dokumentation blir allt viktigare när det gäller radioaktivt avfall och demontering av kärnkraftverk. I Studsvik Tyskland anställdes nyligen tio experter för att förbereda dokumentationen. De nya medarbetarna kommer från olika industrier och har utbildats i hur de ska förbereda dokumentationen om slutförvaring av radioaktivt avfall i Tyskland. Alla tio har redan erfarenhet av hur man hanterar teknisk dokumentation. De deltog i en tre veckors utbildning tillsammans med representanter från den tyska Handelsoch Industrikammaren i Freudenstadt. Det var en omfattande utbildning med stort fokus på kunskap om radioaktivt avfall, hur slutförvaret ska se ut och vilka säkerhetsaspekter som måste tillgodoses. Deltagarna fick även lära sig att göra specifika kalkylmodeller. Matematik-, fysik- och kemikunskaper kompletterade utbildningen. Speciell uppmärksamhet ägnades åt de myndighetskrav som finns för slutförvaring av lågaktivt avfall. Utbildningen och de tio experterna ger ytterligare möjligheter för Studsvik att världen över ge råd och stöd till kunderna i hela processen från att samla data och förbereda dokumentation till att göra analyser och slutrapporter och kommunicera med myndigheter och inspektörer. Studsvik investerar i morgon dagens arbetskraft Utbildning spelar en avgörande roll för företags framtida behov av arbetskraft. Studsvik erbjuder inte bara praktik för studenter utan även möjlighet att göra examensarbeten i koncernen. För att täcka morgondagens behov av arbetskraft krävs att fler vill utbilda sig till ingenjörer och tekniker. Att tidigt skapa intresse och engagemang för dessa yrken är därför A och O för såväl Studsvik som andra företag. I Tyskland samarbetar Studsvik med Baden Württemberg Cooperative State University genom att Studsvik är en industriell partner i universitetets examens program. Studenterna går ett treårigt program som kombinerar teori på universitetet med praktik på ett företag. Studenterna får ett anställningskontrakt och månadslön och är försäkrade på samma villkor som alla löntagare. Varje år anställer Studsvik i Tyskland tre nya studenter till utbildningen. Genom det får bolaget hela tiden nya, motiverade, hög utbildade och utvecklingsbara medarbetare. Under praktiktiden kan studenterna tillämpa sina teoretiska färdigheter och kan på ett tidigt stadium etablera kontakter med framtida kollegor och kunder. Dr. Martin Hillenbrand, enhetschef för mätteknik i Studsvik Tyskland, tar hand om studenterna och är deras mentor. Han undervisar i mätning och kontroll inom ämnet säkerhet. Under sommaren 2010 undervisade han dessutom i energiteknik som inte bara handlar om kärnkraft utan även om andra energi- och kraftkällor. Samarbetet med universitetet är mycket givande för Studsvik, inte bara för att nya experter utbildas inom kärnteknik utan även inom marknadsföringsområdet och genom att det underlättar vårt samarbete med andra utbildningsinstitutioner. Det ger ett bredare perspektiv för våra studenter och affärsmöjligheter för hela Studsvik, säger Martin Hillenbrand. STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

8 Studsvik prisat för säkerhetsarbete Studsvik i Storbritannien har fått ännu en prestigefylld utmärkelse av Royal Society for the Prevention of Accidents, RoSPA, för sitt hälso- och säkerhetsarbete. Studsvik har fått utmärkelser av RoSPA även tidigare, senast 2009, då bolaget precis som nu knep utmärkelsen för ingenjörs- och konstruktionssektorn Att vinna den här utmärkelsen för andra året i rad är en enorm bedrift och vi är naturligtvis väldigt glada, säger George Lyons, Head of Assurance i Storbritannien. Studsvik driver ett omfattande och ständigt pågående arbete inom säkerhetsområdet, och våra medarbetare tar ofta initiativ för att öka säkerheten. Bland annat har kampanjen Safe to Work resulterat i ett gemensamt arbete för ökad säkerhet. Den kärntekniska verksamheten i Studsviks anläggning i Lillyhall i Cumbria motsvarar de högsta kraven på säkerhet. Vi har prioriterat arbetet med att nå en positiv hälso- och säkerhetskultur under de fem år som vi funnits här i Storbritannien. Den öppna och ärliga skade- och säkerhetsrapporteringen har bidragit till ständiga George Lyons förbättringar och minimerat risken för att skadas i arbetet, säger George Lyons. David Rawlins, som ansvarar för RoSPA:s utmärkelser, berömmer Studsvik. Han menar att priset är välförtjänt och att det dessutom kan gynna affärsverksamheten. The Royal Society for the Prevention of Accidents Mer än människor dör i olyckor varje år i Storbritannien och åtskilliga miljoner skadas. The Royal Society for the Prevention of Accidents stödjer företagens arbete med att förhindra olyckor på arbetsplatsen, på fritiden, i trafiken och i hemmet. Det sker genom utbildning inom säkerhetsområdet. Konferens i USA gav erfarenhetsutbyte För sjätte året i rad höll Studsvik, Inc. sin årliga User s Conference i Atlanta, USA. Medarbetare från anläggningarna i Atlanta, Erwin och Memphis utbytte erfarenheter med varandra och med Studsviks kunder. Under de tre dagarna i maj fick alla goda möjligheter att bättre förstå varandras verksamheter, framför allt inom områdena ånggeneratorer och sortering av lågaktivt avfall. Även värmare för matarvatten och hållbarhetsfrågor diskuterades. Samtidigt fick Studsviks medarbetare lära mer om kundernas framtida behov av tjänster och produkter. 8 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

9 Nytt mikroskop ger bättre analyser Bättre och snabbare undersökningar av bestrålat material och högre kvalitet på bilderna. Det är fördelarna när Studsvik nu investerar i ett nytt svepelektronmikroskop. Med det nya analysverktyget kan Studsvik göra än mer avancerade bränsleundersökningar och analyser av bestrålat material. Instrumentets kapacitet har förstärkts genom addition av energi- och våglängdsdispersiva röntgenspektrometrar för kemisk analys. Båda dessa metoder mäter den karaktäristiska röntgenstrålning som genereras i provet när det bombarderas av elektroner i mikroskopet. På så sätt kan den kemiska sammansättningen i provet bestämmas, säger projektledaren Daniel Jädernäs. Den energidispersiva spektrometern ger snabba kemiska analyser, medan den våglängdsdispersiva är mycket känsligare och överlägsen när det gäller analys av spårämnen och analyser på hårt bestrålat material. Ofta behöver man även få information om materialets kristallstruktur. Det blir nu möjligt genom så kallad elektrondiffraktion. När atomerna i det material som analyseras bombarderas av elektroner kommer dessa att diffrakteras, alltså reflekteras, på olika sätt och ge upphov till ett diffraktions mönster på en skärm. En kamera fångar detta mönster, och genom analys av mönstret kan materialets kristallstruktur bestämmas. Med denna metod kan man även på detaljnivå studera hur ett material deformeras. Deformeringen syns som avvikelser i materialets kristallstruktur, säger Daniel Jädernäs. Med hjälp av en fokuserad jonstråle kan man dessutom göra hål och analysera ner i djupet på provet. Tidigare fick Studsvik använda underleverantörer för att göra denna typ av undersökningar, vilket har varit komplicerat av flera skäl: Det finns inte så många laboratorier i världen som kan göra sådana analyser, och ännu färre som kan hantera bestrålat material. Den fokuserade jonstrålen gör det möjligt att göra väldigt små och tunna prover för transmissionselektronmikroskopi. Om proverna är tillräckligt små kan man skicka även bestrålade material till många externa laboratorier, vilket underlättar och skyndar på analysprocessen, säger Daniel Jädernäs. För säker hantering av de radioaktiva proverna finns ett luftslussystem på mikroskopet som underlättar när materialet sätts in i och tas ut ur mikroskopet. Det är lätt att sätta dit extra utrustning som till exempel värmesteg och värma upp ett prov under analys, eller göra dragprov där man tittar på provet samtidigt som det utsätts för mekanisk belastning. Genom det kan man se hur mycket ett visst material tål och hur materialet i dess mikrostruktur svarar på belastningen. Studsvik har i dag tre svepelektronmikroskop som alla är omkring 25 år gamla. Det nya mikroskopet, som beräknas anlända till Studsviks anläggning i Nyköping i november 2010, är början på en uppdatering av maskinparken. SEM-bilder STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

10 Stulna idéer förbättrar arbetet Det är inte alltid fult att stjäla, framför allt inte om det handlar om goda idéer. Sedan i början av året har de tre laboratorierna inom Studsvik Nuclears materialteknikavdelning börjat arbeta mer systematiskt med sina förbättringsidéer. Förebilder är Scania och AstraZeneca i Södertälje. Niklas Lagerqvist, Jonas Martinsson och Henrik Zakrisson har tidigare arbetat i de två Södertäljeföretagen och tog med sig metoden till Studsvik. Hos oss kallar vi det LAB2010, berättar Niklas Lagerqvist som arbetar i autoklavhallen. Goda idéer och förslag fanns redan tidigare men det var ingen som hade det utpekade ansvaret att aktivt fånga upp dem och göra något av förslagen. I februari i år inleddes ett mer systematiskt arbete för att fånga upp bra idéer och förbättringsförslag. Tre grupper bildades inom laboratorieverksamheterna i Hot Cell Laboratoriet, aktiva kemilaboratoriet och autoklavhallen. Grupperna möts varje onsdag, dels för att lämna nya förslag och diskutera vad som pågår, dels för att se vilken status förslagen har. En ansvarig person utses för varje förslag som grupperna tycker är värt att utveckla och gå vidare med. Vi gör en tidplan och lägger in all information i det redan etablerade ärendehanteringssystemet C2*. I och med det kan alla följa vad som händer, säger Niklas Lagerqvist. Arbetet följs upp varje vecka och på så sätt rullar det på som ett naturligt inslag i jobbet. Grupperna själva beslutar om vad som ska göras, men är det fråga om större inköp förs önskemålen upp till närmaste chef. Det kan handla om både stora och små förslag. Måla hallen är ett förslag, köpa in hållare för sopsäckar är ett annat. Målet för de tre grupperna, att nå 60 genomförda förbättringar under året, nåddes efter bara sex månader. Andra enheter kan mycket väl jobba efter den här systematiken Tavlan där de pågående förslagen listats är synlig och uppföljningen är tydligare än tidigare. Det tror jag har bidragit till att fler vill delta, säger Niklas Lagerqvist. Den här metoden kan användas på andra håll i verksamheten och inte enbart i labben. Andra enheter kan mycket väl jobba efter den här systematiken, säger Niklas Lagerqvist. *) Niklas Lagerqvist Foto: Mattias Bardå 10 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

11 Autoklavhallen Foto: Jan Lindblad Jr

12 Många lärde mer om avveckling Ett trettiotal deltagare från hela världen deltog i det internationella mötet inom samarbetsprogrammet Technical Advisory Group (TAG) i Stockholm i mitten av maj. Konferensen arrangerades som ett samarbete mellan Studsvik Nuclear AB och Barsebäck Kraft AB. Deltagarna från bland annat Sverige, Europa, USA, Korea och Japan delade med sig av erfarenheter om olika avvecklingsprojekt. Vi redogjorde för vår avveckling av R2-reaktorn, säger Per Lidar, som är projektledare och enhetschef för R2- avvecklingen. Erfarenheter från tidigare avvecklingsprojekt visar att det är viktigt att planeringen blir rätt från början. Överraskningar i ett senare skede kan leda till att kostnaderna skenar. Det inledande arbetet måste ske systematiskt och efter en prövad metodik. Diskussioner med myndigheter måste löpa parallellt. Många misstag kan undvikas genom att lyssna på hur andra gjort. Där kan konferenser som denna vara väldigt bra. Extra värdefullt var mötet naturligtvis för de organisationer som inte tidigare har arbetat med avveckling av kärnkraftsanläggningar, säger Per Lidar. Efter tio års uppehåll har flera organisationer i USA beslutat att åter delta i TAGsamarbetet. Under konferensen fick vi höra hur USA har jobbat med avveckling av två stora militära anläggningar som hade flera tusen anställda under drifttiden. En anläggning är nu avvecklad, den andra är under avveckling. I dessa sammanhang används begrepp som att avveckla till brown fields eller till green fields. Per Lidar förklarar: Avveckling till brown fields innebär att området där anläggningen legat ska kunna användas till annan industriell verksamhet. På green fields är slutresultatet en ren yta med friare användningsområde. Japan är ett exempel på ett land som fick stor nytta av konferensen och värdefulla framtida kontakter etablerades. I Japan ska ett projekt liknande det som nu pågår i Barsebäck inledas. De två kokarvattenreaktorerna i Barsebäck Kraft AB stängdes 1999 och Rivningen av anläggningen beräknas kunna starta tidigast Att avveckla kärntekniska anläggningar är ett mycket långsiktigt åtagande och genomförs i regel med stöd från nationella fonder eller bekostas direkt av ägaren till anläggningen. Det innebär att det finns mer samarbetsmöjligheter än affärsmässig konkurrens inom avvecklingsområdet, en klar fördel för samarbetet i TAG. Det gynnar vårt utbyte av information som kan ske mer öppet, säger Per Lider. Utbyte av erfarenheter är dock inte det enda som behövs för att lyckas: Det är otroligt viktigt att myndigheterna definierar vilka spelregler som gäller för avveckling. När så stora anläggningar som Barsebäck och Studsviks R2-anläggning ska avvecklas behövs bestämda regler att arbeta efter. Foto: Fredrik Ekenborg 12 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

13 Avvecklingsfrågor väckte stort intresse Seminariet Decommissioning of nuclear facilities som hölls september blev mycket lyckat! Seminariet hölls i Studsviks hörsal som var i det närmaste fullsatt, 120 personer deltog. Seminariet arrangerades av Studsvik och Svensk Kärnbränslehantering AB som ett projekt inom Nordisk Kärnsäkerhetsforskning (NKS). Anders Appelgren, som varit värd och huvudkoordinator för seminariet, är mycket nöjd med det stora intresset för seminariet och att alla deltagare var mycket nöjda med både arrangemanget i stort och det tekniska utbytet. Anders berättar att det var fem år sedan som det hölls ett nordiskt seminarium om avvecklingsfrågor. Med tanke på att det hänt väldigt mycket under dessa fem år blev programmet under de tre dagarna både omfattande och angeläget. Vi arbetade i tre sessioner Avveckling och rivning, Friklassning och radiologisk kartläggning samt Avfallshantering och slutförvaring. Konferensen inleddes med att OECD Nuclear Energy Agency och IAEA gav ett internationellt perspektiv på avvecklingsfrågan och redogjorde för aktuella aktiviteter och pågående arbeten med internationella regelverk. Utöver det fick deltagarna veta mer om vilka planer som finns för avveckling av kärntekniska anläggningar i Norge, Danmark, Finland och Sverige. De fick också ta del av erfarenheter från genomförda och pågående avvecklingsprojekt. Finland redovisade även avvecklingsplaner för kommande reaktorbyggen. I sessionen om friklassning och radiologisk kartläggning fick deltagarna bland annat lyssna på presentationer om de nya svenska regelverken för friklassning och den omfattande radiologiska kartläggningen i Ranstad. Seminariet avslutades med fem presentationer i sessionen Avfallshantering och slutförvaring där bland annat frågor om effektiv och miljövänlig avfallshantering, utveckling och kvalificering av nya kollin för slutförvar och den i Danmark pågående förstudien gällande en slutförvarsanläggning presenterades. Det blev också tid för gruppdiskussioner och studiebesök på anläggningarna i Studsvik. Arne Larsson som ansvarar för Studsviks svenska konsultverksamhet inom området berättar att detta seminarium är en viktig del i arbetet att bygga kompetens inom området. Vi i Studsvik vill gärna bygga ett kompetenscentra kring de här frågorna då vi har goda förutsättningar med tanke på mer än 60 års dokumenterad erfarenhet, verksamheten vid de egna anläggningarna och en gedigen kunskap inom såväl den svenska organisationen som hos våra systerbolag runt om i världen, säger Arne. Det blev intensiva, intressanta och väldigt roliga dagar. Dagarna bjöd på många erfarenheter och ökad kunskap och möjliggjorde diskussioner kolleger emellan, avslutar Anders. Foto: Fredrik Ekenborg STUDSVIK NEWS NR 2 oktober

14 Japan nästa för unga i Nyköping Tecknade serier väckte fascinationen för en kultur långt bortom vardagen. För fem ungdomar från Nyköping blev resan till japanska Oarai något av en drömuppfyllelse. Och tillbaka vill de. Japan är ett land som sätter spår. De starka uttrycken, vänligheten och djupt rotade traditioner i självklar mix med det senaste inom högteknologin. Och så den nästan absurda diskretionen. På toan finns en knapp med inspelat spolljud för att det inte ska höras vad man håller på med därinne, flinar Martin Lundahl. Han är en av fem ungdomar från Nyköping som i april i år med stöd av Studsvik reste till Oarai i Japan. Besöket kan ses som en del i samarbetet mellan Studsvik och JAEA (Japan Atomic Energy Agency), förklarar Magnus Arbell, vd vid Studsvik Nuclear AB. Den japanska marknaden är speciell på flera sätt, framför allt hänger näringslivet intimt samman med samhället i stort. Goda affärsrelationer byggs långsiktigt, inte bara mellan företagen utan också mellan kommunerna. För de fem ungdomarna från Nyköping började Japanäventyret redan förra hösten då deras familjer var värdar för ett antal ungdomar från Oarai på besök i Nyköping. Städerna har sedan 2006 ett så kallat regnbågsavtal, som bland annat syftar till att stimulera det lokala näringslivets kontakter, men också att skapa möjligheter till möten mellan de båda kulturerna. Kulturutbyten är alltid spännande, att värdfamiljskapet kanske kunde leda till en återresa var förstås också något man hoppades på, säger Rebecka Hagfalk. I mitten av april i år blev det verklighet för henne, Sovanny Huy Nikkilä, Tove Thörner, Martin Lundahl och Daniel Johansson. Med på resan var också Anders Stenmark, marknadsansvarig för Japan vid Studsvik Nuclear AB samt Christina Fenger-Krog och Adéle Bergentoft från Nyköpings kommun. Likt Nyköping är Oarai en småstad vid ostkusten, en timme bort från huvudstaden Tokyo och precis som Nyköping har Oarai en lång historia bakom sig. Men här slutar i stort sett likheterna, försäkrar Rebecka, Sovanny, Tove, Martin och Daniel. Det som slår en är att ingen kan engelska, det fanns inte ens engelsk information på hotellet. Först tänker man hur ska detta gå men det gjorde det ju, konstaterar Daniel med ett skratt. Med sina låga hus med tunna väggar och trånga gränder, såg Oarai ut ungefär som man tänker sig en äldre japansk stad, säger Martin. Mindre förberedda var han och hans medresenärer på den översvallande artigheten och vänligheten. Den svenska delegationen möttes med pompa och ståt. Att besöket stod högt på Oarais agenda rådde inga tvivel om. Folk var otroligt snälla och vänliga hela tiden, vi fick verkligen ett fantastiskt mottagande, säger Tove. Men mest minns de dagarna hos sina respektive värdfamiljer som bjöd på direkt insyn i den japanska vardagen. Många har en gammal och en modern del i hemmet med traditionella låga bord och sovmadrasserna direkt på golvet i ena delen. I den andra hänger värsta platteven på väggen, berättar Sovanny. Samtidigt kändes det som om det är mer som förenar är skiljer, tycker Rebecka. Man är på andra sidan jordklotet, det mesta är väldigt annorlunda och man kan inte ens kommunicera genom språk. Ändå kändes det aldrig svårt, vi är trots allt rätt lika, det är fascinerande. Intresset för Japan fanns där långt före resan. Förklaringen till den starka dragningen österut stavas Manga. Faktum är att dessa tecknade japanska serier i bokform med storögda varelser och oproportionerliga kroppar skapade något av en japanhausse när serierna lanserades i Sverige för några år sedan. Det här har också lett till att alltfler unga läser japanska, en av dem är Sovanny. Jag planerar läsa japanska några år till och därefter söka jobb i Japan som engelskalärare. För tillbaka vill jag, säger hon bestämt och får medhåll av de övriga. På Studsvik Nuclear ser man fram mot att kunna stödja fortsatta kontakter mellan unga i Nyköping och Oarai. Som företag i Nyköping vill vi engagera oss och synas i samhället. Studentutbytet mellan Oarai och Nyköping är en del av detta, säger Magnus Arbell. Text: Susanne Sawander 14 STUDSVIK NEWS NR 2 oktober 2010

15 Foto: Jan Lindblad Jr STUDSVIK NEWS NR 2 augusti

16 Studsvik AB Box 556, Nyköping Telefon: Fax:

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Studsvik Nuclear AB:s anläggningar. Erik Slunga 2015-05-22

Studsvik Nuclear AB:s anläggningar. Erik Slunga 2015-05-22 Studsvik Nuclear AB:s anläggningar Erik Slunga 2015-05-22 Studsvikkoncernen i korthet En ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik

Läs mer

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 22 april 2013

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 22 april 2013 World Trade Center, Stockholm 22 april 2013 2012 Ett år med åtgärder för att stabilisera verksamheten Kostnadsminskningar Tyskland positionerat för den nya marknadssituationen antalet anställda minskade

Läs mer

CR-arbetet. FRåN ORD TIll HANDlING I. Att backa in i framtiden Sid 8. Demontering av MOX fabrik i Dessel Sid 10

CR-arbetet. FRåN ORD TIll HANDlING I. Att backa in i framtiden Sid 8. Demontering av MOX fabrik i Dessel Sid 10 SENASTE NYTT FRåN STUDSVIKKONCERNEN NR 1 APRIl 2010 FRåN ORD TIll HANDlING I CR-arbetet Att backa in i framtiden Sid 8 Demontering av MOX fabrik i Dessel Sid 10 Foto: Mattias Bardå ledare av Magnus Groth,

Läs mer

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP Box 6242 102 34 Stockholm Årsmöte och studiebesök i Ågesta Som vanligt vid SKS årsmöten sken solen från en klarblå himmel när vi anlände fredag morgon till Ågesta Kärnraftvärmeverk

Läs mer

Studsvik årsstämma 22 april 2008

Studsvik årsstämma 22 april 2008 Studsvik årsstämma 22 april 2008 Verksamheter Avfallshantering Avveckling Driftoptimering Driftoptimering Engineering & Services Nya segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

30 år efter kärnkraftsomröstningen. Sten-Olof Andersson

30 år efter kärnkraftsomröstningen. Sten-Olof Andersson 30 år efter kärnkraftsomröstningen Sten-Olof Andersson Fem segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering i anläggningar i Sverige Kunder i Europa; Sverige, Tyskland med grannländer,

Läs mer

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1 Rikta in dig på en karriär som högskoleingenjör i kärnkraftteknik www.karnkraftteknik.se RIKTA IN DIG PÅ EN KARRIÄR SOM HÖGSKOLEINGENJÖR I KÄRNKRAFTTEKNIK Vill

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 22 april 2009

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 22 april 2009 World Trade Center, Stockholm 22 april 2009 Tillbakablick på 2008 Sverige God tillväxt och orderingång Andel av oms Storbritannien Tyskland USA Global Services Fortsatt tillväxt inom avfallshantering Beslut

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Presentation för Aktiespararna April Sten-Olof Andersson

Presentation för Aktiespararna April Sten-Olof Andersson Presentation för Aktiespararna April 2009 Sten-Olof Andersson Det här är Studsvik vfallshantering Avveckling Driftoptimering Engineering & Services 2 Studsviks största marknader Försäljning 3 En stark

Läs mer

rivningen av Barsebäcksverket?

rivningen av Barsebäcksverket? Hur förbereder f sig Barsebäck Kraft AB inför rivningen av Barsebäcksverket? I Barsebäck jobbar vi med utveckling KASAM - Rivning av nedlagda kärntekniska k anläggningar i Sverige 11 december 2007, VD

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Nämnden beslutade att till justerare av dagens protokoll utse Axel Wevel.

Nämnden beslutade att till justerare av dagens protokoll utse Axel Wevel. Sid 1/4 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 4 december 2009 kl. 10.00 12.00 Plats: Stadshuset, B-salen Närvarande ledamöter:

Läs mer

Jobba. på Westinghouse

Jobba. på Westinghouse Jobba på Westinghouse Energibehovet i världen ökar samtidigt som kraven på miljöpåverkan skärps. Jobba på Westinghouse och gör skillnad för vår framtida energiförsörjning! Med kärnkraft kan vi producera

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Miljöteknik på besök. Effekter och värden från technical visits i Stockholmsregionen 2012-03-21

Miljöteknik på besök. Effekter och värden från technical visits i Stockholmsregionen 2012-03-21 Miljöteknik på besök Effekter och värden från technical visits i Stockholmsregionen 2012-03-21 Stockholm är störst på technical visits i Sverige Flera miljöteknikföretags huvudkontor finns i Stockholm

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 2 AUGUSTI 2009. vinster. för miljö och ekonomi. Dialog skapar förtroende Sid 3. Erfarenhet ger fördelar Sid 6

SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 2 AUGUSTI 2009. vinster. för miljö och ekonomi. Dialog skapar förtroende Sid 3. Erfarenhet ger fördelar Sid 6 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 2 AUGUSTI 2009 vinster för miljö och ekonomi Dialog skapar förtroende Sid 3 Erfarenhet ger fördelar Sid 6 Medarbetare vid IKA-anläggningen i Studsvik. IKA står för

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 Sammanfattning 2009 Sverige, Tyskland och Global Services utvecklades väl Storbritannien och USA hade stora problem 2 Nyckeltal 2007-2009 Nyckeltal 2009 2008

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Information. från lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna

Information. från lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna Information från lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna Lokala säkerhetsnämnden Reaktorhall O3, Oskarshamn Foto: Bildarkiv OKG Enligt svensk lag ska allmänheten ha möjlighet att få

Läs mer

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2008 Tema: Produktivitet Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten 2015 Hjärnkraft 2015 Människan gör skillnad Inom

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscenter I konkurrens med andra etablerade universitet fick forskare vid Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet möjligheten att starta ett VINN Exellence Center. Projektet

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Närkontakt. med Tekniska högskolan vid Umeå universitet

Närkontakt. med Tekniska högskolan vid Umeå universitet Närkontakt med Tekniska högskolan vid Umeå universitet Vad är Närkontakt? Ett samarbete som: ger företagen möjlighet att på sikt få nya medarbetare utan dyra rekryteringskostnader och långa upplärningstider.

Läs mer

Förvaltning av MES system med säkerhetskrav

Förvaltning av MES system med säkerhetskrav Förvaltning av MES system med säkerhetskrav Kristian Jansson 1 WSE 12.1_Bl23 rev 1, 2014-02-25 Agenda Företagspresentation Utmaningen Verktyg för säker förvaltning 2 Vem är jag 3 Westinghouse Electric

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi Repetitionsföreläsning/frågestund Linköping 2012-02-22 Magnus Moberg Repetition/frågestund» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Resan industriell ekonomi» Grundfrågorna Var är

Läs mer

Inledning. Antagningsprocess

Inledning. Antagningsprocess SISU HT 2011 Inledning Jag vill inleda med att tacka för förtroendet till mitt stipendium från IA. Det gav mig möjlighet att betala hyran på mitt boende under min termin i Shanghai samt gav mig utrymme

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Hantering och slutförvaring av använt bränsle och radioaktivt avfall En internationell utblick

Hantering och slutförvaring av använt bränsle och radioaktivt avfall En internationell utblick Hantering och slutförvaring av använt bränsle och radioaktivt avfall En internationell utblick Hans Forsström, SKB International presenterad vid ELFORSK konferens Förutsättningar för ny kärnkraft 25 januari

Läs mer

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR www.etgsverige.se 9 av 10 får jobb efter examen ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR Vi utbildar framtidens elektriker SPÄNNANDE, UTVECKLANDE OCH KREATIVT FOTO: PETTER ELNERUD FOTO: PETTER ELNERUD VARFÖR

Läs mer

Möte med Lokala Säkerhetsnämnden. Erik Slunga

Möte med Lokala Säkerhetsnämnden. Erik Slunga Möte med Lokala Säkerhetsnämnden Erik Slunga 2016-05-13 Myndighetsärenden Tillsynsaktiviteter genomförda under perioden 12 feb 2016 12 maj 2016 - verksamhetsbevakning från SSM inom fysiskt skydd 25/2.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Titta igenom texten och prata 2&2 om vilka ord som skulle kunna passa in (ta hjälp av själva texten.)

Titta igenom texten och prata 2&2 om vilka ord som skulle kunna passa in (ta hjälp av själva texten.) Lektion 24 SCIC tis18/03/2014 TEMA: ENERGI OCH NATURRESURSER A. Tre år efter katastrofen i Fukushima (http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4882778) Titta igenom texten och prata 2&2 om vilka ord

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och leverera konsulttjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Våra huvudsakliga kompetensområden

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan adept: Nihad Subasic subasic@kth.se KTH, ITM, TMT Campus Södertälje mentor: Joakim Gimholt joakim.gimholt@scania.com Scania Tekniskt Center Södertälje

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson,

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, projektledare på Midroc; och Kent Åkerlund från Siemens kan

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

Högskoleförberedande. International Baccalaureate

Högskoleförberedande. International Baccalaureate Högskoleförberedande International Baccalaureate Jag valde PB för att IB fanns här och för att skolan är öppen och härlig. IB var ett självklart val för att jag gillar engelska och vill plugga utomlands.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus D å har snart en till månad paserat och vi går djupare in i hösten. Här i Göteborgsdistriktet

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste Om skyldigheter och ansvar vid avveckling och rivning av kärnkraftsreaktorer Drift av kärnkraftsreaktorer är kärnteknisk verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ11 & 12 Sammanfattande Norrköping 2013-02-25 Magnus Moberg FÖ10 & 11 Sammanfattande» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » Grundfrågorna Resan TEIE53 Var är vi och hur kom vi

Läs mer

IVA-seminarium 25 augusti 2003:

IVA-seminarium 25 augusti 2003: IVA-seminarium 25 augusti 2003: Under seminariet presenterades sektorrapporter från telekommunikation, järnväg, energi och försvar av de forskare som författat dem (prof Bertil Thorngren, Harald Haegermark,

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

SPCIs Mentorprogram 2011/2012

SPCIs Mentorprogram 2011/2012 SPCIs Mentorprogram 2011/2012 Välkommen till SPCIs Mentorprogram! SPCIs Mentorprogram startade 2010. I styrelsen för SPCI hade vi länge sökt efter sätt att knyta ihop olika åldersgrupper i vår förening

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Årsstämma Studsvik AB. 23 April, 2013

Årsstämma Studsvik AB. 23 April, 2013 Årsstämma Studsvik AB 23 April, 2013 Viktiga händelser 2013 Emittering av icke-säkerställd företagsobligation om 200 MSEK med en löptid om tre år. Notering på NASDAQ OMX Stockholm i slutet av mars 2013

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola

NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola 2 Malmö Borgarskola Malmö Borgarskola är en mötesplats i en stimulerande studiemiljö för ungdomar från hela Skåne. Vi har

Läs mer

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar 1 Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Skapandet av en byggelibygghörna på förskolan blev inte bara en plats för konstruktion.

Läs mer

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13.

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Lunds Universitet VT - 13 Nina Glücksman Praktikrapport Under en 12 veckors period har jag praktiserat på Minnesota Communication AB.

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Att lära av Pisa-undersökningen

Att lära av Pisa-undersökningen Att lära av Pisa-undersökningen (Lars Brandell 2008-08-02) I början av december 2007 presenterade OECD resultaten av PISA 2006, d.v.s. den internationella undersökningen av kunskapsnivån hos 15-åringar

Läs mer