Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund ca 30 min. 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund ca 30 min. 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda"

Transkript

1 1 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Till ledamöter För kännedom till ersättare Tid: Tisdag den 5 november 2013, kl OBS! Tiden Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund ca 30 min. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Upprop av ledamöter och ersättare 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda ALLMÄNPOLITISK DEBATT 4 Anmälan av motioner 5 Anmälan av motion angående minskade byggsanktionsavgifter Sven Lokander (M) 6 Anmälan av motion angående mer makt till kommunens ungdomar Anna Ahlin (C) 7 Svar på motion Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklande förskola utifrån sina behov Åsa Sikberg (M) Kommunstyrelsens ärende 36, Svar på motion Vi moderater nöjer oss inte förrän skolan klarar av att ge alla elever bästa tänkbara start i livet Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Kommunstyrelsens ärende 39, Svar på motion Alla elever är morgondagens framtid Åsa Sikberg (M) Kommunstyrelsens ärende 43, Svar på motion En välfärd fri från kommersiella intressen Urban Blomster (V) Kommunstyrelsens ärende Svar på motion Kolonilotter - Urban Blomster (V) Kommunstyrelsens ärende 38, Svar på motion Tämnarån en tillgång för kommunen Gunnar Larsson (FP) och Robert Lemming (FP) Kommunstyrelsens ärende 40, Svar på motion Utbyggnad av solenergi Urban Blomster (V) Kommunstyrelsens ärende

2 2 14 Svar på motion Biogasproduktion i Tierp Björn Hellstedt (C) och Sara Sjödal (C) Kommunstyrelsens ärende 41, Svar på motion Ägardirektiv till Tierps Fjärrvärme AB, biogasförberedelser Björn Hellstedt (C) och Sara Sjödal (C) Kommunstyrelsens ärende 42, Inlämnande av eventuella interpellationer (bör enligt fullmäktiges arbetsordning inlämnas till Enheten för processtöd senast måndag den 4 november 2013) 17 Interpellation om Vad innebär Tierp Arenas konkurs för kommunen? Catarina Deremar (C) och Daniel Blomstedt (M) 18 Interpellation om Förstelärartjänsterna måste permanentas! Gunnar Larsson (FP) 19 Eventuella svar på interpellationer 20 Svar på interpellation angående tillgängligheten i Engelska parken i Söderfors Gunilla Wisell (KD) 21 Inlämnande av eventuella frågor (ska enligt fullmäktiges arbetsordning inlämnas till Enheten för processtöd senast fredag den 1 november 2013) 22 Eventuella svar på frågor 23 Utlåtande avseende delårsrapport 2013 revisorer 24 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsens ärende 17, Skattesats år 2014 Kommunstyrelsens ärende 18, Ekonomiska styrregler Kommunstyrelsens ärende 19, Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Kommunstyrelsens ärende 20, Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2014 (VA-taxa) Kommunstyrelsens ärende 21, Renhållningstaxa 2014 Kommunstyrelsens ärende Slamtaxa 2014 Kommunstyrelsens ärende 23, Revidering av taxa avseende tomtpriser Kommunstyrelsens ärende

3 3 32 Avsluta tomtkön Kommunstyrelsens ärende 25, Revidering av felparkeringsavgifter Kommunstyrelsens ärende Avgifter vid baden Kommunstyrelsens ärende 28, Avgifter för Kulturskolan Kommunstyrelsens ärende Avgifter och taxor för fritidsgårdsverksamheten samt fritidsklubb Kommunstyrelsens ärende Taxor inom Biblioteksverksamheten Kommunstyrelsens ärende 31, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område -Taxebilaga 1,2 Se Kommunstyrelsens ärende 32, Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Kommunstyrelsens ärende Räddningstjänsten Norduppland, upplösning och likvidation Kommunstyrelsens ärende 34, Sammanträdesplan för år Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden Delgivningar Lars-Peter Hållstrand ordförande Helena Broberg sekreterare

4 HANDLINGAR OCH FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige tisdag 5 november 2013

5 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTO Kommunfullmäktige Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Fullmäktige beslutade 113/2003 att inrätta en postlåda där folkbokförda kommuninvånare, oavsett ålder, kan lämna förslag och synpunkter på kommunens verksamheter. Inkomna förslag/synpunkter ska enligt beslutet hanteras på ett enkelt och rationellt sätt för att sedan redovisas till fullmäktige. Dnr Ks Den 4 september 2013 lämnade en boende i Tierp förlag om att bygga ett utegym vid Vegavallen samt ett önskemål om farthinder vid cykel- och gångvägen Parkgatan/Industrigatan och att kontrollera om det går att göra någonting åt grundvattenpölen vid E4-rondellen. Fritidsintendenten och tekniska chefen har den 26 september 2013 svarat att se över möjligheterna till ett utegym. Trafikverket kommer att skopa ur dammen vid E4-rondellen under hösten. Dnr Ks En synpunkt angående sopsortering lämnades en 25 september 2013 av en person boende i Tierp. Tekniska chefen svarade den 26 september 2013 att sopsorteringen i Tierp har en förbättringspotential. Arbetet mot en förbättring kommer att påbörjas under januari Dnr Ks En person boende i Tierp skrev den 4 oktober ett förslag angående BMX-bana i Tierp. Chefen för samhällsbyggnad har tagit emot förslaget för besvarande. Dnr Ks Den 19 oktober 2013 skrev en person boende i Tierp ett förslag om att spola en skridskobana utomhus där alla kan åka på fritiden. Förslaget har lämnats till tekniska chefen och fritidsintendenten för besvarande. Tekniska chefen svarade den 29 oktober att under november månad kommer kommunen internt att gå igenom förslaget tillammans med andra förslag för att se över genomförbarhet, planera driftunderhåll och ekonomisk hållbarhet. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

6 Asa Joelsson, ~Uti Från: Thomas Kihlström Skickat: den 26 september :00 Till: Kopia: Kommunstyrelsen Ämne: SV: Postlådan - från tierp.se Hej Kompletterar med information om grundvattenpölen vid E4-rondellen. Fråga 1: Besvaras av kultur och fritid Fråga 2: Besvarades tidigare per telefon, dvs information om ny G/C-väg samt förhöjning där den korsar Parkgatan/Sveavägen. Fråga 3: Trafikverket kommer att "skopa" ur dammen under hösten, har ej ett preciserat datum. Med vänlig hälsning Thomas Kihlström Teknikchef Tierps kommun Centralgatan 7, Tierp Telefon Telefax Mobil E-post Internet Ursprungligt meddelande Från: Skickat: den 4 september :38 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Postlådan - från tierp.se Personuppgifter Tierp E-post: Förslag/synpunkter: 1

7 1. Jag skulle vilja att det byggdes ett enkelt utegym uppe vid Vegavallen på lämpligt ställe. 2. Önskemål om ytterligare en vägbula/farthinder vid cykel- och gångbanan vid Parkgatan/ Industrigatan. När man kommer från Skyttevägen och ska gå över är det väldigt många bilister som kommer väldigt fort och som ser en för sent. Jag vet att det är en utryckningsväg men även dessa fordon måste ta det lugnt där. För närvarande går/cyklar jag med mina barn den vägen men de kommer snart att åka själv den vägen. 3. Sedan skulle jag vilja att ni kanske med Trafikverkets hjälp skulle kontrollera om det går att göra något åt grundvattenpölen vid E4-rondellen. Som det ser ut idag ser det mer ut som en dam med avföring i. Hälsningar / i 2

8 Asa Joelsson C J c0(s /- 29 -`-/-) 5-1-`K2 Från: Gunilla Ström Skickat: den 26 Sentpmhor 9(113 14:46 Till: ' Kopia: KOMMtlfibtylcho... Ämne: Ute gym Vegavallen Hej Ett utegym på Vegavallen skulle nog uppskattas av många. IK Rex i Vendel har precis färdigställt ett utegym, delvis med bidrag från Kultur och fritid. Kanske skulle vi kunna göra något liknnade på Vegavallen, jag får se över vilka möjligheter som finns. Gunilla Ström Fritidsintendent Tierps kommun Grevegatan 19-21, Tierp Telefon Mobil E-post ounilla.stromotierp.se Internet Personuppgifter Tierp E-post: Förslag/synpunkter: 1. Jag skulle vilja att det byggdes ett enkelt utegym uppe vid Vegavallen på lämpligt ställe. 2. Önskemål om ytterligare en vägbula/farthinder vid cykel- och gångbanan vid Parkgatan/ Industrigatan. När man kommer från Skyttevägen och ska gå över är det väldigt många bilister som kommer väldigt fort och som ser en för sent. Jag vet att det är en utryckningsväg men även dessa fordon måste ta det lugnt där. För närvarande går/cyklar jag med mina barn den vägen men de kommer snart att åka själv den vägen. 3. Sedan skulle jag vilja att ni kanske med Trafikverkets hjälp skulle kontrollera om det går att göra något åt grundvattenpölen vid E4-rondellen. Som det ser ut idag ser det mer ut som en dam med avföring i. Hälsningar,' _Gunilla Ström Fritidsintendent 1

9 X_Ot5 i.5 k141,961 nit> Asa Joelsson Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Thomas Kihiström den 26 september :40 Kommunstyrelsen SV: Postlådan - från tierp.se Hep Tack för ditt förslag och ditt intresse för återvinning!! Det vi kan se idag är att Tierps Kommun har förbättringspotential i form av informationsspridning i hur vi skall sortera avfall. Arbete för hur det skall gå till samt vilken information som skall kommuniceras och därmed öka återvinningsgraden och intresset för kommer att påbörjas i januari En del av arbetet är att se hur andra kommuner kommunicerar även använda "Avfall Sveriges" rekommendationer, ditt tips om Hässleholms kommun kommer att beaktas. Med vänlig hälsning _Thomas Kihlström Teknikchef Tierps kommun Centralgatan 7, Tierp Telefon Telefax E-post Internet Ursprungligt meddelande Från: Skickat: den 25 september :26 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Postlådan - från tierp.se Personuppgifter Tierp E-post: Förslag/synpunkter: Hej! Jag kommer ursprungligen från Hässleholms kommun och de har kommit väldigt långt när det gäller sophantering. Mitt förslag är att ni går in på deras hemsida och klickar er fram till bl.a. sopsortering. Det är ljuv 1

10 musik för oss som värnar om miljön. Jag har varit i kontakt med ansvarig chef och hon delar gärna med sig av kommunens erfarenheter. God läsning önskar jag Er. MW, 2

11 -, omkt Jog Asa Joelsson Från: Skickat: den 19 oktober :52 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Postlådan - från tierp.se Personuppgifter Tierp E-post: Förslag/synpunkter: Hej! Jag skulle vilja ha en skridskobana ute i Tierps köping i vinter. Då kan man gå och åka när man känner för det och dessutom kan man njuta av solen dom fina dagarna. Allmänhetensåkning i vegahallen är bra men då är man förvisad till vissa dagar och tider och det funkar inte alltid med barnen. Jag vet att det finns utebanor i andra delar av kommunen men för att ta mig till dessa måste jag antingen ha bil eller åka buss/tåg. Tack på förhand! Hälsningar:

12 Asa Joelsson K,S2e1; _ h y aria Från: Skickat: den 4 oktober :12 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Postlådan - från tierp.se Bifogade filer: BMX bana tierp.docx Personuppgifter Tierp E-post: Förslag/synpunkter: BMX-bana i Tierp!? läs bifogat dokument maila eller ring mig gärna ang. detta. jag tar gärna emot förslag på alternativa platser... Mvi Bifoga fil: BMX bana tierp.docx 1

13 1 Bakgrund BMX-BANA 1 TIERP!? Under sent 2012 och fram till augusti 2013 så fanns det enkel BMX bana som barn/ungdomar hade skapat mellan bilprovningen och i Tierp området Tolftaliden. Den bestod av jordhögar som nu har planerats ut till en mer slät yta, detta för att täcka fjärrvärmekulvert. Det var barn och ungdomar på vid den "banan" mer eller mindra dagligen under sommarhalvåret. Jag har själv 2 barn som spenderat mycket tid där och de är lite ledsna och lite besvikna att ett ställe de lekt och umgåtts på försvunnit. Jag skulle gärna hjälpa dem att skapa en ny sådan plats för dem, men jag äger inte mark och känner inte heller någon i Tierp som gör det. därför vänder jag mig till er på Kommunen för att be om hjälp främst mer mark som skulle kunna användas till för detta ändamål. Jag tror att jag själv skulle kunna få tag på mycket av fyllnadsmaterial och maskiner för att kunna skapa en ny gemensam "lekplats" för Tierps barn och ungdomar. Jag har några förslag på markområden som kan vara lämpligt för detta. Beskriver dem kort i följande stycken. Det som kan behövas vid en sådan här anläggning beroende på syfte är belysning och omklädningsrum, men det endast om syftet blir att göra en tävlingsmässig bana, vilket för mig inte är huvudsysftet, jag vill bara att våra ungdomar ska få ett ställe till att utöva fritidsaktiviteter. Jag vet att vi inte har någon BMX-klubb i Tierp, men det finns i dagsläget en cykelklubb, och deras verksamhet kanske kunde utvecklas om förutsättningar skapas för det.

14 2 Förslag på platser Förslag 2 BMX-bana skapad av barn/ungdomar 2012 och riven 2013

15 2.1 Förslag 1 Vegavallen Jag tycker att en placering vid Vegavallen skulle vara mest lämplig pga att det är nära till andra idrottsaktiviteter för barn och ungdomar, här skulle skötsel av en BMX-banan relativt enkelt kunna samordnas med annan skötsel av kommunens anläggningar. Här finns även redan omklädningsrum m.m Om en banan kunde anläggas här så kan den eventuellt användas av längdskidåkare vintertid(skicross) som teknikträningsbana. Förning 1

16 2.2 Förslag 2 vid Högbersskolan En placering vid Högbersskolan skulle kunna användas av skolans idrottsverksamhet, det är centralt och det finns många ungdomar i rätt åldrar i närheten till denna placering. Även här skulle det finnas möjlighet till att använda omklädningsrum vid skolans gymnastiksal om banan skulle användas som tävlingsbana. 2-2 HIrsing 2

17 Asa Joelsson Från: Thomas Kihlström Skickat: den 29 oktober :17 Till: Kopia: Asa Joelsson; Lisa Björk; Maj-Britt Lundberg; Gunilla Ström; Carin Palmquist Isaksson Ämne: SV: Postlådan - från tierp.se Hej Tack för ditt förslag! Tierps kommun kommer internt arbeta med för att se om kommunen har möjlighet, praktisk och ekonomiskt, till att uppfylla ditt förslag. Tierps kommun har fler liknande förslag; t.ex. utegym, utställda vattenkranar för motionärer osv. Det vi behöver göra, för samtliga förslag, är att se på genomförbarhet, planera drift-underhåll och ekonomiskt hållbaret. Det som föreslås genomföras måste ligga inom ramen för den budget som finns. Tierps kommun kommer under november månad gå igenom ditt förslag med de andra förslagställarna och besvara detta under december Med vänlig hälsning Tierps Kommun/Teknik Thomas Kihlström Ursprungligt meddelande Från: Skickat: den 19 oktober :52 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Postlådan - från tierp.se Personuppgifter lerp E-post: Förslag/synpunkter: Hej! Jag skulle vilja ha en skridskobana ute i Tierps köping i vinter. Då kan man gå och åka när man känner för det och dessutom kan man njuta av solen dom fina dagarna. Allmänhetensåkning i vegahallen är bra men då är man förvisad till vissa dagar och tider och det funkar inte alltid med barnen. Jag vet att det finns utebanor i andra delar av kommunen men för att ta mig till dessa måste jag antingen ha bil eller åka buss/tåg. Tack på förhand!

18 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Datum Diarienummer Adress Förslag till behandling av Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 5 november kl A Allmänpolitisk debatt S, C, M, SD, MP, V, FP, KD B Plan för kommunens ekonomi och verksamhet - Beslut fattas om budgetjusteringar och därmed förslag till resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget, investeringsbudget och flerårsplan C Övriga yrkanden som har karaktären av uppdrag till kommunstyrelsen. Det gäller också sådana frågor som inte kan ställas mot något särskilt förslag i kommunstyrelsens underlag. Vi påminner om att talartiden för gruppledare i inledningsanförande vid allmänpolitisk debatt begränsas till 10 minuter samt att talartiden vid debattinlägg är 5 minuter. Det är önskvärt att den som avser att ställa yrkanden i första hand e-postar dessa till (skriv "yrkande fullmäktige" i ärenderaden, använd helst Word- eller Excelformat) eller lämnar dessa till enheten för processtöd senast den 4 november kl Helena Broberg sekreterare Gemensam service Enheten för processtöd Tierp Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Fax: Handläggare Helena Broberg Chef Processtöd Telefon: E-post: Helena.Brobergttierp.se

19 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKO Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion om minskade byggsanktionsavgifter Sven Lokander (M) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Sven Lokander har den 27 september 2013 lämnat en motion med följande förslag: att uppdra till kommunstyrelsen att ompröva samtliga beslut om byggsanktionsavgifter som fattats med stöd av PBL och PBF av den 2 maj Lokander skriver: "Den 22 maj beslutade riksdagen att det ska bli möjligt att i det enskilda fallet sänka en byggsanktionsavgift om den inte står i rimlig proportion till lagöverträdelsen. Byggsanktionsavgifter, som bland annat tas ut vid olovligt byggande, blir ibland orimligt höga. Riksdagen har beslutat att byggnadsnämnden från den 1 juli 2013, i vissa fall ska sätta ned avgifterna till hälften eller en fjärdedel. Retroaktiv lindring Lagändringarna börjar gälla den 1 juli Bestämmelsen i den nya 53 paragrafen i kapitel 11 PBL får dock tillämpas för tiden från och med 2 maj Yrkande Kommunen har med hänvisning till då gällande bestämmelser i PBL och PBF påfört byggsanktionsavgifter som ofta upplevs som orimligt höga i proportion till lagöverträdelsen. I flera fall har sanktionsavgiften varit högre än kostnaden för den olagliga åtgärden. För att erhålla likstämmighet och rimlighet vid bedömning av ärenden så bör kommunen utnyttja möjligheten till omprövning av samtliga beslut om byggsanktionsavgifter från och med 2 maj Exempel på orimliga sanktionsavgifter Installation av eldstad utan föregående anmälan kr Startat byggnation utan startbesked kr Byte av fönsterkulör kr Installation av eldstad utan föregående anmälan kr Tagit lokal i bruk utan slutsamråd kr" Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

20 Motion Kommunfullmäktige i Tierps kommun TIERì-23 KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN ann k S t.449 &teckning: t. Handl.nr: 02oLLI2 $1 Minskade byggsanktionsavgifter Bakgrund Den 22 maj beslutade riksdagen att det ska bli möjligt att i det enskilda fallet sänka en byggsanktionsavgift om den inte står i rimlig proportion till lagöverträdelsen. Byggsanktionsavgifter, som bland annat tas ut vid olovligt byggande, blir ibland orimligt höga. Riksdagen har beslutat att byggnadsnämnden från den 1 juli 2013, i vissa fall ska sätta ned avgifterna till hälften eller en fjärdedel. Retroaktiv lindring Lagändringarna börjar gälla den 1 juli Bestämmelsen i den nya 53a paragrafen i kapitel 11 PBL får dock tillämpas för tiden från och med 2 maj 2011 Yrkande Kommunen har med hänvisning till då gällande bestämmelser i PBL och PBF påfört byggsanktionsavgifter som ofta upplevs som orimligt höga i proportion till lagöverträdelsen. I flera fall har sanktionsavgiften varit högre än kostnaden för den olagliga åtgärden. För att erhålla likstämmighet och rimlighet vid bedömning av ärenden så bör kommunen utnyttja möjligheten till omprövning av samtliga beslut om byggsanktionsavgifter från och med 2 maj Exempel på orimliga sanktionsavgifter Installation av eldstad utan föregående anmälan Startat byggnation utan startbesked Byte av fönsterkulör Installation av eldstad utan föregående anmälan 4450 Tagit lokal i bruk utan slutsamråd Förslag till beslut Att uppdra till kommunstyrelsen att ompröva samtliga beslut om byggsanktionsavgifter som fattats med stöd av PBL och PBF av den 2 maj 2011 Tierp den 26 september 2013 cv Sven Lokander (M)

21 4'r TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion om mer makt till kommunens ungdomar Anna Ahlin (C) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Anna Ahlin har den 28 oktober 2013 lämnat en motion med följande förslag: att ge Tierps ungdomar inflytande och delaktighet i kommunens utveckling genom att skapa en ungdomsmedborgarbudget i varje kommundel att tillsätta en tillfällig beredning bestående av ungdomar och politiska mentorer för att ta fram ett regelverk kring ungdomsmedborgarbudget. Ahlin skriver, " Tierps kommun har idag inget organiserat forum där ungdomar får vara med i den demokratiska processen. I kommunfullmäktige är endast en handfull ledamöter under 40 år. Längre tillbaka fanns ett ungdomsråd som var verksamt under en tid men med lite olika framgångsperioder. Anledningarna till att det upphörde kan vara flera och har kanske inte heller analyserats tillräckligt noga. För att fa våra ungdomar att intressera sig så tror jag att det är viktigt att vi hittar en arbetsform där de känner att det är på riktigt, att man får vara med och bestämma om frågor som känns relevanta. Detta är också en viktig framtidsfråga för ett fortsatt demokratiskt samhälle. Våra ungdomar har engagemang och vill påverka, det skulle berika vår kommun att ta vara på detta genom att öppna upp möjligheten för våra unga medborgare att aktivt delta i kommunens utveckling. Jag vill därför att medel avsätts till en ungdomsmedborgarbudget. För att ungdomar i hela Tierps kommun ska få möjlighet att påverka skall varje kommundel ges en egen ungdomsmedborgarbudget. Nivån skall vara sådan att medel finns att genomföra även större utvecklingsprojekt. Området ska inte begränsas utan ungdomarna ska ges möjlighet att komma med förslag inom hela kommunens verksamhetsområde." Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

22 Till Kommunfullmäktige Tierps kommun Motion Mer makt till Tierps ungdomar TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN D.nr: d Beteckning: k, Handl.nr: 44) Ett' ~art val CENTERPARTIET Tierps kommun har idag inget organiserat forum där ungdomar får vara med i den demokratiska processen. 1 kommunfullmäktige är endast en handfull ledamöter under 40 år. Längre tillbaka fanns ett ungdomsråd som var verksamt under en tid men med lite olika framgångsperioder. Anledningarna till att det upphörde kan vara flera och har kanske inte heller analyserats tillräckligt noga. För att få våra ungdomar att intressera sig så tror jag att det är viktigt att vi hittar en arbetsform där de känner att det är på riktigt, att man får vara med och bestämma om frågor som känns relevanta. Detta är också en viktig framtidsfråga för ett fortsatt demokratiskt samhälle. Våra ungdomar har engagemang och vill påverka, det skulle berika vår kommun att ta vara på detta genom att öppna upp möjligheten för våra unga medborgare att aktivt delta i kommunens utveckling. Jag vill därför att medel avsätts till en ungdomsmedborgarbudget. För att ungdomar i hela Tierps kommun ska få möjlighet att påverka skall varje kommundel ges en egen ungdomsmedborgarbudget. Nivån skall vara sådan att medel finns att genomföra även större utvecklingsprojekt. Området ska inte begränsas utan ungdomarna ska ges möjlighet att komma med förslag inom hela kommunens verksamhetsområde. Med ovanstående bakgrund yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar att: Att ge Tierps ungdomar inflytande och delaktighet i kommunens utveckling genom att skapa en ungdomsmedborgarbudget i varje kommundel Att tillsätta en tillfällig beredning bestående av ungdomar och politiska mentorer för att ta fram ett regelverk kring ungdomsmedborgarbudget. Anna Ahlin (C)

23 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Svar på motionen "Alla barn ska möjlighet till en lärorik och utvecklande förskola utifrån sina behov " Asa Sikberg (M) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Reservation Daniel Blomstedt (M), Per Davidsson (M) och Sven Lokander (M) anmäler skriftlig reservation till förmån för Daniel Blomstedts yrkande./bilaga/ Bakgrund Ledamoten Åsa Sikberg (M) har i motion till kommunfullmäktige 5/2013 föreslagit: att en kontinuerlig uppföljning och utvärdering förs av förskolans insatser för de barn som har behov av extra stöd och hjälp ute på våra förskolor, i syfte att redovisa vilka arbetsmetoder och insatser som verkligen genomförts. Förskolechefen är ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och lämnar två gånger om året ett underlag till huvudmannen. Förskolechefen gör en sammanfattande bedömning utifrån att personalen redovisar ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen Varje arbetslag/förskola lämnar sina reflektioner om den pedagogiska utvecklingen av verksamhet i enlighet med uppdraget. Här bedöms också verksamhetens måluppfyllelse vad gäller barn med utökat stödbehov och vilka insatser som planeras för att utveckla verksamheten. I förskolan är det inte barnet som har individuella planer/åtgärdsprogram utan den pedagogiska verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I läroplanen för förskolan uttrycks en del av uppdraget som " Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen." forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign 3 Utdragsbestyrkande

24 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (257) 163 forts. Detta uppdrag är väl känt i verksamheten och personalen uttrycker ibland att mer tid skulle vara önskvärt för att kunna utföra uppdraget mer tillfredsställande. Huvudmannens uppgift är att lyssna på professionen och skapa förutsättningar för en god verksamhet, däremot är det inte huvudmannens uppgift att bedöma professionens enskilda arbetsmetoder. Några exempel från höstens kvalitetsredovisningar; Ur förskoleenhet Nord För barn i behov av stöd har vi erbjudit specialpedagogresurs, mobila språkteamet, handledning och utbildning av habiliteringen, utökad tid, tekniska hjälpmedel. Inga eller små personella resurser har kunnat erbjudas. Ur förskoleenhet Ost Barn i behov av särskilt stöd Specialpedagog, Talpedagog och Logoped finns tillgängliga som stöd för vår verksamhet. Sex barn i enheten har haft stödinsatser i olika former under året. Stödbehovet initieras av personalen som får handledning av stödpersonerna. Uppföljningar i förskolechefsgruppen och enhetens ledningsgrupp sker kontinuerligt. Ordföranden i utskottet barn och ungdom har den 9 oktober 2013 besvarat motionen och föreslagit att motionen skall avslås och därmed anses besvarad. Yrkande Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Bifall Daniel Blomstedt (M) yrkar bifall till motionen. Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Proposition Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsen förslag samt Daniel Blomstedts yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit föreliggande förslag. Ordf sign Justerandes sign Vid sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

25 Bilaga till kommunstyrelsens beslut , 163/2013 Reservation Med anledning av kommunstyrelsen i Tierps kommuns beslut , ärende 36 på dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående yrkande. Yrkande Härmed yrkas att kommunstyrelsen måtte föreslå kommunfullmäktige besluta Att bifalla motionen. Tierp

26 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Motionssvar Datum Diarienummer 1(2) Adress Svar på motion "Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklande förskola utifrån sina behov" Kommunfullmäktige föreslås att avslå motionen och därmed anse den besvarad Svar på motion från Åsa Sikberg(M) Motionären föreslår att fullmäktige beslutar -Att en kontinuerlig uppföljning och utvärdering görs av förskolans insatser för de barn som har behov av extra stöd och hjälp ute på våra förskolor, i syfte att redovisa vilka arbetsmetoder och insatser som verkligen genomförts. Förskolechefen är ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och lämnar två gånger om året ett underlag till huvudmannen. Förskolechefen gör en sammanfattande bedömning utifrån att personalen redovisar ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen Varje arbetslag/förskola lämnar sina reflektioner om den pedagogiska utvecklingen av verksamhet i enlighet med uppdraget. Här bedöms också verksamhetens måluppfyllelse vad gäller barn med utökat stödbehov och vilka insatser som planeras för att utveckla verksamheten. 1 förskolan är det inte barnet som har individuella planer/åtgärdsprogram utan den pedagogiska verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet I läroplanen för förskolan uttrycks en del av uppdraget som " Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen." Detta uppdrag är väl känt i verksamheten och personalen uttrycker ibland att mer tid skulle vara önskvärt för att kunna utföra uppdraget mer tillfredsställande. Huvudmannens uppgift är att lyssna på professionen och skapa Produktion Handläggare Barn och Unga Lars Broberg Tierp Utveckfingsledare Telefon: E-post:

27 2(2) förutsättningar för en god verksamhet, däremot är det inte huvudmannens uppgift att bedöma professionens enskilda arbetsmetoder. Några exempel från höstens kvalitetsredovisningar; Ur förskoleenhet Nord För barn i behov av stöd har vi erbjudit specialpedagogresurs, mobila språkteamet, handledning och utbildning av habiliteringen, utökad tid, tekniska hjälpmedel. Inga eller små personella resurser har kunnat erbjudas. Ur förskoleenhet Ost Barn i behov av särskilt stöd Specialpedagog, Talpedagog och Logoped finns tillgängliga som stöd för vår verksamhet. Sex barn i enheten har haft stödinsatser i olika former under året. Stödbehovet initieras av personalen som får handledning av stödpersonerna. Uppföljningar i förskolechefsgruppen och enhetens ledningsgrupp sker kontinuerligt. Jonas Nyberg Ordförande utskottet Barn och Ungdom Barn och Unga

28 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (55) 5 Dnr Ks Anmälan av motion "Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklande förskola utifrån sina behov" - Asa Sikberg (M) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Asa Sikberg har den 19 december 2012 lämnat en motion med följande förslag: att en kontinuerlig uppföljning och utvärdering görs av förskolans insatser för de barn som har behov av extra stöd och hjälp ute på våra förskolor, i syfte att redovisa vilka arbetsmetoder och insatser som verkligen genomförts. Motionären skriver: "Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Eftersom barn har olika förutsättningar så har förskolan en central roll i att skapa möjligheter för barn som har behov av stöd och hjälp. Man bör tidigt skapa bra samarbete med föräldrar för att stötta barnet och föräldrarna i barnets utveckling. Men då krävs det andra sätt att arbeta på och samverka med andra. Utifrån de besök som jag gjort när jag varit ute på förskolorna i kommunen har jag förstått att personalen gör vad de kan med de resurser de har. De har inte alltid möjlighet att ge dessa barn det kontinuerliga stöd och den hjälp som barnet behöver utifrån dennes behov. Det förekommer även att man inte efterlever det som åtgärdsprogram och handlingsplaner kräver. Detta medför att barnen inte får de stöd som de har rätt till." Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande C

29 ann TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN "moderaterna s aöi2. d oa Beteckning: i- 1 G Handl.nr: Till kommunfullmäktige Tierps kommun Motion Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklade förskola utifrån sina behov. Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Eftersom barn har olika förutsättningar så har förskolan en central roll i att skapa möjligheter för barn som har behov av stöd och hjälp. Man bör tidigt skapa bra samarbete med föräldrar för att stötta barnet och föräldrarna i barnets utveckling. Men då krävs det andra sätt att arbeta på och samverka med andra. Utifrån de besök som jag gjort när jag varit ute på förskolorna i kommunen har jag förstått att personalen gör vad de kan med de resurser de har. De har inte alltid möjlighet att ge dessa barn det kontinuerliga stöd och den hjälp som barnet behöver utifrån dennes behov. Det förekommer även att man inte efterlever det som åtgärdsprogram och handlingsplaner kräver. Detta medför att barnen inte får de stöd som de har rätt till. Jag yrkar med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige måtte besluta att en kontinuerlig uppföljning och utvärdering görs av förskolans insatser för de barn som har behov av extra stöd och hjälp ute på våra förskolor, i syfte att redovisa vilka arbetsmetoder och insatser som verkligen genomförts. C) Åsa Sikberg moderaterna

30 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Svar på motion "Vi moderater nöjer oss inte förrän skolan klarar av att ge alla elever bästa tänkbara start i livet" Asa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslår motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Reservation Daniel Blomstedt (M), Per Davidsson (M) och Sven Lokander (M) anmäler skriftlig reservation till förmån för Daniel Blomstedts yrkande. /Bilaga/ Bakgrund Ledamöterna Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har i motion till kommunfullmäktige 10/2012 föreslagit: att det ska råda nolltolerans mot hot, våld, sexistiska trakasserier och mobbing i kommunens skolor att uppdra till ordförande i utskottet för barn och ungdom att årligen rapportera från varje rektorsområdes samtliga skolor, förskolor och fritidshem angående mobbing-, handlings-, likabehandlings- och åtgärdsplaner där syfte, mål och åtgärder tydligt kan följas upp av utskottet årligen att uppdra till beredningen för lärande och unga att ta fram ett frågeformulär med evidens angående trivsel, kränkning, mobbing, sexistiska kränkningar i våra skolor. Det nationella uppdraget är mycket tydligt vad gäller kränkande behandling Ur SL 7 kap 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Plan mot kränkande behandling. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign k Utdragsbestyrkande

31 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (257) 166 forts. 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mot kränkande behandling. 9 5 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. I Tierps kommuns förskolor, grundskolor och gymnasium finns väl förankrade och kända likabehandlingsplaner som årligen revideras utifrån lagkravet. Alla kommunens fritidshem är organiserade under grundskolan och följer samma plan. Likabehandlingsplanen är det övergripande dokumentet som i sig innehåller handlings, och åtgärdsplaner. Skolan har också att följa diskrimineringslagen som gäller kränkande behandling på grund av etnicitet, kön och sexuell läggning. Kommunens skolor har en lång tradition av arbete med värdegrundsfrågor. Dels har metoder för att bland annat förebygga mobbing, som Lions Quest, Friends, Charliemetoden, Set med flera använts i direkt arbete med barn och elever. Under några år hade alla grundskolor Livskunskap på schemat en gång i veckan. Detta ledde till en oönskad effekt, nämligen att värdegrundsarbetet blev koncentrerat till denna lektion och inte kom att genomsyra all undervisning som är vårt uppdrag. Vad gäller evidens så har en metod hävdat detta men avfärdats av forskningsmiljön. Under årens lopp har majoriteten elever uttryckt trivsel och trygghet i sin lärmiljö. Detta har också bekräftats av nationella undersökningar (SCB) och regionala undersökningar (Liv och Hälsa Ung). Detta innebär inte att det som motionärerna uttrycker av oro för enskilda elevers situation ska negligeras. Så länge det finns någon som mår dåligt i skolmiljön är vårt uppdrag inte slutfört och alla ansträngningar ska göras för att undanröja att kränkningar förekommer. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

32 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (257) 166 forts. På varje förskola och skola finns aktiva team mot mobbing och kränkande behandling där personal och barn/elever möts för att åtgärda händelser och planera värdegrundsinsatser. De kan heta lite olika, trygghetsteam, kamratstödjare men det finns på varje skola/förskola. Ordföranden i utskottet barn och ungdom har den 9 oktober 2013 besvarat motion och föreslagit att motionen avslås och att därmed anse motionen besvarad. Yrkande Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Bifall Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Proposition Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsen förslag samt Daniel Blomstedts yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit föreliggande förslag. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande X.,

33 Bilaga till kommunstyrelsens beslut , 166/2013 Reservation Med anledning av kommunstyrelsen i Tierps kommuns beslut , ärende 39 på dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående yrkande. Yrkande Härmed yrkas att kommunstyrelsen måtte föreslå kommunfullmäktige besluta Att bifalla motionen. Tierp

34 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Motionssvar Datum Diarienummer 1(2) Adress Svar på motion " Vi moderater nöjer oss inte förrän skolan klarar av att ge alla elever bästa tänkbara start i livet" Kommunfullmäktige föreslås att avslå motionen och därmed anse den besvarad Svar på motion från Åsa Sikberg(M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Motionären föreslår att fullmäktige beslutar -Att det ska råda nolltolerans mot hot, våld, sexistiska trakasserier och mobbing i kommunens skolor -att uppdra till ordförande i utskottet för barn och ungdom att årligen rapportera från varje rektorsområdes samtliga skolor, förskolor och fritidshem angående mobbing-,handlings-jikabehandlings- och åtgärdsplaner där syfte, mål och åtgärder tydligt kanföljas upp av utskottet årligen -att uppdra till beredningen för lärande och unga att ta fram ett frågeformulär med evidens angående trivsel, kränkning, mobbing, sexistiska kränkningar i våra skolor Det nationella uppdraget är mycket tydligt vad gäller kränkande behandling Ur SL 7 kap 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Plan mot kränkande behandling 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av Produktion Handläggare Barn och Unga Lars Broberg Tierp Utveckhngsledare Telefon: E-post.

35 2(2) dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mot kränkande behandling 9 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. I Tierps kommuns förskolor, grundskolor och gymnasium finns väl förankrade och kända likabehandlingsplaner som årligen revideras utifrån lagkravet. Alla kommunens fritidshem är organiserade under grundskolan och följer samma plan. Likabehandlingsplanen är det övergripande dokumentet som i sig innehåller handlings, och åtgärdsplaner. Skolan har också att följa diskrimineringslagen som gäller kränkande behandling på grund av etnicitet, kön och sexuell läggning. Kommunens skolor har en lång tradition av arbete med värdegrundsfrågor. Dels har metoder för att bland annat förebygga mobbing, som Lions Quest, Friends, Charliemetoden, Set med flera använts i direkt arbete med barn och elever. Under några år hade alla grundskolor Livskunskap på schemat en gång i veckan. Detta ledde till en oönskad effekt, nämligen att värdegrundsarbetet blev koncentrerat till denna lektion och inte kom att genomsyra all undervisning som är vårt uppdrag. Vad gäller evidens så har en metod hävdat detta men avfärdats av forskningsmiljön. Under årens lopp har majoriteten elever uttryckt trivsel och trygghet i sin lät-miljö. Detta har också bekräftats av nationella undersökningar (SCB) och regionala undersökningar (Liv och Hälsa Ung). Detta innebär inte att det som motionärerna uttrycker av oro för enskilda elevers situation ska negligeras. Så länge det finns någon som mår dåligt i skolmiljön är vårt uppdrag inte slutfört och alla ansträngningar ska göras för att undanröja att kränkningar förekommer. På varje förskola och skola finns aktiva team mot mobbing och kränkande behandling där personal och barn/elever möts för att åtgärda händelser och planera värdegrundsinsatser. De kan heta lite olika, trygghetsteam, kamratstödjare men det finns på varje skola/förskola. Jonas Nyberg Ordförande utskottet Barn och Ungdom Barn och Unga

36 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (55) 10 Dnr Ks Anmälan av motion om "Vi moderater nöjer oss inte förrän skolan klarar av att ge alla elever bästa tänkbara start i livet" Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamöterna Åsa Sikberg och Lars-Göran Birkehorn Karlsen har den 25 februari 2013 lämnat en motion med följande förslag: att det ska råda nolltolerans mot hot, våld, sexistiska trakasserier och mobbing i kommunens skolor att uppdra till ordförande i Utskottet för barn och ungdom att årligen rapportera från varje rektorsområdes samtliga skolor, förskolor och fritidshem angående mobbing-, handlings-, likabehandlings- och åtgärdsplaner där syfte, mål och åtgärder tydligt kan följas upp av utskottet årligen att uppdra till Beredningen för lärande och unga att ta fram ett frågeformulär med evidens angående trivsel, kränkning, mobbing, sexistiska kränkningar i våra skolor. Motionärerna skriver att "Skolan har börjat efter jullovet. Många barn och unga i Tierps kommun har sett fram emot att börja skolan, återförenas med klasskamrater och lära sig nya saker. Tyvärr vet vi att detta inte gäller alla. För många börjar första dagen i skolan med ångest och en klump i magen. Det handlar om barn och ungdomar som inte bara återvänder till undervisning och klasskamrater, utan även till sina mobbare och dagliga plågoandar. Enligt Friends senaste undersökning har 29 % av eleverna i årskurs 3-6 och 19 procent i årskurs 6-9 någon gång under det senaste året blivit kränkta av en annan elev eller vuxen på skolan. Detta leder till stort lidande och konsekvenserna blir i en del fall livslånga. Tierp har en högre andel barn och unga än andra kommuner i länet som mår psykiskt och fysik dåligt. Detta måste vi ta på allvar och göra något åt. forts. Ordfsirgå( Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

37 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (55) 10 forts Som förtroendevald i utskottet för barn och ungdom kan jag inte acceptera detta. Jag kräver nolltolerans mot mobbare och att omedelbara åtgärder med evidensbaserade metoder vidtas i våra skolor för att komma tillrätta med problemen. Det är rektorernas ansvar att tillsamman med lärare, pedagoger, föräldrar och elever samverka i detta. I skolan ska alla berörda lägga stort fokus på hur alla behandlar varandra i skolan. Om hot, våld, kränkningar och mobbing, sker på våra skolor skall detta omedelbart polisanmälas. Detta skall även gälla när det sker på intemet." Ordf sign Justerandes sign,-7 Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

38 Till kommunfullmäktige i Tierps kommun Motion "J`rmodraterna IERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN D.nr: eszne5.160 Beteckning: 1, 1 4F. Handnr: D-1g Vi moderater nöjer oss inte förrän skolan klarar av att ge alla elever bästa tänkbara start i livet. Skolan har börjat efter jullovet. Många barn o unga i Tierps kommun har sett fram emot att börja skolan. Återförenas med klasskamrater och lära sig nya saker. Tyvärr vet vi att detta inte gäller alla. För många börjar första dagen i skolan med ångest och en klump i magen. Det handlar om barn och ungdomar som inte bara återvänder till undervisning och klasskamrater, utan även till sina mobbare och dagliga plågoandar, Enligt Friends senaste undersökning har 29 % av eleverna i årskurs 3-6 och 19 procent i årskurs 6-9 i någon gång under det senaste året blivit kränkta av en annan elev eller vuxen på skolan. Detta leder till stort lidande och konsekvenserna blir i en del fall livslånga. Tierp har en högre andel barn och unga än andra kommuner i länet som mår psykiskt och fysik dåligt. Detta måste vi ta på allvar och göra något åt. Som förtroende vald i Barn och Ungas Utskott kan jag inte acceptera detta. Jag kräver noll tolerans mot mobbare och att omedelbara åtgärder med evidensbaserade metoder vidtas i våra skolor för att komma tillrätta med problemen. Det är rektorernas ansvar att tillsamman med lärare, pedagoger, föräldrar och elever samverka i detta. 1 skolan ska alla berörda lägga stort fokus på hur alla behandlar varandra i skolan. Om hot, våld, kränkningar och mobbing, sker på våra skolor skall detta omedelbart polisanmälas. Detta skall även gälla när det sker på internet. Mot bakgrund av detta yrkar jag att fullmäktige beslutar: att det ska råda nolltolerans mot hot, våld, sexistiska trakasserier och mobbing i kommunens skolor. att uppdra till ordförande i Lärande och ungas utskott att årligen rapportera från varje rektorsområdes samtliga skolor, förskolor och fritidshem angående mobbing, handlings, likabehandlings och åtgärdsplaner. Där syfte, mål och åtgärder tydligt kan följas upp av utskottet årligen. att uppdra till beredningen Barn och Unga att ta fram ett fråge formulär med evidens angående trivsel, kränkning, mobbing, sexistiska kränkningar i våra skolor. ikberg (M Lars-Göran B Karlsen (M )

39 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Svar på motion "Alla elever är morgondagens framtid" Äsa Sikberg (M) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Reservation Daniel Blomstedt (M), Per Davidsson (M) och Sven Lokander (M) lämnar skriftlig reservation till förmån för Daniel Blomstedts yrkande. /Bilaga/ Bakgrund Ledamoten Åsa Sikberg (M) har i motion till kommunfullmäktige 50/2013 föreslagit följande: att uppdra åt utskottet barn och ungdom att genomföra en årligen återkommande uppföljning och utvärdering per rektorsområde och årskurs, i augusti, i syfte att redovisa vilka enskilda insatser som gjorts för barn med behov av extra stöd och hjälp, samt för de barn som är högpresterande att uppdra åt utskottet barn och ungdom att genomföra en årligen återkommande uppföljning och utvärdering av specialpedagogernas och speciallärarnas arbetsuppgifter i varje rektorsområde. Tierps kommun har som huvudman för skolverksamheten ett nationellt uppdrag vilket lyder: SL 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18.00-18.40 Se Blad 2 Yvette Axelsson, kommunchef Susanne Ahlman, sekreterare Margaretha Magnusson (S) och Catharina Deremar (C) Kommunhuset, 21 oktober 2014, kl

Läs mer

Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som barn- eller elevombudsman/ungdomsombud

Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som barn- eller elevombudsman/ungdomsombud Kommunfullmäktige 2007-09-24 215 464 2008-04-28 87 200 Kommunstyrelsen 2008-04-14 86 229 Arbets- och personalutskottet 2008-03-31 78 196 Dnr 07.546-008 septkf38 Medborgarförslag om att inrätta en tjänst

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan.. År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Marit Pedagoger:Rosita, Anna-Karin,Sanna,Linnea, Josephine,Lisa,

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015 Ärende 12 - Inlämnande av eventuella frågor Dnr Ks 2015.1055 1.1.8 Fråga om extra bolagstämman för Tierps Energi och Miljö

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013 Ärende 19 Interpellationssvar Ordförande för utskottet barn och ungdom Jonas Nyberg, har den 4 november 2013 lämnat svar

Läs mer

Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl. 17.00-18.55

Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl. 17.00-18.55 Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl. 17.00-18.55 Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande Catarina Deremar (C), 1:e vice ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Per Bergsten (M) Joakim Larsson (SD)

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Utarbetad enligt Skol- och fritidsförvaltningens (SFF) riktlinjer. Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-04-30 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom/henne.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lingåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2015-10-01 Planen gäller

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Likabehandlingsplan 2010 Förskolorna Framtidsfolket

Likabehandlingsplan 2010 Förskolorna Framtidsfolket Förskolorna Framtidsfolket AB Likabehandlingsplan 2010 Förskolorna Framtidsfolket Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Utdrag ur lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-30 SID 1 (1) KS/2016:268 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen Sammanfattning Rubricerad

Läs mer

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan Förskolan Fantasi Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för förskolan fantasi. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla på Förskolan Fantasi är skyldiga

Läs mer

O\P Ås. Joelsson TIERPS KOMMUN. Medborgarummet, kommunhuset, Tierps köping, kl. 09:00-10:45. Lasse Karlsson

O\P Ås. Joelsson TIERPS KOMMUN. Medborgarummet, kommunhuset, Tierps köping, kl. 09:00-10:45. Lasse Karlsson 2015-01-23 1 (10) Plats och tid Medborgarummet, kommunhuset, Tierps köping, kl. 09:00-10:45 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-5 Utses att justera Lasse Karlsson Justeringens plats

Läs mer

Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl

Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl. 14.00-16.00 Lars-Peter Hållstrand (S) ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Per Bergsten (M) Barbro Jurell (FP) Joakim Larsson (SD) Bengt Jansson

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Slättaskogen År 2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef Annelie Zandén Pedagoger Karin Stenman, Josefine Sveningsson,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke 1 Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke Målsättning Målet för Vuxenutbildningen är att trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling inte skall

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elsborgs förskoleenhet Förskolan Glashyttan År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Lars Hökpers Linda Alamo, Anna-Karin

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Jörlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jörlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Jörlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Samtliga pedagoger på Jörlanda förskola

Läs mer

Tilläggsärenden/kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni 2013

Tilläggsärenden/kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni 2013 Tilläggsärenden/kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni 2013 A rende 4 - Anmälan av motion Sara Sjödal (C) och Björn Hellstedt (C) har den 7 juni 2013 inlämnat en motion angående

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 1 1. Skolans vision för likabehandlingsarbete 2. Inledning 2.1 Presentation av verksamheten Trollets fsk har 21 st barn.

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Kristina Hjertberg, Birgitta Brandt och

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår förskola ska alla trivas, vara trygga och känna lust att lära och rätt att lyckas. Almviks förskola 2015-2016 Inledning Almviks förskolas plan mot

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Bäckagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bäckagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bäckagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Vetlanda här växer människor och företag Grunduppgifter

Läs mer

Alla barn är lika olika

Alla barn är lika olika Alla barn är lika olika Plan mot diskriminering och kränkande behandling Regnbågens förskola Alla barn på förskolan skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla. Förskolans ledning och personal

Läs mer

Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl. 17.00-18.00

Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl. 17.00-18.00 Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl. 17.00-18.00 Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande Catarina Deremar (C), 1:e vice ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Barbro Jurell (FP) Joakim Larsson (SD)

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Förskolan Boken Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Läsåret 2015-2016 Vision och värdegrund Förskolan Bokens värdegrund bygger på

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra Förskoleenheten Marieberg 1 Likabehandlingsplan Denna plan är upprättad för att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda i de fall diskriminering och kränkningar uppkommer eller fortsätter.

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande Catarina Deremar (C), 1:e vice ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Lars-Göran Wadström (V) Per Bergsten (M)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Tove Jensen Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg och Li

Läs mer

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Logårdens förskola Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd om arbetet

Läs mer

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RIKTLINJER, UN 37 1(7) Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2(7) Utbildningsnämndens riktlinjer för främjande av likabehandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och skolförvaltning Lunds stad Skolområde Centrum Torn Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för förskolorna Holken & Kobjer Ansvarig förskolechef: Gunilla Cederholm Inledning

Läs mer

Hallerna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hallerna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hallerna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Arealens Förskola Arealens Förskola A. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

Arealens Förskola Arealens Förskola A. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet Arealens Förskola Arealens Förskola A Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2017 Likabehandlingsplan för Arealens förskola Syfte:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Se blad 157. Kommunhuset

Se blad 157. Kommunhuset Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 13:00-17:40 Sammanträdet ajourneras mellan kl 17.00-17.30 Se blad 157 Ajournering av sammanträdet mellan kl 17.00 17.30 Yvette Axelsson. kommunchef Ewa Dannberg, sekreterare

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Förskolans vision är att: Skapa en förskola som stödjer sig på våra fyra grundstenar: Trygghet alla barn ska känna sig trygga Gemenskap att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer