Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbansvarigutbildning i InfoGlue"

Transkript

1 Enheten för kommunikation och internationella relationer Webbansvarigutbildning i InfoGlue

2 Sid 1 Innehåll Vad skiljer behörigheterna i systemet mellan rollerna webbproducent och webbansvarig?... 2 Vad innebär rollen webbansvarig?... 2 Logga in på utbildningsservern... 2 Koppla ihop svensk och engelsk sida... 3 Byta sidmall... 3 Korta ner URL... 4 Ändra sidansvarig... 4 Använda HTML i artiklar... 6 Sökoptimering... 7 Skapa och länka in nyheter... 8 Nya Personalkatalogen (tillgänglig fr.o.m. april 2014) Lista publikationer Kalendariet Byta kalenderkomponent Behörighet, lära sig mer och användarstöd... 15

3 Sid 2 Vad skiljer behörigheterna i systemet mellan rollerna webbproducent och webbansvarig? Webbansvarig har tillgång till fler komponenter kan göra mer avancerade inställningar i (vissa) komponenter har tillgång till komponenter i syfte att sätta upp utbildningssidor på den egna webbplatsen, program- och kurssidor. De fungerar annorlunda än de övriga/vanliga webbsidorna. kan göra förändringar i HTML-koden för innehållet i vissa komponenter kan se Google-analyticstatistik för sin subdomän Vad innebär rollen webbansvarig? Ansvarar för institutionens/enhetens (el. motsvarande) del i Umu-webben Kontaktperson och stöd för webbproducenter på enheten/inst. Webbproducenter vänder sig i första hand till webbansvarig för hjälp, i nästa hand support. Mottagare av information som skickas ut, och kontaktperson från central webborganisation - ändringar och uppdateringar i systemet Vidareinformatör till berörda delar av inst/enhet, främst webbproducenter Ansvar att hålla sig informerad kring uppdateringar och förändringar som görs i systemet En stor del ansvaret som webbansvarig är självstudier, och till sitt stöd har man mycket information på Logga in på utbildningsservern Starta en webbläsare, Firefox rekommenderas, och gå till adressen I högerspalten hittar du Logga in. Du loggar in med din CAS-användare Välj din institutions/enhets namn under Källa/Repository för att komma till den webbplatsen

4 Sid 3 Koppla ihop svensk och engelsk sida För att man lätt ska kunna komma till den motsvarande alternativa språksidan med hjälp av flaggan som finns högst upp på sidan till höger behöver man koppla svensk och engelsk version av sidan till varandra. 1. Skapa en ny svensk sida (sajtnod) med 4-spaltsutseende. (Välj sidmall 4-spalt Standardsida) 2. Gå in på webbplatsens engelska del och skapa en sajtnod med 3-spaltutseende (Välj sidmall 3- spalt Standardsida 2011). 3. Lägg in valfria komponenter på sidorna och peka ut innehåll. Kom ihåg att välja engelskt innehåll på den engelska sidan. Man måste göra språkkopplingen från båda sidorna: 4. Koppla ihop den svenska sidan med den engelska sidan genom att klicka på länken Byt som ligger bredvid flaggan längst upp till höger på sidan och peka ut den engelska sidan i strukturträdet. 5. Koppla ihop den engelska sidan med den svenska sidan genom att klicka på länken Change som ligger bredvid flaggan längst upp till höger på sidan och peka ut den svenska sidan i strukturträdet. 6. Publicera sidan För att se det publicerade innehållet: Surfa till och klicka på länken nedanför ditt namn. Du kommer till en spegling av din enhets/institutions webb där du kan se det publicerade materialet. Byta sidmall Det finns olika sidmallar för webbsidonra. Den nyaste är en 3-spaltsmall, men det finns även en äldre 4-spaltsmall och en äldre 3-spaltsmall. Den nyaste 3-spaltsmallen (3-spalt standardsida 2011) är den som är rekommenderad att använda på alla webbsidor. Utseendet är mer besökarvänligt och balanserat, det är lättare att få överskådlig än de äldre mallarna. Utveckling av t.ex. nya komponenter anpassas till den nya mallen. Vi rekommenderar alltså att gå över till den nyare mallen på samtliga sidor, och byta ut sidmallen på de som har äldre sidmallar. 1. Gå till den svenska sida med 4-spaltsmall som du nyss skapade. Högerklicka någonstans på sidan och välj Sidstruktur i rutan som dyker upp. 2. Högerklicka på UmU 4-column Layout Component och välj Byt komponent.

5 Sid 4 3. Välj 3-columnLayout Component (detta är den nyaste sidmallen i 3-spaltsformat som är rekommenderad att använda). Observera att de komponenter som låg i den yttersta spalten i 4- spaltsmallen faller bort när man går från tre- till fyrspalt. 4. Publicera sidan Korta ner URL För att undvika att en webbsidas adress (URL) blir alltför lång kan man själv ange en kortadress för en webbsida/sajtnod. Jämför exempelvis sidnamnet med URL:en på denna sida: 1. Gå till någon av de sidor som du nyss skapat. Välj Ändra Nodegenskaper. 2. Skriv in det ord som du vill ska representera sidan i den URL som kommer att skapas i fältet Kortadress ( NiceURIName ). 3. Publicera sidan Ändra sidansvarig Längst ner på varje webbsida står Sidansvarig: Förnamn Efternamn. Namnet är klickbart och leder till ett formulär som är kopplat till en e-postadress som går till personen som ansvarar för sidans innehåll. 1. Ta fram en sida du vill ändra sidansvarig på under strukturfliken 2. Klicka på Ändra nodegenskaper 3. Välj ok på frågan som du kommer att få när det nya fönstret dyker upp 4. I det nya fönstret scrollar du ner tills att du finner fältet Sidansvarig. Skriv ditt namn och fyll i rätt e-postadress, eftersom att varje sidansvarigs namn fungerar även som formulär när man klickar på det. 5. Publicera sidan Om du ska byta sidansvarig för en hel webbplats/ett helt repository räcker det med att fylla i dessa uppgifter på översta noden, dvs. startsidan. Då ärver nedanstående sidor sidansvarig förutsatt att inget annat namn är ifyllt på underliggande sidor. Där det är en annat namn ifyllt slutar arvet. I ett sådant fall kan man bara gå in på respektive sida och ta bort det namn som står där.

6 Sid 5 Ändra sorteringsordning av sidor i navigationsstrukturen Ibland behöver man förändra sorteringsordningen av webbsidorna i vänsternavigationen. Det finns dock bestämmelser för hur mycket man får ändra på den översta nivån i navigationsstrukturen. Läs mer på För att ändra sorteringsordningen får du gå in på varje sida i redigeringsläget och ange en sorteringssiffra. 1. Välj fliken struktur 2. Markera den sida du vill byta sorteringsordning på 3. Klicka på Ändra nodegenskaper 4. Scrolla ner till du hittar Sorteringsordning. Sida med nummer 1 hamnar överst osv. (Två sidor kan inte ha samma siffra, alla sidor måste ha olika siffror för att detta ska funka) 5. Spara & stäng och Publicera aktuell sida. 6. Gör dessa steg för varje sida i strukturen som du vill byta sorteringsordning på.

7 Sid 6 Använda HTML i artiklar Webbansvariga har tillgång till artiklars html-kod. Man når den via knappen Källa/Source i artiklars texteditor. Denna funktion är användbar t.ex. när man har gjort en tabell på en sida, som man inte kan kopiera och klistra in på en annan sida på vanligt sätt eftersom tabellformateringarna inte hänger med då. 1. Gå till fliken Struktur och skapa en Ny sajtnod på lämpligt ställe med namnet Sida 1 (använd sidmallen 3-spalt standardsida 2011). 2. Skapa en artikel på sidan som du sparar i en mapp på lämpligt ställe under innehållsfliken. Namnge den Uppgift HTML -mall. 3. Fyll i en rubrik och i textfältet lägger du in en punktlista, några länkar och en bild. Spara & stäng. 4. Skapa ytterligare en sajtnod med namnet Sida Skapa en artikel på sidan (Sida 2) som du sparar på lämpligt ställe under innehållfliken. Döp den till Uppgift HTML kopia. Skriv in rubrik och ingress. 6. Gå tillbaka till första sajtnoden Sida 1 och välj Redigera artikel. 7. Klicka på knappen Källa/Source i texteditorn, nu visas textfältets HTML-kod. 8. Kopiera HTML-koden i fältet Artikelns text (markera innehållet och tryck Ctrl + C på tangentbordet för att kopiera). Välj sedan Avbryt. 9. Gå till Sida 2 och välj Redigera artikel. 10. Klicka på knappen Källa/Source och klistra in det du tidigare kopierade (Ctrl + V på tangentbordet). Klicka på Källa igen för att se resultatet. 11. Spara & stäng.

8 Sid 7 Sökoptimering Ett av de viktigaste, mer effektiva och billiga sätten att synliggöra en verksamhet idag är att hamna högt upp i listor på olika sökmotorer, till exempel Google. Google avslöjar inga hemligheter som gör att umu.se automatiskt hamnar högst upp i Googles sökresultat, men vi kan göra det lättare för sökmotorer att genomsöka och indexera vårt innehåll på våra webbsidor. Text i rubriker har större värde hos sökmotorer än vanlig text. Använd därför underrubrik och styckesrubrik istället för att bara fetmarkera i texten. Alla bilder bör ha bra filnamn och en alt-text. Det gör att bildsökningar fungerar bättre, ex. Googles bildsökning. Använd beskrivande länkar, de ger bättre indexering hos ex. Google. Läs mer om Utbildning vid Umeå universitet är bättre än klicka här. Detta gäller även dokument som laddas upp för att användas som bifogade filer. Döp grunddokumentet till något som är beskrivande för besökare. Läs mer om sökoptimering på 1. Gå in på valfri sajtnod/webbsida på din webbplats som innehåller åtminstone en artikelkomponent. 2. Välj Granska sajtnod och notera var titeln som visas i webbläsarens övre ram hämtas från. 3. Ta bort artikelkomponenten på sidan och granska sidan på nytt. Notera sidans titel nu. 4. Välj Ändra nodegenskaper och skriv en ny titel i fältet Sidans titel. Spara, stäng och granska sidan på nytt. Tips: Titeln är det enskilt viktigaste för bra resultat i sökmotorer. Undvik ord som Välkommen till 5. Välj Ändra nodegenskaper och skriv en kortfattad och informativ beskrivning av webbsidans innehåll. Tips: Många sökmotorer presenterar beskrivningen eller en del av den i träfflistan. 6. Välj Ändra nodegenskaper och lägg in några nyckelord för sidan. Tips: Nyckelord var tidigare väldigt viktigt för rankingen i Google, men idag har de nästan ingen betydelse alls. 7. Lägg tillbaka artikelkomponenten och sedan peka ut din artikel igen. Spara & Avsluta. Gå igenom din artikel och kolla så att alla rubriker har rätt formatering d.v.s. underrubrik H2 och styckesrubrik H3, inte fetmarkerad. Kolla igenom hur länkarna ser ut, är de beskrivande? Om inte justera dem. När du är klar tryck på Publicera aktuell sida.

9 Sid 8 Skapa och länka in nyheter Alla institutioner och enheter kan ha ett nyhetsflöde på sin webbplats. På varje webbplats (i repositoryt) finns förberedda sidor och komponenter för det. Det man kan behöva göra är att lägga till komponenter på t.ex. startsidan för att lista de senaste externa nyheterna, och/eller en så kallad nyhetspuff som visar upp en speciell nyhet. Externa nyheter är sådana som är synliga för alla besökare eftersom de visas på den publika webben. Man kan också ha interna nyheter, som riktar sig till anställda vid en institution, enhet eller motsvarande. De visas på sidorna För våra anställda för respektive webbplats. För att sätta upp det på rätt sätt kontaktar ni Michael Nordvall på enheten för kommunikation och internationella relationer. Nyhetslistning Nyhetslistningen kan på t.ex. startsidan lista de senaste nyheterna i korthet. Man väljer hur mkt av nyheten som ska visas upp bara rubrik eller rubrik och ingress. Man väljer också antal nyheter i listningen. Nyhetspuff Nyhetspuffar gör det möjligt att lyfta fram en viss nyhet lite extra, i mittspalt eller högerspalt. En puff visar nyhetens ingress, eventuell bild samt en länk till hela nyheten som i exemplet i högerspalten. Länka in UMU nyhet Om man upptäcker en intressant nyhet på en annan webbplats inom Umeå universitet och vill ha med den i sina egna nyhetslistor så finns två sätt att gå vidare: Be den som ursprungligen publicerat nyheten att lägga till lämplig sorteringskategori eller att själv länka in den via arbetsflödet "Länka in UMU nyhet". Länka in nyheter från en extern webbplats Om man i sin egen nyhetslistning vill puffa för en nyhet som publicerats på en extern webbplats (utanför kan man använda flödet Länka in publik nyhet utifrån. ER Skapa publik nyhet att visa på den egna webben 1. Gå till fliken Min arbetsplats och välj alternativet Skapa publik nyhet i listan över tillgängliga arbetsflöden.

10 Sid 9 I nästa steg får du fylla i själva nyheten. I stort sätt liknar nyhetsformuläret ett vanligt artikelformulär, med några undantag: Länktext vanligtvis densamma som rubriken, men om rubriken är för lång kan man här ange en kortrubrik som visas i puffar m.m. Publiceras/Avpubliceras anges automatiskt som dagens datum 50 år, men kan justeras t.ex. för en nyhet som inte får publiceras före en viss tidpunkt, eller för att en "gammal nyhet" inte ska visas i listor över "senaste nyheter". Skribent/epostadress sätts automatiskt till namn e-post på den inloggade (så att namnet blir klickbart), men kan ändras fritt, t.ex. den som redigerat/översatt någon annans text. Sökord minst ett bör anges, gärna fler, för bästa sökbarhet 2. Fyll i fälten Rubrik, Länktext, Ingress och Nyhetstext och skriv några sökord som passar in på nyheten. Bocka för vilket område nyheten passar under Nyhet om. Klicka på Spara. 3. Bifoga sedan en bild till artikeln genom klicka på Ladda upp bild. Ange nyckelordet MainImage och bläddra fram en bild från datorn. Ladda upp bilden genom att klicka på Ladda upp bild. Den uppladdade bilden kommer inte att synas i redigeringsläget utan bara som bilaga, och visas sedan vänsterställd i halvbredd i själva nyheten samt ovanför ingressen i en ev. nyhetspuff. 4. Klicka på Förhandsgranska som finns längst upp till höger i nyhetsformuläret. Alternativen Spara och Spara & Stäng kan man använda om man vill jobba vidare med nyheten vid ett senare tillfälle. Den sparas under fliken Min arbetsplats. 5. Välj Publicera om du inte vill göra några ändringar. När man publicerar direkt blir nyheten direkt synlig på webben. Det finns möjlighet att avpublicera en nyhet. Gå då in via Innehållsfliken och leta upp nyheten samt avpublicera. Se nyheten som du just publicerat: 6. Öppna en ny flik i Firefox och gå till adressen

11 Sid 10 Klicka på länken under ditt namn. Gå in på Om institutionen (el motsvarande) och vidare till Nyheter. Klicka på din nyhet som ligger i nyhetsflödet. Länka in nyheter från andra delar av universitetet 1. Klicka på fliken Min arbetsplats och välj Länka in publik UMU nyhet. 2. Sök fram en nyhet som du vill länka in. På söksidan som visas kan man söka fram nyheter genom att välja kategori eller ange ett datumintervall. Lämnar man samtliga alternativ orörda och klickar på Sök visas de senast publicerade nyheterna. Av sökresultatet framgår också var nyheten publicerats vilket kan vara bra att veta eftersom inlänkade UMU-nyheter visas i sin helhet på den webbplats där de ursprungligen publicerats. 3. Förhandsgranska nyheten genom att klicka på rubriken, detta sker i ett nytt fönster. 4. Gå tillbaka till listan med nyheter och välj nyheten genom att klicka på Välj Nyhet till höger i listan med sökresultat. Nyheten visas då i sin helhet. Publicera nyheten i den egna listningen genom att klicka på knappen Publicera. Länka in nyheter från en extern webbplats Om man i sin egen nyhetslistning vill puffa för en nyhet som publicerats på en extern webbplats (utanför kan man använda flödet Länka in publik nyhet utifrån. 5. Välj att Länka in en publik nyhet utifrån och välj publiceringsplats. 6. Ange en egen rubrik och en alternativ rubrik om den förstnämnda är för lång för att fungera i länklistor. I rubriken bör källan framgå, både av upphovsrättskäl och för att förvarna läsaren om att fortsättning följer på en extern webbplats. Ex: Infotech Umeå: Från Nokia till Designhögskolan 7. Ange URL (webbadress) där nyheten är publicerad, samt skriv en egen ingress eller pufftext för den externa nyheten. Ange relevanta kategorier. 8. Bocka i kategori under Nyhet om. 9. Förhandsgranska och publicera nyheten som vanligt. Redigera en publicerad nyhet Korrigera publicerade nyheter genom att gå till fliken Innehåll och i innehållsträdet leta rätt på den nyhet man tidigare skapat. Den ligger i mappen Nyheter/Publika nyheter. Man får där upp ett inmatningsformulär, rätt likt artikel-formuläret, men utan fält för relaterade länkar etc. Här kan man t.ex. korrekturläsa, ta bort eller lägga till kategorier och nyckelord, byta författare, hyfsa länkar etc. Ändra dock aldrig de automatiskt satta kategorierna för Fakultet eller Institution. Nyheter med fel uppsättning sådana kommer ej att synas alls. Mapparna under Nyheter i innehållsstrukturen skapas automatiskt när du skapar nyheterna via fliken

12 Sid 11 Min arbetsplats. Utkast till opublicerade nyheter ligger under fliken Min arbetsplats/arbetsflöde tills de publiceras. Bilder i nyheter En bild med nyckelordet MainImage blir alltid vänsterställd i halvbredd. Den visas också i en eventuell nyhetspuff. Om nyhetspuffen ligger i mittspalt så kan man välja hur bilden ska visas via komponentegenskaperna. Om man vill ha fler bilder i en nyhet kan man göra det via redigeringsläget som nås i innehållsstrukturen. Om man glömt att bifoga en bild med nyckelordet MainImage i samband med att nyheten skapades och vill göra detta i efterhand så måste man i innehållsstrukturen bifoga bilden och ge den nyckelordet MainImage. Man kan också i redigeringsläget av nyheten under innehållsstrukturen lägga till fler bilder i nyheten genom att ställa sig i texten på det ställe man vill ha bilden och klicka på Bifoga fil. Nya Personalkatalogen (tillgänglig fr.o.m. juni 2014) Hur kommer den att fungera? Den nya personalkatalogen är framtagen för att förenkla för webbansvariga, förtydliga och underlätta sökningar på personal för besökare. I praktiken kommer du som webbansvarig endast behöva lägga till en enda komponent som styr hela personallistan för enheten, fakulteten, institutionen. I det gamla sättet att arbeta med personallista, har du som webbansvarig fått lägga till flera komponenter och redigera dem för att få en komplett personalvisning med bild, publikationer, forskningsprojekt personlig information etc. Nu kommer detta styras genom en enda komponent. Den personliga informationen och bilden kommer att hämtas från varje persons personliga sida i intranätet (Min sida) Det är alltså personen själv som skriver detta. Nya personalkatalogen kommer att bli tillgänglig i april månad. Det du eventuellt behöver göra är att skapa en Personalkatalogsmall som är fördefinierad (inget behöver göras i den, du ska bara se till att den finns på era sidor). Lägga till en ny komponent och peka ut er organisation. Klart! Om man behöver redigera befintliga personalsidor innan dess går det bra att kontakta oss via Servicedesk så hjälper vi er med det. Lista publikationer Det finns en särskild komponent, UMU publicationlistdiva2, som kan användas för att visa information från publikationsdatabasen DiVA2 på såväl enhetsnivå som personnivå. Endast webbansvarig har behörighet att lägga in komponenten. Här får du öva på att skapa listor med publikationer på webben. 1. Gå till valfritt ställe i er struktur och skapa en ny sajtnod som ni själv namnger, välj 3-spalt standardsida 2011.

13 Sid Ta bort artikelkomponenten på sidan genom att högerklicka på artikelkomponenten och välj Ta bort komponent. Lägg istället till komponenten UMU PublicationListDiVA2. (Högerklicka i gula fältet och välj Lägg till komponent) 3. Gå till sidan på webben och öppna PDF-dokumentet Förteckning över organisationsid Diva2 som ligger överst till höger på sidan. Notera OrganisationsId (tre siffror) för valfri organisation. 4. Visa komponentens egenskaper och skriv in organisationskoden i fältet OrganisationIdDiva2. Spara & Avsluta. 5. Notera att rubriken hämtas från webbplatsens fördefinierade organisation (i detta fall Socialt arbete). Gå in i komponentegenskaperna och ändra inställningarna för listningen, ex. vilka publikationer som ska tas med i listan, antal listningar per sida samt listans rubrik. 6. Gå in i komponentents egenskapsinställningar igen. Radera koden i fältet OrganisationIdDiva2 genom att trycka på soptunnan. Lägg istället till ett CASanvändarnamn i fältet StaticUserId. Om du behöver lista forskningsprojekt på likande sätt som beskrivs ovan för Publikationer, kan du läsa mer om det på webbpublicering. Manualen går igenom det steg för steg. Kalendariet Som kalendarieägare kommer du åt fler funktioner än vad du gör som vanlig anställd. Det absolut viktigaste att tänka på innan man publicerar ett nytt evenemang, är att kolla upp någon annan redan skapat ett likande event som man kan länka in. Du kan också föreslå ett event för andra. Allt detta gör du via fliken Aktuellt publicerade. Leta rätt på ett evenemang, välj antingen Föreslå för publicering eller Länka in evenemang. Välj sedan den kalender du vill föreslå eller länka in evenemanget i.

14 Sid 13 För att använda webbanmälningsformläret i ett nytt evenemang måste man ange max antal deltagare, annars fungerar inte webbformuläret. Manualer för kalendariet Byta kalenderkomponent Få en modernare kalender med webbanmälning och avbokningshantering direkt på sidan. 1. Gå till sidan där du har lagt till den lilla kalendern (oftast på första sidan). Högerklicka i kalendern och välj egenskaper. Titta och memorera vilka inställningar den har (eller ta en print screen). Stäng när du är klar.

15 Sid Högerklicka i kalendern igen och välj Byt komponent. Välj komponenten som heter calendarlist. Välj Spara och avsluta. Högerklicka på komponenten igen och välj egenskaper. Om du behöver göra inställningar i komponenten gör du det nu (kalender, Tillåtna evenemangstyper, Antal evenemang som visas korta listan, Avgränsare, Vem får delta). Spara & Avsluta. 3. Gå till den sida som är utpekad till Fler evenemang-sida. Gör nu samma sak som ovan fast se till att du anger en högre siffra för Antal evenemang för på denna sida presenteras hela ert evenemangsutbud. Spara & Avluta. 4. I högerspalt har du en komponent som visar evenemangskalender, Tidsperiod, Sökevenemang och Urval på evenemnagstyp. Högerklicka någonstans på denna och välj Ta bort komponent. Dessa funktioner har ingen koppling till den nya kalenderpresentationen. 5. Gå till den sida som är utpekat som Evenemangsdetaljsida. Högerklicka någonstans på sidan och välj Sidstruktur. 6. I dialogrutan letar du dig ner till boxen MainColumn och högerklicka sedan i listan på komponenten som heter UMU calendarpresentation Component och välj Byt komponent. 7. Välj komponenten som heter calendarview. Spara och avsluta

16 Sid Gå till sidan där du först var (steg 1) och Publicera aktuell sida. Bocka i alla sidor som berörs av dessa och publicera dem. Behörighet, lära sig mer och användarstöd Behörighet Efter genomgången webbansvarigutbildning tilldelas ni rollen webbansvarig i systemet. Detta sker centralt, dvs. görs inte av katalogansvarig på resp enhet/inst. Lära sig mer På webbpublicering.umu.se finns mycket information och manualer om hur ni kan jobba med er webbplats. Ett par exempel är hur man får tillgång till Google-analyticsstatistik för institutionens/enhetens webbplats, hur man jobbar med utbildningssidorna, nyhetssystemet. På intranätet Aurora kan du läsa mer om angränsande områden till webben t.ex. skriva för webben, bildspråk och bilder för webben. https://aurora.umu.se/stod-och-service/kommunikation/ Användarstöd Som webbansvarig är du stöd och kontaktperson för de eventuella webbproducenter som finns vid din institution, enhet eller motsvarande. Om ni har frågor eller problem som ni inte kan lösa kan ni kontakta oss via ServiceDesk. Registrera ditt ärende via formuläret som finns på https://servicedesk.its.umu.se/report/default.aspx Ungefär en gång per månad anordnas webbworkshops som riktar sig till dig som jobbar med Umeå universitets webb. Workshoparna har olika teman varje gång och inleds med en kortare genomgång av temat. Därefter finns det möjlighet att ställa frågor kring temat, men det är även ett tillfälle att ta upp

17 Sid 16 andra frågor som rör InfoGlue och webbarbetet. I kalendariet på hittar du datum och anmälan.

Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Sid 1 Innehåll Uppgift 1: Att redigera personalsidor... 2 Uppgift 2: Lista publikationer... 5 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar... 6 Uppgift 4:

Läs mer

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 VER.2.5 Materialet utarbetat av Eva Fyrberg, kommunikationsenheten och Pontus Sundén Kommunikationsenheten 2015-05-06 Erik Dahlbergsgatan 11B, Box 100, 405 30 Göteborg, Tel:

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Datum 2013-01-28 Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Del 1 introduktion till EpiServer, skapa sidor och skriva samt publicering av kontaktuppgifter och länkar Tibro kommun 543 80 TIBRO

Läs mer

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel Skapa artiklar Artiklar kan ha rubrik, ingress, bild och länkar. Med artiklar förmedlar du ofta informationen på din sajt. En artikel måste läggas till i en sida för att visas. I den här guiden går vi

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Sida 1 (10) 110418 Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Innehåll: Inloggning i Polopoly Om nyheter och nyhetslistor Skapa nyheter Nyhetsbrevens

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Webbmanual för nyhetsredaktörer

Webbmanual för nyhetsredaktörer Senast uppdaterad 2013-01-14 Webbmanual för nyhetsredaktörer Del 1 introduktion och publicering av nyheter, kontaktuppgifter och länkar Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180

Läs mer

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni Instruk(onsmanual Ale kommun www.ale.se Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni 1 av 23 Kom i gång med Sitevision 3 Redigeringsläget i Sitevision 4 Struktur 5 Skapa en ny

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Manual till APA En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Versionshistoria 2005-10-13 början Anders Nilsson 2007-05-12 slutversion Adam Boman Vid frågor om APA eller denna

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1

Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1 Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1 Innehåll Inloggning... 3 Beskrivning av översta menyn... 3 Förklaring av Workbench... 3 My content:... 3 Skapa innehåll... 3 My sections... 3

Läs mer

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer Skapa aktivitet för nätverksmotorer För att skapa en aktivitet behöver du vara inloggad på nätverkets hemsida. När du skapar en aktivitet måste du som motor ansöka om att få visa den i gemensamma På Gångkalendern

Läs mer

Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC.

Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC. Västervik.se Lathund 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC. Innehåll STARTSIDA 4 Fliken Bildspel 4 Fliken Snabbkommando 4 Fliken Sidfot 4 Flik Sidlistning 5 Flik Sidhuvud 5 Flik Drifthändelser 6 Fliken Innehåll

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Partner Login

RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Partner Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Partner Login...

Läs mer

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor MANUAL 2.0 Nacka kommuns SKOLWEBBAR 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor Innehållsförteckning 1. Logga in... 4 2. Nyheter... 4 2.1 Skapa nyhetssida = skapa nyhet...

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor.

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Behörighet För att kunna delta måste du ha behörighet i SiteVision. Om du inte redan har det kontakta webbansvarig på din

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Joel Sundberg 2012-02-27

Joel Sundberg 2012-02-27 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Manual för civil.se En guide för webbansvariga Joel Sundberg 2012-02-27 Uppdaterad 2014-05-16 Malin Håkansson INNEHÅLL Förberedelser... 3 Hitta på civil.se... 3 Användare... 3 Uppdatera

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Manual till publiceringssystemet WebMe

Manual till publiceringssystemet WebMe Manual till publiceringssystemet Senast ändrad augusti 2010 Innehåll Logga in... 3 Översikt av sidor/funktioner... 3 Innehåll... 3 Användare... 3 Utseende... 3 Inställningar... 3 Bygg formulär... 4 Postade

Läs mer

SLU-anpassad Episerver-lathund

SLU-anpassad Episerver-lathund 1(26) Webbförvaltning 2013-06-07 SLU-anpassad Episerver-lathund Användarsupport SLU IT-stöd, 018-67 66 00, it-stod@slu.se, https://internt.slu.se/it-stod Information om webbarbete, bl.a. FAQ, hittar du

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Manual

Studieförbundet Vuxenskolan Manual Studieförbundet Vuxenskolan Manual EPiServer 7.5 2014-12-08 Maria Björk Cloud Nine AB Linnégatan 89 E, Box 10304, 100 55 Stockholm, Sweden T +46 8 120 330 24 M +46 735 93 90 24 maria.bjork@cloudnine.se

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Redaktörshandbok för publicering med Episerver

Redaktörshandbok för publicering med Episerver Redaktörshandbok för publicering med Episerver www.iogt.se Introduktion Välkommen som redaktör för en av IOGT-NTO:s webbplatser! I denna lathund kommer de grundläggande verktygen och inställningarna anpassade

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Manual till din webbplats. Hur du administrerar Umbraco

Manual till din webbplats. Hur du administrerar Umbraco Manual till din webbplats Hur du administrerar Umbraco Logga in För att komma åt att administrera din sida slår du in din adress följt av /login Ex: www.teknikkompaniet.se/login Första gången du kommer

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev Guide till hur du sköter din förenings hemsida Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev 1 Innehåll Guide till hur du sköter din förenings hemsida Innehåll Bakgrund Ett

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Manual för arkitekt.se. September 2014

Manual för arkitekt.se. September 2014 Manual för arkitekt.se September 2014 1 Introduktion Välkommen till arkitekt.se och Wordpress! Du som får manualen ska på något sätt jobba med Sveriges Arkitekters digitala lösning. Vi skickar den del

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se LATHUND 2014-08-20 1 (12) Webbredaktionen Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se I lathunden refereras till SKL:s riktlinjer för hur vi arbetar med innehåll på skl.se. Den hittar du på http://webbhandboken.sklblogg.se.

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer