Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbansvarigutbildning i InfoGlue"

Transkript

1 Enheten för kommunikation och internationella relationer Webbansvarigutbildning i InfoGlue

2 Sid 1 Innehåll Vad skiljer behörigheterna i systemet mellan rollerna webbproducent och webbansvarig?... 2 Vad innebär rollen webbansvarig?... 2 Logga in på utbildningsservern... 2 Koppla ihop svensk och engelsk sida... 3 Byta sidmall... 3 Korta ner URL... 4 Ändra sidansvarig... 4 Använda HTML i artiklar... 6 Sökoptimering... 7 Skapa och länka in nyheter... 8 Nya Personalkatalogen (tillgänglig fr.o.m. april 2014) Lista publikationer Kalendariet Byta kalenderkomponent Behörighet, lära sig mer och användarstöd... 15

3 Sid 2 Vad skiljer behörigheterna i systemet mellan rollerna webbproducent och webbansvarig? Webbansvarig har tillgång till fler komponenter kan göra mer avancerade inställningar i (vissa) komponenter har tillgång till komponenter i syfte att sätta upp utbildningssidor på den egna webbplatsen, program- och kurssidor. De fungerar annorlunda än de övriga/vanliga webbsidorna. kan göra förändringar i HTML-koden för innehållet i vissa komponenter kan se Google-analyticstatistik för sin subdomän Vad innebär rollen webbansvarig? Ansvarar för institutionens/enhetens (el. motsvarande) del i Umu-webben Kontaktperson och stöd för webbproducenter på enheten/inst. Webbproducenter vänder sig i första hand till webbansvarig för hjälp, i nästa hand support. Mottagare av information som skickas ut, och kontaktperson från central webborganisation - ändringar och uppdateringar i systemet Vidareinformatör till berörda delar av inst/enhet, främst webbproducenter Ansvar att hålla sig informerad kring uppdateringar och förändringar som görs i systemet En stor del ansvaret som webbansvarig är självstudier, och till sitt stöd har man mycket information på Logga in på utbildningsservern Starta en webbläsare, Firefox rekommenderas, och gå till adressen I högerspalten hittar du Logga in. Du loggar in med din CAS-användare Välj din institutions/enhets namn under Källa/Repository för att komma till den webbplatsen

4 Sid 3 Koppla ihop svensk och engelsk sida För att man lätt ska kunna komma till den motsvarande alternativa språksidan med hjälp av flaggan som finns högst upp på sidan till höger behöver man koppla svensk och engelsk version av sidan till varandra. 1. Skapa en ny svensk sida (sajtnod) med 4-spaltsutseende. (Välj sidmall 4-spalt Standardsida) 2. Gå in på webbplatsens engelska del och skapa en sajtnod med 3-spaltutseende (Välj sidmall 3- spalt Standardsida 2011). 3. Lägg in valfria komponenter på sidorna och peka ut innehåll. Kom ihåg att välja engelskt innehåll på den engelska sidan. Man måste göra språkkopplingen från båda sidorna: 4. Koppla ihop den svenska sidan med den engelska sidan genom att klicka på länken Byt som ligger bredvid flaggan längst upp till höger på sidan och peka ut den engelska sidan i strukturträdet. 5. Koppla ihop den engelska sidan med den svenska sidan genom att klicka på länken Change som ligger bredvid flaggan längst upp till höger på sidan och peka ut den svenska sidan i strukturträdet. 6. Publicera sidan För att se det publicerade innehållet: Surfa till och klicka på länken nedanför ditt namn. Du kommer till en spegling av din enhets/institutions webb där du kan se det publicerade materialet. Byta sidmall Det finns olika sidmallar för webbsidonra. Den nyaste är en 3-spaltsmall, men det finns även en äldre 4-spaltsmall och en äldre 3-spaltsmall. Den nyaste 3-spaltsmallen (3-spalt standardsida 2011) är den som är rekommenderad att använda på alla webbsidor. Utseendet är mer besökarvänligt och balanserat, det är lättare att få överskådlig än de äldre mallarna. Utveckling av t.ex. nya komponenter anpassas till den nya mallen. Vi rekommenderar alltså att gå över till den nyare mallen på samtliga sidor, och byta ut sidmallen på de som har äldre sidmallar. 1. Gå till den svenska sida med 4-spaltsmall som du nyss skapade. Högerklicka någonstans på sidan och välj Sidstruktur i rutan som dyker upp. 2. Högerklicka på UmU 4-column Layout Component och välj Byt komponent.

5 Sid 4 3. Välj 3-columnLayout Component (detta är den nyaste sidmallen i 3-spaltsformat som är rekommenderad att använda). Observera att de komponenter som låg i den yttersta spalten i 4- spaltsmallen faller bort när man går från tre- till fyrspalt. 4. Publicera sidan Korta ner URL För att undvika att en webbsidas adress (URL) blir alltför lång kan man själv ange en kortadress för en webbsida/sajtnod. Jämför exempelvis sidnamnet med URL:en på denna sida: 1. Gå till någon av de sidor som du nyss skapat. Välj Ändra Nodegenskaper. 2. Skriv in det ord som du vill ska representera sidan i den URL som kommer att skapas i fältet Kortadress ( NiceURIName ). 3. Publicera sidan Ändra sidansvarig Längst ner på varje webbsida står Sidansvarig: Förnamn Efternamn. Namnet är klickbart och leder till ett formulär som är kopplat till en e-postadress som går till personen som ansvarar för sidans innehåll. 1. Ta fram en sida du vill ändra sidansvarig på under strukturfliken 2. Klicka på Ändra nodegenskaper 3. Välj ok på frågan som du kommer att få när det nya fönstret dyker upp 4. I det nya fönstret scrollar du ner tills att du finner fältet Sidansvarig. Skriv ditt namn och fyll i rätt e-postadress, eftersom att varje sidansvarigs namn fungerar även som formulär när man klickar på det. 5. Publicera sidan Om du ska byta sidansvarig för en hel webbplats/ett helt repository räcker det med att fylla i dessa uppgifter på översta noden, dvs. startsidan. Då ärver nedanstående sidor sidansvarig förutsatt att inget annat namn är ifyllt på underliggande sidor. Där det är en annat namn ifyllt slutar arvet. I ett sådant fall kan man bara gå in på respektive sida och ta bort det namn som står där.

6 Sid 5 Ändra sorteringsordning av sidor i navigationsstrukturen Ibland behöver man förändra sorteringsordningen av webbsidorna i vänsternavigationen. Det finns dock bestämmelser för hur mycket man får ändra på den översta nivån i navigationsstrukturen. Läs mer på För att ändra sorteringsordningen får du gå in på varje sida i redigeringsläget och ange en sorteringssiffra. 1. Välj fliken struktur 2. Markera den sida du vill byta sorteringsordning på 3. Klicka på Ändra nodegenskaper 4. Scrolla ner till du hittar Sorteringsordning. Sida med nummer 1 hamnar överst osv. (Två sidor kan inte ha samma siffra, alla sidor måste ha olika siffror för att detta ska funka) 5. Spara & stäng och Publicera aktuell sida. 6. Gör dessa steg för varje sida i strukturen som du vill byta sorteringsordning på.

7 Sid 6 Använda HTML i artiklar Webbansvariga har tillgång till artiklars html-kod. Man når den via knappen Källa/Source i artiklars texteditor. Denna funktion är användbar t.ex. när man har gjort en tabell på en sida, som man inte kan kopiera och klistra in på en annan sida på vanligt sätt eftersom tabellformateringarna inte hänger med då. 1. Gå till fliken Struktur och skapa en Ny sajtnod på lämpligt ställe med namnet Sida 1 (använd sidmallen 3-spalt standardsida 2011). 2. Skapa en artikel på sidan som du sparar i en mapp på lämpligt ställe under innehållsfliken. Namnge den Uppgift HTML -mall. 3. Fyll i en rubrik och i textfältet lägger du in en punktlista, några länkar och en bild. Spara & stäng. 4. Skapa ytterligare en sajtnod med namnet Sida Skapa en artikel på sidan (Sida 2) som du sparar på lämpligt ställe under innehållfliken. Döp den till Uppgift HTML kopia. Skriv in rubrik och ingress. 6. Gå tillbaka till första sajtnoden Sida 1 och välj Redigera artikel. 7. Klicka på knappen Källa/Source i texteditorn, nu visas textfältets HTML-kod. 8. Kopiera HTML-koden i fältet Artikelns text (markera innehållet och tryck Ctrl + C på tangentbordet för att kopiera). Välj sedan Avbryt. 9. Gå till Sida 2 och välj Redigera artikel. 10. Klicka på knappen Källa/Source och klistra in det du tidigare kopierade (Ctrl + V på tangentbordet). Klicka på Källa igen för att se resultatet. 11. Spara & stäng.

8 Sid 7 Sökoptimering Ett av de viktigaste, mer effektiva och billiga sätten att synliggöra en verksamhet idag är att hamna högt upp i listor på olika sökmotorer, till exempel Google. Google avslöjar inga hemligheter som gör att umu.se automatiskt hamnar högst upp i Googles sökresultat, men vi kan göra det lättare för sökmotorer att genomsöka och indexera vårt innehåll på våra webbsidor. Text i rubriker har större värde hos sökmotorer än vanlig text. Använd därför underrubrik och styckesrubrik istället för att bara fetmarkera i texten. Alla bilder bör ha bra filnamn och en alt-text. Det gör att bildsökningar fungerar bättre, ex. Googles bildsökning. Använd beskrivande länkar, de ger bättre indexering hos ex. Google. Läs mer om Utbildning vid Umeå universitet är bättre än klicka här. Detta gäller även dokument som laddas upp för att användas som bifogade filer. Döp grunddokumentet till något som är beskrivande för besökare. Läs mer om sökoptimering på 1. Gå in på valfri sajtnod/webbsida på din webbplats som innehåller åtminstone en artikelkomponent. 2. Välj Granska sajtnod och notera var titeln som visas i webbläsarens övre ram hämtas från. 3. Ta bort artikelkomponenten på sidan och granska sidan på nytt. Notera sidans titel nu. 4. Välj Ändra nodegenskaper och skriv en ny titel i fältet Sidans titel. Spara, stäng och granska sidan på nytt. Tips: Titeln är det enskilt viktigaste för bra resultat i sökmotorer. Undvik ord som Välkommen till 5. Välj Ändra nodegenskaper och skriv en kortfattad och informativ beskrivning av webbsidans innehåll. Tips: Många sökmotorer presenterar beskrivningen eller en del av den i träfflistan. 6. Välj Ändra nodegenskaper och lägg in några nyckelord för sidan. Tips: Nyckelord var tidigare väldigt viktigt för rankingen i Google, men idag har de nästan ingen betydelse alls. 7. Lägg tillbaka artikelkomponenten och sedan peka ut din artikel igen. Spara & Avsluta. Gå igenom din artikel och kolla så att alla rubriker har rätt formatering d.v.s. underrubrik H2 och styckesrubrik H3, inte fetmarkerad. Kolla igenom hur länkarna ser ut, är de beskrivande? Om inte justera dem. När du är klar tryck på Publicera aktuell sida.

9 Sid 8 Skapa och länka in nyheter Alla institutioner och enheter kan ha ett nyhetsflöde på sin webbplats. På varje webbplats (i repositoryt) finns förberedda sidor och komponenter för det. Det man kan behöva göra är att lägga till komponenter på t.ex. startsidan för att lista de senaste externa nyheterna, och/eller en så kallad nyhetspuff som visar upp en speciell nyhet. Externa nyheter är sådana som är synliga för alla besökare eftersom de visas på den publika webben. Man kan också ha interna nyheter, som riktar sig till anställda vid en institution, enhet eller motsvarande. De visas på sidorna För våra anställda för respektive webbplats. För att sätta upp det på rätt sätt kontaktar ni Michael Nordvall på enheten för kommunikation och internationella relationer. Nyhetslistning Nyhetslistningen kan på t.ex. startsidan lista de senaste nyheterna i korthet. Man väljer hur mkt av nyheten som ska visas upp bara rubrik eller rubrik och ingress. Man väljer också antal nyheter i listningen. Nyhetspuff Nyhetspuffar gör det möjligt att lyfta fram en viss nyhet lite extra, i mittspalt eller högerspalt. En puff visar nyhetens ingress, eventuell bild samt en länk till hela nyheten som i exemplet i högerspalten. Länka in UMU nyhet Om man upptäcker en intressant nyhet på en annan webbplats inom Umeå universitet och vill ha med den i sina egna nyhetslistor så finns två sätt att gå vidare: Be den som ursprungligen publicerat nyheten att lägga till lämplig sorteringskategori eller att själv länka in den via arbetsflödet "Länka in UMU nyhet". Länka in nyheter från en extern webbplats Om man i sin egen nyhetslistning vill puffa för en nyhet som publicerats på en extern webbplats (utanför kan man använda flödet Länka in publik nyhet utifrån. ER Skapa publik nyhet att visa på den egna webben 1. Gå till fliken Min arbetsplats och välj alternativet Skapa publik nyhet i listan över tillgängliga arbetsflöden.

10 Sid 9 I nästa steg får du fylla i själva nyheten. I stort sätt liknar nyhetsformuläret ett vanligt artikelformulär, med några undantag: Länktext vanligtvis densamma som rubriken, men om rubriken är för lång kan man här ange en kortrubrik som visas i puffar m.m. Publiceras/Avpubliceras anges automatiskt som dagens datum 50 år, men kan justeras t.ex. för en nyhet som inte får publiceras före en viss tidpunkt, eller för att en "gammal nyhet" inte ska visas i listor över "senaste nyheter". Skribent/epostadress sätts automatiskt till namn e-post på den inloggade (så att namnet blir klickbart), men kan ändras fritt, t.ex. den som redigerat/översatt någon annans text. Sökord minst ett bör anges, gärna fler, för bästa sökbarhet 2. Fyll i fälten Rubrik, Länktext, Ingress och Nyhetstext och skriv några sökord som passar in på nyheten. Bocka för vilket område nyheten passar under Nyhet om. Klicka på Spara. 3. Bifoga sedan en bild till artikeln genom klicka på Ladda upp bild. Ange nyckelordet MainImage och bläddra fram en bild från datorn. Ladda upp bilden genom att klicka på Ladda upp bild. Den uppladdade bilden kommer inte att synas i redigeringsläget utan bara som bilaga, och visas sedan vänsterställd i halvbredd i själva nyheten samt ovanför ingressen i en ev. nyhetspuff. 4. Klicka på Förhandsgranska som finns längst upp till höger i nyhetsformuläret. Alternativen Spara och Spara & Stäng kan man använda om man vill jobba vidare med nyheten vid ett senare tillfälle. Den sparas under fliken Min arbetsplats. 5. Välj Publicera om du inte vill göra några ändringar. När man publicerar direkt blir nyheten direkt synlig på webben. Det finns möjlighet att avpublicera en nyhet. Gå då in via Innehållsfliken och leta upp nyheten samt avpublicera. Se nyheten som du just publicerat: 6. Öppna en ny flik i Firefox och gå till adressen

11 Sid 10 Klicka på länken under ditt namn. Gå in på Om institutionen (el motsvarande) och vidare till Nyheter. Klicka på din nyhet som ligger i nyhetsflödet. Länka in nyheter från andra delar av universitetet 1. Klicka på fliken Min arbetsplats och välj Länka in publik UMU nyhet. 2. Sök fram en nyhet som du vill länka in. På söksidan som visas kan man söka fram nyheter genom att välja kategori eller ange ett datumintervall. Lämnar man samtliga alternativ orörda och klickar på Sök visas de senast publicerade nyheterna. Av sökresultatet framgår också var nyheten publicerats vilket kan vara bra att veta eftersom inlänkade UMU-nyheter visas i sin helhet på den webbplats där de ursprungligen publicerats. 3. Förhandsgranska nyheten genom att klicka på rubriken, detta sker i ett nytt fönster. 4. Gå tillbaka till listan med nyheter och välj nyheten genom att klicka på Välj Nyhet till höger i listan med sökresultat. Nyheten visas då i sin helhet. Publicera nyheten i den egna listningen genom att klicka på knappen Publicera. Länka in nyheter från en extern webbplats Om man i sin egen nyhetslistning vill puffa för en nyhet som publicerats på en extern webbplats (utanför kan man använda flödet Länka in publik nyhet utifrån. 5. Välj att Länka in en publik nyhet utifrån och välj publiceringsplats. 6. Ange en egen rubrik och en alternativ rubrik om den förstnämnda är för lång för att fungera i länklistor. I rubriken bör källan framgå, både av upphovsrättskäl och för att förvarna läsaren om att fortsättning följer på en extern webbplats. Ex: Infotech Umeå: Från Nokia till Designhögskolan 7. Ange URL (webbadress) där nyheten är publicerad, samt skriv en egen ingress eller pufftext för den externa nyheten. Ange relevanta kategorier. 8. Bocka i kategori under Nyhet om. 9. Förhandsgranska och publicera nyheten som vanligt. Redigera en publicerad nyhet Korrigera publicerade nyheter genom att gå till fliken Innehåll och i innehållsträdet leta rätt på den nyhet man tidigare skapat. Den ligger i mappen Nyheter/Publika nyheter. Man får där upp ett inmatningsformulär, rätt likt artikel-formuläret, men utan fält för relaterade länkar etc. Här kan man t.ex. korrekturläsa, ta bort eller lägga till kategorier och nyckelord, byta författare, hyfsa länkar etc. Ändra dock aldrig de automatiskt satta kategorierna för Fakultet eller Institution. Nyheter med fel uppsättning sådana kommer ej att synas alls. Mapparna under Nyheter i innehållsstrukturen skapas automatiskt när du skapar nyheterna via fliken

12 Sid 11 Min arbetsplats. Utkast till opublicerade nyheter ligger under fliken Min arbetsplats/arbetsflöde tills de publiceras. Bilder i nyheter En bild med nyckelordet MainImage blir alltid vänsterställd i halvbredd. Den visas också i en eventuell nyhetspuff. Om nyhetspuffen ligger i mittspalt så kan man välja hur bilden ska visas via komponentegenskaperna. Om man vill ha fler bilder i en nyhet kan man göra det via redigeringsläget som nås i innehållsstrukturen. Om man glömt att bifoga en bild med nyckelordet MainImage i samband med att nyheten skapades och vill göra detta i efterhand så måste man i innehållsstrukturen bifoga bilden och ge den nyckelordet MainImage. Man kan också i redigeringsläget av nyheten under innehållsstrukturen lägga till fler bilder i nyheten genom att ställa sig i texten på det ställe man vill ha bilden och klicka på Bifoga fil. Nya Personalkatalogen (tillgänglig fr.o.m. juni 2014) Hur kommer den att fungera? Den nya personalkatalogen är framtagen för att förenkla för webbansvariga, förtydliga och underlätta sökningar på personal för besökare. I praktiken kommer du som webbansvarig endast behöva lägga till en enda komponent som styr hela personallistan för enheten, fakulteten, institutionen. I det gamla sättet att arbeta med personallista, har du som webbansvarig fått lägga till flera komponenter och redigera dem för att få en komplett personalvisning med bild, publikationer, forskningsprojekt personlig information etc. Nu kommer detta styras genom en enda komponent. Den personliga informationen och bilden kommer att hämtas från varje persons personliga sida i intranätet (Min sida) Det är alltså personen själv som skriver detta. Nya personalkatalogen kommer att bli tillgänglig i april månad. Det du eventuellt behöver göra är att skapa en Personalkatalogsmall som är fördefinierad (inget behöver göras i den, du ska bara se till att den finns på era sidor). Lägga till en ny komponent och peka ut er organisation. Klart! Om man behöver redigera befintliga personalsidor innan dess går det bra att kontakta oss via Servicedesk så hjälper vi er med det. Lista publikationer Det finns en särskild komponent, UMU publicationlistdiva2, som kan användas för att visa information från publikationsdatabasen DiVA2 på såväl enhetsnivå som personnivå. Endast webbansvarig har behörighet att lägga in komponenten. Här får du öva på att skapa listor med publikationer på webben. 1. Gå till valfritt ställe i er struktur och skapa en ny sajtnod som ni själv namnger, välj 3-spalt standardsida 2011.

13 Sid Ta bort artikelkomponenten på sidan genom att högerklicka på artikelkomponenten och välj Ta bort komponent. Lägg istället till komponenten UMU PublicationListDiVA2. (Högerklicka i gula fältet och välj Lägg till komponent) 3. Gå till sidan på webben och öppna PDF-dokumentet Förteckning över organisationsid Diva2 som ligger överst till höger på sidan. Notera OrganisationsId (tre siffror) för valfri organisation. 4. Visa komponentens egenskaper och skriv in organisationskoden i fältet OrganisationIdDiva2. Spara & Avsluta. 5. Notera att rubriken hämtas från webbplatsens fördefinierade organisation (i detta fall Socialt arbete). Gå in i komponentegenskaperna och ändra inställningarna för listningen, ex. vilka publikationer som ska tas med i listan, antal listningar per sida samt listans rubrik. 6. Gå in i komponentents egenskapsinställningar igen. Radera koden i fältet OrganisationIdDiva2 genom att trycka på soptunnan. Lägg istället till ett CASanvändarnamn i fältet StaticUserId. Om du behöver lista forskningsprojekt på likande sätt som beskrivs ovan för Publikationer, kan du läsa mer om det på webbpublicering. Manualen går igenom det steg för steg. Kalendariet Som kalendarieägare kommer du åt fler funktioner än vad du gör som vanlig anställd. Det absolut viktigaste att tänka på innan man publicerar ett nytt evenemang, är att kolla upp någon annan redan skapat ett likande event som man kan länka in. Du kan också föreslå ett event för andra. Allt detta gör du via fliken Aktuellt publicerade. Leta rätt på ett evenemang, välj antingen Föreslå för publicering eller Länka in evenemang. Välj sedan den kalender du vill föreslå eller länka in evenemanget i.

14 Sid 13 För att använda webbanmälningsformläret i ett nytt evenemang måste man ange max antal deltagare, annars fungerar inte webbformuläret. Manualer för kalendariet Byta kalenderkomponent Få en modernare kalender med webbanmälning och avbokningshantering direkt på sidan. 1. Gå till sidan där du har lagt till den lilla kalendern (oftast på första sidan). Högerklicka i kalendern och välj egenskaper. Titta och memorera vilka inställningar den har (eller ta en print screen). Stäng när du är klar.

15 Sid Högerklicka i kalendern igen och välj Byt komponent. Välj komponenten som heter calendarlist. Välj Spara och avsluta. Högerklicka på komponenten igen och välj egenskaper. Om du behöver göra inställningar i komponenten gör du det nu (kalender, Tillåtna evenemangstyper, Antal evenemang som visas korta listan, Avgränsare, Vem får delta). Spara & Avsluta. 3. Gå till den sida som är utpekad till Fler evenemang-sida. Gör nu samma sak som ovan fast se till att du anger en högre siffra för Antal evenemang för på denna sida presenteras hela ert evenemangsutbud. Spara & Avluta. 4. I högerspalt har du en komponent som visar evenemangskalender, Tidsperiod, Sökevenemang och Urval på evenemnagstyp. Högerklicka någonstans på denna och välj Ta bort komponent. Dessa funktioner har ingen koppling till den nya kalenderpresentationen. 5. Gå till den sida som är utpekat som Evenemangsdetaljsida. Högerklicka någonstans på sidan och välj Sidstruktur. 6. I dialogrutan letar du dig ner till boxen MainColumn och högerklicka sedan i listan på komponenten som heter UMU calendarpresentation Component och välj Byt komponent. 7. Välj komponenten som heter calendarview. Spara och avsluta

16 Sid Gå till sidan där du först var (steg 1) och Publicera aktuell sida. Bocka i alla sidor som berörs av dessa och publicera dem. Behörighet, lära sig mer och användarstöd Behörighet Efter genomgången webbansvarigutbildning tilldelas ni rollen webbansvarig i systemet. Detta sker centralt, dvs. görs inte av katalogansvarig på resp enhet/inst. Lära sig mer På webbpublicering.umu.se finns mycket information och manualer om hur ni kan jobba med er webbplats. Ett par exempel är hur man får tillgång till Google-analyticsstatistik för institutionens/enhetens webbplats, hur man jobbar med utbildningssidorna, nyhetssystemet. På intranätet Aurora kan du läsa mer om angränsande områden till webben t.ex. skriva för webben, bildspråk och bilder för webben. https://aurora.umu.se/stod-och-service/kommunikation/ Användarstöd Som webbansvarig är du stöd och kontaktperson för de eventuella webbproducenter som finns vid din institution, enhet eller motsvarande. Om ni har frågor eller problem som ni inte kan lösa kan ni kontakta oss via ServiceDesk. Registrera ditt ärende via formuläret som finns på https://servicedesk.its.umu.se/report/default.aspx Ungefär en gång per månad anordnas webbworkshops som riktar sig till dig som jobbar med Umeå universitets webb. Workshoparna har olika teman varje gång och inleds med en kortare genomgång av temat. Därefter finns det möjlighet att ställa frågor kring temat, men det är även ett tillfälle att ta upp

17 Sid 16 andra frågor som rör InfoGlue och webbarbetet. I kalendariet på hittar du datum och anmälan.

Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Sid 1 Innehåll Uppgift 1: Att redigera personalsidor... 2 Uppgift 2: Lista publikationer... 5 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar... 6 Uppgift 4:

Läs mer

Webbproducentutbildning i InfoGlue

Webbproducentutbildning i InfoGlue 2014-02-17 Sid 1 (17) Webbproducentutbildning i 2014-02-17 Sid 2 (17) Innehåll Logga in i systemet och ändra inställningar... 3 Flikarna struktur och innehåll... 5 Komponenter... 6 Använda innehåll från

Läs mer

Grundkurs i InfoGlue

Grundkurs i InfoGlue 2015 Kommunikationsenheten Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se Innehåll Allmänt om webbpublicering o Att informera på en webbplats o Skrivregler o Tillgänglighet

Läs mer

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 VER.2.5 Materialet utarbetat av Eva Fyrberg, kommunikationsenheten och Pontus Sundén Kommunikationsenheten 2015-05-06 Erik Dahlbergsgatan 11B, Box 100, 405 30 Göteborg, Tel:

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Fullredigering i InfoGlue WP2

Fullredigering i InfoGlue WP2 KURSHÄFTE Senast uppdaterad: 2015-05-25 CMS-teknik (responsiv design) Fullredigering i InfoGlue WP2 Teknisk introduktion med övningar Ansvarig: Tomas Edquist Programmet för webbutveckling Uppsala universitet

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

Manual till publiceringssystemet WebMe

Manual till publiceringssystemet WebMe Manual till publiceringssystemet Senast ändrad augusti 2010 Innehåll Logga in... 3 Översikt av sidor/funktioner... 3 Innehåll... 3 Användare... 3 Utseende... 3 Inställningar... 3 Bygg formulär... 4 Postade

Läs mer

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Datum 2013-01-28 Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Del 1 introduktion till EpiServer, skapa sidor och skriva samt publicering av kontaktuppgifter och länkar Tibro kommun 543 80 TIBRO

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6 Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012 EPiServer CMS 6 Innehållsförteckning Inledning... 4 Om den nya webbplatsen... 4 Inriktning inför 2014... 4 Lathund för sociala medier... 5 Om handboken...

Läs mer

Utbildningskompendium Open24. Ver 4-2013

Utbildningskompendium Open24. Ver 4-2013 Sida: 1 (45) Utbildningskompendium Open24 Ver 4-2013 Sida: 2 (45) Utbildningskompendium Open24... 1 Ver 4-2013Allmänt om Webtool 3... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet...

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Reviderad: 2014-08. Publicera på webben med. Polopoly. Redaktörsmanual

Reviderad: 2014-08. Publicera på webben med. Polopoly. Redaktörsmanual Reviderad: 2014-08 Publicera på webben med Polopoly Redaktörsmanual Innehållsförteckning Polopoly 10 är högskolans gemensamma verktyg för att publicera på webben. All publicering sköts via en baksida i

Läs mer

Redigera text och länka på www.sunne.se

Redigera text och länka på www.sunne.se Redigera text och länka i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 18 Redigera text och länka på www.sunne.se Häftet innehåller anvisningar för hur du redigerar text och länkar internt (till andra sidor på sunne.se)

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor MANUAL 2.0 Nacka kommuns SKOLWEBBAR 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor Innehållsförteckning 1. Logga in... 4 2. Nyheter... 4 2.1 Skapa nyhetssida = skapa nyhet...

Läs mer

DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB

DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB Version: 1.0 2014-01-27: 2014 evry.com DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 106 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Vad gör en redaktör? 4 1.1.1 Vad gör en administratör? 4 1.2

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna.

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna. Lathund handels.se Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument https://www.handels.se/templates/login.aspx?returnurl=/secure är adressen för att kunna logga in i Episerver.

Läs mer

PhysioTools - användarmanual

PhysioTools - användarmanual PhysioTools - användarmanual Innehåll 1 STARTA PROGRAMMET... 10 1.1...Logga in... 10 1.2...Inloggningssidan... 10 1.3...Start sidan/hem... 11 2 LICENSER HUR DE FUNGERAR... 11 3 SNABBGUIDE TILL ATT SKAPA

Läs mer