Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda"

Transkript

1 Sida 1 (10) Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Innehåll: Inloggning i Polopoly Om nyheter och nyhetslistor Skapa nyheter Nyhetsbrevens innehåll Skapa nyhetsbrev Skicka nyhetsbrev till alla anställda Inloggning i Polopoly Logga in via https://cms.lnu.se/polopoly/login.jsp Använd helst webbläsaren Firefox (Polopoly tycker om Firefox). Om nyhetslistor Det finns nyhetslistor på olika platser i internwebben. Den enstaka nyheten publiceras i den nyhetslista som är relevant för just den nyheten.

2 Sida 2 (10) KOM:s nyhetslistor De nyhetslistor som (för närvarande) sköts av Kommunikationsavdelningen heter [Interna nyheter Linnéuniversitetet], [Nyhetsbrev Lnu], [Kalmar Lnu] samt [Växjö Lnu]. I nyhetslistan [Interna nyheter Linnéuniversitetet] samlar vi nyheter som berör de flesta på Lnu. Nyheterna hamnar automatiskt i boxen [Interna nyheter Lnu] på internwebbens startsida. Nyhetslistan [Nyhetsbrev Lnu] består enbart av de nyhetsbrev KOM skickar ut till alla anställda. Nyhetsbreven hamnar i boxen [Nyhetsbrev från Lnu] på internwebbens startsida. Det finns också två nyhetslistor för lokal, ortsspecifik information, [Kalmar Lnu] och [Växjö Lnu]. Dessa båda nyhetslistor samsas i boxen [Lokal information] på startsidan på internwebben. Andra relevanta nyhetslistor Det finns även några andra nyhetslistor som vi kan använda. En del avdelningar har kommit igång med att använda nyhetslistorna, andra listor är vi mer involverade i att lägga upp nyheter från. De KOM (för närvarande) också använder och som har en större målgrupp är [Utbildning Lnu] under [Utbildning] i Polopoly, [Forskning Lnu] och [Extern forskning Lnu] under [Forskning], samt listan [Personal Lnu] under [Att arbeta vid Lnu]. Vid enstaka tillfällen går det också att använda listan [IT Lnu] som finns under [Verksamhetsstöd / IT-tjänster]. I nyhetslistan [Forskning - Lnu] placeras (för närvarande) seminarier, föreläsningar och kurser med forsknings-/forskarutbildningsanknytning. Dessa nyheter dyker upp i boxen [Om forskning och utbildning] på startsidan till internwebben. Ofta handlar det om olika utbildningar som ges internt på Lnu, alternativt samarrangemang med andra organisationer och företag. Listan [Extern forskning Lnu] är gjord för att kunna fånga upp forsknings- eller forskaranknutna aktiviteter med externa avsändare. Obs! Aktiviteterna ska rikta sig till en betydande skara på Lnu. För närvarande visas nyheterna i boxen [Om forskning och utbildning] på internwebbens startsida. [Personal - Lnu] är en nyhetslista där nyheter från Personalavdelningen hör hemma. Nyheterna visas i startsidans box [Meddelanden], där även nyheter från ITavdelningen, Kursinfo och Ladok samlas. [IT - Lnu] är en nyhetslista där nyheter från IT-avdelningen läggs in. Nyheterna visas i startsidans box [Meddelanden]. IT sköter huvudsakligen denna lista själva, men vid en del tillfällen använder också KOM listan (det beror lite på från vem inom IT informationen kommer). Oftast lägger IT in infon själva och skickar bara länken.

3 Sida 3 (10) Att skapa en nyhet i Polopoly För att illustrera hur man skapa nyheter på internwebben använder vi oss av ett exempel i nyhetslistan [Interna nyheter Linnéuniversitetet]. Klicka in dig på internwebben genom att klicka på plustecknet framför ordet [Intra] i trädstrukturen i vänsterkolumnen. Då fälls strukturen för internwebben ut. För att nå nyhetslistorna, klicka på plustecknet fram för [Intranät Startsida]. Det finns nyhetslistor på olika platser i internwebben. De nyhetslistor som (för närvarande) sköts av Kommunikationsavdelningen ligger direkt under [Intranät startsida]. Välj den nyhetslista som är aktuell. Klicka på nyhetslistans namn i trädstrukturen till vänster. Nu syns den aktuella nyhetslistan på högersidan i webbläsaren. Här syns alla nyheter som skapats i den aktuella nyhetslistan. För att skapa en ny nyhet gå till [Skapa innehåll], se till att det står [Nyhet] i rullisten och klicka på knappen [Skapa]. Nu öppnas den nya nyheten under namnet [Nytt innehåll]. Gå till fliken [Publicering] näst längst till höger bland de grå flikarna. Klicka på den och under [Aktuellt arbetsflöde] ändra rullisten till [Utkast <-> publik <-> borttagen]. Nyheten är nu ett utkast, och kommer inte att synas utåt (publiceras) förrän du går tillbaka hit och ändrar arbetsflödet dvs när nyheten är helt klar för publicering. Nu är det dags att fylla i innehållet. I fälten [Titel] och [Rubrik] skriver du nyhetens rubrik. Titelfältet är det som t ex visas i boxen [Interna nyheter Lnu] på internwebbens startsida. Glöm inte att klicka [Spara] under arbetets gång (obs! efter publiceringen är ställd till utkast). Första gången du klickar spara kommer sidan att få det namn som står i [Titelfältet]. När du första gången klickat spara där måste du också gå in på sidan [Interna nyheter Linnéuniversitetet] och klicka spara där också annars kommer inte nyheten att sparas. På denna sida står nu nyhetens rubrik överst i listan [Innehåll] och det är markerat som [Utkast]. Under arbetets gång kan det också vara bra att förhandsgranska nyheten. Det gör man via knappen [Förhandsgranska].

4 Sida 4 (10) Klicka sedan på fliken [Allmänt]. I fältet [Ingress] skriver du nyhetens första mening (ungefär). När nyheten visas i ett RSS-flöde (se mer nedan) kommer nyhetens rubrik och ingresstext att synas i flödet. För att skriva in själva texten i nyheten klicka nu på fliken [Brödtext]. Nu kommer du till inmatningsfältet [Text]. Här matar du helt enkelt in texten. Om du kopierar in text till nyheten ställ dig med muspekaren i fältet [Text] och klicka på den ikon som har en skrivplatta och en gul skylt med ett T ovanför textfältet. Klistra in texten i det fält som nu poppar up på skärmen. Klicka [Ok]. Nu avformateras texten och lägger sig i textfältet. Använd de [Teckenformat] som finns att välja på i listen ovanför textfältet. Att lägga till en högerkolumn med ett RSS-flöde Att ha besläktade nyheter från samma nyhetslista i högerkolumnen gör förhoppningsvis att man får upp ögonen för våra flöden och gör dem förhoppningsvis mer lästa. På köpet gör länkarna till aktuella nyheter att man får bättre sökträffar på dem. OBS! Har man en nyhet som man vet att man kommer att kopiera och lägga i flera nyhetsflöden ska man inte göra någon högerkolumn med RSS-flöde när man kopierar en nyhet följer nämligen högerkolumnen med också. Enklaste sättet att lägga in högerkolumn med RSS-flöde i en nyhet är helt enkelt att öppna en tidigare nyhet i aktuell nyhetslistsida, t ex [Interna nyheter - Linnéuniversitetet], och kopiera den nyhetens högerkolumn. Öppna en tidigare nyhet i aktuell nyhetslista. Klicka på fliken [Högerkolumn]. Under [Innehållsförteckning] visas de högerkolumnsmoduler som tillhör den aktuella nyheten. Välj aktuell modul, t ex [Interna nyheter Lnu]. På samma rad, långt till höger, finns ikonen för att kopiera två pappersark som ligger ovanpå varandra. Klicka på ikonen till höger. Nu har du en kopia av högerkolumnen. För att klistra in kopian på den aktuella nyheten, gå tillbaka till den nyhet du arbetar med. Klicka [Högerkolumn] och [Redigera]. Nu dyker ikonen för klistra in upp: ett papper som ligger på en orange skiva. Klicka på den. Klicka sedan [Spara]. Nu har du kopierat in högerkolumnen. Det finns självklart ett sätt att skapa RSS-flödesmodul från scratch, men det behöver vi inte ta upp här! Att publicera en nyhet När nyheten är klar för publicering klicka på fliken [Publicering] och under [Tillstånd] klicka på knappen [Publicera denna version], så publiceras sidan.

5 Sida 5 (10) Nyheter på engelska När nyheterna finns även med engelsk text publicerar vi dem även på engelska. Det gör man genom att skapa en språkversion av den aktuella nyheten. Den engelska nyheten dyker då upp i motsvarande box på internwebbens engelska startsida. Att publicera en nyhet på engelska Nyheten du ska publicera på engelska ska vara öppen i Polopoly. Stå i nyheten med fliken [Allmänt] öppen i icke-redigera-läge. Då finns en knapp [Skapa språkversion]. Klicka på den. Nu kommer det vanliga artikelutseendet upp i Polopoly. Här finns [Titel], [Rubrik] och [Ingress] under fliken [Allmänt]. Och så en flik för [Brödtext], [Högerkolumn], [Publicering] och så vidare. Lägg in titel, rubrik och bröd text på engelska, på samma sätt som när du lägger in en svensk nyhet. Glöm inte att klicka [Spara] när du är klar. När du har klickat spara stängs det engelska fönstret och det svenska syns igen. OBS! På sidan finns nu en knapp för [Spara] som du måste klicka på för att den engelska språkversionen ska sparas. Nu finns den engelska titeln under rubriken [Andra språkversioner] på den svenska nyheten under [Allmänt]. Klickar man på den engelska titeln kommer man tillbaka till den versionen. Det händer ingenting om man klickar [Förhandsgranska] när den engelska nyheten är uppe. Däremot kan du förhandsgranska den svenska nyheten och klicka [In English] längst upp till höger på sidan. Då ser du den engelska språkversionen. Nyhetsbrevens innehåll Nyhetsbreven bygger på principen om korta ingressaktiga texter (en mening absolut max två meningar eller tre rader) som oftast hänvisar vidare till egna nyheter. Får man alltså in önskningar om att få med lite längre texter i nyhetsbreven måste de först publiceras var för sig som separata nyheter. Då gällde det att kunna placera nyheten på den del av internwebben som den hör hemma. Publiceringen av enskilda nyheter sker löpande. Se alltid till att ha ett nyhetsbrev under skapande (som utkast) i Polopoly. Det är bra att lägga in nyheter som ska med i nyhetsbrevet efter hand, så blir det inte så mycket jobb när det väl är dags att skicka ut det.

6 Sida 6 (10) För information om den innehållsliga hanteringen av nyhetsbrevet se Rutin för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda. Nyhetsbrev på engelska När det finns viktig information som ska ut till anställda gör vi även nyhetsbrev på engelska. Det gör man som vanligt genom att skapa en språkversion av det aktuella nyhetsbrevet. Det engelska nyhetsbrevet visas i boxen Newsletter from Linnaeus University på internwebbens engelska startsida. Skapa nyhetsbrev Klicka in dig på internwebben genom att klicka på plustecknet framför ordet [Intra] i trädstrukturen i vänsterkolumnen. Då fälls strukturen för internwebben ut. För att nå nyhetslistan [Nyhetsbrev Lnu] där nyhetsbreven skapas kan du behöva klicka på plustecknet fram för [Intranät Startsida]. Klicka sedan på texten [Nyhetsbrev Lnu]. Nu syns den sidan på högersidan. Här finns alla nyhetsbrev som skapats på denna sida. För att skapa ett nytt nyhetsbrev gå till [Skapa innehåll], se till att det står [Nyhet] i rullisten och klicka på knappen [Skapa]. Nu öppnas det nya nyhetsbrevet under namnet [Nytt innehåll]. Gå till fliken [Publicering] näst längst till höger bland de grå flikarna. Klicka på den och under [Aktuellt arbetsflöde] ändra rullisten till [Utkast <-> publik <-> borttagen]. Nyhetsbrevet är nu ett utkast, och kommer inte att synas utåt (publiceras) förrän du går tillbaka hit och ändrar arbetsflödet dvs när nyhetsbrevet är helt klart för publicering. Nu är det dags att fylla i innehållet. I fälten [Titel] och [Rubrik] skriver du [Nyhetsbrev]. Titelfältet är det som t ex visas i boxen [Nyhetsbrev från Lnu] på internwebben. När nyhetsbrevet börjar bli klart är det bra att i detta fält fylla i ledord till nyhetsbrevets innehåll, t ex [Nyhetsbrev (schemaläggning, doktorandkurs, seminarier mm)]. Om det är något som är extra viktigt, ta då med det i titelfältet. Rubrikfältet är den text som visas som huvudrubrik till nyhetsbrevets webbsida och där fyller man i det datum nyhetsbrevet skickas ut, t ex [Nyhetsbrev 9 februari]. Glöm inte att klicka [Spara] under arbetets gång (obs! efter att publiceringen är ställd till utkast). Första gången du klickar spara kommer sidan att få det namn som står i [Titelfältet].

7 Sida 7 (10) När du första gången klickat spara där måste du också gå in på sidan [Nyhetsbrev Lnu] och klicka spara där också annars kommer inte nyhetsbrevet att sparas. På denna sida står nu nyhetsbrevet med i listan [Innehåll] och det är markerat som [Utkast]. Under arbetets gång kan det också vara bra att förhandsgranska nyhetsbrevet. Det gör man via knappen [Förhandsgranska]. Klicka sedan på fliken [Allmänt]. För att skriva in själva texten i nyhetsbrevet klicka nu på fliken [Brödtext]. Nu kommer du till inmatningsfältet [Text]. Här matar du helt enkelt in texten. Om du kopierar in text till nyhetsbrevet ställ dig med muspekaren i fältet [Text] och klicka på den ikon som har en skrivplatta och en gul skylt med ett T ovanför textfältet. Klistra in texten i det fält som nu poppar up på skärmen. Klicka [Ok]. Nu avformateras texten och lägger sig i textfältet. Använd de [Teckenformat] som finns att välja på i listen ovanför textfältet. För klassificeringsrubriker använd [Rubrik 2]. För nyhetsrubriker i nyhetsbrevet använd [Rubrik 3]. För brödtext använd [Normal]. Innehållet i nyhetsbreven Vi har några standardrubriker som vi använder i nyhetsbrevet: Forskning, Lokal information: Kalmar, Lokal information: Växjö, Konferenser vid Lnu kommande vecka samt Ur kalendariet kommande vecka. Ur kalendariet För att hitta lämpligt material till rubriken Ur kalendariet kommande vecka så går man igenom kalendariet för personal och kalendariet för allmänheten som finns på startsidan på Lnu.se. OBS! Det gäller alltså att titta på vad som sker i kalendariet veckan efter det att nyhetsbrevet går ut. Informationen om den enskilda aktiviteten som ska med i nyhetsbrevet är: titel, datum, klockslag, lokal och ort. Se hur informationen presenteras i ett tidigare nyhetsbrev. Högerkolumn med RSS-flöde Enklaste sättet att lägga in högerkolumn med RSS-flöde i en nyhet är helt enkelt att öppna en tidigare nyhet i aktuell nyhetslistsida, t ex [Interna nyheter - Linnéuniversitetet], och kopiera den nyhetens högerkolumn. Öppna en tidigare nyhet i aktuell nyhetslista. Klicka på fliken [Högerkolumn]. Under [Innehållsförteckning] visas de högerkolumnsmoduler som tillhör den aktuella nyheten. Välj aktuell modul, t ex [Interna nyheter Lnu]. På samma rad,

8 Sida 8 (10) långt till höger, finns ikonen för att kopiera två pappersark som ligger ovanpå varandra. Klicka på ikonen till höger. Nu har du en kopia av högerkolumnen. För att klistra in kopian på den aktuella nyheten, gå tillbaka till den nyhet du arbetar med. Klicka [Högerkolumn] och [Redigera]. Nu dyker ikonen för klistra in upp: ett papper som ligger på en orange skiva. Klicka på den. Klicka sedan [Spara]. Nu har du kopierat in högerkolumnen. Det finns självklart ett sätt att skapa RSS-flödesmodul från scratch, men det tar vi alltså inte upp här! Korrläsning och avstämning När nyhetsbrevet är klart ska det stämmas av med kommunikationschefen. Det går inte att skicka en länk till förhandsgranskaläget i polopoly, så nyhetsbrevstexten måste kopieras in i ett mejl eller i ett worddokument och skickas till kommunikationschefen, eller motsvarande. Granska nyhetsbrevet i läget [Förhandsgranska] och kontrollera att alla länkar fungerar. Publicering När texten är okejad klicka på fliken [Publicering] och under [Tillstånd] klicka på knappen [Publicera denna version], så publiceras sidan. När nyhetsbrevet är publicerat, gå in och dubbelkolla så att alla länkar funkar även i skarpt läge. Skicka nyhetsbrev Nu är nyhetsbrevet publicerat, och det är dags att skicka ut e-post om det till alla anställda. Funktionsmejladressen använder vi för att hämta in nyheter och skicka ut nyhetsbrev till både alla anställda och alla studenter Om du inte har kommunikationsavdelningsmejlen i din mejlklient når du den via webmejlen på adressen och sedan använder du ditt eget användarnamn och lösenord för att logga in. Fungerar inte ditt lösenord kontakta Annika Sand. Finns inte hon på plats, kontakta IT-support direkt. Lägga till funktionsmejl i Outlook PC-tips! Ett tips för att slippa gå till webbmejlen och istället få direkt i din outlook, gör på följande sätt: 1. Klicka på E-postkonto i Verktyg-menyn i Outlook.

9 Sida 9 (10) 2. Klicka på Visa eller ändra befintliga e-postkonton och sedan på Nästa. 3. Markera kontot i listan, och välj sedan Ändra. 4. Klicka på Fler inställningar och sedan på fliken Avancerat. 5. Klicka på Lägg till och ange sedan namnet på den postlåda som du vill lägga till, dvs info.nv. Här kan du som ev redan har kopplat till din inbox ta bort denna och ersätta med kom-adressen. 6. Klicka på ok 7. Postlådan hamnar sedan i vänstra kanten under Alla e-postmappar. Skapa och skicka mejlet Öppna mejlen I mappen [Utkast] ligger exempel på både tidigare utskickat nyhetsbrev till anställda. Öppna ett gammalt mejl för utskick av nyhetsbrev. Kopiera hela brödtexten inkl bilden. Öppna ett nytt mejl och klistra in detta i det. Kopiera också över ärendemeningen i mejlet. (Exakt hur/hur bra det här fungerar kan skifta mellan olika mejlklienter.) Gå in i det nya mejlet och ändra följande: - ändra datum i ärendemeningen till korrekt datum - ändra datum i nyhetsbrevets rubrik i brödtextfältet till korrekt datum - ta bort samtliga rubriker som finns uppradade i mejlet - ta bort direktlänken till nyhetsbrevet på raden som börjar Klicka här - ändra namnet på den som är redaktör för nyhetsbrevet (sista raden i mejlet) Öppna nu nyhetsbrevet i webbläsaren och kopiera över rubrik för rubrik in i nyhetsbrevsmejlet. Formatera om mejlet när alla rubriker finns med så att det ser snyggt ut (kan göras på olika sätt i olika mejlklienter och webbläsare). OBS! Rubriken (och innehållet) under Ur kalendariet kommande vecka ska inte stå med i mejlet. Kopiera länkadressen till nyhetsbrevet in i mejlet. Kopiera adressen från början t.o.m. adressens siffror, t ex OBS! Numera har nyhetsbreven väldigt lång adress, t ex Risken är stor att adressen går över mer än en rad i mejlet, och det kan skapa problem i en del webbläsare. Sluta därför att kopiera direkt efter adressen siffror, ex OBS! Kontrollera att mejlets avsändare är kommunikationsavdelningen. Skicka mejlet till dig själv.

10 Sida 10 (10) När du får mejlet, öppna det och kontrollera att länken funkar. Kontrollera också att länkarna funkar i nyhetsbrevet på webben. Korrläs mejlet dubbelkolla särskilt datumen. Kopiera över hela brödtexten inkl bilden i det mejl du skickade till dig själv. Klistra in det i ett nytt mejl. Kopiera ärendemeningen in i det nya mejlet. OBS! Kontrollera att Kommunikationsavdelningen står som avsändare till det nya mejlet. Lägg till mottagaradressen Skicka mejlet. Nyhetsmejl på engelska Finns det en engelsk variant av nyhetsbrevet har vi lagt till informationen Newsletter from Linnaeus University i mejlets ärendemening samt i rubriken under bilden i själva nyhetsbrevsmejlet. I listan över mejlrubriker ligger den engelska rubriken överst, skiljd från de övriga rubrikerna. Ett exempel på ett svenskt och engelskt nyhetsbrev finns i utkastlådan. Se mejlet daterat den 16 februari Använd detta som mejl som mall vid behov. Nyhetsbrev med krisinformation Nyhetsbreven är en av våra viktigaste kanaler när det handlar om att sprida information om en kris. Mer information om hur KOM agerar vid olika typer av kriser finns i Rutiner för krishantering vid KOM.

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 VER.2.5 Materialet utarbetat av Eva Fyrberg, kommunikationsenheten och Pontus Sundén Kommunikationsenheten 2015-05-06 Erik Dahlbergsgatan 11B, Box 100, 405 30 Göteborg, Tel:

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll?

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll? Snabbguide till EpiServer CMS 5 Globalt delat innehåll Vad är globalt delat innehåll? Globalt delat innehåll innebär att samma information kan visas på olika ställen på webbplatsen. När du ändrar i informationen

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Composer är ett verktyg för att skapa attraktivare startsidor.

Composer är ett verktyg för att skapa attraktivare startsidor. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Composer Vad är Composer? Composer är ett verktyg för att skapa attraktivare startsidor. Verktyget är dynamiskt och går ut på att en sida byggs upp med olika block som kan

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Enkel guide till hemsidan via IdrottOnline. Magnus Gunnarsson Mobil: 070-21 21 090 E-post: magnus.gunnarsson@teliasonera.com

Enkel guide till hemsidan via IdrottOnline. Magnus Gunnarsson Mobil: 070-21 21 090 E-post: magnus.gunnarsson@teliasonera.com Enkel guide till hemsidan via IdrottOnline Magnus Gunnarsson Mobil: 070-21 21 090 E-post: magnus.gunnarsson@teliasonera.com Adressen till Stafsinge IF:s hemsida är www.stafsingeif.se Börja med att gå till

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni Instruk(onsmanual Ale kommun www.ale.se Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni 1 av 23 Kom i gång med Sitevision 3 Redigeringsläget i Sitevision 4 Struktur 5 Skapa en ny

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor MANUAL 2.0 Nacka kommuns SKOLWEBBAR 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor Innehållsförteckning 1. Logga in... 4 2. Nyheter... 4 2.1 Skapa nyhetssida = skapa nyhet...

Läs mer

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Datum 2013-01-28 Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Del 1 introduktion till EpiServer, skapa sidor och skriva samt publicering av kontaktuppgifter och länkar Tibro kommun 543 80 TIBRO

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1

Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1 Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1 Innehåll Inloggning... 3 Beskrivning av översta menyn... 3 Förklaring av Workbench... 3 My content:... 3 Skapa innehåll... 3 My sections... 3

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Manual för arkitekt.se. September 2014

Manual för arkitekt.se. September 2014 Manual för arkitekt.se September 2014 1 Introduktion Välkommen till arkitekt.se och Wordpress! Du som får manualen ska på något sätt jobba med Sveriges Arkitekters digitala lösning. Vi skickar den del

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

SLU-anpassad Episerver-lathund

SLU-anpassad Episerver-lathund 1(26) Webbförvaltning 2013-06-07 SLU-anpassad Episerver-lathund Användarsupport SLU IT-stöd, 018-67 66 00, it-stod@slu.se, https://internt.slu.se/it-stod Information om webbarbete, bl.a. FAQ, hittar du

Läs mer

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning.

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Kalender Vad är en kalender? En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. I EpiServer CMS 5 finns en central kalender för alla

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Välkommen till edwise - Elev

Välkommen till edwise - Elev Välkommen till edwise - Elev 2011 Tieto Corporation Inloggning Skriv www.edwise.se i webbläsarens adressfönster. Ditt användarnamn samt lösenord får du av edwiseansvarige på skolan. Har du haft ett konto

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Sid 1 Innehåll Uppgift 1: Att redigera personalsidor... 2 Uppgift 2: Lista publikationer... 5 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar... 6 Uppgift 4:

Läs mer

Le Bureau.se - WordPress manual

Le Bureau.se - WordPress manual Le Bureau.se - WordPress manual Logga in i WordPress för att administrera hemsidan. Skapa ett inlägg inlägg i nyhetsbloggen. Skapa ett nytt case till portfolion. Redigera en sida. Redigera sidfoten. Byt

Läs mer

LATHUND Episerver. Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer

LATHUND Episerver. Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer 1 LATHUND Episerver Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer 2010-09-08 Rev 2011-06-14 Avs intranät och ext pktlösning 2 Logga in För att kunna komma åt din webbplats och redigeringsgränssnittet måste

Läs mer

Webbmanual för nyhetsredaktörer

Webbmanual för nyhetsredaktörer Senast uppdaterad 2013-01-14 Webbmanual för nyhetsredaktörer Del 1 introduktion och publicering av nyheter, kontaktuppgifter och länkar Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp Snabbguide till EpiServer 6 Svensk innebandy har en gemensam webbplattform som heter EpiServer 6. För att få en så effektiv och bra webbplats som möjligt krävs en insats av Dig som redaktör i form av arbetssätt

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Manus för instruktionsfilm: Öppna och lösenordsskyddade sidor

Manus för instruktionsfilm: Öppna och lösenordsskyddade sidor Manus för instruktionsfilm: Öppna och lösenordsskyddade sidor Innehåll Introduktion: Startsida... 1 Courses.ki.se... 3 Inställningar för publicering... 4 Inställningar på aktivitetsnivå... 5 Inställningar

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se Lärarsidan Lathund En produkt från Procogno AB www.procogno.se Innehållsförteckning Att tänka på innan du börjar med Lärarsida Logga in på Lärarsidan Hur du hittar uppgifter på Lärarsidan 5 Lärarsidans

Läs mer

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Denna guide förklarar hur du skapar en publik kurshemsida i Mondo. En publik kurshemsida i Mondo är i princip inget mer än en vanlig Mondosajt med undantaget

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel Skapa artiklar Artiklar kan ha rubrik, ingress, bild och länkar. Med artiklar förmedlar du ofta informationen på din sajt. En artikel måste läggas till i en sida för att visas. I den här guiden går vi

Läs mer

Wilmaguide för vårdnadshavarna

Wilmaguide för vårdnadshavarna HELSINGFORS STAD 1(9) Wilmaguide för vårdnadshavarna Vad är Wilma? Wilma är en Internetanslutning för lärare och elever samt deras vårdnadshavare. Det är inget dataprogram som fungerar på användarens dator,

Läs mer

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Denna skrift är framtagen för att underlätta rapportering

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare Manual för nya hemsidan Grundläggande funktioner för lagledare Inledning Detta dokument beskriver de grundläggande funktionerna på Onyx nya hemsida och hur Du: Lägger ut en nyhet på ditt lags hemsida Lägger

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011

Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Dokumentnamn Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Datum Sida 6 oktober 2011 1 / 9 Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Styrelsen för utbildning (US) beslutade den 16 juni

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Version 2.0 2014-02-14

Version 2.0 2014-02-14 Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC.

Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC. Västervik.se Lathund 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC. Innehåll STARTSIDA 4 Fliken Bildspel 4 Fliken Snabbkommando 4 Fliken Sidfot 4 Flik Sidlistning 5 Flik Sidhuvud 5 Flik Drifthändelser 6 Fliken Innehåll

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer