Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbansvarigutbildning i InfoGlue"

Transkript

1 Webbansvarigutbildning i InfoGlue

2 Sid 1 Innehåll Uppgift 1: Att redigera personalsidor... 2 Uppgift 2: Lista publikationer... 5 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar... 6 Uppgift 4: Skapa nyheter... 7 Uppgift 5: Jobba med strukturen: byt sidmall, koppla ihop svensk och engelsk webb, korta ner URL.. 11 Uppgift 6: Sökoptimering Uppgift 7: RSS-flöden Vad skiljer behörigheterna i systemet mellan en webbproducent och webbansvarig?... 14

3 Sid 2 Uppgift 1: Att redigera personalsidor Syfte med uppgiften Att lära sig hur man kan skapa sidor för t.ex. forskare och annan personal att utförligare presentera sig själva på. Komponenterna som visar information om organisationen och dess personal hämtas från Koncernkatalogen: UMU viewperson Component, UMU vieworgunit component samt viewpersonnellist component. Det går att göra vissa inställningar av komponenterna från InfoGlue, men det mesta hämtas från katalogen. Uppgifter 1. Logga in i InfoGlue på utbildningsservern Välj fliken struktur och ditt elev-repository som källa, ex. E_100225em_bralog Gå till noden Om institutionen och Personal. Högerklicka någonstans på sidan och välj Sidstruktur. 3. Nu ser du vilka komponenter som ligger på sidan. Högerklicka på komponenten UMU vieworgunit och ändra någon av egenskaperna, som ex. titel och se vad som händer. 4. Klicka på någon av namnen i listan och fundera på vilken sajtnod som visar upp personen. Undersök vilken komponent som ligger på sidan. Notera att oavsett vilken person du klickar på i listan så hamnar du alltid på samma sajtnod. Notera att endast rollen Webbansvarig har behörighet att lägga till och konfigurera personalkatalogkomponenterna. Den som är katalogansvarig vid organisationen kan lägga in länken till sidan i katalogen, så att man från personalkatalogen kan hitta till den personliga webbsidan.

4 Sid 3 Personliga sidor En del vill skapa personliga sidor där det finns lite mer än bara informationen från katalogen. Kanske vill man ha en artikel med lite text tillsammans med en listning av personens publikationer och forskningsprojekt. En URL till en sådan sida brukar läggas in i Koncernkatalogen via gränssnittet Dirigenten och visas i personalkatalogen. 5. Gå till fliken Innehåll och välj mappen Om institutionen/artiklar. 6. Skapa en ny mapp med namnet Personal. Kontrollera att adekvata innehållstyper är satta för innehållet, i detta exempel UMU Artikel och Folder (tips: tillåtna innehållstyper sätts via alternativet Editera egenskaper). Klicka på Spara. 7. Gå nu till fliken Struktur och markera noden Om institutionen/personal. 8. Skapa en sajtnod som du ger ett godtyckligt för- och efternamn, t.ex. ditt eget namn. Välj sidmallen Personmall när du skapar sidan. 9. Lägg till komponenten UMU projectlistresearchdb Component så att eventuella forskningsprojekt också kan visas. 10. Skapa en ny sida där du lägger in komponenten UMU projectresearchdb Component. Dölj sidan i navigationen. 11. Gå tillbaka till den personliga sidan som du skapade i punkt 8. Högerklicka på sidan välj Sidstruktur för att undersöka vilka komponenter som finns i mallen. 12. Högerklicka på UMU projectlistresearchdb Component och öppna komponentens egenskaper. Gör följande inställningar: a. Typ av lista: Välj Person b. Detaljvisningssida: Peka ut projektvisningssidan som skapades i punkt 10 c. FoDBStaticUserId: Ange ett CAS-användarnamn. Om du själv inte har forskningsprojekt, eller känner till någon kan detta användas: pasv0001. Obs! Här finns möjlighet att lista flera personers forskningsprojekt genom att ange CAS-id på formen cas-id1;casid2;casid Gå på nytt in i sidstruktur och högerklicka på komponenten UMU viewperson component och skriv exempelvis in ditt CAS-användarnamn i egenskapsfältet StaticUserId. Välj alternativet No för egenskapen ShowOnlyOrganisation eftersom vi i detta fall låtsas tillhöra Institutionen för socialt arbete. a. Om du inte vill att den katalogansvarige skall stå som sidansvarig väljer man Nej i egenskapsfältet Visa katalogansvarig. Då hämtas istället namnet på den som är inlagd som sidansvarig. (tips: sidansvarig ärvs uppifrån, kolla vad som är inlagt i fältet sidansvarig i rotnodens nodegenskaper)

5 Sid Klicka på knappen Spara och avsluta. 15. Välj Skapa ny artikel i UMU Article komponenten som ligger på sidan och spara innehållet i den nyss skapade mappen Personal (under Om institutionen/artiklar). Sätt samma namn på artikeln som du gjort på sidan (förslagsvis ditt namn) och skriv lite text i fälten (ex. om dig själv). 16. Klicka på Ändra nodegenskaper och kryssa i Dölj i vänsternavigationen/hide in navigation. Detta för att inte vänsternavigationen ska bli så lång. Om personen har publikationer visas dessa i komponenten UMU publicationlistdiva2 Component per automatik då CAS-användarnamnet är inmatat i komponenten UMU viewperson Component. Notera att det inte gör något om komponenten ligger där även om det inte finns några publikationer, då syns den inte. Om du vill testa att visa en person som har publikationer kan du i UMU viewperson Component ange CAS-användarnamnet pasv0001 istället för ditt egna. Forskningsprojekt-komponenten UMU projectlistresearchdb Component fungerar i nuläget inte på samma sätt. Här måste man alltså på nytt ange CAS-användarnamnet för att en lista ska visas. Däremot visas rätt persons forskningsprojekt om komponenten ligger på en sida som skickar in ett CAS-användarnamn, ex. visa-person-sidan som nämndes i uppgift 4. Tips! Känner man inte behov av att ha en artikel om personen, men gärna informationen från katalogen och forskningsprojekt samt publikationerna så kan man åstadkomma detta mycket enkelt genom att på Visa personsidan lägga till komponenterna UmU PublicationListDiva2 samt UMU projectlistresearchdb Component nedanför UmU ViewPerson-komponenten. Kom bara ihåg att peka ut en visningssida för forskningsprojekten.

6 Sid 5 Uppgift 2: Lista publikationer Syfte med uppgiften Syftet med denna uppgift ar att lära sig hur man kan skapa listor med publikationer på webben. Det finns en särskild komponent, UMU publicationlistdiva2, som kan användas för att visa information från publikationsdatabasen DiVA2 på såväl enhetsnivå som personnivå. Endast webbansvarig har behörighet att lägga in komponenten. Uppgifter 1. Gå till sajtnoden Publikationer som ligger under Forskning. 2. Ta bort artikelkomponenten på sidan och lägg istället till komponenten UMU PublicationListDiVA2. 3. Gå till sidan på webben och öppna PDF-dokumentet Förteckning över organisationsid Diva2 som ligger överst till höger på sidan. Notera OrganisationsId (tre siffror) för valfri organisation. 4. Visa komponentens egenskaper och skriv in organisationskoden i fältet OrganisationIdDiva2. Spara & Avsluta. 5. Notera att rubriken hämtas från webbplatsens fördefinierade organisation (i detta fall Socialt arbete). Gå in i komponentegenskaperna och ändra inställningarna för listningen, ex. vilka publikationer som ska tas med i listan, antal listningar per sida samt listans rubrik. 6. Gå in i komponentents egenskapsinställningar igen. Radera koden i fältet OrganisationIdDiva2 genom att trycka på soptunnan. Lägg istället till ett CASanvändarnamn i fältet StaticUserId. Jämför med personsidan som skapades i uppgift 1. I mallen Personmall finns komponenten UMU PublicationListDiVA2 inlagd. Skillnaden är att i den uppgiften lästes CAS-användarnamnet från komponenten UMU viewperson. Så om man vill skapa en lista med personliga publikationer utan UMU viewperson-komponenten så kan CAS-id läggas in i UMU PublicationListDiVA2 istället.

7 Sid 6 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar Syfte med uppgiften Webbansvariga har tillgång till artiklars html-kod. Syftet med denna uppgift är att förstå hur knappen Källa/Source fungerar och i vilka situationer den kan vara användbar. Uppgifter 1. Gå till fliken Struktur och skapa en Ny sajtnod på lämpligt ställe med namnet Sida 1 (3- eller 4-spaltssida spelar ingen roll). 2. Skapa en artikel på sidan som du sparar i en mapp på lämpligt ställe. Namnge den Uppgift 4 -mall. 3. Fyll i en rubrik och i textfältet lägger du in en punktlista, några länkar och en bild. Spara & Stäng. 4. Skapa ytterligare en sajtnod med namnet Sida Gå tillbaka till första sajtnoden Sida 1 och välj Redigera artikel. 6. Klicka på knappen Källa/Source i WYSIWYG-editorn, nu visas textfältets HTML-kod. Vad visas? 7. Kopiera HTML-koden i fältet Artikelns text (markera innehållet och tryck Ctrl + C på tangentbordet för att kopiera). Välj sedan Avbryt. 8. Navigera till Sida 2, välj att skapa en ny artikel som du sparar på lämpligt ställe med namnet Uppgift 4 Kopia. 9. Skriv in en rubrik och ingress. 10. Klicka sedan på knappen Källa/Source och klistra in det du tidigare kopierade (Ctrl + V på tangentbordet). Klicka på Källa igen för att se resultatet. 11. Spara & Stäng.

8 Sid 7 Uppgift 4: Skapa nyheter Syfte med uppgiften Att lära sig att skapa både publika och interna nyheter som ska visas på den egna webben. Uppgifter 1. Gå till fliken Min arbetsplats och välj alternativet Skapa publik nyhet i listan över tillgängliga arbetsflöden. I nästa steg får du fylla i själva nyheten. I stort sätt liknar nyhetsformuläret ett vanligt artikelformulär, med några undantag: Länktext vanligtvis densamma som rubriken, men om rubriken är för lång kan man här ange en kortrubrik som visas i puffar m.m. Publiceras/Avpubliceras anges automatiskt som dagens datum 50 år, men kan justeras t.ex. för en nyhet som inte får publiceras före en viss tidpunkt, eller för att en "gammal nyhet" inte ska visas i listor över "senaste nyheter". Skribent/epostadress sätts automatiskt till namn e-post på den inloggade (så att namnet blir klickbart), men kan ändras fritt, t.ex. den som redigerat/översatt någon annans text. Nyckelord minst ett bör anges, gärna fler, för bästa sökbarhet 2. Fyll i fälten Rubrik, Länktext, Ingress och Nyhetstext och skriv några nyckelord som passar in på nyheten. Klicka på Spara. 3. Bifoga sedan en bild till artikeln genom klicka på Ladda upp bild. Ange nyckelordet MainImage och bläddra fram en bild från den egna datorn. Ladda upp bilden genom att klicka på Ladda upp bild. Den uppladdade bilden kommer inte att synas i redigeringsläget utan bara som bilaga, och visas sedan vänsterställd i halvbredd i själva nyheten samt ovanför ingressen i en ev. nyhetspuff. 4. Klicka på Förhandsgranska som finns längst upp till höger i nyhetsformuläret. Alternativen Spara och Spara & Stäng kan man använda om man vill jobba vidare med nyheten vid ett senare tillfälle.

9 Sid 8 5. Välj Publicera om du inte vill göra några ändringar. När man publicerar direkt blir nyheten direkt synlig på webben. Det finns möjlighet att återta en publicering. Det gör man i första hand via fliken Publicering där ens senaste publiceringar listas i tidsordning. Se nyheten som du just publicerat. 6. Välj fliken Struktur och navigera till noden Nyheter under Om institutionen i ditt elevrepository (ex em_bralog02). 7. Längst ner på sidan ligger en UMU NewsList komponent som du ska ställa in egenskaperna för. Högerklicka på komponenten för att komma till komponentegenskaperna. 8. Ange följande för egenskapen CategoryName: [Institution=/Institution/Kursnyheter]. Se till att det är hakparenteser både först och sist. Välj Spara & Stäng. I regel är det namnet på den institution/enhet som man jobbar vid som ska anges istället för kursnyheter, Om nyheten inte visas i listan kan namnet på institutionen vara skrivet på fel sätt. Se i listan till höger på denna sida hur just ert namn ska stå: Redigera en publicerad nyhet Ett sätt att korrigera nyheter är att i Innehållsträdet leta rätt på den nyhet man tidigare skapat via arbetsflödet. Oftast ligger den i mappen Nyheter/Publika nyheter i Innehållsstrukturen. Under utbildningen hittar du nyheterna i källan Kursnyheter. Då får man upp ett inmatningsformulär, rätt likt artikel-formuläret, men utan fält för relaterade länkar etc. Här kan man t.ex. korrekturläsa, ta bort eller lägga till kategorier och nyckelord, byta författare, hyfsa länkar etc. Ändra dock aldrig de automatiskt satta kategorierna för Fakultet eller Institution. Nyheter med fel uppsättning sådana visas inte alls. Bilder i nyheter Som tidigare nämnts så blir en bild med nyckelordet MainImage alltid vänsterställd i halvbredd. Den visas också i en eventuell nyhetspuff. Om nyhetspuffen ligger i mittspalt så kan man välja hur bilden ska visas via komponentegenskaperna. Om man vill ha fler bilder i en nyhet kan man göra det via redigeringsläget som nås i innehållsstrukturen, se rubriken ovan. Om man glömt att bifoga en bild med nyckelordet MainImage i samband med att nyheten skapades och vill göra detta i efterhand så måste man i innehållsstrukturen bifoga bilden och ge den nyckelordet MainImage.

10 Sid 9 Skapa nyhetspuff Nyhetspuffar gör det möjligt att lyfta fram en viss nyhet lite extra, i mittspalt eller högerspalt. En puff visar nyhetens ingress, eventuell bild samt en länk till hela nyheten som i exemplet i högerspalten. 9. Lägg till komponenten UMU NewsPuff Component i mittkolumnen på webbplatsen startsida. 10. Klicka på länken Välj nyhet att puffa under rubriken och navigera fram till den nyhet som du tidigare skapat. Notera att nyheten ligger i innehållsstrukturen för webbplatsen/källan Kursnyheter. 11. Högerklicka på komponenten för att i komponentegenskaperna ställa in hur bilden ska visas. Här kan man också välja visningssida för nyheten som helhet. Peka ut sidan Nyhetsvisning som ligger under Om institutionen/nyheter. Om denna inte pekas ut kommer nyheten att visas upp på en förvald nyhetsvisningssida. 12. Lägg in en UMU NewsPuff Component i högerkolumnen på startsidan, peka ut nyheten och gör motsvarande inställningar. Länka in nyheter från andra delar av universitetet Om man upptäcker en intressant nyhet på en annan webbplats inom Umeå universitet och vill ha med den i sina egna nyhetslistor så finns två sätt att gå vidare: Be den som ursprungligen publicerat nyheten att lägga till lämplig sorteringskategori eller att själv länka in den via arbetsflödet "Länka in UMU nyhet". 13. Klicka på fliken Min arbetsplats och välj Länka in publik UMU nyhet. 14. Välj sedan webbplats där du vill lista den inlänkade nyheten (de flesta är bara med i en grupp och har därför bara ett alternativ) och klicka på Fortsätt. 15. Sök fram en nyhet som du vill länka in. På söksidan som visas kan man söka fram nyheter genom att välja kategori eller ange ett datumintervall. Lämnar man samtliga alternativ orörda visas de senast publicerade nyheterna. Av sökresultatet framgår också var nyheten publicerats vilket kan vara bra att veta eftersom inlänkade UMU-nyheter visas i sin helhet på den webbplats där de ursprungligen publicerats. 16. Förhandsgranska nyheten genom att klicka på rubriken, detta sker i ett nytt fönster. 17. Gå tillbaka till listan med nyheter och välj nyheten genom att klicka på Välj Nyhet till höger i listan med sökresultat. Nyheten visas då i sin helhet. Publicera nyheten i den egna listningen genom att klicka på knappen Publicera.

11 Sid 10 Länka in nyheter från en extern webbplats Om man i sin egen nyhetslistning vill puffa för en nyhet som publicerats på en extern webbplats (utanför kan man använda flödet Länka in publik nyhet utifrån. 18. Välj att Länka in en publik nyhet utifrån och välj publiceringsplats. 19. Ange en egen rubrik och en alternativ rubrik om den förstnämnda är för lång för att fungera i länklistor. I rubriken bör källan framgå, både av upphovsrättskäl och för att förvarna läsaren om att fortsättning följer på en extern webbplats. Ex: Infotech Umeå: Från Nokia till Designhögskolan 20. Ange URL (webbadress) där nyheten är publicerad, samt skriv en egen ingress eller pufftext för den externa nyheten. Ange relevanta kategorier. 21. Förhandsgranska och publicera nyheten som vanligt.

12 Sid 11 Uppgift 5: Jobba med strukturen: byt sidmall, koppla ihop svensk och engelsk webb, korta ner URL Syfte med uppgiften Att lära sig mer om hur man kan göra ändringar och förbättringar i strukturen. Uppgifter 1. Skapa en ny svensk sajtnod med 4-spaltsutseende. (Välj sidmall 4-spalt Standardsida) 2. Gå in på webbplatsens engelska del och skapa en sajtnod med 3-spaltutseende (Välj sidmall 3- spalt Standardsida). 3. Lägg in valfria komponenter på sidorna och peka ut innehåll. Kom ihåg att välja engelskt innehåll på den engelska sidan. Koppla ihop den svenska och engelska sidan. Notera att man måste göra språkkopplingen från båda sidorna. 4. Koppla ihop den svenska sidan med den engelska sidan genom att klicka på länken Byt som ligger bredvid flaggan längst upp till höger på sidan och leta reda på den engelska sidan i listan. 5. Koppla ihop den engelska sidan med den svenska sidan genom att klicka på länken Change som ligger bredvid flaggan längst upp till höger på sidan och leta reda på den svenska sidan i listan. Byta sidmall 6. Högerklicka någonstans på sidan och välj Sidstruktur. 7. Högerklicka på UmU 4-column Layout Component och välj Byt komponent. 8. Välj 3-column. InfoGlue försöker hantera detta byte av sidmall så gott det går. De komponenter som låg i den yttersta spalten faller bort när man går från tre- till fyrspalt. Korta ner URL:en För att undvika att en webbsidas adress (URL) blir alltför lång kan man själv ange en kortadress på en sajtnod. Jämför exempelvis sidnamnet med URL:en på denna sida: 9. Gå till någon av de sidor som du nyss skapat. Välj Ändra Nodegenskaper. 10. Skriv in det ord som du vill ska representera sidan i den URL som kommer att skapas i fältet Kortadress ( NiceURIName ).

13 Sid 12 Uppgift 6: Sökoptimering Syfte med uppgiften Att lära sig mer om hur man kan optimera sina webbsidor för sökmotorer för att få bättre träffar och hamna högre i resultatlistor. Kort information om sökoptimering Ett av de viktigaste, mer effektiva och billiga sätten att synliggöra en verksamhet idag är att hamna högt upp i listor på olika sökmotorer, till exempel Google. Google avslöjar inga hemligheter som gör att umu.se automatiskt hamnar högst upp i Googles sökresultat, men vi kan göra det lättare för sökmotorer att genomsöka och indexera vårt innehåll. Text i rubriker har större värde hos sökmotorer än vanlig text. Använd därför underrubrik och styckesrubrik istället för att bara fetmarkera i texten. Alla bilder bör ha bra filnamn och en alt-text. Det gör att bildsökningar fungerar bättre, ex. Googles bildsökning. Använd beskrivande länkar, de ger bättre indexering hos ex. Google. Läs mer om Utbildning vid Umeå universitet är bättre än klicka här. Läs mer om sökoptimering på Uppgifter 1. Gå in på valfri sajtnod på din webbplats som innehåller åtminstone en artikelkomponent. 2. Välj Granska sajtnod och notera var titeln som visas i webbläsarens övre ram hämtas från. 3. Ta bort artikelkomponenten på sidan och granska sidan på nytt. Notera sidans titel nu. 4. Välj Ändra nodegenskaper och skriv en ny titel i fältet Sidans titel. Spara, stäng och granska sidan på nytt. Tips: Titeln är det enskilt viktigaste för bra resultat i sökmotorer. Undvik ord som Välkommen till 5. Välj Ändra nodegenskaper och skriv en kortfattad och informativ beskrivning av webbsidans innehåll. Tips: Många sökmotorer presenterar beskrivningen eller en del av den i träfflistan. 6. Välj Ändra nodegenskaper och lägg in några nyckelord för sidan. Tips: Nyckelord var tidigare väldigt viktigt för rankingen i Google, men idag har de nästan ingen betydelse alls.

14 Sid 13 Uppgift 7: RSS-flöden Syfte med uppgiften Att lära sig mer om RSS-flöden och RSS-komponenten i InfoGlue. Kort om RSS På Wikipedia beskrivs RSS så här: RSS används för att visa sammanfattande eller fullständigt innehåll av text från exempelvis webben, tillsammans med en (permanent) länk till ursprungsplatsen, en så kallad syndikering. Informationen presenteras som en XML-fil som i allmänhet kallas RSS-kanal, RSS-flöde eller RSSfil. Alternativt används engelskans motsvarigheter, RSS feed, RSS stream eller RSS channel. Uppgifter Läsa upp befintliga RSS-flöden 1. Lägg till komponenten UMU RSS Component i högerspalt på valfri sajtnod. 2. Leta reda på två RSS-flöden som du sedan skriver in i komponentens egenskaper i fälten för RSSURL1 och RSSURL2. Om du har problem att hitta flöden så kan du använda dig av följande Umu-flöde: 3. Spara och stäng. Skapa RSS flöden från egna nyhetsflödet Det går att skapa egna rss-flöden som andra kan prenumerera på. För de flesta enheter och institutioner har man från centralt håll hjälpt till och skapat ett rss-flöde för enhetens svenska nyhetsflöde. Det går dock att skapa egna sådana som gäller exempelvis forskning eller för de engelska nyheterna. I dagsläget är det endast administratörer som kan skapa dessa flöden, så hör av dig till supporten om du vill ha hjälp att sätta upp ett sådant flöde. Läs mer om egna rss-flöden,

15 Sid 14 Vad skiljer behörigheterna i systemet mellan en webbproducent och webbansvarig? Kan göra något mer avancerade inställningar på komponenterna Har tillgång till fler komponenter, t ex DiVA2, Personalkatalog, nyheter, kalender, forskningsdatabas m.fl. Utbildningskatalogen på webben tillgång till fler komponenter i syfte att sätta upp utbildningssidorna på den egna webbplatsen. Mer info om funktionalitet: Har tillgång till och kan göra förändringar i HTML-koden Får tillgång till Google analytics-statistik för sin subdomän Viktigare ändå, än vad ovanstående kanske är att man som webbansvarig ansvarar för institutionens del i Umu-webben och är kontaktperson och förväntas vara vidareinformatör (till övriga producenter inom institutionen) av information som skickas ut. Förslagsvis bör man också ta ett större ansvar vad gäller att hålla sig uppdaterad kring uppdateringar och förändringar som görs i systemet.

Fullredigering i InfoGlue WP2

Fullredigering i InfoGlue WP2 KURSHÄFTE Senast uppdaterad: 2015-05-25 CMS-teknik (responsiv design) Fullredigering i InfoGlue WP2 Teknisk introduktion med övningar Ansvarig: Tomas Edquist Programmet för webbutveckling Uppsala universitet

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev Guide till hur du sköter din förenings hemsida Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev 1 Innehåll Guide till hur du sköter din förenings hemsida Innehåll Bakgrund Ett

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat WebPublish är ett kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation. Det webbaserade

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Skapa en webbplats med Wordpress

Skapa en webbplats med Wordpress Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en webbplats med Wordpress så använder du publiceringsverktyget Uppdaterad för version 3.5! Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer