Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbansvarigutbildning i InfoGlue"

Transkript

1 Webbansvarigutbildning i InfoGlue

2 Sid 1 Innehåll Uppgift 1: Att redigera personalsidor... 2 Uppgift 2: Lista publikationer... 5 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar... 6 Uppgift 4: Skapa nyheter... 7 Uppgift 5: Jobba med strukturen: byt sidmall, koppla ihop svensk och engelsk webb, korta ner URL.. 11 Uppgift 6: Sökoptimering Uppgift 7: RSS-flöden Vad skiljer behörigheterna i systemet mellan en webbproducent och webbansvarig?... 14

3 Sid 2 Uppgift 1: Att redigera personalsidor Syfte med uppgiften Att lära sig hur man kan skapa sidor för t.ex. forskare och annan personal att utförligare presentera sig själva på. Komponenterna som visar information om organisationen och dess personal hämtas från Koncernkatalogen: UMU viewperson Component, UMU vieworgunit component samt viewpersonnellist component. Det går att göra vissa inställningar av komponenterna från InfoGlue, men det mesta hämtas från katalogen. Uppgifter 1. Logga in i InfoGlue på utbildningsservern Välj fliken struktur och ditt elev-repository som källa, ex. E_100225em_bralog Gå till noden Om institutionen och Personal. Högerklicka någonstans på sidan och välj Sidstruktur. 3. Nu ser du vilka komponenter som ligger på sidan. Högerklicka på komponenten UMU vieworgunit och ändra någon av egenskaperna, som ex. titel och se vad som händer. 4. Klicka på någon av namnen i listan och fundera på vilken sajtnod som visar upp personen. Undersök vilken komponent som ligger på sidan. Notera att oavsett vilken person du klickar på i listan så hamnar du alltid på samma sajtnod. Notera att endast rollen Webbansvarig har behörighet att lägga till och konfigurera personalkatalogkomponenterna. Den som är katalogansvarig vid organisationen kan lägga in länken till sidan i katalogen, så att man från personalkatalogen kan hitta till den personliga webbsidan.

4 Sid 3 Personliga sidor En del vill skapa personliga sidor där det finns lite mer än bara informationen från katalogen. Kanske vill man ha en artikel med lite text tillsammans med en listning av personens publikationer och forskningsprojekt. En URL till en sådan sida brukar läggas in i Koncernkatalogen via gränssnittet Dirigenten och visas i personalkatalogen. 5. Gå till fliken Innehåll och välj mappen Om institutionen/artiklar. 6. Skapa en ny mapp med namnet Personal. Kontrollera att adekvata innehållstyper är satta för innehållet, i detta exempel UMU Artikel och Folder (tips: tillåtna innehållstyper sätts via alternativet Editera egenskaper). Klicka på Spara. 7. Gå nu till fliken Struktur och markera noden Om institutionen/personal. 8. Skapa en sajtnod som du ger ett godtyckligt för- och efternamn, t.ex. ditt eget namn. Välj sidmallen Personmall när du skapar sidan. 9. Lägg till komponenten UMU projectlistresearchdb Component så att eventuella forskningsprojekt också kan visas. 10. Skapa en ny sida där du lägger in komponenten UMU projectresearchdb Component. Dölj sidan i navigationen. 11. Gå tillbaka till den personliga sidan som du skapade i punkt 8. Högerklicka på sidan välj Sidstruktur för att undersöka vilka komponenter som finns i mallen. 12. Högerklicka på UMU projectlistresearchdb Component och öppna komponentens egenskaper. Gör följande inställningar: a. Typ av lista: Välj Person b. Detaljvisningssida: Peka ut projektvisningssidan som skapades i punkt 10 c. FoDBStaticUserId: Ange ett CAS-användarnamn. Om du själv inte har forskningsprojekt, eller känner till någon kan detta användas: pasv0001. Obs! Här finns möjlighet att lista flera personers forskningsprojekt genom att ange CAS-id på formen cas-id1;casid2;casid Gå på nytt in i sidstruktur och högerklicka på komponenten UMU viewperson component och skriv exempelvis in ditt CAS-användarnamn i egenskapsfältet StaticUserId. Välj alternativet No för egenskapen ShowOnlyOrganisation eftersom vi i detta fall låtsas tillhöra Institutionen för socialt arbete. a. Om du inte vill att den katalogansvarige skall stå som sidansvarig väljer man Nej i egenskapsfältet Visa katalogansvarig. Då hämtas istället namnet på den som är inlagd som sidansvarig. (tips: sidansvarig ärvs uppifrån, kolla vad som är inlagt i fältet sidansvarig i rotnodens nodegenskaper)

5 Sid Klicka på knappen Spara och avsluta. 15. Välj Skapa ny artikel i UMU Article komponenten som ligger på sidan och spara innehållet i den nyss skapade mappen Personal (under Om institutionen/artiklar). Sätt samma namn på artikeln som du gjort på sidan (förslagsvis ditt namn) och skriv lite text i fälten (ex. om dig själv). 16. Klicka på Ändra nodegenskaper och kryssa i Dölj i vänsternavigationen/hide in navigation. Detta för att inte vänsternavigationen ska bli så lång. Om personen har publikationer visas dessa i komponenten UMU publicationlistdiva2 Component per automatik då CAS-användarnamnet är inmatat i komponenten UMU viewperson Component. Notera att det inte gör något om komponenten ligger där även om det inte finns några publikationer, då syns den inte. Om du vill testa att visa en person som har publikationer kan du i UMU viewperson Component ange CAS-användarnamnet pasv0001 istället för ditt egna. Forskningsprojekt-komponenten UMU projectlistresearchdb Component fungerar i nuläget inte på samma sätt. Här måste man alltså på nytt ange CAS-användarnamnet för att en lista ska visas. Däremot visas rätt persons forskningsprojekt om komponenten ligger på en sida som skickar in ett CAS-användarnamn, ex. visa-person-sidan som nämndes i uppgift 4. Tips! Känner man inte behov av att ha en artikel om personen, men gärna informationen från katalogen och forskningsprojekt samt publikationerna så kan man åstadkomma detta mycket enkelt genom att på Visa personsidan lägga till komponenterna UmU PublicationListDiva2 samt UMU projectlistresearchdb Component nedanför UmU ViewPerson-komponenten. Kom bara ihåg att peka ut en visningssida för forskningsprojekten.

6 Sid 5 Uppgift 2: Lista publikationer Syfte med uppgiften Syftet med denna uppgift ar att lära sig hur man kan skapa listor med publikationer på webben. Det finns en särskild komponent, UMU publicationlistdiva2, som kan användas för att visa information från publikationsdatabasen DiVA2 på såväl enhetsnivå som personnivå. Endast webbansvarig har behörighet att lägga in komponenten. Uppgifter 1. Gå till sajtnoden Publikationer som ligger under Forskning. 2. Ta bort artikelkomponenten på sidan och lägg istället till komponenten UMU PublicationListDiVA2. 3. Gå till sidan på webben och öppna PDF-dokumentet Förteckning över organisationsid Diva2 som ligger överst till höger på sidan. Notera OrganisationsId (tre siffror) för valfri organisation. 4. Visa komponentens egenskaper och skriv in organisationskoden i fältet OrganisationIdDiva2. Spara & Avsluta. 5. Notera att rubriken hämtas från webbplatsens fördefinierade organisation (i detta fall Socialt arbete). Gå in i komponentegenskaperna och ändra inställningarna för listningen, ex. vilka publikationer som ska tas med i listan, antal listningar per sida samt listans rubrik. 6. Gå in i komponentents egenskapsinställningar igen. Radera koden i fältet OrganisationIdDiva2 genom att trycka på soptunnan. Lägg istället till ett CASanvändarnamn i fältet StaticUserId. Jämför med personsidan som skapades i uppgift 1. I mallen Personmall finns komponenten UMU PublicationListDiVA2 inlagd. Skillnaden är att i den uppgiften lästes CAS-användarnamnet från komponenten UMU viewperson. Så om man vill skapa en lista med personliga publikationer utan UMU viewperson-komponenten så kan CAS-id läggas in i UMU PublicationListDiVA2 istället.

7 Sid 6 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar Syfte med uppgiften Webbansvariga har tillgång till artiklars html-kod. Syftet med denna uppgift är att förstå hur knappen Källa/Source fungerar och i vilka situationer den kan vara användbar. Uppgifter 1. Gå till fliken Struktur och skapa en Ny sajtnod på lämpligt ställe med namnet Sida 1 (3- eller 4-spaltssida spelar ingen roll). 2. Skapa en artikel på sidan som du sparar i en mapp på lämpligt ställe. Namnge den Uppgift 4 -mall. 3. Fyll i en rubrik och i textfältet lägger du in en punktlista, några länkar och en bild. Spara & Stäng. 4. Skapa ytterligare en sajtnod med namnet Sida Gå tillbaka till första sajtnoden Sida 1 och välj Redigera artikel. 6. Klicka på knappen Källa/Source i WYSIWYG-editorn, nu visas textfältets HTML-kod. Vad visas? 7. Kopiera HTML-koden i fältet Artikelns text (markera innehållet och tryck Ctrl + C på tangentbordet för att kopiera). Välj sedan Avbryt. 8. Navigera till Sida 2, välj att skapa en ny artikel som du sparar på lämpligt ställe med namnet Uppgift 4 Kopia. 9. Skriv in en rubrik och ingress. 10. Klicka sedan på knappen Källa/Source och klistra in det du tidigare kopierade (Ctrl + V på tangentbordet). Klicka på Källa igen för att se resultatet. 11. Spara & Stäng.

8 Sid 7 Uppgift 4: Skapa nyheter Syfte med uppgiften Att lära sig att skapa både publika och interna nyheter som ska visas på den egna webben. Uppgifter 1. Gå till fliken Min arbetsplats och välj alternativet Skapa publik nyhet i listan över tillgängliga arbetsflöden. I nästa steg får du fylla i själva nyheten. I stort sätt liknar nyhetsformuläret ett vanligt artikelformulär, med några undantag: Länktext vanligtvis densamma som rubriken, men om rubriken är för lång kan man här ange en kortrubrik som visas i puffar m.m. Publiceras/Avpubliceras anges automatiskt som dagens datum 50 år, men kan justeras t.ex. för en nyhet som inte får publiceras före en viss tidpunkt, eller för att en "gammal nyhet" inte ska visas i listor över "senaste nyheter". Skribent/epostadress sätts automatiskt till namn e-post på den inloggade (så att namnet blir klickbart), men kan ändras fritt, t.ex. den som redigerat/översatt någon annans text. Nyckelord minst ett bör anges, gärna fler, för bästa sökbarhet 2. Fyll i fälten Rubrik, Länktext, Ingress och Nyhetstext och skriv några nyckelord som passar in på nyheten. Klicka på Spara. 3. Bifoga sedan en bild till artikeln genom klicka på Ladda upp bild. Ange nyckelordet MainImage och bläddra fram en bild från den egna datorn. Ladda upp bilden genom att klicka på Ladda upp bild. Den uppladdade bilden kommer inte att synas i redigeringsläget utan bara som bilaga, och visas sedan vänsterställd i halvbredd i själva nyheten samt ovanför ingressen i en ev. nyhetspuff. 4. Klicka på Förhandsgranska som finns längst upp till höger i nyhetsformuläret. Alternativen Spara och Spara & Stäng kan man använda om man vill jobba vidare med nyheten vid ett senare tillfälle.

9 Sid 8 5. Välj Publicera om du inte vill göra några ändringar. När man publicerar direkt blir nyheten direkt synlig på webben. Det finns möjlighet att återta en publicering. Det gör man i första hand via fliken Publicering där ens senaste publiceringar listas i tidsordning. Se nyheten som du just publicerat. 6. Välj fliken Struktur och navigera till noden Nyheter under Om institutionen i ditt elevrepository (ex em_bralog02). 7. Längst ner på sidan ligger en UMU NewsList komponent som du ska ställa in egenskaperna för. Högerklicka på komponenten för att komma till komponentegenskaperna. 8. Ange följande för egenskapen CategoryName: [Institution=/Institution/Kursnyheter]. Se till att det är hakparenteser både först och sist. Välj Spara & Stäng. I regel är det namnet på den institution/enhet som man jobbar vid som ska anges istället för kursnyheter, Om nyheten inte visas i listan kan namnet på institutionen vara skrivet på fel sätt. Se i listan till höger på denna sida hur just ert namn ska stå: Redigera en publicerad nyhet Ett sätt att korrigera nyheter är att i Innehållsträdet leta rätt på den nyhet man tidigare skapat via arbetsflödet. Oftast ligger den i mappen Nyheter/Publika nyheter i Innehållsstrukturen. Under utbildningen hittar du nyheterna i källan Kursnyheter. Då får man upp ett inmatningsformulär, rätt likt artikel-formuläret, men utan fält för relaterade länkar etc. Här kan man t.ex. korrekturläsa, ta bort eller lägga till kategorier och nyckelord, byta författare, hyfsa länkar etc. Ändra dock aldrig de automatiskt satta kategorierna för Fakultet eller Institution. Nyheter med fel uppsättning sådana visas inte alls. Bilder i nyheter Som tidigare nämnts så blir en bild med nyckelordet MainImage alltid vänsterställd i halvbredd. Den visas också i en eventuell nyhetspuff. Om nyhetspuffen ligger i mittspalt så kan man välja hur bilden ska visas via komponentegenskaperna. Om man vill ha fler bilder i en nyhet kan man göra det via redigeringsläget som nås i innehållsstrukturen, se rubriken ovan. Om man glömt att bifoga en bild med nyckelordet MainImage i samband med att nyheten skapades och vill göra detta i efterhand så måste man i innehållsstrukturen bifoga bilden och ge den nyckelordet MainImage.

10 Sid 9 Skapa nyhetspuff Nyhetspuffar gör det möjligt att lyfta fram en viss nyhet lite extra, i mittspalt eller högerspalt. En puff visar nyhetens ingress, eventuell bild samt en länk till hela nyheten som i exemplet i högerspalten. 9. Lägg till komponenten UMU NewsPuff Component i mittkolumnen på webbplatsen startsida. 10. Klicka på länken Välj nyhet att puffa under rubriken och navigera fram till den nyhet som du tidigare skapat. Notera att nyheten ligger i innehållsstrukturen för webbplatsen/källan Kursnyheter. 11. Högerklicka på komponenten för att i komponentegenskaperna ställa in hur bilden ska visas. Här kan man också välja visningssida för nyheten som helhet. Peka ut sidan Nyhetsvisning som ligger under Om institutionen/nyheter. Om denna inte pekas ut kommer nyheten att visas upp på en förvald nyhetsvisningssida. 12. Lägg in en UMU NewsPuff Component i högerkolumnen på startsidan, peka ut nyheten och gör motsvarande inställningar. Länka in nyheter från andra delar av universitetet Om man upptäcker en intressant nyhet på en annan webbplats inom Umeå universitet och vill ha med den i sina egna nyhetslistor så finns två sätt att gå vidare: Be den som ursprungligen publicerat nyheten att lägga till lämplig sorteringskategori eller att själv länka in den via arbetsflödet "Länka in UMU nyhet". 13. Klicka på fliken Min arbetsplats och välj Länka in publik UMU nyhet. 14. Välj sedan webbplats där du vill lista den inlänkade nyheten (de flesta är bara med i en grupp och har därför bara ett alternativ) och klicka på Fortsätt. 15. Sök fram en nyhet som du vill länka in. På söksidan som visas kan man söka fram nyheter genom att välja kategori eller ange ett datumintervall. Lämnar man samtliga alternativ orörda visas de senast publicerade nyheterna. Av sökresultatet framgår också var nyheten publicerats vilket kan vara bra att veta eftersom inlänkade UMU-nyheter visas i sin helhet på den webbplats där de ursprungligen publicerats. 16. Förhandsgranska nyheten genom att klicka på rubriken, detta sker i ett nytt fönster. 17. Gå tillbaka till listan med nyheter och välj nyheten genom att klicka på Välj Nyhet till höger i listan med sökresultat. Nyheten visas då i sin helhet. Publicera nyheten i den egna listningen genom att klicka på knappen Publicera.

11 Sid 10 Länka in nyheter från en extern webbplats Om man i sin egen nyhetslistning vill puffa för en nyhet som publicerats på en extern webbplats (utanför kan man använda flödet Länka in publik nyhet utifrån. 18. Välj att Länka in en publik nyhet utifrån och välj publiceringsplats. 19. Ange en egen rubrik och en alternativ rubrik om den förstnämnda är för lång för att fungera i länklistor. I rubriken bör källan framgå, både av upphovsrättskäl och för att förvarna läsaren om att fortsättning följer på en extern webbplats. Ex: Infotech Umeå: Från Nokia till Designhögskolan 20. Ange URL (webbadress) där nyheten är publicerad, samt skriv en egen ingress eller pufftext för den externa nyheten. Ange relevanta kategorier. 21. Förhandsgranska och publicera nyheten som vanligt.

12 Sid 11 Uppgift 5: Jobba med strukturen: byt sidmall, koppla ihop svensk och engelsk webb, korta ner URL Syfte med uppgiften Att lära sig mer om hur man kan göra ändringar och förbättringar i strukturen. Uppgifter 1. Skapa en ny svensk sajtnod med 4-spaltsutseende. (Välj sidmall 4-spalt Standardsida) 2. Gå in på webbplatsens engelska del och skapa en sajtnod med 3-spaltutseende (Välj sidmall 3- spalt Standardsida). 3. Lägg in valfria komponenter på sidorna och peka ut innehåll. Kom ihåg att välja engelskt innehåll på den engelska sidan. Koppla ihop den svenska och engelska sidan. Notera att man måste göra språkkopplingen från båda sidorna. 4. Koppla ihop den svenska sidan med den engelska sidan genom att klicka på länken Byt som ligger bredvid flaggan längst upp till höger på sidan och leta reda på den engelska sidan i listan. 5. Koppla ihop den engelska sidan med den svenska sidan genom att klicka på länken Change som ligger bredvid flaggan längst upp till höger på sidan och leta reda på den svenska sidan i listan. Byta sidmall 6. Högerklicka någonstans på sidan och välj Sidstruktur. 7. Högerklicka på UmU 4-column Layout Component och välj Byt komponent. 8. Välj 3-column. InfoGlue försöker hantera detta byte av sidmall så gott det går. De komponenter som låg i den yttersta spalten faller bort när man går från tre- till fyrspalt. Korta ner URL:en För att undvika att en webbsidas adress (URL) blir alltför lång kan man själv ange en kortadress på en sajtnod. Jämför exempelvis sidnamnet med URL:en på denna sida: 9. Gå till någon av de sidor som du nyss skapat. Välj Ändra Nodegenskaper. 10. Skriv in det ord som du vill ska representera sidan i den URL som kommer att skapas i fältet Kortadress ( NiceURIName ).

13 Sid 12 Uppgift 6: Sökoptimering Syfte med uppgiften Att lära sig mer om hur man kan optimera sina webbsidor för sökmotorer för att få bättre träffar och hamna högre i resultatlistor. Kort information om sökoptimering Ett av de viktigaste, mer effektiva och billiga sätten att synliggöra en verksamhet idag är att hamna högt upp i listor på olika sökmotorer, till exempel Google. Google avslöjar inga hemligheter som gör att umu.se automatiskt hamnar högst upp i Googles sökresultat, men vi kan göra det lättare för sökmotorer att genomsöka och indexera vårt innehåll. Text i rubriker har större värde hos sökmotorer än vanlig text. Använd därför underrubrik och styckesrubrik istället för att bara fetmarkera i texten. Alla bilder bör ha bra filnamn och en alt-text. Det gör att bildsökningar fungerar bättre, ex. Googles bildsökning. Använd beskrivande länkar, de ger bättre indexering hos ex. Google. Läs mer om Utbildning vid Umeå universitet är bättre än klicka här. Läs mer om sökoptimering på Uppgifter 1. Gå in på valfri sajtnod på din webbplats som innehåller åtminstone en artikelkomponent. 2. Välj Granska sajtnod och notera var titeln som visas i webbläsarens övre ram hämtas från. 3. Ta bort artikelkomponenten på sidan och granska sidan på nytt. Notera sidans titel nu. 4. Välj Ändra nodegenskaper och skriv en ny titel i fältet Sidans titel. Spara, stäng och granska sidan på nytt. Tips: Titeln är det enskilt viktigaste för bra resultat i sökmotorer. Undvik ord som Välkommen till 5. Välj Ändra nodegenskaper och skriv en kortfattad och informativ beskrivning av webbsidans innehåll. Tips: Många sökmotorer presenterar beskrivningen eller en del av den i träfflistan. 6. Välj Ändra nodegenskaper och lägg in några nyckelord för sidan. Tips: Nyckelord var tidigare väldigt viktigt för rankingen i Google, men idag har de nästan ingen betydelse alls.

14 Sid 13 Uppgift 7: RSS-flöden Syfte med uppgiften Att lära sig mer om RSS-flöden och RSS-komponenten i InfoGlue. Kort om RSS På Wikipedia beskrivs RSS så här: RSS används för att visa sammanfattande eller fullständigt innehåll av text från exempelvis webben, tillsammans med en (permanent) länk till ursprungsplatsen, en så kallad syndikering. Informationen presenteras som en XML-fil som i allmänhet kallas RSS-kanal, RSS-flöde eller RSSfil. Alternativt används engelskans motsvarigheter, RSS feed, RSS stream eller RSS channel. Uppgifter Läsa upp befintliga RSS-flöden 1. Lägg till komponenten UMU RSS Component i högerspalt på valfri sajtnod. 2. Leta reda på två RSS-flöden som du sedan skriver in i komponentens egenskaper i fälten för RSSURL1 och RSSURL2. Om du har problem att hitta flöden så kan du använda dig av följande Umu-flöde: 3. Spara och stäng. Skapa RSS flöden från egna nyhetsflödet Det går att skapa egna rss-flöden som andra kan prenumerera på. För de flesta enheter och institutioner har man från centralt håll hjälpt till och skapat ett rss-flöde för enhetens svenska nyhetsflöde. Det går dock att skapa egna sådana som gäller exempelvis forskning eller för de engelska nyheterna. I dagsläget är det endast administratörer som kan skapa dessa flöden, så hör av dig till supporten om du vill ha hjälp att sätta upp ett sådant flöde. Läs mer om egna rss-flöden,

15 Sid 14 Vad skiljer behörigheterna i systemet mellan en webbproducent och webbansvarig? Kan göra något mer avancerade inställningar på komponenterna Har tillgång till fler komponenter, t ex DiVA2, Personalkatalog, nyheter, kalender, forskningsdatabas m.fl. Utbildningskatalogen på webben tillgång till fler komponenter i syfte att sätta upp utbildningssidorna på den egna webbplatsen. Mer info om funktionalitet: Har tillgång till och kan göra förändringar i HTML-koden Får tillgång till Google analytics-statistik för sin subdomän Viktigare ändå, än vad ovanstående kanske är att man som webbansvarig ansvarar för institutionens del i Umu-webben och är kontaktperson och förväntas vara vidareinformatör (till övriga producenter inom institutionen) av information som skickas ut. Förslagsvis bör man också ta ett större ansvar vad gäller att hålla sig uppdaterad kring uppdateringar och förändringar som görs i systemet.

Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Webbansvarigutbildning i InfoGlue Enheten för kommunikation och internationella relationer 2014-08-28 Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2014-08-28 Sid 1 Innehåll Vad skiljer behörigheterna i systemet mellan rollerna webbproducent och webbansvarig?...

Läs mer

Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Webbansvarigutbildning i InfoGlue Kommunikationsenheten 2016-01-28 Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2016-01-28 Sid 1 Innehåll Vad skiljer behörigheterna i systemet mellan rollerna webbproducent och webbansvarig?... 2 Vad innebär rollen

Läs mer

Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Webbansvarigutbildning i InfoGlue Kommunikationsenheten 2016-09-29 Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2016-09-29 Sid 1 Innehåll Vad skiljer behörigheterna i systemet mellan rollerna webbproducent och webbansvarig?... 2 Vad innebär rollen

Läs mer

Webbproducentutbildning i InfoGlue

Webbproducentutbildning i InfoGlue 2014-02-17 Sid 1 (17) Webbproducentutbildning i 2014-02-17 Sid 2 (17) Innehåll Logga in i systemet och ändra inställningar... 3 Flikarna struktur och innehåll... 5 Komponenter... 6 Använda innehåll från

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel Skapa artiklar Artiklar kan ha rubrik, ingress, bild och länkar. Med artiklar förmedlar du ofta informationen på din sajt. En artikel måste läggas till i en sida för att visas. I den här guiden går vi

Läs mer

Lathund för lättredaktörer i InfoGlue

Lathund för lättredaktörer i InfoGlue Lathund för lättredaktörer i InfoGlue Kommunikationsenheten 1 (8) Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se Innehållsförteckning Inloggning Gröna plattan Redigeringslänkar

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Sid 1 (18) Webbproducentutbildning i InfoGlue

Sid 1 (18) Webbproducentutbildning i InfoGlue 2016-09-06 Sid 1 (18) Webbproducentutbildning i 2016-09-06 Sid 2 (18) Innehåll Logga in i systemet och ändra inställningar... 3 Flikarna struktur och innehåll... 5 Komponenter... 6 Använda innehåll från

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 VER.2.5 Materialet utarbetat av Eva Fyrberg, kommunikationsenheten och Pontus Sundén Kommunikationsenheten 2015-05-06 Erik Dahlbergsgatan 11B, Box 100, 405 30 Göteborg, Tel:

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet: Lathund RSS Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben Publicera Y-bladet Innehåll Publicera Y-bladet...1 En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben...1 Logga in...2 Logga ut...2 Att lägga till en artikel till Y-bladet...3 Ändra ett inlägg...5

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Grundkurs i InfoGlue

Grundkurs i InfoGlue 2015 Kommunikationsenheten Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se Innehåll Allmänt om webbpublicering o Att informera på en webbplats o Skrivregler o Tillgänglighet

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Datum 2013-01-28 Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Del 1 introduktion till EpiServer, skapa sidor och skriva samt publicering av kontaktuppgifter och länkar Tibro kommun 543 80 TIBRO

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp Snabbguide till EpiServer 6 Svensk innebandy har en gemensam webbplattform som heter EpiServer 6. För att få en så effektiv och bra webbplats som möjligt krävs en insats av Dig som redaktör i form av arbetssätt

Läs mer

Skriva nyheter på sunne.se

Skriva nyheter på sunne.se Skriva nyheter på sunne.se, CMS 7.5 Sidan 1 av 6 Skriva nyheter på sunne.se Det är extra viktigt att skriva en intressant rubrik och en sammanfattande ingress för en nyhet. Rubriken och ingressen är dörren

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC.

Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC. Västervik.se Lathund 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC. Innehåll STARTSIDA 4 Fliken Bildspel 4 Fliken Snabbkommando 4 Fliken Sidfot 4 Flik Sidlistning 5 Flik Sidhuvud 5 Flik Drifthändelser 6 Fliken Innehåll

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Webbpublicering på ki.se med Polopoly. Bilaga för huvudredaktörer

Webbpublicering på ki.se med Polopoly. Bilaga för huvudredaktörer Webbpublicering på ki.se med Polopoly Polopoly förvaltning Version 5 augusti 2010 2 Innehållsförteckning 1 HUVUDREDAKTÖR I POLOPOLY... 4 1.1 HANTERA BEHÖRIGHETER OCH KONTON FÖR EN NOD... 4 1.2 BESTÄLLA

Läs mer

Administrationsmanual för SCMS

Administrationsmanual för SCMS Administrationsmanual för SCMS Merea AB Box 69, 311 21 Falkenberg Tel: 0346-450 400 E-post: info@merea.se www.merea.se 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Skapa ny sida... 3 Skapa Nyheter...4 Redigera

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Manual Webb-admin för evenemang

Manual Webb-admin för evenemang Manual Webb-admin för evenemang Version: 001 Innehållsförteckning Logga in... 1 Lägg in nytt/redigera evenemang... 3 Prenumerant... 3 Evenemang eller Aktivitet... 3 Huvudtema och Tema... 3 Huvudkategori

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan.

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan. ARTIKLAR En artikel är så att säga själva innehållet på webbsidan. Innehållet kan bestå av text och bild eller ett formulär, en anslagstavla eller liknande. Artiklar bygger på olika mallar. Man skapar

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Webbskribentutbildning i InfoGlue

Webbskribentutbildning i InfoGlue 2010-04-16 Webbskribentutbildning i InfoGlue 2010-04-16 Innehåll Övningsuppgift 1: Logga in...1 Övningsuppgift 2: Att redigera texten i startsidans artikel...3 Övningsuppgift 3: Att ladda upp och länka

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Senast uppdaterad 2014-04-20 av Webbteamet Version: 1.0 Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Den här snabbguiden tar bara upp de vanligaste momenten i Drupal. Du hittar hela manualen på webben:

Läs mer

Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver

Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver 1 Innehåll Inloggningen 3 Redigeringsfönstret 4 Redigering av standardsida. 6 Skapa ett nytt block 8 Bildblock 8 ImageVault 9 Vad är skillnaden

Läs mer

Innehåll. Inloggningen. Kort manual för dig som ska jobba med medarbetare som publicerare. Den innehåller lite

Innehåll. Inloggningen. Kort manual för dig som ska jobba med medarbetare som publicerare. Den innehåller lite Innehåll Inloggningen Redigeringsfönstret Egenskaper Redigering av standardsida. Skapa ett nytt block Bildblock Länklista Lnu-Play Lägga till kontaktperson Personallistor Engelsk version. Fakta tips mm

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN

TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN 2016-04-08 Vad är tillgänglighet? Tillgänglighet på webben handlar i grunden om att alla ska kunna tillgodogöra sig innehållet på en webbplats. En tillgänglig

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare Skapa och underhålla innehåll på nya chamber.se Vokabulär Dokumentvy används för att placera innehåll i en innehållstruktur som används för att navigera på sajten. Dokumenttyp

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Sida 1 (10) 110418 Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Innehåll: Inloggning i Polopoly Om nyheter och nyhetslistor Skapa nyheter Nyhetsbrevens

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Joomla CMS Del 2 av 2

Joomla CMS Del 2 av 2 JOOMLA 3 CMS GRUNDKURS DEL 2 AV 2 Innehåll Extern Struktur Menyer och Sidor Användare och Åtkomstnivåer Skapa en sida som kräver inloggning Moduler och Positioner Sökmotor och undermenyer Copyright Mahmud

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Denna manual innehåller följande ämnen: Strukturen för en lagsida Roller i IdrottOnline Logga in på IdrottOnline Publicera en nyhet Använda en bild (ladda upp

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Krister Holm. EPiServer Enklare redigering

Krister Holm. EPiServer Enklare redigering 2015-11-05 Krister Holm EPiServer Enklare redigering EPiServer Enklare redigering Innehållsförteckning Introduktion 2 Logga in 2 Redigeringsläget 3 Funktioner i innehållsfältet/att göra länkar 3 Att förhandsgranska

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

[ HUR DU UPPDATERAR FÖRSTASIDAN PÅ OTHELLO.NU ]

[ HUR DU UPPDATERAR FÖRSTASIDAN PÅ OTHELLO.NU ] Logga in på backend www.othello.nu/admin Välj Site för att få upp trädvyn över alla sidor Uppdatera Nyheter Klicka på sidan nyheter i trädvyn och tryck Edit Väl inne på kan du Skapa, Uppdatera och Radera

Läs mer

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni Instruk(onsmanual Ale kommun www.ale.se Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni 1 av 23 Kom i gång med Sitevision 3 Redigeringsläget i Sitevision 4 Struktur 5 Skapa en ny

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna.

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna. Lathund handels.se Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument https://www.handels.se/templates/login.aspx?returnurl=/secure är adressen för att kunna logga in i Episerver.

Läs mer

2011-12-08. Instruktioner till Schoolsoft. För att logga in går du in på denna adress. https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori

2011-12-08. Instruktioner till Schoolsoft. För att logga in går du in på denna adress. https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori 2011-12-08 Instruktioner till Schoolsoft För att logga in går du in på denna adress https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori När du loggar in första gången kommer du till denna sida. Det är viktigt

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyheter och nyhetslista 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyheter 4 Nyhetslista 4 Dela nyhetslistor med andra organisationer eller arbetsrum 6 Skapa en nyhetslista till

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer