Skanskas Leverantörsportal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skanskas Leverantörsportal"

Transkript

1 Skanskas Leverantörsportal Användarmanual för extern åtkomst Version 1.2

2 Innehåll Skanskas leverantörsportal... 1 Tillgång till leverantörsportalen... 2 Logga in... 2 Leverantörsportalens uppbyggnad... 4 Generella tips... 4 Startsida... 6 Fakturor & Betalningar... 6 Visa fakturor... 6 Visa betalningar Validera kodsträng Sök Organisationsinformation Sök Projektnummer Leverantörsprofil Leverantörsdetaljer Adressbok Kontaktpersonskatalog Verksamhetsklassificeringar Leveransområden och resurser Användarkonton Utvärdera Skanska Logga ut... 24

3 Skanskas leverantörsportal Leverantörsportalen är ett verktyg som gör det möjligt att utbyta information mellan Skanska och Er som leverantör. Det finns en rad olika syften med verktyget: att för Skanska Sverige få ett uppdaterat leverantörsregister med rätt kontaktpersoner och rätt information om varje leverantör att förbättra informationsutbytet mellan Skanska och våra leverantörer genom att möjliggöra för våra leverantörer att få åtkomst till sina respektive företagsuppgifter att göra det enklare för Skanskas inköpare att identifiera möjliga leverantörer och att välja leverantör vid projektspecifika upphandlingar Vad kan du som leverantör göra i leverantörsportalen? I leverantörsportalen kan leverantörer: Uppdatera vilka som är Skanskas kontaktpersoner. Här handlar det främst om att ange personer som arbetar med offertförfrågningar. Ange era certifieringar och behörigheter inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö etc. Ange inom vilken geografisk marknad som Ni verkar, ex om Ni utför uppdrag/levererar i en viss region. Kunna se en översikt över fakturor och betalningar. Exempelvis är det möjligt att se när en faktura är betald eller se alla ingående fakturor i en betalning. Göra utvärderingar av Skanska - gäller endast ramavtalsleverantörer (denna funktionalitet är ännu inte tillgänglig) Söka fram organisationsinformation för Skanskas olika bolag Validera kodsträngen inför fakturering för att undvika avslagna fakturor. Söka fram information om projekt inom Skanska (kräver separat sekretessavtal) Hitta information om inköpsordrar och fakturor/betalningar relaterade till dessa 1

4 Tillgång till leverantörsportalen Leverantörsportalen är enbart tillgänglig för befintliga leverantörer till Skanska. Det finns flera sätt att bli användare av leverantörsportalen: Du blir inbjuden att bli användare av någon på Skanska. Du anmäler ditt intresse på vår hemsida Efter verifiering så kommer du att få inloggningsuppgifter. Logga in Inloggning i leverantörsportalen sker antingen via länken i inbjudningsmeddelandet, som du får om du blir inbjuden eller via vår hemsida Nedan följer en instruktion för inloggning efter att du blivit inbjuden som användare. Logga in genom att ange ditt användarnamn och lösenord. Klicka sedan på Inloggning. 2

5 Vid första inloggningstillfället kommer du av säkerhetsskäl att bli ombedd att ändra lösenord. Skriv in ditt nuvarande lösenord. Välj sedan ett nytt lösenord, som måste bestå av minst 5 tecken, och bekräfta det nya lösenordet ytterligare en gång. Klicka på Använd. 3

6 Leverantörsportalens uppbyggnad Leverantörsportalen utgörs i huvudsak av fyra flikar; Startsida, Order, Fakturor & Betalningar samt Leverantörsprofil. Under fliken Startsida hittar du övergripande information om ditt företags fem senaste inköpsordrar samt Tips & Tricks dokument som Skanska lagt till för att hjälpa er i användandet av Leverantörsportalen. Det finns även genvägar direkt till Order, Fakturor och Betalningar. Fliken Fakturor & Betalningar innehåller faktura- och betalningsinformation, validera kodsträng, sök organisationsinformation samt sök projektnummer (kräver separat sekretessavtal). Under fliken Leverantörsprofil hanterar du nyckelinformation om ditt företag. För att komma till respektive flik klickar du på flikens namn, antingen i det övre högra hörnet på sidan eller centrerat i nederkant. För att sedan komma vidare till de olika funktionerna klickar du på namnen i den blå listen. Generella tips Nedan tas ett antal generella tips, gällande sökning och navigering i Leverantörsportalen, upp. Datum/Kalenderfunktion Datum anges som ÅÅÅÅ-MM-DD. Vid de fält där datum avses finns även en kalenderfunktion till hjälp, placerad till höger om sökfältet. Klicka på Ett kalenderfönster öppnas, se nedan. Välj datum genom en enkel klickning på valt datum. 4

7 Sökresultat uppdelat på flera sidor Antalet träffar per sida som visas kan variera mellan 10, 20 eller 25. Principen för att förflytta sig mellan sidorna är dock densamma. T.ex. vid fler än 25 träffar klicka på Nästa 25 eller för att se nästa uppsättning träffar. Gör på motsvarande sätt för att backa tillbaka i sökresultatet. Dessa knappar finns placerade på den högra sidan, både över och under resultatlistan. Sökning med hjälp av % %-tecken sätts i början av ett sökvillkor då du inte är säker på det inledande tecknet. Se nedanstående exempel. Exempel 1 Ovanstående sökvillkor resulterar i att alla filer vars namn inleds med s letas upp. Exempel 2 Ovanstående sökvillkor resulterar i att alla filer vars namn innehållande s letas upp. OBS! Vid sökning spelar däremot små eller stora bokstäver ingen roll. Validering av sökvillkor Några sökfält kräver ett giltigt värde för att sökning ska kunna genomföras. Om ett obligatoriskt fält ej är ifyllt kommer ett meddelande med information om vilket fält som måste vara ifyllt. 5

8 Startsida Första sidan du kommer till efter inloggning är fliken Startsida. För närvarande utnyttjas inte den meddelandefunktionalitet som återfinns under fliken. Du kan ta dig vidare till t ex fakturaöversikten genom att klicka på Fakturor. Fakturor & Betalningar Under fliken Fakturor & Betalningar kan du se information som rör fakturor som ditt företag har skickat till Skanska samt information kring utbetalningar av dessa fakturor. Visa fakturor Sidan för fakturaöversikt visas när Visa fakturor i den blå menyraden är i fetstil Du växlar mellan de olika sidorna genom att klicka på texten för den sida du vill se. Du kan även nå sidan för fakturaöversikt genom att klicka på Fakturor under fliken Startsida. 6

9 Enkel sökning Du kan söka och skapa en resultatlista baserat på följande parametrar: Fakturanummer Bruttobelopp från Bruttobelopp till Att betala från Att betala till Betalningsstatus välj mellan Ej betalad, Delbetald eller Betald i drop downmenyn. OBS! En delbetald faktura delas upp på flera rader, men med samma fakturanummer på samtliga rader. Fakturadatum från Datum anges som ÅÅÅÅ-MM-DD eller ta kalenderfunktionen till hjälp. Se kapitel Generella tips. Fakturadatum till se Fakturadatum från ovan Förfallodatum från se Fakturadatum från ovan Förfallodatum till se Fakturadatum från ovan Fyll i dina sökvillkor och klicka sedan på OK. Genom att klicka på Rensa, töms ifyllda sökfält. 7

10 Alla fakturor som matchar sökvillkoren visas i en resultatlista med följande information: Fakturanummer Fakturadatum Valuta Bruttobelopp Att betala beloppet visar hur mycket som är kvar att betala av bruttobeloppet Förfallodatum Typ Standard, Kreditnota eller Aconto Om inga fakturor matchar dina sökvillkor står det Inga resultat hittades i den tomma resultatlistan. Sortering av sökresultatet Det är möjligt att sortera sökresultatet i stigande eller fallande ordning efter; Fakturanummer, Fakturadatum eller Förfallodatum. Detta görs genom att klicka på rubriken för den kolumn som du vill sortera ditt resultat efter. Denna kolumn markeras med en uppåt- eller nedåtriktad pil till höger om kolumnnamnet. Från resultatlistan kan du klicka dig vidare på ett faktura- eller betalningsnummer för att se detaljer kring just den fakturan eller betalningen. 8

11 Avancerad sökning Klicka på Avancerad sökning. 1. Markera ett av valen; Sökresultat där varje resultat måste innehålla alla angivna värden eller Sökresultat där varje resultat ska innehållna något av de angivna värdena 2. Fyll i önskade sökvillkor. Fördefinierade parametrar är: Fakturanummer möjliga val i drop down-menyn är: är, är inte, innehåller, börjar med, slutar med Fakturadatum - möjliga val i drop down-menyn är: är, är inte, efter, före. Datum anges på samma sätt som i enkel sökning. IO-nummer möjliga val i drop down-menyn är: är, är inte, innehåller, börjar med, slutar med. 3. Det är möjligt att lägga till ytterligare sökparametrar. I drop down-menyn kan du, förutom ovan nämnda parametrar, välja mellan: Leverantörsort möjliga val i drop down-menyn är: är, är inte. Leverantörsorter är angivna enligt: ort plus PG- eller BG-nummer. Validera att du har valt en giltig ort genom att trycka på tab-tangenten alternativt klicka på. Sökning mha %- tecken är möjligt. Se kapitel Generella tips för mer information. Affärsenhet möjliga val i drop down-menyn är: är, är inte. Validering av sökvillkor sker på motsvarande sätt som Leverantörsort ovan. Betalningsstatus möjliga val i drop down-menyn är: är, är inte. Välj sedan mellan Ej betalad, Delbetald eller Betald i den andra drop down-menyn. Klicka på Lägg till. 4. Klicka på OK för att visa sökresultat. Genom att klicka på Rensa, töms ifyllda sökfält. 9

12 För att ta dig tillbaka till enkel sökning igen, klicka på Enkel sökning. Export till Excel Det är möjligt att exportera dina sökresultat till Excel. Klicka på Exportera. På de ställen där det är möjligt finns dessa knappar placerade på den högra sidan, både över och under resultatlistan. I Excel kan du behöva dela upp texten till kolumner för att få data i ett mer lättläsligt format. Markera då första kolumnen. Under Data i den övre menyraden, välj Text till kolumner. Se till att Avgränsade fält är markerad och klicka på Nästa. Markera Komma som Avgränsare och avmarkera övriga val. Klicka på Slutför. Visa betalningar Sidan för betalningsöversikt visas när Visa betalningar i den blå menyraden är i fetstil. Du växlar mellan de olika sidorna genom att klicka på texten för den sida du vill se. 10

13 Du kan även nå sidan för betalningsöversikt genom att klicka på Betalningar under fliken Startsida. Enkel sökning Du kan söka och skapa en resultatlista baserat på följande parametrar: Betalningsdatum från Datum anges som ÅÅÅÅ-MM-DD eller ta kalenderfunktionen till hjälp. Se kapitel Generella tips. Betalningsdatum till se Betalningsdatum från ovan Betalning dvs betalningsnummer Betalningsbelopp från Betalningsbelopp till Fyll i dina sökvillkor och klicka sedan på OK. Genom att klicka på Rensa, töms ifyllda sökfält. Alla betalningar som matchar sökvillkoren visas i en resultatlista med följande information: Betalning Faktura Betalningsdatum Valuta Belopp Leverantörsort visas som postort plus PG- eller BG-nummer Leverantörsadress visas som postort 11

14 Om inga fakturor matchar dina sökvillkor står det Inga resultat hittades i den tomma resultatlistan. Sortering av sökresultatet Det är möjligt att sortera sökresultatet i stigande eller fallande ordning efter; Betalning, Faktura eller Betalningsdatum. Detta görs genom att klicka på rubriken för den kolumn som du vill sortera ditt resultat efter. Denna kolumn markeras med en uppåt- eller nedåtriktad pil till höger om kolumnnamnet. Från resultatlistan kan du klicka dig vidare på ett faktura- eller betalningsnummer för att se detaljer kring just den fakturan eller betalningen. Avancerad sökning Klicka på Avancerad sökning. 1. Markera ett av valen; Sökresultat där varje resultat måste innehålla alla angivna värden eller Sökresultat där varje resultat ska innehållna något av de angivna värdena 2. Fyll i önskade sökvillkor. Fördefinierade parametrar är: Betalning möjliga val i drop down-menyn är: är, är inte, större än, mindre än Betalningsdatum - möjliga val i drop down-menyn är: är, är inte, efter, före. Datum anges på samma sätt som i enkel sökning. Affärsenhet - möjliga val i drop down-menyn är: är, är inte. Validera att du har valt en giltig affärsenhet genom att trycka på tab-tangenten alternativt klicka på.. Sökning mha %-tecken är möjligt. Se kapitel Generella tips för mer information. 3. Det är möjligt att lägga till ytterligare sökparametrar. I drop down-menyn kan du, förutom ovan nämnda parametrar, välja mellan: Leverantörsort möjliga val i drop down-menyn är: är, är inte. Validering av sökvillkor sker på motsvarande sätt som Affärsenhet ovan. Fakturanummer möjliga val i drop down-menyn är: är, är inte. Sökvillkor anges på motsvarande sätt som Affärsenhet ovan. Klicka på Lägg till. 4. Klicka på OK för att visa sökresultat. Genom att klicka på Rensa, töms ifyllda sökfält. 12

15 Export till Excel Det är möjligt att exportera dina sökresultat till Excel. Klicka på Exportera. På de ställen där det är möjligt finns dessa knappar placerade på den högra sidan, både över och under resultatlistan. I Excel kan du behöva dela upp texten till kolumner för att få data i ett mer lättläsligt format. Markera då första kolumnen. Under Data i den övre menyraden, välj Text till kolumner. Se till att Avgränsade fält är markerad och klicka på Nästa. Markera Komma som Avgränsare och avmarkera övriga val. Klicka på Slutför. Validera Kodsträng Sidan för validering av kodsträng visas när Validera Kodsträng i den blå menyraden är i fetstil. Du växlar mellan de olika sidorna genom att klicka på texten för den sida du vill se. Här kan du verifiera den kodsträng samt köpande juridiskt bolag som beställaren uppgett för att undvika att fakturan blir avslagen (returnerad p g a felaktiga uppgifter). Köpande projekt, aktivitet och resurs måste fyllas i samt antingen köpande juridiskt bolag eller organisationsnummer. Ett exempel på projektnummer är

16 Sök Organisationsinformation Sidan för Sök Organisationsinformation visas när rubriken i den blå menyraden är i fetstil. Du växlar mellan de olika sidorna genom att klicka på texten för den sida du vill se. På denna sida kan du hitta rätt juridiskt bolagsnamn på Skanskas olika bolag för att underlätta vid fakturering. Fyll i dina sökvillkor och klicka sedan på OK. Genom att klicka på Rensa, töms ifyllda sökfält. För att få fram en lista över samtliga bolag som t ex börjar alt innehåller Skanska, så skriver du bara skanska. Sök Projektnummer (endast tillgänglig för ramavtals-leverantör med sekretessavtal för projektnummerlista) Sidan för Sök Projektnummer visas när rubriken i den blå menyraden är i fetstil. Du växlar mellan de olika sidorna genom att klicka på texten för den sida du vill se. Här kan du söka information om projekt inom Skanska som är fakturerbara. För att få träff på t ex en projektchef som heter Anna så söker du genom att skriva %anna. Då får man träff på samtliga projekt som har en projektchef som heter Anna i förnamn alternativt har kombinationen anna i sitt namn. Samma princip gäller för projektnamn, projektchef, produktionsschef samt postnummer och postort. 14

17 Leverantörsprofil Under fliken Leverantörsprofil kan du med hjälp av ett antal funktioner hantera nyckelinformation om ditt företag. Fliken innehåller följande underrubriker: Leverantörsdetaljer, Adressbok, Kontaktpersonskatalog, Verksamhetsklassificeringar, Leveransområden/resurser samt Användarkonton. Den information som du finner här syns även i Skanskas interna vy av portalen. Leverantörsdetaljer Under rubriken Leverantörsdetaljer i menyn i det övre vänstra hörnet kan du lägga upp eventuella bilagor som du önskar delge Skanska eller se eventuella bilagor som Skanska har lagt upp. Bilagan kan vara i form av en fil, en länk till en hemsida eller en kort text. Lägg till bilaga För att lägga till en eller flera bilagor klicka på Lägg till bilagor. 1. I textfältet Beskrivning fyller du i översiktlig information om bilagan. 2. Välj sedan typ av bilaga genom att markera något av de tre alternativen; Fil, Webbadress eller Text. 3. Bifoga själva bilagan i det fält som hör till den typ av bilaga som du har valt. En fil hämtas genom att klicka på Bläddra och därifrån klickar du dig vidare i sökstrukturen till den fil som du vill bifoga. För webbadresser fyller du helt enkelt i adressen till hemsidan som du önskar bifoga. Textbilagor bifogas genom att skriva in din text i textrutan och sedan namnge bilagan. 15

18 4. För att spara en bilaga finns två alternativ; Lägg till respektive Använd (M). Lägg till är smidigt att använda i de fall du önskar lägga till ytterligare bilagor. Använd (M) sparar bilagan och tar dig tillbaka till Leverantörsdetaljer Du får en bekräftelse på att bilagan har lagts till i överkant på sidan. Öppna bilaga För att öppna en bilaga, klicka på bilagans filnamn. Uppdatera bilaga Klicka på för den bilaga du vill uppdatera. Genomför dina uppdateringar och klicka sedan på Använd (M) för att spara. Ta bort bilaga Klicka på för den bilaga du vill ta bort. Ett varningsmeddelande dyker upp. Klicka på Ja. 16

19 Sök bilaga Vid behov kan du söka efter en upplagd bilaga. Fyll i sökvillkor i fältet Namn och klicka på OK. Små eller stora bokstäver spelar ingen roll. Utökad sökning Det är även möjligt att söka på fler parametrar än filnamnet. Klicka på Visa fler sökalternativ. Följande sökparametrar finns då att välja på: Beskrivning Sökfältet fungerar på samma sätt som för sökning efter filnamn Senast uppdaterad av Sökning efter användarnamn. %-tecknet kan även användas för detta sökfält. Validera att du har valt ett giltig användarnamn genom att trycka på tab-tangenten alternativt klicka på. Se kapitel Generella tips för mer information. Senast uppdaterad den Datum anges på formen ÅÅÅÅ-MM-DD eller ta kalenderfunktionen till hjälp. Se kapitel Generella tips. Typ Välj mellan Fil, Lång text (används inte), Kort text eller URL (webbadress) Användning Används inte Fyll i dina sökvillkor och klicka sedan på OK. Klicka på Dölj fler sökalternativ för att återgå till sökning efter endast Namn. 17

20 Adressbok Klicka på Adressbok i menyn i det övre vänstra hörnet för att komma till ditt företags adressuppgifter. Adressuppgifter hämtas automatiskt från SCB, vilket medför att de inte ska behöva uppdateras så länge som SCB har rätt adressuppgifter. Den funktionalitet som finns under denna flik behöver med andra ord inte användas. Kontaktpersonskatalog I kontaktpersonskatalogen kan du lägga upp kontaktinformation till nyckelpersoner på era arbetsställen. Särskilt intressanta, ur Skanskas perspektiv, är kontaktpersoner till vilka offertförfrågningar ska skickas. Klicka på Kontaktpersonskatalog i menyn i det övre vänstra hörnet för att ta dig till fliken. 18

21 Under denna flik kan du lägga till ny kontaktperson, redigera befintlig kontakt, hantera adressdetaljer samt ta bort kontakt. Lägg till kontaktperson Klicka på Lägg till. Fyll kontaktinformation. Befattning är viktigt för att smidiggöra att rätt person kontaktas vid olika ärenden. Likaså är E-postadress mycket viktig information för att vi ska kunna skicka iväg elektroniska offertförfrågningar genom vårt nya förfrågansverktyg, IBX Request. Klicka på Använd (M) för att spara. Du får en bekräftelse på att den nya kontaktpersonen har lagts till i kontaktpersonskatalogen för ditt företag. Klicka på Tillbaka till kontaktpersonskatalog. Redigera kontaktperson Klicka på för den kontaktperson vars uppgifter du vill redigera. Motsvarande fönster som ovan öppnas. För in ändringarna. Klicka på Använd (M) för att spara. Du får en bekräftelse på att kontaktinformation har ändrats. Klicka på Tillbaka till kontaktpersonskatalog. Hantera adressdetaljer Hantera adressdetaljer syftar till att koppla en kontaktperson till en eller flera arbetsställen. Detta är en mycket viktig funktion för att underlätta att rätt person kontaktas vid olika ärenden. Klicka på för den kontaktperson som du vill koppla till ett specifikt arbetsställe. Sökning Hantera adressdetaljer innefattar två åtgärder; lägg till länk till kontaktperson respektive ta bort länk från kontaktperson. Adresstyp väljs utifrån vilken åtgärd du vill utföra. Adresser som kan kopplas till kontaktpersonen väljs då du önskar koppla en adress till en kontaktperson medan Adresser som är länkade till kontaktpersonen väljs då du önskar ta bort en länk från en kontaktperson. Ytterligare sökparametrar är Adress, Ort, stad, plats, Postnummer samt Land. Fyll i sökvillkor och klicka därefter på OK. 19

22 Lägg till adresslänk till kontaktperson Se till att Adresser som kan kopplas till kontaktpersonen är ifylld som Adresstyp. Markera den eller de adress/-er som du vill koppla till din kontaktperson. Klicka sedan på Lägg till länk till kontaktperson. Du får en bekräftelse på att kontaktpersonen har kopplats till ett antal adresser. Klicka på Tillbaka till kontaktpersonskatalog. Ta bort adresslänk från kontaktperson Se till att Adresser som är länkade till kontaktpersonen är ifylld som Adresstyp. Markera den eller de adresslänk/-ar som du vill ta bort och klicka på Ta bort länk från kontaktperson. Du får en bekräftelse på att adresslänkarna har tagits bort från kontaktpersonen. Klicka på Tillbaka till kontaktpersonskatalog. Ta bort kontaktperson Om en inlagd kontaktperson blir inaktuell är det viktigt att komma ihåg att ta bort denna kontakt från portalen. Detta görs genom att klicka på för den kontaktperson du vill radera. Du får en bekräftelse på att kontaktpersonen har raderats. Klicka på Tillbaka till kontaktpersonskatalog. 20

23 Verksamhetsklassificeringar Under fliken verksamhetsklassificeringar har du möjlighet att redovisa vilka certifieringar som ditt företag har. Klicka på Verksamhetsklassificeringar i menyn i det övre vänstra hörnet för att ta dig till fliken. Följande klassificeringar finns listade: ISO 14001:2004 Standard för miljöledningssystem ISO 9001:2000 Standard för kvalitetsledningssystem FR2000 Krav på integrerat ledningssystem för kvalitetsledning, miljöledning, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet AFS 2001:1/OHSAS18001/BS Arbetsmiljöverkets föreskrift för Systematiskt arbetsmiljöarbete/standard för ledningssystem för säkerhet och hälsa/standard for Occupational health and safety management systems BS Standard för ledningssystem för informationssäkerhet Tillstånd att transportera farligt gods Tillstånd att transportera avfall Tillstånd att transportera farligt avfall Ansluten till REPA-register Auktoriserat golvföretag PER behörighet tätskikt i våtrum Auktorisering för asbestsanering Lägg till verksamhetsklassificering Markera de klassificeringar som är tillämpliga för ditt företag. Detta görs i kolumnen Tillämplig. Fyll i Certifikatnummer, Certifieringsföretag samt Förfallodatum. Datum anges på formen ÅÅÅÅ-MM-DD eller ta kalenderfunktionen till hjälp. Se kapitel Generella tips för mer information kring datum. Klicka på Spara när du är färdig. Du får en bekräftelse på att dina klassificeringar har sparats. Klicka på Gå tillbaka till verksamhetsklassificeringar. 21

24 Ta bort verksamhetsklassificering Ej sparade inmatningar ångrar du genom att klicka på Återställ. För att ta bort en inaktuell klassificering, avmarkera Tillämplig för vald klassificering och radera de ifyllda fälten Certifikatnummer, Certifieringsföretag samt Förfallodatum. Klicka sedan på Spara. Du får en bekräftelse på att dina klassificeringar har sparats. Klicka på Gå tillbaka till verksamhetsklassificeringar. Leveransområden och resurser Tilldelning av så kallade leveransområden och resurser för ditt företag sköts automatiskt genom Skanskas affärssystem, varför en stor del av den funktionalitet som finns under fliken Leveransområden och resurser inte behöver användas i dagsläget. Om ert företag inte längre levererar inom ett visst område ber vi er ta bort det aktuella leveransområdet. Ta bort leveransområde Sök upp och markera det leveransområde som du vill ta bort. Klicka på Ta bort. Du får en bekräftelse på att leveransområdet har tagits bort. Klicka på Gå tillbaka. 22

25 Användarkonton Klicka på Användarkonton i menyn i det övre vänstra hörnet för att ta dig till fliken. Under denna flik listas vilka personer som, i ditt företags namn, har åtkomst till portalen. Det krävs en inbjudan från Skanskas sida för att lägga till ett användarkonto. Gå in på Skanskas hemsida för leverantörer, och anmäl ditt intresse av att lägga till ett användarkonto i ditt företags namn. Nödvändiga uppgifter är: företagets namn, organisationsnummer, e-postadress, förnamn, efternamn samt telefonnummer. Kontakta Skanskas inköpssupport vid borttagande av ett användarkonto, 23

26 Utvärdera Skanska Denna funktion är ännu inte tillgänglig. Manualen kommer att uppdateras när funktionen tas i bruk. Här kommer då ramavtalsleverantörer kunna utvärdera oss på Skanska. Logga ut Du kan när som helst välja att avsluta sessionen genom att klicka på Logga ut, antingen i det övre högra hörnet på sidan eller centrerat i nederkant. 24

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Medlem & Organisation

Medlem & Organisation STUDIEMATERIAL IT-KUNSKAPER I HJÖRDIS Medlem & Organisation EXCEL 2013 Grunder Äntligen är PRO:s nya medlemssystem redo för sjösättning. PRO har alltid haft ambitionen att ligga i framkant såväl när det

Läs mer

Användarmanual. EasyCruit

Användarmanual. EasyCruit Användarmanual EasyCruit Innehåll INTRODUKTION... 5 Översikt... 5 Dokumentstruktur... 5 Uppdateringar av den webbaserade manualen... 6 EasyCruits innehåll och arbetsflöde... 6 Inställningar... 6 Förberedelse

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer