Båtunionens Administrativa System BAS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båtunionens Administrativa System BAS"

Transkript

1 B AS RELE ASE 2.0 (DECEMBER 2010) Båtunionens Administrativa System BAS NYHETER FÖR I T-I NTRESSER ADE BÅTLI VS FUNKTI ON ÄRER BAS rel. 2.0 Översikt I korthet BAS i ny release, 2.0 Driftsätts 6 december Tyvärr hinner vi inte göra handböckerna färdiga till releasen som planerat. För att inte tvingas skjuta ytterligare på releasen gör vi istället denna översikt över de viktigaste förbättringarna i BAS 2.0. Handböckerna kommer inom kort! Om E-Matrikel är markerad kommer en medlem i klubben att kunna se klubbens medlemmar i BAS-K Övergripande Förändringar i Min sida Klubben (ansvarig administratör) har nu möjlighet att ange om en medlem (utan särskild behörighet i sitt användarkonto) ska se uppgifter om övriga medlemmar eller inte. Detta anges med en bockruta E-Matrikel i BAS-M, Klubbdata, se bild till vänster och även i tabellen sidan 8. Om E-Matrikel är markerad kommer en medlem i klubben att kunna se klubbens medlemmar i BAS-K (inte i BAS-M). Man ser då kompletta uppgifter om sig själv (personuppgifter, avgifter, båt(ar) och eventuella schemaaktiviteter. Gällande övriga medlemmar ser man endast personuppgifter (exklusive personnummer). Om E-Matrikel inte är markerad kommer en medlem i klubben endast till Min sida där de egna uppgifterna finns. Min sida har kompletterats med en direktingång till scheman så att medlemmen ändå kan anmäla sig till schemaaktiviteter utan att gå via BAS-K. Glömt lösenord (i inloggningsdialogen) genererar nytt lösenord som sänds till den användare som anger den e-postadress som finns angiven i användarkortet kopplat till korrekt angivet användarnamn. Observera att det alltså måste finnas en e- postadress registrerad sedan tidigare i BAS-M, och att det är den registrerade adressen som måste anges, och det är till den adressen som det nya lösenordet sänds. Den registrerade e- postadressen måste dessutom vara unik för användaren (det funkar inte om alla i en familj finns registrerade med t ex Det här är en funktion som funnits ett tag men som inte verkar vara särskilt känd, därför kommenterar vi den åter.

2 SIDA 2 NYHETER FÖR IT-INTRESSERADE BÅTLIVSFUNKTIONÄRER BAS-K, schema över förändringar Meny Rutin Beskrivning Medlemmar / Sök medlem Medlemsinfo Tidning (BAS-M) synligt även i BAS-K Medlemsinfo Möjlighet att definiera 10 st klubbunika medlemsfält (definieras under Grunddata / klubbinställning ). Dessa fält är alfanumeriska, överförs till medlemsmatrikeln Medlemsinfo Visade, ej redigerbara fält från BAS-M är blåfärgade för bättre läsbarhet Medlemsinfo Visning av födelsedatum (BAS-M) är kompletterad till personnummer om detta angivits i BAS-M. Visar separat avsnitt med aktuella depositioner Visar betalningsdatum Musklick på Avi nr ger utskrift av aktuell avi Medlemmar / Matrikel Excelfil Komplettering med klubbunika medlemsfält. Båtförvaring Bryggor Sorteringsordning kan anges. Se förklaring under Ekonomi - Vinterområden Sorteringsordning kan anges. Se förklaring under Ekonomi - Båtförvaring Bryggplatser Prisformel har kompletterats med fler formler Vinterplatser Prisformel har kompletterats med fler formler Utlåning Deposition och/eller avgift kan knytas till utlånad artikel. Hämtas från Ekonomi - Kö Möjlighet att definiera 10 st klubbunika medlemsfält (definieras under Grunddata - klubbinställning ). Dessa fält är alfanumeriska, överförs till Deltagarlista - Excelfil

3 NYHETSBREV FÖR PERSONAL SIDA 3 Ekonomi Avgift kan hanteras endast som text vilket medför att den kan kopplas till medlem / förvaring / kö / sektion med valfri periodicitet (för att t ex skrivas ut en gång eller vid flera aviseringar Sorteringsordning vid utskrift (gäller såväl förhandsgranska, skapa pdf som E-post-avisering ). Utskriftsordningen omfattar även vad som anges under Båtförvaring och används för att styra aviernas utseende. Avgift som saknar sorteringsordning kommer vid utskriften sist. Avgift som definierats med Pris = 1 och Periodicitet = ST kan vid kopplingen ändras avseende Antal till Totalbelopp varvid valfritt positivt eller negativt belopp kan anges. Ekonomi Aviseringar / Avisering Aviseringar / Avisering Avisering / Urval Benämning på använd avgift kan ändras. Redan aviserad avgift behåller då gällande benämning i reskontra och andra tabeller medan den nya benämningen påförs tillkommande poster Välj avitext: : Här anges den text som skall finnas i avi-huvudet. Texten definieras under Grunddata / Avitexter E-postavisering sänder ger ingen standardtext till E- postmeddelandet. Vid varje avisering måste önskad text anges under E-postmeddelande Urval har lagts i egen flik som omfattar möjlighet att inkludera och/eller exkludera flera urval i kombination

4 SIDA 4 NYHETER FÖR IT-INTRESSERADE BÅTLIVSFUNKTIONÄRER Ekonomi Aviseringar Knappen Granska resultat ger möjlighet att vid aktuellt aviseringstillfälle markera/avmarkera det urval avier som skall sändas som E-post (kan t ex användas om man tillfälligt vill använda avierna som adressblad vid klubbutskick eller om man inte vill sända ut en avi gällande avtalad betalningsjustering) Aviseringar Knappen skapa pdf skapar en pdf-fil omfattande aktuell avisering. Denna fil (som visas under tillhörande pdf:er ) kan antingen skrivas ut m hj a webläsarens inbyggda pdf- plugin eller lagras på lokal disk och senare skrivas ut med PCns pdf-applikation. I båda fallen skall utskriften ske med Sidskala = Ingen, utan ikryssad Autorotera och centrera eller Välj papperskälla efter PDF-sidstorlek, varvid utskriften kommer att anpassas till förtryckta bank- och plusgiroblanketter på vilken som helst bläck- eller laserskrivare Aviseringar Knappen bokföringsorder tilldelas ett löpnummer som anges på BF-ordern och som ger bra kontroll över att en obruten serie BF bokas i klubbens ekonomisystem Aviseringar Sänd E-post genererar separat pdf-fil innehållande avi som sänds med E-post till de som i gällande avisering markerats som E- postmottagare. E- postmeddelandets text utgörs av den text som definierats vid skapande av aviseringen. I E- postmeddelandets rubriktext anges mottagarens namn (för att meddelandet lättare skall kunna passera eventuella spam-filter)

5 NYHETSBREV FÖR PERSONAL SIDA 5 Ekonomi Ekonomi Påminnelser Detta avsnitt är inte färdigt och ändringar har gjorts i rutinerna! Rapport/ bokförda inbetalningar Reskontra Denna rutin är helt ombyggd. En påminnelse är numera ett kontoutdrag där samtliga förfallna avier enligt selekteringen ingår. Man kan valfritt påföra en eller flera avgifter på påminnelsen som då skapar en ny avi i reskontran. Påminnelser kan skapas för ett urval inkluderade / exkluderade medlemmar i kombination med min / max-gränser för inkluderade poster. Påminnelseavier kan l likhet med normala avier återutskrivas från reskontran En bokföringsorder genererad fr o m Version 2.0 numreras och återfinns som kopia av det genererade originalet Reskontran har tillförts funktionalitet: Under sökkriterier kan krediterat datum -intervall anges och bokföringsorder kan tas ut för detta intervall (tidigare måste bokföringsorder genereras för varje enstaka kreditavi). Angivet värde i datum och löpnummer under sökkriterier kopieras till varje post som betalas tills annat datum anges. Samtliga avier (debet-, kredit- och påminnelseavier) som generas fr o m Version 2.0 återfinns som pdf-fil kopplad till respektive reskontrapost. Denna antar den design som angivits då den skapades (BG, PG eller Standardavi). Avier som sänts som bilaga till mail utmärks med ett kuvert bredvid aviposten. Delbetalningsrutinen har förbättrats och mix av delbetalningar / krediteringar får förekomma. Delbetalningar avräknas via separat avräkningskonto som anges under klubbinställningar

6 SIDA 6 NYHETER FÖR IT-INTRESSERADE BÅTLIVSFUNKTIONÄRER Grunddata Avitexter Här definieras och lagras avitexter. Valfri definierad text kopplas till önskad avisering. Den definierade avitexten kan omfatta logotype (bild), avsändardata som adresser och registreringsnummer samt generella texter. Bilder och inskrivna texter av varierande typsnitt och storlek visas på de avier de kopplas till om dom vid inskrivningen ryms i rutan utan att scroller visas! Kontrollera utseendet i en skapad avi innan du använder den i produktionen. Textrutan kan förvanskas och klippas i avin! Grunddata Extra medlemsfält Här definieras maximalt 10 st valfria fält som blir synliga i medlemskortet och förs över till medlemsmatrikeln (excel). Fälten är scrollbara och alfanumeriska vilket medför möjlighet att registera texter, värden och datum som blir sök- och sorteringsbara i medlemsmatrikeln. Grunddata Extra köfält Här definieras maximalt 10 st valfria fält som blir synliga i köernas medlemsfönster och förs över till excellista som skapas från deltarlistan. Fälten är scrollbara och alfanumeriska vilket medför möjlighet att registera texter, värden och datum som blir sökoch sorteringsbara i medlemsmatrikeln. Härigenom finns möjlighet att t ex skapa sökordningar som alternativ till den datumordning som är standard i köhanteringen. Tänk på att köfälten är gemensamma för alla köer!

7 NYHETSBREV FÖR PERSONAL SIDA 7 Grunddata Klubbinställningar Här har tillkommit ett avräkningskonto för delbetalningar. Ange ett kontonummer här som återfinns i ekonomisystemet för att skapa avstämningsmöjlighet mellan vad som ligger på avräkning i BAS- och ekonomisystemet. Om man inte önskar avstämningsmöjlighet kan kontonummer som är identiskt med det medlemsfordringskonto som angivits under Grunddata/Fordringskonton. Anledningen till avräkningskontot är att BAS-systemet behöver detta internt för att hantera och korrekt avräkna delbetalningar.

8 SIDA 8 NYHETER FÖR IT-INTRESSERADE BÅTLIVSFUNKTIONÄRER BAS-M, schema över förändringar Meny Rutin Beskrivning BAS-M Klubbdata E-matrikel kan aktiveras. Denna funktion ger samtliga medlemmar med login-id men utan behörighet, åtkomst till BAS-K och ser där medlemskortet på samtliga medlemmar. Detta är maskat så att textfält och födelsedata / personnummer inte syns mer än på kortet kopplat till den inloggande personen som även ser egna båtar och avgifter. Från avgiftskortet kan utskrift ske av de avier som skapats fr o m Version 2.0. BAS-M Kommunkod EJ KLART! Här anges gällande kommunkod där båtklubben finns. Används av SBU och förbunden för statistikändamål. BAS-M Filer EJ KLART! Skapa konton har försetts med en varning om att rutinen vid skapande av konton också omedelbart sänder dessa till medlemmar med gällande e- postadress. Lista över senast skapade konton sparas för återutskrift.

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01.

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i P1 Medlem Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i urval 3.09 (släpps 2013-03-01) Rättningar: -Fel vid manuella inbetalningar

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

myclub FAQ Sök medlemmar Hantering av medlemmar

myclub FAQ Sök medlemmar Hantering av medlemmar myclub FAQ Sök medlemmar Vad bestämmer hur många sökträffar man får? Ju fler sökattribut man anger, desto färre söksvar ger sökningen. Om inget sökattribut angivits så söks alla vanliga och nya medlemmar

Läs mer

Reviderad 2014-08-13

Reviderad 2014-08-13 Reviderad 2014-08-13 INNEHÅLL Inledning... 4 Behörighet till Robin... 6 Navigering... 7 Medlem... 8 Sök medlemsuppgifter... 8 Medlemsinformation... 11 Medlemsuppgifter... 11 Avregistrera medlem och återta

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer