Underlag för konsultativ behovs dialog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för konsultativ behovs dialog"

Transkript

1 ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av samverkan med Umeå universitet (UmU). Vi har valt att kalla samtalet för behovsdialog och till sin karaktär är den konsultativ. Konsultativt innebär att dialogpartnern stimuleras till att själv förstå och fatta beslut om insatser och samverkan. Genom dialog vill vi identifiera behov som kan tillfredställas av resurser från Umeå universitet. Huvudsakligen handlar det om: rekryteringsbehov kompetens till organisationen kompetensutvecklingsbehov ny, uppdaterad kunskap till befintlig personal utvecklingsprojekt insatser som kursprojekt och examensarbeten utförda av studenter projekt på forska rnivå Fortsättningsvis används löpande begreppet företag. Det kan i de allraflestafall passa även på organisation, kommun och myndighet. Behovsdialogen är uppbyggd utifrån en enkel omvärldsanalys med fokus på den verksamhet man besöker; den berör frågor som: 1. etablering/historia, 2. nuläge och 3. framtiden. Genom dialogen kan vi lyfta de möjligheter som UmU har för att bidra till företagets utveckling. Etablering/historia ger oss förståelse för nuläget. Nuläget visar på styrkor och svagheter, möjligheter och behov. Framtidsvisionen pekar på ambition och intresse, medvetenhet och strategi. En genomförd dialog skapar förutsättningar för att identifiera och precisera frågeställningar och problemområden där någon av UmU:s resurser/tjänster kan vara lösningen. För att få en givande dialog är det viktigt att du har ett tydligt mål med ditt samtal. Till din hjälp har vi tagit fram en struktur som ger dig en bakgrund att förstå nutiden, en bild av styrkor och svagheter och underlag för att föreslå insatser. Strukturen måste implementeras i ditt arbetssätt så att dialogen blir fri och flexibel. För detta krävs övning. En viktig distinktion är att vi inte är affärsutvecklingskonsulter som besitter specialistkunskaper. Vi är generalister med uppgift att etablera samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället och därigenom bidra till regional utveckling. Dialogstruktur Eta blering/h istoria Vid första besöket ber vi dialogpartnern berätta om företaget. Oftast är det inga problem att få en god bild av företaget, men i undantagsfall kan dialogpartnern behöva hjälp att komma till tals. Här har vi då listat frågor som: Varför/hur startades företaget? Lokal förankring? Hur har utvecklingen sett ut i företaget i de olika delarna, teknik/ekonomi/personal/organisation/produkt/tjänst/it, sedan starten till nu? Den här delen får inte ta för stor del av dialogen helst inte mer än några minuter. Här gäller det att vara vaksam då en del entusiastiska företagare gärna berättar omfattande och ingående.

2 Nutid Nu går vi in på den situation som råder idag för företaget. Denna del av dialogen påverkas av en mängd faktorer från väder och vind via familj och hälsa till konjunktur och finanskris. Här finns många öppningar och om företaget inte själv leder samtalet på rätt spår så finns några frågor för att skapa en givande dialog. Det handlar om att för sig själv göra en enkel SWOT-liknande analys som kortfattat beskriver företagets styrkor och svagheter, möjligheter och behov. Beroende på företagets storlek och verksamhet så kan man skapa sig denna analys utifrån ett antal områden. Dessa kan vara: Organisation Produktion Ekonomi Logistik Marknad Miljö Konkurrenter utveckling och fördelar Personal Antalet områden varierar med företagets verksamhet och storlek. Fler områden kan säkert adderas, men dessa täcker till stor del dialogens syfte. Nedan följer ett antal stödfrågor för respektive område. Med allra största sannolikhet finns det fler frågor att ställa. Du kommer under dina besök att själv utveckla frågor som du känner passar dig bäst. Viktigt att ha i åtanke är att ju mer obekant du är med det område som företaget verkar inom desto svårare blir det att identifiera behov. Därför är systemet med dessa frågor högst relevant. Organisation Hur ser organisationen ut idag? Personal, avdelningar, ledning m.m.? Vilka styrkor respektive svagheter ser du inom organisationen i dag? Finns det behov av att stärka organisationen i dagsläget? Vilka resurser har organisationen i dag, när det gäller: o att öka kompetensen hos personal och ledning Ekonomi o öka ansvar hos olika personer o arbetskraftstillgång Hur ser er ekonomihantering ut i dag? o Prissättning o Kalkyler/budgetering o Redovisning/bokföring Vilka styrkor och svagheter ser ni här? Finns det behov att utveckla ekonomidelen? Vilka möjligheter har företaget att utveckla denna del? Marknad Vilka styrkor och svagheter har företaget på marknaden gällande; o kunder o marknadsandelar o prisläge o geografiskt läge o logistik Vill företaget öka sin marknad? Vilka möjligheter har företaget på marknaden i dagsläget gällande;

3 1. o Kunder o Marknadsandelar o positionering o prisläge Konkurrenter deras utveckling och konkurrensfördelar Vilka styrkor och svagheter ser ni att företaget har gentemot sina konkurrenter gällande exempelvis; o Produktion/teknik o ekonomi o personal o produkt/tjänst o organisation o tillväxt Vilka möjligheter ser ni att företaget har för att kunna öka konkurrensfördelarna och vad krävs för att nå dessa fördelar? Produktion Hur ser produktionen ut idag? Vilka styrkor och svagheter ser ni i ert sätt att producera? Känner ni något behov av att utveckla produktionsmetoder? Vilka möjligheter har företaget att förbättra eller öka produktionen i dagsläget? Logistik Miljö Hur ser logistiken ut i företaget idag? Vilka styrkor och svagheter finns med er typ av logistik? Känner ni något behov av att utveckla logistiken inom företaget, externt/internt? Vilka möjligheter har företaget att utveckla logistiken? Styrs företaget av särskilda miljökrav/lagstiftningar Hur ser den fysiska miljön ut t.ex. buller, värme/kyla, ergonomi ut i företaget i dag? Finns det möjligheter eller behov att utveckla miljön och den ergonomiska situationen i företaget? Personal Vilket behov finns av kompetensutveckling av befintlig personal? Vilket behov finns av rekrytering av ny kompetens? Vilket arbete sker med friskvård, sjukfrånvaro, belastnings- och arbetsskador? Vilken form av arbetstider har ni? Flex, skift, etc. och finns utvecklingsbehov inom detta område?

4 Hur ser företaget på framtiden? Detta avsnitt i dialogen är lite grand som att knyta ihop säcken. Här sammanfogas inspel och uppslag som framkommit tidigare i dialogen. Nu skapas förutsättningar för uppföljning och insatser 1 dialogen ska du själv ställa dig frågan: Vad kan UmU bidra med lösningar på? 1 övrigt så kan lämpliga frågor vara: Har företaget en beredskap för att hantera inspel och uppslag som framkommit? Vad krävs för att företaget öka sin beredskap? (t.ex. studentinsats, kompetensutveckling, rekrytering) Ser företaget något ökat kompetensbehov i framtiden? Finns det några frågeställningar/problemområden som behöver belysas och tjäna som underlag för kommande beslut? Vad i detta kan UmU bidra med lösningar på? intern fråga som du själv funderar på inför avslutet av samtalet 1 vårt arbete så har vi alla vår egen personlighet, vår specialitet och vårt intresse. 1 kombination med inlärd struktur så kan vi forma en arbetsmetod som lyckosamt bidrar till utveckling både för företaget och för regionen. Så här går processen till Företagsbes ök ln!orm ati on till studenter Näringslsansvariga Lä entra Sh / l2il Samordnar. 1 LO Student Utvecklingsproj ekt Ansökan Hjärtat i vår process är mötet och relationen mellan Motorfunktionens projektledare och ENS samordnare. Enskilt eller tillsamman, men alltid i samförstånd, gör vi företagsbesök. Vi för behovsdialogen med syfte att identifiera utvecklingsprojekt ute på arbetsplatserna. Utvecklingsprojekten kan ha olika höjd, utföras av studenter eller forskare och vara olika inriktning, kompetensförsörjning eller kompetensutveckling.

5 När vi definierat projektet lägger vi in det i vår databas där studenter kan söka, och/eller tar det till den institution som anses lämpligast. När en student anmält intresse återför vi detta till motorfunktionens projektledare och företaget för att förmedla kontakten mellan studenten och uppdragsgivaren. Det är viktigt att betona att vi aldrig kan garantera studenter som tar på sig just deras projekt. Det viktigt att inte lova för mycket. Om att lyckas några enkla tips Var och en av oss kommer att ha sin egen bild av hur det har gått. Vi kommer med all sannolikhet att genomföra dialoger som vi önskar vi hade ogjorda. Försök konstatera vad du tycker var mindre bra. Några faktorer som bidrar till lyckade dialoger kan vara enkla saker som förberedelse och nyfikenhet, men också klädsel och attityd. Inget besök kan förberedas för mycket. Du ska veta vad du vill med ditt besök, vem du träffar position och befogenhet. En viktigtdetalj är att veta vad du vill säga om dig själv och varför du vill besöka företaget. Nyttja befintliga nätverk för informationsspridning. Ha initiativ i avslutet. Be att få återkomma hellre än att företaget säger att vi hör av oss.

6 709rn 22

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer