APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, Enköping. Tfn: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping."

Transkript

1 APL-uppgifter åk 2

2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad apl handlar om vilket gör att det är lättare att hitta rätt apl-plats till åk 3

3 Samarbete Åk1 Åk2 Åk3 Arbeta tillsammans mot ett Gruppen är en helhet och Att de inom gruppen tar gemensamt mål, t ex arbetet har en tydlig röd hänsyn och använder de genom att dela upp en tråd. olika medlemmarnas uppgift i olika delar, utföra Tydliga roller förutsättningar för att dem enskilt och sedan Acceptera en hierarkisk skapa en helhet som är lämna in gemensamt ansvarsfördelning större än de enskilda insatserna. Mod Arbeta med alla i klassen Presentera individuellt för mindre grupp i klassen Arbeta med andra klasser Presentera individuellt för hela klassen Ta externa kontakter via telefon, besök osv Kommunikation Kommunicera inför klassen Kommunicera inom Följa muntliga och skriftliga skolmiljö instruktioner Tolka syftet i en Förmedla enkel info och instruktion och skapa en anpassa budskap till funktionell och målgrupp ändamålsenlig målsättning Ansvar Rätt tid, plats, material Medveten om kvalité i det egna arbetet Ledarskap Enkelt ledarskap vid Kan delegera uppgifter mindre uppgifter inom gruppen Konsekvensbedömning Kan bedöma och värdera konsekvenser av sina egna handlingar för andra personer och anpassa beteendet Problemlösning Löser problem med assistans Bedöma konsekvenser för grupper Upptäcker problem och tar initiativ till lösningar Arbeta med och presentera för externa kontakter Kommunicera externt Föra fram ett budskap på fler sätt / olika medier Professionell i sin yrkesroll Kan leda grupper med klasskamrater och anpassa beteendet till personen Kan förstå andras handlande i en situation där man själv inte är delaktig Förebygger problem förväntade Självtillit Inse sina styrkor och Nyttja sina styrkor Utmana sina gränser förbättringsområden Initiativ Ibland i bekanta situationer Ofta i bekanta situationer I okända situationer Kreativitet Utgår från kända lösningar Hittar egna lösningar Tänker utanför boxen och gör det till sitt eget Service Bemöta kunder i Bemöta kunder i skolmiljö Bemöta olika typer av klassrumssituation kunder i yrkeslivet

4 Mål i ämnet Handel /förmågor Kunskaper inom handel- och tjänstesektor Kunskaper om affärsutveckling, organisation och ledarskap samt om entreprenörskap och eget företagande E-kvalité C-kvalité A-kvalité Översiktlig Utförligt Utförligt och nyanserat Någon aspekt Några aspekter Flera aspekter och utförligt och nyanserat Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster i efter efter Gott resultat Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar Utformas i och med tillfredsställande kvalitet med tillfredsställande kvalitet med god kvalitet och uppfyller estetiska krav Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området Med viss säkerhet Med viss säkerhet Med säkerhet Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området Utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser Utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser Utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser Förmåga att utföra ekonomiska beräkningar, göra riskbedömningar och lösa problem Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat Förmåga att samverka med andra och kommunicera med kunder I med handledare Beräkningar riktigt utförda o eleven identifierar nyckeltal Efter med handledare Beräkningar riktigt utförda och eleven identifierar och förklarar nyckeltal I Efter Efter Efter med handledare Beräkningar riktigt utförda och eleven identifierar och förklarar nyckeltal. Enkla omdömen Nyanserade omdömen Nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras Med viss säkerhet Med viss säkerhet och med korrekt fackspråk Med säkerhet och med korrekt fackspråk

5 Mål i ämnet försäljning och kundservice/förmågor Kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster samt kunskaper om kommunikationsteknik Kunskaper om hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljnings- och servicesituationer Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom service och försäljning samt förmåga att arbeta målinriktat och agera serviceinriktat. Förmåga att använda arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial E-kvalitet C-kvalitet A-kvalitet Översiktligt Utförligt Utförligt och nyanserat Översiktligt Utförligt Utförligt och nyanserat I Efter Efter Med viss säkerhet Med viss säkerhet Med säkerhet Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser Förmåga att använda olika tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt lösa problem Med viss säkerhet, efter Med viss säkerhet, efter Med säkerhet och efter Förmåga att arbeta ergonomiska riktigt, säkert och på ett miljömedvetet och resurssnålt sätt Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat I Efter Efter Enkla nyanserade Nyanserade samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras Förmåga att samverka med andra och kommunicera genom olika medier i olika säljoch servicesituationer Med viss säkerhet Med viss säkerhet och med ett korrekt fackspråk Med säkerhet och med ett korrekt fackspråk

6 Bakgrundsinformation till ditt apl-företag 1. Vilken är ditt företags affärsidé? 2. Vilken målgrupp har ditt företag? 3. Vem äger företaget? 4. När startades det? 5. Vilket sortiment har de? 6. Hur marknadsför de sig? 7. Hur många anställda? 8. Vad är viktigt att kunna när man ska börja på ditt apl-företag (fråga t ex butikschef eller någon som är med när man anställer) 9. Arbetstider 10. Vilka stora konkurrenter har företaget IRL och på nätet? Kollage (praktisk marknadsföring 1) Mål E-kvalité C-kvalité A-kvalité Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster i efter efter Gott resultat Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar Utformas i och med tillfredsställande kvalitet med tillfredsställande kvalitet med god kvalitet och uppfyller estetiska krav Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området Med viss säkerhet Med viss säkerhet Med säkerhet Gör ett kollage över ditt företags annonser, grafisk profil, säljblad, erbjudanden och annat påverkningsmaterial som du hittar. Ta gärna bilder på skyltfönster, störtar, gavlar och andra säljpunkter. Gör kollaget så att profilen på företaget också framgår. Dessutom ska du skriftligt analysera företaget marknadsföring. Använd AIDAS och marknadsföringslagen.

7 5 P (praktisk marknadsföring 1) Mål E-kvalité C-kvalité A-kvalité Kunskaper inom handel- och tjänstesektor Översiktlig Utförligt Utförligt och nyanserat Beskriv hur ditt företag arbetar med de 5 Pna (personal, produkt, påverkan, plats och pris). Vilka arbetar man mest med och finns det något P man inte använder sig av alls? Sinnesmarknadsföring (praktisk marknadsföring 1) Mål E-kvalité C-kvalité A-kvalité Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster i efter efter Gott resultat Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar Utformas i och med tillfredsställande kvalitet med tillfredsställande kvalitet med god kvalitet och uppfyller estetiska krav Hur använder sig din APL-plats av de olika sinnena i marknadsföringen? Fundera och beskriv hur Lukt Ljud Synintryck Smakupplevelser Känselintryck används för att förstärka butikens budskap. Gör ett förslag hur butikens skulle kunna höja sinnesupplevelsen och därmed skapa en bättre butiksmiljö. Detta förslag kan du skriva om eller göra som ritning eller på båda sätten. Bara dina förbättringar och motiveringen kommer fram tydligt!

8 Praktiska arbetsuppgifter i praktisk marknadsföring du kan få göra eller vara med på: Skylta fönster, gavel eller annan avgränsad säljyta, informationssamtal med kund (kan även vara i personlig försäljning), planera arbete med marknadsföring, välfyllda hyllor, snyggt och städat, resonemang om hur varor ska stå i hyllan,

Eleven beskriver översiktligt branscher, yrken, arbetsuppgifter, organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde.

Eleven beskriver översiktligt branscher, yrken, arbetsuppgifter, organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde. APL-matris Ämne/kurs Mål Ex på arbetsuppgifter inom APL kopplat mot centralt innehåll Handel/ handel specialisering handels- och tjänstesektorn Plocka upp varor, fronta, larma, prismärka, kassaarbete,

Läs mer

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE Ämnet försäljning och kundservice behandlar försäljning och kundservice inom handelsoch tjänstesektorn. Sälj- och servicefunktionerna är viktiga för företagens verksamhet, och

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

SERVICE OCH BEMÖTANDE

SERVICE OCH BEMÖTANDE SERVICE OCH BEMÖTANDE Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet service och bemötande ska

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

2012 Vi vill och vågar

2012 Vi vill och vågar 2012 Vi vill och vågar 1 2 Syfte och mål Ung Entreprenör Torshälla ska utveckla elevers insikter om möjligheterna med företagande och entreprenörskap. Genom att öka kontakten mellan företag och skola väcker

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

LJUDPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

LJUDPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet LJUDPRODUKTION Ljudproduktion omfattar ett stort område, från olika radiogenrer och film- och tv-ljud, till interaktiva medier, dataspel, ljudböcker och ljudinstallationer i offentliga miljöer. Ljud används

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer