LÄRLING I BUTIK G U I D E DIN GUIDE OM HUR DU FÅR UT DET MESTA AV LÄRLING I BUTIK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄRLING I BUTIK G U I D E DIN GUIDE OM HUR DU FÅR UT DET MESTA AV LÄRLING I BUTIK. www.larlingibutik.se. www.larlingibutik.se"

Transkript

1 LL LÄRLING I BUTIK DIN GUIDE OM HUR DU FÅR UT DET MESTA AV LÄRLING I BUTIK G U I D E Syftet med denna guide är att ge en överblick och en struktur för i vilken ordning du bäst kan använda materialet inom Lärling i butik. Detta för att underlätta för dig som arbetar med Lärling i butik. Regeringsgatan 38, 7tr Stockholm tfn fax Ulrika Johansson Björn Ramse Guiden är ett hjälpmedel i er planering av utbildningen och ger exempel på vilket material ni kan börja med i undervisningen. Guiden kan även användas för att berätta för handledare vad lärlingen arbetar med i skolan parallellt med det arbetsplatsförlagda lärandet. Guiden är uppdelad i sex delar för att tydliggöra materialet och ge förslag på hur ni kan integrera det i er planering för de olika årskurserna: Översikt Klassrumsmaterial Material för det arbetsplatsförlagda lärandet Information och marknadsföring Sammanställning över material Koppling till Skolverkets examensmål Lärling i butik 1

2 Översikt Bilden nedan visar en översikt över Lärling i butik materialet och när det kan användas under utbildningens tre år. Klassrumsmaterial är i blått, material för det arbetsplatsförlagda lärandet är i orange och information och marknadsföring är i grönt. Markeringarna i helfärg ger förslag på när ni kan börja med respektive del och markeringarna i ljusare färg visar om materialet kan användas under alla tre år eller är återkommande under vissa terminer. Bilden gör det enkelt att berätta för handledare vilket material som finns inom Lärling i butik samt hur materialet kan användas under den arbetsplatsförlagda tiden parallellt med skolundervisningen. 2

3 År 1 Klassrum Nedan följer en beskrivning över det material som kan användas i skolan. Lärlingarna får en introduktion till Lärling i butik, vad lärlingsutbildningen innehåller samt vad som förväntas av dem både i skolan och på framtida arbetsplatser. Genom att läsa Butiksboken introduceras lärlingarna till handeln som bransch och matchas mot ett företag inför det arbetsplatsförlagda lärandet. Som en del i branschintroduktionen och som en förberedelse inför kommande arbetsplatser Butiksboken synliggörs lärlingarnas erfarenheter och kompetenser genom de två kompetenskartläggningarna. Genom att utföra kompetenskartläggningarna tillsammans med praktisk kompetensträning är lärlingarna förberedda på vilka kompetenser de kan utveckla på arbetsplatsen. År 2 Generell kompetenskartläggning Praktisk kompetensträning Lärlingarna fortsätter sin träning och fördjupning av kompetenserna genom framför allt den webbaserade Handelns kompetenskartläggning och den praktiska kompetensträningen. För att utveckla sin säljkompetens genomgår lärlingarna en webbaserad säljträning som följs upp och diskuteras i klassen. Med filmen Handling och konsekvens en film om pengar som grund kan lärlingarna diskutera och reflektera kring sin egen kompetensutveckling och relatera detta till sin tid på respektive arbetsplats. År 3 Handling och konsekvens en film om pengar Webbaserad sälj och ekonomiträning Handelns kompetenskartläggning, webbaserad I enlighet med examensmålen tränar lärlingarna på bland annat ekonomisk planering och lönsamhetsberäkningar via den webbaserade ekonomiutbildningen. Via de förslag som finns på kan lärlingarna välja sitt gymnasiearbete. Lärlingarna fortsätter även sin fördjupning av kompetenserna genom den webbaserade Handelns kompetenskartläggning och den praktiska kompetensträningen. Alla avgångslärlingar erhåller ett intyg från Svensk Handel vid examen. 3

4 År 1 Arbetsplatsförlagt lärande Nedan följer en beskrivning över materialet för det arbetsplatsförlagda lärandet. Lärling Matchningsprocessen, tips hur du som lärare kan få ihop elevens önskningar och behov med företagets möjligheter och förutsättningar för att ta emot en lärling. För att förbereda sig inför sin APL bör lärlingarna läsa Lärlingsboken för att veta vad som krävs av dem på arbetsplatsen. Bloggboken och är till för att följa lärlingen under den tid lärlingen är ute på arbetsplatsen. Bloggboken innehåller mallar för samtal mellan lärare, handledare och lärling, en mall för arbetsplatsintroduktion samt reflektionsunderlag. Lärlingen kan även förvara sina i Bloggboken. Handledare I samband med att lärlingarna förbereder sig för sin tid på respektive arbetsplats kan även handledarna förbereda sig för att ta emot en lärling genom att läsa Handledarboken för att veta vad som krävs i rollen som handledare. Handledaren bör gå Lärling i butiks Handledarutbildning. Utbildningen vänder sig till både handledare och lärare och har fokus på handledarrollen. Utbildningen säkerställer att det blir en hög kvalité på handledarskapet kopplat till skolan kursmål och branschens kompetensmål. Syftet är bland annat att höja handledarens ledar och personalutvecklingskompetens. Lärare För att underlätta för lärarna att betygsätta det arbetsplatsförlagda lärandet finns häftet Betygunderlag för arbetsplatsförlagt lärande som används under alla tre år. År 2 och År 3 Lärling Bloggboken och är till för att följa lärlingen under den tid lärlingen är ute på arbetsplatsen. Bloggboken innehåller mallar för samtal mellan lärare, handledare och lärling, en mall för arbetsplatsintroduktion samt reflektionsunderlag. Lärlingen kan även förvara sina i Bloggboken. Lärare För att underlätta för lärarna att betygsätta det arbetsplatsförlagda lärandet finns häftet Betygunderlag för arbetsplatsförlagt lärande som används under alla tre år. 4

5 Aktivitet höst Information och marknadsföring Nedan följer en beskrivning över material som kan användas vid öppet hus och för att marknadsföra Lärling i butik. Broschyren Den moderna lärlingen används i kontakten med företag och butiker för att sälja in Lärling i butik och skapa både lärlings och handledarplatser. Handledarutbildning för både lärare och handledare med fokus på handledarrollen finns tillgänglig att anmäla sig på. Utbildningen säkerställer att det blir en hög kvalité på handledarskapet kopplat till skolan kursmål och branschens kompetensmål. Syftet är bland annat att höja handledarens ledarkompetens. Inför skolornas öppna hus finns broschyren Lärling i butik för att väcka intresse hos elever i årskurs 9 till Lärling i butik. Även en affisch och filmerna om Lärling i butik används för att marknadsföra Lärling i butik på skolan. Broschyr Den moderna lärlingen Broschyr för elever i årskurs 9 Affisch Filmer Aktivitet vår Den årliga konferensen för lärare, handledare och lärlingar genomförs varje vår. Handledarutbildning för både lärare och handledare med fokus på handledarrollen finns tillgänglig att anmäla sig på. Utbildningen säkerställer att det blir en hög kvalité på handledarskapet kopplat till skolan kursmål och branschens kompetensmål. Syftet är bland annat att höja handledarens ledarkompetens. Inför skolornas öppna hus finns broschyren Lärling i butik för att väcka intresse hos elever i årskurs 9 till Lärling i butik. Även en affisch och filmerna om Lärling i butik används för att marknadsföra Lärling i butik på skolan. SVENSK HANDEL INTYG Anna Olsson, Utbildningen genomförd på Katedralskolan i Skara Branschanpassad lärlingsutbildning i samarbete med Svensk Handel LÄRLING I BUTIK Eleven har fullföljt en utbildning i samarbete med Svensk Handel kallad Lärling i butik med träning mot de nationella handelskompetenserna, erkända av Handels Kompetensråd. Detta innebär att eleven genom denna utbildning har beretts möjlighet att utöver det ordinarie utbildningsprogrammet även praktiskt träna och utveckla kompetenserna: sälj-, service-, initiativ-, samarbets-, kommunikations-, etik- samt strukturkompetens. Stockholm den 25 maj 2012 Ett intyg från Svensk Handel till alla avgångslärlingar skickas ut. 5

6 Material Nedan följer en sammanställning av det material som ingår i Lärling i butik. Inspiration Butiksboken Olika material som är tänkt att väcka lusten till lärande om butik och kundkontakter. Självkännedom 1 Generell kompetenskartläggning Kartläggningar för att bli medveten om sina generella kompetenser. Du får möjligheten att göra en självskattning mot branschens specifika kompetenser. Samarbete Lärlingsboken och Handledarboken. Böcker för lärling, handledare och lärare med tips, råd och övningar för framgångsrikt samarbete inom Lärling i butik. Affisch Affisch att använda för skolor i lanserandet av Lärling i butik. Färdighet Praktisk kompetensträning Praktiska övningar i att agera såväl i grupp som individuellt för att stärka lärlingens självförtroende och sina butikssäljarkompetenser. Broschyrer Den orangea broschyren vänder sig till elever i årskurs 9 som vill söka till Lärling i butik. Använd den gärna vid öppet hus, på mässor och alla andra informationstillfällen. Den blå broschyren används vid kontakter med företag för att sälja in Lärling i butik och eleven. 6

7 Filmer Två filmer som kan användas till att marknadsföra er skola och Lärling i butik. Använd dem gärna vid öppet hus, på mässor och vid alla andra informationstillfällen. Bloggbok och Bloggboken och är till för att underlätta den praktiska träningen på lärlingens arbetsplats. Webbaserade sälj och ekonomiutbildningar En unik möjlighet att träna säljkompetens med tre professionella utbildningar inom försäljning och företagsekonomi. Utbildningarna utspelar sig i en dataanimerad miljö och bygger på verkliga kundmöten baserat på hur en bra säljare bör agera i mötet med kunder. Betygsunderlag arbetsplatsförlagt lärande Ett underlag för att på ett strukturerat sätt betygsätta de arbetsområden lärlingen utför under sitt arbetsplatsförlagda lärande. Ett stöd för att kunna följa lärlingens utveckling. Handling och konsekvens en film om pengar I filmen berättar unga människor om sina erfarenheter av att vara konsument. De tre första filmavsnitten utgår från ett tydligt handelsperspektiv och därför har vi anpassat dessa till Lärling i butiks praktiska övningar och kompetenser för att lärlingen ska få öva i en verklig säljsituation. Handelns Kompetenskartläggning Kartläggningen riktar sig till lärlingarna i årskurs två och tre. I Handelns Kompetenskartläggningen tar man ställning till 60 olika situationer i olika butiksmiljöer utifrån rollen som butikssäljare. Dessa situationer utgår helt från branschkompetenserna, sälj, service, initiativ, samarbets, kommunikations, etik och strukturkompetens. 7

8 Koppling till Skolverkets examensmål På följande sidor finns beskrivningar av de programgemensamma ämnena samt dess examensmål. Examensmålen är i sin tur kopplade till materialet som ingår i Lärling i butik och till de branschkompetenser som berörs och som lärlingen tränar. Detta för att koppla samman Skolverkets kurser med Lärling i butik materialet. Syftet med detta är att du som lärare lättare ska kunna se hur materialet kan användas i planeringen av undervisningen och det arbetsplatsförlagda lärandet. ENTREPRENÖRSKAP 100 poäng ÄMNE: Entreprenörskap Programgemensamma karaktärsämnen EXAMENSMÅL MATERIAL KOMPETENSER Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. Grundläggande mötesteknik och dokumentation. Butiksboken kap. 1 Praktisk kompetensträning Event, Skyltfönstret Praktisk kompetensträning Event, Skyltfönstret, Lagret Praktisk kompetensträning Event, Lagret, Välj rätt Samarbete Samarbete Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. Praktisk kompetensträning Samsas, Zin Samarbete Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser. Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. Lärlingsboken kap. 10 med övningar Praktisk kompetensträning a sig själv, Min pryl Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning. E learning Ekonomiträning Praktisk kompetensträning Event Lärlingsboken kap. 14 med övning 8

9 SERVICEKUNSKAP 100 poäng ÄMNE: Försäljning och kundservice Programgemensamma karaktärsämnen EXAMENSMÅL MATERIAL KOMPETENSER Grundläggande servicekoncept, funktioner och begrepp samt betydelsen av god kundservice. Butiksboken kap. 4 Lärlingsboken kap. 8 Praktisk kompetensträning Kundfokus, Bästa service Arbete med service vid försäljning av olika slags produkter och tjänster. arens arbetsuppgifter i olika branscher och service i olika typer av verksamheter. Butiksboken kap. 4 Praktisk kompetensträning Min pryl Lärlingsboken kap. 8 Attityder och värderingar i servicesituationer. Butiksboken kap. 4 och 8 Praktisk kompetensträning Varubytet, Bästa service Verbal och ickeverbal kommunikation samt olika kulturella kommunikationsmönster. Förhållningssätt och hur man agerar i olika kund och servicesituationer. Butiksboken kap. 4 Praktisk kompetensträning Kundfokus, Min pryl Praktisk kompetensträning Kundfokus, Bästa service Butiksboken kap. 4 Konsumentlagar och god säljetik. Butiksboken kap. 8 Film Handling och konsekvens Praktisk kompetensträning Varubytet, Samsas Betalningssätt och betalningsformer. E learning Ekonomiträning Film Handling och konsekvens Arbetsmiljö och säkerhet, till exempel säkerhetstänkande och säkerhetsregler i yrken och organisationer inom handels och tjänstesektorn. Tillämpning av ergonomiska och miljömedvetna arbetssätt inom olika serviceyrken, till exempel yrkena säljare, kundmottagare och administratör. E learning Säker i butik Lärlingsboken kap. 12 med övningar Butiksboken kap. 8 Lärlingsboken kap. 13 med övningar Metoder för utvärdering av service. Butiksboken kap. 4 Lärlingsboken kap. 8 med övningar Datorstöd i service och säljarbetet. 9

10 BRANSCHKUNSKAP INOM HANDEL OCH ADMINISTRATION 100 poäng ÄMNE: Handel Programgemensamma karaktärsämnen EXAMENSMÅL MATERIAL KOMPETENSER Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels och tjänstesektorn. Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels och tjänstesektorn. Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv. Film Handelns historia Butiksboken kap. 2 Film Handelns historia Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet. koncept, affärsmodeller och konsumtionstrender. Konsumentkunskap och etikfrågor. Lagar och andra bestämmelser inom olika branscher och områden, till exempel om arbetsrätt och diskriminering. Säkerhet för kunder, personal och företag. Miljöfrågor och miljömärkning. Butiksboken kap. 2 Butiksboken kap. 1 och 3 Lärlingsboken kap. 10 med övningar Butiksboken kap. 3 Film Handling och konsekvens Butiksboken kap. 8 Film Handling och konsekvens E learning Säker i butik Lärlingsboken kap. 12 med övningar Lärlingsboken kap. 13 med övningar 10

11 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION poäng ÄMNE: Information och kommunikation Programgemensamma karaktärsämnen EXAMENSMÅL MATERIAL KOMPETENSER Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation. Sociala medier och hur de används för att sprida och dela information samt skapa innehåll som andra kan delta i. Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll. Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard. Praktisk kompetensträning Min pryl Bloggboken trepartsamtal Standardprogram för kommunikation, text och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier. Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information. Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch, produkt, eller företagspresentation. Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området. Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor. Praktisk kompetensträning a sig själv, Min pryl Film Handling och konsekvens 11

12 PERSONLIG FÖRSÄLJNING poäng ÄMNE: Försäljning och kundservice Inriktning Handel och service EXAMENSMÅL MATERIAL KOMPETENSER arbete, säljprocess och försäljningsteknik i olika branscher och områden, till exempel inom försäljning av varor och försäljning av tjänster. Praktisk säljkommunikation, till exempel hur produktdemonstrationer utförs och hur reklamationer behandlas. Praktisk kompetensträning Kundfokus, a sig själv, Event Film Handling och konsekvens Lärlingsboken kap. 8 med övningar Butiksboken kap. 1 och 4 Praktisk kompetensträning Varubytet, Min pryl Film Handling och konsekvens Butiksboken kap. 5 Förhandlingar och presentationsteknik. Praktisk kompetensträning Samsas, Min pryl Samarbete planering och säljadministration. Butiksboken kap. 5 och 6 Attityder, värderingar och förhållningssätt samt kundpsykologi och kroppsspråk. och kundpsykologi, olika kundtyper och segmentering av marknaden. Kulturella skillnader i försäljningsteknik. Butiksboken kap. 3 Praktisk kompetensträning Kundfokus Lärlingsboken kap. 11 med övningar Praktisk kompetensträning Kundfokus Butiksboken kap. 3 Lärlingsboken kap. 11 med övningar Omvärldsanalys. Butiksboken kap. 2 Lagar och andra bestämmelser samt etiska regler inom försäljningsområdet. Film Handling och konsekvens Kalkyl och lönsamhetsberäkningar. E learning Ekonomiträning Ergonomi. Miljöfrågor i försäljningsarbete. Lärlingsboken kap. 13 med övningar Metoder för utvärdering av försäljningsarbete. Projektmetodik och datorkunskap. 12

13 PRAKTISK MARKNADSFÖRING poäng ÄMNE: Handel Inriktning Handel och service EXAMENSMÅL MATERIAL KOMPETENSER Affärsidé, marknads och säljplan. Butiksboken kap. 1 Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder. Sortiment, butiksprofil och kundens uppfattning och butiksupplevelse. Snabbtextning och säljstödsmaterial. Butiksboken kap. 6 Praktisk kompetensträning Event Butiksboken kap. 1 och 3 Praktisk kompetensträning Lådan Lärlingsboken kap. 9 med övningar Datorstöd i exponeringsarbetet. Konsument och marknadslagar. Film Handling och konsekvens Etiska regler. Film Handling och konsekvens Butiksmatematik, till exempel beställningspunkt och omräkningstal, marginal och pålägg, samt riskbedömningar. E learning Ekonomiträning Metoder för utvärdering av marknadsföring. Butiksboken kap. 6 Butikskommunikation och hur butiksmiljön påverkar och vägleder kunders köpbeteende i butiken. Butikskommunikatörens uppgifter i olika slags butiker, till exempel dagligvarubutiker och fackhandelsbutiker. Butiksboken kap. 5 Lärlingsboken kap. 9 med övningar 13

14 AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP 100 poäng ÄMNE: Handel Inriktning Handel och service EXAMENSMÅL MATERIAL KOMPETENSER Affärsutveckling, omvärldsanalys och marknadsundersökningar. Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering. Entreprenörskap och eget företagande. Praktisk butiksdrift. miljö, inredning och utrustning i butiker. Ledarens roll och uppgifter i butiker, stormarknader och varuhus. Butiksboken kap. 1 och 6 Lärlingsboken kap. 10 med övningar Butiksboken kap. 1 och 6 Praktisk kompetensträning Event, Bästa service Butiksboken kap. 1 Praktisk kompetensträning Min pryl, a sig själv Praktisk kompetensträning Välj rätt, Lagret Butiksboken kap. 5 Praktisk kompetensträning Skyltfönstret Samarbete Samarbete Samarbete Samarbete Arbetsledning samt organisations och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor. Lagar och andra bestämmelser, till exempel om arbetsrätt. Butiksboken kap. 8 Praktisk kompetensträning Samsas Samarbete Olika tekniker och metoder för ekonomiska beräkningar samt riskbedömningar och nyckeltal. Säkerhet och risker i handeln samt förebyggande arbete för god inre och yttre säkerhet. E learning Ekonomiträning E learning Säker i butik Lärlingsboken kap. 12 med övningar 14

15 Anteckningar 15

16 LÄRLINGARNAS UTVECKLING År 1 KLASSRUM Butiksboken Matchningsprocessen Generell kompetenskartläggning Praktisk kompetensträning ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE APL LÄRLING Lärlingsboken Bloggboken APL HANDLEDARE Handledarboken APL LÄRARE Betygsunderlag för arbetsplatsförlagt lärande År 2 KLASSRUM Handelns kompetenskartläggning Praktisk kompetensträning Webbaserad säljträning Handling och konsekvens en film om pengar ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE APL LÄRLING Bloggboken APL LÄRARE Betygsunderlag för arbetsplatsförlagt lärande År 3 KLASSRUM Webbaserad ekonomiutbildning Gymnasiearbete Att arbeta i handeln Handelns kompetenskartläggning Praktisk kompetensträning Intyg vid examen ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE APL LÄRLING Bloggboken APL LÄRARE Betygsunderlag för arbetsplatsförlagt lärande 16

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE Ämnet försäljning och kundservice behandlar försäljning och kundservice inom handelsoch tjänstesektorn. Sälj- och servicefunktionerna är viktiga för företagens verksamhet, och

Läs mer

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE Ämnet försäljning och kundservice behandlar försäljning och kundservice inom handelsoch tjänstesektorn. Sälj- och servicefunktionerna är viktiga för företagens verksamhet, och

Läs mer

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se Den moderna lärlingen Ett försprång mot andra företag när det gäller att få de bästa medarbetarna Gymnasieutbildning med stöd av branschen för ambitiösa framtidsinriktade elever som vill lära sig ett yrke

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Information och kommunikation 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala

Läs mer

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Hösten 2013 kommer den första årskurs tre göra praktik (arbetsplatsförlagt lärande = apl) i Gy11. De stora förändringarna är att praktiken blir mer styrd då kurserna

Läs mer

Hantverksprogrammet (HV)

Hantverksprogrammet (HV) 124 gymnasieskola 2011 (HV) Examensmål för hantverksprogrammet Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom floristyrket,

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

ADMINISTRATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ADMINISTRATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ADMINISTRATION Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE Ämnet försäljning och kundservice behandlar försäljning och kundservice inom handelsoch tjänstesektorn. Sälj- och servicefunktionerna är viktiga för företagens verksamhet, och

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HANDEL Ämnet handel behandlar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner. Ämnet handlar om hantering och försäljning av varor och tjänster samt marknadsföring. I ämnet ingår arbetsmiljö samt service

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Kurs: Vårdpedagogik och handledning Ämne: Pedagogik i vård och omsorg Kurskod: PEAVÅD0 Poäng: 100 Studiehandledningen gäller personal i Bollnäs kommun som gått Vård

Läs mer

TÄTSKIKT VÅTRUM. Ämnets syfte

TÄTSKIKT VÅTRUM. Ämnets syfte TÄTSKIKT VÅTRUM Ämnet tätskikt våtrum behandlar olika tätskiktssystem i våtrum och underliggande konstruktioner. Det behandlar hur arbetet utförs vid såväl ombyggnader och tillbyggnader som vid nyproduktioner.

Läs mer

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Här presenteras ett fiktivt exempel med syfte att inspirera till samverkan inom gymnasieskolan med studie-

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

NÄTHANDEL. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NÄTHANDEL. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NÄTHANDEL Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster.

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projektet vill skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av kunskaper och kompetenshöjande

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Utbildningsplan Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Ladokkod: TGMBU Version: 4.0 Utbildningsnivå: Grundnivå

Läs mer

Eleven beskriver översiktligt branscher, yrken, arbetsuppgifter, organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde.

Eleven beskriver översiktligt branscher, yrken, arbetsuppgifter, organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde. APL-matris Ämne/kurs Mål Ex på arbetsuppgifter inom APL kopplat mot centralt innehåll Handel/ handel specialisering handels- och tjänstesektorn Plocka upp varor, fronta, larma, prismärka, kassaarbete,

Läs mer

Eleven resonerar om hur insikt, förståelse och kunskap kan skapas genom pedagogisk handledning.

Eleven resonerar om hur insikt, förståelse och kunskap kan skapas genom pedagogisk handledning. Studiehandledning till Handledning i vård och omsorg Bonnier Utbildning Författare: Agneta Blohm, Monica Andersson, Jörgen Andersson, Best.nr. 622-8465-7 Studiehandledningen omfattar 10 studieenheter som

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP TACK FÖR ATT DU VISAR INTRESSE FÖR SAMARBETE KRING LIA Affärshögskolan och dess studenter

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Studiehandledning för Gymnasiearbetet 100p GYARVO

Studiehandledning för Gymnasiearbetet 100p GYARVO 2013-11-07 Studiehandledning för Gymnasiearbetet 100p GYARVO Mot yrken inom vård och omsorg. Elev.. Kontaktuppgifter.. Lärare... Kontaktuppgifter... Medbedömare.. Kontaktuppgifter... Gymnasiearbetet, 100p

Läs mer

Under de första fyra veckorna ska du arbeta med hur din introduktion på praktikplatsen har varit upplagd och vad du har lärt dig av denna.

Under de första fyra veckorna ska du arbeta med hur din introduktion på praktikplatsen har varit upplagd och vad du har lärt dig av denna. Praktik i gy11 Uppgift 1-3 görs på hösten. Redovisningsformer kan variera mellan elevern och uppgift. Collage, skriftligt PM, prata in, photostory, loggboksform, arbetet sker på de lektionsförlagda passen,

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Information angående särskild prövning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Information angående särskild prövning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå Information angående särskild prövning i på grundläggande nivå Prövningen omfattar lyssna och läsa reception samt tala, skriva och samtala produktion och interaktion. Skriftlig del Uppsatsprov. Läsförståelseprov.

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Handledarutbildning. Steg 3. Studiehandledning. inom Vård- och omsorgscollege

Handledarutbildning. Steg 3. Studiehandledning. inom Vård- och omsorgscollege Steg 3 Handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege Studiehandledning Föreningen Vård- och omsorgscollege 118 82 Stockholm www.vo-college.se epost: info@vo-college.se 2015 Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk 2012-11-06 Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk Grundläggande svenska som andraspråk innehåller fyra delkurser: Del 1, delkurs 1 (200 poäng) GRNSVAu Del 1, delkurs 2 (200 poäng) GRNSVAv Del

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

MÅLERI. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet måleri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

MÅLERI. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet måleri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MÅLERI Ämnet måleri behandlar byggnadsmåleri från planering och utförande till det att objektet är färdigt att brukas. Det behandlar även färgens estetiska värden och skyddande egenskaper. Ämnets syfte

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

3. Läs på om språklig variation i BRUS och gör frågorna som hör till. Skicka in på its.

3. Läs på om språklig variation i BRUS och gör frågorna som hör till. Skicka in på its. Information om prövning i Svenska 1, Kurskod: SVESVE01 Prövningen kommer att bestå av följande delar: 1. Bokläsning - läslogg om skönlitterär roman. 2. Språklig variation inlämningsuppgift. 3. Textgranskning

Läs mer

TRÄ. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet trä ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TRÄ. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet trä ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TRÄ Ämnet trä behandlar arbete med olika konstruktioner i trämaterial. Det behandlar även alla typer av skivmaterial i byggnadskonstruktioner. Vidare behandlar ämnet olika slag av utvändig beklädnad på

Läs mer

För årskurs 1 50 poäng IDH

För årskurs 1 50 poäng IDH 2012 Del 1 av 2 Idrott och Hälsa 1 För årskurs 1 50 poäng IDH Två terminer där sex projekt ska genomföras innan sommarlovet. I samarbete med: Alexander Persson Idrottslärare Stockholms Tekniska Gymnasium

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

Information från nämndepolitiker angående mål och ekonomi

Information från nämndepolitiker angående mål och ekonomi Programråd 24/3 Handelsprogrammet Vallentuna gymnasium Protokoll Närvarande VG: Birgitta Törnbladh, Denniz Hedin Salo, Susanne Önnestam, Lena Hirsch Elever: Alex, Christian, William, Nicole Övriga: Jenny

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7 VÄRSTA MÖJLIGHETEN Den röda SYV-tråden Åk 9 Åk 7 1. Inledning s 3 2. Styrdokument s 5 3. Definition av vägledning s 8 4. Minsta gemensamma nämnare för elever i Växjö kommun s 10 5. Mål att uppnå s 11 6.

Läs mer

UTBILDNINGSJOURNAL. . är elev på Hantverksprogrammet med inriktning förberedande utbildning i frisöryrket och går nu i åk..

UTBILDNINGSJOURNAL. . är elev på Hantverksprogrammet med inriktning förberedande utbildning i frisöryrket och går nu i åk.. UTBILDNINGSJOURNAL. är elev på Hantverksprogrammet med inriktning förberedande utbildning i frisöryrket och går nu i åk.. Elevens ansvariga lärare under denna termin är I skolan har vi olika steg i utbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper Min väg till framtiden Att arbeta med process i grupper Projektet Gävleborg har en arbetsmarknad som är starkt könsuppdelad med en kombination av låg- och högutbildade ungdomar. Oavsett utbildningsnivå

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; Utkom från trycket den 1 mars 2011 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Skräddarsydda utbildningsmaterial

Skräddarsydda utbildningsmaterial Skräddarsydda utbildningsmaterial Var är ni? Vart ska ni? Hur ska ni komma dit? En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se 1 Skräddarsydda program för kompetensutveckling Varje organisation har

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016 prövning svenska som andraspråk grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Innan du anmäler dig till en särskild prövning i Grundläggande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-28 DNR KS 2015.027 ANDERS CALLERMO SID 1/1 PERSONALCHEF 0858785012 ANDERS.CALLERMO@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jämställdhets-

Läs mer

Yrkesintroduktion. Preparandutbildning för behörighet till nationella gymnasieprogram. Individuellt alternativ. Språkintroduktion

Yrkesintroduktion. Preparandutbildning för behörighet till nationella gymnasieprogram. Individuellt alternativ. Språkintroduktion Yrkesintroduktion Preparandutbildning för behörighet till nationella gymnasieprogram Programmet vänder sig till dig som är studiemotiverad men inte har fått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Läs mer

Läroplan för handledarutbildning

Läroplan för handledarutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/187 01.03.2016 Rättsgrund: 7 landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Läroplan för handledarutbildning Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Yrkesutbildning i brännpunkten 26 september 2012 Anna Bengtsson, butikschef MQ Gunilla Eek, gymnasielärare, handel Att ta tillvara på lärande i arbete

Läs mer

Föreläsningar. Kurser. Aktiviteter. Föreningsmässa MedMera

Föreläsningar. Kurser. Aktiviteter. Föreningsmässa MedMera Föreläsningar Kurser Aktiviteter Föreningsmässa MedMera HÖSTEN 2006 Innehåll Konsumentföreningen Väst sid 3 Medlemsringar sid 4 Påverka din butik sid 5 Föreningsmässa MedMera sid 5 Kurser Mat för blöjbarn

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2013/2014 Gumaeliusskolan

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2013/2014 Gumaeliusskolan Plan för Studie- och yrkesvägledning 2013/2014 Gumaeliusskolan Innehållsförteckning 1. Övergripande arbete 2. Aktiviteter för årskurs 7 3. Aktiviteter för årskurs 8 4. Aktiviteter för årskurs 9 6. Utvecklingsarbete

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

INFORMATION TILL APL-PLATSERNA Barn- och fritidsprogrammet, elever i årskurs 3 inriktning Pedagogiskt arbete

INFORMATION TILL APL-PLATSERNA Barn- och fritidsprogrammet, elever i årskurs 3 inriktning Pedagogiskt arbete INFORMATION TILL APL-PLATSERNA Barn- och fritidsprogrammet, elever i årskurs 3 inriktning Pedagogiskt arbete Flera känner kanske till vårt BARN- OCH FRITIDSPROGRAM, men för dig som inte gör det tänkte

Läs mer

Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p.

Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p. Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p. är en ny och, enligt trädgårdsbranschen, efterlängtad utbildning. Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar starkt, medan den svenska produktionen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

ANLÄGGNING. Ämnets syfte

ANLÄGGNING. Ämnets syfte ANLÄGGNING Ämnet anläggning behandlar mark- och anläggningsbyggande från planering till det att objektet är färdigt att brukas. Det behandlar också olika jord- och bergmaterials egenskaper. Ämnets syfte

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

FL Hantverksprogrammet -florist

FL Hantverksprogrammet -florist FL Hantverksprogrammet -florist INDIVIDUELLA VAL 2012/2013 Individuellt val a k1 la sa r 2012/2013 Nu är det dags att göra individuella val inför årskurs 2 och 3. 2013-01-18 Hur mycket ska jag välja? Du

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX Kurskatalog, 2014/2015 Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna Särvux Särvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen och är till för dig som har fyllt 20

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

Programmering och digital kompetens

Programmering och digital kompetens Kollegialt lärande Föreläsning Workshop Programmering och digital kompetens Lärcafé, 14 juni OSÄKERHET RÄDSLA NYFIKENHET FÖRVALTARE OCH ENTREPRENÖRER Kompetensutveckling Skolverket släpper en modul i oktober.

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan

Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan för förskolan Mällby förskola 2016 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna tillämpar

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

UPPGIFT_MSK1 ES15EBEC Kurs Medier, samhälle och kommunikation 1/Digitalt skapande 1

UPPGIFT_MSK1 ES15EBEC Kurs Medier, samhälle och kommunikation 1/Digitalt skapande 1 V11_V15 Uppgift Internets möjligheter och risker Introduktion I följande uppgift ska ni arbeta med webbkommunikationens olika för- och nackdelar. Ni kommer dessutom introduceras i grunder inom kommunikations

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Att sätta lön vid lönerevision

Att sätta lön vid lönerevision 1 (7) BESLUT 2012-05-16 Dnr SU 609-1594-12 Personalchefen Att sätta lön vid lönerevision Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A 106 91 Stockholm 2 (7) Innehåll Inledning...

Läs mer

Brinner du för handel försäljning och service?

Brinner du för handel försäljning och service? BUTIKSKOMMUNIKATÖR VISUAL MERCHANDISER Brinner du för handel försäljning och service? Handelsakademins utbildning till butikskommunikatör/vm vänder sig till killar och tjejer med en förmåga att uttrycka

Läs mer

Ross Tensta gymnasium. Gymnasiet med det lokala och globala i fokus

Ross Tensta gymnasium. Gymnasiet med det lokala och globala i fokus Ross Tensta gymnasium Gymnasiet med det lokala och globala i fokus På Ross Tensta gymnasium förbereder vi eleverna för en globaliserad värld som kännetecknas av förändring och utveckling. Detta sker genom

Läs mer

Moduler och handledarmanual 2010-04-12

Moduler och handledarmanual 2010-04-12 Moduler och handledarmanual 2010-04-12 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt: Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post el dyl Kartläggning

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Att vara handledare för lärarstudenter

Att vara handledare för lärarstudenter Att vara handledare för lärarstudenter 1 Tack! Lärarutbildningen är glad för att du är handledare och för att du vill engagera dig i lärarstudenternas utbildning. Du som handledare är kanske studentens

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Trampolinen Steg för steg En guide för dig som ska handleda morgondagens arbetskraft in i din yrkesroll, ditt företag eller din bransch.

Trampolinen Steg för steg En guide för dig som ska handleda morgondagens arbetskraft in i din yrkesroll, ditt företag eller din bransch. Trampolinen Steg för steg En guide för dig som ska handleda morgondagens arbetskraft in i din yrkesroll, ditt företag eller din bransch. Årskurs 8-9 Trampolinen Yrkeslivet Det ska vara lätt att hitta rätt

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val Individuellt val Läsår 2016/2017 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

FASTIGHETSFÖRVALTNING

FASTIGHETSFÖRVALTNING FASTIGHETSFÖRVALTNING Ämnet fastighetsförvaltning behandlar hur man planerar, utför och följer upp underhåll av fastigheter samt upprätthåller ett boende och brukande av god kvalitet. I ämnet behandlas

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

VÅNINGSSERVICE. Ämnets syfte

VÅNINGSSERVICE. Ämnets syfte VÅNINGSSERVICE Ämnet våningsservice omfattar städning, inredning och underhåll av rum och utrymmen inom besöksnäringens olika former av logi för privat-, grupp- och affärsrelaterat resande. Det behandlar

Läs mer