6 / 2011 Finlands Svenska Fastighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 / 2011 Finlands Svenska Fastighetsförening"

Transkript

1 Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 4 Medlemshusbolagens kontaktuppgifter uppdateras... 4 Personalnyheter... 4 Bulletinen i elektroniskt format... 4 Rådgivningen under jul och nyår... 4 Evenemang... 5 Energirådgivning i fortsätt-ningen endast till medlemmar... 5 Fastighetsförbundets Mauri Marttila har utnämnts till organisationsråd... 6 AKTUELLT... 6 Kiinteistöliitto Uusimaas utlåtanden... 6 Nya kollektivavtalet dyrt för fastighetsservicebranschen... 6 Fastighetsförbundets videor om styrelsearbete nu på Facebook... 6 Nu är det dags att mäta radonhalten i hemmet... 7 Eteras pensionsförsäkringsintyg för bekämpning av svart ekonomi... 7 Esbos första fjärrkylsystem i Hagalund... 8 Solvärme etablerad partner till oljevärme... 8 Solenergi i bruk i Esbokronans flervåningshus... 8 Energimärkningen förnyas i år... 9 Ersättning vid vattenskada orsakad av avloppsrörspolning... 9 JURIDISKA ÄRENDEN...10 Riksdagen godkände skatte-nummer för byggarbetare Stopp på vild parkering i rask ordning RÄTTSFALL...11 VD för servicebolag bötfälldes för dödsvållande HFD / Föravtal om fastighetsaffär innehöll mark-användningsavtal FORSKNING OCH UTVECKLING...12 Arbetshälsovårdsinstitutet utsågs att utreda fukt- och mögelproblem i byggnader Tilläggsisolering ska beaktas redan vid planeringen Kunder vill se den färdiga bostaden före köp MARKNADER OCH KONJUNKTURER...13 Bostadspriserna sjönk något i oktober Renoveringsbyggandet växer fortsatt Kostnaderna för fastighets-underhåll steg med 9,9 % på årsnivå PUBLIKATIONER OCH EVENEMANG...14 Guide med information för bekämpning av svart ekonomi

2 FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT Medlemshusbolagens kontaktuppgifter uppdateras Styrelseordförandenas e-postadresser Vi ber er meddela oss e-postadressen till ordförande i er husbolagsstyrelse. Uppgifterna behövs för Kiinteistöliitto Uusimaas medlems-registret och används endast för intern kommunikation inom föreningen och ges inte vidare till utomstående. Via e-postadresserna når vi medlemsbolagens ordförande snabbare till exempel för att informera om att bulletinen har kommit ut eller om förestående utbildningar. Ändringar i medlemsregistret Glöm inte heller att meddela eventuella förändrade kontaktuppgifter (ny styrelse-ordförande eller disponent) till kansliet. Då når utskick, bland annat Suomen Kiinteistölehti och föreningens årsmöteskallelse, rätt person i ert bolag. Både e-postadresser och ändringar kan skickas per e-post till Personalnyheter Vicehäradshövding Kirsi Ruutu börjar som jurist på Fastighetsförbundet Hon har tidigare varit utbildningschef på Lakimiesliiton Koulutus. Bulletinen i elektroniskt format Som vi redan tidigare har meddelat skickas bulletinen ut i pappersformat endast till dem som separat har meddelat kansliet om detta. Bulletinen finns i elektroniskt format på Fastighetsförbundets medlemssidor på Taloyhtio.net. För att läsa den elektroniska bulletinen krävs att man registrerar sig på Anvisningar för att läsa e-bulletinen finns på Rådgivningen under jul och nyår Kiinteistöliitto Uusimaas kansli och rådgiv-ningstjänster är öppna som vanligt kring jul och nyår med undantag av följande dagar: torsdag juridisk rådgivning öppen kl fredag kansliet och rådgivningen stänger kl fredag kansliet och rådgivningen stänger kl

3 Evenemang Finskspråkiga Ekonomi- och bokslutseftermiddag Evenemanget är gratis för representanter för medlemshusbolag. Tid och plats: - tisdag kl Sokos Hotel Presidentti, Auditoriet, Södra Järnvägsgatan 4, Helsingfors Anmälningar senast Utbildningskväll om renoveringsbyggande Kvällen är öppen för alla, men riktar sig till styrelser och disponenter i husbolag. Tid och plats: - onsdag kl Yrkeshögskolan Laurea, Hyvinge Anmälningar senast Husbolagens styrelseforum Forumets tema är utveckling av styrelsearbete och det arrangeras av Fastighetsförbundet tillsammans med dess medlemsföreningar och samarbetsparter. Lördagen kl på Helsingfors Mässcentrum. Dagen har även program på svenska. Koll på reparationsarbetet i Helsingfors Mer information om evenemangen och anmälningsanvisningar: Ytterligare information om alla evenemang finns på Kiinteistöliitto Uusimaas webbplats under Tapahtumat. Energirådgivning i fortsätt-ningen endast till medlemmar Den avgiftsfria energirådgivningen på Fastighetsförbundet var en del av förbundets projekt Energirådgivning i flervånings- och radhusbolag som ingick i en större energirådgivningshelhet finansierad av Arbets- och näringsministeriet och Sitra. Framöver erbjuder Fastighetsförbundet energirådgivning per telefon som medlemstjänst. Rådgivare är Fastighetsförbundets energiexpert Petri Pylsy. Tjänsten är tillgänglig för medlemshusbolag må-fr kl på tfn (växel). Rådgivningen står till tjänst med information såväl om energianvändning och energisparande som om energieffek-tivitetsförbättrande reparationer och åtgärder. 5

4 Fastighetsförbundets Mauri Marttila har utnämnts till organisationsråd Republikens president Tarja Halonen har tilldelat Fastighetsförbundets forskningsdirektör, samh. mag. Mauri Marttila titeln organisationsråd. Titeln är ett erkännande för hans arbete för främjande av organisations-, forsknings- och utvecklings-verksamheten inom fastighetsbranschen. Organisationsrådet Mauri Marttila utsågs till forskningschef vid Fastighetsförbundet 1982 och till forskningsdirektör Marttila har under hela sin karriär medverkat i alla centrala arbetsgrupper för utveckling av fastighets-branschen och har på ett avgörande sätt bidragit till uppkomsten och införandet av konditions-bedömning, underhållsbok, konditionsbesiktning vid bostadsköp och energicertifikat. AKTUELLT Kiinteistöliitto Uusimaas utlåtanden Kiinteistöliitto Uusimaa har lämnat följande utlåtanden: Till HRM (Helsingforsregionens miljötjänster) om separatinsamlat förpackningsmaterial Till Helsingfors stad om genomförandeprogrammet för markanvändning och boende Utlåtandena kan i sin helhet läsas på föreningens webbplats Nya kollektivavtalet dyrt för fastighetsservicebranschen Kiinteistöpalvelut ry och Servicefacket PAM rf har godkänt riksförlikningsmannen Esa Lonkas medlingsbud till nytt kollektivavtal för anställda inom fastighetsservicebranschen. Kollektivavtalet gäller Enligt ramavtalet höjs lönerna med en generell höjning på 2,4 %. Samtidigt genomförs en höjning av minimilönerna med cirka tre procent. Dessutom ska arbetsgivarna i fastighets-servicebranschen betala en engångsersättning på 150 euro. Dess kostnads-inverkan i den arbetskraftsintensiva fastighetsser-vicebranschen är i snitt dubbelt så stor som i andra branscher. Arbetskraftskostnadernas andel är cirka 80 % i fastighetsservicebranschen. Utbetalningen av engångspotten påverkar i hög grad bransch-företagens lönsamhet nästa år. Fastighetsförbundets videor om styrelsearbete nu på Facebook Fastighetsförbundet stöder utvecklingen av husbolagens styrelsearbete och målorientering. I detta syfte har Fastighetsförbundet gett ut en serie på fem videor om styrelsearbete som nu finns utlagda även på Taloyhtio.nets Facebooksida. Videorna är på finska. Videorna är tänkta att ge ordförande och styrelsemedlemmar i husbolag idéer och verksamhetsmodeller för utveckling av styrelsearbetet i det egna husbolaget. Videorna är samtliga ett par minuter långa. Videornas teman är - start av styrelsearbetet - styrelsens uppgifter - ansvarsområden och roller 6

5 - schemaläggning av mandatperioden - inskolning av styrelsen och informationsgivning. 6 / 2011 Finlands Svenska Fastighetsförening Videorna på Fastighetsförbundets videokanal som lanserades i februari har setts över gånger. Den populäraste videon Nya bostadsaktie-bolagslagens inverkan på bolagsstämman har visats över gånger. Videorna finns som en egen spellista på Fastighetsförbundets videokanal: Nu är det dags att mäta radonhalten i hemmet Radon är en luktlös, smaklös och osynlig radioaktiv gas som avges från marken i inomhusluften. Enda sättet att få veta radonhalten i en bostad är att mäta den. Mätning är viktigt eftersom radon årligen orsakar uppskattningsvis 300 lungcancerfall i Finland. Mätningsperioden började i början av november och pågår till slutet av april. Radongas kommer in genom springor i husgrunden i synnerhet under uppvärmningssäsongen. Skillnaden mellan utomhus- och inomhus-temperaturen leder till undertryck som suger in radonhaltig luft i huset. Mätningar rekommenderas i småhus, radhus och de lägsta våningarna i flervåningshus. I våningarna högre upp ligger radonhalten i regel på en acceptabel nivå. Beroende på bostadens storlek mäts radonhalten med en eller två mätdosor. Dosan placeras i ett rum i bostaden där den får stå kvar i två månader varefter den skickas till Strålsäkerhetscentralen (STUK) i ett kuvert. Resultatet får kunden inom två månader efter att dosan har skickats till STUK. Om radonhalten i bostaden visar sig vara hög kan man sänka den till en rimlig kostnad. I ett finländskt småhus är reparationskostnaden i snitt euro. På STUK:s internetsidor kan man hämta en gratis reparationsguide. Valet av reparationsmetod beror på uppmätt radonhalt, markgrunden, fyllnadsjorden, husets konstruktion och ventilation. Enligt Social- och hälsovårdsministeriets beslut ska radonhalten inomhus inte få överstiga 400 becquerel per kubikmeter. Nya hus ska byggas så att radonhalten är lägre än 200 becquerel per kubikmeter. STUK har i ett utlåtande föreslagit att gränsvärdet ska sänkas även för gamla bostäder. Radonmätningar kan beställas till exempel hos Strålsäkerhetscentralen. Vid beställning i nät-affären är priset på en mätdosa 43,05 euro (inkl. moms). Du kan ställa frågor om radon på STUK:s Facebooksida STUK har även mycket radoninformation på sin webbplats: Eteras pensionsförsäkringsintyg för bekämpning av svart ekonomi Etera har utvecklat ett elektroniskt pensionsförsäkringsintyg med månatliga uppgifter om anställda. Intyget är till hjälp vid upphandlingar för att hitta företag som spelar rent spel. Bolaget har tagit fram intyget i samarbete med arbetsgivar- och arbets-tagarförbunden. Lagen ålägger arbetsgivare att sköta arbetstagaravgifter som arbetspensions- och socialskyddsavgifter och skatter. Även den som lägger ut på entreprenad dvs. den som beställer ett arbete har förpliktelser. Enligt beställaransvarslagen ska denne bland annat ta reda på hur entreprenörens pensionsskydd sköts. Till entreprenadanbudet ska fogas ett intyg över arbetspensionsförsäkringen och erläggandet av pensionsavgifter. Om pensionsförsäkringen inte sköts är situationen besvärlig även för arbetstagaren, eftersom svart arbete inte genererar någon arbetspension. 7

6 Etera-intyget kan skrivas ut på Eteras webbplats. Etera flyttar månatligen över pensions-försäkringsintyg även till Tilaajavastuu.fi där beställarna inom den offentliga sektorn kan få intyget. Läs mera på Esbos första fjärrkylsystem i Hagalund Hagalunds förnyade centrum får som första i Esbo ett energieffektivt fjärrkylsystem. De positiva konsekvenserna för miljön är påtagliga; tack vare fjärrkylan ökar inte uppvärmnings- och kylningsenergiförbrukningen i området trots att lokaliteterna fördubblas under de närmaste åren. Fastighets-Tapiola har avtalat med Fortum om fjärrkyla. Kiinteistö Oy Biens i Hagalunds centrum blir Esbos första fastighet som kyls med fjärrkyla. Fram till utgången finns Sokos i fastigheten. Utbyggandet och renoveringen av fastigheten startar i januari 2012 och den avses stå klar för ny användning sommaren Fastighets-Tapiola och Fortums avtal täcker därtill alla de viktigaste byggnaderna i Hagalunds centrum. Fastighets-Tapiola spelar via sina fastighetsinnehav en viktig roll vid utvecklingen av Hagalunds centrum och bolaget investerar mer än 500 miljoner euro ur en fastighets-placeringsfond som det förvaltar. Hagalund kommer enligt planerna att få förnyade affärslokaler på cirka kvadratmeter. Ovanför affärslokalerna ligger bostäder med omedelbar närhet till service och trafikförbindelser. Solvärme etablerad partner till oljevärme Solvärme har etablerat sig som partner till oljevärme. Allt fler som värmer med olja förbättrar energieffektiviteten genom att installera ett solvärmesystem vid sidan av oljan. Även luftvattenvärmepumpar har sin plats vid sidan av oljevärme framgår det av ett meddelande av Oljebranschens Centralförbund. Oljevärmesystem förbrukar numera upp till en tredjedel mindre olja än tidigare och med hjälp av modern teknik får man ut mer effekt ur varje liter uppvärmningsolja än tidigare. Solvärmesystem fungerar väl endast om de är välplanerade och kontrollerat genomförda, dvs. omfattar planritningar, planenlig installation, korrekt injustering samt introduktion av de boende i hur systemet används. Skillnaderna i verkningsgrad mellan ett väl eller bristfälligt genomfört solvärmesystem kan uppgå till tiotals procent. Beroende vilken slags fastighet det handlar om kan luftvärmepump vara ett enklare och lämpligare alternativ till hybriduppvärmning än solvärme. Också i fråga om värmepumpar är det viktigt att installationen utförs med yrkeskunskap. Solenergi i bruk i Esbokronans flervåningshus Hyreshusbolaget Esbokronans flervåningshus i Storåkern värmer upp sitt bruksvatten med solenergi utan koldioxidutsläpp. Ett ytterligare solenergihus planeras. Erfarenheter om energisparande teknik samlas in för kommande byggprojekt. De solfångare som monteras på taket på flervåningshuset på Jordeboksvägen i Storåkern räcker till för att värma upp bruksvattnet från början av våren fram till senhösten. Huset står klart i vår. I en ytterligare fastighet med solvärme ber man som bäst om anbud. Fastigheten är ett låghus på Pärlugglegatan och blir klar Man kan spara mycket värmekostnader genom att värma bruksvattnet med gratis solenergi, uppskattar Esbokronans byggledare Ilkka Saari. Basvärmen i båda husen tas från marken. Man har även kopplat 8

7 golvvärme till jordvärmen, vilket för sin del ger betydande besparingar. I en golvuppvärmd lägenhet kan man sänka temperaturen med en grad vilket sparar cirka fem procent energi. Också ett tredje hus, ett servicehus i Köklax, kommer att förses med jordvärme. Det blir klart mot slutet av våren och hyrs ut till socialväsendet i Esbo stad. Servicehuset får även golvkyla som sommartid vid varmt väder förbättrar boendetrivseln. Golvkylning har veterligen inte hittills tagits i bruk i denna omfattning någon annanstans. Enligt Saari finns resultaten och erfarenheterna energibesparingen och boendetrivseln tillgängliga under Esbokronan målsättning är att inleda bygget av cirka 300 nya bostäder årligen. Lösningar som sparar energi och utnyttjar förnybar energi är således av stor ekonomisk betydelse. Också vid renovering prioriterar man energisparande lösningar. Esbokronan har över hyresbostäder med sammanlagt boende. Bolaget ägs av Esbo stad. Energimärkningen förnyas i år Energimärkningen av kylar, frysar, tvätt- och diskmaskiner förnyas. De nya märkningarna träder i kraft i slutet av En ny grupp som kommer att omfattas av energimärkning blir tv-apparater. Energimärkningen omfattar även kombinerade tvättmaskiner, torktumlare, lampor, ugnar och ventilationsaggregat. Som bäst bereds energimärkningskraven för varmvattenberedare, luftkonditioneringsapparater, värmepannor, belysningsprodukter för hushåll, dammsugare och torktumlare. Antalet elapparater i hushåll och företag har ökat påtagligt under de senaste åren. Hushållen har blivit allt mer mekaniserade och till exempel hemelektronik används allt mer och utrustningsgraden har överlag stigit. Enenrgiförbrukningen minskas bland annat genom de krav på ekodesign som ställs på elektriska apparater. I och med kraven minskar förbrukningen både när apparaten är i användning och vila. Framöver får man inte lansera produkter som förbrukar mer energi än det som anges i ekodesignkraven. Förändringen på marknaden kan redan ses i fråga om lampor där 60 watts lamporna som sista i raden försvann. Energimärkningen har betydelse också för energikonsumtionen genom att den styr konsumenterna att välja allt mer energisnåla apparater. Energieffektivitetsklassen ska synas i reklamen Energimärkningen får ökad effekt av en skyldighet som trädde i kraft i somras; i reklamen för produkter som omfattas av energimärkning ska energieffektivitetsklassen alltid uppges tillsammans med pris- och energiuppgifterna. Också i material om tekniska egenskaper, till exempel tillverkarens broschyrer, ska energieffektivitetsklassen anges. Ersättning vid vattenskada orsakad av avloppsrörspolning Över 70 % av alla fastighetsskador är läckage-skador och i regel betalar fastighets-försäkringsbolagen ut ersättningar enligt villkoren. Ibland händer det dock att ersättningstvisten går vidare ända upp till en besvärsinstans. Försäkringsnämnden är ett tvistlösningsorgan som behandlar menings-skiljaktigheter som gäller tolkning och tillämpning av lag och försäkringsvillkor som grundar sig på en försäkringsrelation. Försäkringsnämndens lösnin-gar är rekommendationer som försäkringsbolagen nästan undantagslöst följer. Colemont Finland Oy är Taloyhtio.nets samarbets-parter och tillhandahåller försäkrings-meddelanden som riktar sig till husbolag. Exemplet här under redogör för ett fall där ett försäkringsbolag inte genast betalade ut ersättning till ett husbolag, utan där lösnings-förslaget inhämtades hos Försäkringsnämnden. Vems försäkring betalar en vattenskada som uppkommer när avloppsrör spolas? Ett husbolag lät göra en spolning av avloppsrören som utfördes av ett känt bolag i branschen. Vid spolningen satte sig en ovanligt stor mängd rost osv. i rörelse och täppte till avloppssystemet. Avloppsvattnet steg i flera lägenheter upp via toaletter och badrummens golvbrunnar. 9

8 En skadeanmälan gjordes såväl till spolningsföretagets ansvarsförsäkring och hus-bolagets fastighetsförsäkring. Båda försäkringarna fanns hos samma försäkringsbolag. Försäkringarna nekar att ersätta skadan Företagets ansvarsförsäkring fattade ett nekande ersättningsbeslut med hänvisning till att mängden rost var exceptionellt stor och att den uppstod så plötsligt att inte ens fackfolk kunde vara beredda. Dessutom konstaterades att den som spolade avloppsrören hade gjort det omsorgsfullt och på normalt vis. Ansvarsförsäkringsbolagets tolkning var att skadan inte hade orsakats av ovarsamhet eller försummelse som kunde läggas företagets personal till last, och att företaget sålunda inte enligt gällande rätt var ansvarigt för skadan. Eftersom skadeståndsskyldighet inte förelåg, ersatte inte heller ansvarsförsäkringen skadan. Fastighetsförsäkringsbolaget fattade likaså ett nekande ersättningsbeslut. Motiveringen var att det inte var fråga om en plötslig och oförutsedd händelse. Enligt fastighetsförsäkringsbolaget kan man inte anse det vara oförutsett att mycket rost och smuts lösgörs när gamla avloppsrör spolas. Företaget var inte ansvarigt för skadan Ingendera partens försäkring gick med på att ändra sitt beslut Colemont Finland Oy bad i egenskap av husbolagets försäkringsmäklare om utlåtande av Försäkringsnämnden om vilken försäkring som bör ersätta skadan. Enligt Colemont var besluten från försäkringsbolagens olika avdelningar delvis motstridiga. Enligt fastighetsförsäkringen var det inte fråga om en plötslig och oförutsedd händelse, medan företagets ansvarsförsäkring ansåg att det var en plötslig händelse som inte ens yrkesfolk kunde vara beredda på. Försäkringsnämnden konstaterade i sitt utlåtande om företagets ansvarsförsäkring att spolnings-bolaget enligt gällande rätt inte är ansvarig för skadan varför detta ersättningsbeslut hade fattats i enlighet med försäkringsvillkoren. Om fastighetsförsäkringen däremot konstaterade Försäkringsnämnden att den skada som tilltäppningen orsakade med beaktande av företagets ändamålsenliga arbetssätt och den exceptionellt stora mängden rost var en sådan plötslig och oförutsedd händelse som avses i villkoren. Försäkringsnämnden rekommenderade att skadan ersätts ur fastighetsförsäkringen. Fastighetsförsäkringsbolaget följde Försäkrings-nämndens rekommendation och betalade efter åldersavdrag och självrisk ut ett belopp på drygt euro inklusive räntor till husbolaget. Läs fler försäkringsmeddelanden på adressen: JURIDISKA ÄRENDEN Riksdagen godkände skatte-nummer för byggarbetare Riksdagen har enhälligt godkänt en lag om att alla byggarbetare ska antecknas i Skatteförvaltningens register innan de kan börja arbeta. I och med lagreformen får alla anställda i byggbranschen ett skattenummer. Ett skattenummerregister upprättas där namn, personbeteckning och skattenummer finns antecknade. Finländska anställda får skattenumret i samband med skattekortet för nästa år och utländska anställda ska ansöka om det separat hos en skattebyrå. Skattenumret ska finnas med på det ID-kort som är obligatoriskt i byggbranschen. Utifrån skattenummer och namn kan vem som helst i en offentlig informationstjänst kontrollera om en person finns antecknad i skattenummerregistret eller inte. Lagreformen träder i kraft i snabb ordning. Skatteförvaltningen kan nästan omedelbart ta itu med att upprätta registret. Den offentliga informationstjänsten om registret tas i bruk senare, liksom även utlänningars möjlighet att få skattenummer. Som det nu ser ut blir det obligatoriskt att anteckna skattenumret på ID-kortet nästa sommar när arrangemangen är klara. 10

9 Stopp på vild parkering i rask ordning 6 / 2011 Finlands Svenska Fastighetsförening Justitieminister Anna-Maja Henriksson tog raskt tag i Fastighetsförbundets önskan om beredning av en lag om privat parkeringsövervakning. Okontrollerad och felaktig parkering i fastigheters områden är en allvarlig säkerhetsfråga som Fastighetsförbundet ständigt får telefonsamtal om. Det rättsligt oklara läge som råder i fråga om parkeringsövervakning måste utredas snabbt och en lag stiftas omedelbart. Utan lagstiftning kan fastighetsägare inte effektivt ingripa i obehörig parkering i sina respektive områden. Den ståndpunkt som minister Henriksson lade fram för medierna grundar sig på grundlagsutskottets åsikt att privat parkeringsövervakning endast kan vara ett stöd för den kommunala parkeringsövervakningen. Fastighetsförbundet anser det vara bra att parkeringsavgifterna åläggs med myndigheternas medverkan eftersom man på detta sätt råder bot på okontrollerad parkering och övervakning. Felaktig parkering i hus- och hyreshusbolags områden är en allvarlig säkerhetsfråga vid parkering på räddningsvägar. Bilister som struntar i parkeringsförbud blockerar räddningsvägar och lägger utan lov ständigt beslag på boendes parkeringsplatser. Myndigheternas resurser har hittills inte räckt till för övervakning av bostadsfastigheter eller offentliga byggnader, som till exempel sjukhus, och övervakningen har främst gällt gatuområden. I vägtrafiklagen finns en tydlig bestämmelse att parkering i en fastighets område är förbjudet utan tillstånd av ägaren eller innehavaren. I vårt grannland Sverige finns bestämmelser i lag om privat parkeringsövervakning och en ägare kan förbjuda eller begränsa parkeringen i sitt område. Fastighetsförbundet anser det vara viktigt att lagen träder i kraft fort, men lika viktigt är att se till att det finns myndighetsresurser som möjliggör en effektiv övervakning. RÄTTSFALL Helsingfors tingsrätt VD för servicebolag bötfälldes för dödsvållande I det aktuella fallet omkom en man när ett isblock föll ner från taket på en husbolagsfastighet i Helsingfors och träffade honom i huvudet. Tingsrätten dömde servicebolagets verkställande direktör för dödsvållande till 40 dagsböter dvs. 720 euro. Brädor fanns uppställda mot fastighetens vägg som varning. Enligt tingsrätten var det sannolikt att en av brädorna senare hade flyttats. Tingsrätten ansåg att utplacering av varningsbrädor inte motsvarade husbolagets och servicebolagets serviceavtal om användning av bommar och linor med flaggor. Enligt tingsrätten hade riskområdet inte märkts ut tillräckligt väl. I de rådande förhållandena kunde det inte ses som överraskande att det faller ner is som leder till skador i den meningen att det skulle ha handlat om en olycka. Enligt rättens motivering borde servicebolaget ha följt snöläget bättre och kontrollerat snömängden på taken, och ansåg att det inte räckte med att kontrollera endast gatuplanet. Tingsrätten ansåg att servicebolaget inte helt hade försummat sina säkerhetsåligganden. Servicebolagets verkställande direktör hade dock inte iakttagit tillräcklig omsorgsfullhet i fråga om fastighetens säkerhet, vilket man kunde förutsätta av honom. Enligt tingsrätten hade han vållat fotgängarens död. I detta läge vet man inte om ändring i beslutet kommer att sökas hos Helsingfors hovrätt. HFD / Föravtal om fastighetsaffär innehöll mark-användningsavtal Ett villkor i ett föravtal mellan en stad och ett fastighetsbolag om köp av en fastighet i stadens ägo var att en detaljplan för ett annat stadsägt område i närheten av det område avtalet gällde fastställs enligt de riktlinjer som anges i avtalet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att föravtalet i detta fall innehöll en 11

10 förbindelse att planläggningen genomförs och att avtalet till denna del ska ses som ett markanvändningsavtal enligt markanvändnings- och byggnadslagen. Det faktum att föravtalet till fastighetsaffären gällde ett annat område än det som planläggningen avsåg eller det att stadens avtalspartner inte ägde det område som planläggningen gällde hade ingen betydelse i detta fall. Man kan inte genom markanvändningsavtal åsidosätta markanvändnings- och bygglagens krav eller bestämmelser gällande innehållet i detaljplanen eller förutsättningarna för godkännande och inte heller de bestämmelser om deltaktighet och dialog vid upprättande av planen som ges i samma lag. Behandlingen av markanvändningsavtalet i stadens förvaltnings-organ innan planförslaget anslogs visade i sig inte att man skulle ha åsidosatt kraven på delaktighet och dialog eller planinnehåll när planen uppgjordes. Intressenter och delaktiga hade haft möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen samt om delaktighet och konsekvensbedömning, och de liksom de övriga kommuninvånarna hade haft möjlighet att delta i beredningen av planen, få information och stifta bekantskap med alternativa lösningar. Förvaltningsrättens beslut enligt vilket överklagandena av planen hade avslagits ändrades inte. FORSKNING OCH UTVECKLING Arbetshälsovårdsinstitutet utsågs att utreda fukt- och mögelproblem i byggnader Riksdagens revisionsutskott valde i en öppen anbudstävlan en forskargrupp från Arbets-hälsoinstitutets att utreda orsakerna till samt omfattningen och konsekvenserna av fukt- och mögelproblem i byggnader. Forskargruppen som leds av professor Kari Reijula består av experter från flera olika vetenskapsgrenar. Utredningen ska vara klar i slutet av augusti Tilläggsisolering ska beaktas redan vid planeringen Resultaten från Frame-projektet visar att en säker implementering av EU:s krav på energieffektivitet ställer byggandet, konstruk-tionsplaneringen och installationstekniska system inför nya utmaningar. De förändrade klimatförhållanden bidrar till ytterligare utmaningar. Inom Frame undersöker man eventuella risker som klimatförändringen och tilläggsisolerandet medför för byggnader. Fastighetsförbundet representant i projektet är utvecklingschef Jari Virta. I juli nästa år skärps energieffektivitetskraven på nya byggnader med 20 %. Före det skärptes kraven i början av 2010 med 30 % och syftet är att nå nollenergibyggande De strängare kraven på energieffektivitet förutsätter allt bättre värmeisoleringsförmåga hos konstruktionerna. Tjockare isolerskikt och tilläggsisolering är dock förknippade med en rad omständigheter som ska beaktas redan i planerings- och byggfasen. Isoleringens tjocklek inverkar på den fukttekniska funktionen och upptorkningen. Klimatförändringen ställer många krav på byggnader Material som är känsliga för mögelpåväxt i byggnadernas utomhusdelar ska ges bättre mögelbeständighet eller ersättas med andra mögelbeständigare material. En annan viktig förbättringsmetod är att skydda konstruktionerna med värmeisolerande vindskydd. Vilken inverkan ändringar i enstaka byggdelar har på helheten ska utredas noggrant. I ytterväggskonstruktioner med trästomme ska putsade ytkonstruktioner separeras från den inre väggdelen med en luftspalt som möjliggör upptorkning för att förhindra mögelpåväxt. Det här ska alltid beaktas i höga konstruktioner som väggkonstruktioner i flervåningshus av trä. Man måste vara medveten om detta även vid renovering av småhus, i synnerhet när tjocka putsskikt används. Också väderstrecken är av betydelse för välfungerande konstruktioner i hus med trästomme. Träfodring på väggar mot norr torkar dåligt medan tegelmurning eller puts på söderväggar kan öka fukten i den inre 12

11 väggdelen. Trots att man allmänt känner till detta fäster man inte tillräcklig uppmärksamhet vid det i planeringen. Klimatförändringens verkningar varierar från år till år. Därför har man inom Frame sökt fram sådana kritiska referensår då förutsättningar för mögelpåväxt har varit allra mest gynnsamma. När dessa år tillämpas vid konstruktionsberäkningar kan man vara säker att konstruktionen fungerar rätt även under andra år. Kunder vill se den färdiga bostaden före köp Största delen av bostadsköpen i Finland gäller gamla bostäder och då ser köparna bostaden de köper. Nya bostäder däremot säljs nästan undantagslöst medan de byggs. En ny enkät på uppdrag av SATO visar dock att många finländare skulle vilja se sitt blivande hem innan köpet ingås. Nya bostäder säljs i allmänhet redan medan huset planeras eller byggs och då kan den som flyttar in inte veta hurdan bostaden i verkligheten blir. Enligt en undersökning som YouGov Finland Oy gjorde i september skulle nästan en tredjedel av de som svarade på enkäten gärna se den färdiga bostaden innan köpet slås fast. Ny trend på gång? Byggherrarna svarar mot detta önskemål med nya utgångspunkter för planeringen. Åtminstone modellbostäder bör vara färdiga före försäljning. Sannolikt måste byggherrarna även satsa mer på inredningsplaneringen än tidigare eftersom köparnas krav har ökat. Det nya sättet att ingå affärer handlar inte enbart om att skapa stämning och lösa inredningsproblem, utan om rena pengar. Det egna hemmet är en stor anskaffning och alla är inte villiga att teckna under ett köpeavtal när endast grunden till huset är lagd. När den nya bostaden snabbt är klar för inflyttning efter att köpbeslutet fattats behöver köparen inte ordna byggfinansiering. MARKNADER OCH KONJUNKTURER Bostadspriserna sjönk något i oktober Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla flervånings- och radhuslägenheter i oktober med 0,4 % i hela landet jämfört med månaden innan. I huvudstadsregionen sjönk priserna 0,3 % och på övriga håll i landet 0,5 %. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna med 1,6 % i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna 2,9 % och i övriga Finland 0,6 %. I oktober 2011 var det genomsnittliga priset per kvadratmeter för en gammal aktielägenhet euro i hela landet, i huvudstadsregionen euro och i det övriga landet euro. Uppgifter områdesvis från och med 2010 finns på tjänsten StatFin (finska) Renoveringsbyggandet växer fortsatt Fastighetsförbundets barometer för renoveringsbyggande visar att renoverings-byggandet i husbolag ökar från i fjol. Behoven av reparation gäller främst rör, yttertak, fönster, ytterdörrar, fasader och våtutrymmen. Husbolagen finansierar projekten främst med banklån, av vilka en fjärdedel tas på högst fem år och mer än en tredjedel på 6-10 år. 13

FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT...

FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 3 Bulletinen blir elektronisk... 3 Evenemang... 3 Personalnyheter... 3 Till Fastighetsförbundet över 600 nya medlemmar i januari-juni... 4 Fortsättning på utbildningssystemet

Läs mer

FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT...

FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 3 Evenemang... 3 Taloyhtiö.Nyt... 3 Personalnyheter... 3 Undervisningsrådet Keijo Kaivanto... 3 AKTUELLT... 4 De bästa aktiebolagen belönades... 4 Konditionsgranskningen

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

MILJÖMINISTERIETS FÖRORDNING OM FÖRBÄTTRING AV BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA VID REPARATIONS- OCH ÄNDRINGSARBETEN

MILJÖMINISTERIETS FÖRORDNING OM FÖRBÄTTRING AV BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA VID REPARATIONS- OCH ÄNDRINGSARBETEN Obs: Okontrollerad översättning MILJÖMINISTERIET Promemoria Överingenjör 27.2.2013 Jyrki Kauppinen MILJÖMINISTERIETS FÖRORDNING OM FÖRBÄTTRING AV BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA VID REPARATIONS- OCH ÄNDRINGSARBETEN

Läs mer

Systemskiftet för småhusentreprenader Besiktningsmannens betydelse för byggprocessen

Systemskiftet för småhusentreprenader Besiktningsmannens betydelse för byggprocessen Systemskiftet för småhusentreprenader Besiktningsmannens betydelse för byggprocessen Husföretag Säljare Bank Försäkringsbolag Byggherre Kommun Besiktningsman Entreprenör Kvalitetsansvarig Rör E Målning

Läs mer

Smart sophantering sparar pengar. En satsning på återvinning kan bli rena spargrisen för föreningen.

Smart sophantering sparar pengar. En satsning på återvinning kan bli rena spargrisen för föreningen. sbcdirekt Nummer 8 september 2007 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Smart sophantering sparar pengar Bostadsrättsföreningen Ratten sparar 60 000 kronor per år på att flytta

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3 ÞÓRARINN MAGNÚSSON Innehållsförteckning Förord... 2 Tillgänglighet Inledning... 3 Situationen i de nordiska länderna... 5 - Sverige... 5 - Finland... 20 - Norge... 24 - Danmark... 30 Slutsatser... 38 Situationen

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS

VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS INSINÖÖRITOIMISTO LEO MAASKOLA OY JUKKA SAINIO, VVS-INGENJÖR VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS s publikation 1 INNEHÅLL Inledning Uppvärmningsteknik...4 ALLMÄNT FÖRÄNDRINGAR I UPPVÄRMNINGSSYSTEMET UPPVÄRMNINGSSYSTEMENS

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC en guide för alla som arbetar inom torg- och evenemangsnäringen, tydligt indelad i delområden och med de särskilda krav som ställs på utomhusförsäljning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till energieffektivitetslag och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 3 november 2009 www.sbc.se Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna Hjälp! Det luktar illa Så stoppar du dålig lukt i lägenheten Bo utomlands

Läs mer

Bostadsrättsföreningens

Bostadsrättsföreningens ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2007 Bostadsrättsförvaltning 10 steg mot ombildning Rekordmånga av allmännyttans hyreshus ombildas nu till bostadsrätter, men

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende HOT OCH VÅLD I HEMMET Din insats kan rädda liv DEBATT HETA BOFÅGOR Då stannar allt byggande RIKTIG HEMKUNSKAP Lär unga mer om boende För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer