6 / 2011 Finlands Svenska Fastighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 / 2011 Finlands Svenska Fastighetsförening"

Transkript

1 Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 4 Medlemshusbolagens kontaktuppgifter uppdateras... 4 Personalnyheter... 4 Bulletinen i elektroniskt format... 4 Rådgivningen under jul och nyår... 4 Evenemang... 5 Energirådgivning i fortsätt-ningen endast till medlemmar... 5 Fastighetsförbundets Mauri Marttila har utnämnts till organisationsråd... 6 AKTUELLT... 6 Kiinteistöliitto Uusimaas utlåtanden... 6 Nya kollektivavtalet dyrt för fastighetsservicebranschen... 6 Fastighetsförbundets videor om styrelsearbete nu på Facebook... 6 Nu är det dags att mäta radonhalten i hemmet... 7 Eteras pensionsförsäkringsintyg för bekämpning av svart ekonomi... 7 Esbos första fjärrkylsystem i Hagalund... 8 Solvärme etablerad partner till oljevärme... 8 Solenergi i bruk i Esbokronans flervåningshus... 8 Energimärkningen förnyas i år... 9 Ersättning vid vattenskada orsakad av avloppsrörspolning... 9 JURIDISKA ÄRENDEN...10 Riksdagen godkände skatte-nummer för byggarbetare Stopp på vild parkering i rask ordning RÄTTSFALL...11 VD för servicebolag bötfälldes för dödsvållande HFD / Föravtal om fastighetsaffär innehöll mark-användningsavtal FORSKNING OCH UTVECKLING...12 Arbetshälsovårdsinstitutet utsågs att utreda fukt- och mögelproblem i byggnader Tilläggsisolering ska beaktas redan vid planeringen Kunder vill se den färdiga bostaden före köp MARKNADER OCH KONJUNKTURER...13 Bostadspriserna sjönk något i oktober Renoveringsbyggandet växer fortsatt Kostnaderna för fastighets-underhåll steg med 9,9 % på årsnivå PUBLIKATIONER OCH EVENEMANG...14 Guide med information för bekämpning av svart ekonomi

2 FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT Medlemshusbolagens kontaktuppgifter uppdateras Styrelseordförandenas e-postadresser Vi ber er meddela oss e-postadressen till ordförande i er husbolagsstyrelse. Uppgifterna behövs för Kiinteistöliitto Uusimaas medlems-registret och används endast för intern kommunikation inom föreningen och ges inte vidare till utomstående. Via e-postadresserna når vi medlemsbolagens ordförande snabbare till exempel för att informera om att bulletinen har kommit ut eller om förestående utbildningar. Ändringar i medlemsregistret Glöm inte heller att meddela eventuella förändrade kontaktuppgifter (ny styrelse-ordförande eller disponent) till kansliet. Då når utskick, bland annat Suomen Kiinteistölehti och föreningens årsmöteskallelse, rätt person i ert bolag. Både e-postadresser och ändringar kan skickas per e-post till Personalnyheter Vicehäradshövding Kirsi Ruutu börjar som jurist på Fastighetsförbundet Hon har tidigare varit utbildningschef på Lakimiesliiton Koulutus. Bulletinen i elektroniskt format Som vi redan tidigare har meddelat skickas bulletinen ut i pappersformat endast till dem som separat har meddelat kansliet om detta. Bulletinen finns i elektroniskt format på Fastighetsförbundets medlemssidor på Taloyhtio.net. För att läsa den elektroniska bulletinen krävs att man registrerar sig på Anvisningar för att läsa e-bulletinen finns på Rådgivningen under jul och nyår Kiinteistöliitto Uusimaas kansli och rådgiv-ningstjänster är öppna som vanligt kring jul och nyår med undantag av följande dagar: torsdag juridisk rådgivning öppen kl fredag kansliet och rådgivningen stänger kl fredag kansliet och rådgivningen stänger kl

3 Evenemang Finskspråkiga Ekonomi- och bokslutseftermiddag Evenemanget är gratis för representanter för medlemshusbolag. Tid och plats: - tisdag kl Sokos Hotel Presidentti, Auditoriet, Södra Järnvägsgatan 4, Helsingfors Anmälningar senast Utbildningskväll om renoveringsbyggande Kvällen är öppen för alla, men riktar sig till styrelser och disponenter i husbolag. Tid och plats: - onsdag kl Yrkeshögskolan Laurea, Hyvinge Anmälningar senast Husbolagens styrelseforum Forumets tema är utveckling av styrelsearbete och det arrangeras av Fastighetsförbundet tillsammans med dess medlemsföreningar och samarbetsparter. Lördagen kl på Helsingfors Mässcentrum. Dagen har även program på svenska. Koll på reparationsarbetet i Helsingfors Mer information om evenemangen och anmälningsanvisningar: Ytterligare information om alla evenemang finns på Kiinteistöliitto Uusimaas webbplats under Tapahtumat. Energirådgivning i fortsätt-ningen endast till medlemmar Den avgiftsfria energirådgivningen på Fastighetsförbundet var en del av förbundets projekt Energirådgivning i flervånings- och radhusbolag som ingick i en större energirådgivningshelhet finansierad av Arbets- och näringsministeriet och Sitra. Framöver erbjuder Fastighetsförbundet energirådgivning per telefon som medlemstjänst. Rådgivare är Fastighetsförbundets energiexpert Petri Pylsy. Tjänsten är tillgänglig för medlemshusbolag må-fr kl på tfn (växel). Rådgivningen står till tjänst med information såväl om energianvändning och energisparande som om energieffek-tivitetsförbättrande reparationer och åtgärder. 5

4 Fastighetsförbundets Mauri Marttila har utnämnts till organisationsråd Republikens president Tarja Halonen har tilldelat Fastighetsförbundets forskningsdirektör, samh. mag. Mauri Marttila titeln organisationsråd. Titeln är ett erkännande för hans arbete för främjande av organisations-, forsknings- och utvecklings-verksamheten inom fastighetsbranschen. Organisationsrådet Mauri Marttila utsågs till forskningschef vid Fastighetsförbundet 1982 och till forskningsdirektör Marttila har under hela sin karriär medverkat i alla centrala arbetsgrupper för utveckling av fastighets-branschen och har på ett avgörande sätt bidragit till uppkomsten och införandet av konditions-bedömning, underhållsbok, konditionsbesiktning vid bostadsköp och energicertifikat. AKTUELLT Kiinteistöliitto Uusimaas utlåtanden Kiinteistöliitto Uusimaa har lämnat följande utlåtanden: Till HRM (Helsingforsregionens miljötjänster) om separatinsamlat förpackningsmaterial Till Helsingfors stad om genomförandeprogrammet för markanvändning och boende Utlåtandena kan i sin helhet läsas på föreningens webbplats Nya kollektivavtalet dyrt för fastighetsservicebranschen Kiinteistöpalvelut ry och Servicefacket PAM rf har godkänt riksförlikningsmannen Esa Lonkas medlingsbud till nytt kollektivavtal för anställda inom fastighetsservicebranschen. Kollektivavtalet gäller Enligt ramavtalet höjs lönerna med en generell höjning på 2,4 %. Samtidigt genomförs en höjning av minimilönerna med cirka tre procent. Dessutom ska arbetsgivarna i fastighets-servicebranschen betala en engångsersättning på 150 euro. Dess kostnads-inverkan i den arbetskraftsintensiva fastighetsser-vicebranschen är i snitt dubbelt så stor som i andra branscher. Arbetskraftskostnadernas andel är cirka 80 % i fastighetsservicebranschen. Utbetalningen av engångspotten påverkar i hög grad bransch-företagens lönsamhet nästa år. Fastighetsförbundets videor om styrelsearbete nu på Facebook Fastighetsförbundet stöder utvecklingen av husbolagens styrelsearbete och målorientering. I detta syfte har Fastighetsförbundet gett ut en serie på fem videor om styrelsearbete som nu finns utlagda även på Taloyhtio.nets Facebooksida. Videorna är på finska. Videorna är tänkta att ge ordförande och styrelsemedlemmar i husbolag idéer och verksamhetsmodeller för utveckling av styrelsearbetet i det egna husbolaget. Videorna är samtliga ett par minuter långa. Videornas teman är - start av styrelsearbetet - styrelsens uppgifter - ansvarsområden och roller 6

5 - schemaläggning av mandatperioden - inskolning av styrelsen och informationsgivning. 6 / 2011 Finlands Svenska Fastighetsförening Videorna på Fastighetsförbundets videokanal som lanserades i februari har setts över gånger. Den populäraste videon Nya bostadsaktie-bolagslagens inverkan på bolagsstämman har visats över gånger. Videorna finns som en egen spellista på Fastighetsförbundets videokanal: Nu är det dags att mäta radonhalten i hemmet Radon är en luktlös, smaklös och osynlig radioaktiv gas som avges från marken i inomhusluften. Enda sättet att få veta radonhalten i en bostad är att mäta den. Mätning är viktigt eftersom radon årligen orsakar uppskattningsvis 300 lungcancerfall i Finland. Mätningsperioden började i början av november och pågår till slutet av april. Radongas kommer in genom springor i husgrunden i synnerhet under uppvärmningssäsongen. Skillnaden mellan utomhus- och inomhus-temperaturen leder till undertryck som suger in radonhaltig luft i huset. Mätningar rekommenderas i småhus, radhus och de lägsta våningarna i flervåningshus. I våningarna högre upp ligger radonhalten i regel på en acceptabel nivå. Beroende på bostadens storlek mäts radonhalten med en eller två mätdosor. Dosan placeras i ett rum i bostaden där den får stå kvar i två månader varefter den skickas till Strålsäkerhetscentralen (STUK) i ett kuvert. Resultatet får kunden inom två månader efter att dosan har skickats till STUK. Om radonhalten i bostaden visar sig vara hög kan man sänka den till en rimlig kostnad. I ett finländskt småhus är reparationskostnaden i snitt euro. På STUK:s internetsidor kan man hämta en gratis reparationsguide. Valet av reparationsmetod beror på uppmätt radonhalt, markgrunden, fyllnadsjorden, husets konstruktion och ventilation. Enligt Social- och hälsovårdsministeriets beslut ska radonhalten inomhus inte få överstiga 400 becquerel per kubikmeter. Nya hus ska byggas så att radonhalten är lägre än 200 becquerel per kubikmeter. STUK har i ett utlåtande föreslagit att gränsvärdet ska sänkas även för gamla bostäder. Radonmätningar kan beställas till exempel hos Strålsäkerhetscentralen. Vid beställning i nät-affären är priset på en mätdosa 43,05 euro (inkl. moms). Du kan ställa frågor om radon på STUK:s Facebooksida STUK har även mycket radoninformation på sin webbplats: Eteras pensionsförsäkringsintyg för bekämpning av svart ekonomi Etera har utvecklat ett elektroniskt pensionsförsäkringsintyg med månatliga uppgifter om anställda. Intyget är till hjälp vid upphandlingar för att hitta företag som spelar rent spel. Bolaget har tagit fram intyget i samarbete med arbetsgivar- och arbets-tagarförbunden. Lagen ålägger arbetsgivare att sköta arbetstagaravgifter som arbetspensions- och socialskyddsavgifter och skatter. Även den som lägger ut på entreprenad dvs. den som beställer ett arbete har förpliktelser. Enligt beställaransvarslagen ska denne bland annat ta reda på hur entreprenörens pensionsskydd sköts. Till entreprenadanbudet ska fogas ett intyg över arbetspensionsförsäkringen och erläggandet av pensionsavgifter. Om pensionsförsäkringen inte sköts är situationen besvärlig även för arbetstagaren, eftersom svart arbete inte genererar någon arbetspension. 7

6 Etera-intyget kan skrivas ut på Eteras webbplats. Etera flyttar månatligen över pensions-försäkringsintyg även till Tilaajavastuu.fi där beställarna inom den offentliga sektorn kan få intyget. Läs mera på Esbos första fjärrkylsystem i Hagalund Hagalunds förnyade centrum får som första i Esbo ett energieffektivt fjärrkylsystem. De positiva konsekvenserna för miljön är påtagliga; tack vare fjärrkylan ökar inte uppvärmnings- och kylningsenergiförbrukningen i området trots att lokaliteterna fördubblas under de närmaste åren. Fastighets-Tapiola har avtalat med Fortum om fjärrkyla. Kiinteistö Oy Biens i Hagalunds centrum blir Esbos första fastighet som kyls med fjärrkyla. Fram till utgången finns Sokos i fastigheten. Utbyggandet och renoveringen av fastigheten startar i januari 2012 och den avses stå klar för ny användning sommaren Fastighets-Tapiola och Fortums avtal täcker därtill alla de viktigaste byggnaderna i Hagalunds centrum. Fastighets-Tapiola spelar via sina fastighetsinnehav en viktig roll vid utvecklingen av Hagalunds centrum och bolaget investerar mer än 500 miljoner euro ur en fastighets-placeringsfond som det förvaltar. Hagalund kommer enligt planerna att få förnyade affärslokaler på cirka kvadratmeter. Ovanför affärslokalerna ligger bostäder med omedelbar närhet till service och trafikförbindelser. Solvärme etablerad partner till oljevärme Solvärme har etablerat sig som partner till oljevärme. Allt fler som värmer med olja förbättrar energieffektiviteten genom att installera ett solvärmesystem vid sidan av oljan. Även luftvattenvärmepumpar har sin plats vid sidan av oljevärme framgår det av ett meddelande av Oljebranschens Centralförbund. Oljevärmesystem förbrukar numera upp till en tredjedel mindre olja än tidigare och med hjälp av modern teknik får man ut mer effekt ur varje liter uppvärmningsolja än tidigare. Solvärmesystem fungerar väl endast om de är välplanerade och kontrollerat genomförda, dvs. omfattar planritningar, planenlig installation, korrekt injustering samt introduktion av de boende i hur systemet används. Skillnaderna i verkningsgrad mellan ett väl eller bristfälligt genomfört solvärmesystem kan uppgå till tiotals procent. Beroende vilken slags fastighet det handlar om kan luftvärmepump vara ett enklare och lämpligare alternativ till hybriduppvärmning än solvärme. Också i fråga om värmepumpar är det viktigt att installationen utförs med yrkeskunskap. Solenergi i bruk i Esbokronans flervåningshus Hyreshusbolaget Esbokronans flervåningshus i Storåkern värmer upp sitt bruksvatten med solenergi utan koldioxidutsläpp. Ett ytterligare solenergihus planeras. Erfarenheter om energisparande teknik samlas in för kommande byggprojekt. De solfångare som monteras på taket på flervåningshuset på Jordeboksvägen i Storåkern räcker till för att värma upp bruksvattnet från början av våren fram till senhösten. Huset står klart i vår. I en ytterligare fastighet med solvärme ber man som bäst om anbud. Fastigheten är ett låghus på Pärlugglegatan och blir klar Man kan spara mycket värmekostnader genom att värma bruksvattnet med gratis solenergi, uppskattar Esbokronans byggledare Ilkka Saari. Basvärmen i båda husen tas från marken. Man har även kopplat 8

7 golvvärme till jordvärmen, vilket för sin del ger betydande besparingar. I en golvuppvärmd lägenhet kan man sänka temperaturen med en grad vilket sparar cirka fem procent energi. Också ett tredje hus, ett servicehus i Köklax, kommer att förses med jordvärme. Det blir klart mot slutet av våren och hyrs ut till socialväsendet i Esbo stad. Servicehuset får även golvkyla som sommartid vid varmt väder förbättrar boendetrivseln. Golvkylning har veterligen inte hittills tagits i bruk i denna omfattning någon annanstans. Enligt Saari finns resultaten och erfarenheterna energibesparingen och boendetrivseln tillgängliga under Esbokronan målsättning är att inleda bygget av cirka 300 nya bostäder årligen. Lösningar som sparar energi och utnyttjar förnybar energi är således av stor ekonomisk betydelse. Också vid renovering prioriterar man energisparande lösningar. Esbokronan har över hyresbostäder med sammanlagt boende. Bolaget ägs av Esbo stad. Energimärkningen förnyas i år Energimärkningen av kylar, frysar, tvätt- och diskmaskiner förnyas. De nya märkningarna träder i kraft i slutet av En ny grupp som kommer att omfattas av energimärkning blir tv-apparater. Energimärkningen omfattar även kombinerade tvättmaskiner, torktumlare, lampor, ugnar och ventilationsaggregat. Som bäst bereds energimärkningskraven för varmvattenberedare, luftkonditioneringsapparater, värmepannor, belysningsprodukter för hushåll, dammsugare och torktumlare. Antalet elapparater i hushåll och företag har ökat påtagligt under de senaste åren. Hushållen har blivit allt mer mekaniserade och till exempel hemelektronik används allt mer och utrustningsgraden har överlag stigit. Enenrgiförbrukningen minskas bland annat genom de krav på ekodesign som ställs på elektriska apparater. I och med kraven minskar förbrukningen både när apparaten är i användning och vila. Framöver får man inte lansera produkter som förbrukar mer energi än det som anges i ekodesignkraven. Förändringen på marknaden kan redan ses i fråga om lampor där 60 watts lamporna som sista i raden försvann. Energimärkningen har betydelse också för energikonsumtionen genom att den styr konsumenterna att välja allt mer energisnåla apparater. Energieffektivitetsklassen ska synas i reklamen Energimärkningen får ökad effekt av en skyldighet som trädde i kraft i somras; i reklamen för produkter som omfattas av energimärkning ska energieffektivitetsklassen alltid uppges tillsammans med pris- och energiuppgifterna. Också i material om tekniska egenskaper, till exempel tillverkarens broschyrer, ska energieffektivitetsklassen anges. Ersättning vid vattenskada orsakad av avloppsrörspolning Över 70 % av alla fastighetsskador är läckage-skador och i regel betalar fastighets-försäkringsbolagen ut ersättningar enligt villkoren. Ibland händer det dock att ersättningstvisten går vidare ända upp till en besvärsinstans. Försäkringsnämnden är ett tvistlösningsorgan som behandlar menings-skiljaktigheter som gäller tolkning och tillämpning av lag och försäkringsvillkor som grundar sig på en försäkringsrelation. Försäkringsnämndens lösnin-gar är rekommendationer som försäkringsbolagen nästan undantagslöst följer. Colemont Finland Oy är Taloyhtio.nets samarbets-parter och tillhandahåller försäkrings-meddelanden som riktar sig till husbolag. Exemplet här under redogör för ett fall där ett försäkringsbolag inte genast betalade ut ersättning till ett husbolag, utan där lösnings-förslaget inhämtades hos Försäkringsnämnden. Vems försäkring betalar en vattenskada som uppkommer när avloppsrör spolas? Ett husbolag lät göra en spolning av avloppsrören som utfördes av ett känt bolag i branschen. Vid spolningen satte sig en ovanligt stor mängd rost osv. i rörelse och täppte till avloppssystemet. Avloppsvattnet steg i flera lägenheter upp via toaletter och badrummens golvbrunnar. 9

8 En skadeanmälan gjordes såväl till spolningsföretagets ansvarsförsäkring och hus-bolagets fastighetsförsäkring. Båda försäkringarna fanns hos samma försäkringsbolag. Försäkringarna nekar att ersätta skadan Företagets ansvarsförsäkring fattade ett nekande ersättningsbeslut med hänvisning till att mängden rost var exceptionellt stor och att den uppstod så plötsligt att inte ens fackfolk kunde vara beredda. Dessutom konstaterades att den som spolade avloppsrören hade gjort det omsorgsfullt och på normalt vis. Ansvarsförsäkringsbolagets tolkning var att skadan inte hade orsakats av ovarsamhet eller försummelse som kunde läggas företagets personal till last, och att företaget sålunda inte enligt gällande rätt var ansvarigt för skadan. Eftersom skadeståndsskyldighet inte förelåg, ersatte inte heller ansvarsförsäkringen skadan. Fastighetsförsäkringsbolaget fattade likaså ett nekande ersättningsbeslut. Motiveringen var att det inte var fråga om en plötslig och oförutsedd händelse. Enligt fastighetsförsäkringsbolaget kan man inte anse det vara oförutsett att mycket rost och smuts lösgörs när gamla avloppsrör spolas. Företaget var inte ansvarigt för skadan Ingendera partens försäkring gick med på att ändra sitt beslut Colemont Finland Oy bad i egenskap av husbolagets försäkringsmäklare om utlåtande av Försäkringsnämnden om vilken försäkring som bör ersätta skadan. Enligt Colemont var besluten från försäkringsbolagens olika avdelningar delvis motstridiga. Enligt fastighetsförsäkringen var det inte fråga om en plötslig och oförutsedd händelse, medan företagets ansvarsförsäkring ansåg att det var en plötslig händelse som inte ens yrkesfolk kunde vara beredda på. Försäkringsnämnden konstaterade i sitt utlåtande om företagets ansvarsförsäkring att spolnings-bolaget enligt gällande rätt inte är ansvarig för skadan varför detta ersättningsbeslut hade fattats i enlighet med försäkringsvillkoren. Om fastighetsförsäkringen däremot konstaterade Försäkringsnämnden att den skada som tilltäppningen orsakade med beaktande av företagets ändamålsenliga arbetssätt och den exceptionellt stora mängden rost var en sådan plötslig och oförutsedd händelse som avses i villkoren. Försäkringsnämnden rekommenderade att skadan ersätts ur fastighetsförsäkringen. Fastighetsförsäkringsbolaget följde Försäkrings-nämndens rekommendation och betalade efter åldersavdrag och självrisk ut ett belopp på drygt euro inklusive räntor till husbolaget. Läs fler försäkringsmeddelanden på adressen: JURIDISKA ÄRENDEN Riksdagen godkände skatte-nummer för byggarbetare Riksdagen har enhälligt godkänt en lag om att alla byggarbetare ska antecknas i Skatteförvaltningens register innan de kan börja arbeta. I och med lagreformen får alla anställda i byggbranschen ett skattenummer. Ett skattenummerregister upprättas där namn, personbeteckning och skattenummer finns antecknade. Finländska anställda får skattenumret i samband med skattekortet för nästa år och utländska anställda ska ansöka om det separat hos en skattebyrå. Skattenumret ska finnas med på det ID-kort som är obligatoriskt i byggbranschen. Utifrån skattenummer och namn kan vem som helst i en offentlig informationstjänst kontrollera om en person finns antecknad i skattenummerregistret eller inte. Lagreformen träder i kraft i snabb ordning. Skatteförvaltningen kan nästan omedelbart ta itu med att upprätta registret. Den offentliga informationstjänsten om registret tas i bruk senare, liksom även utlänningars möjlighet att få skattenummer. Som det nu ser ut blir det obligatoriskt att anteckna skattenumret på ID-kortet nästa sommar när arrangemangen är klara. 10

9 Stopp på vild parkering i rask ordning 6 / 2011 Finlands Svenska Fastighetsförening Justitieminister Anna-Maja Henriksson tog raskt tag i Fastighetsförbundets önskan om beredning av en lag om privat parkeringsövervakning. Okontrollerad och felaktig parkering i fastigheters områden är en allvarlig säkerhetsfråga som Fastighetsförbundet ständigt får telefonsamtal om. Det rättsligt oklara läge som råder i fråga om parkeringsövervakning måste utredas snabbt och en lag stiftas omedelbart. Utan lagstiftning kan fastighetsägare inte effektivt ingripa i obehörig parkering i sina respektive områden. Den ståndpunkt som minister Henriksson lade fram för medierna grundar sig på grundlagsutskottets åsikt att privat parkeringsövervakning endast kan vara ett stöd för den kommunala parkeringsövervakningen. Fastighetsförbundet anser det vara bra att parkeringsavgifterna åläggs med myndigheternas medverkan eftersom man på detta sätt råder bot på okontrollerad parkering och övervakning. Felaktig parkering i hus- och hyreshusbolags områden är en allvarlig säkerhetsfråga vid parkering på räddningsvägar. Bilister som struntar i parkeringsförbud blockerar räddningsvägar och lägger utan lov ständigt beslag på boendes parkeringsplatser. Myndigheternas resurser har hittills inte räckt till för övervakning av bostadsfastigheter eller offentliga byggnader, som till exempel sjukhus, och övervakningen har främst gällt gatuområden. I vägtrafiklagen finns en tydlig bestämmelse att parkering i en fastighets område är förbjudet utan tillstånd av ägaren eller innehavaren. I vårt grannland Sverige finns bestämmelser i lag om privat parkeringsövervakning och en ägare kan förbjuda eller begränsa parkeringen i sitt område. Fastighetsförbundet anser det vara viktigt att lagen träder i kraft fort, men lika viktigt är att se till att det finns myndighetsresurser som möjliggör en effektiv övervakning. RÄTTSFALL Helsingfors tingsrätt VD för servicebolag bötfälldes för dödsvållande I det aktuella fallet omkom en man när ett isblock föll ner från taket på en husbolagsfastighet i Helsingfors och träffade honom i huvudet. Tingsrätten dömde servicebolagets verkställande direktör för dödsvållande till 40 dagsböter dvs. 720 euro. Brädor fanns uppställda mot fastighetens vägg som varning. Enligt tingsrätten var det sannolikt att en av brädorna senare hade flyttats. Tingsrätten ansåg att utplacering av varningsbrädor inte motsvarade husbolagets och servicebolagets serviceavtal om användning av bommar och linor med flaggor. Enligt tingsrätten hade riskområdet inte märkts ut tillräckligt väl. I de rådande förhållandena kunde det inte ses som överraskande att det faller ner is som leder till skador i den meningen att det skulle ha handlat om en olycka. Enligt rättens motivering borde servicebolaget ha följt snöläget bättre och kontrollerat snömängden på taken, och ansåg att det inte räckte med att kontrollera endast gatuplanet. Tingsrätten ansåg att servicebolaget inte helt hade försummat sina säkerhetsåligganden. Servicebolagets verkställande direktör hade dock inte iakttagit tillräcklig omsorgsfullhet i fråga om fastighetens säkerhet, vilket man kunde förutsätta av honom. Enligt tingsrätten hade han vållat fotgängarens död. I detta läge vet man inte om ändring i beslutet kommer att sökas hos Helsingfors hovrätt. HFD / Föravtal om fastighetsaffär innehöll mark-användningsavtal Ett villkor i ett föravtal mellan en stad och ett fastighetsbolag om köp av en fastighet i stadens ägo var att en detaljplan för ett annat stadsägt område i närheten av det område avtalet gällde fastställs enligt de riktlinjer som anges i avtalet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att föravtalet i detta fall innehöll en 11

10 förbindelse att planläggningen genomförs och att avtalet till denna del ska ses som ett markanvändningsavtal enligt markanvändnings- och byggnadslagen. Det faktum att föravtalet till fastighetsaffären gällde ett annat område än det som planläggningen avsåg eller det att stadens avtalspartner inte ägde det område som planläggningen gällde hade ingen betydelse i detta fall. Man kan inte genom markanvändningsavtal åsidosätta markanvändnings- och bygglagens krav eller bestämmelser gällande innehållet i detaljplanen eller förutsättningarna för godkännande och inte heller de bestämmelser om deltaktighet och dialog vid upprättande av planen som ges i samma lag. Behandlingen av markanvändningsavtalet i stadens förvaltnings-organ innan planförslaget anslogs visade i sig inte att man skulle ha åsidosatt kraven på delaktighet och dialog eller planinnehåll när planen uppgjordes. Intressenter och delaktiga hade haft möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen samt om delaktighet och konsekvensbedömning, och de liksom de övriga kommuninvånarna hade haft möjlighet att delta i beredningen av planen, få information och stifta bekantskap med alternativa lösningar. Förvaltningsrättens beslut enligt vilket överklagandena av planen hade avslagits ändrades inte. FORSKNING OCH UTVECKLING Arbetshälsovårdsinstitutet utsågs att utreda fukt- och mögelproblem i byggnader Riksdagens revisionsutskott valde i en öppen anbudstävlan en forskargrupp från Arbets-hälsoinstitutets att utreda orsakerna till samt omfattningen och konsekvenserna av fukt- och mögelproblem i byggnader. Forskargruppen som leds av professor Kari Reijula består av experter från flera olika vetenskapsgrenar. Utredningen ska vara klar i slutet av augusti Tilläggsisolering ska beaktas redan vid planeringen Resultaten från Frame-projektet visar att en säker implementering av EU:s krav på energieffektivitet ställer byggandet, konstruk-tionsplaneringen och installationstekniska system inför nya utmaningar. De förändrade klimatförhållanden bidrar till ytterligare utmaningar. Inom Frame undersöker man eventuella risker som klimatförändringen och tilläggsisolerandet medför för byggnader. Fastighetsförbundet representant i projektet är utvecklingschef Jari Virta. I juli nästa år skärps energieffektivitetskraven på nya byggnader med 20 %. Före det skärptes kraven i början av 2010 med 30 % och syftet är att nå nollenergibyggande De strängare kraven på energieffektivitet förutsätter allt bättre värmeisoleringsförmåga hos konstruktionerna. Tjockare isolerskikt och tilläggsisolering är dock förknippade med en rad omständigheter som ska beaktas redan i planerings- och byggfasen. Isoleringens tjocklek inverkar på den fukttekniska funktionen och upptorkningen. Klimatförändringen ställer många krav på byggnader Material som är känsliga för mögelpåväxt i byggnadernas utomhusdelar ska ges bättre mögelbeständighet eller ersättas med andra mögelbeständigare material. En annan viktig förbättringsmetod är att skydda konstruktionerna med värmeisolerande vindskydd. Vilken inverkan ändringar i enstaka byggdelar har på helheten ska utredas noggrant. I ytterväggskonstruktioner med trästomme ska putsade ytkonstruktioner separeras från den inre väggdelen med en luftspalt som möjliggör upptorkning för att förhindra mögelpåväxt. Det här ska alltid beaktas i höga konstruktioner som väggkonstruktioner i flervåningshus av trä. Man måste vara medveten om detta även vid renovering av småhus, i synnerhet när tjocka putsskikt används. Också väderstrecken är av betydelse för välfungerande konstruktioner i hus med trästomme. Träfodring på väggar mot norr torkar dåligt medan tegelmurning eller puts på söderväggar kan öka fukten i den inre 12

11 väggdelen. Trots att man allmänt känner till detta fäster man inte tillräcklig uppmärksamhet vid det i planeringen. Klimatförändringens verkningar varierar från år till år. Därför har man inom Frame sökt fram sådana kritiska referensår då förutsättningar för mögelpåväxt har varit allra mest gynnsamma. När dessa år tillämpas vid konstruktionsberäkningar kan man vara säker att konstruktionen fungerar rätt även under andra år. Kunder vill se den färdiga bostaden före köp Största delen av bostadsköpen i Finland gäller gamla bostäder och då ser köparna bostaden de köper. Nya bostäder däremot säljs nästan undantagslöst medan de byggs. En ny enkät på uppdrag av SATO visar dock att många finländare skulle vilja se sitt blivande hem innan köpet ingås. Nya bostäder säljs i allmänhet redan medan huset planeras eller byggs och då kan den som flyttar in inte veta hurdan bostaden i verkligheten blir. Enligt en undersökning som YouGov Finland Oy gjorde i september skulle nästan en tredjedel av de som svarade på enkäten gärna se den färdiga bostaden innan köpet slås fast. Ny trend på gång? Byggherrarna svarar mot detta önskemål med nya utgångspunkter för planeringen. Åtminstone modellbostäder bör vara färdiga före försäljning. Sannolikt måste byggherrarna även satsa mer på inredningsplaneringen än tidigare eftersom köparnas krav har ökat. Det nya sättet att ingå affärer handlar inte enbart om att skapa stämning och lösa inredningsproblem, utan om rena pengar. Det egna hemmet är en stor anskaffning och alla är inte villiga att teckna under ett köpeavtal när endast grunden till huset är lagd. När den nya bostaden snabbt är klar för inflyttning efter att köpbeslutet fattats behöver köparen inte ordna byggfinansiering. MARKNADER OCH KONJUNKTURER Bostadspriserna sjönk något i oktober Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla flervånings- och radhuslägenheter i oktober med 0,4 % i hela landet jämfört med månaden innan. I huvudstadsregionen sjönk priserna 0,3 % och på övriga håll i landet 0,5 %. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna med 1,6 % i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna 2,9 % och i övriga Finland 0,6 %. I oktober 2011 var det genomsnittliga priset per kvadratmeter för en gammal aktielägenhet euro i hela landet, i huvudstadsregionen euro och i det övriga landet euro. Uppgifter områdesvis från och med 2010 finns på tjänsten StatFin (finska) Renoveringsbyggandet växer fortsatt Fastighetsförbundets barometer för renoveringsbyggande visar att renoverings-byggandet i husbolag ökar från i fjol. Behoven av reparation gäller främst rör, yttertak, fönster, ytterdörrar, fasader och våtutrymmen. Husbolagen finansierar projekten främst med banklån, av vilka en fjärdedel tas på högst fem år och mer än en tredjedel på 6-10 år. 13

12 Vid stamrenoveringar har det blivit allt vanligare att kombinera nya och traditionella metoder. De nya metodernas andel är oförändrad. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga kostnaden för stamrenovering drygt 600 euro och i det övriga landet cirka 360 euro per kvadratmeter. Skillnaden förklaras delvis av att vattenisolering av badrummen oftare ingår i kostnaderna i huvudstadsregionen än i det övriga landet. Merparten av disponenterna anser att enhetspriserna i entreprenadanbuden har stigit från i våras. Disponenterna får lika många eller färre anbud än i våras. Alarmerande är att 20 procent av husbolagen låter utföra reparationer utan att be om anbud av ens två entreprenörer. Nästan medlemmar i husbolagsstyrelser och 220 disponenter svarade på enkäten i oktober. Läs mer Kostnaderna för fastighets-underhåll steg med 9,9 % på årsnivå Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 9,9 procent under tredje kvartalet 2011 jämfört med motsvarande period Uppgifterna framgår av Statistikcentralens Kostnadsindex för fastighetsunderhåll. Av underhållskostnaderna steg priset på tunn eldningsolja mest, 35,6 %. Särkostnaderna steg med 19,9 %, värmekostnaderna med 15,8 %, kostnaderna för förbrukningsel 16,1 %, fjärr-värmekostnaderna med 11,1 %, underhålls-kostnaderna med 6 %. PUBLIKATIONER OCH EVENEMANG Guide med information för bekämpning av svart ekonomi Anvisningarna om hur man känner igen och undviker företagare i gråzonen har nu sammanställts och finns tillgängliga för alla som beställer byggtjänster. Guiden Rakenna reilusti! -vänder sig till såväl husbolag och disponenter som byggentreprenörer och huvudentreprenörer. Guiden informerar om vilka lagstadgade skyldigheter att kontrollera sina avtalspartners bakgrund beställarna har. Guiden ger även råd om vad beställarna bör fästa uppmärksamhet vid när entreprenadanbud jämförs och avtal träffas samt under entreprenadens gång. Ladda ner guiden på Föreningen vill önska Er Fridfull Juletid och Gott Nytt År 2012 Finlands Svenska Fastighetsförening 14

5 / 2014 Finlands Svenska Fastighetsförening

5 / 2014 Finlands Svenska Fastighetsförening Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 3 Kontrollera medlemsnumret... 3 Evenemang... 3 Personalnyheter... 4 Ekonomi- och skatterådgivning för medlemmarna... 4 Taloyhtiö.Nyt 2/2014 har kommit ut... 4 Förbundets

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Suomen Kiinteistöliitto ry Innehåll Utredningsansvar av möjliga fukt- och mögelskador Fördelning

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Försäkringsvillkor 2012-11-08

Försäkringsvillkor 2012-11-08 Försäkringsvillkor 2012-11-08 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är den person som tecknat HemGaranti24 försäkring och fått denna bekräftad genom att motta försäkringsbevis från försäkringsgivaren.

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT...

FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 3 Bulletinen blir elektronisk... 3 Evenemang... 3 Personalnyheter... 3 Till Fastighetsförbundet över 600 nya medlemmar i januari-juni... 4 Fortsättning på utbildningssystemet

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Den överstigande delen läses inte. Ett svar med flera rader än en rad per ruta beaktas inte. Det

Läs mer

RP 75/2009 rd. den 31 december 2011 få en bostadssparpremie

RP 75/2009 rd. den 31 december 2011 få en bostadssparpremie RP 75/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009 2011 och till ändring av 5 i lagen om statsborgen för ägarbostadslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Moderna RADHUSLÄGENHETER under uppförande med altan, uteplats och carport i Lemland

Moderna RADHUSLÄGENHETER under uppförande med altan, uteplats och carport i Lemland Moderna RADHUSLÄGENHETER under uppförande med altan, uteplats och carport i Lemland Presentation Lyyskis Fastigheter erbjuder moderna och trivsamt planerade radhuslägenheter i centrala Lemland och samtidigt

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Genomförd 2007-10-07 Utformad av Per Bengtson, Energirådgivningen Metod... 1 Genomförande... 1 Resultat... 1 Slutsatser... 4 Bilaga: Snabbenkät bland besökare

Läs mer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (9) Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet s rekommendationer Rekommendation 2 (9) Innehåll 1 Förord... 3 2 Inledning... 3 3 Planering av låsanordningen... 4 4 Alternativa

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren Välkommen till ditt SATOhem Ofta ställda frågor från inflyttaren SATOs Kundtjänst tel. 020 334 443 asiakaspalvelu@sato.fi sato.fi facebook.com/sato När får jag hämta mina nycklar? Nycklarna till ditt nya

Läs mer

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 10.5.2014 1 (8) PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Linguaiuris Legal advise and Translation

Linguaiuris Legal advise and Translation Hur regleras Comunidades de Propietarios (spanska ägarföreningar)? Denna artikel är en sammanfattning av frågor som behandlades i ett föredrag som hölls av Charlotte Andersson, jurist på Linguaiuris, inom

Läs mer

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET GJA 189:2 ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET UTAN SPRÄNGING, PÅLNING, SPONTNING ELLER RIVNING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Siffror och rubriker följer Allmänna försäkringsvillkoren

Läs mer

Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf

Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf Vad är ett energicertifikat? Ett verktyg för att kunna jämföra byggnaders energieffektivitet ( ~ kylskåpens energimärkning) Skall främjar byggnaders energieffektivitet

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn

Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn Presentation Stilfull och representativ femrumsvåning i bekvämt läge på Ålandsvägen 32 i centrala Mariehamn. Aktielägenheten är fin, representativ

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 VÄLKOMNA Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Välkomna Presentation av projektet Träff 1,2,3,4,5,6 Studiebesök Intresse, eget gemensamt (andel) Administration,

Läs mer

Energiförbrukning inom boende 2013

Energiförbrukning inom boende 2013 Energi 204 Energiförbrukning inom boende 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk år 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk med sex procent år 20. När det gäller boende, dvs. uppvärmning av bostadsbyggnader

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2015 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Mer än hälften av 20 29 -åringarna bodde på hyra år Enligt Statistikcentralen bodde 55 procent av alla 20 29-åringar, dvs. 6 000 personer självständigt

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Nu kommer den nya energimärkningen

Nu kommer den nya energimärkningen Nu kommer den nya energimärkningen Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror Nu införs obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYS SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA 1 Utredning av sanitär olägenhet i bostad Om man tror, att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare (disponent, hyresvärd).

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot.

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot. Ankomstdatum FIT & PROPER-blankett S3 DNR Lämplighetsprövning Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i värdepappersföretag och deras utländska filialer holdingföretag för värdepappersföretag fondbörser

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Presentation Representativ och rymlig bostadsvåning i centrum av Mariehamn. Gavellägenheten som ligger på våning I har två öppna spisar,

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Nya projektförslag från landskapscentrum för energirådgivning för konsumenter ute på fältet efterfrågas.

Nya projektförslag från landskapscentrum för energirådgivning för konsumenter ute på fältet efterfrågas. 8.11.2012 Energirådgivning för konsumenter: Nya projektförslag från landskapscentrum för energirådgivning för konsumenter ute på fältet efterfrågas. På uppdrag av arbets och näringsministeriet (ANM) ber

Läs mer

Ett äventyr-rörrenovering på Fjälldalsgatan 3 i Helsingfors

Ett äventyr-rörrenovering på Fjälldalsgatan 3 i Helsingfors Ett äventyr-rörrenovering på Fjälldalsgatan 3 i Helsingfors Bostadsbolaget Fjälldalsgatan 3 i Tölö i Helsingfors stod inför en omfattande rörrenovering år 2005. Vid bolagsstämman som behandlade frågan

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TRYNTORP 3:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: TRYNTORPS GÅRD 64050 BJÖRNLUNDA Utetemperatur: 13 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22

Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22 Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22 Uppvärmning Husen ska under alla tider på året vara uppvärmda till minst 10 grader Celsius för att undvika allvarliga frysskador

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer