Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf"

Transkript

1 Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf

2 Vad är ett energicertifikat? Ett verktyg för att kunna jämföra byggnaders energieffektivitet ( ~ kylskåpens energimärkning) Skall främjar byggnaders energieffektivitet Alla EU-länder har energicertifikat nationellt förverkligande

3 Byggnader och klimatförändringen Byggnader står för nästan 40% av energianvändningen i Finland. Byggnaders energikonsumtion motsvarar 30 % av koldioxidutsläppen. Tillverkning av byggnadsmaterial och energiåtgång under byggskedet 5 % Transporter 16 % Övrig industri 35 % Övrigt 5 % Byggnaders energianvändning 39 % Användning av energi 308 TWh Källa: MOTIVA

4 Nuvarande energicertifikatpraxis Energicertifikatlagen trädde i kraft 2008 i Finland Energicertifikat har varit obligatoriska för nya byggnader som beviljats bygglov efter för stora byggnader som byggts innan 2008 då det säljs eller hyrs ut (inte egnahemshus eller högst 6 bostäders husbolag) Flera olika energicertifikatblanketter, sätt att utfärda dem, utfärdarkompetenskrav och giltighetstider

5 Nu SMÅ BOSTADSHUS (egnahemshus eller bostadbolag med högst 6 bostäder) NYA BYGGNADER (bygglov efter ) Obligatoriskt när man söker byggnadstillstånds 10 år i kraft kalkylerad förbrukning (enligt D5) BEFINTLIGA BYGGNADER frivilligt 10 år i kraft kalkylerad förbrukning (enligt D5)

6 Nu BOSTADBOLAG MED MER ÄN 6 BOSTÄDER NYA BYGGNADER (bygglov efter ) obligatoriskt när man söker byggnadstillstånds 4 år i kraft kalkylerad förbrukning BEFINTLIGA BYGGNADER obligatoriskt vid försäljning eller uthyrning (fr.o.m ) 1 eller 10 år i kraft verklig förbrukning

7 3 olika energicertifikat blanketter 1. Energicertifikat för små bostadshus 2. Energicertifikat för övriga byggnader 3. Energicertifikat som ingår i disponentintyget VVS Föreningen i Finland rf, Siru Lönnqvist

8 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (omarbetning) Lag om energicertifikat för byggnader godkänd av riksdagen Utkastet till miljöministeriets förordning om energicertificat för byggnader (nytt utkast görs som bäst) Utkasten till statsrådets förordningar om energicertifikat för byggnader (varit för utlåtande )

9 Innehållet i energicertifikatförnyelsen Energicertifikaten skall vara jämförbara och pålitliga En blankettmodell Ett sätt att definiera energiprestandan Utfärdarens behörighet skall vara konstaterad och registrerad Främjar byggnaders energieffektivitet samt användande av förnybar energi

10 Innehållet i energicertifikatförnyelsen Behövs då man ansöker om bygglov för en ny byggnad För befintliga byggnader endast då de säljs eller hyrs ut samt framlagt i vissa byggnader Energiprestandaklassen nämnas i försäljnings- och uthyrningsannonser (A-G) (A G 2007 ) Vissa undantagsfall

11 Innehållet i energicertifikatförnyelsen De flesta byggnaderna kommer att beröras av lagen Även egnahemshus och små husbolag Undantag finns dock mindre än 50 m 2 byggnader semesterbostäder tillfälliga byggnader industribyggnader, verkstäder, simhallar, ishallar, lagerbyggnader, trafikbyggnader, garage, jordbruksbyggnader skyddade byggnader kyrkor

12 Innehållet i energicertifikatförnyelsen Byggnadsägaren har i första hand ansvaret för att skaffa ett certifikat Alla energicertifikat giltiga 10 år Planer på elektroniskt register för energicertifikat (färdigt tidigast 2014)

13 När? Nya byggnader När lagen träder i kraft nybyggen, som söker bygglov efter

14 När? Befintliga byggnader, då de säljs eller hyrs ut bostads höghus egnahemshus och byggnader med högst 2 bostadlägenheter som haft slutsyn 1980 eller senare bostads rad- och kedjehus med 3 eller flera bostadslägenheter affärsbyggnader och kontorsbyggnader byggnader inom vårdbranschen, samlingsbyggnader, skolor egnahemshus och byggnader med högst 2 bostadslägenheter med slutsyn före 1980

15 Energicertifikat Upprättas för hela byggnaden inte en byggnadsgrupp För en del av byggnaden Om användningsändamålet för de betydande delarna av byggnaden väsentligt avviker från varandra Egna klassificeringsskalor för olika användningsändamål för byggnader

16 Innehållet i energicertifikatförnyelsen Bost AB Husbolag: 1 bostadshöghus, 1 kombinerad bostads- och kontorsbyggnad 1 energicertifikat för kontorsbyggnad Officiellt 2 energicertifikat för bostadshöghus

17 Energicertifikatets innehåll Baserar sig på den beräknade totala energiförbrukningen (E-talet) Beräknas enligt D3 och energicertifikatförordningen Energiformsfaktorer (statsrådets förordning om energiformsfaktorerna för byggnader 9/2013) E-talet = beräknade förbrukningen av inköpt energi x energiformsfaktorn

18 Energicertifikatets innehåll Beräknings exempel för E-talet i ett hus uppvärmt med fjärrvärme: Beräknade förbrukning av inköpt energi Värme 100 kwh/m2 ENERGIFORMS- FAKTORN Fjärrvärme 0,7 Byggnadens standardanvändning Total energiförbrukning (E-talet) = 155 kwh/m 2 El 50 kwh/m2 El 1,7

19 Energicertifikatets innehåll Den faktiska förbrukningen av inköpt energi skall anges om möjligt (påverkar ej E-talet) Utgångsfakta från handlingar samt iakttagelser på plats Rekommendationer med vilka energiprestandan kan förbättras kostnadseffektivt

20 Förenklat förfarande Om byggnad, fastighet eller bostad i ett bostadsbolag med högst 2 bostadslägenheter har ringa värde (under euro) Uthyrning eller försäljning till nära släkting Ingen offentlig försäljning Hyran under 300 euro/månaden

21 Sanktioner Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) kan uppmana ge en varning meddela beslut om föreläggande eller förbud förenat med vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande

22 Information om energicertifikat På nätet: E-post: Rådgivningstjänsten tillhandahålls av Motiva AB på uppdrag av miljöministeriet

Energiklass i Säljstöd

Energiklass i Säljstöd INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Energiklass i Säljstöd Mars 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter;

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande Ny energi En rapport över förnybara energiformer och energisparande Sammanställd av sfp:s delegation för miljö- och framtidsfrågor 2000-2001 Innehållsförteckning: Förord 1. Inledning 1.1 Finlands mijlöprofil

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:174

Regeringens proposition 2013/14:174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet Prop. 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Promemoria Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 1 Innehållsförteckning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promemorians huvudsakliga innehåll... 6 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om

Läs mer

Nr 43 LANDSKAPSLAG. om ändring av ellagen för landskapet Åland. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999

Nr 43 LANDSKAPSLAG. om ändring av ellagen för landskapet Åland. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Nr 43 LANDSKAPSLAG om ändring av ellagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Utfärdad i Mariehamn den 1 juli 1999 I enlighet med lagtingets beslut 1) upphävs 2 2 mom.,

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

TILLGÄNGLIG BYGGNAD (F1) BOSTADSPLANERING (G1)

TILLGÄNGLIG BYGGNAD (F1) BOSTADSPLANERING (G1) Anvisningen har inte uppdaterats så att den överensstämmer med den ändrade markanvändnings- och bygglagen (som träder i kraft 1.9.2014). BYGGNAD (F1) BOSTADSPLANERING (G1) ANVISNING GODKÄND AV HELSINGFORS

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2009:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att elmarknadslagen skall ändras. Det föreslås

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Fast eller lös egendom

Fast eller lös egendom Fast och lös egendom Fast eller lös egendom Det säljaren ser som personliga tillhörigheter kan vara samma saker som köparen tror följer med huset. Lär dig rätt tillvägagångssätt för att undgå konflikter.

Läs mer