SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999"

Transkript

1 SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 Koncernchef Clas Åke Hedströms anförande till aktieägarna på bolagsstämman den 29 april, Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma. Jag kommer att kommentera 1998 och första kvartalet 1999 och därefter koncentrera mig på ett område som är av mycket stor betydelse för Sandviks framgång. Verksamhetsåret 1998 KKM 9911 SWE 1998 i sammandrag Bra inledning men successivt försämrat affärsklimat Faktureringen över 42 MSEK. Bra utveckling i Europa och NAFTA Integration av företagsförvärven från 1997 Utbyggd marknadsorganisation Rörelseresultatet ökade med 5% Fortsatt starkt kassaflöde Föreslagen utdelning 7. kr/aktie Om vi tittar specifikt på 1998 var det ännu ett händelserikt år för Sandvik. Faktureringen var mycket stark i början av året men försämrades kraftigt under andra halvåret p g a väsentligt försämrat affärsläge. Vår fakturering ökade med 24%, främst p g a våra tre stora företagsförvärv under Vi påbörjade en omfattande integration av förvärven Kanthal, Precision och Tamrock för att förbättra lönsamheten. Vi fortsatte arbetet med att stärka vår marknadsorganisation, genom förvärv men också utbyggd försäljningsorganisation. Rörelseresultatet ökade med 5% vilket motsvarar 225 miljoner kronor trots det allt hårdare affärsklimatet och kostnader för integration av förvärven. Vårt kassaflöde var fortsatt mycket starkt. Styrelsen föreslår att utdelningen för 1998 blir 7 kronor per aktie d v s samma nivå som

2 KKM-9946 SWE Fakturering per marknadsområde Asien, Australien/NZ Afrika Mellanöstern Sydamerika Sverige EU exkl. Sverige NAFTA Övriga Europa Den här bilden visar faktureringen per marknadsområde. Från en stark inledning försämrades världskonjunkturen successivt under Ökningen av industriproduktionen i världen, som är ett bra mått på efterfrågan av våra produkter, var 3.5% i årstakt i början av året men sjönk till 2% i slutet. Europa svarar för ungefär hälften av vår fakturering. NAFTA för cirka 25%. Konjunkturen inom EU och NAFTA var god men försvagades i fjärde kvartalet och vår försäljning utvecklades bra, även om vi såg en avmattning i slutet av I Asien och Australien, som svarade för 15% av vår fakturering, var den ekonomiska aktiviteten fortsatt låg under året och vår fakturering minskade. Vi såg vissa tecken på förbättring i slutet av året, bl a i Korea. Strategin sedan den finansiella krisen började under sommaren 1997 i Sydostasien har varit att dra ner kostnaderna så långt det går men ändå behålla den lokala säljresursen så intakt som möjligt eftersom vi är övertygade om att detta är mycket viktiga framtida tillväxtområden för Sandvik. Sammantaget ökade faktureringen med 24%, men enbart med 1% om vi tar bort förvärven. Orderingången minskade kraftigt under andra halvåret vilket innebär att vi i år, 1999, startade med en lägre försäljningstakt jämfört med

3 KI 9921-B SWE Fakturering och resultat Fakturering, MSEK 45 Resultat, MSEK Rörelseresultat Här ser vi faktureringsutvecklingen, de blå staplarna, och rörelseresultatet, den röda linjen, i miljoner kronor för de senaste 1 åren. Faktureringen ökade kraftigt under De tre stora förvärven svarade för cirka 1 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 4.6 miljarder kronor och är det näst högsta någonsin för koncernen. Det påverkades negativt av fyra faktorer: Försämrat affärsklimat Pressade stålpriser och lagernedskrivningar Kostnader för integration av förvärven och omstruktureringar Men ändock - Tack vare god produktivitet och volymökning, inom ett antal områden kunde rörelseresultatet förbättras med 5%, eller 225 miljoner kronor. KKM-9956 SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Jag skall så lite mer i detalj kommentera utvecklingen för våra sex affärsområden under Så här ser totalbilden ut för fakturering och resultat. 3

4 Låt mig börja nerifrån på bilden: KKM-9956-H SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt ngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt I Koncerngemensamt ingår kostnader för gemensam administration och finansverksamhet samt för övriga ej affärsområdesanknutna aktiviteter. Resultatet för 1998 är inte jämförbart med 1997 års resultat då det inkluderade Tamrock som intressebolag. KKM-9956-G SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco ToolsT Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik äger 61% av aktierna i det börsnoterade Seco Tools. Som ni ser har Seco Tools fortsatt att utvecklas mycket positivt 4

5 KKM-9956-F SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Process Systems försäljning ökade under året i Japan men sjönk i USA. Resultatet utvecklades positivt bl a genom ett omfattande åtgärdsprogram som inleddes i slutet av I februari i år, träffade vi en överenskommelse med det amerikanska investmentbolaget Advent om försäljning av verksamheten inom Sorteringssystem som ingår i Sandvik Process Systems. Automatiska sorteringssystem är en intressant marknad men den verksamhetens koppling till Sandviks kärnområden har successivt minskat. Försäljningen innebär en ökad fokusering på Process Systems övriga verksamhet, dvs stålband och stålbandsbaserade processanläggningar där Sandvik har en världsledande position. Från och med i år kommer den kvarvarande delen att rapporteras inom affärsområdet Sandvik Specialty Steels. KKM-9956-E SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and ToolsT Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Saws and Tools utvecklades positivt i Europa och NAFTA. Totalt minskade dock faktureringen eftersom Saws and Tools förlorade en stor del av sin volym i Sydostasien genom lägre efterfrågan och distributörers lagerneddragning. Detta innebar också lägre rörelseresultat jämfört med föregående år. I förra veckan slöt vi ett avtal med det amerikanska företaget Snap-on om försäljning av affärsområdet Saws and Tools. Snap-on är en ledande tillverkare av verktyg och har en stark ställning på den nordamerikanska marknaden. 5

6 KKM-9986 SWE Sandvik Saws and Tools Strukturomvandling i branschen Saws and Tools är idag nummer 6 på världsmarknaden Större volymer kräver samgående mellan tillverkare Snap-on är ledande, har hög lönsamhet och starkt varumärke Snap-on och Saws and Tools blir tillsammans mycket starka Sandvik koncentrerar verksamheten på tre huvudområden Saws and Tools är idag nummer 6 på världsmarknaden och har endast 3% marknadsandel. Branschen för handverktyg behöver och är i en strukturomvandling. För att långsiktigt utveckla verksamheten inom Saws and Tools och för att uppnå globalt ledarskap krävs en genomgripande förändring av strukturen. Det fordras framför allt en avsevärt större försäljningsvolym - något som inte är möjligt för oss att uppnå på egen hand utan förutsätter samgående med annat företag. Snap-on är ett välskött företag med en mycket stark ställning på den amerikanska marknaden. Snap-on och Saws and Tools kompletterar varandra både produkt- och marknadsmässigt. De bildar tillsammans en mycket stark plattform för tillväxt. Försäljningen av Saws and Tools till Snap-on är därför logisk och en bra affär för båda företagen, anställda och aktieägare. Formellt beslut om avyttringen kommer enligt Sandviks bolagsordning att föreläggas en extra bolagsstämma. Jag kan dock redan idag säga att aktieägare som representerar mer än 5% av rösterna är positiva till förslaget. Härigenom koncentrerar vi Sandviks verksamhet till våra tre huvudområden Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels där teknologiinnehållet är stort och där vi är världsledande inom utvalda nischer.vi bedömer att vi bäst utnyttjar bl a vår FoUkompetens genom att satsa våra resurser för expansion inom just de områdena 6

7 KKM-9956-D SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard d Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Hard Materials hade en fortsatt mycket hög efterfrågan från elektronikindustrin vilket bidrog till både högre fakturering och resultat. Så kommer vi nu in på våra tre stora affärsområden: 7

8 KI-9914-B SWE Sandvik Specialty Steels KKM-9956-C SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt I Sandvik Specialty Steels ingår Sandvik Steel och Kanthal och det är vårt näst största affärsområde. Faktureringen ökade med 8% till 11.7 miljarder kronor, huvudsakligen genom att Kanthal nu ingick hela året. Sandvik Steels fakturering blev i stort sett oförändrad trots att priserna gått ned 5%. Orderingången minskade påtagligt under andra halvåret, framför allt för investeringsrelaterade produkter. För Kanthal minskade faktureringen med 8%, främst beroende på det rådande affärsläget i Asien. Rörelseresultatet för hela Sandvik Specialty Steels minskade till 77 MSEK. Lägre priser samt det låga nickelpriset har då påverkat resultatet negativt med 4 MSEK. Resultatet i slutet av året reducerades även av produktionsneddragningar till följd av minskad orderingång. Under 1998 har Sandvik Steel genomfört ett mycket omfattande investeringsprogram i syfte att öka kvalitet och kapacitet för högförädlade produkter, sänka kostnader och öka flexibiliteten. Flera framgångsrika produktutvecklingsprojekt inom exempelvis elektronikoch miljöområdet avslutades också. Affärsområdets genomsnittliga volymutveckling inklusive förvärv uppgår för de senaste fem åren till 6% per år. 8

9 KI-9913-B SWE Sandvik Mining and Construction VOEST-ALPINE EIMCO KKM-9956-B SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Mining and Construction bildades i april 1998 genom en integration av Sandvik Rock Tools och Tamrock. Det är det tredje största affärsområdet med en fakturering på 9.4 miljarder kronor. Faktureringen minskade med 2%. Efterfrågan på maskinutrustning från gruvindustrin och särskilt för kolbrytning var låg i nästan hela världen. Den hölls däremot uppe för reservdelar och verktyg. Entreprenadindustrin var relativt god, särskilt i USA. Rörelseresultatet blev 34 miljoner kronor och marginalen 4% vilket är en klart otillräcklig nivå. 9

10 KKM 9941 SWE Ny plattform för ökad lönsamhet Mål: Rörelseresultat >1%, RONA >2% Åtgärder Ny ledning Ny affärsorienterad organisation Fokus på verktyg, reservdelar och service Kostnadsbesparingar på minst 4 MSEK Ökade satsningar på FoU Affärsområdets framtida mål är att nå minst 1% rörelseresultat och en avkastning på arbetande kapital av minst 2%. Under 1998 påbörjades en mängd olika åtgärder för att höja lönsamheten: Ny ledning. Det avser inte bara Anders Ilstam utan i övrigt har 5% av de högsta cheferna bytt jobb Affärsorienterad organisation med Ökat fokus på verktyg, reservdelar och service Kostnadsbesparingar på minst 4 MSEK per år - huvudsakligen genom en minskning av 1 personer inom administrativa funktioner Ökade satsningningar på forskning och utveckling. Strukturåtgärderna innebär att affärsområdet i slutet av år 2 skall nå en tillfredsställande lönsamhetsnivå både från bransch- och koncernsynpunkt. Förutsättningarna för att uppnå detta tycker jag är de bästa. Sandvik Mining and Construction har en världsledande ställning och erbjuder kunderna konkurrenskraftiga totallösningar inom bergavverkning med en unik kombination av maskinutrustning, verktyg och service. 1

11 KI B SWE Sandvik Tooling Coromant CTT Tools KKM-9956-A SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Tooling, dvs Sandvik Coromant och CTT Tools, är vårt största affärsområde och omsatte förra året över 12 miljarder kronor. Faktureringen ökade med 12%, varav 4% i pris och volym om man bortser från förvärv. Utvecklingen var stark i Europa och NAFTA med ökade marknadsandelar för både Coromant och CTT Tools. Rörelseresultatet förbättrades till drygt 2.5 miljarder kronor, det bästa någonsin i pengar faktiskt, och gav en marginal på 21%. Sandvik Coromant hade ytterligare ett starkt år och ökade sina marknadsandelar. Introduktionen av ett nytt fräsprogram var mycket framgångsrik. Vi fortsatte att investera för ökad kapacitet och produktivitet i Gimo, i Kina där vi har ett helägt bolag och i USA. I december förvärvades samtliga återstående aktier i det polska hårdmetallföretaget Sandvik Baildonit som är Polens största tillverkare av hårdmetallverktyg. CTT Tools hade också en mycket god utveckling trots stora omställningar i det amerikanska bolaget Precision Twist Drill och lägre efterfrågan från flygindustrin. Genom förvärvet av Precision i USA är vi nu nummer ett för snabbstålsborrar på den amerikanska marknaden. Under andra halvan av 1998 har vi flödesorienterat produktionen i syfte att höja produktiviteten, sänka ledtiderna och öka kompetensen. 11

12 I nästa steg sker samordning av logistik och centrallager samt komplettering av produkter från andra enheter inom CTT Tools. Sandvik Tooling flyttar stadigt fram sina positioner för att möta kundernas krav och för att erbjuda ökad kundnytta. Affärsområdets genomsnittliga volymutveckling inklusive förvärv uppgår för de senaste fem åren till 11% per år. KKM-9947 SWE Kassaflöde MSEK % Kassaflöde Investeringar Soliditet, % Den här bilden illustrerar vårt kassaflöde De blå staplarna visar det löpande kassaflödet från rörelsen före investeringar och utdelningar. De gröna staplarna visar investeringar i egna anläggningar och förvärv. Det löpande kassaflödet var fortsatt mycket starkt och uppgick till den näst högsta nivån någonsin, 4.6 miljarder kronor. Investeringarna minskade 1998 och uppgick totalt till knappt 3 miljarder inklusive förvärv. De senaste 5 åren har vi investerat för 18 miljarder kronor i egna anläggningar och strategiska förvärv samtidigt som utdelningar och aktieinlösen till aktieägarna uppgått till 12 miljarder kronor. Den röda linjen visar soliditeten, dvs andelen eget kapital i förhållande till det totala kapitalet och är ett mått på hur stor andel av verksamheten som finansieras med aktieägarnas medel. Vi kan konstatera att den finansiella ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 47%. 12

13 KKM 9922-B SWE Resultat MSEK % Avkastning på sysselsatt kapital, % Sandvik Svensk verkstadsindustri Resultat f. skatt Den här bilden visar resultatutvecklingen under en 1-års period. Resultatet efter finansnetto, de blå staplarna, minskade för 1998 men ligger fortfarande på en hög nivå. Den röda kurvan visar avkastningen på sysselsatt kapital som förra året blev 16%, och för de senaste 5 åren är snittet 21%. Vi ligger fortfarande över genomsnittet för svensk verkstadsindustri vilket visas med den gröna linjen. KKM 9926 SWE Vinst och utdelning per aktie SEK/aktie % Vinst Utdelning Utdelning, % av vinst Årets koncernresultat efter skatt och minoritetsandelar uppgick till 2 95 miljoner kronor och innebär att vinsten per aktie blev 8.1 kronor mot 1.15 föregående år. Då ingår en skattekostnad som var onormalt hög främst som en följd av domar i skattemål från senare delen av 198-talet. Några liknande stora skattemål finns idag inte kvar. För alla övriga skattemål som ännu inte avgjorts kan kostnader på maximalt 1 miljoner kronor tillkomma. Fortsatt god utveckling och en mycket god finansiell ställning är bakgrunden till att styrelsen föreslår en utdelning på 7: kr dvs oförändrad nivå jämfört med Det innebär att den genomsnittliga utdelningsandelen de senaste fem åren uppgår till 6% och att utdelningstillväxten varit 17% per år. Allt i enlighet med vår utdelningspolicy. 13

14 KKM-9987 SWE Index 8 4 Sandvik Verkstadsindex Generalindex Sandvik-aktien Index Index Har Sandvik-aktien varit en bra placering? Den blå linjen visar den totala värdeökningen av Sandvik-aktien inklusive återinvesterade utdelningar från Den röda linjen visar motsvarande utveckling för generalindex på Stockholms Fondbörs och den gröna linjen visar utvecklingen för enbart verkstadsföretagen. Vi ser här att värdetillväxten för Sandvik-aktien inklusive utdelning fram till mitten av 1998 var högre än både general- och verkstadsindex. Under andra halvan av 1998 tappade hela verkstadssektorn fart och detta beror till stor del på aktiemarknadens bedömning av den allmänna ekonomiska utvecklingen i världen. Det påverkade även Sandvik-aktien negativt. I år har utvecklingen varit positiv, +18% för verkstadssektorn och ca 3% för Sandvik-aktien (Generalindex som ökat med +11% (99423)) 14

15 KKM 9929 SWE Sandviks vinstandelar SEK 3 25 Utskiftat med * (15 92) * Utskiftat Utskiftat med * med Utskiftat Utskiftat med med (6 212) (5 523) Utskiftat (1 911) (2 55) med (1 116) (1999) (2) (21) (22) *Andelsvärde , aktiekurs Sandvik 185:5, efter avdrag för utskiftningsskatt Alla anställda i Sverige är med i det resultatandelssystem som Sandvik har sedan Det innebär att när avkastningen på sysselsatt kapital överskrider en viss miniminivå utgår en del av vinsten till de anställda. Maximalt 15 miljoner kronor kan avsättas till en fond och investeras huvudsakligen i Sandvik-aktier som är tillgängliga efter tre år. Sedan starten 1986 har avsättningar skett alla år utom under åren För 1998 avsätts maxbeloppet 15 miljoner kronor dvs 13 1 kronor per person som utskiftas år 22. Varje heltidsanställd Sandvik-medarbetare i Sverige som arbetat hos oss sedan 1995 har nu ca 65 kronor innestående. Det här systemet bidrar till att öka de anställdas långsiktiga intresse för såväl företaget som aktiens utveckling, och genom att vinstandelarna skiftas ut som Sandvik-aktier är idag många anställda även aktieägare. Av totalt 11 anställda i Sverige är närmare 4 aktieägare. 15

16 Delårsrapport januari - mars, 1999 KKM 9913-B SWE Fakturering per kvartal MSEK Vi kan idag också redovisa resultatet för det första kvartalet Här ser vi faktureringsutvecklingen per kvartal. Avmattningen i efterfrågan påverkade orderingången under senare delen av 1998 och resulterade i 12% lägre fakturering under första kvartalet i år. Orderingången däremot ökade i förhållande till föregående kvartal och var 33 miljoner kronor högre än faktureringen. KKM-9954 SWE Resultat före skatt MSEK, kvartal 2 MSEK Rullande 12 månader Här ser vi en bild på resultatutvecklingen. Staplarna visar resultatet före skatt per kvartal och den röda linjen visar resultatet i rullande årstakt. Som ni kan se var första halvåret 1998 starkt, beroende på det mycket positiva affärsklimatet. Resultatet för första kvartalet i år påverkades av att efterfrågan var lägre. Kvartalsresultatet blev 81 miljoner kronor och minskningen från föregående års första kvartal var 29%. Däremot ser vi att resultatnivån har varit i stort sett oförändrad under de tre senaste kvartalen. 16

17 KKM-9988 SWE OECD Industriproduktion Årlig förändring Procent 13 Procent Her ser vi en bild på industriproduktionen i OECD-länderna. Industriproduktionen är en viktig parameter för efterfrågan på våra produkter. Den röda linjen visar förändringen 1 år tillbaka, där vi bl a kan se den kraftiga ökningen i slutet av 1993 och även den försämring vi sett i världsekonomin under Det svaga konjunkturläget gör det extra viktigt att vi på alla sätt utnyttjar vår globala närvaro och fokuserar på de olika nischer och kundsegment där möjligheter finns för att öka, och skapa nya, affärer. 17

18 KKM 9923 SWE Prioriteringar 1999 Integration och omstrukturering av förvärven Anpassning till affärsläget Fortsatta satsningar på FoU Öka marknadsandelarna Produktivitet För 1999 har vi några områden som står högt upp på prioriteringslistan: Först och främst så måste vi se resultat av integrationen av de tre stora förvärven. Alla aktiviteter löper planenligt och jag ser med tillförsikt fram emot den styrka som vi får genom det arbete som just nu pågår. Vi måste anpassa oss till affärsläget och på kort sikt innebär det främst att vi ser över bemanningen. Till de 8 personer vi minskade med i fjärde kvartalet 1998 så kommer vi under 1999 troligen minska med ytterligare ca 15 personer. Allt enligt den plan vi presenterade i höstas. Vi fortsätter satsningarna på forskning och utveckling. Sandvik avsatte 1998 ca 1.6 miljarder kronor, 4% av faktureringen på forskning, utveckling och kvalitetssäkring. Avgörande är dock inte hur mycket pengar vi lägger ned på utveckling utan vad vi får ut av våra satsningar. Ett bevis på detta är att vi för närvarande har ca 2 6 gällande patent och att vi ligger i toppen på den svenska "patentligan". Som exempel kan jag nämna att Sandvik Coromant introducerar närmare 15 nya produkter varje år och 5% av försäljningen kommer från produkter som är yngre än 5 år. Sandvik Steel har ca 6 stålsorter och 2 av dessa förändras varje år. En ständig ström av nya konkurrenskraftiga produkter och processer är en av de viktigaste orsakerna till Sandviks framgångar. Även i ett tuffare affärsklimat måste vi ta vara på de möjligheter vi har att öka marknadsandelarna. Exempelvis genom att satsa på mer säljare. USA är ett sådant exempel. Produktivitet är kanske ett ofta använt ord - men mycket viktigt - för alla anställda och aktieägare i Sandvik. Vi kan inte räkna med några påtagliga prisökningar framöver utan produktivitetsförbättringar är högsta prioritet inom alla områden. Vi har de senaste åren genomfört ett omfattande investeringsprogram och det ska nu också ge resultat. 18

19 Produktivitet är som sagt ett nyckelord för alla Sandvik-anställda ur flera dimensioner och jag vill återkomma till en bild som avslutade mitt anförande på förra årets bolagsstämma. KKM SWE Värde för kunden Produkter Teknisk service Leveransservice Kund Ökad produktivitet Förbättrad konkurrenskraft Bättre lönsamhet Kommersiell service Produktivitet, förbättrad konkurrenskraft och lönsamhet för kunden är nyckelbegrepp för oss och en inställning som Sandvik-anställda har i ryggmärgen sedan årtionden. Produkterna är basen i vårt erbjudande. De skall ha hög kvalitét och medge höga prestanda. För det behövs omfattande utvecklingsresurser. Det har vi. Vi har också omfattande resurser runt om i världen för teknisk service i form av rådgivning och utbildning beträffande produkternas användning liksom hög leveransservice genom avancerade logistiksystem kopplade till våra fabriker i alla världsdelar. Den kommersiella servicen slutligen skall göra det enkelt att göra affärer med Sandvik. Det gäller såväl små lokala som stora globala kunder. 19

20 KI-9923 SWE Sandviks styrkefaktorer Världsledande inom utvalda produktnischer Lönsam tillväxt Finansiell styrka Stark företagskultur Egen tillverkning Egna marknadskanaler och distribution Direktförsäljning till slutkund Maximalt kundvärde Långt förädlade produkter Avancerad och bred FoU Vårt mål är därför givet: Vi skall vara kundens självklara förstahandsval och jag avslutar med en bild som vi mycket ofta använder då vi beskriver Sandvik för finansanalytiker och investerare. Bakom vårt arbete för att bibehålla en globalt ledande position inom våra utvalda produktnischer finns ett antal mycket viktiga faktorer: Egna marknadskanaler och distribution Direktförsäljning till slutkund för maximalt kundvärde Långt förädlade produkter Avancerad och bred forskning och utveckling - där koppling till den information och kunskap vi har genom den egna försäljningsorganisationen är mycket viktig Egen tillverkning där kopplingen till den egna produktutvecklingen är avgörande, inte bara för att få en ny bra produkt utan även för att säkerställa hög kvalitet till låga kostnader. Stark företagskultur med värdeskapande uppföljningssystem för att styra våra verksamhetsområden. För att ytterligare stimulera intresset för koncernen och öka samhörigheten har vi idag en punkt på dagordningen där bolagsstämman har att ta beslut om att erbjuda alla anställda i Sverige ett delägarprogram med konvertibler och anställda i vissa andra länder teckningsoptioner. Finansiell styrka - Sandvik är ett av de mest lönsamma företagen i branschen och sist men inte minst Lönsam tillväxt. Genom de strukturåtgärder som nu genomförs koncentererar vi resurserna på våra tre huvudområden Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels. De framgångsfaktorer som vi ser på den här bilden är centrala hörnstenar för utvecklingen av dessa områden. Det är min övertygelse att bara denna inriktning kan ge en långsiktigt god avkastning på satsade resurser för aktieägare och anställda. Tack för uppmärksamheten! 2

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Sandvik Sandvik Group Presentation 2003, sid 1

Sandvik Sandvik Group Presentation 2003, sid 1 Sandvik 2003! Fakturering ca 50 000 MSEK! 37 000 anställda i 130 länder! Produkter med stort FoU-innehåll och hög förädlingsgrad! Världsledande inom utvalda områden! Styrelseordförande: Clas Åke Hedström!

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Fortsatt hög orderingång och fakturering. Rekordresultat, 1 635 MSEK efter finansnetto, +18 % exkl. jämförelsestörande poster. Bättre resultat

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport första kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport första kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport första kvartalet 2001 Starkt resultat, 1 525 MSEK efter finansnetto, +21 %. Rekordfakturering, 12 050 MSEK, +17 %, 11 % i fast valuta för jämförbara enheter. Fortsatt

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport januari-september 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport januari-september 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport januari-september 2000 Resultat efter finansnetto 3 725 MSEK, +41 %, exkl. jämförelsestörande poster Högre lönsamhet för samtliga affärsområden Omstruktureringsprogram

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2001 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef

Bolagsstämma 7 maj 2001 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Bolagsstämma 7 maj 21 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Bolagsstämma 21 1 X! År 2! Nya mål! Kvartal 1, 21 Bolagsstämma 21, sid 2 Jag kommer idag

Läs mer

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2000 och delårsrapport fjärde kvartalet

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2000 och delårsrapport fjärde kvartalet Pressinformation SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2000 och delårsrapport fjärde kvartalet Rekordvinst: 5 804 MSEK efter finansnetto, +34 % exkl. jämförelsestörande poster Faktureringen ökade 12 % till 43 750

Läs mer

Samtidigt stärks Sandviks marknadsposition ytterligare genom förvärv. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax

Samtidigt stärks Sandviks marknadsposition ytterligare genom förvärv. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2002 Resultat efter finansnetto: 1 457 MSEK i kvartalet, 12 % av faktureringen Fakturering: 12 510 MSEK, +1 % Starkt operativt kassaflöde: 1 898

Läs mer

Sandvik OH presentation

Sandvik OH presentation Sandvik OH presentation Uppdaterad april 2003 1 KORTFAKTA Sandvik-koncernen har 37 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor. Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma.

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet Pressinformation SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet Fakturering: 48 900 MSEK, +3 % i fast valuta för jämförbara enheter Vinst: 5 606 MSEK efter finansnetto, +2 % exkl.

Läs mer

Sedan maj 2002 är Lars Pettersson VD och koncernchef för Sandvik. Clas Åke Hedström är styrelseordförande.

Sedan maj 2002 är Lars Pettersson VD och koncernchef för Sandvik. Clas Åke Hedström är styrelseordförande. Sandvik OH-presentation Uppdaterad februari 2004 1 I KORTHET Sandvik är ett högteknologiskt verkstadsföretag med verksamhet i 130 länder, 37 000 anställda och en årlig försäljning på 49 miljarder SEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Sandvik K2. PRESSINFORMATION 4 augusti 2005 Delårsrapport andra kvartalet 2005 +13% +33% +25%

Sandvik K2. PRESSINFORMATION 4 augusti 2005 Delårsrapport andra kvartalet 2005 +13% +33% +25% PRESSINFORMATION 4 augusti 25 Delårsrapport andra kvartalet 25 STARK TILLVÄXT OCH VINSTÖKNING Resultat efter finansnetto ökade med 27 % till 2 235. Orderingången ökade med 22 %* till 17 371. Faktureringen

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2003

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2003 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2003 Resultat efter finansnetto: 1 191 MSEK. Valutaeffekt -180 MSEK Fakturering: 12 330 MSEK, +4 % i fast valuta för jämförbara enheter Orderingång:

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Rörelseresultat 1 850 1 403 +32 3 430 2 858 +20 % 13 11 13 12. Resultat efter finansnetto 1 664 1 191 +40 3 094 2 472 +25 % 12 10 12 10

Rörelseresultat 1 850 1 403 +32 3 430 2 858 +20 % 13 11 13 12. Resultat efter finansnetto 1 664 1 191 +40 3 094 2 472 +25 % 12 10 12 10 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2004 Sandviks tillväxt i andra kvartalet var stark. Orderingången och faktureringen noterade den högsta nivån någonsin i ett enskilt kvartal liksom

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2001 Resultat efter finansnetto 1 297 MSEK Starkt kassaflöde, 1 819 MSEK före investeringar Fortsatt hög fakturering men lägre efterfrågan Överenskommelse

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Sandvik K1. PRESSINFORMATION 3 maj 2005 Delårsrapport första kvartalet % +24% +12%

Sandvik K1. PRESSINFORMATION 3 maj 2005 Delårsrapport första kvartalet % +24% +12% PRESSINFORMATION 3 maj 25 Delårsrapport första kvartalet 25 TILLVÄXT OCH VINSTÖKNING Resultat efter finansnetto ökade med 25 % till 1 892. Orderingången ökade med 14 %* till 15 646. Faktureringen ökade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012:

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012: Sekab rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport 2012 Tertial 3: Nettoomsättningen är 264 Mkr (416) Bruttovinsten uppgick till 42 Mkr (42) Rörelseresultatet (EBIT) 18 Mkr (-15) Resultat efter finansiella

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

SANDVIK AB Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003

SANDVIK AB Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003 "Det är glädjande att notera att affärsläget förbättrades under det fjärde kvartalet och att Sandviks försäljningsvolym

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Bolagsstämma 5 maj 2003

Bolagsstämma 5 maj 2003 Bolagsstämma 5 maj 2003 Anförande av Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Jag har nu varit VD för Sandvik i ett år. Det har varit händelserikt fullt av möjligheter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 1 Bokslutskommuniké 1998 Resultatet efter finansnetto minskade 25% till 1424 (1906). Svag orderingång och fortsatt press på priserna medförde att resultatet under sista kvartalet var drygt 400 sämre än

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014

Micronic Mydata Årsstämma Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014 Micronic Mydata Årsstämma 2014 Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014 VDs anförande Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2013 Finansiella mål Produktlivscykel en del av strategin

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

B OKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL MARS Electronics. Industry. Tools. MediTech

B OKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL MARS Electronics. Industry. Tools. MediTech B OKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL 1998 31 MARS 1999 Electronics Tools Industry MediTech Bergman & Beving-koncernen Bokslutskommuniké 1 april 1998 31 mars 1999 Nettoomsättningen ökade till 7 343 MSEK (6 351)*.

Läs mer