Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: ASÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: ASÖ"

Transkript

1 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae Dokumenttitel Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av Objekttyp: ASÖ Innehåll 1 Inledning Syfte Omfattning Definitioner Objekttyper Objekttyp Styrsystem Allmänt Komponentbeteckning Detaljerad status Funktionslägen driftstatus Objekttyper i anläggningar Objekttyp I/O Skåp Objekttyp ASÖ I/O Server Objekttyp ASÖ klient Objekttyp ASÖ Larmserver Objekttyp ASÖ PLC DU Objekttyp ASÖ PLC FDU Objekttyp ASÖ PLC VA Objekttyp ASÖ PLC VVS Objekttyp ASÖ SQL Server Objekttyp StyrSkåp Objekttyp Telefonväxel... 8

2 2 (8) 1 Inledning Trafikledningen är uppbyggd kring hantering av objekt och en viss funktion hos objekten. För att trafikledningen skall känna igen sig samordnas objekttyper i alla anläggningar. Förbättringsförslag som berör detta dokument ska ställas till enheten för elkraftsystem via Fotnoter är råd/instruktioner till den som använder dokumentet för kravställande. 2 Syfte Syftet med dokumentet är att styra vilka funktionslägen, status och larmtyper för en objekttyp som ska användas vid anslutning av väganläggningar mot centrala system. Målgrupp för dokumentet är personal som arbetar med väganläggningar som skall anslutas mot Trafikverkets centrala system för Trafikledning - NTS. 3 Omfattning Dessa riktlinjer är tillämpliga för väganläggningar med installationer och ITS. Dokumentet omfattar beskrivning av Objekttyp och av objekttyp i en standardanläggnings ASÖ. Dokumentet beskriver också funktionslägen, status och larm för rapportering mot NTS. Dokumentet är anpassat efter en standardanläggning och en projektanpassning av objekttyper, funktionslägen, status och larm skall göras utifrån anläggningens utformning. 4 Definitioner - 5 Objekttyper OBJEKTTYP STYRSYSTEM ALLMÄNT Styrsystemsobjektet tar emot larm och status på anläggningen och används för styrutrustningar som inte kopplas direkt till ett annat objekt KOMPONENTBETECKNING För Styrsystem objektet krävs att det skapas en komponentgrupp (CG) tillhörande samma system som underliggande objekt DETALJERAD STATUS FUNKTIONSLÄGEN

3 3 (8) DRIFTSTATUS Driftstatus för NTS rapporteras enligt följande tabell. Bit satt till 1 innebär att villkoret är uppfyllt och bit satt till 0 (noll) att det inte är uppfyllt. Element Bit (name) När sätts status (system) Status i överordnat system State 1 Något av ASÖ-objekten är i Ljusblå lokal styrning Lokal, Hand eller anläggningen är i verifieringsläge. (Lokalt system) 2 objektet saknar kontakt med alla objekt. (Överordnat och lokalt system) Lila Kommunikationen bruten 3 Objektet har ett larm med hög prioritet. (Prioritet 1) (Lokalt system) Röd Högprioriterat fel 4 Objektet har ett larm med medelprioritet (Prioritet 2) (Lokalt system) 5 Objektet har ett larm med låg prioritet. (Prioritet 3) (Lokalt system) 6 Denna signal är alltid aktiv. (Lokalt system) 7 Denna signal är alltid inaktiv. (lokalt system) 8 Alla till objektet hörande objekt är i läge AVSTÄLLD eller är inte implementerade. Gul Medelprioriterat fel Blå Lågprioriterat fel Grön - Normal drift används Mörkgrå Normal drift - vila Ljusgrå Ej ansluten 5.2 OBJEKTTYPER I ANLÄGGNINGAR objektet byggs upp av objekt i anläggningen. De objekttyper som finns i kapitlet är objekttyper som påverkar objekttypen, t.ex. genom att objekt av objekttypen genererar larm som skall kopplas till objekt av objekttypen. Objekttyper i detta kapitel är exempel på objekttyper som finns i vissa anläggningar men inte i alla. Informationen i kapitlet används där det är tillämpligt OBJEKTTYP I/O SKÅP Allmänt Skåp för inkoppling av I/O tillhörande ASÖ Komponentbeteckning Objektet I/O-skåp motsvarar ett fysiskt skåp och betecknas som ett apparatskåp (WA) tillhörande ASÖ (810) Larm Beroende på utformning av anläggning finns larm mot ITV eller andra i I/O-skåpen anslutna system.

4 4 (8) Objekttyp Objekttyp I/O-skåp Styrsystem I/O-skåp: Apparatskåpsdörr öppen 2 D I/O-skåp Styrsystem I/O-skåp: Summalarm utlöst säkring 2 D I/O-skåp Styrsystem I/O-skåp: Utlöst säkring 2 D I/O-skåp Styrsystem I/O-skåp: Utebliven matning 24VDC 2 D I/O-skåp Styrsystem I/O-skåp: Fasbrott 2 D I/O-skåp Styrsystem I/O-skåp: Utlöst säkring ITV 2 D I/O-skåp Styrsystem I/O-skåp: Kommunikationsavbrott DP-Nod 1 D I/O-skåp Styrsystem I/O-skåp: Fel i DP-Nod 2 D OBJEKTTYP ASÖ I/O SERVER Allmänt ASÖ I/O Server hanterar Inputs och Outputs och hanterar hela anläggningen Komponentbeteckning Objektet ASÖ I/O-server motsvarar en server och betecknas som en server (NS) tillhörande ASÖ (810) Larm Objekttyp Objekttyp ASÖ I/O server Styrsystem ASÖ I/O Server: Ur funktion* 1 D ASÖ I/O server Styrsystem ASÖ I/O Server: Diskenhet offline* 1 D OBJEKTTYP ASÖ KLIENT Allmänt ASÖ klient är utplacerade där det behövs arbetsplatser med tillgång till ASÖ Komponentbeteckning Objektet ASÖ klient motsvarar en fysisk klient och betecknas som en PC (NP) tillhörande ASÖ (810) Larm Objekttyp Objekttyp ASÖ klient Styrsystem ASÖ Klient: Ur funktion 1 D OBJEKTTYP ASÖ LARMSERVER Allmänt ASÖ I/O Server hanterar Inputs och Outputs och hanterar hela anläggningen Komponentbeteckning Objektet ASÖ larmserver motsvarar en server och betecknas som en server (NS) tillhörande ASÖ (810).

5 5 (8) Larm Larm för XNI avser larm mellan system för ASÖ och NTS, X i XNI ersätts med relevant första bokstav. Objekttyp Objekttyp ASÖ Larmserver Styrsystem ASÖ Larmserver: Ur funktion 1 D ASÖ Larmserver Styrsystem ASÖ Larmserver: XNI Ur funktion 1 D ASÖ Larmserver Styrsystem ASÖ Larmserver: NTS Ej anslutet 1 D ASÖ Larmserver Styrsystem ASÖ Larmserver: SQL Larmdatabas ur funktion 2 D ASÖ Larmserver Styrsystem ASÖ Larmserver: SQL Historikdatabas ur funktion 2 D OBJEKTTYP ASÖ PLC DU Allmänt ASÖ PLC DU är den PLC som är placerad i driftutrymmen för lokal styrning Komponentbeteckning Objektet ASÖ PLC DU motsvarar en PLC och betecknas som en PLC (NP) tillhörande ASÖ (810) Larm ASÖ PLC DU Styrsystem ASÖ PLC DU: Batterifel 2 D ASÖ PLC DU Styrsystem ASÖ PLC DU: Systemfel 2 D ASÖ PLC DU Styrsystem ASÖ PLC DU: Kommunikationsavbrott Primär ASÖ MMI 1 D ASÖ PLC DU Styrsystem ASÖ PLC DU: Kommunikationsavbrott Sekundär ASÖ MMI 1 D ASÖ PLC DU Styrsystem ASÖ PLC DU: Ur funktion 1 D OBJEKTTYP ASÖ PLC FDU Allmänt PLC FDU är placerad i förstärkt driftuttrymme FDU och hanterar anläggningsövergripande funktioner Komponentbeteckning Objektet ASÖ PLC FDU motsvarar en PLC och betecknas som en PLC (NP) tillhörande ASÖ (810) Larm Beroende på utformningen av anläggningen finns fler eller färre kommunikationslarm. Objekttyp Objekttyp ASÖ PLC DU: Kommunikationsavbrott ASÖ PLC DU Styrsystem mot FDU 1 D Larm för kommunikationsavbrott mellan FDU och samtliga DU finns i standardanläggning xx ersätts med relevant numrering mellan 01-19, DUYYYY med relevant DU-beteckning. Objekttyp Objekttyp

6 6 (8) 186xx mot PLC DUYYYY 1 D 186xx mot PLC DUYYYY 1 D 186xx mot PLC Redundant FDU 1 D ASÖ PLC FDU: Batterifel 2 D ASÖ PLC FDU: Systemfel 2 D Primär ASÖ MMI 1 D Sekundär ASÖ MMI 1 D ASÖ PLC FDU: Ur funktion 1 D OBJEKTTYP ASÖ PLC VA Allmänt ASÖ PLC VA är en PLC för VA placerad i varje VA-station Komponentbeteckning Objektet ASÖ PLC VA motsvarar en PLC och betecknas som en PLC (NP) tillhörande ASÖ (810) Larm ASÖ PLC VA Styrsystem ASÖ PLC VA: Batterifel 2 D ASÖ PLC VA: Kommunikationsavbrott OP ASÖ PLC VA Styrsystem Panel 1 D ASÖ PLC VA Styrsystem ASÖ PLC VA: Systemfel 2 D ASÖ PLC VA Styrsystem ASÖ PLC VA: Kommunikationsavbrott Primär ASÖ MMI 1 D ASÖ PLC VA Styrsystem ASÖ PLC VA: Kommunikationsavbrott Sekundär ASÖ MMI 1 D ASÖ PLC VA Styrsystem ASÖ PLC VA: Ur funktion 1 D OBJEKTTYP ASÖ PLC VVS Allmänt ASÖ PLC VVS är en PLC för VVS placerad i varje driftutrymme med VVS Komponentbeteckning Objektet ASÖ PLC VVS motsvarar en PLC och betecknas som en PLC (NP) tillhörande ASÖ (810) Larm Objekttyp Objekttyp Objekttyp Objekttyp ASÖ PLC VA: Kommunikationsavbrott ASÖ PLC VA Styrsystem mot FDU 1 D ASÖ PLC VA Styrsystem ASÖ PLC VVS: Kommunikationsavbrott 1 D

7 7 (8) mot FDU ASÖ PLC VA Styrsystem ASÖ PLC VVS: Batterifel 2 D ASÖ PLC VVS: Kommunikationsavbrott ASÖ PLC VA Styrsystem OP Panel 2 D ASÖ PLC VA Styrsystem ASÖ PLC VVS: Systemfel 2 D ASÖ PLC VA Styrsystem ASÖ PLC VVS: Kommunikationsavbrott Primär ASÖ MMI 1 D ASÖ PLC VA Styrsystem ASÖ PLC VVS: Kommunikationsavbrott Sekundär ASÖ MMI 1 D ASÖ PLC VA Styrsystem ASÖ PLC VVS: Ur funktion 1 D OBJEKTTYP ASÖ SQL SERVER Allmänt ASÖ SQL Server är anläggningens databasserver och hanterar lagring av historik Komponentbeteckning Objektet ASÖ SQL server motsvarar en server och betecknas som en server (NS) tillhörande ASÖ (810) Larm ASÖ SQL Server Styrsystem ASÖ SQL Server: Larmhistorik ur funktion 1 D ASÖ SQL Server Styrsystem ASÖ SQL Server: Redundans ur funktion 1 D OBJEKTTYP STYRSKÅP Allmänt Skåp för placering av styrutrustning i driftutrymmen Komponentbeteckning Objektet Styrskåp motsvarar ett fysiskt skåp/stativ och betecknas som ett apparatskåp, stativ (WA) tillhörande ASÖ (810) Larm Objekttyp Objekttyp ASÖ SQL Server: Trendhistorik ur ASÖ SQL Server Styrsystem funktion 1 D Beroende på utformning av anläggning finns larm mot ITV eller andra i I/O-skåpen anslutna system. Objekttyp Objekttyp Styrskåp Styrsystem Styrskåp: Apparatskåpsdörr öppen 2 D Styrskåp Styrsystem Styrskåp: Utlöst säkring DU 2 D Styrskåp Styrsystem Styrskåp: Utlöst säkring FDU 2 D Styrskåp Styrsystem Styrskåp: Utebliven matning 24VDC 2 D

8 8 (8) OBJEKTTYP TELEFONVÄXEL Allmänt Lokal telefonväxel för anläggningen till vilken alla telefoner i anläggningen är kopplad Komponentbeteckning Objektet Telefonväxel motsvarar en växel och betecknas som en växel (NE) tillhörande telefonsystem (8876) Larm Beroende på utformning av anläggning finns larm mot ITV eller andra i I/O-skåpen anslutna system. Objekttyp Objekttyp Telefonväxel Styrsystem Telefonväxel: Summalarm 1 D Telefonväxel Styrsystem Telefonväxel: Watchdog Telefonväxel utlöst 1 D Telefonväxel Styrsystem Telefonväxel: Watchdog Telefonapparatkontrollsystem utlöst 1 D Telefonväxel Styrsystem Telefonväxel: Summalarm Telefonväxel 1 D Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn Första fastställda Joakim Frank UHaen version

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

ANVISNING CITECT UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

ANVISNING CITECT UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN ANVISNING CITECT KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess I Göteborgs Stad dokumenterar alla byggande verksamheter sina byggprojekt efter en gemensamt framtagen och kvalitetssäkrad byggprocess. Den

Läs mer

Systembeskrivning Uni-View

Systembeskrivning Uni-View Systembeskrivning Uni-View 1 Introduktion Uni-View är ett svenskt SCADA-system utvecklat och underhållet av Cactus UniView AB. Systemet är mycket mångsidigt och kan enkelt konfigureras för att passa alla

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Försvarshögskolan (nya)

Försvarshögskolan (nya) Försvarshögskolan (nya) Kortfakta Adress: Drottning Kristinas v. 37 Anläggninsnummer: A0050004 Byggår: Arkitekt: Berg Arkitekter, ansvarig arkitekt Jan Erik Mattss Allmänt Husansvar I nära samarbete med

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Manual. Administration och användning

Manual. Administration och användning Manual Administration och användning 0 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 1 UTGÅVOR... 2 MODUL: ORGANISATION... 3 Avdelningar... 3 Mallar... 3 Kompetenser... 3 PORTFÖLJHANTERING... 4 BEMANNINGSPLANERING...

Läs mer

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon Manual Porttelefon VAKA axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka manual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

SLUTRAPPORT Energieffektiva stationsområden

SLUTRAPPORT Energieffektiva stationsområden SLUTRAPPORT Energieffektiva stationsområden 1 (73) Dokumenttitel: Energieffektiva stationsområden Skapat av: Björn Ållebrand, UHaek Dokumenttyp: Slutrapport Dokument-ID: UHae 13-008 Version: 1.0 Publiceringsdatum:

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text 1(70) Sidantal 70 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(70) Sammanfattning Detta är en systemspecifik

Läs mer

PaQi Production And Quality Information

PaQi Production And Quality Information PaQi Production And Quality Information Systemuppbyggnad PaQi Client: Presentationsprogram PaQi Server: Datainsamling PaQi modul: PLC programmerad, gränssnitt till operatör/maskin Hur bibehåller och ökar

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Dokumenthantering Vitec Express VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Maskinvaruhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras,

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer