Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version. Ulrica Sörman/Mats Lindqvist [Dokumentdatum] 1.0 Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version. Ulrica Sörman/Mats Lindqvist [Dokumentdatum] 1.0 Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer"

Transkript

1 FRÅGOR, SVAR, SYNPUNKTER 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumenttitel Frågor, svar och synpunkter vid möte rörande Fakturering av avgifter enligt JNB2012 Dokumentet är bilaga till presentationen som visades vid mötet kl Dokumentet innehåller frågor, svar och synpunkter som diskuterades vid mötet Läsanvisning: Om inget annat skrivs så representerar en punkt (t.ex. 1.2) en synpunkt från, eller en fråga ställd av ett järnvägsföretag (JF). Under en punkt är sedan svaren/kommentarerna normalt sett Trafikverkets, annars anges JF. Kompletterande frågor: Vänligen maila till 1. Förändringar i avgifter 1.1 Tjänstetåg från Hagalund till Stockholm? - Behöver inte rapporteras. Men resandetåg. 1.2 Varför fungerar inte tågkedjor i korttid? - Stöds ej i Trainplan. 1.3 Kräver Trafikverket att JF ska ändra våra system för att hantera enstaka tågnr? - Ja, egentligen, Trafikverket behöver kontroll på varje enstaka tågnummer som enligt våra system finns.

2 FRÅGOR, SVAR, SYNPUNKTER 2 (7) 1.4 Ingen avgift för omledningar. Men om Dlc gör fel får JF faktura? - Ja, men rätt att bestrida. - JF: De rutinerna fungerar inte. - Trafikverket jobbar för att förbättra detta. 1.5 Om det kopplas till ett tåg och JF inte hinner rapportera, går det att komplettera i efterhand? - Ja. 1.6 Varför är vagnsvikt viktigt? - Vagnsvikten används vid avgiftsberäkningar. 1.7 Museitåg finns inte med i ansökningsblanketten. - Trafikverket kontrollerar. 1.8 Inställelse begäran i efterhand? - Ja det går i efterhand, ska vara skriftligt. Man måste kunna följa upp det som gjorts. 1.9 Hur kan Trafikverket bättre följa upp inställelser från JF? - Avbokning/inställelse kommer att ske av JF Via Trafikverkets IT-verktyg Webbansökan. 2. Kvalitetsavgifter dagar. Hur ska JF hinna kolla allt? Varför så lång tid om det inte är större störning, varför ska Trafikverket ha tre dagar på sig? - JF kan kontakta Trafikverket redan dag 0 (noll) om man vill, som man gör i dag. Vi vill ha en bra kvalitet. 2.2 Om ett tåg är 15 min försent kan JF inte begära ny kod? - Kommer garanterat att sänkas under årens lopp när vi ser att det går att hantera. - JF: Men om vi har en massa 19-minuters så blir det jättedyrt? - Ja så är det tyvärr 2.3 Har man ändrat processen hur Trafikledningen rapporterar? I dag enklast att koda JF- ej uppgift, JF ser att det finns massvis av sådana. Ändring annars bli de nedringda. JF- ingen uppgift har blivit den nya Ingen orsak. Lokföraren har inte tid att ringa in och berätta varför han är sen, han kör tåg. Dlc ska ringa o fråga.

3 FRÅGOR, SVAR, SYNPUNKTER 3 (7) - Pågår en utbildningsinsats så det blir en samsyn på hur man använder koderna över hela landet. Ingår vikten av att rapportera rätt. 2.4 JF-kod en rad. Tre nivåer svårare. Det borde vara svårare att sätta en kod på JF än på Trafikverket själv. 2.5 Varför 20 minuter i rapporten? - För att det är modellens tröskelnivåer. - JF: Är det försening till slutstation 20 minuter det räknas på? - Nej. - JF: Så om vi kör ikapp spelar det ingen roll? - Nej, det mäts mellan varje mätpunkt. 2.6 Om man är tidig? 20 min. tidig - och sen tappar det? Hur blir det? - Vi går mot planeringen så det blir ingen avgift. 2.7 SJ- hur mycket pengar rör det sig om. Kan Trafikverket ta ut statistiken? - Ja Trafikverket kan ta ut statistiken. - Finns möjligheter för JF att se statistik i Lupp redan nu- samma uppgifter som kommer på fakturan. - Trafikverket berättade om de tester Trafikverket gör tillsammans med några JF. 2.8 Mejl vid begäran av förnyad bedömning av kod - hur smart är det? - Inte alls. Men Trafikverket hinner inte bygga systemstöd innan T12 start. 2.9 Varför inför Trafikverket modeller som det inte finns systemstöd för? JF får en massa merarbete och kod som ska sättas av Trafikverket. Ersättning för merarbete? - JF förutsätter att deras synpunkter förs vidare från denna dag. JF kan också föra fram denna typ av synpunkter via sina branschorganisationer och/eller direkt till de som skapar avgiftsmodellerna på Trafikverket Det kan vara dåligt väder vid riksgränsen men soligt i Luleå, alltså inom ett och samma trafikledningsområde, hur gör man då vid avstängning av modellen då det krävs två inblandade områden? - Trafikverket tar med sig frågan Går det att retroaktivt stoppa modellen för att undvika alla merförseningar som omfattats? - Ja, det kan Trafikverket göra.

4 FRÅGOR, SVAR, SYNPUNKTER 4 (7) 2.12 Gäller kvalitetsavgifterna museitågtrafik? - Ja Om ett tåg vållar följdförseningar, och om det är eget tåg som blir försenat? - Följdorsaker finns inte med i modellen för närvarande JF: Inför T14 införs nya varianter av avgifterna, måste till en ordentlig diskussion. Hur går samrådsdiskussionerna? Operatörerna måste enas. Modellframtagandet behöver synkas med verkligheten. - Driftforum i dag- Trafikverket/Trafikledning jobbar hårt med det. Kommer mer info kring det. - JF: Fokus är fel, vi har en trafikbild och en infrastruktur som inte räcker till. Inte blir det bättre kvalitet om de inte finns förutsättningar - t ex för störningar. Grunden ligger hos tidtabellskonstruktörerna, felaktigt konstruerade tidtabeller varje dag. 3. Här & Nu 3.1 Få ut en lista istället för att leta tåg för tåg? - Inte planerat för Här och Nu i dag men frågan är vilket verktyg man ska använda. Här & Nu är inte framtaget för statistik. Lupp däremot har alla förutsättningar för att dagen efter ta ut det man behöver, sammanställa och få en bättre översikt. 3.2 Varje gång Trafikverket uppdaterar Här & Nu försvinner alla flikar man gjort. Alla användare måste gå in och ändra och göra om allt på nytt, mycket jobb. Backup? - Den här gången gick det inte att rädda det tyvärr pga. ett handhavandefel. - JF: Ni borde meddela oss att det inte går att rädda det så slipper alla göra felanmälningar. 3.3 Ändra koder i Här & Nu? Hur går diskussioner kring det? - Troligen öppnas möjligheten att ändra koden för nivå två. - JF: När kan det vara implementerat? Det är viktigt för oss. - Info via Marknad till er. Kommer att finnas på plats till t Hur länge kan man se Här och nu? - Tio dagar men Titta på tåg nu hela innevarande tågplan.

5 FRÅGOR, SVAR, SYNPUNKTER 5 (7) 4. Opera 4.1 Kommer kvittensen att skickas även om det inte kommer en rapport? - Får ingen kvittens på att en rapport saknas. 4.2 Om vi skickar in ett tågnr som inte finns i Trainplan, blir det fel då? - Nej. 4.3 Ingen koppling till gammalt tågnr? - Nej. Opera ser det som vilket tåg som helst, och skapar det. Hittar du på ett tågnr som inte finns kommer ett annat tågnr att gå. Det tåg som går och får passager får avgift. 4.4 Du får ingen kunskap om att du skickat in något felaktigt? - Nej. 4.5 Opera lämnar fältet järnvägsföretag tomt så den som först rapporterar på det låser det. 4.6 I adhoc, när vi skapar detaljplan för t ex banarbete. Skapar tågnr i våra system, 6 v innan, sedan får vi nya tågnr men vi kan inte ändra i våra system med kort varsel- vi har ett i vårt och Trafikverket ett annat. - Ja det händer 4.7 När Trafikverket ändrar IP-adress etc. skicka ut info till JF. 4.8 Felanmält flera gånger till Användarstöd IT- och ofta är de väldigt frågande. De verkar inte veta vad man pratar om. 4.9 Alla får kvittens i Opera? - Man kan välja att ha alla eller dem som är fel och specificera mejladresser man vill ha Manualen för Opera som finns på nätet? Gäller den fortfarande? - Gammal. Måste uppdateras. Patrik Fritzing ska ordna detta Flytta tåg som JF har rapporterat, alla vagnar på ett tåg, adhocomledning- vill kunna göra copy-paste. Fungerar inte i dag. Måste finnas snabbare sätt När kommer Opera att ändras så att vi kan samarbeta - vagnar och tåg- flera operatörer på samma tåg.

6 FRÅGOR, SVAR, SYNPUNKTER 6 (7) - Tror vi hinner med att till trafikstart hantera att en operatör har loket och en annan har vagnar. Men än kan vi inte ha flera operatörer med vagnar. - JF: Har ni en vision för det? - Ja det har vi, vi tittar på det JF: Rabatter till dem som rapporterar in? Ris och ros Övrig särskild avgift för utebliven rapportering kräver en massa utredning. Bromsar upp hela fakturaprocessen. Om man fått den på separat faktura kunde man kört ett eget spår för denna. - Trafikverket har lyssnat på branschen som uttryckt att man vill ha så få fakturor som möjligt, och, om en post är fel på fakturan ska man bestrida den posten men betala resten så länge. 5. Självdeklaration 5.1 JF: Alla gamla elfordon finns inte med- schablonmässiga beräkningar. - Mats Ringsén bad berörda JF mejla honom så tittar han på det. 6. Kling Fakturaspecifikation och LUPP 6.1 Behov av mer bred utbildning. - Interaktiv utbildning i LUPP/Fakturaspecifikation är på gång. Förhoppningsvis till trafikstart. - Möjligen expertutbildning nästa år. - Vi hoppas att standardrapporterna ska räcka till. Kom gärna med synpunkter på dem. 7. Övriga frågor 7.1 JF: Vi som kör tåg gillar att fokus på Dlc är att köra tåg inte att sätta koder. - Trafikverket: Vi kommer att ha kvalitetshandläggare som ska stödja dem så att driftledningen kan få fram tåget. Ska förenkla deras uppgift. 7.2 JF: Märkligt att man inte får straff för att man kommer för tidigt, ställer ju också till det. 7.3 Förlängs behörigheterna med automatik i o m nya Trav?

7 FRÅGOR, SVAR, SYNPUNKTER 7 (7) - I år ska de förnyas automatiskt eftersom vi lämnar in lista som JF fått titta på. Men om man får besked om att den håller på att upphöra så kontakta kundservice direkt. Skicka in den vanliga vägen i alla fall om den går ut 30/11. - Behörighetshanteringen skapar mycket värmeutveckling, borde fungera smidigare. Och det är inte ett problem för slutanvändaren utan egentligen på högre nivå i företaget. - Trafikverket tittar på system där användarna själva kan gå in och begära behörighet som sedan godkänns. - JF: Trafikverket ändrar utseendet på blanketten varför måste ni skicka ut den igen istället för att använda uppgifterna till den nya själva? Det borde ni göra själva. 7.4 Borde det inte gå info till kontaktpersonen om alla behörigheter som är på väg ut? Inte till alla användare. - Jo det hade varit bra men alla användare har egna konton. Kundansvariga har haft listor med sig ut för att gå igenom användarna. - Det stod i mejlet från kundansvariga att man bara kunde lägga till folk i listan. - Trafikverket: Nej, det måste fyllas i en blankett med personnummer etc. 7.5 Behörighetsansökan, går inte att lägga in mobilnummer som inte är svenska. Irriterande. - Om formatet i cellen ändras till text fungerar det. 7.6 EDB körorderuttag, skickar ut odefinierade begrepp i avtal, kcu, kolla upp det. Köpa något man inte vet vad det är, JF reagerar kraftigt mot det.

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort)

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) 2014 12 09 1) Vad är en registrar? En registrar är en ackrediterad återförsäljare av domännamn. Alla som vill ha en.sedomän måste registrera domännamnet

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1 Ny ekonomi 2016 Frågor och svar April maj 2015 Innehåll Översättning... 2 Kodsträngshantering i drift... 5 Finansiering/resursanskaffning/budget... 6

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Viktigt för dig som ska söka lägenhet

Viktigt för dig som ska söka lägenhet Viktigt för dig som ska söka lägenhet Boplats får en ny webbplats Samhällsinformation Välkommen till nya.boplats.se Har du undrat över dina möjligheter att få en viss lägenhet? Då är du inte ensam, men

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer