266 Genomförandetiden gäller bara ändringen. Genomförandetiden är

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "266 Genomförandetiden gäller bara ändringen. Genomförandetiden är 2013-03-22 2018-03-21"

Transkript

1 266 Genomförandetiden gäller bara ändringen. Genomförandetiden är Tillägg till PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring genom tillägg av detaljplanen för Ludvika gård m.m. i Ludvika enkelt planförfarande upprättat i oktober 2012 Detaljplanen godkänd SBN antagen SBN laga kraft Berörda fastigheter för ändring genom tillägg markerat Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro LUDVIKA Carlavägen exp

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLINGAR BAKGRUND PLANENS SYFTE ÄNDRAD DETALJPLAN DETALJPLANEÄNDRINGEN BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT MARKANVÄNDNING PÅ ANGRÄNSANDE FASTIGHETER PARKERING STÖRNINGAR OCH RISKER GESTALTNING GENOMFÖRANDEFRÅGOR MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN...7 2(8)

3 1 HANDLINGAR Tillägget till detaljplanen består av: Tillägg till planbestämmelser Tillägg till planbeskrivning (denna handling) För planprocessen finns dessutom: Granskningsutlåtande Fastighetsförteckning 2 BAKGRUND A är en användning som inte längre bör användas då det innebär att endast stat, landsting eller kommun får vara huvudman för verksamheten. Ludvika gård planerades som ett stadsdelscentrum. För att kunna utveckla området är en ändring genom tillägg nödvändig. En ändring av innebörden av nuvarande användning A till centrum och skola. Detta skapar en mer flexibel användning och möjliggör privat ägande. Fastigheten Bäret 6 används inte idag utan står tom. Därför finns behov av att ge fastigheten en modern och flexibel användning och möjliggöra privat ägande. Fastigheten Bäret 8 används som kommunal förskola men en mer flexibel bestämmelse bör införas för att möjligöra olika framtida användningar och ägare. I fastigheten Bäret 9 finns idag kommunens dagcenter och annan privat verksamhet. 3 PLANENS SYFTE Syftet är att ge möjlighet till privat ägande av fastigheterna Bäret 6, 8 och 9. 3(8)

4 Fastigheten Bäret 6 sett från nordväst 4 ÄNDRAD DETALJPLAN Ändringen berör fastigheterna Bäret 6, 8 och 9 som benämns i gällande detaljplan som Ludvika gård 1:253, 1:375 och 1:403. Gällande detaljplan är Förslag till ändring av stadsplan för LUDVIKA GÅRD m.m. i LUDVIKA KOMMUN, fastställd den 20 augusti (8)

5 Del av gällande detaljplan. Bäret 6, 8 och 9 hade tidigare fastighetsbeteckningen 1:253, 1:375 och 1: DETALJPLANEÄNDRINGEN Ändringsbeslutet medför att innebörden av användning A, allmänt ändamål (huvudman: stat, landsting eller kommun) ändras till centrum 1 och skola 2. 6 BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Frågan om behovet av miljöbedömning togs upp på startmötet 3 för ändringen av detaljplanen. De förändringar som ändringen av detaljplanen medför jämfört med gällande plan bedömdes inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Allmän plats berörs inte. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL bedömdes inte behövas. 1 All sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor (PBL Kunskapsbanken, , 2 Alla slag av skolor och andra undervisnings- och forskningslokaler. Även förskolor och fritidshem räknas som skolor. (PBL Kunskapsbanken, , 3 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar. 5(8)

6 7 KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT Miljö- och byggnämnden tog beslut om uppdrag den 2 juni MARKANVÄNDNING PÅ ANGRÄNSANDE FASTIGHETER Inom kvarteret gränsar fastigheterna i norr till Handelsområde Ludvika gård och fastigheterna Bäret 5 och Ludvika gård 1:222 där handel och verksamheter bedrivs. I öster finns Bäret 4 och 10, som båda är fastigheter med bostadshus i två till fem våningar. I kvarteret Gärdet, på södra sidan av Axvägen, finns ett verksamhetsområde där livsmedelstillverkning bedrivs. Väster om Lärkvägen, som löper i fastigheternas västra kant finns bostäder i form av enfamiljshus. Längs Lärkvägen finns en gång- och cykelväg som knyter ihop Handelsområde Ludvika gård med Ludvikas andra stadsdelar. Fastigheten Bäret 9 sett från GC-vägen längs Lärkvägen. 6(8)

7 Fastigheten Bäret 8 används idag som en förskola. 9 PARKERING Parkering för fastigheternas behov skall om möjliga anordnas inom fastigheterna STÖRNINGAR OCH RISKER Störningar och risker bedöms inte vara påtagliga i och omkring fastigheterna. 11 GESTALTNING Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaderna ska ha en god form, färg och materialverkan GENOMFÖRANDEFRÅGOR Genomförandetiden för ändringen genom tillägg är fem år. Inga andra genomförandefrågor berörs. 13 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Ändringen av detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen, planeringsenheten. Kontakter har under planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och enheter. 4 Marken får inte bebyggas, bestämmelsens innebörd ändras inte, parkering är tillåtet. 5 Plan- och bygglagen (2010:900) 7(8)

8 Göran O. Sundell stadsarkitekt Erik Folkesson Blom fysisk planerare 8(8)

Ändring av detaljplan (ÄDP) för del av Stiby 1:107 (kvarnen), Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan (ÄDP) för del av Stiby 1:107 (kvarnen), Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/264 Tillägg till detaljplan för Stiby 1:107, Gärsnäs, laga kraft vunnen 2010 03 26 Ändring av detaljplan (ÄDP) för del av Stiby 1:107 (kvarnen), Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Retuscherat

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ny detaljplan för område norr om Storgatan, del av kvarteret Elefanten 1, Bjuvs kommun Dnr 2013.0127 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr

Läs mer

Malin Danielsson PBN 2013-000678 018-727 47 59. Planbeskrivning för detaljplan 2013-000678 Tillägg till gällande detaljplan för Kåbo 34:12

Malin Danielsson PBN 2013-000678 018-727 47 59. Planbeskrivning för detaljplan 2013-000678 Tillägg till gällande detaljplan för Kåbo 34:12 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Malin Danielsson PBN 2013-000678 018-727 47 59 Planbeskrivning för detaljplan 2013-000678 Tillägg till gällande detaljplan för Kåbo 34:12 Enkelt planförfarande

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DNR 2013/224 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Del av (laga kraft 2009-09-03) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDE ENKELT PLANFÖRFARANDE 2013-11-26 Laga kraft 2014-02-18, antagen av kommunstyrelsen

Läs mer

Tillägg till detaljplan

Tillägg till detaljplan Tillägg till detaljplan 1(5) tillägg till detaljplan för del av fastigheten Nordantill 1:5 med närområde (Laxen) inom Nordantill i Norrköping den 13 maj 2016 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2016-06-14,

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN STENSJÖ 1:95. Sotenäs kommun. Västra Götalands län

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN STENSJÖ 1:95. Sotenäs kommun. Västra Götalands län Daterad: 2014-02-26 Dnr 2010/1113 Sida 1(8) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN STENSJÖ 1:95 Västra Götalands län Översiktskarta, planområdet är markerat med streckad röd linje Denna handling innehåller:

Läs mer

Morängsvägen Nusnäs, Mora kommun, Dalarnas län. T i l l ä g g t i l l P L A N B E S K R I V N I N G. Handlingar. Ändring, del av detaljplan Dp 206 vid

Morängsvägen Nusnäs, Mora kommun, Dalarnas län. T i l l ä g g t i l l P L A N B E S K R I V N I N G. Handlingar. Ändring, del av detaljplan Dp 206 vid Underrättelsehandling Dnr: BN 2013/8 215 Ändring, del av detaljplan Dp 206 vid Morängsvägen Nusnäs, Mora kommun, Dalarnas län T i l l ä g g t i l l P L A N B E S K R I V N I N G oktober 2013 Handlingar

Läs mer

2014-10-23 Samrådshandling Dnr 2014-0428-201. Denna handling ska läsas tillsammans med detaljplan 2 och 18. 1922 års stadsplan (detaljplan) för Eksjö

2014-10-23 Samrådshandling Dnr 2014-0428-201. Denna handling ska läsas tillsammans med detaljplan 2 och 18. 1922 års stadsplan (detaljplan) för Eksjö 2014-10-23 Samrådshandling Dnr 2014-0428-201 Samrådshandling Denna handling ska läsas tillsammans med detaljplan 2 och 18 Ändring av DP2 FRM-AKT 06-EKS-24 och DP 18 FRM-AKT 06-EKS-133 1922 års stadsplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för Del av Centrum, Kv PROVTAGAREN 21 m fl. Kiruna Kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING

Ändring av detaljplan för Del av Centrum, Kv PROVTAGAREN 21 m fl. Kiruna Kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för Del av Centrum, Kv PROVTAGAREN 21 m fl. Miljö- och byggnämnden Upprättad i maj 2010 Reviderad i juli 2010 Kiruna Kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING Kv Provtagaren Antagandehandling

Läs mer

Gång- och cykelväg längs med väg 544 Matfors, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07

Gång- och cykelväg längs med väg 544 Matfors, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 UDP-# Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Upphävande av del av detaljplanerna MAT-1, MAT-2 och MAT-18 för Gång- och cykelväg längs med väg 544 Matfors, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret

Läs mer

DEL AV JORDGUBBEN 1. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer BN 2004/0580 214. Upprättad 2005-09-05

DEL AV JORDGUBBEN 1. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer BN 2004/0580 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer BN 2004/0580 214 Detaljplan för DEL AV JORDGUBBEN 1 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (8) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 Bygglov krävs för Enligt 9 kap. 2 PB krävs det bygglov för 1.nybyggnad, 2.tillbyggnad, och 3.annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Erikstorp m fl TYFTET Bollebygds Kommun, Västra Götalands län 1: Antagandehandling 2010-01-26 Detaljplan för Erikstorp m fl, TYFTET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Detaljplan för Rörvik 3:8 i Rörviks fritidshusområde, öster om Läppe, Vingåkers kommun, Södermanlands län. PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Rörvik 3:8 i Rörviks fritidshusområde, öster om Läppe, Vingåkers kommun, Södermanlands län. PLANBESKRIVNING Datum 2013-04-29 Dnr 233/2012 1 (6) Detaljplan för Rörvik 3:8 i Rörviks fritidshusområde, öster om Läppe, Vingåkers kommun, Södermanlands län. PLANBESKRIVNING Samrådshandling Handlingar Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan för Tidpunkten 1, Tureberg. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

Ändring, genom tillägg, av detaljplan för Tidpunkten 1, Tureberg. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret mm Ändring, genom tillägg, av detaljplan för Tidpunkten, Tureberg Innehåll Tillägg till Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar 3 Planområdet 3 Bakgrund och beslut

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för område öster om SVÅGERTORPS STATION i Hyllie i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för område öster om SVÅGERTORPS STATION i Hyllie i Malmö 2011-03-02 Dp 5063 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för område öster om SVÅGERTORPS STATION i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SIDENSVANSEN 4, DEL AV SIDENSVANSEN 7 OCH DEL AV OSKARSHAMN 3:3

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SIDENSVANSEN 4, DEL AV SIDENSVANSEN 7 OCH DEL AV OSKARSHAMN 3:3 A 5004 BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sidensvansen 4, del av Sidensvansen 7 och del av Oskarshamn 3:3, Kikeboskolan Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret april 2014, reviderad

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-04-09 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl. i

Läs mer

Detaljplan för del av Kviinge 45:1

Detaljplan för del av Kviinge 45:1 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-06-01 116 Dnr: KS 2015/00886 Antagandehandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Kviinge 45:1 Hantverksgatan & Radhusvägen, Hanaskog, Utskrift från Tekis-GI Östra Göinge

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för altan

Ansökan om bygglov i efterhand för altan TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-08-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2010BN0389 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för altan Förslag till beslut Bygglov i efterhand beviljas för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NORDÖSTRA DELEN AV HJÄLTEVADS SAMHÄLLE, BÖRSEBO 1:325 M. FL. EKSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR NORDÖSTRA DELEN AV HJÄLTEVADS SAMHÄLLE, BÖRSEBO 1:325 M. FL. EKSJÖ KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013-06-05 Dnr: 2013-0012-403 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR NORDÖSTRA DELEN AV HJÄLTEVADS SAMHÄLLE, BÖRSEBO 1:325 M. FL. EKSJÖ KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 1(7) PLAN- OCH

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [6] Plannummer: 54-50 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Kvarteret Tegelstenen i Slagsta, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-03-30 Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

1281K-P146. Ändring av detaljplan för Väster 3:32 i Lund, Lunds kommun (Gasverksgatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 12/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P146. Ändring av detaljplan för Väster 3:32 i Lund, Lunds kommun (Gasverksgatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 12/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING PÄ 12/2013a Ändring av detaljplan för Väster 3:32 i Lund, Lunds kommun (Gasverksgatan) Upprättad 2014-11-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING 1 (7)

Läs mer

Ändring av detaljplan för fastigheten VIOLEN 19 (område längs Viktoriagatan) Örebro kommun

Ändring av detaljplan för fastigheten VIOLEN 19 (område längs Viktoriagatan) Örebro kommun Planbeskrivning 2013-04-16 Bn 185/2012 Samrådshandling PLANOMRÅDE Ändring av detaljplan för fastigheten VIOLEN 19 (område längs Viktoriagatan) Örebro kommun Samrådstid: 7 maj 2013 4 juni 2013 Enkelt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för del av Vildvinet 2 Folkets Hus och del av Oxelö 7:50. Oxelösunds Kommun, Södermanlands Län

Detaljplan för del av Vildvinet 2 Folkets Hus och del av Oxelö 7:50. Oxelösunds Kommun, Södermanlands Län Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Folkets Hus med Järnvägsparken i förgrunden Detaljplan för del av Vildvinet 2 Folkets Hus och del av Oxelö 7:50. Oxelösunds Kommun, Södermanlands Län UPPRÄTTAD

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Holkkvarnen 1 i stadsdelen Rinkeby-Kista (restaurang och restaurangskola)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Holkkvarnen 1 i stadsdelen Rinkeby-Kista (restaurang och restaurangskola) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-11-28 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08-508 27352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Holkkvarnen

Läs mer

Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-12-12 Laga kraft 2013-01-14

Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-12-12 Laga kraft 2013-01-14 Detaljplan för del av Borrsvängen 1 och del av Tostås 2:1 (Hjälmaryds industriområde) Upprättad i augusti 2012 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 107/12 Planområde Antagen

Läs mer

Riktlinjer avseende uppförande av mur, plank och staket i Höganäs kommun

Riktlinjer avseende uppförande av mur, plank och staket i Höganäs kommun Riktlinjer avseende uppförande av mur, plank och staket i Höganäs kommun 1. Bakgrund Vid beredning av ärenden om bygglov för mur och plank uppkommer ofta frågor rörande bygglovsplikt, utformning, anpassning,

Läs mer

Kompletterande Startpromemoria för planläggning av område vid kv Orkanen och kv Tjockan i stadsdelen Björkhagen (160 studentlägenheter)

Kompletterande Startpromemoria för planläggning av område vid kv Orkanen och kv Tjockan i stadsdelen Björkhagen (160 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-03-22 Handläggare: Inge Almqvist Tfn 08-508 27 382 Till Stadsbyggnadsnämnden Kompletterande Startpromemoria för planläggning av område

Läs mer

Ansökan om hastighetsbegränsning längs delar av Sunderbyvägen och Kläppenskolevägen

Ansökan om hastighetsbegränsning längs delar av Sunderbyvägen och Kläppenskolevägen Tekniska nämnden 2011 08 30 84 235 Tekniska nämndens arbetsutskott 2011 08 18 84 230 Dnr 2011/357.51 Ansökan om hastighetsbegränsning längs delar av Sunderbyvägen och Kläppenskolevägen Bilaga: Skrivelse

Läs mer

Skyltar, tillstånd och tillsyn

Skyltar, tillstånd och tillsyn Skyltar, tillstånd och tillsyn Vad är en skylt? En skylt är en tavelliknande anordning med någon upplysning eller dylikt, ofta avsedd för allmänheten. (Nationalencyklopedin, NE) Skylt, tavla, flagga, anordning

Läs mer

Begäran om planbesked för del av fastigheten Erstavik 25:1 i kommundelen Älta

Begäran om planbesked för del av fastigheten Erstavik 25:1 i kommundelen Älta 2014-08-19 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2014/39-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för del av fastigheten Erstavik 25:1 i kommundelen Älta Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom tomträttsfastigheten Gångaren 11 på Kungsholmen till Skanska.

Markanvisning för bostäder inom tomträttsfastigheten Gångaren 11 på Kungsholmen till Skanska. Kontaktperson Monica Almquist Innerstaden Telefon: 08-508 262 52 monica.almquist@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2006-11-16 Markanvisning för bostäder inom tomträttsfastigheten Gångaren 11 på Kungsholmen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i väglagen (1971:948); SFS 2005:940 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3, 7, 15 17,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Fenix 1 i stadsdelen Norrmalm (0 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Fenix 1 i stadsdelen Norrmalm (0 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-01-14 Handläggare: Eva Minoura Tfn +46 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Fenix 1 i stadsdelen

Läs mer

Detaljplan för Ronneby 25:6 Gamla Vattentornet m fl Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för Ronneby 25:6 Gamla Vattentornet m fl Ronneby kommun Blekinge län 390 Antagandehandling Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Genomförandebeskrivning Utlåtande 2 Miljöbedömning PLANENS

Läs mer

Gotlands kommun 2004-02-25

Gotlands kommun 2004-02-25 BOTVIDE LEKARVE STORA VARBOS SMISS Björkhaga Campingplats Badplats LILLA VARBOS Dnr 22021-21 BN 2003-08-27 samråd BN 2004-03-10 utställn. Detaljplan för SANDA LEKARVE 1:15 M FL Gotlands kommun 2004-02-25

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2015:837 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 3 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Dessutom finns i ärendet följande handlingar: Grundkarta Fastighetsförteckning

Dessutom finns i ärendet följande handlingar: Grundkarta Fastighetsförteckning Planen vann laga kraft den 10 oktober 2003. 1(5) Detaljplan för Milan 1 m.m. (Ravinvägen), Krylbo Avesta kommun, Dalarnas län Upprättad av Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 2003-05-20. Dan Ola Norberg

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Odense

Bostadsrättsföreningen Odense OMBYGGNADSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ODENSE Nedan regler gäller både medlemmar och hyresgäster Vårt område är detaljplanerat. När området byggdes utfärdades byggnadslov, bland annat för uteplatsens

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 Datum Diarienr 2014-01-28 KS/2011:6 Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för bro över Säveån, Yllegatan - Stationsvägen. Partille 13:7, 11:7 m fl. Partille kommun,

Läs mer

Detaljplan Del av Puoltsa 1:5 BOSTÄDER

Detaljplan Del av Puoltsa 1:5 BOSTÄDER Detaljplan Del av Puoltsa 1:5 BOSTÄDER ANTAGANDEHANDLING Miljö- och byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i december 2009, reviderad september 2010 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planens fullständiga handlingar

Läs mer

Detaljplan för bostäder vid Kvarnen i Vaggeryd del av Södra Park 1:1 Vaggeryds kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostäder vid Kvarnen i Vaggeryd del av Södra Park 1:1 Vaggeryds kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostäder vid Kvarnen i Vaggeryd del av Södra Park 1:1 Vaggeryds kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING Antagen 2012-11-26 Laga Kraft 2013-02-27 Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta

Läs mer

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner Maj 2016 Promemorians huvudsakliga innehåll Enligt lagen (2005:807) om ersättning

Läs mer

el o Katarina Hallenborg Box 32 Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för fastigheten Höja 17:16, Ängelholms

el o Katarina Hallenborg Box 32 Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för fastigheten Höja 17:16, Ängelholms !!l.. v BESLUT 1(3) länsstyretsen Skåne 2015-04-08 Dnr 403-8702-2015 Kontakt Rättsenheten 010-22 416 60 (exp.) Lunds stifts Prästlönetillgångar el o Katarina Hallenborg Box 32.ÄNGEHOLMS KOM.IvlL, 221 OO

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Tillägg nr 1 till planbeskrivning 2016-04-29. Ändring av detaljplan för Alingsås, Tillbyggnader vid Skårsvägen 112 m.fl.

Tillägg nr 1 till planbeskrivning 2016-04-29. Ändring av detaljplan för Alingsås, Tillbyggnader vid Skårsvägen 112 m.fl. Samhällsbyggnadskontoret Handläggare: Hans Nerstu, tfn 0322-61 62 58 Dnr 2016.187 211 Samråds-/granskningshandling Ändring av detaljplan för Alingsås, Tillbyggnader vid Skårsvägen 112 m.fl. Tillägg nr

Läs mer

1 Bostadsgård. 9 Plankarta 1: 3000. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. 2 Offentlig grönyta

1 Bostadsgård. 9 Plankarta 1: 3000. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. 2 Offentlig grönyta vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 5 4 3 2 6 7 1 1 Bostadsgård 2 Offentlig grönyta 3 Stenlagd kaj, 13 meter bred 4 Trädplanterade parkeringsytor 5 Träbryggor, med trsppor

Läs mer

FÖRÄNDRAD PBL 2015-01-01. Diskussionsdag förändrad PBL Söderhamn 2015-01-29

FÖRÄNDRAD PBL 2015-01-01. Diskussionsdag förändrad PBL Söderhamn 2015-01-29 FÖRÄNDRAD PBL 2015-01-01 Diskussionsdag förändrad PBL Söderhamn 2015-01-29 Dagen 09:00 Fika 09:15-09:30 Inledning 09:30-12:00 Information och diskussion kring förändringar i PBL Josef Rundström, LST 12:00-13:00

Läs mer

Förslag 4 Tillägg på Doktor Lindhs gata

Förslag 4 Tillägg på Doktor Lindhs gata Förslag 4 Tillägg på Doktor Lindhs gata IX VIII Föreslagen plats, från norr Foto 2004 IX Beskrivning av platsen IX Platsen består av en bergskulle intill den befintliga husgruppen på Doktor Lindhs gata.

Läs mer

Utlåtande 1. Hur samrådet har bedrivits. Detaljplan för bostäder på Fursten Norra 3 Liljeholmen Jönköpings kommun

Utlåtande 1. Hur samrådet har bedrivits. Detaljplan för bostäder på Fursten Norra 3 Liljeholmen Jönköpings kommun Granskningshandling 2 2014-06-12 Dnr: 2013:134 Detaljplan för bostäder på Fursten Norra 3 Liljeholmen Jönköpings kommun Utlåtande 1 Hur samrådet har bedrivits Samråd Detaljplanen har utarbetats av stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Anställningsskydd, LAS, visstidsanställning, konvertering, vårdnadsbidrag, föräldraledighet

Anställningsskydd, LAS, visstidsanställning, konvertering, vårdnadsbidrag, föräldraledighet Cirkulärnr: 16:12 Diarienr: 16/01971 P-cirknr: 16-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anställningsskydd, LAS, visstidsanställning, konvertering, vårdnadsbidrag, föräldraledighet Tommy

Läs mer

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 28 januari 2005 Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringens beslut om åtgärdsprogram för luftkvalitet i Stockholms län Regeringen

Läs mer

Mellan Landskrona kommun, nedan kallad Landskrona och Svalövs kommun, nedan kallad Svalöv samt Bjuvs kommun, nedan kallad Bjuv har träffats

Mellan Landskrona kommun, nedan kallad Landskrona och Svalövs kommun, nedan kallad Svalöv samt Bjuvs kommun, nedan kallad Bjuv har träffats Mellan Landskrona kommun, nedan kallad Landskrona och Svalövs kommun, nedan kallad Svalöv samt Bjuvs kommun, nedan kallad Bjuv har träffats SAMVERKANSAVTAL om Räddningstjänst samt gemensam Räddningschef

Läs mer

PLANBESKRIVNING STRUTSEN 4 OCH 5 TINGSRYDS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN. Sid 1 (4) ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING STRUTSEN 4 OCH 5 TINGSRYDS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN. Sid 1 (4) ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) STRUTSEN 4 OCH 5 TINGSRYDS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning och genomförandebeskrivning

Läs mer

Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser, röda linjer är detaljplanegränser.

Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser, röda linjer är detaljplanegränser. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/16.318 Dp 8-A-29 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad

Läs mer

1. Angående motion om julgran

1. Angående motion om julgran Styrelsens kommentarer med anledning av skrivelse från Marianne Gylling, 38 B, avseende kritik mot vissa av styrelsens beslut (Marianne Gyllings skrivelse bifogas) Marianne Gylling har i sin skrivelse

Läs mer

Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. e-tjänst för ansökan om statsbidrag Senast uppdaterad: 2016-06-03

Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. e-tjänst för ansökan om statsbidrag Senast uppdaterad: 2016-06-03 Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. e-tjänst för ansökan om statsbidrag Senast uppdaterad: 2016-06-03 2 Innehåll 1. Inledande information... 3 2. Rollen som administratör... 3 2.1

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING UTVIDGNING AV TOMT 290-28-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING UTVIDGNING AV TOMT 290-28-1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING UTVIDGNING AV TOMT 290-28-1 DETALJPLANEARBETETS PLANOMRÅDE Till tomten 272-290-28-1 som ägs av Hoivakoti Majakka

Läs mer

Anne Denhov & Guy Karlsson. Tvång i öppenvård Patienter, permissioner och en ny lagstiftning

Anne Denhov & Guy Karlsson. Tvång i öppenvård Patienter, permissioner och en ny lagstiftning Anne Denhov & Guy Karlsson Tvång i öppenvård Patienter, permissioner och en ny lagstiftning FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholm 2008 2008 FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholm Stockholms Läns Sjukvårdsområde

Läs mer

Då planärendet är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten hanteras det med enkelt förfarande.

Då planärendet är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten hanteras det med enkelt förfarande. PLANBESKRIVNING 1(10) Planavdelningen 2011-10-28 Dp 2010-03422-54 Emma Byström Tfn 08-508 266 57 Laga kraft: 2012-02-24 Detaljplan för fastigheten Rågö 1 mm i stadsdelen Farsta i Stockholm Dp 2010-03422-54

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Bostäder AB

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Bostäder AB Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Bostäder AB Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 75 Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-XX-XX Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Tullverket

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Tullverket Regeringsbeslut II:29 Justitiedepartementet 2015-12-17 Ju2015/04549/Å Ju2015/04886/PO Ju2015/05328/Å Ju2015/09908/Å Åklagarmyndigheten Box 5553 114 85 STOCKHOLM Uppdrag till Åklagarmyndigheten att i samverkan

Läs mer

Bolagsordning för Hällefors Bostads AB

Bolagsordning för Hällefors Bostads AB Bolagsordning för Hällefors Bostads AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Ändamålet med bolagets verksamhet... 3 4 Fullmäktiges godkännande... 3 5 Aktiekapital...

Läs mer

x xx xx x (I) DAGSLJUS POTENTIAL VALLA PARK KLIMATSTUDIE 2016 04 25

x xx xx x (I) DAGSLJUS POTENTIAL VALLA PARK KLIMATSTUDIE 2016 04 25 (I) AGSLJUS POTENTIAL VS (%) 00 TEST : VS iagrammet visar den andel av himmelsljuset frän en IE Overcast Sky (mulen himmel) och som träffar respektive fasad. Ett löst antagande kan därefter göras att fönster

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplanen gäller enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (kap. 6) Reviderad september 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-08-17 U2015/04091/GV Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) I promemorian presenterar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till BESLUT AV BLANDADE EG EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till BESLUT AV BLANDADE EG EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.5.2005 SEK(2005) 657 slutlig Utkast till BESLUT AV BLANDADE EG EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING om ändring av konventionen av den 20 maj 1987

Läs mer

Kommundelsråd Tenhult 2009-04-07 1

Kommundelsråd Tenhult 2009-04-07 1 Kommundelsråd Tenhult 2009-04-07 1 Plats: Västerhäll Tenhult Klockan 18.30 Beslutande Mats Siljehult (KD) Anders Ekström (KD) Danuta Bäckman (KD) Bengt Fischer ( C ) Leif-Arne Andersson ( C ) Anders Eriksson

Läs mer

Tillkom i ett gammalt styrsystem där staten var huvudman Ändrad vid ett 70-tal tillfällen vilket lett till brister i struktur och logik

Tillkom i ett gammalt styrsystem där staten var huvudman Ändrad vid ett 70-tal tillfällen vilket lett till brister i struktur och logik Den nya skollagen Nuvarande skollag är på olika sätt föråldrad Tillkom i ett gammalt styrsystem där staten var huvudman Ändrad vid ett 70-tal tillfällen vilket lett till brister i struktur och logik Avspeglar

Läs mer

Intentionsavtal angående utveckling av del av fastigheten Ekgården 1:1 för bostäder med Bonava Sverige AB

Intentionsavtal angående utveckling av del av fastigheten Ekgården 1:1 för bostäder med Bonava Sverige AB 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-05-24 Tekniska nämnden Samhällsbyggnadskontoret Intentionsavtal angående utveckling av del av fastigheten Ekgården 1:1 för bostäder med Bonava Sverige AB Diarienummer:

Läs mer

Svar på medborgarförslag 2014:14 om att använda fastigheten Gredelby 7:76 till enbart park-, kultur- och fritidsändamål KS-2014/614

Svar på medborgarförslag 2014:14 om att använda fastigheten Gredelby 7:76 till enbart park-, kultur- och fritidsändamål KS-2014/614 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/614 2014-11-02 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 2014:14 om att använda fastigheten Gredelby 7:76 till enbart park-,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, måndagen 14 mars 2016 kl 08.30-09.30 Beslutande ledamöter Närvarande ersättare Stig Karlsson (S), ordförande Kenneth

Läs mer

Kollektivtrafikförvaltningen (UL) (bilaga nr. 2) Vår beteckning

Kollektivtrafikförvaltningen (UL) (bilaga nr. 2) Vår beteckning UTLÅTANDE 1(5) Datum Vår beteckning 2016-02-10 KS 2014/36 nr. 190 Kommunstyrelsens förvaltning Plan- och utvecklingsavdelning Domagoj Lovas, Planarkitekt 0171-525 90 domagoj.lovas@habo.se Förslag till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 oktober 2014 Ö 5774-13 KLAGANDE TO Rättegångsbiträde enligt föräldrabalken: Advokat JS MOTPART Göteborgs Överförmyndarförvaltning

Läs mer

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 Februari 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Mötesnoteringar från PTS arbetsgruppmöte om 90-serien

Mötesnoteringar från PTS arbetsgruppmöte om 90-serien DATUM 4 december 2006 Mötesnoteringar från arbetsgruppmöte om 90-serien Datum: Torsdagen den 16 november, 2006 Plats:, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 1. Bakgrund Idag är det

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Juridisk vägledning Granskad juni 2012 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Personalen är skyldig att anmäla

Läs mer

Ängen 15 i Haganäs bostadsområde i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Ängen 15 i Haganäs bostadsområde i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplan för Ängen 15 i Haganäs bostadsområde i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING Planområdets ungefärliga gräns markerad med rosa linje. HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap

Från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Dnr SBN.2011.267 Sektor samhällsbyggnad Handläggare: Jonathan Dahl Tel: 0303-37 13 01 E-post: jonathan.dahl@ale.se Samhällsbyggnadsnämnden Från enskilt huvudmannaskap till kommunalt

Läs mer

Ändring genom tillägg till stadsplan 123 och stadsplan 186, Solsidan i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Ändring genom tillägg till stadsplan 123 och stadsplan 186, Solsidan i Saltsjöbaden, Nacka kommun 1 (9) Planbeskrivning Upprättad mars 2014 MSN 2013/120-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING SAMT GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till stadsplan 123 och stadsplan 186, Solsidan i Saltsjöbaden,

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-xx-xx Dnr: 15-10583 1 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll andreas.hall@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen

Läs mer

TANUMS KOMMUN. TANUMS - RÖRVIK 1:56 m fl Grebbestad, Tanums kommun SAMRÅDSHANDLING 2009-02-18. Detaljplan för bostäder på del av fastigheten

TANUMS KOMMUN. TANUMS - RÖRVIK 1:56 m fl Grebbestad, Tanums kommun SAMRÅDSHANDLING 2009-02-18. Detaljplan för bostäder på del av fastigheten TANUMS KOMMUN Detaljplan för bostäder på del av fastigheten TANUMS - RÖRVIK 1:56 m fl Grebbestad, Tanums kommun SAMRÅDSHANDLING 2009-02-18 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2 (7) INNEHÅLL Organisatoriska frågor

Läs mer

Region Skåne Fråga om utformning av fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter

Region Skåne Fråga om utformning av fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 99/2014 1 (6) Region Skåne JA Hedlunds väg 291 89 Kristianstad Region Skåne Fråga om utformning av fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter Konkurrensverkets

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING UNDERRÄTTELSEHANDLING Tillägg till PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring genom tillägg av detaljplanen för kvarteren Bävern, Flora och Venus (numera kvarteret Vasalunden) i Ludvika enkelt planförfarande

Läs mer

Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt

Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-12-02 Handläggare Ted Sandqvist Telefon: 08-508 33 903 Till Utbildningsnämnden 2014-12-18 Ansökan om medgivande att fullgöra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR TILLSÄTTARE/LAGLEDARE OCH DOMARE Cleverservice ett smart sätt att hantera matcher, domartillsättningar, samt utbetalningar av arvoden 2015 ANVÄNDARHANDLEDNING - CLEVERSERVICE Cleverservice

Läs mer

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström Elevinflytande i planeringen av undervisningen BFL-piloter 121114 Mats Burström Ur Lgr 11 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt,

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Remiss - En förvaltning som håller ihop (SOU

KARLSTADS KOMMUN. Remiss - En förvaltning som håller ihop (SOU sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2015-12-15 24 Remiss - En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Dnr KS-2015-729 Dpl 09 Kommunstyrelsens beslut Kommunledningskontorets förslag till remissvar godkänns

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Uppfinnaren 1 i stadsdelen Östermalm (ca 20 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Uppfinnaren 1 i stadsdelen Östermalm (ca 20 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-12-18 Handläggare: Magnus Bäckström Tfn 08-508 272 30 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Uppfinnaren

Läs mer

Anläggningsåtgärd (omprövning) berörande Adelsö-Sättra ga:1

Anläggningsåtgärd (omprövning) berörande Adelsö-Sättra ga:1 Aktbilaga PR3 Sida 1 Protokoll 2015-06-24 Ärendenummer AB13381 Förrättningslantmätare Karin Klevebring Ärende Anläggningsåtgärd (omprövning) berörande Adelsö-Sättra ga:1 Kommun: Ekerö Län: Stockholm Handläggning

Läs mer

DOM 2015-01-30 Stockholm

DOM 2015-01-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2015-01-30 Stockholm Mål nr M 8081-14 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2014-06-16, i mål nr Va 287/11, BVa 56, se bilaga A KLAGANDE RE MOTPART Kristianstads

Läs mer

Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet

Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet Dnr KS-2011-750 Dpl 35 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-08-29 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd

Läs mer

PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Antagen av KS 2005-05-23 94 Laga kraft 2005-06-27

PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Antagen av KS 2005-05-23 94 Laga kraft 2005-06-27 Antagen av KS 2005-05-23 94 Laga kraft 2005-06-27 DETALJPLAN TUNSTA 15:26 m fl Insjön, Leksands kommun, Dalarna PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Falun i december 2004 BORGSTRAND ARKITEKTKONTOR AB

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2014-05-21 1078-2013 Staffanstorpshus AB Box 137 245 22 Staffanstorp Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Staffanstorpshus AB har behandlat

Läs mer

Upphandling Harvestad område C, information

Upphandling Harvestad område C, information 1 (4) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-09-16 Dnr Sbn 2014-7 Henrik Lamberthz, 013-20 67 32 Samhällsbyggnadsnämnden Upphandling Harvestad område C, information SAMMANFATTNING Upphandling avser

Läs mer

Mörbylånga kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Mörbylånga kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan och genomförandetid Detaljplanen tas fram enligt plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande PBL 5 kap. 20 (1987:10). Ett första samråd

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län Granskningsutlåtande BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 GRANSKNINGSUTLÅTANDE HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS Förslaget till detaljplan för Borgen 8 har varit ute på granskning under tiden 6 november

Läs mer