266 Genomförandetiden gäller bara ändringen. Genomförandetiden är

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "266 Genomförandetiden gäller bara ändringen. Genomförandetiden är 2013-03-22 2018-03-21"

Transkript

1 266 Genomförandetiden gäller bara ändringen. Genomförandetiden är Tillägg till PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring genom tillägg av detaljplanen för Ludvika gård m.m. i Ludvika enkelt planförfarande upprättat i oktober 2012 Detaljplanen godkänd SBN antagen SBN laga kraft Berörda fastigheter för ändring genom tillägg markerat Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro LUDVIKA Carlavägen exp

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLINGAR BAKGRUND PLANENS SYFTE ÄNDRAD DETALJPLAN DETALJPLANEÄNDRINGEN BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT MARKANVÄNDNING PÅ ANGRÄNSANDE FASTIGHETER PARKERING STÖRNINGAR OCH RISKER GESTALTNING GENOMFÖRANDEFRÅGOR MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN...7 2(8)

3 1 HANDLINGAR Tillägget till detaljplanen består av: Tillägg till planbestämmelser Tillägg till planbeskrivning (denna handling) För planprocessen finns dessutom: Granskningsutlåtande Fastighetsförteckning 2 BAKGRUND A är en användning som inte längre bör användas då det innebär att endast stat, landsting eller kommun får vara huvudman för verksamheten. Ludvika gård planerades som ett stadsdelscentrum. För att kunna utveckla området är en ändring genom tillägg nödvändig. En ändring av innebörden av nuvarande användning A till centrum och skola. Detta skapar en mer flexibel användning och möjliggör privat ägande. Fastigheten Bäret 6 används inte idag utan står tom. Därför finns behov av att ge fastigheten en modern och flexibel användning och möjliggöra privat ägande. Fastigheten Bäret 8 används som kommunal förskola men en mer flexibel bestämmelse bör införas för att möjligöra olika framtida användningar och ägare. I fastigheten Bäret 9 finns idag kommunens dagcenter och annan privat verksamhet. 3 PLANENS SYFTE Syftet är att ge möjlighet till privat ägande av fastigheterna Bäret 6, 8 och 9. 3(8)

4 Fastigheten Bäret 6 sett från nordväst 4 ÄNDRAD DETALJPLAN Ändringen berör fastigheterna Bäret 6, 8 och 9 som benämns i gällande detaljplan som Ludvika gård 1:253, 1:375 och 1:403. Gällande detaljplan är Förslag till ändring av stadsplan för LUDVIKA GÅRD m.m. i LUDVIKA KOMMUN, fastställd den 20 augusti (8)

5 Del av gällande detaljplan. Bäret 6, 8 och 9 hade tidigare fastighetsbeteckningen 1:253, 1:375 och 1: DETALJPLANEÄNDRINGEN Ändringsbeslutet medför att innebörden av användning A, allmänt ändamål (huvudman: stat, landsting eller kommun) ändras till centrum 1 och skola 2. 6 BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Frågan om behovet av miljöbedömning togs upp på startmötet 3 för ändringen av detaljplanen. De förändringar som ändringen av detaljplanen medför jämfört med gällande plan bedömdes inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Allmän plats berörs inte. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL bedömdes inte behövas. 1 All sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor (PBL Kunskapsbanken, , 2 Alla slag av skolor och andra undervisnings- och forskningslokaler. Även förskolor och fritidshem räknas som skolor. (PBL Kunskapsbanken, , 3 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar. 5(8)

6 7 KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT Miljö- och byggnämnden tog beslut om uppdrag den 2 juni MARKANVÄNDNING PÅ ANGRÄNSANDE FASTIGHETER Inom kvarteret gränsar fastigheterna i norr till Handelsområde Ludvika gård och fastigheterna Bäret 5 och Ludvika gård 1:222 där handel och verksamheter bedrivs. I öster finns Bäret 4 och 10, som båda är fastigheter med bostadshus i två till fem våningar. I kvarteret Gärdet, på södra sidan av Axvägen, finns ett verksamhetsområde där livsmedelstillverkning bedrivs. Väster om Lärkvägen, som löper i fastigheternas västra kant finns bostäder i form av enfamiljshus. Längs Lärkvägen finns en gång- och cykelväg som knyter ihop Handelsområde Ludvika gård med Ludvikas andra stadsdelar. Fastigheten Bäret 9 sett från GC-vägen längs Lärkvägen. 6(8)

7 Fastigheten Bäret 8 används idag som en förskola. 9 PARKERING Parkering för fastigheternas behov skall om möjliga anordnas inom fastigheterna STÖRNINGAR OCH RISKER Störningar och risker bedöms inte vara påtagliga i och omkring fastigheterna. 11 GESTALTNING Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaderna ska ha en god form, färg och materialverkan GENOMFÖRANDEFRÅGOR Genomförandetiden för ändringen genom tillägg är fem år. Inga andra genomförandefrågor berörs. 13 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Ändringen av detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen, planeringsenheten. Kontakter har under planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och enheter. 4 Marken får inte bebyggas, bestämmelsens innebörd ändras inte, parkering är tillåtet. 5 Plan- och bygglagen (2010:900) 7(8)

8 Göran O. Sundell stadsarkitekt Erik Folkesson Blom fysisk planerare 8(8)

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ny detaljplan för område norr om Storgatan, del av kvarteret Elefanten 1, Bjuvs kommun Dnr 2013.0127 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP) för del av Stiby 1:107 (kvarnen), Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan (ÄDP) för del av Stiby 1:107 (kvarnen), Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/264 Tillägg till detaljplan för Stiby 1:107, Gärsnäs, laga kraft vunnen 2010 03 26 Ändring av detaljplan (ÄDP) för del av Stiby 1:107 (kvarnen), Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Retuscherat

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DNR 2013/224 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Del av (laga kraft 2009-09-03) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDE ENKELT PLANFÖRFARANDE 2013-11-26 Laga kraft 2014-02-18, antagen av kommunstyrelsen

Läs mer

Malin Danielsson PBN 2013-000678 018-727 47 59. Planbeskrivning för detaljplan 2013-000678 Tillägg till gällande detaljplan för Kåbo 34:12

Malin Danielsson PBN 2013-000678 018-727 47 59. Planbeskrivning för detaljplan 2013-000678 Tillägg till gällande detaljplan för Kåbo 34:12 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Malin Danielsson PBN 2013-000678 018-727 47 59 Planbeskrivning för detaljplan 2013-000678 Tillägg till gällande detaljplan för Kåbo 34:12 Enkelt planförfarande

Läs mer

Samhällsbygnadskontoret 312 80 Laholm 0430-150 00

Samhällsbygnadskontoret 312 80 Laholm 0430-150 00 Samhällsbygnadskontoret 312 80 Laholm 0430-150 00 miljo.byggnadsnamnden@laholm.se www.laholm.se VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad såväl enskilda som

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN STENSJÖ 1:95. Sotenäs kommun. Västra Götalands län

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN STENSJÖ 1:95. Sotenäs kommun. Västra Götalands län Daterad: 2014-02-26 Dnr 2010/1113 Sida 1(8) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN STENSJÖ 1:95 Västra Götalands län Översiktskarta, planområdet är markerat med streckad röd linje Denna handling innehåller:

Läs mer

Tillägg till detaljplan

Tillägg till detaljplan Tillägg till detaljplan 1(5) tillägg till detaljplan för del av fastigheten Nordantill 1:5 med närområde (Laxen) inom Nordantill i Norrköping den 13 maj 2016 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2016-06-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2016-05-17 SAMRÅDSHANDLING 1 (6) Detaljplan för ABBORREN 10, Eslövs kommun, Skåne län. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning

PLANBESKRIVNING 2016-05-17 SAMRÅDSHANDLING 1 (6) Detaljplan för ABBORREN 10, Eslövs kommun, Skåne län. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING 2016-05-17 SAMRÅDSHANDLING 1 (6) Detaljplan för ABBORREN 10, Eslövs kommun, Skåne län. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING 2016-05-17 SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Planbeskrivning

Läs mer

Morängsvägen Nusnäs, Mora kommun, Dalarnas län. T i l l ä g g t i l l P L A N B E S K R I V N I N G. Handlingar. Ändring, del av detaljplan Dp 206 vid

Morängsvägen Nusnäs, Mora kommun, Dalarnas län. T i l l ä g g t i l l P L A N B E S K R I V N I N G. Handlingar. Ändring, del av detaljplan Dp 206 vid Underrättelsehandling Dnr: BN 2013/8 215 Ändring, del av detaljplan Dp 206 vid Morängsvägen Nusnäs, Mora kommun, Dalarnas län T i l l ä g g t i l l P L A N B E S K R I V N I N G oktober 2013 Handlingar

Läs mer

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 Bygglov krävs för Enligt 9 kap. 2 PB krävs det bygglov för 1.nybyggnad, 2.tillbyggnad, och 3.annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär

Läs mer

Enkelt planförfarande PLANHANDLING

Enkelt planförfarande PLANHANDLING Tekniska avdelningen, planeringsenheten 2014-06-19 Ändring av detaljplan genom tillägg för Centrala Voxnabruk, Voxna 25:3 Antagandehandling/Laga kraft Enkelt planförfarande PLANHANDLING Innehållande planbeskrivning,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Del av Centrum, Kv PROVTAGAREN 21 m fl. Kiruna Kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING

Ändring av detaljplan för Del av Centrum, Kv PROVTAGAREN 21 m fl. Kiruna Kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för Del av Centrum, Kv PROVTAGAREN 21 m fl. Miljö- och byggnämnden Upprättad i maj 2010 Reviderad i juli 2010 Kiruna Kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING Kv Provtagaren Antagandehandling

Läs mer

DEL AV JORDGUBBEN 1. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer BN 2004/0580 214. Upprättad 2005-09-05

DEL AV JORDGUBBEN 1. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer BN 2004/0580 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer BN 2004/0580 214 Detaljplan för DEL AV JORDGUBBEN 1 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (8) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Gång- och cykelväg längs med väg 544 Matfors, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07

Gång- och cykelväg längs med väg 544 Matfors, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 UDP-# Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Upphävande av del av detaljplanerna MAT-1, MAT-2 och MAT-18 för Gång- och cykelväg längs med väg 544 Matfors, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret

Läs mer

2014-10-23 Samrådshandling Dnr 2014-0428-201. Denna handling ska läsas tillsammans med detaljplan 2 och 18. 1922 års stadsplan (detaljplan) för Eksjö

2014-10-23 Samrådshandling Dnr 2014-0428-201. Denna handling ska läsas tillsammans med detaljplan 2 och 18. 1922 års stadsplan (detaljplan) för Eksjö 2014-10-23 Samrådshandling Dnr 2014-0428-201 Samrådshandling Denna handling ska läsas tillsammans med detaljplan 2 och 18 Ändring av DP2 FRM-AKT 06-EKS-24 och DP 18 FRM-AKT 06-EKS-133 1922 års stadsplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Erikstorp m fl TYFTET Bollebygds Kommun, Västra Götalands län 1: Antagandehandling 2010-01-26 Detaljplan för Erikstorp m fl, TYFTET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Detaljplan för Rörvik 3:8 i Rörviks fritidshusområde, öster om Läppe, Vingåkers kommun, Södermanlands län. PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Rörvik 3:8 i Rörviks fritidshusområde, öster om Läppe, Vingåkers kommun, Södermanlands län. PLANBESKRIVNING Datum 2013-04-29 Dnr 233/2012 1 (6) Detaljplan för Rörvik 3:8 i Rörviks fritidshusområde, öster om Läppe, Vingåkers kommun, Södermanlands län. PLANBESKRIVNING Samrådshandling Handlingar Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan för Tidpunkten 1, Tureberg. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

Ändring, genom tillägg, av detaljplan för Tidpunkten 1, Tureberg. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret mm Ändring, genom tillägg, av detaljplan för Tidpunkten, Tureberg Innehåll Tillägg till Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar 3 Planområdet 3 Bakgrund och beslut

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för område öster om SVÅGERTORPS STATION i Hyllie i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för område öster om SVÅGERTORPS STATION i Hyllie i Malmö 2011-03-02 Dp 5063 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för område öster om SVÅGERTORPS STATION i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för altan

Ansökan om bygglov i efterhand för altan TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-08-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2010BN0389 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för altan Förslag till beslut Bygglov i efterhand beviljas för

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SIDENSVANSEN 4, DEL AV SIDENSVANSEN 7 OCH DEL AV OSKARSHAMN 3:3

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SIDENSVANSEN 4, DEL AV SIDENSVANSEN 7 OCH DEL AV OSKARSHAMN 3:3 A 5004 BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sidensvansen 4, del av Sidensvansen 7 och del av Oskarshamn 3:3, Kikeboskolan Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret april 2014, reviderad

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Innertavle 17:3 inom Tavleliden i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Innertavle 17:3 inom Tavleliden i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 5 Diarienummer: BN-2014/01902 Datum: 2014-12-22 Handläggare: Sigrid Segerström för fastigheten Innertavle 17:3 inom Tavleliden i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-04-09 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl. i

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NORDÖSTRA DELEN AV HJÄLTEVADS SAMHÄLLE, BÖRSEBO 1:325 M. FL. EKSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR NORDÖSTRA DELEN AV HJÄLTEVADS SAMHÄLLE, BÖRSEBO 1:325 M. FL. EKSJÖ KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013-06-05 Dnr: 2013-0012-403 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR NORDÖSTRA DELEN AV HJÄLTEVADS SAMHÄLLE, BÖRSEBO 1:325 M. FL. EKSJÖ KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 1(7) PLAN- OCH

Läs mer

Detaljplan för del av Kviinge 45:1

Detaljplan för del av Kviinge 45:1 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-06-01 116 Dnr: KS 2015/00886 Antagandehandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Kviinge 45:1 Hantverksgatan & Radhusvägen, Hanaskog, Utskrift från Tekis-GI Östra Göinge

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Syfte och inledning...3. Handlingar...3 Bakgrund...3 Planens syfte och huvuddrag...3 Planprocessen efter granskning...3. Planområdet...

Syfte och inledning...3. Handlingar...3 Bakgrund...3 Planens syfte och huvuddrag...3 Planprocessen efter granskning...3. Planområdet... INNEHÅLL Syfte och inledning...3 Handlingar...3 Bakgrund...3 Planens syfte och huvuddrag...3 Planprocessen efter granskning...3 Planområdet...4 Markägoförhållanden...4 Tidigare ställningstaganden...5 Riksintressen...5

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [6] Plannummer: 54-50 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Kvarteret Tegelstenen i Slagsta, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-03-30 Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund

Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund Godkänd av direktionen 2014-01-XX 2014-01-13 Sida 1 Förslag till internkontrollplan för 2014 Direktionen fastställer varje år områden för intern

Läs mer

Ändring av detaljplan för fastigheten VIOLEN 19 (område längs Viktoriagatan) Örebro kommun

Ändring av detaljplan för fastigheten VIOLEN 19 (område längs Viktoriagatan) Örebro kommun Planbeskrivning 2013-04-16 Bn 185/2012 Samrådshandling PLANOMRÅDE Ändring av detaljplan för fastigheten VIOLEN 19 (område längs Viktoriagatan) Örebro kommun Samrådstid: 7 maj 2013 4 juni 2013 Enkelt planförfarande

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-12-17 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-12-17 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-2-7 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Oxhalsö :28 i Blidö församling. Dnr 08-094 Ks 08-250 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget

Läs mer

Begäran om planbesked för del av fastigheten Erstavik 25:1 i kommundelen Älta

Begäran om planbesked för del av fastigheten Erstavik 25:1 i kommundelen Älta 2014-08-19 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2014/39-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för del av fastigheten Erstavik 25:1 i kommundelen Älta Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Holkkvarnen 1 i stadsdelen Rinkeby-Kista (restaurang och restaurangskola)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Holkkvarnen 1 i stadsdelen Rinkeby-Kista (restaurang och restaurangskola) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-11-28 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08-508 27352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Holkkvarnen

Läs mer

Ansökan om hastighetsbegränsning längs delar av Sunderbyvägen och Kläppenskolevägen

Ansökan om hastighetsbegränsning längs delar av Sunderbyvägen och Kläppenskolevägen Tekniska nämnden 2011 08 30 84 235 Tekniska nämndens arbetsutskott 2011 08 18 84 230 Dnr 2011/357.51 Ansökan om hastighetsbegränsning längs delar av Sunderbyvägen och Kläppenskolevägen Bilaga: Skrivelse

Läs mer

nr 0901 Ä2 Innehållsförteckning SAMRÅDSREDOGÖRELSE

nr 0901 Ä2 Innehållsförteckning SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (7) Samhällsbyggnadskontoret Handläggare, Telefon John Öster, 08-581 690 37 Planarkitekt Datum 2016-06-14 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Vår beteckning KS 15/0753 Förslag till ändring av detaljplan för del av Kungsängens-Tibble

Läs mer

Detaljplan för del av Vildvinet 2 Folkets Hus och del av Oxelö 7:50. Oxelösunds Kommun, Södermanlands Län

Detaljplan för del av Vildvinet 2 Folkets Hus och del av Oxelö 7:50. Oxelösunds Kommun, Södermanlands Län Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Folkets Hus med Järnvägsparken i förgrunden Detaljplan för del av Vildvinet 2 Folkets Hus och del av Oxelö 7:50. Oxelösunds Kommun, Södermanlands Län UPPRÄTTAD

Läs mer

Riktlinjer avseende uppförande av mur, plank och staket i Höganäs kommun

Riktlinjer avseende uppförande av mur, plank och staket i Höganäs kommun Riktlinjer avseende uppförande av mur, plank och staket i Höganäs kommun 1. Bakgrund Vid beredning av ärenden om bygglov för mur och plank uppkommer ofta frågor rörande bygglovsplikt, utformning, anpassning,

Läs mer

Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-12-12 Laga kraft 2013-01-14

Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-12-12 Laga kraft 2013-01-14 Detaljplan för del av Borrsvängen 1 och del av Tostås 2:1 (Hjälmaryds industriområde) Upprättad i augusti 2012 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 107/12 Planområde Antagen

Läs mer

Skyltar, tillstånd och tillsyn

Skyltar, tillstånd och tillsyn Skyltar, tillstånd och tillsyn Vad är en skylt? En skylt är en tavelliknande anordning med någon upplysning eller dylikt, ofta avsedd för allmänheten. (Nationalencyklopedin, NE) Skylt, tavla, flagga, anordning

Läs mer

DETALJPLAN för småindustri och båtupplag, gamla SIF-området GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Stenungsund 1(5) Samrådshandling 2012-11-06

DETALJPLAN för småindustri och båtupplag, gamla SIF-området GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Stenungsund 1(5) Samrådshandling 2012-11-06 1(5) Dnr 0546/07 Samrådshandling 2012-11-06 DETALJPLAN för småindustri och båtupplag, gamla SIF-området i Stenungsund Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt En genomförandebeskrivning

Läs mer

5. Motion om policy för besvarande av post yttrande Dnr 2015/465-109

5. Motion om policy för besvarande av post yttrande Dnr 2015/465-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (42) 2016-03-21 Kf 5. Motion om policy för besvarande av post yttrande Dnr 2015/465-109 Mariann Gustafsson (V) har 19 oktober 2015 väckt en motion om policy för

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING tillägg till 233 UNDERRÄTTELSEHANDLING Tillägg till PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring genom tillägg av detaljplanen för kvarteret Svanen i Ludvika enkelt planförfarande upprättat i mars 2011 kompletterat

Läs mer

Dessutom finns i ärendet följande handlingar: Grundkarta Fastighetsförteckning

Dessutom finns i ärendet följande handlingar: Grundkarta Fastighetsförteckning Planen vann laga kraft den 10 oktober 2003. 1(5) Detaljplan för Milan 1 m.m. (Ravinvägen), Krylbo Avesta kommun, Dalarnas län Upprättad av Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 2003-05-20. Dan Ola Norberg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2015:837 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 3 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser, röda linjer är detaljplanegränser.

Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser, röda linjer är detaljplanegränser. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/16.318 Dp 8-A-29 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad

Läs mer

1 Bostadsgård. 9 Plankarta 1: 3000. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. 2 Offentlig grönyta

1 Bostadsgård. 9 Plankarta 1: 3000. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. 2 Offentlig grönyta vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 5 4 3 2 6 7 1 1 Bostadsgård 2 Offentlig grönyta 3 Stenlagd kaj, 13 meter bred 4 Trädplanterade parkeringsytor 5 Träbryggor, med trsppor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:246 Utkom från trycket den 12 maj 2015 utfärdad den 30 april 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Detaljplan för Ronneby 25:6 Gamla Vattentornet m fl Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för Ronneby 25:6 Gamla Vattentornet m fl Ronneby kommun Blekinge län 390 Antagandehandling Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Genomförandebeskrivning Utlåtande 2 Miljöbedömning PLANENS

Läs mer

Kompletterande Startpromemoria för planläggning av område vid kv Orkanen och kv Tjockan i stadsdelen Björkhagen (160 studentlägenheter)

Kompletterande Startpromemoria för planläggning av område vid kv Orkanen och kv Tjockan i stadsdelen Björkhagen (160 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-03-22 Handläggare: Inge Almqvist Tfn 08-508 27 382 Till Stadsbyggnadsnämnden Kompletterande Startpromemoria för planläggning av område

Läs mer

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner Maj 2016 Promemorians huvudsakliga innehåll Enligt lagen (2005:807) om ersättning

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom tomträttsfastigheten Gångaren 11 på Kungsholmen till Skanska.

Markanvisning för bostäder inom tomträttsfastigheten Gångaren 11 på Kungsholmen till Skanska. Kontaktperson Monica Almquist Innerstaden Telefon: 08-508 262 52 monica.almquist@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2006-11-16 Markanvisning för bostäder inom tomträttsfastigheten Gångaren 11 på Kungsholmen

Läs mer

Genomförandebeskrivning - antagandehandling

Genomförandebeskrivning - antagandehandling KS08.865 Detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 5:6, Skola i Gråbo, i Lerums kommun samt upphävande av detaljplan S4 Genomförandebeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten

Läs mer

Detaljplan för RAMDALSHÖJDEN, omfattande OXELÖ 8:53, del av OXELÖ 8:20 och BARKEN 2, Oxelösunds kommun

Detaljplan för RAMDALSHÖJDEN, omfattande OXELÖ 8:53, del av OXELÖ 8:20 och BARKEN 2, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Detaljplan för RAMDALSHÖJDEN, omfattande OXELÖ 8:53, del av OXELÖ 8:20 och BARKEN 2, Oxelösunds kommun HANDLINGAR: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE ENKELT PLANFÖRFARANDE GRANSKNINGSUTLÅTANDE, DP 361 Upplanda 1:54 1(5) 2015-03-25 Evolution KS 2014/461 GRANSKNINGSUTLÅTANDE DP 361 Upplanda 1:54 Fastigheterna Upplanda 1:54 samt del av Upplanda 1:9 Samhällbyggnadsenheten

Läs mer

1281K-P146. Ändring av detaljplan för Väster 3:32 i Lund, Lunds kommun (Gasverksgatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 12/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P146. Ändring av detaljplan för Väster 3:32 i Lund, Lunds kommun (Gasverksgatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 12/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING PÄ 12/2013a Ändring av detaljplan för Väster 3:32 i Lund, Lunds kommun (Gasverksgatan) Upprättad 2014-11-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING 1 (7)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i väglagen (1971:948); SFS 2005:940 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3, 7, 15 17,

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2015-05-08 Dnr: 2013/143 Granskningshandling

PLANBESKRIVNING 2015-05-08 Dnr: 2013/143 Granskningshandling Detaljplan för del av Edvinshem 2:7 (Pantzargatan norr om "Tankbåten") och del av Edvinshem 2:26 m.m. inom stadsdelen Edvinshem i Ystad Ystads kommun, Skåne län 1(11) INNEHÅLL Syfte och bakgrund 3 Sammanfattning/Huvuddrag

Läs mer

Anställningsskydd, LAS, visstidsanställning, konvertering, vårdnadsbidrag, föräldraledighet

Anställningsskydd, LAS, visstidsanställning, konvertering, vårdnadsbidrag, föräldraledighet Cirkulärnr: 16:12 Diarienr: 16/01971 P-cirknr: 16-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anställningsskydd, LAS, visstidsanställning, konvertering, vårdnadsbidrag, föräldraledighet Tommy

Läs mer

Gotlands kommun 2004-02-25

Gotlands kommun 2004-02-25 BOTVIDE LEKARVE STORA VARBOS SMISS Björkhaga Campingplats Badplats LILLA VARBOS Dnr 22021-21 BN 2003-08-27 samråd BN 2004-03-10 utställn. Detaljplan för SANDA LEKARVE 1:15 M FL Gotlands kommun 2004-02-25

Läs mer

Avtal om distansarbete

Avtal om distansarbete Avtal om distansarbete Arbetstagaren:... Prefekt:... Datum:... Riktlinjer för distansarbete inom Karolinska Institutet Med teknikens hjälp kan vi idag sköta alltfler arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till BESLUT AV BLANDADE EG EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till BESLUT AV BLANDADE EG EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.5.2005 SEK(2005) 657 slutlig Utkast till BESLUT AV BLANDADE EG EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING om ändring av konventionen av den 20 maj 1987

Läs mer

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2011

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2011 Datum 2011-02-15 Bilaga 2 1(5) Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2011 Nulägesbeskrivning Denna informationsplan ingår som en leverans i delprojekt Information

Läs mer

Utlåtande 1. Hur samrådet har bedrivits. Detaljplan för bostäder på Fursten Norra 3 Liljeholmen Jönköpings kommun

Utlåtande 1. Hur samrådet har bedrivits. Detaljplan för bostäder på Fursten Norra 3 Liljeholmen Jönköpings kommun Granskningshandling 2 2014-06-12 Dnr: 2013:134 Detaljplan för bostäder på Fursten Norra 3 Liljeholmen Jönköpings kommun Utlåtande 1 Hur samrådet har bedrivits Samråd Detaljplanen har utarbetats av stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Ola Schön 08-550 219 29.

Ola Schön 08-550 219 29. Södertälje U kommun 2/'J -, - tj ; Onr Rnr 2009-09-21 Tjänsteskrivelse Dnr KS09/351 Kontor Kommunstyrelsens kontor Handläggare Ola Schön 08-550 219 29 ola.schon@sodertalje.se Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 Datum Diarienr 2014-01-28 KS/2011:6 Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för bro över Säveån, Yllegatan - Stationsvägen. Partille 13:7, 11:7 m fl. Partille kommun,

Läs mer

1. Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-12-14

1. Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-12-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Jens Hagberg 010-240 51

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Odense

Bostadsrättsföreningen Odense OMBYGGNADSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ODENSE Nedan regler gäller både medlemmar och hyresgäster Vårt område är detaljplanerat. När området byggdes utfärdades byggnadslov, bland annat för uteplatsens

Läs mer

1. Angående motion om julgran

1. Angående motion om julgran Styrelsens kommentarer med anledning av skrivelse från Marianne Gylling, 38 B, avseende kritik mot vissa av styrelsens beslut (Marianne Gyllings skrivelse bifogas) Marianne Gylling har i sin skrivelse

Läs mer

Anne Denhov & Guy Karlsson. Tvång i öppenvård Patienter, permissioner och en ny lagstiftning

Anne Denhov & Guy Karlsson. Tvång i öppenvård Patienter, permissioner och en ny lagstiftning Anne Denhov & Guy Karlsson Tvång i öppenvård Patienter, permissioner och en ny lagstiftning FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholm 2008 2008 FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholm Stockholms Läns Sjukvårdsområde

Läs mer

Webbseminarium 12 oktober 2011, Enkla ärenden. Exempel: Bygglov för uthus

Webbseminarium 12 oktober 2011, Enkla ärenden. Exempel: Bygglov för uthus Webbseminarium 12 oktober 2011, Enkla ärenden Exempel: Bygglov för uthus Mottagningsbevis till sökanden Bekräftelse på att ansökan är komplett Bygglovskontoret har bedömt att er bygglovansökan är fullständig

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT. De rödmarkerade linjerna anger planområdesgränserna. PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT. De rödmarkerade linjerna anger planområdesgränserna. PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT De rödmarkerade linjerna anger planområdesgränserna. PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SVEDJA 6:45, 7:16 MED FLERA SAMT UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR KORSKROGEN

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR TILLSÄTTARE/LAGLEDARE OCH DOMARE Cleverservice ett smart sätt att hantera matcher, domartillsättningar, samt utbetalningar av arvoden 2015 ANVÄNDARHANDLEDNING - CLEVERSERVICE Cleverservice

Läs mer

Krishantering i Västmanland

Krishantering i Västmanland Krishantering i Västmanland Syftet med U-Sam Syftet med U-Sam är att i samverkan arbeta för att: förebygga att en kris uppstår dämpa eskaleringen av en kris mildra krisens konsekvenser Allt för att samhället

Läs mer

Förslag 4 Tillägg på Doktor Lindhs gata

Förslag 4 Tillägg på Doktor Lindhs gata Förslag 4 Tillägg på Doktor Lindhs gata IX VIII Föreslagen plats, från norr Foto 2004 IX Beskrivning av platsen IX Platsen består av en bergskulle intill den befintliga husgruppen på Doktor Lindhs gata.

Läs mer

Detaljplan Östra Sala Backe etapp 2 Uppsala kommun SAMRÅD. PBN-2014-001124

Detaljplan Östra Sala Backe etapp 2 Uppsala kommun SAMRÅD. PBN-2014-001124 , 09 KOMMUN STADSBYGGNADSFORVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Larsson Sten 2015-10-08 1FN-2015-0126 Idrott- och fritidsnämnden Detaljplan Östra Sala Backe etapp 2 Uppsala kommun SAMRÅD. PBN-2014-001124

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 - Hagagymnasiets plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1. Inledning Bestämmelser i 14 a kap.

Läs mer

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 28 januari 2005 Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringens beslut om åtgärdsprogram för luftkvalitet i Stockholms län Regeringen

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog

Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer för medborgardialog Kommunstyrelseförvaltningen 2015 Principer för dialogen i Söderhamns kommun Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för kommunens utveckling

Läs mer

el o Katarina Hallenborg Box 32 Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för fastigheten Höja 17:16, Ängelholms

el o Katarina Hallenborg Box 32 Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för fastigheten Höja 17:16, Ängelholms !!l.. v BESLUT 1(3) länsstyretsen Skåne 2015-04-08 Dnr 403-8702-2015 Kontakt Rättsenheten 010-22 416 60 (exp.) Lunds stifts Prästlönetillgångar el o Katarina Hallenborg Box 32.ÄNGEHOLMS KOM.IvlL, 221 OO

Läs mer

x xx xx x (I) DAGSLJUS POTENTIAL VALLA PARK KLIMATSTUDIE 2016 04 25

x xx xx x (I) DAGSLJUS POTENTIAL VALLA PARK KLIMATSTUDIE 2016 04 25 (I) AGSLJUS POTENTIAL VS (%) 00 TEST : VS iagrammet visar den andel av himmelsljuset frän en IE Overcast Sky (mulen himmel) och som träffar respektive fasad. Ett löst antagande kan därefter göras att fönster

Läs mer

Mötesnoteringar från PTS arbetsgruppmöte om 90-serien

Mötesnoteringar från PTS arbetsgruppmöte om 90-serien DATUM 4 december 2006 Mötesnoteringar från arbetsgruppmöte om 90-serien Datum: Torsdagen den 16 november, 2006 Plats:, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 1. Bakgrund Idag är det

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-xx-xx Dnr: 15-10583 1 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll andreas.hall@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ändring i ELSÄK-FS 2013:1

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ändring i ELSÄK-FS 2013:1 KONSEKVENSUTREDNING 1 (5) Kim Reenaas, Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-03-15 Dnr 15EV4062 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ändring

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antagna av kommunfullmäktige i Borås Stad 2010-11-18 Innehållsförteckning

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Bostäder AB

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Bostäder AB Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Bostäder AB Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 75 Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-XX-XX Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. e-tjänst för ansökan om statsbidrag Senast uppdaterad: 2016-06-03

Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. e-tjänst för ansökan om statsbidrag Senast uppdaterad: 2016-06-03 Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. e-tjänst för ansökan om statsbidrag Senast uppdaterad: 2016-06-03 2 Innehåll 1. Inledande information... 3 2. Rollen som administratör... 3 2.1

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-21. Den nya inskrivningsmyndigheten

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-21. Den nya inskrivningsmyndigheten 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-21 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Den nya inskrivningsmyndigheten Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

P ROGRAM 1(8) för Lundby med omgivningar. inom Styrstad i Norrköpings kommun. Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 12 maj 2010

P ROGRAM 1(8) för Lundby med omgivningar. inom Styrstad i Norrköpings kommun. Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 12 maj 2010 1(8) P ROGRAM för Lundby med omgivningar inom Styrstad i Norrköpings kommun, fysisk planering den 12 maj 2010 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G Godkänd i SPN: 2010-06-15, 143 2(8) Innehållsförteckning

Läs mer

Väg 1023, Kragenäs-Resö hamn

Väg 1023, Kragenäs-Resö hamn SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 1023, Kragenäs-Resö hamn Tanums kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-12-07 Projektnummer: 108 155 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 1170,

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplanen gäller enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (kap. 6) Reviderad september 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRÄNDRAD PBL 2015-01-01. Diskussionsdag förändrad PBL Söderhamn 2015-01-29

FÖRÄNDRAD PBL 2015-01-01. Diskussionsdag förändrad PBL Söderhamn 2015-01-29 FÖRÄNDRAD PBL 2015-01-01 Diskussionsdag förändrad PBL Söderhamn 2015-01-29 Dagen 09:00 Fika 09:15-09:30 Inledning 09:30-12:00 Information och diskussion kring förändringar i PBL Josef Rundström, LST 12:00-13:00

Läs mer

DEL AV SLOTTE 46:1 M.FL., F.D. KRAFTLEDNINGSGATAN GENOM SLOTTE

DEL AV SLOTTE 46:1 M.FL., F.D. KRAFTLEDNINGSGATAN GENOM SLOTTE Datum 2011-09-01 Dnr KS 0249/08 Samhällsutvecklingsförvaltningen Plan och bygg SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV SLOTTE 46:1 M.FL., F.D. KRAFTLEDNINGSGATAN GENOM SLOTTE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS

Läs mer

Kommundelsråd Tenhult 2009-04-07 1

Kommundelsråd Tenhult 2009-04-07 1 Kommundelsråd Tenhult 2009-04-07 1 Plats: Västerhäll Tenhult Klockan 18.30 Beslutande Mats Siljehult (KD) Anders Ekström (KD) Danuta Bäckman (KD) Bengt Fischer ( C ) Leif-Arne Andersson ( C ) Anders Eriksson

Läs mer

Svar på medborgarförslag 2014:14 om att använda fastigheten Gredelby 7:76 till enbart park-, kultur- och fritidsändamål KS-2014/614

Svar på medborgarförslag 2014:14 om att använda fastigheten Gredelby 7:76 till enbart park-, kultur- och fritidsändamål KS-2014/614 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/614 2014-11-02 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 2014:14 om att använda fastigheten Gredelby 7:76 till enbart park-,

Läs mer

Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse Sammanhållen bebyggelse 1 (6) 2014-12-09 Sammanhållen bebyggelse Radbyn Lilla Frö Adress Telefon Telefax Konto Org nr Mörbylånga kommun 0485-740 00 0485-472 71 Pg 3 26 14-0 212000-0704 386 80 MÖRBYLÅNGA

Läs mer

Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om förlängda semesterperioder.

Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om förlängda semesterperioder. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen 2013-04-10 LS 1303-0334 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-04- 23 0001 8 Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om förlängda semesterperioder

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, måndagen 14 mars 2016 kl 08.30-09.30 Beslutande ledamöter Närvarande ersättare Stig Karlsson (S), ordförande Kenneth

Läs mer

Information om nyheter inom Sevesolagstiftningen

Information om nyheter inom Sevesolagstiftningen 1(5) Miljöskyddsavdelningen Birgitta Alexandersson 010-224 46 86 Sevesoverksamheter i Västra Götalands län Information om nyheter inom Sevesolagstiftningen Den 1 juni 2015 trädde nya regler ikraft som

Läs mer

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 Februari 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

Kommittédirektiv. En samordnad utveckling av validering. Dir. 2015:120. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. En samordnad utveckling av validering. Dir. 2015:120. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv En samordnad utveckling av validering Dir. 2015:120 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en nationell delegation ska följa, stödja

Läs mer