Projektbeskrivning om män, mesar och monster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning om män, mesar och monster"

Transkript

1 M Projektbeskrivning om män, mesar och monster Presentation Varje dag påminns vi om den utbredda ojämlikhet som tar sig grymma och outhärdlig uttryck: På kvällstidningarnas löp kan vi läsa om den senaste gruppvåldtäkten; i morgonprogrammen på tv diskuteras pornografins verkningar i de yngre folklagren; i nyhetstablåerna rullas den senaste pedofilhärvan upp och populistiska debattörer rasar över kvinnojourernas syn på manligheten. Samma kvinnojourer som dagligen arbetar med just dessa kvinnor som utsatts för hot, våld, incest och våldtäkt. Ojämlikheten är vår tids enskilt största problem. Den drabbar en hel befolkning till skillnad från den gängse uppfattningen. Idag är det inte bara kvinnor som känner rädsla för det manliga våldet, utan även män är rädda. Ingen mår bra av situationen. Den ska analyseras in i mista detalj, diskuteras gång på gång och angripas vid varje möjligt tillfälle. Projekt M ämnar mynna ut i en scenföreställning som ska ligga till grund för just en analys, en diskussion och ett angrepp. Göteborgs Dramatiska Teater Göteborgs Dramatiska Teater är en fri teater bildad hösten I teaterns aktiva arbetande grupp ingår i dag sju medlemmar vilka också utgör styrelsen. Göteborgs Dramatiska Teater har tidigare spelat Bara äpplen av Mattias Kärrbrink, och repeterar nu I Lodjurets timme av PO Enkvist. Göteborgs Dramatiska Teater planerar att utöka och vidareutveckla samarbete med Panjal Produktion inför kommande projekt. För att ge en tydlig bild av gruppens konstitution, målsättning och syfte se våra bifogade stadgar. I Projekt M ingår följande personer: Erik Åkerlind är skådespelare och regissör. Utbildad vid Ingesunds folkhögskola , nordiska folkhögskolan Tag och skriv 2001, film i västs plantskola Story Lab., samt har varit teaterelev till Hans Hellberg under ett flertal år. Efter utbildningen på Ingesund arbetade han under två år som skådespelare på Teaterkooperativet Draken i Karlstad. Arbetade sedan i olika fria projekt i Stockholm bland annat med Teater Pomodori och Teater Hera. Har varit aktiv i Göteborgs teaterliv sedan Har arbetat med Lennartforsgruppen, Teater Kurage, Aktör, Folkteatern Göteborg med flera. Skådespelare i Projekt M. Josef Harringer har varit verksam på Göteborgs teaterscener som skådespelare sedan slutet av 90-talet. Är utbildad vid Dramacenter och Ingesunds folkhögskola. Har medverkat i produktioner på bland andra Lennartforsgruppen, Unga Folkteatern, Allikateatern och Göteborgs Dramatiska Teater Organisationsnr: Tel:

2 Folkteatern Göteborg. Skådespelare i Projekt M. Andreaz Wimmer är utbildad som skådespelare vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv Arbetade som sufflör och auskultant på Masthuggsteatern Har dessförinnan arbetat med barn- och ungdomsteater på Teater Balagan samt medverkat i flera kortfilmer. Skådespelare i Projekt M. Tomas Haglund är utbildad vid Nordens författarskola Biskops-Arnö, avdelningen Att skriva dramatik, Göteborgs Universitet och Institutet för högre TV-utbildning inom regi. Har utgivit flera diktsamlingar, verkat som författare och regissör inom teatergruppen Animato, och har skrivit och regisserat flera kortfilmer. Senast aktuell med Scoopet, en film om prostitution, på Göteborg Film Festival. Arbetar som filmpedagog på Meeths undomskulturhus och är verksam i Marionettfilm. Regissör i Projekt M. Daniel Wihlstrand är utbildad dramatiker vid Nordens författarskola Biskops-Arnö, Göteborgs universitet och Södertörns högskola. Arbetade som husdramatiker på Teater Error i Jönköping med premiärer på bl a Megalomania, Utopias källa och En påtår år I dagsläget har Daniel ett dramatiksamarbete med Teater Divina Commedia i Stockholm. Senaste premiären där var Hopp på burk -05 och en kommande föreställning har premiär hösten -07. Dramatiker i Projekt M. Jonas Lübeck är tillfrågad producent för projektet tillsammans med Panjal Produktion. Mål och Medel Den dominerande manligheten är en våldsideologi, en livsfarlig logik, en kollektiv sinnessjukdom och en evig tävlan där kvinnor bara är statister., skriver Stephan Mendel-Enk i reportageboken Med uppenbar känsla för stil. Det är ett djärvt, provocerande och enligt många spekulativt påstående. Kan det verkligen vara så illa ställt med manligheten i dagens Sverige och vad menar författaren egentligen? Feminismen i Sverige idag är en rörelse avsedd att bekämpa problemen med ett könssegregerat samhälle, där diskriminering och våld blivit det normala. Fokus ligger på att lära kvinnor att handskas med en patriarkal struktur: Feministiskt självförsvar i skolan, rätt till lika lön för samma arbete, uppmuntran av flickor att ta för sig, fria p-piller, kvotering av ledamöter till såväl riksdag som företagsstyrelser o s v. Stephan Mendel-Enk pekar på ett annat, kanske viktigare, perspektiv. Varför ska kvinnor lära sig självförsvar när det enda vettiga vore att kräva att män slutar våldta kvinnor? På sjuttiotalet myntade Maria-Pia Boëthius det utmanande påståendet att Alla män är potentiella våldtäktsmän.. Vad få tänker på är att det inte är hennes påstående, ej heller feministernas, utan manssamhällets. Hur ska man annars tolka det faktum att domstolarna lägger stor vikt vid vilken klädsel en våldtagen flicka hade på sig vid övergreppet, hur mycket alkohol hon hade konsumerat eller hur flörtig hon var just den kvällen? Blir inte signalen att en flickas klädsel eller beteende lockar fram en okontrollerad sexualitet hos mannen? Att hon får skylla sig själv? Vad för bild av mannen har vi egentligen? En central tanke i Projekt M är att man och manlighet inte är synonymt och att aggression inte nödvändigtvis är en medfödd egenskap unik för endera könet. En fullständigt nödvändig utgångspunkt om man vill uppmuntra till en förändring. Förändring är också nyckelordet för projektet. Pojkar tränar egentligen bara två saker: makt och kontroll. / / Det betyder att om man vill Göteborgs Dramatiska Teater Organisationsnr: Tel:

3 förstå pojkar och män måste man förstå vad makt och kontroll egentligen betyder och hur man kommer i besittning av det., skriver Ingmar Gens i boken Från vagga till identitet. Målsättningen är att belysa detta maktperspektiv som förringas i de breda folklagren, att ge en överblick över skadeverkningarna av förnekandet samt peka i andra riktningar, på andra vägar, mot andra mansbilder. För att kunna djupdyka i ämnet krävs det ansträngning och själviakttagelse. Medlemmarna i projektet ska träffas regelbundet för att diskutera våra erfarenheter av manlighet både utifrån ett teoretiskt såväl som praktiskt plan. I enlighet med projektets syfte ska vi också träffa allt från pappor, kampsportare, porrfilmsaktörer till s k vanliga unga män för att penetrera mansbildens fundament. Vi tänker också utöka vår granskning till att även omfatta oss själva i typiska manliga miljöer/situationer. Föreställningen I slutändan ska Projekt M utmynna i en föreställning om manlighet där våra granskningar tar scenisk gestalt. Föreställningen ska skrivas av Daniel Wihlstrand i nära samarbete med ensemblen. Målsättningen är att nå ut till människor som arbetar med dessa frågor samt högstadiet och gymnasiet, men självklart också den sedvanliga teaterpubliken. Föreställningen är tänkt att bli ca min lång. Under våren 2007 ska föreställningen spelas på inhyrd lokal för att under hösten 2007 spelas uppsökande i Västra Götalandsregionen. Samarbete & Marknadsföring Målet måste alltid vara att få s a s så många intresserade som möjligt med på tåget. I dagsläget har vi ett samarbete med NÖJD Nätverket för Ökad JämställDhet, vilken är en sammanslutning som arbetar med just de här frågorna. Vidare har vi ett brett kontaktnät inom andra dylika organisationer som exempelvis Feminetik. Vi vill självklart också utöka vårt kontaktnät med såväl mans- som kvinnojourer. Ekonomiskt söker vi samverkan med Göteborgs kommun, Västra Götalandsregionen, Folkuniversitetet och Längmanska fonden. För projektet är Göteborgs universitet och Kvinnofolkhögskolan också spännande partners att finna samverkan med. Genom de internetbaserade organisationerna NÖJD och Feminetik når vi en ansenlig mängd människor som engagerar sig i ämnet. Förhoppningen är att de ska svara för en stabil publikgrund. Skådebanan och TC:s webbaserade spelguide är andra kanaler för att fånga uppmärksamhet i kulturbruset. Givetvis tillkommer också sedvanliga presskontakter, flyers och affischer samt att synas i tillgängliga kalendarier. Projektets tema och det kontaktnät som byggs under dess fortskridande kommer att vara en stor hjälp för producenten i arbetet att sälja föreställningen på turné. Göteborgs Dramatiska Teater Organisationsnr: Tel:

4 Tidsplan 1) Granskning och djupdykning i ämnesområdet (sep nov -06) 2) Sondering i syfte att skapa en så bred samarbetsgrund som möjligt (nov -06 feb -07) 3) Skrivprocess (okt dec -06) 4) Repetitionsarbete med föreställningen (feb mars -07) 5) Spelperiod (mars april samt sep dec -07) 6) Utvärdering av projektet (dec -07) Utvärdering Projekt M kommer att avslutas med en utvärdering som syftar till att bli en grund för framtida, liknande projekt som innefattar brett samarbete och målmedvetet föreställningsarbete. Dokumentation av researcharbetet, exempelvis intervjuer och samtal kommer i stor utsträckning att bandas. Men vi kommer även att genom ljudupptagning, filmning och fotografering dokumentera det konstnärliga arbetet. Dokumentationer kommer sedan att ligga till grund för utvärderingen samt också skriftligen sammanfattas för att vara våra bidragsgivare till handa. Utvärderingen kommer att innehålla följande punkter: Samarbete Hur och varför lyckades/misslyckades projektet med att skapa ett förtroende med projektets samarbetspartners? Hur kan samarbeten fördjupas och bli mer långsiktiga? Vilken grad av information måste projekt av detta slag lämna till samarbetspartners för att få förståelse för projektets helhet? Ekonomi Hur bra lyckades projektet följa den uppsatta budgeten? Vilka ekonomiska prioriteringar tycktes vara de korrekta/inkorrekta sett i efterhand? Hur kan liknande projekt i framtiden skaffa sig ett mindre ekonomiskt beroende av kommun och region? Hur kan man gå till väga för att minska behovet av bidrag? Vilka framtida åtgärder är nödvändiga för att hitta en långsiktig ekonomisk stabilitet i liknande projekt? Publik Nådde projektet den tänkta målgruppen, och varför/varför inte? Vad kan man i liknande framtida projekt göra för att öka publiktillströmningen? Konstnärlighet Uppnådde projektet de uppsatta konstnärliga målen, varför/varför inte? Hur kan man i framtiden balansera konstnärliga mål och medel med kommersiella mål och medel? Kontaktpersoner För Göteborgs Dramatiska Teater: För Projekt M : Erik Åkerlind Daniel Wihlstrand Tel: Tel: E-post: E-post: Göteborgs Dramatiska Teater Organisationsnr: Tel:

5 Stadgar för Göteborgs Dramatiska Teater a. Göteborgs dramatiska teater är en ideell förening bildad på konstituerande möte i Göteborg Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg 1. b. Föreningen skall i första hand producera dramatik som aldrig spelats tidigare. Pjäserna måste vara av stor angelägenhetsgrad för nu levande människor och deras livssituation. c. Föreningens arbete skall aldrig tyglas av konventioner. Vi skall aktivt verka för att inte fastna i en specifik stil eller genre. Istället skall vi i samarbete med dramatiker, regissörer och pedagoger bredda och fördjupa våra kunskaper om olika speltekniker, arbetssätt och sceniska uttrycksmöjligheter. d. Föreningen skall aktivt söka kontakt med icke-etablerade och nyskapande dramatiker. Vi skall erbjuda manusförfattare möjligheten att arbeta fram material tillsammans med skådespelare eller få sina texter upplästa och kommenterade. e. Vi är en ideell förening och verkar utan vinstsyften. Utefter den aktuella ekonomiska situationen skall lön rättvist utgå till varje enskild deltagare i de specifika projekten, varav föreningen skall räknas som en. f. De personer som vi ingår samarbete med har möjlighet att bli medlemmar i föreningen, under förutsättning att de noga tar del av och accepterar föreningens stadgar, samt att gruppens medlemmar är eniga i frågan. I frågor rörande uteslutning fattar medlemsmötet beslut. Grund för uteslutning måste alltid finnas i föreningens stadgar. 2 Medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Medlemsmöte skall hållas kontinuerligt och inför ala beslut i avgörande frågor. Vid varje medlemsmöte skall tid för nästa medlemsmöte utsättas. En eller flera medlemmar kan i viktiga frågor kalla till extra medlemsmöte. Frågor av karaktären antingen-eller skall så långt som möjligt beslutas enhälligt. Olika förlag från medlemmar eller styrelsen kan avgöras genom röstning. Föreningen håller årsmöte en gång varje år, i augusti månad. Till årsmötet skall kallas fjorton dagar i förväg. Till denna kallelse skall bifogas årsberättelse och bokslut. Räkenskapsår är Göteborgs Dramatiska Teater Organisationsnr: Tel:

6 1 januari till 31 december. Årsmötet avgör om årsberättelsen, räkenskaper och bokslut kan godkännas och beviljar styrelsen ansvarsfrihet, väljer ny styrelse och revisor, bestämmer medlemsavgifter och behandlar stadgeändringar. För stadgeändringar krävs beslut från två medlemsmöten med minst en månads mellan rum. 3 Föreningens styrelse består av: Ordförande, kassör, sekreterare, samt fyra ledamöter. Styrelsens uppdrag är att samordna, informera och delegera uppgifter. Styrelsen skall handlägga och förbereda viktiga frågor som medlemsmöte skall fatta beslut om. Styrelsen själv fattar endast beslut på medlemsmötets direkta uppdrag samt i praktiska och ekonomiska frågor som kräver snabb behandling. Varje sådant beslut måste snarast underställas medlemsmötet. Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör tecknar föreningens firma. 4 Upplösning av Göteborgs Dramatiska Teater kan ske genom beslut av två medlemsmöten med minst tre månaders mellanrum. Vid det sista avgörande mötet bör beslutet vara enhälligt. Vid upplösning av föreningen skall eventuella tillgångar tillfalla annan verksamhet som tjänar föreningens syften, vilka skall bestämmas av de två medlemsmöten som beslutar om upplösningen. Enskild medlem äger då ingen andel i föreningens kvarlåtenskap. 5 Dessa stadgar har godkänts av samtliga medlemmar som närvarade vid årsmötet Göteborgs Dramatiska Teater Organisationsnr: Tel:

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Systerskapande. handbok i separatistiskt arbete

Systerskapande. handbok i separatistiskt arbete Systerskapande handbok i separatistiskt arbete Systerskapande handbok i separatistiskt arbete Textförfattare: Kristin Linderoth, Ellinor Eriksson, Sanna Vent och Emma Lidell Illustrationer: Antonia Lundblad

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer